Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju ovlaštenja za agronome za obavljanje poslova privatne savjetodavne agronomske službe te o uvjetima, sadržaju i načinu polaganja stručnih ispita

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Stevan Radić Pravilnik o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju ovlaštenja za agronome za obavljanje poslova privatne savjetodavne agronomske službe te o uvjetima, sadržaju i načinu polaganja stručnih ispita Nije definirana potreba polaganja kodeksa HAGROK-a uz stručni ispit. Primljeno na znanje U skladu s Jedinstvenim metodološko-nomotehničkim pravilima za izradu akata koje donosi Hrvatski sabor (Narodne novine, broj 74/15), (u daljem tekstu: Pravila) uvjeti se mogu propisivati samo zakonom, dakle ovim Pravilnikom se ne mogu određivati novi uvjeti. Stoga, agronom koji ispunjava uvjete u skladu s člankom 22. Zakona o hrvatskoj agronomskoj komori (narodne novine, broj 51/15), (u daljem tekstu: Pravila) može pristupiti stručnom ispitu radi stjecanja ovlaštenja i/ili proširenja područja stručnih poslova iz članka 1. stavak 4. Zakona. U skladu s Pravilima uvjeti se mogu propisivati samo zakonom, dakle ovim Pravilnikom se ne mogu određivati novi uvjeti ili proširivati područje stručnih poslova iz članka 1. stavka 4. Zakona. Zakon i ovaj Pravilnik ne ukidaju, niti mijenjaju uvjete propisane posebnim propisima.
2 Stevan Radić Pravilnik o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju ovlaštenja za agronome za obavljanje poslova privatne savjetodavne agronomske službe te o uvjetima, sadržaju i načinu polaganja stručnih ispita Pojam opći dio stručnog ispita je nejasan. Primljeno na znanje U skladu s Jedinstvenim metodološko-nomotehničkim pravilima za izradu akata koje donosi Hrvatski sabor (Narodne novine, broj 74/15), (u daljem tekstu: Pravila) uvjeti se mogu propisivati samo zakonom, dakle ovim Pravilnikom se ne mogu određivati novi uvjeti. Stoga, agronom koji ispunjava uvjete u skladu s člankom 22. Zakona o hrvatskoj agronomskoj komori (narodne novine, broj 51/15), (u daljem tekstu: Pravila) može pristupiti stručnom ispitu radi stjecanja ovlaštenja i/ili proširenja područja stručnih poslova iz članka 1. stavak 4. Zakona. U skladu s Pravilima uvjeti se mogu propisivati samo zakonom, dakle ovim Pravilnikom se ne mogu određivati novi uvjeti ili proširivati područje stručnih poslova iz članka 1. stavka 4. Zakona. Zakon i ovaj Pravilnik ne ukidaju, niti mijenjaju uvjete propisane posebnim propisima.
3 Stevan Radić Pravilnik o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju ovlaštenja za agronome za obavljanje poslova privatne savjetodavne agronomske službe te o uvjetima, sadržaju i načinu polaganja stručnih ispita Područja ovlaštenja nisu usklađena sa statutom HAGROK-a. Primljeno na znanje U skladu s Pravilima uvjeti se mogu propisivati samo zakonom, dakle ovim Pravilnikom se ne mogu određivati novi uvjeti ili proširivati područje stručnih poslova iz članka 1. stavka 4. Zakona. Zakon i ovaj Pravilnik ne ukidaju, niti mijenjaju uvjete propisane posebnim propisima. Obavljanje poslova privatne savjetodavne agronomske službe propisano je u članku 5. stavku 1. podstavku 2. Zakona, a način obavljanja poslova ovlaštenog agronoma propisan je u članku 21. Zakona Uvjet obrazovne kvalifikacije i potrebno radno iskustvo propisan je u članku 22. stavku 2. podstavku 3. i 4. Zakona. Proširenje (stjecanje više ovlaštenja) je propisano u članku 3. stavku 7. ovoga Pravilnika
4 Stevan Radić Pravilnik o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju ovlaštenja za agronome za obavljanje poslova privatne savjetodavne agronomske službe te o uvjetima, sadržaju i načinu polaganja stručnih ispita Pojam poslovne sposobnosti za obavljanje djelatnosti ovlaštenog agronoma je nejasan. Primljeno na znanje U skladu s Jedinstvenim metodološko-nomotehničkim pravilima za izradu akata koje donosi Hrvatski sabor (Narodne novine, broj 74/15), (u daljem tekstu: Pravila) uvjeti se mogu propisivati samo zakonom, dakle ovim Pravilnikom se ne mogu određivati novi uvjeti. Stoga, agronom koji ispunjava uvjete u skladu s člankom 22. Zakona o hrvatskoj agronomskoj komori (narodne novine, broj 51/15), (u daljem tekstu: Pravila) može pristupiti stručnom ispitu radi stjecanja ovlaštenja i/ili proširenja područja stručnih poslova iz članka 1. stavak 4. Zakona. U skladu s Pravilima uvjeti se mogu propisivati samo zakonom, dakle ovim Pravilnikom se ne mogu određivati novi uvjeti ili proširivati područje stručnih poslova iz članka 1. stavka 4. Zakona. Zakon i ovaj Pravilnik ne ukidaju, niti mijenjaju uvjete propisane posebnim propisima. Obavljanje poslova privatne savjetodavne agronomske službe propisano je u članku 5. stavku 1. podstavku 2. Zakona, a način obavljanja poslova ovlaštenog agronoma propisan je u članku 21. Zakona Uvjet obrazovne kvalifikacije i potrebno radno iskustvo propisan je u članku 22. stavku 2. podstavku 3. i 4. Zakona. Proširenje (stjecanje više ovlaštenja) je propisano u članku 3. stavku 7. ovoga Pravilnika
5 Stevan Radić Pravilnik o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju ovlaštenja za agronome za obavljanje poslova privatne savjetodavne agronomske službe te o uvjetima, sadržaju i načinu polaganja stručnih ispita U pravilnik nije uključen kodeks komore. Primljeno na znanje U skladu s Jedinstvenim metodološko-nomotehničkim pravilima za izradu akata koje donosi Hrvatski sabor (Narodne novine, broj 74/15), (u daljem tekstu: Pravila) uvjeti se mogu propisivati samo zakonom, dakle ovim Pravilnikom se ne mogu određivati novi uvjeti. Stoga, agronom koji ispunjava uvjete u skladu s člankom 22. Zakona o hrvatskoj agronomskoj komori (narodne novine, broj 51/15), (u daljem tekstu: Pravila) može pristupiti stručnom ispitu radi stjecanja ovlaštenja i/ili proširenja područja stručnih poslova iz članka 1. stavak 4. Zakona. U skladu s Pravilima uvjeti se mogu propisivati samo zakonom, dakle ovim Pravilnikom se ne mogu određivati novi uvjeti ili proširivati područje stručnih poslova iz članka 1. stavka 4. Zakona. Zakon i ovaj Pravilnik ne ukidaju, niti mijenjaju uvjete propisane posebnim propisima. Obavljanje poslova privatne savjetodavne agronomske službe propisano je u članku 5. stavku 1. podstavku 2. Zakona, a način obavljanja poslova ovlaštenog agronoma propisan je u članku 21. Zakona Uvjet obrazovne kvalifikacije i potrebno radno iskustvo propisan je u članku 22. stavku 2. podstavku 3. i 4. Zakona. Proširenje (stjecanje više ovlaštenja) je propisano u članku 3. stavku 7. ovoga Pravilnika
6 Stevan Radić Pravilnik o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju ovlaštenja za agronome za obavljanje poslova privatne savjetodavne agronomske službe te o uvjetima, sadržaju i načinu polaganja stručnih ispita Pojam poljoprivredna proizvodnja treba proširiti na pojam poljoprivredna djelatnost. Primljeno na znanje Zakon i ovaj Pravilnik ne ukidaju, niti mijenjaju uvjete propisane posebnim propisima. Obavljanje poslova privatne savjetodavne agronomske službe propisano je u članku 5. stavku 1. podstavku 2. Zakona, a način obavljanja poslova ovlaštenog agronoma propisan je u članku 21. Zakona Uvjet obrazovne kvalifikacije i potrebno radno iskustvo propisan je u članku 22. stavku 2. podstavku 3. i 4. Zakona. Proširenje (stjecanje više ovlaštenja) je propisano u članku 3. stavku 7. ovoga Pravilnika
7 Stevan Radić Pravilnik o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju ovlaštenja za agronome za obavljanje poslova privatne savjetodavne agronomske službe te o uvjetima, sadržaju i načinu polaganja stručnih ispita U čl. 9., st. 4. podstavke su nepotrebne. Primljeno na znanje U skladu s Jedinstvenim metodološko-nomotehničkim pravilima za izradu akata koje donosi Hrvatski sabor (Narodne novine, broj 74/15), (u daljem tekstu: Pravila) uvjeti se mogu propisivati samo zakonom, dakle ovim Pravilnikom se ne mogu određivati novi uvjeti. Stoga, agronom koji ispunjava uvjete u skladu s člankom 22. Zakona o hrvatskoj agronomskoj komori (narodne novine, broj 51/15), (u daljem tekstu: Pravila) može pristupiti stručnom ispitu radi stjecanja ovlaštenja i/ili proširenja područja stručnih poslova iz članka 1. stavak 4. Zakona. U skladu s Pravilima uvjeti se mogu propisivati samo zakonom, dakle ovim Pravilnikom se ne mogu određivati novi uvjeti ili proširivati područje stručnih poslova iz članka 1. stavka 4. Zakona. Zakon i ovaj Pravilnik ne ukidaju, niti mijenjaju uvjete propisane posebnim propisima. Obavljanje poslova privatne savjetodavne agronomske službe propisano je u članku 5. stavku 1. podstavku 2. Zakona, a način obavljanja poslova ovlaštenog agronoma propisan je u članku 21. Zakona Uvjet obrazovne kvalifikacije i potrebno radno iskustvo propisan je u članku 22. stavku 2. podstavku 3. i 4. Zakona. Proširenje (stjecanje više ovlaštenja) je propisano u članku 3. stavku 7. ovoga Pravilnika
8 Stevan Radić Pravilnik o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju ovlaštenja za agronome za obavljanje poslova privatne savjetodavne agronomske službe te o uvjetima, sadržaju i načinu polaganja stručnih ispita Kolege/ice ne mogu dobiti licencu na osnovi samo jedne godine iskustva rada u struci. Primljeno na znanje U skladu s Jedinstvenim metodološko-nomotehničkim pravilima za izradu akata koje donosi Hrvatski sabor (Narodne novine, broj 74/15), (u daljem tekstu: Pravila) uvjeti se mogu propisivati samo zakonom, dakle ovim Pravilnikom se ne mogu određivati novi uvjeti. Stoga, agronom koji ispunjava uvjete u skladu s člankom 22. Zakona o hrvatskoj agronomskoj komori (narodne novine, broj 51/15), (u daljem tekstu: Pravila) može pristupiti stručnom ispitu radi stjecanja ovlaštenja i/ili proširenja područja stručnih poslova iz članka 1. stavak 4. Zakona. U skladu s Pravilima uvjeti se mogu propisivati samo zakonom, dakle ovim Pravilnikom se ne mogu određivati novi uvjeti ili proširivati područje stručnih poslova iz članka 1. stavka 4. Zakona. Zakon i ovaj Pravilnik ne ukidaju, niti mijenjaju uvjete propisane posebnim propisima. Obavljanje poslova privatne savjetodavne agronomske službe propisano je u članku 5. stavku 1. podstavku 2. Zakona, a način obavljanja poslova ovlaštenog agronoma propisan je u članku 21. Zakona Uvjet obrazovne kvalifikacije i potrebno radno iskustvo propisan je u članku 22. stavku 2. podstavku 3. i 4. Zakona. Proširenje (stjecanje više ovlaštenja) je propisano u članku 3. stavku 7. ovoga Pravilnika
9 Stevan Radić Pravilnik o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju ovlaštenja za agronome za obavljanje poslova privatne savjetodavne agronomske službe te o uvjetima, sadržaju i načinu polaganja stručnih ispita Tekst pravilnika je prepun grešaka u pisanju. Primljeno na znanje U skladu s Jedinstvenim metodološko-nomotehničkim pravilima za izradu akata koje donosi Hrvatski sabor (Narodne novine, broj 74/15), (u daljem tekstu: Pravila) uvjeti se mogu propisivati samo zakonom, dakle ovim Pravilnikom se ne mogu određivati novi uvjeti. Stoga, agronom koji ispunjava uvjete u skladu s člankom 22. Zakona o hrvatskoj agronomskoj komori (narodne novine, broj 51/15), (u daljem tekstu: Pravila) može pristupiti stručnom ispitu radi stjecanja ovlaštenja i/ili proširenja područja stručnih poslova iz članka 1. stavak 4. Zakona. U skladu s Pravilima uvjeti se mogu propisivati samo zakonom, dakle ovim Pravilnikom se ne mogu određivati novi uvjeti ili proširivati područje stručnih poslova iz članka 1. stavka 4. Zakona. Zakon i ovaj Pravilnik ne ukidaju, niti mijenjaju uvjete propisane posebnim propisima. Obavljanje poslova privatne savjetodavne agronomske službe propisano je u članku 5. stavku 1. podstavku 2. Zakona, a način obavljanja poslova ovlaštenog agronoma propisan je u članku 21. Zakona Uvjet obrazovne kvalifikacije i potrebno radno iskustvo propisan je u članku 22. stavku 2. podstavku 3. i 4. Zakona. Proširenje (stjecanje više ovlaštenja) je propisano u članku 3. stavku 7. ovoga Pravilnika
10 Stevan Radić Pravilnik o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju ovlaštenja za agronome za obavljanje poslova privatne savjetodavne agronomske službe te o uvjetima, sadržaju i načinu polaganja stručnih ispita Pravilnik onemogućava dobijanje licenci za više područja. Primljeno na znanje U skladu s Jedinstvenim metodološko-nomotehničkim pravilima za izradu akata koje donosi Hrvatski sabor (Narodne novine, broj 74/15), (u daljem tekstu: Pravila) uvjeti se mogu propisivati samo zakonom, dakle ovim Pravilnikom se ne mogu određivati novi uvjeti. Stoga, agronom koji ispunjava uvjete u skladu s člankom 22. Zakona o hrvatskoj agronomskoj komori (narodne novine, broj 51/15), (u daljem tekstu: Pravila) može pristupiti stručnom ispitu radi stjecanja ovlaštenja i/ili proširenja područja stručnih poslova iz članka 1. stavak 4. Zakona. U skladu s Pravilima uvjeti se mogu propisivati samo zakonom, dakle ovim Pravilnikom se ne mogu određivati novi uvjeti ili proširivati područje stručnih poslova iz članka 1. stavka 4. Zakona. Zakon i ovaj Pravilnik ne ukidaju, niti mijenjaju uvjete propisane posebnim propisima. Obavljanje poslova privatne savjetodavne agronomske službe propisano je u članku 5. stavku 1. podstavku 2. Zakona, a način obavljanja poslova ovlaštenog agronoma propisan je u članku 21. Zakona Uvjet obrazovne kvalifikacije i potrebno radno iskustvo propisan je u članku 22. stavku 2. podstavku 3. i 4. Zakona. Proširenje (stjecanje više ovlaštenja) je propisano u članku 3. stavku 7. ovoga Pravilnika
11 Stevan Radić Pravilnik o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju ovlaštenja za agronome za obavljanje poslova privatne savjetodavne agronomske službe te o uvjetima, sadržaju i načinu polaganja stručnih ispita Pravilnik je ograničen na poljoprivrednu proizvodnju koja je tek dio poljoprivrednih djelatnosti. Primljeno na znanje U skladu s Jedinstvenim metodološko-nomotehničkim pravilima za izradu akata koje donosi Hrvatski sabor (Narodne novine, broj 74/15), (u daljem tekstu: Pravila) uvjeti se mogu propisivati samo zakonom, dakle ovim Pravilnikom se ne mogu određivati novi uvjeti. Stoga, agronom koji ispunjava uvjete u skladu s člankom 22. Zakona o hrvatskoj agronomskoj komori (narodne novine, broj 51/15), (u daljem tekstu: Pravila) može pristupiti stručnom ispitu radi stjecanja ovlaštenja i/ili proširenja područja stručnih poslova iz članka 1. stavak 4. Zakona. U skladu s Pravilima uvjeti se mogu propisivati samo zakonom, dakle ovim Pravilnikom se ne mogu određivati novi uvjeti ili proširivati područje stručnih poslova iz članka 1. stavka 4. Zakona. Zakon i ovaj Pravilnik ne ukidaju, niti mijenjaju uvjete propisane posebnim propisima.
