Izvješće o provedenom savjetovanju - SAVJETOVANJE O PRAVILNIKU O OVLAŠTENJIMA ZA POSLOVE ZAŠTITE NA RADU

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Albert Cattunar III. UVJETI ZA OBAVLJANJE POSLOVA ZAŠTITE NA RADU, Članak 3. U članku 3. stavku 1. tražim sljedeće izmjene: „Fizička osoba koja rad obavlja kao samozaposlena osoba ili pravna osoba koja poslove obavlja samo s jednim zaposlenim iz članka 2. stavka 1, ovoga Pravilnika, može dobiti ovlaštenje za obavljanje poslova iz članka 2. stavka 1. podstavka 1. i 2. ovoga Pravilnika, ako ima najmanje završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij odnosno završen specijalistički diplomski studij iz područja tehničkih, biotehničkih, DODATI BIOMEDICINSKIH prirodnih ili društvenih znanosti. ZNACI DODATI BIOMEDICINSKIH ZNANOSTI znaci govorimo o preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij sanitarnog inženjerstva ili preddiplomski stručni studij sanitarnog inženjerstva odnosno diplomski stručni studij sanitarnog inženjerstva.“ Kao i DOKTORIMA MEDICINE. Takoder treba dodati BIOLOGE, BIOTEHNOLOGE, INZENJERE SIGURNOSTI NA RADU. Nepotrebno je i neprimjereno ogranicavati Pravo na rad strukama koje su se skolovale za rad na ovim poslovima. Nije prihvaćen Stručni profil biotehničkih znanosti uključen je u prijedlog Pravilnika kao i inženjeri sigurnosti koji spadaju u područje tehničkih znanosti. Stručni profili medicinskih i biomedicinskih znanosti nisu kompatibilni u smislu vrste poslova zaštite na radu za koje se prema prijedlogu Pravilnika izdaje ovlaštenje, budući da osnovna preventiva proizlazi iz primjene tehničkih (osnovnih) pravila zaštite na radu na mjestima rada koja nije u domeni medicinske odnosno biomedicinske znanosti. Navedene struke mogu sudjelovati kod svog poslodavca u pripadajućim djelatnostima na obavljanju određenih poslova zaštite na radu za koje nije potrebno posebno ovlaštenje, međutim ne mogu biti nositelji ovlaštenja za pružanje usluga trećim stranama.
2 HRVATSKA KOMORA ZDRAVSTVENIH RADNIKA III. UVJETI ZA OBAVLJANJE POSLOVA ZAŠTITE NA RADU, Članak 3. U članku 3. tražimo sljedeće izmjene: „Fizička osoba koja rad obavlja kao samozaposlena osoba ili pravna osoba koja poslove obavlja samo s jednim zaposlenim iz članka 2. stavka 1, ovoga Pravilnika, može dobiti ovlaštenje za obavljanje poslova iz članka 2. stavka 1. podstavka 1. i 2. ovoga Pravilnika, ako ima najmanje završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij odnosno završen specijalistički diplomski studij iz područja tehničkih, biotehničkih, prirodnih društvenih znanosti ILI BIOMEDICINSKIH ZNANOSTI. " Nije prihvaćen Stručni profil biotehničkih znanosti uključen je u prijedlog Pravilnika kao i inženjeri sigurnosti koji spadaju u područje tehničkih znanosti. Stručni profili medicinskih i biomedicinskih znanosti nisu kompatibilni u smislu vrste poslova zaštite na radu za koje se prema prijedlogu Pravilnika izdaje ovlaštenje, budući da osnovna preventiva proizlazi iz primjene tehničkih (osnovnih) pravila zaštite na radu na mjestima rada koja nije u domeni medicinske odnosno biomedicinske znanosti. Navedene struke mogu sudjelovati kod svog poslodavca u pripadajućim djelatnostima na obavljanju određenih poslova zaštite na radu za koje nije potrebno posebno ovlaštenje, međutim ne mogu biti nositelji ovlaštenja za pružanje usluga trećim stranama.
3 HKZR-Strukovni razred za djelatnost sanitarnog inženjerstva III. UVJETI ZA OBAVLJANJE POSLOVA ZAŠTITE NA RADU, Članak 3. U članku 3. stavku 1. tražimo sljedeće izmjene: „Fizička osoba koja rad obavlja kao samozaposlena osoba ili pravna osoba koja poslove obavlja samo s jednim zaposlenim iz članka 2. stavka 1, ovoga Pravilnika, može dobiti ovlaštenje za obavljanje poslova iz članka 2. stavka 1. podstavka 1. i 2. ovoga Pravilnika, ako ima najmanje završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij odnosno završen specijalistički diplomski studij iz područja tehničkih, biotehničkih, prirodnih, društvenih znanosti ILI BIOMEDICINSKIH ZNANOSTI. " Nije prihvaćen Stručni profil biotehničkih znanosti uključen je u prijedlog Pravilnika kao i inženjeri sigurnosti koji spadaju u područje tehničkih znanosti. Stručni profili medicinskih i biomedicinskih znanosti nisu kompatibilni u smislu vrste poslova zaštite na radu za koje se prema prijedlogu Pravilnika izdaje ovlaštenje, budući da osnovna preventiva proizlazi iz primjene tehničkih (osnovnih) pravila zaštite na radu na mjestima rada koja nije u domeni medicinske odnosno biomedicinske znanosti. Navedene struke mogu sudjelovati kod svog poslodavca u pripadajućim djelatnostima na obavljanju određenih poslova zaštite na radu za koje nije potrebno posebno ovlaštenje, međutim ne mogu biti nositelji ovlaštenja za pružanje usluga trećim stranama.
