Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnosti o Nacrtu odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Svjetlana Gvozdenović Glavaš Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj, III. Nikako mi nije namjera uvrijediti učitelje RN, neki od njih imaju zavidno glazbeno -sviračko i pjevačko iskustvo - no što je s većinom koja to nema? Smatram da govorim u ime svih učitelja GK ikada kažem da na mojoj školi, konkretno, učiteljice obožavaju kada im predmetni učitelj GK uđe u bilo koji razred. Vjerujem da ima učiteljica kojima to nije ''tlaka'', no velikoj većini jest. Djeca su središte ove rasprave, a ne mi učitelji.!!! Nitko ne govori da učitelji RN nisu stručni metodički, apsolutno poštujem kolegice i kolege razredne nastave , no činjenica je da nisu u stanju svirati na način da harmonijski prate na instrumentu učenike dok pjevaju. Većina nije, čast iznimkama. Poznavanje vokalne tehnike? Cilj ove rasprave je podići glazbenu umjetnost na višu razinu, a ne omalovažavati i vrijeđati. To svakako treba uvidjeti. Mi moramo surađivati jedni s drugima i moramo poštivati jedni druge. Ako nadležnima u MZO nije cilj da novim kuikulumima podignemo kvalitetu izvođenja određenog predmeta, to onda više nije problem struke... Mi ćemo svoje reći, a oni neka svoje odluke nose kao pečat. Učenici će preživjeti i s jednima i drugima... Ako je cilj nastavu glazbene kulture nastaviti tretirati kao drugorazrednu, izbacimo je iz općeg obrazovanja. Mi učitelji GK imati ćemo gdje raditi. Možda nam učinite i uslugu... Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
2 Darija Kivač Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj, III. Poštovani, u jeku kurikularne reforme u kojoj je sve usmjereno na učenika, u kojoj se teži boljemu, preciznijem, modernom, aktivnom i stručnom poučavanju, ovom odlukom ne da se ide korak unazad već stoljeće unazad. Poštivajući kolege koje predaju od 1. do 4. razreda ovdje treba voditi računa o osjetljivosti predmeta i same tematike. Izbacivati stručnjake koji postoje, koji su prije nekoliko godina isto tako ostali bez velikog dijela satnice (ukidanjem sati u kombiniranom razrednom odjelu 4.r) je besmisleno i u krajnjem slučaju nepotrebno. Upravo ovim odlukama zakidaju se djeca i njihovo pravo na adekvatno obrazovanje. Micati stručnjake je totalno neutemeljeno i neopravdano. Upravo naša struka je ta koja prezentira škole, zajednice, gradove, općine i na kraju Državu. Prvi smo u prezentaciji, u školi smo uvijek u svim projektima, u svim manifestacijama, ali nas se nekako uvijek i marginalizira. Naš predmet nije samo puko pjevanje i slušanje glazbe. Ono oblikuje mladu osobu, pruža nove vidike, osnažuje karakter, otvara prozor u novi svijet, nove spoznaje i potiče na kreativnost koja nam je nužna u današnjem društvu. Upravo zbog toga smatram da ova odluka nije primjerena. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
3 Marijana Curić Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj, III. Poštovani, učiteljica sam razredne nastave s dvadesetogodišnjim iskustvom. Osjećam se kompetentnom predavati ovaj predmet i činim to s ljubavlju. Ne mogu zamisliti nastavu u kojoj ne mogu korelirati glazbu s ostalim predmetima. Čemu takvo ponižavanje struke i uskraćivanje prava učiteljima? Pokažite nam poštovanje kakvo zaslužujemo!!! Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
4 Simonida Zlatar-Litovic Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj, III. Poštovani, teško mi je i čitati što sve pišu neki u komentarima. Mislim da se na ovakav način ponovno degradira naša struka. Kao, završile ste fakultet, položile sve ono što je pred nas stavljeno i sad odjednom nismo kompetentne, blati se struka, nismo sposobne......MA ZAMISLI!!!! Moj cijeli život vezan je uz glazbu. Pjevam od kad sam progovorila prve riječi. Svirala sam u tamburaškom sastavu, pjevala u komornom sastavu i nagrađivanom zboru Ivan Lukačić, a sada već godinama pjevam i vodim žensku klapu. I sad će meni netko reći da nisam kompetentna. Mislim da u RN gdje je nastava integrirana, ispunjena korelacijama potpuno bezpredmetno pisati o tome....i da, najviše bih voljela da mi se vrati sat i u 4.razredu jer znam i mogu odraditi sve sadržaje propisane Godišnjim planom i programom! Simonida Zlatar-Litović, učiteljica RN Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
5 Nora Mratović Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj, III. Poštovani, kao diplomirana učiteljica školovana sam da predajajem 6 nastavnih predmeta, što naravno uključuje i GK. Radi čega su predmetni nastavnici uznemireni kada oni gotovo nikada ni ne rade u 3. razredu? U krajnju liniju nije li razredna nastava osmišljena da razredna nastava ima 1 učitelja - i nije li to u najboljoj dobrobiti djeteta? Kao učiteljica s 10 godišnjim iskustvom nikako ne vidim razlog micanja glazbene kulture iz razredne nastave - toliko često koreliramo glazbeni, likovni, tjelesni... Zašto nam to oduzimate, a s druge strane Škola za život je upravo to da učimo iz stvarnih situacija , da sve povežemo zajedno i glazbu i likovni i jezik i matematiku ? Zašto to oduzimate djeci? Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
6 Sandra Ivančić Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj, II. Županijsko stručno vijeće učitelja Glazbene kulture Šibensko-kninske županije - voditelj: Mate Višić, prof. Poštovani! Ne slažemo se sa Nacrtom odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbena kultura za osnovnu školu i Glazbenu umjetnost za gimnazije u Republici Hrvatskoj. Nije nam jasno po kojoj se zakonskoj osnovi mijenja Kurikulum koji je donesen u siječnju 2019. godine, odobren i potpisan od strane Ministrice obrazovanja. Slažemo se s kolegama koji smatraju da je ovaj Nacrt zadiranje u temelje Kurikularne reforme za predmete Glazbena kultura i Glazbena umjetnost. Pedagoški je opravdano da je predmetni učitelj/nastavnik glazbe jedini dovoljno kompetentan izvoditi sadržaje glazbene kulture u četvrtom razredu osnovne škole propisane predmetnim kurikulumom, a po potrebi i u nižim razredima. Nadalje, izmjene nisu u skladu sa postojećim zakonskim aktima kojima je definirana, regulirana izborna nastava i izvannastavne aktivnosti: 1. Nastavni plan i program za osnovnu školu, NN102/2006 2. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi NN 87/2008, Članak 27. 3. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi NN 87/2008, Članak 52. 4. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi NN 68/2018, Članak 10. donosi mogućnost utvrđivanja potrebnih kvalifikacija učitelja i nastavnika za izvođenje kurikuluma.Ukoliko je potreban popis kvalifikacija, može se dodati u Prilogu po uzoru na predmetni kurikulum Informatike. 5. Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama NN 51/2018, Članak 38. Njime je regulirano pravo na korištenje bonusa, te je precizirano da umjesto učitelja razredne nastave nastavu izvodi predmetni nastavnik. U praksi se to događa već od prvoga razreda osnovne škole. 6. Donošenjem Nacrta o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbena kultura za osnovnu školu i Glazbenu umjetnost za gimnazije u Republici Hrvatskoj, potpuno se omalovažava Radnu skupinu koja je radila na dokumentu, negira se Ekspertnu radnu skupinu, ignorira se javno savjetovanje, a potpuno se zanemaruje potrebe učenika koje bi trebale biti u fokusu kurikularnih promjena. Članovi ŽSV-a učitelja Glazbene kulture Šibensko-kninske županije: 1. Danka Jajac, prof. 2. Dražen Marković, prof. 3. Eliana Trutin, prof. 4. Elza Roškov, prof. 5. Irena JUrleka, prof. 6. Ivo Žepina, prof. 7. Jelena Prpa, prof. 8. Dolores Terzanović, prof. 9. Luiga Lovrić, prof. 10. Matea Šeneta, prof. 11. Sandra Širinić, prof. 12. Sonja Batur, prof. 13. Vjera Pavić, prof. 14. Zorana Jakulj, prof. 15. Zrinka Mikuličin, prof. 16. Mate Višić, prof. voditelj ŽSV-a Šibensko-kninske županije Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
7 Mia Mucić Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj, II. Poštovani, započet ću svoj osvrt s citatatima : "Što je u državi bolja glazba, bolja će biti i država" (Platon) i "Bez glazbe, život bi bio pogreška" (Friedrich Nietzsche). U ovoj raspravi se nikako ne radi o punjenju satnice učiteljima glazbene kulture niti o omalovažavanju rada učitelja/ica razredne nastave. No, brisanjem poglavlja uloga učitelja Vi ste, gospodo, ponizili nas. Jeste li se zapitali što ćete učiniti djeci budućnosti? Uzimate glazbu. Uzimate ono čime je prožet i ispunjen dan svima nama. Ako s razumijevanjem pročitate Platonov citat uočit ćete velike sličnosti s Lijepom našom. Našoj kulturi je potrebno jako puno preodgoja i kulture kako bismo imali učenike 21. stoljeća koje toliko naglašavate. Našoj djeci ne treba učenja činjenica napamet već kritičkog i kreativnog promišljanja. Recite mi, koji predmet je uz glazbenu kulturu toliko plodno tlo za postizanje istih ciljeva? Nadalje citiram: „Kultura i umjetnost bitne su sastavnice općeg odgoja i obrazovanja koje pridonose punom razvoju pojedinca. Prema tome, umjetnički odgoj je općeljudsko pravo, za sve koji se obrazuju.. umjetnički odgoj treba da bude sustavan i omogućavan tijekom više godina, jer se radi o dugoročnom procesu. Danas dolazi do sve šireg raskoraka između intelektualnih i emocionalnih spoznajnih procesa, što je odraz većeg naglaska koji se u obrazovnim sredinama pridaje razvoju intelektualnih vještina, dok se manja vrijednost pridaje emocionalnim procesima. Društva 21. stoljeća sve više traže kreativnu, fleksibilnu, prilagodljivu i inovativnu radnu snagu, pa se obrazovni sustavi trebaju prilagoditi ovim promjenjivim uvjetima. Umjetnički odgoj pruža učenicima te vještine osposobljavajući ih da se izraze, da kritički vrednuju svijet oko sebe i aktivno sudjeluju u različitim vidovima ljudskog postojanja. (Svjetska konferencija o umjetničkom odgoju, Oblikovanje stvaralačkih mogućnosti za 21. Stoljeće; Organizacija Ujedinjenih naroda za obrazovanje, znanost i kulturu). Važnija znanstvena istraživanja koja su istraživala kako glazba utječe na mozak započela su 1977. godine (MacDonald Critchely i R. A. Henson; Music and the brain) i otkrila su kako je kod osoba koja se bave glazbom povećana količina sive tvari u motoričkim, slušnim, te vizuospacijalnim dijelovima korteksa i malom mozgu; utječe na rad srca i ritam disanja, te na taj način utječe na promjenu raspoloženja; glazba djeluje kao mnemotehničko sredstvo (lakše se pamte činjenice i pojmovi uz glazbu). „Glazba je prirodni peacemaker“ (Campbell, 2005, 71) Zašto uzimate učenicima/djeci ono što u prvom redu njeguje i razvija ishode novog kurikula? S njegovanjem glazbe treba krenuti od najranije dobi i to vrlo stručno kako bi se razvijalo kreativno i kritičko mišljenje te razvijao glazbeni ukus. U obilju loše glazbe oduzimate mogućnost stvaranja kvalitetnih malih bića kroz umjetnički glazbeni odgoj- učenika 21. stoljeća. Radim na školi gdje su učiteljice vrlo sposobne i vrijedne, ali nikako nisu jednako kompetentne kao učitelj/ ica glazbene kulture. I to ne jer nisu dovoljno pametne ili sposobne, već jer nemaju jednaku razinu vještina, sposobnosti i stručnosti kao učitelji glazbe. Vjerovali ili ne, glazba je vještina koja se uči i razvija godinama. „Učenje“ glazbe kroz četiri semestra na Učiteljskom studiju nije dovoljno za postizanje kvalitetne razine podučavanja. Za usporedbu postavljam banalno pitanje: znači li to da mogu kao učiteljica glazbene kulture predavati i engleski jezik u razrednoj nastavi budući da sam isti predmet slušala cijelu osnovnu školu, gimnaziju i četiri semestra na fakultetu i pri tome postigla ocjenu odličan? Još dok sam bila dijete, „ukrao“ se jedan sat glazbe u korist nekih drugih predmeta. U svojih 11 godina staža konstantno se borim i sa satnicom i sa osjećajem podcijenjenosti od strane društva- pa i Agencije za odgoj i obrazovanje, jer, glazba nije znanje?! (učenici za uspjeh na državnoj smotri zborova ne dobiju famozni dodatni bod jer nije u pitanju znanje!) Znate li Vi koliko je truda i rada potrebno da biste dobili jedan kvalitetan školski zbor? Neće Vas draga naša ministrice u posjetu nekoj školi dočekati geografske karte, mikroskopi i tableti. Ne, dočekat će Vas naši zborovi, plesne skupine, instrumentalni sastavi i slično. Dočekat će Vas naš trud i odricanje za koji često nismo ni plaćeni. Srećom, radim u školi gdje se rad i trud cijeni pa barem dobijem ono Čestitam. Ne slažem se s Vašom izmjenom budući da uskraćujete kvalitetu jednog od osnovnih ljudskih prava- pravo na umjetnost! Srdačan pozdrav, Mucić Mia, učiteljica mentorica, OŠ Zrinskih Nuštar Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
8 Tatiana Giorgi Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj, II. Svaka čast učiteljima/cama RN koje se osjećaju kompetentnima predavati GK u nižim razredima. U moj školi i učiteljice a i djeca jedva čekaju da ih preuzmem u 4. razredu. Učenici zato jer vide nastupe zbora, solista na raznim priredbama a učitelji, ne zato što nisu kompetentni, već zato što znaju da je netko ipak stručniji i predaniji tom predmetu od njih. U svakom slučaju, u 4. razredu smo svisretni i zadovoljni. Jedino bi klinci rado imali dva puta tjedno. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
9 Nera Đonlić Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj, II. Poštovani, U Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi čl. 52. st. 3 i st. 4: (3) Za učenike od prvog do četvrtog razreda osnovne škole, nastava se organizira kao razredna, a za učenike od petog do osmog razreda kao predmetna nastava. (4) Iznimno od stavka 3. ovog članka, za učenike od prvog do četvrtog razreda osnovne škole može se organizirati predmetna nastava ako je to predviđeno nastavnim planom i programom, a za učenike s teškoćama od petog do osmog razreda osnovne škole, može se organizirati razredna nastava. Dakle, propisano je da se predmetna nastava za učenike od 1. - 4. razreda može organizirati JEDINO ako je to predviđeno nastavnim planom i programom. Kako NPiP primjenom kurikuluma prestaje važiti od rujna 2019. tako se dolazi u situaciju da će pravno neizvedivo biti organizirati predmetnu nastavu u 4. r. jer a) nastavni plan i program neće postojati (za 4. r. OŠ od 2021./22.) b) u nijednom drugom pravno valjanom dokumentu neće pisati načini organizacije nastave GK od 1. do 4. razreda, na koji bi se ZOOOŠSŠ mogao pozvati. Stoga smatram izrazito važnim da se u Kurikulum nastavnih predmeta uvrsti rečenica kojom bi se popunila ta pravna praznina i time omogućilo učenicima ostvarenje prava omogućenih ZOOOŠSŠ te predlažem da glasi: "Nastavu Glazbene kulture od četvrtog razreda osnovne škole i u srednjoj školi izvodi predmetni učitelj/nastavnik glazbe. Svakom učitelju Glazbene kulture / Glazbene umjetnosti treba omogućiti da sukladno sklonostima i preferencijama učenika organizira i oblikuje redovnu, izbornu i fakultativnu nastavu glazbe te izvannastavne glazbene aktivnosti.“ S poštovanjem, Nera Đonlić Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
10 IGOR SOLDIĆ Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj, II. Zakon o odgoju i obrazovanju navodi: "...za učenike od prvog do četvrtog razreda osnovne škole može se organizirati predmetna nastava ako je to predviđeno nastavnim planom i programom..." Kako je Nastavni plan i program za osnovnu školu koji se odnosi na predmet Glazbena kultura stavljen izvan snage, a u novom kurikulumu nije ostavljena mogućnost da učitelj predmetne nastave predaje GK u 4. razredu, znači li to da učitelji Glazbene kulture više neće moći uopće predavati u 4. razredu? Primljeno na znanje Poštovani, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
11 Arijana Kreso Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj, II. Poštovani, učiteljica sam, magistra primarnog obrazovanja. Tijekom petogodišnjeg studija osposobljena sam za izvođenje nastave glazbene kulture. Smatram da su učitelji magistri primarnog obrazovanja osposobljeni za uvođenje učenika u glazbenu kulturu, upoznavanje osnovnih elemenata glazbenog jezika, razvijanje glazbene kreativnosti te uspostavljanje i usvajanje vrijednosnih mjerila za kritičko i estetsko procjenjivanje glazbe. U nastavi glazbene kulture učenike upoznajem s glazbenim djelima i osnovnim elementima glazbenog jezika te ih potičem na samostalnu glazbenu aktivnost. Nastava koju izvodim i u kojoj uživam ispunjena je igrom i radošću učenja glazbe, a djeca su slobodna u vlastitom izražavanju budući da sa mnom provode veći dio svog boravka u školi. Nastavu temeljim na korelaciji s drugim predmetima i nastojim povezivati sadržaje različitih predmeta kako bi učenici svoje znanje gradili kao smislenu cjelinu. Vjerujem da učitelji i učenici zaslužuju koncepciju nastave kakvu smo dosada imali. Hvala najljepša! Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
12 Tomislav Seletković Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj, II. Poštovani, pozdravljamo svaku mogućnost prikupljanja informacija zainteresirane javnosti o njihovim interesima, stavovima, prijedlozima i interesima vezanim uz Kurikulum predmeta Glazbene kulture i Glazbene umjetnosti. U skladu s navedenim upućujemo sljedeće smjernice organizirane u cjeline. SEMANTIČKA OGRANIČENJA Riječi za brisanje ne pripadaju jedinstvenoj cjelini. Prema značenju prva cjelina (u daljnjem tekstu A cjelina) odnosi se na specifična zaduženja predmetnih učitelja glazbene kulture, kao i njegov raniji ulazak u (prema NOK-u) 1. ciklus: „U prvom i drugom razredu osnovne škole nastavu Glazbene kulture izvodi učitelj primarnog obrazovanja. Nastavu Glazbene kulture u trećem razredu, ovisno o organizacijskim mogućnostima škole, izvodi učitelj primarnog obrazovanja ili predmetni učitelj glazbe. Nastavu Glazbene kulture od četvrtog razreda osnovne škole i u srednjoj školi izvodi predmetni učitelj/nastavnik glazbe“. Druga cjelina (u daljnjem tekstu B cjelina) odnosi se na specifičnu i kompleksnu ulogu učitelja koji prema sklonostima i preferencijama organizira proces učenja i poučavanja. „Svakom učitelju Glazbene kulture / Glazbene umjetnosti treba omogućiti da sukladno sklonostima i preferencijama učenika organizira i oblikuje redovnu, izbornu i fakultativnu nastavu glazbe te izvannastavne glazbene aktivnosti.“ Budući da obje tekstualne cjeline imaju različito značenje, treba ih promatrati i komentirati odvojeno. NAČELO KONTINUITETA Tekst A cjeline djelomično polazi od neposrednog stanja u praksi gdje predmetni učitelji poučavaju učenike u 1. odgojno-obrazovnom ciklusu (podjela na cikluse prema NOK-u:19.str.) Riječ o jedinstvenom slučaju predmetne organizacije u odgojno-obrazovnom sustavu, utemeljenom u tradiciji predmeta. Sama takva mogućnost je propisana još Zakonom o osnovnom školstvu NN 59/1990, čl. 35 str. 3.: "Za učenike razredne nastave predmetna nastava može se organizirati iz stranog jezika i odgojnih područja." Tijekom razdoblja 1990.-2008. odredba je mijenjala broj članka izmjenama, ali je uvijek bila takvom propisana i omogućavala predmetnom učitelju izvođenje u 4. razredu. Prema propisima u vrijeme SFRJ koji su tome prethodili, predmetni učitelj je imao mogućnost izvoditi nastavu u 4. razredu, stoga kontinuitet te mogućnosti seže u razdoblje ček prije 1990. U još uvijek važećem dokumentu Nastavnom planu i programu za osnovnu školu ( 2006:66) stoji: „Predmetna nastava glazbene kulture može započeti u 4.razredu“ , a u daljnjem tekstu se i kroz strukturu poglavlja (Predmetna nastava/ 4. razred) još jasnije sugerira kada svoj posao započinje predmetni učitelj (71. str.). Citirani dio uvažen je Pravilnikom o radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (članak 10.) te dodatno proširen Kolektivnim ugovorom za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (članak 38.) i na prva tri razreda, prema definiranim uvjetima: (1) Učitelj koji ima više od 30 godina radnog staža ima pravo na umanjene sati za izvođenje neposrednog odgojno-obrazovnog rada za dva (2) sata tjedno uz uvjet da je redovitom i/ili izbornom nastavom zadužen s minimalnim brojem sati za ostvarivanje prava na puno radno vrijeme. 3) Učitelju razredne nastave koji koristi pravo iz stavka 1. ovoga članka, a kojem se smanjuje tjedno zaduženje satima redovite nastave, nastavu odgojnih područja (Glazbena kultura, Likovna kultura i Tjelesna i zdravstvena kultura, ako je to u skladu s nastavnim planom) izvodi učitelj predmetne nastave. (4) Ako nastavu Glazbene kulture u IV. razredu izvodi učitelj predmetne nastave, učitelj razredne nastave koji ima pravo iz stavka 1. ovoga članka ima pravo na još jedan sat tjednog umanjenja neposrednog odgojno-obrazovnog rada. Zbog načela kontinuiteta i posebnosti predmeta predlažemo da se zadrži dio teksta: „Nastavu Glazbene kulture u 4. razredu izvodi predmetni učitelj“ . U nastavku predlažemo nadopunu: „U ostatku 1. odgojno-obrazovnog ciklusa izvođenje se regulira posebnim dokumentima, zakonskim i podzakonskim aktima te pravilnicima.“ NARUŠENA STRUKTURA TEKSTA B cjelina teksta se direktno naslanja na riječi/rečenicu: „Iz tog je razloga uloga kompetentnog učitelja u realizaciji nastave glazbe izrazito značajna.“. Budući da ista (rečenica) nije predviđena za brisanje, nije jasna intencija predlagatelja promjena. Naime, dio teksta koji ostaje gubi smisao. Zbog semantičkih razloga, odnosno narušene strukture teksta predlažemo da se riječi/rečenica: „Svakom učitelju Glazbene kulture / Glazbene umjetnosti treba omogućiti da sukladno sklonostima i preferencijama učenika organizira i oblikuje redovnu, izbornu i fakultativnu nastavu glazbe te izvannastavne glazbene aktivnosti.“ ne brišu. S poštovanjem, Romana Borš-Mačak, prof. savjetnik Dr.sc. Mirjana Horvat, prof. Tina Pajdaš, prof. mentor Tomislav Seletković, prof.savjetnik Dr.sc. Zrinka Šimunović, prof. savjetnik Primljeno na znanje Poštovani, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
