Izvješće o provedenom savjetovanju - Pravilnik o načinu izvođenja osnovnih geodetskih radova

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Marko Mlinarić PRAVILNIK O NAČINU IZVOĐENJA OSNOVNIH GEODETSKIH RADOVA Podržavam izdavanje ovog pravilnika i koncept na koji je napisan, no moram napomenuti da nedostatak priloga (koje smo čak i po uputi tražili na stranicama DGU, ali ih nismo mogli pronaći) čini ovaj pravilnik samo lijepim obećanjem, dok se stvarne obaveze radova kriju u prilozima, tako da je teško dati ispravnu ocjenu sadržaja. Prihvaćen Prilikom objave Nacrta Pravilnika o načinu izvođenja osnovnih geodetskih radova u aplikaciji e-savjetovanja svi prilozi Pravilnika su pripremljeni za objavu i odobreni za objavu, međutim iz nekog razloga jedno vrijeme nisu bili vidljivi. Ukoliko ste još uvijek zainteresirani za pregled priloga, molimo Vas da dostavite Vašu adresu elektroničke pošte kolegici Margareti Premužić (margareta.premuzic@dgu.hr), pa će Vam isti biti dostavljeni.
2 Igor Matišić TOČNOST GEODETSKE OSNOVE, Članak 28. Norme navedene u stavku 1. su zamijenjene s novijima. Bilo bi dobro provjeriti je li u novim normama postoje izmjene bitne za ovaj Pravilnik. Prihvaćen Prema Hrvatskom zavodu za norme, sljedeće norme su zamijenjene: HRN EN ISO 19113:2005 > HRN EN ISO 19157:2014 HRN EN ISO 19114:2005 > HRN EN ISO 19157:2014 HRN EN ISO 19115:2005 > HRN EN ISO 19115-1:2014 U njima ne postoje izmjene bitne za ovaj Pravilnik.
3 Marko Mlinarić TOČNOST GEODETSKE OSNOVE, Članak 36. U skladu s tablicom iz čl. 35 treba definirati dodatnim člankom i "razred V" koji očito? predstavlja pomoćne položajne točke koji geodetski izvoditelji svakodnevno postavljaju pri izmjerama, a sa njih zapravo vrše određivanja međa ili iskolčenja. Nije prihvaćen Iako su u čl. 35 navedeni svi razredi točnosti u narednom članku navedeni su razredi prema točnosti isključivo za stalne točke položajne geodetske osnove Republike Hrvatske, a kojima ne pripadaju ostale vrste točaka, kao što su pomoćne točke.
4 Igor Matišić HRVATSKI VISINSKI REFERENTNI SUSTAV, Članak 40. U članku 31. je navedeno da se za ocjenu točnosti visina koristi standardno odstupanje uz 95% vjerojatnosti te se u članku 28. pozivamo i na odgovarajuće norme. Razlika pojmova standardnog odstupanja i srednje pogreške je taj da je standardno odstupanje POZITIVNA vrijednost kvadratnog korijena. Formule i vrijednosti su za oba pojma jednake. Uz usklađenje pojma bi se samo trebalo maknuti +/-. Ako se i dalje usklađujemo na članak 31. bi se svaka vrijednost standardnog odstupanja trebalo pomnožiti s koeficijentom 1.96 da bi došli do 95% vjerojatnosti kvalitete visinske točnosti. Točnost mjerenja iz stavka 2. se uvijek odnosila na VJEROJATNU pogrešku, a ne na SREDNJU pogrešku (V=(2/3)*S). Mislim da je stavak 3. nepotreban u Pravilniku već se isti može prebaciti u odgovarajući prilog. U tom prilogu bi trebale biti navedene i ocjene točnosti za ostale redove nivelmana te drugi tehnički zahtjevi, metodologija nivelmankse izmjere i sl. Prihvaćen Radi usklađenja pojmova u članku 40. će se zamijeniti izraz srednja pogreška sa standardnim odstupanjem. Iskazivanje standardnog odstupanja za 95% vjerojatnosti kvalitete točnosti je definirano i detaljno opisano u Prilogu 1 Pravilnika („Računanje točnosti pozicioniranja geodetske osnove“).