4 Tomislav Lončar III. UVJETI ZA OBAVLJANJE POSLOVA ZAŠTITE NA RADU, Članak 3. Potrebno je razlučiti fizičku osobu od pravne, jer prema važećem pravilniku, fizička osoba se definira kao obrtnik - samozaposleni, a pravna osoba je firma. Točke 1, 2 i 3 mogu odrađivati stvarne fizičke osobe koje nemoraju biti obrtnici ili samozaposleni. U svakom slučaju potrebno je poštivati zakonom propisane definicije fizičke i pravne osobe. Nije prihvaćen Razlučeno je odredbom članka 11. Prijedloga pravilnika kojom je naglašen obrtni registar tako da fizičke osobe moraju imati odgovarajući obrt
5 Tomislav Lončar III. UVJETI ZA OBAVLJANJE POSLOVA ZAŠTITE NA RADU, Članak 3. Za obavljanje poslova točke 1, 2 i 3 mora biti završen studij zaštite na radu, jer inače to izgleda kao da netko tko završi društvene znanosti se počne baviti pravom kao odvjetnik ili sudac, za točke 4 i 5, mora imati sve potrbno za ispitivanja te time prelazi u domenu firme gdje moraju surađivati multidisciplinarno ZNR i potrebna struka za ispitivanje Nije prihvaćen Studij zaštite na radu obuhvaćen je pojmom tehničke struke. Za ispitivanja radne opreme i radnog okoliša, čl. 5.i 6. Prijedloga pravilnika definirane su struke kao nositelji ovlaštenja, a status stručnjaka zaštite na radu utvrđen je člankom 7. Prijedloga pravilnika te njihovo radno iskustvo u području zaštite na radu
6 Albert Cattunar III. UVJETI ZA OBAVLJANJE POSLOVA ZAŠTITE NA RADU, Članak 4. U članku 4. tražim sljedeće izmjene: „Poslodavcu fizičkoj ili pravnoj osobi iz članka 2. stavka 2. ovoga Pravilnika se može izdati ovlaštenje za obavljanje poslova iz članka 2. stavka 2. podstavka 1., 2. i 3. ovoga Pravilnika, ako ima zaposlena najmanje tri stručnjaka zaštite na radu u punom radnom vremenu iz različitih područja tehničkih, biotehničkih, prirodnih ili društvenih ILI DODATI BIOMEDICINSKIH znanosti od kojih najmanje jedan mora imati završen studij u polju strojarstva DODATI ILI SANITARNOG INZENJERSTVA i jedan u polju elektrotehnike ili kemije odnosno kemijskog inženjerstva ili sanitarnog inženjerstva.“ Nije prihvaćen Stručni profil biotehničkih znanosti uključen je u prijedlog Pravilnika kao i inženjeri sigurnosti koji spadaju u područje tehničkih znanosti. Stručni profili medicinskih i biomedicinskih znanosti nisu kompatibilni u smislu vrste poslova zaštite na radu za koje se prema prijedlogu Pravilnika izdaje ovlaštenje, budući da osnovna preventiva proizlazi iz primjene tehničkih (osnovnih) pravila zaštite na radu na mjestima rada koja nije u domeni medicinske odnosno biomedicinske znanosti. Navedene struke mogu sudjelovati kod svog poslodavca u pripadajućim djelatnostima na obavljanju određenih poslova zaštite na radu za koje nije potrebno posebno ovlaštenje, međutim ne mogu biti nositelji ovlaštenja za pružanje usluga trećim stranama.
7 HRVATSKA KOMORA ZDRAVSTVENIH RADNIKA III. UVJETI ZA OBAVLJANJE POSLOVA ZAŠTITE NA RADU, Članak 4. U članku 4. tražimo sljedeće izmjene: „Poslodavcu fizičkoj ili pravnoj osobi iz članka 2. stavka 2. ovoga Pravilnika se može izdati ovlaštenje za obavljanje poslova iz članka 2. stavka 2. podstavka 1., 2. i 3. ovoga Pravilnika, ako ima zaposlena najmanje tri stručnjaka zaštite na radu u punom radnom vremenu iz različitih područja tehničkih, biotehničkih, prirodnih, društvenih ILI BIOMEDICINSKIH ZNANOSTI od kojih najmanje jedan mora imati završen studij u polju strojarstva i jedan u polju elektrotehnike ili kemije odnosno kemijskog inženjerstva ILI SANITARNOG INŽENJERSTVA.“ Nije prihvaćen Stručni profil biotehničkih znanosti uključen je u prijedlog Pravilnika kao i inženjeri sigurnosti koji spadaju u područje tehničkih znanosti. Stručni profili medicinskih i biomedicinskih znanosti nisu kompatibilni u smislu vrste poslova zaštite na radu za koje se prema prijedlogu Pravilnika izdaje ovlaštenje, budući da osnovna preventiva proizlazi iz primjene tehničkih (osnovnih) pravila zaštite na radu na mjestima rada koja nije u domeni medicinske odnosno biomedicinske znanosti. Navedene struke mogu sudjelovati kod svog poslodavca u pripadajućim djelatnostima na obavljanju određenih poslova zaštite na radu za koje nije potrebno posebno ovlaštenje, međutim ne mogu biti nositelji ovlaštenja za pružanje usluga trećim stranama.
