Izvješće o provedenom savjetovanju - Prijedlog Pravilnika o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 MARGARET HROPIĆ PRAVILNIK Poštovani Ministre, ovim putem želim Vam uputiti primjedbe na Pravilnik koji je sigurno promašen ako ste smatrali da ćete njegovim člankom 8. st. 2. i 3. riješiti našu nestvarnu svakidašnjicu. Čitajući Pravilnik, zaključila sam da vrlo malo imate uvida i kontakta sa malim ruralnim sredinama, ljudima koji žive, rade i očekuju velike pozitivne promjene. Da ne bi ponavljala sve ovo što su zainteresirani poljoprivrednici već napisali, ljubazno Vas molim slijedeće. U suradnji s Ministarstvom pravosuđa i Državnom geodetskom upravom HITNO pokrenite donošenje Zakonske regulative kojom će se pokrenuti katastarska izmjera cijele države, zatvoriti sve Zemljišne knjige i otvoriti postupak osnivanja novih. Navedene promjene napravite po službenoj dužnosti u interesu Republike Hrvatske i svih njezinih stanovnika. Smatram da je ova lijepa zemlja i njezini vrijedni žitelji konačno zaslužila novo stanje, da konačno izađe iz 18 stoljeća koje je upisano u više od 60% Zemljišno knjižnih izvadaka. Temeljem Zemljišno knjižnih upisa otok Lastovo je još u Austro-ugarskoj monarhiji. Katastarska izmjera našeg otoka košta preko 6 milijuna kuna, a to su tri proračuna općine. Problem se mora riješiti Vašim promišljenim potezom, jer ponavljam Vam, to je Vaša obaveza. Mali ljudi nisu krivi za povijesne događaje na našim prostorima i ne mogu snositi odgovornost za posljedice koje nisu nastale njihovom krivicom. Usitnjeno zemljište nije konkurentno, van knjižno vlasništvo nije naša budućnost. Odvjetnici i spori Sudski procesi ne mogu biti sudbina ljudi koji rade i pokušavaju uhvatiti korak s vremenom. I još želim istaknuti, sav trud koji ste uložili u protekle godine i omogućili ljudima da verificiraju površine koje obrađuju od strane Agencije za plaćanje bio je uzaludan jer istekom roka čl. 8. st. 3. ponovno će se morati gubiti vrijeme na brisanje evidentiranoga. Vlasništvo je neotuđivo, ali ne može biti neotuđivo izvanknjižno vlasništvo. Cijenite život poljoprivrednika i ljudi koji sve ove godine čuvaju rodnu grudu jer zaključujem da im želite uputiti drugačiju poruku. Kako ćemo objasniti mladima sve ove poteze koje je i nama teško prihvatiti, na koji način ćemo postići konkurentnost poljoprivrednog zemljišta uz omogućavanje upotrebe mehanizacije ukoliko što prije ne provedete i postupak komasacije. Molim Vas, gledajte u budućnost i napravite ono što s Vaše pozicije možete sada. Ono što je ljudima nemoguće riješiti to mora i može riješiti Država sada. Sve to stoji u odredbama Ustava Republike Hrvatske. Srdačan pozdrav s otoka Lastova. Primljeno na znanje Prijedlogom pravilnika omogućuje se poljoprivrednicima upis poljoprivrednog zemljišta u ARKOD isključivo uz pravno valjanu dokumentaciju o vlasništvu ili posjedu. Za poljoprivredne površine u privatnom vlasništvu koje su upisane u ARKOD bez dostavljenih pravno valjanih dokaza o vlasništvu ili posjedu (nedostupni ili nepoznati vlasnici/suvlasnici), a koje su prije upisa bile neodržavane, poljoprivrednici imaju mogućnost temeljem članka 14. Zakona o poljoprivrednom zemljištu podnijeti zahtjev Ministarstvu poljoprivrede za davanje takvog zemljišta u zakup. Ministarstvo će temeljem zaprimljenih zahtjeva donijeti odluku i sklopiti ugovor o zakupu sa podnositeljima zahtjeva na rok do deset godina uz naknadu u visini iznosa početne zakupnine iz članka 37. Zakona o poljoprivrednom zemljištu. Cilj donošenja novog pravilnika nije brisanje postojećih površina koje su evidentirane u ARKOD već zaštita prava vlasništva i pravno reguliranje prava korištenja privatnog poljoprivrednog zemljišta, što treba biti u obostranom interesu i vlasnika i korisnika poljoprivrednog zemljišta. Vlasnici poljoprivrednog zemljišta koji se ne bave poljoprivredom moraju biti svjesni svoje obveze održavanja i očuvanja poljoprivrednog zemljišta u stanju pogodnom za poljoprivrednu proizvodnju koja proizlazi iz odredbi Zakona o poljoprivrednom zemljištu. (poglavlje II. Održavanje, zaštita i korištenje poljoprivrednog zemljišta). Svako postupanje koje je suprotno tim odredbama podliježe kaznenim odredbama koje su propisane u Zakonu o poljoprivrednom zemljištu. Poljoprivredno zemljište je dobro od posebnog interesa i zaštite Republike Hrvatske, s obzirom da se radi o ograničenom osnovnom resursu za proizvodnju hrane, stoga je pravno uređenje odnosa između vlasnika i stvarnih korisnika poljoprivrednog zemljišta iznimno važno i mora se bez daljnje odgode početi rješavati. Ministarstvo je svjesno problema vezanih uz poljoprivredno zemljište s kojima se susreću naši poljoprivrednici na terenu, zbog nesređenih vlasničkih odnosa, stanja u katastru i dugotrajnih sudskih postupaka, stoga je prijedlogom Pravilnika omogućeno da se prilikom upisivanja poljoprivrednog zemljišta u ARKOD uzimaju u obzir i drugi dokumenti iz kojih je vidljivo da je u tijeku sudski postupak dokazivanja vlasništva putem pojedinačnih ispravnih postupaka, tužbi, dosjelosti i sl. Također, posebno će se razmotriti slučajevi korisnika potpora iz Programa ruralnog razvoja kojima će se nakon stupanja na snagu ovoga Pravilnika umanjiti površine za koje je stvorena višegodišnja obveza zadržavanja u sustavu proizvodnje i potpore, za što je propisana sankcija. Ministarstvu poljoprivrede nikako nije cilj kažnjavati svoje poljoprivrednike zbog nastalih iznimnih okolnosti koje su se dogodile nakon što su stvorene obveze vezane uz prijavu za potporu.
2 Željko Skolan PRAVILNIK Poštovani : Ovim putem bih vam želio uputiti žalbu na vaš novi prijedlog pravilnika o evidenciji uporabe privatnog poljoprivrednog zemljišta. Moje poljoprivredno gospodarstvo se nalazi u općini Karlovac i bavimo se proizvodnjom mlijeka. Svi članovi moje obitelji sudjeluju u proizvodnji (supruga,troje punoljetne dijece i roditelji u mirovini koji pomažu po ptrebi) te nam je poljoprivreda jedini izvor prihoda. Također svi uplaćujemo mirovinske doprinose od prihoda iz poljoprivrede. Trenutno obrađujemo stotinjak hektara poljoprivrednog zemljišta i uzgajamo 115 grla goveda i proizvodimo više od 300 000 litar mlijeka godišnje te se bavimo i tovom junadi. Sva zemlja je u privatnom vlasništvu i dosad smo ju obrađivali bez ugovora o zakupu uz usmeno odobravanje vlasnika. Novim pravilnikom bismo izgubili pravo na potpore za zemljište koje obrađujemo a da za njega ne posjedujemo ugovor o zakupu. Smatram da će novi pravilnik loše utjecati na na nastavak poljoprivredne proizvodnje kod gospodarstava koja obrađuju privatno zemljište. Naime postoje brojni problemi koji se javljaju kod privatnog zemljišta. Obrađujemo oko sto hektara zemljišta koje je podjeljeno u 160 arkod parcela i preko 250 katastarskih čestica. Svaka od tih čestica je podijeljena na suvlasnike tako da u praksi postoji preko 500 vlasnika zemljišta. Neke parcele imaju i više od desetak suvlasnika a nisu veće od jednog katastarskog jutra. Nadalje katastarsko stanje zemljišta je u potpunosti nesređeno. Brojni vlasnici zemljišta na papiru su umrli ili u inozemstvu te se za većinu zemljišta ne može sklopiti ugovor o zakupu. Pošto svaki vlasnik posjeduje vrlo malu količinu zemljišta nitko nema volju da sredi svoje zemljišne knjige. Također se susrećemo sa vrlo velikim problemom da vlasnici koji imaju sređene zemljišne knjige nude obradu svoje zemlje ali su otvorili svoj opg i upisali zemljište kao da ga oni obrađuju. Nakon što su vlasnici zemljišta saznali da mogu otvoriti opg i prijaviti zemljište na ugar ili ga samo održavati košnjom počeli su brisati stvarne korisnike zemljišta iz arkod sustava.To je pobudilo sumnju nadležnih službi u netransparentnost sustava jer se činilo da su poljoprivrednici prijavili tuđe zemljište u arkod bez odobrenja vlasnika,a u stvarnosti su oni tu zemlju obrađivali bez ugovora ali uz odobrenje vlasnika te su ih vlasnici izbrisali iz arkod sustava jer odbijaju bilo kakav iznos zakupa manji od iznosa poticaja po hektaru te su oni odgovorni za malverzacije jer zemlju ne obrađuju i ne ostvaruju nikakvu poljoprivrednu proizvodnju. Gotovo svaki tjedan dolaze do nas vlasnici zemlje i otvoreno kažu da ih ne zanima nikavi poslovi vezani za poljoprivredu već samo poticaj. Čini mi se da su si umislili da se poticaj ostvaruje na temelju vlasništva nad zemljom a ne na temelju obavljanja poljoprivredne djelatnosti. Susretali smo se i sa vrlo bizarnim situacijama u kojima vlasnik nije želio sklopiti ugovor o najmu uz obrazloženje da će vlasništvo nad zemljištem prijeći na osobu koja zemljište obađuje dulji niz godina.Takvi vlasnici ne žele potpisati ugovor niti za zemljište u kojem su manjinski suvlasnici i to je čest slučaj sa starijim osobama no nažalost to se odnosi na veći dio zemljišta. Vrlo bitna stavka je i plavo gorivo na koje bi izgubili pravo na kupnju bez upisanog zemljišta u arkod. Mom gospodarstvu bi ovom odredbom bilo izbrisano 80% zemljišta i zbog nitratne direktive bi morali plaćati kazne jer bi broj goveda u evidenciji bio prevelik za prijavljeno zemljište. Jedno od riješenja bi bilo jednostavno da se stavi uvjet da opg koji imaju prijavljene livade moraju dostaviti potvrdu o vlasništvu nad životinjama koje se hrane sa sijenom. Na isti način su spriječene malverzacije sa prijavom pašnjaka a da gospodarstva nisu imala životinja. Ukoliko ova uredba bude usvojena moje gospodarstvo će doživjeti potpuni bankrot i prestanak proizvodnje koja je u našoj državi deficitarna djelatnost. Također bi mi bilo vrlo drago kad bi nas netko obišao na terenu da pogleda naše gospodarstvo i probleme sa kojima se susrećemo jer ovo su samo neki od vrlo velikih problema koje ministarstvo može riješiti. U očekivanju vašeg odgovora, srdačan pozdrav. Primljeno na znanje Prijedlogom pravilnika omogućuje se poljoprivrednicima upis poljoprivrednog zemljišta u ARKOD isključivo uz pravno valjanu dokumentaciju o vlasništvu ili posjedu. Za poljoprivredne površine u privatnom vlasništvu koje su upisane u ARKOD bez dostavljenih pravno valjanih dokaza o vlasništvu ili posjedu (nedostupni ili nepoznati vlasnici/suvlasnici), a koje su prije upisa bile neodržavane, poljoprivrednici imaju mogućnost temeljem članka 14. Zakona o