Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Uputa za prijavitelje Poziva na dostavu projektnih prijedloga "Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja - faza II"

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Renata Simčić Poziv na dostavu projektnih prijedloga Da li su obrasci i prilozi iz faze 1 važeći i za ovaj Poziv? Nije prihvaćen Prilikom objave Poziva bit će objavljena i natječajna dokumentacija koja će biti primjenjiva u ovom Pozivu.
2 Renata Simčić Poziv na dostavu projektnih prijedloga Predlaže se da se plaća novozaposlenog izračuna prema prosječnoj plaći usporedivog radnog mjesta. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
3 Renata Simčić Poziv na dostavu projektnih prijedloga Predlaže se da podnošenje projektnih prijedloga započne minimalno 30 dana nakon objave Poziva s ciljem da se osigura ravnopravnost prema prijaviteljima/partnerima u pripremi i podnošenju dokumentacije. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
4 Mreža znanja d.o.o. Poziv na dostavu projektnih prijedloga Predlažemo izmjenu prakse da se za potrebe javnog savjetovanja objavljuju isključivo nacrti Uputa za prijavitelje, dok nacrt preostale dokumentacije nije javno dostupan sve do same objave Poziva. Smatramo da preostala dokumentacija (npr. obrasci kao što su Postupak dodjele bespovratnih sredstava, Prijavni obrazac, Poslovni plan, Proračun projekta i sl.), čini sastavni dio dokumentacije javnog poziva koji sadržava vrlo bitne odredbe samog Poziva, a koje nisu definirane u Uputama za prijavite. Objavom cjelokupne dokumentacije značajno bi se unaprijedila kvaliteta komentara zaprimljenih u procesu javnog savjetovanja, a samim time i kvaliteta cjelokupne dokumentacije objavljenih poziva za dostavu projektnih prijedloga. Osim toga, objava cjelokupne dokumentacije Poziva osigurala bi potencijalnim prijaviteljima da pravovremeno donesu odluku o javljanju na pojedini javni poziv te smanjila broj zaprimljenih zahtjeva za pojašnjenjem dokumentacije u samoj provedbi javnog poziva. Smatramo da bi se na ovaj način također spriječilo nepotrebno trošenje resursa potencijalnih prijavitelja u pripremu projektnih prijedloga te nadležnih tijela u pripremu odgovora na pitanja u fazi provedbe poziva, kao i pripremu izmjena i dopuna pojedinog javnog poziva. Primljeno na znanje Razmotrit će se, i uputiti nadležnom tijelu kao prijedlog.
5 Renata Simčić Poziv na dostavu projektnih prijedloga Za sudionike na projekti traži se dostaviti platne liste ili IP1 obrazac za razdoblje od 12 mjeseci koji prethode projektnom prijedlogu. Postavlja se pitanje o nužnosti tih dokumenta kao dokaz vezano uz plaće budući se traži dostaviti i Ugovor o radu, specifikaciju isplate plaće za banku i akt/i o unutarnjem ustrojstvu i organizacijsku shemu s označenim organizacijskim jedinicama i radnim mjestima, čime se prikazuje osobno primanje i sustav unutarnjih veza u poduzeću. Primljeno na znanje Navedeno će se razmotriti te jasnije raspisati u Uputama za prijavitelje i pripadajućoj dokumentaciji Poziva.
6 LENKICA PENAVA Poziv na dostavu projektnih prijedloga Da li je prije raspisivanja ovog Poziva moguće dobiti informacije o rezultatima evaluacije projektnih prijedloga prijavljenih na poziv „Jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije“, referentni broj KK 01.1.1.07., raspisan od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja, gdje je rok za evaluaciju istekao sa 1.3.2019. godine? Obzirom da se u oba natječaja radi o IRI projektima u kojima poduzetnici sudjeluju kao prijavitelji ili partneri, rezultati evaluacije projektnih prijedloga prijavljenih na prethodne natječaje izuzetno je važna za pravodobno odlučivanje poduzetnika o pripremi projektnih prijedloga na ovaj poziv kao i izbjegavanje prijave sličnih projekata na različite pozive, čime se nepotrebno troše resursi poduzetnika, ali i provedbenih tijela koja su odgovorna za evaluaciju projektnih prijedloga. Nije prihvaćen Navedeni Poziv nije u nadležnosti Mininstarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, niti je predmet ovog savjetovanja.
7 Maša Safundžić Kučuk Poziv na dostavu projektnih prijedloga Maksimalni iznos od 25.000.000,00 kn nije dovoljan za razvoj inovativnog lijeka, kao ni razdoblje od 36 mjeseci. Po tome, ispada da ovaj poziv ima razmimoilaženja sa strategijom RH, gdje je navedeno da je Farmacija jedna od strateških grana industrije - nadam se da će u razmatranju strategije Hrvatska 2030 biti to uzeto u obzir, te da natječaji moraju imati nekakvu pravilnost raspisivanja - inače, kako raditi planove ako se natječaj najavljen za 2018 raspisuje krajem 2019? Povezano s time, a s obzirom da je ovo jedini natječaj od 2017 za velike poduzetnike, za očekivati je veliki interes, te bi trebalo vidjeti da li su ovakvi natječaji najbolji način da se poduzetnici stimuliraju na razvoj i istraživanje, ili bi neke druge vrste potpora bile bolja opcija. Iz tog razloga pozdravljam ideju o uključivanju TIV-ova u formiranje strategije. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
8 Vladimir Soldo Poziv na dostavu projektnih prijedloga Poštovana/Poštovani, vezano na predmetni poziv, molim Vas odgovore na sljedeća pitanja: 1. Postoje li ograničenja u visini iznosa za nositelja projekta (SMI) budući je nositelj u prošle tri godine bio korisnik sredstava iz EU fondova (iz programa Operativni program konkurentnost i kohezija 2014-2020, u iznosu od: 5,5 mil kn? 2. Da li se kriteriji za isključenje kod selidbe tvrtke na novu adresu odnose na ulaganje u građevinsku infrastrukturu ili u proizvodnu liniju? 3. Da li se pod razvojem proizvoda smatra proizvod inovativan za poslovanje tvrtke (novi tip proizvoda za tvrtku) ili u širem kontekstu (na nacionalnoj ili globalnoj razini)? 4. Ako se u okviru projekta uspostavi edukacijski centar za korisnike (instalateri, studenti, inženjeri) može li projekt industrijskog istraživanja ući u kategoriju opsežnog širenja znanja (80 % potpore)? 5. Jesu li sljedeće stavke predviđene za financiranje u okviru ovog natječaja: razvoj uređaja; studija izvodljivosti; ispitna stanica; obuka osoblja; pilot projekt u realnom okruženju? Nije prihvaćen Razmotrit će se. Na navedena pitanja nije moguće dati odgovor u ovoj fazi pripreme natječajne dokumentacije.
9 Josip Milas Poziv na dostavu projektnih prijedloga 1. Smatram da 25 milijuna kuna nepovratnih sredstava je za složenije projekte preniski limit jer složeniji prijedlozi projekta nadmašuju ovaj iznos, a bez bespovratnih sredstava teško je očekivati da će se u RH složeniji inovativni i konkurentni proizvod moći napraviti. Može li se taj limit povećati? 2. Ako je za složeniji projekt potrebno (a kasni se s natječajem) zašto se ne omogući da projekt traje i više od 36 mjeseci bez obzira na vremenski kraj postojećeg financijskog ciklusa? 3. Proizvođači visoko sofisticirane tehnologije sve više zahtijevaju da im se uređaji koriste kroz najam (jer se brzo mijenjaju) i ne prodaju ih. Budući da se od fakulteta traži dokaz da imaju opremu koja im treba u projektu u trenutku prijave projekta, kako razriješiti ovaj problem? Primljeno na znanje Razmotrit će se.
10 Ljiljana Sović Brkičić Poziv na dostavu projektnih prijedloga SRAMOTNO - natječaj se oglašava na oglasnim panoima (billboards), te se tobože obavještava poduzetnike o natječaju koji će biti objavljen na jesen, a napravili pravila tako da sva sredstva budu rezervirana 2. dan po raspisivanju natječaja od strane onih koji posjeduju povlaštene informacije, a budući da se radi o modelu "najbrži prst" jasno je da će se opetovano sredstva podijeliti onima koji nemaju inovativne projekte ali imaju brz prst te koji raspolažu povlaštenim informacijama, a prijavitelji koji se bave istraživanjem i razvojem te imaju ishođene patente ne mogu se niti prijaviti na natječaj jer je kao KRITERIJ ISKLJUČENJA naveden PRIHOD prijavitelja u prethodnoj godini, a što nije propis Europske komisije nego IZMIŠLJOTINA hrvatskih BIROKRATA. Modalitet trajno otvorenog poziva, a natječaj će biti otvoren 2 dana. Cijeli natječaj postavljen SUPROTNO Uredbi 651/2014 (vidjeti paragraf 47), a također i ostali natječaji kojima se potiče istraživanje i razvoj a koji se provode u MINGPO i HAMAG-BICRO (PoC). Na isti način je nenamjenski raspodijeljeno 100.000.000 Eura u natječaju IRI faza 1. 100.000.000 Euro potrošeno za PoC, za projekte na TRL 2 i 3, umjesto za postavljanje industrijske proizvodnje i pripremu za komercijalizaciju (TRL 5-8). EU pravila IZOKRENUTA kako bi se sredstva dala nepostojećim projektima... Jer su KREATORI zamislili da VELIKIMA koji imaju velike resurse treba dati velike potpore i visoki intenzitet potpore, a MALIMA dati male potpore i mali / niski intenzitet potpore, a što je apsolutno SUPROTNO propisima Europske komisije, jer intenzitet potpore nije vezan za veličinu subjekta nego za stupanj razvoja projekta (TRL). U natječaju "rezerviranom za VELIKE" intenzitet potpore je 80-85%, a u natječajima "rezerviranim za MALE" je intenzitet potpore 50% i manje... (vidjeti IRI, KIP, novoosnovani MSP, S3)… a sve SUPROTNO PROPISIMA Europske komisije. Evidentno je NEJEDNAKO postupanje prema malim, srednjim i velikima. Nadalje, postojeći resursi, visoki prihodi i bonitet nisu preduvjet razvoja inovativnog proizvoda, jer ne znamo niti za jednog VELIKOG koji svake godine razvija po jedan inovativni proizvod i ima po jedan novi patent ili ima barem 1 patent... Jer ne postoji nikakva korelacija između veličina subjekta, broja zaposlenih, veličine prihoda i boniteta s brojem inovacija koje je gospodarski subjekt realizirao. Prema izvješću Državnog zavoda za statistiku inovacije u hrvatskim poduzećima se svode na kupnju opreme (netko kupi 2 kompjutera pa navodi da ulaže u inovacije - valjda procesa), izgradnju zgrada te inovacje u organizaciji i marketingu, a sve to se ne finacira kroz predmetni natječaj. Nije za očekivati da će netko tko nema prethodni niti sadašnji rezultat u budućnosti razviti inovativni proizvod, a u natječaju se upravo boduju neki nepostojeći (budući) rezultati, pa se izjava da će budući rezultat projekta biti na TRL 8 boduje s 10 bodova, izjava da će netko jednoga dana predati 2 patentne prijave boduje s 6 bodova, a izjava da će netko razviti proizvod za globalno tržište boduje s 7 bodova. Pa čak niti suradnja poduzetnika sa znanstvenom institucijom nije pokriće da dodjeljivanja 25 milijun kuna nekome za NIŠTA. Ukoliko je netko na TRL 2 ili 3 može dobiti 350.000 kn za provjeru inovatinog koncepta i izradu studije izvedivosti. Međutim 100.000.000 Eura je podijeljeno projektima koji su bili na TRL 2 i 3, umjesto projektima na TRL 5-8. Umjesto poticanja industrijskog istraživanja i postavljanja industrijske proizvodnje, a koje prethodi komercijalizaciji inovativnog proizvoda i/ili usluge a što bi za posljedicu imalo otvaranje novih radnih mjesta i gospodarski rast, sredstva nenamjenski raspodijeljena (bačena) jer nitko nije provjerio da li su projekti na TRL 2 i 3 kojima su poklonjeni milijuni uopće izvedivi, a osim toga najobičnija je laž da će netko s TRL 2 ili 3 za 24 ili 36 mjeseci doći na TRL 8. Nadalje, ako netko navodi da je na TRL 6 ili 7 a nije predao patetnu prijavu, neće je nikada niti pedati, i sasvim je jasno je da se ne radi o razvoju inovativnog proizvoda. U natječaju Inovacije u S3 području se navodi da se podupire komercijalizacija inovacija a nigdje I od inovacije, nigdje P od patenta nego potpore daju nepostojećim projektima i new-to-firm projektima, odnosno radi o nenamjenskom raspodjeljivanju sredstava jer pojedinci nikako ne žele imati uređen sustav. IDEJE, INOVACIJE i PATENTI su rezultat pameti, rada i/ili Božjeg proviđenja... A da bi se dobio svjetski patent osim početne IDEJE i realizirane INOVACIJE treba uložiti i 5 ili 6 ili 7 godina rada, jer upravo toliko traju procedure ishođenja patenata. Osim toga, jasno je da se novi sok, keks i ćevapi ne mogu patentno zaštiti, a upravo su keks, sok i ćevapi subvencionirani u natječaju IRI faza 1, te vrata, prozori i igračke... A jedino mjerilo rezultata i procjena vrijednosti projekta je trenutačna tehnološka razina spremnosti projekta (TRL) i ishođeni PATENTI. Stoga je nužno opisne ocjene, i paušalnu procjenu vrste istraživanja (temeljna istraživanja, eksperimentalni razvoj, industrijska istraživanja i/ili PoC i izrada studije izvedivosti) vezati u TRL, kao što je propisala Europska komisija. Nadalje, potrebno je napraviti sustav kontrole, te definirati što je preduvjet prelaska u viši stadij istraživanja i razvoja... npr. izrađen prototip u laboratoriju je preduvjet za provedbu industrijskog istraživanja i postavljanja industrijske proizvodnje, tako da se ne može dogoditi da netko izjavi da će nešto istraživati i da će jednoga dana predati 2 patentne prijava i da za to dobije 20 milijuna kuna kao što je bilo u natječaju IRI faza 1. Europski komisija daje najviši intenzitet potpore za industrijsko istraživanje, a koji predstavlja postavljanje industrijske proizvodnje koja prethodi komercijalizaciji proizvoda, a koje se provodi nakon eksperimentalnog razvoja. Industrijsko istraživanje se provodi na TRL 5-8, s ne kako navode hrvatski birokrati na TRL 2-4, a koji su namjerno izokrenuli EU propise kako bi sve potpore podijelili prijaviteljima s kojima su umreženi, a za koje znaju da nemaju nikakve projekte, ali su im besramno dijelili po 20.000.000 kn za NIŠTA na TRL 2 i 3. Stoga su nadležni DUŽNI ovaj i sve druge natječaje u kojima se raspodjeljuju europska sredstva postaviti sukladno propisima Europske komisije. Europska komisija subvencionira REZULTAT, INOVACIJE i PATENTE... a ne priču i mlaćenje prazne slame... te najbrži prst i umreženost... Spominje se veliki interes poduzetnika, a sredstava ima samo za 30 projekata, ali ne za 30 INOVATIVNIH projekata nego za 30 "najbrže prstih" PRIJAVA (ne projekata), umreženih prijavitelja koji posjeduju povlaštene informacije i koji će se prijaviti odmah drugi dan po objavi natječaja... Primljeno na znanje Naglašavamo da u Uputama za prijavitelje za svaki objavljeni poziv stoji jasan popis nacionalnog i EU zakonodavstva čija je primjena obvezujuća za sve prijavitelje i korisnike bespovratnih sredstava iz ESI fondova. Također kriteriji za dodjelu bespovratnih sredstava su transparentni i kao takvi detaljno raspisani u dokumentaciji Poziva. Kod objave Poziva biti će objavljeni svi obrasci i prilozi kao i prilog koji detaljno opisuje postupak dodjele bespovratnih sredstava sa kriterijima i kontrolnim listama. Prihvatljivost prijavitelja i projekta opisana je u poglavlju 2 Uputa za prijavitelje – Pravila poziva.
11 INA Industrija nafte d.d. Poziv na dostavu projektnih prijedloga Poziv na dostavu projektnih prijedloga: Smatramo da je modalitet privremeno otvorenog Poziva adekvatniji za provedbu R&D natječaja od predloženog. Prema inputima s tržišta, postoji veliki interes za ovaj Poziv i očekuje se da će vrijednost prijavljenih projekata biti veća od osigurane alokacije za bespovratna sredstva. Kako bi uspjeli prijaviti projekt na vrijeme, prijavitelji će morati u što kraćem roku pripremiti svoju prijavu. Ovime se povećava rizik od grešaka i administrativnog pada. Smatramo da opcija ''najbržeg prsta'' umanjuje kvalitetu projekata i sugeriramo Ministarstvu da omogući dovoljno vremena svim dionicima za pripremu visokokvalitetnih projekata te da osigura preduvjete za evaluaciju svih zaprimljenih projekata. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
12 Josip Milas Poziv na dostavu projektnih prijedloga Budući da kasni natječaj, smatram da su predviđena sredstva trebala biti bitno povećana zbog očekivanoga većeg broja prijava kvalitetnih projekata i šansi da više takvih projekata dobije bespovratna sredstva. Zašto se ne primijene slična pravila kao iz OBZOR-a u kojima se navodi ukupni proračun (kao i maksimalni proračun pojedinačnog projekta) samo kao okvir, a konačni proračun natječaja će ovisiti o broju kvalitetnih projekata. Dozvolu za takvo probijanje financijskog okvira natječaja je u EK regulirano. Ionako je poznato da se ne povlače dovoljno brzo sredstva iz EU. Nije prihvaćen Poziv je raspisan sukladno Nacionalnim pravilima Sustava upravljanja i kontroel ESI fondova i navedeni prijedlog nije moguće provesti, obzirom da su sredstva unaprijed određena u sklopu Operativnom programu Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.
13 Apsolon Poziv na dostavu projektnih prijedloga Smatramo kako modalitet trajno otvorenog Poziva nije adekvatan za provedbu predmetnog natječaja. Više je razloga tome: 1. Na tržištu postoji ogroman interes za ovaj Poziv - jedini ovakav natječaj je zatvoren 2017. godine te je ovo jedna od rijetkih prilika za ostvarenje bespovratna sredstva za aktivnosti istraživanja i razvoja. S obzrioma na to da se očekuje da će vrijednost traženih bespovratnih sredstava biti značajno veća od ukupne alokacije natječaja, velika većina prijavitelja će, kako bi osigurala sredstva, biti primorana u što kraćem roku pripremiti projektu prijavu. Navedenim se značajno povećava rizik od grešaka te administrativnog pada, ali i rizik da neke od najinovativnijih i najbolji hrvatskih kompanija neće dobiti priliku ostvariti bespovratna sredstva u slučaju da ne budu dovoljno brzi i zakasne s prijavom. Treba imati na umu kako su najbolji projekti, najčešće i najkopleksniji te je je potrebno osigurati dovoljno vremena za pripremu takvih projekata nakon objave natječaja. Smatramo da nadležno Ministarstvo mora omogućiti dovoljno vremena svim zainteresiranima za pripremu kvalitetnih projektnih prijava te osigurati preduvjete za evaluaciju svih zaprimljenih projekata, kako bi se odabrali zaista najbolji i najizvrsniji. 2. Nadalje, tzv. ''najbrži prst'' umanjuje konkurentnost i izvrsnost, odnosno smanjuje mogućnost kvalitetnim projektima da budu uspješno evaluirani, jer je prvi, i najvažniji, kriterij koji moraju savladati brzina prijave, dok su drugi, za gospodarstvo značajniji kriteriji, poput značaja rezultata istraživačko-razvojnih aktivnosti za gospodarstvo, stupnja inovativnosti, doprinosa povećanju konkurentnosti određenog tematskog prioritetnog S3 područja i dr, donekle zanemareni. Slijedom navedenog, u ovom modalitetu poziva dosta toga počiva na sreći (kako su pokazali prethodni natječaji gdje je najbrži prst imao važnu ulogu), odnosno, najbržem prstu, što uz mogućnost predaje projektne prijave već prvi dan ne osigurava jednake uvjete svim prijaviteljima. 3. R&D projekti i njihov značajan utjecaj na znanost i gospodarstvo nije moguće prepustiti najbržem prstu, a privremeno otvoreni Poziv osigurat će cjelovitu pripremu (detaljno proučavanje dokumentacije, razradu projekata prema pravilima Poziva, prikupljanje svih potrebnih dokumentata i dokaza i dr.) koja će u konačnici osigurati i uspješnu provedbu R&D projekata, na opću korist hrvatskog gospodarstva. Pozivamo Vas da dobru praksu iz nekih drugih natječaja (IKT, Inovacije u S3 područjima) primjenite i na ovaj natječaj te privremenim Pozivom osiguratenačelo jednakositi i jednakog tretmana za sve prijavitelje. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
14 PharmaS d.o.o. Poziv na dostavu projektnih prijedloga Ovim putem sugeriramo objavu natječaja u modalitetu privremenog Poziva. Naime, vjerujemo kako će objava natječaja u obliku rang liste omogućiti dovoljno vremena za pripremu kvalitetnih projektnih prijava te osigurati predaju svih projekata bez rizika od prijevremenog zatvaranja natječaja. Naša tvrtka priprema prijavu izrazito kompleksnog istraživačko razvojnog projekta čiji će očekivani rezultati imati neizmjeran utjecaj na našu kompaniju, ali i na cjelokupno hrvatsko gospodarstvo te smatramo kako u modalitetu trajnog poziva postoji izražen rizik od ponovne pojave scenarija „najbržeg prsta“ te iskorištenja sredstava prije predaje svih pripremanih projektnih prijava. Trajno otvorenim pozivom ide se na ruku tvrtkama s jednostavnijim i manjim projektima za koje je puno lakše i brže pripremiti projektnu dokumentaciju, umjesto da se osigura jednaki tretman svih potencijalnih prijavitelja te omogući financiranje najkvalitetnijih IRI projekata. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
15 KONČAR - Institut za elektrotehniku d.d. Poziv na dostavu projektnih prijedloga Molimo da pojasnite formulaciju na stranici 27. da voditelj projekta treba imati najmanje 1 (jednu) godinu iskustva u vođenju projekata. Misli li se na iskustvo u vođenju istraživačko-razvojnih projekata, općenito EU projekata ili baš konkretno na vođenje IRI projekta? Ukoliko je neka organizacija npr. partner na OBZOR 2020 projektu, a zaposlenik je voditelj u ime te organizacije, smatra li se to dovoljnom kvalifikacijom za Vašu definiciju kvalificiranog voditelja projekta? Primljeno na znanje Razmotrit će se.
16 ALTPRO d.o.o. Poziv na dostavu projektnih prijedloga Sugeriramo da Poziv bude u modalitetu privremeno otvorenog Poziva. Ovaj natječaj se dugo iščekuje na tržištu i iz razgovora s mnogim suradnicima zaključujemo da će interes biti ogroman. Trajno otvoreni Poziv nije adekvatan za R&D projekte i tzv. ‘’najbrži prst’’ te smatramo da ova opcija nije odgovarajuća za kvalitetne R&D projekte. Svi prijavitelji trebaju dobiti jednaki tretman, odnosno Ministarstvo treba osigurati evaluaciju svih prijavljenih projekata bez obzira na brzinu prijave. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
17 Ljiljana Sović Brkičić Poziv na dostavu projektnih prijedloga Hrvatski BIROKRATI su namjerno pogrešno protumačili postojeće propise, pa natječaje provode SUPROTNO PRAVILIMA koja je propisala Europska komisija, a sve to kako bi EU sredstva namijenjena istraživanju i razvoju nenamjenski raspodjeljivali i dijelili nepostojećim projektima umreženih prijavitelja. Budući da se natječaj SME Instrument (HORIZON 2020) i natječaji u Hrvatskoj (ESIF) provode prema istim (sličnim) pravilima iznenađuje činjenica da je u natječajima u Hrvatskoj sve suprotno u odnosu na natječaj SME Instrument. Naime, natječaj SME Instrument se provodi u 2 faze: - SME Instrument Phase 1 kojim se testira inovativni koncept i izrađuje studija provedivosti, te kroz koji se dodjeljuje potpora u iznosu od 50.000 Eura - SME Instrument Phase 2 kojim se podupire komercijalizacija inovativnog proizvoda, prijavitelj mora biti na TRL 6 i više, te kroz koji se dodjeljuje potpora u iznosu od 2,5 M Eura Međutim, hrvatski birokrati su sve protumačili drukčije, tako da oni viši intenzitet potpore i viši iznos potpore daju prijaviteljima čiji su projekti na nižem stupnju razvoja te za koje čak nije potvrđeno da su izvedivi i/ili inovativni, a sve kako bi milijunske potpore dodijelili nepostojećim projektima svojih bonitetnih prijatelja. Hrvatski BIROKRATI su napisali da je TRL 2-4 industrijsko istraživanje (a što znači postavljanje industrijske proizvodnje koja prethodi komercijalizaciji) pa su milijunske potpore dijelili prijaviteljima koji su rekli da će nešto istraživati i da će jednoga dana predati 2 patentne prijave, a navedena izjava je predstavljena kao vrhunski projekt, a izjava da će netko nešto raditi predstavljena je industrijsko istraživanje… A Europska komisija je u Uredbi 651/2014 jasno napisala: - stranica 9., točka 47. …da se zadatak koji se izvodi u kasnijoj fazi istraživanja može kvalificirati kao industrijsko istraživanje… isto tako, djelatnost obavljena u ranijoj fazi projekta može predstavljati eksperimentalni razvoj, te stranica - 24., točka 84. gdje se navodi …da temeljno istraživanje znači eksperimentalni ili teorijski rad. Primljeno na znanje Poziv je sukladan programskim dokumentima, odnosno Operativnom programu Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. definiranim specifičnim ciljem 1b1 „Novi proizvodi i usluge kao rezultat djelatnosti istraživanja, razvoja i inovacija (IRI)“ i Strategijom pametne specijalizacije RH. Naglašavamo da u Uputama za prijavitelje za svaki objavljeni poziv stoji jasan popis nacionalnog i EU zakonodavstva čija je primjena obvezujuća za sve prijavitelje i korisnike.
18 INETEC - Institut za nuklearnu tehnologiju d.o.o Poziv na dostavu projektnih prijedloga Vodeći računa o svrsi i cilju ovog poziva, ali i činjenici da se ovaj natječaj već dugo očekuje te postoji veliki broj tvrtki koje dugo pripremaju projekte te se planiraju prijaviti na natječaj, smatramo kako bi ovaj poziv trebao biti objavljen po principu rang liste. Na ovaj način, bit će financirani samo najkvalitetniji projekti na tržištu te ujedno osigurati da neke od najinovativnijih hrvatskih kompanija ne ostanu zakinute za bespovratna sredstva jer nisu uspjele pripremiti čitavu projektnu dokumentaciju prije iskorištenja sredstava. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
19 Ljiljana Sović Brkičić Poziv na dostavu projektnih prijedloga Tematska inovacijska vijeća bi trebala imati savjetodavnu ulogu, stoga sudjelovanje članova navedenih vijeća u natječaju predstavlja čisti SUKOB INTERESA, jer članovi vijeća smišljaju pravila prema kojima će sebi dijeliti potpore, a na osnovi kojih će druge prijavitelje isključiti iz natječaja, jer je visina PRIHODA kriterij isključenja, a što je IZMIŠLJOTINA hrvatskih BIROKRATA, te je SUPROTNO propisima Europske komisije. Pa se tako umjesto INOVACIJA i PATENATA u središte natječaja stavlja PRIHOD prijavitelja u prethodnoj godini. Pa se opetovano potpore dodjeljuju članovima radnih skupina (za izradu industrijske i drugih strategija) te raznih vijeća na osnovi njihove umreženosti a ne na osnovi projekata koje imaju. Stoga treba urediti sustav na način da se oni koji su članovi tematskih vijeća ne mogu natjecati i da oni koji se natječu ne mogu biti članovi tematskih inovacijskih vijeća, jer cijelo vrijeme jedni te isti prijavitelji dobivaju potpore kroz sve moguće natječaje tijekom proteklih 20 godina (RAZUM, IRCRO, IRI, KIP...) a nikada ništa nisu napravili... S druge strane, firma iz Splita koja ima ishođene patente nije dobila potporu za projekt, te firma iz Zagreba koja ima ishođene patente u 75 država nije dobila potporu za projekt... NAMJERA pogodovanja nekima je razvidna i iz činjenice da je predaja projektilnih prijava predviđena već drugi dan od objave natječaja. Znači neki neće uspjeti pročitati tekst i pravila provedbe natječaja a drugi će već imati spremne prijave za predaju odmah drugi dan po objavi natječaja. Budući da je predviđen natječaj po principu "najbržeg prsta" sredstva namijenjena istraživanju i razvoju već su unaprijed podijeljena BONITETNIM prijaviteljima, posjednicima povlaštenih informacija... iako isti nemaju nikakve projekte, ili imaju nazovi projekte ili se proširenje palete proizvoda i kupnja nove radne linije naziva vrhunskom inovacijom... Umjesto PATENATA boduje se PRIHOD, umjesto sadašnjeg rezultata boduje se neki nepostojeći budući rezultat, jer u ocjenama se pita: "Na kojem TRL će biti rezultata projekta", i svi izjavljuju da će biti na TRL 8, iako projekt ne postoji, te ne postoji nikakav sadašnji a neće postojati niti nikakav budući rezultat... Pa obrazlažu BIROKRATI da VELIKI imaju resurse provesti istraživanja za razliku od malih, pa ako imaju resurse ne trebaju potpore, a osim toga resursi ne donose inovacije i patente… i upravo stoga se treba bodovati sadašnji rezultat (TRL na kojem se projekt nalazi u trenutku prijave i realizirani patenti), te omogućiti onima koji imaju ideje. rezultat i patente da komercijaliziraju svoje proizvode, i upravo to je i propisala Europska komisija. A tumačenje europskih propisa na način na koji se sviđa hrvatskim birokratima i/ili nekim prijaviteljima je KRIMINAL. Npr. neka vijeća i neki "profesionalni dobitnici"... https://www.mingo.hr/public/Odluka%20o%20imenovanu%20%C4%8Dlanova%20TIV%20za%20sigurnost.pdf https://www.mingo.hr/public/Odluka%20o%20imenovanju%20%C4%8Dlanova%20TIV%20za%20zdravlje%20i%20kvalitetu%20%C5%BEivota.pdf Primljeno na znanje Poziv je sukladan programskim dokumentima, odnosno Operativnom programu Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. definiranim specifičnim ciljem 1b1 „Novi proizvodi i usluge kao rezultat djelatnosti istraživanja, razvoja i inovacija (IRI)“ i Strategijom pametne specijalizacije RH. Naglašavamo da u Uputama za prijavitelje za svaki objavljeni poziv stoji jasan popis nacionalnog i EU zakonodavstva čija je primjena obvezujuća za sve prijavitelje i korisnike.
20 Actual I.T. d.o.o. Poziv na dostavu projektnih prijedloga Može li se na ovaj natječaj prijaviti kao konzorcij? Ukoliko je dozvoljeno, pod kojim uvjetima? Primljeno na znanje Pojam “konzorcij” ne navodi se u UzP ali putem ovog Poziva može se prijaviti više dionika u sklopu jednog projektnog prijedloga (vidjeti točku 2.2. Uputa za prijavitelje).
21 Actual I.T. d.o.o. Poziv na dostavu projektnih prijedloga Poštovani, prema kojim se kriterijima određuje veličina društva? Mi smo samostalno društvo sa 12 zaposlenih, ali smo dio skupine sa matičnim društvom u Sloveniji. Kada se očekuje objava poziva i počinje li postupak za evaluaciju i eventualnu dodjelu sredstava odmah po zaprimanju prijave, u smislu da postupak počinje odmah, ne čeka se kraj roka 29.6.2020. pa tek onda obrađuju prijave? Primljeno na znanje Pod kategorijom mikro, mali i srednji poduzetnik podrazumijeva se poduzetnik sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u Prilogu I. efinicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014 i Uredbe 2017/1084. Pod kategorijom veliki poduzetnik, podrazumijeva se poduzetnik koji ne ispunjava kriterije utvrđene u Prilogu I. Uredbe 651/2014 i Uredbe 2017/1084.
22 Josip Milas Poziv na dostavu projektnih prijedloga Uzimaju li se reference podizvoditelja jednako kao i reference partnera prilikom ocjenjivanja sposobnosti partnera u realiziranju projektnog zadatka? Primljeno na znanje Razmotrit će se. Partneri sudjeluju u provedbi Projekta sukladno Sporazumu o partnerstvu, koji prijavitelj u cilju suradnje na projektima koji su predmet ovog Poziva sklapa s partnerom ili partnerima i dostavlja ga PT1/PT2 u okviru projektnog prijedloga ovog Poziva, a u svrhu definiranja organizacije projekta i zajedničkih aktivnosti prijavitelja i partnera te detaljnije razrade prava i obaveza istih. Prijavitelj/partner kompetencije članova projektnog tima dokazuje životopisom. Ako prijavitelj/partner u trenutku podnošenja projektnog prijedloga nema zaposlene djelatnike za sve pozicije u timu, potrebno je navesti način osiguravanja navedenog člana tima (vanjska ekspertiza ili novo zapošljavanje) i potrebne kompetencije za radno mjesto.
23 Josip Milas Poziv na dostavu projektnih prijedloga Gotovo su svi liječnici u RH zaposleni na 100% po ugovoru o radu sa svojom zdravstvenom ustanovom i to za potrebe Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Posebno se to odnosi na one iskusne i stručne, koji su sposobni osmisliti i realizirati projekt. Mladi liječnik želi specijalizaciju (jer je to uvjet za njegov liječnički rad) pa rijetko koji pokazuje interes za rad na projektima. Pored toga, svaki je liječnik u nekom timu i taj tim plaća HZZO. Ravnatelji ustanova će možda prihvatiti da se jednom liječniku smanji ugovor o radu za npr. 20%, ali neće prihvatiti da mu nekoliko liječnika radi na projektu jer se tada rad zdravstvene ustanove dovodi u pitanje, organizacijski (projekt je striktno specifičan i namijenjen je u pravilu jednoj vrsti specijalista) i financijski. Budući da u redovno radno vrijeme rade poslove za svoju ustanovu rad na projektu mogu obavljati isključivo izvan radnog vremena. Za to postoji ugovor o djelu. Ali projekt definira takav ugovor da je on neprihvatljiv za zdravstvenu ustanovu jer ga ne definira jednako kao i ugovor o radu i jer zdravstvene ustanove nisu profitabilne, a rad bi na ovaj način morale plaćati iz svojih sredstava. A to je teško prihvatljivo. Također, svaki oblik stimulacije kao nagrade za rad liječnika ugovorenog po ugovoru o radu sa svojom zdravstvenom ustanovom također je prihvatljiv trošak, ali opet na račun zdravstvene ustanove, što je njoj opet ne prihvatljivo iz istog razloga. Sve kada bi liječnik radio pro bono, on bi bio „nelegalno“ zaposlen na projektu i ne bi imao nikakvih stručnih, znanstvenih i financijskih prava za i zbog rada na projektu. I još k tome on je autor ili koautor cijelog prijedloga projekta. Mislim da je ovaj problem doista specifičan za zdravstvenu struku i da ne postoji u drugim strukama. HORIZON 2020 i drugi EU fondovi dozvoljavaju npr. 8000 eura bruto/godina naknadu za rad ljudima koji rade na projektu, a ne mogu na drugi način dobiti Ustavom RH zagarantirano pravo na plaću ili naknadu troškova zbog toga što su doista radili na projektu. Takvih ili sličnih opcija nema u prijedlogu natječaja. Stoga mislim da je ovakav prijedlog natječaja diskriminirajući prema zdravstvenoj struci. I nije afirmativan za struku. Zašto bi netko, osim entuzijazma, radio i za to ne bio plaćen? Stoga je moje pitanje na koji se način ovaj problem može riješiti kada su u pitanju zdravstveni djelatnici ili može li se jednostavno iz uvjeta natječaja kakvi postoje u HORIZON 2020 uvesti slični uvjeti prihvatljivi za zdravstvene organizacije ili medicinske fakultete? Primljeno na znanje Sukladno Uputama za prijavitelje nema ograničenja za angažiranje stručnjaka na ugovor o djelu, autorski ugovor ili sl. dok god njihov angažman potpada pod jednu od kategorija prihvatljivih troškova predviđenih točkom 2.10, podtočkom 4. Uputa za prijavitelje.
24 Valzor d.o.o. Poziv na dostavu projektnih prijedloga Radi osiguranja pravednosti u raspodjeli sredstava, ovaj poziv bi trebalo raspisati kao privremeni, a ne trajni poziv. Izuzetno je nepravedna odredba koja govori o podnošenju projektnih prijedloga "najranije od sljedećeg radnog dana od objave Poziva s početkom zaprimanja prijava od 11:00:00 sati". Upravo navedena odredba će omogućiti brojne manipulacije, koje će se kasnije pretvoriti u afere. Ukoliko ovaj poziv ostane "trajni poziv", tada početak zaprimanja prijava treba biti otprilike 45 dana nakon otvaranja natječaja Primljeno na znanje Razmotrit će se.
25 Ljiljana Sović Brkičić Poziv na dostavu projektnih prijedloga Molim, da se prije provedbe predmetnog i drugih natječaja kroz koje se raspodjeljuju EU sredstava namijenjena istraživanju i razvoju za svaki od navedenih natječaja jasno definira što je cilj natječaja, što predmetni natječaj financira, te da se provedba natječaja uskladi s Uredbom 651/2014. Trenutačno su vezano uz istraživanje i razvoj u Hrvatskoj otvoreni natječaji: Inovacije novoosnovanih MSP faza 2, Provjera inovativnog koncepta (PoC) i S3, a u najavi je IRI. Svi natječaji kojima se potiče istraživanje i razvoj a koji se financiraju sredstvima Europske komisije postavljeni SUPROTNO PROPISIMA Europske komisije (Uredba 651/2014), te su sve aktivnosti koje se provode POGREŠNO KLASIFICIRANE: - Inovacije novoosnovanih MSP faza 2 - nije navedeno što se točno financira, navodi se samo tekst bez TRL, nadalje, svi prijavitelji su isti, novoosnovane firme bez prihoda, ali jedini prijavitelj koji ima ishođene patente nije dobio potporu (firma iz Splita) - Provjera inovativnog koncepta (PoC) - natječaj se financira sredstvima iz državnog proračuna a koja je Vlada RH osigurala za nositelje Pečate izvrsnosti, iako se PoC financira kroz IRI pa nije jasno zašto je u PoC trebalo preusmjeriti i sredstva koja su bila namjena nositeljima Pečata izvrsnosti, nadalje, pogrešno je navedeno da se radi o industrijskom istraživanju a radi se o provjeri inovativnog koncepta i izradi studije izvedivosti (TRL 3) - Inovacije u S3 područjima - koriste EU sredstva namijenjena istraživanju i razvoju a navedeno je u natječaju da je istraživanje i razvoj neprihvatljiva aktivnost, te se navodi da financiraju nekakvu komercijalizaciju a što se ne financira kroz predmetni natječaj (vidjeti Uredba 651/2014), a TRL nije naveden – sve opetovano sliči na financiranje new-to-firm projekata i financiranje inovacija koje nisu inovacije nego proširenje palete proizvoda, uvođenje novog proizvoda, povećanje izvoza i sl… uglavnom sve drugo osim istraživanja, razvoja i INOVACIJA - IRI faza 1 i faza 2 - pogrešno klasificirane vrste istraživanja koje se provode, te pogrešno spojeni vrsta istraživanja i intenzitet potpore, a TRL se uopće ne spominje u natječaju osim i pojmovniku, a jedino TRL pokazuje na kojem stupnju razvoja se nalazi pojedini projekt. Poduzetnici koji imaju inovativne projekte i ishođene svjetske patente, te imaju Pečat izvrsnosti se NE MOGU prijaviti niti na jedan od navedenih natječaja, jer se kao osnovni kriteriji sudjelovanja u natječaju navode PRIIHODI, promet i bonitet a ne INOVACIJA, a što je također suprotno Uredbi 651/2014. Nadalje, prijavitelji koji imaju inovacije koje treba komercijalizirati su oštećeni jer im se kroz predmetne natječaje nudi niži intenzitet potpore nego što Europska komisije propisuje Uredom 651/2014, dok su prijavitelji koji nemaju projekte, nego imaju ideje koje tek treba provjeriti nagrađeni jer im se daje iznos potpore koji im ne pripada i intenzitet potpore koja im ne pripada (zbog pogrešno protumačene veze između TRL i vrste istraživanja). Primljeno na znanje Poziv je sukladan programskim dokumentima, odnosno Operativnom programu Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. definiranim specifičnim ciljem 1b1 „Novi proizvodi i usluge kao rezultat djelatnosti istraživanja, razvoja i inovacija (IRI)“ i Strategijom pametne specijalizacije RH. Naglašavamo da u Uputama za prijavitelje za svaki objavljeni poziv stoji jasan popis nacionalnog i EU zakonodavstva čija je primjena obvezujuća za sve prijavitelje i korisnike. Također kriteriji za dodjelu bespovratnih sredstava su transparentni i kao takvi detaljno raspisani u dokumentaciji Poziva. Kod objave Poziva biti će objavljeni svi obrasci i prilozi kao i prilog koji detaljno opisuje postupak dodjele bespovratnih sredstava sa kriterijima i kontrolnim listama. Prihvatljivost prijavitelja i projekta opisana je u poglavlju 2 Uputa za prijavitelje – Pravila poziva.
26 Ljiljana Sović Brkičić Poziv na dostavu projektnih prijedloga Poticanje istraživanja i razvoja u Hrvatskoj: - niti nakon 5 godina (Uredba 651/2014. je donesena 2014. godine) nisu uspostavljena poštena pravila provedbe natječaja kojima se potiče istraživanje i razvoj, a hrvatski birokrati i dalje tapkaju u mraku, jer oni u stvari ne žele urediti sustav, budući da u uređenom sustavu ne bi mogli nenamjenski raspodjeljivati sredstva namijenjena istraživanju i razvoju - i dalje opravdavaju nenamjensko raspodjeljivanje EU sredstava i provedbu natječaja na kriminalan način, prema vlastitim izmišljenim pravilima prema kojima je umjesto komercijalizacije inovativnih patentno zaštićenih tehnologija proizvoda i usluga sa 100.000.000 Eura financirana provjera inovativnog koncepta (PoC), a prijavitelji su za PoC umjesto potpore od 50.000 Eura dobili 10 ili 20 ili 30 milijuna kuna... - i dalje, u narednim natječajima (S3, potpore nositeljima Pečata izvrsnosti, PoC i novi IRI) hrvatski birokrati objašnjavaju da je TRL 2-4 industrijski razvoj - raspisuju dodatno natječaj PoC iako je sve što su financirali predstavlja PoC - međutim, hrvatski birokrati su PoC umjesto s 50.000 Eura financirali s više milijuna Eura jer su projektima na TRL 2-4 dijelili potpore od 10, 20 ili 50 milijuna kuna - umjesto poticanja komercijalizacije inovativnih proizvoda, poticanja gospodarskog rasta i otvaranja novih radnim mjesta hrvatski birokrati su milijune Eura bacili odnosno potrošili na nepostojeće projekte - TRL 5-8 predstavlja industrijski razvoj, te bi se kroz industrijski razvoj trebala postaviti industrijska proizvodnja novih, inovativnih tehnologija, proizvoda i usluga - a da bi se došlo do industrijske proizvodnje treba definirati hipotezu, testirati koncept, napraviti studiju izvedivosti, napraviti prototip u laboratorijskim uvjetima, pa tek nakon toga ići u industrijski razvoj da bi se organizirala industrijska proizvodnja Što su financirali hrvatski birokrati milijunskim potporama? - Nazovi projekt 1 – kupit ćemo radnu liniju, istraživat ćemo upute za rad stroja i nove načine bojanja i predat ćemo 2 patentne prijave - Nazovi projekt 2 – sada proizvodima prozore debljine okova 3 cm, pa ćemo proizvoditi prozire debljane okova 5 cm i predat ćemo 2 patentne prijave - Nazovi projekt 3 – novi sok, novi keksi / vafli, ćevapi… predat će 2 patentne prijave - Nazovi projekt 4 – nova metodu učenja / sklopi igračku i nauči … - Nazovi projekt 5 – inovativna masivna vrata… Što nisu financirali hrvatski birokrati? - nije financiran projekt za koje je postavljena hipotezu, testiran inovativni koncept, napravljena studija izvedivosti, napravljen prototip u laboratorijskim uvjetima, te koji ima ishođene svjetske patente u 75 država a što pokriva 3 milijarde ljudi, te koji ima Pečat izvrsnosti i preporuku za financiranje *** Zašto su hrvatski birokrati izokrenuli pravila koja je propisala Europska komisija? - kako bi nenamjenski raspodjeljivala EU sredstva - kako bi profesionalni dobitnici dobili potpore na koje nemaju pravo - kako bi PoC umjesto s 350.000 kn financirali s 10 ili 20 ili 30 milijuna kuna - kako bi svojim pouzdanicima umjesto intenziteta potpore od 25% dali potporu od 80% ili 100% Primljeno na znanje Poziv je sukladan programskim dokumentima, odnosno Operativnom programu Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. definiranim specifičnim ciljem 1b1 „Novi proizvodi i usluge kao rezultat djelatnosti istraživanja, razvoja i inovacija (IRI)“ i Strategijom pametne specijalizacije RH.
