Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s zainteresiranom javnošću o nacrtu Uputa za prijavitelje Poziva na dostavu projektnih prijedloga "Brownfield na području Urbane aglomeracije Split" (ITU mehanizam)

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Kulturno umjetničko društvo Viničica UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 1.OPĆE INFORMACIJE Na temelju članka 12. stavak 1. Ustava Republike Hrvatske umjesto "brownfield" bolje je upotrijebiti naziv ulaganje u postojeće kapacitete (http://bolje.hr/rijec/brownfield-investicija-gt-ulaganje-u-postojece-kapacitete/78/). Nije prihvaćen Terminologija koja se koristi u tekstu Poziva u skladu je s Operativnim programom Konkurentnost i kohezija te usvojenim Kriterijima odabira za operacije u okviru ovog specifičnog cilja.
2 Sasa Cikovic 1.OPĆE INFORMACIJE, 1.3. Predmet, svrha i pokazatelji Poziva Potrebno je jasno naznačiti do kojeg datuma brownfield lokacija mora biti stavljena u punu funkciju jer je formulacija ´najkasnije do 2023´ nejasna i može uzrokovati različita tumačenja kod korisnika. Primljeno na znanje Navedeno će se razmotriti te jasnije raspisati u Uputama za prijavitelje.