8 HKZR-Strukovni razred za djelatnost sanitarnog inženjerstva III. UVJETI ZA OBAVLJANJE POSLOVA ZAŠTITE NA RADU, Članak 4. U članku 4. tražimo sljedeće izmjene: „Poslodavcu fizičkoj ili pravnoj osobi iz članka 2. stavka 2. ovoga Pravilnika se može izdati ovlaštenje za obavljanje poslova iz članka 2. stavka 2. podstavka 1., 2. i 3. ovoga Pravilnika, ako ima zaposlena najmanje tri stručnjaka zaštite na radu u punom radnom vremenu iz različitih područja tehničkih, biotehničkih, prirodnih, društvenih ILI BIOMEDICINSKIH ZNANOSTI od kojih najmanje jedan mora imati završen studij u polju strojarstva i jedan u polju elektrotehnike ili kemije odnosno kemijskog inženjerstva ILI SANITARNOG INŽENJERSTVA.“ Nije prihvaćen Stručni profil biotehničkih znanosti uključen je u prijedlog Pravilnika kao i inženjeri sigurnosti koji spadaju u područje tehničkih znanosti. Stručni profili medicinskih i biomedicinskih znanosti nisu kompatibilni u smislu vrste poslova zaštite na radu za koje se prema prijedlogu Pravilnika izdaje ovlaštenje, budući da osnovna preventiva proizlazi iz primjene tehničkih (osnovnih) pravila zaštite na radu na mjestima rada koja nije u domeni medicinske odnosno biomedicinske znanosti. Navedene struke mogu sudjelovati kod svog poslodavca u pripadajućim djelatnostima na obavljanju određenih poslova zaštite na radu za koje nije potrebno posebno ovlaštenje, međutim ne mogu biti nositelji ovlaštenja za pružanje usluga trećim stranama.
9 Tomislav Lončar III. UVJETI ZA OBAVLJANJE POSLOVA ZAŠTITE NA RADU, Članak 4. Definitivno se mora regulirati tko može biti Stručnjak zaštite na radu - osoba koja ima završen studij zaštite na radu, jer inače to izgleda kao da netko tko završi društvene znanosti se počne baviti pravom kao odvjetnik ili sudac. Nije prihvaćen Status stručnjaka zaštite na radu I. I II. stupnja propisan je odredbama čl. 3. Pravilnika o obavljanju poslova zaštite na radu (NN, br. 112/14, 43/15, 72/15 I 140/15) te čl. 7. st. 2. Prijedloga pravilnika
10 Albert Cattunar III. UVJETI ZA OBAVLJANJE POSLOVA ZAŠTITE NA RADU, Članak 5. U članku 5. tražimo sljedeće izmjene: „(1) Poslodavcu fizičkoj ili pravnoj osobi iz članka 2. stavka 2. ovoga Pravilnika se može izdati ovlaštenje za obavljanje poslova iz članka 2. stavka 2. podstavka 4. ovoga Pravilni-ka, ako ima zaposlena najmanje tri stručnjaka zaštite na radu u punom radnom vremenu iz različitih područja tehničkih, biotehničkih ili prirodnih znanosti od kojih najmanje jedan mora imati završen studij u polju strojarstva ILI SANITARNOG INŽENJERSTVA i jedan u polju elektrotehnike ILI SANITARNOG INŽENJERSTVA. (2) Poslodavcu koji će za svoje potrebe obavljati poslove iz članka 2. stavka 2. podstavka 4. ovoga Pravilnika se može izdati ovlaštenje ako ima zaposlena najmanje dva stručnjaka zaštite na radu od kojih jedan mora imati završen studij u polju strojarstva ILI SANITARNOG INŽENJERSTVA i jedan u polju elektrotehnike ILI SANITARNOG INŽENJERSTVA.“ Nije prihvaćen Stručni profil biotehničkih znanosti uključen je u prijedlog Pravilnika kao i inženjeri sigurnosti koji spadaju u područje tehničkih znanosti. Stručni profili medicinskih i biomedicinskih znanosti nisu kompatibilni u smislu vrste poslova zaštite na radu za koje se prema prijedlogu Pravilnika izdaje ovlaštenje, budući da osnovna preventiva proizlazi iz primjene tehničkih (osnovnih) pravila zaštite na radu na mjestima rada koja nije u domeni medicinske odnosno biomedicinske znanosti. Navedene struke mogu sudjelovati kod svog poslodavca u pripadajućim djelatnostima na obavljanju određenih poslova zaštite na radu za koje nije potrebno posebno ovlaštenje, međutim ne mogu biti nositelji ovlaštenja za pružanje usluga trećim stranama. S dopunom da se podstavak (točka) 4. odnosi na ispitivanje radne opreme što ne ulazi u djelokrug sanitarnog inženjerstva.