27 Ljiljana Sović Brkičić Poziv na dostavu projektnih prijedloga Što su napravili hrvatski birokrati? - namjerno se udružili i organizirali kako bi nenamjenski raspodjeljivali EU sredstva - napravili pravila koja su u suprotnosti s pravilima Europske komisije - na taj način su nenamjenski raspodjeljivali EU sredstva - nepostojećim projektima dijelili su nepripadajuće iznose potpore - idejama (TRL 2-4) umjesto potpore od 50.000 Eura za testiranje inovativnog koncepta i izrade studije izvedivosti dijelili milijunska potpore - dodjeljivali prijaviteljima / projektima nepripadajući intenzitet potpore - umjesto intenziteta potpore od 25% prijaviteljima dodjeljivali intenzitet potpore od 50-100% *** Kriminalnu organizaciju čine: - birokrati MINGO-a, MRRFEU-a, HAMAG-BICRO-a – ne svi birokrati ali je cijela država talac nekolicine korumpiranih birokrata - konzultanti – od koji su neki dobili i potpore - evaluatori – koji su sami evaluirali vlastite projekte - posrednici – između MINGO i evaluatora – da se lakše zametu tragovi - prijavitelji – profesionalni dobitnici – uvijek jedni te isti, a koji dobivaju potpore na svakom natječaju (PoC, RAZUM, IRCRO, IRI, MSP – komercijalizacija, internacionalizacija i sl…), a nikada ništa nisu napravili, nisu vratili uvjetne kredite RAZUMA, te prijavitelji koji su članovi raznih tijela MINGO-a (radnih skupina, odbora, vijeća i sl.) koja daju prijedloge načina provedbe natječaja, te koji gorljivo zagovaraju nastavak nenamjenskog raspodjeljivanja sredstava, jer oni predlažu pravila i oni dobivaju potpore prema pravilima koja su sami predložili Nadalje, treba pozvati na odgovornost one koji su bili nadležni za provedbu natječaja, koji su cijelo vrijeme upozoravani na nepravilnosti, a koji nisu ništa poduzeli da se uredi sustav i sredstva raspodjeljuju namjenski: - državna tajnica koja se potpisala na sva dobitna i nedobitna rješenja - državna tajnica koja nije uvažila niti jedan prigovor žalitelja - Odbor za odabir projekata – i birokrati koji nisu korumpirani ali su davali legitimitet korumpiranim birokratima koji su namještali rezultate natječaja - Komisija za prigovore koja je samo prepisivala rješenja niže stupanjskog tijela. *** Rezultat kriminalnog načina provedbe natječaja u MINGO je: - EU sredstva su nenamjenski raspodjeljivana - financirano je kroz natječaj IRI (faza 1) 87 projekata - svi financirani projekti su bili na TRL 2-4 - za navedene projekte (ukoliko se uopće radi o projektima) je trebalo postaviti hipotezu, testirati inovativni koncept i napraviti studiju izvedivosti - navedeni projekti su mogli dobiti potporu od 50.000 Eura, odnosno biti financirati s intenzitetom potpore od 50% za izradu studije izvedivosti ili biti financirani s intenzitetom potpore od 25% za eksperimentalni razvoj - 87 projekata x 50.000 Eura je 4.350.000 Eura i to je iznos s kojim su mogle biti financirani navedeni „nazovi projekti“ - MINGO je navedene „nazovi projekte“ financirao s 100.000.000 Eura - znači više od 95.000.000 Eura europskih sredstva je nenamjenski potrošeno Primljeno na znanje Poziv je sukladan programskim dokumentima, odnosno Operativnom programu Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. definiranim specifičnim ciljem 1b1 „Novi proizvodi i usluge kao rezultat djelatnosti istraživanja, razvoja i inovacija (IRI)“ i Strategijom pametne specijalizacije RH.
28 Ivana Bujas Rupić Poziv na dostavu projektnih prijedloga Predlažemo da postupak bude u modalitetu privremenog, a ne trajnog radi osiguravanja što korektnijeg procesa prijave. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
29 Milan Peterka Poziv na dostavu projektnih prijedloga Mogu li zdravstvene ustanove, osnovane po zakonu o zdravstvu, a ne zakonu o znanosti, bilo da su baze medicinskih fakulteta (kao takve su i registrirane kao znanstvene ustanove uz suglasnost ministarstava zdravstva i znanosti) ili nisu, biti partneri u projektu iz razloga što bi projekt sadržavao klinička istraživanja, odnonso rad s ljudima? Klinička istraživanja ne mogu raditi npr. ekonomski fakultet ili slični. U uvjetima natječaja partneri mogu biti poduzetnici i znanstvene ustanove, a zdravstvene ustanove to nisu. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
30 Cedevita d.o.o. Poziv na dostavu projektnih prijedloga, 1OPĆE INFORMACIJE Smatramo da je predmetni natječaj potrebno objaviti u modalitetu privremenog poziva. Postoji veliki interes za ovaj natječaj te je moguće da će količina projektnih prijava biti znatno veća od predviđene alokacije. S obzirom na navedeno, jedino se modalitetom privremenog poziva može osigurati financiranje najboljih prijavljenih projekata. Smatramo da je potrebno osigurati da se natječaj objavi dovoljno rano u 2019. godini kako bi se svi zainteresirani stigli prijaviti prije završetka godine te kako bi se izbjegla izrada novih financijskih izvješća i potreba za korištenjem novih podataka. Nadalje, isto će omogućiti dovoljno vremena za završetak procesa evaluacije te realizacije svih planiranih aktivnosti projekta prije kraja 2023. godine. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
31 Apsolon Poziv na dostavu projektnih prijedloga, 1OPĆE INFORMACIJE Smatramo nužnim objavu natječaja u 2019. godini, a najkasnije početkom 4 kvartala. Naime, jedino na ovaj način će se osigurati za prijavitelje, koji planiraju započeti projekt nakon evaluacije projektnih prijava, dovoljno vremena za završetak projekata prije krajnjeg roka u 2023. godini. Nadalje, potrebno je prijaviteljima ostaviti dovoljno vremena od objave natječaja, do kraja 2019. godine kako bi svi zainteresirani stigli predati svoje projektne prijave do kraja godine i tako izbjegli dodatno administrativno opterećenje u vidu izrade novih financijskih i konsolidiranih izvješća za 2019. godinu. Ovime bi se još dodatno odgodila mogućnost predaja projektnih prijava s obzirom na to da izrada ovih izvješća u većini tvrtki traje i po nekoliko mjeseci te najčešće nisu gotova do ožujka odnosno travnja. Uz sve navedeno, treba napomenuti kako projektni prijedlozi za ovaj Poziv sadrže kompleksne financijske izračune koji koriste podatke iz zadnjeg računovodstvenog razdoblja te je neizmjerno važno da korišteni podaci budu točni. Potreba za izradom i korištenjem novih financijskih izvješća značilo bi i smanjenje kvalitete projektnih prijedloga, odnosno povećanje šanse za greškama s obzirom na to da bi prijavitelj bio primoran u veoma kratkom vremenu kreirati nova financijska izvješća te ista primijeniti unutar cijele projektne prijave. Navedenim bi se i povećala administrativna opterećenost provedbenih tijela s obzirom na to da bi isto rezultiralo dužim vremenskim periodom za evaluaciju, većim brojem zahtjeva za pojašnjenjem, žalbi prema upravljačkom tijelu i slično. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
32 Ljiljana Sović Brkičić Poziv na dostavu projektnih prijedloga, 1OPĆE INFORMACIJE Što treba predstavljati poticanje istraživanja i razvoja? - pronalazak najboljih inovativnih projekata - davanje potpore projektima koji se ne bi mogli realizirati bez potpore iz EU sredstava - promocija Hrvatske – festival pameti, znanja i uspjeha Što ne treba biti natječaj kojim se potiče istraživanje i razvoj? - kriminal - prosječnost - samoposluga – kako bi birokrat u jednom krugu kupio stan, zatim apartman, a u trećem krugu i nešto prištedio - umreženost na najgori mogući način - socijalna blagajna - uravnilovka i raspodjeljivanje po 10.000.000 po dekretu – nekima, odabranima, podobnima - NAGRADA BONITETNIMA Nije prihvaćen Komentar se ne odnosi na predmet savjetovanja.
33 Ljiljana Sović Brkičić Poziv na dostavu projektnih prijedloga, 1OPĆE INFORMACIJE Što su inovacije? Istraživanje i razvoj uključuje sustavan stvaralački rad usmjeren povećanju znanja o prirodi, čovjeku, kulturi i društvu te primjeni nastalih otkrića u praksi. Dijeli se na temeljna, primijenjena i razvojna istraživanja. Temeljno istraživanje jest teorijski ili pokusni rad poduzet ponajprije radi postignuća novih znanja o osnovama pojava i činjenica bez konkretne praktične primjene. Primijenjeno istraživanje jest teorijski ili pokusni rad poduzet ponajprije radi postignuća novih znanja i usmjeren prije svega na ostvarivanje praktičnog cilja. Razvojno istraživanje jest sustavan rad temeljen na rezultatima znanstvenog istraživanja i praktičnog iskustva, usmjeren stvaranju novih materijala, proizvoda i sustava te uvođenju novih procesa, sustava i usluga ili znatnom poboljšanju postojećih. Razlikuju se obične (inkrementalne) inovacije i radikalne inovacije. Obične (inkrementalne) inovacije, predstavljaju sitna otkrića i/ili unapređena proizvodno i radnog procesa. Mogu imati neznatan učinak na poslovanje nekog poslovnog subjekta ali nisu značajne za zajednicu. Radikalne inovacije mijenjao svijet. Radikalne inovacije su Crni labud. Radikalne inovacije su ono zbog čega je uspostavljen sustav poticanja istraživanja i razvoja, jer samo radikalne inovacije mogu donijet promjerne, mogu generirati gospodarski rast i omogućiti otvaranje novih radnih mjesta. Stoga je nedopustivo da neka radikalna inovacije ne dobije potporu kroz predmetni program a da se potpore dijele bonitetnim storijama, bonitetnim bravarijama, bonitetnim sokarama i keksarama… Nije prihvaćen Komentar se ne odnosi na predmet savjetovanja.
34 Ljiljana Sović Brkičić Poziv na dostavu projektnih prijedloga, 1OPĆE INFORMACIJE Zašto je potrebno urediti sustav? - zato jer se raspodjeljuju europska sredstva - zato jer se moraju poštovati propisane procedure provedbe natječaja - zato što treba ostvariti cilj programa – ostvariti gospodarski rast i otvoriti nova radna mjesta - treba pronaći inovativne tehnologije, proizvode i usluge te ima dati maksimalnu potporu - treba komercijalizirati navedene inovativne tehnologije, proizvode i usluge - treba namjenski utrošiti europska sredstva - treba uspostavit poštena pravila, jer će se po istim ili sličnim pravilima raspodjeljivati i sredstva Kraljevine Norveške a koja će biti potpore istraživanju i razvoju Nije prihvaćen Komentar se ne odnosi na predmet savjetovanja.
35 Ljiljana Sović Brkičić Poziv na dostavu projektnih prijedloga, 1OPĆE INFORMACIJE Postavlja se pitanje zašto se provodi e-Savjetovanje ako nitko ne ozbiljno ne shvaća primjedbe iz e-Savjetovanja, ne uvažava ih ili se čak izruguje na račun prijavitelja i primjedbi. Primjeri: e-Savjetovanje za nositelje Pečata izvrsnosti – navedeno da se radi o eksperimentalnom razvoju i ponuđen intenzitet potpore od 25%, a radi se o provjeri inovativnog koncepta i izradi studije izvedivosti s intenzitetom potpore od 50% (faza 1), te industrijskom istraživanju s intenzitetom potpore od 50% (faza 2). https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=9198 e-Savjetovanje za Inovacije u S3 području - uopće nije navedene što se potiče, koja vrsta istraživanja, kakve inovacije, te zašto je određen intenzitet potpore od 50%, te zašto bi se provjera inovativnog koncepta i izrada studije izvedivosti subvencionirala s 10.000.000 kn, a birokrat čak podrugljivo piše da to nije natječaj o istraživanju i razvoju nego o inovacijama, a valjda i dalje nije shvatio da su inovacije rezultat istraživanja i razvoja. https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=9715 e-Savjetovanje za PoC8 – uopće nije jasno zašto su sredstva koja je Vlada Republike Hrvatske osigurala za nositelje Pečata izvrsnosti preusmjereni u PoC8? Zašto bi se sredstva iz državnog proračuna trošila za PoC8 kada se isto financira kroz IRI i kada je u perspektivi povlačen 5,5 milijardi kuna namijenjenih poticanju istraživanja i razvoja. https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=10604 Nije prihvaćen Komentar se ne odnosi na predmet savjetovanja.
36 Ljiljana Sović Brkičić Poziv na dostavu projektnih prijedloga, 1OPĆE INFORMACIJE Niti jedan segment natječaja nije napravljen pošteno i transparentno - cilj – cilj natječaja je deklarativno napisan, ali se uopće ne teži ostvarenju zadanog cilja, nego je osnovna zadaća birokrata europska sredstva dati „podobnim prijaviteljima“ (postoje „profesionalni dobitnici) - svi natječaji koji se provode u MINGO su nepošteni, netransparentni i neprovedivi, a svi redom služe nenamjenskom raspodjeljivanju EU sredstava - npr. natječaj Inovacije novoosnovanih MSP kojim bi se također trebala poticati komercijalizacija inovativnih tehnologija, proizvoda i usluga je također proveden nepošteno i netransparentno, jer svi mogu dobit potporu (npr. aplikacija za fitnes) osim firme iz Splita koja ima ishođene europske patente, a kada navedena firma dobije upravni spor, obrazloženje je novci su potrošeni, a firma se ne može prijaviti na fazu 2 predmetnog natječaja jer više nije novoosnovani MSP, a osim toga patentna zaštita istječe, projekt gubi vrijednost zbog samovolje KORUMPIRANIH BIROKRATA - i svaki natječaj je isti, sredstva se raspodijele netransparentno i nenamjenski i onda se kaže: „Žao NAM je, sredstva su potrošena, više sreće drugih put“ - međutim, u natječajima se ne treba raditi o sreći, ne treba se lobirati kod birokrata, ne treba se „tražiti veza“ nego se treba bodovati postojeći rezultat a ne izjavne rečenice da će netko nešto istraživati i da će jednoga dana predati 2 patentne prijave - svi korumpirani birokrati trebaju biti uklonjeni iz sustava raspodjeljivanja potpora - natječaj IRI faza 1 je napravljeno sramotno - natječaj IRI faza 2 je još gora verzija prethodnog natječaja - niti jedan segment natječaja nije napravljen pošteno i transparentno - poglavlje „kriteriji uključenja prijavitelja“ – nije navedeno da se prijavitelj treba baviti istraživanjem i razvojem, da treba imati nekakav prethodni i sadašnji rezultati nego se kroz „lažna partnerstva“ daje legitimitet bonitetnim stolarijama i bravarijama te se prikazuje da se iste bave ozbiljnim znanstveno-istraživačkim radom - ali bez obzira tko kome davao legitimitet treba se gledati samo rezultat - a rezultat su razvijene nove, inovativne patentno zaštićene tehnologije, proizvodi u usluge (ne ćevapi s lavandom, sok i keks, vrata i prozori ili kupljena nova radna linija…) - poglavlje „kriterij isključenja prijavitelja“ – kao kriterij isključenja se navodi promet prijavitelja u prethodnoj godini, a koji kriterij je IZMIŠLJOTINA hrvatskih birokrata, jer u proteklih 20 godina je bilo nekoliko uspješnih inovacijskih poslovno – poduzetničkih priča, i sve one su nastale iz ničega (iz garaže) a ne unutar velikih sustava, stoga je promet prijavitelja u prethodnoj godini pokazatelji netransparentnosti sustava, pogodovanja velikima, isključenja malih, nenamjenskog raspodjeljivanja sredstava i pogodovanja srednjim i velikima a što je u SUPROTNOSTI S PRAVILIMA EUROPSKE KOMISIJE - jer osnova ovog natječaja je INOVACIJA a ne promet, prihod i bonitet prijavitelja - postavke natječaja – nisu jasno postavljena pravila provedbe natječaja, sve je nejasno, netransparentno, tako da omogućava namještanje rezultata natječaja i pogodovanje - vrsta istraživanja – nije točno navedeno što je koja vrsta istraživanja, vrsta istraživanja nije povezana s TRL, niti je uspostavljen sustav kontrole statusa projekta (kontrolne točke) kako bi se utvrdilo gdje se prijavitelj točno nalazi u trenutku prijave projekta, te se ne zna koji su njegovi sljedeći koraci nego je sve proizvoljno - npr. prijavitelji izjavi da će nešto istraživati i da će jednoga dana predati 2 patentne prijave - status projekta – ne utvrđuje se na kojem stupnju je projekt u trenutku prijave (TRL se ignorira), a eksperimentalni razvoj i industrijsko istraživanje su proizvoljno protumačeni, odnosno loše isčitani iz Uredbe 651/2014. - ocjena projekta – ne ocjenjuje se trenutačni rezultat, ono što je napravljeno, stupanj na kojem se projekt nalazi u trenutku prijave, nego se ocjenjuju izjavne rečenice o budućem statusu projekta, ocjenjuje se neki budući imaginarni rezultat, na kojem će projekt možda jednog dana biti a veća je vjerojatnost da nikada neće biti u poziciji za koju su mu dane najbolje moguće ocjene, jer sokara ćevapare neće svoj sok i ćevape prodavati globalno niti će se u USA prodavati vrata i prozori iz lokalne stolarije prodavati globalno... - pojmovnik – čak se mora prigovoriti i pojmovniku, jer sadrži obrazloženja i ilustracije koje se odnose na neki drugi program - nažalost PT1 nije pošteno i korektno odradilo svoj posao - PT2 nije provodilo nadzor nad načinom raspodjeljivanja sredstava, niti je uvažavalo primjedbe žalitelja kojima se ukazivalo na nepravilnosti u provedbi natječaja Primljeno na znanje Naglašavamo da u Uputama za prijavitelje za svaki objavljeni poziv stoji jasan popis nacionalnog i EU zakonodavstva čija je primjena obvezujuća za sve prijavitelje i korisnike bespovratnih sredstava iz ESI fondova. Također kriteriji za dodjelu bespovratnih sredstava su transparentni i kao takvi detaljno raspisani u dokumentaciji Poziva. Kod objave Poziva biti će objavljeni svi obrasci i prilozi kao i prilog koji detaljno opisuje postupak dodjele bespovratnih sredstava sa kriterijima i kontrolnim listama. Prihvatljivost prijavitelja i projekta opisana je u poglavlju 2 Uputa za prijavitelje – Pravila poziva.
37 Ljiljana Sović Brkičić Poziv na dostavu projektnih prijedloga, 1OPĆE INFORMACIJE *** MITO, KORUPCIJA, KRIMINAL, POGODOVANJE su riječi koje se automatski mogu povezati s natječajem IRI, nažalost. *** Zašto se potiče istraživanje i razvoj? - osnova istraživanja i razvoja je IDEJA - IDEJA nije inovacija, od ideje tek treba postati inovacija - realizirana ideja, ukoliko je nova globalno, je INOVACIJA koja se može podupirati kroz predmetni natječaj - samo razvojem inovativnih patentno zaštićenih tehnologija proizvoda i usluga može se ostvarit gospodarski rast, i upravo stoga Europska komisija potiče istraživanje i razvoj - stihijsko raspodjeljivanje sredstava namijenjenih istraživanju i razvoju je postupanje na štetu Europske komisije i na štetu Republike Hrvatske - natječaj IRI - radi su o natječaju za male srednje i velike poduzetnike - naime, u proteklih 20 godina je bilo nekoliko uspješnih inovacijskih poslovno – poduzetničkih priča, i sve se mogu izbrojati na prste, i svaka od navedenih priča je nastala iz ničega (iz garaže) a ne unutar velikih sustava - birokrati su napravili pravila raspodjeljivanja sredstava prema kojima se jedni isključuju iz natječaja kako bi se POGODOVALO drugima (MALI se isključuju iz natječaja) - u središtu natječaja nije INOVACIJA nego PROMET prijavitelja u prethodnoj godini - sredstva dostupna u natječaju su ograničena te ih treba namjenski raspodjeljivati - kroz predmetni natječaj može biti financirano 30-50 prijavitelja i njihovih projekata - Hrvatska bi bila super uspješna zemlja kada bi godišnje financirala 30 uspješnih inovativnih projekata, međutim bit će super neuspješna ako dopusti daljnje nenamjensko raspodjeljivanje sredstava namijenjenih istraživanju i razvoju - stoga je vezivanje raspodjeljivanja sredstava namijenjenih istraživanju i razvoju za PRIHOD ostvaren u prethodnoj godini KRIMINAL, jer već godinama jedni te ISTI PODUZENICI dobivaju sredstva namijenjena istraživanju i razvoju (RAZUM, IRCRO, IRI….) a 20 godina nisu ništa napravili, a nisu niti vratili uvjetne kredite koje su dobili u RAZUM-u, ali se ISTIM PODUZETNICIMA opetovano daju potpore, uključuje ih se u radne skupine za izradu industrijske strategije, članovi su tematskih vijeća za inovacije, odnosno umreženi su i oni skupa s ISTIM BIROKRATIMA kreiraju pravila po kojima baš oni ponovno mogu dobiti potpore za svoje nepostojeće projekta - sredstva iz natječaja IRI faza 1 raspodijeljena su nenamjenski, suprotno propisima Europske komisije, čak postoji mogućnost da će trebati biti vraćena Europskoj komisiji - natječaj IRI faza 2 je napisan još gore nego IRI faza 1, jer je još selektivniji, još više isključuje i još više pogoduje Nije prihvaćen Poziv pokrenut je u okviru Prioritetne osi 1. Jačanje gospodarstva primjenom istraživanja i inovacija, Investicijskog prioriteta 1b „Promicanje poslovnih ulaganja u inovacijama i istraživanjima te razvoj veza i sinergija između poduzeća, IR centara i visokog obrazovanja, posebno razvoja proizvoda i usluga,tehnološko povezivanje, socijalna inovacija, ekološka inovacija, usluge javnog servisa, zahtjevi za poticajima, umrežavanje, klasteri i otvorena inovacija kroz pametnu specijalizaciju, tehnološko jačanje i primijenjeno istraživanje, pilot linije, pred proizvodna provjera valjanosti, napredne proizvodne mogućnosti i početne proizvodnje, posebno u ključnim tehnologijama koje potiču razvoj i inovacije i širenje tehnologija za opću namjenu“, Specifični cilj 1b1 „Novi proizvodi i usluge kao rezultat djelatnosti istraživanja, razvoja i inovacija (IRI)“ OPKK-a, financiranog sredstvima ESI fondova. PO1 u okviru OPKK-a ima za cilj poboljšati inovativnost hrvatskog gospodarstva putem poticanja primijenjenih istraživanja, razvoja i inovacija, unapređenje suradnje između gospodarstva i znanstveno-istraživačkog sektora te aktivnosti razvoja i transfera tehnologija. U sklopu SC 1b1, podržavat će se razvoj novih proizvoda (dobara i usluga), tehnologija i poslovnih procesa kroz povećanje privatnih ulaganja u istraživanje, razvoj i inovacije, te jačanje kapaciteta poduzeća za istraživanje, razvoj i inovacije, kroz poboljšanje njihove suradnje s organizacijama za istraživanje i širenje znanja. U sklopu ovog SC-a, projekti istraživanja i razvoja obuhvaćaju razvojno-istraživačke aktivnosti poduzeća kao i razvoj njihove istraživačko-razvojne infrastrukture.
38 Sasa Cikovic Poziv na dostavu projektnih prijedloga, 1OPĆE INFORMACIJE Molimo da se definira je li službena stranica na kojoj se vrše projektne prijave, isčitava natječajna dokumentacija i prate indikativni rasporedi objave javnih poziva www.strukturnifodnovi.hr ili www.efondovi.hr. Prijedlog je da se podaci objedine na jednom mjestu kako mi se minimizirala mogućnost da dođe do dvostrukog tumačenja. Primljeno na znanje Svi natječaji koji se financiraju sredstvima europskih fondova, kao i pripadajuća dokumentacija Poziva, objavljuju se na mrežnim stranicama http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji te https://efondovi.mrrfeu.hr. Na istim stranicama nalazi se i Indikativni godišnji plan Poziva na dostavu projektnih prijedloga za 2019. godinu koji potencijalnim prijaviteljima omogućava da unaprijed pripremaju svoje projekte za sufinanciranje sredstvima EU fondova. Projektni prijedlozi podnose se od strane ovlaštene osobe prijavitelja isključivo putem sustava eFondovi u elektroničkom oblik.
39 Apsolon 1OPĆE INFORMACIJE, 1.1Strateški i zakonodavni okvir Komentar se odnosi na sljedeće: “Njihova značajna primjena u okviru projektnih prijedloga koji će imati mogućnost javljanja na ovaj Poziv donijet će prijavitelju dodatne bodove prilikom ocjene kvalitete projektnog prijedloga.” Iz navedene formulacije nije jasno što predstavlja pojam "značajna primjena" te kakav tip aktivnosti povezanih s IKT i KET horizontalnim temama prijavitelj / partner moraju provoditi kako bi osigurali dodatne bodove. Predlažemo da se ova formulacija dodatno pojasni u pojmovniku UzP-a s obveznim ilustrativnim primjerom, kako bi svi prijavitelji imali jednoznačnu definiciju. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
40 Hrvatski klaster konkurentnosti obrambene industrije 1OPĆE INFORMACIJE, 1.1Strateški i zakonodavni okvir Stavka - "Prihvatljivi projektni prijedlozi u okviru ovog Poziva moraju se nalaziti unutar 65 tema ulaganja, ažuriranih od strane TIV-ova početkom 2019. godine (Tablica 4. Uputa)." Predlažemo modifikaciju ovog uvjeta. Razlog: Strategija pametne specijalizacije RH 2016-2020 u svojem sadržaju tematskih prioritetnih i pod-tematskih područja navodila je "indikativne" IRI teme u svakom od područja. Iste teme nisu bile isključujuće niti obvezujuće za prijavu, nego INDIKATIVNE (tj industrija je nabrajala određene teme koje su u tom trenutku procesima bile otkrivane u okviru djelovanja kako klastera, kako tematskih sastanaka sa industrijom, kako radnih grupa - ukratko svom silom poduzetničkog otkrivanja koja i jest navedena u objavljenoj i još uvijek validiranoj od strane Vlade RH S3 Strategiji). Na 1 poziv IRI su se znači samim time mogli javiti i prijavitelji sa nekom neidentificiranom temom razvoja ali koja je morala biti povezana sa glavnim tematskim prioritetnim područjem (to je bilo i jako dobro korišteno u samom procesu prijava na IRI1 jer neke teme prijavljivane nisu bile registtrirane u S3 ali su svejedno prolazile jer su bile vidljivo povezane sa određenim tematskim prioritetnim područjem). Radovima TIV-ova već je očigledno sužena S3 Strategija i jedno pod-područje (konkretno Protuminski program) već je eliminirano iz područja specijalizacije RH. Samim time S3 je sužen i uže fokusiran (žao nam je da se bolje nije razmatralo eliminiranje i ostalih područja od kojih neka zasigurno nisu prilika za RH i vidljivo je da ovise o 1 tvrtki samo). Rad TIV-ova izrazito cijenimo, ali nesumnjivo je da se u kratkom razdoblju (ispod 3 mjeseca u totalu) sužavanja "tema" (koje se nisu ni trebale sužavat jer su ponavljamo bile "indikativne", a ne "isključujuće") potencijalno moglo desiti da određene prilike za RH industriju (ne samo obrambenu) nisu identificirane ili ključni igrači nisu bili uključeni u rad TIV-a- npr. područje SIGURNOST (Đuro Đaković Specijalna vozila, SPAR-TAC, FLAMIFER Ozalj - tvrtke nisu bile ni pozvane u rad TIV niti su u tom trenutku bile dijelom određene institucije/ortnaizacije/udruge koja bi s njima radila na identificiranju određenih tema) - samim time; postoji realna opcija da sužene teme, ako ostane ovaj uvjet "moraju", neće obuhvatiti puni potencijal pojedinog područja! PRIJEDLOG NOVOG TEKSTA: "Prihvatljivi projektni prijedlozi u okviru ovog Poziva ostvarit će posebno bodovanje ukoliko se svojim usmjerenjem uklapaju u okvir 65 tema ulaganja, ažuriranih od strane TIV-ova početkom 2019. godine (Tablica 4. Uputa)." Ovim tesktom onda MGPO može dati na vrijednosti radovima TIV-ova da se dodatno boduju teme koje su nastale rezultatom rada TIV-ova a istovremeno neće isključivati neke teme koje bi se mogle pojaviti povezane sa pojedinim područjem - poanta je omogućiti širu bazu prijavitelja i projektnih ideja u svakom području, a ovim načinom bi se isto postiglo na zadovoljstvo i korist svih. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
41 Ljiljana Sović Brkičić 1OPĆE INFORMACIJE, 1.1Strateški i zakonodavni okvir Zaključak… 1. Predložak predmetnog natječaja napravljen je suprotno propisima Europske komisije stoga se natječaj ne može provesti bez značajnih izmjena predmetnog predloška. 2. Natječaj IRI faza 1 također je proveden na način suprotan propisima Europske komisije, te postoji mogućnost da će navedena sredstva trebati vratiti Europskoj komisiji. Nije prihvaćen Poziv je sukladan programskim dokumentima, odnosno Operativnom programu Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. definiranim specifičnim ciljem 1b1 „Novi proizvodi i usluge kao rezultat djelatnosti istraživanja, razvoja i inovacija (IRI)“ i Strategijom pametne specijalizacije RH. Naglašavamo da u Uputama za prijavitelje za svaki objavljeni poziv stoji jasan popis nacionalnog i EU zakonodavstva čija je primjena obvezujuća za sve prijavitelje i korisnike. Također kriteriji za dodjelu bespovratnih sredstava su transparentni i kao takvi detaljno raspisani u dokumentaciji Poziva. Kod objave Poziva biti će objavljeni svi obrasci i prilozi kao i prilog koji detaljno opisuje postupak dodjele bespovratnih sredstava sa kriterijima i kontrolnim listama. Prihvatljivost prijavitelja i projekta opisana je u poglavlju 2 Uputa za prijavitelje – Pravila poziva
42 Ljiljana Sović Brkičić 1OPĆE INFORMACIJE, 1.1Strateški i zakonodavni okvir Što je propisala Europska komisija Uredbom 651/2014? 1. Industrijsko istraživanje se provodi i industriji a laboratorijski istraživanje (eksperimentalni rad) se provodi u laboratorijima. 2. Prvo se provodi laboratorijsko istraživanje a zatim industrijsko istraživanje, pa je stoga TRL 2-4 eksperimentalni razvoj, a TRL 5-8 industrijsko istraživanje. stranica 9., točka 47. u kojoj piše …da se zadatak koji se izvodi u kasnijoj fazi istraživanja može kvalificirati kao industrijsko istraživanje… isto tako, djelatnost obavljena u ranijoj fazi projekta može predstavljati eksperimentalni razvoj stranica 24., točka 84. gdje se navodi …da temeljno istraživanje znači eksperimentalni ili teorijski rad 3. TRL ljestvica opisuje svaku fazu istraživanja, te navodi gdje se ista provode, u laboratoriju ili industriji 4. Prilikom raspodjeljivanja europskih sredstava nacionalni propisi MORAJU biti sukladni propisima Europske komisije. Primljeno na znanje Poziv je sukladan programskim dokumentima, odnosno Operativnom programu Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. definiranim specifičnim ciljem 1b1 „Novi proizvodi i usluge kao rezultat djelatnosti istraživanja, razvoja i inovacija (IRI)“ i Strategijom pametne specijalizacije RH. Naglašavamo da u Uputama za prijavitelje za svaki objavljeni poziv stoji jasan popis nacionalnog i EU zakonodavstva čija je primjena obvezujuća za sve prijavitelje i korisnike. Također kriteriji za dodjelu bespovratnih sredstava su transparentni i kao takvi detaljno raspisani u dokumentaciji Poziva. Kod objave Poziva biti će objavljeni svi obrasci i prilozi kao i prilog koji detaljno opisuje postupak dodjele bespovratnih sredstava sa kriterijima i kontrolnim listama. Prihvatljivost prijavitelja i projekta opisana je u poglavlju 2 Uputa za prijavitelje – Pravila poziva. TRL se odnosi na engl. Technology Readiness Level odnosno Tehnološku razinu spremnosti neke tehnologije za njenu komercijalnu primjenu. Za potrebe ovog poziva, može se smatrati da različite kategorije IR-a odgovaraju Razini tehnološke spremnosti na sljedeći način: br. 1 (temeljno istraživanje), 2–4 (industrijsko istraživanje) i 5–8 (eksperimentalni razvoj) a sukladno Komunikaciji Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija: „Europska strategija za ključne pomoćne tehnologije – most prema rastu i novim radnim mjestima”, COM(2012) 341 završna verzija, 26.6.2012, TRL-ovi su: TRL 1 . temeljna (bazična, fundamentalna) istraživanja (nisu predmet financiranja sukladno Pozivu) TRL 2: Formuliranje tehnološkog koncepta TRL 3: Eksperimentalno dokazivanje koncepta TRL 4: Laboratorijska validacija tehnološkog koncepta TRL 5: Validacija tehnologije u relevantnom okruženju TRL 6. Demonstracija tehnologije u relevantnom okruženju TRL 7: Demonstracija tehnologije u operativnom okruženju TRL 8: Uspostavljen i kvalificiran tehnološki sustav TRL 9: Uspješno dokazana tehnologija- konkurentna proizvodnja.
43 Ljiljana Sović Brkičić 1OPĆE INFORMACIJE, 1.1Strateški i zakonodavni okvir Što su rekli hrvatski birokrati? 1. Industrijsko istraživanje se provodi u laboratoriju a eksperimentalni razvoj u relevantnom okruženju. 2. TRL 2-4 se odnosi na industrijsko istraživanje, a TRL 5-8 na eksperimentalni razvoj. 3. Hrvatski birokrati nisu gledali TRL skalu nego su svoje zaključke donijeli pažljivim isčitavanjem teksta Uredbe 651/2014. 4. U Industrijskoj strategija su naveli: „Što je projekt IRI bliži tržištu (npr. eksperimentalni razvoj tehnološke razine spremnosti TRL 8) tražit će se veći udio privatnih ulaganja u istraživanje“. Nije prihvaćen TRL se odnosi na engl. Technology Readiness Level odnosno Tehnološku razinu spremnosti neke tehnologije za njenu komercijalnu primjenu. Za potrebe ovog poziva, može se smatrati da različite kategorije IR-a odgovaraju Razini tehnološke spremnosti na sljedeći način: br. 1 (temeljno istraživanje), 2–4 (industrijsko istraživanje) i 5–8 (eksperimentalni razvoj) a sukladno Komunikaciji Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija: „Europska strategija za ključne pomoćne tehnologije – most prema rastu i novim radnim mjestima”, COM(2012) 341 završna verzija, 26.6.2012, TRL-ovi su: TRL 1 . temeljna (bazična, fundamentalna) istraživanja (nisu predmet financiranja sukladno Pozivu) TRL 2: Formuliranje tehnološkog koncepta TRL 3: Eksperimentalno dokazivanje koncepta TRL 4: Laboratorijska validacija tehnološkog koncepta TRL 5: Validacija tehnologije u relevantnom okruženju TRL 6. Demonstracija tehnologije u relevantnom okruženju TRL 7: Demonstracija tehnologije u operativnom okruženju TRL 8: Uspostavljen i kvalificiran tehnološki sustav TRL 9: Uspješno dokazana tehnologija- konkurentna proizvodnja
44 RASCO tvornica komunalne opreme d.o.o. 1OPĆE INFORMACIJE, 2.2Zakonodavstvo Europske unije Komentar se odnosi na dio točke 1.2. Uputa za prijavitelje: „Uz prethodno utvrđene propise, primjenjuju se i svi delegirani i provedbeni akti koji se na temelju njih donose. Ako naknadne izmjene/ dopune/ispravci propisa i dugih primjenjivih akata koji su bili na snazi u vrijeme objave Poziva utvrđuju obvezne dodatne ili nove uvjete, primjenjuje se ono što je u njima utvrđeno, na način kako je u njima utvrđeno.“ Navedena odredba nije jasna. Kako je ispravna odredba navedena u nastavku Uputa za prijavitelje: "Dužnost je prijavitelja provjeriti primjenjivo zakonodavstvo u trenutku dostave projektnog prijedloga, jer će se na prijavitelja primijeniti propisi koji su na snazi (važeći) u trenutku podnošenja projektnog prijedloga.", smatramo da se prethodno sporna odredba treba izbaciti ili preformulirati. Primljeno na znanje Navedeno je propisano obvezujućim sadržajem dokumentacije Poziva.
45 PharmaS d.o.o. 1OPĆE INFORMACIJE, 2.2Zakonodavstvo Europske unije Ovim putem sugeriramo uključivanje povezanih tvrtki prijavitelja sudjelovanje u projektima kroz modalitet Partnera unutar grupe, kako je to bilo moguće i u prvom natječaju. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
46 Ljiljana Sović Brkičić 1OPĆE INFORMACIJE, 2.2Zakonodavstvo Europske unije Uredba 651/2014 (47) U odnosu na potpore za projekte istraživanja i razvoja, dio istraživačkog projekta kojem je dodijeljena potpora trebao bi u potpunosti biti obuhvaćen kategorijom temeljnog istraživanja, industrijskog istraživanja ili eksperimentalnog razvoja. Ako neki projekt obuhvaća razne zadaće, svaku bi zadaću trebalo razvrstati u jednu od tih kategorija ili navesti da nije razvrstana niti u jednu od tih kategorija. To razvrstavanje ne mora nužno biti kronološko, u kojem se kreće redom kroz vrijeme od temeljnog istraživanja prema djelatnostima bližima tržištu. U skladu s tim, zadatak koji se izvodi u kasnijoj fazi projekta može se kvalificirati kao industrijsko istraživanje. Jednako tako, djelatnost obavljena u ranijoj fazi projekta može predstavljati eksperimentalni razvoj. Dio projekta kojem je dodijeljena potpora može uključivati i studije izvedivosti kojima se pripremaju istraživačke djelatnosti. Nije prihvaćen Navedena uredba je uvrštena u popis i na njoj se temelji dodjela potpora po ovom pozivu.
47 Ljiljana Sović Brkičić 1OPĆE INFORMACIJE, 2.2Zakonodavstvo Europske unije Uredba 651/2014 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0651 Nije prihvaćen Navedena uredba je uvrštena u popis i na njoj se temelji dodjela potpora po ovom pozivu.
48 Ljiljana Sović Brkičić 1OPĆE INFORMACIJE, 2.2Zakonodavstvo Europske unije Budući da se raspodjeljuju europska sredstva osnovna pretpostavka je da se trebaju poštivati važeći europski propisi, a da lokalni propisi trebaju biti u skladu s navedenim europskim propisima. Predložak predmetnog natječaj (IRI faza 2) pripremljen je SUPROTNO PROPISIMA Europske komisije. Također je natječaj IRI faza 1 proveden suprotno propisima Europske komisije, a 100.000.000 Eura je raspodijeljeno nenamjenski. Stoga je potrebno urediti predmetni natječaj, i sve buduće natječaje kako bi potporu dobili projekti kojima su sredstva namijenjena, a ne projekti „umreženika – profesionalnih dobitnika potpora“. *** Što je Europske komisija definirala Uredbom 651/2014? - uredba definira način provedbe natječaja kojima se podupire istraživanje i razvoj - definiran je intenzitet potpore projekata (25-100%) - definirano je … stranica 9., točka 47. u kojoj piše • …da se zadatak koji se izvodi u kasnijoj fazi istraživanja može kvalificirati kao industrijsko istraživanje… isto tako, djelatnost obavljena u ranijoj fazi projekta može predstavljati eksperimentalni razvoj stranica 24., točka 84. gdje se navodi • …da temeljno istraživanje znači eksperimentalni ili teorijski rad Što su napravili hrvatski birokrati? - namjerno se udružili i organizirali kako bi nenamjenski raspodjeljivali EU sredstva - napravili pravila koja su u suprotnosti s pravilima Europske komisije - na taj način su nenamjenski raspodjeljivali EU sredstva - nepostojećim projektima dijelili su nepripadajuće iznose potpore - idejama (TRL 2-4) umjesto potpore od 50.000 Eura za testiranje inovativnog koncepta i izrade studije izvedivosti dijelili milijunska potpore - dodjeljivali prijaviteljima / projektima nepripadajući intenzitet potpore - umjesto intenziteta potpore od 25% prijaviteljima dodjeljivali intenzitet potpore od 50-100% - u pravilima prema kojima su provodili natječaj birokrati su definirali… Pravila hrvatskih birokrata: Industrijska strategija: „Što je projekt IRI bliži tržištu (npr. eksperimentalni razvoj tehnološke razine spremnosti TRL 8) tražit će se veći udio privatnih ulaganja u istraživanje“. Pitanja i odgovori natječaja IRI – odgovor 322: „Industrijsko istraživanje se odnosi na TRL 2 – TRL 4, a eksperimentalni razvoj na TRL 5 – TRL 8“. *** Definicije hrvatskih birokrata su u suprotnosti s Uredbom 651/2014 koja definira način raspodjeljivanja EU sredstava namijenjenih istraživanju i razvoju. Nije prihvaćen Poziv je sukladan programskim dokumentima, odnosno Operativnom programu Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. definiranim specifičnim ciljem 1b1 „Novi proizvodi i usluge kao rezultat djelatnosti istraživanja, razvoja i inovacija (IRI)“ i Strategijom pametne specijalizacije RH. Naglašavamo da u Uputama za prijavitelje za svaki objavljeni poziv stoji jasan popis nacionalnog i EU zakonodavstva čija je primjena obvezujuća za sve prijavitelje i korisnike. Također kriteriji za dodjelu bespovratnih sredstava su transparentni i kao takvi detaljno raspisani u dokumentaciji Poziva. Kod objave Poziva biti će objavljeni svi obrasci i prilozi kao i prilog koji detaljno opisuje postupak dodjele bespovratnih sredstava sa kriterijima i kontrolnim listama. Prihvatljivost prijavitelja i projekta opisana je u poglavlju 2 Uputa za prijavitelje – Pravila poziva. TRL se odnosi na engl. Technology Readiness Level odnosno Tehnološku razinu spremnosti neke tehnologije za njenu komercijalnu primjenu. Za potrebe ovog poziva, može se smatrati da različite kategorije IR-a odgovaraju Razini tehnološke spremnosti na sljedeći način: br. 1 (temeljno istraživanje), 2–4 (industrijsko istraživanje) i 5–8 (eksperimentalni razvoj) a sukladno Komunikaciji Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija: „Europska strategija za ključne pomoćne tehnologije – most prema rastu i novim radnim mjestima”, COM(2012) 341 završna verzija, 26.6.2012, TRL-ovi su: TRL 1 . temeljna (bazična, fundamentalna) istraživanja (nisu predmet financiranja sukladno Pozivu) TRL 2: Formuliranje tehnološkog koncepta TRL 3: Eksperimentalno dokazivanje koncepta TRL 4: Laboratorijska validacija tehnološkog koncepta TRL 5: Validacija tehnologije u relevantnom okruženju TRL 6. Demonstracija tehnologije u relevantnom okruženju TRL 7: Demonstracija tehnologije u operativnom okruženju TRL 8: Uspostavljen i kvalificiran tehnološki sustav TRL 9: Uspješno dokazana tehnologija- konkurentna proizvodnja
49 Apsolon 1OPĆE INFORMACIJE, 3.3Nacionalno zakonodavstvo Potrebno je preformulirati prvi dio odredbe s obzirom da se trenutno može shvatiti kako je u koliziji s drugim dijelom odredbe koji glasi: "Dužnost je prijavitelja provjeriti primjenjivo zakonodavstvo u trenutku dostave projektnog prijedloga, jer će se na prijavitelja primijeniti propisi koji su na snazi (važeći) u trenutku podnošenja projektnog prijedloga." Trenutno se stječe dojam kao da Prijavitelj može biti odgovoran za zakone i akte za koje u ovome trenutku nije poznato da će biti primjenjivi, što je suprotno sa člankom 90. Ustava gdje je propisano da zakoni i drugi propisi državnih tijela i tijela koja imaju javne ovlasti ne mogu imati povratno djelovanje. Primljeno na znanje Navedeno je propisano obvezujućim sadržajem dokumentacije.
