Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanja s javnošću za Nacrt prijedlog Programa "Školski medni dan s hrvatskih pčelinjaka"

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Dražen Lušić PROGRAM Program je hvalevrijedan i jedan je od najboljih promotivnih poteza Ministarstva poljoprivrede RH u cilju promocije domaće poljoprivredne proizvodnje. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
2 Dražen Lušić PROGRAM , 1. UVOD Tekstu "Programom se želi promovirati med lokalnih proizvođača (med s hrvatskih pčelinjaka) čime im se daje primjeren značaj kao i doprinos zaštiti okoliša preferiranjem kratkih lanaca opskrbe" - PITANJE: Zašto se naziv med lokalnih proizvođača poistovjećuje s nazivom standarda „Med s hrvatskih pčelinjaka“? Smatra li Predlagatelj kako su to istoznačnice? Prihvaćen Lokalni proizvođači koji imaju pravo sudjelovati u Programu, moraju ispunjavati dolje navedene uvjete: - da imaju registrirane objekte za primarnu proizvodnju pčelinjih proizvoda , - da im je med zapakiran u Nacionalnu staklenku volumena 370 mL, - označen u skladu s propisima koji se odnose na med, - nosi zaštićeni znak Med hrvatskih pčelinjaka.
3 Dražen Lušić PROGRAM , 1. UVOD U tekstu "Uporaba Nacionalne staklenke za med dovodi do prepoznatljivosti proizvoda i različitosti takvih proizvoda na zajedničkom tržištu" - Potpuno podržavam i pohvaljujem pristup u kojem se koristi nacionalna staklenka za med! Primljeno na znanje Primljeno na znanje
4 Dražen Lušić PROGRAM , 1. UVOD Kod navođenja teksta "...te će se osigurati pomoć stvaranju boljih uvjeta za pozicioniranje meda hrvatskih pčelinjaka na tržištu." - PITANJE: Kako je pravno riješen status stanarda Med hrvatskih pčelinjaka čiji je nositelj bio subjekt Hrvatska poljoprivredna agencija koja je prestala sa radom 31.12.2019. i da li su u njega unesene izmjene u odnosu na prošlogodišnju varijantu? Prihvaćen Nositelj zaštićenog znaka Med hrvatskih pčelinjaka je Ministarstvo poljoprivrede.
5 Dražen Lušić PROGRAM , 1. UVOD U tekstu "Programom školskog mednog dana s hrvatskih pčelinjaka (u daljnjem tekstu: Program) provest će se edukacija djece i njihovih roditelja o važnosti konzumiranja meda ", predlažem da se naglasi kako se radi o konzumiranju domaćeg (ili hrvatskog) meda Primljeno na znanje Primljeno na znanje
6 Dražen Lušić PROGRAM , 2. CILJEVI PROGRAMA Ako je jedan od ciljeva ovog programa, „povećanje unosa meda u prehrani djece“ zašto se prepolovio format čime će djeca prvih razreda hrvatskih osnovnih škola ove godine dobiti upola manju količinu meda u odnosu na prošlu godinu? Nije prihvaćen Ove godine svi učenici prvih razreda osnovnih škola dobiti će med zapakiran u Nacionalnu staklenku volumena 370 mL kao što je to bilo i prošle godine.
7 Dražen Lušić PROGRAM , 3. PROVEDBA PROGRAMA TEKST: , a prije same upotrebe meda posavjetovati se s pedijatrom i/ili obiteljskim liječnikom . KOMENTAR: Smatra li predlagatelj da se prije korištenje meda u prehrani djece treba ići kod liječnika ili pedijatra ? Kakva se poruka šalje ovakvim navodom? Prihvaćen Ovo su sugestije kao mjera opreza.
8 Dražen Lušić PROGRAM , 3. PROVEDBA PROGRAMA TEKST: ...može izazvati zdravstvene poteškoće te da se med ne koristi u prehrani djece do njihove navršene prve godine života PITANJE: Koju zakonsku normu ili standard koristi Predlagatelj kada definira da se med ne koristi u prehrani djece do njihove navršene prve godine života? Prihvaćen Sve navedeno je u skladu s mišljenjem Ministarstva zdravstva.