11 HRVATSKA KOMORA ZDRAVSTVENIH RADNIKA III. UVJETI ZA OBAVLJANJE POSLOVA ZAŠTITE NA RADU, Članak 5. U članku 5. tražimo sljedeće izmjene: „(1) Poslodavcu fizičkoj ili pravnoj osobi iz članka 2. stavka 2. ovoga Pravilnika se može izdati ovlaštenje za obavljanje poslova iz članka 2. stavka 2. podstavka 4. ovoga Pravilni-ka, ako ima zaposlena najmanje tri stručnjaka zaštite na radu u punom radnom vremenu iz različitih područja tehničkih, biotehničkih ili prirodnih znanosti od kojih najmanje jedan mora imati završen studij u polju strojarstva ILI SANITARNOG INŽENJERSTVA i jedan u polju elektrotehnike ILI SANITARNOG INŽENJERSTVA." (2) Poslodavcu koji će za svoje potrebe obavljati poslove iz članka 2. stavka 2. podstav-ka 4. ovoga Pravilnika se može izdati ovlaštenje ako ima zaposlena najmanje dva stru-čnjaka zaštite na radu od kojih jedan mora imati završen studij u polju strojarstva ILI SANITARNOG INŽENJERSTVA i jedan u polju elektrotehnike ILI SANITARNOG INŽENJERSTVA.“ Nije prihvaćen Stručni profil biotehničkih znanosti uključen je u prijedlog Pravilnika kao i inženjeri sigurnosti koji spadaju u područje tehničkih znanosti. Stručni profili medicinskih i biomedicinskih znanosti nisu kompatibilni u smislu vrste poslova zaštite na radu za koje se prema prijedlogu Pravilnika izdaje ovlaštenje, budući da osnovna preventiva proizlazi iz primjene tehničkih (osnovnih) pravila zaštite na radu na mjestima rada koja nije u domeni medicinske odnosno biomedicinske znanosti. Navedene struke mogu sudjelovati kod svog poslodavca u pripadajućim djelatnostima na obavljanju određenih poslova zaštite na radu za koje nije potrebno posebno ovlaštenje, međutim ne mogu biti nositelji ovlaštenja za pružanje usluga trećim stranama. S dopunom da se podstavak (točka) 4. odnosi na ispitivanje radne opreme što ne ulazi u djelokrug sanitarnog inženjerstva.
12 HKZR-Strukovni razred za djelatnost sanitarnog inženjerstva III. UVJETI ZA OBAVLJANJE POSLOVA ZAŠTITE NA RADU, Članak 5. U članku 5. tražimo sljedeće izmjene: „(1) Poslodavcu fizičkoj ili pravnoj osobi iz članka 2. stavka 2. ovoga Pravilnika se može izdati ovlaštenje za obavljanje poslova iz članka 2. stavka 2. podstavka 4. ovoga Pravilni-ka, ako ima zaposlena najmanje tri stručnjaka zaštite na radu u punom radnom vremenu iz različitih područja tehničkih, biotehničkih ili prirodnih znanosti od kojih najmanje jedan mora imati završen studij u polju strojarstva ILI SANITARNOG INŽENJERSTVA i jedan u polju elektrotehnike ILI SANITARNOG INŽENJERSTVA. (2) Poslodavcu koji će za svoje potrebe obavljati poslove iz članka 2. stavka 2. podstavka 4. ovoga Pravilnika se može izdati ovlaštenje ako ima zaposlena najmanje dva stručnjaka zaštite na radu od kojih jedan mora imati završen studij u polju strojarstva ILI SANITARNOG INŽENJERSTVA i jedan u polju elektrotehnike ILI SANITARNOG INŽENJERSTVA.“ Nije prihvaćen Stručni profil biotehničkih znanosti uključen je u prijedlog Pravilnika kao i inženjeri sigurnosti koji spadaju u područje tehničkih znanosti. Stručni profili medicinskih i biomedicinskih znanosti nisu kompatibilni u smislu vrste poslova zaštite na radu za koje se prema prijedlogu Pravilnika izdaje ovlaštenje, budući da osnovna preventiva proizlazi iz primjene tehničkih (osnovnih) pravila zaštite na radu na mjestima rada koja nije u domeni medicinske odnosno biomedicinske znanosti. Navedene struke mogu sudjelovati kod svog poslodavca u pripadajućim djelatnostima na obavljanju određenih poslova zaštite na radu za koje nije potrebno posebno ovlaštenje, međutim ne mogu biti nositelji ovlaštenja za pružanje usluga trećim stranama. S dopunom da se podstavak (točka) 4. odnosi na ispitivanje radne opreme što ne ulazi u djelokrug sanitarnog inženjerstva.
13 Tomislav Lončar III. UVJETI ZA OBAVLJANJE POSLOVA ZAŠTITE NA RADU, Članak 5. Definitivno se mora regulirati tko može biti Stručnjak zaštite na radu - osoba koja ima završen studij zaštite na radu, jer inače to izgleda kao da netko tko završi društvene znanosti se počne baviti pravom kao odvjetnik ili sudac. Nije prihvaćen Status stručnjaka zaštite na radu I. I II. stupnja propisan je odredbama čl. 3. Pravilnika o obavljanju poslova zaštite na radu (NN, br. 112/14, 43/15, 72/15 I 140/15) te čl. 7. st. 2. Prijedloga pravilnika.