12 Stevan Radić Pravilnik o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju ovlaštenja za agronome za obavljanje poslova privatne savjetodavne agronomske službe te o uvjetima, sadržaju i načinu polaganja stručnih ispita Pravilnik nema smisla jer se oslanja na nepostojeću legislativu. Primljeno na znanje U skladu s Jedinstvenim metodološko-nomotehničkim pravilima za izradu akata koje donosi Hrvatski sabor (Narodne novine, broj 74/15), (u daljem tekstu: Pravila) uvjeti se mogu propisivati samo zakonom, dakle ovim Pravilnikom se ne mogu određivati novi uvjeti. Stoga, agronom koji ispunjava uvjete u skladu s člankom 22. Zakona o hrvatskoj agronomskoj komori (narodne novine, broj 51/15), (u daljem tekstu: Pravila) može pristupiti stručnom ispitu radi stjecanja ovlaštenja i/ili proširenja područja stručnih poslova iz članka 1. stavak 4. Zakona. U skladu s Pravilima uvjeti se mogu propisivati samo zakonom, dakle ovim Pravilnikom se ne mogu određivati novi uvjeti ili proširivati područje stručnih poslova iz članka 1. stavka 4. Zakona. Zakon i ovaj Pravilnik ne ukidaju, niti mijenjaju uvjete propisane posebnim propisima.
13 Zvonimir Galinec Pravilnik o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju ovlaštenja za agronome za obavljanje poslova privatne savjetodavne agronomske službe te o uvjetima, sadržaju i načinu polaganja stručnih ispita Naslov- nejasan? Potrebno je dodati da jedna osoba može zatražiti ovlaštenje koje pokriva više razreda Primljeno na znanje Naziv, odnosno naslov ovoga pravilnika propisan je u članku 5. stavku 1. podstavku 6. Zakona o hrvatskoj agronoU skladu s Jedinstvenim metodološko-nomotehničkim pravilima za izradu akata koje donosi Hrvatski sabor (Narodne novine, broj 74/15), (u daljem tekstu: Pravila) U skladu s Jedinstvenim metodološko-nomotehničkim pravilima za izradu akata koje donosi Hrvatski sabor (Narodne novine, broj 74/15), (u daljem tekstu: Pravila) uvjeti se mogu propisivati samo zakonom, dakle ovim Pravilnikom se ne mogu određivati novi uvjeti. Stoga, agronom koji ispunjava uvjete u skladu s člankom 22. Zakona o hrvatskoj agronomskoj komori (narodne novine, broj 51/15), (u daljem tekstu: Pravila) može pristupiti stručnom ispitu radi stjecanja ovlaštenja i/ili proširenja područja stručnih poslova iz članka 1. stavak 4. Zakona. U skladu s Pravilima uvjeti se mogu propisivati samo zakonom, dakle ovim Pravilnikom se ne mogu određivati novi uvjeti ili proširivati područje stručnih poslova iz članka 1. stavka 4. Zakona. Zakon i ovaj Pravilnik ne ukidaju, niti mijenjaju uvjete propisane posebnim propisima.
14 DOMAGOJ MAJSTOROVIĆ Pravilnik o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju ovlaštenja za agronome za obavljanje poslova privatne savjetodavne agronomske službe te o uvjetima, sadržaju i načinu polaganja stručnih ispita Naslov je nejasan i nije dobro definiran. Općenito pravilnik je pun rupa i poprilično nejasan. Pravilnik se pod hitno treba promjeniti. Pravilnik ograničava poljoprivredne djelatnosti , te koči razvoj poljoprivrede. Primljeno na znanje Naziv, odnosno naslov ovoga pravilnika propisan je u članku 5. stavku 1. podstavku 6. Zakona o hrvatskoj agronoU skladu s Jedinstvenim metodološko-nomotehničkim pravilima za izradu akata koje donosi Hrvatski sabor (Narodne novine, broj 74/15), (u daljem tekstu: Pravila) U skladu s Jedinstvenim metodološko-nomotehničkim pravilima za izradu akata koje donosi Hrvatski sabor (Narodne novine, broj 74/15), (u daljem tekstu: Pravila) uvjeti se mogu propisivati samo zakonom, dakle ovim Pravilnikom se ne mogu određivati novi uvjeti. Stoga, agronom koji ispunjava uvjete u skladu s člankom 22. Zakona o hrvatskoj agronomskoj komori (narodne novine, broj 51/15), (u daljem tekstu: Pravila) može pristupiti stručnom ispitu radi stjecanja ovlaštenja i/ili proširenja područja stručnih poslova iz članka 1. stavak 4. Zakona. U skladu s Pravilima uvjeti se mogu propisivati samo zakonom, dakle ovim Pravilnikom se ne mogu određivati novi uvjeti ili proširivati područje stručnih poslova iz članka 1. stavka 4. Zakona. Zakon i ovaj Pravilnik ne ukidaju, niti mijenjaju uvjete propisane posebnim propisima. Obavljanje poslova privatne savjetodavne agronomske službe propisano je u članku 5. stavku 1. podstavku 2. Zakona, a način obavljanja poslova ovlaštenog agronoma propisan je u članku 21. Zakona Uvjet obrazovne kvalifikacije i potrebno radno iskustvo propisan je u članku 22. stavku 2. podstavku 3. i 4. Zakona. Proširenje (stjecanje više ovlaštenja) je propisano u članku 3. stavku 7. ovoga Pravilnika
15 Dominik Milaković Pravilnik o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju ovlaštenja za agronome za obavljanje poslova privatne savjetodavne agronomske službe te o uvjetima, sadržaju i načinu polaganja stručnih ispita Naslov, kao i tekst zakona u pojedinim stavkama su poprilično nejasni te tako ograničavaju poljoprivredne djelatnosti i ne doprinose napretku poljoprivrednoj struci. Naslov treba promijeniti tako da glasi: "Pravilnik o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju ovlaštenja za agronome za obavljanje poslova unutar područja poljoprivrede i poslova privatne savjetodavne agronomske službe." Primljeno na znanje Naziv, odnosno naslov ovoga pravilnika propisan je u članku 5. stavku 1. podstavku 6. Zakona o hrvatskoj agronoU skladu s Jedinstvenim metodološko-nomotehničkim pravilima za izradu akata koje donosi Hrvatski sabor (Narodne novine, broj 74/15), (u daljem tekstu: Pravila) U skladu s Jedinstvenim metodološko-nomotehničkim pravilima za izradu akata koje donosi Hrvatski sabor (Narodne novine, broj 74/15), (u daljem tekstu: Pravila) uvjeti se mogu propisivati samo zakonom, dakle ovim Pravilnikom se ne mogu određivati novi uvjeti. Stoga, agronom koji ispunjava uvjete u skladu s člankom 22. Zakona o hrvatskoj agronomskoj komori (narodne novine, broj 51/15), (u daljem tekstu: Pravila) može pristupiti stručnom ispitu radi stjecanja ovlaštenja i/ili proširenja područja stručnih poslova iz članka 1. stavak 4. Zakona. U skladu s Pravilima uvjeti se mogu propisivati samo zakonom, dakle ovim Pravilnikom se ne mogu određivati novi uvjeti ili proširivati područje stručnih poslova iz članka 1. stavka 4. Zakona. Zakon i ovaj Pravilnik ne ukidaju, niti mijenjaju uvjete propisane posebnim propisima.
16 IVAN ZORINIĆ Pravilnik o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju ovlaštenja za agronome za obavljanje poslova privatne savjetodavne agronomske službe te o uvjetima, sadržaju i načinu polaganja stručnih ispita Sam naslov je dosta nejasan, a kroz cijeli tekst još se provlači dosta nelogičnih pitanja. Donošenjem ovog pravilnika ne donosi se boljitak za agronomsku struku i poljoprivredu općenito. Primljeno na znanje Naziv, odnosno naslov ovoga pravilnika propisan je u članku 5. stavku 1. podstavku 6. Zakona o hrvatskoj agronoU skladu s Jedinstvenim metodološko-nomotehničkim pravilima za izradu akata koje donosi Hrvatski sabor (Narodne novine, broj 74/15), (u daljem tekstu: Pravila) U skladu s Jedinstvenim metodološko-nomotehničkim pravilima za izradu akata koje donosi Hrvatski sabor (Narodne novine, broj 74/15), (u daljem tekstu: Pravila) uvjeti se mogu propisivati samo zakonom, dakle ovim Pravilnikom se ne mogu određivati novi uvjeti. Stoga, agronom koji ispunjava uvjete u skladu s člankom 22. Zakona o hrvatskoj agronomskoj komori (narodne novine, broj 51/15), (u daljem tekstu: Pravila) može pristupiti stručnom ispitu radi stjecanja ovlaštenja i/ili proširenja područja stručnih poslova iz članka 1. stavak 4. Zakona. U skladu s Pravilima uvjeti se mogu propisivati samo zakonom, dakle ovim Pravilnikom se ne mogu određivati novi uvjeti ili proširivati područje stručnih poslova iz članka 1. stavka 4. Zakona. Zakon i ovaj Pravilnik ne ukidaju, niti mijenjaju uvjete propisane posebnim propisima.
17 Katarina Šperanda Pravilnik o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju ovlaštenja za agronome za obavljanje poslova privatne savjetodavne agronomske službe te o uvjetima, sadržaju i načinu polaganja stručnih ispita Naslov bi trebao glasiti: Pravilnik o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju ovlaštenja za agronome za obavljanje poslova unutar područja poljoprivrede i poslova privatne savjetodavne agronomske službe. Primljeno na znanje Naziv, odnosno naslov ovoga pravilnika propisan je u članku 5. stavku 1. podstavku 6. Zakona o hrvatskoj agronoU skladu s Jedinstvenim metodološko-nomotehničkim pravilima za izradu akata koje donosi Hrvatski sabor (Narodne novine, broj 74/15), (u daljem tekstu: Pravila)
18 Berislav Vrkljan Pravilnik o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju ovlaštenja za agronome za obavljanje poslova privatne savjetodavne agronomske službe te o uvjetima, sadržaju i načinu polaganja stručnih ispita Privatna savjetodavna služba nije definirana zakonom te naslov treba mijenjati. Kakva je onda tu uloga državne savjetodavne službe u sklopu Ministarstva poljoprivrede? Primljeno na znanje Obavljanje poslova privatne savjetodavne agronomske službe propisano je u članku 5. stavku 1. podstavku 2. Zakona, a način obavljanja poslova ovlaštenog agronoma propisan je u članku 21. Zakona Uvjet obrazovne kvalifikacije i potrebno radno iskustvo propisan je u članku 22. stavku 2. podstavku 3. i 4. Zakona. Proširenje (stjecanje više ovlaštenja) je propisano u članku 3. stavku 7. ovoga Pravilnika
19 Tomislav Bošnjak Pravilnik o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju ovlaštenja za agronome za obavljanje poslova privatne savjetodavne agronomske službe te o uvjetima, sadržaju i načinu polaganja stručnih ispita Sam naslov je dosta nejasan, a kroz cijeli tekst još se provlači dosta nejasnoća. Što znači riječ ZUKOLIKON u Članku 3, točka 2 ? Što je i po kojem zakonu PRIVATNA AGRONOMSKA SAVJETODAVNA SLUŽBA? Primljeno na znanje Naziv, odnosno naslov ovoga pravilnika propisan je u članku 5. stavku 1. podstavku 6. Zakona o hrvatskoj agronoU skladu s Jedinstvenim metodološko-nomotehničkim pravilima za izradu akata koje donosi Hrvatski sabor (Narodne novine, broj 74/15), (u daljem tekstu: Pravila) U skladu s Jedinstvenim metodološko-nomotehničkim pravilima za izradu akata koje donosi Hrvatski sabor (Narodne novine, broj 74/15), (u daljem tekstu: Pravila) uvjeti se mogu propisivati samo zakonom, dakle ovim Pravilnikom se ne mogu određivati novi uvjeti. Stoga, agronom koji ispunjava uvjete u skladu s člankom 22. Zakona o hrvatskoj agronomskoj komori (narodne novine, broj 51/15), (u daljem tekstu: Pravila) može pristupiti stručnom ispitu radi stjecanja ovlaštenja i/ili proširenja područja stručnih poslova iz članka 1. stavak 4. Zakona. U skladu s Pravilima uvjeti se mogu propisivati samo zakonom, dakle ovim Pravilnikom se ne mogu određivati novi uvjeti ili proširivati područje stručnih poslova iz članka 1. stavka 4. Zakona. Zakon i ovaj Pravilnik ne ukidaju, niti mijenjaju uvjete propisane posebnim propisima. Obavljanje poslova privatne savjetodavne agronomske službe propisano je u članku 5. stavku 1. podstavku 2. Zakona, a način obavljanja poslova ovlaštenog agronoma propisan je u članku 21. Zakona Uvjet obrazovne kvalifikacije i potrebno radno iskustvo propisan je u članku 22. stavku 2. podstavku 3. i 4. Zakona. Proširenje (stjecanje više ovlaštenja) je propisano u članku 3. stavku 7. ovoga Pravilnika „Zukulikon“ tehnička greška u tekstu ispravno treba stajati „Zakon“ gramatički ispravci i nomotehnička usklađenja obavit će se prije objave ovog Pravilnika
20 Josipa Popović Pravilnik o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju ovlaštenja za agronome za obavljanje poslova privatne savjetodavne agronomske službe te o uvjetima, sadržaju i načinu polaganja stručnih ispita Potrebna je promjena ili nadopuna, nejasno je o čemu se radi u dotičnom Pravilniku. Primljeno na znanje Naziv, odnosno naslov ovoga pravilnika propisan je u članku 5. stavku 1. podstavku 6. Zakona o hrvatskoj agronoU skladu s Jedinstvenim metodološko-nomotehničkim pravilima za izradu akata koje donosi Hrvatski sabor (Narodne novine, broj 74/15), (u daljem tekstu: Pravila) U skladu s Jedinstvenim metodološko-nomotehničkim pravilima za izradu akata koje donosi Hrvatski sabor (Narodne novine, broj 74/15), (u daljem tekstu: Pravila) uvjeti se mogu propisivati samo zakonom, dakle ovim Pravilnikom se ne mogu određivati novi uvjeti. Stoga, agronom koji ispunjava uvjete u skladu s člankom 22. Zakona o hrvatskoj agronomskoj komori (narodne novine, broj 51/15), (u daljem tekstu: Pravila) može pristupiti stručnom ispitu radi stjecanja ovlaštenja i/ili proširenja područja stručnih poslova iz članka 1. stavak 4. Zakona. U skladu s Pravilima uvjeti se mogu propisivati samo zakonom, dakle ovim Pravilnikom se ne mogu određivati novi uvjeti ili proširivati područje stručnih poslova iz članka 1. stavka 4. Zakona. Zakon i ovaj Pravilnik ne ukidaju, niti mijenjaju uvjete propisane posebnim propisima. Obavljanje poslova privatne savjetodavne agronomske službe propisano je u članku 5. stavku 1. podstavku 2. Zakona, a način obavljanja poslova ovlaštenog agronoma propisan je u članku 21. Zakona Uvjet obrazovne kvalifikacije i potrebno radno iskustvo propisan je u članku 22. stavku 2. podstavku 3. i 4. Zakona. Proširenje (stjecanje više ovlaštenja) je propisano u članku 3. stavku 7. ovoga Pravilnika