50 Ljiljana Sović Brkičić 1OPĆE INFORMACIJE, 3.3Nacionalno zakonodavstvo Linkovi: Vidjeti popis BIROKRATA koji su prije bili članovi radnih skupina za izradu industrijske i drugih strategija , a sada su članovi Odbora za odabir projekta i članovi Komisija za prigovore, te popis PODUZETNIKA, članova radnih skupina i tematskih vijeća, a koji su svi redom dobitnici potpora u natječaju IRI faza 1 (a prije su bili dobitnici potpora kroz RAZUM, IRCRO…), nadalje, tu su i predstavnici KONZULTANATA (povlaštenih), bivši dužnosnici a sada konzultanti… MREŽA DOBITNIKA…jer se kroz projekt ocjenjuje umreženost a ne inovacije… http://europski-fondovi.eu/sites/default/files/dokumenti/Strategija%20poticanja%20inovacija%202014-2020.pdf https://www.mingo.hr/public/Odluka%20o%20osnivanju%20TIV-ova%20_donijeta%20na%201.%20sjednici%2012092018.pdf https://www.mingo.hr/public/Odluka%20o%20imenovanju%20%C4%8Dlanova%20TIV%20za%20promet%20i%20mobilnost.pdf Nije prihvaćen Komentar se ne odnosi na predmet savjetovanja
51 Ljiljana Sović Brkičić 1OPĆE INFORMACIJE, 3.3Nacionalno zakonodavstvo Nacionalni dokumenti kojima se definira poticanje istraživanja i razvoja te način raspodjeljivanja EU sredstava (npr. Industrijska strategija) napisani su u suprotnosti s pravilima Europske komisije… vidjeti primjer i obrazloženje u poglavlju 1.7. predmetnog predloška pravilnika. Nije prihvaćen Komentar se ne odnosi na predmet savjetovanja.
52 Apsolon 1OPĆE INFORMACIJE, 5.5Predmet, svrha i pokazatelji Poziva Sugeriramo da u opisu pokazatelja C028 i C029, isključite dio ''a koji su nužno povezani sa provedenom inovacijom procesa ili organizacije poslovanja. Projekti čiji cilj nije inovativan proizvod/usluga su isključeni.'' Pretpostavljamo da je navedeno omaškom preuzeto iz poziva ''Inovacije u S3 područjima'' i nije relevantno za predmetni Poziv. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
53 VUTEL d.o.o. 1OPĆE INFORMACIJE, 5.5Predmet, svrha i pokazatelji Poziva Koji su postupci predviđeni za sprječavanje neovlaštenog pristupa (i eventualne zloporabe istih) brojnim poslovnim i službenim tajnama i osjetljivim podacima koje očekujemo nužno podijeliti u tijeku prijave projekata razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja? Primljeno na znanje Razmotrit će se.
54 Ljiljana Sović Brkičić 1OPĆE INFORMACIJE, 5.5Predmet, svrha i pokazatelji Poziva Problem je što su birokrati MINGO-a izmišljali vlastita pravila provedbe natječaja kako bi sredstva dodijelili „prijateljskim prijaviteljima“. Naime, radna skupina koja je izrađivali pravila raspodjeljivanja sredstava kroz program IRI je ista radna skupina koja je izrađivala Industrijsku strategiju …(vidjeti popis birokrata koji su sudjelovali u izradi Industrijske strategije, a koji su sada članovi Odbora za odabir projekta, a koji su potpore dodijelili prijaviteljima koji su također sudjelovali u izradi navedene strategije, a koji su i sada članovi tematskih vijeća za inovacije MINGO-a). Znači, već godinama isti birokrati i isti „prijavitelji / profesionalni dobitnici“ kroje pravila kako na „za njih najbolji način“ raspodijeliti 5,5 milijardi kuna namijenjenih istraživanju i razvoju. Bitno je naglasiti da u Hrvatskoj nema inovativnih projekata za 5,5 milijardi kuna, ali ima dovoljno kandidata koji žele dobiti navedenih 5,5 milijardi kuna namijenjenih istraživanju i razvoju. Nažalost, cijeli proces se provodi na štetu inovativnih projekata. Ima samo nekoliko radikalnih inovacije u Hrvatskoj i birokrati MINGO-a se silno trude ne dati potporu navedenim projektima, jer oni žele zadržati sustav ovakav kakav je sada, jer njih interesira samo njihov osobni probitak a ne interes Europske komisije i interes Republike Hrvatske za koju rade i koja im svaki mjesec daje plaću. Nije prihvaćen Komentar se ne odnosi na predmet savjetovanja
55 Hrvatski nezavisni izvoznici softvera 1OPĆE INFORMACIJE, 5.5Predmet, svrha i pokazatelji Poziva Komentar na dio teksta: "U slučaju da Korisnik ne ostvari planiranu razinu pokazatelja neposrednih rezultata specifičnih za Poziv u prijavi projektnog prijedloga, PT1 ima pravo od Korisnika zatražiti izvršenje povrata dijela isplaćenih sredstava razmjerno neostvarenom udjelu pokazatelja sukladno Prilogu 6. Pravila o financijskim korekcijama ." Što ako je završilo s fazom istraživanja jer nisu ispunjeni očekivani rezultati istraživnaja (POC se pokazao neizvediv)? Trebalo bi navesti jasno da u tom slučaju, ako ne ide u fazu razvoja, nisu ispunjeni pokazatelji i nema povrata novca. Dakle,, nužno je jasno naznačiit procedure i obveze u slučaju da projekt ne može nastaviti u fazu eksperimentalnog razvoja. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
56 Hrvatski nezavisni izvoznici softvera 1OPĆE INFORMACIJE, 5.5Predmet, svrha i pokazatelji Poziva Pokazatelj CO26-N Molimo provjeriti da ovaj pokazatelj nije jedan od onih na kojem je obavezan doprinos projekta (neće svi prokekti imati ZIO) Također, predlažemo korigirati, odnosno brisati rečenicu: "Suradnja ........ i mora trajati minimalno koliko i projekt" Naime, učinkovita suradnja ne znači da mora trajati koliko i projekt nego je definirana s najmanje 10% prihvatljivih troškova projekta. Na ovom natječaju će fakulteti teško uspjeti sudjelovati 36 mjeseci na projektu obzirom da sve kasni, a projekti moraju završiti do 30.09.2023. Stoga će biti mudro, a možda i nužno, planirati da ZIO počne sudjelovati na projekt nakon prvih par mjeseci projekta. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
57 Sasa Cikovic 1OPĆE INFORMACIJE, 5.5Predmet, svrha i pokazatelji Poziva Predlažemo da se uskladi predmet i svrha poziva u dijelu je li predmet poziva dodjela potpore poduzetnicima koji provode projekte istraživanja i razvoja s ciljem razvoja novog proizvoda, usluga, tehnologija i poboljšanje poslovnih procesa ili kako je navedeno u svrhi da je cilj razvoj za tržište novih proizvoda (dobara i usluga) unutar jedne ili više odabranih IRI tema. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
58 RASCO tvornica komunalne opreme d.o.o. 1OPĆE INFORMACIJE, 6.6Financijska alokacija, iznosi i intenziteti bespovratnih sredstava, obveze prijavitelja Komentar se odnosi na dio točke 1.6. Uputa za prijavitelje: „Prijavitelj može prijaviti više projektnih prijedloga po ovom Pozivu. Prijavitelj koji prijavljuje jedan ili više projektnih prijedloga može zatražiti maksimalne iznose potpore uzevši u obzir ograničenje koje se odnosi na omjer vlastitih prihoda prijavitelja i partnera (ako je primjenjivo) koji kombinirano u godini koja prethodi godini predaje projektnog prijedloga moraju iznositi minimalno 30% naspram ukupne vrijednosti potpore za sve prijavljene projektne prijedloge“, te na dio točke 2.3. : „…Prijavitelju koji potražuje bespovratna sredstva veća od 30% vlastitih prihoda prijavitelja i/ili partnera u godini koja prethodi godini predaje projektnog prijedloga; dokazuje se: Izjavom prijavitelja (Obrazac 2.), Izjavom partnera (Obrazac 3), GFI-POD (odnosno poslovne knjige za obveznike poreza na dohodak) ili važeći jednakovrijedni dokumenti koje je izdalo nadležno tijelo u državi sjedišta prijavitelja/partnera za godinu koja prethodi godini predaje projektnog prijedloga“ Smatramo da se „vlastiti prihodi“ trebaju preciznije definirati, odnosno navesti misli li se na prihode od prodaje, poslovne prihode ili ukupne prihode. Također, predlažemo da se navede poveznica na odgovarajući AOP iz GFI-POD, odnosno odgovarajući AOP iz izvještaja koji se odnose na proračunske i izvanproračunske korisnike. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
59 Filip Aralica 1OPĆE INFORMACIJE, 6.6Financijska alokacija, iznosi i intenziteti bespovratnih sredstava, obveze prijavitelja "Prijavitelj može prijaviti više projektnih prijedloga po ovom Pozivu. Prijavitelj koji prijavljuje jedan ili više projektnih prijedloga može zatražiti maksimalne iznose potpore uzevši u obzir ograničenje koje se odnosi na omjer vlastitih prihoda prijavitelja i partnera (ako je primjenjivo) koji kombinirano u godini koja prethodi godini predaje projektnog prijedloga moraju iznositi minimalno 30% naspram ukupne vrijednosti potpore za sve prijavljene projektne prijedloge." Poštovani, smatram da je ova uredba dobra i korisna, te da se usprkos negativnom odjeku kod malih i srednjih poduzetnika mora zadržati u natječaju. Za iste su primjereniji natječaji poput INOVACIJA U S3 PODRUČJIMA. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
60 Filip Aralica 1OPĆE INFORMACIJE, 6.6Financijska alokacija, iznosi i intenziteti bespovratnih sredstava, obveze prijavitelja Poštovani, smatram da je 25 mil kn nepotrebno ograničavanje velikih poduzetnika i velikih projekata općenito! Nema nikakvog razloga za spuštanje iznosa po pojedinom projektnom prijedlogu jer si time ograničavamo moguće projektne prijave. Ljubazno molim da se MINIMALNO vrati iznos bespovratnih sredstava po poduzetniku po pojedinom projektnom prijedlogu na istu vrijednost kao iz IRI 1 poziva, ako se već neće povećati preko tog iznosa. Isto tako smatram da bi se minimalni iznos bespovratnih sredstava po projektnom prijedlogu trebao povećati. Na taj način bi se omogućilo učinkovitije i efikasnije upravljanje procesom evaluacije jer se nebi evaluirali projekti veoma niskih vrijednosti koji oduzimaju skoro isto vrijeme za evaluaciju kao i projektni prijedlozi veće vrijednosti! Za takve, manje, projekte već smo imali previše otvorenih poziva a i trenutno je otvoren poziv INOVACIJE U S3 PODRUČJIMA. Predlažem povećanje na 5 mil kuna bespovratnih sredstava MINIMALNO po poduzetniku i po projektnom prijedlogu. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
61 Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu 1OPĆE INFORMACIJE, 6.6Financijska alokacija, iznosi i intenziteti bespovratnih sredstava, obveze prijavitelja S obzirom na to da se potpore ne odnose na ZIO sredstva, a radi jasnijeg tumačenja pravila, predlažemo da se ograničenje od 30 % prihoda izbaci za ZIO partnere. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
62 Amalgen d.o.o. 1OPĆE INFORMACIJE, 6.6Financijska alokacija, iznosi i intenziteti bespovratnih sredstava, obveze prijavitelja ”....može zatražiti maksimalne iznose potpore uzevši u obzir ograničenje koje se odnosi na omjer vlastitih prihoda prijavitelja i partnera (ako je primjenjivo) koji kombinirano u godini koja prethodi godini predaje projektnog prijedloga moraju iznositi minimalno 30% naspram ukupne vrijednosti potpore za sve prijavljene projektne prijedloge.“ Predlažemo da se ova odredba ukine jer favorizira velike poduzetnike te diskriminira SME. Uz to, znatno otežava ili onemogućava formiranje start-up tvrtki kombiniranjem domaćih i stranih ulaganja. Omogućimo poduzetnicima da budu poduzetni. Pozdravljamo stav Hrvatskih nezavisnih izvoznika softvera da se natječaj bitno pojednostavi budući da ”prijavitelji ionako moraju zatvoriti financijsku konstrukciju i osigurati provedbene kapacitete.“ Primljeno na znanje Razmotrit će se.
63 Apsolon 1OPĆE INFORMACIJE, 6.6Financijska alokacija, iznosi i intenziteti bespovratnih sredstava, obveze prijavitelja Komentar se odnosi na sljedeće: “Ukupni najviši iznos bespovratnih sredstava koji se po ovom Pozivu može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 25.000.000,00 HRK po pojedinom projektnom prijedlogu, a najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po pojedinom projektnom prijedlogu je 1.000.000,00 HRK za sve vrste potpore.” Potrebno je preciznije pojasniti termin “pojedinom poduzetniku”. Radi li se u ovom slučaju o svim povezanim tvrtkama koje čine jednog poduzetnika, a sukladno definiciji Europske komisije, ili o jednom poduzetniku kao pravnom subjektu? Može li više povezanih poduzeća pojedinačno tražiti potporu u iznosu do 25 milijuna HRK ili se maksimalni iznos potpore odnosi zbirno za sva povezana društva? Primljeno na znanje Navedeno će se razmotriti te jasnije raspisati u Uputama za prijavitelje i pripadajućoj natječajnoj dokumentaciji.
64 Apsolon 1OPĆE INFORMACIJE, 6.6Financijska alokacija, iznosi i intenziteti bespovratnih sredstava, obveze prijavitelja Sugeriramo da definirate sljedeće: 1. Kategoriju vlastitih prihoda. Poduzetnici ne poznaju ovakav pojam, molimo da pojasnite traženo sukladno kategorijama u računu dobiti i gubitka: prihodi od prodaje, poslovni prihodi, ukupni prihodi. 2. Omjer vlastitih prihoda prijavitelja i partnera u odnosu na maksimalan iznos potpore. Iz navedenog nije jasan postupak izračuna ovog omjera, odnosno traži li se da i prijavitelj i partner pojedinačno imaju prihode u iznosu od 30% ukupne vrijednosti potpore ili njihov sumirani prihod mora iznositi 30% ukupne vrijednosti potpore. Svakako sugeriramo uvećati ovaj iznos, jer je izrazito nepovoljan prema brojnoj skupini poduzetnika koji čine prirodnu ciljnu skupinu ovog natječaja (npr., R&D performing SMEs, tehnološkim start-upima itd., koji prvih nekoliko godina životnog ciklusa tvrtke većinom ulažu u proces istraživanja i razvoja te tek trebaju značajnije komercijalizirati svoj know-how i efekte istraživanja. 3. Prilikom izračuna vlastitih prihoda, molimo definirati uzimaju li se u obzir i prihodi sa svim povezanim i partnerskim poduzećima, primjerice, prihodi iz konsolidiranog izvještaja? Primljeno na znanje Navedeno će se razmotriti te jasnije raspisati u Uputama za prijavitelje i pripadajućoj natječajnoj dokumentaciji.
65 Apsolon 1OPĆE INFORMACIJE, 6.6Financijska alokacija, iznosi i intenziteti bespovratnih sredstava, obveze prijavitelja Nastavno na dobru praksu iz prvog IRI natječaja, smatramo kako i dalje treba omogućiti sklapanje partnerstava unutar grupe te sugeriramo da i formalno u Uputama za prijavitelje uključite Partnera unutar grupe (PUG) kao prihvatljivog dionika na projektu. Naime, tvrtke često imaju distribuiranu organizacijsku strukturu, gdje su R&D odjeli izdvojeni u zasebne pravne osobe spram proizvodnih i/ili komercijalnih tvrtki i kapaciteta. Također, potrebno je i jasno definirati u kojim slučajevima Partner unutar grupe može koristiti uvećane intenzitete, a kada predloženi projekt uključuje učinkovitu suradnju između poduzetnika i Znanstveno istraživačke organizacije. Na prošlom natječaju su PUG-ovi imali zaseban obrazac proračuna, što smatramo dobrom praksom. Predlažemo da u okviru proračuna u eFondovima osigurate unos troškova za PUG. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
66 SPAČVA d.d. 1OPĆE INFORMACIJE, 6.6Financijska alokacija, iznosi i intenziteti bespovratnih sredstava, obveze prijavitelja Poštovani! Budući da je velikim tvrtkama na večini natječaja onemogućeno javljanje zbog veličine poduzeća, IRI natječaje ne treba ograničavati na manje iznose bespovratnih sredstava. Ovime onemogućujete prijave razvojnih projekata koje jedino velike tvrtke mogu provesti. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
67 EOS INOVACIJE d.o.o. 1OPĆE INFORMACIJE, 6.6Financijska alokacija, iznosi i intenziteti bespovratnih sredstava, obveze prijavitelja Molimo pojasniti: 1. Na kojim točno pozicijama u GFI poduzetnika se iščitava stavka „vlastiti prihodi“? 2. Na kojim točno pozicijama u GFI znanstvene organizacije se iščitava stavka „vlastiti prihodi“? 3. Precizno definirati „vlastite prihode“ za poduzetnike odnosno znanstvene organizacije (fakulteti) obzirom na to da prihodi poduzetnik dijele na poslovne prihode i financijske prihode odnosno zbrojeno ukupne prihode. Prihodi fakulteta dijele se na prihode od poreza, doprinosa, pomoći iz inozemstva, prihoda od imovine, prihoda od upravnih i admin pristrojbi, prihoda od prodaje robe i proizvoda i pruženih usluga, prihoda iz proračuna i ostalih prihoda odnosno zbrojeno prihodi poslovanja. 4. Podrazumjeva li riječ „kombinirano“ u ovoj rečenici zbrajanje prihoda prijavitelja i partnera koji moraju iznositi minimalno 30% naspram tražene potpore? NPR. Tražena potpora iznosi 1.000.000 kn. Zbrojeni prihodi prijavitelja i partnera iznose min 300.000 kn. 5. Gledaju li se „vlastiti prihodi“ iz konsolidacijskog izvješća ili GFI prijavitelja odnosno partnera? 6. Nije jasno da li „pojedini“ poduzetnik ili „jedinstveni“ poduzetnik može dobiti maks iznos potpore od 25 000 000 kn. Primljeno na znanje Navedeno će se razmotriti te jasnije raspisati u Uputama za prijavitelje i pripadajućoj natječajnoj dokumentaciji.
68 VUTEL d.o.o. 1OPĆE INFORMACIJE, 6.6Financijska alokacija, iznosi i intenziteti bespovratnih sredstava, obveze prijavitelja Točka 6.6. Financijska alokacija, iznosi i intenziteti bespovratnih sredstava, obveze prijavitelja Kako bi se poticalo što više prijavitelja na istraživanje i razvoj smatramo bitnim da se onemogući prijavljivanje više projekata od strane jednog prijavitelja. Na trenutno predloženi način omogućava se da jedan veliki poduzetnik s maksimalnim iznosom potpore uzme kroz svoje projekte (više njih) veliki dio ukupno raspoloživih bespovratnih sredstava čime se značajno smanjuju šanse za manje poduzetnike koji potražuju manje iznose. Primljeno na znanje Prihvaća se.
69 SPECULUM D.O.O. 1OPĆE INFORMACIJE, 6.6Financijska alokacija, iznosi i intenziteti bespovratnih sredstava, obveze prijavitelja Točka 1.6. Financijska alokacija, iznosi i intenziteti bespovratnih sredstava, obveze prijavitelja Navodi se: „Prijavitelj koji prijavljuje jedan ili više projektnih prijedloga može zatražiti maksimalne iznose potpore uzevši u obzir ograničenje koje se odnosi na omjer vlastitih prihoda prijavitelja i partnera (ako je primjenjivo) koji kombinirano u godini koja prethodi godini predaje projektnog prijedloga moraju iznositi minimalno 30% naspram ukupne vrijednosti potpore za sve prijavljene projektne prijedloge.“ a) Misli li se pod pojmom „partner“ na MSP i ZIO (ukoliko postoje oba partnera) ili samo na MSP? b) Misli li se pod pojmom „kombinirano“ da prijavitelj i partneri zajedno moraju zadovoljiti uvjet omjera prihoda i potpore, odnosno da pojam „kombinirano“ znači : prihod od prijavitelja + prihod od partnera. Molimo definirati. c) Navedeni navod (točka 1.6.) kontradiktoran je s točkom 2.3. kriteriji za isključenje, točka 6. Iz citiranog navoda (točka 1.6.) iščitava se da omjer prihoda mora iznositi 30% naspram ukupne vrijednosti potpore (što bi značilo da u slučaju potpore od 10.000.000 kn, prihod treba iznositi 3.000.000 kn); U točki 2.3. navodi se da bespovratna potpora ne smije biti veća od 30% vlastitih prihoda prijavitelja i /ili partnera (što bi značilo da u slučaju potpore od 10.000.000 kn, prihodi moraju biti preko 33 milijuna kuna). Molimo ispraviti kontradiktorne navode. Primljeno na znanje Navedeno će se razmotriti te jasnije raspisati u Uputama za prijavitelje i pripadajućoj natječajnoj dokumentaciji.
70 Marina Tušek 1OPĆE INFORMACIJE, 6.6Financijska alokacija, iznosi i intenziteti bespovratnih sredstava, obveze prijavitelja Molimo da razmislite o povećanju maksimalnog iznosa bespovratnih sredstava po projektu sa 25 mil. HRK na 50 mil. HRK Primljeno na znanje Razmotrit će se.
71 Hrvatski klaster konkurentnosti obrambene industrije 1OPĆE INFORMACIJE, 6.6Financijska alokacija, iznosi i intenziteti bespovratnih sredstava, obveze prijavitelja Pohvala za brisanje opcije temeljnih istraživanja iz uvjeta natječaja i Poziva. Jasno je da RH tvrtke nisu kapacitirane za temeljna istraživanja te da bi se ista trebala prebaciti na područja/natječaje Operativnog programa pod kontrolom Ministarstva znanosti i obrazovanja obzirom na duge cikluse koji traju i koji prethode komercijalizaciji rezultata takvih istraživanja. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
72 Ljiljana Sović Brkičić 1OPĆE INFORMACIJE, 6.6Financijska alokacija, iznosi i intenziteti bespovratnih sredstava, obveze prijavitelja Potrebno je natječaj vezati uz TRL… Prijavitelj MOŽE ići na viši stupanj razvoja, te dobiti veću potporu i viši intenzitet potpore sukladno stupnju razvoja projekta, tek nakon što je predočio dokaze o prethodnim rezultatima… Hodogram: - prijavitelji mora definirati hipotezu i reći što je smislio, što će napraviti, kako će to napraviti i koji je njegov očekivani rezultat – TRL 2 - testirati koncept, napraviti studiju izvedivosti – TRL 3 - napraviti prototip u laboratorijskim uvjetima – TRL 4 - pa tek nakon toga ići u industrijski razvoj da bi se organizirala industrijska proizvodnja – TRL 5-8 - prijavitelj mora dostaviti dokaze da je dovršio prethodnu fazu (sredstvima EU ili osobnim sredstvima), prikazati rezultate, predočiti prototip napravljen u laboratorijskim uvjetima da bi mogao ići u industrijsko istraživanje i postavljanje industrijske proizvodnje, nakon čega slijedi serijska proizvodnja i komercijalizacija proizvoda Nije prihvaćen Poziv je sukladan programskim dokumentima, odnosno Operativnom programu Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. definiranim specifičnim ciljem 1b1 „Novi proizvodi i usluge kao rezultat djelatnosti istraživanja, razvoja i inovacija (IRI)“ i Strategijom pametne specijalizacije RH. Naglašavamo da u Uputama za prijavitelje za svaki objavljeni poziv stoji jasan popis nacionalnog i EU zakonodavstva čija je primjena obvezujuća za sve prijavitelje i korisnike. Također kriteriji za dodjelu bespovratnih sredstava su transparentni i kao takvi detaljno raspisani u dokumentaciji Poziva. Kod objave Poziva biti će objavljeni svi obrasci i prilozi kao i prilog koji detaljno opisuje postupak dodjele bespovratnih sredstava sa kriterijima i kontrolnim listama. Prihvatljivost prijavitelja i projekta opisana je u poglavlju 2 Uputa za prijavitelje – Pravila poziva. TRL se odnosi na engl. Technology Readiness Level odnosno Tehnološku razinu spremnosti neke tehnologije za njenu komercijalnu primjenu. Za potrebe ovog poziva, može se smatrati da različite kategorije IR-a odgovaraju Razini tehnološke spremnosti na sljedeći način: br. 1 (temeljno istraživanje), 2–4 (industrijsko istraživanje) i 5–8 (eksperimentalni razvoj) a sukladno Komunikaciji Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija: „Europska strategija za ključne pomoćne tehnologije – most prema rastu i novim radnim mjestima”, COM(2012) 341 završna verzija, 26.6.2012, TRL-ovi su: TRL 1 . temeljna (bazična, fundamentalna) istraživanja (nisu predmet financiranja sukladno Pozivu) TRL 2: Formuliranje tehnološkog koncepta TRL 3: Eksperimentalno dokazivanje koncepta TRL 4: Laboratorijska validacija tehnološkog koncepta TRL 5: Validacija tehnologije u relevantnom okruženju TRL 6. Demonstracija tehnologije u relevantnom okruženju TRL 7: Demonstracija tehnologije u operativnom okruženju TRL 8: Uspostavljen i kvalificiran tehnološki sustav TRL 9: Uspješno dokazana tehnologija- konkurentna proizvodnja
73 Ljiljana Sović Brkičić 1OPĆE INFORMACIJE, 6.6Financijska alokacija, iznosi i intenziteti bespovratnih sredstava, obveze prijavitelja Kod prijave na SME Instrument za Phase 2 (industrijsko istraživanje) prijavitelji moraju biti na TRL 6 i više, stoga nikako nije moguće da se u Hrvatskoj PoC (TRL 3) financira s 25.000.000 kn, ako je glavni cilj financiranje komercijalizacije inovativnih proizvoda i usluga. S 25.000.000 kn se može financirati industrijsko istraživanje koje se provodi na TRL 5-8 a koje uključuje validaciju tehnologije u relevantnom okruženju (industrija ili neko drugo relevantno okruženje npr. za usluge banka). Stoga je osnova provedbe ovog natječaja definiranje osnovnih pojmova i jasno definiranje cilja programa. Nije cilj programa raspodijeliti sredstva, tek tako, da se raspodijele. Cilj programa je poticanje komercijalizacije novih inovativnih tehnologija, proizvoda i usluga. Bit natječaja su INOVACIJE i PATENTI. A nije inovacija proizvodnja new-to-firm proizvoda kao što su ćevapi s lavandom, čokolada s paprom ili paprikom, sok s malo manje šećera ali koji ima veći čep i/ili kupnja radne linije i čitanje uputa za rad stroja. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
74 Ljiljana Sović Brkičić 1OPĆE INFORMACIJE, 6.6Financijska alokacija, iznosi i intenziteti bespovratnih sredstava, obveze prijavitelja Kako su određeni najviša i najniža visina potpore? Ako Europska komisije financira izradu studije izvedivosti (TRL TRL 3: Eksperimentalno dokazivanje koncepta), zašto natječaj nije razdvojen u 2 dijela, tako da se kroz privi dio financira provjera inovativnog koncepta (PoC) i izrada studije izvedivosti, a kroz drugi dio eksperimentalna i industrijska istraživanja. Stoga bi za PoC i izradu studije izvedivosti trebalo osigurati potporu od 350.000 kn (jer se s toliko financira u EU kroz SME Instrumetn Phase 1), pa bi to trebao biti najniži iznos potpore. Također bi trebalo osigurati brže i jednostavnije procedure provedbe, jer u SME Instrument Phase 1 natječaju prijavitelj opiše projektnu ideju na predlošku od 10 stranica, prijava se evaluira i prijavitelj dobije ili ne dobije sredstva za PoC i izradu studije izvedivosti, na način da dio sredstava dobije odmah a ostatak nekom što preda izrađenu studiju izvedivosti. Međutim, u Hrvatskoj sve postoji zbog birokrata. Birokrati pišu projektne prijave, birokrati dodjeljuju sredstva, birokrati kontroliraju provedbu PoC, a sve kroz komplicirane procedure koje nitko ne može razumjeti a kako se ne bi moglo stati na kraju kriminalu, jer u konačnici 10% i više sredstava od birokratima i njihovim pouzdanicima (prijateljskim konzultantima koji im daju proviziju). Sredstva koja je Vlada Republike Hrvatske osigurala za nositelje Pečata izvrsnosti su birokrati MINGO-a su preusmjerili u HAMAG-BICRO za PoC. Vrlo je "mudro" sredstva iz državnog proračuna preusmjeravati u PoC u trenutku kada se čeka povlačenje 5,5 milijardi kuna iz EU sredstava, a iz koji se treba financirati PoC. (izrada studije izvedivosti - TRL 3: Eksperimentalno dokazivanje koncepta). Međutim, u Hrvatskoj nikada nitko nije ni za što odgovoran. Donose se odluke na štetu države, i nitko neće odgovarati za štetna postupanja, i nitko neće dobiti otkaz iz državne službe zbog nenamjenskog raspodjeljivanja 100.000.000 Eura ili zbog preusmjeravanja sredstava iz državnog proračuna namijenjenih nositeljima Pečata izvrsnosti u PoC u HAMAG-BICRO, i protiv nikoga neće biti podnesena kaznena prijava ili će ista biti podnesena ali nepotpuna i šlampava, tako da bude odbačena, jer za sve postoji uhodani obrazac postupanja... https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=10604 https://hamagbicro.hr/otvoren-javni-poziv-poc8/ Nije prihvaćen Komentar se ne odnosi na predmet savjetovanja.
75 Ljiljana Sović Brkičić 1OPĆE INFORMACIJE, 6.6Financijska alokacija, iznosi i intenziteti bespovratnih sredstava, obveze prijavitelja Pogodovanje. Sredstva namijenjena istraživanju i razvoju se ne mogu raspodjeljivati kao NAGRADA BONITETNIMA. Jer je propisano, u predmetnom predlošku, da prijavitelj može zatražiti potporu visini 30% vlastitog prihoda u godini koja prethodi godini predaje projektnog prijedloga, ili 3x veću od vlastitih prihoda, a što je nebitno, i što je suprotno propisima europske komisije, jer se u predmetnom natječaju treba ocjenjivati postojeći rezultata, INOVACIJA i BUDUĆI PRIHOD a NE prihod prijavitelja u prethodnoj godini. Radi se o IZMIŠLJOTINI hrvatskih birokrata, jer u europskim pravilima je navedeno da se potpore daju projektima koje se ne bi mogli realizirati bez potpore EU sredstava. Nigdje ne postoje europski prospis da se visina potpore dodjele vezano uz visinu prihoda u prethodnoj godini. Birokrati navedenom birokratskom izmišljotinom legaliziraju raspodjeljivanje EU sredstava na način da se nagrađuju bonitetni prijavitelji (NAGRADA BONITETNIMA) jer im se dodjeljuju potpore vezane uz njihove prihode, a ne uz projekte koje imaju. Tako su i u prethodnom natječaju IRI potpore dobili: bonitetna stolarija, bonitetna bravarija, bonitetni proizvođač soka, bonitetni proizvođač keksa i vafla… iako nisu imali nikakve inovativne projekte koji su trebali biti financirani kroz program IRI. Primljeno na znanje Naglašavamo da u Uputama za prijavitelje za svaki objavljeni poziv stoji jasan popis nacionalnog i EU zakonodavstva čija je primjena obvezujuća za sve prijavitelje i korisnike, a odnosi se na materijalne, financijske, provedbene, i ostale aspekte projekata. Pri dodjeli potpora, davatelj potpora mora voditi računa o zdravom financijskom upravljanju. Jedan od propisnih kriterija i je i kapacitet prijavitelja za provedbu projekta. Također kriteriji za dodjelu bespovratnih sredstava su transparentni i kao takvi detaljno raspisani u dokumentaciji Poziva. Kod objave Poziva biti će objavljeni svi obrasci i prilozi kao i prilog koji detaljno opisuje postupak dodjele bespovratnih sredstava sa kriterijima i kontrolnim listama.
76 Hrvatski nezavisni izvoznici softvera 1OPĆE INFORMACIJE, 6.6Financijska alokacija, iznosi i intenziteti bespovratnih sredstava, obveze prijavitelja 1. Maksimalni znos je 25.000.000 po pojedinom poduzetniku ili po pojedinom projektnom prijedlogu? Ispada da ako su 2 poduzetnika mogu svaki tražiti po projektnom prijedlogu 25.000.000? Kasnije u tekstu navodi po projektu, ali iz ovoga to ne proizlazi jasno i nedvosmisleno. 3. Što su vlastiti prihodi? Poduzetnici to ne poznaju, već prihode dijele na prihode od prodaje, ili poslovne prihode, ukupne prihode. Kako se ovo reflektira na znanstvene institucije? Gledaju se i za njih vlastiti prihodi? Ukoliko da, onda treba jasno definirati što su vlastiti prihodi znanstvenih institucija sukladno oznaci u financijskim izvještajima istih. 4. Da li ovo znači da ukoliko projekt traži 10.000.000 kn potpore, prijavitelj i partneri zajedno moraju imati u prethodnoj godini 3 mil kn ostvarnih prihoda (za firme ukupni prihodi a za ZIO vlastitih prihoda)? Na stranici 24. pod točkom 6 piše upravo obrnuto- tražena potpora ne smije prelaziti 30% prihoda prethodne godine. Razlika između ove dvije definicije je ravno puta 9. 5. Ako je gore pod 4 odgovor DA, kako će se pratiti? Recimo, imate prijavitelja koji je imao 1 mil prihoda prethodne godine, a traži potporu od 10 mil za sebe jer mu je partner npr ZIO koji ima npr. 50 mil kn vlastitih prihoda. To bi značilo da ZIO za taj projekt rezervira neki broj svojih milijuna i za ovog prijavitelja. ZIO prijavljuje kao partner recimo 20 projekata na IRI2- bit će jako komplicirano to pratiti i zbrajati. 6. Da li se ovo uopće na bilo koji način odnosi na znanstvene institucije obzirom da oni formalno ne dobivaju potporu većim se dodijeljena bespovratna sredstva drugačije uzimaju u obzir? Odnosi se samo na firme? 7. Da li se gledaju konsolidirani izvještaji (prihodi) ili samo tvrtke koja prijavljuje? Naime, na stranici 27. piše: „Po predmetnom Pozivu jednom prijavitelju može biti dodijeljeno više potpora, a ukupan iznos potpore dodijeljen jedinstvenom poduzetniku mora biti u skladu s poglavljem 1.6“ Ova riječ „jedinstveni“ implicira konsolidirani pokazatelj grupe. 8. Ovaj uvjet (što god na kraju ispalo točnim) nije OK i predlažemo da se ovakva komplicirana ograničenja uklone. Diskriminira SME segment u odnosu na velike poduzetnike. Prema ovom, neka velika tvrtka može prijaviti 10 projekata od 25 mil kn svaki. Istovremeno, neke tvrtke koje su dobile investicije, a prihodovale samo 1 mil kn u prethodnoj godini jer su bile u fazi istraživanja, ne mogu prijaviti projekte.. Također, ovo je izuzetno komplicirano. Prijedlog: Kako bi se izbjegle sve komplikacije, tumaćenja i interpretacije, predlažemo krajnje pojednostaviti ove uvjete. Npr: - maksimalni iznos potpore za projekt iznosi 25 mil kn - maksimalni iznosi potpore na natječaju za pojedinog prijavitelja i partnera iznosi npr 40 mil kn. Pritom treba jasno reći gleda li se prijavitelj i partner kao konsolidirani poduzetnik ili samo kao prijavitelj. Također, mislimo da iz ovih limita treba izbaciti partnere koji su ZIO. U svakom slučaju, treba pojednostaviti. Prijavitelji ionako moraju zatvorti financijsku konstrukciju i osigurati provedbene kapacitete. Primljeno na znanje Bit će pojašnjeno.
77 DYVOLVE d.o.o. 1OPĆE INFORMACIJE, 6.6Financijska alokacija, iznosi i intenziteti bespovratnih sredstava, obveze prijavitelja Molimo Vas pojašnjenje i/ili izmjenu vezano uz omjer vlastitih prihoda i maksimalnog iznosa potpore. Poglavlje 1.6 navodi kako „omjer vlastitih prihoda prijavitelja i partnera (ako je primjenjivo)…. u godini koja prethodi godini predaje projektnog prijedloga moraju iznositi minimalno 30% naspram ukupne vrijednosti potpore za sve prijavljene projektne prijedloge“, dok poglavlje 2.3., točka 6. navodi kako se potpora ne može dodijeliti „Prijavitelju koji potražuje bespovratna sredstva veća od 30% vlastitih prihoda prijavitelja i/ili partnera u godini koja prethodi godini predaje projektnog prijedloga“. Molimo Vas pojašnjenje moraju li prihodi prijavitelja i partnera kombinirano iznositi minimalno 30% zatražene potpore ili prijavitelj i partner mogu zatražiti potporu u iznosu od maksimalno 30% vlastitih prihoda te hoće li se ovaj omjer primjenjivati kumulativno za zbroj prihoda prijavitelja/partnera te ukupne potpore za projekt ili će se promatrati zasebno odnos prihoda i potpore prijavitelja i partnera. Primljeno na znanje Navedeno će se razmotriti te jasnije raspisati u Uputama za prijavitelje i pripadajućoj natječajnoj dokumentaciji.
78 Ivana Bujas Rupić 1OPĆE INFORMACIJE, 6.6Financijska alokacija, iznosi i intenziteti bespovratnih sredstava, obveze prijavitelja Na koji način se računa omjer vlastitih prihoda prijavitelja i partnera u odnosu na maksimalni iznos potpore? Gleda li se omjer pojedinačno po prijavitelju i partneru ili njihov zbrojeni prihod mora iznositi minimalno 30% ukupne vrijednosti potpore? Uzima li se kod izračuna vlastitih prihoda, prihodi poduzeća sa svim povezanim i partnerskim poduzećima (npr. konsolidirana izvješća)? Što predstavlja kategorija vlastitih prihoda u računu dobiti i gubitka? Primljeno na znanje Navedeno će se razmotriti te jasnije raspisati u Uputama za prijavitelje i pripadajućoj natječajnoj dokumentaciji.
79 Maša Safundžić Kučuk 1OPĆE INFORMACIJE, 7.7Obveze koje se odnose na državne potpore/Vrste, iznos i intenzitet potpora Komentar na točku A.2) Predlažemo odrediti rok unutar kojeg PT2 mora dati odluku o odobrenju prelaska u sljedeću fazu. Iz razloga što stvarni projekti imaju često aktivnosti koje se odvijaju paralelno, te su povezane; tako da će bilo kakva umjetna i/ili dugotrajna stanka negativno utjecati na projekt, a ponajviše iz razloga što projekt smije trajati najviše 36 mjeseci ( primjera radi, razvoj farmaceutskog gotovog proizvoda traje više od toga, te treba izbjeći čekanje na odluke, ukoliko se doista želi omogućiti stavljanje proizvoda u promet). Primljeno na znanje Razmotrit će se.
80 Apsolon 1OPĆE INFORMACIJE, 7.7Obveze koje se odnose na državne potpore/Vrste, iznos i intenzitet potpora S obzirom na to da je svrha Poziva ''razvoj za tržište novih proizvoda (dobara i usluga) putem jačanja kapaciteta poduzeća za istraživanje, razvoj i inovacije te poticanja suradnje između poduzetnika i institucija za istraživanje i razvoj'' smatramo da je ovo nespretno složena formulacija, te predlažemo da izraz ''inovacijskih kapaciteta'' zamijenite s izrazom ''istraživačko-razvojnih'' kapaciteta. Uz navedeno, zahvaljujući projektnim aktivnostima, svi prijavitelji ojačat će svoje istraživačko-razvojne kapacitete, bez obzira na krajnji uspjeh inovacije. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
81 Apsolon 1OPĆE INFORMACIJE, 7.7Obveze koje se odnose na državne potpore/Vrste, iznos i intenzitet potpora Komentar na sekciju A) Potpore za projekte istraživanja i razvoja Znači li ovakva formulacija da je aktivnost Studije izvodljivosti moguće odraditi i na početku projekta, a ne isključivo na njegovu kraju kako je bilo propisano u prvome IRI natječaju? Ovu je stavku potrebno preciznije pojasniti kako bi svi prijavitelji raspolagali relevantnim informacijama prilikom službene objave poziva. Primljeno na znanje Navedeno pojašnjenje se nalazi u Uputama za prijavitelje pod točkom 1.7, podtočka A).
82 Apsolon 1OPĆE INFORMACIJE, 7.7Obveze koje se odnose na državne potpore/Vrste, iznos i intenzitet potpora Sljedeći komentar se odnosi na sekciju A) Potpore za projekte istraživanja i razvoja, ''Potpore za projekte istraživanja i razvoja u okviru ovog Poziva bit će dodijeljene poduzetnicima u svrhu provođenja vlastitih (in-house), ugovornih ili kolaborativnih istraživačko-razvojnih projekata usmjerenih na razvoj novih ili značajno poboljšanih proizvoda i usluga.'' Znači li ovakva formulacija da prijavitelj može imati samo i isključivo ugovorna istraživanja ili je nužno da uz ugovorna istraživanja provodi i vlastita (in-house) istraživanja? Konkretno, potrebno jasno precizirati mogu li prijavitelji u potpunosti pod-ugovoriti R&D? Primljeno na znanje Razmotrit će se.
83 Apsolon 1OPĆE INFORMACIJE, 7.7Obveze koje se odnose na državne potpore/Vrste, iznos i intenzitet potpora Samo se u članku 7.7 kada se govori o početku provedbe projekta spominje da se početkom provedbe projekta smatra zapošljavanje djelatnika na projektu, na drugim mjestima se ne spominje - Molimo vas pojašnjenje ima li ova odredba prioritet pred recimo odredbom 5.1. u kojoj se ne spominje zaopošljavanje i pred odredbom u Pojmovniku Početak provedbe projekta. Također, ako se primijenjuje odredba 7.7 kod definiranja početka projekta, uzima li se navedena situacija ako nastane i kod Partnera ili samo kod Korisnika za definiranje početka projekta? Radi pojednostavljenja i izbjegavanja dvojbi, smatramo da je najoptimalnije da se uzima odluka o radu na projektu kao relevantna osnova, a ne datum sklapanja Ugovora o radu. Primljeno na znanje Navedeno će se razmotriti te jasnije raspisati u Uputama za prijavitelje i pripadajućoj natječajnoj dokumentaciji.
84 Apsolon 1OPĆE INFORMACIJE, 7.7Obveze koje se odnose na državne potpore/Vrste, iznos i intenzitet potpora Komentar na sekciju A) Potpore za projekte istraživanja i razvoja U paragrafu se koristi nekoliko različitih termina, (faza, kategorija, aktivnost) za opis iste stvari (industrijsko istraživanje, eksperimentalni razvoj, studija izvodljivosti). Sugeriramo vas da termine ujednačite kako bi bilo jasno da se misli o fazama istraživanja, odnosno studiji izvodljivosti, te predlažemo da se izbjegava pojam aktivnosti kako ne bi došlo do zabune i miješanja s aktivnostima projekta. Uz navedeno, isto će omogućiti da svaka faza istraživanja uključuje više aktivnosti (unutar Obrasca 1), što trenutačno uz ovakvu formulaciju nije jasno je li moguće. Primljeno na znanje Navedeno će se razmotriti te jasnije raspisati u Uputama za prijavitelje i pripadajućoj natječajnoj dokumentaciji.