poljoprivrednom zemljištu podnijeti zahtjev Ministarstvu poljoprivrede za davanje takvog zemljišta u zakup. Ministarstvo će temeljem zaprimljenih zahtjeva donijeti odluku i sklopiti ugovor o zakupu sa podnositeljima zahtjeva na rok do deset godina uz naknadu u visini iznosa početne zakupnine iz članka 37. Zakona o poljoprivrednom zemljištu. Cilj donošenja novog pravilnika nije brisanje postojećih površina koje su evidentirane u ARKOD već zaštita prava vlasništva i pravno reguliranje prava korištenja privatnog poljoprivrednog zemljišta, što treba biti u obostranom interesu i vlasnika i korisnika poljoprivrednog zemljišta. Vlasnici poljoprivrednog zemljišta koji se ne bave poljoprivredom moraju biti svjesni svoje obveze održavanja i očuvanja poljoprivrednog zemljišta u stanju pogodnom za poljoprivrednu proizvodnju koja proizlazi iz odredbi Zakona o poljoprivrednom zemljištu. (poglavlje II. Održavanje, zaštita i korištenje poljoprivrednog zemljišta). Svako postupanje koje je suprotno tim odredbama podliježe kaznenim odredbama koje su propisane u Zakonu o poljoprivrednom zemljištu. Poljoprivredno zemljište je dobro od posebnog interesa i zaštite Republike Hrvatske, s obzirom da se radi o ograničenom osnovnom resursu za proizvodnju hrane, stoga je pravno uređenje odnosa između vlasnika i stvarnih korisnika poljoprivrednog zemljišta iznimno važno i mora se bez daljnje odgode početi rješavati. Ministarstvo je svjesno problema vezanih uz poljoprivredno zemljište s kojima se susreću naši poljoprivrednici na terenu, zbog nesređenih vlasničkih odnosa, stanja u katastru i dugotrajnih sudskih postupaka, stoga je prijedlogom Pravilnika omogućeno da se prilikom upisivanja poljoprivrednog zemljišta u ARKOD uzimaju u obzir i drugi dokumenti iz kojih je vidljivo da je u tijeku sudski postupak dokazivanja vlasništva putem pojedinačnih ispravnih postupaka, tužbi, dosjelosti i sl. Također, posebno će se razmotriti slučajevi korisnika potpora iz Programa ruralnog razvoja kojima će se nakon stupanja na snagu ovoga Pravilnika umanjiti površine za koje je stvorena višegodišnja obveza zadržavanja u sustavu proizvodnje i potpore, za što je propisana sankcija. Ministarstvu poljoprivrede nikako nije cilj kažnjavati svoje poljoprivrednike zbog nastalih iznimnih okolnosti koje su se dogodile nakon što su stvorene obveze vezane uz prijavu za potporu.
3 ZLATNA JEZGRA d.o.o. PRAVILNIK Članak 8. Stavak 2 predloženog Pravilnika kao dokaze vlasništva ili posjeda navodi 'izvadak iz zemljišnih knjiga, izvadak iz katastra, ovjerene ugovore o zakupu, dugogodišnjem zakupu, davanju na korištenje izravnom pogodbom, privremenom korištenju, prodaji, koncesiji ili plodouživanju, služnosti šumskog zemljišta ili darovanju, pravomoćna sudska odluka, drugo pravomoćno rješenje nadležnog tijela i drugo'. U Republici Hrvatskoj postoji veliki broj katastarskih općina u kojima nije nije sređeno zemljišno- knjižno stanje. Stanje u većini tih općina neće biti sređeno dok se ne provede državna izmjera. Nadalje, u katastarskim općinama u kojim je i provedena izmjera postoje slučajevi naknadne identifikacije katastarskih čestica, provedenih nakon izmjere, koje su, primjerice, pripale Republici Hrvatskoj. U tim slučajevima i u mnogim ostalim slučajevima korištenja državnog zemljišta korisnici zemljišta još nisu imali priliku regulirati status korištenja zemljišta sa Republikom Hrvatskom, a obzirom na dinamiku raspisivanja natječaja za državno zemljište (zakup, prodaja,...), svakako neće biti u prilici do kraja rujna 2019. Također, smatramo kako bi se u obzir kao dokaz vlasništva ili posjeda trebali uzeti postupci dokazivanja vlasništva putem pojedinačnih ispravnih postupaka, tužbi ili dosjelosti, koji su još u tijeku. Postoje sudski predmeti pokrenuti, primjerice, 2016. godine, a sudski postupak je još uvijek u tijeku. Dakle, poljoprivrednici koji o svom trošku usklađuju zemljišno-knjižno stanje i time pokazuju građansku odgovornost, uz to što i uredno obrađuju zemljište, ne bi trebali biti 'kažnjeni' jer ne mogu utjecati na trajanje sudskog procesa. Ukoliko Agencija postupi po Članku 8., Stavak 3 predloženog Pravilnika, dolazi do kršenja Članka 159. Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2019. godinu (NN 21/19) koji kaže: 'Ako se tijekom administrativne kontrole, kontrole na terenu ili inspekcijskog nadzora utvrdi da korisnik nije prijavio sve poljoprivredne parcele na gospodarstvu, primjenjuju se odredbe članka 16. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 640/2014.' Nadalje, postavlja se veliko pitanje i problem višegodišnjih sankcija koje će poljoprivrednici snositi donošenjem ovog Pravilnika. Naime, Pravilnici o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta prethodnih godina omogućavali su poljoprivrednicima da se upišu na zemljište za koje nisu imali dokaz o vlasništvu ili posjedu (na cijele parcele ili dijelove parcela). Dakle, upisali su se prema uvjetima koji su bili zakonski regulirani. Dio tih poljoprivrednika je u sustavu ekološke proizvodnje. Kao EKO/EKOP korisnici obvezali se se tijekom obveznog razdoblja obavljati poljoprivrednu aktivnost na poljoprivrednom zemljištu u sustavu ekološke proizvodnje na najmanje onoliko ha koliko je navedeno u Odluci o ulasku u sustav potpore. Isto vrijedi i za korisnike Mjere 10- Poljoprivreda okoliš i klimatske promjene. Ukoliko će Agencija nakon rujna 2019. godine ispisivati parcele ili dijelove parcela iz ARKOD upisnika gospodarstava, Agencija će evidentirati i da je poljoprivredno gospodarstvo umanjilo površinu koju se obvezalo obrađivati. Ukoliko je ta površina veća od 10 % ukupnog gospodarstva, tražiti će se i povrat sredstava za sve prethodne godine od Odluke o ulasku u sustav potpore. Sve to, iako poljoprivrednik i dalje obavlja poljoprivrednu djelatnost na poljoprivrednom zemljištu koje se obvezao obrađivati i nije sam umanjio obaveznu površinu. U takvim slučajevima brisanja zemljišta iz ARKOD-a poljoprivrednici ne bi smjeli snositi sankcije zbog umanjenja obvezne površine jer prilikom preuzimanja obveze nisu mogli znati kako će doći do ovakve izmjene Pravilnika o evideniciji uporabe poljoprivrednog zemljišta. Pored toga, brisanjem zemljišta iz ARKOD-a koje je u sustavu ekološke proizvodnje, onemogućuje se praćenje statusa ekoloških proizvoda na predmetnom zemljištu. Prije stupanja na snagu predloženog Pravilnika, Članak 8. je potrebno doraditi, prvenstveno stavke 1-3. U situaciji generalno nesređenog vlasničkog i posjedovnog stanja poljoprivrednog zemljišta (i od strane privatnih osoba i od strane Republike Hrvatske) teško je uvjetovati dokazivanje vlasništva ili posjeda na način predložen Pravilnikom. Prijedlog bi bio da se: - mogućnost brisanja zemljišta iz ARKOD sustava odnosi isključivo na ARKOD parcele unutar kojih poljoprivrednik uopće nema vlasništo/suvlasništvo, odnosno posjed/suposjed - da se pravilnik ne odnosi na katastarske općine u kojima nije provedena državna izmjera - da se kao dokaz vlasništva ili posjeda u obzir uzimaju pred sudom pokrenuti postupci dokazivanja vlasništva putem pojedinačnih ispravnih postupaka, tužbi ili dosjelosti - da poljoprivrednici korisnici EKO/EKOP ili Mjere 10- Poljoprivreda okoliš i klimatske promjene ne podliježu sankcijama odnosno višegodišnjim sankcijama u slučaju umanjenja obvezne površine koja je nastala provođenjem Članka 8. Stavka 3 predloženog Pravilnika Primljeno na znanje Prijedlogom pravilnika omogućuje se poljoprivrednicima upis poljoprivrednog zemljišta u ARKOD isključivo uz pravno valjanu dokumentaciju o vlasništvu ili posjedu. Za poljoprivredne površine u privatnom vlasništvu koje su upisane u ARKOD bez dostavljenih pravno valjanih dokaza o vlasništvu ili posjedu (nedostupni ili nepoznati vlasnici/suvlasnici), a koje su prije upisa bile neodržavane, poljoprivrednici imaju mogućnost temeljem članka 14. Zakona o poljoprivrednom zemljištu podnijeti zahtjev Ministarstvu poljoprivrede za davanje takvog zemljišta u zakup. Ministarstvo će temeljem zaprimljenih zahtjeva donijeti odluku i sklopiti ugovor o zakupu sa podnositeljima zahtjeva na rok do deset godina uz naknadu u visini iznosa početne zakupnine iz članka 37. Zakona o poljoprivrednom zemljištu. Cilj donošenja novog pravilnika nije brisanje postojećih površina koje su evidentirane u ARKOD već zaštita prava vlasništva i pravno reguliranje prava korištenja privatnog poljoprivrednog zemljišta, što treba biti u obostranom interesu i vlasnika i korisnika poljoprivrednog zemljišta. Vlasnici poljoprivrednog zemljišta koji se ne bave poljoprivredom moraju biti svjesni svoje obveze održavanja i očuvanja poljoprivrednog zemljišta u stanju pogodnom za poljoprivrednu proizvodnju koja proizlazi iz odredbi Zakona o poljoprivrednom zemljištu. (poglavlje II. Održavanje, zaštita i korištenje poljoprivrednog zemljišta). Svako postupanje koje je suprotno tim odredbama podliježe kaznenim odredbama koje su propisane u Zakonu o poljoprivrednom zemljištu. Poljoprivredno zemljište je dobro od posebnog interesa i zaštite Republike Hrvatske, s obzirom da se radi o ograničenom osnovnom resursu za proizvodnju hrane, stoga je pravno uređenje odnosa između vlasnika i stvarnih korisnika poljoprivrednog zemljišta iznimno važno i mora se bez daljnje odgode početi rješavati. Ministarstvo je svjesno problema vezanih uz poljoprivredno zemljište s kojima se susreću naši poljoprivrednici na terenu, zbog nesređenih vlasničkih odnosa, stanja u katastru i dugotrajnih sudskih postupaka, stoga je prijedlogom Pravilnika omogućeno da se prilikom upisivanja poljoprivrednog zemljišta u ARKOD uzimaju u obzir i drugi dokumenti iz kojih je vidljivo da je u tijeku sudski postupak dokazivanja vlasništva putem pojedinačnih ispravnih postupaka, tužbi, dosjelosti i sl. Također, posebno će se razmotriti slučajevi korisnika potpora iz Programa ruralnog razvoja kojima će se nakon stupanja na snagu ovoga Pravilnika umanjiti površine za koje je stvorena višegodišnja obveza zadržavanja u sustavu proizvodnje i potpore, za što je propisana sankcija. Ministarstvu poljoprivrede nikako nije cilj kažnjavati svoje poljoprivrednike zbog nastalih iznimnih okolnosti koje su se dogodile nakon što su stvorene obveze vezane uz prijavu za potporu.