21 Marin Garac Pravilnik o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju ovlaštenja za agronome za obavljanje poslova privatne savjetodavne agronomske službe te o uvjetima, sadržaju i načinu polaganja stručnih ispita Pravilnik ne donosi boljitak za poljoprivrednu struku i poljoprivredu općenito. Pravilnik nema zakonskih osnova da se provodi. Primljeno na znanje Naziv, odnosno naslov ovoga pravilnika propisan je u članku 5. stavku 1. podstavku 6. Zakona o hrvatskoj agronoU skladu s Jedinstvenim metodološko-nomotehničkim pravilima za izradu akata koje donosi Hrvatski sabor (Narodne novine, broj 74/15), (u daljem tekstu: Pravila) U skladu s Jedinstvenim metodološko-nomotehničkim pravilima za izradu akata koje donosi Hrvatski sabor (Narodne novine, broj 74/15), (u daljem tekstu: Pravila) uvjeti se mogu propisivati samo zakonom, dakle ovim Pravilnikom se ne mogu određivati novi uvjeti. Stoga, agronom koji ispunjava uvjete u skladu s člankom 22. Zakona o hrvatskoj agronomskoj komori (narodne novine, broj 51/15), (u daljem tekstu: Pravila) može pristupiti stručnom ispitu radi stjecanja ovlaštenja i/ili proširenja područja stručnih poslova iz članka 1. stavak 4. Zakona. U skladu s Pravilima uvjeti se mogu propisivati samo zakonom, dakle ovim Pravilnikom se ne mogu određivati novi uvjeti ili proširivati područje stručnih poslova iz članka 1. stavka 4. Zakona. Zakon i ovaj Pravilnik ne ukidaju, niti mijenjaju uvjete propisane posebnim propisima. Obavljanje poslova privatne savjetodavne agronomske službe propisano je u članku 5. stavku 1. podstavku 2. Zakona, a način obavljanja poslova ovlaštenog agronoma propisan je u članku 21. Zakona Uvjet obrazovne kvalifikacije i potrebno radno iskustvo propisan je u članku 22. stavku 2. podstavku 3. i 4. Zakona. Proširenje (stjecanje više ovlaštenja) je propisano u članku 3. stavku 7. ovoga Pravilnika
22 Mirjana Grošelj Pravilnik o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju ovlaštenja za agronome za obavljanje poslova privatne savjetodavne agronomske službe te o uvjetima, sadržaju i načinu polaganja stručnih ispita Potrebna korekcija ili nadopun naslova koji navođenjem "Privatne savjetodavne Službe" automatski stavlja u pitanje isti, obzirom da Zakon o privatnoj savjetodavnoj agronomskoj službi ne postoji. Primljeno na znanje Naziv, odnosno naslov ovoga pravilnika propisan je u članku 5. stavku 1. podstavku 6. Zakona o hrvatskoj agronoU skladu s Jedinstvenim metodološko-nomotehničkim pravilima za izradu akata koje donosi Hrvatski sabor (Narodne novine, broj 74/15), (u daljem tekstu: Pravila) U skladu s Jedinstvenim metodološko-nomotehničkim pravilima za izradu akata koje donosi Hrvatski sabor (Narodne novine, broj 74/15), (u daljem tekstu: Pravila) uvjeti se mogu propisivati samo zakonom, dakle ovim Pravilnikom se ne mogu određivati novi uvjeti. Stoga, agronom koji ispunjava uvjete u skladu s člankom 22. Zakona o hrvatskoj agronomskoj komori (narodne novine, broj 51/15), (u daljem tekstu: Pravila) može pristupiti stručnom ispitu radi stjecanja ovlaštenja i/ili proširenja područja stručnih poslova iz članka 1. stavak 4. Zakona. U skladu s Pravilima uvjeti se mogu propisivati samo zakonom, dakle ovim Pravilnikom se ne mogu određivati novi uvjeti ili proširivati područje stručnih poslova iz članka 1. stavka 4. Zakona. Zakon i ovaj Pravilnik ne ukidaju, niti mijenjaju uvjete propisane posebnim propisima. Obavljanje poslova privatne savjetodavne agronomske službe propisano je u članku 5. stavku 1. podstavku 2. Zakona, a način obavljanja poslova ovlaštenog agronoma propisan je u članku 21. Zakona Uvjet obrazovne kvalifikacije i potrebno radno iskustvo propisan je u članku 22. stavku 2. podstavku 3. i 4. Zakona. Proširenje (stjecanje više ovlaštenja) je propisano u članku 3. stavku 7. ovoga Pravilnika
23 Business Solution Consulting j.d.o.o. za savjetovanjem u vezi s poslovanjem Pravilnik o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju ovlaštenja za agronome za obavljanje poslova privatne savjetodavne agronomske službe te o uvjetima, sadržaju i načinu polaganja stručnih ispita Naslov izrazito nejasan i ograničava poljoprivredne djelatnosti isključivo na privatnu agronomsku savjetodavnu službu, koja zakonski NE POSTOJI, jer ne postoji ZAKON O PRIVATNOJ SAVJETODAVNOJ AGRONOMSKOJ SLUŽBI. Primljeno na znanje Naziv, odnosno naslov ovoga pravilnika propisan je u članku 5. stavku 1. podstavku 6. Zakona o hrvatskoj agronoU skladu s Jedinstvenim metodološko-nomotehničkim pravilima za izradu akata koje donosi Hrvatski sabor (Narodne novine, broj 74/15), (u daljem tekstu: Pravila) U skladu s Jedinstvenim metodološko-nomotehničkim pravilima za izradu akata koje donosi Hrvatski sabor (Narodne novine, broj 74/15), (u daljem tekstu: Pravila) uvjeti se mogu propisivati samo zakonom, dakle ovim Pravilnikom se ne mogu određivati novi uvjeti. Stoga, agronom koji ispunjava uvjete u skladu s člankom 22. Zakona o hrvatskoj agronomskoj komori (narodne novine, broj 51/15), (u daljem tekstu: Pravila) može pristupiti stručnom ispitu radi stjecanja ovlaštenja i/ili proširenja područja stručnih poslova iz članka 1. stavak 4. Zakona. U skladu s Pravilima uvjeti se mogu propisivati samo zakonom, dakle ovim Pravilnikom se ne mogu određivati novi uvjeti ili proširivati područje stručnih poslova iz članka 1. stavka 4. Zakona. Zakon i ovaj Pravilnik ne ukidaju, niti mijenjaju uvjete propisane posebnim propisima. Obavljanje poslova privatne savjetodavne agronomske službe propisano je u članku 5. stavku 1. podstavku 2. Zakona, a način obavljanja poslova ovlaštenog agronoma propisan je u članku 21. Zakona Uvjet obrazovne kvalifikacije i potrebno radno iskustvo propisan je u članku 22. stavku 2. podstavku 3. i 4. Zakona. Proširenje (stjecanje više ovlaštenja) je propisano u članku 3. stavku 7. ovoga Pravilnika
24 Daniela Lijić Pravilnik o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju ovlaštenja za agronome za obavljanje poslova privatne savjetodavne agronomske službe te o uvjetima, sadržaju i načinu polaganja stručnih ispita Pravilnik o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju ovlaštenja za agronome te o uvjetima, sadržaju i načinu polaganja stručnih ispita- ovako bi trebao izgledati naslov, ostali je tekst nepotreban Primljeno na znanje Naziv, odnosno naslov ovoga pravilnika propisan je u članku 5. stavku 1. podstavku 6. Zakona o hrvatskoj agronoU skladu s Jedinstvenim metodološko-nomotehničkim pravilima za izradu akata koje donosi Hrvatski sabor (Narodne novine, broj 74/15), (u daljem tekstu: Pravila) U skladu s Jedinstvenim metodološko-nomotehničkim pravilima za izradu akata koje donosi Hrvatski sabor (Narodne novine, broj 74/15), (u daljem tekstu: Pravila) uvjeti se mogu propisivati samo zakonom, dakle ovim Pravilnikom se ne mogu određivati novi uvjeti. Stoga, agronom koji ispunjava uvjete u skladu s člankom 22. Zakona o hrvatskoj agronomskoj komori (narodne novine, broj 51/15), (u daljem tekstu: Pravila) može pristupiti stručnom ispitu radi stjecanja ovlaštenja i/ili proširenja područja stručnih poslova iz članka 1. stavak 4. Zakona. U skladu s Pravilima uvjeti se mogu propisivati samo zakonom, dakle ovim Pravilnikom se ne mogu određivati novi uvjeti ili proširivati područje stručnih poslova iz članka 1. stavka 4. Zakona. Zakon i ovaj Pravilnik ne ukidaju, niti mijenjaju uvjete propisane posebnim propisima. Obavljanje poslova privatne savjetodavne agronomske službe propisano je u članku 5. stavku 1. podstavku 2. Zakona, a način obavljanja poslova ovlaštenog agronoma propisan je u članku 21. Zakona Uvjet obrazovne kvalifikacije i potrebno radno iskustvo propisan je u članku 22. stavku 2. podstavku 3. i 4. Zakona. Proširenje (stjecanje više ovlaštenja) je propisano u članku 3. stavku 7. ovoga Pravilnika
25 Ivan Kelava Pravilnik o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju ovlaštenja za agronome za obavljanje poslova privatne savjetodavne agronomske službe te o uvjetima, sadržaju i načinu polaganja stručnih ispita Naslov Pravilnika treba dopuniti da on glasi: PRAVILNIK O IZDAVANJU, OBNAVLJANJU I ODUZIMANJU OVLAŠTENJA ZA AGRONOME ZA OBAVLJANJE POSLOVA UNUTAR PODRUČJA POLJOPRIVREDE I POSLOVA PRIVATNE SAVJETODAVNE AGRONOMSKE SLUŽBE TE O UVJETIMA...ili samo staviti naslov dokumenta: PRAVILNIK O IZDAVANJU, OBNAVLJANJU I ODUZIMANJU OVLAŠTENJA ZA AGRONOME naime, privatna savjetodavna služba još nije regulirana zakonom Primljeno na znanje Naziv, odnosno naslov ovoga pravilnika propisan je u članku 5. stavku 1. podstavku 6. Zakona o hrvatskoj agronoU skladu s Jedinstvenim metodološko-nomotehničkim pravilima za izradu akata koje donosi Hrvatski sabor (Narodne novine, broj 74/15), (u daljem tekstu: Pravila) U skladu s Jedinstvenim metodološko-nomotehničkim pravilima za izradu akata koje donosi Hrvatski sabor (Narodne novine, broj 74/15), (u daljem tekstu: Pravila) uvjeti se mogu propisivati samo zakonom, dakle ovim Pravilnikom se ne mogu određivati novi uvjeti. Stoga, agronom koji ispunjava uvjete u skladu s člankom 22. Zakona o hrvatskoj agronomskoj komori (narodne novine, broj 51/15), (u daljem tekstu: Pravila) može pristupiti stručnom ispitu radi stjecanja ovlaštenja i/ili proširenja područja stručnih poslova iz članka 1. stavak 4. Zakona. U skladu s Pravilima uvjeti se mogu propisivati samo zakonom, dakle ovim Pravilnikom se ne mogu određivati novi uvjeti ili proširivati područje stručnih poslova iz članka 1. stavka 4. Zakona. Zakon i ovaj Pravilnik ne ukidaju, niti mijenjaju uvjete propisane posebnim propisima. Obavljanje poslova privatne savjetodavne agronomske službe propisano je u članku 5. stavku 1. podstavku 2. Zakona, a način obavljanja poslova ovlaštenog agronoma propisan je u članku 21. Zakona Uvjet obrazovne kvalifikacije i potrebno radno iskustvo propisan je u članku 22. stavku 2. podstavku 3. i 4. Zakona. Proširenje (stjecanje više ovlaštenja) je propisano u članku 3. stavku 7. ovoga Pravilnika
26 Petar Raič Pravilnik o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju ovlaštenja za agronome za obavljanje poslova privatne savjetodavne agronomske službe te o uvjetima, sadržaju i načinu polaganja stručnih ispita Primjedba na naslov pravilnika zbog nepostojanja zakona o privatnoj savjetodavnoj službi, koji se nalazi u imenu pravilnika stoga bi naslov trebao glasiti: PRAVILNIK O IZDAVANJU, OBNAVLJANJU I ODUZIMANJU OVLAŠTENJA ZA AGRONOME ZA OBAVLJANJE POSLOVA UNUTAR PODRUČJA POLJOPRIVREDE I POSLOVA PRIVATNE SAVJETODAVNE AGRONOMSKE SLUŽBE! Primljeno na znanje Naziv, odnosno naslov ovoga pravilnika propisan je u članku 5. stavku 1. podstavku 6. Zakona o hrvatskoj agronoU skladu s Jedinstvenim metodološko-nomotehničkim pravilima za izradu akata koje donosi Hrvatski sabor (Narodne novine, broj 74/15), (u daljem tekstu: Pravila) U skladu s Jedinstvenim metodološko-nomotehničkim pravilima za izradu akata koje donosi Hrvatski sabor (Narodne novine, broj 74/15), (u daljem tekstu: Pravila) uvjeti se mogu propisivati samo zakonom, dakle ovim Pravilnikom se ne mogu određivati novi uvjeti. Stoga, agronom koji ispunjava uvjete u skladu s člankom 22. Zakona o hrvatskoj agronomskoj komori (narodne novine, broj 51/15), (u daljem tekstu: Pravila) može pristupiti stručnom ispitu radi stjecanja ovlaštenja i/ili proširenja područja stručnih poslova iz članka 1. stavak 4. Zakona. U skladu s Pravilima uvjeti se mogu propisivati samo zakonom, dakle ovim Pravilnikom se ne mogu određivati novi uvjeti ili proširivati područje stručnih poslova iz članka 1. stavka 4. Zakona. Zakon i ovaj Pravilnik ne ukidaju, niti mijenjaju uvjete propisane posebnim propisima. Obavljanje poslova privatne savjetodavne agronomske službe propisano je u članku 5. stavku 1. podstavku 2. Zakona, a način obavljanja poslova ovlaštenog agronoma propisan je u članku 21. Zakona Uvjet obrazovne kvalifikacije i potrebno radno iskustvo propisan je u članku 22. stavku 2. podstavku 3. i 4. Zakona. Proširenje (stjecanje više ovlaštenja) je propisano u članku 3. stavku 7. ovoga Pravilnika