13 Sandra Ivančić Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj, I. Poštovani, Nakon 23 godine rada u odgojno-obrazovnoj vertikali hrvatskog školstva od vrtićkog do studentskog uzrasta, radeći kao odgajateljica, učiteljica razredne nastave, predmetna nastavnica te zborovođa, navodim sljedeće: ne podržavam Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj jer nema uporišta u postojećim zakonskim aktima kojima je definirana i regulirana: 1. Nastavni plan i program za osnovnu školu, NN 102/2006, (Glazbena kultura, Uvod): „Osim redovne nastave, glazbena nastava u osnovnoj školi uključuje izbornu nastavu, izvannastavne aktivnosti (zbor, instrumentalne i vokalne skupine, folklor, ples, glazbenu slušaonicu, raznovrsne glazbene projekte) te nastavu izvan učionice, u prvom redu posjete glazbenim priredbama (Hrvatska glazbena mladež i dr.). Posebnu pozornost zaslužuju ansambli: zbor i mogući orkestri. Oni su, a ne nastava u razredu, prava mjesta aktivnoga muziciranja. Nužno je da se nastava glazbe održava svakoga tjedna. Blok-satovi ne odgovaraju prirodi predmeta. Specijalizirana učionica je conditio sine qua non uspjele nastave glazbe.“ 2. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi NN 87/2008, Članak 27. : (1) Nastavnim planom i programom utvrđuje se tjedni i godišnji broj nastavnih sati za obvezne i izborne nastavne predmete, njihov raspored po razredima, tjedni broj nastavnih sati po predmetima i ukupni tjedni i godišnji broj sati te ciljevi, zadaće i sadržaji svakog nastavnog predmeta. (2) Izborni predmeti obvezni su tijekom cijele školske godine za sve učenike koji se za njih opredijele, a učenik bira izborni predmet ili izborne predmete na početku školske godine. (3) Učenik može prestati pohađati izborni predmet nakon pisanog zahtjeva i obrazloženja roditelja učenika i učenika učiteljskom vijeću do početka školske godine pod uvjetom da obveznu satnicu zamijeni drugim izbornim predmetom ili aktivnošću u školi. (5) Nastavni plan i program osnovne škole sadrži obvezne i izborne predmete. (6) Nastavni plan i program gimnazija sadrži zajednički, izborni i fakultativni dio. (8) U zajedničkom općeobrazovnom i posebnom stručnom dijelu nastavnog plana i programa nalaze se i izborni predmeti od kojih učenik bira jedan ili više predmeta prema svojim interesima i sklonostima. (9) Zajednički dio nastavnog plana i programa gimnazije sadrži nastavne predmete koji su obvezni za sve učenike određene vrste programa, a izborni dio obuhvaća predmete od kojih učenik obvezno bira jedan ili više nastavnih predmeta prema svojim sklonostima. (11) Fakultativni dio nastavnog plana i programa u srednjoj školi obuhvaća nastavne predmete, odnosno nastavne sadržaje kojima se zadovoljavaju interesi učenika u skladu s mogućnostima škole te sadržaje i oblike slobodnih aktivnosti. Ako se učenik srednje škole opredijeli za fakultativni predmet, dužan ga je pohađati tijekom nastavne godine. (12) Nastavni plan i program iz stavka 5. ovog članka te zajednički i izborni dio nastavnog plana i programa donosi ministar, a fakultativni dio srednja škola. Školski kurikulum i godišnji plan i program rada školske ustanove. 3. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi NN 87/2008, Članak 52.: (3) Za učenike od prvog do četvrtog razreda osnovne škole, nastava se organizira kao razredna, a za učenike od petog do osmog razreda kao predmetna nastava. (4) Iznimno od stavka 3. ovog članka, za učenike od prvog do četvrtog razreda osnovne škole može se organizirati predmetna nastava ako je to predviđeno nastavnim planom i programom, a za učenike s teškoćama od petog do osmog razreda osnovne škole, može se organizirati razredna nastava. Zanemarivanjem navedenih zakonskih odredbi direktno se dovodi u pitanje izbornost, fakultativna nastava i izvannastavne aktivnosti. 4. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi NN 68/2018, Članak 10. donosi izmjene Članka 27. ZOOSŠ-u te izmijenjen glasi: Kurikulumi, nastavni planovi i programi: »(1) Kurikulumom nastavnih predmeta određuju se svrha i ciljevi učenja i poučavanja nastavnog predmeta, struktura pojedinog predmeta u cijeloj odgojno-obrazovnoj vertikali, odgojno-obrazovni ishod i/ili sadržaji, pripadajuća razrada i opisi razina usvojenosti ishoda, učenje i poučavanje te vrednovanje u pojedinom nastavnom predmetu, a može se utvrditi i popis potrebnih kvali€kacija učitelja i nastavnika za izvođenje kurikuluma. (2) Kurikulumi koji se izvode kao međupredmetne i/ili kao interdisciplinarne teme i/ili moduli izvode se u nastavnim predmetima i programima kao dio odgojno-obrazovnog standarda i programa u koje je učenik uključen. (3) Odgojno-obrazovni standard učenika čine obvezni i izborni predmeti. (4) Nastavnim planom određuje se oblik izvođenja kurikuluma (obvezno, izborno, fakultativno, međupredmetno i/ili interdisciplinarno), godišnji broj nastavnih sati i njihov raspored po razredima. Nastavni plan može biti zajednički za razinu, odnosno vrstu na pojedinoj razini obrazovanja, a iznimno se može donijeti i uz kurikulum određenoga nastavnog predmeta. (5) Predmeti koji se izvode izborno obvezni su tijekom cijele školske godine za sve učenike koji se za njih opredijele. Učenik bira izborni predmet ili izborne predmete pri upisu u prvi razred ili najkasnije do 30. lipnja tekuće godine za iduću školsku godinu. Za uključivanje učenika u izbornu nastavu potrebna je pisana suglasnost roditelja. (6) Učenik može prestati pohađati nastavu izbornog predmeta nakon pisanog zahtjeva roditelja učenika koji se mora dostaviti učiteljskom/nastavničkom vijeću nakon završetka nastavne godine, a najkasnije do 30. lipnja tekuće godine za sljedeću školsku godinu. Učenik srednje škole izborni predmet koji je prestao pohađati mora zamijeniti drugim izbornim predmetom. (7) Iznimno od stavka 5. ovoga članka, roditelj djeteta osnovne škole u slučaju dugotrajnih zdravstvenih teškoća djeteta ili zbog drugih opravdanih razloga može podnijeti pisani zahtjev za prestanak pohađanja izbornog predmeta i tijekom nastavne godine. (8) Predmeti koji se izvode fakultativno u srednjoj školi, na temelju kurikuluma koji donosi srednja škola, obuhvaćaju nastavne sadržaje kojima se zadovoljavaju interesi učenika, u skladu s mogućnostima škole. Ako se učenik srednje škole opredijeli za fakultativni predmet, dužan ga je pohađati tijekom cijele nastavne godine. (9) Kurikulume i nastavne planove iz stavaka 1., 2. i 4. ovoga članka donosi ministar odlukom. (10) Nastavnim planom i programom utvrđeni su tjedni i godišnji broj nastavnih sati za obvezne i izborne nastavne predmete, međupredmetne i/ili interdisciplinarne sadržaje i/ili module, njihov raspored po razredima, tjedni broj nastavnih sati, godišnji broj sati te ciljevi, zadaće i sadržaji svakog nastavnog predmeta.« Ukoliko je sporan popis predloženih kvalifikacija za učitelje i nastavnike Glazbene kulture i Glazbene umjetnosti može se dodati u prilogu (Popis preporučenih kvalifikacija za učitelje i nastavnike Glazbene kulture i Glazbene umjetnosti), na isti način kako je to učinjeno u Odluci o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Informatike za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj. 5. Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama NN 51/2018, Članak 38.: (1) Učitelj koji ima više od 30 godina radnog staža ima pravo na umanjene sati za izvođenje neposrednog odgojno-obrazovnog rada za dva (2) sata tjedno uz uvjet da je redovitom i/ili izbornom nastavom zadužen s minimalnim brojem sati za ostvarivanje prava na puno radno vrijeme. (2) Učitelja iz stavka 1. ovoga članka poslodavac ne može zadužiti prekovremenim radom, osim u slučaju prijeke potrebe, kada u jednom danu nije moguće ni na koji način zadužiti drugog učitelja za organizaciju zamjene. (3) Učitelju razredne nastave koji koristi pravo iz stavka 1. ovoga članka, a kojem se smanjuje tjedno zaduženje satima redovite nastave, nastavu odgojnih područja (Glazbena kultura, Likovna kultura i Tjelesna i zdravstvena kultura, ako je to u skladu s nastavnim planom) izvodi učitelj predmetne nastave. (4) Ako nastavu Glazbene kulture u IV. razredu izvodi učitelj predmetne nastave, učitelj razredne nastave koji ima pravo iz stavka 1. ovoga članka ima pravo na još jedan sat tjednog umanjenja neposrednog odgojno-obrazovnog rada. Dakle, Kolektivnim ugovorom za osnovnoškolske ustanove predviđeno je da u slučaju korištenja prava na umanjenje norme, umjesto učitelja razredne nastave nastavu izvodi predmetni nastavnik. U praksi se to događa već od prvoga razreda osnovne škole i tada kompetencije predmetnih nastavnika nisu upitne. Kada bi budući učitelji RN pristupili prijemnome ispitu prije upisa Učiteljskoga fakulteta, na kojem bi se provjeravale glazbene sposobnosti ( koje su temelj za stjecanje glazbenih vještina neophodnih za rad s djecom), nitko ne bi postavljao pitanja njihovih kompetencija. Uostalom, do prije dvadesetak godina, vršila se provjera glazbenih sposobnosti u sklopu prijemnoga ispita za buduće učitelje RN i on je bio jedan od uvjeta za upisivanje istog. 6. Kolektivni ugovor za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama NN 51/2018, Članak 24.: (1) Ugovorne strane utvrđuju da se ukupne tjedne obveze utvrđene Pravilnikom o normi rada nastavnika u srednjoškolskim ustanovama, na zahtjev nastavnika s 30 i više godina rada, umanjuju za 2 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada. (4) Ako nastavnik ne koristi pravo na umanjenje iz stavka 1. ovoga članka, isti ostvaruje pravo na uvećanje osnovne plaće za 4%. Kolektivni ugovor za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama daje mogućnost umanjenja norme ili prava na uvećanje plaće, prema izboru predmetnog nastavnika. Zaključak: Donošenjem Nacrta odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj, izravno se krše važeći pravni akti: 1. Nastavni plan i program za osnovnu školu, NN 102/2006, 2. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi NN 87/2008, Članak 27. 3. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi NN 87/2008, Članak 52. 4. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi NN 68/2018, Članak 10. 5. Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama NN 51/2018, Članak 38. 6. izražava se potpuno neuvažavanje stručnosti Radne skupine koja je radila na dokumentu, nepoštivanje odluke Ekspertne radne skupine, ignorira se javno savjetovanje, a potpuno se zanemaruje potrebe učenika. Sandra Ivančić, prof. Glazbene kulture i učiteljica RN Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
14 Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj, I. Podržavamo Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj i brisanje teksta u glavi F. Učenje i poučavanje predmeta, u poglavlju Uloga učitelja. Sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi; Članak 52 (NN 68/18) (2) za učenike od prvog do četvrtog razreda nastava se organizira kao razredna, a za učenike od petog do osmog razreda kao predmetna nastava. Također, sukladno Pravilniku o radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 34-14) IV. RADNE OBVEZE UČITELJA RAZREDNE NASTAVE Članak 10. Učitelji razredne nastave obvezni su izvoditi nastavu i druge oblike neposrednog odgojno¬ obrazovnog rada s učenicima u količini propisanoj nastavnim planom za I., II., III. ili IV. razred, te obavljati razredničke i ostale poslove iz članka 5. ovoga Pravilnika u sklopu satnice do punog radnog vremena. Navedeni tekst u glavi F. Učenje i poučavanje predmeta, u poglavlju Uloga učitelja. nije u skladu s Pravilnikom. Uz navedeno naglašavamo kako specifičnosti odgojno-obrazovnog procesa u primarnom obrazovanju (razrednoj nastavi) obilježavaju nastavu visokom razinom integriranosti. Osim što organizacija nastave u primarnom obrazovanju osigurava mogućnost intgracije i korelacije, ona osigurava mogućnost učitelju primarnog obrazovanja za uvid u individualne kognitivne i nekognitivne osobine ličnosti učenika i kreiranje nastavnog procesa usmjerenog na učenika. Zbog velikog broja učenika, predmetni učitelj nije u mogućnosti u istoj mjeri posvetiti se pojedinom učeniku. Za osiguranje kvalitete nastavnog procesa izuzetno je važno da učitelji primarnog obrazovanja organiziraju i provode odgojno-obrazovne aktivnosti i nastavu predmeta Glazbena kultura u primarnom obrazovanju. Napominjemo, da niti jedan predmetni kurikulum iz 2019., osim Kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture ne zalazi u područje radnih obveza učitelja koje reguliraju gore navedeni dokumenti. doc. dr. sc. Višnja Rajić prodekanica za nastavu i studente Primljeno na znanje Poštovani, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
15 Snježana Stojaković Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj, I. ŽSV Glazbene kulture - Grad Zagreb Zatečeni novonastalom situacijom osjećamo potrebu očitovati se na neobjašnjivo, nekompetentno i nestručno postupanje, odnosno na brisanje dijela teksta iz Kurikuluma donesenog u siječnju 2019. godine, odobrenog i potpisanog od strane ministrice Blaženke Divjak. Ne znamo na kojoj se zakonskoj osnovi ili znanstveno pedagoški utemeljenoj činjenici (osim eventualnog smanjenja dobrobiti naloljetnoog djeteta o kojem RH sukladno ustavnim odredbama posebno skrbi, ali bi to bila to preozbiljna a istovremeno neistinita i proizvoljna tvrdnja da bi bila predlagatelju omogućila ovakvo postupanje) temelji gore spomenuti „Nacrt odluke o izmjeni Odluke ...“, kojim se iz odjeljka „Učenje i poučavanje predmeta“, odnosno poglavlja „Uloga učitelja“, brišu riječi: „U prvom i drugom razredu osnovne škole nastavu Glazbene kulture izvodi učitelj primarnog obrazovanja. Nastavu Glazbene kulture u trećem razredu, ovisno o organizacijskim mogućnostima škole, izvodi učitelj primarnog obrazovanja ili predmetni učitelj glazbe. Nastavu glazbene kulture od četvrtog razreda osnovne škole i u srednjoj školi izvodi predmetni učitelj/ nastavnik glazbe. Svakom učitelju Glazbene kulture/Glazbene umjetnosti treba omogućiti da sukladno sklonostima i preferencijama učenika organizira i oblikuje redovnu, izbornu i fakultativnu nastavu glazbe te izvannastavne glazbene aktivnosti.“ Ne prihvaćamo odluku ministrice Blaženke Divjak, zbog ishitrenosti donošenja odluke te njene zakonske i stručne neutemeljenosti kojom su u Kurikulumu stvorene nelogičnosti i pravne praznine. Nastajanje pravne praznine u pogledu čl. 52. st.4 ZOOOSŠ ima uzrok u nepostojanju pravodobne njegove izmjene nakon stupanja na snagu odluka o donošenju kurikuluma svih predmeta, već je isti i dalje dio glavnog dijela zakona, bez obzira što su odgođene primjene u pojedinim razredima. Pravna praznina naime, nastaje već prvog dana primjene svih Odluka (svi predmeti) te ih valja popuniti odgovarajući zakonskim odredbama, koje ne mogu biti u smislu da se riječi "nastavnim planom i programom" zamjene rječju "kurikulum", jer bi takva odredba bila neprovediva u odnosu na predložene izmjene odluke.Vrijeme za ovakva normativna djelovanja nije za godinu ili dvije, već u vrijeme kad se donosi i osnova odgojno-obrazovnog principa rada u školama, što sve Odluke o kurikulumima, svih predmeta doista jesu, te je upravo takvo postupanje propisano Jedinstvenim metodološko-nomotehničkim pravilima, a u protivnom, riječ je o tek naknadnom popravljanju nastale štete s aspekta pravnog uređenja i zakonodavstva, te popunjavanja pravnih praznina koje se nastaju bez potrebe ili valjanog razloga. Sukladno odredbama Jedinstvenih metodološko- nomotehničkih pravila za izradu akata koje donosi Hrvatski Sabor (NN 74/15) koja se svojim čl.2 st.1 k) propisima smatra i odluke, a svojim čl.1 st.2 propisuje da se ista Pravila odnose na nositelje normativnih poslova i ovlaštene predlagatelje propisa, te st.3 istog članka propisuje da se spomenuta Pravila daju u obliku koji je najprimjereniji za pisanje zakona i na odgovarajući način se primjenjuju na sve druge propise, proizlazi nesporna obveza iz čl.20 st.4., ali naročito st.1 istog članka: "Prijelaznim odredbama se u pravilu uspostavlja odnos između novoga propisa i propisa koji se stavlja izvan snage njegovim stupanjem na snagu, i to glede njegova djelovanja na slučajeve, situacije i odnose koji su nastali za vrijeme dok je bio na snazi prijašnji propis." Nastavni plan i program za osnovnu školu (NN 102/06) propisuje "„Nastavu Glazbene kulture u 4. razredu izvodi predmetni učitelj". Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18) svojim čl.52 st.4 daje pravni temelj mogućnosti primjene dok je isti NPP na snazi ("Iznimno od stavka 3. ovog članka, za učenike prvog do četvrtog razreda osnovne škole može se organizirati predmetna nastava ako je to predviđeno nastavnim planom i programom…) Evidentno je i nesporno, kako bi donošenjem ovakve odluke, izostalo u potpunosti uspostavljanje odnosa između novih odredbi i onih koje se stavlja van snage, a djeluju na slučajeve, situacije i odnose koji su nastali za vrijeme dok je na snazi bio prijašnji propis. Ovakvih djelovanja nije bilo u slučaju odredbi odluke koju se sada ramatra mijenjati. U Kurikulumu (siječanj, 2019.) stoji da nastavu glazbe u trećem razredu izvodi učitelj primarnog obrazovanja (kao što je i do sada izvodio), ali se DAJE I MOGUĆNOST izvođenja predmetnom učitelju Glazbene kulture. Dakle dokument promiče OTVORENI KURIKULUMSKI PRISTUP kojim se OMOGUĆAVA AUTONOMIJA svake pojedine škole prema njenim specifičnostima, što ovaj dokument čini dobrim i kvalitetnim. Dakle, ne dovodi se u pitanje „oduzimanje“ rada u izvođenju Glazbene kulture učiteljima razredne nastave, već se prema potrebama i interesima učenika te specifičnostima škole daje mogućnost rada predmetnim učiteljima, s čime bi se zasigurno složio i veliki broj učitelja razredne nastave. To potvrđuju iskustva mnogih učitelja Glazbene kulture koji izvode nastavu u mlađim razredima u slučaju da učitelji Razredne nastave koriste tzv. bonuse. Tada nitko ne govori da učitelji Glazbene kulture nisu educirani za rad s učenicima mlađeg uzrasta. Nažalost, situacija nastala „brisanjem“ navedenog odjeljka unosi nepotreban razdor između učitelja razredne nastave i učitelja glazbene kulture, a ne nudi nikakva konstruktivna i kvalitetna rješenja. Iz svega navedenog proizlazi da je nužno potrebno urediti zakonodavni okvir na odgovarajući način, nalik onom koji je prethodio 2008. godini, jer se upravo od tada odredba zakona kojim se uređuje djelatnost striktno veže za takvu odredbu u NPP-u. Široj javnosti nije poznat Kurikulum informatike donesen 2018. godine, ali je dostupan na mrežnim stranicama pod nazivom Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet informatike za osnovne škole i gimnazije u RH (NN 22/2018). Kurikulum GK/GU i Kurikulum informatike sadrže istoznačna rješenja koja su formalno drugačije strukturirana u dokumentima. S obzirom na to da još uvijek ne postoji Okvir nacionalnog kurikuluma kojim bi se regulirao jednaki pristup pisanju predmetnih kurikuluma, Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi kao krovni dokument u članku 27. propisuje da se „Kurikulumom nastavnih predmeta može utvrditi i popis potrebnih kvalifikacija učitelja i nastavnika za izvođenje kurikuluma“, što je ugrađeno i u Kurikulum za predmet Glazbena kultura u osnovnim školama i Glazbenu umjetnost u gimnazijama kao i u Kurikulum za nastavni predmet informatika. Ovdje se nameće samo jedno pitanje: zašto se Zakon ne primjenjuje na sve predmete jednako? Smatramo da je ova situacija izravno zadiranje u temelje kurikularne reforme za predmete Glazbene kulture i Glazbene umjetnosti, pa se postavlja pitanje je li isto povezano s dnevno političkim i populističkim potrebama određenih grupacija, a na štetu djece! Yoshka Jurić, prof. Marko Trkulja, prof. Irena Garaj Pavlić, prof. Tanja Manenica, prof. Ines Miletić, prof. Barbara Bošnjak, prof. Amalija Ciprić, prof. Jasna Jegić, prof. Svetlana Dorušić, prof. Jasna Divjak, prof. Marijana Maričić, prof. mentor Mandica Dominković, prof. Stanislav Ferlin, prof. Ljiljana Paraman, prof. Marko Jašek, prof. mentor Helena Paripović, prof. Sanja Volić Radić, prof. Tatjana Blaž, prof. Dijana Rogulj Deltin, prof. mentor Jana Bosanac, prof. mentor Vlasta Kraljević, prof. Lidija Vukas, prof. Katarina Seletković, prof. Božena Kekez Jajčanin, prof Viktorija Čolić, prof. Oliver Belošević, prof. Ana Janković, prof. mentor Maja Cetinić-Frankos, prof. Matea Petrić, prof. mentor Natalija Matun, prof. Robert Šepec, prof Snježana Kovač, prof. mentor Armando Filipi, prof. Vlasta Dvorak, prof. Saša Marić, prof. mentor Margita Jeličić Špoljar, prof. Renata Ivoš-Krajina, prof. Renata Barac, prof. savjetnik Andreja Šnajder Jurković, prof. Neda Perdija, prof. Katina Bracanović, prof. Jasna Marendić Bajs, prof. Goranka Todtling, prof. Andreja Parac, prof. Branka Kovač, prof. Marija Zorić, prof. mentor Silvija Ferara, prof. mentor Ljiljana Labazan, prof. Agneza Ivančić, prof. Lidija Balog Petrović, prof. mentor Monika Matica, prof. mentor Ivana Stojković, prof. Ivona Andretić, prof. Mato Matošević, prof. Marta Ćuže, prof. Ljiljana Radončić-Staničić, prof. Ivona Pintar, prof. Zrinka Mihovilović Krajina prof. Marta Kaćera, prof. Maruša Bartolić, prof. Ivana Radan, prof. Slavica Gilić, prof. Katarina Kalajžić Golac, prof. Davorka Matijević, prof. mentor Nevenka Grbavac, prof. Voditeljice ŽSV-a učitelja glazbene kulture Grada Zagreba: Ana Mikić, prof. savjetnik i Snježana Stojaković, prof. savjetnik Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
16 Sandra Ivančić Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj, I. Poštovani, ne podržavamo Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj jer nema uporišta u postojećim zakonskim aktima kojima je definirana i regulirana: 1. Nastavni plan i program za osnovnu školu, NN 102/2006, (Glazbena kultura, Uvod): „Osim redovne nastave, glazbena nastava u osnovnoj školi uključuje izbornu nastavu, izvannastavne aktivnosti (zbor, instrumentalne i vokalne skupine, folklor, ples, glazbenu slušaonicu, raznovrsne glazbene projekte) te nastavu izvan učionice, u prvom redu posjete glazbenim priredbama (Hrvatska glazbena mladež i dr.). Posebnu pozornost zaslužuju ansambli: zbor i mogući orkestri. Oni su, a ne nastava u razredu, prava mjesta aktivnoga muziciranja. Nužno je da se nastava glazbe održava svakoga tjedna. Blok-satovi ne odgovaraju prirodi predmeta. Specijalizirana učionica je conditio sine qua non uspjele nastave glazbe.“ 2. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi NN 87/2008, Članak 27. : (1) Nastavnim planom i programom utvrđuje se tjedni i godišnji broj nastavnih sati za obvezne i izborne nastavne predmete, njihov raspored po razredima, tjedni broj nastavnih sati po predmetima i ukupni tjedni i godišnji broj sati te ciljevi, zadaće i sadržaji svakog nastavnog predmeta. (2) Izborni predmeti obvezni su tijekom cijele školske godine za sve učenike koji se za njih opredijele, a učenik bira izborni predmet ili izborne predmete na početku školske godine. (3) Učenik može prestati pohađati izborni predmet nakon pisanog zahtjeva i obrazloženja roditelja učenika i učenika učiteljskom vijeću do početka školske godine pod uvjetom da obveznu satnicu zamijeni drugim izbornim predmetom ili aktivnošću u školi. (5) Nastavni plan i program osnovne škole sadrži obvezne i izborne predmete. (6) Nastavni plan i program gimnazija sadrži zajednički, izborni i fakultativni dio. (8) U zajedničkom općeobrazovnom i posebnom stručnom dijelu nastavnog plana i programa nalaze se i izborni predmeti od kojih učenik bira jedan ili više predmeta prema svojim interesima i sklonostima. (9) Zajednički dio nastavnog plana i programa gimnazije sadrži nastavne predmete koji su obvezni za sve učenike određene vrste programa, a izborni dio obuhvaća predmete od kojih učenik obvezno bira jedan ili više nastavnih predmeta prema svojim sklonostima. (11) Fakultativni dio nastavnog plana i programa u srednjoj školi obuhvaća nastavne predmete, odnosno nastavne sadržaje kojima se zadovoljavaju interesi učenika u skladu s mogućnostima škole te sadržaje i oblike slobodnih aktivnosti. Ako se učenik srednje škole opredijeli za fakultativni predmet, dužan ga je pohađati tijekom nastavne godine. (12) Nastavni plan i program iz stavka 5. ovog članka te zajednički i izborni dio nastavnog plana i programa donosi ministar, a fakultativni dio srednja škola. Školski kurikulum i godišnji plan i program rada školske ustanove. 3. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi NN 87/2008, Članak 52.: (3) Za učenike od prvog do četvrtog razreda osnovne škole, nastava se organizira kao razredna, a za učenike od petog do osmog razreda kao predmetna nastava. (4) Iznimno od stavka 3. ovog članka, za učenike od prvog do četvrtog razreda osnovne škole može se organizirati predmetna nastava ako je to predviđeno nastavnim planom i programom, a za učenike s teškoćama od petog do osmog razreda osnovne škole, može se organizirati razredna nastava. 4. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi NN 68/2018, Članak 10 donosi izmjene Članka 27. ZOOSŠ-u, izmijenjen glasi: Kurikulumi, nastavni planovi i programi: https://mzo.hr/sites/default/files/dokumenti/2018/OBRAZOVANJE/Osnovno-obrazovanje/zoio_68_18.pdf https://mzo.hr/hr/zakon-o-odgoju-obrazovanju-u-osnovnoj-srednjoj-skoli Zaključak: Donošenjem Nacrta odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj, izražava se potpuno neuvažavanje stručnosti Radne skupine koja je radila na dokumentu, nepoštivanje odluke Ekspertne radne skupine koja je dokument odobrila, ignorira se Javno savjetovanje, a potpuno se zanemaruje potrebe učenika. Međužupanijsko stručno vijeće nastavnika Glazbene umjetnosti Splitsko-dalmatinske, Dubrovačko-neretvanske, Šibensko-kninske i Zadarske županije: 1. Ivan Bošnjak, prof. 2. Mia Šimić Buljević, prof. 3. Ana Čudina, prof. 4. Vanja Gabrić, prof. 5. Ivica Kaleb, prof. 6. Ines Kezić, prof. 7. Arijana Kulušić, prof. 8. Snježana Kaštelan, prof. 9. Jelena Laća, prof. 10. Mara Manjić, prof. 11. Mihaela Maslov, prof. 12. Darko Matičević, prof. 13. Lidija Matijević, prof. 14. Sandra Mešin Bužančić, prof. 15. Blanša Miletić, prof. 16. Žan Morović, prof. 17. Maja Novak, prof. 18. Sunčica Oplanić, prof. 19. Anita Pražen, prof. 20. Nikolina Radojković, prof. 21. Andrea Rajić, prof. 22. Antonela Rebić, prof. 23. Marin Šušnjar, prof. 24. Marica Tadin, prof. 25. Nada Talijančić, prof. 26. Tomislav Veršić, prof. 27. Jure Vujević, prof. 28. Bonita Zaninović, prof. 29. Filip Zlatar, prof. 30. Sandra Ivančić, prof. savjetnica, voditeljica MŽSV-a Splitsko-dalmatinske, Dubrovačko-neretvanske, Šibensko-kninske i Zadarske županije Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
17 Deniza Gjini Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj, I. Poštovane kolege, ne podržavamo promjenu Odluke o donošenju Kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj iz sljedećih razloga: - Predmetni kurikulum izradila je Radna skupina koju čine stručnjaci, uz podršku Ekspertne skupine; - Promjene su uvrštene na osnovu prijedloga stručnjaka na e - savjetovanju, profesora glazbene kulture; - Dokument je prihvaćen i potpisan sa strane Ministrice Divjak na prijedlog stručnjaka iz Ekspertne skupine te je objavljen u Narodnim novinama; - Dokument je kao takav predstavljen profesorima glazbene kulture, kojima se napokon daje mogućnost za više kompetentnog, profesionalnog rada sa djecom mlađega uzrasta, na dobrobit DJECE; - Prihvaćanje dokumenta predstavlja mogućnost prestanka svaštarenja na satu glazbene kulture, a otvara mogućnost realizacije pravih glazbenih aktivnosti, izravnog aktivnog muziciranja sa djecom; - Ministrica mijenja odluku, pod pritiskom određenih lobija i skupina predstavnika Učiteljskih fakulteta koji krivim tumačenjima te huškanjem smatraju svoju struku ugroženom; - Odluka se stavlja na e-savjetovanje bez ikakve najave i obrazloženja, u najgore vrijeme za učitelje, na kraju nastavne godine uslijed više praznika; - Ovim činom Ministrica dovodi u pitanje sve dosadašnje odluke,način i uvjete pod kojima su donešene; - Ovom odlukom izražava se neprihvaćanje, neuvažavanje i razlog postojanja radnih i ekspertnih skupina, uopće!; - Ovom odlukom onemugućuje se kvalitetna nastava i INA sa djecom mlađega uzrasta; - Ovom odlukom degradirana je, još jednom, nakon 20 godina naša struka; - Ovom odlukom se dovodi u pitanje cijela Kurikularna reforma u smislu realizacije predmetnih kurikuluma na dobrobit DJECE; - Ova odluka Ministrice obiluje manjkavostima i nije usklađena sa zakonom i - Svima nama je jasno da učitelji RN ne bi izgubili ništa, najveći mogući gubitnici u ovoj nepravednoj i nepromišljenoj odluci su DJECA!!! Županijsko stručno vijeće učitelja glazbene kulture Istarske županije 1. Marino Matošić, prof. 2. Irena Giorgi, prof. 3. Bogdan Fabris, prof. 4. Manuel Černeka, prof. 5. Anđela Damjanić, prof. 6. Tea Mužić, prof. 7. Štefica Čeh, prof. 8. Lolita Njegovan, prof. 9. Tomo Njegovan, prof. 10. Martina Mahić, prof. 11. Ljiljana Glad Racan, prof. 12. Gabriela Glad - Vuković, prof. 13. Nataša Maruškić Popadić, prof. 14. Ileana Pavletić Perosa, prof. 15. Jelena Paunović, prof. 16. Sanja Knezović - Tomišić, prof. 17. Marko Ritoša, prof. 18. Samantha Rocco Popović, prof. 19. Tina Pajdaš, prof. 20. Tatiana Giorgi, prof. 21. Mirela Zemčak, prof. 22. Vesna Jugovac Pavlović, prof. 23. Ina Cerovečki, prof. 24. Zoran Gardašević, prof. 25. Sandra Frančišković, prof. 26. Nataša Blašković; prof. 27. Sandra Milotić Macan, prof. 28. Deniza Gjini, prof. voditeljica ŽSV učitelja glazbene kulture Istarske županije Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
