Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o prijedlogu Uredbe o Središnjem registru državne imovine

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Miroslav Mađarić II. USTROJSTVO, NAČIN VOĐENJA I SADRŽAJ SREDIŠNJEG REGISTRA, Članak 8. Točku "h) pregled zemljišnoknjižnog uloška/posjedovnog lista" treba brisati, jer pregled zkul se treba raditi pomoću postojeće e-funkcionalnosti. Naravno, podatak o ZKul je u Registru i klik na njega treba omogućiti pristup ulošku standardnim postojećim putem, što treba generički biti pokriveno točkom 7 iz članka 8. No taj pristup treba razraditi za svu imovinu koja se vodi u drugim registrima. Na primjer, automobili su također državna imovina i po npr. broju šasije treba moći pristupiti evidenciji iz MUPovog registra vozila. Prihvaćen Prihvaćeno.
2 Miroslav Mađarić II. USTROJSTVO, NAČIN VOĐENJA I SADRŽAJ SREDIŠNJEG REGISTRA, Članak 8. U Članku 8 svakako nedostaje nešto kao "portal", dakle pristup izvana (naravno kontroliran). Točka 1a je pregled, ali je i ažuriranje, dakle neki interni uvid. Treba vidjeti, tko bi sve preko portala trebao dostupati podacima Registra? Nije prihvaćen Dodavanje pojma sličnog „portalu“ je neprikladno u konkretnom slučaju, budući da se vidljivost očituje iz članka 15. Uredbe.
3 Miroslav Mađarić II. USTROJSTVO, NAČIN VOĐENJA I SADRŽAJ SREDIŠNJEG REGISTRA, Članak 8. Umjesto "f) uvoz podataka obveznika dostave podataka" treba stajati "f) uvoz podataka o državnoj imovini dobivenoj od strane obveznika dostave podataka". Naime, točka f) sada izgleda kao da se radi isključivo o matičnim podacima obveznika, a zapravo treba osigurati uvoz svih podataka o državnoj imovini. Pri tome se naravno podrazumijeva i uvoz podataka o obvezniku. Nije prihvaćen Izmjena podtočke „f) uvoz podataka obveznika dostave podataka“ u „uvoz podataka o državnoj imovini dobivenoj od strane obveznika dostave podataka“ suvišna je iz razloga što je postojeća formulacija dovoljno precizna. Naime, logično je da se pri uvozu podataka obveznika dostave podataka misli na državnu imovinu, budući da se radi o Uredbi o Središnjem registru državne imovine.
4 Miroslav Mađarić II. USTROJSTVO, NAČIN VOĐENJA I SADRŽAJ SREDIŠNJEG REGISTRA, Članak 8. umjesto "a) pregled i ažuriranje osnovnih podataka imovine" treba stajati "a) unos, pregled i ažuriranje osnovnih podataka imovine". Naime, ovako je ispušten prvi unos (ručni ili importom). Prihvaćen Prihvaćeno.
5 Miroslav Mađarić II. USTROJSTVO, NAČIN VOĐENJA I SADRŽAJ SREDIŠNJEG REGISTRA, Članak 8. Točke 1c i 1d (dopune i dodavanje) predstavljaju određeni vid ažuriranja podataka iz točke 1a. Dakle, to je neprecizna formulacija, u kojoj navodite dvije vrste ažuriranja, koje je sadržano u prethodnoj točki. Smatram dovoljnim 1a, s time da je kasnije specificirano točno o kojem se obuhvatu podataka radi. Primljeno na znanje Podtočke c) i d) se mijenjaju na način da sada glase; c) „uvid u podatke od značaja za nadzor i praćenje koristi i učinaka upravljanja imovinom“ i d) „pregled popratnih dokumenata“. Izostavljanje navedenih podtočaka u tekstu Uredbe nije prihvaćeno iz razloga što njihovo navođenje služi razjašnjenju funkcionalnosti Informacijskog sustava upravljanja državnom imovinom, te kao takve nisu suvišne.
6 Miroslav Mađarić II. USTROJSTVO, NAČIN VOĐENJA I SADRŽAJ SREDIŠNJEG REGISTRA, Članak 8. Umjesto "dobivenih podataka" (točka 1c) treba stajati samo "podataka" ili "podataka Registra". Naime, jasno je da se podaci dobivaju, pa je "dobivenih" suvišno. Štoviše, zbunjujuće je zato, jer se može razumjeti da se dopune rade samo u trenutku dobivanja podataka (izvana). Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
7 Miroslav Mađarić II. USTROJSTVO, NAČIN VOĐENJA I SADRŽAJ SREDIŠNJEG REGISTRA, Članak 8. Umjesto "1.Registar imovine koji podržava sljedeće funkcionalnosti:" treba stajati "1.Registar državne imovine koji podržava sljedeće funkcionalnosti:". Naime, sada stoji samo "imovine", a radi se o "državnoj imovini". Ili pak ranije treba biti navedeno da se riječ "imovina" ili bolje "Imovina" u ovom dokumentu smatra "državnom imovinom", radi preciznosti! To vrijedi i za sva ostala spominjanja samo "imovine"! Djelomično prihvaćen Točka 1. stavka 1. članka 8. mijenja se i glasi „Informacijski sustav upravljanja državnom imovinom podržava sljedeće funkcionalnosti“. Navedena izmjena ima svrhu razjašnjavanja kako se ne radi o posebnom registru imovine, već o sustavu koji obuhvaća daljnje navedene funkcionalnosti.
8 Miroslav Mađarić II. USTROJSTVO, NAČIN VOĐENJA I SADRŽAJ SREDIŠNJEG REGISTRA, Članak 8. Točku b) "pregled i ažuriranje osnovnih podataka financijske imovine" treba brisati, jer je prema definiciji "imovine", "financijska imovina" uključena. Nije prihvaćen Ne prihvaća se brisanje podtočke b) „pregled i ažuriranje osnovnih podataka financijske imovine“. Naime, spomenuto brisanje podtočke b) dovelo bi do manjka kohezije s člankom 6. Uredbe o Središnjem registru državne imovine, koji određuje kako se Središnji registar, između ostalog, sastoji i od evidencije financijske imovine, a koja odredba ima uporište u članku 2. Zakona o Središnjem registru državne imovine, gdje se propisuje da se „pod pojmom državne imovine podrazumijeva sva nefinancijska i financijska imovina države“.