Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Uredbi o mjerilima i načinu korištenja vlastitih prihoda i donacija nacionalnih parkova i parkova prirode

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Udruga Dar VLADA REPUBLIKE HRVATSKE Poštovanje, govorim u ime Udruge Dar. Predlažemo da se kao način korištenja donacija za koje namjena nije utvrđena omogući besplatan ulaz za učenike / učenice , predškolarce i mlade iz Hrvatske u smislu povezivanja djece sa prirodom i obzirom na socio-ekonomski status. Da se takve donacije omoguće udrugama koje su registrirane za rad sa učenicima / učenicama , predškolarcima i mladima. Nije prihvaćen Primjedba je općenita i ne referira se na konkretnu odredbu.
2 Udruga Biom II. RASPOLAGANJE VLASTITIM PRIHODIMA I DONACIJAMA, Članak 8. Smatramo da bi Povjerenstvo trebalo biti sastavljeno od stručnjaka koji nisu povezani s institucijama koje dobivaju sredstva, kako bi se osigurala transparentnost i nepristranost rada Povjerenstva. Postoje dobri primjeri u Hrvatskoj, npr. kod ocjenjivanja projektnih prijava natječaja koje raspisuju pojedina ministarstva za svoje sektore. Nije prihvaćen Sredstva se dodjeljuju unutar sustava prema unaprijed određenim kriterijima. Članovi Povjerenstva su također članovi unutar sustava zaštićenih područja te većinu u Povjerenstvu sačinjavaju predstavnici nacionalnih parkova i parkova prirode.
3 Udruga Biom II. RASPOLAGANJE VLASTITIM PRIHODIMA I DONACIJAMA, Članak 8. U slučaju da se ne prihvati naš komentar za nezavisnim Povjerenstvom, onda kao minimum predlažemo da, kako bi se osiguralo da su članovi Povjerenstva stručne osobe, se "dva službenika Ministarstva" jasnije raspiše u "dva službenika Uprave za zaštitu prirode Ministarstva". Nije prihvaćen Dva službenika Ministarstva mogu predstavljati struku i izvan Uprave za zaštitu prirode kao što su stručnjaci iz polja financija, nabave ali i službenici nekadašnjeg HAOP-a koji su sada u sklopu MZOE.
4 Udruga Biom III. NADZOR I IZVJEŠĆIVANJE, Članak 13. Radi transparentnosti rada predlažemo da se doda stavak 3: Godišnje izvješće Povjerenstva objavljuje Ministarstvo na svojim mrežnim stranicama. Prihvaćen Prihvaća se.
5 Udruga Biom III. NADZOR I IZVJEŠĆIVANJE, Članak 14. Radi transparentnosti rada predlažemo da se doda stavak 3: Ustanove godišnje izvješće objavljuju na svojim mrežnim stranicama. Nije prihvaćen Odredba se odnosi na dostavu potvrda o uplatama radi računovodstvenog i tehničkog praćenja sredstava.