Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Odluke o visini naknade, načinu isplate kao i prihvatljivim troškovima za korištenje naknade zbog zaštićenih područja

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Općina Promina O VISINI NAKNADE, NAČINU ISPLATE KAO I PRIHVATLJIVIM TROŠKOVIMA ZA KORIŠTENJE NAKNADE ZBOG ZAŠTIĆENIH PODRUČJA Mišljenja smo da se za izračun naknade za korištenje zaštićenih područja, uz kriterij broja stanovnika JLS-a, umjesto udjela površine zaštićenog područja JLS u zbroju površina zaštićenog područja svih JLS koje obuhvaća zaštićeno područje i imaju parvo na naknadu, u obzir treba uzeti kriterij udjela zaštićenog područja JLS-a u odnosu na ukupnu površinu JLS-a, kao što je slučaj u trenutno važećoj Odluci o visini naknade, načinu isplate, kao i prihvatljivim troškovima za korištenje naknade zbog zaštićenih područja (NN 102/2015). Uz postizanje financijske i pravične ravnoteže JLS-a koji su obuhvaćeni zaštićenim područjima, u odnosu na važeću Odluku o visini naknade, načinu isplate kao i prihvatljivim troškovima za korištenje naknade zbog zaštićenih područja (NN 102/2015) i prijedloga nove Odluke, logična premisa nalaže da prostor predstavlja najznačajniji faktor izračuna naknade, jer upravo iz zaštićenog područja (koji su pod posebnim režimima zaštite) proizlaze znatno ograničavajući faktori razvoja JLS-a (nemogućnost širenja poslovnih i turističkih zona, eksploatacije šuma, mineralnih sirovina, itd.). Naime, Nacionalni park Krka zauzima 18,17 km 2, odnosno gotovo 1/7 ukupne površine Općine Promina. Isto tako, uz zaštićena prirodna područja, ograničavajući faktor razvoja u Općini Promina su i nekorištena eksploatacijska polja u nadležnosti RH (3.300 hektara) te neizgrađeni koridor pruge iz 80-ih godina prošlog stoljeća, kao i područje NATURA 2000 (100% površine Općine Promina je međunarodno važno područje za ptice). Također, smatramo kako uključivanje broja stanovnika u formulu izračuna šteti ruralnim sredinama Dalmatinske Zagore, koje zbog izrazito negativnih demografskih trendova ulažu znate financijske napore u demografsko-obiteljske mjere, s ciljem ublažavanja negativnih trendova (Općina Promina je u 2018. godini za takve mjere utrošila 549.000,00 kn) te bi naknada za korištenje zaštićenih područja trebala biti poticajna i u smislu demografske obnove (a novim načinom izračuna naknade to nikako nije), stoga predlažemo i razmatranje izmjena Zakona o potpomognutim područjima (NN 118/18). Novim načinom izračuna Općina Promina gubi znatan dio novčanih sredstava naknade u odnosu na prethodne godine. Po novoj formuli prihodi od naknade za korištenje zaštićenih područja će se prepoloviti, s cca. 2.35 milijuna kn u 2019. godini na 1.15 milijuna kuna u 2020. godini, a površina NP Krka unutar Općine Promina je ostala ista. Slijedom navedenog predlažemo izmjenu izračuna naknade po sljedećoj formuli: Vn(n) =Sr(n) x Kvn(n) Vn(n) - visina naknade za JLS pod rednim brojem n Sr(n) - sredstva za raspodjelu za JLS pod rednim brojem n Kvn(n) - koeficijent visine naknade JLS pod rednim brojem n Kbst(n) + Kpzp(n) Kvn(n) =------------------------ 2 Kbst(n) - koeficijent broja stanovnika JLS pod rednim brojem n Kpzp(n) - koeficijent površine zaštićenog područja JLS pod rednim brojem n Bst(n) Kbst(n) =0,1 x --------- Bst Bst(n) - broj stanovnika (prema zadnjem službenom popisu) JLS pod rednim brojem n Bst – ukupan broj stanovnika (prema zadnjem službenom popisu) svih JLS Pzp(n) Kpzp(n) =4,5 x --------- Up Pzp(n) – površina zaštićenog područja na teritoriju JLS pod rednim brojem n Up – ukupna površina JLS-a koja ostvaruje pravo na naknadu Nije prihvaćen Predložena izmjena formule za izračun naknade, a koja među ostalim predviđa uzimanje u obzira kriterij udjela zaštićenog područja JLS-a u odnosu na ukupnu površinu JLS-a, je matematički neispravna te dati prijedlog ne može biti uzet u razmatranje. Člankom 22., stavak 4. Zakona o potpomognutim područjima (NN 118/18), proipisano je: „Visina naknade iz stavka 3. ovoga članka utvrđuje se u odnosu na razinu godišnjeg neto prihoda koji ostvari javna ustanova u prethodnoj godini od prodaje ulaznica za posjećivanje zaštićenog područja, površinu jedinice lokalne samouprave evidentiranu kao zaštićeno područje i broj stanovnika jedinice lokalne samouprave.“ te je stoga pri izračunu naknade nužno uzeti u obzir i broj stanovnika jedinice lokalne samouprave. Napominjemo, da u postupku javnog savjetovanja na Nacrt prijedloga Zakona o potpomognutim područjima koje je provedeno 7. lipnja 2018.-7. srpnja 2018. godine putem portala e-Savjetovanje, u javnoj raspravi nije zaprimljena primjedba na dio članka 22., stavak 4., a koji se odnosi na broj stanovnika. Prilikom izrade Odluke o visini naknade, načinu isplate kao i prihvatljivim troškovima za korištenje naknade zbog zaštićenog područja, u formulu izračuna visine naknade uključeni su korektivni faktori čime površina JLS-a evidentirana kao zaštićeno područje značajnije doprinosi visini naknade u odnosu na doprinos visini naknade koji se ostvaruje temeljem broj stanovnika JLS-a.
