Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt Pravilnika o načinu vođenja evidencija, izdavanju potvrda o primitku donacija, članarina i članskih doprinosa, načinu unosa u informacijski sustav za nadzor financiranja izvješća o donacijama, troškovima i medijskom oglašavanju, izgledu i sadržaju Knjige potraživanja i obveza te načinu preuzimanja podataka iz informacijskog sustava za nadzor financiranja

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Gong NACRT PRAVILNIKA O NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJA, IZDAVANJU POTVRDA O PRIMITKU DONACIJA, ČLANARINA I ČLANSKIH DOPRINOSA, NAČINU UNOSA U INFORMACIJSKI SUSTAV ZA NADZOR FINANCIRANJA IZVJEŠĆA O DONACIJAMA, TROŠKOVIMA I MEDIJSKOM OGLAŠAVANJU, IZGLEDU I SADRŽAJU KNJIGE POTRAŽIVANJA I OBVEZA TE NAČINU PREUZIMANJA PODATAKA IZ INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZA NADZOR FINANCIRANJA Iz teksta Nacrta pravilnika proizlazi kako će se voditi dvostruka evidencija; jednom na obrascima i posebno elektronička, unosom u informatički sustav. Ovakvo rješenje doima se nepotrebnim ponavljanjem postupka, dok bi unosom evidencija izravno u informatički sustav javnost imala brži i izravniji pristup podacima o donatorima i troškovima. Nije prihvaćen Primjedba se ne prihvaća. Zakonom o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma („Narodne novine, broj 29/19; dalje u tekstu: Zakon), između ostaloga, propisana je obveza vođenja evidencija o primitku donacija za financiranje redovnih aktivnosti, izborne promidžbe i referendumskih aktivnosti te o uplaćenim vlastitim sredstvima za financiranje izborne promidžbe i referendumskih aktivnosti. Zakonom nije propisana dostava evidencija Državnom izbornom povjerenstvu. Stoga se navedene evidencije ne objavljuju putem informacijskog sustava Državnog izbornog povjerenstva. Obrasci evidencija o primitku donacija identični su obrascima izvješća o primitku donacija za financiranje redovnih aktivnosti, izborne promidžbe i referendumskih aktivnosti. Stoga će obveznik, prema pojašnjenju Državnog izbornog povjerenstva, evidenciju o donacijama za financiranje izborne promidžbe i referenduma moći kreirati iz podataka dostavljenih putem unosa izvješća u informacijski sustav. Iz sustava će biti moguće ispisati i potvrde o primljenim donacijama. Evidenciju o uplaćenim vlastitim sredstvima neće biti moguće kreirati iz informacijskog sustava jer Zakon ne predviđa izvješće o uplaćenim vlastitim sredstvima što znači da se podaci o uplaćenim vlastitim sredstvima neće pojedinačno unositi u taj sustav. Međutim, javnost neće biti uskraćena za podatak o uplaćenim vlastitim sredstvima jer će se taj podatak u ukupnom iznosu unositi u financijski izvještaj iz članaka 15. i 22. Pravilnika o načinu vođenja evidencija o primitku donacija, članarina i članskih doprinosa i o načinu unosa u informacijski sustav za nadzor financiranja izvješća o donacijama, troškovima i medijskom oglašavanju; dalje u tekstu: Pravilnik). Navedeno znači da se neće voditi dvostruka evidencija, jednom na obrascima i drugi put unosom u informacijski sustav.