4 Matija Grgurić PRAVILNIK Razgovarao sam sinoć sa osobom iz agencije za plaćanja. Nave je dva osnovna razloga zašto se uvodi ovakav pravilnik: 1. bilo je slučajeva kada se zemlja obrađivala bez pristanka pa je vlasnik kad je saznao napravio problem 2. bilo je ljudi koji nisu proizvođači koji samo pokose ili pomalčiraju površine koje nitko drugi ne obrađuje i za to pokupe poticaj. Moj komentar: Jeste li ikad čuli za onu englesku "to throw the baby out with the bath water"? U prijevodu kao da kupiš 10 jaja, vidiš da je jedno napuklo i umjesto da baciš samo to jedno ti baciš cijelu kutiju. Ljudi, tako se to ne radi. U redu je da se pravilnici stalno dorađuju, ali nema smisla da se cilja riješiti jedan problem tako da se zahvaća 90% onih gdje nema problema. Djelujte ciljano samo na taj problem. Npr u prvom slučaju. Čemu zagorčavati život svim proizvođačima ako ja vjerujem nema ni 5% slučajeva gdje je vlasnik parcele bio "prevaren"? Kad se takav slučaj pojavi djelujte samo na njega, sankcijama, brisanjem parcela, nekom nagodbom, s tim da se onda i vlasnik obveže nadalje obrađivati tu parcelu pod prijetnjom sankcije jer nije dopušteno zanemariti zemlju. Ako zemlja uistinu jest obrađena, to dokazuje da nije prevarena država, a to je najvažnije kod isplate potpora jer je uvjet za isplatu da se na zemlji proizvodi, već je riječ o privatnim odnosima. Nije nužno da je u proizvođaču problem, možda i vlasnik "glumata" U drugom slučaju, se jasno može staviti da oni koji kose 50ha livada, a nemaju stoku, ne ostvaruju potpore ili da ostvaruju minimalne potpore zbog kojih im se ne bi isplatilo samo malčirati. Djelujte ciljano na taj problem. Uostalom ni ovo logički ne drži vodu jer osoba koja uzme zemlju u najam s ugovorm ju također ne mora propisno obrađivati već samo pomalčirati i pokupiti potpore. Taj argument pada u vodu. Čak i da se sad svi proizvođači krenu mučiti sa dobivanjem ugovora od vlasnika koji ih nerado potpisuju, ostati će barem 30% a možda i puno više parcela za koje jednostavno nije moguće dobiti ugovor. Ja nisam veliki proizvođač i ne obrađujem velike površine, al eto čak i na tako malim površinama se nađe toliko nesređenih imovinsko pravnih odnosa. Parcele koje ja obrađujem su ili od zadruga iz prošle države sa 10 suvlasnika od kojih samo jedan živi u mom gradu, drugi živi u Zg i pitanje jel uopće zna da je suvlasnik, od ostalih 8, bar pola ih je mrtvo, ostalih pola negdje u americi. Dalje, ima hrpa slučajeva gdje je vlasnik umro i nema nasljednika. Dalje, ima slučajeva gdje vlasnik umro, zemlja prepisana na nssljednika, ali se u katstru još uvijek vodi umrli vlasnik. Dalje ima slučajeva gdje jedan suvlasnik hoće potpisati ugovor, ali drugi neće, obično onaj koji niti ne živu ovdje. Ima toga još da ne nabrajam. Ako već morate uvesti ovakav pravilnik, uvedite ga tek nakon što država sredi zemljišne knjige tako da za svaku parcelu postoji živa i zdrava osoba koja može dati zemlju u zakup. Nemate pojma koliko takve zemlje ima i koliko ćete ovime ubiti posebno nas manje proizvođače, naročito u ruralnim područjim sa težim uvjetima gospodarenja gdje nema velikih površina uopće a kamo li u jednom komadu. sve parcele su toliko male jer jer je broj ljudi premašivao količinu obradive zemlje te zato i ima toliko suvlasnika, što i potvrđuje čovjek iz agencije koji kaže da u slavoniji nema toliko tih problema. Pa normalno da ih nema kad tamo ima više zemlje nego ljudi. Ovime ćete naštetiti upravo onima kojima potpore najviše trebaju, a to su područja sa težim uvjetima gospodarenja i nedostatkom obradive zemlje. Ako itko od mjerodavnih ovo čita, molim vas da uzmete u obzir sve ove argumente. Primljeno na znanje Prijedlogom pravilnika omogućuje se poljoprivrednicima upis poljoprivrednog zemljišta u ARKOD isključivo uz pravno valjanu dokumentaciju o vlasništvu ili posjedu. Za poljoprivredne površine u privatnom vlasništvu koje su upisane u ARKOD bez dostavljenih pravno valjanih dokaza o vlasništvu ili posjedu (nedostupni ili nepoznati vlasnici/suvlasnici), a koje su prije upisa bile neodržavane, poljoprivrednici imaju mogućnost temeljem članka 14. Zakona o poljoprivrednom zemljištu podnijeti zahtjev Ministarstvu poljoprivrede za davanje takvog zemljišta u zakup. Ministarstvo će temeljem zaprimljenih zahtjeva donijeti odluku i sklopiti ugovor o zakupu sa podnositeljima zahtjeva na rok do deset godina uz naknadu u visini iznosa početne zakupnine iz članka 37. Zakona o poljoprivrednom zemljištu. Cilj donošenja novog pravilnika nije brisanje postojećih površina koje su evidentirane u ARKOD već zaštita prava vlasništva i pravno reguliranje prava korištenja privatnog poljoprivrednog zemljišta, što treba biti u obostranom interesu i vlasnika i korisnika poljoprivrednog zemljišta. Vlasnici poljoprivrednog zemljišta koji se ne bave poljoprivredom moraju biti svjesni svoje obveze održavanja i očuvanja poljoprivrednog zemljišta u stanju pogodnom za poljoprivrednu proizvodnju koja proizlazi iz odredbi Zakona o poljoprivrednom zemljištu. (poglavlje II. Održavanje, zaštita i korištenje poljoprivrednog zemljišta). Svako postupanje koje je suprotno tim odredbama podliježe kaznenim odredbama koje su propisane u Zakonu o poljoprivrednom zemljištu. Poljoprivredno zemljište je dobro od posebnog interesa i zaštite Republike Hrvatske, s obzirom da se radi o ograničenom osnovnom resursu za proizvodnju hrane, stoga je pravno uređenje odnosa između vlasnika i stvarnih korisnika poljoprivrednog zemljišta iznimno važno i mora se bez daljnje odgode početi rješavati. Ministarstvo je svjesno problema vezanih uz poljoprivredno zemljište s kojima se susreću naši poljoprivrednici na terenu, zbog nesređenih vlasničkih odnosa, stanja u katastru i dugotrajnih sudskih postupaka, stoga je prijedlogom Pravilnika omogućeno da se prilikom upisivanja poljoprivrednog zemljišta u ARKOD uzimaju u obzir i drugi dokumenti iz kojih je vidljivo da je u tijeku sudski postupak dokazivanja vlasništva putem pojedinačnih ispravnih postupaka, tužbi, dosjelosti i sl. Također, posebno će se razmotriti slučajevi korisnika potpora iz Programa ruralnog razvoja kojima će se nakon stupanja na snagu ovoga Pravilnika umanjiti površine za koje je stvorena višegodišnja obveza zadržavanja u sustavu proizvodnje i potpore, za što je propisana sankcija. Ministarstvu poljoprivrede nikako nije cilj kažnjavati svoje poljoprivrednike zbog nastalih iznimnih okolnosti koje su se dogodile nakon što su stvorene obveze vezane uz prijavu za potporu.
