Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Prijedlogu testa malog i srednjeg poduzetništva za Pravilnik o nusproizvodima i ukidanju statusa otpada

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Krizni Eko Kaštelanski Stožer (KEKS) PRIJEDLOG TESTA MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVAZA Normativni okvir za provedbu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u Republici Hrvatskoj određen je Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/13), Kodeksom savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (Narodne novine 140/09) te Izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 85/2015). Prema gore spomenutim propisima javna savjetovanja moraju uključivati sve sudionike društva a ne samo određene skupine. Provedba savjetovanja na ovakav način favorizira samo jednu društvenu skupinu (malo i srednje poduzetništvo) tj. stavlja je u povlašteni položaj u odnosu na ostale društvene skupine. Javna savjetovanja imaju svoj početak informiranjem, zatim provedbom savjetovanja uključuju se sve društvene skupine u njegovu izradu čime se ostvaruje partnestvo. Donošenjem propisa javno savjetovanje završava. Dakle, javno savjetovanje za Pravilnik o nusproizvodima i ukidanju statusa otpada jest završilo i za bilo kakve promjene potrebna je nova javna rasprava. Stavljanje samo dijela propisa na javnu raspravu nije ništa drugo nego pogodovanje interesnim skupinama koji su promjenu i predložile. Potrebno je kroz novo javno savjetovanje donjeti novi Pravilnik o nusproizvodima i ukidanju statusa otpada, uključiti sve sudionike društva. Nije prihvaćen Nacrt prijedloga Pravilnika o nusproizvodima i ukidanju statusa otpada za koji je izrađen ovaj Prijedlog testa malog i srednjeg poduzetništva bio je objavljen od 19. lipnja 2018. godine do 19. srpnja 2018. godine na internetskoj stranici e-Savjetovanja i bio je dostupan za sve sudionike društva. Savjetovanje je trajalo 30 dana. Sukladno Uredbi o provedbi postupka procjene učinaka propisa na malo gospodarstvo ( "Narodne novine", broj 43/17) uz prethodno navedeno savjetovanje potrebno je provesti savjetovanje o Prijedlogu testa malog i srednjeg poduzetništva za predmetni Pravilnik. Ovo savjetovanje je rađeno sukladno prethodno spomenutoj Uredbi, koja se odnosi na malo i srednje poduzetništvo. Zaključno, svi sudionici društva su bili uključeni u javnu raspravu o Nacrtu prijedloga Pravilnika o nusproizvodima i ukidanju statusa otpada, a malo i srednje poduzetništvo je posebno uključeno u javnu raspravu provedbe testa malog i srednjeg poduzetništva za predmetni Pravilnik.
2 VESNA PETROVIĆ 3. MOGUĆE OPCIJE JAVNIH POLITIKA, 3. 4. Opcija 4. (normativno rješenje): donošenje novog pravilnika o gospodarenju otpadom od istraživanja i eksploatacije mineralne sirovina Lapsus. Upisano ime krivog pravilnika. Prihvaćen Prihvaća se