2 Gong NACRT PRAVILNIKA O NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJA, IZDAVANJU POTVRDA O PRIMITKU DONACIJA, ČLANARINA I ČLANSKIH DOPRINOSA, NAČINU UNOSA U INFORMACIJSKI SUSTAV ZA NADZOR FINANCIRANJA IZVJEŠĆA O DONACIJAMA, TROŠKOVIMA I MEDIJSKOM OGLAŠAVANJU, IZGLEDU I SADRŽAJU KNJIGE POTRAŽIVANJA I OBVEZA TE NAČINU PREUZIMANJA PODATAKA IZ INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZA NADZOR FINANCIRANJA Pravilnik će se primjenjivati tek na izbore raspisane nakon njegovog stupanja na snagu pa stoga nije jasno zbog čega je javno savjetovanje, a suprotno članku 11. Stavku 3. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25/13 i 85/15), ograničeno na svega tjedan dana. [Demokratičnost procedure u okviru koje se odvija društveni dijalog o pitanjima od općeg interesa jest ono što sam akt, kao ishod te procedure, može odrediti kao ustavnopravno prihvatljiv ili neprihvatljiv - citirano iz Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-II-1118/2013 i dr. od 22. svibnja 2013.). Prihvaćen Primjedba se prihvaća. Slijedom prikupljenih primjedbi i mišljenja Ministarstva uprave, koje je bijlo predlagatelj Zakona i Državnog izbornog povjerenstva koje Zakon provodi, Ministarstvo financija je pripremilo novi Prijedlog pravilnika koji će se objaviti na javnom savjetovanju.
3 Tomislav Dvorski NACRT PRAVILNIKA O NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJA, IZDAVANJU POTVRDA O PRIMITKU DONACIJA, ČLANARINA I ČLANSKIH DOPRINOSA, NAČINU UNOSA U INFORMACIJSKI SUSTAV ZA NADZOR FINANCIRANJA IZVJEŠĆA O DONACIJAMA, TROŠKOVIMA I MEDIJSKOM OGLAŠAVANJU, IZGLEDU I SADRŽAJU KNJIGE POTRAŽIVANJA I OBVEZA TE NAČINU PREUZIMANJA PODATAKA IZ INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZA NADZOR FINANCIRANJA Očito je autor puno truda uložio u pisanje Nacrta, iako većina obrazaca iz Priloga još nedostaje (srećom). Htio bih istaknuti da se možda ide u krivom smjeru propisujući različite obrasce za kontroliranje i evidentiranje aktivnosti, uz istovremeno propisivanje informacijskog sustava za nadzor financiranja. Predložio bih promjenu Nacrta u smjeru izostavljanja svih evidencijskih obrazaca, a unos podataka direktno u informacijski sustav. Potvrde bi se izdavale kroz informacijski sustav koji bi osobnim identifikacijskim brojem povezivao donatora i u e-Građani sustav mu dostavljao potvrdu o donaciji. Za poduzeća vjerujem da je moguće naći slično rješenje. Pozivam autora da razmotri rasterećenje sudionika demokratskih procesa i digitalizira njihove obveze. Nije prihvaćen Primjedba se ne prihvaća. Zakonom je propisana obveza vođenja evidencija o primitku donacija za financiranje redovnih aktivnosti, izborne promidžbe i referendumskih aktivnosti, o primitku članarina i članskih doprinosa te o uplaćenim vlastitim sredstvima za financiranje izborne promidžbe i referendumskih aktivnosti. Zakonom nije propisana dostava evidencija Državnom izbornom povjerenstvu kroz informacijski sustav. Stoga se navedene evidencije ne objavljuju putem informacijskog sustava. Međutim, obrasci evidencija o primitku donacija identični su obrascima izvješća o primitku donacija za financiranje redovnih aktivnosti, izborne promidžbe i referendumskih aktivnosti. Stoga će obveznik, prema pojašnjenju Državnog izbornog povjerenstva, evidenciju o donacijama za financiranje izborne promidžbe i referenduma moći kreirati iz podataka dostavljenih putem unosa izvješća u informacijski sustav. Iz sustava će biti moguće ispisati i potvrde o primljenim donacijama. Za sada nije predviđeno preuzimanje potvrda putem sustava e-Građani. Evidenciju o primitku članarina i članskih doprinosa te o uplaćenim vlastitim sredstvima neće biti moguće kreirati iz informacijskog sustava jer Zakon ne predviđa izvješće o uplaćenim članarinama i članskim doprinosima te vlastitim sredstvima što znači da se takvi podaci neće pojedinačno unositi u informacijski sustav. Međutim, javnost neće biti uskraćena za podatak o uplaćenim vlastitim sredstvima jer će se taj podatak u ukupnom iznosu unositi u financijski izvještaj iz članaka 16. i 24. Pravilnika (članci 15. i 22. novog Pravilnika), dok će podatak o uplaćenim članarinama i članskim doprinosima biti vidljiv u godišnjem financijskom izvještaju iz članka 7. Pravilnika. Navedeno znači da se neće voditi dvostruka evidencija, jednom na obrascima i drugi put unosom u informacijski sustav.