14 Albert Cattunar III. UVJETI ZA OBAVLJANJE POSLOVA ZAŠTITE NA RADU, Članak 6. Znaci do sada BIOMEDICINAR npr. DOKTOR MEDICINE S SPECIJALIZACIJOM IZ MEDICINE RADA (!!!!) ili SUBSPECIJALIZACIJOM iz ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE (!!!!!) NIJE mogao mjeriti bioloske ili kemijske ili fizikalne cimbenike u radnom okolisu. NIJE bilo niti BIOLOGA, BIOTEHNOLOGA, SANITARNOG INZENJERSTVA, INZENJERA SIGURNOSTI NA RADU, TRAZIM da sve navedene struke koje su definitivno i bez ikakve sumnje KOMPETENTNE ukljuce i navedu u pravilnik, Molim da se NE OGRANICAVA ustavno pravo na rad. A onda neka poslodavac sebi bira radnika. Nije prihvaćen Novopredloženi stručni profili su prvenstveno vezani na interpretaciju nalaza ispitivanja u smislu štetnog utjecaja na zdravlje radnika (djelokrug i propisi iz domene Ministarstva zdravstva), ali ne na samo provođenje ispitivanja jer se radi o tehničkim ispitivanjima
15 Albert Cattunar III. UVJETI ZA OBAVLJANJE POSLOVA ZAŠTITE NA RADU, Članak 6. U članku 6. tražimo sljedeće izmjene: (1) Poslodavcu fizičkoj ili pravnoj osobi iz članka 2. stavka 2. ovoga Pravilnika se može izdati ovlaštenje za obavljanje poslova ispitivanja fizikalnih čimbenika u radnom okolišu iz članka 2. stavka 2. podstavka 5. ovoga Pravilnika, ako ima zaposlena najmanje tri stru-čnjaka zaštite na radu u punom radnom vremenu iz različitih područja tehničkih, biotehni-čkih DODATI BIOMEDICINSKIH ili prirodnih znanosti od kojih najmanje jedan mora imati završen studij u polju stro-jarstva, fizike, elektrotehnike ili sanitarnog inženjerstva. (2) Poslodavcu koji će za svoje potrebe obavljati poslove ispitivanja fizikalnih čimbenika u radnom okolišu iz članka 2. stavka 2. podstavka 5. ovoga Pravilnika se može izdati ovlaš-tenje ako ima zaposlena najmanje dva stručnjaka zaštite na radu od kojih jedan mora imati završen studij u polju strojarstva, fizike, elektrotehnike ili sanitarnog inženjers-tva. (3) Poslodavcu fizičkoj ili pravnoj osobi iz članka 2. stavka 2. ovoga Pravilnika se može izdati ovlaštenje za obavljanje poslova ispitivanja kemijskih i bioloških čimbenika u rad-nom okolišu iz članka 2. stavka 2. podstavka 5. ovoga Pravilnika, ako ima zaposlena najmanje tri stručnjaka zaštite na radu u punom radnom vremenu iz različitih područja tehničkih, biotehničkih, DODATI BIOMEDICINSKIH ili prirodnih znanosti od kojih najmanje jedan mora imati završen studij u polju kemije ili kemijskog inženjerstva ili sanitarnog inženjerstva. (4) Poslodavcu koji će za svoje potrebe obavljati poslove ispitivanja kemijskih i bioloških čimbenika u radnom okolišu iz članka 2. stavka 2. podstavka 5. ovoga Pravilnika se može izdati ovlaštenje ako ima zaposlena najmanje dva stručnjaka zaštite na radu od kojih je-dan mora imati završen studij u polju kemije ili kemijskog inženjerstva ili sanitarnog inženjerstva.“ Znaci dosada BIOLOG ILI BIOTEHNOLOG ili SANITARNI INZENJER ILI DOKTOR MEDICINE NIJE mogao mjeriti bioloske i druge cimbenike u radnom okolisu. ........ mmm ........... Molim da se DODA BIOMEDICINA, ZNACI DOKTORI MEDICINE I SANITARNI INZENJERI kao i BIOLOZI, BIOTEHNOLOZI, INZENJERI SIGURNOSTI NA RADU. Definicija Zdravstvene Ekologije je upravo utjecaj bioloskih, fizikalnih i kemijskih cimbenika na covjeka. Molim da se ne ogranicava USTAVNO PRAVO NA RAD. Nije prihvaćen Novopredloženi stručni profili su prvenstveno vezani na interpretaciju nalaza ispitivanja u smislu štetnog utjecaja na zdravlje radnika (djelokrug i propisi iz domene Ministarstva zdravstva), ali ne na samo provođenje ispitivanja jer se radi o tehničkim ispitivanjima
16 HRVATSKA KOMORA ZDRAVSTVENIH RADNIKA III. UVJETI ZA OBAVLJANJE POSLOVA ZAŠTITE NA RADU, Članak 6. U članku 6. tražimo sljedeće izmjene: (1) Poslodavcu fizičkoj ili pravnoj osobi iz članka 2. stavka 2. ovoga Pravilnika se može izdati ovlaštenje za obavljanje poslova ispitivanja fizikalnih čimbenika u radnom okolišu iz članka 2. stavka 2. podstavka 5. ovoga Pravilnika, ako ima zaposlena najmanje tri stru-čnjaka zaštite na radu u punom radnom vremenu iz različitih područja tehničkih, biotehni-čkih ili prirodnih ILI BIOMEDICINSKIH znanosti od kojih najmanje jedan mora imati završen studij u polju strojarstva, fizike, elektrotehnike ILI SANITARNOG INŽENJERSTVA. (2) Poslodavcu koji će za svoje potrebe obavljati poslove ispitivanja fizikalnih čimbenika u radnom okolišu iz članka 2. stavka 