Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt prijedloga uredbe o izmjeni Uredbe o visini vodnoga doprinosa

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Tomislav Dvorski UREDBU, Članak 1. » Proizvodne građevine « su zatvoreni prostori (prostorije), proizvodne i servisne hale i skladišta, namijenjeni za proizvodne, industrijske i servisne svrhe (doradu, popravak, remont, održavanje i slično), skladišta namijenjena za poslovne svrhe, uključujući logističke i distribucijske svrhe, gospodarske građevine namijenjene obavljanju djelatnosti poljoprivrede, šumarstva i ribarstva; (...) Nakon konzultacija s kolegama iz struke, predlažem dodavanje logističke i distribucijske svrhe kao pojašnjenje skladišta u poslovne svrhe, budući da je nejasno kojoj kategoriji ista pripadaju Nije prihvaćen Skladište je prostor za uskladištenje robe s namjerom da poslije određenog vremena roba bude uključena u daljnji transport, proizvodnju, distribuciju ili potrošnju, iz čega jasno proizlazi logistička i distribucijska svrha skladišta, i u poslovne i proizvodne svrhe.
2 Tomislav Dvorski UREDBU, Članak 1. U Uredbi o visini vodnoga doprinosa (»Narodne novine«, br. 78/10, 76/11, 19/12, 151/13 i 83/15), članak 3. mijenja se i glasi: U svrhu određivanja visine vodnog doprinosa, područje Republike Hrvatske dijeli se u 3 zone: Zonu A, Zonu B i Zonu C. Zonu A čini Grad Zagreb i zaštićeno obalno područje mora. Zonu B čini ostalo područje Republike Hrvatske, osim Zone A i Zone C. Zonu C čine područja posebne državne skrbi, sukladno Zakonu o područjima posebne državne skrbi. *Predlažem izmjenu kako bi se pojasnilo gdje su definirana područja posebne državne skrbi Nije prihvaćen U članku 2. točki 2. Uredbe o visini vodnoga doprinosa (Narodne novine br. 78/10, 76/11, 19/12, 151/13 i 83/15) definirana su područja državne skrbi kao područja tako određena u smislu propisa koji uređuju područja posebne državne skrbi.
3 Tomislav Dvorski UREDBU, Članak 1. Prije svega pozdravljam izmjenu i namjeravanu hitnost procedure, i sam sam imao problema prilikom računanja vodnog doprinosa, pa je svako pojašnjenje dobrodošlo Primljeno na znanje Primljeno na znanje