18 Katina Bracanović Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj, I. Poštovani kolege, Na temelju: Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi; Zakona o osnovnom školstvu; Pravilnika o radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi ( dopunjeno izdanje); Kolektivnog ugovora za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama; Nacionalnog kurikuluma; Predmetnog kurikuluma Glazbena kultura/Glazbena umjetnost; Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije Republike Hrvatske i radnog iskustva u struci; predlažem unijeti u Kurikulumu nastavnog predmeta Glazbena kultura za osnovne škole i Glazbenu umjetnost za gimnazije, glava F. UČENJE I POUČAVANJE PREDMETA, poglavlje Uloga učitelja: “ U 1. obrazovnom ciklusu nastavu Glazbene kulture izvodi učitelj primarnog obrazovanja i predmetni učitelj Glazbene kulture. U 2. i 3. odgojno-obrazovnom ciklusu nastavu Glazbene kulture izvodi predmetni učitelj Glazbene kulture. U 4. i 5. odgojno-obrazovnom ciklusu nastavu Glazbene umjetnosti izvodi predmetni učitelj/nastavnik glazbe. Svakom učitelju Glazbene kulture/Glazbene umjetnosti treba omogućiti sukladno sklonostima i interesima učenika organizirati i oblikovati redovnu, izbornu i fakultativnu nastavu te izvannastavne aktivnosti.” S poštovanjem, art.mus. Katina Bracanović, učitelj glazbene kulture Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
19 Dijana Dvornik Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj, I. Poštovane učiteljice, poštovani učitelji, javljam se s komentarom kao dugogodišnja mentorica studenticama/studentima kolegija Metodika nastave glazbene kulture na Odsjeku za učiteljski studij. Sve što ću napisati odnosi se, zapravo, na generacije tih mladih ljudi koji su se nakon završenog fakulteta, ako su imali sreće, zaposlili ili će se zaposliti u školi kao učiteljice i učitelji razredne nastave. Tijekom posljednjih dvadesetak godina u mome su razrednom odjelu, i razrednim odjelima ostalih mentorica u školi, studentice i studenti održali veliki broj sati glazbene kulture. Kroz razred su prošle skupine vrijednih studentica i studenata, budućih učiteljica i učitelja. Praktično su provodili znanja i vještine stečene na predavanjima. Svaki održani sat glazbene kulture učenicima je bio jedinstvena glazbena priča. Pjesme koje su studentice i studenti obrađivali s učenicima pjevale su se na razrednim i školskim priredbama, pjevušile na nastavi ostalih nastavnih predmeta. Kod pripremanja sata naglasak se uvijek stavljao na primjerenost i integraciju nastavnih sadržaja. Zar postoji netko tko to zna i može bolje od učiteljice ili učitelja? Dok čitam komentare, moram se zapitati: Kako netko može dovoditi u pitanje kompetentnost tih mladih ljudi? Našu kompetentnost? Uostalom, neke su kompetencije područno specifične (u ovom slučaju se odnose na sam predmet), dok su druge generičke. Uobičajeno je da se razvoj kompetencija odvija ciklički i na integriran način. Prepustimo glazbenu kulturu učiteljicama i učiteljima razredne nastave do 4. razreda, a borimo se svi zajedno za povećanje broja sati glazbene kulture općenito. Srdačno, Dijana Dvornik, dipl. uč. savjetnica Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
20 Tomislav Seletković Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj, I. Poštovani, kako bi nadležnoj instituciji mogli ponuditi svoje stavove i savjete te alternativna rješenja, temeljene na objektivnom iskustvu potrebna je vrlo jasna i transparentna informacija. U ovom je slučaju u potpunosti izostala bilo kakva informacija o svrsi i okolnostima zbog kojih se predlaže izmjena Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj. Budući da je riječ o vrlo delikatnom sadržaju, koji može rezultirati dalekosežnim posljedicama upućujemo na Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (NN 140/09). U njegovu poglavlju V. točki 2. navodi se u dijelu Dostupnost i jasnoća sadržaja postupka savjetovanja da: „ Obavijesti i pozivi na savjetovanje … trebaju biti jasni i sažeti uz navođenje svih informacija potrebnih za lakše prikupljanje očitovanja zainteresirane javnosti.“ Također, upućujemo i na članak 8. stavku 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) i načelo jednakosti kojim se pristup relevantnim informacijama treba omogućiti svim korisnicima, u ovom slučaju zainteresiranoj javnosti. U skladu s navedenim tražimo da nas se službeno informira o razlozima izmjena. Od donošenja Kurikuluma predmeta proteklo je tek nekoliko mjeseci pa je svaku i najmanju intervenciju potrebno vrlo jasno obrazložiti. S poštovanjem, Romana Borš-Mačak, prof. savjetnik Dr.sc. Mirjana Horvat, prof. Tina Pajdaš, prof. mentor Tomislav Seletković, prof.savjetnik Dr.sc. Zrinka Šimunović, prof. savjetnik Primljeno na znanje Poštovani, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
21 Jelena Paunovic Stifanic Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj, I. Pozdrav svima! Slažem se u potpunosti sa svime što su napisale moje kolege GK a između ostalog da bi mi trebali raditi predmet od već od 1.razreda. Ukidanje glazbene kulture profesoru GK???????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Svi dobro znamo da se znanstvenici konstantno bave proučavanjem utjecaja glazbe na razvoj djeteta,mnoge su studije objavljene i javnosti dostupne. Mi koji se razumijemo u to i koji smo odrasli u glazbi znamo jako dobro kako glazba utječe na djecu i što se razvija, audiovizualna percepcija,sluh,govor,kontrola gglasa,motorika,kombinatorika,povezivnje konkretnog i apstraktnog razmišlajanja, strpljenje,ljubav prema glazbi,samopouzdanje....Na zapadu se sve više vraćaju sati glazbenog odgoja upravo zbog poticanja kreativnosti,samostalnog izražavanja kroz glazbu pjevanjem,pokretom,sviranjem na ritamskim i melodijskim glazbalima...i da ne duljim više jer glazba je umjetnost koju ne može djetetu prenijeti netko kome ona nije sastavni dio života. Mišljenja sam da samo kompetentna osoba može raditi u nižim razredima predmet GK. Imam sina,3.razred osnovne škole,preselila sam ga u drugu školu između ostalog i zbog glazbene kulture. Pjevali možda 5 pjesama, uz dječje glasove na audio zapisu, pjevanje pjesama a capella za ocjenu( maltretiranje djece), slušnih 2 primjera kroz cijelu godinu,a da ne govorimo o drugim aktivnostima koje bi djeca trebala raditi kroz cijelu godinu. Umjesto sati glazbene kulture utošili vrijeme na nadoknade iz prirode, najviše matematike,nije ni čudo da djeca ne vole matematiku, isforsirana sa matematikom na satovima glazbene kulture. Tako da je sada u drugoj školi, kod divnih kolegica koje se trude,krativne su i uvijek su spremne na suradnju a i same kažu da je glazbeni predmet koji bi trebao raditi profesor glazbene kulture. Nažalost,malo je učitelja razredne nastave koji rade glazbeni, sve se radi na tom satu a najmanje taj predmet,djeca koja nam dođu u 4.razred jedva čekaju slijedeći sat, vesela su i sretna! Uzmite nam i 4.razred ubili ste djecu, ubili ste njihovu kreativnost, mogućnost da se nauče izraziti putem glazbe, uzet ćete im mogućnost da dožive ljepotu... Lp Jelena P. Štifanić, mag.mus Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
22 Karmen Širović Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj, I. Poštovani, poražavajuće je za cijeli obrazovni sustav, a ne samo za kolege iz struke, da netko misli da je svejedno tko drži nastavu Glazbene kulture. Riječ je o umjetnosti sa znanstvenim uporištem koja je još od antičke Grčke bila dio obrazovnog sustava, a željela bih naglasiti da je većina kolega, uključujući i mene, za obavljanje ovog posla prošla 6 razreda osnovne glazbene škole, 4 razreda srednje glazbene škole i još 5 (nekada 4) godine akademije. Kako je onda moguće da nastava bude jednake kvalitete? Kada se uvodio engleski jezik od 1. razreda osnovne škole nitko nije ni pomislio da taj predmet predaje učitelj/ica razredne nastave već adekvatno obrazovan nastavnik. Imala sam priliku predavati Glazbenu kulturu 1., 2. i 3. razredima u osnovnoj školi, jer su kolegice koristile bonus. Napredak tih učenika u odnosu na one koje sam tek počela podučavati u 4. razredu bio je vrlo uočljiv i značajan. Također, sve niže razrede kojima sam predavala Glazbenu kulturu pripremala sam i za priredbe te sam im održavala izvannastavnu aktivnost Mali zbor u sklopu kojeg su učenici pripremali mjuzikle. Neke kolegice znale su me zamoliti da im pokažem što da rade s instrumentima iz Orffovog instrumentarija koje sam često koristila s učenicima, jer uopće nisu imale predodžbu kako ih mogu uključiti u nastavu. U mojoj obitelji imam nekoliko članova koje rade u razrednoj nastavi. Jedna članica moje obitelji svira instrument i cijeli život pjeva u amaterskim sastavima pa je kvaliteta nastave iz Glazbene kulture na zadovoljavajućoj razini, dok druga članica moje obitelji ne može otpjevati ni najjednostavniju melodiju pa joj učenici isključivo pjevaju na matrice i slušaju glazbu. Naglasila bih kako je ovaj drugi slučaj češći u školama. Ovim nikako ne želim prozivati kolegice i kolege razredne nastave, jer to nije nimalo njihova krivnja. Iz dosadašnjeg iskustva mogu reći da rade odličan posao, ali nije svatko stručan za sva područja. Osim u osnovnim školama, trenutno radim i u Udruzi koja održava glazbeni odgoj za djecu vrtićke dobi. Kada vidim napredak djece, od jedne do šest godina, koji postignu u jednom semestru često sam frustrirana sa sposobnostima svojih učenika u predmetnoj nastavi. Ritam i metar često bolje izvode djeca vrtićke dobi iz navedenog programa nego neki učenici šestih i sedmih razreda. U jedan sat tjedno gotovo je nemoguće naučiti učenike glazbenu pismenost, sviranje, pjevanje, ritam, metar, dinamiku, tempo uz svu teoriju (poznavanje instrumenata, slušnih primjera, glazbenih sastavnica, glazbenih vrsta i oblika, itd.). Kolege i ja često žongliramo između tih aktivnosti i čini mi se da nikada nemam dovoljno vremena da dovoljno duboko uđemo u razradu glazbenih sposobnosti. Dio u kojem se navodi da se „Svakom učitelju Glazbene kulture / Glazbene umjetnosti treba omogućiti da sukladno sklonostima i preferencijama učenika organizira i oblikuje redovnu, izbornu i fakultativnu nastavu glazbe te izvannastavne glazbene aktivnosti“ utopijska je odredba koja funkcionira samo na papiru. Izborna nastava određuje se prema postojećoj satnici, a ne sukladno sklonostima i preferencijama učenika. Osobno tako imam „pravo“ na jedan sat školske klape tjedno. Svakome iz struke jasno je da s jednim satom tjedno ne možete ništa napraviti, a naročito višeglasno pjevanje. Tako uz dobru volju, volontirajući, odrađujem jedan sat klape dodatno za učenice koje imaju interesa (a sve su zainteresirane). Jedan sat tjedno nije mnogo, ali ako uzmete u obzir da netko (poput mene) radi u više škola, a dodatne sate odrađujete i u tim drugim školama upravo zbog tih učenika koji se trude i želite da imaju što bolju javnu izvedbu, onda bi trebalo biti uređeno da ti prekovremeni sati uđu i u platnu listu. Ukoliko bi nam omogućili da glazbeno obrazujemo djecu još od prvog razreda osnovne škole, a predlažem da stručno obrazovane kolege uđu i u vrtiće, djeci bi omogućili veći napredak u dobi koja je krucijalna za upijanje znanja i stjecanje glazbenih vještina. U 21. stoljeću, kada se susrećemo sa sve većim razlikama unutar razrednih skupina te s oslabljenom motorikom djece, predmet Glazbene kulture pod stručnim vodstvom mogao bi pomoći u boljem intelektualnom, verbalnom, motoričkom i socijalnom razvoju djeteta, o čemu svjedoče i brojna istraživanja. Srdačan pozdrav, Karmen Širović Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
23 Sanja Štrk Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj Poštovani, sve vas, u mirnom tonu pozdravljam u ove kasne večernje sate. Moje ime je Sanja Štrk i magistra sam primarnog obrazovanja. Kao što sam već i napomenula u prijašnjim komentarima, nije mi cilj bilo koga uvrijediti, kao što predmetnjaci vrijeđaju nas. Nitko ne osporava i neomalovažava vašu diplomu, pa vas molim da o vi ne činite to nama, učiteljima RN. Zaboravljate činjenicu da je dobar dio učitelja RN završio osnovnu i srednju glazbenu školu, da neki učitelji u slobodno vrijeme zarađuju dodatne novce svirajući i pjevajući na raznim gažama. No, vratimo se školi i nastavi. Činjenica je da su učitelji RN osposobljeni za rad s djecom nižeg uzrasta. Kao što nama ne pada na pamet ući u predškolu (skidam kapu odgajateljicama), tako smatram da ni učiteljima PN nije mjesto u 3. a usuđujem se reći i u 4. razredu. Ako smatrate da mi učitelji RN ništa ne radimo nego samo "pjevušimo i igramo se" ja vas sve pozivam u svoj razred da vidite kako tamo neka učiteljica RN izvodi sat GK. Sa štovanjem, Sanja Štrk, mag.prim.educ. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
24 Nevena Mataga Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj Poštovani, tužno je čitati pojedine komentare. Zar stvarno mislite, pojedinci, da učitelji Razredne nastave nisu sposobni kvalitetno odraditi nastavu Glazbene kulture? Pojedinim komentarima, nazovimo kolega, stvarno se degradira naše znanje i umijeće upravljanja razredom. Evo ovako, diplomirana sam učiteljica i radim u razredu 17 godina. Glazbena kultura je nešto što mi se provlači kroz sve predmete, bilo kao slušanje, sviranje ili pjevanje. Na fakultetu sam imala vrlo kvalitetnu edukaciju iz područja Glazbene kulture. I diplomski rad i stručni ispit bili su mi upravo Glazbena kultura. Zapravo, pjevam, sviram i plešem od kad znam za sebe. Tu su valjda i geni napravili svoje. E da, završila sam i Osnovnu glazbenu školu, smjer klavir. Trenutno vodim i Folklornu skupinu za učenike nižih razreda u školi. E i sad će se nać pojedinci i reći mi kako ja nisam kompetentna održati sate Glazbene kulture u sva 4 razreda. E pa JESAM. Pozdrav svima, diplomirana učiteljica Nevena Mataga. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
25 Sandra Ivančić Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj Županijsko stručno vijeće učitelja Glazbene kulture Dubrovačko-neretvanske županije - voditelj: Jure Vujević, prof. Poštovani! Ne slažemo se sa Nacrtom odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbena kultura za osnovnu školu i Glazbenu umjetnost za gimnazije u Republici Hrvatskoj. Nije nam jasno po kojoj se zakonskoj osnovi mijenja Kurikulum koji je donesen u siječnju 2019. godine, odobren i potpisan od strane Ministrice obrazovanja. Slažemo se s kolegama koji smatraju da je ovaj Nacrt zadiranje u temelje Kurikularne reforme za predmete Glazbena kultura i Glazbena umjetnost. Pedagoški je opravdano da je predmetni učitelj/nastavnik glazbe jedini dovoljno kompetentan izvoditi sadržaje glazbene kulture u četvrtom razredu osnovne škole propisane predmetnim kurikulumom, a po potrebi i u nižim razredima. Nadalje, izmjene nisu u skladu sa postojećim zakonskim aktima kojima je definirana, regulirana izborna nastava i izvannastavne aktivnosti: Nastavni plan i program za osnovnu školu, NN102/2006 „Osim redovne nastave, glazbena nastava u osnovnoj školi uključuje izbornu nastavu, izvannastavne aktivnosti (zbor, instrumentalne i vokalne skupine, folklor, ples, glazbenu slušaonicu, raznovrsne glazbene projekte) te nastavu izvan učionice, u prvom redu posjete glazbenim priredbama (Hrvatska glazbena mladež i dr.). Posebnu pozornost zaslužuju ansambli: zbor i mogući orkestri. Oni su, a ne nastava u razredu, prava mjesta aktivnoga muziciranja. Nužno je da se nastava glazbe održava svakoga tjedna. Blok-satovi ne odgovaraju prirodi predmeta. Specijalizirana učionica je conditio sine qua non uspjele nastave glazbe. Brisanjem dijela teksta Odluke o donošenju Kurikuluma za nastavni predmet Glazbena kukltura, poglavito dio:“*Nastavu Glazbene kulture od četvrtog razreda osnovne škole i u srednjoj školi izvodi predmetni učitelj/nastavnik glazbe." *otvara mogućnosti manipulacije i krivog tumačenja Predmetnog kurikuluma te dovodi u pitanje kvalitetno i stručno izvođenje nastave glazbe. Ove izmjene dugoročno ugrožavaju provođenje Kurikularne reforme! Srdačan pozdrav, ŽSV učitelja Glazbene kulture Dubrovačko-neretvanske županije: 1. Jure Vujević, prof., voditelj ŽSV-a 2. Ljupka Sršen Gutić, prof. 3. Zrinka Boras, prof. 4. Marijana Franičević, prof. 5. Helena Decovski Čavar, prof. 6. Vanja Gabrić, prof. 7. Andrijana Kiridžija, prof. 8. Živko Ključe, prof. 8. Antica Essert, prof. 9. Denis Sarić, prof. 10. Tadeja Barović, prof. 11. Tereza Režić, prof. 12. Mihaela Vlajki Lozić, prof. 13. Dalija Gavranić, prof. 14. Emil Martinović, prof. 15. Emilija Nikolić, prof. 16. Sanja Lasić, prof. 17. Ljubomir Pecotić, prof. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
26 NATALIJA TROGRLIĆ Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj Poštovani, Javljam se kao učiteljica razredne nastave te jedna od voditeljica ŽSV- a grada Splita. Osjećam potrebu iznijeti svoj stav o nacrtu odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj. Smatram da su svi učitelji primarnog obrazovanja kompetentni za izvođenje nastave glazbene kulture u nižim razredima osnovne škole. Svoj stav temeljim na završenom fakultetskom obrazovanju , u okviru kojeg smo educirani za provedbu nastave glazbene kulture i to kroz glazbenu teoriju, povijest glazbe, kao i metodiku nastave glazbene kulture. Glazbena kultura je važna poveznica s ostalim nastavnim predmetima i kao takva je integrirana u nastavni sadržaj. Mijenjanjem uloge učitelja navedenim načinom bilo bi na štetu nastavnog procesa u kojem subjekt treba biti učenik. Učitelji razredne nastave (većinom) sudjeluju u organizaciji i izvođenju školskih priredbi, sudjeluju na smotrama, natjecanjima u kojima je glazba nositelj aktivnosti. Tako samostalno kreiraju mjuzikle, pjesme, plesove, recitacije... Razumijem želje, ali ne i donošenje ovakvih odluka. Uvođenjem ovakvog načina rada, učenici u nižim razredima bi pohađali predmetnu nastavu što nikako nije poželjno za djecu tog uzrasta. Učitelji su ti koji imaju razvijene sve kompetencije rada i prožimanja nastavnih sadržaja s djecom od prvog do četvrtog razreda. S poštovanjem, Natalija Trogrlić Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
27 SANJA TODORIĆ Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj Poštovane kolegice i kolege, kao učiteljica razredne nastave smatram se kompetentnom za izvođenje nastave GK. I moj je cijeli život također usko vezan uz glazbu, vezan uz glazbu koju prenosim na svoje učenike svakodnevno. Tu ljubav je prvo probudio moj učitelj razredne nastave zbog kojeg sam upisala Osnovnu glazbenu školu. Cijelo vrijeme se taj odnos prema glazbi njeguje te je to i jedan od razloga zbog kojeg sam i upisala Učiteljski fakultet. Smatram da su učiteljice i učitelji razredne nastave puno kompetentniji za rad s djecom te dobi. Mi provodimo s učenicima najviše vremena, povezujemo se s njima, znamo njihove potrebe, želje, otkrivamo i razvijamo njihove talente i mogućnosti, potičemo ih na stvaralačko izražavanje kroz umjetnost. Izjaviti kako učitelji smatraju da je bolje sat GK iskoristiti za još jedan sat ponavljanja matematike je čisti apsurd. Svaki predmet je jednako važan, bitan i potreban u kvalitetnom razvoju djeteta i zato je s razlogom jedna učiteljica ili učitelj (osim engleskog jezika i izbornog predmeta vjeronauka) koja/koji povezuje sve predmete i ukazuje na odnos i važnost svih predmeta. Lijep pozdrav! Učiteljica Sanja Todorić Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
28 Sandra Poštić Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj Poštovani, ŽSV glazbene kulture Koprivničko-križevačke županije broji 21 člana. Od nas 21, samo jedna učiteljica ne predaje u 4. razredu, jedna je izgubila 4. razrede zbog odluke o kombinaciji, jedna predaje od 3. do 8. razreda, a ostalih 18 svi predaju u 4. razredima. Neki čak u 5 četvrtih razreda. Svojim stručnim znanjem svi uspješno surađuju sa učiteljicama RN u školskim, gradskim, državnim i međunarodnim priredbama, glazbeno-scenskim nastupima i projektima. Dakle, za one koji žele raditi, tu jednostavno problema nema, čak štoviše, ostavljaju se brojne nove mogućnosti suradnje i napretka glazbene kulture uopće. Stoga je ovakva nepromišljena i brzopleta odluka neprihvatljiva za naše Stručno vijeće i s njom se ne možemo složiti. Mi, koji svojim trudom i nesebičnim zalaganjem dajemo sve od sebe kako bismo djeci otvorili prozor u svijet, ne samo glazbeni, jer je naš predmet povezan sa svim ostalim predmetima, odjednom se nalazimo pred zidom. Godinama se djeci oduzima pravo na glazbeno obrazovanje. Prvo smo s 2 nastavna sata tjedno došli na jedan, onda nam se ukinula mogućnost predavanja u kombinaciji, a sad se pokušava potpuno oduzeti i mogućnost predavanja u 4. razredu. Ne želite nas? Onda to recite jasno i glasno! Ne želite kulturnu, obrazovanu djecu? Onda to recite jasno i glasno! Dosta je više zavaravanja. Ili ćemo odgajati i poučavati kulturnog intelektualca sa širom otvorenim očima i ušima ili ćemo ih pustiti da život provode s rukama u zraku slušajući "lošu" glazbu, a da im nismo ni pružili priliku da upoznaju nešto drugo, nešto bolje.. Odgovornost je na svima nama. A najviše na VAMA. Stoga, odlučite se. Jednom za svagda. O tome, koliko pozitivnog utjecaja ima "dobra" i dobro vođena glazba na dijete i na mladog čovjeka mislim da nema potrebe govoriti. To svi dobro znamo. Stoga apeliramo na nadležne da promisle i ponište svoju neutemeljenu, nepromišljenu odluku koja nas nikako ne vodi naprijed i ide protiv dobrobiti djeteta. Članovi ŽSV-a glazbene kulture Koprivničko-križevačke županije: Darko Gabaj, Josip Pankarić, Dijana Vedriš, Josipa Husnjak, Elizabeta Pancir, Ivana Šiković, Ivana Matkov, Darija Kivač, Nikola Horvatić, Zrinka Kekez, Kristina Benko Markovica, Denis Hodalić, Nives Negro Sokač, Višnjica Radić, Mihael Kivač, Saša Novak, Dražen Štefan, Ozren Bogdanović, Irena Falat, Kristina Bunić, Sandra Poštić Voditeljica ŽSV-a: Sandra Poštić, prof., učitelj savjetnik Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
29 Alma Mance Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj Maja Huis, Poštovani kolege i kolegice ! Ne podržavam Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glezbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj. Učiteljica sam glazbene kulture 15 godina i predajem učenicima od 4. - 8. razreda, a kolege prije mene također su predavali četvrtim razredima. S učiteljima razredne nastave izvrsno surađujem i smatram da su izuzetno predani svom pozivu, baš kao i učitelji glazbene kulture. Učitelji razredne nastave mi nikada nisu izrazili bilo kakvo nezadovoljstvo prilikom preuzimanja četvrtih razreda, nego upravo suprotno. Kolega mi je osobno potvrdio kako se raduje što će mi nagodinu prepustiti sat glazbenog u svom četvrtom razredu. Potrebno je donositi odluke u interesu djece i prepustiti učiteljima glazbene kulture da rade svoj posao . Devedesetih smo godina nepravedno izgubili dio satnice, a sada nam se dodatno komplicira cijela situacija. Nastava glazbene kulture je po mnogočemu specifična, te zahtijeva vještine koje se bruse i oblikuju godinama ( osnova i srednja glazbena škola, te akademija). Ne uskraćujmo djeci pravo na umjetnost ! Lp, Maja Huis , učitelj mentor Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
30 Karmen Škrlj Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj Poštovani, podjela primarnog obrazovanja na razrednu i predmetnu nastavu pedagoški je opravdana. Činjenica je da su predmetni učitelji kompetetniji za izvođenje nastave glazbene kulture, ali nisu dovoljno educirani da djeci sadržaje približe na primjeren način. Učitelji razredne nastave kompetenti su za izvođenje svih nastavnih predmeta koje predaju, pa tako i glazbene kulture. Odgojni predmeti bi svakako trebali uživati veću stanicu između ostalog i GK. Tužno je da se problemi satnice učitelja GK pokušavaju riješiti na ovakav način, "Zavadi pa vladaj!" Karmen Škrlj, učiteljica RN Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
31 Tomislav Brajdić Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj Poštovani, ne slažem se s novim Nacrtom odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj iz razloga jer je nastava glazbene kulture kvalitetnija kada ju izvodi učitelj koji zna dobro svirati i pjevati. Danas, kao učitelj glazbene kulture, znam da su djeca u 4. razredu oduševljena i da jedva čekaju raznovrsne glazbene aktivnosti. Primljeno na znanje Poštovani, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
