Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu uredbe o središnjem informacijsko-tehnološkom sustavu elektroničke naplate upravnih pristojbi

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Božana Brzović I. OPĆE ODREDBE, Pojmovi 19. Poništeni kôd je kôd koji djelatnik javnopravnog tijela u korisničkom sučelju poništava kada nastane pristojbena obveza, a pristojbeni obveznik dostavi dokaz o obavljenoj uplati. Ako je zahtjev za radnje iz čl.5. st. 2. i 3. Zakona iznos pristojbene obveze se može znati tek donošenjem odluke o zahtjevu. 20. Iako je ispis s EFT POS uređaja jedini vjerodostojan dokaz o uplati, zbog kratkoće čitljivosti (ispis brzo blijedi), kao vjerodostojan dokaz omogućiti ovjerenu presliku ispisa ili sl. Nije prihvaćen 19. Sustav e-Pristojbe posjedovat će funkcionalnost da korisnik unaprijed plati pristojbenu obvezu putem korisničkog sučelja online. U tom slučaju korisnik će platiti uslugu prije nego što istu zatraži, a djelatnik će navedeni kôd poništiti. Dakle, radnja poništavanja kôda obuhvaćena je, te joj prethodi scenarij funkcionalnosti korisničkog sučelja za pristojbene obveznike kod plaćanja unaprijed. Navedeno korisničko sučelje podržava usluge temeljene na članku 5. stavku 1. Zakona o upravnim pristojbama (Narodne novine broj 115/16), odnosno kada pristojbene obveza nastaje u trenutku zaprimanja zahtjeva, odnosno podneska.; 20. U članku 2. točki 20. Uredbe o središnjem informacijsko-tehnološkom sustavu elektroničke naplate upravnih pristojbi definiran je dokaz o obavljenoj uplati pristojbe i/ili naknade te su nadalje isprave kojima se dokazuje plaćanje navedene samo primjerice, stoga je uputno prihvatiti svaku ispravu iz koje se sa sigurnošću može zaključiti da je plaćanje obavljeno.
2 Grga K PRIJEDLOG UREDBE O SREDIŠNJEM INFORMACIJSKO-TEHNOLOŠKOM SUSTAVU ELEKTRONIČKE NAPLATE UPRAVNIH PRISTOJBI Pozdravljam ovo uredbu i smatram kako se ista treba donesti po hitnom postupku, u svrhu podizanja konkurentnosti gospodarstva i olakšanja života građanima. Također, sustavom e-Pristojbe treba se omogućiti plaćanje svih pristojbi i naknada javnopravnih tijela tj. treba izmjeniti čl. 1. st. 3. da glasi: "Sustavom e-Pristojbe mogu se plaćati i druge pristojbe i naknade." Nije prihvaćen Prijedlog se ne može prihvatiti iz razloga što se sustav e-Pristojbe temelji na članku 14. Zakona o upravnim pristojbama (NN. 115/16) te se ova Uredba donosi po navedenom zakonskom članku. Plaćanje drugih pristojbi i naknada će biti moguće kada se posebnim zakonima propiše mogućnost elektroničke naplate drugih tipova pristojbi i naknada te kad se zadovolje tehničke i druge pretpostavke za povezivanje javnopravnih tijela i njihovih usluga sa Sustavom e-Pristojbe.