2. podstavka 5. ovoga Pravilnika se može izdati ovlaš-tenje ako ima zaposlena najmanje dva stručnjaka zaštite na radu od kojih jedan mora imati završen studij u polju strojarstva, fizike, elektrotehnike ILI SANITARNOG INŽENJERSTVA. (3) Poslodavcu fizičkoj ili pravnoj osobi iz članka 2. stavka 2. ovoga Pravilnika se može izdati ovlaštenje za obavljanje poslova ispitivanja kemijskih i bioloških čimbenika u rad-nom okolišu iz članka 2. stavka 2. podstavka 5. ovoga Pravilnika, ako ima zaposlena najmanje tri stručnjaka zaštite na radu u punom radnom vremenu iz različitih područja tehničkih, biotehničkih ili prirodnih ILI BIOMEDICINSKIH znanosti od kojih najmanje jedan mora imati završen studij u polju kemije ili kemijskog inženjerstva ILI SANITARNOG INŽENJERSTVA. (4) Poslodavcu koji će za svoje potrebe obavljati poslove ispitivanja kemijskih i bioloških čimbenika u radnom okolišu iz članka 2. stavka 2. podstavka 5. ovoga Pravilnika se može izdati ovlaštenje ako ima zaposlena najmanje dva stručnjaka zaštite na radu od kojih je-dan mora imati završen studij u polju kemije ili kemijskog inženjerstva ILI SANITARNOG INŽENJERSTVA" Nije prihvaćen Novopredloženi stručni profili su prvenstveno vezani na interpretaciju nalaza ispitivanja u smislu štetnog utjecaja na zdravlje radnika (djelokrug i propisi iz domene Ministarstva zdravstva), ali ne na samo provođenje ispitivanja jer se radi o tehničkim ispitivanjima.
17 HKZR-Strukovni razred za djelatnost sanitarnog inženjerstva III. UVJETI ZA OBAVLJANJE POSLOVA ZAŠTITE NA RADU, Članak 6. U članku 6. tražimo sljedeće izmjene: (1) Poslodavcu fizičkoj ili pravnoj osobi iz članka 2. stavka 2. ovoga Pravilnika se može izdati ovlaštenje za obavljanje poslova ispitivanja fizikalnih čimbenika u radnom okolišu iz članka 2. stavka 2. podstavka 5. ovoga Pravilnika, ako ima zaposlena najmanje tri stručnjaka zaštite na radu u punom radnom vremenu iz različitih područja tehničkih, biotehničkih prirodnih ILI BIOMEDICINSKIH znanosti od kojih najmanje jedan mora imati završen studij u polju strojarstva, fizike, elektrotehnike ILI SANITARNOG INŽENJERSTVA. (2) Poslodavcu koji će za svoje potrebe obavljati poslove ispitivanja fizikalnih čimbenika u radnom okolišu iz članka 2. stavka 2. podstavka 5. ovoga Pravilnika se može izdati ovlaš-tenje ako ima zaposlena najmanje dva stručnjaka zaštite na radu od kojih jedan mora imati završen studij u polju strojarstva, fizike, elektrotehnike ILI SANITARNOG INŽENJERSTVA. (3) Poslodavcu fizičkoj ili pravnoj osobi iz članka 2. stavka 2. ovoga Pravilnika se može izdati ovlaštenje za obavljanje poslova ispitivanja kemijskih i bioloških čimbenika u rad-nom okolišu iz članka 2. stavka 2. podstavka 5. ovoga Pravilnika, ako ima zaposlena najmanje tri stručnjaka zaštite na radu u punom radnom vremenu iz različitih područja tehničkih, biotehničkih, prirodnih ILI BIOMEDICINSKIH znanosti od kojih najmanje jedan mora imati završen studij u polju kemije ili kemijskog inženjerstva ILI SANITARNOG INŽENJERSTVA. (4) Poslodavcu koji će za svoje potrebe obavljati poslove ispitivanja kemijskih i bioloških čimbenika u radnom okolišu iz članka 2. stavka 2. podstavka 5. ovoga Pravilnika se može izdati ovlaštenje ako ima zaposlena najmanje dva stručnjaka zaštite na radu od kojih je-dan mora imati završen studij u polju kemije ili kemijskog inženjerstva ILI SANITARNOG INŽENJERSTVA" Nije prihvaćen Novopredloženi stručni profili su prvenstveno vezani na interpretaciju nalaza ispitivanja u smislu štetnog utjecaja na zdravlje radnika (djelokrug i propisi iz domene Ministarstva zdravstva), ali ne na samo provođenje ispitivanja jer se radi o tehničkim ispitivanjima.
18 Tomislav Lončar III. UVJETI ZA OBAVLJANJE POSLOVA ZAŠTITE NA RADU, Članak 6. Definitivno se mora regulirati tko može biti Stručnjak zaštite na radu - osoba koja ima završen studij zaštite na radu, jer inače to izgleda kao da netko tko završi društvene znanosti se počne baviti pravom kao odvjetnik ili sudac. U ovakvom slučaju mora biti jedan stručnjak ZNR, a ostali stručnjaci moraju biti u svojim poljima bez obveze da su stručnjaci ZNR, jer nemaju predznanje u trajanju od dvije ili više godina studija. Nije prihvaćen Status stručnjaka zaštite na radu I. I II. stupnja propisan je odredbama čl. 3. Pravilnika o obavljanju poslova zaštite na radu (NN, br. 112/14, 43/15, 72/15 I 140/15) te čl. 7. st. 2. Prijedloga pravilnika.
