Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga Programa potpore za proizvođače mandarina za 2019. godinu

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Udruga proizvođača agruma i povrća 'NERETVANSKA MLADEŽ' PROGRAM POTPORE ZA PROIZVOĐAČE MANDARINEza 2019. godinu, 1. UVOD Pozdravljamo napore Ministarstva poljoprivrede, za iznalaženje načina potpore sektoru agrumarstva u Republici Hrvatskoj. Prihvaćen Zahvaljujemo na mišljenju.
2 Udruga proizvođača agruma i povrća 'NERETVANSKA MLADEŽ' PROGRAM POTPORE ZA PROIZVOĐAČE MANDARINEza 2019. godinu, 4. STANJE I CILJ PROGRAMA Smatramo potrebnim nadopuniti Akcijski plan i Naredbu dozvoljenim mjerama provođenja higijene voćnjaka. Nije prihvaćen Programom potpore za proizvođače mandarina za 2019. godinu nije moguće dopuniti Akcijski plan i Naredbu dozvoljenim mjerama provođenja higijene voćnjaka.
3 Udruga proizvođača agruma i povrća 'NERETVANSKA MLADEŽ' PROGRAM POTPORE ZA PROIZVOĐAČE MANDARINEza 2019. godinu, 5. KORISNICI POTPORA I PROVEDBA PROGRAMA Potrebno je otvoriti ARKOD i dopustiti upis svima koji to nisu bez obzira na to imaju li dokaze. Vezano na sve gore navedeno, tražimo od ministra poljoprivrede da otvori ARKOD za upis svih parcela koje nisu upisane te da doradom članka 8. prijedloga Pravilnika o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta omogući upis svima bez obzira na to imaju li dokaze iz članka 8. ili ne. Ako se prilikom novih katastarskih izmjera uz svjedoke moglo ostvariti pravo vlasništva nad zemljištem, smatramo da je isto prihvatljivo i za ostvarenje prava posjeda i upis u evidenciju uporabe poljoprivrednog zemljišta. Prihvaćen Korisnik potpore je proizvođač mandarina koji je upisan u Upisnik poljoprivrednika za površine na kojima proizvodi mandarine i koje su upisane u ARKOD sustav Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Proizvođači koji nisu upisani u Upisnik poljoprivrednika za površine na kojima proizvodi mandarine i koje su upisane u ARKOD sustav nisu prihvatljivi korisnici ove mjere i ne mogu ostvariti potporu u ovoj mjeri. Kako bi omogućili proizvođačima mandarina da se upišu u Upisnik poljoprivrednika, Ministarstvo poljoprivrede produžilo je rok za podnošenje zahtjeva za potporu Agenciji za plaćanja putem AGRONET zaštićene mrežne aplikacije Agencije za plaćanja do 31. srpnja 2019. godine.
4 Udruga proizvođača agruma i povrća 'NERETVANSKA MLADEŽ' PROGRAM POTPORE ZA PROIZVOĐAČE MANDARINEza 2019. godinu, 6. PRORAČUN ZA PROVEDBU PROGRAMA Tražimo od Vlade RH da poveća alokaciju sredstava za program potpore za proizvođače mandarina za 2019. Također tražimo od Ministarstva poljoprivrede i ministra poljoprivrede i potpredsjednika Vlade RH, da učini sve potrebne radnje oko usklađivanja svih navedenih Pravilnika i prijedloga Pravilnika te zajamči proizvođačima mandarina potporu kroz program od minimalno 15.000 Kn po hektaru. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.