Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Nacrtu pravilnika o izmjeni Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Pravobranitelj za osobe s invaliditetom NACRT PRAVILNIKA, Članak 1. Ne nalazimo opravdane i valjane razloge za izmjenu čl. 7 st. 2. na način da se proširuje krug ovlaštenih osoba za sklapanje ugovora s pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima. Predloženom izmjenom se ovisno o izvorima financiranja pomoćnika u nastavi i komunikacijskih posrednika školama u određenim slučajevima, a time i nositelja sklapanja ugovora o radu, otvara mogućnost neujednačenog postupanja, izostanka nadzora, reguliranja ostalih obveza koje proizlaze iz ugovora o radu, što znači da će neke druge pravne osobe preuzeti ulogu poslodavca za poslove koji se obavljaju u školi i za izvršavanje kojih je škola i odgovorna, a u svrhu osiguravanja inkluzivnog obrazovanja. Ne vidi se jasna veza između različitih izvora sredstava koja se osiguravaju za pomoćnike u nastavi i proširivanja kruga osoba ovlaštenih za sklapanja ugovora pogotovo stoga što je to jasno i navedeno u sada važećem čl. 7 Pravilnika koji je stupio na snagu u studenom prošle godine te je proteklih 7 mjeseci bilo vremena da se na drugačiji način definira transfer sredstava iz različitih izvora budući da je ova činjenica bila poznata tijekom dugotrajne javne rasprave. Budući da nam interes učenika s teškoćama u razvoju treba biti u fokusu interesa, smatramo bitnim da sva pitanja u svezi osiguravanja pomoćnika u nastavi i komunikacijskih posrednika uključujući i ugovore s istima budu u isključivoj nadležnosti škola. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u savjetovanju.
2 ZAJEDNICA SAVEZA OSOBA S INVALIDITETOM HRVATSKE - SOIH NACRT PRAVILNIKA Sukladno teškoćama s kojima se Zajednica saveza osoba s invaliditetom Hrvatske - SOIH susretala kroz brojne godine otkad je uveden institut pomoćnika u nastavi kroz važeći Pravilnik koji je objavljen u NN 102/2018 predstavlja usuglašene stavove članova Radne skupine koji su sukladni članku 24. Konvencije o pravima osoba s invaliditetom. Pomoćnik u nastavi i stručni komunikacijski posrednik u školama zadnjih godina djelovali su tako da poslodavac-udruge nisu imale kontrolu nad izvršenjem radnih zadataka i vrlo često se pojavljivala dvostruka komunikacija s roditeljima/skrbnicima, jedna od strane poslodavca-udruge, a druga od strane školske ustanove. Donošenjem Pravilnika to pitanje je regulirano i svi predstavnici Radne skupine koji su dugo godina djelovali na izradi Pravilnika usuglasili su se da institut pomoćnika u nastavi i stručnog komunikacijskog posrednika mora omogućiti prvenstveno ostvarenje interesa djeteta/djece što je moguće ukoliko ima kontinuirani nadzor poslodavca i mogućnost usuglašavanja nastalih izazova s poslodavcem. Izvori sredstava su i do sada bili različiti i ne vidimo prepreku da se distribuiraju na školske ustanove ma tko im bio osnivač. Također, Pravilnik rješava još jedno iznimno značajno pitanje, a to je pitanje ranijeg uključivanja prevelikog broja djece s teškoćama u razvoju pa čak i odgojno zapuštene djece, što je bila pojava prije njegovog donošenja jer nije postojao detaljno razrađen postupak za ostvarivanje prava na potporu pomoćnika u nastavi ili stručnog komunikacijskog posrednika. Stoga smo stava da izmjena Pravilnika treba utvrditi da isključivo škola sklapa ugovore s osobama koje obavljaju poslove pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u savjetovanju.
3 Hrvatski savez udruga osoba s tjelesnim invaliditetom NACRT PRAVILNIKA, Članak 1. Vezano za članak 1 - Izmjene i dopune Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima čl.7., st.2 Pravilnika o pomoćnicima u nastavi: 1) s obzirom da je izbrisana riječ "škola" i dodaje se riječ sklapa "se" ugovor o radu, ugovor o djelu, ugovor o obavljanju studentskog posla, ugovor o volontiranju i dr. podrazumijeva li se to da će ugovore sklapati osnivači osnovnih i srednjih škola ili to mogu biti neke agencije i sl.? Osobno mislim da ugovore s pomoćnicima u nastavi trebaju sklapati osnivači škola koji moraju osigurati i sredstva iz Proračuna ukoliko nema projektnog financiranja 2) nismo za ukidanje riječi "škola" ali se slažemo da uz "školu" ugovore mogu sklapati osnivači škola ili agencije koje angažira osnivač Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u savjetovanju.