Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o pomilovanju

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Mirsad Ajkić NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O POMILOVANJU Zakon o pomilovanju bi bilo dobro skroz izbaciti jednostavno ga ukinuti jer takav nije donešen da bi štitio nevinog čojeka da pače on služi onima koji su u prekršajima osuđeni i umjesto da do kraja odsluže i odrade svoju kaznu u suprotnom im se nudi pomilovanje što nije prema oštećeniku ili žrtvi Nije prihvaćen Davanje pomilovanja je ovlast koju Ustav Republike Hrvatske daje isključivo Predsjedniku/ci Republike Hrvatske. Stoga eventualno mijenjanje ili ukidanje instituta pomilovanja ne može biti predmetom ovog Zakona, nego bi se ono moglo postići jedino izmjenom Ustava Republike Hrvatske. Zakon o pomilovanju samo razrađuje Ustavom utvrđenu predsjedničku ovlast, detaljnije propisujući oblike pomilovanja, njihove učinke, ovlaštenike na podnošenje molbi za pomilovanje te postupak nadležnih tijela povodom molbi. Pomilovanje se može dati za izrečene kaznenopravne sankcije koje su izrekli sudovi u Republici Hrvatskoj ili koje se izvršavaju u Republici Hrvatskoj te za njihove pravne posljedice. Prekršaji ni do sada nisu bili obuhvaćeni institutom pomilovanja, a predviđeno je da se ubuduće izričito propiše kako će ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa utvrditi da ne postoje uvjeti za vođenje postupka pomilovanja ako je molba, između ostalog, podnesena za djelo koje nije propisano kaznenim zakonom.