4 palamida 2. FINANCIRANJE REDOVITIH POLITIČKIH AKTIVNOSTI (čl.4 do 22.), Članak 4. (1) Političke stranke, nezavisni zastupnici i nezavisni vijećnici koji su u prvih šest mjeseci tekuće godine primili donacije dužni su, sukladno članku 21. stavku 1. Zakona, najkasnije do 15. srpnja tekuće godine dostaviti Državnom izbornom povjerenstvu, unosom u informacijski sustav za nadzor financiranja, izvješće o donacijama koje su, za potporu svoga političkog djelovanja, primili u prvih šest mjeseci tekuće godine (polugodišnje izvješće). -izmjena teksta (1) Političke stranke, nezavisni zastupnici i nezavisni vijećnici koji su primili donacije dužni su u roku od 30 dana, dostaviti Državnom izbornom povjerenstvu, unosom u informacijski sustav za nadzor financiranja, izvješće o donacijama koje su, za potporu svoga političkog djelovanja, primili i prikazati to u polugodišnjem i/ili godišnjem izvješću. - Kao ljudi koji vode državu primjerom bi trebali pokazati kako se to radi, pa svaku donaciju i/ili primitak prijaviti nadležnoj službi, bar u roku tjedan dana. Nije prihvaćen Primjedba se ne prihvaća. Svi podaci o primljenim donacijama unosit će se u Informacijski sustav za nadzor financiranja, a Zakon propisuje krajnji rok za unos tih podataka. Pravilnikom se ne mogu propisivati kraći rokovi od onih propisanih Zakonom.
5 Gong 3. FINANCIRANJE IZBORNE PROMIDŽBE (čl.23. do 45.), Članak 10. Uz članak 10. stavak 1. Smatramo da političke stranke ne mogu biti izuzete od obveze vođenja evidencije o uplaćenim vlastitim sredstvima za financiranje izborne promidžbe, odnosno nejasno je zbog čega se odustaje od obveze koja je člankom 11. stavak 3. postojećeg Pravilnika („Narodne novine“ br. 50/11 i br. 93/11 i br. 55/13) propisana i za političke stranke. Nije prihvaćen Primjedba se ne prihvaća. Članak 28. stavak 1. Zakona glasi: “Političke stranke, osobe ovlaštene za zastupanje neovisnih lista odnosno nositelji lista grupe birača i kandidati dužni su voditi evidenciju o primitku donacija za financiranje izborne promidžbe te izdavati potvrde o primitku donacija, a osobe ovlaštene za zastupanje neovisnih lista, nositelji lista grupe birača i kandidati dužni su voditi i evidenciju o uplaćenim vlastitim sredstvima za financiranje izborne promidžbe.” Političkim strankama Zakonom nije propisana obveza vođenja evidencija o uplaćenim vlastitim sredstvima. Međutim, svi obveznici sastavljanja financijskog izvještaja o financiranju izborne promidžbe, uključujući i političke stranke, obvezni su u taj izvještaj unijeti podatke o ukupnom iznosu uplaćenih vlastitih sredstava.