27 Alka Turalija Pravilnik o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju ovlaštenja za agronome za obavljanje poslova privatne savjetodavne agronomske službe te o uvjetima, sadržaju i načinu polaganja stručnih ispita Potrebno je naslov dopuniti. Naime, prema ovom naslovu OVLAŠTENI AGRONOMI DJELUJU JEDINO UNUTAR PRIVATNE AGRONOMSKE SLUŽBE, no ona nije zakonom definirana kao pojam niti objašnjena jer do danas nije donesen ZAKON O PRIVATNOJ AGRONOMSKOJ SLUŽBI. Samim time mi dobivamo naslov, ali ne i mogućnost njegove uporabe, jer nigdje u sustavu on nije zadan, niti definiran. Naslov Pravilnika stoga treba dopuniti da on glasi: PRAVILNIK O IZDAVANJU, OBNAVLJANJU I ODUZIMANJU OVLAŠTENJA ZA AGRONOME ZA OBAVLJANJE POSLOVA UNUTAR PODRUČJA POLJOPRIVREDE I POSLOVA PRIVATNE SAVJETODAVNE AGRONOMSKE SLUŽBE TE O UVJETIMA…. Primljeno na znanje Naziv, odnosno naslov ovoga pravilnika propisan je u članku 5. stavku 1. podstavku 6. Zakona o hrvatskoj agronoU skladu s Jedinstvenim metodološko-nomotehničkim pravilima za izradu akata koje donosi Hrvatski sabor (Narodne novine, broj 74/15), (u daljem tekstu: Pravila) U skladu s Jedinstvenim metodološko-nomotehničkim pravilima za izradu akata koje donosi Hrvatski sabor (Narodne novine, broj 74/15), (u daljem tekstu: Pravila) uvjeti se mogu propisivati samo zakonom, dakle ovim Pravilnikom se ne mogu određivati novi uvjeti. Stoga, agronom koji ispunjava uvjete u skladu s člankom 22. Zakona o hrvatskoj agronomskoj komori (narodne novine, broj 51/15), (u daljem tekstu: Pravila) može pristupiti stručnom ispitu radi stjecanja ovlaštenja i/ili proširenja područja stručnih poslova iz članka 1. stavak 4. Zakona. U skladu s Pravilima uvjeti se mogu propisivati samo zakonom, dakle ovim Pravilnikom se ne mogu određivati novi uvjeti ili proširivati područje stručnih poslova iz članka 1. stavka 4. Zakona. Zakon i ovaj Pravilnik ne ukidaju, niti mijenjaju uvjete propisane posebnim propisima. Obavljanje poslova privatne savjetodavne agronomske službe propisano je u članku 5. stavku 1. podstavku 2. Zakona, a način obavljanja poslova ovlaštenog agronoma propisan je u članku 21. Zakona Uvjet obrazovne kvalifikacije i potrebno radno iskustvo propisan je u članku 22. stavku 2. podstavku 3. i 4. Zakona. Proširenje (stjecanje više ovlaštenja) je propisano u članku 3. stavku 7. ovoga Pravilnika
28 Davor Lamešić Pravilnik o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju ovlaštenja za agronome za obavljanje poslova privatne savjetodavne agronomske službe te o uvjetima, sadržaju i načinu polaganja stručnih ispita Kao što je već navedeno u komentarima prije, naslov bi trebao glasiti: Pravilnik o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju ovlaštenja za agronome za obavljanje poslova unutar područja poljoprivrede Primljeno na znanje Naziv, odnosno naslov ovoga pravilnika propisan je u članku 5. stavku 1. podstavku 6. Zakona o hrvatskoj agronoU skladu s Jedinstvenim metodološko-nomotehničkim pravilima za izradu akata koje donosi Hrvatski sabor (Narodne novine, broj 74/15), (u daljem tekstu: Pravila)
29 Vlatka Hunjet Pravilnik o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju ovlaštenja za agronome za obavljanje poslova privatne savjetodavne agronomske službe te o uvjetima, sadržaju i načinu polaganja stručnih ispita Od samog naslova pa do kraja, puno je grešaka. Privatna savjetodavna služba, koja nigdje u zakonu nije definirana??? Što znači riječ ZUKOLIKON? Primljeno na znanje Naziv, odnosno naslov ovoga pravilnika propisan je u članku 5. stavku 1. podstavku 6. Zakona o hrvatskoj agronoU skladu s Jedinstvenim metodološko-nomotehničkim pravilima za izradu akata koje donosi Hrvatski sabor (Narodne novine, broj 74/15), (u daljem tekstu: Pravila) U skladu s Jedinstvenim metodološko-nomotehničkim pravilima za izradu akata koje donosi Hrvatski sabor (Narodne novine, broj 74/15), (u daljem tekstu: Pravila) uvjeti se mogu propisivati samo zakonom, dakle ovim Pravilnikom se ne mogu određivati novi uvjeti. Stoga, agronom koji ispunjava uvjete u skladu s člankom 22. Zakona o hrvatskoj agronomskoj komori (narodne novine, broj 51/15), (u daljem tekstu: Pravila) može pristupiti stručnom ispitu radi stjecanja ovlaštenja i/ili proširenja područja stručnih poslova iz članka 1. stavak 4. Zakona. U skladu s Pravilima uvjeti se mogu propisivati samo zakonom, dakle ovim Pravilnikom se ne mogu određivati novi uvjeti ili proširivati područje stručnih poslova iz članka 1. stavka 4. Zakona. Zakon i ovaj Pravilnik ne ukidaju, niti mijenjaju uvjete propisane posebnim propisima. Obavljanje poslova privatne savjetodavne agronomske službe propisano je u članku 5. stavku 1. podstavku 2. Zakona, a način obavljanja poslova ovlaštenog agronoma propisan je u članku 21. Zakona Uvjet obrazovne kvalifikacije i potrebno radno iskustvo propisan je u članku 22. stavku 2. podstavku 3. i 4. Zakona. Proširenje (stjecanje više ovlaštenja) je propisano u članku 3. stavku 7. ovoga Pravilnika „Zukulikon“ tehnička greška u tekstu ispravno treba stajati „Zakon“ gramatički ispravci i nomotehnička usklađenja obavit će se prije objave ovog Pravilnika
30 Romeo Jukić Pravilnik o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju ovlaštenja za agronome za obavljanje poslova privatne savjetodavne agronomske službe te o uvjetima, sadržaju i načinu polaganja stručnih ispita Naslov bi trebao glasiti: PRAVILNIK O IZDAVANJU, OBNAVLJANJU I ODUZIMANJU OVLAŠTENJA ZA AGRONOME ZA OBAVLJANJE POSLOVA UNUTAR PODRUČJA POLJOPRIVREDE I POSLOVA PRIVATNE SAVJETODAVNE AGRONOMSKE SLUŽBE Primljeno na znanje Naziv, odnosno naslov ovoga pravilnika propisan je u članku 5. stavku 1. podstavku 6. Zakona o hrvatskoj agronomskoj komori (narodne novine, broj 51/15), (u daljem tekstu: Zakon).U skladu s Jedinstvenim metodološko-nomotehničkim pravilima za izradu akata koje donosi Hrvatski sabor (Narodne novine, broj 74/15), (u daljem tekstu: Pravila) uvjeti se mogu propisivati samo zakonom, dakle ovim Pravilnikom se ne mogu određivati novi uvjeti. Stoga, agronom koji ispunjava uvjete u skladu s člankom 22. Zakona o hrvatskoj agronomskoj komori (narodne novine, broj 51/15), (u daljem tekstu: Pravila) može pristupiti stručnom ispitu radi stjecanja ovlaštenja i/ili proširenja područja stručnih poslova iz članka 1. stavak 4. Zakona.
31 Romeo Jukić Pravilnik o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju ovlaštenja za agronome za obavljanje poslova privatne savjetodavne agronomske službe te o uvjetima, sadržaju i načinu polaganja stručnih ispita U samom naslovu govori se o privatnoj savjetodavnoj službi što je krivo ona nije definirana zakonom, treba pisati ovlaštenja za agronome za poslove iz područja poljoprivrede. Tako je i napravljen statut Hrvatske agronomske komore. Primljeno na znanje Naziv, odnosno naslov ovoga pravilnika propisan je u članku 5. stavku 1. podstavku 6. Zakona o hrvatskoj agronoU skladu s Jedinstvenim metodološko-nomotehničkim pravilima za izradu akata koje donosi Hrvatski sabor (Narodne novine, broj 74/15), (u daljem tekstu: Pravila) U skladu s Jedinstvenim metodološko-nomotehničkim pravilima za izradu akata koje donosi Hrvatski sabor (Narodne novine, broj 74/15), (u daljem tekstu: Pravila) uvjeti se mogu propisivati samo zakonom, dakle ovim Pravilnikom se ne mogu određivati novi uvjeti. Stoga, agronom koji ispunjava uvjete u skladu s člankom 22. Zakona o hrvatskoj agronomskoj komori (narodne novine, broj 51/15), (u daljem tekstu: Pravila) može pristupiti stručnom ispitu radi stjecanja ovlaštenja i/ili proširenja područja stručnih poslova iz članka 1. stavak 4. Zakona. U skladu s Pravilima uvjeti se mogu propisivati samo zakonom, dakle ovim Pravilnikom se ne mogu određivati novi uvjeti ili proširivati područje stručnih poslova iz članka 1. stavka 4. Zakona. Zakon i ovaj Pravilnik ne ukidaju, niti mijenjaju uvjete propisane posebnim propisima. Obavljanje poslova privatne savjetodavne agronomske službe propisano je u članku 5. stavku 1. podstavku 2. Zakona, a način obavljanja poslova ovlaštenog agronoma propisan je u članku 21. Zakona Uvjet obrazovne kvalifikacije i potrebno radno iskustvo propisan je u članku 22. stavku 2. podstavku 3. i 4. Zakona.
32 KLARA BARIĆ Pravilnik o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju ovlaštenja za agronome za obavljanje poslova privatne savjetodavne agronomske službe te o uvjetima, sadržaju i načinu polaganja stručnih ispita Iz Pravilnika nisu razvidni uvjeti za ovlaštenje u pojedinom području. Naime, jedna godina radnog iskustva ne može zamijeniti specifične kvalifikacije u području ovlaštenja. Osim toga, za pojedina područja (npr. 4.01.05. Fitomedicina) postoje već propisani (Zakon o održivoj uporabi pesticida) uvjeti (broj ECTS iz predmeta iz području zaštite bilja) tko može biti Savjetnik. Odstupanja u ovom Pravilniku mogu doći u koliziju s postojećim propisima. Primljeno na znanje Naziv, odnosno naslov ovoga pravilnika propisan je u članku 5. stavku 1. podstavku 6. Zakona o hrvatskoj agronoU skladu s Jedinstvenim metodološko-nomotehničkim pravilima za izradu akata koje donosi Hrvatski sabor (Narodne novine, broj 74/15), (u daljem tekstu: Pravila) U skladu s Jedinstvenim metodološko-nomotehničkim pravilima za izradu akata koje donosi Hrvatski sabor (Narodne novine, broj 74/15), (u daljem tekstu: Pravila) uvjeti se mogu propisivati samo zakonom, dakle ovim Pravilnikom se ne mogu određivati novi uvjeti. Stoga, agronom koji ispunjava uvjete u skladu s člankom 22. Zakona o hrvatskoj agronomskoj komori (narodne novine, broj 51/15), (u daljem tekstu: Pravila) može pristupiti stručnom ispitu radi stjecanja ovlaštenja i/ili proširenja područja stručnih poslova iz članka 1. stavak 4. Zakona. U skladu s Pravilima uvjeti se mogu propisivati samo zakonom, dakle ovim Pravilnikom se ne mogu određivati novi uvjeti ili proširivati područje stručnih poslova iz članka 1. stavka 4. Zakona. Zakon i ovaj Pravilnik ne ukidaju, niti mijenjaju uvjete propisane posebnim propisima. Obavljanje poslova privatne savjetodavne agronomske službe propisano je u članku 5. stavku 1. podstavku 2. Zakona, a način obavljanja poslova ovlaštenog agronoma propisan je u članku 21. Zakona Uvjet obrazovne kvalifikacije i potrebno radno iskustvo propisan je u članku 22. stavku 2. podstavku 3. i 4. Zakona.
33 Daniela Lijić Pravilnik o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju ovlaštenja za agronome za obavljanje poslova privatne savjetodavne agronomske službe te o uvjetima, sadržaju i načinu polaganja stručnih ispita, Opće odredbe Privatna savjetodavna agronomska služba nije zakonom definirana, stoga se pojam ne smije upotrijebiti. Upisi u HAGROK ne ograničavaju djelovanje OVLAŠTENIH agronoma jedino unutar PRIVATNE AGRONOMSKE SLUŽBE već i šire (krajobrazna arhitektura-projektiranje zelenih površine, komasacije i sl...) Primljeno na znanje Zakon i ovaj Pravilnik ne ukidaju, niti mijenjaju uvjete propisane posebnim propisima. Obavljanje poslova privatne savjetodavne agronomske službe propisano je u članku 5. stavku 1. podstavku 2. Zakona, a način obavljanja poslova ovlaštenog agronoma propisan je u članku 21. Zakona Uvjet obrazovne kvalifikacije i potrebno radno iskustvo propisan je u članku 22. stavku 2. podstavku 3. i 4. Zakona. Proširenje (stjecanje više ovlaštenja) je propisano u članku 3. stavku 7. ovoga Pravilnika
34 Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet Opće odredbe, Članak 1. Prvim člankom se određuje glavna tema, pa onda i naslov Pravilnika. Po njemu se može razumjeti da se pravilnik odnosi na dio agronoma unutar Komore koji će imati ovlaštenja za poslove privatne savjetodavne agronomske službe. Takav treba biti i naslov, pa predlažemo: "Pravilnik o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju ovlaštenja te uvjetima, sadržaju i načinu polaganja stručnih ispita za agronome u poslovima privatne savjetodavne službe". Primljeno na znanje Naziv, odnosno naslov ovoga pravilnika propisan je u članku 5. stavku 1. podstavku 6. Zakona o hrvatskoj agronomskoj komori (narodne novine, broj 51/15), (u daljem tekstu: Zakon). U skladu s Pravilima uvjeti se mogu propisivati samo zakonom, dakle ovim Pravilnikom se ne mogu određivati novi uvjeti ili proširivati područje stručnih poslova iz članka 1. stavka 4. Zakona. Obavljanje poslova privatne savjetodavne agronomske službe propisano je u članku 5. stavku 1. podstavku 2. Zakona, a način obavljanja poslova ovlaštenog agronoma propisan je u članku 21. Zakona Zakon i ovaj Pravilnik ne ukidaju, niti mijenjaju uvjete propisane posebnim propisima.
