Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti, s Konačnim prijedlogom zakona

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Denis Peloza V. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ZABRANI I SPRJEČAVANJU OBAVLJANJA NEREGISTRIRANE DJELATNOSTI, Članak 2. Pitanje: Dana 20. travnja 2019. godine na snagu su stupile izmjene Zakona o trgovačkim društvima i dopune Zakona o sudskom registru kojima je između ostaloga ukinuta obveza utvrđivanja predmeta poslovanja u društvenom ugovoru. Da li to znači da će se primjena članka 9. odnositi na upisane djelatnosti u odgovarajućem registru izvan osnivačkog akta društva? "(1) U provedbi inspekcijskog nadzora iz članka 8. ovoga Zakona nadležni inspektor usmenim će rješenjem u zapisniku zabraniti obavljanje neregistrirane djelatnosti ako: – pravna osoba obavlja djelatnost koja nije upisana u sudski ili drugi odgovarajući registar (članak 5. stavak 1. podstavak 1.),..." Hvala Primljeno na znanje Činjenica da upis predmeta poslovanja u glavnu knjigu sudskog registra više nije obvezan ne znači da nadležni inspektor Državnog inspektorata u provođenju nadzora neće imati uvid u podatak za koje djelatnosti je nadzirani subjekt registriran. Naime, zbog poznatih problema koji su se pojavljivali u praksi s upisom predmeta poslovanja, napuštena je obveza upisa predmeta poslovanja u glavnu knjigu sudskog registra, osim ako se ne radi o djelatnostima koje se upisuju u sudski registar uz prethodnu suglasnost nadležnog tijela. Predmet poslovanja se određuje u posebnoj odluci kojom se i mijenja predmet poslovanja ili pojedine djelatnosti koje ga čine u svim društvima osim u dioničkom društvu u kojem se predmet poslovanja određuje u statutu. Na taj način predmet poslovanja postaje evidencijski podatak, a njegove promjene ne iziskuju komplicirane promjene općih akata društava. Način evidencije predmeta poslovanja bit će pobliže uređen podzakonskim aktom propisanim Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru ("Narodne novine'', broj 40/19).