5 Ivanka Renac PRAVILNIK Sva zemlja koja se koristi za poljoprivrednu proizvodnju mora obavezno biti upisana u Arkod sustav. Naime, puno je parcela koje se obrađuju u svrhu poljoprivredne proizvodnje a nisu od strane korisnika upisane u sustav iz razloga što korisnici za njih nemaju odgovarajući "papir" kao dokaz da istu obrađuju. Radi se o situacijama u kojima su nesređeni imovinsko pravni odnosi - bilo privatni ili državni. Mnogi privatni vlasnici ustupaju svoju zemlju na obradu bez pismenog ugovora - rade to prema usmenom dogovoru jer se ne žele zamarati papirima - važno im je da dobiju zakupninu. Ima i onih privatnih vlasnika koji "ubiru" i potpore i zakupninu a zemlju uopće ne obrađuju nego ju usmenim dogovorom daju nekome na korištenje. Ima zemlje gdje postoji više privatnih vlasnika - suvlasnika koji se međusobno ne mogu dogovoriti o sklapanju ugovora o zakupu u pisanoj formi. Ima i slučajeva dodjele državne zemlje na privremeno korištenje ali i tu postoje nerješeni imovinsko pravni odnosi radi čega korisnik takovu zemlju ne može prijaviti u sustav. Itd... Ako je cilj Pravilnika da se evidentira sva zemlja koja se koristi u svrhu poljoprivredne proizvodnje, a to bi svakako trebala biti namjera zakonodavca, onda u ARKOD sustav treba obavezno uvesti slijedeće oznake: "V" - vlasnik, "DZ" - zakup zemlje u državnom vlasništvu temeljem ugovora o zakupu, "PZ" - zakup zemlje od privatnih vlasnika temeljem ugovora o zakupu, "O" - ostalo, što obuhvaća sve druge oblike korištenja po izjavi korisnika pod materijalnom i svakom drugom odgovornosti, kao što su usmeni dogovori o pravu korištenja, korištenje parcela bez ugovora zbog nerješenih imovinsko pravnih odnosa i svi ostali slučajevi koji su u praksi prisutni i za koje stvarni korisnici nemaju "papir", te bi u tom smislu trebalo dopuniti članak 8. Pravilnika. Nadalje, ovakvim sustavom evidencije postigla bi se ispravna - stvarna prava na potpore korisnicima koji zemlju obrađuju i na njoj proizvode, jer sada ima slučajeva da netko obrađuje 30 hektara ali u sustav može prijaviti upola manje jer nema odgovarajuće dokumente kao dokaz za pravo korištenja. Uspostava predložene evidencije bila bi korisna i za promjenu Pravilnika o izravnim potporama na način da se propišu viši jedinični iznosi potpora za osnovno plaćanje za parcele u zakupu od privatnih vlasnika, a manji za one koji kroz zakup obrađuju državnu zemlju. Primljeno na znanje Prijedlogom pravilnika omogućuje se poljoprivrednicima upis poljoprivrednog zemljišta u ARKOD isključivo uz pravno valjanu dokumentaciju o vlasništvu ili posjedu. Za poljoprivredne površine u privatnom vlasništvu koje su upisane u ARKOD bez dostavljenih pravno valjanih dokaza o vlasništvu ili posjedu (nedostupni ili nepoznati vlasnici/suvlasnici), a koje su prije upisa bile neodržavane, poljoprivrednici imaju mogućnost temeljem članka 14. Zakona o poljoprivrednom zemljištu podnijeti zahtjev Ministarstvu poljoprivrede za davanje takvog zemljišta u zakup. Ministarstvo će temeljem zaprimljenih zahtjeva donijeti odluku i sklopiti ugovor o zakupu sa podnositeljima zahtjeva na rok do deset godina uz naknadu u visini iznosa početne zakupnine iz članka 37. Zakona o poljoprivrednom zemljištu. Cilj donošenja novog pravilnika nije brisanje postojećih površina koje su evidentirane u ARKOD već zaštita prava vlasništva i pravno reguliranje prava korištenja privatnog poljoprivrednog zemljišta, što treba biti u obostranom interesu i vlasnika i korisnika poljoprivrednog zemljišta. Vlasnici poljoprivrednog zemljišta koji se ne bave poljoprivredom moraju biti svjesni svoje obveze održavanja i očuvanja poljoprivrednog zemljišta u stanju pogodnom za poljoprivrednu proizvodnju koja proizlazi iz odredbi Zakona o poljoprivrednom zemljištu. (poglavlje II. Održavanje, zaštita i korištenje poljoprivrednog zemljišta). Svako postupanje koje je suprotno tim odredbama podliježe kaznenim odredbama koje su propisane u Zakonu o poljoprivrednom zemljištu. Poljoprivredno zemljište je dobro od posebnog interesa i zaštite Republike Hrvatske, s obzirom da se radi o ograničenom osnovnom resursu za proizvodnju hrane, stoga je pravno uređenje odnosa između vlasnika i stvarnih korisnika poljoprivrednog zemljišta iznimno važno i mora se bez daljnje odgode početi rješavati. Ministarstvo je svjesno problema vezanih uz poljoprivredno zemljište s kojima se susreću naši poljoprivrednici na terenu, zbog nesređenih vlasničkih odnosa, stanja u katastru i dugotrajnih sudskih postupaka, stoga je prijedlogom Pravilnika omogućeno da se prilikom upisivanja poljoprivrednog zemljišta u ARKOD uzimaju u obzir i drugi dokumenti iz kojih je vidljivo da je u tijeku sudski postupak dokazivanja vlasništva putem pojedinačnih ispravnih postupaka, tužbi, dosjelosti i sl. Također, posebno će se razmotriti slučajevi korisnika potpora iz Programa ruralnog razvoja kojima će se nakon stupanja na snagu ovoga Pravilnika umanjiti površine za koje je stvorena višegodišnja obveza zadržavanja u sustavu proizvodnje i potpore, za što je propisana sankcija. Ministarstvu poljoprivrede nikako nije cilj kažnjavati svoje poljoprivrednike zbog nastalih iznimnih okolnosti koje su se dogodile nakon što su stvorene obveze vezane uz prijavu za potporu.
6 Matija Grgurić PRAVILNIK Ovo je pogrešan potez iz toliko razloga da ne znam odakle krenuti: Onaj tko je ovo smislio ne poznaje povijest upisa zemlje u arkod kroz godine, ne poznaje stanje na terenu, a ni kritičko mišljenje ni logika mu ne ide. Da pojasnim: 1. ovakav prijedlog nije ništa novo, već nas vraća jedno 5-6 godina unatrag na stanje kakvo nije valjalo tada pa neće valjati ni sada. Tada kad sam obrađivao 6 hektara zemlje, a poticaj dobivao samo za 1. Godinama se upravo iz smjera savjetodavne i ministarstva tuli kako treba u arkod upisivati svu zemlju koja se obrađuje, neovisno o vlasništvu i ugovorima. Nakon godina tuljenja koje nije urodilo plodom, konačno su kriteriji svake godine bili povoljniji te smo sad u situaciji da zbilja možemo realno prijaviti svu zemlju koju obrađujemo i tako povući više novaca iz EU. Ovakav pravilnik nas vraća 3 koraka unatrag i sa brisnjem velikog broja parcela RH kao država i svaki poljoprivrednik će pretrpjeti puno veće štete, nego što se ovim potezom misli popraviti, a popraviti se apsolutno ne može ništa jer logički pada već na prvom koraku. ne može država od poraza na zaku prikupiti toliko novaca koliko će prikupiti od nas koji obrfađujemo zemlju kroz vraćanje svih tih novaca natrag u sustav, a koji su većinom iz EU. Ne razumijem, zašto bi se država odrekla tolikih novaca?? 2. stanje na terenu je takvo (barem kod mene) da vlasnici ne vole potpisivati ništa. mnogi neće niti da daju zemlju na korištenje ako ih tražiš ugovor. To su većinom stariji ljudi i ugl nude zemlju besplatno da im se održava. ja tu zemlju prijavim i dobijem sav iznos potpore. Znači potpora ima izravni učinak upravo u onom smjeru zbog kojeg postoji: da podupre mene kao poljoprivrednog proizvođača. Ako nekako i nagovoriš vlasnike da ti potpišu ugovor, tada oni traže i novce što je bar pola iznosa vrijednosti potpore. Tada učinak potpore u smjeru zbog kojeg postoji slabi jer ja kao proizvođač dobivam pola, a pola dobiva iznajmlivač. znači potpora podupire iznajmljivanje??? gdje to ima veze sa potporom proizvodnje?? I ok, sad vi meni obrišite 80% zemlje koju obrađujem zato jer nemam ugovora. Ali zašto? Ta zemlja je jednako propisno obrađena kao i ona koja ima ugovor. jednako se na njoj stvara vrijednost kao i na ovoj drugoj i jednako od obje njive RH ima koristi na ovaj ili onaj način, ali jednu će poduprijeti, drugu neće, samo zbog papira. Podupire li se potporama onda proizvodnja na zemlji ili se podupiru ugovori??? 3. masa zemlje je od umrlih vlasnika ili zadruga otprije 100 godina valjda sa 10 suvlasnika. nek mi netko objasni kako da dobijem ugovor za to? 4. Ako je motiv sprječavanje zloporabe, mogu se samo nasmijati na greške u logičkom zaključivanju. Kakve veze imaju zloporabe potpora sa time ima li netko ugovor ili ne? Pa ja mogu imati u vlasništvu 100 hektara i lažno ih prijaviti!! to je zloporaba potpore, koja nema pola posto veze s ugovorima. isto tako mogu obrađivati 100 hektara bez ugovora sve po pravilima, nema zloporabe. Zloporabe će uvijek biti i lajete na krivo drvo. zloporabe se rješavaju boljim kontrolama, a ne ovakim površnim, ishitrenim i krajnje nelogičnim prijedlozima koji čak i kad izumemo argumenete navedene u prethodnom tekstu, padaju na osnovnom testu kritičkog mišljenja i logičkog zaključivanja Primljeno na znanje Prijedlogom pravilnika omogućuje se poljoprivrednicima upis poljoprivrednog zemljišta u ARKOD isključivo uz pravno valjanu dokumentaciju o vlasništvu ili posjedu. Za poljoprivredne površine u privatnom vlasništvu koje su upisane u ARKOD bez dostavljenih pravno valjanih dokaza o vlasništvu ili posjedu (nedostupni ili nepoznati vlasnici/suvlasnici), a koje su prije upisa bile neodržavane, poljoprivrednici imaju mogućnost temeljem članka 14. Zakona o poljoprivrednom zemljištu podnijeti zahtjev Ministarstvu poljoprivrede za davanje takvog zemljišta u zakup. Ministarstvo će temeljem zaprimljenih zahtjeva donijeti odluku i sklopiti ugovor o zakupu sa podnositeljima zahtjeva na rok do deset godina uz naknadu u visini iznosa početne zakupnine iz članka 37. Zakona o poljoprivrednom zemljištu. Cilj donošenja novog pravilnika nije brisanje postojećih površina koje su evidentirane u ARKOD već zaštita prava vlasništva i pravno reguliranje prava korištenja privatnog poljoprivrednog zemljišta, što treba biti u obostranom interesu i vlasnika i korisnika poljoprivrednog zemljišta. Vlasnici poljoprivrednog zemljišta koji se ne bave poljoprivredom moraju biti svjesni svoje obveze održavanja i očuvanja poljoprivrednog zemljišta u stanju pogodnom za poljoprivrednu proizvodnju koja proizlazi iz odredbi Zakona o poljoprivrednom zemljištu. (poglavlje II. Održavanje, zaštita i korištenje poljoprivrednog zemljišta). Svako postupanje koje je suprotno tim odredbama podliježe kaznenim odredbama koje su propisane u Zakonu o poljoprivrednom zemljištu. Poljoprivredno zemljište je dobro od posebnog interesa i zaštite Republike Hrvatske, s obzirom da se radi o ograničenom osnovnom resursu za proizvodnju hrane, stoga je pravno uređenje odnosa između vlasnika i stvarnih korisnika poljoprivrednog zemljišta iznimno važno i mora se bez daljnje odgode početi rješavati. Ministarstvo je svjesno problema vezanih uz poljoprivredno zemljište s kojima se susreću naši poljoprivrednici na terenu, zbog nesređenih vlasničkih odnosa, stanja u katastru i dugotrajnih sudskih postupaka, stoga je prijedlogom Pravilnika omogućeno da se prilikom upisivanja poljoprivrednog zemljišta u ARKOD uzimaju u obzir i drugi dokumenti iz kojih je vidljivo da je u tijeku sudski postupak dokazivanja vlasništva putem pojedinačnih ispravnih postupaka, tužbi, dosjelosti i sl. Također, posebno će se razmotriti slučajevi korisnika potpora iz Programa ruralnog razvoja kojima će se nakon stupanja na snagu ovoga Pravilnika umanjiti površine za koje je stvorena višegodišnja obveza zadržavanja u sustavu proizvodnje i potpore, za što je propisana sankcija. Ministarstvu poljoprivrede nikako nije cilj kažnjavati svoje poljoprivrednike zbog nastalih iznimnih okolnosti koje su se dogodile nakon što su stvorene obveze vezane uz prijavu za potporu.