6 Gong 3. FINANCIRANJE IZBORNE PROMIDŽBE (čl.23. do 45.), Članak 10. Uz članak 10. Nejasno je kako će se i kome izvještavati o uplaćenim vlastitim sredstvima za financiranje izborne promidžbe. Nije navedena ni obveza unosa podataka u informacijski sustav kako bi bili javno dostupni. Predlažemo stoga da se propiše gdje se evidencija objavljuje i kako izvještava. Nije prihvaćen Primjedba se ne prihvaća. Zakonom je propisana obveza vođenja evidencija o uplaćenim vlastitim sredstvima za financiranje izborne promidžbe i referendumskih aktivnosti. Zakonom nije propisana dostava evidencija Državnom izbornom povjerenstvu kroz informacijski sustav niti se predviđa izvješće o uplaćenim vlastitim sredstvima, što znači da se takvi podaci neće pojedinačno unositi u informacijski sustav. Stoga se navedene evidencije ne objavljuju putem informacijskog sustava. Međutim, javnost neće biti uskraćena za podatak o uplaćenim vlastitim sredstvima za financiranje izborne promidžbe jer će se taj podatak u ukupnom iznosu unositi u financijski izvještaj iz članka 16. Pravilnika (članak 15. novog Pravilnika) koji se dostavlja Državnom izbornom povjerenstvu kroz informacijski sustav i bit će objavljen na mrežnim stranicama Državnog izbornog povjerenstva.
7 Gong 3. FINANCIRANJE IZBORNE PROMIDŽBE (čl.23. do 45.), Članak 13. Uz članak 13. stavak 2. Prema opisu Obrasca: EV-DM-IP podatke koji se prikupljaju o političkom oglašavanju na društvenim mrežama ne smatramo dostatnima. Minimalno bi trebalo evidentirati stranicu gdje je oglas objavljen, opis aktivnosti koje su se obavljale (plaćeno oglašavanje ili plasiranje organskog sadržaja) kao i s kojih profila, stranica ili grupa su se aktivnosti obavljale, period trajanja te publika prema kojoj su aktivnosti bile usmjerene. [https://www.netokracija.com/stranke-izbori-oglasavanje-drustvene-mreze-156544] Nije prihvaćen Prema obrazloženju Ministarstva uprave, evidencija nije propisana Zakonom pa se ni Pravilnikom ne propisuje poseban obrazac za takvu evidenciju. Kroz Izvješće o troškovima (rashodima) izborne promidžbe iz članka 11. stavka 3. Pravilnika (stavak 4. novog Pravilnika) unosit će se i podaci o troškovima oglašavanja na društvenim mrežama (između ostaloga: naziv društvene mreže i naziv / URL stranice profila, razdoblje oglašavanja). Također, podatak o troškovima oglašavanja izborne promidžbe na društvenim mrežama u ukupnom iznosu unosi se u financijski izvještaj iz članka 16. Pravilnika (članak 15. novog Pravilnika) koji se dostavlja Državnom izbornom povjerenstvu kroz informacijski sustav i bit će objavljen na mrežnim stranicama Državnog izbornog povjerenstva. Plasiranje organskog sadržaja kao i publika prema kojoj su aktivnosti bile usmjerene nisu financijski podaci te to ne može biti predmet Pravilnika.
8 Gong 3. FINANCIRANJE IZBORNE PROMIDŽBE (čl.23. do 45.), Članak 13. Uz članak 13. Nejasno je kako će se i kome izvještavati o troškovima oglašavanja izborne promidžbe na društvenim mrežama. Nije navedena ni obveza unosa podataka u informacijski sustav kako bi bili javno dostupni. Predlažemo stoga da se propiše gdje se evidencija objavljuje i kako izvještava. Nije prihvaćen Prema obrazloženju Ministarstva uprave, evidencija nije propisana Zakonom pa se ni Pravilnikom ne propisuje poseban obrazac za takvu evidenciju. Kroz Izvješće o troškovima (rashodima) izborne promidžbe iz članka 11. stavka 3. Pravilnika (stavak 4. novog Pravilnika) unosit će se i podaci o troškovima oglašavanja na društvenim mrežama (između ostaloga: naziv društvene mreže i naziv / URL stranice profila, razdoblje oglašavanja). Također, podatak o troškovima oglašavanja izborne promidžbe na društvenim mrežama u ukupnom iznosu unosi se u financijski izvještaj iz članka 16. Pravilnika (članak 15. novog Pravilnika) koji se dostavlja Državnom izbornom povjerenstvu kroz informacijski sustav i bit će objavljen na mrežnim stranicama Državnog izbornog povjerenstva. Plasiranje organskog sadržaja kao i publika prema kojoj su aktivnosti bile usmjerene nisu financijski podaci te to ne može biti predmet Pravilnika.