85 VUTEL d.o.o. 1OPĆE INFORMACIJE, 7.7Obveze koje se odnose na državne potpore/Vrste, iznos i intenzitet potpora U točki 1.7, tablica 3, navedeno je istraživanje „podložno opsežnom širenju znanja“ u intenzitetima od 65-85%, odnosno u daljnjem tekstu točke 1.7 navedeno je da se „rezultati projekta priopćuju širokom krugu javnosti na konferencijama, objavom, u repozitorijima s javnim pristupom, ili besplatnim računalnim programima i računalnim programima s otvorenim kodom“. S druge strane, troškovi širenja znanja nisu svrstani u kategoriju prihvatljivih (točka 2.10). Molimo pojašnjenje. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
86 Ljiljana Sović Brkičić 1OPĆE INFORMACIJE, 7.7Obveze koje se odnose na državne potpore/Vrste, iznos i intenzitet potpora Zašto nije navedeno na kojem TRL se provodi studija izvedivosti? TRL 4 – technology validated in lab TRL 3 – experimental proof of concept TRL 2 – technology concept formulated Studija izvedivosti se izvodi na TRL 3 (i/ili TRL 2-4), a predstavlja eksperimentalnu potvrdu koncepta, potvrdu provedivosti ideju, te može ukazati da se možda radi o inovativnom projektu, a što treba biti potvrđeno predajom patentnih prijava i ishođenjem patenata. Međutim, da su hrvatski birokrati napisali da se izrada studije izvedivosti provodi na TRL 3 morali bi objasniti kako se onda industrijsko istraživanje provodi na TRL 2-4, a oni to ne žele objašnjavati, te ne žele razgovarati o činjenici da su nenamjenski raspodijelili 100.000.000 Eura u IRI faza 1, te da na isti način žele raspodijeliti 5,5 milijardi kuna namijenjenih istraživanju i razvoju… Primljeno na znanje TRL se odnosi na engl. Technology Readiness Level odnosno Tehnološku razinu spremnosti neke tehnologije za njenu komercijalnu primjenu. Za potrebe ovog poziva, može se smatrati da različite kategorije IR-a odgovaraju Razini tehnološke spremnosti na sljedeći način: br. 1 (temeljno istraživanje), 2–4 (industrijsko istraživanje) i 5–8 (eksperimentalni razvoj) a sukladno Komunikaciji Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija: „Europska strategija za ključne pomoćne tehnologije – most prema rastu i novim radnim mjestima”, COM(2012) 341 završna verzija, 26.6.2012, TRL-ovi su: TRL 1 . temeljna (bazična, fundamentalna) istraživanja (nisu predmet financiranja sukladno Pozivu) TRL 2: Formuliranje tehnološkog koncepta TRL 3: Eksperimentalno dokazivanje koncepta TRL 4: Laboratorijska validacija tehnološkog koncepta TRL 5: Validacija tehnologije u relevantnom okruženju TRL 6. Demonstracija tehnologije u relevantnom okruženju TRL 7: Demonstracija tehnologije u operativnom okruženju TRL 8: Uspostavljen i kvalificiran tehnološki sustav TRL 9: Uspješno dokazana tehnologija- konkurentna proizvodnja
87 Ljiljana Sović Brkičić 1OPĆE INFORMACIJE, 7.7Obveze koje se odnose na državne potpore/Vrste, iznos i intenzitet potpora TRL https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/annexes/h2020-wp1415-annex-g-trl_en.pdf HORIZON 2020 – WORK PROGRAMME 2014-2015 General Annexes Page 1 of 1 Extract from Part 19 - Commission Decision C(2014)4995 G. Technology readiness levels (TRL) Where a topic description refers to a TRL, the following definitions apply, unless otherwise specified: PROIZVODNJA I KOMERCIJALIZACIJA PROIZVODA – na podupire se • TRL 9 – actual system proven in operational environment (competitive manufacturing in the case of key enabling technologies; or in space) INDUSTRIJSKI RAZVOJ – potpora 50 % • TRL 8 – system complete and qualified • TRL 7 – system prototype demonstration in operational environment • TRL 6 – technology demonstrated in relevant environment (industrially relevant environment in the case of key enabling technologies) • TRL 5 – technology validated in relevant environment (industrially relevant environment in the case of key enabling technologies) EKSPERIMENTALNI RAZVOJ / ISTRAŽIVANJE – potpora 25%, odnosno 50% za provjeru inovativnog koncepta i izradu studije izvedivosti • TRL 4 – technology validated in lab • TRL 3 – experimental proof of concept • TRL 2 – technology concept formulated TEMELJNA ISTRAŽIVANJA – teorisjki i eksperimentalni rad, intenzitet potpore 100% • TRL 1 – basic principles observed Primljeno na znanje TRL se odnosi na engl. Technology Readiness Level odnosno Tehnološku razinu spremnosti neke tehnologije za njenu komercijalnu primjenu. Za potrebe ovog poziva, može se smatrati da različite kategorije IR-a odgovaraju Razini tehnološke spremnosti na sljedeći način: br. 1 (temeljno istraživanje), 2–4 (industrijsko istraživanje) i 5–8 (eksperimentalni razvoj) a sukladno Komunikaciji Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija: „Europska strategija za ključne pomoćne tehnologije – most prema rastu i novim radnim mjestima”, COM(2012) 341 završna verzija, 26.6.2012, TRL-ovi su: TRL 1 . temeljna (bazična, fundamentalna) istraživanja (nisu predmet financiranja sukladno Pozivu) TRL 2: Formuliranje tehnološkog koncepta TRL 3: Eksperimentalno dokazivanje koncepta TRL 4: Laboratorijska validacija tehnološkog koncepta TRL 5: Validacija tehnologije u relevantnom okruženju TRL 6. Demonstracija tehnologije u relevantnom okruženju TRL 7: Demonstracija tehnologije u operativnom okruženju TRL 8: Uspostavljen i kvalificiran tehnološki sustav TRL 9: Uspješno dokazana tehnologija- konkurentna proizvodnja
88 Ljiljana Sović Brkičić 1OPĆE INFORMACIJE, 7.7Obveze koje se odnose na državne potpore/Vrste, iznos i intenzitet potpora Što je propisala Europska komisija Uredbom 651/2014? 1. Industrijsko istraživanje se provodi i industriji a laboratorijski istraživanje (eksperimentalni rad) se provodi u laboratorijima. 2. Prvo se provodi laboratorijsko istraživanje a zatim industrijsko istraživanje, pa je stoga TRL 2-4 eksperimentalni razvoj, a TRL 5-8 industrijsko istraživanje. stranica 9., točka 47. u kojoj piše …da se zadatak koji se izvodi u kasnijoj fazi istraživanja može kvalificirati kao industrijsko istraživanje… isto tako, djelatnost obavljena u ranijoj fazi projekta može predstavljati eksperimentalni razvoj stranica 24., točka 84. gdje se navodi …da temeljno istraživanje znači eksperimentalni ili teorijski rad 3. TRL ljestvica opisuje svaku fazu istraživanja, te navodi gdje se ista provode, u laboratorijima ili industriji odnosno drugom relevantnom okruženju… TRL ljestvica TRL 9 – actual system proven in operational environment (competitive manufacturing in the case of key enabling technologies; or in space) TRL 8 – system complete and qualified TRL 7 – system prototype demonstration in operational environment TRL 6 – technology demonstrated in relevant environment (industrially relevant environment in the case of key enabling technologies) TRL 5 – technology validated in relevant environment (industrially relevant environment in the case of key enabling technologies) TRL 4 – technology validated in lab TRL 3 – experimental proof of concept TRL 2 – technology concept formulated TRL 1 – basic principles observed 4. Nacionalni propisi ne moraju biti sukladni propisima Europske komisije. *** Zaključak… 1. Predložak predmetnog natječaja napravljen je suprotno propisima Europske komisije stoga se isti ne može provesti bez značajnih izmjena predmetnog predloška provedbe natječaja. 2. Natječaj IRI faza 1 također je proveden na način suprotan propisima Europske komisije. Primljeno na znanje Poziv je sukladan programskim dokumentima, odnosno Operativnom programu Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. definiranim specifičnim ciljem 1b1 „Novi proizvodi i usluge kao rezultat djelatnosti istraživanja, razvoja i inovacija (IRI)“ i Strategijom pametne specijalizacije RH. Naglašavamo da u Uputama za prijavitelje za svaki objavljeni poziv stoji jasan popis nacionalnog i EU zakonodavstva čija je primjena obvezujuća za sve prijavitelje i korisnike. Također kriteriji za dodjelu bespovratnih sredstava su transparentni i kao takvi detaljno raspisani u dokumentaciji Poziva. Kod objave Poziva biti će objavljeni svi obrasci i prilozi kao i prilog koji detaljno opisuje postupak dodjele bespovratnih sredstava sa kriterijima i kontrolnim listama. Prihvatljivost prijavitelja i projekta opisana je u poglavlju 2 Uputa za prijavitelje – Pravila poziva. TRL se odnosi na engl. Technology Readiness Level odnosno Tehnološku razinu spremnosti neke tehnologije za njenu komercijalnu primjenu. Za potrebe ovog poziva, može se smatrati da različite kategorije IR-a odgovaraju Razini tehnološke spremnosti na sljedeći način: br. 1 (temeljno istraživanje), 2–4 (industrijsko istraživanje) i 5–8 (eksperimentalni razvoj) a sukladno Komunikaciji Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija: „Europska strategija za ključne pomoćne tehnologije – most prema rastu i novim radnim mjestima”, COM(2012) 341 završna verzija, 26.6.2012, TRL-ovi su: TRL 1 . temeljna (bazična, fundamentalna) istraživanja (nisu predmet financiranja sukladno Pozivu) TRL 2: Formuliranje tehnološkog koncepta TRL 3: Eksperimentalno dokazivanje koncepta TRL 4: Laboratorijska validacija tehnološkog koncepta TRL 5: Validacija tehnologije u relevantnom okruženju TRL 6. Demonstracija tehnologije u relevantnom okruženju TRL 7: Demonstracija tehnologije u operativnom okruženju TRL 8: Uspostavljen i kvalificiran tehnološki sustav TRL 9: Uspješno dokazana tehnologija- konkurentna proizvodnja
89 Ljiljana Sović Brkičić 1OPĆE INFORMACIJE, 7.7Obveze koje se odnose na državne potpore/Vrste, iznos i intenzitet potpora Što su rekli hrvatski birokrati? 1. Industrijsko istraživanje se provodi u laboratoriju a eksperimentalni razvoj u relevantnom okruženju. Komentar: - hrvatski birokrati bi trebali odgovoriti što je to relevantno okruženje i na čemu se bazira predmetni zaključak - čak je i malom djetetu jasno da se industrijsko istraživanje provodi u industriji a laboratorijsko istraživanje u laboratoriju - svima je jasno da se dijete sa 7 godina ne može upisati u srednju školu nego prvo u osnovnu školu a nakon toga u srednju školu, te da se nakon srednje škole nitko ne vraća u osnovnu školu, pa sukladno tome nakon industrijskog razvoja nije potrebno provoditi laboratorijska istraživanja (eksperimentalni razvoj) - svima koji nešto rade je jasno da će se eksperimenti prvo provoditi u laboratorijima, na manjim strojevima i s manjim količinama materijala i supstanci, a da će se tek nakon potvrde inovativnog koncepta i ponavljanja niza eksperimenata kupovati skupa proizvodanja linija i uspostavljati industrijska proizvodnja - to je svima jasno osim hrvatskim birokratima - ali Europska komisija je računala i na takve kojima ništa nije jasno, pa je sve propisali - međutim hrvatski birokrati dijele europska sredstva ali ne čitaju europske propise 2. TRL 2-4 se odnosi na industrijsko istraživanje, a TRL 5-8 na eksperimentalni razvoj. Komentar: - ovo izjava prvi put se spominje u IRI natječaju faza 1, u odgovoru broj 322 - navedena izjava / odgovor iako potpuno pogrešna našla je mjesto u predlošku predmetnog pravilnika, pa bi trebao postati pravilo - nije dovoljno što je IRI faza 1 proveden prema nakaradnim pravilima hrvatskih birokrata, i svi budući natječaji trebaju biti provedeni na isti način 3. Hrvatski birokrati nisu gledali TRL skalu nego su svoje zaključke donijeli „pažljivim isčitavanjem teksta“… Komentar: - iako je u TRL ljestvici sve napisano, hrvatski birokrati su istu preveli (s engleskog jezika) samo djelomično, jer su preskočili prevesti dio teksta u kojem se navodi gdje se provodi koje istraživanje TRL – originalni tekst https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/annexes/h2020-wp1415-annex-g-trl_en.pdf TRL 6 – technology demonstrated in relevant environment (industrially relevant environment in the case of key enabling technologies) TRL 5 – technology validated in relevant environment (industrially relevant environment in the case of key enabling technologies) TRL 4 – technology validated in lab Prijevod dijela TRL ljestvice na hrvatski jezik: TRL 4: Laboratorijska validacija tehnološkog koncepta TRL 5: Validacija tehnologije u relevantnom okruženju TRL 6. Demonstracija tehnologije u relevantnom okruženju 4. U Industrijskoj strategija su naveli: „Što je projekt IRI bliži tržištu (npr. eksperimentalni razvoj tehnološke razine spremnosti TRL 8) tražit će se veći udio privatnih ulaganja u istraživanje“. Komentar: Navedena rečenica je apsolutno sadržajno netočna jer TRL 8 je industrijsko istraživanje a ne eksperimentalni razovoj, te je u potpunoj suprotnosti s propisima Europske komisije. Budući da se kroz predmetni natječaj raspodjeljuju europska sredstva potrebno se prilikom raspodjeljivana istih pridržavati se pravila koja je propisala Europska komisija… Primljeno na znanje Poziv je sukladan programskim dokumentima, odnosno Operativnom programu Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. definiranim specifičnim ciljem 1b1 „Novi proizvodi i usluge kao rezultat djelatnosti istraživanja, razvoja i inovacija (IRI)“ i Strategijom pametne specijalizacije RH. Naglašavamo da u Uputama za prijavitelje za svaki objavljeni poziv stoji jasan popis nacionalnog i EU zakonodavstva čija je primjena obvezujuća za sve prijavitelje i korisnike. Također kriteriji za dodjelu bespovratnih sredstava su transparentni i kao takvi detaljno raspisani u dokumentaciji Poziva. Kod objave Poziva biti će objavljeni svi obrasci i prilozi kao i prilog koji detaljno opisuje postupak dodjele bespovratnih sredstava sa kriterijima i kontrolnim listama. Prihvatljivost prijavitelja i projekta opisana je u poglavlju 2 Uputa za prijavitelje – Pravila poziva. TRL se odnosi na engl. Technology Readiness Level odnosno Tehnološku razinu spremnosti neke tehnologije za njenu komercijalnu primjenu. Za potrebe ovog poziva, može se smatrati da različite kategorije IR-a odgovaraju Razini tehnološke spremnosti na sljedeći način: br. 1 (temeljno istraživanje), 2–4 (industrijsko istraživanje) i 5–8 (eksperimentalni razvoj) a sukladno Komunikaciji Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija: „Europska strategija za ključne pomoćne tehnologije – most prema rastu i novim radnim mjestima”, COM(2012) 341 završna verzija, 26.6.2012, TRL-ovi su: TRL 1 . temeljna (bazična, fundamentalna) istraživanja (nisu predmet financiranja sukladno Pozivu) TRL 2: Formuliranje tehnološkog koncepta TRL 3: Eksperimentalno dokazivanje koncepta TRL 4: Laboratorijska validacija tehnološkog koncepta TRL 5: Validacija tehnologije u relevantnom okruženju TRL 6. Demonstracija tehnologije u relevantnom okruženju TRL 7: Demonstracija tehnologije u operativnom okruženju TRL 8: Uspostavljen i kvalificiran tehnološki sustav TRL 9: Uspješno dokazana tehnologija- konkurentna proizvodnja
90 Ljiljana Sović Brkičić 1OPĆE INFORMACIJE, 7.7Obveze koje se odnose na državne potpore/Vrste, iznos i intenzitet potpora Pečat izvrsnosti - komentari - projekt nositelja Pečata izvrsnosti bi se također trebali financirati kroz predmetni natjačaj, s tim da iste ne treba se ponovno ocjenjivati - prijavitelj se treba samo prijaviti – ispuniti obrazac A – online i predati postojeću prijavu i Pečat izvrsnosti - prijavitelju se trebaju ponuditi isti uvjeti – koje je imao u natječaju SME Instrument - prijavitelju se trebaju ponuditi i bolji uvjeti u odnosu na primarni natječaj ukoliko se bolji uvjeti nude ostalim prijaviteljima predmetnog natječaja – IRI faza 2 - npr. intenzitet potpore 80% ako to dopušta predmetni natječaj a sve ostalo uzima se iz prijave za koju je prijavitelj dobio Pečat izvrsnosti (aktivnosti, vrijednost / iznos akutnosti, ukupna vrijednost projekta) - ukoliko prijavitelj želi drugi iznos potpore (vrijednost projekta) i/ili druge aktivnosti treba pisati novu projektnu prijavu - ukoliko se radi o istoj projektnoj prijavi (za koju je dobio pečat izvrsnosti) ne treba pisati novu prijavu jer to predstavlja gubitak vremena i sredstava jer je predmetna prijava već napisana, plaćeni su konzultanti i za istu prijavu nije potrebno ponovno plaćati konzultante - osim toga navedena prijave je već ocijenjena / evaluirana od strane međunarodnih neovisnih stručnjaka - radi li se o Pečati izvrsnosti za Phase 1 ili Phase 2 SME Instrument natječaja - ne radi se o istoj stvari - Pečat izvrsnosti za Phase 1 podrazumijeva da projekt treba dobiti potporu za provjeru inovativnog koncepta i provedbu studije izvedivosti (iznos od 50.000 Eura) - Pečat izvrsnosti za Phase 2 podrazumijeva da projekt treba dobiti potporu za provedbu industrijskog istraživanja (iznos do 2,5 M Eura) - također, navedene prijave treba uzeti preko reda – riješiti odmah jer je već ocijenjena - treba posebno označiti prijave nositelja Pečata izvrsnosti *** Preporuke vezano uz Pečat izvrsnosti: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/seal-excellence/information-funding-bodies_en Who can fund Seal of Excellence projects? The Seal of Excellence offers a unique opportunity for funding bodies other than the European Commission to make use of the high-quality Horizon 2020 evaluation process. Any public authority or private organization with funding power, interested in investing in promising companies, researchers or institutions with innovative project proposals can fund Seal of Excellence projects. The community of practice Funding bodies interested in supporting Seal of Excellence projects can join the community of practice. This is a platform created by the Commission for the exchange of good practices between funders. Access is limited to national or regional authorities able to provide funding on research and innovation, or any other funding agency for innovative SMEs. If you join the community of practice, you will have access to: • meetings to discuss current practices and future developments • library including all relevant documents • discussion fora • aggregated figures on numbers and topics of Seal of Excellence awarded proposals in your own country/region • exchange of experiences with other funding bodies • promotion of your SOE-friendly measures through the Commission website and targeted emails to relevant group of SOE holders Tips for funders Seal of Excellence holders are great projects, not leftovers from Horizon 2020. The same strict criteria, international expert panel, transparent and competitive evaluation process applied to these projects and they were found to deserve funding and would have if there was a bigger budget. You can reduce your assessment process. There is no need to re-evaluate the content, just limit the checks to the minimum required by your rules. Consider offering different types of support (e.g. grants, loans, guarantees, coaching) and possibly combining a few. Seal of Excellence proposals may expect grants and the same aid intensity as Horizon 2020, but they could also be happy with other degrees of support. When you receive the Seal of Excellence, check the authenticity and integrity of the electronic certificate. You should also ask for the digitally protected submitted proposal and the evaluation summary report. National and regional founders It is up to regional and national funders to decide whether or not to establish a funding scheme to support Seal of excellence recipients using institutional, regional, national or EU funding such as the European Structural and Investment Funds. Funders in several EU countries have already introduced schemes to support Seal of excellence recipients. Funding opportunities under MSCA Potential funders can adapt the MSCA rates and conditions as they see fit. Nije prihvaćen Komentar se ne odnosi na predmet savjetovanja.
91 Ljiljana Sović Brkičić 1OPĆE INFORMACIJE, 7.7Obveze koje se odnose na državne potpore/Vrste, iznos i intenzitet potpora Zašto natječaj nije jasno strukturiran: - izrada studije izvedivosti (PoC, TRL 3) – najniža potpore 350.000 kn – intenzitet potpore 50% - eksperimentalni razvoj – intenzitet potpore 25% - industrijsko istraživanje – 50 % *** Kroz natječaj IRI faza 1 svi projekti su bili na TRL 3, a umjesto potpore od 350.000 kn za PoC i izradu studije izvedivosti dobili su potporu od 10 ili 20 ili 30 milijuna kuna. *** Uredbom 651/2014 predviđeno je financiranje projekta nositelja Pečata izvrsnosti kroz nacionalne programe. Zašto u predmetni natječaj nije uključeno financiranje projekata nositelja Pečata izvrsnosti? Primljeno na znanje TRL se odnosi na engl. Technology Readiness Level odnosno Tehnološku razinu spremnosti neke tehnologije za njenu komercijalnu primjenu. Za potrebe ovog poziva, može se smatrati da različite kategorije IR-a odgovaraju Razini tehnološke spremnosti na sljedeći način: br. 1 (temeljno istraživanje), 2–4 (industrijsko istraživanje) i 5–8 (eksperimentalni razvoj) a sukladno Komunikaciji Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija: „Europska strategija za ključne pomoćne tehnologije – most prema rastu i novim radnim mjestima”, COM(2012) 341 završna verzija, 26.6.2012, TRL-ovi su: TRL 1 . temeljna (bazična, fundamentalna) istraživanja (nisu predmet financiranja sukladno Pozivu) TRL 2: Formuliranje tehnološkog koncepta TRL 3: Eksperimentalno dokazivanje koncepta TRL 4: Laboratorijska validacija tehnološkog koncepta TRL 5: Validacija tehnologije u relevantnom okruženju TRL 6. Demonstracija tehnologije u relevantnom okruženju TRL 7: Demonstracija tehnologije u operativnom okruženju TRL 8: Uspostavljen i kvalificiran tehnološki sustav TRL 9: Uspješno dokazana tehnologija- konkurentna proizvodnja
92 Hrvatski nezavisni izvoznici softvera 1OPĆE INFORMACIJE, 7.7Obveze koje se odnose na državne potpore/Vrste, iznos i intenzitet potpora "Ako neki projekt obuhvaća više kategorija istraživanja i razvoja, svaka kategorija predstavlja jednu aktivnost Projekta." Ovo bi se trebalo zvati jednim elementom projekta, a ne jednom aktivnosti. Naime, pitanje je kako će biti napravljeno u sustavu eFondovi, ali faza istraživanja može imati puno različitih aktivnosti kao i faza razvoja. Prema ovome trebali bi imati jednu aktivnost za svaku fazu, što nije moguće. Molimo voditi računa u tekstu kao i u prijavnim obbrascima o tome da će svaka od kategorija (istraživanje, razvoj) imati više od jedne aktivnosti. Primljeno na znanje Navedeno će se razmotriti te jasnije raspisati u Uputama za prijavitelje i pripadajućoj natječajnoj dokumentaciji.
93 Hrvatski nezavisni izvoznici softvera 1OPĆE INFORMACIJE, 7.7Obveze koje se odnose na državne potpore/Vrste, iznos i intenzitet potpora "1. industrijsko istraživanje (TRL 2-4)" Treba jasno navesti da li ovo znači da se u projekt mora ući s TRL 2 (TRL 2 – technology concept formulated). Dakle, da li ulazimo s već formuliranim konceptom ili ga možemo tek razrađivati kroz aktivnosti? Primljeno na znanje Navedeno će se razmotriti te jasnije raspisati u Uputama za prijavitelje i pripadajućoj natječajnoj dokumentaciji.
94 Sasa Cikovic 1OPĆE INFORMACIJE, 7.7Obveze koje se odnose na državne potpore/Vrste, iznos i intenzitet potpora Komentar na B) Regionalne potpore za ulaganje, točka 6.: molimo detaljnije pojasnite što znači formulacija `na razini grupe` te što se podrazumijeva pod `veliki projekt ulaganja`. Sugeriramo da se pozovete na direktivu EU u ovom dijelu oko definiranja navedenih situacija kako bi korisnicima bilo jasnije koji je to ukupan iznos potpore za pojedinačni veliki projekt ulaganja koji ne smije biti premašen. Primljeno na znanje Navedeno će se razmotriti te jasnije raspisati u Uputama za prijavitelje i pripadajućoj natječajnoj dokumentaciji.
95 Sasa Cikovic 1OPĆE INFORMACIJE, 7.7Obveze koje se odnose na državne potpore/Vrste, iznos i intenzitet potpora Predlažemo da se temeljno istraživanje također uključi u prihvatljive aktivnosti s obzirom da su organizacije za istraživanje i širenje znanja prihvatljivi partneri na projektu te jer oni sukladno pozivu imaju pravo na objavljivanje vlastitih rezultata istraživanja. Nije prihvaćen Temeljna istraživanja iziskuju velika ulaganja i duži vremenski period za komercijalizaciju istraživanja i razvoja. Uzevši u obzir iskustva iz prve faze poziva demarkaciju s ulaganjima Ministarstva zananosti i obrazovanja, temeljna istraživanja nisu predmet ovog poziva.
96 Apsolon 1OPĆE INFORMACIJE, 8.8Dvostruko financiranje Formulacija “Prijavitelji ne smiju tražiti/primiti sredstva” je prilično nejasna i ograničavajuća. Naime, ne postoji opravdani razlog zašto prijavitelj ne bi mogao prijaviti isti projekt i na neki drugi izvor bespovratnih sredstava, s obzirom na to da ishod prijave na ovaj natječaj nije unaprijed determiniran te prijavitelj ne može znati hoće li dobiti tražena sredstva i u kojem iznosu. Uz navedeno, ovako napisana odredba praktički onemogućava kumuliranje potpora do najviših mogućih intenziteta sufinanciranja sukladno relevantnim Uredbama. Predlažemo da se termin “ne smiju tražiti/primiti sredstva” zamijeni terminom kako “prijavitelju ne smije biti dodjeljena sredstva” i tako se omogući da se isti projekt prijavi na više izvora financiranja, ali ne i da ostvari duplo financiranje. Primljeno na znanje Razmotrit će se. Dodatno ćemo pojasniti navod u kojem trenu prijavitelj može primiti a u kojem tražiti potporu, odnono na koju se situaciju navedeno odnosi.
97 Hrvatski nezavisni izvoznici softvera 1OPĆE INFORMACIJE, 8.8Dvostruko financiranje Ovo je pitanje koje i inače treba riješiti. Što znaći ne smije tražiti? Naime, kad je ova potpora odobrena i potpisan ugovor, tada ne smije tražiti jer neće ni dobiti, ali zašto je problem da istovremeno prijavi IRI i SME Instrument faza 2? Pa će odabrati jedan, ako mu se odobre. To je problem sa ZPU i EU natječajima za opremanje i izgradnju već neko vrijeme. Mislimo da bi trebalo jednom jasno napisati što ovo znači i iskazati kao primjer. Posebno jer u RH imamo nekoliko Seal of Excellence projekata koje bi i dalje pokušavale dobiti SME Instrument, ali nema razloga da propuste prijaviti i ovo, jer na SME Instrumentu faza 2 samo njih 3,2% bude financirano. Molimo jasno navesti da projekt može tražiti sredstva i kroz druge izvore potpore, ali ne nakon što je ovo odobreno. Primljeno na znanje Razmotrit će se. Dodatno ćemo pojasniti navod u kojem trenu prijavitelj može primiti a u kojem tražiti potporu, odnono na koju se situaciju navedeno odnosi.
98 Hrvatski klaster konkurentnosti obrambene industrije Poziv na dostavu projektnih prijedloga, 2PRAVILA POZIVA Dana 10. Ožujka 2019. godine na web stranicama Ministarstva gospodarstva, poduzentištva i obrta i HGK objavljeni su i raspisani "Javni pozivi za dostavu projektnih ideja poslovnog sektora u području istraživanja, razvoja i inovacija" koji su trajali od 15. - 25. Ožujka 2019 - - link: https://www.mingo.hr/page/raspisani-javni-pozivi-za-dostavu-projektnih-ideja-poslovnog-sektora-u-podrucju-istrazivanja-razvoja-i-inovacija https://www.hgk.hr/javni-poziv-za-dostavu-projektnih-ideja-poslovnog-sektora-za-aktivnosti-istrazivanja-razvoja-i-inovacija U okviru raspisanih poziva za iskaz interesa za dostavu projektnih ideja poslovnog sektora u pojedinom tematskom prioritetnom području S3 Strategije u kriterijima validacije naveden je slijedeći tekst: "Predlagateljima projektnih ideja koje dobiju ocjenu relevantnosti, Hrvatska gospodarska komora će u sklopu Strateškog projekta, a kao partner na Projektu, ako to predlagatelj bude želio, pružiti stručnu i tehničku pomoć u pripremi projektne dokumentacije za eventualnu buduću prijavu projekta, proizašlog iz projektne ideje, na javne pozive koje će objaviti Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta u okviru provedbe II. faze specifičnog cilja 1b1, a sukladno datumima iz godišnjeg plana objave Poziva koje se objavljuje na stranicama www.strukturnifondovi.hr." Obzirom na gore navedeno i istaknuto - može li se u uputama za prijavitelje ovog Poziva dobiti detaljnija informacija oko načina, vremenskog hodograma i kontakata na koji kao predlagatelji projektnih ideja koji jesu dobili ocjenu relevantnosti svoje projektne ideje iz pojedinog tematskog prioritetnog područja mogu dobiti "stručnu i tehničku pomoć u pripremi projektne dokumentacije za buduću prijavu projekta, proizašlog iz projektne ideje, na fazu II natječaja Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja? Ova opcija i mogućnost je bila jasno navedena u gore navedenom pozivu te obzirom da je isto nedvosmisleno povezano upravo s natječajem IRI 2 - bilo bi dobro da se u okviru poziva da konkretna uputa na koji način će se provesti gore iskazana mogućnost i beneficija za nositelje projektnih ideja koji jesu dobili ocjenu relevantnosti. Nije prihvaćen Komentar se ne odnosi na predmet savjetovanja.
99 Hrvatski nezavisni izvoznici softvera 2PRAVILA POZIVA, 1.1Prihvatljivost prijavitelja "Također, prijavitelj koji u trenutku podnošenja projektnog prijedloga nema registriran poslovni nastan u RH isti treba registrirati najkasnije do trenutka plaćanja potpore odnosno prije podnošenja prvog Zahtjeva za plaćanjem ili Zahtjeva za plaćanjem predujma." Ovo vam je jako čudno. Kako bi to funkcioniralo u praksi? Na koga će glasiti ugovor kojeg se mora potpisati prije isplate potpora ako tvrtka još nema registriranu tvrtku u RH? Nekako djeluje neprovedivo Nije prihvaćen Sredstva po ovom Pozivu dodjeljuju se po Programu dodjele državnih potpora za povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja i izmjene Programa (KLASA: 402-01/14-01/1053, URBROJ: 526-03-03-02-01/1-15-09 od 07. travnja 2015. godine), koji mora biti u skladu sa Uredbama Komisije (EU) br. 651/2014 i 2017/1084. Članak 1. Područje primjene; Točka 5 Uredbe navodi sljedeće: Ova Uredba ne primjenjuje se na mjere državnih potpora koje same po sebi, s obzirom na uvjete koji su s njima povezani ili s obzirom na način financiranja, podrazumijevaju neizbježnu povredu prava Unije, a posebno: (a) na mjere potpore za koje dodjela potpore ovisi o obvezi korisnika da ima poslovni nastan u određenoj državi članici ili da većina njegovih poslovnih jedinica ima poslovni nastan u toj državi članici. Međutim, zahtjev da ima poslovnu jedinicu ili podružnicu u državi članici koja dodjeljuje potporu u trenutku plaćanja potpore dopušten je.
100 LENKICA PENAVA 2PRAVILA POZIVA, 2.2Prihvatljivost partnera i formiranje partnerstva Predlažemo da se poduzeće unutar grupe također navede kao prihvatljiv partner na projektu Primljeno na znanje Razmotrit će se.
101 Cedevita d.o.o. 2PRAVILA POZIVA, 2.2Prihvatljivost partnera i formiranje partnerstva Sugeriramo službeno uključivanje unutar Uputa za prijavitelje opcije sklapanja partnerstva unutar grupe. Ova je opcija bila sadržana i u prvom IRI natječaju te se pokazala kao dobra praksa te je isto omogućilo sudjelovanje tvrtkama koje imaju uređenu organizacijsku podjelu na način da su u nekoliko povezanih tvrtki sadržane različite aktivnosti grupacije. Također, treba odrediti postoji li mogućnost da i partner unutar grupe ostvari veće intenzitete sufinanciranja u slučaju kada projekt uključuje učinkovitu suradnju između poduzetnika i Organizacije za istraživanje i širenje znanja. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
102 Apsolon 2PRAVILA POZIVA, 2.2Prihvatljivost partnera i formiranje partnerstva Sugeriramo da kroz službeni UzP omogućite Partnera unutar grupe jer mnoge tvrtke imaju izdvojene R&D odjele u zasebne tvrtke i zasebnu pravnu osobu. Navedeno je u prethodnom IRI natječaju bilo moguće, ali tek kroz upite u Q&A-u i posebnom sheetu u financijskom modelu. Predlažemo da iskoristite formulaciju iz dokumenta iz 2016., UČESTALA PITANJA I ODGOVORI U OKVIRU POZIVA NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA ZA POVEĆANJE RAZVOJA NOVIH PROIZVODA I USLUGA KOJI PROIZLAZE IZ AKTIVNOSTI ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA (IRI), koja govori da ''Prijavitelj može biti isključivo jedno od poduzeća unutar grupe, ostala poduzeća unutar grupe mogu sudjelovati na projektu uz prijavitelja, ali moraju biti prijavljena isključivo kao partner (tzv. partner unutar grupe), uz napomenu da takav ne može ostvariti dodatne bodove za učinkovitu suradnju, jer takav partner za razliku od tzv. vanjskog partnera nema učinkovitu suradnju.'' Ovo smatramo dobrom praksom i predlažemo da u sklopu proračuna u eFondovima osigurate unos troškova za Partnera unutar grupe. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
103 PharmaS d.o.o. 2PRAVILA POZIVA, 2.2Prihvatljivost partnera i formiranje partnerstva Ovim putem sugeriramo uključivanje povezanih tvrtki prijavitelja sudjelovanje u projektima kroz modalitet Partnera unutar grupe, kako je to bilo moguće i u prvom natječaju. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
104 PharmaS d.o.o. 2PRAVILA POZIVA, 2.2Prihvatljivost partnera i formiranje partnerstva Komentar na točku "partner je i onaj koji nema sjedište, odnosno poslovnu jedinicu ili podružnicu u RH, a sudjeluje u projektu sa najviše do 15% prihvatljivih troškova projekta." Ovim putem sugeriramo da se postavljena granica poveća na minimalno 30% prihvatljivih troškova projekta. Naime, s ovako nisko postavljenom granicom od svega 15% gotovo je nemoguće pronaći i privući relevantnog stranog partnera koji bi se uključio u istraživačko razvojni projekt (za ilustraciju, na prosječnom projektu od 10 mil. kn, prihvatljivi troškovi stranog partnera iznose svega 1,5 mil. kn). Zbog opisanog je gotovo nemoguće uključivanje u projekt vrhunskih stranih tvrtki koje posjeduju zavidan know how i “state of the art” tehnologiju te barataju recentnim istraživanjima i znanjem do kojih hrvatske tvrtke najčešće ne mogu samostalno doći. Navedenim se praktički onemogućava prijenos najsuvremenije tehnologije i znanja iz vrhunskih stranih tvrtki prema hrvatskim tvrtkama. Treba imati na umu kako hrvatske tvrtke prema ulaganju u aktivnosti istraživanja i razvoja ulažu znatno manje od prosjeka Europske unije te često zaostaju u tehnološkim i tehničkim kapacitetima, ali i specifičnim know howom za najboljim svjetskim firmama. Sklapanjem partnerstva sa stranim tvrtkama, hrvatskim se tvrtkama omogućava prijenos tehnologije i znanja uz mnogo niži trošak od samostalnog razvoja. Nije prihvaćen Sukladno uredbama po kojima se provodi Poziv, nije moguće sufinancirati više od 15% prihvatljivih troškova izvan programskog područja odnosno izvan Republike Hrvatske.
105 EOS INOVACIJE d.o.o. 2PRAVILA POZIVA, 2.2Prihvatljivost partnera i formiranje partnerstva Molimo pojasniti: 1. Definirati „vlastite prihode“ poduzetnika odnosno ZO- fakulteta. 2. Znači li to da ukoliko je prijavitelj imao 1 000 000 kn prihoda u prošloj godini te nađe partnera koji je imao 50 000 000 kn prihoda u prošloj godini, prijavitelj može potraživati max 15 300 000 kn bespovratne potpore jer se prihodi zbrajaju? 3. Ukoliko je tako, na koji način (kojim dokumentima) prijavitelj dokazuje zatvaranje financijske konstrukcije pri predaji projektnog prijedloga? 4. Znači li to da ukoliko je prijavitelj imao 5 000 000 kn prihoda u prošloj godini te nađe partnera koji je imao 50 000 000 kn prihoda u prošloj godini, prijavitelj može potraživati max 1 500 000 kn bespovratne potpore a partner 15.000.000 kn? Primljeno na znanje Navedeno će se razmotriti te jasnije raspisati u Uputama za prijavitelje i pripadajućoj natječajnoj dokumentaciji.
106 Mreža znanja d.o.o. 2PRAVILA POZIVA, 3.3Kriteriji za isključenje Odredba točke 1.6. Financijska alokacija, iznosi i intenziteti bespovratnih sredstava, obveze prijavitelja, koja glasi: „Prijavitelj može prijaviti više projektnih prijedloga po ovom Pozivu. Prijavitelj koji prijavljuje jedan ili više projektnih prijedloga može zatražiti maksimalne iznose potpore uzevši u obzir ograničenje koje se odnosi na omjer vlastitih prihoda prijavitelja i partnera (ako je primjenjivo) koji kombinirano u godini koja prethodi godini predaje projektnog prijedloga moraju iznositi minimalno 30% naspram ukupne vrijednosti potpore za sve prijavljene projektne prijedloge.“ je u direktnoj suprotnosti s kriterijem za isključenje broj 6., a koji definira da se potpora ne može dodijeliti „(…) Prijavitelju koji potražuje bespovratna sredstva veća od 30% vlastitih prihoda prijavitelja i/ili partnera u godini koja prethodi godini predaje projektnog prijedloga (…)“ Predlažemo ispravak teksta kriterija za isključenje pod rednim brojem 6. na način da glasi: „(…) Prijavitelju čiji projektni prijedlog (odnosno prijedlozi, ako je primjenjivo) nije u skladu s ograničenjem koje se odnosi na omjer ukupnih prihoda prijavitelja i partnera (ako je primjenjivo) koji kombinirano u godini koja prethodi godini predaje projektnog prijedloga moraju iznositi minimalno 30% naspram ukupne vrijednosti potpore za sve prijavljene projektne prijedloge.“ Također predlažemo da se izraz „vlastiti prihodi“ u cijelom tekstu Poziva izmijeni na način da odgovara izrazima definiranima u obrascima godišnjih financijskih izvještaja (npr. ukupni prihodi) kako bi se pojednostavnila provjera uvjeta prihvatljivosti, kako od strane Prijavitelja, tako i od strane tijela nadležnih za ocjenu projektnih prijedloga. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
107 CROTEH d.o.o. 2PRAVILA POZIVA, 3.3Kriteriji za isključenje Prema našem dugogodišnjem iskustvu, kao i iskustvu poduzeća i institucija s kojima surađujemo, istraživačko-razvojni projekti najčešće traju značajno duže od godine dana (2-3 godine) te smatramo kako navedeni kriterij (poglavlje 3.3. Kriteriji za isključenje, točka 6.) nije realno promatrati kroz godišnji prihod prijavitelja. Navedenim kriterijem ograničiti ćete značajni broj poduzetnika da se prijave na predmetni natječaj. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
108 HS Produkt d.o.o. 2PRAVILA POZIVA, 3.3Kriteriji za isključenje Vezano uz kriterij 6, nejasno je na čije vlastite prihode se odnosi postotak od 30%. Naime partner na Projektu može biti mali ili mikro prema kategorizaciji i za očekivati je u nekim slučajevima da će ukupan iznos prihvatljivih sredstava Projekta prelaziti 30% vlastitih prihoda Partnera za godinu prije predaje projektnog prijedloga. Predlažemo da iznos vlastitih prihoda u svrhu određivanja ograničenja na opisan način bude kumulativan za Prijavitelja i sve Partnere zajedno ili da se odnosi samo na vlastite prihode Prijavitelja. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
109 JOSIP ĆESIĆ 2PRAVILA POZIVA, 3.3Kriteriji za isključenje Poštovani, pojedine inovativne kompanije biti će značajno pogođene nekim stavkama kriterija za isključenje, a sigurni smo da ministarstvima nije cilj isključiti perspektivne tvrtke u natjecanju na značajna sredstva koja se investiraju pozivom. Primjerice, Gideon Brothers je kompanija osnovana prije gotovo 3 godine, no: 1. nema pozitivan EBITDA zbog visokih investicijskih troškova - to su troškovi koji se ne mogu iskazati drugačije nego kao rashodi razdoblja. - molimo da se ukloni točka 5. 2. nema značajnih prihoda u protekloj godini - investicijski ciklus u nekim visokotehnološkim granama kao što je robotika zahtjeva barem 2-3 godine ulaganja i fokusa na razvojne aktivnosti prije ostvarivanja značajnijih prihoda. - molimo da se ukloni točka 6. Na prošlom IRI natječaju ovi uvjeti nisu postojali te Vas molimo da se ovi kriteriji uklone iz natječaja. Naime, Gideon Brothers nije poduzeće u teškoćama jer smo primili značajnu investiciju te smo u 2018. izabrani za najuspješniji startup na natjecanjima: • Start.up! Germany; Njemačka. Gideon Brothers izabran za najperspektivniji svjetski startup u području mobilnosti i logistike. • Founders Forum; Velika Britanija. Gideon Brothers izabran za "AI Rising Star" Europe kao najperspektivniji startup u području umjetne inteligencije. Ovu pozitivnu sliku prati i lista naših korisnika među kojima se već danas nalaze neke od najvećih svjetskih kompanija, a sredstva IRI-a pomogla bi da kompanija, a time i Republika Hrvatska, bude konkurentna u globalnoj utrci u području robotike i umjetne inteligencije. Napominjem da je više od 35 zaposlenika Gideon Brothersa direktno aktivno u području istraživanja, razvoja i inovacija, a među njima je i 9 doktora znanosti iz područja robotike i umjetne inteligencije Ovo je dokaz značajnih kapaciteta za provođenje IRI aktivnosti u slučaju dodjeljivanja sredstava, iako EBIDTA i prihodi u prošloj godini to "plastično" ne prikazuju. Sličnih inovativnih kompanija ima još te se nadamo da će sporni uvjeti biti maknuti iz poziva kako bi se osiguralo da sredstva dobiju najbolji. Konačno, molimo da se iz Kriterija za isključenje uklone točke 5. i 6. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
110 Amalgen d.o.o. 2PRAVILA POZIVA, 3.3Kriteriji za isključenje Kriterij 6: Za dodjelu sredstava ključni elementi su projektni prijedlog sukladan ciljevima natječaja, posjedovanje provedbenih kapaciteta i osiguranje sufinanciranja. Molim maknuti ovaj uvjet iz natječaja. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
111 Amalgen d.o.o. 2PRAVILA POZIVA, 3.3Kriteriji za isključenje Kriterij 10: Zašto prijavitelj/partner ne bi mogla biti novopokrenuta tvrtka? Molim maknuti ovaj uvjet iz natječaja. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
112 Amalgen d.o.o. 2PRAVILA POZIVA, 3.3Kriteriji za isključenje Poštovani, komentar se odnosa na točku 4. Kriterija za isključenje. Ovaj kriterij nije postojao u IRI 1 natječaju, te predlažemo da se ukine. Postojanje npr. jednog stalno zaposlenog u godini koja prethodi prijavi i pozitivnoj ocjeni projekta nema nikakvog utjecaja na sposobnost prijavitelja/partnera da kreira projekt sukladan ciljevima natječaja, zaposli kvalificirane ljude i kupi nužnu opremu te time stvori kapacitete za provođenje projektnih aktivnosti uz dokaze osiguranja sredstava nužnih za sufinanciranje projekta. Ova je diskriminatoran i nepotreban kriterij te predlažemo da se ukloni. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
113 Apsolon 2PRAVILA POZIVA, 3.3Kriteriji za isključenje Poštovani, sljedeći komentar odnosi se na točku 3. Kriterija za isključenje: Prijavitelju/partneru koji je u dvije godine prije podnošenja zahtjeva za potporu proveo premještanje u objekt u kojem će se odvijati početno ulaganje za koje se traži potpora odnosno korisniku koji će to učiniti u razdoblju od najviše dvije godine nakon što bude dovršeno početno ulaganje za koje se traži potpora Smatramo da ovaj kriterij nije dovoljno jasan te predlažemo da ga dodatno pojasnite na način kako je to napravljeno u nedavno objavljenom Pozivu ''Inovacije u S3 područjima'': Premještanje znači transfer iste ili slične djelatnosti ili njezina dijela iz objekta u jednoj ugovornoj stranci (državi) Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru (EGP-u) (početni objekt) u objekt u kojemu se ulaganje odvija u drugoj ugovornoj stranci Sporazuma o EGP-u (objekt kojemu je dodijeljena potpora). Prijenos postoji ako proizvod ili usluga u početnim objektima i u objektima kojima je dodijeljena potpora služi barem dijelom za iste potrebe i ispunjava zahtjeve ili potrebe iste vrste korisnika, a radna se mjesta gube u istoj ili sličnoj djelatnosti u jednom od početnih objekata korisnika u EGP-u. Nije prihvaćen Navedeno pojašnjenje nalazi se u poglavlju 7. Pojmovnik, Uputa za prijavitelje.
114 VUTEL d.o.o. 2PRAVILA POZIVA, 3.3Kriteriji za isključenje Molimo preciznije određenje kako se odnos „Prijavitelju koji potražuje bespovratna sredstva veća od 30% vlastitih prihoda prijavitelja i/ili partnera…“ računa. Da li se računa iznos koji u projektu „koristi“ svaki od partnera u odnosu na prihode svakog od partnera, ili bespovratna sredstva mogu iznositi najviše 30% kumulativnih prihoda svih partnera, ili treće? I kako se dodavanje Regionalne potpore uključuje u navedenih 30%? Primljeno na znanje Razmotrit će se.
115 SPECULUM D.O.O. 2PRAVILA POZIVA, 3.3Kriteriji za isključenje Točka 3.3. Kriteriji za isključenje, točka 6. navodi: „Prijavitelju koji potražuje bespovratna sredstva veća od 30% vlastitih prihoda prijavitelja i/ili partnera…“. Na što se odnosi pojam „vlastitih prihoda“ budući da službeni dokument poduzetnika (GFI) ne koristi navedenu frazu? Molimo da upotrijebite službeni naziv financijskog pokazatelja na koji se točno misli (ukupni prihodi, prihodi od prodaje…). Primljeno na znanje Prihvaća se.
