Izvješće o provedenom savjetovanju - Obrazac prethodne procjene za Nacrt prijedloga zakona o dopunama Zakona o kreditnim institucijama

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 palamida PRILOG 1. OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE Pitanje ministra i pomoćnike,kao i ljude u HNB-u, zašto kunski kreediti imaju valutnu klauzulu? Zašto uvjeti nisu jednaki za kunske i devizne kredite, obzirom da se traži jednakost za proizvode i usluge iz EU u RH,zašto to ne vrijedi i za novac? Ne bih se odrekao kune kao jedine i službene valute u RH. To nisu napravili ni drugi, bez obzira na stanje gospodastva i vjerujem da o tome trebaju odlučiti građani na referendumu. Nije prihvaćen Sklapanjem Ugovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji, Hrvatska se obvezala uvesti euro kao službenu valutu kada se za to ispune uvjeti. Prema tom Ugovoru, Hrvatska sudjeluje u ekonomskoj i monetarnoj uniji od dana pristupanja kao država članica s odstupanjem u smislu članka 139. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (država članica za koju Vijeće još nije odlučilo da ispunjavaju uvjete potrebne za usvajanje eura). Prema ocjeni Vlade RH i Hrvatske narodne banke, Hrvatska je spremna započeti proces za uvođenje eura kao službene valute. Ovaj zakonski prijedlog prvi je korak prema postizanju tog cilja.
2 Tomislav Dvorski PRILOG 1. OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE, 5. UTVRĐIVANJE IZRAVNIH UČINAKA I ADRESATA Vjerujem da pod 5.1.21 nedostaje "Ne" pod Mjerilo učinka - Veliki. Prihvaćen Točno, omaškom je ispušten odgovor „Ne“ pod Mjerilo učinka – Veliki u točki 5.1.21.