9 MIA BIBEROVIĆ 3. FINANCIRANJE IZBORNE PROMIDŽBE (čl.23. do 45.), Članak 13. Nažalost, traženi podatci nisu dovoljni da bi se mogla steći bolja dovoljno dobra slika o predizbornim aktivnostima na društvenim mrežama. Naziv društvene mreže previše je općenita informacija - potrebno bi bilo navesti točne profile/stranice s kojih se komunikacija obavlja. Ako se napiše samo o kojoj je društvenoj mreži riječ, to je ekvivalent podatku da se kampanja odvijala na "radiju" ili na "televiziji" - bez točnog imena kanala informacija je bezvrijedna. Predlažem da se uključe idući podatci o političkim kampanjama: - uz društvenu mrežu, da se navede točan naziv te URL svih profila i stranica s kojih se obavljala komunikacija - period u kojemu je trajala pojedina kampanja - publika kojoj se kampanja prikazivala (demografski podatci lako su dostupni u sučeljima društvenih mreža) - ostale aktivnosti koje nisu uključivale plaćenu promociju, nego "organsku", odnosno postavljanje sadržaja na promitivne kanale bez zakupljivanja oglasa na društvenim mrežama, poput objave postova, komentara, nagradnih natječaja i slično. Inače, sam Facebook ima "knjižnicu" oglasa, i aktivnih i neaktivnih, gdje javnost može pristupati ovakvim podatcima bez problema, a posebno označava oglase koji pripadaju političkim kampanjama. Nije prihvaćen Prema obrazloženju Ministarstva uprave, evidencija nije propisana Zakonom pa se ni Pravilnikom ne propisuje poseban obrazac za takvu evidenciju. Kroz Izvješće o troškovima (rashodima) izborne promidžbe iz članka 11. stavka 3. Pravilnika (stavak 4. novog Pravilnika) unosit će se i podaci o troškovima oglašavanja na društvenim mrežama (između ostaloga: naziv društvene mreže i naziv / URL stranice profila, razdoblje oglašavanja). Također, podatak o troškovima oglašavanja izborne promidžbe na društvenim mrežama u ukupnom iznosu unosi se u financijski izvještaj iz članka 16. Pravilnika (članak 15. novog Pravilnika) koji se dostavlja Državnom izbornom povjerenstvu kroz informacijski sustav i bit će objavljen na mrežnim stranicama Državnog izbornog povjerenstva. Plasiranje organskog sadržaja kao i publika prema kojoj su aktivnosti bile usmjerene nisu financijski podaci te to ne može biti predmet Pravilnika.