116 MATE KRIŠTO 2PRAVILA POZIVA, 3.3Kriteriji za isključenje Radi specifične situacije u Hrvatskoj izazvane slučajem Agrokor, brojne firme koje nisu poduzetnici u poteškoćama ne mogu radi otpisa potraživanja putem stavke rezervacije (dio poslovnih rashoda) zadovoljiti kriterij 5 jer imaju negativan EBITDA. Ne razumijem smisao tog kriterija pošto već postoji kriterij 7 koji se odnosi na poduzetnike s poteškoćama kojima se također prati EBITDA kriterij. Molimo Vas da kriterij pod 5 eliminirate iz dokumentacije radi specifične situacije u Hrvatskoj u 2018. godini. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
117 Ljiljana Sović Brkičić 2PRAVILA POZIVA, 3.3Kriteriji za isključenje MITO, KORUPCIJA, POGODOVANJE I KRIMINAL… Sve to je zajednički nazivnik za natječaj IRI. Ne može kriterij isključenja biti visina prihoda prijavitelja u godini koja prethodni predaji projektnog prijedloga (Kriterij isključenja 6.) Ne radi se o prijedlogu, preporuci ili zahtjevu Europske komisije nego o IZMIŠLJOTINI hrvatskih birokrata kako bi eliminirali dio prijavitelja, te kako bi sredstva namijenjena istraživanju i razvoju podijelili svojim pouzdanicima. Naime, budući da se radi o 750.000.000 kn, a što je dostatno za 30 prijava od 25.000.000 kn za pretpostaviti je da korumpirani birokrati već imaju 30 favorita, tako da se već zna 30 dobitnika navedenih sredstava. Možda su to članovi tematskih inovacijskih vijeća s kojima već surađuju (kroz navedeno vijeće i druge radne skupine npr. izrada industrijske strategije i sl.) ili neki od prijavitelja koje nisu uspjeli progurati u IRI natječaju faza 1. I njima nije bitno što navedeni prijavitelji nemaju inovativne projekte bitno da su bonitetni, te da su imali prihod u godini koja prethodi natječaju 3x veći od sredstava koja traže. Navedeni zahtjev nije propisala Europska komisija nego je izmišljotina korumpiranih hrvatskih birokrat jer moraju napraviti barijere kako bi sredstva dobili njihovi bonitetni pouzdanici. A cilj Europske komisije je dati potporu inovativnim projektima koji imaju radikalne inovacije i koji mogu ostvariti gospodarski rast (eksponencijalan)… i raspodjeljuju se navedena sredstva zato da bi se nagrađivali uspješni, bonitetni poduzetnici… Umjesto inovacije, patenata i komercijalizacije inovativnih patentno zaštićenih tehnologija, proizvoda i usluga u središtu natječaje je PRIHOD prijavitelja… a europska sredstva su NAGRADA BONITETNIM PRIJAVITELJIMA… Prijavitelj koji ima postavljenu hipotezu, testiran inovativni koncept, napravljena studija izvedivosti, napravljen prototip u laboratorijskim uvjetima, te koji ima ishođene svjetske patente u 75 država a što pokriva 3 milijarde ljudi, te koji ima Pečat izvrsnosti i preporuku Europske komisije za financiranje projekta se NE MOŽE prijaviti na predmetni natječaj. Birokrati su predmetni natječaj priredili za BONITETNE PRIJAVITELJE koji nemaju inovacije i patente, ali su imali PRIHODE u godini koja prethodni godini predaje projekten prijave, za razliku od potencijalnog prijaviteljima koji je u projekt uložio 10 M kn, 10 godina rada, a koji ima samo troškove i investicije… Ukoliko se sredstva namijenjena istraživanju i razvoju planiraju dijeliti stihijski, povlaštenim profesionalnim dobitnicima neka se uopće ne provodi natječaj nego neka se ista odmah podijele, dekretom… da ostali prijavitelji ne plaćaju konzultante, ne skupljaju papire i ne predaju projektne prijave, da ne glume korisne budale, jer se dobitnici već znaju, a sredstva se opetovano planiraju podijeliti suprotno propisima Europske komisije, Jer samo u Hrvatskoj se PoC (TRL 3 – provjera inovativnog koncepta i izrada studije izvedivosti) umjesto s 350.000 kn financira s 25.000.000 kn samo su ga birokrati drukčije nazvali. U Hrvatskoj birokrati PoC zovu industrijskim istraživanjem koje se provodi na TRL 2-4. Kako visina prihoda može biti kriterij za isključenje? U natječaju IRI faza 1 sredstva u iznosu od 100.000.000 Eura su podijeljen nenamjenski. Predložak natječaja IRI faza 2 je još gori i nakaradniji od onoga po kojemu je provođen natječaj IRI faza 1. Primljeno na znanje Naglašavamo da u Uputama za prijavitelje za svaki objavljeni poziv stoji jasan popis nacionalnog i EU zakonodavstva čija je primjena obvezujuća za sve prijavitelje i korisnike. Također kriteriji za dodjelu bespovratnih sredstava su transparentni i kao takvi detaljno raspisani u dokumentaciji Poziva. A jedan od propisanih kriterija je i kapacitet prijavitelja za provedbu projekta. Kod objave Poziva biti će objavljeni svi obrasci i prilozi kao i prilog koji detaljno opisuje postupak dodjele bespovratnih sredstava sa kriterijima i kontrolnim listama.
118 Hrvatski nezavisni izvoznici softvera 2PRAVILA POZIVA, 3.3Kriteriji za isključenje Kriterij 8: Problematičan dio (na mnogim natječajima do sada) je ovaj dio kada kažete " ili u postupku likvidacije" Ovo pitanje se provlači kroz gotovo sve natječaje i treba ga regulirati jasnije. Naime, na IRI natječaju se gleda konoslidirano prijavitelj pa je onda bilo tumačeno na prošlom IRI-ju da unutar čitave grupe ne smijete imati poduzeće u likvidaciji. To s likvidacijom je posebno pitanje jer tvrtke oglašavaju likvidacije firmi koje su osnovale, nisu s njima ništa radile pa ih gase. Likvidacija tvrtki prema Zakonu o trgovačkim društima moguće je samo kad je imovina veća od obaveza tako da se ne može poistovjećivati sa teškoćama. Likvidacija je ujedno i jedini način zatvaranja tvrtki koje vam više ne trebaju, a nisu nikom dužne niti u problemima. Dakle, mislimo da bi trebalo puno jasnije reći: - Da li je ovo uvjet za cijelu grupu i sve entitete unutar nje ili samo uvjet za tvrtku koja je prijavitelj ili partner - Ostaviti kao uvjet da isključivo prijavitelj i partner ne smiju biti u likvidaciji (NE ODNOSI se na likvidaciju nekog drugog poduzeća u grupi koje nije prijavitelj ni partner) Nije prihvaćen Za ovo pitanje relevantne su odredbe GBER-a i sudska praksa. Napominjemo kako postoje različite situacije u kojima se procjenjuje poduzetnik u teškoćama te nije moguće unaprijed dati jednoznačan odgovor.
119 Hrvatski nezavisni izvoznici softvera 2PRAVILA POZIVA, 3.3Kriteriji za isključenje Točka broj 6: Komentirali smo pod komentarom u poglavlju 1.6. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
120 Hrvatski nezavisni izvoznici softvera 2PRAVILA POZIVA, 3.3Kriteriji za isključenje Kriterij za isključenje broj 5: EBITDA Ovo nije bilo na prošlom IRI natječaju. Ovime eliminirate perjanice u inovacijama, istraživanju i razvoju u RH poput: Rimac Automobili, Greyp bikes, Gideon brothers itd. Naime, to su firme koje ne mogu nikako imati pozitivnu EBITDA jer ulažu milijune u RD, a novac su osigurali investicijama svjetski poznatih i renomiranih tvrtki. Vjerujemo da nije namjera MINGOa onemogućiti prijave cijeloj kategoriji tvrtki koje su primile investicije i dokazale da su iznimno inovativne, a ne bave se i drugim segmentima poslovanja pa da EBITDA ostvaruju iz ostatka poslovanja. Navedene tvrtke su samo najpoznatiji primjeri takvih firmi (s tim da treba dodati da jedna od navedenih ima i Seal of Excellence na SME Instrumentu faza 2), a takvih tvrtki ima još. Molimo maknuti ovaj uvjet iz natječaja. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
121 Sasa Cikovic 2PRAVILA POZIVA, 3.3Kriteriji za isključenje Komentar na kriterij 6: molimo da se detaljnije obrazloži uzimaju li se poslovni prihodi prijavitelja i svih partnera na projektu kao kumulativ i zatim se od tog iznosa računa 30% kao gornju granicu za potraživanje bespovratnih sredstava. Predlažemo da se kriterij broj 6 ukloni iz javnog poziva jer ograničava potencijalne korisnike/partnere na projektu koji posjeduju znanje i stručnosti koje ostatak tima nema i nužni su za provedbu projekta naročito uzevši u obzir situacije u kojima je banka spremna pratiti projekt za zatvaranje financijske konstrukcije i ono neće biti financirano iz vlastitih sredstava. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
122 Apsolon 2PRAVILA POZIVA, 4.4Broj projektnih prijedloga i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava po prijavitelju Potrebno je pobliže pojasniti što bi značila forumulacija ''jednom za svako djelovanje''. Misli li se to po pojedinom projektu? Primljeno na znanje Razmotrit će se.
123 IVAN SERTIĆ 2PRAVILA POZIVA, 4.4Broj projektnih prijedloga i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava po prijavitelju Predlažem da po predmetnom Pozivu jednom prijavitelju / jedinstvenom poduzetniku može biti dodijeljena samo jedna potpora. Mišljenja sam da će doprinos ciljevima ovog poziva i socio ekonomske koristi za društvo biti značajno veće u slučaju da bude odobren veći broj kvalitetnih projekata podnesenih od većeg broja kvalitetnih prijavitelja nego da se potiče koncentracija projekata na mali broj prijavitelja. Primljeno na znanje Prihvaća se.
124 Sasa Cikovic 2PRAVILA POZIVA, 4.4Broj projektnih prijedloga i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava po prijavitelju Molimo da se definira koji je dokaz, i je li potrebno, prilagati uz projektnu prijavu za financiranje kreditom banke, financiranje vlastitim sredstvima i kombinirano financiranje. Primljeno na znanje Navedeno pojašnjenje se nalazi u točki 2.5. Uputa za prijavitelje. Dokaz o zatvorenoj financijskoj konstrukciji prijavitelj/partner mora imati prije potpisa Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.
125 RASCO tvornica komunalne opreme d.o.o. 2PRAVILA POZIVA, 5.5Zahtjevi koji se odnose na sposobnost prijavitelja/partnera, učinkovito korištenje sredstava i održivost rezultata projekta Komentar se odnosi na način zatvaranja financijske konstrukcije, točka 2.5. Uputa za prijavitelje. Predlažemo da formulacija ostane kakva je bila u prvom IRI natječaju, gdje nije bilo potrebno deponirati novac, već je istu svrhu imala i npr. Odluka o rezervaciji dijela zadržane dobiti za potrebe financiranja projekta. Drugi prijedlog je da se preformuliraju točke i 2 i 3 kako bi bile međusobno usklađene na sljedeći način: "2) Financiranje vlastitim sredstvima Ako se udio privatnog sufinanciranja prijavitelja podmiruje iz vlastitih izvora, prijavitelj kao preduvjet za potpis Ugovora, a nakon donošenja Odluke o financiranju, je obvezan dostaviti dokaz (izvod) da je na posebnom računu osigurao sredstva u iznosu od minimalno 15% ukupne vrijednosti projekta umanjenog za iznos traženih bespovratnih sredstava i iznos povrativog PDV-a . 3) Kombinirano financiranje Ako se udio privatnog sufinanciranja prijavitelja podmiruje kombinirano, i kreditom banke i vlastitim sredstvima, prijavitelj kao preduvjet za potpis Ugovora, mora PT1 dostaviti Ugovor o kreditu i dostaviti dokaz (izvod) da je na posebnom računu osigurao sredstva u iznosu od minimalno 15% preostale vrijednosti projekta (razlike ukupne vrijednosti projekta umanjene za bespovratna sredstva, iznos povrativog PDV-a i kredit). O omjerima sredstava iz kredita i vlastitih sredstava prijavitelj može samostalno odlučiti vodeći računa da njihov zbroj mora odgovarati gore navedenoj definiciji zatvorene financijske konstrukcije." Primljeno na znanje Razmotrit će se.
126 Hrvoje Keko 2PRAVILA POZIVA, 5.5Zahtjevi koji se odnose na sposobnost prijavitelja/partnera, učinkovito korištenje sredstava i održivost rezultata projekta U ovom dijelu uputa za prijavu nelogično je kombinirano zatvaranje financijske konstrukcije: vjerujem da je riječ o nespretnoj formulaciji: nelogično je da u tom slučaju prijavitelj mora osigurati kompletnu preostalu vrijednost projekta, a ako sve financira iz vlastitih sredstava, tada mora dokazati da ima 15% ukupne vrijednosti projekta na računu. Da bi te dvije opcije bile ravnopravne, tu bi trebalo stajati "minimalno 15% od preostale vrijednosti projekta“ tj. od vrijednosti koja nije pokrivena ugovorom o kreditu. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
127 Apsolon 2PRAVILA POZIVA, 5.5Zahtjevi koji se odnose na sposobnost prijavitelja/partnera, učinkovito korištenje sredstava i održivost rezultata projekta Komentar se odnosi na način zatvaranja financijske konstrukcije, kombinirano financiranje. Smatramo kako je odredba da je potrebno na posebnom računu osigurati sredstva u iznosu od minimalno preostale vrijednosti projekta kada se isti djelomično financira kreditom veoma nepovoljna za prijavitelje te u praksi može rezultirati višemilijunskim iznosima koje će po potrebi poduzetnik morati odvojiti na posebnom računu, a koje duže vrijeme neće moći koristiti za uobičajeno poslovanje. Predlažemo da u slučaju kombiniranog zatvaranja financijske konstrukcije uklonite zahtjev za osiguravanjem ostatka sredstva na posebnom računu, ili alternativno, postavite prag od minimalno 15 % preostalog iznosa sredstava. Valja napomenuti kako tvrke, koje ulažu u IRI aktivnosti često imaju manje financijskih sredstava na raspolaganju od onih koji se ne bave takvim aktivnostima, te bi odredba da se na poseban račun mora odvojiti značajna sredstva, moglo utjecati na likvidnost priajvitelja. Zaključno, od prijavitelja se traži da ima zatvorenu financijsku konstrukciju na cijeli projekt, dakle i troškove svojih partnera koje prijavitelj pri realizaciji projekta neće snositi, što bi značilo, u slučaju da ostaje ovakva odredba, da će prijavitelj morati osigurati iznos sredstava koja su veća od njegovih troškova na projektu. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
128 Apsolon 2PRAVILA POZIVA, 5.5Zahtjevi koji se odnose na sposobnost prijavitelja/partnera, učinkovito korištenje sredstava i održivost rezultata projekta Komentar se odnosi na načun zatvaranja financijske konstrukcije. Smatramo kako u iznos s kojim je potrebno zatvoriti financijsku konstrukciju ne bi trebalo uključivati plaće stalno zaposlenih. Naime, s obzirom na to da se radi o osoblju koje je zaposleno kod prijavitelja/partnera i kojima se plaće uobičajeno isplaćuju iz tekućeg poslovanja iste ne predstavljaju dodatan trošak kao posljedica pokretanja IRI projekta. Mogućnost isplate plaća se zapravo dokazuje do sada uspješnim poslovanjem i potvrdom porezne uprave da su prema zaposlenima podmirene sve obveze i davanja te nije potrebno dodatno dokazivati mogućnost njihove isplate. S obzirom na navedeno, prijavitelj/partner bi trebali isključivo dokazati mogućnost zatvaranja financijske konstrukcije za ostale dodatne troškove koji su direktna posljedica pokretanja IRI projekta. Zaključno, od prijavitelja se traži da ima zatvorenu financijsku konstrukciju na cijeli projekt, dakle i troškove svojih partnera koje prijavitelj pri realizaciji projekta neće snositi. Nejasno je zašto se od prijavitelja traži zatvranje financijske konstukcije projekta i za troškove koje neće snositi te molimo da razmotrite prilagodbu ove točke. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
129 Apsolon 2PRAVILA POZIVA, 5.5Zahtjevi koji se odnose na sposobnost prijavitelja/partnera, učinkovito korištenje sredstava i održivost rezultata projekta Nastavno na komentare kolega iz Hrvatskih nezavisnih izvoznika softvera, i mi predlažemo izbacivanje odredbe o pripremljenom DON-u za projektni tim. Uz sve navedeno, smatramo da ova odredba predstavlja nepotrebno administrativno opterećenje za Prijavitelja u trenutku pripreme projekta, a pri prolasku projekta, priprema DON-a za ovaj segment se ionako podrazumijeva. Također, uslijed preduge evalucije može doći do ''zastarijevanja'' traženih specifikacija za projektni tim koje će uzrokovati izmjenu DON-a (primjerice dodatna znanja i vještine budućih članova projektnog tima) Primljeno na znanje Razmotrit će se.
130 EOS INOVACIJE d.o.o. 2PRAVILA POZIVA, 5.5Zahtjevi koji se odnose na sposobnost prijavitelja/partnera, učinkovito korištenje sredstava i održivost rezultata projekta Predlažemo - Načini zatvaranja fin. konstrukcije: 1. Komibinirano financiranje - „od minimalno 15%“ preostale vrijednosti projekta, budući da se radi o kombinaciji točaka 1 i 2 te da je prijaviteljima puno jednostavnije osigurati 15% . Također uzeti u obzir kako prema izračunima točke 1 i 3 nedaju isti rezultat. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
131 EOS INOVACIJE d.o.o. 2PRAVILA POZIVA, 5.5Zahtjevi koji se odnose na sposobnost prijavitelja/partnera, učinkovito korištenje sredstava i održivost rezultata projekta Molimo pojasniti: 1. Ukoliko je partner fakultet čiji zaposlenici primaju plaću iz državnog proračuna, mora li fakultet dostavljati određene dokaze kojima potvrđuje zatvaranje svoje financijske konstrukcije? Nije prihvaćen Navedeno se nalazi u Uputama za prijavitelje u točki 2.5: “Ukoliko je partner znanstveno-istraživačka institucija čiji zaposlenici primaju plaću iz Državnog proračuna RH, trošak plaća zaposlenika može se uzeti kao iznos vlastitog sufinanciranja istog.”
132 Marina Tušek 2PRAVILA POZIVA, 5.5Zahtjevi koji se odnose na sposobnost prijavitelja/partnera, učinkovito korištenje sredstava i održivost rezultata projekta 1. Poglavlje 2.5 „Zahtjevi koji se odnose na sposobnost prijavitelja/partnera, učinkovito korištenje sredstava i održivost rezultata projekta - 2) Financiranje vlastitim sredstvima - Ako se udio privatnog sufinanciranja prijavitelja podmiruje iz vlastitih izvora, prijavitelj kao preduvjet za potpis Ugovora, a nakon donošenja Odluke o financiranju, je obvezan dostaviti dokaz (izvod) da je na posebnom računu osigurao sredstva u iznosu od minimalno 15% ukupne vrijednosti projekta.“ --> Kako ovakav uvjet nije bio naveden u dosadašnjim natječajima molimo da se izbaci. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
133 Valzor d.o.o. 2PRAVILA POZIVA, 5.5Zahtjevi koji se odnose na sposobnost prijavitelja/partnera, učinkovito korištenje sredstava i održivost rezultata projekta Predlažemo da se kod svih opcija financiranja oduzme PDV. Prijavitelji PDV ionako iz mjeseca u mjesec vraćaju kao pretporez tijekom provedbe projekta. Uz to, niti jedna banka ne pristaje na dugoročno financiranje PDV-a. Pogledajte bilo koji HBOR-ov kreditni program, pa ćete vidjeti da se PDV ne financira u niti jednom programu, uključujući program "Kreditiranje EU projekata privatnog sektora". Isto vrijedi i za sve poslovne banke kad su u pitanju dugoročni krediti financiranja projekata. Na svakom natječaju gdje se PDV uključivao u financijsku konstrukciju projekta (npr. Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP) nastali su izuzetno veliki problemi za prijavitelje, jer NITI JEDNA BANKA NE ŽELI FINANCIRATI PDV. Za projekte EU fondova potrebno je ishoditi dugoročni kredit, a u dugoročni kredit nikako nije prihvatljivo uključivati PDV koji se nakon plaćanja vraća već idućeg mjeseca. Stoga molimo oduzmite PDV u svim opcijama financiranja kako ne bi stvarali probleme prijaviteljima, bankama i provedbenim tijelima. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
134 Ljiljana Sović Brkičić 2PRAVILA POZIVA, 5.5Zahtjevi koji se odnose na sposobnost prijavitelja/partnera, učinkovito korištenje sredstava i održivost rezultata projekta I odredba da se u trenutku potpisivanja ugovora moraju osigurati vlastita sredstva u cijelosti je IZMIŠLJOTINA hrvatskih birokrata. To Europska komisija nije propisala. Europska komisija propisuje kvartalni nadzor trošenje EU sredstava. Ukoliko nije isplaćen predujam korisnik mora u cijelosti podmiriti kvartalni trošak pa ona tražiti povrat sredstava sukladno odobrenom intenzitetu potpore. Tako da ne postoji mogućnost varanja od strane korisnika, a što birokrati prejudiciraju. S druge strane samo velike kompanije (favorizirani korisnici) imaju sredstva u suvišku te ih bez problema mogu pohraniti na posebnom računu, a za malu istraživačku organizaciju je problem imati na računu sredstva koja će biti angažirana tek za 24 ili 36 mjeseci, jer novac košta, kamate koštaju, sve to treba netko platiti. Nadalje, birokrati su ionako napravili sustav za bonitetne profesionalne dobitnike sa ne za one koji imaju radikalne inovacije koje bi trebale promijeniti gospodarsku sliku Hrvatske. Čak nije regularan zahtjev da se na posebnom računu čuvaju sredstva za nadolazeći kvartal. Jedini opravdan zahtjev pohranjivanja sredstava na posebnom računu je u slučaju da se sredstva isplaćuju kao predujam, pa bi na posebnom računu trebalo pohraniti sredstva koja odgovaraju vlastitom sudjelovanju proporcionalno isplaćenom predujmu. INOVACIJE, PATENTI, nove patentno zaštićene tehnologije, proizvodi i usluge mogu generirati gospodarski rast i otvaranje novih radnih mjesta i to se treba podupirati europskim sredstvima a ista se na mogu dijeliti kao NAGARADA BONITETNIMA. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
135 Hrvatski nezavisni izvoznici softvera 2PRAVILA POZIVA, 5.5Zahtjevi koji se odnose na sposobnost prijavitelja/partnera, učinkovito korištenje sredstava i održivost rezultata projekta ZATVARANJE FINANCIJSKE KONSTRUKCIJE KOMENTAR 1: Kod kombiniranog zatvaranja navodite: ".....da je na posebnom računu osigurao sredstva u iznosu od minimalno preostale vrijednosti projekta (razlike ukupne vrijednosti projekta umanjene za bespovratna sredstva i kredit)" Predlažemo da stoji „od minimalno 15% preostale vrijednosti projekta“. Naime, ako netko mora osigurati ukupno 10.000.000 kn, a odluči uzeti kredit od 2 mil, prema ovome mora uplatiti na račun odmah svih 8 mil razlike. Istovremeno, ako kaže da će kompletno sve vlastitim sredstvima onda mora uplatiti 15% cijelog projekta (koji bi bio oko 17 mil kn); što je puno manje od onih 8 mil kn. Nema logike. KOMENTAR 2: Tablica koju dajete za zatvaranje financijske konstrukcije funkcionira samo za opciju zatvaranja konstrukcije kreditom banke. Nije dobra za zatvaranje konstrukcije vlastitim sredstvima, a niti kombiniranom metodom ako uvažite naš kometnar iznad. Molimo za svaku varijantu dati posebnu tablicu koja će odgovarati varijanti. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
136 Hrvatski nezavisni izvoznici softvera 2PRAVILA POZIVA, 5.5Zahtjevi koji se odnose na sposobnost prijavitelja/partnera, učinkovito korištenje sredstava i održivost rezultata projekta "Prijavitelj mora osigurati odgovarajuće kapacitete za provedbu projekta na način da ima projektni tim s odgovarajućim iskustvom u provedbi projekata (voditelj projekta s najmanje 1 (jednom) godinom iskustva u vođenju projekata i osoba za računovodstvo, financije i administraciju s najmanje 1 (jednom) godinom radnog iskustva na poslovima računovodstva, financija i administracije). Ako u trenutku predaje projektnog prijedloga prijavitelj nema imenovani projektni tim, kao dokaz sposobnosti za provedbu projekta mora dostaviti dokaz da je u postupku zapošljavanja osobe koja će raditi na tim poslovima ili će ju imenovati naknadno, ili pripremljenu dokumentaciju za nadmetanje za nabavu usluge upravljanja projektom kao dokaz da će prijavitelj osigurati vanjsku pomoć. U svakom slučaju, odgovornosti članova projektnog tima za upravljanje i provedbu projekta moraju biti definirane i raspoređene, što prijavitelj opisuje u Prijavnom obrascu (Obrazac 1) ." Ovo je potpuno nepotrebno i iskopirano iz IRI natječaja MZOS-a. Imate male firme od 30-50 ljudi, imaju vanjsko računovodstvo, voditelj projekta ujedno i izvještava o projektu, odradi vidljivost i slično. Iz CISEx iskustva na +30 IRI projekata, možemo reći da je ovo potpuno nepotrebno. Ovime takvim firmama namećete obvezu zapošljavanja administrativnog osoblja koje realno nema što raditi 100% radnog vremena na izvještavanju. A voditelji projekata u IRI natječajima su u pravilu glavni tehnolozi na projektu, zašto bi imali isklustva s provedbom EU projekata? Stavljaju sebe i nekog admina na neki mali dio radnog vremena na projekt, educiraju se, odu na radionicu i sve OK. Ovo bi trebalo izbaciti. Uostalom, pa imaju i provedbu kao prihvatljiv trošak, odnosno mogu je platiti ako im treba. Molimo izbaciti iz teksta. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
137 HS Produkt d.o.o. 2PRAVILA POZIVA, 6.6Prihvatljivost projekta Vezano uz Tablicu 4. Odabrane IRI teme S3 pod-tematskih prioritetnih područja. U 1. temi PTPP Obrambene tehnologije i proizvodi dvojne namjene: "Istraživanje i razvoj funkcionalnosti, te unapređenja tekstilnih, balističkih i ostalih metalnih proizvoda s novim materijalima (grafen, polietilen, ugljikove cijevi, nanoprevlake i sl.) ili novim komponentama (senzorika) " predlažemo da se na kraju rečenice doda i " ili novim inovativnim tehnološkim postupcima." U 4. temi istog PTPP Tablice 4: " Istraživanje i razvoj senzorskih sustava, detektora, dozimetara, optoelektroničkih sustava, identifikatora, analitičkih uređaja, te modeliranja i simulacija." predlažemo na početku slijeda, prije "senzorskih sustava" dodati " razvoj mehatroničkih sklopova". Primljeno na znanje Razmotrit će se.
138 Amalgen d.o.o. 2PRAVILA POZIVA, 6.6Prihvatljivost projekta Mislimo da je odredba "projekt se u cijelosti provodi na području RH" u neskladu s odredbom pod točkom 2.2. kojom je omogućeno sudjelovanje partnera koji nema sjedište, poslovnu jedinicu ili podružnicu u RH do 15% prihvatljivih troškova projekta. Molimo da se omogući obavljanje projektnih aktivnosti van područja RH sukladno udjelu stranog partnera u prihvatljivim troškovima projekta. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
139 Apsolon 2PRAVILA POZIVA, 6.6Prihvatljivost projekta Komentar na točku: “Projekt se u cijelosti provodi na području RH; dokazuje se: Prijavnim obrascem (Obrazac 1.), Izjavom prijavitelja (Obrazac 2), Izjavom partnera (Obrazac 3).” Smatramo kako je ovu točku potrebno pojasniti odnosno izmijeniti. Naime, ovako napisana rečenica može se protumačiti kao nemogućnost uključivanja stranih partnera na projekt koji bi svoji dio istraživanja i razvoja provodili u svojoj matičnoj zemlji. Također, postavlja se pitanje, može li se podugovoriti neki dio istraživanja ili drugih savjetodavnih usluga koje bi provodila tvrtka koja nema registrirano sjedište u Hrvatskoj, niti bi tu uslugu provodila u Hrvatskoj (već bi primjerice samo dostavila rezultate svog istraživanja prijavitelju). Sugeriramo da se točka promjeni u “ Rezultati projekta moraju biti primijenjeni na području RH” Primljeno na znanje Razmotrit će se.
140 Apsolon 2PRAVILA POZIVA, 6.6Prihvatljivost projekta Skrećemo pozornost da u Tablicu 4., Odabrane IRI teme S3 pod-tematskih prioritetnih područja, niste dodali horizontalne teme Ključne razvojne tehnologije i Informacijsko-komunikacijske tehnologije te sugeriramo da iste dodate u sljedećoj iteraciji Uputa za prijavitelje. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
141 Hrvatski klaster konkurentnosti obrambene industrije 2PRAVILA POZIVA, 6.6Prihvatljivost projekta Stavka - "Projekt koji se planira provoditi mora biti usklađen s jednom od dolje odabranih IRI tema S3 pod-tematskih prioritetnih područja u okviru 5 tematskih prioritetnih područja......" Predlažemo modifikaciju ovog uvjeta. Razlog: Strategija pametne specijalizacije RH 2016-2020 u svojem sadržaju tematskih prioritetnih i pod-tematskih područja navodila je "indikativne" IRI teme u svakom od područja. Iste teme nisu bile isključujuće niti obvezujuće za prijavu, nego INDIKATIVNE (tj industrija je nabrajala određene teme koje su u tom trenutku procesima bile otkrivane u okviru djelovanja kako klastera, kako tematskih sastanaka sa industrijom, kako radnih grupa - ukratko svom silom poduzetničkog otkrivanja koja i jest navedena u objavljenoj i još uvijek validiranoj od strane Vlade RH S3 Strategiji). Na 1 poziv IRI su se znači samim time mogli javiti i prijavitelji sa nekom neidentificiranom temom razvoja ali koja je morala biti povezana sa glavnim tematskim prioritetnim područjem (to je bilo i jako dobro korišteno u samom procesu prijava na IRI1 jer neke teme prijavljivane nisu bile registtrirane u S3 ali su svejedno prolazile jer su bile vidljivo povezane sa određenim tematskim prioritetnim područjem). Radovima TIV-ova već je očigledno sužena S3 Strategija i jedno pod-područje (konkretno Protuminski program) već je eliminirano iz područja specijalizacije RH. Samim time S3 je sužen i uže fokusiran (žao nam je da se bolje nije razmatralo eliminiranje i ostalih područja od kojih neka zasigurno nisu prilika za RH i vidljivo je da ovise o 1 tvrtki samo). Rad TIV-ova izrazito cijenimo, ali nesumnjivo je da se u kratkom razdoblju (ispod 3 mjeseca u totalu) sužavanja "tema" (koje se nisu ni trebale sužavat jer su ponavljamo bile "indikativne", a ne "isključujuće") potencijalno moglo desiti da određene prilike za RH industriju (ne samo obrambenu) nisu identificirane ili ključni igrači nisu bili uključeni u rad TIV-a- npr. područje SIGURNOST (Đuro Đaković Specijalna vozila, SPAR-TAC, FLAMIFER Ozalj - tvrtke nisu bile ni pozvane u rad TIV niti su u tom trenutku bile dijelom određene institucije/ortnaizacije/udruge koja bi s njima radila na identificiranju određenih tema) - samim time; postoji realna opcija da sužene teme, ako ostane ovaj uvjet "moraju", neće obuhvatiti puni potencijal pojedinog područja! PRIJEDLOG NOVOG TEKSTA: "Prihvatljivi projektni prijedlozi u okviru ovog Poziva ostvarit će posebno bodovanje ukoliko se svojim usmjerenjem uklapaju u okvir 65 tema ulaganja, ažuriranih od strane TIV-ova početkom 2019. godine (Tablica 4. Uputa)." Ovim tesktom onda MGPO može dati na vrijednosti radovima TIV-ova da se dodatno boduju teme koje su nastale rezultatom rada TIV-ova a istovremeno neće isključivati neke teme koje bi se mogle pojaviti povezane sa pojedinim područjem - poanta je omogućiti širu bazu prijavitelja i projektnih ideja u svakom području, a ovim načinom bi se isto postiglo na zadovoljstvo i korist svih. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
142 IVAN SERTIĆ 2PRAVILA POZIVA, 6.6Prihvatljivost projekta Odabrane IRI teme S3 pod-tematskih prioritetnih područja S obzirom da Projekt koji se planira provoditi mora biti usklađen s jednom od dolje odabranih IRI tema S3 pod-tematskih prioritetnih područja u okviru 5 tematskih prioritetnih područja, te da navedeno može predstavljati razlog za isključenje projekta, mišljenja sam da je potrebno navedeni vrlo šturi opis IRI tema značajno detaljnije obrazložiti. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
143 Hrvatski nezavisni izvoznici softvera 2PRAVILA POZIVA, 6.6Prihvatljivost projekta Komentar na bullet: "Projekt se u cijelosti provodi na području RH" Ovo je bilo rasprava i na prošlom IRI natječaju. Što to znaći? Naime, na prošlom natječaju bilo je svakakvih odgovora na QA na ovu temu koji su se i mijenjali. Postavljalo se pitanje pilotiranja kod neke tvrtke u inozemstvu (ima projekata koji se u RH niti ne mogu pilotirati). Zatim se postavljalo pitanje, ako je dio projekta homologacija vozila, a koja traje dugo i održava se van RH jer je nemoguće odraditi u RH, je li to prihvatljivo. Zatim- imate mogućnost angažmana stranih partnera na projektu do 15%- oni će raditi bar djelomično iz svoje države valjda? Molimo jasno pojasniti što to znači u praksi. Sve gore navedeno je na kraju bilo OK na IRI 1, ali nećemo imati vremena za razna tumaćenja na ovom natječaju, na knap smo s vremenom kod projekata koji traju 3 godine. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
144 Apsolon 2PRAVILA POZIVA, 7.7Prihvatljive projektne aktivnosti: koja ulaganja su dozvoljena? Nastavno na komentar u točki 1.7. i ovdje predlažemo da izraz ''inovacijskih kapaciteta'' zamijenite s izrazom ''istraživačko-razvojnih'' kapaciteta. Kao što smo već komentirali, svrha Poziva je ''razvoj za tržište novih proizvoda (dobara i usluga) putem jačanja kapaciteta poduzeća za istraživanje, razvoj i inovacije te poticanja suradnje između poduzetnika i institucija za istraživanje i razvoj'' te smatramo da će zahvaljujući projektnim aktivnostima, svi prijavitelji ojačati svoje istraživačko-razvojne kapacitete, bez obzira na krajnji uspjeh inovacije. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
145 Maša Safundžić Kučuk 2PRAVILA POZIVA, 9.9Opći zahtjevi koji se odnose na prihvatljivost izdataka za provedbu projekta Molim vas da se uvaži neki postotak dozvoljenog odstupanja, kako je bilo u ranijim natječajima (15%) i da se to jasno navede. Naime, veća kapitalna ulaganja koja nisu dobavljiva iz kataloga traže izradu user requirement specification-a (URS-a) za točno definiranje cijene, što u fazi ponude nije uvijek izvedivo (zbog opsega posla koji takva dokumentacija traži i koja se ne radi za neobvezujuće ponude). Također, kako se rok za IRI2 stalno pomiče, ponude koje smo skupili su sad već zastarjele, ako ništa drugo, zbog tečaja. Sva ta odstupanja od početne ponude, ako su opravdana, lako će se objasniti, međutim bilo bi svima lakše da se zna koliko je prihvatljivo odstupanje, što će u konačnici dovesti do toga da se dobije najbolja vrijednost za novac. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
146 Mreža znanja d.o.o. 2PRAVILA POZIVA, 10.10,Prihvatljive kategorije troškova Predlažemo da se ukine potreba odabira između dvije opcije financiranja pojedinih skupina prihvatljivih troškova. Prema ponuđenim opcijama, prijavitelji ne biraju između prihvatljivih troškova koji se mogu klasificirati kao supstituti, već isključivo kao komplementarni troškovi koji se međusobno nadopunjuju i omogućuju pravovremenu i kvalitetnu provedbu projekta kako je definirano u projektnom prijedlogu. Iz odredbi točke 2.10. Prihvatljive kategorije troškova proizlazi da se prijaviteljima koji traže sufinanciranje ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu, troškova studije izvedivosti ili pak neizravnih troškova, prihvatljivima ne smatraju troškovi aktivnosti koje su obvezne za projekte sufinancirane iz fondova EU, kao što su troškovi informiranja i vidljivosti i troškovi revizije. Ova se odredba može smatrati paradoksalnom jer troškovi, koji su s jedne strane obvezni i moraju nastati u okviru provedbe projekta, s druge strane se neće smatrati prihvatljivima ako prijavitelj ima potrebu za ulaganjem u, primjerice, materijalnu imovinu koja mu je neophodna za provedbu planiranih aktivnosti i ostvarenje doprinosa pokazateljima rezultata Poziva. Slijedom navedenoga, predlažemo da se definira jedinstveni popis prihvatljivih troškova za sufinanciranje te se prijaviteljima prepusti definiranje aktivnosti i pratećih troškova koji su nužni za provedbu projektnog prijedloga i ostvarenje planiranih rezultata, a u okviru unaprijed zadanog raspona minimalnog i maksimalnog iznosa bespovratnih sredstava. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
147 RASCO tvornica komunalne opreme d.o.o. 2PRAVILA POZIVA, 10.10,Prihvatljive kategorije troškova Komentar se odnosi na dio točke 2.10 u kojemu se navode Opcije financiranja. Ukoliko prijavitelj odabere Opciju 2, molimo za pojašnjenje znači li to da repromaterijal nije prihvatljiv trošak, ili je isti obuhvaćen trećom kategorijom „Ostali troškovi temeljeni na stvarnim iznosima“, točkom 3: „ostali izdaci poslovanja, uključujući troškove materijala, potrošne robe i sličnih proizvoda“? Također, smatramo da bi za predmetne opcije trebalo propisati detaljnije i jasnije upute, budući da iz trenutne formulacije proizlazi da troškovi upravljanja projektom, troškovi horizontalnih mjera i vidljivosti, troškovi ugovornog istraživanja, troškovi revizije… i ostalo navedeno u četvrtoj kategoriji nisu prihvatljivi ukoliko odaberemo Opciju 2. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
148 RASCO tvornica komunalne opreme d.o.o. 2PRAVILA POZIVA, 10.10,Prihvatljive kategorije troškova Komentar se odnosi na dio točke 2.10., 4. kategorija troškova „Ostali troškovi prihvatljivi za financiranje…“ Uputa za prijavitelje. Molimo da se detaljnije propiše navedena 4. kategorija troškova koja se primjenjuje u slučaju odabira Opcije 1 financiranja prihvatljivih kategorija troškova. Nije jasno radi li se o jedinstvenoj stopi od (fiksnih) 40%, neovisno o kategoriji troškova, ili se ipak primjenjuju navedena ograničenja troškova? Ukoliko se radi o jedinstvenoj stopi, smatramo da bi se svi navedeni troškovi trebali izbrisati iz teksta, a izračun temeljiti isključivo na temelju prihvatljivih izravnih troškova osoblja. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
149 RASCO tvornica komunalne opreme d.o.o. 2PRAVILA POZIVA, 10.10,Prihvatljive kategorije troškova Komentar se odnosi na točku 2.10. Uputa za prijavitelje, 1. kategorija troškova, dio „Popratna dokumentacija za ocjenjivanje prihvatljivosti procjene troškova“. Specifikacija isplata plaće za banku nije primjenjiva, odnosno više se ne koristi, stoga predlažemo da se navedena odredba izbriše iz Uputa. Ukoliko je navedeno traženo zbog dokazivanja isplate plaće, predlažemo tražiti potvrdu porezne uprave o nepostojanju duga koja je, među ostalim, dokaz da su svi doprinosi vezani uz plaću isplaćeni. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
150 RASCO tvornica komunalne opreme d.o.o. 2PRAVILA POZIVA, 10.10,Prihvatljive kategorije troškova Komentar se odnosi na način izračun troškova plaća iz točke 2.10. Uputa za prijavitelje. Predlažemo da se izračun troškova plaća za (postojeće) zaposlenike za koje nije dostupno 12 platnih lista unutar godine dana prije predaje projektne prijave koristi onoliko platnih lista koliko je dostupno u navedenom razdoblju. Za novozaposlene osobe predlažemo da se izračun temelji na dostupnim platnim listama drugog zaposlenika koji radi na istom ili sličnom radnom mjestu, a kako bi se osigurala kompetitivnost što korištenjem NKD modela nije moguće. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
151 LENKICA PENAVA 2PRAVILA POZIVA, 10.10,Prihvatljive kategorije troškova Predlažemo da se nabava istraživačke opreme za potrebe provedbe projekta uvrsti u popis prihvatljivih troškova Organizacije za istraživanje i širenje znanja kao i trošak diseminacije rezultata projekta za Prijavitelje i Partnere. Odabir opcije financiranja je nejasan, predlaže se formuliranje na način da se svi prihvatljivi troškovi mogu koristiti . Dostava 12 platnih listi i ugovora o radu, posebno ukoliko se radi o dostavi podataka zaposlenika koji nije uključen u projekt ( za člana projekta koji je zaposlen manje od 12 uzastopnih mjeseci koji prethode podnošenju projektnog prijedloga) komplicirano je za poduzeća sa razine GDPR-a. Definiranje prosjeka prema području NDK 2007 nije dobra opcija za definiranje troška novozaposlenog osoblja, posebno ukoliko se radi o radnom mjestu koje radi više poslova (u više NDK djelatnosti) i generirati će veliki broj upita za pojašnjenje pa se predlaže definirati kao u IRI 1. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
152 Maša Safundžić Kučuk 2PRAVILA POZIVA, 10.10,Prihvatljive kategorije troškova Točka I. Postojeći zaposleni za kompleksne projekte, dostavljanje 12 platnih lista za svakog djelatnika na projektu predstavlja enormno opterećenje prijave papirologijom, pogotovo jer se još traže akt kojim se utvrđuje iznos bruto plaće, ugovor o radu, te sistematizacija radnih mjesta. Osim što predstavlja rizik da iznimno povjerljivi podatci procure, postavlja se pitanje čemu toliko dokaza trebaju PT1 i PT2 za određivanje troška osoblja, kad bi samo dio dokumentacije bio dovoljan. Nadalje, ako je baza godišnja ugovorena plaća, dovoljan bi bio Ugovor o radu, a ako je baza godišnja isplaćena plaća, obrazac IP-1, ali u potonjem slučaju onda u prosjek moraju ući i ostala davanja poput: naknade za prijevoz, bonusi i prekovremeni. Točka II. Novozaposleni Predlažemo da se pravilo izračuna prema NKD stavi kao opcija za one poduzetnike koji nemaju zaposlenika na usporednom radnome mjestu, a za sve one koji ga imaju, da se vrati izračun plaće za novozaposlenog preko prosječne plaće usporedivog radnog mjesta. Naime, plaće iz NKD ne uzimaju u obzir iskustvo novozaposlenog, te mogu biti ili nezadovoljavajuće, ako zapošljavamo iskusne stručnjake, ili previsoke, ako zapošljavamo osobu bez iskustva. Komentar na "Popratna dokumentacija za ocjenjivanje prihvatljivosti procjene troškova " Ova količina dokumentacije za prijavu je nepotrebna i opterećujuća. Shvaćamo da je potrebno osigurati točnost podataka, ali ovaj opseg je blokirajući za poduzetnike koji prijavljuju velike projekte, a žele transparentno i točno uključiti sve one zaposlenike koji doista sudjeluju u projektu. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
153 Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu 2PRAVILA POZIVA, 10.10,Prihvatljive kategorije troškova U cilju ujednačenosti primjene pravila u okviru Operativnih programa sugeriramo da se u godišnji bruto iznos troškova plaća uključe troškovi prijevoza i svih drugih beneficija zaposlenika koje im pripadaju po važećim zakonima i/ili kolektivnom ugovoru. Tumačenje da se računa samo tzv. Bruto 2 plaća (isključen prijevoz) nije u skladu s hrvatskim zakonima, jer kategorija „Bruto 2“ koju uvode službeno ne postoji, nego postoje samo kategorije „bruto plaća“ i „ukupan trošak plaće“. Ovakvo tumačenje vrlo je vjerojatno posljedica neispravnog prijevoda stavka 2. članka 68. Uredbe (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. godine. Stavak 2. članka 68. engleske inačice Uredbe glasi (istaknut relevantni tekst): (Stavak 2. For the purposes of determining staff costs relating to the implementation of an operation, the hourly rate applicable may be calculated by dividing the latest documented annual gross employment costs by 1 720 hours.) Dakle, to su svi godišnji troškovi ZII-a vezani za zaposlenje nekog djelatnika, pa u skladu s tim obuhvaćaju i godišnji bruto iznos troškova plaća i troškove prijevoza i troškove svih drugih beneficija zaposlenika koje im pripadaju po važećim zakonima i/ili kolektivnom ugovoru (npr. regresi, božićnice, darovi za djecu, jubilarne nagrade i sl.). Napomena: Svi navedeni troškovi zaposlenja prihvatljivi su u projektima koji se financiraju iz programa EC. Dodatno želimo istaknuti da se ovako različitim tumačenjima prihvatljivosti troškova diskriminiraju istraživači koji će se zaposliti na projektima odobrenima u okviru predmetnoga Poziva u odnosu na istraživače zaposlene na projektima odobrenima u okviru drugih poziva, a također i u odnosu na zaposlenike ZII koji primaju plaću iz državnog proračuna RH. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
154 Cedevita d.o.o. 2PRAVILA POZIVA, 10.10,Prihvatljive kategorije troškova Potrebno je omogućiti prijaviteljima i partnerima korištenje svih kategorija prihvatljivih troškova neovisno o opciji financiranja koju izaberu. Ne postoji razlog da se od prijavitelja / partnera traži da odabere samo određene kategorije troškova, odnosno da mora odustati od nekih. Unutar Opcije 1 nužno je uključiti troškove iz regionalnih potpora, dok se Opcijom 2 mora omogućiti i sufinanciranje troškova upravljanja projektom, revizije i slično. Ovdje se radi o veoma kompleksnim projektima te je nužno osigurati adekvatne kapacitete za provedbu projekta kako bi se umanjio rizik od pogrešaka te naposljetku financijskih korekcija koje može snositi prijavitelj. Prosjek troška plaće sukladno NKD djelatnosti za novozaposlene nije primjereno rješenje te će rezultirati budžetiranim iznosom koji će značajno odstupati od stvarnog troška. Predlažemo korištenje načina budžetiranja plaća kako je to bilo u prvom natječaju. Opisano se posebno odnosi na partnere koji su Organizacije za istraživanje i širenje znanja, a koje ne mogu dodatno vlastitim sredstvima pokriti jaz između budžetiranog troška i stvarne plaće. Smatramo nužnim korištenje Odluke / akta organizacije kao alata za procjenu troška plaća. Potrebno je definirati mogućnost nabave istraživačke opreme od strane Organizacija za istraživanje i širenje znanja. Za potrebu provedbe planiranih aktivnosti ponekad je potrebno nabaviti specifičnu opremu koju Organizacija ne posjeduje. S obzirom na to da Organizacije za istraživanje i širenje znanja raspolažu ograničenim sredstvima, nisu u mogućnosti nabaviti dodatnu opremu za provedbu projekata vlastitim sredstvima te je neophodno omogućiti nabavu opreme putem ovog natječaja. Sugeriramo vraćanje troška diseminacije rezultata projekta kao prihvatljive kategorije troškova. Jedan od ciljeva ovog poziva je suradnja sa znanstvenom zajednicom i stjecanje novih znanja te bi diseminacija rezultata istraživanja iz tog razloga trebala biti prihvatljiva. Ujedno, trošak bi trebao biti prihvatljiv i za prijavitelje / partnere koji nisu Organizacije za istraživanje i širenje znanja. Oni također provode istraživanja i dolaze do novih otkrića i znanja te bi i njima diseminacija rezultata trebala biti omogućena. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
155 PricewaterhouseCoopers Savjetovanje d.o.o. 2PRAVILA POZIVA, 10.10,Prihvatljive kategorije troškova Predlažemo Ministarstvu da re-evaluira praksu iz poziva “Inovacije u S3 područjima”, u okviru kojeg je Ugovor o radu naveden kao dokaz postojanja radnog mjesta. Isto se može dokazati sistematizacijom radnih mjesta koje su, između ostalog, i zakonska obveza za tvrtke koje zapošljavaju više od 20 radnika. Potraživanje Ugovora o radu kao dokaza o plaći postojećih djelatnika je redundantno iz razloga što se isto može dokazati obrascem IP1. Procjena troška za osobe zaposlene u okviru projekta ili novozaposlenog djelatnika (za kojeg se ne može minimalno jednom platnom listom dokazati stvarni trošak plaće) se prema PMF metodi izračunava temeljem standardne veličine jediničnog troška – čime se, uz predočenje sistematizacije za radno mjesto novozaposlenog djelatnika može dokazati i trošak plaće i činjenica postojanja radnog mjesta na koje se osoba zapošljava. Osim navedenog, molimo da se u obzir uzme i problematika očuvanja odnosa povjerenja i tajnosti između radnika i poslodavaca vezano uz regulaciju međusobnih odnosa te da Ugovor o radu (s prilozima) kao takav sadrži privilegirane podatke koji ni u kojem kontekstu nisu relevantni za evaluaciju projektne prijave. Još jednom napominjemo da Ugovor o radu nije potreban za dokazivanje činjenice postojanja radnog mjesta. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
156 HS Produkt d.o.o. 2PRAVILA POZIVA, 10.10,Prihvatljive kategorije troškova Vezano uz kategoriju troška 1. "Troškovi plaća osoblja zaposlenog kod prijavitelja i partnera (istraživača, tehničara i ostalog pomoćnog osoblja)". Želimo skrenuti pozornost na činjenicu da vlasnici obrta (mali i mikro) koji prijavljuju sami sebe kao jedinog zaposlenika svojeg obrta nisu obavezni sami sebi izdavati platne liste tj. prikazivati mjesečni dohotak. Slijedno tome ne postoji instrument za izračun njihovih godišnjih bruto 2 iznosa troškova plaća. Predlažemo da se revidira način izračuna prihvatljivih troškova vezano uz plaće radnika na način da budu obuhvaćeni svi mogući modaliteti zapošljavanja. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
157 HS Produkt d.o.o. 2PRAVILA POZIVA, 10.10,Prihvatljive kategorije troškova Vezano uz kategoriju troška 6. "Troškovi ulaganja u materijalnu imovinu", predlažemo da se eksplicitno troškovi ulaganja u adaptaciju i nadogradnju infrastrukture uvrste u prihvatljive troškove, u smislu pripremanja i opremanja prostora laboratorija u svrhu provođenja aktivnosti na prijavljenim IRI projektima (npr. građevinski radovi u svrhu uređenja istraživačkih laboratorija, nove el. i/ili mrežne instalacije za laboratorije, el. i IT oprema vezana uz opremanje laboratorija, nove instalacije komprimiranog zraka, nova rasvjetna tijela itd.). Također, predlažemo da se u kategoriji troška 3. "Ostali troškovi temeljeni na stvarnim iznosima" uvrsti točka kojom se predviđa amortizacija postojećih poslovnih prostora kao prihvatljiva vrsta troška. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
158 Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu 2PRAVILA POZIVA, 10.10,Prihvatljive kategorije troškova Predlažemo da se u ZIO prihvatljive troškove uključe troškovi objavljivanja rezultata istraživanja na konferencijama (u točki 2.10.10, 3. Ostali troškovi temeljeni na stvarnim iznosima). Prema tekstu iz Uputa za prethodni IRI natječaj: „Trošak objavljivanja vlastitih rezultata istraživanja i trošak priopćavanja rezultata projekta širokom krugu na konferencijama, objavom, u repozitorijima s javnim pristupom, ili besplatnim računalnim programima i računalnim programima s otvorenim kodom, primjenjivo za Organizacije za istraživanje i širenje znanja, prihvatljiv je za projekte vrijednosti do 1.500.000,00 HRK do maksimalno 20.000,00 HRK, a za projekte iznad 1.500.000,00 HRK do maksimalno 50.000,00 HRK.“ Obrazloženje: U točki 1.7.7. Uputa za prijavitelje koje su u e-savjetovanju, među uvjetima za povećanje potpore za poduzeća navedeni su i sljedeći: • „između jednog poduzetnika i jedne ili višeorganizacija za istraživanje i širenje znanja, pri čemu ta organizacija/organizacije snosi/e najmanje 10% a najviše 50% prihvatljivih troškova iimaju pravo na objavljivanje vlastitih rezultata istraživanja;“ • „ rezultati projekta priopćuju se širokom krugu javnosti na konferencijama, objavom, u repozitorijima s javnim pristupom, ili besplatnim računalnim programima i računalnim programima s otvorenim kodom.“ Slijedom navedenog treba predvidjeti i prihvatljive troškove za predstavljanje radova na međunarodnim znanstvenim konferencijama. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
159 Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu 2PRAVILA POZIVA, 10.10,Prihvatljive kategorije troškova Plaće novozaposlenih prema NKD nisu prihvatljive za ZIO, osobito tehničkog područja s obzirom da diplomirani inženjeri u privrednim subjektima imaju značajno veće plaće. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
160 Apsolon 2PRAVILA POZIVA, 10.10,Prihvatljive kategorije troškova Ovim putem sugeriramo da proširite prihvatljivost troškova kategorije „Ostali izdaci poslovanja“ za Znanstveno istraživačke organizacije te jasno i nedvosmisleno omogućite nabavu istraživačke opreme koja će biti korištena u istraživanju. Trenutačno, Znanstveno istraživačke organizacije se susreću s problemom nabave istraživačke opreme krucijalne za provedbu planiranih istraživanja, a koje zbog ograničenja u postojećim kategorijama proračuna nije moguće sufinancirati kroz ovaj poziv. Predlažemo maksimalno iskoristiti mogućnosti koje pruža članak 25 GBER-a, a koji omogućuje financiranje „troškova instrumenata i opreme, u opsegu i u razdoblju u kojem se upotrebljavaju za projekt. Ako se ti instrumenti i oprema ne upotrebljavaju za projekt tijekom čitavog njihova vijeka trajanja, prihvatljivim troškovima smatraju se, u skladu s općeprihvaćenim računovodstvenim načelima, samo troškovi amortizacije nastali u razdoblju trajanja projekta“. Nije prihvaćen Navedena odredba članka 25. Uredbe 651/2014 nalazi se u Uputama za prijavitelje točka 2.10, podtočka 4. U slučaju nedostatnih vlastitih kapaciteta, korisnik može koristiti kapacitete partnera na projektu. Sukladno uredbama po kojima se provodi Poziv, nije moguće sufinancirati nabavku opreme ZIO partnerima na projektima.