9 Dražen Lušić PROGRAM , 3. PROVEDBA PROGRAMA TEKST: Kako upotreba meda u prehrani kod manjeg broja djece koja boluju od dijabetesa ili pate od alergijske preosjetljivosti na med može... KOMENTAR: Molim jasniju razradu kada se govori o alergijskim reakcijama na med! Radi li se o nekoj općoj reakciji ili na neki sspecifični sastojak meda? Ili Predlagatelj možda misli na neki od mogućih alergenskih agenasa poput tragova antibiotika ili biocidnih komponenti, koji se u medovima nažalost i danas mogu naći? Prihvaćen Sve navedeno je u skladu s mišljenjem Ministarstva zdravstva.
10 Dražen Lušić PROGRAM , 3. PROVEDBA PROGRAMA TEKST: U tom smislu koristit će se raspoloživi alati informiranja (tiskani mediji, elektronski mediji), zatim različiti priručni materijali opće vidljivosti KOMENTAR Predlažem ozbioljno unapređenje teksta koji će na tom materijalu biti istaknut. 2018. godine su su uočeni ozbiljni nedostaci i propusti u materijalima koji su se dijelili djeci. Posebno se to odnosi na definiciju meda koja je prošle godine u tiskanim materijalima bila navedena i koja je navodila kako je med „...slatka, gusta viskozna tekuća ili kristalizirana tvar koju ljudi do danas nisu uspjeli proizvesti umjetnim, industrijskim putem“. Smatram potrebnim naglasiti kako je takva definicija meda u kojoj se uopće ne spominju ni cvijet, ni nektar, ni medna rosa, a NI PČELA, potpuno promašena i šalje potpuno pogrešnu sliku najmlađima. Predlažem da Predlagatelj uputi autore materijala na konzultacije sa Pravilnikom o medu i Europskom Direktivom o medu gdje je predmetna definicija jednoznačno opisana i svakako je puno prihvatljivija Također predlažem da se svi materijali koji budu pripremani za tisak u cilju promocije Programa prethodno budu poslani na uvid i korekcije Hrvatskom pčelarskom savezu prije izdavanja. Prihvaćen Za najmlađe je pripremljena posebna edukativna slikovnica pod nazivom Pčelica Jelica i medo Edo.
11 Dražen Lušić PROGRAM , 3. PROVEDBA PROGRAMA TEKST: U cilju podizanja razine znanja o važnosti zdrave prehrane i PITANJE: Molim definiciju izraza „zdrava prehrana“ odnosno objašnjenje po kojim kriterijima se ista razlikuje od nezdrave prehrane? Primljeno na znanje Primljeno na znanje
12 Dražen Lušić PROGRAM , 3. PROVEDBA PROGRAMA TEKST: Pravo sudjelovanja na Javnom pozivu imaju osnivači školskih ustanova. PITANJE: Je li Predlagatelj ovog Programa osigurao ravnopravnu zemljopisnu distribuciju pčelara koji će sudjelovati u samom programu širom nacionalnog teritorija? Prihvaćen Osnivači školskih ustanova sami odabiru pčelare za ditribuciju meda po njihovim školama.
13 Dražen Lušić PROGRAM , 3. PROVEDBA PROGRAMA TEKST: Ministarstvo poljoprivrede će u suradnji s Hrvatskom agencijom za poljoprivredu i hranu te Hrvatskim pčelarskim savezom provoditi aktivnosti informiranja učenika i roditelja. KOMENTAR: Radi se o kategoriji populacije za koju postoji izuzetan senzibilitet i kojoj se teba pristupiti s posebnim oprezom. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
14 Dražen Lušić PROGRAM , 3. PROVEDBA PROGRAMA Koliko je predviđeno da se uzoraka meda obuhvaćenih ovogodišnjim programom analizira u cilju a) Utvrđivanje parametara kvalitete? b) Utvrđivanje zdravstvene ispravnosti? Prihvaćen Svi korisni znaka Med hrvatskih pčelinjaka su u sustavu kontrolne analize meda.
15 Dražen Lušić PROGRAM , 3. PROVEDBA PROGRAMA Koliko je uzoraka meda obuhvaćenih prošlogodišnjim programom bilo poslano na analizu utvrđivanja: a) kvalitete, b)zdravstvene ispravnosti? Prihvaćen Svi korisni znaka Med hrvatskih pčelinjaka su u sustavu kontrolne analize meda.