19 Albert Cattunar III. UVJETI ZA OBAVLJANJE POSLOVA ZAŠTITE NA RADU, Članak 7. U članku 7. stavku 2. tražim sljedeće izmjene: 2) Stručnjaci zaštite na radu iz članka 4., 5. i 6. ovoga Pravilnika moraju imati završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij odnosno završen specijalistički diplomski stručni studij iz područja tehničkih, biotehničkih, DODATI BIOMEDICINSKIH, prirodnih ili društvenih znanosti. U BIOMEDICINU spada i preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij sanitarnog inženjerstva ili preddiplomski stručni studij sanitarnog inženjerstva odnosno diplomski stručni studij sanitarnog inženjerstva.“ Zdravstveni radnici sanitarne profesije u mogućnosti su svojim sposobnostima i stečenom edukacijom ostvarivati svrhu instituta zaštite na radu, jer prolazeći kroz edukacije iz djelatnosti zdravstvene zaštite usvajaju temeljne principe i procese zaštite i sigurnosti na radu. Završetkom svog temeljnog obrazovanja zdravstveni radnici sanitarne profesije osposobljeni su za analiziranje fizikalnih, kemijskih i bioloških čimbenika u okolišu, a koji ugrožavaju odnosno mogu ugroziti zdravlje stanovništva. Tehničkim strukama definitivno nedostaje element poznavanja zdravstvene zaštite i zaštite zdravlja kao poznavanja cilja i svrhe institucionalizacije i provedbe zaštite na radu, dok prirodnim profesijama nedostaje element poznavanja uzroka i mehanizama kroz koje se zaštita na radu mora ostvarivati i osiguravati. Zaključak je da spoj takvih dviju profesija može rezultirati odgovorom u vidu prepoznavanja profesije koja može objediniti sve navedeno, a to sanitarna djelatnost objedinjuje i sumira u punom smislu riječi. Nije prihvaćen Novopredloženi stručni profili su prvenstveno vezani na interpretaciju nalaza ispitivanja u smislu štetnog utjecaja na zdravlje radnika (djelokrug i propisi iz domene Ministarstva zdravstva), ali ne na samo provođenje ispitivanja jer se radi o tehničkim ispitivanjima.
20 HRVATSKA KOMORA ZDRAVSTVENIH RADNIKA III. UVJETI ZA OBAVLJANJE POSLOVA ZAŠTITE NA RADU, Članak 7. U članku 7. stavku 2. tražimo sljedeće izmjene: 2) Stručnjaci zaštite na radu iz članka 4., 5. i 6. ovoga Pravilnika moraju imati završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij odnosno završen specijalistički diplomski stručni studij iz područja tehničkih, biotehničkih, prirodnih ILI BIOMEDICINSKIH znanosti" Zdravstveni radnici sanitarne profesije u mogućnosti su svojim sposobnostima i stečenom edukacijom ostvarivati svrhu instituta zaštite na radu, jer prolazeći kroz edukacije iz djelatnosti zdravstvene zaštite usvajaju temeljne principe i procese zaštite i sigurnosti na radu. Završetkom svog temeljnog obrazovanja zdravstveni radnici sanitarne profesije osposobljeni su za analiziranje fizikalnih, kemijskih i bioloških čimbenika u okolišu, a koji ugrožavaju odnosno mogu ugroziti zdravlje stanovništva. Tehničkim strukama definitivno nedostaje element poznavanja zdravstvene zaštite i zaštite zdravlja kao poznavanja cilja i svrhe institucionalizacije i provedbe zaštite na radu, dok prirodnim profesijama nedostaje element poznavanja uzroka i mehanizama kroz koje se zaštita na radu mora ostvarivati i osiguravati. Zaključak je da spoj takvih dviju profesija može rezultirati odgovorom u vidu prepoznavanja profesije koja može objediniti sve navedeno, a to sanitarna djelatnost objedinjuje i sumira u punom smislu riječi. Nije prihvaćen Novopredloženi stručni profili su prvenstveno vezani na interpretaciju nalaza ispitivanja u smislu štetnog utjecaja na zdravlje radnika (djelokrug i propisi iz domene Ministarstva zdravstva), ali ne na samo provođenje ispitivanja jer se radi o tehničkim ispitivanjima.