161 Apsolon 2PRAVILA POZIVA, 10.10,Prihvatljive kategorije troškova Molimo pojasnite način izračuna neizravnih troškova za opciju 1., tj. jesu li oni sadržani u sklopu točke 4. Ostali troškovi prihvatljivi za financiranje (unutar 40% fiksne stope prihvatljivih izravnih troškova osoblja)?/ ili se radi o dodatnom iznosu od 15% uz 40% fiksne stope / ili su neizravni troškovi u potpunosti isključeni iz opcije 1.? Primljeno na znanje Razmotrit će se.
162 Apsolon 2PRAVILA POZIVA, 10.10,Prihvatljive kategorije troškova Pretpostavljamo da je trošak objave rezultata istraživanja koji je bio prihvatljiv na prvom IRI natječaju omaškom izostavljen u ovom pozivu te Vas molimo da isti ponovno uključite. Također, smatramo kako bi maksimalni iznos troška, koji je na prvom natječaju bio postavljen na 50.000 kn trebalo povećati na minimalno 100.000 kn. Naime, problem često nastaje kod prijave na poznate svjetske konferencije gdje je trošak kotizacije veoma visok. Također, u projektima koji se sastoje od istraživanja iz većeg broja znanstvenih područja, nije moguće pokriti sve troškove diseminacije za svako područje istraživanja. Zaključno, smatramo kako bi se prihvatljivost troška diseminacije trebala proširiti i na prijavitelje/partnere koji nisu Znanstveno istraživačke organizacije. Ovi subjekti također provode znanstvena istraživanja u sklopu projekta te često ostvaruju rezultate koji su važni za čitavu stručnu javnost u nekom području. Primjerice, u slučaju revolucionarnih istraživanja u medicini i farmaciji koja doprinose rješavanju izazova u javnom zdravstvu sa značajnim utjecajem na globalnoj razini. Također valja naglasiti kako je širenje znanja jedan od ciljeva poziva te bi stoga trošak ove aktivnosti trebao biti prihvatljiv trošak i za priajvitelje/partnere koji nisu Znanstveno istraživačke organizacije. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
163 Apsolon 2PRAVILA POZIVA, 10.10,Prihvatljive kategorije troškova Komentar se odnosi na: “Troškovi ulaganja u materijalnu imovinu koja se koristi za aktivnosti Projekta (laboratoriji za istraživanje i razvoj, strojevi i oprema).” Kako ne bi došlo do zabune i naknadnih pojašnjenja kroz modalitet Pitanja i odgovori, molimo da se u ovom dijelu jasno navede kako je trošak adaptacije i uređenja prostora koji se koristi u svrhu provedbe aktivnosti istraživanja i razvoja prihvatljiv za sufinanciranje na ovom natječaju. S obzirom na to da je jedan od ciljeva ovog poziva jačanje kapaciteta poduzeća za istraživanje, razvoj i inovacije nema razloga da ova kategorija troška ne bude prihvatljiva. Valja naglasiti kako je predmetnim natječajem dozvoljena nabava materijalne imovine (razne istraživačke opreme) u svrhu provedbe aktivnosti istraživanja, te je moguće da će prijavitelj / partner biti primorani napraviti određene promjene / prilagodbe u vlastitom prostru kako bi se nova oprema mogla instalirati i koristiti. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
164 Apsolon 2PRAVILA POZIVA, 10.10,Prihvatljive kategorije troškova Predlažemo izuzimanje Ugovora o radu iz obavezne dokumentacije za postojeće osoblje. Naime, sve relevantne informacije nalaze se u platnim listama te predlažemo da se Ugovor o radu priloži samo za one koji su zaposleni manje od 12 mjeseci kako bi se dokazao trenutak zapošljavanja. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
165 Apsolon 2PRAVILA POZIVA, 10.10,Prihvatljive kategorije troškova Komentar se odnosi na točku Propratna dokumentacija za ocjenjivanje prihvatljivosti procjene troškova; “akt/i o unutarnjem ustrojstvu i organizacijsku shemu institucije s posebno označenim organizacijskim jedinicama i radnim mjestima za obavljanje prihvatljivih aktivnosti”. Iz navedenog nije jasno što se točno provjerava ovim dokumentom, tko ga mora dostaviti i u kojim institucijama se isti koristi za provjeru troška plaća. Ljubazno molimo da se ovaj dokument izbaci iz popisa obvezne dokumentacije ili, alternativno, jasno naznači u kojim situacijama se isti mora dostaviti. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
166 Apsolon 2PRAVILA POZIVA, 10.10,Prihvatljive kategorije troškova Predlažemo da specifikaciju isplate plaće za banku izuzmete iz obavezne dokumentacije. Isplatu plaće dokazuje platna lista, a u konačnici, nepostojanje duga prema zaposlenicima potvrdit će i potvrda Porezne uprave u fazi evaluacije i ugovaranja. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
167 Apsolon 2PRAVILA POZIVA, 10.10,Prihvatljive kategorije troškova Komentar se odnosi na točku Propratna dokumentacija za ocjenjivanje prihvatljivosti procjene troškova; “dokumenti (akt) temeljem kojih se utvrđuje iznos bruto plaće;” Smatramo kako bi uz “dokumenti (akt) temeljem kojih se utvrđuje iznos bruto plaće” trebalo staviti odredbu “ako je primjenjivo” kako bi bilo jasno i nedvosmisleno da je isti dokument potrebno dostaviti isključivo kada se isti koristi za utvrđivanje iznosa procijenjenih troškova plaća na projektu, a umjesto nekog drugoog dokumenta, primjerice platnih lista Primljeno na znanje Razmotrit će se.
168 Apsolon 2PRAVILA POZIVA, 10.10,Prihvatljive kategorije troškova Smatramo da za potrebe provjere prihvatljivosti troškova plaća postojećeg osoblja tražite opseg dokumenata koji previše administrativno opterećuje prijavitelje te da neki prateći dokumenti dokazuju iste stvari. Primjerice, iznos bruto plaće može se iščitati iz platne liste, koja je ujedno i dokaz o radnom odnosu stoga ne treba dostavljati i ugovor u radu. Za ilustraciju, uzmimo za primjer sljedeću situaciju: U sklopu projekta, sudjelovat će 11 članova postojećeg osoblja Prijavitelja i Partnera, odnosno, 6 članova projektnog tima iz organizacije Prijavitelja i 5 članova projektnog tima iz organizacije Partnera. Za potrebe predaje projekta potrebno je priložiti: 1. 11 aktova kojima se utvrđuje iznos bruto plaće 2. 132 platne liste 3. 2 specifikacije za isplatu plaće za banku 4. 2 akta o unutarnjem ustrojstvu i organizacijskim shemama 5. 11 ugovora o radu Sveukupno za dokazivanje prihvatljivosti troškova plaća postojećeg osoblja potrebno je priložiti 158 dokumenata!!! Za potrebe olakšanja procedure, sugeriramo izbacivanje/reviziju pojedinih popratnih dokumenata iz obavezne dokumentacije - ugovora o radu, organizacijske sheme, i specifikacije isplate plaće za banku. Predlažemo da ovi dokumenti budu opcionalni i da se prilože ''ako su primjenjivi'', odnosno da se specificira u kojoj je situaciji potrebno dostaviti pojedini dokument, a da se obvezna dokumentacija svede na nužnu. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
169 INA Industrija nafte d.d. 2PRAVILA POZIVA, 10.10,Prihvatljive kategorije troškova Komentar se odnosi na točku II Novozaposleni Budžetiranje plaća za novozaposlene osobe korištenjem NKD modela nije adekvatan te donosi brojne probleme za prijavitelje i partnere. Ovakvim modelom ne budžetira se stvarni iznos troška plaće iz razloga što osoblje koje je uključeno u projekt najčešće čine iskusni istraživači s većim plaćama od prosjeka. Također, navedenim modelom ne možemo ni zaposliti najbolje istraživače jer im ne možemo ponuditi dovoljno veliku plaću. Molimo da za ovaj izračun omogućite dostavu platnih lista osobe na sličnom radnom mjestu ili izračun putem procjene prijavitelja/partnera. 3. Molimo da uključite prihvatljivost troška objave rezultata istraživanja do minimalnog iznosa od 100.000 kn. Troškovi kotizacija relevantnih svjetskih kongresa i konferencija su visoki, a kako je jedan od ciljeva Poziva što veće širenje znanja, potrebno je pokriti diseminaciju za veći broj područja istraživanja. Uz navedeno sugeriramo da uključite i prihvatljivost troška diseminacija i za prijavitelje i partnere koji nisu znanstveno istraživačke organizacije. U projektu ćemo provoditi istraživanja koja doprinose rješavanju izazova na svjetskoj razini te smatramo da rezultate trebamo predstaviti što široj javnosti. 4. Predlažemo da se trošak plaće novozaposlene osobe za Znanstveno istraživačku organizaciju budžetira sukladno Odluci Dekana. Kao što smo već naveli, ova opcija izračuna je bolja od opcije NKD modela jer omogućava zapošljavanje najkonkurentnijih istraživača na fakultetu Primljeno na znanje Razmotrit će se.
170 INA Industrija nafte d.d. 2PRAVILA POZIVA, 10.10,Prihvatljive kategorije troškova Smatramo da je nužno u obje opcije uključiti sve prihvatljive kategorije troškova. U opciji 1 ne može se nabaviti materijalna i nematerijalna imovina čime se smanjuje mogućnost jačanja istraživačko-razvojnih kapaciteta i ograničava provođenje R&D aktivnosti. U opciji 2 isključeni su troškovi upravljanja projektom (npr. konzultanti), troškovi revizije, troškovi za provedbu horizontalnih načela i dr. koji su inače uključeni u skoro svim projektima. Smatramo da onemogućavanjem ovih troškova, a pogotovo troškova upravljanja projekta u opciji 2, nepovoljno utječete na uspješnu provedbu projekata i molimo da omogućite prijavu svih navedenih troškova, bez obzira na odabranu opciju. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
171 Apsolon 2PRAVILA POZIVA, 10.10,Prihvatljive kategorije troškova Nije jasno kako se budžetira plaća za novozaposlene znanstvenike kada je partner Znanstveno istraživačka organizacija. Je li predviđeno korištenje NKD modela ili se ona određuje sukladno internim odlukama Organizacije. Naime, kako bi se privukli najbolji istraživači na projektu potrebno je osigurati kompetitivne plaće što korištenjem NKD modela nije moguće. S obzirom na to da Znanstveno istraživačke organizacije dobivaju 100% financiranja za novozaposlene te kao korisnici državnog proračuna ne mogu dodatnim vlastitim novcima povećati plaće novozaposlenima, postoji bojazan da isit neće moći zaposliti iskusne istraživače sukladno ovom modelu. Sugeriramo korištenje dobre prakse s nekih drugih natječaja (primjerice natječaj KK.01.1.1.01. Vrhunska istraživanja Znanstvenih centara izvrsnosti) gdje se procjena troška plaće novozaposlene osobe za Znanstveno istraživačke organizacije budžetirala sukladno Odluci/aktom organizacije odnosno Dekana. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
172 Apsolon 2PRAVILA POZIVA, 10.10,Prihvatljive kategorije troškova Komentar se odnosi na točku II Novozaposleni Smatramo kako budžetiranje plaća za novozaposlene osobe korištenjem NKD modela nije dobar te donosi brojne probleme za prijavitelje / partnere. Prvenstveno, takvim modelom nije moguće osigurati budžetiranje iznosa troška plaće za istraživanje koje je približna stvarnom trošku kojeg će snositi prijavitelj / partner na projektu. Nadalje, isti model stavlja u lošiji položaj najbolje hrvatske firme koje, kako bi ostale kompetitivne na tržištu rada te privukli najbolji kadar, svojim zaposlenima isplaćuju znatno veće plaće no što je to prosjek u njihovoj industriji. Također, osoblje koje je uključeno u IRI projekte je najčešće sastavljeno od iskusnih istraživača koji često imaju veće plaće od prosjeka. Sve opisano,rezultirat će nemogućnošću zapošljavanja najboljih istraživača na projektu s obzirom na to da im prijavitelj / partner neće moći ponuditi dovoljno veliku plaću. Kako bi se izbjegli opisani problemi, predlažemo izračun jedinične cijene rada novozaposlenih putem procjene prijavitelja / partnera, a dostavom platnih lista osobe koje radi na usporedivom radnom mjestu. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
173 Apsolon 2PRAVILA POZIVA, 10.10,Prihvatljive kategorije troškova Komentar se odnosi na sljedeće: “za djelatnika za kojeg nije dostupan podatak o zadnjem godišnjem bruto iznosu plaće za punih 12 mjeseci koji prethode podnošenju projektnog prijedloga zbog razloga što nije bio zaposlen ili je koristio rodiljni dopust, bio na dugotrajnom bolovanju, neplaćenom dopustu i slično te za djelatnike zaposlene na nepuno radno vrijeme, izračun se vrši na temelju izračuna plaće za drugog zaposlenog djelatnika raspoređenog na isto ili slično radno mjesto, a čiji su zadnji godišnji troškovi dostupni za referentno razdoblje odnosno za 12 uzastopnih mjeseci koji prethode projektnom prijedlogu.” Smatramo kako ovakva odredba komplicira izračun plaća te isključivo dodaje administrativni teret za prijavitelja / partnera, ali i za provedbeno tijelo. Prvenstveno, isto će imati za posljedicu dostavu platnih lista osoba koje nisu članovi projektnog tima, čime će se zakomplicirati proces provjere pri evaluaciji, povećati broj zahtjeva za pojašnjenjem i slično. Nadalje, isto je problematično i s aspekta GDPR-a i zaštite osobnih podataka s obzirom na to da će se otkrivati plaće osoba koje nemaju nikakve veze s projektom. Naposljetku, s obzirom na to da se radi o prijaviteljima / partnerima koje su najčešće privatnim tvrtkama u kojima plaće nisu definirane temeljem pozicije ili tipa radnog mjesta, već najčešće svaki zaposlenik ima različiti iznos plaća (o kojemu ovise brojni faktori) gotovo je nemoguće dostaviti iznos plaće druge osobe koja bi bila približna osobi za koju se računa trošak rada. Opisano će imati za rezultat proračun s krivim iznosima jedinične cijene plaće koje neće odražavati stvarne iznose te biti vjerodaostojan. Zbog svega navedenog, predlažemo vraćanje dobre prakse iz prvog IRI natječaja, kada je bilo dopušteno korištenje manje od 12 platnih listi za izračun jedinične cijene sata rada za one zaposlene koji nisu kod poslodavca radili 12 mjeseci. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
174 Apsolon 2PRAVILA POZIVA, 10.10,Prihvatljive kategorije troškova U sklopu projekta nužno je raditi postupke nabave, a pritom u sklopu opcije 2. nisu sufinancirane savjetničke usluge čime se povećava mogućnost grešaka u nabavi i provedbi projekata. Zbog izrazite kompleksnosti projekata još jednom ističemo važnost prihvatljivosti svih nužnih kategorija troškova u obje opcije za uspješnu provedbu R&D projekata – troškovi upravljanja projektom, troškovi stručnjaka za javnu nabavu, troškovi diseminacije, regionalne potpore (kako za prijavitelja, tako i za partnera), troškovi informiranja i vidljivosti, troškovi bankovne garancije. Sugeriramo da navedene troškove uvrstite kao prihvatljive za obje opcije u sljedećoj iteraciji Uputa za prijavitelje. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
175 Apsolon 2PRAVILA POZIVA, 10.10,Prihvatljive kategorije troškova Uz gore navedeno, skrećemo i pozornost da u sklopu Opcije 1. nedostaje mogućnost stjecanja regionalne potpore (troškovi ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu). Predmetni Poziv idealna je prilika za jačanje istraživačko-razvojnih kapaciteta kroz nabavku nove materijalne i nematerijalne imovine koja će se potom moći koristiti i za druge buduće projekte. Nedostatak mogućnosti stjecanja regionalne potpore, odnosno materijalne i nematerijalne imovine, u opciji 1., smatramo izrazito ograničavajućim faktorom za uspješno provođenje predmetnog i budućih R&D projekata. Primljeno na znanje Razmotrit će se. Poziv je namijenjen projektnom rješavanju problema poduzetnika, iz čega mora biti isključeno prekomjerno sufinanciranje, temljeno na „iskorištavanju prilika“
176 Apsolon 2PRAVILA POZIVA, 10.10,Prihvatljive kategorije troškova Komentar se odnosi na izvor opcija prihvatljivih kategorija troškova. Pozdravljamo uvođenje pojednostavljene kategorije financiranja troškova projekta, kojom se smanjuje administrativni teret za prijavitelje, ali i za provedbena tijela u sustavu. Međutim, smtaramo kako je krucijalno da se u obje opcije uključe sve prihvatljive kategorije troškova. Naime, u opciji 1 onemogućena je nabava materijalne i nematerijalne imovine koristeći regionalne potpore čime se direktno onemogućava jačanje istraživačko razvojnih kapaciteta prijavitelja / partnera te oganičava prijavitelja u provedbi istraživačko razvojnih aktivnosti. S druge pak strane, odabirom Opcije 2, isključeni su troškovi upravljanja projektom, troškovi u svezi s ispunjavanjem uvjeta informiranja i vidljivosti, troškovi revizije te troškovi za provedbu dodatnih aktivnosti kojima se ostvaruje pozitivan utjecaj na horizontalna načela. S obzirom na to da su svi nabrojani troškovi uključeni u gotovo svim projektima, jasno je kako će prijavitelji / partneri pri odabiru kategorija morati odustati od nekih planiranih troškova projekta što može ozbiljno utjecati na svrhu i ciljeve projekta odnosno njegove rezultate. Dodatno, postoji bojazan kako će neki prijavitelji / partneri čak morati i odustati od planiranih projekata ako se ne promjeni ovakav raspored prihvatljivih kategorija troškova. Zaključno, smatramo da je potrebno svim prijaviteljima omogućiti jednake uvjete te omogućiti prijavu troškova koji čine prirodnu projektnu cjelinu, neovisno o opciji koju su odabrali. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
177 Biognost d.o.o. 2PRAVILA POZIVA, 10.10,Prihvatljive kategorije troškova Vezano uz sljedeće: za novozaposlene osobe godišnji bruto iznosi troškova plaća izračunavaju se na temelju standardne veličine jediničnog troška na način da se za predviđeno radno mjesto djelatnika zaposlenog na projektu priznaje sat rada na osnovu 12 mj. prosjeka za period od siječnja 2018. do prosinca 2018. umnožen s planiranim brojem sati osoblja koje će izravno raditi na projektu prema područjima NKD 2007. Molimo da se vrati praksa s prvog IRI natječaja gdje se trošak plaće za novozaposlene računao na sljedeći način: Za djelatnike koji prethodne godine nisu bili zaposleni kod prijavitelja/partnera, godišnji bruto iznos plaće izračunava se temeljem dokumentiranih podataka o visini plaće predviđene za radno mjesto novog djelatnika. Ovime će se osigurati da je predviđeni iznos plaća ekvivalent realnom stanju i stvarnoj plaći koju će imati osoba koja će biti zaposlena na projektu. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
178 Biognost d.o.o. 2PRAVILA POZIVA, 10.10,Prihvatljive kategorije troškova Poštovani, prvim natječajem bila je prihvatljiva sljedeća kategorija troška: Trošak objavljivanja vlastitih rezultata istraživanja i trošak priopćavanja rezultata projekta širokom krugu na konferencijama, objavom, u repozitorijima s javnim pristupom, ili besplatnim računalnim programima i računalnim programima s otvorenim kodom. Molimo da ista bude vraćena s obzirom na to da je jedna od svrha istraživačko razvojnih aktivnosti, dolazak do novih znanja i spoznaja te diseminacija znanja znanstvenoj zajednici. Također, ovim putem sugeriramo proširenje prihvatljivosti troška i na Prijavitelje koji su poduzetnici, a ne isključivo Organizacije za istraživanje i širenje znanja. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
179 Biognost d.o.o. 2PRAVILA POZIVA, 10.10,Prihvatljive kategorije troškova Poštovani, molimo reviziju prihvatljivih kategorija troškova. Nejasno je zašto u obje opcije nisu uključene sve kategorije troškova već se na ovaj način tjera prijavitelje i njihove partnere da biraju između različitih troškova. Točnije, primorani su odustati od nekih kategorija i njih financirati vlastitim sredstvima. Molimo vraćanje svih kategorija troškova, kako je to bilo na prvom IRI natječaju. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
180 PharmaS d.o.o. 2PRAVILA POZIVA, 10.10,Prihvatljive kategorije troškova Nastavno na način budžetiranja troška plaća osoba koje se zapošljavaju u sklopu projekta, smatramo da je predloženi način, putem prosječne bruto II plaće prema područjima NKD 2007, nepovoljan za najbolje hrvatske tvrtke. Takve tvrtke zapošljavaju najbolje hrvatske znanstvenike, čije su plaće, zbog njihove stručnosti, iskustva i znanja, često značajno veće od prosjeka sektora. Ovakvim načinom izračuna plaća stavljaju se u nepovoljan položaj tvrtke koje će, zbog tipa istraživačkih aktivnosti, morati zaposliti iskusne istraživača te će, u svrhu toga morati snositi veći trošak i dobiti manju razinu sufinanciranja plaća. Isti komentar vrijedi i za izračun plaća novozaposlenih unutar Znanstveno istraživačkih organizacija kojima je ovaj način također nepovoljan te će teško privući i osigurati iskusne istraživače za rad na projektu. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
181 PharmaS d.o.o. 2PRAVILA POZIVA, 10.10,Prihvatljive kategorije troškova Ovim putem sugeriramo uključivanje svih prihvatljivih troškova u obje opcije prihvatljivih kategorija troškova kako bi se omogućilo prijaviteljima i njihovim partnerima odabir najpogodnije opcije bez potrebe za odustajanjem od ijednog potrebnog troška. Kako je trenutačno objavljeno u opciji 1 onemogućena je nabava opreme i strojeve kroz regionalne potpore u cilju jačanja istraživačko razvojnih kapaciteta, dok su opcijom 2 isključeni niz drugih troškova poput informiranja i vidljivosti, revizije projekta, upravljanja projektom i slično. Uz sve navedeno, nije jasno iz kojeg su razloga izbačeni troškovi objavljivanja rezultata istraživanja stručnoj i zainteresiranoj javnosti. Molimo da se ista kategorija troškova ponovno uključi u prihvatljive kategorije te omogući i prijaviteljima/partnerima koji nisu Znanstveno istraživačke organizacije da isto objavljuju svoje istraživačke rezultate. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
182 ALTPRO d.o.o. 2PRAVILA POZIVA, 10.10,Prihvatljive kategorije troškova S obzirom na to da se NKD modelom ne osiguravaju kompetitivne plaće za najbolje istraživače na fakultetu, naš je prijedlog da se trošak plaće novozaposlene osobe za Znanstveno istraživačku organizaciju budžetira sukladno Odluci/aktu Dekana. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
183 ALTPRO d.o.o. 2PRAVILA POZIVA, 10.10,Prihvatljive kategorije troškova Molimo u obje opcije uključiti sve prihvatljive kategorije troškova. Skrećemo pozornost, da kako sada stvari stoje, u opciji 1 nema regionalnih potpora, odnosno ne postoji mogućnost nabave materijalne i nematerijalne imovine, a u opciji 2 isključeni su konzultantski troškovi, troškovi revizije, troškovi vidljivosti, troškovi horizontalnih načela i dr. Svi spomenuti troškovi nužni su za uspješnu provedbu R&D projekta i molimo da u obje opcije uključite navedeno. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
184 EOS INOVACIJE d.o.o. 2PRAVILA POZIVA, 10.10,Prihvatljive kategorije troškova Predlažemo da se troškovi upravljanja projektom, informiranja i vidljivosti, revizije i dodatnih horizontalnih aktivnosti uvrste i pod troškove koji su temeljeni na stvarnim iznosima. Molimo pojasniti: 1. Da li navedeno znači da prijavitelj i partner pojedinačno biraju koju će od ponuđenih opcija iazbrati? 2. Ukoliko prijavitelj odabere Opciju 2. Ostali troškovi prihvatljivi za financiranje – fiskna stopa od 40% po kojem modelu se pravdaju troškovi? 3. Molimo navesti da li je sve troškove (osim troškova osoblja) potrebno dostavljati istraživanje tržišta (prikupljanje ponuda) ? Primljeno na znanje Razmotrit će se.
185 VUTEL d.o.o. 2PRAVILA POZIVA, 10.10,Prihvatljive kategorije troškova Točka Prihvatljive kategorije troškova /3. Ostali troškovi temeljeni na stvarnim iznosima, točka (bullet) 3 „Troškovi istraživanja koje se provodi na temelju ugovora, znanja i patenata koji se pribavljaju ili licencijom ustupaju od drugih strana po tržišnim uvjetima te troškovi savjetodavnih i sličnih usluga koje se upotrebljavaju isključivo za projekt.“ Pitanjem se referiramo na podcrtani dio citiranog teksta: • Da li se pod „savjetodavnih i sličnih usluga koje se upotrebljavaju isključivo za projekt“ podrazumijeva i trošak upravljanja projektom, odnosno, izdaci za usluge vanjskog stručnjaka za upravljanje projektom, izdaci za postupke zapošljavanja osoblja za rad na projektu te izdaci za usluge stručnjaka za javnu nabavu. Pod pretpostavkom da se radi o Savjetodavnoj usluzi za upravljanje projektom. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
186 VUTEL d.o.o. 2PRAVILA POZIVA, 10.10,Prihvatljive kategorije troškova Slažem se s komentarom da nije dovoljno jasno objašnjena mogućnost odabira opcije financiranja tj. moraju li nužno prijavitelj i svi partneri odabrati istu opciju ili je moguće da svatko odabere opciju koja mu najviše odgovara obzirom na vrstu troškova koju želi financirati. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
187 VUTEL d.o.o. 2PRAVILA POZIVA, 10.10,Prihvatljive kategorije troškova Prihvatljive kategorije troška, podtočka 3. Ostali troškovi temeljeni na stvarnim iznosima: jesu li prihvatljivi troškovi repromaterijala? Točka 2.10. Prihvatljive kategorije troška (možda i samo kao dodatak prethodnom, (14 – Anita) Molimo jasnije određenje što se smatra repromaterijalom, s obzirom na to da je u istraživačkim i razvojnim projektima standardna definicija nedovoljna ili neprikladna. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
188 VUTEL d.o.o. 2PRAVILA POZIVA, 10.10,Prihvatljive kategorije troškova Prihvatljive kategorije troškova/ II novozaposleni U navedenoj formulaciji: „Za potrebe provjere prihvatljivosti troškova plaća novozaposlenog osoblja potrebno je dostaviti sljedeće prateće dokumente u sklopu projektnog prijedloga kojom se dokazuje metodologija izračuna: • Ugovor o radu – za zaposlenike koji će se zaposliti tijekom trajanja projekta ugovor o radu dostavlja se u provedbi uz Zahtjev za nadoknadom sredstava. Ugovor o radu se dostavlja kao dokaz o radnom mjestu“ Potrebno je jasnije naznačiti da se Ugovor o radu za novozaposlene dostavlja ili ne dostavlja uz prijavu projektnog prijedloga. Primljeno na znanje U uputama za prijavitelje točka 2.10 nalazi se sljedeće pojašnjenje vezano za dostavu Ugovora o radu za novozaposlene: Za potrebe provjere prihvatljivosti troškova plaća novozaposlenog osoblja potrebno je dostaviti sljedeće prateće dokumente u sklopu projektnog prijedloga kojom se dokazuje metodologija izračuna: „Ugovor o radu - za zaposlenike koji će se zaposliti tijekom trajanja projekta ugovor o radu dostavlja se u provedbi uz Zahtjev za nadoknadom sredstava. Ugovor o radu se dostavlja kao dokaz o radnom mjestu.“
189 SPECULUM D.O.O. 2PRAVILA POZIVA, 10.10,Prihvatljive kategorije troškova Točka 2.10 Prihvatljive kategorije troškova, II. Novozaposleni Iz navedenog proizlazi da se plaće novozaposlenih osoba i kod prijavitelja i kod partnera računaj po PMF metodi. Obzirom da će većina prijavitelja kao partnera imati fakultete te da su iznosi računati po PMF metodi znatno niži od stvarnih, predlažemo da se za nove zaposlenike fakulteta dopusti financiranje na temelju odluke o visini plaća po radnim mjestima kako je bilo dopušteno u prethodnom IRI natječaju kako bi se zadržao interes fakulteta za sudjelovanjem u svojstvu partnera. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
190 SPECULUM D.O.O. 2PRAVILA POZIVA, 10.10,Prihvatljive kategorije troškova Točka 2.10. Prihvatljive kategorije troškova se navodi pod napomenom: "Kod pripreme projektnog prijedloga, tj. Proračuna projekta, prijavitelj može odabrati između dvije opcije financiranja pojedinih prihvatljivih kategorija troškova:“ Da li to znači da, u slučaju kada na istom projektu sudjeluju 2 poduzetnika – 1 u svojstvu prijavitelja i 1 u svojstvu partnera – oba biraju identičnu opciju (Npr. Opciju 1) ili će biti svakom poduzetniku omogućen samostalan odabir opcije koja se na njega najbolje odnosi? Primljeno na znanje Razmotrit će se.
191 INETEC - Institut za nuklearnu tehnologiju d.o.o 2PRAVILA POZIVA, 10.10,Prihvatljive kategorije troškova Predlažemo da se jasno i nedvosmisleno unutar uputa za prijavitelje omogući Znanstveno istraživačkim organizacijama nabavku istraživačke opreme neophodne za provedbu planiranih istraživanja. Naime, iako takve organizacije posjeduju većinu opreme potrebne za provedbu istraživanja, često je slučaj da im nedostaje neki komad specifične istraživačke opreme za provedbu planiranog istraživanja, a koje iste bez potpore u obliku bespovratnih sredstava nisu u mogućnosti nabaviti. Nije prihvaćen Sukladno uredbama po kojima se provodi Poziv, nije moguće sufinancirati nabavku opreme ZIO partnerima na projektima.
192 INETEC - Institut za nuklearnu tehnologiju d.o.o 2PRAVILA POZIVA, 10.10,Prihvatljive kategorije troškova Predlažemo uključivanje troška diseminacije kako je to bilo na prvom IRI natječaju te ujedno proširenje prihvatljivost ove kategorije i na prijavitelje / partnere koji nisu Znanstveno istraživačke organizacije. Naši istraživači, pri provedbi aktivnosti istraživanja i razvoja u sklopu projekta također dolaze do novih znanja i spoznaja te bi voljeli, u sklopu projekta, iste podijeliti sa stručnom javnosti u svome području. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
193 INETEC - Institut za nuklearnu tehnologiju d.o.o 2PRAVILA POZIVA, 10.10,Prihvatljive kategorije troškova Molimo da razmotrite način izračuna plaća novozaposlenih osoba te sugeriramo vraćanje modela s prvog IRI natječaja. Izračun plaća kako je predložena ovim uputama stavlja u nepovoljan položaj tvrtke koje žele zaposliti, odnosno zapošljavaju, najbolje hrvatske istraživače. Kako bi se takav kadar privukao, potrebno im je ponuditi najbolje uvjete za rad, a od čega je važan stavka visina plaće. Korištenjem prosjeka prema područjima NKD 2007 to nikako nije moguće postići te će tvrtke biti primorane ili zapošljavati stručnjake s manjim iskustvom ili vlastitim sredstvima dodatno financirati razliku između budžetiranog prosjeka i stvarne plaće. Navedeno je još više problematično kod Znanstveno istraživačkih organizacija koje, kao proračunski korisnici, nisu u mogućnosti vlastitim sredstvima dodatno sufinancirati plaće novozaposlenih osoba na projektu te stoga postoji bojazan da neće moći privući dovoljno iskusne istraživače za rad na projektu i time osigurati potrebne kapacitete za uspješnu realizaciju planiranih aktivnosti. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
194 INETEC - Institut za nuklearnu tehnologiju d.o.o 2PRAVILA POZIVA, 10.10,Prihvatljive kategorije troškova Nastavno na mogućnost odabira dviju opcija financiranja prihvatljivih kategorija troškova, pozdravljamo smanjenje administrativnog opterećenja za prijavitelje uvođenjem pojednostavljenje stope sufinanciranja za ostale troškove istraživanja i razvoja na projektu. No, smatramo kako je od iznimne važnosti u obje opcije uključiti sve kategorije prihvatljivih troškova. Kao uspješni prijavitelji na prvom IRI natječaju, dobro znamo kako vrhunski istraživačko razvojni projekti često uključuju veliki broj različitih kategorija troškova te bi bilo kontraproduktivno od prijavitelja/partnera tražiti da se odrekne određenih kategorija pri odabiru jedne opcija. Zaključno, molimo Vas da unutar Uputa za prijavitelje jasno naznačite kako se vrši odabir Opcija na projektima na kojima uz Prijavitelja sudjeluje i barem jedan partner. Može li svaka strana na projektu birati svoju opciju ili svi partneri na projektu moraju izabrati istu opciju. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
195 DYVOLVE d.o.o. 2PRAVILA POZIVA, 10.10,Prihvatljive kategorije troškova Predlažemo da se u prihvatljive troškove uvrste troškovi jamstava za pred-financiranje koja izdaje banka ili druga financijska institucija, što je bio prihvatljiv trošak na IRI faza 1 pozivu. Nije prihvaćen Sukladno Pravilniku o prihvatljivosti izdataka (NN 115/18) Izdatak jamstva koje izdaje banka ili druga financijska institucija nije prihvatljiv trošak za financiranje u sklopu EFRR i KF.
196 Valzor d.o.o. 2PRAVILA POZIVA, 10.10,Prihvatljive kategorije troškova Nejasno je zbog čega na ovako kompliciranom natječaju nisu prihvatljivi troškovi izrade projektne prijave. Predlažemo da se trošak izrade projektne prijave uključi u prihvatljive troškove. Nije prihvaćen Poziv je u skladu sa člancima 14. i 25. Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014 prema kojima navedeni trošak nije prihvatljiv.
197 Valzor d.o.o. 2PRAVILA POZIVA, 10.10,Prihvatljive kategorije troškova Potrebno je ukinuti opcije financiranja pojedinih prihvatljivih kategorija troškova, jer dovodi u nejednaki tretman različite prijavitelje. Na kraju će tijekom provedbe projekta provedbeno tijelo 2 i konzultanti ispasti krivi klijentima zbog pogrešno izabrane opcije. Opcija postotka troškova će stvarati probleme prilikom provedbe projekta, odnosno pravdanja troškova. Ukoliko opcije ostanu, potrebno je za prijavitelje koji odaberu Opciju 2 dodatno uključiti prihvatljive troškove upravljanja projektom, informiranja i vidljivosti, revizije i dodatnih horizontalnih aktivnosti, a navedene troškove treba iskazati svakog zasebno, a ne kao postotak. Nije prihvaćen Projektni prijedlog odgovornost je prijavitelja.