7 Poljoprivredna zadruga branitelja Zlatni vrtovi-Virovitica PRAVILNIK Puno je zemljišta sa nesređenim vlasništvom u zemljišnim knjigama, te za ista nije moguće napraviti ugovore.Prema članku 8 takva bi se zemljišta brisala iz arkod evidencije čime bi se znatno smanjile poljoprivredne površine, prvenstveno manjim poljoprivrednicima,jer veliki imaju državno zemljište u zakupu.Nadam se da to nije i cilj ovog pravilnika. Primljeno na znanje Prijedlogom pravilnika omogućuje se poljoprivrednicima upis poljoprivrednog zemljišta u ARKOD isključivo uz pravno valjanu dokumentaciju o vlasništvu ili posjedu. Za poljoprivredne površine u privatnom vlasništvu koje su upisane u ARKOD bez dostavljenih pravno valjanih dokaza o vlasništvu ili posjedu (nedostupni ili nepoznati vlasnici/suvlasnici), a koje su prije upisa bile neodržavane, poljoprivrednici imaju mogućnost temeljem članka 14. Zakona o poljoprivrednom zemljištu podnijeti zahtjev Ministarstvu poljoprivrede za davanje takvog zemljišta u zakup. Ministarstvo će temeljem zaprimljenih zahtjeva donijeti odluku i sklopiti ugovor o zakupu sa podnositeljima zahtjeva na rok do deset godina uz naknadu u visini iznosa početne zakupnine iz članka 37. Zakona o poljoprivrednom zemljištu. Cilj donošenja novog pravilnika nije brisanje postojećih površina koje su evidentirane u ARKOD već zaštita prava vlasništva i pravno reguliranje prava korištenja privatnog poljoprivrednog zemljišta, što treba biti u obostranom interesu i vlasnika i korisnika poljoprivrednog zemljišta. Vlasnici poljoprivrednog zemljišta koji se ne bave poljoprivredom moraju biti svjesni svoje obveze održavanja i očuvanja poljoprivrednog zemljišta u stanju pogodnom za poljoprivrednu proizvodnju koja proizlazi iz odredbi Zakona o poljoprivrednom zemljištu. (poglavlje II. Održavanje, zaštita i korištenje poljoprivrednog zemljišta). Svako postupanje koje je suprotno tim odredbama podliježe kaznenim odredbama koje su propisane u Zakonu o poljoprivrednom zemljištu. Poljoprivredno zemljište je dobro od posebnog interesa i zaštite Republike Hrvatske, s obzirom da se radi o ograničenom osnovnom resursu za proizvodnju hrane, stoga je pravno uređenje odnosa između vlasnika i stvarnih korisnika poljoprivrednog zemljišta iznimno važno i mora se bez daljnje odgode početi rješavati. Ministarstvo je svjesno problema vezanih uz poljoprivredno zemljište s kojima se susreću naši poljoprivrednici na terenu, zbog nesređenih vlasničkih odnosa, stanja u katastru i dugotrajnih sudskih postupaka, stoga je prijedlogom Pravilnika omogućeno da se prilikom upisivanja poljoprivrednog zemljišta u ARKOD uzimaju u obzir i drugi dokumenti iz kojih je vidljivo da je u tijeku sudski postupak dokazivanja vlasništva putem pojedinačnih ispravnih postupaka, tužbi, dosjelosti i sl. Također, posebno će se razmotriti slučajevi korisnika potpora iz Programa ruralnog razvoja kojima će se nakon stupanja na snagu ovoga Pravilnika umanjiti površine za koje je stvorena višegodišnja obveza zadržavanja u sustavu proizvodnje i potpore, za što je propisana sankcija. Ministarstvu poljoprivrede nikako nije cilj kažnjavati svoje poljoprivrednike zbog nastalih iznimnih okolnosti koje su se dogodile nakon što su stvorene obveze vezane uz prijavu za potporu.
8 Marijo Jelinić PRAVILNIK Kod nas u Ličko-senjskoj županiji vecina zemlje je nesređena i nije moguce napraviti ugovore o plodouzivanji za sve povrsine i vecina zemlje se koristi na izjave. U slucaju prolaska ovog prijedloga zakona o koristenju poljoprivednog zemljista samo uz ugovore vecina poljoprivednika ce ostat bez poticaja za zemlju koju obrađuju na izjavu i samim time ce biti prisiljeni smanjivat proizvodnju. Na primjeru moga gospodarstva mi cemo ostat bez poticaja za cca 40 ha zemlje i necemo moc nastavit proizvodnju koju trenutno imamo s 20 muznih krava 15 rasplodnih junica i 10 tovnih bikova. A sto se tice drzavne zemlje nju koriste pojedinci koji kod kuce nemaju ni macke a imaju u zakupu po 100 ha oranice koju nit siju nego samo pokose ono sto na njoj naraste divlje trave i za to dobiju poticaj od drzave za "proizvodnju". Ti isti pojedinci godinama nisu platili zakup za tu zemlju i nikom nista a sad kad je u planu objava novog natjecaja za zemlju grebu se na sve strane da ostanu u zakupu zemlje. Primljeno na znanje Prijedlogom pravilnika omogućuje se poljoprivrednicima upis poljoprivrednog zemljišta u ARKOD isključivo uz pravno valjanu dokumentaciju o vlasništvu ili posjedu. Za poljoprivredne površine u privatnom vlasništvu koje su upisane u ARKOD bez dostavljenih pravno valjanih dokaza o vlasništvu ili posjedu (nedostupni ili nepoznati vlasnici/suvlasnici), a koje su prije upisa bile neodržavane, poljoprivrednici imaju mogućnost temeljem članka 14. Zakona o poljoprivrednom zemljištu podnijeti zahtjev Ministarstvu poljoprivrede za davanje takvog zemljišta u zakup. Ministarstvo će temeljem zaprimljenih zahtjeva donijeti odluku i sklopiti ugovor o zakupu sa podnositeljima zahtjeva na rok do deset godina uz naknadu u visini iznosa početne zakupnine iz članka 37. Zakona o poljoprivrednom zemljištu. Cilj donošenja novog pravilnika nije brisanje postojećih površina koje su evidentirane u ARKOD već zaštita prava vlasništva i pravno reguliranje prava korištenja privatnog poljoprivrednog zemljišta, što treba biti u obostranom interesu i vlasnika i korisnika poljoprivrednog zemljišta. Vlasnici poljoprivrednog zemljišta koji se ne bave poljoprivredom moraju biti svjesni svoje obveze održavanja i očuvanja poljoprivrednog zemljišta u stanju pogodnom za poljoprivrednu proizvodnju koja proizlazi iz odredbi Zakona o poljoprivrednom zemljištu. (poglavlje II. Održavanje, zaštita i korištenje poljoprivrednog zemljišta). Svako postupanje koje je suprotno tim odredbama podliježe kaznenim odredbama koje su propisane u Zakonu o poljoprivrednom zemljištu. Poljoprivredno zemljište je dobro od posebnog interesa i zaštite Republike Hrvatske, s obzirom da se radi o ograničenom osnovnom resursu za proizvodnju hrane, stoga je pravno uređenje odnosa između vlasnika i stvarnih korisnika poljoprivrednog zemljišta iznimno važno i mora se bez daljnje odgode početi rješavati. Ministarstvo je svjesno problema vezanih uz poljoprivredno zemljište s kojima se susreću naši poljoprivrednici na terenu, zbog nesređenih vlasničkih odnosa, stanja u katastru i dugotrajnih sudskih postupaka, stoga je prijedlogom Pravilnika omogućeno da se prilikom upisivanja poljoprivrednog zemljišta u ARKOD uzimaju u obzir i drugi dokumenti iz kojih je vidljivo da je u tijeku sudski postupak dokazivanja vlasništva putem pojedinačnih ispravnih postupaka, tužbi, dosjelosti i sl. Također, posebno će se razmotriti slučajevi korisnika potpora iz Programa ruralnog razvoja kojima će se nakon stupanja na snagu ovoga Pravilnika umanjiti površine za koje je stvorena višegodišnja obveza zadržavanja u sustavu proizvodnje i potpore, za što je propisana sankcija. Ministarstvu poljoprivrede nikako nije cilj kažnjavati svoje poljoprivrednike zbog nastalih iznimnih okolnosti koje su se dogodile nakon što su stvorene obveze vezane uz prijavu za potporu.