10 Lidija Zečić 3. FINANCIRANJE IZBORNE PROMIDŽBE (čl.23. do 45.), Članak 13. Bojim se da autori ovog nacrta pravilnika nisu dobro upućeni u statistiku i metriku oglašavanja i aktivnosti na društvenim mrežama. Broj klikova / pregleda su samo dio aktivnosti koji se prate/plaćaju na društvenim mrežama. Dio kamapanje će biti troškovi PR strategije na društvenim mrežama, troškovi community managera, različiti plaćeni oglasi koji se neće mjeriti klikovima ili pregledima, plaćeni komentari, kupljeni followeri i, možda najvažnije, plaćene kampanje za trolanje konkurencije. Nije prihvaćen Prema obrazloženju Ministarstva uprave, evidencija nije propisana Zakonom pa se ni Pravilnikom ne propisuje poseban obrazac za takvu evidenciju. Kroz Izvješće o troškovima (rashodima) izborne promidžbe iz članka 11. stavka 3. Pravilnika (stavak 4. novog Pravilnika) unosit će se i podaci o troškovima oglašavanja na društvenim mrežama (između ostaloga: naziv društvene mreže i naziv / URL stranice profila, razdoblje oglašavanja). Također, podatak o troškovima oglašavanja izborne promidžbe na društvenim mrežama u ukupnom iznosu unosi se u financijski izvještaj iz članka 16. Pravilnika (članak 15. novog Pravilnika) koji se dostavlja Državnom izbornom povjerenstvu kroz informacijski sustav i bit će objavljen na mrežnim stranicama Državnog izbornog povjerenstva. Plasiranje organskog sadržaja kao i publika prema kojoj su aktivnosti bile usmjerene nisu financijski podaci te to ne može biti predmet Pravilnika.
11 Gong 3. FINANCIRANJE IZBORNE PROMIDŽBE (čl.23. do 45.), Članak 16. Uz članak 16. Stavak 2. Popisu izvješća koja su sastavni dio izvještavanja o financiranju izborne promidžbe treba dodati evidencije o uplaćenim vlastitim sredstvima za financiranje izborne promidžbe i o troškovima oglašavanja izborne promidžbe na društvenim mrežama, odnosno definirati gdje se i na koji način ove evidencije objavljuju i dostavljaju DIP-u. Nije prihvaćen Prema obrazloženju Ministarstva uprave, odredbama članaka 18. i 19. Zakona o sustavu državna uprave („Narodne novine“, broj 150/11, 12/13, 93/16 i 104/16) propisano je kako ministri donose pravilnike za provedbu zakona i drugih propisa kad su na to izrijekom ovlašteni, u granicama dane ovlasti te da se pravilnikom detaljnije razrađuju pojedine odredbe zakona radi njihove primjene. Pravno uporište za donošenje predmetnog Pravilnika u dijelu koji se odnosi na propisivanje obrasca izvješća o troškovima (rashodima) izborne promidžbe, proizlazi iz odredbe članka 39. stavka 6. Zakona, dok je odredbom članka 39. stavka 3. Zakona propisano kako izvješće o troškovima (rashodima) izborne promidžbe treba sadržavati specificirane podatke o svrsi troška, nazivu i adresi primatelja, datumu isporuke. Nadalje, odredbom članka 2. točkom 4. Zakona propisano je da „izborna promidžba“ znači skup radnji koje poduzimaju sudionici izborne promidžbe, a koje se odnose na vlastito javno predstavljanje te javno predstavljanje i obrazlaganje vlastitih izbornih programa u svrhu uvjeravanja birača da glasuju za njih. Člankom 2. Zakona o medijima („Narodne novine“, broj 59/04, 84/11 i 81/13) propisano je da su mediji novine i drugi tisak, radijski i televizijski programi, programi novinskih agencija, elektroničke publikacije, teletekst i ostali oblici dnevnog ili periodičnog objavljivanja urednički oblikovanih programskih sadržaja prijenosom zapisa, glasa, zvuka ili slike. Dakle, iako se društvene mreže ne smatraju medijima u smislu Zakona o medijima, izborna promidžba