198 Hrvatski nezavisni izvoznici softvera 2PRAVILA POZIVA, 10.10,Prihvatljive kategorije troškova Komentar na temu Opcije 1 i Opcije 2 odabira modela troškova. U uzP piše u napomeni: "Kod pripreme projektnog prijedloga, tj. proračuna projekta, prijavitelj može odabrati između dvije opcije financiranja pojedinih prihvatljivih kategorija troškova.." Nije nigdje jasno definirano da li se odabrana Opcija odnosi na cijeli projektni prijelog (proračun Prijavitelja ali i svih partnera) ili partner može drugačije? Pretpostavljamo da svi moraju imati istu opciju, ali molimo to navesti. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
199 Hrvatski nezavisni izvoznici softvera 2PRAVILA POZIVA, 10.10,Prihvatljive kategorije troškova Komentar na kategoriju troškova 4: Ovaj dio nije jasan. Ako je pojednostavljena metoda prilikom koje se ne trebaju specificirati pojedini troškovi, ne zahtjeva provođenje postupaka nabave NOJN, čemu onda ispod ova razrada ispod u točkama i limitacije? Naime, primjena fiksnih stopa tako funkcionira, stoga nije moguće određivati koliko će kojeg troška biti zastupljeno u jedinstvenoj fiksnoj stopi, jer to onda više nije metoda fiksne stope. Predlažemo obrisati specifikacije po točkama, a koje slijede nakon teksta "ukladno članku 68. (b) Uredbe (EU) br. 1303/2013 i izmjene iste ( Uredba (EU, EURATOM) 2018/1046 ) :" Nije prihvaćen Kategorije troškova koje se izračunavaju temeljem pojednostavljene metode utvrđuju se u pozivu na dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Smjernica o pojednostavljenim mogućnostima financiranja (SCO’s): financiranje primjenom fiksnih stopa, standardne veličine jediničnih troškova, fiksni iznosi.
200 Hrvatski nezavisni izvoznici softvera 2PRAVILA POZIVA, 10.10,Prihvatljive kategorije troškova Komentar uz "Popratna dokumentacija za ocjenjivanje prihvatljivosti procjene troškova" Predlažemo pojednostaviti ovaj popis: - za zaposlenike koji tade 12 mjeseci uzastopno- 12 uzastopnih platnih lista - za zaposlenike koji nemaju 12 uzaszopnih platnih listi- priložiti 12 platnih listi osobe koja radi na istom ili sličnom radnom mjestu - novozaposleni u poduzećima- prosjek DZS, ne prilaže se ništa, a pogotovo ne ugovor o radu s nepoznatom osobom u trenutku prijave - novozaposleni ZIO- akt, sistematizacija o plaćama (Fakulteti moguće neće moći primjenjivati DZS prosjek zbog kolektivnih ugovora, redovnih profesora, docenata i slično, jer je prosjke DZS za J62 na žalost dosta veći od plaće mlađeg istraživača. Stoga njih treba svakako izuzeti iz tog pravila i primjeniti da se plaća za novozaposlene određuje aktima fakulteta. - Stavka 3. je nepotrebna. Naime, u zbirnim nalozima možete vidjeti nečiju neto isplatu, ali ne poreze i doprinose po svakoj osobi. Dakle, PT1 ne može iz toga nikako utvrditi da li je bruto iznos sata u redu ili nije za pojedinog člana tima. Iz platnih listi se sve vidi, Prijavitelj ionako izjavljuje da je isplatio plaće i poreze te ćena kraju morati i dati potvrdu porezne uprave. Ne vidimo nikakav smisao u ovom biroktatiziranju i molimo da se makne iz teksta. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
201 Hrvatski nezavisni izvoznici softvera 2PRAVILA POZIVA, 10.10,Prihvatljive kategorije troškova Novozaposleni djelatnici su oni koji će tek biti zaposleni kad počne projekt za cca godinu dana. U sklopu prijave nije moguće dati ugovor o radu, ne znamo ni koga ćemo zaposliti. Primljeno na znanje U uputama za prijavitelje točka 2.10 nalazi se sljedeće pojašnjenje vezano za dostavu Ugovora o radu za novozaposlene: Za potrebe provjere prihvatljivosti troškova plaća novozaposlenog osoblja potrebno je dostaviti sljedeće prateće dokumente u sklopu projektnog prijedloga kojom se dokazuje metodologija izračuna: „Ugovor o radu - za zaposlenike koji će se zaposliti tijekom trajanja projekta ugovor o radu dostavlja se u provedbi uz Zahtjev za nadoknadom sredstava. Ugovor o radu se dostavlja kao dokaz o radnom mjestu.“
202 Hrvatski nezavisni izvoznici softvera 2PRAVILA POZIVA, 10.10,Prihvatljive kategorije troškova "I. Postojeći zaposleni a)za radno mjesto na kojem postoji djelatnik koji je bio zaposlen kod prijavitelja i partnera zadnjih 12 uzastopnih punih mjeseci koji prethode mjesecu u kojem se podnosi projektni prijedlog, bruto iznos temeljen je na stvarnoj plaći tog radnog mjesta (dokumentirani dokazi o stvarnoj plaći - platna lista)" Mislimo da se željelo reći „Za djelatnika koji je bio zaposlen...“ Naime, ovako je točka jedan ista kao i točka 2. Pretpostavljamo da se htjelo postići da se povezuje plaća sa djelatnikom i njegovih 12 platnih listi a ne sa radnim mjestom? Jer po tome bi bilo da ako imam djelatnika koji sada radi kao junior developer zadnjih 12 mjeseci, mogu primjeniti plaću senior developera jer ga planiram unaprijediti kroz projekt. Treba jasnije definirati što se htjelo postići. Također, bilo bi dobro jasno definirati što sve ulazi u bruto 2 plaću (redovni rad, bolovanje, godišnji odmor, stimulacije kao dio osnovne plaće i sl.). Oko ovoga su uvijek nesporazumi koji se rješavaju kroz QA, pa predlažemo jasno napisati prihvatljive stavke u samom pozivu. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
203 Sasa Cikovic 2PRAVILA POZIVA, 10.10,Prihvatljive kategorije troškova Molimo da razmislite o prijedlogu da se ograničenje u izboru opcija financiranja troškova/aktivnosti koje će se financirati u potpunosti ukloni iz ovog javnog poziva. S ovakvim pristupom se onemogućava prijaviteljima da ispune svrhu i cilj ovog poziva a to je razvoj novih proizvoda, usluga, procesa i tehnologija i pravdanje tih projekta prema PT u provedbi. Postavlja se pitanje kako će korisnik koji odabere opciju 2 osigurati provedbu projektu (pripremu ZNS-ova, izvještaja, obavijesti o manjim i većim izmjenama i komunikaciju s voditeljem projekta u HAMAG-u) i kako će imenovati projektni tim što je ujedno i uvjet za prijavu na poziv ako u svojoj organizaciji nema osobu za računovodstvo i vođenje projekta sa odgovarajućim iskustvom od minimalno 1 godine a niti nema potrebu za zapošljavanjem takvih osoba u svojoj organizaciji. S druge strane, ako prijavitelj odabere opciju 1 njemu je prihvatljiv trošak plaća i ostali troškovi a što ako je njemu za projekt potrebna oprema koja se financira iz točke 6 jer se radi o proizvodu - postavlja se pitanje na koji način će taj prijavitelj osigurati provedbu projekta i je li ovaj pristup optimalan za postizanje ciljeva cijelog poziva. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
204 DYVOLVE d.o.o. 2PRAVILA POZIVA, 10.10,Prihvatljive kategorije troškova Predlažemo da se troškovi upravljanja projektom, informiranja i vidljivosti, revizije i dodatnih horizontalnih aktivnosti izdvoje i kao troškovi temeljeni na stvarnim iznosima, odnosno da budu prihvatljivi ukoliko prijavitelj odabere Opciju 2. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
205 DYVOLVE d.o.o. 2PRAVILA POZIVA, 10.10,Prihvatljive kategorije troškova Ako prijavitelj odabere Opciju 1. (prihvatljive kategorije troškova 1. Troškovi plaća i 4. Ostali troškovi prihvatljivi za financiranje), znači li to da se troškovi na koje se primjenjuje fiksna stopa od 40% neće morati pravdati konkretnim računima, kao što je npr. slučaj s neizravnim troškovima? Primljeno na znanje Razmotrit će se.
206 RASCO tvornica komunalne opreme d.o.o. 2PRAVILA POZIVA, 11.11Neprihvatljivi troškovi U točki 2.11. navedeno je da kupnja ili zakup sitnog inventara te trošak jamstva koje izdaje banka ili druga financijska institucija nisu prihvatljivi troškovi. Molimo razmatranje da se u prihvatljive troškove projekta uvrste sitni inventar koji će biti nabavljeni u sklopu projekta kao i trošak jamstva odnosno bankovne garancije u svrhu osiguravanja predujma za prihvatljive troškove na projektu. Nije prihvaćen Sukladno Pravilniku o prihvatljivosti izdataka (NN 115/18) Izdatak jamstva koje izdaje banka ili druga financijska institucija nije prihvatljiv trošak za financiranje u sklopu EFRR i KF. Kupnja ili zakup sitnog inventara nisu prihvatljivi.
207 Apsolon 2PRAVILA POZIVA, 11.11Neprihvatljivi troškovi Komentar se odnosi na “Trošak jamstva koje izdaje banka ili druga financijska institucija”. Nije jasno zašto je ovaj trošak izbačen iz prihvatljivih troškova kako je to bilo na prvom IRI natječaju. S obzirom na to da je ovo trošak kojeg imaju svi prijavitelji koji se odlučuju za uzimanje predujma (što je na gotovo uvijek slučaj na ovakvim projektima), bilo bi dobro da se isti i sufinancira na ovome natječaju. Ljubazno molimo da se trošak bankarske garancije, sukladno dobroj praksi s prvog IRI natječaja, vrati u prihvatljive troškove kada se jamstvo koristi za osiguravanje predujma za prihvatljive troškove na projektu. Nije prihvaćen Sukladno Pravilniku o prihvatljivosti izdataka (NN 115/18) Izdatak jamstva koje izdaje banka ili druga financijska institucija nije prihvatljiv trošak za financiranje u sklopu EFRR i KF.
208 Apsolon 2PRAVILA POZIVA, 11.11Neprihvatljivi troškovi Nastavno na komentar kolegice Saše Leporić, predlažemo da trošak izgradnje novih objekata bude prihvatljiv trošak Poziva, odnosno da omogućite prihvatljivost izgradnje laboratorija ili novih objekata namijenjenih u istraživačke svrhe. Primjerice, postojeći prostorni kapaciteti nekih prijavitelja neće biti dovoljni za novonabavljenu opremu i provođenje svih istraživačkih aktivnosti te će izgradnja ovakvih objekata doprinijeti jačanju istraživačko-razvojnih kapaciteta. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
209 INA Industrija nafte d.d. 2PRAVILA POZIVA, 11.11Neprihvatljivi troškovi Trošak izgradnje novih objekata (zgrada, drugih objekata); Smatramo da trebate omogućiti prihvatljivost izgradnje laboratorija ili novih objekata namijenjenih u istraživačke svrhe. Postojeći prostorni kapaciteti u nekim slučajevima nisu dovoljni za provođenje svih istraživačkih aktivnosti novonabavljenu opremu, odnosno nova oprema se u postojećim jedinicama neće moći instalirati bez preuređenja prostora, a izgradnja/rekonstrukcija ovakvih objekata doprinijeti jačanju istraživačko-razvojnih kapaciteta. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
210 LAG Sjeverozapad 2PRAVILA POZIVA, 11.11Neprihvatljivi troškovi Što se točno podrazumijeva pod Ulaganje u aerodromsku infrastrukturu? Da li amortizacija mjernih uređaja koji služe razvoju nove usluge je opravdani trošak? Vlasnik mjernih uređaja nije zračna luka nego tvrtka koja pruža usluge u zrakoplovnom prometu. Nije prihvaćen Riječ je o specifičnom slučaju koji nije predmet javne rasprave. Bez uvida u projektni prijedlog Ministarstvo ne može precizno odgovoriti na ovo pitanje.
211 Sasa Cikovic 2PRAVILA POZIVA, 11.11Neprihvatljivi troškovi Predlažemo da trošak izgradnje novih objekata (zgrada, drugih objekata) bude prihvatljivi trošak ovog poziva. Napomena: u popisu dokumentacije koja se prilaže uz projektnu prijavu su navedeni dokazi o gradnji (sukladno Zakonu o gradnji i Pravilniku o jednostavnim građevinama) Primljeno na znanje Razmotrit će se. U sklopu poziva razmotriti će se opcija adaptacije odnosno prilagodbe već postojećih objekata. Poziv nije namijenjen izgradnji novih objekata već ulaganjima u istraživačko-razvojne projekte.
212 Biognost d.o.o. Poziv na dostavu projektnih prijedloga, 3KAKO SE PRIJAVITI Poštovani, htjeli bismo Vam skrenuti pozornost na način zaprimanja projektnih prijava. Smatramo kako bi ovaj natječaj, kako je to i slučaj na natječaju Inovacije u S3 područjima, trebao biti objavljen kao ranglista. Ovdje se radi o jako složenim projektima te treba ostaviti dovoljno vremena za analizu, i potom pripremu, velike projektne dokumentacije. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
213 Maša Safundžić Kučuk 3KAKO SE PRIJAVITI, 1.1Izgled i sadržaj projektnog prijedloga Komentar na 1.c Dokazi u sklopu Prijavnog obrasca: Dokaz o statusu zaštite intelektualnog vlasništva Na što se točno odnosi dokaz? Ako je riječ o iskustvu Prijavitelja u zaštite intelektualnog vlasništva, podaci se lako mogu provjeriti u javno dostupnim bazama, ako je riječ o zaštiti intelektualnog vlasništva prijavom patenta na proizvod koji se razvija projektom, ona traži razrađenu ideju i određeni nivo dokaza (barem u slučaju pravih patenata, a ne konsenzualnih). Čak tamo gdje je i moguće patentirati izum, zašto bi ga predavali toliko ranije od razvoja proizvoda i time gubili vrijeme dok traje zaštita na period dok proizvoda niti nema na tržištu. Komentar na "Životopise članova projektnog tima ako prijavitelj u trenutku podnošenja projektnog prijedloga ima imenovan projekti tim" Znači uz platne liste, ugovore o radu i sistematizaciji, potrebno je još da svaki član tima predaje i životopis? Koja je svrha tih dokumenata? Predlažemo da se izbaci ova odredba ili da se propiše u kojim slučajevima je potrebna i svrha. Inače se dovodimo u situaciju da PT1 i PT2 određuju opravdanost pojedinih zapošljavanja kod Prijavitelja odnosno da vrednuju nešto što nije opisano kako se vrednuje. Smatram redundantnim imati ovoliki nivo dokaza u dijelu "1.a Dokazi vezani uz plaće ", a istovremeno tražiti "2. Izjava prijavitelja/partnera o istinitosti podataka, izbjegavanju dvostrukog financiranja i ispunjavanju preduvjeta za sudjelovanje u postupku dodjele" Primljeno na znanje Razmotrit će se.
214 Apsolon 3KAKO SE PRIJAVITI, 1.1Izgled i sadržaj projektnog prijedloga Sljedeći komentar odnosi se na točku 1.c Dokazi u sklopu Prijavnog obrasca, Dokaz o statusu zaštite intelektualnog vlasništva. Molimo pojašnjenje na što se ovo odnosi? Naime, informacije o postojećem statusu zaštite intelektualnog vlasništva pojedinog prijavitelja javno su dostupne. Ako se ova odredba odnosi na predmet istraživanja, nju nije moguće dostaviti jer ne postoji, s obzirom na to da je predmet istraživanja u projektu još nedovršena inovacija. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
215 Apsolon 3KAKO SE PRIJAVITI, 1.1Izgled i sadržaj projektnog prijedloga Komentar se odnosi na 1.b Dokazi u sklopu prijavnog obrasca: Dokumenti temeljem kojih se utvrđuje prihvatljivost prijavitelja/partnera (ako je primjenjivo) - Konsolidirano financijsko izvješće za povezana društva. Predlažemo obvezu dostave konsolidiranog financijskog izvješća isključivo za tvrtke koje su obveznice konsolidacije financijskih izvješća. Navedenim će se izbjeći dodatno administrativno opterećenje za prijavitelje koji nisu obveznici konsolidacije, a koji bi, u ovom slučaju bili primorani konsolidiraiti financijska izvješća isključivo za potrebe prijave na ovaj natječaj. S obzirom da se konsolidacijom izvješća isključivo provjerava je li prijavitelj / partner subjekt koji je u poteškoćama, predlažemo dostavljanje konsolidiranog izvješća samo na dodatan upit (i s adekvatnim rokom za dostavu dokumenta) provedbenog tijela i to kod subjekata za koje se posumnja da bi mogli potpasti pod kriterij poduzetnika u poteškoćama. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
216 Apsolon 3KAKO SE PRIJAVITI, 1.1Izgled i sadržaj projektnog prijedloga Sljedeći komentar odnosi se na točke 1.b i 1.c, Dokazi u sklopu prijavnog obrasca, Dokumenti temeljem kojih se utvrđuje prihvatljivost prijavitelja/partnera,- GFI POD, Izvod iz sudskog registra Tražimo isključenje traženih dokumenata. Naime, radi se o dokumentima koji se nalaze u javno dostupnim registrima te traženje ovih dokumenata predstavlja dodatno administrativno opterećenje. Primljeno na znanje Prihvaća se.
217 EOS INOVACIJE d.o.o. 3KAKO SE PRIJAVITI, 1.1Izgled i sadržaj projektnog prijedloga Faq IRI 1. faza: Povezanima se smatraju i poduzeća koja jednu od tih povezanosti ostvaruju posredstvom fizičke osobe ili skupine fizičkih osoba koje zajedno djeluju ako se bave svojom djelatnošću ili dijelom svoje djelatnosti na istom mjerodavnom tržištu ili susjednim tržištima. „Susjednim tržištem” smatra se tržište proizvoda ili usluga izravno smješteno uzlazno ili silazno u odnosu na mjerodavno tržište. Stoga za poduzeća koja su povezana putem fizičke osobe, a ne djeluju na istom ili susjednom tržištu, nije potrebno dostavljati konsolidirano financijsko izvješće, s obzirom da se takva ne smatraju povezanim. Molimo pojašnjenje na koji način i kojim alatima se provjerava djeluje li poduzetnik na "susjednom tržištu". Primljeno na znanje Razmotrit će se.
218 EOS INOVACIJE d.o.o. 3KAKO SE PRIJAVITI, 1.1Izgled i sadržaj projektnog prijedloga Predlažemo da se ne traži dostava GFI-POD ili DOH obrasca te Izvoda iz sudskog/obrtnog registra jer su spomenuti dokumenti javno dostupni. Primljeno na znanje Prihvaća se.
219 VUTEL d.o.o. 3KAKO SE PRIJAVITI, 1.1Izgled i sadržaj projektnog prijedloga Popratna dokumentacija za ocjenjivanje prihvatljivosti procjene troškova, stavka 3 („specifikacija isplate plaće za banku u slučaju da se neto plaće isplaćuju zbirno za više zaposlenika“) Da li ima potrebe za diferenciranim/nejedinstvenim pristupu prema dionicima (u smislu pojedinačne ili zbirne isplate), čime se usložnjava proces pribavljanja dokumentacije? Da li bi potvrda porezne uprave o podmirenju obveza prema zaposlenicima bila prihvatljivije rješenje? Taj način bi kroz ujednačen pristup odgovarao zahtjevima pojednostavljena procesa. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
220 VUTEL d.o.o. 3KAKO SE PRIJAVITI, 1.1Izgled i sadržaj projektnog prijedloga Poštovani, možete li pojasniti obavezu prilaganja Dokaza o statusu zaštite intelektualnog vlasništva. U ovom javnom pozivu naglasak se prvenstveno stavlja na istraživanje i razvoj, čija je posljedica razvijanje nove usluge ili proizvoda, pa stoga molim objašnjenje kako je moguće unaprijed dostaviti spomenuti zaštitu intelektualnog vlasništva Primljeno na znanje Razmotrit će se.
221 VUTEL d.o.o. 3KAKO SE PRIJAVITI, 1.1Izgled i sadržaj projektnog prijedloga Izgled i sadržaj projektnog prijedloga/ 1B Dokumenti temeljem kojih se utvrđuje prihvatljivost prijavitelja/partnera (ako je primjenjivo) „Uz Konsolidirano financijsko izvješće potrebno je dostaviti dokaz na temelju kojega će se moći utvrditi da se radi o konsolidiranim podacima za matično društvo i njegova povezana poduzeća. Dokaz (Izjava osobe ovlaštene za zastupanje kojom se izjavljuje na koja poduzeća se odnose dostavljeni konsolidirani financijski podaci“ Da li se na ovom pozivu traženo konsolidirano izvješće odnosi samo na ona društva koja prema Zakonu o računovodstvu ispunjavaju uvjete za konsolidaciju i imaju obvezu sastavljanja istih? Ukoliko su konsolidirana izvješća potrebni dostaviti svi prijavitelji bez obzira što oni ne ispunjavaju uvjet za konsolidaciju sukladno zakonu o računovodstvu pitanje je: što se smatra povezanim društvom za konsolidaciju? Da li se to odnosi i na partnerska i povezana ili samo povezana društva? Primljeno na znanje Razmotrit će se.
222 VUTEL d.o.o. 3KAKO SE PRIJAVITI, 1.1Izgled i sadržaj projektnog prijedloga Izgled i sadržaj projektnog prijedloga „U slučaju dokapitalizacije u tekućoj godini, dokaz o istom će biti Izvod iz sudskog registra i privremena bilanca, te je prijavitelj/partner kao dokaz dužan dostaviti privremenu bilancu“ Pitanje glasi: privremena bilanca samo za prijavitelja ili partnera ili i privremena bilanca kao dio konsolidiranih podataka? Primljeno na znanje Razmotrit će se.
223 SPECULUM D.O.O. 3KAKO SE PRIJAVITI, 1.1Izgled i sadržaj projektnog prijedloga Točka 3.1 Izgled i sadržaj projektnog prijedloga „1. Dokazi vezane uz plaće“ Koja je svrha Ugovora o radu i specifikacija isplata plaća? Predlažemo da se navedena dokumentacije isključi i pojednostavi procedura prijave. Kompetencije članovi dokazuju kroz životopise. Potvrde porezne uprave potvrđuju da su sve obveze prema zaposlenima ispunjenje tako da je navedeno nepotrebno i predlažemo da se navedeni popis korigira. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
224 SPECULUM D.O.O. 3KAKO SE PRIJAVITI, 1.1Izgled i sadržaj projektnog prijedloga Točka 3.1. Izgled i sadržaj projektnog prijedloga, 1.c Dokazi u sklopu Prijavnog obrasca Navodi se da je potrebno dostaviti Dokaz o statusu zaštite intelektualnog vlasništva. Ako se radi o projektu istraživanja i razvoja nekog proizvoda (koji se tek treba razviti kroz projekt) kako će se dostaviti navedeni dokaz? U točki 1.5. Predmet, svrha i pokazatelji Poziva navodi se pod opisom Pokazatelja (Broj prijava patenata, žigova i industrijskog dizajna poduzeća koja sudjeluju u projektu): „Pokazatelj mjeri OČEKIVANI broj prijava patenata…“ – ako prijavitelj namjerava kasnije (u tijeku provedbe projekta) podnijeti zahtjev za zaštitu proizvoda, na koji način da dostavi dokaz u sklopu prijave na poziv? Znači li to da se dostavljanjem dokaza ostvaruje dodatna prednost po pitanju bodovanja? Ako da, treba definirati za koju vrstu zaštite se ostvaruje koliko bodova. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
225 SPECULUM D.O.O. 3KAKO SE PRIJAVITI, 1.1Izgled i sadržaj projektnog prijedloga Točka 3.1. Izgled i sadržaj projektnog prijedloga, 1.b Dokazi u sklopu prijavnog obrasca: Navodi se da se za povezana poduzeća dostavlja konsolidirano financijsko izvješće. Odnosi li se navedeno i na povezana poduzeća koja prema zakonu o računovodstvu nisu obvezna izraditi konsolidirano izvješće? Primljeno na znanje Bit će pojašnjeno.
226 SPECULUM D.O.O. 3KAKO SE PRIJAVITI, 1.1Izgled i sadržaj projektnog prijedloga Točka 3.1. Izgled i sadržaj projektnog prijedloga, 1.a Dokazi vezani uz plaće: Odnosi li se „specifikacija isplate plaće za banku u slučaju da se neto plaće isplaćuju zbirno za više zaposlenika“ na izvod od banke kao dokaz isplate plaća za sve zaposlenike uključene u projekt ili za sve zaposlenike tvrtke? Ako se ne odnosi na izvod, molimo definirati na što se odnosi. Odnosi li se navedeno i na plaće partnera i ZIO ili samo prijavitelja? Što u slučaju da se plaće ne isplaćuju zbirno već pojedinačno, iz navedenog se zaključuje da ne treba dostaviti specifikaciju? Molimo definirati jasnije. Primljeno na znanje Bit će pojašnjeno.
227 Marina Tušek 3KAKO SE PRIJAVITI, 1.1Izgled i sadržaj projektnog prijedloga Poglavlje 3.1 Izgled i sadržaj projektnog prijedloga - „1.b Dokazi u sklopu prijavnog obrasca - Konsolidirano financijsko izviješće za povezana društva.“ --> Molimo navesti da je konsolidirano financijsko izvješće potrebno dostaviti samo ako je poduzetnik obveznik dostave ovakvog izvještaja sukladno zakonskim propisima. Odnosno da poduzetnici koji imaju povezana poduzeća, a nisu obveznici konsolidacije, nisu obvezni dostaviti ovaj dokaz. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
228 Marina Tušek 3KAKO SE PRIJAVITI, 1.1Izgled i sadržaj projektnog prijedloga Poglavlje 3.1 Izgled i sadržaj projektnog prijedloga - „1.a Dokazi vezani uz plaće - specifikacija isplate plaće za banku u slučaju da se neto plaće isplaćuju zbirno za više zaposlenika (npr. zbrojni nalog, popis neto isplata prema banci), za razdoblje od 12 mjeseci koji prethode projektnom prijedlogu, ili kraće ukoliko primjenjivo prema metodologiji;“ --> Od 01.01.2017. od kada je uvedena obveza SEPA plaćanja za zbirne isplate plaća prema banci se šalje .xml dokument koji je čitljiv samo u bankovnom sustavu te se sastoji samo od programskog koda. Specifikaciju koju navodite stoga nije moguće dostaviti. Predlažemo izbacivanje ovog dokaza budući da ga nije moguće osigurati jer specifikacija kakvu navodite ne postoji. Primljeno na znanje Bit će pojašnjeno.
229 Ljiljana Sović Brkičić 3KAKO SE PRIJAVITI, 1.1Izgled i sadržaj projektnog prijedloga Procedure prijave su nepotrebno komplicirane. Kod prijave na SME Instrument za Phase 1 (PoC i izrada studije izvedivosti) prijavitelj ispuni predložak / prijavu od 10 stranica i ispuni online obrazac (potpore 50.000 Eura) Kod prijave na SME Instrument za Phase 2 (industrijsko istraživanje) prijavitelj ispuni predložak / prijavu od 30 stranica i ispuni online obrazac (potpora do 2,5 M Eura). Sve ostalo provjerava se i dostavlja nakon ocjene projektnog prijedloga a prije potpisivanja ugovora. Stoga uopće nije jasno zašto su naše procedura tako komplicirane, zašto se mora kompletirati dokumentacija težine 3-5 kg (ovisno da li je predavan 1 ili 3 papirnata primjerka), zašto se unaprijed moraju dostavljane skupne i pojedinačne izjave, ugovori, potvrde o nepostojanju poreznog duga i sl. kada je sve to irelevantno jer se kod nas natječaj provodi po 2 ili 3 godine i trenutačno dostavljena potvrda o nepostojanju poreznog duga će biti apsolutno irelevantna za 3 godine kada se ugovor bude potpisivao, odnosno ako uopće bude potpisivao. Cilj hrvatskih birokrata je apsolutno zakomplicirati procedure. Interesantno je usporediti natječaj SME Instrument za Phase 1 (PoC i izrada studije izvedivosti) i PoC 8 i vidjeti količinu dokumentacije koju je potrebno predati za PoC8. https://hamagbicro.hr/otvoren-javni-poziv-poc8/ Također nije jasno tko je i zašto odobrio da se sredstva iz državnog proračuna, a koja je Vlada Republike Hrvatske osigurala za nositelje Pečata izvrsnosti preusmjere u PoC kada se PoC financira kroz IRI i kada je u perspektivi povlačenje 5,5 milijardi kuna za istraživanje i razvoj kroz ESIF programe, Nije prihvaćen Komentar se ne odnosi na predmet savjetovanja.
230 Hrvatski nezavisni izvoznici softvera 3KAKO SE PRIJAVITI, 1.1Izgled i sadržaj projektnog prijedloga Komentari: 1.a Dokazi vezani uz plaće- ovo smo već raniej komentirali. Smatramo da bi ovo trebalo pojednostaviti i jasno navesti samo 12 platnih listi za radnika koji ima uzastopne platne liste, za onog koji nema, 12platnih listi usporedivog radnog mjesta, za novozaposlene kod poduzetnike NIŠTA jer ih nema još u trenutku prijave, a plaća se primjenjuje ionako samo prema DZS. Čemu onda bilo što drugo prilagati? Za ZIO navesti da prilože akt/odluku za novozaposlene jer oni neće baš moći zapošljavati mlađe istraživače po prosjeku NKD za J2 (na primjer) jer na žalost, nije u rangu s plaćama ostalih. Ukoliko je MINGO već imao iskustava da ZIO primjenjuju prosjek DZS, onda u redu, nama je objašnjeno iz ZIO da je to neprovedivo (treba provjeriti) 1.b. Pretpostavljamo da se GFI odnosi na tvrtke registrirane van RH, jer MINGO ima uvid u GFI tuzemnih poduzetnika. Ne bi trebalo prilagati. 1.c. Izvodi iz sudskog registra su online dostupni, nadamo se da ste mislili na one registrirane van RH, inaće mora van 1.d i 1.e. Trebalo bi jasno navesti da se odnose na tražene regionalne potpore (a ko primjenjivo). Projekt koji nema izgradnju ne primjenjuje te dvije točke 6. Poslovni plan- molimo PT1 da ne stavlja excel za poslovni plan, već da ovaj prilog bude kao onaj u prošlom natječaju u formi word dokumenta unutar kojeg su financijska poglavlja. Naime, znamo koliko je zadani excel stvorio problema na Opremanju i koliko se puta mijenjao . Ovdje ćete imati kapitalizaciju dijela troškova plaća i ostalih troškova i prilično komplicirani excel. Ponavljamo da na ovom natječaju nema vremena za puno izmjena natječajne dokumentacije pa je treba planirati as simple as possible. Molimo ne stavljati excel poslovnog plana. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
231 DYVOLVE d.o.o. 3KAKO SE PRIJAVITI, 1.1Izgled i sadržaj projektnog prijedloga Predlažemo da se radi smanjenja administrativnog opterećenja prijavitelja ne traži dostava GFI-POD ili DOH obrasca te Izvoda iz sudskog/obrtnog registra budući da su isti dokumenti javno dostupni ili se mogu pribaviti službenim putem od nadležnih institucija. Primljeno na znanje Prihvaća se.
232 Mreža znanja d.o.o. 3KAKO SE PRIJAVITI, 3.3Rok za predaju projektnog prijedloga Predlažemo da se ovaj Poziv objavi u modalitetu privremenog poziva, s primjerenim rokom za dostavu projektnih prijedloga. Smatramo da je modalitet privremenog poziva primjereniji za ovakav tip poziva, kroz koji se dodjeljuje financiranje kompleksnim istraživačko-razvojnim projektima, zbog čega je neophodno prijaviteljima omogućiti dovoljno vremena za pripremu kvalitetnih i provedivih projektnih prijedloga kojima će se ostvariti pokazatelji rezultata planirani Pozivom. Na ovaj se način osigurava dodjela bespovratnih sredstava najkvalitetnijim projektima, a poduzetnicima mogućnost učinkovitog planiranja i ulaganja resursa u pripremu projektnih prijedloga. Također je važno naglasiti da je za kompleksnije projektne prijedloge, koji dugoročno mogu značajno doprinijeti ostvarenju pokazatelja rezultata Poziva, potrebno duže vremensko razdoblje kako bi se kvalitetno pripremili, što ih automatski pozicionira u nepovoljniji položaj u odnosu na manje kompleksne i zahtjevne projektne prijedloge koje je moguće bitno brže pripremiti i prijaviti. Ukoliko se nadležna tijela ipak odluče za trajni poziv, predlažemo da datum zaprimanja projektnih prijava bude najranije 45 dana nakon objave Poziva, a optimalno 60 dana po objavi Poziva, kako bi se omogućilo dovoljno vremena za kvalitetnu pripremu projektnih prijedloga. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
233 RASCO tvornica komunalne opreme d.o.o. 3KAKO SE PRIJAVITI, 3.3Rok za predaju projektnog prijedloga Komentar se odnosi na točku 3.3. Uputa za prijavitelje: „Rok za predaju projektnog prijedloga“ . Smatramo da je rok za dostavu projektnog prijedloga prekratak ukoliko Poziv ostane u modalitetu trajnog poziva, te da bi dostava projektnog prijedloga trebala biti dozvoljena najranije 45 kalendarskih dana od objave poziva. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
234 Hrvoje Keko 3KAKO SE PRIJAVITI, 3.3Rok za predaju projektnog prijedloga Po svim je medijima i najavama, i po vrlo vidljivim promotivnim materijalima jasno da je današnja situacija značajno drugačija od one kod IRI1. Današnji interes i tražene potpore premašit će alocirana sredstva na natječaju. I inače je tako, ali u ovim uvjetima pogotovo vrijedi kako je privremeni poziv i rang lista pravednija opcija, u usporedbi s trajnim pozivom i pragom koji ustvari favorizira ranije pristigle prijave. Primjerice, svi pozivi za RIA i IA projekte u Obzoru 2020 isključivo su u privremenom modalitetu. No tamo se zna dovoljno unaprijed kad će se koji raspisati i postoje manje-više primjereni kapaciteti za evaluaciju. Po dosadašnjim iskustvima na žalost je sasvim jasno da kapaciteti Ministarstva i evaluatora ipak nisu adekvatni za provedbu privremenog poziva. Drugim riječima taj modus sigurno bi prolongirao provedbu natječaja. To nije osobita tajna, o tome se može čuti i od predstavnika Ministarstva. Trebalo bi biti drugačije, ali nije, a danas je srpanj 2019. a rujan 2023. je iza ugla. S obzirom na ciljane veličine i teme projekata, i čvrsti krajnji rok za završetak krajem rujna 2023. godine, pravi uistinu prihvatljiv razlog trajni poziv+prag može jedino biti ekspeditivnost evaluacije odnosno omogućavanje da unutar krajnjeg roka za provedbu projekti ipak mogu trajati do (barem) 36 mjeseci. Skraćivanje trajanja projekta vrlo je problematično - kako industrijskim prijaviteljima, tako (još i više) partnerima iz znanstvene zajednice koji nikako ne mogu privući nove zaposlenike. Očekujem i apeliram na Ministarstvo da prihvatljivo trajanje projekata bude 36 mjeseci i apeliram na oba involvirana Ministarstva na iznimnu ekspeditivnost u pripremi konačnog teksta i realizaciji natječaja: od danas kad se zatvaraju e-Savjetovanja nikako ne bi smjelo proći godinu dana do objave IRI2. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
235 Maša Safundžić Kučuk 3KAKO SE PRIJAVITI, 3.3Rok za predaju projektnog prijedloga Pozdravljamo odluku da se ide u Trajni poziv, no predlažemo da se dostava projektnih prijedloga i objava Poziva odvoje 30 – 45 dana, kako bi se dala mogućnost Prijaviteljima da osvježe opsežnu dokumentaciju koju je potrebno priložiti uz Prijavu. Na taj način Prijavitelji s većim projektima neće biti zakinuti zbog većeg opsega dorade (samo platne liste treba osvježiti, a i ponude, ako se ne dozvoljava odstupanje); te jednako važno, izbjegla bi se mogućnost da netko s povlaštenim informacijama o datumu Poziva ima prednost pred drugima. Također, pozdravljamo proširenje iznosa do 300% u odnosu na raspoloživu alokaciju. Međutim, apelirala bi da informacije o iznosu zaprimljenih projektnih prijedloga i potencijalnom datumu zatvaranja objavljujete transparentno i realno - za IRI1 su u ožujku djelatnici PT1 objavili na radionici da se bliži datum zatvaranja zaprimanja prijedloga, a zatvoren je tek u prosincu. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
236 HS Produkt d.o.o. 3KAKO SE PRIJAVITI, 3.3Rok za predaju projektnog prijedloga Pozdravljamo modalitet Poziva kao trajno otvorenog, ali predlažemo izmjenu najranijeg roka predaje projektnog Prijedloga najmanje 30 radnih dana od objave Poziva. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
237 Apsolon 3KAKO SE PRIJAVITI, 3.3Rok za predaju projektnog prijedloga Komentar se odnosi na sljedeće: Dostava projektnog prijedloga dozvoljena je najranije sljedeći radni dan od objave Poziva s početkom zaprimanja prijava od 11:00:00 sati. U prethodnim komentarima smo detaljno pojasnili zašto smatramo da je potrebno ovaj natječaj otvoriti u modalitetu privremenog poziva te ovim putem još jednom apeliramo na isto. Međutim, ako se komentar o privremenom pozivu, ipak ne uvaži, smatramo kako je potrebno prilagoditi datum otvaranja natječaja i rok od kada je omogućena dostava projektnih prijedloga. Naime, otvaranjem natječaja dan nakon njegove objave stvara se nepotreban pritisak na sve prijavitelje koji će, kako bi izbjegli rizik od zatvaranja natječaja prije predaje svoje projektne prijave, biti primorani u što kraćem roku finalizirati prijavu i poslati ju u nadležnom tijelu. Time se značajno povećava rizik od pojave grešaka, niže kvalitete projektnih prijava, a posljedično i većeg broja zahtjeva za pojašnjenjem i dužom evaluacijom projekata. Nadalje, povećava se rizik od administrativnog pada projekata s obzirom na to da su šanse za greškom, nedostavljanjem nekog dokumenta ili slično, zbog pritiska da se što prije preda projektna prijava veoma visoke. Nadalje, ne treba zanemariti niti činjenicu da će dokumentacija za prijavu projekta biti dostupna tek nakon objave poziva te će i za projekte koji su spremni trebati nekoliko tjedana da se prilagode nekim izmjenama poziva (koje će sigurno biti u odnosu na ovu verziju koja je izšla na e savjetovanju) te novim obrascima za prijavu projektnih prijedloga. Također, nakon objave poziva uvijek se pojavi veliki broj pitanja koji se rješvaju kroz sustav Pitanja i odgovori. S obzirom na to da se na odgovor može čekati i do 7 radnih dana, moguća je situacija u kojoj si prijavitelji neće moći priuštiti čekanje odgovora čime se povećava šansa za pad projektne prijave. Zaključno, postavlja se i pitanje kada će se održati informativne radionice i koja će biti njihova svrha s obzirom na to da iste slijede nakon objave poziva. Zbog svega navedenog, smatramo kako bi trebalo, a ukoliko se odluči na objavu poziva u modalitetu trajnog poziva, postaviti rok početka zaprimanja projektnih prijava od minimalno 30, a optimalno barem 60 dana od dana objave natječaja, a kako bi svi potencijalni prijavitelji imali dovoljno vremena pripremiti kvalitetne projektne prijave. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
238 EOS INOVACIJE d.o.o. 3KAKO SE PRIJAVITI, 3.3Rok za predaju projektnog prijedloga Predlažemo izmjenu dostave projektnih prijedloga minimalno 30 radnih dana od datuma objave poziva obzirom da se radi o kompleksnom natječaju te da je potrebno određeno vrijeme kako bi se pripremio kvalitetan projekt. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
239 VUTEL d.o.o. 3KAKO SE PRIJAVITI, 3.3Rok za predaju projektnog prijedloga Točka 3.3. Rok za poredaju projektnog prijedloga Obzirom da je nemoguće da se projekt preda najranije sljedeći radni dan od objave poziva (u ovom trenutku nisu poznate sve odrednice natječaja i uzevši u obzir kompleksnost prijave) te da se postigne transparentnost postupka prijave i odabir stvarno najkvalitetnijih projekata, prijedlog je da se poziv provodi kao otvoreni postupak u modalitetu privremenog poziva s rokom dostave projektnih prijedloga do određenog datuma kao što je primijenjeno u trenutno otvorenom natječaju Inovacije u S3 područjima Primljeno na znanje Razmotrit će se.
240 SPECULUM D.O.O. 3KAKO SE PRIJAVITI, 3.3Rok za predaju projektnog prijedloga Kako bi svi imali jednaku priliku predlažemo da se poziv vodi kao privremeni s određenim rokom za prijavu, te da se projekti ocjenjuju prema kvaliteti, a ne metodom najbržeg prsta ILI da se poziv vodi kao trajno otvoren s odmakom za prijavu od minimalno 30 dana od dana objave Poziva. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
241 DYVOLVE d.o.o. 3KAKO SE PRIJAVITI, 3.3Rok za predaju projektnog prijedloga Slažemo se predloženim modalitetom trajno otvorenog Poziva i dostavom projektnog prijedloga najranije sljedeći radni dan od objave Poziva. Naime, budući da je krajnji rok za provedbu projekta 30. rujna 2023., smatramo da niti jedan projekt neće biti u mogućnosti trajati 36 mjeseci ukoliko Poziv bude raspisan u modalitetu privremenog poziva, uzevši u obzir potencijalno velik broj projektnih prijedloga koji će biti podneseni te trajanje postupka evauacije - od administrativne provjere, provjere prihvatljivosti projekta i aktivnosti, ocjene kvalitete, provjere prihvatljivosti troškova (ove navedene faze uključuju sve zahtjeve za pojašnjenjem od strane PT 1 i PT2 prema prijaviteljima) - i to za sve podnesene projektne prijedloge. Nakon toga sljedi sastavljanje rang liste, donošenje Odluka o financiranju i ugovaranje. Ako se Poziv objavi npr. u 09/2019 i bude otvoren do 31/12/2019, iskreno sumnjamo da će svi prethodno opisani postupci evaluacije i ugovaranja trajati samo 9 mjeseci, koliko bi bilo potrebno da se projektima omogući trajanje od 36 mjeseci. Također, pitanje je kako će se rješavati žalbe prijavitelja čiji projekti su ispod crte, hoće li se sklapati ugovori bez obzira na žalbe ili će se čekati rješenja na žalbe. Također, omogućavanje predaje projekata dan nakon objave prevenirat će ponavljanje "najbržeg prsta" i moguće ponovno zatajenje sustava eFondovi. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
242 Hrvatski klaster konkurentnosti obrambene industrije 3KAKO SE PRIJAVITI, 3.3Rok za predaju projektnog prijedloga Poziv kao trajno otvoreni jedino ima smisla. Poučeni iskustvima IRI1 Poziva - vidljivo je da u RH i ne postoje toliko značajni kapaciteti za I&R stoga Poziv IRI2 apsolutno može i mora ostati u modalitetu trajno otvorenog. Gdje bi nam bio kraj kao državi da imamo kapacitete za istraživanje i razvoj u tvrtkama da odmah popije ovu alokaciju..Po pitanju dostave projektnih prijedloga - bilo bi razumno i fair da se ostavi vremena (barem mjesec dana) za pripremu prijave od trenutka objave Poziva - nelogično je da se poziv otvori odmah idući dan i da već neki imaju pripremljene projekte za predaju (to upućuje na netransparentnost i "dilanje" uputama za prijavitelje) - Prijedlog bi bio objava Poziva npr 01.09.2019 a početak zaprimanja poziva od 01.10.2019. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
243 Valzor d.o.o. 3KAKO SE PRIJAVITI, 3.3Rok za predaju projektnog prijedloga Radi osiguranja pravednosti u raspodjeli sredstava, ovaj poziv bi trebalo raspisati kao privremeni, a ne trajni poziv. Izuzetno je nepravedna odredba koja govori o podnošenju projektnih prijedloga "najranije od sljedećeg radnog dana od objave Poziva s početkom zaprimanja prijava od 11:00:00 sati". Upravo navedena odredba će omogućiti brojne manipulacije, koje će se kasnije pretvoriti u velike afere. Ukoliko ovaj poziv ipak ostane "trajni poziv", tada početak zaprimanja prijava treba biti otprilike 45 dana nakon otvaranja natječaja. Poziv je kompliciran stoga bi kao početak zaprimanja prijava bilo prikladno čak i 60 dana nakon otvaranja natječaja. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
244 Ljiljana Sović Brkičić 3KAKO SE PRIJAVITI, 3.3Rok za predaju projektnog prijedloga Najbrži prst i povlaštene informacije za odabrane prijavitelje.. i sredstva su već sada raspodijeljena unaprijed odabranim prijaviteljima... Nije prihvaćen Komentar se ne odnosi na predmet savjetovanja.
