Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o ostvarivanju materijalnih uvjeta prihvata

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Centar za mirovne studije PRAVILNIK, Članak 1. Pronalazak adekvatnog smještaja u Republici Hrvatskoj za osobe koje imaju status azilanta odnosno stranca pod supsidijarnom zaštitom, dosad se u praksi pokazao kao vrlo izazovan jer stanodavci često odbijaju za stanoprimce uzeti osobe u ovom statusu kao i iste prijaviti kao stanare. Zbog toga je važno osigurati podršku u pronalasku adekvatnog smještaja od strane nadležnih institucija. Predlažemo da se u zadnjem paragrafu Članka 7a. doda: "... u pronalasku adekvatnog smještaja koji će osoba sama plaćati, osigurat će se podrška od strane integracijskih djelatnika nadležne institucije." Primljeno na znanje Pravo na smještaj azilanata i stranaca pod supsidijarnom zaštitom u Prihvatilištu od odobravanja zaštite do preseljenja u odgovarajuće stambene jedinice regulirat će se prilikom sljedećih izmjena i dopuna Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti. Posebnim pravilnikom propisat će se uvjeti i prestanak prava kako na smještaj u Prihvatilištu tako i na smještaj u stambenim jedinicama.
2 Ured pučke pravobraniteljice PRAVILNIK, Članak 1. Pravilnikom o ostvarivanju materijalnih uvjeta prihvata propisani su načini i uvjeti ostvarivanja materijalnih uvjeta prihvata za tražitelje međunarodne zaštite definiranih člankom 55. Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti (u daljnjem tekstu: ZMPZ) koji obuhvaćaju smještaj u Prihvatilištu za tražitelje azila (u daljnjem tekstu Prihvatilište), hranu i odjeću osiguranu u naravi, naknadu troškova javnog prijevoza za potrebe troškova javnog prijevoza za potrebe odobrenja međunarodne zaštite te novčanu pomoć. Nadalje, članak 67. ZMPZ-a propisuje da azilant i stranac pod supsidijarnom zaštitom imaju pravo na smještaj ako nemaju novčana sredstva ili imovinu kojima mogu osigurati uzdržavanje, a propisuje i postupak priznavanja prava na smještaj, duljinu trajanja prava i način njihovog prestanka. Postupak priznavanja prava na smještaj azilanta i stranaca pod supsidijarnom zaštitom pokreće se podnošenjem zahtjeva za smještaj nadležnom centru za socijalnu skrb, a temeljem rješenja o priznavanju prava Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje osigurava smještaj u stambenim jedinicama u vlasništvu RH ili onima koje koristi temeljem sklopljenog ugovora s trećim osobama. Međutim, odredbama ZMPZ-a nije propisan način ostvarenja prava na smještaj u Prihvatilištu osobama koje su ostvarile status azila, odnosno status stranca pod supsidijarnom zaštitom i kojima traje postupak osiguravanja smještaja izvan njega. Stoga se Nacrtom Pravilnika, koji se odnosi isključivo na tražitelje međunarodne zaštite, uvodi pravo na smještaj azilanta i stranca pod supsidijarnom zaštitom u Prihvatilište do osiguravanja odgovarajuće stambene jedinice i to kako je vidljivo bez valjane zakonske osnove Pri tome treba dodati da se Direktiva2013/33/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o utvrđivanju standarda za prihvat podnositelja zahtjeva za međunarodnu zaštitu, koja se u Pravilnikom o ostvarivanju materijalnih uvjeta prihvata prenosi u pravni poredak RH, odnosi samo na državljane trećih zemalja i osobe bez državljanstva koje podnesu zahtjev za međunarodnu zaštitu. Smatramo da bi se radi nastale pravne praznine, ali i jačanja prava osoba s priznatom zaštitom, trebalo izmjenama i dopunama ZMPZ-a propisati njihovo pravo na smještaj u Prihvatilištu od odobravanja zaštite do preseljenja u odgovarajuće stambene jedinice, a posebnim pravilnikom propisati uvjete i prestanak prava kako na smještaj u prihvatilištu tako i na smještaj u stambenim jedinicama. Naime, mišljenja smo da nije pravno utemeljeno izmjenama i dopunama pravilnika koji regulira prava jedne skupine osoba propisivati načine i uvjete ostvarivanja prava drugih kategorija, a naročito onih prava koja nisu zakonom propisana. Pri tome želimo naglasiti da se sadašnja praksa osiguravanja smještaja u Prihvatilištu i nakon odobrene zaštite ne bi smjela dovoditi u pitanje. Međutim zbog jačanja i zaštite prava ove ranjive društvene skupine ono treba urediti ponajprije izmjenama i dopunama ZMPZ-a, a potom i odgovarajućim pravilnikom. Prihvaćen Pravo na smještaj azilanata i stranaca pod supsidijarnom zaštitom u Prihvatilištu od odobravanja zaštite do preseljenja u odgovarajuće stambene jedinice regulirat će se prilikom sljedećih izmjena i dopuna Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti. Posebnim pravilnikom propisat će se uvjeti i prestanak prava kako na smještaj u Prihvatilištu tako i na smještaj u stambenim jedinicama.