16 Dražen Lušić PROGRAM , 3. PROVEDBA PROGRAMA Obzirom na utvrđene manjkavosti identifikacije i osiguranja hrvatskog podrijetla meda u prošlogodišnjem Pravilniku i Programu, molim Predlagatelja da dobro razmisli o utvrđivanju kriterija i njihovoj provedbi u cilju jednoznačnog utvrđivanja podrijetla medova koji će se u programu koristiti. Svakako bi trebalo tekst Pravilnika i Javnog poziva poslati prethodno na uvid Hrvatskom pčelarskom savezu. Prihvaćen Hrvatski pčelarski savez aktivno sudjeluje u izradi sve dokumentacije potrebne za Program putem Povjerenstva.
17 Dražen Lušić PROGRAM , 3. PROVEDBA PROGRAMA TEKST: Detaljni uvjeti za provedbu ove mjere bit će propisani Pravilnikom i navedeni u Javnom pozivu. PITANJA: 1. Kada će biti objavljeni predmetni pravilnik i javni poziv? Prihvaćen Javni poziv i sve ostale informacije vezane uz provedbu Programa biti će pravovremeno objavljene na web stranici Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.
18 Dražen Lušić PROGRAM , 3. PROVEDBA PROGRAMA TEKST: - nosi zaštićeni znak Med hrvatskih pčelinjaka PITANJE: Kako je pravno riješen status stanarda Med hrvatskih pčelinjaka čiji je nositelj bio subjekt Hrvatska poljoprivredna agencija koja je prestala sa radom 31.12.2019. i da li su u njega unesene izmjene u odnosu na prošlogodišnju varijantu? Primljeno na znanje Nositelj zaštićenog znaka Med hrvatskih pčelinjaka je Ministarstvo poljoprivrede, a izmjena na prošlogodišnju varijantu je da više nema naplate korištenja znaka.
19 Dražen Lušić PROGRAM , 3. PROVEDBA PROGRAMA TEKST: - nosi oznaku proizvođača KOMENTAR: Med mora biti ispravno označen sukladno zakonskoj normi koja to regulira (Direktiva o označavanju hrane, Pravilnik o medu) Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
20 Dražen Lušić PROGRAM , 3. PROVEDBA PROGRAMA TEKST: - zapakiran u Nacionalnu staklenku volumena 370 mL, PITANJE: Zašto je napravljena izmjena formata staklenke u odnosu na prošlu godinu kada je korišten format 720 mL (900 g)? Nije prihvaćen I prošle godine učenici su dobili Nacionalnu staklenku volumena 370 ml.
21 Dražen Lušić PROGRAM , 3. PROVEDBA PROGRAMA TEKST: - proizveden u objektima za primarnu proizvodnju pčelinjih proizvoda upisanim u Upisnik registriranih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla koji vodi Ministarstvo poljoprivrede , KOMENTAR: Zahvaljujem na uvažavanju prošlogodišnje primjedbe za ispravano korištennje nazivlja registra jer je u ovom dijelu za tu namjenu bio korišten naziv nepostojećeg regista. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
22 Dražen Lušić PROGRAM , 3. PROVEDBA PROGRAMA TEKST: Programom Školski medni dan s hrvatskih pčelinjaka financira se nabava meda za raspodjelu učenicima prvih razreda osnovnih škola u iznosu 27 kuna (bez PDV-a) po Nacionalnoj staklenci. KOMENTAR: Za većinu medova koji se proizvode u primorskom dijelu RH ovo neće moći biti slučaj. Opravdano je reći kako je vrlo vjerojatno kako će djeca iz primorskog dijela Republike Hrvatske najvjerojatnije konzumirati med koji nije iz njihovog kraja. Iako je to u skladu s odrednicama ovog programa (a nadam se i pravilnika, kada izađe), to ne šalje pravu poruku o ravnomjernoj distribuciji promocije domaćeg pčelarstva na cijelom nacionalnom teritoriju. Primljeno na znanje Osnivači škola odabiru pčelare koji će dostaviti med u škole prema dostupnosti u svojoj regiji.
23 Dražen Lušić PROGRAM , 4. PRORAČUN ZA PROVEDBU PROGRAMA Zašto je iz financiranja programa izostalo i 800.000,00 kuna predviđenih za promotivne aktivnosti koje su za to bile osigurane prošle godine? Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
24 Dražen Lušić PROGRAM , 4. PRORAČUN ZA PROVEDBU PROGRAMA Koji je razlog smanjenja iznosa financijskih sredstava za 100.000,00 kn u odnosu na prošlogodišnji program? Prošle godine je iznosio 1.200.00,00 kn. Primljeno na znanje Primljeno na znanje