32 Deniza Gjini Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj Nataša Maruškić Popadić, prof. Poštovani, ne podržavam Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne skole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj. Po prvi puta su uvrštene bitne promjene koje daju više prostora za aktivno muziciranje, za koje se zalagala struka! Osim toga, izmjena nije u skladu sa zakonima na snazi. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
33 Georgie Goldin Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj Poštovani, Ne slažem se s ovim Nacrtom. Ne želim nikog uvrijediti, ali kao mlada učiteljica glazbene kulture (koja je ujedno i vokalni pedagog) često radim zamjene u raznim školama i uviđam razliku kad Glazbenu kulturu predaje učitelj razredne nastave ili predmetni učitelj glazbene kulture. Žalosno je da učenici budu oduševljeni što im netko svira glazbenu pratnju, a ne "puštaju" se matrice prilikom pjevanja. Veliki se dio nastave svodi na pjevanje, što zahtijeva pažnju posvećenu vokalnom aparatu, posebice kod djece nižeg uzrasta kako kasnije ne bi došlo do oštećenja, a učitelji Glazbene kulture prilikom svog obrazovanja dobivaju adekvatnu naobrazbu i na tom polju. Srdačan pozdrav, Georgie Goldin, mag. mus. Primljeno na znanje Poštovani, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
34 Lana Borcic Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj Poštovane kolegice i kolege, kao učiteljica razredne nastave smatram važnim sudjelovati u ovoj raspravi. Poštujući svaku profesiju ipak držim da smo mi učitelji itekako sposobni održati kvalitetnu nastavu Glazbene kulture. Na fakultetu smo imali odlične kolegije Glazbene kulture i odlične profesore istih. I sama sam polagala stručni ispit iz Glazbene kulture. Uz to, moram napomenuti da sam glazbeno obrazovana od malih nogu te uviđam važnost glazbe u životu djece. Upravo vođena svojim životnim iskustvom posvećujem se svim nastavnim predmetima jednako. Smatram da učitelji i jesu osobe koje su svestrane i kompetentne izvoditi nastavu (i korelaciju) kako Matematike i Hrvatskog jezika tako i nastavu Glazbene kulture te bilokojeg drugog predmeta na toj razini. Lijep pozdrav Lana Borčić, mag.prim.educ Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
35 Sandra Ivančić Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj Mate Višić, voditelj ŽSV-a učitelja Glazbene kulture Šibensko kninske županije Poštovani, učitelji sam Glazbene kulture 41 godinu i na svojoj školi jako dobro surađujem s kolegicama i kolegama koji rade u Razrednoj nastavi. Godinama sam vodio mali zbor i orkestar ( učenici 1. – 4. razreda ) tako bi prve glazbene osnove dobili u ranijoj dobi pa bi bili zreliji i napredniji u višim razredima kako bih s njima mogao muzicirati i predstavljati ih na natjecanjima i osvajati nagrade i priznanja. Zahvaljujući kolegama koje su uzele bonus a u nedostatku satnice sam odradio jednu generaciju od 1. do 8.razreda,vidljiva je razlika zrelosti i napretka tih učenika od kojih su većina u reprezentativnom mandolinskom orkestru s kojim sam se predstavio na nekoliko festivala i osvojio prva, druga ili treća mjesta s puno pohvala i priznanja. (Ankara–Turska, Goteborg, Malme,-Švedska, Košice, Poprad, Banska Bistrica, Bratislava–Slovačka, Beč–Austrija, Ljubljana–Slovenija, Gornja Stubica, Split, Makarska, 24 godine na festivalu „Mandolina Imota“ , Kaštel Kambelovac a da ne nabrajam puste nastupe u Šibensko–kninskoj županji. Ovo ne nabrajam da bih se hvalio svojim uspjehom, već o uspjehu tih učenika koji i nakon OŠ nastavljaju svirati u orkestru i većini njih je glazba ako ne glavno zanimanje (Maksim Mrvica –pijanista svjetskog gasa, Jure Celić – prof. violine, Kristine Pešić – prof klavira, Sanje Vrančić vrhunske mandolinistice i brojni drugi) amaterski svirači u pojedinim klapama i folklornim društvima. Ako zbrojimo 35 sati od 45 minuta (kolika nam je godišnja satnica) dobit ćemo jedan dan, dva sata i 15 minuta ŠTA SE MOŽE NEKOGA naučiti za tako malo vremena, a pogotovo u glazbi? Ako nećemo žrtvovati puno više svog slobodnog vremena kako bi naš pjevački zbor i orkestar bio OGLEDALO ŠKOLE, Grada, Županije i Republike Hrvatske. U svom radnom vijeku sam često pomagao kolegama iz razredne nastave polaganje ispita iz Glazbene kulture koji su imali zadatak naučiti svirati jednu molsku i jednu dursku pjesmicu od 4 ili 8 taktova za koju bi najčešće bili ocijenjeni ocjenom 5. (Na prijemnom ispitu za upis na studij Razredne nastave, kandidati bi trebali pokazati znanje iz Glazbene kulture ( imati najmanje završenu nižu glazbenu školu). Nemam ništa protiv kolegica iz Razredne nastave. Dapače, jako dobro se slažemo i nadopunjujemo. Međutim, koliko puta se dogodilo da mi kolegice i roditelji kažu da jedva čekaju da preuzmem Glazbenu kulturu u nižim razredima. Odluka ministrice koja je osvanula u posljednjem tjednu nastave omalovažava našu glazbeničku struku, naš trud i nesebično davanje nas učitelja u radu s djecom. Kolege učitelji, a i roditelji, često mi daju povratnu informaciju kako su uživali u nastupima naših učenika na školskim priredbama. Nisu sva djeca genijalci za matematiku, informatiku ili neke druge predmete. Nekima je upravo glazba pravi način da se pokažu što mogu i da barem 2-3 puta na godinu budu u centru pažnje (na školskom nastupu). Mnogi od njih ne polaze Glazbene škole pa im je to jedina prilika da nauče svirati neko glazbalo ili pjevati u zboru. Učitelji Razredne nastave ne moraju biti u strahu da ćemo im mi uzeti posao. Dobrom suradnjom i nadopunjavanjem u realizaciji različitih školskih aktivnosti možemo iz djece dobiti obilje kreativnosti, maštovitosti i kvalitetnog pjevanja i sviranja u razredu, ali i na nastupima u školi i izvan nje. Učitelji Glazbene kulture žele da im se omogući da i dalje rade ono što vole i u što unose cijelog sebe, a to je prenošenje glazbe mladim naraštajima. Mate Višić, prof. Glazbene kulture, OŠ Petra Krešimira IV., Šibenik Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
36 Ivana Vežić Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj Poštovani! Slažem se s ovim Nacrtom jer smatram da su učitelji kompetentni za realizaciju nastave Glazbene kulture u razrednoj nastavi. Srdačan pozdrav, Ella Perica, studentica 5. godine Učiteljskoga studija Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
37 Zrinka Šimunović Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj Poštovani, kao učiteljica glazbene kulture koja je više generacija poučavala glazbenu kulturu od 1. do 8. razreda osnovne škole, kao učiteljica u glazbenoj predškoli, kao dugogodišnja voditeljica pjevačkog zbora sastavljenog od učenika nižih razreda osnovne škole te trenutno kao voditeljica metodičkih vježbi iz Glazbene kulture za studente četvrte godine Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku navodim svoje sljedeće stavove i mišljenja oko ovog Nacrta odluke o izmjeni dijela kurikuluma. Kao učiteljica predmetne nastave uvijek sam bila dobro primljena i od učenika i od učiteljica u četvrtom razredu, ali i ranije. Učitelji primarnog obrazovanja često surađuju s učiteljima glazbene kulture te doprinose kulturnom životu učenika i škole. Za rad s učenicima nižeg školskog uzrasta potrebne su posebne kompetencije, pristup i metode rada. Učitelji primarnog obrazovanja tijekom svog petogodišnjeg studiranja osposobljavaju se posebno za rad s učenicima nižeg školskog uzrasta. Za nastavu se glazbene kulture učitelji primarnog obrazovanja osposobljavaju kroz više nastavnih kolegija tijekom cijelog studija. Većina studenata na FOOZOS-u, budućih učitelja primarnog obrazovanja, uspješno izvodi nastavu Glazbene kulture u nižim razredima osnovne škole u sklopu metodičkih vježbi. Uspješnost tih sati može se pripisati ne samo studentskoj marljivosti već i vrlo dobro organiziranoj podršci učiteljica razredne nastave u tim školama te nastavnicima metodičarima na fakultetu. U svakoj generaciji studenata ima izvrsnih kao i onih koji teže ispunjavaju studentske obveze, pa je tako i na Učiteljskom fakultetu, ali i na drugim nastavničkim fakultetima. Studenti se za sate nastave Glazbene kulture pripremaju duži vremenski period jer ti sati zahtijevaju posebne vještine i praktičnu primjenu naučenog više nego neki drugi nastavni predmeti, stoga im je potrebna stručna i pravovremena podrška. Iz istog razloga važno je promišljati o organiziranom sustavu podrške za nastavu Glazbene kulture koji bi učiteljima primarnog obrazovanja bio na raspolaganju u određenom vremenskom razdoblju na godišnjoj razini. U prilog govori i relevantno istraživanje Svalina, V. (2015). Kurikulum nastave glazbene kulture i kompetencije učitelja za poučavanje glazbe. Osijek: Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku. Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku. Smatram kako se određena pravila vezana uz kurikulumske dokumente trebaju jednako primjenjivati na sve predmetne kurikulume. Što znači da se rečenice i upute koje nisu prihvatljive u jednom predmetnom kurikulumu ne trebaju navoditi niti u drugim kurikulumima (npr. Informatika). Rečenicom koja ostavlja prostor vodstvu škole, kao što je i do sada, da raspodjeljuje zaduženja prema potrebama učenika i učitelja ne dovodi se u pitanje ničija stručnost ili nestručnost te u tom obliku može stajati u dokumentu kao što je i do sada bila (u NPP). Lijep pozdrav! dr.sc. Zrinka Šimunović, profesorica savjetnica učiteljica glazbene kulture asistentica na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
38 Ivona Bedalov Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj Poštovani, studentica sam četvrte godine Učiteljskoga studija na Filozofskom fakultetu u Splitu. Smatram da smo mi, sadašnji studenti i budući učitelji, u potpunosti osposobljeni i kompetentni za realizaciju nastave Glazbene kulture od 1. do 4. razreda osnovne škole. Zahvaljujući profesorima koji se uistinu trude prenijeti nam sva potrebna znanja i vještine, studenti koji prethodno nisu pohađali glazbenu školu tijekom studija ovladali su svim sastavnicama koje su potrebne za kvalitetnu provedbu nastavnoga procesa toga nastavnoga predmeta. Lijep pozdrav. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
39 Jasmina Malek Križanec Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj Poštovani, učiteljica sam glazbene kulture s 12 godina radnog staža i mislim da imam dovoljno iskustva da smijem izraziti svoje mišljenje. Jako sam razočarana kako se nepromišljeno donose neke odluke, a one stvaraju ovakav jaz između kolega kojima bi trebao biti cilj dobrobit naše budućnosti... a to su upravo naša djeca. Kakvu poruku im šaljemo ovakvim raspravama? Pokušat ću sročiti nešto pametno i uistinu mi nije želja da nekog uvrijedim ili omalovažim. Prije 12 godina kad sam počela raditi odmah sam predavala i u 4. razredu. Izmjeni se jedna pa nakon toga druga generacija i tada shvatite koji učitelj ima afiniteta prema glazbi, a koji nema. Mi, koji smo cijelo svoje djetinjstvo i mladost, a na kraju i život posvetili toj umjetnosti takve stvari nakon nekog vremena su jako vidljive. Pri tome ne mislim ništa loše o učiteljima razredne nastave... u potpunosti ih razumijem. Oni uz glazbeni u razrednoj nastavi imaju s djecom napraviti puno važnije stvari, obrazovni predmeti su im prioritet. Mislim da mi nitko ne smije zamjeriti, ali njihovo obrazovanje što se tiče glazbe svodi se na 2-4 semestra, a mi smo kao što sam već napisala glazbu započeli školovati u ranom djetinjstvu ( 6 godina osnovne glazbene škole, 4 godina srednje glazbene škole i na kraju 4 ili 5 godina akademija). Zar nakon ovog školovanja nismo kompetentni da nas pitate za mišljenje struke i da ju omalovažite?? Trebali bi vidjeti kakva je reakcija djece kad u rujnu dođem na prve satove u 4. razrede. "Učiteljice, vi svirate?" "Hoćete nam još nešto odsvirati" "A hoćete naučiti i nas svirati?" "Kako nam je brzo prošao ovaj sat" - to su najčešći njihovi komentari. Poštovane kolegice i kolege, mi nikome ne mislimo oduzimati satnicu... ali nemojte nas, molim Vas, toliko marginalizirati. Davno ste nas zakinuli za onaj jedan sat, a sad želite još. Glazba je umjetnost i hrana za dušu, čovjeka čini potpunim i upravo je to ono što trebamo usaditi u našu djecu da jednoga dana budu "zdrave" ličnosti. Stoga dopustite stručnjacima da čim ranije preuzmu tu odgovornost. S poštovanjem, Jasmina Malek Križanec, učitelj mentor Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
40 Ljiljana Lešnjak Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj Poštovani, Ne podržavam „Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj.“ Mlada sam učiteljica Glazbene kulture i izvodim nastavu u mlađim razredima, odnosno od 2. razreda osnovne škole, zbog korištenja bonusa kolegica razredne nastave. U vidu nastave od ranije školske dobi, uviđam nedostatke učenika koje bi učitelj Glazbene kulture upotpunio kvalitetnim provođenjem već od 1. razreda osnovne škole. Ranija svjesnost i uspostavljanje pravilne vokalne postave dječjih glasova od strane glazbenog stručnjaka vodi kvalitetnom pristupu pjevanju, što je osobito važno, a nedostaje učenicima. Velika većina tek, ako ne ranije (u slučaju bonusa) od 4. razreda uživo upoznaje glazbu uz sviranje učitelja na instrumentu, a da ne uključuje korištenje matrica. Oduzimanjem prava kompetentnim predmetnim učiteljima Glazbene kulture za izvođenje nastave u 4. razredu, oduzet ćete i zakinuti glazbeni razvoj, vještine i sposobnosti učenika koje potičemo te kojima vidljivo doprinosimo. Time ujedno ponižavate našu glazbenu struku, a djeci uskraćujete kvalitetno glazbeno znanje od ranije školske dobi u cijeloj Republici Hrvatskoj. Pozdrav! Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
41 Ivana Vežić Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj Poštovani, kao studentica 5. godine Učiteljskoga studija osjećam potrebu iznijeti svoje mišljenje o ovoj temi. Nakon pročitanoga Nacrta moram reći da se slažem s odlukom ministrice Divjak. Smatram da su učitelji kompetentni za realizaciju nastave Glazbene kulture u nižim razredima osnovne škole. Pitam se što slijedi. Hoće li se ukinuti učiteljski studiji i sati podijeliti predmetnim nastavnicima? Srdačan pozdrav, Ivana Vežić Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
42 Linda Perutović Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj Poštovane kolegice i kolege, smatram da se ne smije sumnjati u kompetencije učitelja razredne nastave za izvođenje Glazbene kulture za koju smo adekvatno educirani kroz petogodišnji studij, kroz nekoliko teorijskih i praktičnih kolegija vezanih za glazbenu kulturu, umjetnost i glazbeno stvaralaštvo. I sama sam učiteljica razredne nastave te jedna od voditeljica ŽSV-a grada Splita. Mentor sam studentima Odsjeka za učiteljski studij, član ispitne komisije za polaganje stručnih ispita i svjedočim iznimnoj kvaliteti rada metodičara (stručnjaka u svojim predmetima poučavanja) koji mlade učitelje poučavaju kako primjereno dobi učenika, kvalitetno i kreativno primijeniti sve ono što su kroz teoriju i praksu usvojili. Ne trebam naglašavati koliko je važna primjerenost i prožimanje sadržaja svih nastavnih predmeta u prve četiri godine školovanja. Upravo se na tome i temelji potreba da nastavne predmete poučavaju učitelji koji nisu samo površni poznavatelji (svih) metodika nego adekvatno obrazovani stručnjaci u područjima svoga rada s djecom do petog razreda osnovne škole. Želim naglasiti i ogromnu motivaciju učitelja razredne nastave za cjeloživotno učenje i suradnju sa svim stručnim osobama koji iznimno rado i aktivno sudjeluju na stručnim usavršavanjima učitelja razredne nastave kojima je, između ostalog, tema i Glazbena kultura. Ne umanjujući važnost i kvalitetu predmetnih učitelja i nastavnika u poučavanju djece i mladih od petog razreda osnovne škole, srdačno vas pozdravljam. Linda Perutović, dipl. učiteljica razredne nastave Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
43 Alma Mance Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj Andreja Jandrok - Škugor, Poštovani, Učitelj sam mentor, imam 19 godina radnog iskustva u nastavi. Danima se već pripremam kako da napišem nešto pametno,a da nikoga ne povrijedim. Nije mi jasno kako nitko ne shvaća kako naše školovanje kao glazbenika počinje već u vrtiću, sa predškolskim solfeggiom. I traje paralelno sa općim obrazovanjem. To su godine i godine rada i „drilanja“. Osim toga potrebna je i nadarenost za isto. Kako se uopće može uspoređivati sa bilo kojim predmetom koji se „usavrši“ samo na fakultetu. Radila sam od 1.razreda kada su kolegice koristile bonus i djeca su bila oduševljena. Svaki sat bi mi pljeskali. Nije bi bilo jasno, no onda sam shvatila da su djeca iznenađena da im prof. na satu pjeva, i svira neki instrument, što je meni bilo sasvim normalno. Neću ulaziti u zakone, ni pravilnike ni prava, već ću pisati o svome iskustvu. Trenutno se stvorio veliki jaz i problem između učitelja razredne nastave i učitelja glazbene kulture. Svima je jasno i jako dobro znamo kako glazbena kultura izgleda u prvim razrednima osnovne škole,a kako kasnije… 4.razredi budu jako sretni, jer dolaze u posebno opremljenu učionicu za glazbeni, učiteljica im svaki sat pjeva i svira, nema matrica, ni pjevanja na suho….Najčešće se i taj jedan jadan sat glazbenog potroši na neki drugi predmet, a samo se „preleti“ preko nekog gradiva. Naime, i među učiteljicama ima izuzetaka. Zašto onda učiteljice ne bi predavale matematiku, prirodu ili neki drugi predmet? Pa jednako su kompetentne? U nastavu im „ulaze“ i vjeronauk, engleski jezik, a uskoro i informatika,i to po dva sata…. A problem je sa našim jednim satom u četvrtom razredu? U svojoj školi imam izvrsnu suradnju sa učiteljicama, često im „padne kamen“ kad glazbeni preuzmem, nisam nikada osjetila da ima nešto „oduzimam“ Vrlo često pomažem i studentima, baš iz glazbenog, koji su u problemu, jer pjevaju „na suho“, često nemaju sluha, pa niti ne mogu intonirati. Taj glazbeni je najčešće bauk. Molim vas pustite stručnjake da se bave svojom uskom specijalizacijom, jer ovo izgleda kao da liječnika opće prakse stavljate da operira srce, odnosno bude kardio kirurg. Andreja Jandrok-Škugor, prof.mentor Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
44 Mia Mucić Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj Zbog tehničkih poteškoća postavljam još jednom svoj osvrt: Poštovani, započet ću svoj osvrt s citatatima : "Što je u državi bolja glazba, bolja će biti i država" (Platon) i "Bez glazbe, život bi bio pogreška" (Friedrich Nietzsche). U ovom osvrtu se nikako ne radi o punjenju satnice učiteljima glazbene kulture niti o omalovažavanju rada učitelja/ica razredne nastave. No, brisanjem poglavlja uloga učitelja Vi ste, gospodo, ponizili nas. Jeste li se zapitali što ćete učiniti djeci budućnosti? Uzimate priliku da ih glazbi podučavaju stručnjaci. Uzimate ono čime je prožet i ispunjen dan svima nama. Ako s razumijevanjem pročitate Platonov citat uočit ćete velike sličnosti s Lijepom našom. Našoj kulturi je potrebno jako puno preodgoja i kulture kako bismo imali učenike 21. stoljeća koje toliko naglašavate. Našoj djeci ne treba učenja činjenica napamet već kritičkog i kreativnog promišljanja. Recite mi, koji predmet je uz glazbenu kulturu toliko plodno tlo za postizanje istih ciljeva? Ne posjeduju jednake kompetencije učitelji RN i učitelji glazbe. Nadalje citiram: „Kultura i umjetnost bitne su sastavnice općeg odgoja i obrazovanja koje pridonose punom razvoju pojedinca. Prema tome, umjetnički odgoj je općeljudsko pravo, za sve koji se obrazuju.. umjetnički odgoj treba da bude sustavan i omogućavan tijekom više godina, jer se radi o dugoročnom procesu. Danas dolazi do sve šireg raskoraka između intelektualnih i emocionalnih spoznajnih procesa, što je odraz većeg naglaska koji se u obrazovnim sredinama pridaje razvoju intelektualnih vještina, dok se manja vrijednost pridaje emocionalnim procesima. Društva 21. stoljeća sve više traže kreativnu, fleksibilnu, prilagodljivu i inovativnu radnu snagu, pa se obrazovni sustavi trebaju prilagoditi ovim promjenjivim uvjetima. Umjetnički odgoj pruža učenicima te vještine osposobljavajući ih da se izraze, da kritički vrednuju svijet oko sebe i aktivno sudjeluju u različitim vidovima ljudskog postojanja. (Svjetska konferencija o umjetničkom odgoju, Oblikovanje stvaralačkih mogućnosti za 21. Stoljeće; Organizacija Ujedinjenih naroda za obrazovanje, znanost i kulturu). Važnija znanstvena istraživanja koja su istraživala kako glazba utječe na mozak započela su 1977. godine (MacDonald Critchely i R. A. Henson; Music and the brain) i otkrila su kako je kod osoba koja se bave glazbom povećana količina sive tvari u motoričkim, slušnim, te vizuospacijalnim dijelovima korteksa i malom mozgu; utječe na rad srca i ritam disanja, te na taj način utječe na promjenu raspoloženja; glazba djeluje kao mnemotehničko sredstvo (lakše se pamte činjenice i pojmovi uz glazbu). „Glazba je prirodni peacemaker“ (Campbell, 2005, 71) Zašto uzimate učenicima/djeci ono što u prvom redu njeguje i razvija ishode novog kurikula? Onemogućavate učenicima četvrtih razreda da glazbu upoznaju uz pomoć učitelja specijaliziranih za to vrlo osjetljivo područje. S njegovanjem glazbe treba krenuti od najranije dobi i to vrlo stručno kako bi se razvijalo kreativno i kritičko mišljenje te razvijao glazbeni ukus. U obilju loše glazbe oduzimate mogućnost stvaranja kvalitetnih malih bića kroz umjetnički glazbeni odgoj- učenika 21. stoljeća. Radim na školi gdje su učiteljice vrlo sposobne i vrijedne, ali nikako nisu jednako kompetentne kao učitelj/ ica glazbene kulture. I to ne jer nisu dovoljno pametne ili sposobne, već jer nemaju jednaku razinu vještina, sposobnosti i stručnosti kao učitelji glazbe. Vjerovali ili ne, glazba je vještina koja se uči i razvija godinama. „Učenje“ glazbe kroz četiri semestra na Učiteljskom studiju nije dovoljno za postizanje kvalitetne razine podučavanja. Za usporedbu postavljam banalno pitanje: znači li to da mogu kao učiteljica glazbene kulture predavati i engleski jezik u razrednoj nastavi budući da sam isti predmet slušala cijelu osnovnu školu, gimnaziju i četiri semestra na fakultetu i pri tome postigla ocjenu odličan? Još dok sam bila dijete, „ukrao“ se jedan sat glazbe u korist nekih drugih predmeta. U svojih 11 godina staža konstantno se borim i sa satnicom i sa osjećajem podcijenjenosti od strane društva- pa i Agencije za odgoj i obrazovanje, jer, glazba nije znanje?! (učenici za uspjeh na državnoj smotri zborova ne dobiju famozni dodatni bod jer nije u pitanju znanje!) Znate li Vi koliko je truda i rada potrebno da biste dobili jedan kvalitetan školski zbor? Neće Vas draga naša ministrice u posjetu nekoj školi dočekati geografske karte, mikroskopi i tableti. Ne, dočekat će Vas naši zborovi, plesne skupine, instrumentalni sastavi i slično. Dočekat će Vas naš trud i odricanje za koji često nismo ni plaćeni. Srećom, radim u školi gdje se rad i trud cijeni pa barem dobijem ono Čestitam. Ne slažem se s Vašom izmjenom budući da uskraćujete kvalitetu jednog od osnovnih ljudskih prava- pravo na umjetnost! Srdačan pozdrav, Mucić Mia, učiteljica mentorica, OŠ Zrinskih Nuštar Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
45 Lidija Vego Banovic Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj Poštovane učiteljice i učitelji, drage kolege! Kao učitelju razredne nastave, a nadam se i ostalim kolegama i kolegicama istog poziva, pomalo mi je ponižavajuće uopće raspravljati i komentirati o odluci i temi. Ne kažem nepotrebno i nerealno, samo ponižavajuće. Nakon ovakvih odluka, možemo očekivati slične i s održavanjem nastave Tzk i Likovne kulture, a nakon toga možda i Matematike i Hrvatskog jezika, jer, eto, profesor navedenih predmeta je , naravno, osposobljeniji i relevantniji predavati svoje predmete i u razrednoj, kao i u predmetnoj nastavi. Urušavanje važnosti i stabilnosti razredne nastave moglo bi započeti navedenim datumima u dnu samog dokumenta, iako se, najiskrenije, nadam da se navedeno neće dogoditi. Lijepi pozdrav! Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
46 Alma Mance Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj Ivona Ferić, Poštovani, prije nego donesete ovakvu besmislenu, jadnu i nepravednu odluku o ukidanju nastave gl. kulture u 4. razredima nama predmetnim učiteljima, pitajte se gdje je onda odgojno obrazovanje naše djece u osnovnim školama. Učitelji gl. kulture su dovoljnjo gaženi i podcjenjeni, ne podržani jer se naš predmet ne smatra nekim bitnim predmetom. Varate se itekako. Ne podcjenjujem učitelje razredne nastave glede rada nastave gl. kulture i ima zaista kvalitetnih i prekrasnih učitelja, međutim pitam Vas gdje ste nas učitelje glazbene kulture smjestili? Nije li dovoljnjo što ste nam oduzeli jedan sat davnih 90. -tih godina, sad nam trebate ukinuti i rad u 4. razreda. Mnogim učiteljima ti sate ovise o njihovoj satnici i zaduženjima i ovako se mora raditi na nekoliko škola da bi satnicu popunili. Borimo se svakako, ali vi to ne vidite i ne trudite se vidjeti. Bitno nas je pogaziti i gurnuti na najzadnje mjesto u obrazovanju jer po vama kvalitetan i stručan rad nije potreban, a vi biste u reformu. Žalosno i strašno na što smo pali. Glazba je život i bitno je tko ju uči, kako ju učio, kako se na djecu prenosi i kako odgajamo djecu. To smo mi učitelji glazbene kulture. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
