Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnosti o Prijedlogu Odluke o ostvarivanju prava na besplatne obvezne udžbenike za učenike srednjih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2019./2020.

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 IVICA BORIĆ Odluku o ostvarivanju prava na besplatne obvezne udžbenike za učenike, II. Slažem se s komentarom gospodina Pavlova, ali ne vjerujem da će do toga doći. Primljeno na znanje Odlukom se financira nabava udžbenika za obvezne nastavne predmete učenicima srednjih škola u Republici Hrvatskoj koji su članovi kućanstva koje je korisnik zajamčene minimalne naknade.
2 palamida Odluku o ostvarivanju prava na besplatne obvezne udžbenike za učenike, II. Pravo na besplatne knjige imaju učenici deficitarnih zanimanja, odnosno zanimanja koja su potrebita na burzi rada ili ista nestaju. Primljeno na znanje Odlukom se financira nabava udžbenika za obvezne nastavne predmete učenicima srednjih škola u Republici Hrvatskoj koji su članovi kućanstva koje je korisnik zajamčene minimalne naknade.
3 ANITA KRAJAČ Odluku o ostvarivanju prava na besplatne obvezne udžbenike za učenike Poštovani, slažem se sa svim navedenim komentarima. Isto smatram da treba riječ "besplatnim" zamijeniti nekom drugom riječi. Sviđa mi se da se koristi "javno financirano" što je naveo Igor Soldić. Prihvaćen Prihvaćeno, konačni naziv je Odluka o financiranju obveznih udžbenika za učenike srednjih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2019./2020. sredstvima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.
4 ŽELJKO MILNOVIĆ Odluku o ostvarivanju prava na besplatne obvezne udžbenike za učenike U potpunosti se slažem sa komentarom Tatjane Ignjatić Zokić. Prihvaćen Prihvaćeno, konačni naziv je Odluka o financiranju obveznih udžbenika za učenike srednjih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2019./2020. sredstvima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.
5 IGOR SOLDIĆ Odluku o ostvarivanju prava na besplatne obvezne udžbenike za učenike Predlažem da se odluka preimenuje u "Odluku o ostvarivanju prava na javno financirane udžbenike za učenike srednjih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2019./2020." i da se u njezinom tekstu umjesto pojma "besplatno" koristi "javno financirano". Prihvaćen Prihvaćeno, konačni naziv je Odluka o financiranju obveznih udžbenika za učenike srednjih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2019./2020. sredstvima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.
6 Mirna Andročec Odluku o ostvarivanju prava na besplatne obvezne udžbenike za učenike Poštovani, u savjetovanju Nacrta smjernica za izradu Mreže školskih ustanova ste napisali da se želi postići jednaki uvjeti za sve učenike. Onda bi to trebalo vrijediti i za udžbenike (bez obzira radi li se o osnovnoj ili srednjoj školi). Također se slažem sa prethodnim komentarima, da riječ besplatno nije baš najbolji izbor. Primljeno na znanje Od školske godine 2019./2020. sredstva za nabavu udžbenika za obvezne i izborne nastavne predmete svim učenicima osnovnih škola osigurana su u Državnom proračunu. Ovom Odlukom financira se nabava udžbenika za obvezne nastavne predmete učenicima srednjih škola u Republici Hrvatskoj koji su članovi kućanstva koje je korisnik zajamčene minimalne naknade. Konačni naziv je Odluka o financiranju obveznih udžbenika za učenike srednjih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2019./2020. sredstvima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.
7 Goran Hajdin Odluku o ostvarivanju prava na besplatne obvezne udžbenike za učenike Slažem se s Tatjanom Ignjatić Zokić. Činjenica je da udžbenici nisu besplatni te je naziv Odluke pogrešan, kao i svako korištenje riječi "besplatno" u njezinom tekstu. Predlažem da se odluka preimenuje u "Odluku o ostvarivanju prava na javno financirane udžbenike za učenike srednjih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2019./2020." i da se u njezinom tekstu umjesto pojma "besplatno" koristi "javno financirano". Prihvaćen Prihvaćeno, konačni naziv je Odluka o financiranju obveznih udžbenika za učenike srednjih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2019./2020. sredstvima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.
8 Tatjana Ignjatić Zokić Odluku o ostvarivanju prava na besplatne obvezne udžbenike za učenike Postoji li mogućnost da se unutar hrvatskog jezika i pisma iznađe drugi izraz za "besplatno". Naime kako nitko u lancu nije ostao neplaćen za uslugu i/ili proizvod koji kao krajnji produkt čini knjigu, niti sama knjiga nije besplatna. U to računamo: autore knjige, lektore, grafičare, prijelom teksta, tisak s materijalom, prijevoz knjiga na odredište uz trošak plaće vozača, amortizaciju kamiona, cestarinu, gorivo.., trošak knjižare sa svim režijama i plaćom isporučitelja knjige krajnjem korisniku, svu logistiku i sl. Svi navedeni su plaćeni za svoj posao, stoga knjiga nije besplatna. Riječ "besplatno" u današnjem društvu nije primjerena, štoviše, edukativno i odgojno potencira veliku opasnost prihvaćanja ljudi da postoji zaista nešto što pada s Marsa, besplatno te za sobom povlači potraživanje i drugih osnovnih prava pod "besplatno". Unaprijed zahvaljujem. Prihvaćen Prihvaćeno, konačni naziv je Odluka o financiranju obveznih udžbenika za učenike srednjih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2019./2020. sredstvima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.