2 Grad Skradin O VISINI NAKNADE, NAČINU ISPLATE KAO I PRIHVATLJIVIM TROŠKOVIMA ZA KORIŠTENJE NAKNADE ZBOG ZAŠTIĆENIH PODRUČJA Budući da se nacrt prijedloga Odluke o visini naknade, načinu isplate kao i prihvatljivim troškovima za korištenje naknade zbog zaštićenih područja temelji na članku 22., točka 4. Zakona o potpomognutim područjima NN 118/18), koji uz površinu zaštićenog područja uzima i kriterij broja stanovnika JLS-a, mišljenja smo da se za izračun naknade uz kriterij broja stanovnika JLS-a, računa kriterij zaštićenog područja JLS-a u odnosu na ukupnu površinu JLS-a. Uz postizanje financijske i pravične ravnoteže JLS-a koji su obuhvaćeni područjima zaštite, u odnosu na važeću Odluku o visini naknade, načinu isplate kao i prihvatljivim troškovima za korištenje naknade zbog zaštićenih područja (NN 102/2015) i prijedloga nove Odluke, logična premisa nalaže da prostor predstavlja najznačajniji faktor izračuna naknade, jer upravo iz zaštićenog područja (koji su pod posebnim režimima zaštite) proizlaze ograničavajući faktori razvoja JLS-a (nemogućnost eksploatacije šuma, mineralnih sirovina, širenje poslovnih zona….). Slijedom navedenog predlažemo izmjenu izračuna naknade po sljedećoj formuli: Vn(n) =Sr(n) x Kvn(n) Vn(n) - visina naknade za JLS pod rednim brojem n Sr(n) - sredstva za raspodjelu za JLS pod rednim brojem n Kvn(n) - koeficijent visine naknade JLS pod rednim brojem n Kbst(n) + Kpzp(n) Kvn(n) =------------------------ 2 Kbst(n) - koeficijent broja stanovnika JLS pod rednim brojem n Kpzp(n) - koeficijent površine zaštićenog područja JLS pod rednim brojem n Bst(n) Kbst(n) =0,2 x --------- Bst Bst(n) - broj stanovnika (prema zadnjem službenom popisu) JLS pod rednim brojem n Bst – ukupan broj stanovnika (prema zadnjem službenom popisu) svih JLS Pzp(n) Kpzp(n) =4 x --------- Up Pzp(n) – površina zaštićenog područja na teritoriju JLS pod rednim brojem n UP – ukupna površina JLS-a koja ostvaruje pravo na naknadu Nije prihvaćen Predložena izmjena formule za izračun naknade, a koja među ostalim predviđa uzimanje u obzira kriterij udjela zaštićenog područja JLS-a u odnosu na ukupnu površinu JLS-a, je matematički neispravna te dati prijedlog ne može biti uzet u razmatranje. Prilikom izrade Odluke o visini naknade, načinu isplate kao i prihvatljivim troškovima za korištenje naknade zbog zaštićenog područja, u formulu izračuna visine naknade uključeni su korektivni faktori čime površina JLS-a evidentirana kao zaštićeno područje značajnije doprinosi visini naknade u odnosu na doprinos visine naknade koji se ostvaruje temeljem broja stanovnika JLS-a.