Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Podatku o etalonskoj cijeni građenja

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Ivan Markić 84   Poštovani, možete li pojasniti čemu služi ovaj podatak? U kojim drugim propisima se koristi? Primljeno na znanje Radi se o administrativnom podatku koji predstavlja referentnu vrijednost, a uveden je radi provedbe Zakona o društveno poticanoj stanogradnji (POS). Ostali zakonski i podzakonski akti koji su vezani za etalonsku cijenu građenja su: 1. Uredba o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine („Narodne novine” br. 40/97, 117/05). 2. Odluka o prodaji stanova u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine ” br. 144/13) koja se odnosi na bivše nositelje stanarskih prava izvan područja posebne državne skrbi s kojima je Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje zaključio ugovor o najmu stana. 3. Odluka o prodaji stanova u vlasništvu Republike Hrvatske kojima upravlja Ministarstvo obrane („Narodne novine” br. 28/15). 4. Pričuva - Minimalna visina zajedničke pričuve za održavanje zajedničkih dijelova stambene zgrade popisana je odredbom članka 380, stavka 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („NN”, br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), kojim je propisano da su suvlasnici dužni uplaćivati najmanje iznose pričuve u visini koja odgovara 0,54% vrijednosti njihovog posebnog dijela godišnje. 5. Zakon o prodaji stanova namijenjenih za nadstojnika stambene zgrade ("Narodne novine“ br. 22/06). 6. Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo (”Narodne novine” br. 43/92, 69/92, 87/92, 25/93, 26/93, 48/93, 2/94, 44/94, 47/94, 58/95, 103/95, 1 1/96, 76/96, 1 11/96, 1 1/97, 103/97, 1 19/97, 68/98, 163/98, 22/99, 96/99, 120/00, 94/01 i 78/02). 7. Uredba o načinu utvrđivanja cijene stana i garaže („Narodne novine” br. 35/92., 72/92., 83/93., 1 10/93. - Odluka USRH).
2 Irhad Meheljić  , I. Bilo bo korisno navesti izvor, jer ovako se stječe dojam da je iznos od 6.500 kn "pao sa neba". Primljeno na znanje Radi se o administrativnom podatku koji predstavlja referentnu vrijednost, a uveden je radi provedbe Zakona o društveno poticanoj stanogradnji (POS). Vezano na obrazloženje povećanja etalonske cijene građenja za primjenu u Zakonu o društveno poticanoj stanogradnji uporište postoji u dosadašnjim službeno objavljenim podacima koji se koriste za određivanje etalonske cijene građenja Državnog zavoda za statistiku: - DZS- statistički ljetopis za 2018: cijena građenja za 2017. (bez POS-a) iznosi 6.762 kn/m² s PDV-om, - DZS- publikacija DZS-a prema statističkim područjima- građevinarstvo: prosječna cijena troškova gradnje (bez POS-a) za 2018 iznosi 6.885 kn/m² s PDV-om.
3 Irhad Meheljić  , III. Nije mi jasno zašto postoji razlika u cijeni u drugim propisima i zar to nije zbunjujuće? Primljeno na znanje Potrebno je poznavati svaki od propisa na koji se primjenjuje etalonska cijena građenja. Radi se o administrativnom podatku koji predstavlja referentnu vrijednost, a uveden je radi provedbe Zakona o društveno poticanoj stanogradnji (POS). Pritom napominjemo da učestale promjene vrijednosti etalonske cijene, koja bi ovisila o kretanju tržišnih cijena, nisu realno izvedive niti opravdane.