9 4 GRADA DRAGODID Pojmovnik, Članak 2. Što će biti sa suhozidnim gomilama koje su u ARKOD-u evidentirane kao poligoni? Primljeno na znanje 1. A) Ukoliko unutar ARKOD sloja postoje registrirane parcele koje unutar svoje površine sadrže suhozidane gomile na kojima postoji poljoprivredna aktivnost trajni nasadi, te ukoliko se redovito koriste i održavaju neće biti zapreke da ostanu unutar ARKOD sustava. Napominjemo da se ovdje radi o ARKOD parcelama, a ne o suhozidima koji su unutar Sustava evidentirani kao linija. B) Ukoliko se radi o izdvojenim (neprihvatljivim) objektima koji su izlučeni iz ARKOD parcela, a na Pregledniku se mogu činiti kao zasebne cjeline ili kao što navodite poligoni, zapravo predstavljaju „rupe“ unutar podataka, dakle ne predstavljaju predmet evidencije. Da li se radi o stvarnom poligonu ili prazninama možete provjeriti ako uključite ispisivanje teksta unutra grupe ARKOD slojeva, pa će se vidjeti da se te površine ne ispisuje pripadajući ARKOD_ID, te također ne postoji odgovarajuća boja podloge koja se mijenja sukladno dodijeljenoj vrsti uporabe. 2. Sukladno odredbama Pravilnika o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta, članka 2. nije dozvoljeno evidentiranje suhozida čija širina na DOF kartama rezolucije 50 cm prelazi 2 metra širine unutar parcele i 4 metra na granici parcela uz tolerancu od plus/minus 50 cm koliko iznosi širina jednog pixela. B) Ukoliko se radi o izdvojenim (neprihvatljivim) objektima koji su izlučeni iz ARKOD parcela, a na Pregledniku se mogu činiti kao zasebne cjeline ili kao što navodite poligoni, zapravo predstavljaju „rupe“ unutar podataka, dakle ne predstavljaju predmet evidencije. Da li se radi o stvarnom poligonu ili prazninama možete provjeriti ako uključite ispisivanje teksta unutra grupe ARKOD slojeva, pa će se vidjeti da se te površine ne ispisuje pripadajući ARKOD_ID, te također ne postoji odgovarajuća boja podloge koja se mijenja sukladno dodijeljenoj vrsti uporabe.
10 4 GRADA DRAGODID Pojmovnik, Članak 2. Može li se evidentirati suhozid koji ima širinu veću od propisane? Primljeno na znanje 1. A) Ukoliko unutar ARKOD sloja postoje registrirane parcele koje unutar svoje površine sadrže suhozidane gomile na kojima postoji poljoprivredna aktivnost trajni nasadi, te ukoliko se redovito koriste i održavaju neće biti zapreke da ostanu unutar ARKOD sustava. Napominjemo da se ovdje radi o ARKOD parcelama, a ne o suhozidima koji su unutar Sustava evidentirani kao linija. B) Ukoliko se radi o izdvojenim (neprihvatljivim) objektima koji su izlučeni iz ARKOD parcela, a na Pregledniku se mogu činiti kao zasebne cjeline ili kao što navodite poligoni, zapravo predstavljaju „rupe“ unutar podataka, dakle ne predstavljaju predmet evidencije. Da li se radi o stvarnom poligonu ili prazninama možete provjeriti ako uključite ispisivanje teksta unutra grupe ARKOD slojeva, pa će se vidjeti da se te površine ne ispisuje pripadajući ARKOD_ID, te također ne postoji odgovarajuća boja podloge koja se mijenja sukladno dodijeljenoj vrsti uporabe. 2. Sukladno odredbama Pravilnika o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta, članka 2. nije dozvoljeno evidentiranje suhozida čija širina na DOF kartama rezolucije 50 cm prelazi 2 metra širine unutar parcele i 4 metra na granici parcela uz tolerancu od plus/minus 50 cm koliko iznosi širina jednog pixela.
11 OTOČNI SABOR -udruga za razvitak hrvatskih otoka Jedinica upisa i najmanje površine, Članak 7. Otočni sabor - udruga za razvitak hrvatskih otoka traži da se u navedenom pravilniku implementira Zakon o otocima koji govori o specifičnosti življenja na otocima, tako i bavljenjem poljoprivrede. U čl: 7 u stavku 2 treba omogućiti upis parcela do minimalno 100 m2 , jer na otocima, a posebno na otocima iz čl: 10 Zakona o otocima. Zašto to tražimo, zato jer na otocima su većinom sve male i rascijepljene parcele, a na istima se obavlja poljoprivredna djelatnost. Ako je Hrvatski Sabor izglasao Zakon o otocima, mislimo da bi ga trebalo i provoditi kroz druge Zakone i pravilnike koji određuju život otočanima. Primljeno na znanje Minimalna veličina parcele od 500m2 odabrana je u vrijeme kada se sustav uspostavljao s obzirom na objektivna tehnička ograničenja u provedbi kontrole kod površina koje su manje od 500m2. S obzirom na specifičnosti pojedinih regija u RH, posebno otoka, Ministarstvo će prilikom programiranja sustava potpora u novom programskom razdoblju ZPP-a nakon 2021. godine voditi računa o ovim specifičnostima kako bi se poljoprivrednicima u tim područjima omogućilo ostvarivanje potpore i na parcelama manjim od sada propisanih 500m2. To zahtjeva i tehničku nadogradnju sustava IAKS na svim razinama od ARKOD-a preko Jedinstvenih zahtjeva i svih implementiranih sustava terenskih kontrola, za što su potrebni vrijeme i dodatna financijska sredstva.
12 A.T.L. d.o.o PRAVILNIK , Upis poljoprivrednog zemljišta u ARKOD Poštovani, to što planirate stavkom 3), Članka 8. Pravilnika će biti pogubno za mnoge poljoprivrednike. Prvo ste nam dozvoljavali da upisujemo u arkod i poticaje zemlju neovisno o vlasništvu ili posjedništvu, a bilo je bitno samo da zemlju koristimo u vidu pašnjaka, livade, oranice ili višegodišnjih nasada. Najveći je problem neriješenost zemljišnih knjiga i katastra i to je prvo što je trebalo srediti ,a to je da se utvrdi stvarno vlasništvo na terenu. Tek tada bi ovo što tražite bilo moguće realizirati. Bavimo se primarnom polj. proizvodnjom, uzgojem goveda u sustavu krava -tele i bez potpora ne bi mogli funkcionirati tj. ne bi mogli vraćati kredite koje smo digli jer bi nam se značajno smanjila potpora. Ono u što ste nas sami gurali (sam izraz kaže POTICALI) sad kada smo prihvatili i krenuli okrupnjavati naša gospodarstva vi bi nam to sada oduzeli ne pitajući se kako ćemo plaćati kredite i ostale obaveze. Da ne govorimo o obavezama prema mjerama IAKS razvoja. Konkretno mi smo u ekološkoj proizvodnji i svako smanjenje površina bi uzrokovalo višegodišnje sankcije i propast ekoloških uzgajivača. Primljeno na znanje Prijedlogom pravilnika omogućuje se poljoprivrednicima upis poljoprivrednog zemljišta u ARKOD isključivo uz pravno valjanu dokumentaciju o vlasništvu ili posjedu. Za poljoprivredne površine u privatnom vlasništvu koje su upisane u ARKOD bez dostavljenih pravno valjanih dokaza o vlasništvu ili posjedu (nedostupni ili nepoznati vlasnici/suvlasnici), a koje su prije upisa bile neodržavane, poljoprivrednici imaju mogućnost temeljem članka 14. Zakona o poljoprivrednom zemljištu podnijeti zahtjev Ministarstvu poljoprivrede za davanje takvog zemljišta u zakup. Ministarstvo će temeljem zaprimljenih zahtjeva donijeti odluku i sklopiti ugovor o zakupu sa podnositeljima zahtjeva na rok do deset godina uz naknadu u visini iznosa početne zakupnine iz članka 37. Zakona o poljoprivrednom zemljištu. Cilj donošenja novog pravilnika nije brisanje postojećih površina koje su evidentirane u ARKOD već zaštita prava vlasništva i pravno reguliranje prava korištenja privatnog poljoprivrednog zemljišta, što treba biti u obostranom interesu i vlasnika i korisnika poljoprivrednog zemljišta. Vlasnici poljoprivrednog zemljišta koji se ne bave poljoprivredom moraju biti svjesni svoje obveze održavanja i očuvanja poljoprivrednog zemljišta u stanju pogodnom za poljoprivrednu proizvodnju koja proizlazi iz odredbi Zakona o poljoprivrednom zemljištu. (poglavlje II. Održavanje, zaštita i korištenje poljoprivrednog zemljišta). Svako postupanje koje je suprotno tim odredbama podliježe kaznenim odredbama koje su propisane u Zakonu o poljoprivrednom zemljištu. Poljoprivredno zemljište je dobro od posebnog interesa i zaštite Republike Hrvatske, s obzirom da se radi o ograničenom osnovnom resursu za proizvodnju hrane, stoga je pravno uređenje odnosa između vlasnika i stvarnih korisnika poljoprivrednog zemljišta iznimno važno i mora se bez daljnje odgode početi rješavati. Ministarstvo je svjesno problema vezanih uz poljoprivredno zemljište s kojima se susreću naši poljoprivrednici na terenu, zbog nesređenih vlasničkih odnosa, stanja u katastru i dugotrajnih sudskih postupaka, stoga je prijedlogom Pravilnika omogućeno da se prilikom upisivanja poljoprivrednog zemljišta u ARKOD uzimaju u obzir i drugi dokumenti iz kojih je vidljivo da je u tijeku sudski postupak dokazivanja vlasništva putem pojedinačnih ispravnih postupaka, tužbi, dosjelosti i sl. Također, posebno će se razmotriti slučajevi korisnika potpora iz Programa ruralnog razvoja kojima će se nakon stupanja na snagu ovoga Pravilnika umanjiti površine za koje je stvorena višegodišnja obveza zadržavanja u sustavu proizvodnje i potpore, za što je propisana sankcija. Ministarstvu poljoprivrede nikako nije cilj kažnjavati svoje poljoprivrednike zbog nastalih iznimnih okolnosti koje su se dogodile nakon što su stvorene obveze vezane uz prijavu za potporu.