21 HKZR-Strukovni razred za djelatnost sanitarnog inženjerstva III. UVJETI ZA OBAVLJANJE POSLOVA ZAŠTITE NA RADU, Članak 7. U članku 7. stavku 2. tražimo sljedeće izmjene: 2) Stručnjaci zaštite na radu iz članka 4., 5. i 6. ovoga Pravilnika moraju imati završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij odnosno završen specijalistički diplomski stručni studij iz područja tehničkih, biotehničkih, prirodnih, društvenih ILI BIOMEDICINSKIH znanosti" Zdravstveni radnici sanitarne profesije u mogućnosti su svojim sposobnostima i stečenom edukacijom ostvarivati svrhu instituta zaštite na radu, jer prolazeći kroz edukacije iz djelatnosti zdravstvene zaštite usvajaju temeljne principe i procese zaštite i sigurnosti na radu. Završetkom svog temeljnog obrazovanja zdravstveni radnici sanitarne profesije osposobljeni su za analiziranje fizikalnih, kemijskih i bioloških čimbenika u okolišu, a koji ugrožavaju odnosno mogu ugroziti zdravlje stanovništva. Tehničkim strukama definitivno nedostaje element poznavanja zdravstvene zaštite i zaštite zdravlja kao poznavanja cilja i svrhe institucionalizacije i provedbe zaštite na radu, dok prirodnim profesijama nedostaje element poznavanja uzroka i mehanizama kroz koje se zaštita na radu mora ostvarivati i osiguravati. Zaključak je da spoj takvih dviju profesija može rezultirati odgovorom u vidu prepoznavanja profesije koja može objediniti sve navedeno, a to sanitarna djelatnost objedinjuje i sumira u punom smislu riječi. Nije prihvaćen Novopredloženi stručni profili su prvenstveno vezani na interpretaciju nalaza ispitivanja u smislu štetnog utjecaja na zdravlje radnika (djelokrug i propisi iz domene Ministarstva zdravstva), ali ne na samo provođenje ispitivanja jer se radi o tehničkim ispitivanjima.
22 Tomislav Lončar III. UVJETI ZA OBAVLJANJE POSLOVA ZAŠTITE NA RADU, Članak 7. Definitivno se mora regulirati tko može biti Stručnjak zaštite na radu - osoba koja ima završen studij zaštite na radu, jer inače to izgleda kao da netko tko završi društvene znanosti se počne baviti pravom kao odvjetnik ili sudac. Možda bi ja mogao biti neurokirurg ukoliko mi se dozvoli da položim ispit, teoriju nije teško naučiti. Nije prihvaćen Status stručnjaka zaštite na radu I. I II. stupnja propisan je odredbama čl. 3. Pravilnika o obavljanju poslova zaštite na radu (NN, br. 112/14, 43/15, 72/15 I 140/15) te čl. 7. st. 2. Prijedloga pravilnika.
23 Albert Cattunar IV. POSTUPAK ZA DOBIVANJE I PRESTANAK OVLAŠTENJA , Članak 11. Izbaciti 2) izvadak iz sudskog ili obrtnog registra , jer pojedine ustanove da bi dobile izvadak iz registra, moraju mijenjati statut a da bi mjenjali statut moraju IMATI prije ovlastenje. Tako da to lici na paradoks tipa - sto je bilo prije kokos ili jaje.... Molim da se navedeno shvati, jer je takva realnost. ILI Treba pisati *Napomena da se izvadak iz registra moze dostaviti nakon izdavanja rjesenja za sve USTANOVE koje moraju prije mijenjati STATUT ili imaju obavezu promjene STATUTA. Nije prihvaćen Zakonom o ustanovama utanove se također upisuju u sudski registar ustanova. Ustanova obavlja djelatnost radi koje je osnovana pod uvjetima i na način određen spomenutim zakonom, na zakonu utemeljenom propisu, aktom o osnivanju, statutom i drugim općim aktom ustanove te sukladno suvremenim znanstvenim postignućima i pravilima struke.
24 Tomislav Lončar IV. POSTUPAK ZA DOBIVANJE I PRESTANAK OVLAŠTENJA , Članak 11. Obzirom da se traži izvadak iz sudskog ili obrtnog registra nemoguće je da fizička osoba dobije ovlaštenje za obavljanje poslova ZNR, te stoga je potrebno definirati registre izdanih ovlaštenja u kojima se navode fizičke i pravne osobe - poželjno je pridržavati se zakonom propisanih definicija pravne i fizičke osobe. Nije prihvaćen Iz članka 11. Prijedloga pravilnika jasno proizlazi da se propis odnosi samo na fizičke osobe (obrtnike) koji su upisani u obrtni registar
25 Albert Cattunar IV. POSTUPAK ZA DOBIVANJE I PRESTANAK OVLAŠTENJA , Članak 12. Članak 12. (1) Pod propisanim uvjetima iz članka 3. do 8. ovoga Pravilnika strana osoba iz države ugovornice Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarske Konfederacije (u daljnjem tekstu: EGP) može u Republici Hrvatskoj povremeno ili privremeno DODATI NAJVISE U TRAJANJU 3 MJESECA obavljati poslove zaštite na radu nakon što dostavi prijavu i dokaze prema Zakonu o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija („Narodne novine“, broj 82/15) te ostale dokaze prema Zakonu o uslugama („Narodne novine“, broj 80/11) kao i dokaze koji predstavljaju uvjete za obavljanje poslova zaštite na radu prema ovome Pravilniku. NAKON ISTEKA 3 MJESECA POTREBNO JE PONOVNO DOSTAVITI PRIJAVU I SVE DOKAZE. Potrebno je zastiti interes radnika u Hrvatskoj na ovakav nacin. Nije prihvaćen Prijedlog nije u skladu s Uredbama EU o pružanju usluga i poslovnom nastanu, koje su obvezujuće za RH. Člankom 12. st. 5. Prijedloga pravilnika određen je rok od godinu dana za povremeno ili privremeno pružanje usluga.