na društvenim mrežama, u smislu Zakona nedvojbeno predstavlja izbornu promidžbu te troškovi izborne promidžbe putem društvenih mreža stoga moraju biti iskazani u izvješću o troškovima (rashodima) izborne promidžbe. Zakon ne propisuje dostavu Državnom izbornom povjerenstvu niti jedne propisane evidencije pa tako niti evidencije o uplaćenim vlastitim sredstvima, a vođenje evidencije o troškovima oglašavanja izborne promidžbe na društvenim mrežama uopće nije propisano Zakonom. Stoga se Pravilnikom ne mogu propisivati novi izvještaji kao niti dostava Državnom izbornom povjerenstvu niti objava evidencije o uplaćenim vlastitim sredstvima za financiranje izborne promidžbe i o troškovima oglašavanja izborne promidžbe na društvenim mrežama. Međutim, iz obrasca: FIN-IZVJ-IP (financijski izvještaj o financiranju izborne promidžbe iz članka 16. Pravilnika (članak 15. novog Pravilnika)) vidljivo je da će podaci o ukupnim uplaćenim vlastitim sredstvima te o ukupnim troškovima oglašavanja izborne promidžbe na društvenim mrežama biti objavljeni u sklopu financijskog izvještaja o financiranju izborne promidžbe. Slijedom navedenoga, a na prijedlog Ministarstva uprave, umjesto uvođenja posebnog obrasca za evidenciju troškova oglašavanja izborne promidžbe na društvenim mrežama (Obrazac: EV-DM-IP), u uputama za popunjavanje već postojećeg obrasca Izvješće o troškovima (rashodima) izborne promidžbe (Obrazac: IZ-T-IP) iz članka 11. stavka 3. Pravilnika (stavak 4. novog Pravilnika) dodatno je pojašnjeno kako se u slučaju izborne promidžbe na društvenim mrežama predmetna okolnost (izborna promidžba na društvenim mrežama) navodi u rubrici „svrha troška“ zajedno s podacima kojima se pobliže određuje ta društvena mreža.
12 Gong 4. FINANCIRANJE REFERENDUMSKIH AKTIVNOSTI (čl.65. do 86), Članak 19. Uz članak 19. Nejasno je kako će se i kome izvještavati o uplaćenim vlastitim sredstvima za financiranje referendumske aktivnosti. Nije navedena ni obveza unosa podataka u informacijski sustav kako bi bili javno dostupni. Predlažemo stoga da se propiše gdje se evidencija objavljuje i kako izvještava. Nije prihvaćen Primjedba se ne prihvaća. Zakon ne propisuje dostavu Državnom izbornom povjerenstvu niti jedne propisane evidencije pa tako niti evidencije o uplaćenim vlastitim sredstvima za financiranje referendumske aktivnosti. Slijedom navedenoga Pravilnikom se ne mogu propisivati novi izvještaji kao niti dostava Državnom izbornom povjerenstvu ni objava evidencije o uplaćenim vlastitim sredstvima za financiranje referendumske aktivnosti. Međutim, Iz obrasca: FIN-IZVJ-RA (financijski izvještaj o financiranju referendumske aktivnosti iz članka 24. Pravilnika (članak 22. novog Pravilnika)) vidljivo je da će podatak o ukupnim uplaćenim vlastitim sredstvima biti objavljen u sklopu financijskog izvještaja o financiranju referendumske aktivnosti.
13 Gong 4. FINANCIRANJE REFERENDUMSKIH AKTIVNOSTI (čl.65. do 86), Članak 21. Uz članak 21. stavak 2. Prema opisu Obrasca: EV-DM-RA podatke koji se prikupljaju o oglašavanju na društvenim mrežama ne smatramo dostatnima. Minimalno bi trebalo evidentirati stranicu gdje je oglas objavljen, opis aktivnosti koje su se obavljale (plaćeno oglašavanje ili plasiranje organskog sadržaja) kao i s kojih profila, stranica ili grupa su se aktivnosti obavljale, period trajanja te publika prema kojoj su aktivnosti bile usmjerene. Nije prihvaćen Primjedba se ne prihvaća iz razloga navedenih u obrazloženju neprihvaćanja primjedbe vezane uz članak 13. Pravilnika.