35 Business Solution Consulting j.d.o.o. za savjetovanjem u vezi s poslovanjem Opće odredbe, Članak 1. Čl. 1. Prema ovom članku, biti će ispit za AGRONOME i one agronome koji će obavljati djelatnost privatnog savjetnika u poljoprivredi??? Također NIJE pravno definiran pojam PRIVATNE SAVJETODAVNE AGRONOMSKE SLUŽBE. Primljeno na znanje Naziv, odnosno naslov ovoga pravilnika propisan je u članku 5. stavku 1. podstavku 6. Zakona o hrvatskoj agronomskoj komori (narodne novine, broj 51/15), (u daljem tekstu: Zakon). U skladu s Pravilima uvjeti se mogu propisivati samo zakonom, dakle ovim Pravilnikom se ne mogu određivati novi uvjeti ili proširivati područje stručnih poslova iz članka 1. stavka 4. Zakona. Obavljanje poslova privatne savjetodavne agronomske službe propisano je u članku 5. stavku 1. podstavku 2. Zakona, a način obavljanja poslova ovlaštenog agronoma propisan je u članku 21. Zakona Zakon i ovaj Pravilnik ne ukidaju, niti mijenjaju uvjete propisane posebnim propisima.
36 Alka Turalija Opće odredbe, Članak 1. Čl.1. Stručni se ispit ne polaže samo za obavljanje poslova PRIVATNE SAVJETODAVNE AGRONOMSKE SLUŽBE. Taj pojam ne postoji jer pravno nije definiran (ZAKON O PRIVATNOJ SAVJETODAVNOJ SLUŽBI NE POSTOJI!!!!!!!) Poslovi ovlaštenih agronoma odvijat će se i unutar drugih privatnih ali i državnih organizacija, uprava i sl. za koja radna mjesta struka odredi da je to potrebno!!! Primljeno na znanje Naziv, odnosno naslov ovoga pravilnika propisan je u članku 5. stavku 1. podstavku 6. Zakona o hrvatskoj agronomskoj komori (narodne novine, broj 51/15), (u daljem tekstu: Zakon). U skladu s Pravilima uvjeti se mogu propisivati samo zakonom, dakle ovim Pravilnikom se ne mogu određivati novi uvjeti ili proširivati područje stručnih poslova iz članka 1. stavka 4. Zakona. Obavljanje poslova privatne savjetodavne agronomske službe propisano je u članku 5. stavku 1. podstavku 2. Zakona, a način obavljanja poslova ovlaštenog agronoma propisan je u članku 21. Zakona Zakon i ovaj Pravilnik ne ukidaju, niti mijenjaju uvjete propisane posebnim propisima.
37 Daniela Lijić Opće odredbe, Članak 1. Što je s ostalim poslovima gdje je potreban ovlašteni agronom??? Primljeno na znanje Naziv, odnosno naslov ovoga pravilnika propisan je u članku 5. stavku 1. podstavku 6. Zakona o hrvatskoj agronomskoj komori (narodne novine, broj 51/15), (u daljem tekstu: Zakon). U skladu s Pravilima uvjeti se mogu propisivati samo zakonom, dakle ovim Pravilnikom se ne mogu određivati novi uvjeti ili proširivati područje stručnih poslova iz članka 1. stavka 4. Zakona. Obavljanje poslova privatne savjetodavne agronomske službe propisano je u članku 5. stavku 1. podstavku 2. Zakona, a način obavljanja poslova ovlaštenog agronoma propisan je u članku 21. Zakona Zakon i ovaj Pravilnik ne ukidaju, niti mijenjaju uvjete propisane posebnim propisima.
38 Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet Opće odredbe, Članak 2. U ovom članku se već određuje stručni ispit za ovlaštene agronome, što obuhvaća i stručne i savjetodavne poslove u poljoprivredi, odnosno pokriva područja ovlaštenja iz Statuta HAGROK-a. Imamo i odgovor zašto se u naslovu uopće ističe posebno "privatna savjetodavna služba" za koju nemamo nikakvih dokumenata ili podatka kako bi se ona organizirala. Namjera predlagatelja je izgleda da se sva ovlaštenja agronoma svedu pod rad "privatne savjetodavne agronomske službe", što nam kao Fakultetu koji podržava Zakon, Statut i rad HAGROK-a, nije prihvatljivo. Primljeno na znanje U skladu s Pravilima uvjeti se mogu propisivati samo zakonom, dakle ovim Pravilnikom se ne mogu određivati novi uvjeti ili proširivati područje stručnih poslova iz članka 1. stavka 4. Zakona. Zakon i ovaj Pravilnik ne ukidaju, niti mijenjaju uvjete propisane posebnim propisima. Uvjet obrazovne kvalifikacije i potrebno radno iskustvo propisan je u članku 22. stavku 2. podstavku 3. i 4. Zakona. Proširenje (stjecanje više ovlaštenja) je propisano u članku 3. stavku 7. ovoga Pravilnika Obavljanje poslova privatne savjetodavne agronomske službe propisano je u članku 5. stavku 1. podstavku 2. Zakona, a način obavljanja poslova ovlaštenog agronoma propisan je u članku 21. Zakona gramatički ispravci i nomotehnička usklađenja obavit će se prije objave ovog Pravilnika
39 Josipa Popović Opće odredbe, Članak 2. Pojam "poljoprivreda" je puno širi da bi se ticao samo proizvodnje, a područje rada i ovlasti "ovlaštenog" agronoma je šire od ureda "privatne agronomske savjetodavne službe", koja zakonom nije još niti definirana! U članku 2, točka 3, potrebno je unutar teksta dodati:... poljoprivredi i krajobraznoj arhitekturi, a što je sukladno Statutu! Primljeno na znanje U skladu s Pravilima uvjeti se mogu propisivati samo zakonom, dakle ovim Pravilnikom se ne mogu određivati novi uvjeti ili proširivati područje stručnih poslova iz članka 1. stavka 4. Zakona. Zakon i ovaj Pravilnik ne ukidaju, niti mijenjaju uvjete propisane posebnim propisima. Uvjet obrazovne kvalifikacije i potrebno radno iskustvo propisan je u članku 22. stavku 2. podstavku 3. i 4. Zakona. Proširenje (stjecanje više ovlaštenja) je propisano u članku 3. stavku 7. ovoga Pravilnika Obavljanje poslova privatne savjetodavne agronomske službe propisano je u članku 5. stavku 1. podstavku 2. Zakona, a način obavljanja poslova ovlaštenog agronoma propisan je u članku 21. Zakona gramatički ispravci i nomotehnička usklađenja obavit će se prije objave ovog Pravilnika
40 Vlatka Hunjet Opće odredbe, Članak 2. U Članku 2 piše IZ PODRUČJA POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE. Nije Poljoprivreda samo proizvodnja, pa bi to valjalo preinačiti. Jer iz ovoga proizlazi da svi koji nisu u proizvodnji nisu agronomi, odnosno, ne mogu polagati stručni ispit za ovlaštenog agronoma. Primljeno na znanje U skladu s Pravilima uvjeti se mogu propisivati samo zakonom, dakle ovim Pravilnikom se ne mogu određivati novi uvjeti ili proširivati područje stručnih poslova iz članka 1. stavka 4. Zakona. Zakon i ovaj Pravilnik ne ukidaju, niti mijenjaju uvjete propisane posebnim propisima. Uvjet obrazovne kvalifikacije i potrebno radno iskustvo propisan je u članku 22. stavku 2. podstavku 3. i 4. Zakona. Proširenje (stjecanje više ovlaštenja) je propisano u članku 3. stavku 7. ovoga Pravilnika Obavljanje poslova privatne savjetodavne agronomske službe propisano je u članku 5. stavku 1. podstavku 2. Zakona, a način obavljanja poslova ovlaštenog agronoma propisan je u članku 21. Zakona gramatički ispravci i nomotehnička usklađenja obavit će se prije objave ovog Pravilnika
41 Business Solution Consulting j.d.o.o. za savjetovanjem u vezi s poslovanjem Opće odredbe, Članak 2. Čl. 2. Poljoprivreda nije SAMO proizvodnja, sukladno tome, umjesto "poljoprivredna proizvodnja", treba pisati "PODRUČJA poljoprivrede". Prije ovog članka, potrebno je definirati pojam agronomske savjetodavne službe. Primljeno na znanje U skladu s Pravilima uvjeti se mogu propisivati samo zakonom, dakle ovim Pravilnikom se ne mogu određivati novi uvjeti ili proširivati područje stručnih poslova iz članka 1. stavka 4. Zakona. Zakon i ovaj Pravilnik ne ukidaju, niti mijenjaju uvjete propisane posebnim propisima. Uvjet obrazovne kvalifikacije i potrebno radno iskustvo propisan je u članku 22. stavku 2. podstavku 3. i 4. Zakona. Proširenje (stjecanje više ovlaštenja) je propisano u članku 3. stavku 7. ovoga Pravilnika Obavljanje poslova privatne savjetodavne agronomske službe propisano je u članku 5. stavku 1. podstavku 2. Zakona, a način obavljanja poslova ovlaštenog agronoma propisan je u članku 21. Zakona gramatički ispravci i nomotehnička usklađenja obavit će se prije objave ovog Pravilnika
42 Daniela Lijić Opće odredbe, Članak 2. -uvijek je potrebno upotrijebiti ujednačeni termin: PODRUČJE POLJOPRIVREDE, a pogrešno je ograničavati djelatnost samo na poljoprivrednu proizvodnju Primljeno na znanje U skladu s Pravilima uvjeti se mogu propisivati samo zakonom, dakle ovim Pravilnikom se ne mogu određivati novi uvjeti ili proširivati područje stručnih poslova iz članka 1. stavka 4. Zakona. Zakon i ovaj Pravilnik ne ukidaju, niti mijenjaju uvjete propisane posebnim propisima. Uvjet obrazovne kvalifikacije i potrebno radno iskustvo propisan je u članku 22. stavku 2. podstavku 3. i 4. Zakona. Proširenje (stjecanje više ovlaštenja) je propisano u članku 3. stavku 7. ovoga Pravilnika Obavljanje poslova privatne savjetodavne agronomske službe propisano je u članku 5. stavku 1. podstavku 2. Zakona, a način obavljanja poslova ovlaštenog agronoma propisan je u članku 21. Zakona gramatički ispravci i nomotehnička usklađenja obavit će se prije objave ovog Pravilnika
43 Ivan Kelava Opće odredbe, Članak 2. - Čl.2, stavak (1), točka 2: umjesto riječi "odnosno" potrebno je staviti „i“ jer neće svi ovlašteni agronomi imati savjetodavnu službu već će se baviti poslovima koje prema ovlaštenju odrede strukovni razredi - Čl.2.,stavak(1), točka3: umjesto "područja poljoprivredne proizvodnje" upotrijebiti pojam: "područja poljoprivrede", a što je i domena rada stručnjaka unutar poljoprivredne struke gdje je poljoprivredna proizvodnja samo njen dio. Također u istom dijelu mora se uz radove u poljoprivredi dodati: i krajobraznoj arhitekturi (..savjetovanje o uzgoju, uređivanju, korištenju poljoprivrednih resursa, izgradnji objekata, odabiru opreme, uređaja, procesa i sustava, stručno osposobljavanje za radove u poljoprivredi i krajobraznoj arhitekturi,...). Primljeno na znanje U skladu s Pravilima uvjeti se mogu propisivati samo zakonom, dakle ovim Pravilnikom se ne mogu određivati novi uvjeti ili proširivati područje stručnih poslova iz članka 1. stavka 4. Zakona. Zakon i ovaj Pravilnik ne ukidaju, niti mijenjaju uvjete propisane posebnim propisima. Uvjet obrazovne kvalifikacije i potrebno radno iskustvo propisan je u članku 22. stavku 2. podstavku 3. i 4. Zakona. Proširenje (stjecanje više ovlaštenja) je propisano u članku 3. stavku 7. ovoga Pravilnika Obavljanje poslova privatne savjetodavne agronomske službe propisano je u članku 5. stavku 1. podstavku 2. Zakona, a način obavljanja poslova ovlaštenog agronoma propisan je u članku 21. Zakona gramatički ispravci i nomotehnička usklađenja obavit će se prije objave ovog Pravilnika
44 Alka Turalija Opće odredbe, Članak 2. - Članak 2, stavak (1), točka 1 : S ZAKONOM - ispraviti - Članak 2, stavak (1), točka 2 tekst bi trebao glasiti:– „ stručni ispit za ovlaštene agronome“ (u daljnjem tekstu: stručni ispit) jedan je od uvjeta iz članka 22. stavka 2. točke 4. Zakona koji mora položiti fizička osoba agronom (u daljnjem tekstu: agronom) radi stjecanja strukovnog ovlaštenja i/ili statusa ovlaštenog agronoma za obavljanje stručnih i savjetodavnih poslova privatne savjetodavne agronomske službe, Obrazloženje: Umjesto "odnosno" potrebno je staviti „I/ili“ jer neće svi ovlašteni agronomi imati savjetodavnu službu već će se baviti poslovima prema razredu u koji su upisani i ovlaštenjima za rad stečenih DIPLOMOM, a prema ZAKONU Nadalje, Članak 2, stavak (1), točka 3 potrebno je unutar teksta umjesto: područja poljoprivredne proizvodnje, mora stajati kao i u glavi: iz područja poljoprivrede. Naime, svi navedeni poslovi, ne odnose se jedino na poljoprivrednu proizvodnju već na čitavo područje poljoprivrede!!! Također isti članak, isti stavak, ista točka; potrebno je dodati:... poljoprivredi i krajobraznoj arhitekturi Obrazloženje: sukladno STATUTU Primljeno na znanje U skladu s Pravilima uvjeti se mogu propisivati samo zakonom, dakle ovim Pravilnikom se ne mogu određivati novi uvjeti ili proširivati područje stručnih poslova iz članka 1. stavka 4. Zakona. Zakon i ovaj Pravilnik ne ukidaju, niti mijenjaju uvjete propisane posebnim propisima. Uvjet obrazovne kvalifikacije i potrebno radno iskustvo propisan je u članku 22. stavku 2. podstavku 3. i 4. Zakona. Proširenje (stjecanje više ovlaštenja) je propisano u članku 3. stavku 7. ovoga Pravilnika Obavljanje poslova privatne savjetodavne agronomske službe propisano je u članku 5. stavku 1. podstavku 2. Zakona, a način obavljanja poslova ovlaštenog agronoma propisan je u članku 21. Zakona gramatički ispravci i nomotehnička usklađenja obavit će se prije objave ovog Pravilnika
