Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama i dopunama zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske, s Nacrtom konačnoga prijedloga zakona

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Franjo Arar NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLUŽBI U ORUŽANIM SNAGAMA REPUBLIKE HRVATSKE,S NACRTOM KONAČNOGA PRIJEDLOGA ZAKONA Članak 52. nacrta prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o službi u OS RH, a koji se odnosi na dočasnike i časnike iz članaka 226. i 227. Zakona o službi u OS RH (NN 73/13), ničim nije ispravio nepravdu nanesenu svim onim časnicima i dočasnicima koji u trenutku stupanja na snagu narečenog Zakona nisu bili stariji od godina propisanih Zakonom. Time se izravno dovodi u pitanje načelo jednakih uvjeta, s obzirom da je prethodnim Zakonom te predloženim izmjenama, svim osobama starijim od godina propisanih Zakonom, zatečenim u službi u trenutku stupanja Zakona na snagu, omogućeno da jedan put budu upućeni na slijedno rastuću izobrazbu, odnosno da jedan put napreduju. Time se u pitanje dovodi karijera svih onih časnika i dočasnika koji su u trenutku stupanja Zakona na snagu bili mlađi od godina propisanih Zakonom, no nisu upućeni na slijedno rastuću izobrazbu ne svojom krivnjom, iako su ispunjavali uvjete. Drugim riječima, dočasnici i časnici koji nisu upućeni na slijedno rastuću izobrazbu, a mlađi su od svojih kolega koji udovoljavaju tim paradoksalnim člancima 226. i 227., više nikada, zahvaljujući nedorečenom i nepravednom prijedlogu izmjene Zakona o službi u OS RH koji se odnosi na sporne članke, neće biti u mogućnosti školovati se niti napredovati, iako su svojim radom i zalaganjem tijekom karijere u OS RH zaslužili priliku. Osobno bih predložio da se izmjeni dio članaka 226. i 227., te da se u tom dijelu izbaci formulacija "stariji od godina života propisanih odredbama ovog Zakona.... zatečeni u službi na dan stupanja ovog Zakona na snagu". Dakle, ukoliko se izbaci dio "...na dan stupanja ovog Zakona na snagu", koji je u načelu diskriminacijski, omogućiti će se svim časnicima koji nisu bili stariji od godina propisanih Zakonom da napreduju i školuju se pod jednakim uvjetima kao i njihove starije kolege. Nije prihvaćen Konstatacije koje navodi sudionik savjetovanja su uređene predloženim prijelaznim odredbama ovih izmjena i dopuna Zakona.
2 zoran jarni NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLUŽBI U ORUŽANIM SNAGAMA REPUBLIKE HRVATSKE,S NACRTOM KONAČNOGA PRIJEDLOGA ZAKONA Dakle mišljenja sam da je vojna lokacija i službeni stan.Taj stan se mora plaćati, a ako nisi odvojen od obitelji nemaš nikakvu naknadu.Zato nitko i ne želi u službene stanove koji zjape prazni ( Slunj konkretno).Na ovaj način nećete nikada maknuti časnike i dočasnike iz vojarni nakon radnog vremena.Službeni stan ima svoje troškove za razliku od vojarne gdje ih nema pa mislim da morate razmisliti o tome da i oni koji su u njima imaju tih 50% NAJNIŽE NARAVNO naknade za stanovanje. Primljeno na znanje Službeni stan nije vojna lokacija.
3 zoran jarni NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLUŽBI U ORUŽANIM SNAGAMA REPUBLIKE HRVATSKE,S NACRTOM KONAČNOGA PRIJEDLOGA ZAKONA U izmjeni zakona članak 32. dočasnik i časnik smješteni na vojnoj lokaciji imaju 50% najniže naknade za stanovanje.Ako je taj isti dočasnik ili časnik u službenom stanu nema ništa!Dakle plaćaš stanarinu,režije i nemaš nikakvu naknadu(ako nisi odvojen od obitelji pa imaš 500 kuna), a ako si u vojarni i država ti plaća režije(voda,struja,grijanje) još imaš i naknadu od 50%.Nema nikakve logike i pravednosti. Nije prihvaćen Službeni stan nije vojna lokacija. Navedeno je uređeno uz ovu odredbu Zakona i detaljno Pravilnikom o stambenom zbrinjavanju, Narodne novine, broj 131/13 i 135/14.
4 Jandre Zrno NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLUŽBI U ORUŽANIM SNAGAMA REPUBLIKE HRVATSKE,S NACRTOM KONAČNOGA PRIJEDLOGA ZAKONA, III. OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU PREDLOŽENOGA ZAKONA Je li izvršena fiskalna procjena posljedica za proračun, sukladno članku 15. stavak 1. i stavak 2.? Jesu li osigurana financijska sredstva u financijskom planu MO za 2015. i projekciji za 2016. i 2017. g. (na kojoj stavci, programu i aktivnosti) i u kojem iznosu? Gdje su dostupne informacije? Posljedica: Daju se određena prava, a onda se na sve načine nastoji onemogućiti korištenje prava (kako bi se smanjili troškovi) i selektivno odobravalo. Primljeno na znanje Da, osigurana su financijska sredstva u Financijskom planu Ministarstva obrane za 2015. godinu i u projekcijama za 2016. i 2017. godinu.
5 Jandre Zrno NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLUŽBI U ORUŽANIM SNAGAMA REPUBLIKE HRVATSKE,S NACRTOM KONAČNOGA PRIJEDLOGA ZAKONA, IV.RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU Osobito opravdanih razlozi za donošenje izmjene ovoga Zakona po hitnom postupku nema. Stvarni razlog za izmjenu Zakona je ne uvažavanje struke! (prigodom izrade Zakona prije 2 godine). Djelomično prihvaćen Predlagatelj je dodatno obrazložio razloge za donošenje ovoga Zakona po hitnom postupku.