47 Alma Mance Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj Lidija Neznanović, Poštovani, u ime Međužupanijskog stručnog vijeća nastavnika Glazbene umjetnosti srednjih škola Virovitičko-podravske, Požeško-slavonske, Brodsko-posavske, Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije izražavam sumnju u dobrobit Nacrta odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj, i brisanje poglavlja F. Ova odluka ne ide na dobrobit učenika - zbog kojih se provodi kurikularna reforma. Kako je cijela reforma i napravljena zbog rasterećenja od podataka a razvijanja vještina, vjerujem da je do ovog propusta došlo slučajno i da postoji plan da radimo i zadržimo sva prava koja smo imali do sada. Sjećamo se vremena kada je mojoj generaciji predavao nestručno profesor društvenih predmeta, pa su posljedice vidljive i danas kroz neke profesije ( … između ostalog ne razlikuju pojmove supkultura i kultura). Bojimo se da našom šutnjom doprinosimo umanjivanju važnosti utjecaja našeg predmeta na razvoj učenika. Profesor u nastavi ima zadatak podići kulturu slušanja a tako i kvalitetu življenja svakog učenika. Glazba razvija emocionalnu inteligenciju, kreativnost i važna je za mentalno zdravlje djece. Nestali su sati rada s učenicima umanjivanjem norme na 1 sat tjedno, uz uvjeravanje da do drugog sata možemo stići razvijanjem vještina pjevanja ili vještina sviranja što je uskoro ukinuto uz potpuno ne uvjerljiva obrazloženja. Zaključujemo da promjenom nekoga na vlasti, promjenom nekoga u ministarstvu i mi direktno ovisimo o njegovom čitanju odnosno slabom razumijevanju osnovnih potreba struke i učenika. Trebaju nam jasni zakonski okviri koje ćete nam ponuditi. Razigrali smo se u pripremi kurikuluma i razvili mrežu dobrih namjera i ideja kako stvarati bolju školu. Ova situacija nije jasna i čini se da je u suprotnosti s onim što smo nedavno zaključili. Zato nam dozvolite da izrazimo sumnje u nama nejasne nove odluke i nove zakone i da sumnjamo u dobrobiti koju nam donose za razvoj struke i kvalitetu rada s učenicima. Naše škole nisu ujednačeno opremljene, niti djeca imaju gdje izvoditi predstave i pokazati svoje vještine. Specijalizirane učionice neophodne su za rad. Zar može postojati učionica bez instrumenta? Smijemo li u 21. stoljeću biti skromni pa odustati od osnovnih sredstava za rad? Izašli smo iz zone sigurnosti i uputili se u kreiranje drugačije nastave, za koju nam za izvannastavni rad, izbornu nastavu, nastavu izvan učionice treba podrška Ministarstva i zakona. U ime Međužupanijskog stručnog vijeća nastavnika Glazbene umjetnosti srednjih škola Virovitičko-podravske, Požeško-slavonske, Brodsko-posavske, Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije. Lidija Neznanović, prof. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
48 Slavica Kelemen Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj Marina Korunek, učiteljica Glazbene kulture u III.OŠ Čakovec Poštovani, učiteljica sam Glazbene kulture skoro 30 godina i na svojoj školi jako dobro surađujem s kolegicama i kolegama koji rade u Razrednoj nastavi. Godinama sam vodila mali zbor ( učenici 2. – 4. razreda ) i znam kako je raditi s tim uzrastom. Predajem svoj predmet u 4. razredu, a predavala sam i u 1., 2. i 3. zbog bonusa kolegice. Odluka ministrice koja je osvanula u posljednjem tjednu nastave omalovažava našu glazbeničku struku, naš trud i nesebično davanje nas učitelja u radu s djecom. Kolege učitelji, a i roditelji često mi daju povratnu informaciju kako su uživali u nastupima naših učenika na školskim priredbama. Nisu sva djeca genijalci za matematiku, informatiku ili neke druge predmete. Nekima je upravo glazba pravi način da se pokažu što mogu i da barem 2-3 puta na godinu budu u centru pažnje ( na školskom nastupu ). Mnogi od njih ne polaze Glazbene škole pa im je to jedina prilika da nauče svirati neko glazbalo ili pjevati u zboru. Učitelji razredne nastave ne moraju biti u strahu da ćemo im mi uzeti posao. Dobrom suradnjom i nadopunjavanjem u realizaciji različitih školskih aktivnosti možemo iz djece dobiti obilje kreativnosti, maštovitosti i kvalitetnog pjevanja i sviranja u razredu, ali i na nastupima u školi i izvan nje. Učitelji Glazbene kulture žele da im se omogući da i dalje rade ono što vole i u što unose cijelog sebe, a to je prenošenje glazbe mladim naraštajima. Marina Korunek, učiteljica Glazbene kulture u III.OŠ Čakovec Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
49 Slavica Kelemen Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj Natalija Guterman -Vuk Srdačan pozdrav, učiteljica sam glazbene kulture i predajem u 4. r. pa me šokirala najava ove promjene, ako je ovom novom reformom učenik u središtu pažnje tko će mu onda bolje prenijeti znanja i kompentencije o glazbi od stručnjaka koji svira, pjeva, poznaje plesove itd.... Učenici s učiteljem GK već u nižim razredima pripremaju razne priredbe i javne nastupe, zar smo dobri samo za to, a u razred ne ???? Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
50 Snježana Stojaković Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj Maja Kraljev, učitelj mentor GK Poštovani, Molim Vas odgovor na pitanje: Zašto, iz kojeg razloga je izbrisana Uloga učitelja iz kurikuluma nastavnog predmeta Glazbena kultura? Mislim da biste trebali vratiti isti ulomak, ali pripaziti na konstrukciju rečenica i uskladiti sa Zakonom i Pravilnikom koji su na snazi (Pravilnik o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi, ožujak 2014. + Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi, kolovoz 2014.). Teško je uopće opisati kako ružno izgleda i kakve sve misli i strahove pobuđuje ovakva odluka! Mislim da, ako svi dobro prouče Zakon i Pravilnike mogu ustanoviti kako i na koji način treba sročiti Ulogu učitelja glazbene kulture, kako se ne bi satnica učitelja glazbene kulture i učitelja razredne nastave dovodila u pitanje. Svakako bi taj ulomak trebao biti dio Kurikuluma predmeta Glazbena kultura. S poštovanjem, Maja Kraljev, učitelj mentor Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
51 Zvonimira Talijan Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj Poštovani, javljam se kao još jedna mlada učiteljica razredne nastave zatečena odlukom ministrice. Osim što smo u potpunosti educirani za poučavanje Glazbene kulture od 1. do 4. razreda, ja i mnogi drugi upravo smo Glazbenu kulturu odabrali za polaganje stručnog ispita. Kompetentnost koju smo stekli na kolegijima: Notno pismo, Vpkalni praktikum, Instrumentalni praktikum, Vokalno -instrumentalni praktikum, Glazbenu kulturu te metodike nastave glazbene kulture I,II i III, gdje smo osim teorijskog znanja stekli i praktično i iskustveno znanje, nam nitko ne može oduzeti. Bilo bi lijepo kada biste argumentirano donijeli nove odluke, a i posjetili naše stručne ispite prije donošenja istih. Osim toga, tužna je pomisao na to da nam se oduzimaju prdmeti kulture i da djeca samo u tim trenutcima odlaze drugim učiteljma upravo kada se stvara opuštajuća atmosfera u razredu. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
52 Gabrijela Glad-Vuković Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj Poštovani, ne podržavam Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju predmetnog kurikuluma za Glazbenu kulturu za osnovne škole i Glazbenu umjetnost za gimnazije u RH. Smatram kako bi učitelji GK trebali držati nastavu i u nižim razredima, a pogotovo u četvrtim razredima!!! Nemam ništa protiv kolegica iz razredne nastave. Dapače, jako dobro se slažemo i nadopunjujemo. Međutim, koliko puta se dogodilo da mi kolegice kažu da jedva čekaju da preuzmem GK u četvrtom razredu jer one ne znaju i nemaju ideja što bi više radile na satu. Puštaju se matrice, a djeca uče pjevati preko matrica. Niti jedna kolegica u mojoj školi ne svira niti jedan instrument, premda su ga učile na fakultetu. Djeca uživaju u živoj glazbi!!! U školi koju pohađaju moja djeca, ponekad nisu ni imali GK u nižim razredima, nego bi imali Likovnu kulturu ili bi pak izašli u šetnju. Moja djeca su kući učila pjevati pjesmu preko CD-a, a ne na satu, jer to njihova učiteljica nije znala. Zar to nije dovoljan razlog da se posluša i nas učitelje GK? Ponekad se čini da nas se omalovažava, i nas i naš predmet!!! Stoga, poslušajte i naš glas!!! Gabrijela Glad-Vuković, prof.glazbene kulture Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
53 Svjetlana Gvozdenović Glavaš Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj ŽSV Glazbene kulture Sisačko - moslavačke županije Ne slažemo se s novim Nacrtom odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj. Na prethodnom e -savjetovanju o Nacrtu kurikuluma nastavnih predmeta Glazbena kultura i Glazbena umjetnost pitalo se struku za mišljenje, struka se izjasnila i mišljenje struke je dijelom uvaženo i uvršteno u novi kurikulum predmeta. Taj isti kurikulum potpisala je ministrica Blaženka Divjak nakon čega želi brisati glavu F. Brisanjem tog dijela kurikuluma ne bi bilo definirano tko predaje u četvrtim razredima glazbenu kulturu, a iz prakse znamo da je obveznim ulaskom učitelja u četvrte razrede iole podignuta kvaliteta nastave glazbene kulture na viši nivo. Time nikako ne mislimo da učiteljice RN nisu stručne odraditi nastavu glazbene kulture u četvrtom razredu, već smatramo da ukoliko tu istu nastavu izvodi predmetni učitelj rezultati su neusporedivi. Nastava glazbene kulture specifična je, zahtjeva vještine koje posjeduju učitelji koji imaju iza sebe glazbeno obrazovanje. To prije svega uključuje aktivno sviranje instrumenta. Nitko ne želi uzeti učiteljima RN satove, nego ukoliko se radi Škola za život smatramo da je edukaciju potrebno staviti na viši nivo i prepoznati na kako kvalitetno realizirati takvu nastavu i organizirati ju na drugačiji način. Često čujemo da bi predmetni nastavnici matematike i ostalih predmeta onda također bili kompetentniji pa zašto i njima ne dati mogućnost ulaska u niže razrede - zato što to nije isto! SVATKO MOŽE NAUČITI ZBRAJATI I ODUZIMATI, SVIRATI I PJEVATI NE! U tome je specifičnost ovog predmetnog područja, Morate znati da brisanjem tog odjeljaka (F) mnogi učitelji predmetne nastave više neće imati volju niti motivaciju postavljati na noge pjevačke zborove nižeg uzrasta, a te zborove educiraju isključivo učitelji predmetne nastave. Vokalnu tehniku s njima radi samo učitelj predmetne nastave.Tu će biti učinjena velika medvjeđa usluga natjecanjima pjevačkih zborova koja su već sada endemi među natjecanjima. Nadalje, kurikulum kakav je pisan nije moguće kvalitetno obuhvatiti samo jednim satom tjedno. Učitelii GK i GU tražili su mogućnost proširenja sati kroz izvannastavne aktivnosti, fakultativnu i izbornu nastavu, te mogućnosti ulaska u treće razrede pošto im drugi sat ne može biti vraćen (program GK je opsežan kao kad je GK imala 2 sata tjedno). Također mislimo da je glazbena nastava neopravdano marginalizirana već godinama i da treba napokon uvidjeti posljedice takvih stavova. Što bi rekli učitelji matematike da im učenik u petom razredu tvrdi da je 2 plus 2 jednako osam? i da učitelj matematike mora sve ispočetka učiti s učenicima? - nastala bi pobuna.... No, ako dijete dođe u peti razred i izjavi da ne zna koju su pjesmu pjevali lani ili koju su skladbu slušali ()ostalo da ne spominjemo - NIKOME NIŠTA... Učitelji predmetne nastave rade izvannastavne aktivnosti i deset puta više nego im je to plaćeno da bi kvalitetno pripremili zbor ili orkestar za natjecanje. Volontiramo, konstatno jer predviđena satnica za izvannastavne aktivnosti nije niti približno dovoljna da bi se realizirao veliki projekt odlaska pjevačkog zbora na natjecanje. Dajte nam prostor da sav taj rad i trud koji ulažemo možemo provesti legalno kroz veći broj sati izvannastavnih aktivnosti koji bi se priznao u redovnu nastavu kao i mogućnost fakultativne i izborne nastave. Mi sve to već radimo i želimo da nam taj rad bude priznat i plaćen. Također potpisujemo sve navedeno od strane stručnih vijeća grada Zagreba, Primorsko -goranske županije i Istarske županije, kao i od strane voditelja ŽSV-a Gk I GU u RH. Članovi ŽSV-a Sisačko - moslavačke županije. Voditeljica vijeća Svjetlana Gvozdenović Glavaš, mag.mus. - učitelj mentor Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
54 Deniza Gjini Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj Sandra Novaković, prof. Ne podržavam Nacrt o odluci Ministrice. Smatram da bi u 4.razredu OŠ glazbeni trebali predavati prof. GK. Godinama predajem GK u četvrtim razredima i uvijek sve dobro funkcionira. Učiteljice razredne nastave nemaju ništa protiv, dapače, sretne su zbog toga. Učenici u nižim razredima pjevaju uz pomoć CD-a, vrlo malo slušaju klasičnu glazbu. Čujem da u nekim školama(u mojim to nije slučaj) umjesto sata GK učenici imaju neki "važniji" predmet. Cijenim i poštujem posao učitelja razredne nastave, ali isto tako očekujem da se cijeni i naš posao, a ne da ga se omalovažava . Ipak su u cijeloj toj priči najvažniji učenici i njihov napredak. Ako nam već ne žele povećat satnicu na dva sata tjedno, onda neka nam barem ostave 4. razrede. Lp, Sandra Novaković Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
55 DANIJELA OHNJEC Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj Poštovani, izražavam slaganje s Nacrtom odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj. Učiteljica sam razredne nastave. Smatram da su učitelji razredne kompetentni za provođenje nastave Glazbene kulture od 1. do 4. razreda, jednako kao i ostalih nastavnih predmeta. Također bih htjela naglasiti da se u mojoj školi polažu stručni ispiti za razrednu nastavu i u ove dvije godine (od kada se polažu stručni ispiti) najveći broj pristupnika je bio iz metodike glazbene kulture. Napominjem da je nastava u razrednoj nastavi je specifična, ispunjena korelacijama koje učitelj svakodnevno ostvaruje kroz svih šest nastavnih predmeta. Danijela Ohnjec, dipl, učiteljica razredne nastave Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
56 Deniza Gjini Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj MIRELA ZEMČAK, prof. učitelj mentor Poštovani, Objavljujem komentar u ime kolegice Mirele Zemčak zbog poteškoća sa prijavom i nemogućnosti objave. Prava Reforma školstva a i predmetnog kurikuluma biti će povratkom drugoga sata u nastavi glazbene kulture. Jedan sat nije dovoljan. Profesori glazbene kulture zbog svojih odgovarajućih kompetencija trebaju imati mogućnost podučavanja i mlađim uzrastima. Zbog tog razloga ne podržavam Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju predmetnog kurikuluma za Glazbenu kulturu za osnovne škole i Glazbenu umjetnost za gimnazije u RH. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
57 Deniza Gjini Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj LJILJANA GLAD RACAN, prof. Poštovani! Objavljujem komentar od kolegice Ljiljana Glad Racan zbog poteškoća i nemogućnosti objave. Ne podržavam Nacrt odluke o izmejeni Odluke o donošenju predmetnog kurikuluma za Glazbenu kulturu za osnovne škole i Glazbenu umjetnost za gimnazije u RH. Smatram da je nacrt odluke nepromišljen i proziv mišljenja struke te se kao takav nije se uopće trebao naći u ovoj raspravi. Osim što općenito ide na štetu nastavi glazbene kulture, kao sindikalni povjerenik tvrdim da Ministrica ovom odlukom krši Kolektivni ugovor i Pravilnik o normi! Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
58 Sandra Ivančić Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj Jure Vujević, prof., voditelj ŽSV-a Dubrovačko-neretvanske županije Poštovani! Ne slažemo se sa Nacrtom odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbena kultura za osnovnu školu i Glazbenu umjetnost za gimnazije u Republici Hrvatskoj. Nije nam jasno po kojoj se zakonskoj osnovi mijenja Kurikulum koji je donesen u siječnju 2019. godine, odobren i potpisan od strane Ministrice obrazovanja. Slažemo se s kolegama koji smatraju da je ovaj Nacrt zadiranje u temelje Kurikularne reforme za predmete Glazbena kultura i Glazbena umjetnost. Pedagoški je opravdano da je predmetni učitelj/nastavnik glazbe jedini dovoljno kompetentan izvoditi sadržaje glazbene kulture u četvrtom razredu osnovne škole propisane predmetnim kurikulumom, a po potrebi i u nižim razredima. Nadalje, izmjene nisu u skladu sa postojećim zakonskim aktima kojima je definirana, regulirana izborna nastava i izvannastavne aktivnosti: Nastavni plan i program za osnovnu školu,NN102/2006,(Glazbena kultura,Uvod): „Osim redovne nastave, glazbena nastava u osnovnoj školi uključuje izbornu nastavu, izvannastavne aktivnosti (zbor, instrumentalne i vokalne skupine, folklor, ples, glazbenu slušaonicu, raznovrsne glazbene projekte) te nastavu izvan učionice, u prvom redu posjete glazbenim priredbama (Hrvatska glazbena mladež i dr.). Posebnu pozornost zaslužuju ansambli: zbor i mogući orkestri. Oni su, a ne nastava u razredu, prava mjesta aktivnoga muziciranja. Nužno je da se nastava glazbe održava svakoga tjedna. Blok-satovi ne odgovaraju prirodi predmeta. Specijalizirana učionica je conditio sine qua non uspjele nastave glazbe. Brisanjem dijela teksta Odluke o donošenju Kurikuluma za nastavni predmet Glazbena kukltura, poglavito dio:“*Nastavu Glazbene kulture od četvrtog razreda osnovne škole i u srednjoj školi izvodi predmetni učitelj/nastavnik glazbe." *otvara mogućnosti manipulacije i krivog tumačenja Predmetnog kurikuluma te dovodi u pitanje kvalitetno i stručno izvođenje nastave glazbe. Ove izmjene dugoročno ugrožavaju provođenje Kurikularne reforme! Srdačan pozdrav, Članovi ŽSV-a učitelja Glazbene kulture Dubrovačko-neretvanske županije: 1. Jure Vujević, prof., voditelj ŽSV-a 2. Ljupka Sršen Gutić, prof. 3. Zrinka Boras, prof. 4. Marijana Franičević, prof. 5. Helena Decovski Čavar, prof. 6. Vanja Gabrić, prof. 7. Andrijana Kiridžija, prof. 8. Živko Ključe, prof. 8. Antica Essert, prof. 9. Denis Sarić, prof. 10. Tadeja Barović, prof. 11. Tereza Režić, prof. 12. Mihaela Vlajki Lozić, prof. 13. Dalija Gavranić, prof. 14. Emil Martinović, prof. 15. Emilija Nikolić, prof. 16. Sanja Lasić, prof. 17. Ljubomir Pecotić, prof. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
59 Alma Mance Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj Julija Dujić, Poštovani, ne slažemo se s novim Nacrtom odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj iz više razloga te postavljamo nekoliko pitanja: 1. Na osnovi kojih i čijih argumenata se prišlo izmjeni pogotovo stoga što se veliki broj učitelja GK očitovao u e-savjetovanju prije donošenja Kurikuluma za GK upravo tražeći mogućnost rada i u mlađim razredima što je donekle uvaženo od strane ERS-a? (U prošlom e-savjetovanju učitelji GK su tražili mogućnost izvođenja nastave već od 1. r. OŠ). Dokument je donesen na zadovoljstvo učitelja GK jer su po PRVI PUTA dijelom uvaženi prijedlozi koje je potvrdila ERS i MZO donošenjem u Narodnim novinama sredinom siječnja 2019. Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u članku 27. stoji i u „Odluci o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Informatike za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj“ pa ne vidimo razlog za brisanje odjeljka F Učenje i poučavanje predmeta u poglavlju Uloga učitelja. Jedina je razlika što je kvalifikacija učitelja u kurikulumu informatike napisana u Prilogu. No, s obzirom na to da Okvir nacionalnog kurikuluma još uvijek ne postoji kojim bi se reguliralo u kojem dijelu treba stajati popis kvalifikacija, a Zakon o odgoju i obrazovanju u članku 27. propisuje da se „Kurikulumom nastavnih predmeta može utvrditi i popis potrebnih kvalifikacija učitelja i nastavnika za izvođenje kurikuluma“, razvidno je da nema zakonskog uporišta za brisanje ovog odjeljka. Čini nam se da se ovim brisanjem negira mišljenje struke koja je svoje stručne prijedloge za poboljšanja iznijela putem e-savjetovanja. Negira se i Radna skupina koja je dorađivala dokument isključivo prema uputama e-savjetovanja zbog čega je i imenovana od strane ministrice, negira se ekspertna radna skupina koja je potvrdila dokument koji je ministirca potpisala u siječnju te je objavljen u Narodnim novinama. Važno je napomenuti, što se vidi i na stranicama ERS-a, da je dokument sadržavao i Prilog koji nije objavljen, iz čega se može zaključiti da ga je ministarstvo pročitalo prije potpisivanja ministra, a u kojem je vidljivo da su izraženi stavovi javnosti (učitelja GK/GU) da se traži povećanje satnice (na 2 sata tjedno) kod izrade predstojećeg ONK-a, pa ga prilažemo u cijelosti: „Dodatak kurikulumu (Prilog 1), dostupno na: https://sites.google.com/view/ekspertna-radna-skupina/po%C4%8Detna?fbclid=IwAR1sAL3l48bzucL-uxg0FsgpAQkiihjbyh_IEk2wyZmONjCh-YNqmDKjhLI Ovaj Dodatak kurikulumu temelji se na prijedlozima sudionika javne rasprave koji su dobiveni tijekom javnog Savjetovanja sa zainteresiranom javnosti o nacrtu Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbena kultura i Glazbena umjetnost za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj u okviru aplikacije e Savjetovanja. Savjetovanje je provedeno u razdoblju od 15.11.2018.-15.12.2018. Namjera je Dodatka ukazati na uvjete koji trenutno nedostaju i koje je potrebno osigurati kako bi se Predmetni kurikulum GK/GU mogao kvalitetnije i potpunije ostvariti. Sudionici javne rasprave iznijeli su veliki broj istovjetnih prijedloga koji se odnose na pojedine nedostatke standarda nastave GK/GU u hrvatskim školama među kojima se ističu dva: nedostatan broj sati redovne tjedne nastave Predmeta i nemogućnost, odnosno velike poteškoće realiziranja (kao i priznavanja u satnicu učitelja/nastavnika) izborne i fakultativne glazbene nastave te pogotovo - izvannastavnih glazbenih aktivnosti. 1. Nedostatan broj sati tjedne nastave Predmeta GK/GU konstatiran je u 32 rasprave sudionika javne rasprave u kojima se predlaže povećanje satnice redovne nastave GK/GU na dva sata tjedno. U raspravi je, između ostalih, sudjelovalo i 9 Županijskih stručnih vijeća osnovnih škola te 2 Međužupanijska stručna vijeća srednjih škola. Radna skupina (RS) za izradu Prijedloga predmetnih kurikuluma za Glazbenu kulturu/Glazbenu umjetnost ovu primjedbu prihvaća. Stoga se u reformskim obrazovnim aktivnostima koje su u tijeku, uvažavajući sve zakonske propise vezane uz obrazovni sustav Republike Hrvatske, bez namjere opterećivanja učenika izvan propisanih okvira, a u želji da se - pogotovo mlađim učenicima - omogući razvoj primjeren njihovom uzrastu, predlaže povećanje satnice predmeta Glazbena kultura/Glazbena umjetnost. 2. Problem nemogućnosti, odnosno velike poteškoće realiziranja (kao i priznavanja u satnicu učitelja/nastavnika) izborne i fakultativne glazbene nastave te pogotovo - izvannastavnih glazbenih aktivnosti u svojim su raspravama konstatirala 33 sudionika javne rasprave, među kojima 9 ŽSV osnovnih škola te 2 MŽSV srednjih škola. Stoga je učenicima koji iskazuju interes za polaženje izvannastavnih glazbenih aktivnosti, izborne i fakultativne nastave glazbe - a ne treba zaboraviti kako su te aktivnosti u redovnoj školi besplatne i kao takve dostupne svim učenicima bez obzira na njihov socijalni status - očito otežana dostupnost navedenih obrazovnih sadržaja. U manjim sredinama učenici nemaju mogućnost polaženja izvannastavnih i drugih, izvanškolskih glazbenih aktivnosti pa su oni u nejednakom položaju u odnosu na njihove vršnjake iz većih gradova. Radna skupina prihvaća navedene primjedbe dobivene tijekom javne rasprave svjesna da izneseni problemi stvarno postoje. Želeći s problemima upoznati nositelje obrazovne politike ti su problemi navedeni u ovom dodatku u nastojanju da se - u svjetlu aktualnih reformskih težnji za ujednačavanjem vanjskih uvjeta učenja za sve učenike u Republici Hrvatskoj - oni riješe. Važno je ponoviti kako će se time i odgojno-obrazovni ciljevi zacrtani u Predmetnom kurikulumskom dokumentu potpunije i kvalitetnije ostvarivati.“ 2. Nitko ne postavlja pitanje stručnosti učiteljica RN, no činjenica je da u određenom broju slučajeva, glazbena kultura u RN ne odvija na propisani način. Uostalom, je li ikada provedeno relevantno istraživanje na osnovi kojeg bi se mogli donijeti zaključci kako se nastava GK u RN realizira i koliko su učiteljice RN opterećene izvođenjem nastave Glazbene kulture? Ima sjajnih učiteljica RN koje odlično izvode nastavu GK (one koje su završile glazbene škole), ali nažalost ima i dobar dio onih kojima to predstavlja određeni i problem i napor što je potpuno razumljivo s obzirom na razliku u razinama pedagoških i didaktičkih kompetencija za izvođenje nastave glazbe u odnosu na učitelje glazbene kulture koji imaju 15 godina glazbene naobrazbe. Zašto ne omogućiti i „ulazak“ predmetnog učitelja u nastavu GK naročito stoga što se učiteljima RN ne bi mijenjala norma jer bi ih se moglo zadužiti nekom drugom aktivnosti (a koja može biti i glazbena, uostalom). Novi kurikulum dopušta slobodu učiteljima u radu što je dobro, pa treba dopustiti i slobodu u mogućnosti rada predmetnim učiteljima u mlađim razredima. Time bi nastava Glazbene kulture bila kvalitetnija što je u interesu i dobrobiti učenika. Uvijek postoje različite situacije gdje će učitelj RN biti izvrstan u području glazbene (likovne i tjelesne kulture), no ta ipak specifičnija područja trebaju dati mogućnost rada predmetnim učiteljima te rasteretiti učitelje RN koji ionako imaju opširne i velike zahtjeve pred sobom. Iz osobnih iskustava učitelja glazbene kulture koji rade u područnim školama gdje postoje kombinirani razredni odjeli od više razreda, možemo potvrditi da je veliko olakšanje za učiteljice RN kada učitelj glazbene kulture preuzme jedan od razreda te sa njima radi dok učiteljica izvodi sa drugom skupinom koja pripada nekom drugom razredu a također, pomaže učiteljici i u realizaciji priredbi za razne prigode. 