45 domagoj radić Opće odredbe, Članak 2. Obzirom da neće svi ovlašteni agronomi imati savjetodavnu službu već će se baviti poslovima prema razredu u koji su upisani i ovlašteni za rad diplomom i zakonom potrebno je ispraviti u: „ stručni ispit za ovlaštene agronome“ (u daljnjem tekstu: stručni ispit) jedan je od uvjeta iz članka 22. stavka 2. točke 4. Zakona koji mora položiti fizička osoba agronom (u daljnjem tekstu: agronom) radi stjecanja strukovnog ovlaštenja i/ili statusa ovlaštenog agronoma za obavljanje stručnih i savjetodavnih poslova privatne savjetodavne agronomske službe. Primljeno na znanje U skladu s Pravilima uvjeti se mogu propisivati samo zakonom, dakle ovim Pravilnikom se ne mogu određivati novi uvjeti ili proširivati područje stručnih poslova iz članka 1. stavka 4. Zakona. Zakon i ovaj Pravilnik ne ukidaju, niti mijenjaju uvjete propisane posebnim propisima. Uvjet obrazovne kvalifikacije i potrebno radno iskustvo propisan je u članku 22. stavku 2. podstavku 3. i 4. Zakona. Proširenje (stjecanje više ovlaštenja) je propisano u članku 3. stavku 7. ovoga Pravilnika Obavljanje poslova privatne savjetodavne agronomske službe propisano je u članku 5. stavku 1. podstavku 2. Zakona, a način obavljanja poslova ovlaštenog agronoma propisan je u članku 21. Zakona gramatički ispravci i nomotehnička usklađenja obavit će se prije objave ovog Pravilnika
46 Romeo Jukić Opće odredbe, Članak 2. Umjesto područja poljoprivredne proizvodnje treba biti područje poljoprivrede, ne odnosi se samo na poljoprivrednu proizvodnju već na čitavo područje poljoprivrede. kandidat polaganja stručnog ispita - treba ispraviti gramatički neispravno Primljeno na znanje U skladu s Pravilima uvjeti se mogu propisivati samo zakonom, dakle ovim Pravilnikom se ne mogu određivati novi uvjeti ili proširivati područje stručnih poslova iz članka 1. stavka 4. Zakona. Zakon i ovaj Pravilnik ne ukidaju, niti mijenjaju uvjete propisane posebnim propisima. Uvjet obrazovne kvalifikacije i potrebno radno iskustvo propisan je u članku 22. stavku 2. podstavku 3. i 4. Zakona. Proširenje (stjecanje više ovlaštenja) je propisano u članku 3. stavku 7. ovoga Pravilnika Obavljanje poslova privatne savjetodavne agronomske službe propisano je u članku 5. stavku 1. podstavku 2. Zakona, a način obavljanja poslova ovlaštenog agronoma propisan je u članku 21. Zakona gramatički ispravci i nomotehnička usklađenja obavit će se prije objave ovog Pravilnika
47 Josipa Popović Izdavanje ovlaštenja, Članak 3. Molim ispraviti ili objasniti pojam "zukolikon". Također, smatram da treba dodati kako jedna osoba može biti ovlaštena za više djelatnosti unutar grane "poljoprivreda". Primljeno na znanje „Zukulikon“ tehnička greška u tekstu ispravno treba stajati „Zakon“ U skladu s Pravilima uvjeti se mogu propisivati samo zakonom, dakle ovim Pravilnikom se ne mogu određivati novi uvjeti ili proširivati područje stručnih poslova iz članka 1. stavka 4. Zakona. Proširenje (stjecanje više ovlaštenja) je propisano u članku 3. stavku 7. ovoga Pravilnika Zakon i ovaj Pravilnik ne ukidaju, niti mijenjaju uvjete propisane posebnim propisima. Obavljanje poslova privatne savjetodavne agronomske službe propisano je u članku 5. stavku 1. podstavku 2. Zakona, a način obavljanja poslova ovlaštenog agronoma propisan je u članku 21. Zakona Uvjet obrazovne kvalifikacije i potrebno radno iskustvo propisan je u članku 22. stavku 2. podstavku 3. i 4. Zakona. Uvjeti izuzeća za agronome s doktoratom propisani su u članku 21. stavku 4. Zakona U skladu s Pravilima uvjeti se mogu propisivati samo zakonom, dakle ovim Pravilnikom se ne mogu određivati novi uvjeti Na prijavnom obrascu je razvidno da se traži dokaz o radnom iskustvu (ne o radnom stažu) Agronom koji ispunjava uvjete u skladu s člankom 22. Zakona može pristupiti stručnom ispitu radi stjecanja ovlaštenja i/ili proširenja područja stručnih poslova iz članka 1. stavak 4. Zakona. gramatički ispravci i nomotehnička usklađenja obavit će se prije objave ovog Pravilnika
48 Vlatka Hunjet Izdavanje ovlaštenja, Članak 3. Članak 3. Stavak 7. Trebalo bi dodati da jedna osoba može zatražiti ovlaštenje koje pokriva više smjerova unutar agronomskih djelatnosti. Primljeno na znanje U skladu s Pravilima uvjeti se mogu propisivati samo zakonom, dakle ovim Pravilnikom se ne mogu određivati novi uvjeti ili proširivati područje stručnih poslova iz članka 1. stavka 4. Zakona. Proširenje (stjecanje više ovlaštenja) je propisano u članku 3. stavku 7. ovoga Pravilnika Zakon i ovaj Pravilnik ne ukidaju, niti mijenjaju uvjete propisane posebnim propisima. Obavljanje poslova privatne savjetodavne agronomske službe propisano je u članku 5. stavku 1. podstavku 2. Zakona, a način obavljanja poslova ovlaštenog agronoma propisan je u članku 21. Zakona Uvjet obrazovne kvalifikacije i potrebno radno iskustvo propisan je u članku 22. stavku 2. podstavku 3. i 4. Zakona. Uvjeti izuzeća za agronome s doktoratom propisani su u članku 21. stavku 4. Zakona U skladu s Pravilima uvjeti se mogu propisivati samo zakonom, dakle ovim Pravilnikom se ne mogu određivati novi uvjeti Na prijavnom obrascu je razvidno da se traži dokaz o radnom iskustvu (ne o radnom stažu) Agronom koji ispunjava uvjete u skladu s člankom 22. Zakona može pristupiti stručnom ispitu radi stjecanja ovlaštenja i/ili proširenja područja stručnih poslova iz članka 1. stavak 4. Zakona. gramatički ispravci i nomotehnička usklađenja obavit će se prije objave ovog Pravilnika
49 Business Solution Consulting j.d.o.o. za savjetovanjem u vezi s poslovanjem Izdavanje ovlaštenja, Članak 3. Čl. 3. Stavak (7) potrebno je dodati da jedna osoba može zatražiti ovlaštenje koje pokriva više područja poljoprivrede, tj. smjerova unutar agronomskih djelatnosti, npr. ekološka poljoprivreda, opća poljoprivreda, agroekonomija, zootehnika i dr. ZUKOLIKON, što je to? Prihvaćen „Zukulikon“ tehnička greška u tekstu ispravno treba stajati „Zakon“ U skladu s Pravilima uvjeti se mogu propisivati samo zakonom, dakle ovim Pravilnikom se ne mogu određivati novi uvjeti ili proširivati područje stručnih poslova iz članka 1. stavka 4. Zakona. Proširenje (stjecanje više ovlaštenja) je propisano u članku 3. stavku 7. ovoga Pravilnika Zakon i ovaj Pravilnik ne ukidaju, niti mijenjaju uvjete propisane posebnim propisima. Obavljanje poslova privatne savjetodavne agronomske službe propisano je u članku 5. stavku 1. podstavku 2. Zakona, a način obavljanja poslova ovlaštenog agronoma propisan je u članku 21. Zakona Uvjet obrazovne kvalifikacije i potrebno radno iskustvo propisan je u članku 22. stavku 2. podstavku 3. i 4. Zakona. Uvjeti izuzeća za agronome s doktoratom propisani su u članku 21. stavku 4. Zakona U skladu s Pravilima uvjeti se mogu propisivati samo zakonom, dakle ovim Pravilnikom se ne mogu određivati novi uvjeti Na prijavnom obrascu je razvidno da se traži dokaz o radnom iskustvu (ne o radnom stažu) Agronom koji ispunjava uvjete u skladu s člankom 22. Zakona može pristupiti stručnom ispitu radi stjecanja ovlaštenja i/ili proširenja područja stručnih poslova iz članka 1. stavak 4. Zakona. gramatički ispravci i nomotehnička usklađenja obavit će se prije objave ovog Pravilnika
50 Daniela Lijić Izdavanje ovlaštenja, Članak 3. Što je Zukolikon? Prihvaćen „Zukulikon“ tehnička greška u tekstu ispravno treba stajati „Zakon“
51 Ivan Kelava Izdavanje ovlaštenja, Članak 3. Čl.3, stavak(7) Potrebno je dodati da jedna osoba može zatražiti ovlaštenje koje pokriva više razreda tj. smjerova unutar agronomske struke 1 Primljeno na znanje U skladu s Pravilima uvjeti se mogu propisivati samo zakonom, dakle ovim Pravilnikom se ne mogu određivati novi uvjeti ili proširivati područje stručnih poslova iz članka 1. stavka 4. Zakona. Proširenje (stjecanje više ovlaštenja) je propisano u članku 3. stavku 7. ovoga Pravilnika Zakon i ovaj Pravilnik ne ukidaju, niti mijenjaju uvjete propisane posebnim propisima. Obavljanje poslova privatne savjetodavne agronomske službe propisano je u članku 5. stavku 1. podstavku 2. Zakona, a način obavljanja poslova ovlaštenog agronoma propisan je u članku 21. Zakona Uvjet obrazovne kvalifikacije i potrebno radno iskustvo propisan je u članku 22. stavku 2. podstavku 3. i 4. Zakona. Uvjeti izuzeća za agronome s doktoratom propisani su u članku 21. stavku 4. Zakona U skladu s Pravilima uvjeti se mogu propisivati samo zakonom, dakle ovim Pravilnikom se ne mogu određivati novi uvjeti Na prijavnom obrascu je razvidno da se traži dokaz o radnom iskustvu (ne o radnom stažu) Agronom koji ispunjava uvjete u skladu s člankom 22. Zakona može pristupiti stručnom ispitu radi stjecanja ovlaštenja i/ili proširenja područja stručnih poslova iz članka 1. stavak 4. Zakona. gramatički ispravci i nomotehnička usklađenja obavit će se prije objave ovog Pravilnika
52 Ivan Kelava Izdavanje ovlaštenja, Članak 3. ZUKOLIKON???? Čemu služi a uz to i ne radi? Prihvaćen „Zukulikon“ tehnička greška u tekstu ispravno treba stajati „Zakon“
53 Alka Turalija Izdavanje ovlaštenja, Članak 3. Članak 3, stavak (2) - ZUKOLIKON _ pogreška!, vjerojatno ZAKON Članak 3, stavak 5 - greška razmak: se stručni Članak 3, stavak (6) ponovno se pojavljuje ZUKOLIKON???? - valjda je to ZAKON jer ZUKOLIKON se ne nalazi među legislativom koju nalazimo na internetu. Što je ZUKOLIKON??? Članak 3 stavak (7) potrebno je dodati da jedna osoba može zatražiti ovlaštenje koje pokriva više razreda tj. smjerova unutar agronomskih djelatnosti, (npr. krajobrazna arhitektura i hortikultura, agroekonomija i zootehnika i sl.) Također je uočen tipfeler: proširenja područja (a umjesto e) Primljeno na znanje „Zukulikon“ tehnička greška u tekstu ispravno treba stajati „Zakon“ U skladu s Pravilima uvjeti se mogu propisivati samo zakonom, dakle ovim Pravilnikom se ne mogu određivati novi uvjeti ili proširivati područje stručnih poslova iz članka 1. stavka 4. Zakona. Proširenje (stjecanje više ovlaštenja) je propisano u članku 3. stavku 7. ovoga Pravilnika Zakon i ovaj Pravilnik ne ukidaju, niti mijenjaju uvjete propisane posebnim propisima. Obavljanje poslova privatne savjetodavne agronomske službe propisano je u članku 5. stavku 1. podstavku 2. Zakona, a način obavljanja poslova ovlaštenog agronoma propisan je u članku 21. Zakona Uvjet obrazovne kvalifikacije i potrebno radno iskustvo propisan je u članku 22. stavku 2. podstavku 3. i 4. Zakona. Uvjeti izuzeća za agronome s doktoratom propisani su u članku 21. stavku 4. Zakona U skladu s Pravilima uvjeti se mogu propisivati samo zakonom, dakle ovim Pravilnikom se ne mogu određivati novi uvjeti Na prijavnom obrascu je razvidno da se traži dokaz o radnom iskustvu (ne o radnom stažu) Agronom koji ispunjava uvjete u skladu s člankom 22. Zakona može pristupiti stručnom ispitu radi stjecanja ovlaštenja i/ili proširenja područja stručnih poslova iz članka 1. stavak 4. Zakona. gramatički ispravci i nomotehnička usklađenja obavit će se prije objave ovog Pravilnika
54 Romeo Jukić Izdavanje ovlaštenja, Članak 3. U stavku 7. Treba dodati da jedna osoba može zatražiti više ovlaštenja jer je završila dva smjera ili jedna osoba sa jednim smjerom radi na poslovima drugih smjerova pa je stekla višegodišnje iskustvo da zatraži i drugo ovlaštenje. Primljeno na znanje U skladu s Pravilima uvjeti se mogu propisivati samo zakonom, dakle ovim Pravilnikom se ne mogu određivati novi uvjeti ili proširivati područje stručnih poslova iz članka 1. stavka 4. Zakona. Proširenje (stjecanje više ovlaštenja) je propisano u članku 3. stavku 7. ovoga Pravilnika Zakon i ovaj Pravilnik ne ukidaju, niti mijenjaju uvjete propisane posebnim propisima. Obavljanje poslova privatne savjetodavne agronomske službe propisano je u članku 5. stavku 1. podstavku 2. Zakona, a način obavljanja poslova ovlaštenog agronoma propisan je u članku 21. Zakona Uvjet obrazovne kvalifikacije i potrebno radno iskustvo propisan je u članku 22. stavku 2. podstavku 3. i 4. Zakona. Uvjeti izuzeća za agronome s doktoratom propisani su u članku 21. stavku 4. Zakona U skladu s Pravilima uvjeti se mogu propisivati samo zakonom, dakle ovim Pravilnikom se ne mogu određivati novi uvjeti Na prijavnom obrascu je razvidno da se traži dokaz o radnom iskustvu (ne o radnom stažu) Agronom koji ispunjava uvjete u skladu s člankom 22. Zakona može pristupiti stručnom ispitu radi stjecanja ovlaštenja i/ili proširenja područja stručnih poslova iz članka 1. stavak 4. Zakona. gramatički ispravci i nomotehnička usklađenja obavit će se prije objave ovog Pravilnika