13 Zvonko Gršeta Upis poljoprivrednog zemljišta u ARKOD, Članak 8. Poštovani, predloženi članak 8. predviđa brisanje trenutno legalno upisanog zemljišta u ARKOD bez dostave dokaza iz stavka 2. istoga članka do 30. rujna 2019. godine. Obzirom se u skladu sa Pravilnikom o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2018. godinu (i onih prije), korisnici OTSN, ZTN, TVPV, ZK, ZL, PT, EV, EM, IZP, OS, OZ, KFK, MKŠ, POMP, PEG, MUK i EKOP nalaze u petogodišnjoj obavezi provođenja mjera na istoj površini, a člankom 139. istoga pravilnika predviđeno je da ukoliko se smanje površine - dužni su, osim neisplate potpore za tekuću godinu, vratiti i već isplaćene potpore, predlažem da učinke predloženoga članka 8 uvrstite pod Višu silu i iznimne okolnosti iz članka 146. navedenog Pravilnika kako ne bi došlo do povrata već isplaćenih EU potpora. Naime, za navedene korisnike (a i ostale), ukoliko ne zadovolje novo zakonsko rješenje evidencije uporabe poljoprivrednog zemljišta, učinci se doslovno mogu izjednačiti sa "ozbiljnom prirodnom katastrofom koja utječe na poljoprivredno gospodarstvo" kao jednog od navedenog slučaja više sile u članku 146. Ukoliko predlagatelj za cilj ima smanjenje površina upisanih u Arkod upisnik i dodatno povećanje administrativnih ograničenja u dobivanju EU novca, molim da moj prijedlog odbacite. S poštovanjem! Primljeno na znanje Prijedlogom pravilnika omogućuje se poljoprivrednicima upis poljoprivrednog zemljišta u ARKOD isključivo uz pravno valjanu dokumentaciju o vlasništvu ili posjedu. Za poljoprivredne površine u privatnom vlasništvu koje su upisane u ARKOD bez dostavljenih pravno valjanih dokaza o vlasništvu ili posjedu (nedostupni ili nepoznati vlasnici/suvlasnici), a koje su prije upisa bile neodržavane, poljoprivrednici imaju mogućnost temeljem članka 14. Zakona o poljoprivrednom zemljištu podnijeti zahtjev Ministarstvu poljoprivrede za davanje takvog zemljišta u zakup. Ministarstvo će temeljem zaprimljenih zahtjeva donijeti odluku i sklopiti ugovor o zakupu sa podnositeljima zahtjeva na rok do deset godina uz naknadu u visini iznosa početne zakupnine iz članka 37. Zakona o poljoprivrednom zemljištu. Cilj donošenja novog pravilnika nije brisanje postojećih površina koje su evidentirane u ARKOD već zaštita prava vlasništva i pravno reguliranje prava korištenja privatnog poljoprivrednog zemljišta, što treba biti u obostranom interesu i vlasnika i korisnika poljoprivrednog zemljišta. Vlasnici poljoprivrednog zemljišta koji se ne bave poljoprivredom moraju biti svjesni svoje obveze održavanja i očuvanja poljoprivrednog zemljišta u stanju pogodnom za poljoprivrednu proizvodnju koja proizlazi iz odredbi Zakona o poljoprivrednom zemljištu. (poglavlje II. Održavanje, zaštita i korištenje poljoprivrednog zemljišta). Svako postupanje koje je suprotno tim odredbama podliježe kaznenim odredbama koje su propisane u Zakonu o poljoprivrednom zemljištu. Poljoprivredno zemljište je dobro od posebnog interesa i zaštite Republike Hrvatske, s obzirom da se radi o ograničenom osnovnom resursu za proizvodnju hrane, stoga je pravno uređenje odnosa između vlasnika i stvarnih korisnika poljoprivrednog zemljišta iznimno važno i mora se bez daljnje odgode početi rješavati. Ministarstvo je svjesno problema vezanih uz poljoprivredno zemljište s kojima se susreću naši poljoprivrednici na terenu, zbog nesređenih vlasničkih odnosa, stanja u katastru i dugotrajnih sudskih postupaka, stoga je prijedlogom Pravilnika omogućeno da se prilikom upisivanja poljoprivrednog zemljišta u ARKOD uzimaju u obzir i drugi dokumenti iz kojih je vidljivo da je u tijeku sudski postupak dokazivanja vlasništva putem pojedinačnih ispravnih postupaka, tužbi, dosjelosti i sl. Također, posebno će se razmotriti slučajevi korisnika potpora iz Programa ruralnog razvoja kojima će se nakon stupanja na snagu ovoga Pravilnika umanjiti površine za koje je stvorena višegodišnja obveza zadržavanja u sustavu proizvodnje i potpore, za što je propisana sankcija. Ministarstvu poljoprivrede nikako nije cilj kažnjavati svoje poljoprivrednike zbog nastalih iznimnih okolnosti koje su se dogodile nakon što su stvorene obveze vezane uz prijavu za potporu.
14 biserka krklec Upis poljoprivrednog zemljišta u ARKOD, Članak 8. Malo je poljoprivrednika koji se uključuju u e-savjetovanje, ali svima je jasno da će ovaj novi pravilnik tj. članak 8. velikom broju OPG-ova otežati upis poljoprivrednog zemljišta u ARKOD, a samim tim otežati i poljoprivrednu proizvodnju. Administracija ne bi smjela kočiti razvoj malih i velikih obiteljskih gospodarstava. Smatram da je gospođa Ivanka Renac u svom komentaru dala dobar prijedlog i način na koji bi se sva poljoprivredna zemlja koja se koristi evidentirala u Arkod-u. Primljeno na znanje Prijedlogom pravilnika omogućuje se poljoprivrednicima upis poljoprivrednog zemljišta u ARKOD isključivo uz pravno valjanu dokumentaciju o vlasništvu ili posjedu. Za poljoprivredne površine u privatnom vlasništvu koje su upisane u ARKOD bez dostavljenih pravno valjanih dokaza o vlasništvu ili posjedu (nedostupni ili nepoznati vlasnici/suvlasnici), a koje su prije upisa bile neodržavane, poljoprivrednici imaju mogućnost temeljem članka 14. Zakona o poljoprivrednom zemljištu podnijeti zahtjev Ministarstvu poljoprivrede za davanje takvog zemljišta u zakup. Ministarstvo će temeljem zaprimljenih zahtjeva donijeti odluku i sklopiti ugovor o zakupu sa podnositeljima zahtjeva na rok do deset godina uz naknadu u visini iznosa početne zakupnine iz članka 37. Zakona o poljoprivrednom zemljištu. Cilj donošenja novog pravilnika nije brisanje postojećih površina koje su evidentirane u ARKOD već zaštita prava vlasništva i pravno reguliranje prava korištenja privatnog poljoprivrednog zemljišta, što treba biti u obostranom interesu i vlasnika i korisnika poljoprivrednog zemljišta. Vlasnici poljoprivrednog zemljišta koji se ne bave poljoprivredom moraju biti svjesni svoje obveze održavanja i očuvanja poljoprivrednog zemljišta u stanju pogodnom za poljoprivrednu proizvodnju koja proizlazi iz odredbi Zakona o poljoprivrednom zemljištu. (poglavlje II. Održavanje, zaštita i korištenje poljoprivrednog zemljišta). Svako postupanje koje je suprotno tim odredbama podliježe kaznenim odredbama koje su propisane u Zakonu o poljoprivrednom zemljištu. Poljoprivredno zemljište je dobro od posebnog interesa i zaštite Republike Hrvatske, s obzirom da se radi o ograničenom osnovnom resursu za proizvodnju hrane, stoga je pravno uređenje odnosa između vlasnika i stvarnih korisnika poljoprivrednog zemljišta iznimno važno i mora se bez daljnje odgode početi rješavati. Ministarstvo je svjesno problema vezanih uz poljoprivredno zemljište s kojima se susreću naši poljoprivrednici na terenu, zbog nesređenih vlasničkih odnosa, stanja u katastru i dugotrajnih sudskih postupaka, stoga je prijedlogom Pravilnika omogućeno da se prilikom upisivanja poljoprivrednog zemljišta u ARKOD uzimaju u obzir i drugi dokumenti iz kojih je vidljivo da je u tijeku sudski postupak dokazivanja vlasništva putem pojedinačnih ispravnih postupaka, tužbi, dosjelosti i sl. Također, posebno će se razmotriti slučajevi korisnika potpora iz Programa ruralnog razvoja kojima će se nakon stupanja na snagu ovoga Pravilnika umanjiti površine za koje je stvorena višegodišnja obveza zadržavanja u sustavu proizvodnje i potpore, za što je propisana sankcija. Ministarstvu poljoprivrede nikako nije cilj kažnjavati svoje poljoprivrednike zbog nastalih iznimnih okolnosti koje su se dogodile nakon što su stvorene obveze vezane uz prijavu za potporu.
