Izvješće o provedenom savjetovanju - Pravilnik o vrstama plovnih objekata nautičkog turizma

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 ZORAN ILIJANIĆ PRAVILNIK O VRSTAMA PLOVNIH OBJEKATA NAUTIČKOG TURIZMA  Prilozi I, II i III krucijalni su dio Pravilnika, oni definiraju gotovo sve uvjete i bez tih Priloga Pravilnik kao takav je nepotpun i neprimjenjiv. Molim da objavite i Priloge Pravilnika. Primljeno na znanje Poštovani, kada otvorite e_savjetovanje https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=10812 onda ispod naslova vidite 'preuzmi word dokument' (tu je tekst Pravilnika koji možete spremiti na računalo) te 'ostali dokumenti' (tu su prilozi koje također možete otvoriti i spremiti).
2 UDRUŽENJE OBRTNIKA PULA PRAVILNIK O VRSTAMA PLOVNIH OBJEKATA NAUTIČKOG TURIZMA  Ovaj pravilnik na savjetovanju je nepotpun jer nema priloga u kojem se propisuju uvjeti za vrstu. Dakle, nedostaje pola odredbi. Primljeno na znanje Poštovani, kada otvorite e_savjetovanje https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=10812 onda ispod naslova vidite 'preuzmi word dokument' (tu je tekst Pravilnika koji možete spremiti na računalo) te 'ostali dokumenti' (tu su prilozi koje također možete otvoriti i spremiti).
3 ZORAN ILIJANIĆ 4. MINIMALNI UVJETI, Članak 7. Prema Pravilima za tehnički nadzor pomorskih brodova (Dio 20.Zaštita na radu i smještaj posade i Dio 21. Prijevoz putnika) ne zahtjeva se topla voda u sanitarnim čvorovima. Primljeno na znanje Poštovani, ovim Pravilnikom propisuju se vrste plovnih objekata koje predstavljaju turistički proizvod te u tom pogledu, u odnosu na zaštitu na radu i prijevoz putnika, trebaju ispuniti više standarde sukladno zahtjevima tržišta.
4 ZORAN ILIJANIĆ 4. MINIMALNI UVJETI, Članak 9. Ovim člankom nije propisana količina sanitarnih čvoreva, ali se nalaže barem dva 1 za žene i 1 za muškarce. U Pravilima za tehnički nadzor pomorskih brodova, Dio 21. točka 5.1.12.4. dozvoljava se 1 zahod do 50 palubnih putnika.Prema tome brodovi do 50 putnika građeni u skladu s Pravilima za tehnički nadzor pomorskih brodova ne bi mogli zadovoljiti ovaj uvjet. Primljeno na znanje Poštovani, turistički proizvod daje, zbog tržišne konkurencije, višu razinu usluga u odnosu na prijevoz putnika. Detaljan broj sanitarnih čvorova opisan je u prilozima Pravilnika, npr. u Prilogu I. za Plovni objekt za izlete. PRILOG I. - MINIMALNI UVJETI ZA VRSTU PLOVNI OBJEKT ZA IZLETE NAPOMENE: 1. Tamno polje desno od uvjeta znači obveznu primjenu UVJETI 2. SANITARNI ČVOR ZA TURISTE Sanitarni čvor u plovnom objektu dužine do 19 m 1. Jedan zahod sa zahodskom školjkom i umivaonikom Sanitarni čvor u plovnom objektu dužine preko 19 m 2. Zahod za žene sa zahodskom školjkom i umivaonikom 3. Zahod za muškarce sa zahodskom školjkom i umivaonikom 4. Zahod za žene i muškarce, na svakih započetih 50 turista