55 Silvije Filipović Izdavanje ovlaštenja, Članak 3. Primjedba na odredbe st.3 čl.3 ovog Pravilnika : Naime, odredbama čl 6. ovog Pravilnika o provođenju stručnog ispita, gdje ne stoji nikakva obveza radnog staža u struci, a što se provodi tek nakon Zahtjeva za Upis po članku 3, gdje se propisuju izravno puno stroži uvjeti, postavlja se pitanje, zašto predlagatelj traži kod Zahtjeva za upis - dokumentaciju o radnom stažu, a kod polaganja ispita, što je drugi korak, to smatra nepotrebnim. Ili jedno vrijedi i za upis i za ispit ili nije potrebno ni za upis ni za ispit. Taj st.3. čl. 6. glasi : " (3) Zahtjev za polaganje stručnog ispita može podnijeti Kandidat koji nakon završenog studiju i stjecanja stručnog, odnosno akademskog naziva agronomske struke ima najmanje jednu godinu radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci (ne mora biti radni staž) . " Predlagatelj mora odlučiti kako to riješiti, a rješenje koje ugrađuje u pravilnik, mora biti identično i za Zahtjev za upis i za ispit, s tim da ako se dokumentacija već jednom predaje, nije potrebno ponovo prilagati sve te iste dokumente osim ukoliko su u međuvremenu stečene neke dodatne kompetencije, o čemu također predlagatelj ne vodi računa. Primljeno na znanje „Zukulikon“ tehnička greška u tekstu ispravno treba stajati „Zakon“ U skladu s Pravilima uvjeti se mogu propisivati samo zakonom, dakle ovim Pravilnikom se ne mogu određivati novi uvjeti ili proširivati područje stručnih poslova iz članka 1. stavka 4. Zakona. Proširenje (stjecanje više ovlaštenja) je propisano u članku 3. stavku 7. ovoga Pravilnika Zakon i ovaj Pravilnik ne ukidaju, niti mijenjaju uvjete propisane posebnim propisima. Obavljanje poslova privatne savjetodavne agronomske službe propisano je u članku 5. stavku 1. podstavku 2. Zakona, a način obavljanja poslova ovlaštenog agronoma propisan je u članku 21. Zakona Uvjet obrazovne kvalifikacije i potrebno radno iskustvo propisan je u članku 22. stavku 2. podstavku 3. i 4. Zakona. Uvjeti izuzeća za agronome s doktoratom propisani su u članku 21. stavku 4. Zakona U skladu s Pravilima uvjeti se mogu propisivati samo zakonom, dakle ovim Pravilnikom se ne mogu određivati novi uvjeti Na prijavnom obrascu je razvidno da se traži dokaz o radnom iskustvu (ne o radnom stažu) Agronom koji ispunjava uvjete u skladu s člankom 22. Zakona može pristupiti stručnom ispitu radi stjecanja ovlaštenja i/ili proširenja područja stručnih poslova iz članka 1. stavak 4. Zakona. gramatički ispravci i nomotehnička usklađenja obavit će se prije objave ovog Pravilnika
56 Silvije Filipović Izdavanje ovlaštenja, Članak 3. Primjedba na st. 6. čl 3. koji glasi : "Iznimno od stavka 5. ovoga članka za agronome koji temeljem članka 42. Zukolikona imaju pravo na izravan upis u Komoru i za agronome s doktoratom u rješenju iz stavak 1. ovoga članka područje stručnih poslova se utvrđuje iz područja stečene kvalifikacije." Moli se objašnjenje, što znači riječ "Zukolikona" ? Riječ stavak u zadnjoj rečenici treba promijeniti u stavka, a iza riječi članka prije riječi područje, treba biti zarez. Primljeno na znanje „Zukulikon“ tehnička greška u tekstu ispravno treba stajati „Zakon“ U skladu s Pravilima uvjeti se mogu propisivati samo zakonom, dakle ovim Pravilnikom se ne mogu određivati novi uvjeti ili proširivati područje stručnih poslova iz članka 1. stavka 4. Zakona. Proširenje (stjecanje više ovlaštenja) je propisano u članku 3. stavku 7. ovoga Pravilnika Zakon i ovaj Pravilnik ne ukidaju, niti mijenjaju uvjete propisane posebnim propisima. Obavljanje poslova privatne savjetodavne agronomske službe propisano je u članku 5. stavku 1. podstavku 2. Zakona, a način obavljanja poslova ovlaštenog agronoma propisan je u članku 21. Zakona Uvjet obrazovne kvalifikacije i potrebno radno iskustvo propisan je u članku 22. stavku 2. podstavku 3. i 4. Zakona. Uvjeti izuzeća za agronome s doktoratom propisani su u članku 21. stavku 4. Zakona U skladu s Pravilima uvjeti se mogu propisivati samo zakonom, dakle ovim Pravilnikom se ne mogu određivati novi uvjeti Na prijavnom obrascu je razvidno da se traži dokaz o radnom iskustvu (ne o radnom stažu) Agronom koji ispunjava uvjete u skladu s člankom 22. Zakona može pristupiti stručnom ispitu radi stjecanja ovlaštenja i/ili proširenja područja stručnih poslova iz članka 1. stavak 4. Zakona. gramatički ispravci i nomotehnička usklađenja obavit će se prije objave ovog Pravilnika
57 Silvije Filipović Izdavanje ovlaštenja, Članak 3. Prijedlog dopune alineje 3, st 3. čl. 3 ovog Pravilnika, koji glasi : - dokaz o radnom iskustvu (izjava poslodavca o stečenom radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju najmanje jedne godine i/ili kopija radne knjižice) dopunjava se tako da se nakon tog teksta, a prije zagrade dodaje: , zarez i tekst : "i/ili ispis iz elektroničke evidencije radnog staža pri ministarstvu nadležnom za rad"). Obrazloženje : Ukidanjem radnih knjižica ova evidencija se više ne vodi u papirnatom obliku, kao što je moguće i da prvi kriterij (izjava poslodavca), nije više dobavljiv npr. ako je podnositelj radio u Agrokoru koji više ne postoji, nego postoji novi subjekt Fortenova Grupa i sl. dakle ukoliko podnositelj ne može više pribaviti potvrdu poslodavca o obavljanju određenh radnih zadataka na radnom mjestu kod tog poslodavca iz razloga prestanka poslovanja poduzetnika, stečaja, likvidacije i drugih razloga, još uvijek postoji način da podnositelj ispisom iz elektroničke evidencije o trajanju rada kod određenog poslodavca zadovolji kriteri iz ovog stavka članka. Primljeno na znanje U skladu s Pravilima uvjeti se mogu propisivati samo zakonom, dakle ovim Pravilnikom se ne mogu određivati novi uvjeti ili proširivati područje stručnih poslova iz članka 1. stavka 4. Zakona. Proširenje (stjecanje više ovlaštenja) je propisano u članku 3. stavku 7. ovoga Pravilnika Zakon i ovaj Pravilnik ne ukidaju, niti mijenjaju uvjete propisane posebnim propisima. Obavljanje poslova privatne savjetodavne agronomske službe propisano je u članku 5. stavku 1. podstavku 2. Zakona, a način obavljanja poslova ovlaštenog agronoma propisan je u članku 21. Zakona Uvjet obrazovne kvalifikacije i potrebno radno iskustvo propisan je u članku 22. stavku 2. podstavku 3. i 4. Zakona. Uvjeti izuzeća za agronome s doktoratom propisani su u članku 21. stavku 4. Zakona U skladu s Pravilima uvjeti se mogu propisivati samo zakonom, dakle ovim Pravilnikom se ne mogu određivati novi uvjeti Na prijavnom obrascu je razvidno da se traži dokaz o radnom iskustvu (ne o radnom stažu) Agronom koji ispunjava uvjete u skladu s člankom 22. Zakona može pristupiti stručnom ispitu radi stjecanja ovlaštenja i/ili proširenja područja stručnih poslova iz članka 1. stavak 4. Zakona. gramatički ispravci i nomotehnička usklađenja obavit će se prije objave ovog Pravilnika
58 Silvije Filipović Izdavanje ovlaštenja, Članak 3. st. 2. čl 3. ovog nacrta Pravilnika prema predlagatelju glasi : "(2) Zahtjev za upis s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz članka 22. Zukolikona podnosi agronom na obrascu iz Priloga 1. ovoga Pravilnika". Što znači riječ "Zukolikona" ? Primljeno na znanje „Zukulikon“ tehnička greška u tekstu ispravno treba stajati „Zakon“ U skladu s Pravilima uvjeti se mogu propisivati samo zakonom, dakle ovim Pravilnikom se ne mogu određivati novi uvjeti ili proširivati područje stručnih poslova iz članka 1. stavka 4. Zakona. Proširenje (stjecanje više ovlaštenja) je propisano u članku 3. stavku 7. ovoga Pravilnika Zakon i ovaj Pravilnik ne ukidaju, niti mijenjaju uvjete propisane posebnim propisima. Obavljanje poslova privatne savjetodavne agronomske službe propisano je u članku 5. stavku 1. podstavku 2. Zakona, a način obavljanja poslova ovlaštenog agronoma propisan je u članku 21. Zakona Uvjet obrazovne kvalifikacije i potrebno radno iskustvo propisan je u članku 22. stavku 2. podstavku 3. i 4. Zakona. Uvjeti izuzeća za agronome s doktoratom propisani su u članku 21. stavku 4. Zakona U skladu s Pravilima uvjeti se mogu propisivati samo zakonom, dakle ovim Pravilnikom se ne mogu određivati novi uvjeti Na prijavnom obrascu je razvidno da se traži dokaz o radnom iskustvu (ne o radnom stažu) Agronom koji ispunjava uvjete u skladu s člankom 22. Zakona može pristupiti stručnom ispitu radi stjecanja ovlaštenja i/ili proširenja područja stručnih poslova iz članka 1. stavak 4. Zakona. gramatički ispravci i nomotehnička usklađenja obavit će se prije objave ovog Pravilnika
59 ŽELJKO BJELIŠ Izdavanje ovlaštenja, Članak 3. U čl. 6. uz doktorat znanosti dodati i magisterij znanosti. U čl. . radno iskustvo najmanje 5 godina. Primljeno na znanje U skladu s Pravilima uvjeti se mogu propisivati samo zakonom, dakle ovim Pravilnikom se ne mogu određivati novi uvjeti ili proširivati područje stručnih poslova iz članka 1. stavka 4. Zakona. Proširenje (stjecanje više ovlaštenja) je propisano u članku 3. stavku 7. ovoga Pravilnika Zakon i ovaj Pravilnik ne ukidaju, niti mijenjaju uvjete propisane posebnim propisima. Obavljanje poslova privatne savjetodavne agronomske službe propisano je u članku 5. stavku 1. podstavku 2. Zakona, a način obavljanja poslova ovlaštenog agronoma propisan je u članku 21. Zakona Uvjet obrazovne kvalifikacije i potrebno radno iskustvo propisan je u članku 22. stavku 2. podstavku 3. i 4. Zakona. Uvjeti izuzeća za agronome s doktoratom propisani su u članku 21. stavku 4. Zakona U skladu s Pravilima uvjeti se mogu propisivati samo zakonom, dakle ovim Pravilnikom se ne mogu određivati novi uvjeti Na prijavnom obrascu je razvidno da se traži dokaz o radnom iskustvu (ne o radnom stažu) Agronom koji ispunjava uvjete u skladu s člankom 22. Zakona može pristupiti stručnom ispitu radi stjecanja ovlaštenja i/ili proširenja područja stručnih poslova iz članka 1. stavak 4. Zakona. gramatički ispravci i nomotehnička usklađenja obavit će se prije objave ovog Pravilnika
60 LJUBICA ŠOLIĆ Izdavanje ovlaštenja, Članak 3. U Članku 3. navodi se dokument - kopija diplome i /ili uvjerenja o završenom fakultetu - misli li se pritom i na stručne studije - obzirom da je opis poslova koji se obavlja " stručni i savjetodavni poslovi ". Radno iskustvo od 1 godine za savjetovanje u realnom sektoru nije dovoljno, ovdje nije riječ o stručnoj osobi koja će kopirati dokumentaciju i kuhati kave, već o osobi koja treba savjetovati drugi poslovni subjekt i snositi odgovornost za posao koji radi. Minimalno iskustvo trebalo bi biti 3 godine. Primljeno na znanje U skladu s Pravilima uvjeti se mogu propisivati samo zakonom, dakle ovim Pravilnikom se ne mogu određivati novi uvjeti ili proširivati područje stručnih poslova iz članka 1. stavka 4. Zakona. Proširenje (stjecanje više ovlaštenja) je propisano u članku 3. stavku 7. ovoga Pravilnika Zakon i ovaj Pravilnik ne ukidaju, niti mijenjaju uvjete propisane posebnim propisima. Obavljanje poslova privatne savjetodavne agronomske službe propisano je u članku 5. stavku 1. podstavku 2. Zakona, a način obavljanja poslova ovlaštenog agronoma propisan je u članku 21. Zakona Uvjet obrazovne kvalifikacije i potrebno radno iskustvo propisan je u članku 22. stavku 2. podstavku 3. i 4. Zakona. Uvjeti izuzeća za agronome s doktoratom propisani su u članku 21. stavku 4. Zakona U skladu s Pravilima uvjeti se mogu propisivati samo zakonom, dakle ovim Pravilnikom se ne mogu određivati novi uvjeti Na prijavnom obrascu je razvidno da se traži dokaz o radnom iskustvu (ne o radnom stažu) Agronom koji ispunjava uvjete u skladu s člankom 22. Zakona može pristupiti stručnom ispitu radi stjecanja ovlaštenja i/ili proširenja područja stručnih poslova iz članka 1. stavak 4. Zakona. gramatički ispravci i nomotehnička usklađenja obavit će se prije objave ovog Pravilnika
61 Business Solution Consulting j.d.o.o. za savjetovanjem u vezi s poslovanjem Uvjeti, sadržaj i način polaganja stručnog ispita, Članak 6. Čl. 6. Stavak (2), (3), koliko se osoba koja završi fakultet i ima SAMO i/ili najmanje jednu godinu radnog ili nekog drugog iskustva u struci može smatrati STRUČNOM osobom i da to bude dovoljno za stjecanje licence? Trebalo bi definirati koliko godina. Trebalo bi biti najmanje 3-5 godina radnog iskustva u području agronomske struke. Primljeno na znanje Uvjet obrazovne kvalifikacije i potrebno radno iskustvo propisan je u članku 22. stavku 2. podstavku 3. i 4. Zakona. Uvjeti izuzeća za agronome s doktoratom propisani su u članku 21. stavku 4. Zakona U skladu s Pravilima uvjeti se mogu propisivati samo zakonom, dakle ovim Pravilnikom se ne mogu određivati novi uvjeti Na prijavnom obrascu je razvidno da se traži dokaz o radnom iskustvu (ne o radnom stažu) Agronom koji ispunjava uvjete u skladu s člankom 22. Zakona može pristupiti stručnom ispitu radi stjecanja ovlaštenja i/ili proširenja područja stručnih poslova iz članka 1. stavak 4. Zakona.