14 Gong 4. FINANCIRANJE REFERENDUMSKIH AKTIVNOSTI (čl.65. do 86), Članak 21. Uz članak 21. U naslovu stoji izborna promidžba, a odnosi se vjerojatno na referendumske aktivnosti. Nejasno je kako će se i kome izvještavati o troškovima oglašavanja na društvenim mrežama. Nije navedena ni obveza unosa podataka u informacijski sustav kako bi bili javno dostupni. Predlažemo stoga da se propiše gdje se evidencija objavljuje i kako izvještava. Nije prihvaćen Primjedba se ne prihvaća iz razloga navedenih u obrazloženju neprihvaćanja primjedbe vezane uz članak 13. Pravilnika. Iz obrasca: FIN-IZVJ-RA (financijski izvještaj o financiranju referendumske aktivnosti iz članka 24. Pravilnika (članak 22. novog Pravilnika)) vidljivo je da će podaci o ukupnim troškovima oglašavanja izborne promidžbe na društvenim mrežama biti objavljeni u sklopu financijskog izvještaja o financiranju izborne promidžbe. Pojedinačni podaci o troškovima oglašavanja na društvenim mrežama dio su Izvješća o troškovima (rashodima) referendumske aktivnosti iz članka 20. stavka 4. Pravilnika (članak 19. novog Pravilnika).
15 Lidija Zečić 4. FINANCIRANJE REFERENDUMSKIH AKTIVNOSTI (čl.65. do 86), Članak 21. Kao i u članku 13, upozorila bi da je statistika i metrika pojedinih društvenih mreža vrlo kompleksna. Ovisno o društvenoj mreži, broj pregleda i klikova ne govori dovoljno o smislu kampanje. Postoji reach / doseg kampanje, troškovi community managera (često se pod PR uključe), troškovi influencera, trolanja, kupovanja pratitelja i slično. Svakako treba nadopuniti tražene podatke. Nije prihvaćen Primjedba se ne prihvaća iz razloga navedenih u obrazloženju neprihvaćanja primjedbe vezane uz članak 13. Pravilnika.
16 Tomislav Dvorski 4. FINANCIRANJE REFERENDUMSKIH AKTIVNOSTI (čl.65. do 86), Članak 21. (1) Predstavnik organizacijskog odbora dužan je voditi evidenciju troškova oglašavanja referendumske aktivnosti na društvenim mrežama. Nije prihvaćen Primjedba se ne prihvaća iz razloga navedenih u obrazloženju neprihvaćanja primjedbe vezane uz članak 13. Pravilnika.
17 Gong 4. FINANCIRANJE REFERENDUMSKIH AKTIVNOSTI (čl.65. do 86), Članak 24. Uz članak 24. stavak 2. Popisu izvješća koja su sastavni dio izvještavanja o financiranju referendumske aktivnosti treba dodati evidencije o uplaćenim vlastitim sredstvima za financiranje referendumske aktivnosti i o troškovima oglašavanja na društvenim mrežama, odnosno definirati gdje se i na koji način ove evidencije objavljuju i dostavljaju DIP-u. Nije prihvaćen Primjedba se ne prihvaća iz razloga navedenih u obrazloženju neprihvaćanja primjedbe vezane uz članak 16. Pravilnika.
18 Tomislav Dvorski 5. PREUZIMANJE PODATAKA IZ INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZA NADZOR FINANCIRANJA (čl.86), Članak 25. Državno izborno povjerenstvo uputom utvrđuje način preuzimanja podataka iz informacijskog sustava za nadzor financiranja za potrebe Državnog ureda za reviziju i Ministarstva financija sukladno članku 86. stavcima 3. i 4. Zakona. Djelomično prihvaćen Primjedba se djelomično prihvaća. Članak 25. (članak 23 novog Pravilnika.) izmijenjen je te glasi: „Državno izborno povjerenstvo uputu o načinu preuzimanja podataka iz informacijskog sustava za nadzor financiranja, sukladno članku 86. stavcima 3. i 4. Zakona, dostavlja Državnom uredu za reviziju i Ministarstva financija.“