3. Škola kao odgojno-obrazovna ustanova u svojim temeljnim funkcijama stavlja velike zadaće pred pedagošku struku jer bi trebala razvijati sposobnosti i omogućiti stjecanje znanja i vještina prema područjima interesa svakog pojedinca, a tu je svakako i glazba. Kada se teži promjenama, treba početi od samog okvira koji još nije izrađen, a kojim bi se omogućilo da učenici u svim područjima imaju najkvalitetniju moguću edukaciju. Ako se nalazimo u reformskim procesima promjena sustava odgoja i obrazovanja, a koji su usmjereni prema insteresima učenika, zašto se ne daje prilika takvoj promjeni gdje bi se omogućilo učenicima aktivno bavljenje glazbom u školi koju pohađaju na način da ih vodi kvalificirani stručnjak? 4. Osim redovne nastave u pitanju je i izvođenje, izborne i fakultativne nastave te brojnih drugih aktivnosti poput pjevačkog zbora, orkestra, školskih bendova i brojnih aktivnosti koje potiču aktivno bavljenje glazbom učenika u školama. To bi bile ključne i korijenite promjene za doborobit djece, a i učitelja, koji bi na taj način lakše ostvarili svoju satnicu i ne bi radili na nekoliko škola u kojima onda i ne mogu zbog tjednih zaduženja izvoditi uz redovnu nastavu i izbornu nastavu ili izvannastavne aktivnosti. 5. Glazbena kultura 21. stoljeća obuhvaća aktivno pjevanje, slušanje glazbe, pokret, ples, stvaralački rad, sviranje i skupno muziciranje kako na samoj nastavi, tako i u izvannastavnim aktivnostima. Iz toga proizlazi da glazbena kultura danas pjevanjem razvija govorne vještine, samopouzdanje, socijalizaciju, pamćenje, smanjuje stres, ima terapeutski učinak. Aktivno slušanje glazbe potiče koncentraciju, logičko razmišljanje, rasuđivanje, promišljanje, analiziranje i povezivanje. Pokret i ples razvijaju psihomotorične vještine, koordinaciju, koncentraciju. Sviranje razvija fine motoričke vještine, odgovornost, koncentraciju, samokontrolu. Skupno muziciranje utječe na razvoj sposobnosti suradljivosti, timskog rada, pamćenje, disciplinu, multitasking, koncentraciju, odgovornost, osjećaj pripadanja skupini. Stvaralački rad potiče i razvija maštu, kreativnost, socijalne i društvene vještine, samopouzdanje kod javnih nastupa, stvaralačke sposobnosti. Ne treba zaboraviti da glazbena kultura u OŠ ima pozitivan utjecaj na djecu s poteškoćama, te pruža priliku i djeci slabijeg imovinskog stanja ili djeci putnicima da se glazbeno izraze. Dakle, glazbena kultura razvija aktivnog sudionika nastave i sve njegove kognitivne vještine i sposobnosti diže na višu razinu te općenito utječe na kvalitetniji, uspješniji i vedriji razvoj djeteta u svim životnim područjima. 6. Natjecanje Glazbene svečanosti hrvatske mladeži u Varaždinu, najdugovječnije je natjecanje u Hrvatskoj koje se održava više od 60 godina kontinuirano u organizaciji Ministarstva znanosti i obrazovanja, Agencije za odgoj i obrazovanje, Ministarstva kulture, Varaždinske županije i Garad Varaždina. Upravo ono zrcali izvannastavni prostor koji je uglavnom teško realizirati zbog tjednih zaduženja učitelja koji rade na više škola ili pak onih koji ne ostvaruju dovoljan broj sati u redovnoj nastavi da bi stekli pravo na izvođenje većeg broja sati u izvannastavnim glazbenim aktivnostima u radu s učenicima. Dakle satnica u izvannastavnom prostoru je uvjetovana tjednim brojem sati učitelja. A interesi učenika??? Gdje se izgubio učenik koji je u središtu prema kurikulumskim promišljanjima? Ili je samo deklarativno u središtu, ako njegovi interesi ovise o raznim pravilnicima? Upravo na spomenutom natjecanju „Glazbene svečanosti hrvatske mladeži“ natječu se i oni najmlađi – učenici razredne nastave i to je jedino natjecanje na kojem se natječu učenici mlađih razreda. Zašto? Zato jer je glazba disciplina koja zahtijeva razvoj glazbenih sposobnosti i stjecanja vještina od najranije dobi i jednostavno bi bilo nemoguće ostvariti pozitivne ishode u području pjevanja i vokalne tehnike da se počinja pjevati tek u petome razredu, a što je još važnije, učenicima se od najranije dobi približava glazbena umjetnost i omogućava aktivno bavljenje glazbom. Tko te učenike sprema za natjecanje? Spremaju ih predmetni učitelji glazbene kulture! A zamislite kada bi taj isti učitelj Glazbene kulture mogao poučavati učenike u redovnoj nastavi i izbornoj, ako za nju postoji interes? To bi bio korijeniti pomak prema pozitivnim iskoracima u unaprjeđenju kvalitete obrazovnog sustava u tijeku reformskih procesa koji se toliko u javnosti prizivaju. Pa se jednostvano nameće pitanje: zašto se ne želi dati prilika donesenom dokumentu potpisanom od ministrice, te ga se bez obrazloženja želi izbrisati iz dokumenta? I sve to u vrlo kratkom roku e –savjetovanja (samo 14 dana), među kojima su i tri neradna blagdana, u vremenu kad su učitelji najviše opterećeni završetkom nastavne godine, što je kontradiktorno željama za unaprjeđenjem kvalitete obrazovanja u reformskim procesima koji su u tijeku jer se stvara dojam da ih se želi prevariti. A prevareno se osjećaju jer su izigrani po tko zna koji put, a sada još i više nakon što su po prvi puta njihove sugestije i savjeti za unaprjeđenje sustava izrečene na e-savjetovanju bile prihvaćene i ugrađene u dokument koji je objavljen u Narodnim novinama siječnju a nakon samo pet mjeseci njihove su sugestije odlukom ministrice u samo dvije riječi „Briše se“ odbačene. 7. Kako u nekim mišljenjima u ovom e-savjetovanju stoji da u predmetnom kurikulumu nije mjesto za navođenje potrebnih kvalifikacija, možda široj javnosti nije poznat Kuirikulum informatike donesen 2018. godine ali je dostupan na mrežnim stranicama pod nazivom Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet informatike za osnovne škole i gimnazije u RH (NN 22/2018). Kurikulum GK/GU i Kurikulum informatike sadrže istoznačna rješenja koja su formalno drugačije strukturirana u dokumentima. S obzirom na to da još uvijek ne postoji Okvir nacionalnog kurikuluma kojim bi se regulirao jednaki pristup pisanju predmetnih kurikuluma, Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi kao krovni dokument u članku 27. propisuje da se „Kurikulumom nastavnih predmeta može utvrditi i popis potrebnih kvalifikacija učitelja i nastavnika za izvođenje kurikuluma“ što je ugrađeno i u Kurikulum za predmet Glazbena kultura u osnovnim školama i Glazbenu umjetnost u gimnazijama kao i u Kurikulum za nsatavni predmet informatika. Ovdje se nameće samo jedno pitanje, a to je: ne primjenjuje li se Zakon na sve predmete jednako? 8. U kurikulumu stoji da nastavu glazbe u trećem razredu izvodi učitelj primarnog obrazovanja (kao što je i do sada izvodio), ali se DAJE I MOGUĆNOST izvođenja predmetnom učitelju glazbene kulture. Dakle dokument promiče OTVORENI KURIKULUMSKI PRISTUP kojim se OMOGUĆAVA AUTONOMIJA svake pojedine škole prema njenim specifičnostima što ovaj dokument čini dobrim i kvalitetnim. Dakle, ne dovodi se u pitanje „oduzimanje“ rada u izvođenju Glazbene kulture učiteljima razredne nastave, već se prema potrebama i interesima učenika te specifičnostima škole daje mogućnost rada predmetnim učiteljima sa čime bi se zasigurno složio i veliki broj učitelja razredne nastave, što potvrđuju iskustva mnogih učitelja Glazbene kulture koji izvode nastavu u mlađim razredima kada učitelji Razredne nastave koriste tzv. bonuse. Tada nitko ne govori da učitelji Glazbene kulture nisu u educirani za rad s učenicma mlađeg uzrasta. Nažalost, situacija nastala „brisanjem“ navedenog odjeljka unosi nepotreban razdor među stručnjake u školama (učitelje razredne nastave i učitelje glazbene kulture), ne nudi nikakva konstruktivna i kvalitetna rješenja za razliku od spomenutog dokumenta koji promiče otvorenost i fleksibilnost kurikulumskog pristupa u obrazovnom sustavu. Obzirom na to da reformska godina koja je pred nama, ostavlja gorak okus neuvažavanja učitelja kao stručnjaka i kao ljudi čija se mišljenja i stavovi uvažavaju i odbacuju samo jednim potpisom i to onih koji bi trebali biti najveći moralni i stručni uzori, teško je izvući silom potisnuti entuzijazam onih koji trebaju biti svijetlo onima koji predstavljaju najvrjedniju sastavnicu ovoga društva, a to su učenici zbog kojih i jesu učitelji u školama. Ovim putem, zahtijevamo da „Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbena kultura i Glazbena umjetnost za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj“ ostane istovjetna onoj objavljenoj u Narodnim Novinama u siječnju! S poštovanjem, u ime voditeljice županijskog stručnog vijeća učitelja glazbene kulture Vukovarsko-srijemske županije Julije Dujić i ostalih članova vijeća: 1. Nela Milošević 2. Hrvoje Juzbašić 3. Mia Mucić 4. Jan Vlenčik 5. Dunja Marković 6. Aleksandra Krtinić 7. Siniša Agić 8. Jasenka Bognar 9. Danijel Služek 10. Nataša Lukač-Dudaš 11. Tomislav Hrženjak 12. Helena Bakšaj 13. Julijana Benković 14. Nikola Dimić 15. Ivan Petričević 16. Jabriela Kovač 17. Dubravka Vukovarac 18. Janko Hleb 19. Edvin Čajtinović 20. Zdenka Ivanković 21. Tihana Bučanac Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
60 Alma Mance Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj Željka Grgošević, Poštovani, kao profesor glazbene kulture smatram da je glazbena kultura veoma bitan predmet za djecu od najranije dobi. Uz dužno poštovanje kolegama razredne nastave, smatram da je bitno i da glazbenu kulturu u razrednoj nastavi treba predavati stručna i kompetentna osoba. Smatram da glazbenu kulturu od 1. do 4. razreda treba predavati profesor glazbene kulture jer puno kvalitetnije uči djecu vokalnoj tehnici, teoriji glazbe, može učenicima bolje približiti glazbu, svira pratnju na instrumentu i pjeva te priprema zbor za školske priredbe. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
61 Agneza Ivančić Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj Poštovani, NE podržavamo nacrt Odluke objavljen u Narodnim novinama 10.lipnja 2019.(NN br.7/19) kojim MZO mijenja odluku o donošenju Kurikuluma za nastavni predmet Glazbena kultura i Glazbena umjetnost. Brisanje rečenica: „U prvom i drugom razredu osnovne škole nastavu Glazbene kulture izvodi učitelj primarnog obrazovanja. Nastavu Glazbene kulture u trećem razredu, ovisno o organizacijskim mogućnostima škole, izvodi učitelj primarnog obrazovanja ili predmetni učitelj glazbe. Nastavu glazbene kulture od četvrtog razreda osnovne škole i u srednjoj školi izvodi predmetni učitelj/ nastavnik glazbe. Svakom učitelju Glazbene kulture/Glazbene umjetnosti treba omogućiti da sukladno sklonostima i preferencijama učenika organizira i oblikuje redovnu, izbornu i fakultativnu nastavu glazbe te izvannastavne glazbene aktivnosti,“ izravno utječe na sve učitelje Glazbene kulture/ Glazbene umjetnosti no i na cjelokupan rad škole. Brisanje navedenog iz dokumenta koji je u siječnju već potpisala ministrica Divjak ,umjesto da govori o povećanju ( vraćanju!!!) satnice i kvalitetnoj nastavi glazbene kulture te izvannastavnom glazbenom životu škole, u prvi plan stavlja nepotrebni razdor između učitelja razredne nastave i učitelja glazbene kulture, a ne nudi nikakva konstruktivna i kvalitetna rješenja. Saša Marić, prof. mentor Agneza Ivančić, prof. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
62 Željka Vugrin Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj Poštovani, ne slažem se s novim Nacrtom odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj. Ne ulazim i ne osporavam kompetencije i vještine predavanja Glazbene kulture učitelja razredne nastave, ali sam stava da se te kompetencije i vještine ne mogu i ne smiju uspoređivati s kompetencijama i vještinama učitelja Glazbene kulture koji se najmanje 14 ili 15 godina školovao, a usavršava se i dalje u svom predmetu. Osim toga, taj učitelj Glazbene kulture izvodi i izbornu i fakultativnu nastavu na kojoj često djecu priprema i za natjecanja (primjer Glazbene svečanosti hrvatske mladeži u Varaždinu), a te aktivnosti pohađaju djeca od prvog razreda osnovne škole. Ono što je posebno zbunjujuće u cijeloj ovoj priči jest to da se ne zna na osnovi kojih i čijih argumenata se prišlo izmjeni Odluke, a poznato je da se velik broj učitelja Glazbene kulture očitovao u e-savjetovanju prije donošenja Kurikuluma za Glazbenu kulturu. Nameće se pitanje: Zar se toliko malo cijeni mišljenje struke koja je svoje stavove iznijela argumentirano i iz iskustva? S poštovanjem, Željka Vugrin, mag. mus. i mag. educ. philol. croat. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
63 Emina Berbić Kolar Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj Kao prodekanica za nastavu i studente Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti, nekadašnji Učiteljski fakultet u Osijeku, smatram nedopustivim zadiranje u predmetna područja magistara primarnoga obrazovanja (nekadašnjih učitelja razredne nastave). Profesori glazbene kulture ili glazbene umjetnosti nikako nisu kvalificiraniji za rad u prva 4 razreda osnovne škole u odnosu na učitelje i to iz nekoliko razloga: 1. ni jedan nastavnički fakultet ne educira studente, buduće nastavnike, za rad s djecom mlađega školskog uzrasta niti obrađuju metodičke jedinice koje se odnose na taj dio odgojno-obrazovnoga procesa. 2. glazbena kultura je odgojni predmet te bi kao takav i trebao odgajati. 3. spuštanje predmetnih nastavnika u niže razrede osnovne škole dovest će do toga da to uskoro neće biti samo glazbena kultura, nego će, u perspektivi to biti i drugi predmeti, te bi u konačnici ovo moglo biti otvaranje "Pandorine kutije" u odnosu na učiteljsku struku. Smatram da su jedino učitelji, odnosno magistri primarnoga obrazovanja osposobljeni za rad s djecom mlađega školskog uzrasta u svim predmetima od hrvatskoga jezika, preko matematike do glazbene i likovne kulture. Nedopustivo je ovakvo poigravanje učiteljskom strukom kako bi se nastavnicima glazbene kulture popunila satnica, a da pri tome nitko ne razmišlja što je najbolje za učenika i kako ulasci predmetnih nastavnika utječu na psihofizički razvoj djeteta od 9 i 10 godina? izv. prof. dr. sc. Emina Berbić Kolar, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Osijek prodekanica za nastavu i studente Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
64 Ružica Conar Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj Poštovani, Učitelj razredne nastave poznaje svoj razred, zna potrebe i želje svoje djece, njihove sposobnosti i mogućnosti. Znanje im postepeno gradi bliskim pojmovima, integrira nastavu te svakodnevno provodi korelacije među predmetima. Smatram da su učitelji kompetentni za provođenje nastave GK od 1. do 4. razreda, jednako kao i ostalih nastavnih predmeta. Ne bih se htjela ponavljati pa ću samo reći kako se slažem s kolegicama Josipom Ivić, Snježanom Dobrotom te Sanjom Štrk. Kolegama koji kroz komentare omalovažavaju učiteljsku struku, predlažem da prelistaju elaborat Učiteljskog studija. Naime, fakultetski se obrazujemo za predavanje šest predmeta, među kojima je i Glazbena kultura. Mislim da bismo trebali svoje napore usmjeriti prema ideji povećanja satnica predmeta glazbene kulture, omogućiti izbornu nastavu i izvannastavne glazbene aktivnosti umjesto mijenjanja nečega što već dobro funkcionira. Srdačan pozdrav, Ružica Conar, mag. prim. educ. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
65 Bruna Radić Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj Poštovani, kao studentica 5. godine Učiteljskoga studija Filozofskoga fakulteta u Splitu, ne slažem se s Odlukom o mijenjaju Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole. Od prve godine fakulteta, buduće učitelje razredne nastave kontinuirano se obrazuje za provođenje nastave Glazbene kulture, i teorijskim i praktičnim znanjem, koje nam nitko ne može osporiti. Počevši od prve godine studija, pa sve do četvrte, ukupno smo odslušali i položili osam predmeta usko vezanih za rad u razredu, a to su: Notno pismo, Vokalni praktikum, Instrumentalni praktikum, Vokalno-instrumentalni praktikum, Glazbena kultura, Metodika nastave Glazbene kulture I, Metodika nastave Glazbene kulture II te Metodika nastave Glazbene kulture III. Učitelji razredne nastave itekako su kompetentni za predavanje nastave Glazbene kulture, stoga im se ne bi smjelo nepravedno oduzimati satnicu i umanjivati njihovu stručnost. Srdačan pozdrav, Bruna Radić. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
66 Vera Menčik Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj Na Stručnom aktivu učitelja RN OŠ E. Kumičića Slatina, zauzeli smo stav kako bi, sukladno svojom diplomom i radnim iskustvom stečenim kompetencijama, trebalo dati prednost učiteljima RN izvođenje glazbene kulture od 1. do 4.r. OŠ. Predmetnim učiteljima GK ukoliko nemaju dovoljnu satnicu treba omogućiti izbornu nastavu/ izborni nastavni predmet, fakultativnu nastavu i izvannastavne glazbene aktivnosti, a ne oduzimati satnicu učiteljima primarnog obrazovanja. Smatramo da zbog specifičnosti uzrasta učenika RN izrazito je važno integrirano poučavanje koje provodi razredni učitelj s kojim oni ostvaruju bolji suradnički odnos, zadovoljniji su i emocionalno stabilniji jer nisu izloženi nepotrebnom čestom mijenjanju učitelja. 1. Gordana Maroević 2. Marija Miljković 3. Žaklina Krstičević 4. Vesna Košutić 5. Nedeljka Klement 6. Ljiljana Marendić 7. Željka Novotni 8. Biljana Jelenčić 9. Marija Dedaj 10. Marija Kukić 11. Mirela Bistrović 12. Jasna Kizivat 13. Anita Jančić Rulj 14. Blaženka Marić 15. Spomenka Bošnjak 16. Mira Brezovčan 17. Renata Grahovac 18. Andrea Santi 19. Vera Menčik Voditelj školskog aktiva RN: Vera Menčik, mag.prim.educ.,učitelj savjetnik Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
67 Ivana Bašić Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj U potpunosti podržavam Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj. Smatram da su magistri primarnog obrazovanja dovoljno educirani i kompetentni za izvedbu svih predmeta u razrednoj nastavi pa tako i Glazbene kulture. Razredena nastava je specifična i zahtjeva u svom planiranju što više integracije i korelacije te je i zbog toga bitno ostaviti glazbenu kulturu učiteljima razredne nastave. Žalosna sam kada čitam komentare predmetnih učitelja jer ponižavaju učitelje razredne nastave. Mišljenja sam da je ovo borba predmetnih učitelja za satnicu pod krinkom dobrobiti učenika. Nikad predmetni nastavnici nisu predavali u prva tri razreda i smatram da tako treba i ostati. Srdačan pozdrav! Ivana Bašić, mag. prim. educ., savjetnica Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
68 Ivana Babaja Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj Poštovani, izražavam slaganje s Nacrtom odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj. Učiteljica sam razredne nastave i smatram da su učiteljice/učitelji razredne nastave u potpunosti kompetentni za održavanje nastave Glazbene kulture u nižim razredima osnovne škole.Tijekom školovanja stekli smo dovoljno znanja i vještina da možemo kvalitetno podučavati djecu ranog školskog uzrasta. Na našim se satovima pjeva, pleše, sluša, svira, igra , zabavlja i uči. Pokušavamo kod djece razvijati osjecaj za umjetnost, za lijepo...Uspostavljamo korelaciju s ostalim nastavnim predmetima koje predajemo. Napominjem, kako je djeci ranog školskog uzrasta pomalo zbunjujuće da im dolazi još jedan predmetni nastavnik. Mišljenja sam da bismo se svi zajedno trebali boriti za povećanje satnice Glazbene kulture, kako u nižim tako i u višim razredima. Ivana Babaja, dipl. učiteljica razredne nastave Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
69 DARIA BILIŠKOV Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj Poštovani, učiteljica sam razredne nastave, magistra primarnog obrazovanja. Smatram da su učitelji razredne nastave u potpunosti osposobljeni i kompetentni za realizaciju nastave Glazbene kulture od 1. do 4. razreda. Obrazovanje smo stekli na fakultetu, ali i na brojnim stručnim usavršavanjima koje redovito pohađamo. Također, nastava u razrednoj nastavi je specifična, integrativna i ispunjena korelacijama koje učitelj svakodnevno ostvaruje kroz svih šest nastavnih predmeta. Pozdrav! Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
70 Kristina Benko Markovica Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj Poštovani, NE podržavam Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj. Šokirana sam, gotovo prešutnim načinom brisanja spomenutog poglavlja o kojem ovise mnoga radna mjesta. Prije nešto više od mjesec dana smo na državnom Skupu učitelja glazbene kulture slušali o znanstvenim dokazima istraživanja utjecaja glazbene poduke i sviranje instrumenta koji utječju na govor, jezik, učenje stranih jezika, razvijanje moždanih hemisfera, doprinos boljem učenju, koordinaciji, motorici, socijalnim vještinama, samopouzdanju, uspješnom prevladavanju napetosti i stresa te sve ostale kognitivne i društvene aktivnosti. Na tom istom skupu smo dobili informaciju kako će biti moguće organizirati prema potrebi Škole i nastavu u 3. razredima. Ovakav zaokret situacije bez ikakvog objašnjenja, obrazloženja ili nuđenja boljeg rješenja je neozbiljan i ponižavajući. Krajnje je žalosno što smo kao profesori Glazbene kulture dovedeni do situacije u kojoj se moramo očitovati na ovakav način. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi predviđa mogućnost da učitelji predmetne nastave predaju i u nižim razredima, tako da s te strane nije bilo razloga mijenjati prvobitnu Odluku. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
71 Tomislav Košta Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj Poštovani, podržavam nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj. Stajališta sam da su magistri primarnog obrazovanja dovoljno educirani i kompetentni za izvedbu svih predmeta u razrednoj nastavi pa tako i Glazbene kulture. Kroz svoj petogodišnji studij ne samo da su stekli kompetencije za izvođenje nastavnih predmeta nego su i pripremljeni za rad s djecom od 7-10 godina. Rasprava koja ide u smjeru hoće li nastavu Glazbene kulture bolje izvoditi predmetni nastavnici ili razredni učitelji jednostavno nema smisla jer na taj način dolazimo do pitanja jeli uopće potrebna razredna nastava ili će sve preuzeti predmetni nastavnici. Svi znamo da je podjela primarnog obrazovanja na razrednu i predmetnu nastavu itekako pedagoški opravdana. Predlažem kolegama profesorima GK da se svi zajedno angažiramo oko napretka nastave glazbe u osnovnoj školi na primjer kroz poboljšanje uvjeta rada ili povećanje satnice koja je nepravedno smanjena prije 20tak godina, a ne kroz ove besmislene rasprave. dr. sc. Tomislav Košta Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja Sveučilište u Zadru Primljeno na znanje Poštovani, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
72 Monika Smojver Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj Poštovani, ne slažem se s novim Nacrtom odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj. Glazbena kultura 21. stoljeća obuhvaća aktivno pjevanje, slušanje glazbe, pokret, ples, stvaralački rad, sviranje i skupno muziciranje kako na samoj nastavi, tako i u izvannastavnim aktivnostima. Razvija veliki niz sposobnosti, vještina, ima terapeutski učinak. Škola kao odgojno-obrazovna ustanova treba razvijati sposobnosti i omogućiti stjecanje znanja i vještina prema područjima interesa svakog djeteta. Učenicima treba omogućiti u svim područjima, tako i u glazbi najkvalitetniju moguću edukaciju. Nastavu glazbene kulture treba voditi kvalificirani stručnjak koji bi omogućio učenicima aktivno bavljenje glazbom. Osim redovne nastave važno je izvođenje izborne nastave i drugih aktivnosti poput pjevačkog zbora, orkestra, školskih bendova,plesnih grupa i brojnih aktivnosti koje potiču aktivno bavljenje glazbom učenika u školama. Glazbena kultura i glazbene aktivnosti u OŠ imaju pozitivan utjecaj na djecu s poteškoćama, pružaju priliku djeci slabijeg imovinskog stanja da se glazbeno izraze. Glazbena kultura i glazbene aktivnosti razvijaju kognitivne vještine i sposobnosti, utječu na kvalitetniji, uspješniji i vedriji razvoj djeteta u svim životnim situacijama. Iz svih navedenih razloga, kvalitetnim,kompetentnim izvođenjem glazbenih sadržaja u OŠ poželjno se baviti u što ranijoj dobi djece. Promjene trebaju težiti pozitivnim vrijednostima, za dobrobit djece i učitelja. Učiteljima glazbe također treba omogućiti primjenu Zakona kao i za sve druge predmete, dati mogućnost izbora, težiti napredovanju glazbe, kao jednoj velikoj vrijednosti čovjekova života, posebice dječjih. S Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