62 Business Solution Consulting j.d.o.o. za savjetovanjem u vezi s poslovanjem Uvjeti, sadržaj i način polaganja stručnog ispita, Članak 9. Čl. 9. Stavak (1) "Ispitni program stručnog ispita za svakog Kandidata se sastoji od općeg i posebnog dijela, a stručnim ispitom se provjerava ishod učenja za stručne poslove za koje se ovlaštenja traži." Prema ovome ispada da svaki kandidat polaže u sklopu jednog ispita tri oblasti, a nigdje nije definirano što to točno obuhvaća opći dio, a što točno posebni dio ispita? Stavak (4) Posebni dio stručnog ispita predstavlja provjeru stečenih ishoda učenja u poznavanju europskog i nacionalnog poljoprivrednog pravnog okvira koji je određen prema odabranom području ovlaštenja. Sve ostalo u ovom stavku je nepotrebno. Primljeno na znanje u skladu s člankom 5. stavkom 1. podstavku 6. Zakona ministar nadležan za poslove poljoprivrede propisuje sadržaj i način polaganja stručnih ispita opće akte iz članka 10. točke 7. Zakona donosi Skupština Komore u skladu s članak 17. stavcima 1. i 2. koji glase: (1) Kodeksom agronomske etike i Kodeksom dobre agronomske prakse utvrđuje se skup načela i pravila kojih se trebaju pridržavati članovi Komore. (2) Kodeks agronomske etike i Kodeks dobre agronomske prakse donosi Skupština uz prethodno mišljenje Ministarstva, a objavljuju se u »Narodnim novinama«. gramatički ispravci i nomotehnička usklađenja obavit će se prije objave ovog Pravilnika U skladu s Pravilima uvjeti se mogu propisivati samo zakonom, dakle ovim Pravilnikom se ne mogu određivati novi uvjeti
63 Daniela Lijić Uvjeti, sadržaj i način polaganja stručnog ispita, Članak 9. Tekst: "Posebni dio stručnog ispita predstavlja provjeru stečenih ishoda učenja u poznavanju europskog i nacionalnog poljoprivrednog pravnog okvira koji je određen prema odabranom području ovlaštenja." - ostali tekst stavka (4) potrebno je brisati!!! - KODEKS KOMORE- važno a izostavljeno! Primljeno na znanje u skladu s člankom 5. stavkom 1. podstavku 6. Zakona ministar nadležan za poslove poljoprivrede propisuje sadržaj i način polaganja stručnih ispita opće akte iz članka 10. točke 7. Zakona donosi Skupština Komore u skladu s članak 17. stavcima 1. i 2. koji glase: (1) Kodeksom agronomske etike i Kodeksom dobre agronomske prakse utvrđuje se skup načela i pravila kojih se trebaju pridržavati članovi Komore. (2) Kodeks agronomske etike i Kodeks dobre agronomske prakse donosi Skupština uz prethodno mišljenje Ministarstva, a objavljuju se u »Narodnim novinama«. gramatički ispravci i nomotehnička usklađenja obavit će se prije objave ovog Pravilnika U skladu s Pravilima uvjeti se mogu propisivati samo zakonom, dakle ovim Pravilnikom se ne mogu određivati novi uvjeti
64 Ivan Kelava Uvjeti, sadržaj i način polaganja stručnog ispita, Članak 9. Čl.9, stavak 4 i sve njegove točke: Ovdje bi trebalo samo pisati: "Posebni dio stručnog ispita predstavlja provjeru stečenih ishoda učenja u poznavanju europskog i nacionalnog poljoprivrednog pravnog okvira koji je određen prema odabranom području ovlaštenja." Daljnji tekst je potrebno brisati!!! Primljeno na znanje u skladu s člankom 5. stavkom 1. podstavku 6. Zakona ministar nadležan za poslove poljoprivrede propisuje sadržaj i način polaganja stručnih ispita opće akte iz članka 10. točke 7. Zakona donosi Skupština Komore u skladu s članak 17. stavcima 1. i 2. koji glase: (1) Kodeksom agronomske etike i Kodeksom dobre agronomske prakse utvrđuje se skup načela i pravila kojih se trebaju pridržavati članovi Komore. (2) Kodeks agronomske etike i Kodeks dobre agronomske prakse donosi Skupština uz prethodno mišljenje Ministarstva, a objavljuju se u »Narodnim novinama«. gramatički ispravci i nomotehnička usklađenja obavit će se prije objave ovog Pravilnika U skladu s Pravilima uvjeti se mogu propisivati samo zakonom, dakle ovim Pravilnikom se ne mogu određivati novi uvjeti
65 Alka Turalija Uvjeti, sadržaj i način polaganja stručnog ispita, Članak 9. Čl. 9., stavak (3) Treba napomenuti da pristupnici ispitima moraju polagati i KODEKS KOMORE, a što je dio OPĆEG DIJELA STRUČNIG ISPITA!!! Ovdje bi trebalo samo pisati: ČL.9. stavak (4)"Posebni dio stručnog ispita predstavlja provjeru stečenih ishoda učenja u poznavanju europskog i nacionalnog poljoprivrednog pravnog okvira koji je određen prema odabranom području ovlaštenja." Sve ostalo je potrebno brisati!!! Članovi će stručne ispite polagati prema strukovnim razredima i ovlaštenjima za koja polažu ispit. Primljeno na znanje u skladu s člankom 5. stavkom 1. podstavku 6. Zakona ministar nadležan za poslove poljoprivrede propisuje sadržaj i način polaganja stručnih ispita opće akte iz članka 10. točke 7. Zakona donosi Skupština Komore u skladu s članak 17. stavcima 1. i 2. koji glase: (1) Kodeksom agronomske etike i Kodeksom dobre agronomske prakse utvrđuje se skup načela i pravila kojih se trebaju pridržavati članovi Komore. (2) Kodeks agronomske etike i Kodeks dobre agronomske prakse donosi Skupština uz prethodno mišljenje Ministarstva, a objavljuju se u »Narodnim novinama«. gramatički ispravci i nomotehnička usklađenja obavit će se prije objave ovog Pravilnika U skladu s Pravilima uvjeti se mogu propisivati samo zakonom, dakle ovim Pravilnikom se ne mogu određivati novi uvjeti
66 Romeo Jukić Uvjeti, sadržaj i način polaganja stručnog ispita, Članak 9. Stavak 4. Ostaviti samo: Posebni dio stručnog ispita predstavlja provjeru stečenih ishoda učenja u poznavanju europskog i nacionalnog poljoprivrednog pravnog okvira koji je određen prema odabranom području ovlaštenja. Sve ostalo je nepotrebno treba brisati Primljeno na znanje u skladu s člankom 5. stavkom 1. podstavku 6. Zakona ministar nadležan za poslove poljoprivrede propisuje sadržaj i način polaganja stručnih ispita opće akte iz članka 10. točke 7. Zakona donosi Skupština Komore u skladu s članak 17. stavcima 1. i 2. koji glase: (1) Kodeksom agronomske etike i Kodeksom dobre agronomske prakse utvrđuje se skup načela i pravila kojih se trebaju pridržavati članovi Komore. (2) Kodeks agronomske etike i Kodeks dobre agronomske prakse donosi Skupština uz prethodno mišljenje Ministarstva, a objavljuju se u »Narodnim novinama«. gramatički ispravci i nomotehnička usklađenja obavit će se prije objave ovog Pravilnika U skladu s Pravilima uvjeti se mogu propisivati samo zakonom, dakle ovim Pravilnikom se ne mogu određivati novi uvjeti
67 LJUBICA ŠOLIĆ Uvjeti, sadržaj i način polaganja stručnog ispita, Članak 9. Kako je poljoprivreda grana gospodarstva ( u nekim zemljama jače zastupljena - razvijenija, u nekim zemljama manje razvijena) na terenu je potrebno savjetovanje o " Financijskom i administrativnom upravljanju poljoprivrednom i/ili nepoljoprivrednom djelatnošću" kao zaseban dio stručnog ispita . Stručnjak koji poznaje biljnu/ stočarsku proizvodnju ne mora biti i stručnjak za financije i gospodarsko upravljanje. Također , ekološka poljoprivreda bi trebala imati posebno osposobljene savjetodavne stručnjake. Primljeno na znanje u skladu s člankom 5. stavkom 1. podstavku 6. Zakona ministar nadležan za poslove poljoprivrede propisuje sadržaj i način polaganja stručnih ispita opće akte iz članka 10. točke 7. Zakona donosi Skupština Komore u skladu s članak 17. stavcima 1. i 2. koji glase: (1) Kodeksom agronomske etike i Kodeksom dobre agronomske prakse utvrđuje se skup načela i pravila kojih se trebaju pridržavati članovi Komore. (2) Kodeks agronomske etike i Kodeks dobre agronomske prakse donosi Skupština uz prethodno mišljenje Ministarstva, a objavljuju se u »Narodnim novinama«. gramatički ispravci i nomotehnička usklađenja obavit će se prije objave ovog Pravilnika U skladu s Pravilima uvjeti se mogu propisivati samo zakonom, dakle ovim Pravilnikom se ne mogu određivati novi uvjeti
68 Silvije Filipović Pravilnik o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju ovlaštenja za agronome za obavljanje poslova privatne savjetodavne agronomske službe te o uvjetima, sadržaju i načinu polaganja stručnih ispita, Članak 10. Primjedba na st. 6. čl. 10 ovog Pravilnika, koji glasi : (6) Visinu naknade iz stavka 4. i 5. ovoga članka određuje Komora posebnom odlukom. Naime, ako u istom članku, ministar daje suglasnost u st. 3, tako bi isto bilo potrebno obzirom da sve komore koje djeluju u RH, ne mogu samostalno određivati svoje cijene, jer imaju prenesene javne ovlasti, što nije tržišna usluga, pa je to podložno regulaciji i ako javnobilježnička i odvjetnička i druge komore moraju za svoj cjenik usluga tražiti odobrenje, tj. prethodnu suglasnost ministra prije stupanja na snagu tih cijena, tako je potrebno st. 6 ovog članka dopuniti da glasi : (6) Visinu naknade iz stavka 4. i 5. ovoga članka određuje Komora posebnom odlukom, uz prethodno pribavljenu pismenu suglasnost ministra nadležnog za poljoprivredu. Primljeno na znanje (6) Visinu naknade iz stavka 4. i 5. ovoga članka određuje Komora posebnom odlukom. Ovom odredbom se naime ne propisuje visina cijene ispita, nego naknada Članovima Odbora za upis i administrativnom tajniku odbora Člankom 18. Zakona je propisano da se uz prethodnu suglasnost Ministarstva donosi pravilnik o cijenama usluga Komore . U skladu s Pravilima uvjeti se mogu propisivati samo zakonom, dakle ovim Pravilnikom se ne mogu određivati novi uvjeti.
69 Daniela Lijić Prilog 2., Prilog 3. Točka 1.1. unutar Tablice: potrebno je napisati: PODRUČJE POLJOPRIVREDE, a ne poljoprivredne proizvodnje Primljeno na znanje U skladu s Pravilima uvjeti se mogu propisivati samo zakonom, dakle ovim Pravilnikom se ne mogu određivati novi uvjeti ili proširivati područje stručnih poslova iz članka 1. stavka 4. Zakona. Pravilnik mora biti u skladu sa Zakonom, a jednako tako Statut mora biti u skladu sa Zakonom. Obavljanje poslova privatne savjetodavne agronomske službe propisano je u članku 5. stavku 1. podstavku 2. Zakona, a način obavljanja poslova ovlaštenog agronoma propisan je u članku 21. Zakona
70 Business Solution Consulting j.d.o.o. za savjetovanjem u vezi s poslovanjem Prilog 2., PODRUČJE OVLAŠTENJA Područje ovlaštenja treba uskladiti sa statutom HAGROK-a Primljeno na znanje U skladu s Pravilima uvjeti se mogu propisivati samo zakonom, dakle ovim Pravilnikom se ne mogu određivati novi uvjeti ili proširivati područje stručnih poslova iz članka 1. stavka 4. Zakona. Pravilnik mora biti u skladu sa Zakonom, a jednako tako Statut mora biti u skladu sa Zakonom. Obavljanje poslova privatne savjetodavne agronomske službe propisano je u članku 5. stavku 1. podstavku 2. Zakona, a način obavljanja poslova ovlaštenog agronoma propisan je u članku 21. Zakona
71 Josipa Popović Prilog 2., PODRUČJE OVLAŠTENJA Isto kao i ranije, potrebno je, umjesto "poljoprivredne proizvodnje", pisati "područje poljoprivrede". Primljeno na znanje U skladu s Pravilima uvjeti se mogu propisivati samo zakonom, dakle ovim Pravilnikom se ne mogu određivati novi uvjeti ili proširivati područje stručnih poslova iz članka 1. stavka 4. Zakona. Pravilnik mora biti u skladu sa Zakonom, a jednako tako Statut mora biti u skladu sa Zakonom. Obavljanje poslova privatne savjetodavne agronomske službe propisano je u članku 5. stavku 1. podstavku 2. Zakona, a način obavljanja poslova ovlaštenog agronoma propisan je u članku 21. Zakona
72 Business Solution Consulting j.d.o.o. za savjetovanjem u vezi s poslovanjem Prilog 2., PODRUČJE OVLAŠTENJA Gdje god piše "Područje poljoprivredne proizvodnje", treba pisati "područje poljoprivrede" Primljeno na znanje U skladu s Pravilima uvjeti se mogu propisivati samo zakonom, dakle ovim Pravilnikom se ne mogu određivati novi uvjeti ili proširivati područje stručnih poslova iz članka 1. stavka 4. Zakona. Pravilnik mora biti u skladu sa Zakonom, a jednako tako Statut mora biti u skladu sa Zakonom. Obavljanje poslova privatne savjetodavne agronomske službe propisano je u članku 5. stavku 1. podstavku 2. Zakona, a način obavljanja poslova ovlaštenog agronoma propisan je u članku 21. Zakona
73 Daniela Lijić Prilog 2., PODRUČJE OVLAŠTENJA Kod točke 1.1. potrebno je navesti umjesto "područja poljoprivredne proizvodnje", samo "područje poljoprivrede" Primljeno na znanje U skladu s Pravilima uvjeti se mogu propisivati samo zakonom, dakle ovim Pravilnikom se ne mogu određivati novi uvjeti ili proširivati područje stručnih poslova iz članka 1. stavka 4. Zakona. Pravilnik mora biti u skladu sa Zakonom, a jednako tako Statut mora biti u skladu sa Zakonom. Obavljanje poslova privatne savjetodavne agronomske službe propisano je u članku 5. stavku 1. podstavku 2. Zakona, a način obavljanja poslova ovlaštenog agronoma propisan je u članku 21. Zakona
74 Ivan Kelava Prilog 2., PODRUČJE OVLAŠTENJA PODRUČJE OVLAŠTENJA pod br. oznakom 1.1. treba pisati: ...projektiranje, izrada, procjena, izvođenje i praćenje radova iz područja poljoprivrede, a ne poljoprivredne proizvodnje (uskladiti sa STATUTOM) Primljeno na znanje U skladu s Pravilima uvjeti se mogu propisivati samo zakonom, dakle ovim Pravilnikom se ne mogu određivati novi uvjeti ili proširivati područje stručnih poslova iz članka 1. stavka 4. Zakona. Pravilnik mora biti u skladu sa Zakonom, a jednako tako Statut mora biti u skladu sa Zakonom. Obavljanje poslova privatne savjetodavne agronomske službe propisano je u članku 5. stavku 1. podstavku 2. Zakona, a način obavljanja poslova ovlaštenog agronoma propisan je u članku 21. Zakona
75 Alka Turalija Prilog 2., PODRUČJE OVLAŠTENJA PRILOG 3: PODRUČJA OVLAŠTENJA. Unutar tablice pod oznakom 1.1. Područja stručnih poslova treba umjesto "područja poljoprivredne proizvodnje" pisati: PODRUČJA POLJOPRIVREDE a što je sukladno STATUTU HAGROK-a Primljeno na znanje U skladu s Pravilima uvjeti se mogu propisivati samo zakonom, dakle ovim Pravilnikom se ne mogu određivati novi uvjeti ili proširivati područje stručnih poslova iz članka 1. stavka 4. Zakona. Pravilnik mora biti u skladu sa Zakonom, a jednako tako Statut mora biti u skladu sa Zakonom. Obavljanje poslova privatne savjetodavne agronomske službe propisano je u članku 5. stavku 1. podstavku 2. Zakona, a način obavljanja poslova ovlaštenog agronoma propisan je u članku 21. Zakona