Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Relja Rajković PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O TEHNIČKIM UVJETIMA VOZILA U PROMETU NA CESTAMA, Članak 15. Predlažem izmjenu postojećeg članka 169. Pravilnika unošenjem novog stavka 2. ispod postojećeg stavka 1. tako da on glasi: „(2) Odobrenje iz stavka 1. ovoga članka može se izdati i vlasniku vozila koje iz opravdanih tehničkih razloga ne može ispuniti uvjete propisane ovim Pravilnikom, ako se time ne ugrožava sigurnost prometa na cestama te u slučajevima kada prva registracija doprinosi čuvanju, povećanju ili održavanju tehničke kulture.“ Iako članak 169. nije predmetom izmjena i dopuna od velike je važnosti da se i on izmjeni na opisani način. Naime, unošenjem gore opisanih izmjena bi se omogućilo vlasnicima vozila da prođu tehnički pregled koji u ovome trenutku, zbog određenih administrativnih (ali ne i sigurnosnih!) prepreka, ne uspijevaju proći. Naime, postoje vozila koja ne mogu proći regularni tehnički pregled, niti se mogu podvesti pod neku od iznimki zbog čega vlasnici takvih vozila ne mogu registrirati takva vozila koja ni na koji način ne ugrožavaju sigurnost prometa. Dobar primjer za to su američka vozila koja npr. imaju drugačije žmigavce. Također, važno je napomenuti da nije riječ o novoj odredbi, već o odredbi koja je postojala u Pravilniku o tehničkim uvjetima vozila na cestama NN 74/2009 kao članak 104. st. 4., ali je u međuvremenu izostavljena iz novijih verzija pravilnika. U prilog predloženim izmjenama ide i okolnost da bi se na taj način doprinijelo čuvanju, povećanju i održavanju tehničke kulture, s obzirom da bi određena vozila pod ovim novim režimom mogla biti registrirana te korištena. Nije prihvaćen Odredba iz navedenog stavka ukinuta u Pravilniku o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama (NN- 85/16 i 24/17).
2 Denis Peloza PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O TEHNIČKIM UVJETIMA VOZILA U PROMETU NA CESTAMA, Članak 13. Pretpostavka je kako će zakonodavac predvidjeti, odnosno kako će nadzorna tijela dopustiti određena odstupanja (+/-decibela) u odnosu na originalni, ispitani zamjenski ispušni sustav, odnosno sustavi izrađeni po naruđbi i prema pravilima struke. Nije prihvaćen Proizvođači odobrenih ili ispitanih ispušnih sustava deklariraju dozvoljenu emisiju buke za motocikl za koji su predviđeni, a tako deklarirana emisija buke mjeri se sukladno čl. 131 ovog Pravilnika u kojem je propisana i metoda i tolerancija.
3 ČEDOMIR TATALOVIĆ PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O TEHNIČKIM UVJETIMA VOZILA U PROMETU NA CESTAMA Vezano za čl.117 i 118, gdje se spominju registarske pločice za motoriste, tj. vozila kategorije L. Naime, člankom 244 st 7 Zakona o sigurnosti prometa na cestama propisana je kazna za skrivanje pločica u iznosu od samo 300 kuna. Problem je vrlo ozbiljan i zahtjeva rješavanje. Zamjetljiv je velik broj, koji u postotku već prelazi dvocifren iznos, motocikla bez registarskih pločica, tj. sa pločicama pričvršćenim unutar blatobrana. Neki motoristi jednostavno skinu tablicu kad krenu, a kad parkiraju, ponovno stave. Pločice se skrivaju zbog više razloga, uglavnom da ne moraju plaćati kazne kad ih snimi kamera zbog prebrze vožnje. U nekoliko navrata sam viđao motoriste bez tablica kako prolaze uz rampu na kraju autoputa bez plaćanja cestarine. Policajci izbjegavaju jurnjavu za motoristima bez tablica, ovi znaju da policajac neće riskirati život ganjajući se po cestama 200 do 300 na sat. Motocikl bez tablica može poslužiti i za pljačke. Zbog nekontrolirane jurnjave koje bi bilo manje da je problem tablica rješen, zamjetan je i velik broj poginulih. Valja dopuniti članak 118 Pravilnika gdje bi se sve riješilo nekom vrstom fiksiranja, možda i plombiranja tih tablica. Prilikom registracije motocikla, pločice bi morale biti tako učvršćene da se više ne mogu skinuti, te svakako bolje precizirati vidljivost opisanu člankom 118 st1. Nije prihvaćen Za sada ne postoje pouzdana tehnička rješenja kojima bi se osiguralo da se pločice ili njihovi nosači ne mogu skidati s motocikala.
4 Ivan Balković PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O TEHNIČKIM UVJETIMA VOZILA U PROMETU NA CESTAMA, Članak 13. Zahtijevanje odobravanja ili ispitivanja drugog ispušnog sustava nije ništa drugo nego diskriminacija vozača navedenih kategorija i način uzimanja novaca za ništa. Naime, kao ni na automobilima, ni na motociklima ispušni sustavi nisu vječni, izloženi su velikim promjenama temperature i vanjskim utjecajima i tijekom eksploatacije vozila često ih je nužno promijeniti. Često tada više niti ne postoje originalni, a možda ni zamjenski te ih je potrebno izrađivati po narudžbi. Ako je utjecaj vozila na okoliš s drugim ispušnim sustavom unutar propisanih granica (poglavito buke koja se spominje), jedini razlog za zahtijevanje odobravanja i ispitivanja je naplaćivanje pristojbi za prodavanje magle. Poglavito ako je proizvođač zamjenskog ispušnog sustava već specificirao da je on napravljen za određeni motocikl. Nadalje, i na automobilima se mijenjaju ispušni sustavi pa se nigdje ne traži njihovo odobravanje ni ispitivanje niti mislim da je potrebno ako dotični automobil zadovoljava na eko-testu i buka je unutar propisanih granica. Nije prihvaćen Jednaki uvjeti su propisani i za ostala cestovna motorna vozila Pravilnikom o ispitivanju (Narodne novine, broj: 152/09 i 8/15) gdje je člankom 7. propisano koje preinake podliježu ispitivanju. Smisao postupka ispitivanja je provjera pravilnosti ugradnje prema pratećoj tehničkoj dokumentaciji ugrađenog dijela. Ukoliko je dio odobren, ispitan i ugrađen u skladu s pratećom dokumentacijom, izdaje se pozitivna Potvrda o ispitivanju, koja se upisuje u prometnu dozvolu.
5 Bojan Sariri PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O TEHNIČKIM UVJETIMA VOZILA U PROMETU NA CESTAMA Čl. 117 i 118 su dobro složeni i dovoljni. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
6 Claudio Škarecki PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O TEHNIČKIM UVJETIMA VOZILA U PROMETU NA CESTAMA, Članak 13. Kako je moguće da imamo veliki broj motocikala i "nabrijanih" osobnih vozila koji proizvode buku veću od dozvoljene a svejedno prolaze na tehničkom pregledu? Primljeno na znanje Primljeno na znanje.