73 Slavica Kelemen Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj Romana Holetić, učiteljica glazbene kulture Poštovani, Učiteljica sam glazbene kulture u OŠ već 11 godina i predajem u 4.razredima,a zbog bonusa kolegica i kolega predavala sam i od 1. razreda i još uvijek predajem i u 2. i u 3. razredu. Nema potrebe za vrijeđanjem i omalovažavanjem učitelja ni razredne a ni predmetne nastave. Zar treba dovoditi u pitanje kompetencije predmetnih i razrednih učitelja? Zar nismo prvenstveno tu gdje i jesmo zbog njih, zbog učenika? Zar priredbe pripremamo da se međusobno omalovažavamo kao što to sada činimo ( ruku na srce ali priredbe "nose" učitelji RN, glazbenici, dramske skupine, likovnjaci za izgled pozornice)? A sad blatimo jedni druge!?! Lijepo je vidjeti i čuti kad nam učenici nastupaju u zboru, tamburaškom sastavu, orkestru, folkloru i jako smo ponosni na njih, ponosni smo i na one koji upišu glazbene škole i nastave tim putem, putem glazbe. A svi oni bili su i "vaši" i "naši" učenici. Zar niste/ nismo tada ponosni na njih? Ja jesam. Štoviše, drago mi je što mogu već od 1. razreda utjecati na njihovu ljubav prema glazbi, izražavanje s glazbom i u njoj, u malom zboru "posložiti" glasove i odvoditi ih na županijske smotre.... od 3. razreda uključivati ih u svijet skupnog muziciranja ( orkestra, tamburaški sastav)..... Učitelji razredne nastave potrebni ste nam, Vi ste temelj tim malim individuima.... A mi glazbenici vodimo ih putem umjetnosti, jer znam da uživaju i žive glazbu!! Romana Holetić, učiteljica glazbene kulture Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
74 Slavica Kelemen Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj Ivica Majsan, učitelj glazbene kulture u OŠ Mursko Središće Poštovani, Ne podržavam Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj. Krajnje je žalosno što smo kao profesori Glazbene kulture dovedeni do situacije u kojoj se moramo očitovati na ovakav način. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi predviđa mogućnost da učitelji predmetne nastave predaju i u nižim razredima, tako da s te strane nije bilo razloga mijenjati prvobitnu Odluku. U nekim komentarima mojih kolega su razlozi vrlo lijepo i jasno opisani, pa ih ne želim ponavljati. Ukratko, nitko nije bio na gubitku u prvoj verziji Odluke i nije jasno kako je i zašto do ovoga došlo. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
75 Samoborski udaraljkaši Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj Glavno pitanje što želimo postići kod djece s predmetom glazbena kultura??? 1 SAT TJEDNO!!! 1. Da li djeca slušaju kvalitetnu glazbu? 80% NE, 20%DA 2. Odlaze li na koncerte simfonijskog orkestra ili pogledati balet, poslušati operu ili mjuzikl? 90%NE, 10% DA 3. Koji je prosjek godina na koncertima Lisinski sobotom??? ODGOVORITE!!! ZAKLJUČAK: Jednog dana taj mladi čovjek postane npr. novinar i napiše: "Simfoniju Valtera Dešpalja izvodi Zagrebačka filharmonija pod ravnanjem Ludwiga Van Beethovena", nažalost se baš to i dogodilo. -KRAJ- Udruga "SUDAR", Samobor Primljeno na znanje Poštovani, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
76 Snježana Stojaković Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj Poštovani, osjećam se pozvanom citirati nekoliko stavaka iz podzakonskih akata. Kao prvo, radi se o Pravilniku o tjednim obavezama učitelja, stručnih suradnika u osnovnoj školi od 17.ožujka 2014. Naime, u poglavlju Radne obveze učitelja razredne nastave čl. 10 st. 2 stoji: „U radnu obvezu iz stavka 1 ovoga članka ne ubrajaju se se sati(...)., a niti nastave glazbene kulture u IV. razredu ako ih izvode učitelji predmetne nastave“. U istom Pravilniku stoji (čl. 41 st. 1): „ Za ostvarivanje prava iz članka 41. st. 2 ovog Pravilnika smatraju se i sljedeće radne obaveze: -za učitelja Glazbene kulture vođenje troglasnog učeničkog pjevačkog zbora odnosno orkestra u opsegu od 3 sata tjedno te vođenje jednoglasnoga ili dvoglasnog učeničkog zbora odnosno pripremnog orkestra u opsegu od 2 sata tjedno, s tim da ukupno zaduženje navedenim poslovima smije iznositi najviše 6 sati tjedno.“ U Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o tjednim radnim obavezama učitelja i suradnika u osnovnoj školi od 25. kolovoza 2014. u čl.5 st. 7. stoji: „Poslovi u sklopu tjedne radne obaveze utvrđene stavkom 4. i 5. ovoga članka vrednuju se do dva sata tjedno – za učitelje glazbene kulture – vođenje pjevačkoga zbora/orkestra.“ U prijevodu, smatram da bi Kurikulum trebao biti u suglasju s podzakonskim aktima – navedenim Pravilnicima - u kojima je izrijekom navedeno da učitelji glazbene kulture predaju u nižim razredima (IV. razredu) te da vode zborove/orkestre – izvannastavne aktivnosti koje im ulaze u satnicu, te da se predložene izmjene teksta u Kurikulumu ne bi trebale primijeniti. Mirta Stublić, prof GK, učitelj mentor Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
77 Snježana Stojaković Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj ŽSV Glazbene kulture - Grad Zagreb Zatečeni novonastalom situacijom osjećamo potrebu očitovati se na neobjašnjivo, nekompetentno i nestručno postupanje, odnosno na brisanje dijela teksta iz Kurikuluma donesenog u siječnju 2019. godine, odobrenog i potpisanog od strane ministrice Blaženke Divjak. Ne znamo na kojoj se zakonskoj osnovi ili znanstveno pedagoški utemeljenoj činjenici (osim eventualnog smanjenja dobrobiti naloljetnoog djeteta o kojem RH sukladno ustavnim odredbama posebno skrbi, ali bi to bila to preozbiljna a istovremeno neistinita i proizvoljna tvrdnja da bi bila predlagatelju omogućila ovakvo postupanje) temelji gore spomenuti „Nacrt odluke o izmjeni Odluke ...“, kojim se iz odjeljka „Učenje i poučavanje predmeta“, odnosno poglavlja „Uloga učitelja“, brišu riječi: „U prvom i drugom razredu osnovne škole nastavu Glazbene kulture izvodi učitelj primarnog obrazovanja. Nastavu Glazbene kulture u trećem razredu, ovisno o organizacijskim mogućnostima škole, izvodi učitelj primarnog obrazovanja ili predmetni učitelj glazbe. Nastavu glazbene kulture od četvrtog razreda osnovne škole i u srednjoj školi izvodi predmetni učitelj/ nastavnik glazbe. Svakom učitelju Glazbene kulture/Glazbene umjetnosti treba omogućiti da sukladno sklonostima i preferencijama učenika organizira i oblikuje redovnu, izbornu i fakultativnu nastavu glazbe te izvannastavne glazbene aktivnosti.“ Ne prihvaćamo odluku ministrice Blaženke Divjak, zbog ishitrenosti donošenja odluke te njene zakonske i stručne neutemeljenosti kojom su u Kurikulumu stvorene nelogičnosti i pravne praznine. Nastajanje pravne praznine u pogledu čl. 52. st.4 ZOOOSŠ ima uzrok u nepostojanju pravodobne njegove izmjene nakon stupanja na snagu odluka o donošenju kurikuluma svih predmeta, već je isti i dalje dio glavnog dijela zakona, bez obzira što su odgođene primjene u pojedinim razredima. Pravna praznina naime, nastaje već prvog dana primjene svih Odluka (svi predmeti) te ih valja popuniti odgovarajući zakonskim odredbama, koje ne mogu biti u smislu da se riječi "nastavnim planom i programom" zamjene rječju "kurikulum", jer bi takva odredba bila neprovediva u odnosu na predložene izmjene odluke.Vrijeme za ovakva normativna djelovanja nije za godinu ili dvije, već u vrijeme kad se donosi i osnova odgojno-obrazovnog principa rada u školama, što sve Odluke o kurikulumima, svih predmeta doista jesu, te je upravo takvo postupanje propisano Jedinstvenim metodološko-nomotehničkim pravilima, a u protivnom, riječ je o tek naknadnom popravljanju nastale štete s aspekta pravnog uređenja i zakonodavstva, te popunjavanja pravnih praznina koje se nastaju bez potrebe ili valjanog razloga. Sukladno odredbama Jedinstvenih metodološko- nomotehničkih pravila za izradu akata koje donosi Hrvatski Sabor (NN 74/15) koja se svojim čl.2 st.1 k) propisima smatra i odluke, a svojim čl.1 st.2 propisuje da se ista Pravila odnose na nositelje normativnih poslova i ovlaštene predlagatelje propisa, te st.3 istog članka propisuje da se spomenuta Pravila daju u obliku koji je najprimjereniji za pisanje zakona i na odgovarajući način se primjenjuju na sve druge propise, proizlazi nesporna obveza iz čl.20 st.4., ali naročito st.1 istog članka: "Prijelaznim odredbama se u pravilu uspostavlja odnos između novoga propisa i propisa koji se stavlja izvan snage njegovim stupanjem na snagu, i to glede njegova djelovanja na slučajeve, situacije i odnose koji su nastali za vrijeme dok je bio na snazi prijašnji propis." Nastavni plan i program za osnovnu školu (NN 102/06) propisuje "„Nastavu Glazbene kulture u 4. razredu izvodi predmetni učitelj". Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18) svojim čl.52 st.4 daje pravni temelj mogućnosti primjene dok je isti NPP na snazi ("Iznimno od stavka 3. ovog članka, za učenike prvog do četvrtog razreda osnovne škole može se organizirati predmetna nastava ako je to predviđeno nastavnim planom i programom…) Evidentno je i nesporno, kako bi donošenjem ovakve odluke, izostalo u potpunosti uspostavljanje odnosa između novih odredbi i onih koje se stavlja van snage, a djeluju na slučajeve, situacije i odnose koji su nastali za vrijeme dok je na snazi bio prijašnji propis. Ovakvih djelovanja nije bilo u slučaju odredbi odluke koju se sada ramatra mijenjati. U Kurikulumu (siječanj, 2019.) stoji da nastavu glazbe u trećem razredu izvodi učitelj primarnog obrazovanja (kao što je i do sada izvodio), ali se DAJE I MOGUĆNOST izvođenja predmetnom učitelju Glazbene kulture. Dakle dokument promiče OTVORENI KURIKULUMSKI PRISTUP kojim se OMOGUĆAVA AUTONOMIJA svake pojedine škole prema njenim specifičnostima, što ovaj dokument čini dobrim i kvalitetnim. Dakle, ne dovodi se u pitanje „oduzimanje“ rada u izvođenju Glazbene kulture učiteljima razredne nastave, već se prema potrebama i interesima učenika te specifičnostima škole daje mogućnost rada predmetnim učiteljima, s čime bi se zasigurno složio i veliki broj učitelja razredne nastave. To potvrđuju iskustva mnogih učitelja Glazbene kulture koji izvode nastavu u mlađim razredima u slučaju da učitelji Razredne nastave koriste tzv. bonuse. Tada nitko ne govori da učitelji Glazbene kulture nisu educirani za rad s učenicima mlađeg uzrasta. Nažalost, situacija nastala „brisanjem“ navedenog odjeljka unosi nepotreban razdor između učitelja razredne nastave i učitelja glazbene kulture, a ne nudi nikakva konstruktivna i kvalitetna rješenja. Iz svega navedenog proizlazi da je nužno potrebno urediti zakonodavni okvir na odgovarajući način, nalik onom koji je prethodio 2008. godini, jer se upravo od tada odredba zakona kojim se uređuje djelatnost striktno veže za takvu odredbu u NPP-u. Široj javnosti nije poznat Kurikulum informatike donesen 2018. godine, ali je dostupan na mrežnim stranicama pod nazivom Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet informatike za osnovne škole i gimnazije u RH (NN 22/2018). Kurikulum GK/GU i Kurikulum informatike sadrže istoznačna rješenja koja su formalno drugačije strukturirana u dokumentima. S obzirom na to da još uvijek ne postoji Okvir nacionalnog kurikuluma kojim bi se regulirao jednaki pristup pisanju predmetnih kurikuluma, Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi kao krovni dokument u članku 27. propisuje da se „Kurikulumom nastavnih predmeta može utvrditi i popis potrebnih kvalifikacija učitelja i nastavnika za izvođenje kurikuluma“, što je ugrađeno i u Kurikulum za predmet Glazbena kultura u osnovnim školama i Glazbenu umjetnost u gimnazijama kao i u Kurikulum za nastavni predmet informatika. Ovdje se nameće samo jedno pitanje: zašto se Zakon ne primjenjuje na sve predmete jednako? Smatramo da je ova situacija izravno zadiranje u temelje kurikularne reforme za predmete Glazbene kulture i Glazbene umjetnosti, pa se postavlja pitanje je li isto povezano s dnevno političkim i populističkim potrebama određenih grupacija, a na štetu djece! Yoshka Jurić, prof. Marko Trkulja, prof. Irena Garaj Pavlić, prof. Tanja Manenica, prof. Ines Miletić, prof. Barbara Bošnjak, prof. Amalija Ciprić, prof. Jasna Jegić, prof. Svetlana Dorušić, prof. Jasna Divjak, prof. Marijana Maričić, prof. mentor Mandica Dominković, prof. Stanislav Ferlin, prof. Ljiljana Paraman, prof. Marko Jašek, prof. mentor Helena Paripović, prof. Sanja Volić Radić, prof. Tatjana Blaž, prof. Dijana Rogulj Deltin, prof. mentor Jana Bosanac, prof. mentor Vlasta Kraljević, prof. Lidija Vukas, prof. Katarina Seletković, prof. Božena Kekez Jajčanin, prof Viktorija Čolić, prof. Oliver Belošević, prof. Ana Janković, prof. mentor Maja Cetinić-Frankos, prof. Matea Petrić, prof. mentor Natalija Matun, prof. Robert Šepec, prof Snježana Kovač, prof. mentor Armando Filipi, prof. Vlasta Dvorak, prof. Saša Marić, prof. mentor Margita Jeličić Špoljar, prof. Renata Ivoš-Krajina, prof. Renata Barac, prof. savjetnik Andreja Šnajder Jurković, prof. Neda Perdija, prof. Katina Bracanović, prof. Jasna Marendić Bajs, prof. Goranka Todtling, prof. Andreja Parac, prof. Branka Kovač, prof. Marija Zorić, prof. mentor Silvija Ferara, prof. mentor Ljiljana Labazan, prof. Agneza Ivančić, prof. Lidija Balog Petrović, prof. mentor Monika Matica, prof. mentor Ivana Stojković, prof. Ivona Andretić, prof. Mato Matošević, prof. Marta Ćuže, prof. Ljiljana Radončić-Staničić, prof. Ivona Pintar, prof. Zrinka Mihovilović Krajina prof. Marta Kaćera, prof. Maruša Bartolić, prof. Ivana Radan, prof. Slavica Gilić, prof. Katarina Kalajžić Golac, prof. Davorka Matijević, prof. mentor Nevenka Grbavac, prof. Voditeljice ŽSV-a učitelja glazbene kulture Grada Zagreba: Ana Mikić, prof. savjetnik i Snježana Stojaković, prof. savjetnik Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
78 Deniza Gjini Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj Poštovani, istraživanja jasno pokazuju brojne pozitivne učinke glazbe u razvoju mladih pa se postavlja pitanje zašto se brisanjem ovog odjeljka onemogućava aktivno bavljenje glazbom učenicima u školama koje pohađaju. Nisu li to pozitivni iskoraci promjena o kojima se stalno govori? Brisanje ovog odjeljka pokazuje upravo suprotno! Pitanja su sljedeća: 1. Čemu takva odluka kojom se izravno onemogućava izvedba nastave glazbe sukladno sklonostima i preferencijama učenika u okviru redovne nastave, izvannastavnih aktivnosti, izborne i fakultativne nastave? 2. Treba li novi Kurikulum onemogućiti izvođenje izborne nastave i izvannastavnih aktivnosti, a koje još uvijek važeći Nastavni plan i program iz 2006. omogućava? Tim više smo zabrinuti što Nastavni plan prestaje važiti 2023. i zamjeniti će ga Kurikulum. Hoće li Kurikulum biti lošiji i zatvoreniji dokument od Nastavnog plana i programa iz 2006.? 3. Hoće li nastavu glazbene kulture u 4. razredu izvoditi učitelj glazbene kulture što je omogućavao do sada Nastavni plan i program? 4. Treba li ostaviti mogućnost i fleksibilnost koju promiče doneseni Kurikulum da prema organizacijskim mogućnostima škole nastavu glazbe može izvoditi učitelj razredne nastave ili učitelj glazbene kulture u trećem razredu? 5. Ako je Odluka o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u RH koja je trenutno na e-savjetovanju rezultat proceduralne pogreške jer je uočena nezakonitost, a kojom se smanjuju već stečena prava i normativi učiteljima GK, zar ne bi u svjetlu kurikularne reforme trebalo djelovati u pravcu poboljšanja i napretka pa da se svi zakonski akti i podakti usklade, ali ne gubljenjem već stečenih prava, već proširivanjem mogućnosti djelovanja u različitim područjima (izborna, fakultativna nastava , izvannastavne aktivnosti). Nadalje, trenutno važeći Zakon o odgoju i obrazovanju (čl. 27.) dopušta izbornu nastavu, no MZO ovom Odlukom zapravo negira mogućnost izborne nastave u raznim područjima za koje se pokazuje interes u školi. Dakle Zakon kaže jedno, Odlukom se tvrdi drugo, a podakt (Pravilnik o normi učitelja) tumači nešto treće (izborna nastava može biti samo u predmetima vjeronauk, informatika i drugi strani jezik). Nije li vrijeme da se upravo sada uz novi Kurikulum pravno urede svi akti i podakti ne uskraćujući pri tome nikome ništa? Zakoni, akti, podakti su jedno, a stvarnost u školama sasvim nešto drugo! Glazbena kultura nije svuda na zadovoljavajući način kvalitetno zastupljena. Ishode reforme trebaju omogućiti i svi prateći pravilnici, norme i sl. jer će inače cijela reforma ostati samo mrtvo slovo na papiru. Naša saznanja govore da se vrši veliki pritisak od strane Učiteljskih fakulteta, što izravno dovodi u pitanje razloge donošenja odluke Ministarstva znanosti i obrazovanja. Zašto se ta odluka donosi prešutno, nenajavljeno i bez ikakvog obrazloženja? Ista se stavlja na e-savjetovanje zadnji nastavni tjedan, kada su učitelji glazbene kulture posebno opterećeni obvezama, priredbama i razredničkim poslovima, Državnom maturom a treba napomenuti i usred više spojenih praznika. Misli li pritom Ministrica Divjak uopće na dobrobit djece, te da brisanje teksta iz odjeljka F onemogućava aktivnije bavljenje glazbom učenika u školama? Razmišlja li ministrica o sretnoj i zadovoljnoj djeci a i mladima, kojima bi se upravo ovim Kurikulumom omogućilo aktivno bavljenje glazbom u školama koje pohađaju? Ako je odgovor da bi tu mogućnost trebalo dati i ostalim predmetima poput likovne i tehničke kulture pa se iz tog razloga ne daje mogućnost glazbenoj kulturi, mišljenja smo da se ta mogućnost treba dati svima prvenstveno u korist i dobrobit učenika! Ako je odgovor da će cjelodnevna nastava koja se planira u skorije vrijeme omogućiti učenicima odabir područja i aktivnosti prema njihovim interesima, tada svakako to treba ostaviti. Ne prihvaćamo odluku Ministrice zbog zakonske neutemeljenosti, nepromišljanja i vrlo upitnih razloga i načina za iniciranje donošenja iste! Smatramo da je ova situacija izravno zadiranje u temelje kurikularne reforme za predmete Glazbene kulture i Glazbene umjetnosti, što navodi da je isto povezano sa dnevno političkim i populističkim potrebama određenih grupacija, a na najveću žalost i štetu tisuća nama najvažnijih, zbog kojih se sve ovo i čini - naše djece! Srdačan pozdrav Vama i cijeloj redakciji, U ime svih učitelja Glazbene kulture i Glazbene umjetnosti RH, voditelji Županijskih stručnih vijeća učitelja Glazbene kulture i Glazbene umjetnosti RH: 1. Nikolina Brajković Draguljić, prof., učitelj mentor; Bjelovarsko-bilogorska županija, 2. Alenka Martinović, prof; Brodsko-posavska županija, 3. Jure Vujević, prof. učitelj mentor (Dubrovačko-neretvanska županija, 4. Deniza Gjini, prof. učitelj mentor; Istarska županija, 5. Zoran Štefanac, prof., učitelj savjetnik; Karlovačka županija, 6. Sandra Poštić, prof. učitelj savjetnik; Koprivničko-križevačka županija, 7. Anita Habjanec, prof.;Krapinsko-zagorska županija, 8. Marinela Božić, prof.; Ličko-senjska županija, 9. Klaudija Vidović, prof. učitelj savjetnik; Međimurska županija, 10. Alma Mance, prof. učitelj mentor; Osječko-baranjska županija, 11. Jadranka Radonić Sirovica, prof.; Požeško-slavonska županija, 12. Natalija Banov, učitelj mentor; Primorsko-goranska županija, 13. Svjetlana Glavaš Gvozdenović, učitelj mentor; Sisačko-moslavačka županija, 14. Marica Tadin, prof. učitelj savjetnik; Splitsko-dalmatinska županija, 15. Ružica Kapitan, učitelj savjetnik; Varaždinska županija, 16. Katarina Margetić, prof.;Virovitičko-podravska županija, 17. Julija Dujić, učitelj savjetnik; Vukovarsko-srijemska županija, 18. Višnja Klobučar, prof., učitelj mentor Zadarska županija, 19. Maja Kraljev, učitelj mentor Zagrebačka županija, 20. Mate Višić, prof.; Šibensko-kninska županija, 21. Ana Mikić, prof. učitelj savjetnik; Grad Zagreb 22. Snježana Stojaković, prof. učitelj savjetnik; Grad Zagreb 23. Sandra Ivančić, prof. savjetnik; Zadarska županija, Šibensko-kninska, Splitsko-dalmatinska, Dubrovačko-neretvanska, 24. Edin Pecman, prof. mentor sustručnjak za polaganje stučnih ispita u iz Glazbene umjetnosti; Istarska županija, Primorsko-Goranska i Ličko-senjska, 25. Kristina Vladušić, prof.; Grad Zagreb, Zagrebačka županija, Karlovačka županija, Sisačko-moslavačka i Krapinsko-zagorska, 26. Slavica Kelemen prof. savjetnik; Varaždinska županija, Međimurska županija, Bjelovarsko-bilogorska, Koprivničko-križevačka, 27. Lidija Neznanović, prof. mentor; Osiječko-baranjska, Vukovarsko-srijemska, Brodsko-posavska, Virovitičko- podravska i Požeško-slavonska županija. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
79 Deniza Gjini Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj Poštovani, istraživanja jasno pokazuju brojne pozitivne učinke glazbe u razvoju mladih pa se postavlja pitanje zašto se brisanjem odjeljka F onemogućava aktivno bavljenje glazbom učenicima u školama koje pohađaju. Nisu li to pozitivni iskoraci promjena o kojima se stalno govori? Brisanje ovog odjeljka pokazuje upravo suprotno! Pitanja za Ministricu su sljedeća: 1. Čemu takva odluka kojom se izravno onemogućava izvedba nastave glazbe sukladno sklonostima i preferencijama učenika u okviru redovne nastave, izvannastavnih aktivnosti, izborne i fakultativne nastave? 2. Treba li novi Kurikulum onemogućiti izvođenje izborne nastave i izvannastavnih aktivnosti, a koje još uvijek važeći Nastavni plan i program iz 2006. omogućava? Tim više smo zabrinuti što Nastavni plan prestaje važiti 2023. i zamjeniti će ga Kurikulum. Hoće li Kurikulum biti lošiji i zatvoreniji dokument od Nastavnog plana i programa iz 2006.? 3. Hoće li nastavu glazbene kulture u 4. razredu izvoditi učitelj glazbene kulture što je omogućavao do sada Nastavni plan i program? 4. Treba li ostaviti mogućnost i fleksibilnost koju promiče doneseni Kurikulum da prema organizacijskim mogućnostima škole nastavu glazbe može izvoditi učitelj razredne nastave ili učitelj glazbene kulture u trećem razredu? 5. Ako je Odluka o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u RH koja je trenutno na e-savjetovanju rezultat proceduralne pogreške jer je uočena nezakonitost, a kojom se smanjuju već stečena prava i normativi učiteljima GK, zar ne bi u svjetlu kurikularne reforme trebalo djelovati u pravcu poboljšanja i napretka pa da se svi zakonski akti i podakti usklade, ali ne gubljenjem već stečenih prava, već proširivanjem mogućnosti djelovanja u različitim područjima (izborna, fakultativna nastava , izvannastavne aktivnosti). Nadalje, trenutno važeći Zakon o odgoju i obrazovanju (čl. 27.) dopušta izbornu nastavu, no MZO ovom Odlukom zapravo negira mogućnost izborne nastave u raznim područjima za koje se pokazuje interes u školi. Dakle Zakon kaže jedno, Odlukom se tvrdi drugo, a podakt (Pravilnik o normi učitelja) tumači nešto treće (izborna nastava može biti samo u predmetima vjeronauk, informatika i drugi strani jezik). Nije li vrijeme da se upravo sada uz novi Kurikulum pravno urede svi akti i podakti ne uskraćujući pri tome nikome ništa? Zakoni, akti, podakti su jedno, a stvarnost u školama sasvim nešto drugo! Glazbena kultura nije svuda na zadovoljavajući način kvalitetno zastupljena. Ishode reforme trebaju omogućiti i svi prateći pravilnici, norme i sl. jer će inače cijela reforma ostati samo mrtvo slovo na papiru. Naša saznanja govore da se vrši veliki pritisak od strane Učiteljskih fakulteta, što izravno dovodi u pitanje razloge donošenja odluke Ministarstva znanosti i obrazovanja. Zašto se ta odluka donosi prešutno, nenajavljeno i bez ikakvog obrazloženja? Ista se stavlja na e-savjetovanje zadnji nastavni tjedan, kada su učitelji glazbene kulture posebno opterećeni obvezama, priredbama i razredničkim poslovima, Državnom maturom a treba napomenuti i usred više spojenih praznika. Misli li pritom Ministrica Divjak uopće na dobrobit djece, te da brisanje teksta iz odjeljka F onemogućava aktivnije bavljenje glazbom učenika u školama? Razmišlja li ministrica o sretnoj i zadovoljnoj djeci a i mladima, kojima bi se upravo ovim Kurikulumom omogućilo aktivno bavljenje glazbom u školama koje pohađaju? Ako je odgovor da bi tu mogućnost trebalo dati i ostalim predmetima poput likovne i tehničke kulture pa se iz tog razloga ne daje mogućnost glazbenoj kulturi, mišljenja smo da se ta mogućnost treba dati svima prvenstveno u korist i dobrobit učenika! Ako je odgovor da će cjelodnevna nastava koja se planira u skorije vrijeme omogućiti učenicima odabir područja i aktivnosti prema njihovim interesima, tada svakako to treba ostaviti. Ne prihvaćamo odluku Ministrice zbog zakonske neutemeljenosti, nepromišljanja i vrlo upitnih razloga i načina za iniciranje donošenja iste! Smatramo da je ova situacija izravno zadiranje u temelje kurikularne reforme za predmete Glazbene kulture i Glazbene umjetnosti, što navodi da je isto povezano sa dnevno političkim i populističkim potrebama određenih grupacija, a na najveću žalost i štetu tisuća nama najvažnijih, zbog kojih se sve ovo i čini - naše djece! Srdačan pozdrav Vama i cijeloj redakciji, U ime svih učitelja Glazbene kulture i Glazbene umjetnosti RH, voditelji Županijskih stručnih vijeća učitelja Glazbene kulture i Glazbene umjetnosti RH: 1. Nikolina Brajković Draguljić, prof., učitelj mentor; Bjelovarsko-bilogorska županija, 2. Alenka Martinović, prof; Brodsko-posavska županija, 3. Jure Vujević, prof. učitelj mentor (Dubrovačko-neretvanska županija, 4. Deniza Gjini, prof. učitelj mentor; Istarska županija, 5. Zoran Štefanac, prof., učitelj savjetnik; Karlovačka županija, 6. Sandra Poštić, prof. učitelj savjetnik; Koprivničko-križevačka županija, 7. Anita Habjanec, prof.;Krapinsko-zagorska županija, 8. Marinela Božić, prof.; Ličko-senjska županija, 9. Klaudija Vidović, prof. učitelj savjetnik; Međimurska županija, 10. Alma Mance, prof. učitelj mentor; Osječko-baranjska županija, 11. Jadranka Radonić Sirovica, prof.; Požeško-slavonska županija, 12. Natalija Banov, učitelj mentor; Primorsko-goranska županija, 13. Svjetlana Glavaš Gvozdenović, učitelj mentor; Sisačko-moslavačka županija, 14. Marica Tadin, prof. učitelj savjetnik; Splitsko-dalmatinska županija, 15. Ružica Kapitan, učitelj savjetnik; Varaždinska županija, 16. Katarina Margetić, prof.;Virovitičko-podravska županija, 17. Julija Dujić, učitelj savjetnik; Vukovarsko-srijemska županija, 18. Višnja Klobučar, prof., učitelj mentor Zadarska županija, 19. Maja Kraljev, učitelj mentor Zagrebačka županija, 20. Mate Višić, prof.; Šibensko-kninska županija, 21. Ana Mikić, prof. učitelj savjetnik; Grad Zagreb 22. Snježana Stojaković, prof. učitelj savjetnik; Grad Zagreb 23. Sandra Ivančić, prof. savjetnik; Zadarska županija, Šibensko-kninska, Splitsko-dalmatinska, Dubrovačko-neretvanska, 24. Edin Pecman, prof. mentor sustručnjak za polaganje stučnih ispita u iz Glazbene umjetnosti; Istarska županija, Primorsko-Goranska i Ličko-senjska, 25. Kristina Vladušić, prof.; Grad Zagreb, Zagrebačka županija, Karlovačka županija, Sisačko-moslavačka i Krapinsko-zagorska, 26. Slavica Kelemen prof. savjetnik; Varaždinska županija, Međimurska županija, Bjelovarsko-bilogorska, Koprivničko-križevačka, 27. Lidija Neznanović, prof. mentor; Osiječko-baranjska, Vukovarsko-srijemska, Brodsko-posavska, Virovitičko- podravska i Požeško-slavonska županija. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