245 Ljiljana Sović Brkičić 3KAKO SE PRIJAVITI, 3.3Rok za predaju projektnog prijedloga Kroz natječaj se dodjeljuju desetci milijuna kuna a natječaj je koncipiran kao natječaj „najbrži prst“. Povlašteni prijavitelji, korisnici povlaštenih informacija će se moći prijaviti odmah, dan nakon objave natječaja, i nije bitno što isti nemaju nikakve inovativne projekte, bitno da su bonitetni, da su realizirali značajan PRIHOD u prethodnoj godini i da su se prvi prijavili… jer sve to znači da su oni idealni kandidati za dobiti 25.000.000 kn. Umjesto INOVACIJA boduje se PRIHOD i „najbrži prst“… Nije prihvaćen Komentar se ne odnosi na predmet savjetovanja.
246 Alen Rubčić 3KAKO SE PRIJAVITI, 3.3Rok za predaju projektnog prijedloga Odredbe "Poziv se provodi kao otvoreni postupak u modalitetu trajnog Poziva s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 29. lipnja 2020. godine u 11:00:00 sati. Dostava projektnog prijedloga dozvoljena je najranije sljedeći radni dan od objave Poziva s početkom zaprimanja prijava od 11:00:00 sati." omogućuju da predstavnici gospodarstva (privatnog sektora) koji su uključeni u rad u inovacijska vijeća čiji članovi su izabrani netransprarentnim postupkom povlaštenim informacijama pripreme projekte unaprijed za sebe i svoje klijente, te odmah po početku zaprimanja podnesu prijavu drugi dan nakon objave Poziva. Na taj način konzultanti i poduzetnici koji nisu uključeni u rad inovacijskih vijeća, koja upravo rade na pripremi ovog Poziva, nisu u jednokom položaju kao oni koji raspolažu povlaštenim informacijama. Da ne bi došlo do spomenute diskriminacije potrebno je izmjeniti početak zaprimanja prijava tako da bude NAJMANJE 30 dana od obajve poziva - time bi i konzultanti i drugi poduzetnici koji ne raspolažu povlaštenim informacijama imali barem minimalno vremena za pripremu prijave. Osim toga, na svim ostalim pozivima je zaprimanje počinjalo najmanje 30 dana od objave poziva, pa nije jasno zašto je to ovdje promijenjeno - osim ukoliko se željelo pogodovati interesnim skupinama sa povlaštenim infromacijama. Alocirana sredstva su u odnosu na iznos i intenzitet potpore po projektu premali za poziv u modalitetu trajno otvorenog poziva. Zbog velikog interesa velika je mogućnost sličnih problema "najbržeg prsta" kakvi su bili sa poništavanim pozivima "Izgradnja i opremanj (P15) i IKT faza 2 prošle godine. Stoga radi transparentnosti i pravičnosti cjelokupnog postupka dodjele predlažem modalitet privremenog poziva - slično kako je napravljeno sa ponovljenim pozivom IKT faza 2 krajem prošle godine. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
247 IVAN SERTIĆ 3KAKO SE PRIJAVITI, 3.3Rok za predaju projektnog prijedloga Mišljenja sam da bi svima trebao biti cilj da sredstva dobiju najkvalitetniji projekti pa bi stoga jedini razuman izbor bila objava privremenog poziva te kreiranje rang liste najboljih projekata. Ne znam što bi trebalo značiti objava trajnog poziva uz mogućnost prijava dan nakon objave poziva - minimalno potrebno vrijeme za pripremu ovako kompleksne projektne prijave je mjesec - dva, te ako ipak objavljujete trajni poziv i ako se žele izbjeći opravdane sumnje u mogućnost prijave u kraćem roku, svakako treba utvrditi rok od min 30 dana za početak zaprimanja prijava. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
248 Ljiljana Sović Brkičić 3KAKO SE PRIJAVITI, 3.3Rok za predaju projektnog prijedloga U svim natječajima se projektni prijedlozi / prijave počinju predavati 30 dana nakon objave natječaja. Međutim, u predmetnom natječaju je predloženo da to bude „najranije od sljedećeg radnog dana od objave poziva“, tako da će oni koji imaju povlaštene informacije svoje prijave predati odmah drugi dan, a oni koji nemaju povlaštene informacije će teko morati pisati i/ili usklađivati svoje prijave, danima nakon objave natječaja. Nadalje, budući da se radi o 750.000.000 kn, a što je dostatno za 30 prijava od 25.000.000 kn za pretpostaviti je da korumpirani birokrati već imaju 30 favorita, tako da se već zna 30 dobitnika navedenih sredstava. Možda su to članovi tematskih inovacijskih vijeća ili neki od prijavitelja koje nisu uspjeli progurati u IRI natječaju faza 1. Uglavnom, sve je uvijek isto, potpore uvijek dobivaju isti prijavitelji, djelitelji raspodjeljuju sredstva suprotno važećim propisima, nitko ne snosi odgovornost ni za što, sredstva se po tko zna koji put raspodjeljuju nenamjenski (RAZUM, IRCRO, IRI faza I, novoosnovani MSP faza 1, novoosnovani MSP faza 2, IRI faza II...), i nakon toga se sve opravda rečenicom, sredstva su podijeljena (namjenski ili nenamjenski), para više nema, VIŠE SREĆE DRUGI PUT... Nije prihvaćen Komentar se ne odnosi na predmet savjetovanja.
249 Hrvatski nezavisni izvoznici softvera 3KAKO SE PRIJAVITI, 3.3Rok za predaju projektnog prijedloga Trajni poziv- Dostava projektnog prijedloga dozvoljena je najranije sljedeći radni dan od objave Poziva Sve najave pokazuju da će interes i tražene potpore višestruko premašivati alocirana sredstva na natječaju. Stoga bi najpravičnije bilo otvoriti poziv kao privremeni te kreirati rang listu najboljih projekata. Ovakvim trajnim pozivom uz mogućnost prijava dan nakon objave poziva, PT postiže to da se ne može dogoditi da se natječaj zatvori u nekoliko sekundi i gotovo sigurno će biti otvoren koji mjesec jer su prijave kompleksne i treba vremena da se projekti napišu. No, molimo PT da uzme u obzir da prijavitelji neće znati ni u kojem trenutku kolikoje prijava stiglo, imaju li još uopće vremena za završiti svoju projektnu prijavu i slično. Ovo je prekompleksan natječaj da bi projekti ostali "visiti". Naš prijedlog je svakako privremeni poziv, uz uvjet da PT osigura dostatne kapacitete za evaluaciju kako bi se ugovori potpisivali u roku od najviše 6 mjeseci. U suprotnom, bit će problema s trajanjem projekata (kod onih koji će ići na 36 mjeseci). Primljeno na znanje Razmotrit će se.
250 Ljiljana Sović Brkičić 3KAKO SE PRIJAVITI, 5.5Objava rezultata Poziva POGODOVANJE, MITO, KORUPCIJA, KRIMINAL… Sve to je zajednički nazivnik za natječaj IRI. U svim natječajima se projektni prijedlozi / prijave počinju predavati 30 dana nakon objave natječaja. Međutim, u predmetnom natječaju je predloženo da to bude „najranije od sljedećeg radnog dana od objave poziva“, tako da će oni koji imaju povlaštene informacije svoje prijave predati odmah drugi dan, a oni koji nemaju povlaštene informacije će teko morati pisati i/ili usklađivati svoje prijave, danima nakon objave natječaja. Nadalje, budući da se radi o 750.000.000 kn, a što je dostatno za 30 prijava od 25.000.000 kn za pretpostaviti je da korumpirani birokrati već imaju 30 favorita, tako da se već zna 30 dobitnika navedenih sredstava. Možda su to članovi tematskih inovacijskih vijeća ili neki od prijavitelja koje nisu uspjeli progurati u IRI natječaju faza 1. I njima nije bitno što navedeni prijavitelji nemaju inovativne projekte bitno da su bonitetni, te da su imali prihod u godini koja prethodi natječaju 3x veći od sredstava koja traže. Navedeni zahtjev nije propisala Europska komisija nego je izmišljotina korumpiranih hrvatskih birokrat jer moraju napraviti barijere kako bi sredstva dobili njihovi bonitetni pouzdanici. Umjesto inovacije, patenata i komercijalizacije inovativnih patentno zaštićenih tehnologija, proizvoda i usluga u središtu natječaje je PRIHOD prijavitelja… Nije prihvaćen Komentar se ne odnosi na predmet savjetovanja.
251 Ljiljana Sović Brkičić 4POSTUPAK DODJELE, 1.1Faze postupka dodjele bespovratnih sredstava O postupku dodjele i ocjenjivanju projekata... Ovako izgleda upis Perice, sina BONITETNOG tate, na medicinu (izmišljena priča): - Perica želi upisati medicinu - Perica ima dobrog i BONITETNOG tatu - sva druga djeca moraju zadovoljiti stroge uvjete upisa na medicinu - sva druga djeca moraju imati dobre ocjene i položiti prijemni ispit - Perica medicinu upisuje direktnim upisom jer mu je tata BONITETAN - sva djeca trebaju ići na predavanja svaki dan i polagati ispit po ispit, godinu za godinom - Perica ne moraj ići na predavanja - Perica odmah dobije sve ocjene, unaprijed, sve petice, jer svi vjeruju da će Perica sve što treba naučiti jednog dana - Perica je odmah, unaprijed, postao specijalist, neurokirurg - Perica odmah, 3. dan po upisu na medicinu operira nekome mozak, jer mu je tata bonitetan i jer se podrazumijeva da Perica to može - ishod operacije je katastrofalan, pacijent nije preživio - za sve to nitko nije odgovoran, niti Perica, niti tata, a niti oni koji su ga upisali na fakultet preko reda i niti oni koji su ga proglasili specijalistom i dali mu da operira… Ovako izgleda prijava BONITETNOG prijavitelja na natječaje IRI (izmišljeni projekt): - BONITETNI prijavitelj se želi prijavit na natječaj IRI - bonitetni prijavitelj tvrdi da ima „krasan projekt“ - bonitetni prijavitelj ima i povlaštene informacije, pa već drugi dan ima spreman projekt za prijavu - bonitetni prijavitelj ima i najbrži prst, jer u je drugi dan u 11:00:10 sati već predao projektnu prijavu - bonitetni prijavitelj isto kao i Perica preskače stepenice, ne provodi projekt kako je propisano, korak po korak, TRL po TRL - od ideje koja je TRL 0, nije postavljena hipoteza i bonitetni prijavitelj nije rekao što je on to smislio što nije smislio nitko drugi na svijetu (TRL 2), nije rekao kao će raditi istraživanja i koji je njegov očekivani rezultat, nije proveo provjeru inovativnog koncepta (PoC na TRL 3) i napravio studiju izvedivosti, nije napravio prototip u laboratorijski uvjetima (TRL 4 i intenzitet potpore od 25% za eksperimentalni razvoj) - bonitetni prijavitelj nije proveo PoC, nije napravio studiju izvedivosti, a također nema niti razvijen prototip u laboratorijskim uvjetima - bonitetni prijavitelj je odmah dobio 25.000.000 kn da provodi industrijsko istraživanje razvoj - bonitetni prijavitelj odmah provodi industrijsko istraživanje na TRL 5-8 i postavlja industrijsku proizvodnju (već 3. dan, kao i Perica koji već 3. dan operira nečiji mozak) - bonitetnog prijavitelja pitaju na kojem će TRL biti rezultat natječaja i on odgovara na 8 i za to dobiva 10 bodova, unaprijed kao i Perica koji je dobio sve petice odmah po upisu - bonitetni prijavitelj izjavljuje da će jednoga dana predati 2 patentne prijave i za to dobiva 6 bodova kao i Perica koji je odmah postao specijalist - bonitetni prijavitelj izjavljuje da će „jednog dana“ razviti proizvod za globalno tržište i za to dobiva 7 bodova, iako i prijavitelji i ocjenjivači znaju da je to onaj isti stari sok, keks, prozori i vrata i da bonitetni prijavitelj neće povećati tržišni udio niti na lokalnom tržištu a kamoli razviti proizvod za globalno tržište - bonitetni prijavitelj odmah postavlja industrijsku proizvodnju na skupoj proizvodnoj liniji koja košta 10 M Eura, a BIROKRATI su mu dali i potporu za kupnju nove radne linije iako uopće nije napravljen PoC i studija izvedivosti - sve što bonitetni prijavitelj radi je to da nenamjenski troši sredstva namijenjena istraživanju i razvoju - jer inovativni proizvodi, tehnologije i usluge se ne razviju po narudžbi, po dekretu, u pogonima bonitetnih - uglavnom, ishod ovako kreiranog natječaja je katastrofalan, kao i Peričina operacija - već tko zna koji put natječaj i MINGPO se postavlja suprotno propisima Europske komisije - već tko zna koji put stotine milijuna Eura raspodjeljuju se nenamjenski, tako da se neće ostvariti cilj programa, neće se komercijalizirati nove inovativne tehnologije, proizvodi i usluge, neće se otvoriti nova radna mjesta i ostvariti gospodarski rast - opetovani oni koji imaju REZULTAT (patente) ne mogu dobiti potporu jer nisu bonitetni, nisu umreženi, nisu u milosti birokrata - međutim, svakako treba spomenuti i BIROKRATE koji su sve to smislili, kreirali, dopustili, proveli - jer BONITETNI PRIJAVITELJI nisu sami smislili pravila provedbe natječaja i nisu sami sebi dali sve čiste petice, a BIROKRATI, državni službenici su svi redom odrasle osobe koje trebaju odgovarati za svoj rad i svoja postupanja - nadslužbe i nadtijela ne znaju ili ne žele znati ili ignoriraju ili dopuštaju… - institucije – rade svoje posao… kaže NETKO - srećom postoji predložak e-Savjetovanja u kojem je sve što rade dokumentirano Nije prihvaćen Komentar se ne odnosi na predmet savjetovanja.
252 Ljiljana Sović Brkičić 4POSTUPAK DODJELE, 1.1Faze postupka dodjele bespovratnih sredstava Postupak provedbe natječaja može se skratiti za 30 dana, sa 120 dana na 90 dana ukoliko se izbaci Faza 1. Administrativna provjera i provjera prihvatljivosti prijavitelja. Naime, za ocjenu projektne prijave dovoljno je imati elektronički zaprimljen prijavni obrazac i poslovni plan, te je potrebno vrednovati i ocijeniti projekt u trenutku prijave, a ne neko buduće stanje i budući nepostojeći rezultat projekta (osim u dijelu procjene budućih prihoda). Podrazumijeva se da ako je netko uložio vrijeme i novac da napiše i preda projektnu prijavu vjerojatno i zadovoljava uvjete prijavljivanja na predmetni natječaj. Administrativnu provjeru treba izvršiti samo za dobitne projekte, a prije potpisivanja ugovora. Sve ostalo, izjave, ugovori, GFI i ostalo trebaju se dostaviti na administrativnu provjeru prije potpisivanja ugovora o financiranju. Na taj način se neće odugovlačiti procedure provedbe natječaja, neće se raditi administrativna provjera za 2.000 dokumenata (200 prijava x 10 dokumenata), neće se prijavitelji isključivati jer su dostavili potvrdu iz Porezne uprave koja je stara 32 dana umjesto 30, a procedure natječaja traju 900 dana… Nadalje, GFI obrazac nije potreban za ocjenu projektnog prijedloga jer PRIHOD prijavitelja ne može biti kriterij isključenja. Bit natječaja kojim se potiče istraživanje i razvoj je INOVACIJA a ne promet, prihod, bonitet i/ili kreditna sposobnost prijavitelja. Prijaviteljima koji imaju stvarne INOVACIJE i/ili ishođene patente i/ili ishođene Pečate izvrsnosti treba dati svu moguću potporu da realiziraju svoje inovativne projekte. Navedena potpore uključuje maksimalni intenzitet potpore za industrijska istraživanja (TRL 5-8), koji će omogućiti dovršetak istraživanja i razvoja, postavljanje industrijske proizvodnje i pripreme proizvoda za komercijalizaciju. Nije prihvaćen Procedura i kriteriji vrednovanja zadani su i propisani Zajedničkim naccionalnim pravilima (ZNP). Pri pripremi i organizaciji postupaka dodjele, izradi dokumentacije potrebne za dodjelu bespovratnih sredstava u skladu s ciljevima Operativnih programa te pri ugovaranju, tijela u sustavima upravljanja i kontrole korištenja ESI fondova u vezi s ciljem „Ulaganje za rast i radna mjesta“ obvezna su primjenjivati propisane smjernice, a koje u okviru svojih nadležnosti propisuju i donose Upravljačka tijela.
253 Hrvoje Keko 4POSTUPAK DODJELE, 2.2Provođenje postupka dodjele U sklopu ovog e-Savjetovanja nisu priloženi obrasci iz kojih bi se vidio način ocjenjivanja projektnih prijedloga, a vezano za validacije projektnih ideja kroz TIV-ove, sugeriram da ne bude eksplicitnih dodatnih bodova za projektne ideje koje posjeduju ocjenu relevantnosti. Razlog je način i dinamika dostave projektnih ideja za ocjenu relevantnosti. Po mom mišljenju, prijavitelji koji su dostavili projektne ideje u kratkom za to predviđenom roku i dobili od Validacijskog odbora relevantnog TIV-a pozitivnu ocjenu relevantnosti već su u svojevrsnoj prednosti budući da imaju potvrdu kako je njihova projektna ideja relevantna i usklađena sa S3. Povrh toga ne čini mi se uputno davati eksplicitne bodove temeljem ocjene relevantnosti u okviru ovog poziva, pogotovo pošto se projektna ideja i stvarni, razrađeni projektni prijedlog mogu i hoće dramatično razlikovati, i to pogotovo u financijskom dijelu. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
254 PricewaterhouseCoopers Savjetovanje d.o.o. 4POSTUPAK DODJELE, 2.2Provođenje postupka dodjele Molimo da se Ministarstvo izjasni po pitanju uvažavanja ocjena Tematskih inovacijskih vijeća (TIV) u okviru Javnog poziva za dostavu projektnih ideja poslovnog sektora za aktivnosti istraživanja, razvoja i inovacija (https://www.hgk.hr/javni-poziv-za-dostavu-projektnih-ideja-poslovnog-sektora-za-aktivnosti-istrazivanja-razvoja-i-inovacija), pogotovo u kontekstu preferiranja prijavitelja koji su od TIV-a dobili “ocjenu relevantnosti”. Nigdje u dokumentaciji Javnog poziva nije bilo navedeno da će se “ocjena relevantnosti” smatrati prednošću pri evaluaciji prijava u kontekstu poziva IRI-a. Smatramo da dobivena “ocjena relevantnosti” ne bi trebala imati utjecaja na proces evaluacije projektnih prijava, pogotovo u kontekstu ocjenjivanja kriterija “Vrijednost za novac” koji nosi 65% ocjene cjelokupne prijave. Opravdana je zabrinutost prijavitelja koji projektne ideje nisu dostavili TIV-ovima, ili koji od TIV-ova nikad nisu dobili povratnu informaciju, ili su dobili nepotpunu povratnu informaciju. Smatramo da bi valorizacija mišljenja TIV-ova bila jasno kršenje postulata jednakog postupanja prema svim prijaviteljima i molimo izjašnjavanje po ovom pitanju. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
255 Apsolon 4POSTUPAK DODJELE, 2.2Provođenje postupka dodjele Ovim putem apeliramo da se u sklopu e savjetavanja, uz Upute za prijavitelje, dostavi i sva dodatna dokumentacija i prilozi. Isto bi omogućilo komentiranje navedenih obrazaca, ali i lakšu i bolju pripremu Tijela u sustavu te prijavitelja za nadolazeći poziv. Navedeno se posebno odnosi na Prilog 3 i kriterije odabira putem kojih bi potencijalni prijavitelji unaprijed mogli procijeniti mogu li zadovoljiti minimalan bodovni prag te, u slučaju da to nije moguće, na vrijeme odustali od prijave projekta, ali i na prijavne obrasce koji su za svaki poziv ponešto drugačiji te bi njihovim uključivanjem prijavitelji mogli unaprijed, prije objave poziva, krenuti u pripremu projekta što bi direktno utjecalo i na kvaltietu projektnih prijava. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
256 Ljiljana Sović Brkičić 4POSTUPAK DODJELE, 2.2Provođenje postupka dodjele Da bi se ishodili svjetski patenti treba 5 ili 6 ili 7 godina. Međutim istu ocjenu dobiva i netko tko ima ishođene svjetske patente i netko tko uopće nema inovativna projekt ali je izjavio da će jednoga dana predati 2 patentne prijave - 6 bodova. A da se radi o zlouporabama razvidno je iz činjenice da potporu za projekt nije dobila firma iz Splita koja ima ishođene svjetske patente u natječaju Inovacije novoosnovanih MSP, a niti firma iz Zagreba koja ima ishođene patente u 75 država i koja ima Pečat izvrsnosti i preporuku Europske komisije za financiranjem projekta EU sredstvima, u natječaju IRI. Iako se kroz natječaj treba poticati komercijalizacija novih, inovativnih patentno zaštićenih tehnologija, proizvoda i usluga (jer industrijski razvoj i postavljanje industrijske proizvodnje s ciljem komercijalizacija inovativnog proizvoda ima najviši intenzitet potpore) birokrati su procijenili i ocijenili da su bolji i inovativniji projekti oni u kojima će se izučavati upute za rad kupljenog stroja i/ili projekti u kojima netko proširuje palentu proizvoda (uvodi na tržište novi sok i keks) a prijavitelji kojih su rekli da će jednoga dana predati 2 patentne prijave od projekata koji su zaista inovativni i koji već imaju ishođene svjetske patente. A osim toga, trebalo je zadovoljite propise koji su SUPROTNI propisima Europske komisije... Primljeno na znanje Poziv je sukladan programskim dokumentima, odnosno Operativnom programu Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. definiranim specifičnim ciljem 1b1 „Novi proizvodi i usluge kao rezultat djelatnosti istraživanja, razvoja i inovacija (IRI)“ i Strategijom pametne specijalizacije RH.
257 Ljiljana Sović Brkičić 4POSTUPAK DODJELE, 2.2Provođenje postupka dodjele Zašto se točno ne navede što i kako se ocjenjuje. Kriterij ocjenjivanja na koje se pozivaju su: Kriteriji za odabir operacija i pripadajuću metodologiju u okviru Investicijskog prioriteta 1b, SC 1.b.1., OPKK (IRI) usvojeni su 18. lipnja 2015. godine na 3. sjednici Odbora za praćenje OPKK. Ukoliko se radi o kriterijima ocjenjivanja koji su primjenjivani IRI faza 1 radi se o apsolutno neprihvatljivim kriterijima. Prema navedenim kriterijima nije ocjenjivan projekt nego neki budući nepostojeći rezultat. Npr. Na kojem TRL će biti budući rezultat projekta? Odgovor - na TRL 8, donosi 10 bodova. Hoćete li predati više od 1 patentne prijave? Odgovor - da predat ću više od jedne patentne prijave donosi 6 bodova. Razvijate li proizvod za globalno tržište? Odgovor DA donosi 7 bodova. Uglavnom, s desetak izjavnih rečenica može se skupiti „40 - 50 lakih bodova na riječ“, bez ikakvog dokaza, bez provjere, a nema se što provjeriti kada se boduje neki budući nepostojeći rezultat. Umjesto da se ocjenjuje i boduje sadašnje stanje projekta i postojeći rezultat, TRL na kojem je projektu u trenutku prijave boduje se neka daleka, imaginarna budućnost koja nikada neće biti realizirana. Ako netko ima ideju koja čak nije niti inovativna kako mu se može dodijeliti 10 bodova jer je rekao da će razvit inovativan proizvod i da će ga komercijalizirati na svjetskom tržištu. Međutim, u natječaju IRI faza 1 nije financiran projekt za koje je postavljena hipotezu, testiran inovativni koncept, napravljena studija izvedivosti, napravljen prototip u laboratorijskim uvjetima, te koji ima ishođene svjetske patente u 75 država a što pokriva 3 milijarde ljudi, te koji ima Pečat izvrsnosti i preporuku za financiranje U prilogu (e-mail) se nalazi novi prijedlog ocjenjivanja projektnih prijedloga prema kojem bi se ocjenjivao postojeći rezultat i sadašnje stanje projekta a ne neki budući nepostojeći rezultat. Primljeno na znanje Poziv je sukladan programskim dokumentima, odnosno Operativnom programu Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. definiranim specifičnim ciljem 1b1 „Novi proizvodi i usluge kao rezultat djelatnosti istraživanja, razvoja i inovacija (IRI)“ i Strategijom pametne specijalizacije RH.
258 Hrvatski nezavisni izvoznici softvera 4POSTUPAK DODJELE, 2.2Provođenje postupka dodjele Želimo napomenuti, kao i svaki put do sada, da na eSavjetovanje nije stavljen prilog koji jasno definira kriterije evaluacije. Iz navedenoga u UzP nije moguće komentirati taj segment. ovim putem još jednom molimo PT da razmotri za ovo i iduće natječaje da isti bude predmetom eSavjetovanja. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
259 DYVOLVE d.o.o. 4POSTUPAK DODJELE, 2.2Provođenje postupka dodjele Molimo razmotrite zahtjev da se prije Odluke o financiranju dostavlja Izjava o korištenim potporama male vrijednosti za prijavitelja i pojedinačno za svako povezano poduzeće koje se smatra “jednim, jedinstvenim poduzetnikom”, budući da se kroz predmetni Poziv ne dodjeljuju potpore male vrijednosti. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
260 HS Produkt d.o.o. 5ODREDBE KOJE SE ODNOSE NA PROVEDBU PROJEKTA, 1.1Razdoblje provedbe projekta Pozdravljamo trajanje provedbe projekta od 36 mjeseci od dana sklapanja Ugovora, no upozoravamo na već više puta viđeno probijanje roka svih elemenata evaluacijskog postupka što za rezultat ima promjenu prioriteta Prijavitelja i Partnera (razlozi su mnogi, a najvažnije su burne promjene na tržištu, velika koncentracija istraživačkog djelovanja na aktualnim područjima i temama itd.). Ako od prijave projekta do potpisivanja Ugovora prođe više od 6-12mj, koncept projekta, održivost i sve aktivnosti dolaze u pitanje a posebno u slučaju potreba za skraćivanjem roka istraživačkog djelovanja. Ako se određene aktivnosti planiraju provoditi u periodu od 36 mjeseci, a svi znamo da je istraživačko i znanstveno djelovanje podložno rizicima i nepredvidivim rezultatima, projekt se neće uspješno zaključiti ako se Prijavitelju i Partnerima nametne formalno ograničenje roka (30. Rujan 2023.) jer je to završetak određenog operativnog programa i sl, što neće nikako pomoći istraživačima i njihovom radu (a niti financijskoj situaciji Prijavitelja i Partnera). Primljeno na znanje Razmotrit će se omogućavanje duljeg trajanja provedbe projekta, ali ne dulje od 31. prosinca 2023.
261 RASCO tvornica komunalne opreme d.o.o. 5ODREDBE KOJE SE ODNOSE NA PROVEDBU PROJEKTA, 4.4Podnošenje zahtjeva za predujmom/nadoknadom sredstava Komentar se odnosi na točku 5.4 Uputa za prijavitelje: „Podnošenje zahtjeva za predujmom/nadoknadom sredstava. Budući da trošak garancije za prijavitelje predstavlja značajan trošak, smatramo da bi se trebao uvrstiti u prihvatljive troškove, uz skraćivanje roka važenja bankovne garancije (s rokom pravdanja predujma putem ZNS-a), ili umjesto njega tražiti druga sredstva osiguranja, kao što su zadužnica i sl. Druga opcija koja bi zasigurno olakšala prijaviteljima jest da se ne propiše dostava garancije, već da PT započne postupak izvršavanja povrata sredstava ukoliko se tijekom provedbe utvrdi da u roku od npr. 90 dana od dana primitka predujma nisu nastali nikakvi troškovi povezani s provedbom projekta, kao što je to već bilo propisivano u prethodnim Pozivima (IKT i dr.). Primljeno na znanje Razmotrit će se.
262 Ljiljana Sović Brkičić 5ODREDBE KOJE SE ODNOSE NA PROVEDBU PROJEKTA, 4.4Podnošenje zahtjeva za predujmom/nadoknadom sredstava Zašto se dostavlja bankovna garancija na cijeli iznos predujma? Osim toga, tko može dobiti navedenu garanciju? BONITETNI PRIJAVITELJI bez inovativnih projekata, ali nema veze, bonitetni su i mogu dobiti bankovnu garanciju… a treba podijeliti EU sredstva… koga briga za inovativne projekte… Zašto nije predviđena opcije isplate predujma ukoliko se na poseban račun osiguraju sredstva u iznosu vlastitog dijela sudjelovanja za navedeni iznos predujma? Ukoliko netko na zaseban račun stavi iznos sredstava koja pokrivaju 40% vrijednosti vlastitog sudjelovanja, za pretpostaviti da je će osigurati i preostali iznos od 60% vlastitog sudjelovanja tijekom trajanja projekta. Opetovano treba naglasiti da je bit predmetnog natječaja INOVACIJA, trenutačni rezultat (rezultat u trenutku prijave projekta) a ne neki nepostojeći, budući, imaginarni rezultat, nadlaje… ishođeni hrvatski, europski i svjetski patenti, a ne bonitet, prihod i izjava podobnog prijavitelja (umreženika) da će nešto istraživati, da će razviti proizvod za globalno tržište (jednoga dana) i da će jednoga dana predati 2 patentne prijave… Znači prijavitelj koji nema ništa osim ideje i priče može dobiti potporu od 50.000 Eura za PoC i izradu studije izvedivosti… Bit predmetnog natječaja je stovarit što bolje uvjete kako bi se komercijalizirali postojeći inovativne tehnologije, proizvodi i usluge… Znači, treba stvoriti uvjete za komercijalizaciju tehnologija, proizvoda i usluga firme iz Splita koja ima europske patente, firme iz Zagreba koja ima ishođene patente u 75 država, firmi koje imaju Pečat izvrsnosti i preporuku Europske komisije za financiranje projekta… Posao birokrata je da bude servis i da stvara uvjete za realizaciju projekata, a ne namještanje rezultata natječaja, pogodovanje i nenamjensko raspodjeljivanje EU sredstava… Primljeno na znanje Razmotrit će se.
263 Mreža znanja d.o.o. Poziv na dostavu projektnih prijedloga, 7POJMOVNIK Predlažemo da se jasno i transparentno definira razdoblje, odnosno datum, na koji poduzetnik mora dokazati da ne udovoljava kriterijima propisanima Uredbom 651/2014 za poduzetnika u teškoćama. Naime, u slučaju da je poduzetniku u financijskoj godini koja prethodi godini predaje projektnog prijedloga, više od polovice vlasničkog kapitala izgubljeno zbog prenesenih gubitaka, kao jedini način izlaska iz teškoća u tekućoj godini, odnosno godini predaje projektnog prijedloga, navodi se dokapitalizacija, za što je kao dokaz potrebno dostaviti privremenu bilancu i Izvod iz sudskog registra. Međutim, poduzetnik u tekućoj godini može ostvariti dobit koja je veća od prenesenih gubitaka, čime na dan predaje projektnog prijedloga taj poduzetnik više ne ispunjava kriterije „poduzetnika u teškoćama“, iako nije izvršio dokapitalizaciju, no iz privremene bilance je vidljivo da, na zadnji dan mjeseca koji prethodi podnošenju projektnog prijedloga, više od polovice vlasničkog kapitala nije izgubljeno zbog prenesenih gubitaka. Također, ova definicija je posebno relevantna kada se u obzir uzmu poduzetnici koji u trenutku predaje projektnog prijedloga posluju manje od tri godine, a u trenutku donošenja odluke o financiranju poduzetnik posluje dulje od tri godine. Slijedom navedenoga, molimo da se definira konkretno razdoblje, odnosno datum, na koji pojedini poduzetnik ne smije ispunjavati kriterije „poduzetnika u teškoćama“, odnosno da li se njegov status provjerava na zadnji dan financijske godine koja prethodi godini podnošenja projektnog prijedloga, na dan predaje projektnog prijedloga i/ili neposredno prije potpisivanja ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava / donošenju odluke o financiranju. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
264 Apsolon Poziv na dostavu projektnih prijedloga, 7POJMOVNIK Vezano uz Izjavu o djelovanju na pojedinom/pojedinim novim tržištima, molimo informaciju, radi li se o još jednom administrativnom dokumentu koji je nužno dostaviti u sklopu paketa projektne prijave? Također, molimo uputu o svrsi i sadržaju tražene Izjave te u kojem trenutku se tražena Izjava podnosi - prilikom predaje projektne prijave/ za vrijeme evaluacije/ tijekom provedbe projekta. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
265 Ljiljana Sović Brkičić Poziv na dostavu projektnih prijedloga, 7POJMOVNIK Uredba 651/2014 (47) U odnosu na potpore za projekte istraživanja i razvoja, dio istraživačkog projekta kojem je dodijeljena potpora trebao bi u potpunosti biti obuhvaćen kategorijom temeljnog istraživanja, industrijskog istraživanja ili eksperimentalnog razvoja. Ako neki projekt obuhvaća razne zadaće, svaku bi zadaću trebalo razvrstati u jednu od tih kategorija ili navesti da nije razvrstana niti u jednu od tih kategorija. To razvrstavanje ne mora nužno biti kronološko, u kojem se kreće redom kroz vrijeme od temeljnog istraživanja prema djelatnostima bližima tržištu. U skladu s tim, zadatak koji se izvodi u kasnijoj fazi projekta može se kvalificirati kao industrijsko istraživanje. Jednako tako, djelatnost obavljena u ranijoj fazi projekta može predstavljati eksperimentalni razvoj. Dio projekta kojem je dodijeljena potpora može uključivati i studije izvedivosti kojima se pripremaju istraživačke djelatnosti. Nije prihvaćen Navedena uredba je uvrštena u popis i na njoj se temelji dodjela potpora po ovom pozivu.
266 Ljiljana Sović Brkičić Poziv na dostavu projektnih prijedloga, 7POJMOVNIK Čini se da su korumpirani hrvatski birokrati dosegnuli dno dna pokušavajući opravdati svoje kriminalno postupanje. Navodi se u pojmovniku, kod TRL ljestvice grafički prikaz kojim je pokazuje da je TRL 2-4 industrijsko istraživanje, a da je TRL 5-8 eksperimentalni razvoj (ilustracija iz programa Pillar te je prikazana veza navedenog programa s OECD Frascati Manual, a ovdje se NE radi o Pillar programu nego o ESIF natječajima, odnosno Horizon 2020 natječajima, i ne korisiti se OECD Frascati Manual nego su primjenjuju propisi Europske komisije). https://www.oecd.org/sti/inno/frascati-manual.htm The internationally recognised methodology for collecting and using R&D statistics, the OECD's Frascati Manual is an essential tool for statisticians and science and innovation policy makers worldwide. It includes definitions of basic concepts, data collection guidelines, and classifications for compiling R&D statistics. This updated edition contains improved guidelines reflecting recent changes in the way R&D takes place and is funded and the wider use of R&D statistics and definitions. It provides new chapters dedicated to the pratical aspects of collecting R&D data in different sectors, as well as new guidance on capturing different aspects of public support for R&D such as tax incentives. *** Stoga, iako postoje različita tumačenja TRL ljestvice, u predmetnom slučaju se može koristiti samo ono tumačenje koje je propisala Europska komisija u Uredbi 651/2014 a koje glasi: Uredba 651/2014 - uredba definira način provedbe natječaja kojima se podupire istraživanje i razvoj - definiran je intenzitet potpore projekata (25-100%) - definirano je … stranica 9., točka 47. u kojoj piše …da se zadatak koji se izvodi u kasnijoj fazi istraživanja može kvalificirati kao industrijsko istraživanje… isto tako, djelatnost obavljena u ranijoj fazi projekta može predstavljati eksperimentalni razvoj stranica 24., točka 84. gdje se navodi …da temeljno istraživanje znači eksperimentalni ili teorijski rad ***Vidjeti papirnate priloge – gdje je jasno navedeno ESIF i TRL… *** *** Osim toga, moguće je pronaći i puno drugih ilustracija koji pokazuju suprotno od onoga što su prikazali hrvatski birokrati. U svakom slučaju, bez obzira na koji način bio tumačen TRL (jer postoje različite skale i različita tumačenja) u predmetnom slučaju se koristiti samo propis Europske komisije naveden u Uredbi 651/2014. Nadalje, sasvim je jasno: TRL 9 tržište – proizvodnja, komercijalizacija, marketing TRL 5-8 industrija – postavljanje proizvodnog procesa (za usluge npr. banka, burza) TRL 2-4 laboratorij – postavljanje hipoteze, PoC, eksperimenti, ponavljanje… TRL 1 sveučilište, temeljna istraživanja, ne mogu se komercijalizirati, važna su Primljeno na znanje Poziv je sukladan programskim dokumentima, odnosno Operativnom programu Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. definiranim specifičnim ciljem 1b1 „Novi proizvodi i usluge kao rezultat djelatnosti istraživanja, razvoja i inovacija (IRI)“ i Strategijom pametne specijalizacije RH. Naglašavamo da u Uputama za prijavitelje za svaki objavljeni poziv stoji jasan popis nacionalnog i EU zakonodavstva čija je primjena obvezujuća za sve prijavitelje i korisnike. Također kriteriji za dodjelu bespovratnih sredstava su transparentni i kao takvi detaljno raspisani u dokumentaciji Poziva. Kod objave Poziva biti će objavljeni svi obrasci i prilozi kao i prilog koji detaljno opisuje postupak dodjele bespovratnih sredstava sa kriterijima i kontrolnim listama. Prihvatljivost prijavitelja i projekta opisana je u poglavlju 2 Uputa za prijavitelje – Pravila poziva. TRL se odnosi na engl. Technology Readiness Level odnosno Tehnološku razinu spremnosti neke tehnologije za njenu komercijalnu primjenu. Za potrebe ovog poziva, može se smatrati da različite kategorije IR-a odgovaraju Razini tehnološke spremnosti na sljedeći način: br. 1 (temeljno istraživanje), 2–4 (industrijsko istraživanje) i 5–8 (eksperimentalni razvoj) a sukladno Komunikaciji Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija: „Europska strategija za ključne pomoćne tehnologije – most prema rastu i novim radnim mjestima”, COM(2012) 341 završna verzija, 26.6.2012, TRL-ovi su: TRL 1 . temeljna (bazična, fundamentalna) istraživanja (nisu predmet financiranja sukladno Pozivu) TRL 2: Formuliranje tehnološkog koncepta TRL 3: Eksperimentalno dokazivanje koncepta TRL 4: Laboratorijska validacija tehnološkog koncepta TRL 5: Validacija tehnologije u relevantnom okruženju TRL 6. Demonstracija tehnologije u relevantnom okruženju TRL 7: Demonstracija tehnologije u operativnom okruženju TRL 8: Uspostavljen i kvalificiran tehnološki sustav TRL 9: Uspješno dokazana tehnologija- konkurentna proizvodnja
267 Ljiljana Sović Brkičić Poziv na dostavu projektnih prijedloga, 8POPIS KRATICA Molim da se uredi raspodjeljivanje EU sredstava namijenjenih istraživanju i razvoju na način da se za sve tekuće i buduće natječaje jasno napiše što se potiče (istraživanje i razvoj) i što se subvencionira kroz predmetni natječaj npr.: - provjera inovativnog koncepta i izrada studije izvedivosti (TRL 3), s intenzitetom potpore od 50% i iznosom potpore do 350.000 kn - eksperimentalni razvoj (TRL 2-4), s intenzitetom potpore od 25% i iznosom potpore od … do... - industrijsko istraživanje (TRL 5-8), s intenzitetom potpore od 50% i iznosom potpore od... do... … uz napomenu na se navedeni intenziteti potpore mogu povećati... sukladno Uredbi 651/2014. Primljeno na znanje Poziv je sukladan programskim dokumentima, odnosno Operativnom programu Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. definiranim specifičnim ciljem 1b1 „Novi proizvodi i usluge kao rezultat djelatnosti istraživanja, razvoja i inovacija (IRI)“ i Strategijom pametne specijalizacije RH.
268 Ljiljana Sović Brkičić Poziv na dostavu projektnih prijedloga, 8POPIS KRATICA Zašto u popisu kratica nema TRL jer se radi o jako bitnoj kratici, ali istu hrvatski birokrati sustavno ignoriraju i ne smatraju je bitnom za provedbu predmetnog natječaja... Cijeli natječaj je potrebno vezati uz TRL, a sredstva raspodjeljivati sukladno rezultatu projekta i TRL u trenutku prijave, međutim, hrvatski birokrati su TZL spomenuli tek usput, u pojmovniku... Primljeno na znanje Razmotrit će se.
269 Ljiljana Sović Brkičić Poziv na dostavu projektnih prijedloga, 8POPIS KRATICA Zaključak kraj - natječaj je pripremljen suprotno propisima Europske komisije - potrebno je urediti natječaj - osim cilja koji je deklarativno prepisan iz pravila Europske komisije treba definirati što taj cilj stvarno znači - treba se fokusirati na cilj – komercijalizacija inovativnih patentno zaštićenih proizvoda, tehnologija i usluga, gospodarski rast i otvaranje novih radnih mjesta - treba napraviti natječaj koji će omogućiti ostvarenje zdanog cilja - nije cilj natječaja stihijski raspodjeljivati europska sredstva - definirati da li će se PoC i izrada studije izvedivosti provoditi u okviru istog natječaja ili kao zaseban natječaj, - treba smanjiti količinu papira koji se dostavljaju (3-5 kg papira) u postupku ocjene projekta, jer sva dokumentacija koja nije relevantna za ocjenjivanje projekta može se dostaviti naknadno, prije potpisivanja ugovora o financiranju, s tim da odmah treba definirati koja je to dokumentacija, da se ne bi kasnije izmišljala nova pravila - za PoC i izradu studije izvedivosti su potrebne jednostavnije procedure - također i za eksperimentalno razvoj i industrijsko istraživanje treba pojednostaviti procedure - za ocjenu projekta treba ispuniti Obrazac A i dostaviti poslovni plan - sva ostala dokumentacija treba biti dio procedura koje se odnose na potpisivanje ugovara o financiranju projekta (ugovori, izjave, potvrde o nepostojanju poreznog duga, GFI i dr.) Primljeno na znanje Poziv je sukladan programskim dokumentima, odnosno Operativnom programu Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. definiranim specifičnim ciljem 1b1 „Novi proizvodi i usluge kao rezultat djelatnosti istraživanja, razvoja i inovacija (IRI)“ i Strategijom pametne specijalizacije RH.
270 Ljiljana Sović Brkičić Poziv na dostavu projektnih prijedloga, 8POPIS KRATICA Potrebno je napraviti sustav kontrole i utvrditi što su KONTROLNE TOČKE za svaki korak / fazu projekta: IDEJA je TRL 0, ideja nije inovacija. TRL 1 – temeljna istraživanja koja se provode u znanstvenim institucijama, koja se najčešće ne mogu komercijalizirati, te koja su dio drugih natječaja. TRL 2 – postavljanje hipoteze, odnosno definiranje onoga što je netko smislio, navođenje očekivanog rezultata, te načina provedbe istraživanja, obrazlaganje što bi to bilo novo u odnosu na postojeće stanje tehnike (znači to ne može biti kupnja radne linije, istraživanje uputa za rad stroja i izjava de će predati 2 patentne prijave, također to ne može biti proširenje palete proizvoda / ćevapi,keksi, sok, vafli, čokolada, vrati i prozori novih dimenzija i/ili debljine okova prozora). TRL 3 – testiranje inovativnog koncepta (PoC) i izrada studije izvedivosti – kada bi se trebalo utvrditi je li neka ideja uopće izvediva odnosno hoće li ona prerasti u inovaciju, te definirati jje li ideja izvediva i može li se realizirati u realnim okvirima, te koji je budući tržišni potencijal buduće inovacije. TRL 4 – validacija koncepta u laboratorijskim uvjetima – a što znači da to treba napraviti s malim količinama materijala i/ili supstance te na malim laboratorijskim strojevima, znači treba izraditi prototip u laboratorijskim okvirima, a što predstavlja eksperimentalni razvoj s intenzitetom potpore od 25% TRL 5-8 – industrijsko istraživanje provodi se kada je napravljena studija izvedivosti, te nakon što je napravljen model / prototip u laboratorijskim okvirima. Da bi se provodilo industrijsko istraživanje trebaju biti predočeni rezultati studije izvedivosti, prezentirane značajke laboratorijskom prototipa, pa se tek nakon toga može izrađivati prototip u realnim okvirima (na pravoj velikoj industrijskoj liniji) te uspostavljati rutinska proizvodnja. Također se trebaju predočiti dokazi da li je to što se planira proizvoditi novi / inovativni proizvod, može li se patentno zaštititi, jesu li predane patentne prijava i/ili ishođeni hrvatski, europski ili svjetski patenti za navedeni novi / INOVATIVNI prizvod TRL 9 – proizvodnja, marketing, komercijalizacija, ne podupire se kroz predmetni natječaj. Primljeno na znanje Poziv je sukladan programskim dokumentima, odnosno Operativnom programu Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. definiranim specifičnim ciljem 1b1 „Novi proizvodi i usluge kao rezultat djelatnosti istraživanja, razvoja i inovacija (IRI)“ i Strategijom pametne specijalizacije RH.