15 Ivanka Renac Upis poljoprivrednog zemljišta u ARKOD, Članak 8. Sva zemlja koja se obrađuje mora obavezno biti upisana u ARKOD sustav. Dakle, neovisno o tome da li za određenu parcelu postoje ili ne postoje "papiri." Mnogo je razloga zbog kojih neki poljoprivrednici obrađuju čak dvostruko više zemlje od one koju prijavljuju u ARKOD, jer neki vlasnici zemlje ne žele sklapati nikakve ugovore o zakupu nego usmeno daju zemlju na obradu i za nju ubiru zakupninu a zakupnik tu zemlju ne može prijaviti u ARKOD samo zato što nema "papire", jer su stari ljudi i čine to samo kako zemlja ne bi ostala neobrađena, jer postoji više suvlasnika koji se međusobno ne mogu dogovoriti oko sklapanja ugovora, itd. Često se događa i da netko jedne godine ustupi zemlju na obradu - zakupnik ju popgnoji, iskrči ili na drugi način poboljša, a onda za godinu dvije ima bolju ponudu koja nosi veći iznos najma pa ju da drugome na obradu - bez ugovora. Naravno, ima i onih vlasnika koji svoju zemlju prijave za poticaje ali ju ne obrađuju nego ju daju drugome u zakup a zakupnik ne dobije ni kune poticaja za tu proizvodnju nego mora još platiti i usmeno dogovoreni zakup. Ukoliko se stvarno želi evidentirati sva poljoprivredna zemlja koja je u funkciji proizvodnje, onda treba u ARKOD sustavu uvesti i označavanje parcela na slijedeći način: "V" - vlasnik, "DZ" - državna zemlja u zakupu sa ugovorom, "PZ" - zakup zemlje od privatnih vlasnika sa ugovorom, "O" - ostalo u što bi se evidentirali svi ostali oblici korištenja zemlje kao što su usmeni dogovori, nesređeni imovinsko pravni odnosi i slično, pod uvjetom da se tako prijavljena zemlja u sustav ARKOD-a koristi od strane prijavitelja - korisnika, dakle onoga koji tu zemlju stvarno obrađuje i na njoj ostvaruje određenu poljoprivrednu proizvodnju. Pravilnikom o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta trebalo bi doći do stvarnih podataka o korištenju sve zemlje koja je u funkciji poljoprivredne proizvodnje, a to je moguće postići samo ako se propiše mogućnost prijave korištenja na prethodno predloženi način, znači i zemlje za koju korisnik nema dokumente koji su propisani u članku 8. Pravilnika, pa bi u tom smislu trebalo dopuniti ovaj članak. Osim toga, što je itekako važno, tako bi stvarni poljoprivredni proizvođači ostvarili pravo na poticaje sukladno stvarnom stanju. Eventualno "dvostruko" prijavljivanje korištenja moglo bi se riješiti na način da se korisnicima uskrati potpora tako dugo dok međusobno ne riješe sporno stanje. Nadalje, u nekoj drugoj fazi, odnosno u Pravilniku o izravnim potporama, trebalo bi napraviti razliku u visini potpora za osnovno plaćanje tako da jedinični iznos potpore za državnu zemlju koja je u zakupu bude manji, a za zamlju koja je u zakupu od privatnih vlasnika bude veći. Primljeno na znanje Prijedlogom pravilnika omogućuje se poljoprivrednicima upis poljoprivrednog zemljišta u ARKOD isključivo uz pravno valjanu dokumentaciju o vlasništvu ili posjedu. Za poljoprivredne površine u privatnom vlasništvu koje su upisane u ARKOD bez dostavljenih pravno valjanih dokaza o vlasništvu ili posjedu (nedostupni ili nepoznati vlasnici/suvlasnici), a koje su prije upisa bile neodržavane, poljoprivrednici imaju mogućnost temeljem članka 14. Zakona o poljoprivrednom zemljištu podnijeti zahtjev Ministarstvu poljoprivrede za davanje takvog zemljišta u zakup. Ministarstvo će temeljem zaprimljenih zahtjeva donijeti odluku i sklopiti ugovor o zakupu sa podnositeljima zahtjeva na rok do deset godina uz naknadu u visini iznosa početne zakupnine iz članka 37. Zakona o poljoprivrednom zemljištu. Cilj donošenja novog pravilnika nije brisanje postojećih površina koje su evidentirane u ARKOD već zaštita prava vlasništva i pravno reguliranje prava korištenja privatnog poljoprivrednog zemljišta, što treba biti u obostranom interesu i vlasnika i korisnika poljoprivrednog zemljišta. Vlasnici poljoprivrednog zemljišta koji se ne bave poljoprivredom moraju biti svjesni svoje obveze održavanja i očuvanja poljoprivrednog zemljišta u stanju pogodnom za poljoprivrednu proizvodnju koja proizlazi iz odredbi Zakona o poljoprivrednom zemljištu. (poglavlje II. Održavanje, zaštita i korištenje poljoprivrednog zemljišta). Svako postupanje koje je suprotno tim odredbama podliježe kaznenim odredbama koje su propisane u Zakonu o poljoprivrednom zemljištu. Poljoprivredno zemljište je dobro od posebnog interesa i zaštite Republike Hrvatske, s obzirom da se radi o ograničenom osnovnom resursu za proizvodnju hrane, stoga je pravno uređenje odnosa između vlasnika i stvarnih korisnika poljoprivrednog zemljišta iznimno važno i mora se bez daljnje odgode početi rješavati. Ministarstvo je svjesno problema vezanih uz poljoprivredno zemljište s kojima se susreću naši poljoprivrednici na terenu, zbog nesređenih vlasničkih odnosa, stanja u katastru i dugotrajnih sudskih postupaka, stoga je prijedlogom Pravilnika omogućeno da se prilikom upisivanja poljoprivrednog zemljišta u ARKOD uzimaju u obzir i drugi dokumenti iz kojih je vidljivo da je u tijeku sudski postupak dokazivanja vlasništva putem pojedinačnih ispravnih postupaka, tužbi, dosjelosti i sl. Također, posebno će se razmotriti slučajevi korisnika potpora iz Programa ruralnog razvoja kojima će se nakon stupanja na snagu ovoga Pravilnika umanjiti površine za koje je stvorena višegodišnja obveza zadržavanja u sustavu proizvodnje i potpore, za što je propisana sankcija. Ministarstvu poljoprivrede nikako nije cilj kažnjavati svoje poljoprivrednike zbog nastalih iznimnih okolnosti koje su se dogodile nakon što su stvorene obveze vezane uz prijavu za potporu.
16 Udruga proizvođača agruma i povrća 'NERETVANSKA MLADEŽ' Upis poljoprivrednog zemljišta u ARKOD, Članak 8. Na području grada Opuzena i općine Slivno postoji veliki broj poljoprivrednih proizvođača koji nemaju i neće moći ishoditi dokaze iz članka 8. Jedan dio se odnosi na državno poljoprivredno zemljište, drugi dio se odnosi na zemljište koje je vraćeno prijašnjim vlasnicima, a gdje su u međuvremenu podignuti voćnjaci mandarina, a treći dio na suvlasništvo, gdje je u posjedovnom listu pod 1. upisana Republika Hrvatska, a po 2. fizička osoba – korisnik zemljišta. Pa nisu poljoprivrednici krivi što država kroz proteklih 20-tak godina nije riješila zemljišne knjige i raspolaganje državnim poljoprivrednim zemljištem. Nismo mi proizvođači hrane zaduženi za sređivanje zemljišnih knjiga i provođenje agrarne politike. Niti nam je struka, niti to znamo raditi. Mi radimo svoj mukotrpan i težak posao, a molimo državnu administraciju da ona radi svoj. Vezano na sve gore navedeno, tražimo od ministra poljoprivrede da otvori ARKOD za upis svih parcela koje nisu upisane, sa ograničenjem u površini po gospodarstvu i po gospodarskom programu grada ili općine te da doradom članka 8. prijedloga Pravilnika o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta omogući upis svima bez obzira na to imaju li dokaze iz članka 8. ili ne. Ako se prilikom novih katastarskih izmjera uz svjedoke moglo ostvariti pravo vlasništva nad zemljištem, smatramo da je isto prihvatljivo i za ostvarenje prava posjeda i upis u evidenciju uporabe poljoprivrednog zemljišta. Ovo je temeljni podatak koji svaka uređena država mora imati, kako bi mogla strateški planirati i razvijati vlastitu poljoprivredu. Primljeno na znanje Prijedlogom pravilnika omogućuje se poljoprivrednicima upis poljoprivrednog zemljišta u ARKOD isključivo uz pravno valjanu dokumentaciju o vlasništvu ili posjedu. Za poljoprivredne površine u privatnom vlasništvu koje su upisane u ARKOD bez dostavljenih pravno valjanih dokaza o vlasništvu ili posjedu (nedostupni ili nepoznati vlasnici/suvlasnici), a koje su prije upisa bile neodržavane, poljoprivrednici imaju mogućnost temeljem članka 14. Zakona o poljoprivrednom zemljištu podnijeti zahtjev Ministarstvu poljoprivrede za davanje takvog zemljišta u zakup. Ministarstvo će temeljem zaprimljenih zahtjeva donijeti odluku i sklopiti ugovor o zakupu sa podnositeljima zahtjeva na rok do deset godina uz naknadu u visini iznosa početne zakupnine iz članka 37. Zakona o poljoprivrednom zemljištu. Cilj donošenja novog pravilnika nije brisanje postojećih površina koje su evidentirane u ARKOD već zaštita prava vlasništva i pravno reguliranje prava korištenja privatnog poljoprivrednog zemljišta, što treba biti u obostranom interesu i vlasnika i korisnika poljoprivrednog zemljišta. Vlasnici poljoprivrednog zemljišta koji se ne bave poljoprivredom moraju biti svjesni svoje obveze održavanja i očuvanja poljoprivrednog zemljišta u stanju pogodnom za poljoprivrednu proizvodnju koja proizlazi iz odredbi Zakona o poljoprivrednom zemljištu. (poglavlje II. Održavanje, zaštita i korištenje poljoprivrednog zemljišta). Svako postupanje koje je suprotno tim odredbama podliježe kaznenim odredbama koje su propisane u Zakonu o poljoprivrednom zemljištu. Poljoprivredno zemljište je dobro od posebnog interesa i zaštite Republike Hrvatske, s obzirom da se radi o ograničenom osnovnom resursu za proizvodnju hrane, stoga je pravno uređenje odnosa između vlasnika i stvarnih korisnika poljoprivrednog zemljišta iznimno važno i mora se bez daljnje odgode početi rješavati. Ministarstvo je svjesno problema vezanih uz poljoprivredno zemljište s kojima se susreću naši poljoprivrednici na terenu, zbog nesređenih vlasničkih odnosa, stanja u katastru i dugotrajnih sudskih postupaka, stoga je prijedlogom Pravilnika omogućeno da se prilikom upisivanja poljoprivrednog zemljišta u ARKOD uzimaju u obzir i drugi dokumenti iz kojih je vidljivo da je u tijeku sudski postupak dokazivanja vlasništva putem pojedinačnih ispravnih postupaka, tužbi, dosjelosti i sl. Također, posebno će se razmotriti slučajevi korisnika potpora iz Programa ruralnog razvoja kojima će se nakon stupanja na snagu ovoga Pravilnika umanjiti površine za koje je stvorena višegodišnja obveza zadržavanja u sustavu proizvodnje i potpore, za što je propisana sankcija. Ministarstvu poljoprivrede nikako nije cilj kažnjavati svoje poljoprivrednike zbog nastalih iznimnih okolnosti koje su se dogodile nakon što su stvorene obveze vezane uz prijavu za potporu.