80 Snježana Stojaković Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj Zbog nemogucnosti prijave u sustav, molim proslijedite: Poštovani, radim kao prof.glazbene kulture 16 godina i ne slazem se s promjenama koje nam se odjednom događaju/nameću/oduzimaju. Konkretno,u školi gdje radim ne radim u 4.razredima zbog velikog broja učenika,ali sam prije radila. Kao mladi radnik i pocetnik nisam to smatrala jako vaznim,no kako sada predajem tek od 5.razreda,uvelike vidim nedostatke. Dakle,od pet 5.-ih razrednih odjela,u jednom ili dva se radilo aktivno u nižim razredima,u smislu da su ucenici doista prosli propisano gradivo i aktivnosti. Uglavnom se pjeva, jer se uciteljice snalaze s matricama,a na taj nacin i uče pjesme. Kod slušanja glazbe sam primijetila da neki doista poznaju npr. Vivaldijeva "Godišnja doba",prepoznaju violinu i klavir,no rijetki su oni koji ce moći odrediti tempo,opisati dinamiku-a to je upravo gradivo 4.razreda. Da ne govorim od notnim vrijednostima i najjednostavnijem ritmu koji se preskače i svodi eventualno na "sviranje" doba jer vrlo malo učiteljica poznaje metodiku glazbene kulture za 4.razred. Tako da se one, eto, snalaze kako znaju i umiju, što im često nije lako. Moram naglasiti da se radi o izvrsnim učiteljicama razredne nastave,vrlo savjesnim i kreativnim. No neke stvari jednostavno škripe i ne idu. Dapače,jedna kolegica je prošle godine preda mnom čak zamolila ravnatelja da omogući profesora glazbene kulture barem 4.-om razredu jer je gradivo zahtjevno,a malo njih poznaje metodiku,svega 2-3kolegice. Kako to ipak nije bilo moguće jer imam puno sati, održala sam radionicu metodike četvrtog razreda učitelja RN kako bih malo približila i pojasnila koje pojmove i "stvari" trebam u 5.-om razredu kako ne bih cijelo 1.polugodište gubila na ponavljanje/učenje istog,što se redovito događa. Nadam se da ćete uvažiti moje iskustvo i komentar i da nisam nikoga uvrijedila,jer svakako zelim i dalje surađivati sa svojima krasnim kolegama/-icama u našoj školi. Lijep pozdrav svima! Silvija Ferara, prof. mentor Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
81 Snježana Stojaković Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj ANA MIKIĆ.prof. glazbene kulture Učitelj savjetnik Voditelj Županijskog stručnog vijeća Grad Zagreb Vezano uz neobjašnjivo, neosnovano, neargumentirano, nekompetentno, nestručno postupanje ministrice Blaženke Divjak i bez ikakvog objašnjenja njezinu objavu dokumenta na Javnom savjetovanju Ne prihvaćam odluku ministrice Blaženke Divjak zbog ishitrenosti donošenja odluke, njene zakonske, pravne i stručne neutemeljenosti, nepromišljanja, i vrlo upitnih razloga i načina za iniciranje donošenja navedenog dokumenta Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbena kultura i Glazbena umjetnost, kojem iz donešenog dokumenta u siječnju 2019. Kurikulum za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u RH temeljen na primjedbama javnog e-savjetovanja provedenog u studenom i prosincu 2018. godine, doradu je izvršila Radna skupina imenovana od Ministarstva znanosti i obrazovanja te jednoglasno donijela Kurikulum u skladu sa zakonima Republike Hrvatske a krajem siječnja 2019.koji je odobren i potpisan od strane ministrice Blaženke Divjak, te objavljen u Narodnim Novinama. bez ikakvog prijedloga i najave, bez stručnih I pravnih savjetovanja i argumenata naprasno donosi gore navedeni navedeni Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbena kultura i Glazbena umjetnost, u kojem se navodi: II. U Kurikulumu nastavnog predmeta Glazbena kultura za osnovne škole i Glazbena umjetnost za gimnazije, glavi F. UČENJE I POUČAVANJE PREDMETA, poglavlju Uloga učitelja, brišu se riječi: „ U prvom i drugom razredu osnovne škole nastavu Glazbene kulture izvodi učitelj primarnog obrazovanja. Nastavu Glazbene kulture u trećem razredu, ovisno o organizacijskim mogućnostima škole, izvodi učitelj primarnog obrazovanja ili predmetni učitelj glazbe. Nastavu Glazbene kulture od četvrtog razreda osnovne škole i u srednjoj školi izvodi predmetni učitelj/nastavnik glazbe. Svakom učitelju Glazbene kulture / Glazbene umjetnosti treba omogućiti da sukladno sklonostima i preferencijama učenika organizira i oblikuje redovnu, izbornu i fakultativnu nastavu glazbe te izvannastavne glazbene aktivnosti.“ Nameću pitanja: 1. Na kojim zakonskim i pravnim osnovama se temelji Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj, potpisan od strane ministrice Blaženke Divjak? 2. Koji su stručni i pravni argumenti za brisanje teksta iz odjeljka F , pri čemu se evidentno ne vodi računa o dobrobiti djece, čime se onemogućava aktivnije bavljenje glazbom učenika u školama, to bi ovim Nacrtom Odluke.. onemogućilo stručno aktivno bavljenje glazbom u školama. Nastavni plan i program za osnovnu školu (NN 102/06) propisuje "„Nastavu Glazbene kulture u 4. razredu izvodi predmetni učitelj". Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18) svojim čl.52 st.4 daje pravni temelj mogućnosti primjene dok je isti NPP na snazi ("Iznimno od stavka 3. ovog članka, za učenike prvog do četvrtog razreda osnovne škole može se organizirati predmetna nastava ako je to predviđeno nastavnim planom i programom…. U Kurikulumu (siječanj, 2019) stoji da nastavu glazbe u trećem razredu izvodi učitelj primarnog obrazovanja (kao što je i do sada izvodio), ali se DAJE I MOGUĆNOST izvođenja predmetnom učitelju Glazbene kulture. Dakle dokument promiče OTVORENI KURIKULUMSKI PRISTUP kojim se OMOGUĆAVA AUTONOMIJA svake pojedine škole prema njenim specifičnostima što ovaj dokument čini dobrim i kvalitetnim. Dakle, ne dovodi se u pitanje „oduzimanje“ rada u izvođenju Glazbene kulture učiteljima razredne nastave, već se prema potrebama i interesima učenika te specifičnostima škole daje mogućnost rada predmetnim učiteljima sa čime bi se zasigurno složio i veliki broj učitelja razredne nastave, što potvrđuju iskustva mnogih učitelja Glazbene kulture koji izvode nastavu u mlađim razredima kada učitelji Razredne nastave koriste tzv. bonuse. Tada nitko ne govori da učitelji Glazbene kulture nisu u educirani za rad s učenicima mlađeg uzrasta. Nažalost, situacija nastala „brisanjem“ navedenog odjeljka unosi nepotreban razdor među stručnjake u školama (učitelje razredne nastave i učitelje glazbene kulture), ne nudi nikakva konstruktivna i kvalitetna rješenja Osim redovne nastave u pitanju je i izvođenje, IZBORNE I FAKULTATIVNE nastave te brojnih drugih aktivnosti poput pjevačkog zbora, orkestra, školskih bendova i brojnih aktivnosti koje potiču aktivno bavljenje glazbom učenika u školama. To bi bile KLJUČNE I KORIJENITE PROMJENE ZA DOBROBIT DJECE, A I UČITELJA, koji bi na taj način lakše ostvarili svoju satnicu i ne bi radili na nekoliko škola u kojima onda i ne mogu zbog tjednih zaduženja izvoditi uz redovnu nastavu i izbornu nastavu ili izvannastavne aktivnosti. Nadalje, trenutno važeći Zakon o odgoju i obrazovanju (čl. 27.) dopušta izbornu nastavu, no MZO ovim Nacrtom Odluke zapravo negira mogućnost izborne nastave u raznim područjima za koje se pokazuje interes u školi. Dakle Zakon kaže jedno, Odlukom se tvrdi drugo, a podakt (Pravilnik o normi učitelja) tumači nešto treće (izborna nastava može biti samo u predmetima vjeronauk, informatika i drugi strani jezik?). Nije li vrijeme da se upravo sada uz novi Kurikulum pravno urede svi akti i podakti ne uskraćujući pri tome nikome ništa? Iz svega navedenog proizlazi da je nužno potrebno urediti zakonodavni okvir na odgovarajući način nalik onom koji je prethodio 2008. godini, jer se upravo od tada odredba zakona kojim se uređuje djelatnost striktno veže za takvu odredbu u NPPu, koji je prethodnik kurikulumima svih predmeta koji bi trebao u svemu biti baziran na prethodne. Široj javnosti nije poznat Kurikulum informatike donesen 2018. godine ali je dostupan na mrežnim stranicama pod nazivom Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet informatike za osnovne škole i gimnazije u RH (NN 22/2018). Kurikulum GK/GU i Kurikulum informatike sadrže istoznačna rješenja koja su formalno drugačije strukturirana u dokumentima. S obzirom na to da još uvijek ne postoji Okvir nacionalnog kurikuluma kojim bi se regulirao jednaki pristup pisanju predmetnih kurikuluma, Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi kao krovni dokument u članku 27. propisuje da se „Kurikulumom nastavnih predmeta može utvrditi i popis potrebnih kvalifikacija učitelja i nastavnika za izvođenje kurikuluma“ što je ugrađeno i u Kurikulum za predmet Glazbena kultura u osnovnim školama i Glazbenu umjetnost u gimnazijama kao i u Kurikulum za nastavni predmet informatika. Ovdje se nameće samo jedno pitanje, a to je: ne primjenjuje li se Zakon na sve predmete jednako??? *Nije li vrlo upitna reforma u odgoju ako se učiteljima GK I GU ne daje mogućnost da u tim reformama i promjenama sudjeluju? S poštovanjem, ANA MIKIĆ.prof. glazbene kulture Učitelj savjetnik Voditelj Županijskog stručnog vijeća Grad Zagreb Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
82 Slavica Kelemen Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj Jelena Grubić, učiteljica glazbene kulture u OŠ Ivana Gorana Kovačića Sveti Juraj na Bregu -zbog tehničkih problema poruka je proslijeđena Poštovani! Smatram da bi predmetni učitelji glazbene kulture trebali predavati i u 4.razredima (kao do sad),a po mogućnostima i potrebama škole (bonusi učitelja RN) i u nižim razredima. Ne ulazim u kompetencije učitelja RN, ali smatram da je "glazbenjak" stručnjak koji pruža djeci više mogućnosti i znanja o glazbi, pjevanju, sviranju, zajedničkom muziciranju, plesanju.... Svakim danom nas se sve više degradira,preispituje naša kompetencija, znamo da u svakoj školi najveći teret podnose glazbenici (raznim priredbama) i likovnjaci (uređivanjem škole). U prvom redu su djeca i samo djeca. Znam da uživaju i vole glazbu!! Nemojte nam uskratiti rad u nižim razredima. Jelena Grubić, učiteljica glazbene kulture u OŠ Ivana Gorana Kovačića Sveti Juraj na Bregu Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
83 Snježana Stojaković Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj Zbog nemogućnosti prijave u sustav, prenosim objavu. Poštovani, ne podržavam Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj. Učiteljica sam glazbene kulture, predajem i u 4. razredu. Ne slažem se s odlukama koje utječu na nastavu Glazbene kulture u 4. razredu! Glazbena kultura obuhvaća aktivno pjevanje, slušanje glazbe, pokret, ples, stvaralački rad, sviranje i skupno muziciranje. Škola kao odgojno-obrazovna ustanova treba učenicima omogućiti, kako u ostalim područjima tako i u glazbi, najkvalitetniju moguću edukaciju. Reformom u školstvu trebali bismo pomicati granice unaprijed, težiti ka tome da učenici od svojih nastavnika dobivaju više, a ne ići unatrag te ih u Glazbenoj kulturi i glazbenom izražavanju ograničavati. Ako djeci želimo najbolje, onda im to moramo i omogućiti. Postoji li za nastavu Glazbene kulture išta bolje od nastavnika koji može ostvariti sve zahtjeve koje nastava Glazbene kulture iziskuje? Osim redovne nastave za učenike je važno i izvođenje izborne nastave i drugih aktivnosti poput pjevačkog zbora, orkestra, školskih bendova, plesnih grupa i brojnih aktivnosti koje potiču aktivno bavljenje glazbom učenika u školama. Učenici kroz glazbu i glazbene izvannastavne aktivnosti, osim što njeguju ljubav prema glazbi, razvijaju vlastiti interes za glazbu te socijalne vještine. Ne slažem se niti s tvrdnjom da preuzimanje Glazbene kulture predmetnog učitelja remeti korelacijsko-integracijski pristup povezivanja nastavnih područja u razrednoj nastavi. Smatram da se kvalitetna nastava prije svega postiže dobrim planiranjem, pripremom i međusobnom suradnjom između učitelja. Ono što nam je zajedničko jest to da sve što radimo, radimo za dobrobit naših učenika. Suradnja između predmetnog i razrednog učitelja tu dolazi samo kao prednost, nikako ne kao remećenje nastave i njezinog povezivanja (izvođenja). Sve promjene trebaju težiti pozitivnim vrijednostima, za dobrobit djece i učitelja. Amalija Ciprić, prof. glazbene kulture Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
84 Slavica Kelemen Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj Marija Šobak Potočnjak,prof. -zbog tehničkih problema poruka je proslijeđena Poštovani! Učiteljica sam glazbene kulture u OŠ već 17 godina i predajem u 4.razredima,a zbog bonusa kolegice predavala sam i u trećem razredu. Čitajući komentare kolega mislim da nema potrebe za vrijeđanjem i omalovažavanjem učitelja ni razredne ,a ni predmetne nastave. Mislim da novi nacrt Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbena kultura/Glazbena umjetnost nije dobar i mišljenja sam da bi glazbenu kulturu već od 3.razreda trebali predavati učitelji/profesori glazbene kulture. Što se tiče komentara učitelja razredne nastave da promjena učitelja i prilagodba učenika na novog učitelja nije dobra i izaziva stres mislim da nije točno jer u praksi nije bio zabilježen niti jedan slučaj da promjena učitelja loše djeluje na učenika, štoviše po školama se primjećuju baš suprotna djelovanja-učenici su oduševljeni, dobro se zabavljaju na satu, uče svirati, ….. Što se tiče komentara oko korelacije s drugim predmetima, učitelj glazbe kulture isto tako može povezivati nastavne sadržaje ako ima dobru komunikaciju ( dogovor, planiranje,…) s učiteljem razredne nastave jer njih dvoje su zajedno u procesu odgoja i obrazovanja svih učenika tog razreda i imaju isti cilj, što bolji rezultati i sretan i zadovoljan učenik, a samim time i učitelj. Mislim da mogu učitelji razredne nastave i učitelji glazbene kulture zajedno postizati odlične rezultate, sudjelovati na priredbama, svečanostima, prezentacijama, a da nitko ne bude omalovažavan i da se ničije kompetencije ne preispituju. Učitelj glazbene kulture na području umjetnosti može više pružiti učenicima i time upotpuniti i obogatiti njihovo znanje, potaknuti kreativnost i stvaralaštvo, učenik time dobiva više, a to nam je cilj. Spustimo tenzije i zajedno se nadajmo da će pobijediti razum, da ova odluka neće proći i da će učitelji razredne nastave i učitelji glazbene kulture i dalje surađivati i raditi za dobro svakog učenika, a umjetnost prepustimo umjetnicima i rezultati će biti vidljivi. Marija Šobak Potočnjak,prof. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
85 Snježana Stojaković Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj Zbog nemogućnosti prijave u sustav, prenosim objavu. Poštovani, Ne podržavam Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj. Smatram da sve dobro što smo imali kao domaćinstvo, tehnički gdje su djeca radila rukama, likovni i naravno glazbeni mičemo iz škola...polako ali sigurno, a to definitivno nije dobro. Nažalost već vidimo generacije kojima to nedostaje ali uporno tjeramo dalje. Loše jako loše!!!!! Milana Arbutina prof.matematike i fizike Oš Zapruđe Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
86 Jagoda Čopac Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj Poštovane kolegice i poštovani kolege, učiteljica sam razredne nastave s dvadeset šest godina radnoga staža. Smatram da sam u potpunosti kompetentna za realizaciju nastave Glazbene kulture u prva četiri razreda osnovne škole. Učiteljice/učitelji su metodički, pedagoški i didaktički kompetentni na primjeren način podučavati djecu rane školske dobi. Osnovni cilj poučavanja jest da učenici povezuju nastavne sadržaje, što najbolje može postići učiteljica/učitelj RN, jer uvijek ostvarujemo korelaciju među nastavnim predmetima. Razumijem brigu profesora GK ako gube puno radno vrijeme, ali ne treba se boriti na način da se omalovažava stručnost učiteljica/učitelja RN. Stoga, u potpunosti podržavam Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj. Srdačan pozdrav, Jagoda Čopac, dipl. uč. savjetnica Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
87 Slavica Kelemen Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj Voditeljica Vijeća Klaudija Vidović, prof. U ime Županijskog stručnog vijeća učitelja Glazbene kulture Međimurske županije- zbog tehničkih problema objavljujemo na ovaj način. Poštovani, Županijsko stručno vijeće učitelja Glazbene kulture Međimurske županije, koje ukupno broji 25 članova, ovom prilikom iznosi svoj stav vezan uz izmjene Odluke donošenja kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj. U međimurskim osnovnim školama svi moji kolege, učitelji glazbene kulture predaju u četvrtim razredima što daje odlične rezultate kod djece koji su vidljivi u većem uključivanju djece u pjevački zbor nižeg i višeg uzrasta, u instrumentalne sastave, i druge izvannastavne i izvanškolske glazbene aktivnosti. Vjerujem da se svaki učitelj razredne nastave u okviru svojih glazbenih mogućnosti i sposobnosti, trudi dati djeci sve najbolje od sebe ali smatramo važnim i vrlo korisnim za daljnji dječji glazbeni napredak i razvitak da ga kroz glazbu u njihovim najosjetljivijim godinama, (3. i 4. razred) dalje vodi stručna osoba, dakle profesor glazbene kulture. Od izuzetne je važnosti da na svakom nastavnom satu ( kojih je u tjednu samo jedan) bude zastupljena „ živa glazba“, pritom mislimo na glazbeno muziciranje u kojem aktivno svojim glasom ( pjevanje), tijelom, ( pokret) i rukama ( sviranje) djeca, imitirajući svojeg učitelja, sama stvaraju svoju glazbu jer je to za njih upravo u toj njihovoj dobi od velike važnosti. To su vrlo osjetljive godine u kojima jako treba paziti i voditi dijete vrlo oprezno s velikom stručnošću u pravom smjeru u kojem će se ono u glazbu zaljubiti i s vremenom postati pravi poznavatelj i ljubitelj „ dobre“ glazbe koja će mu kasnije kad bude odrastao i sam život učiniti ljepšim, lakšim, bogatijim, kvalitetnijim. „Dobra“ glazba je lijek za svačiju dušu. Glazba odgaja dijete i to je zaista tako. 14 godina, svi mi profesori glazbe školovali smo se da bi iz različitih strana upoznali glazbu ali najviše smo o glazbi i njezinoj moći i utjecaju koji ona može imati na dijete, naučili upravo promatrajući svako pojedino dijete i to baš u njegovim što ranijim godinama kada je ono najviše otvoreno za primanje glazbenih podražaja. I u glazbene škole dijete se upisuje u 3. razredu osnovne škole i tada dolazi u ruke glazbenih pedagoga i stručnjaka koji ga vrlo pažljivo i promišljeno podučavaju glazbi. Dijete je centar svega i radi njega smo svi tu. Svatko neka s djetetom radi ono za što je osposobljen do te mjere da bude siguran da radi dobro i ispravno. Zato svi moji kolege glazbenjaci i ja, čvrsto vjerujemo da će se u dokumentu ostaviti otvorenom mogućnost da glazbenu kulturu u 4. a gdje je to moguće i u 3. razredu, djecu podučava učitelj glazbene kulture. U ime Županijskog stručnog vijeća učitelja Glazbene kulture Međimurske županije, voditeljica Vijeća Klaudija Vidović, prof. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
88 Sabina Lončarić Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj Poštovani, učiteljica sam razredne nastave i radim 20 godina u struci. Svi koji radimo u razrednoj nastavi smo stručnjaci koji organiziramo odgojno-obrazovni proces, poznavajući pedagoške, didaktičke, metodičke i psihološke osnove koje i više nego zadovoljavaju zahtjevima učenika od 1. do 4. razreda. Upravo to dokazuju i rezultati TIMSS-a i PIRLS-a, studija koje su prije pet godina pokazale da je razredna nastava na visokoj razini – među prvih 10 zemalja svijeta. Prema tome učitelji razredne nastave dovoljno su kompetentni i za održavanje glazbene kulture! Cjelovito poučavanje u kojem je u središtu učenik jedan je od pristupa kurikulumskog poučavanja, osobito u razrednoj nastavi. Zato je nepotrebno raditi ikakve promjene u zaduženjima nastave glazbene kulture. Svaka škola, odnosno ravnatelj škole treba odlučiti tko će održavati nastavu. I do sada su u nekim školama, u 4. razredu glazbeni održavali učitelji predmetne nastave. Neki su ulazili i u 1.,2. ili 3. razred kad su učitelji razredne koristili bonus. Zašto bi se to sada promijenilo? Bitno je da učenike podučavamo glazbi i prenosimo ljubav prema glazbi. Uloga učitelja je da djecu nauče suradnji te bi istu trebali primijeniti u svojoj profesiji. Međusobno uvažavanje učitelja razredne i predmetne nastave je jedan od važnih faktora da pokažemo koliko se cijenimo. Srdačan pozdrav! Sabina Lončarić, mag.prim.educ., učitelj savjetnik Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
89 Igor Stojaković Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj Predloženu "Odluku o izmjeni odluke..." smatram nepotrebnom i štetnom. Učiteljima Glazbene kulture oduzima se puno toga bez valjanog obrazloženja. Učitelji razredne nastave ne gube punu satnicu ako učitelj GK predaje GK u četvrtim razredima. Izbacivanje "izvannastavne glazbene aktivnosti" upravo je bizarno. Zar više neće biti pjevačkih zborova u školama? Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi predviđa mogućnost da učitelji predmetne nastave predaju i u nižim razredima, tako da s te strane nije bilo razloga mijenjati prvobitnu Odluku. Ukratko, nitko nije bio na gubitku u prvoj verziji Odluke i nejasno je kako je i zašto do ovoga došlo. Pozdrav, Igor Stojaković, profesor povijesti i geografije Primljeno na znanje Poštovani, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
90 Meri Amadeo Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj Poštovani, učiteljica sam razredne nastave, savjetnica i dugi niz godina voditeljica županijskog stručnog vijeća. Imam 28 godina iskustva rada u nastavi. Naravno da želim da glazbena kultura bude integrirani dio mog poučavanja kao i dosada. Ovdje se mogu pročitati razni argumenti od NAS učitelja; ja mislim da je kompetencija neupitna i kod nas učitelja razredne nastave i kod učitelja predmetne nastave, svatko prema svojim potrebama i uzrastima, svi imamo potvrdu tj. diplomu za rad s učenicima, ako ćemo se prozivat tko kvalitetno, a tko manje kvalitetno radi svugdje ćemo naći i dobar i loš primjer poučavanja. To ostavljam svakome od nas na savjesti i odgovornosti. Nemojmo zaboraviti da se predmet voli zbog osobnosti učitelja, tj. onog tko ga predaje i s kolikim žarom predaje. Ono što ja smatram da nisu naučili, a trebaju da znaju, ja ih naučim. Svakom učeniku individualno pristupam i jako sam posnosna kada nakon 4 godine vidim to zajedništvo, tu energiju i glazbu. Učiteljica je tu da zavole školu, da ih pouče elementarnim znanjima i da beskrajno uživaju jedni s drugima. Glazba je život, a ja ne želim da ne bude sastavni dio mog poučavanja, jer je to ŠKOLA ZA ŽIVOT (u razredu, dio svakog predmeta, na terenskoj nastavi, priredbama, školi prirodi, izletima, natjecanjima...) Dopuštam uz suglasnosti učitelja i ravnatelja te prema potrebi škole da učitelji glazbene kulture uđu u 4 razred. Imam izvrsnu suradnju s kolegicama u predmetnoj nastavi i kolegama u glazbenoj školi. Prisustvovala sam državnom seminaru učitelja glazbene kulture, a neke sam kolege pozvala kao predavače na naš županijski skup. Učimo jedni od drugih za dobrobit nas samih i naših učenika. Istaknula bih da sam imala nekoliko pripravnica koje su polagale stručni ispit izabravši glazbenu kulturu. Povratna informacija od profesorice kod koje su polagale učinila me iznimno ponosnom što sam im bila mentorica. Bila bih jako sretna kada bi satnicu glazbene kulture s jednog sata tjedno povećali na makar dva sata tjedno na zadovoljstvo učenika i učitelja i zalažem se za to. Iskreno se nadam i zato pišem ovaj osvrt da će učitelji razredne nastave nastaviti integrirano poučavanje kao i dosad, a učitelji glazbene kulture naći rješenje svih svojih nedoumica i problema, te uz međusobno uvažavanje i podršku jedni drugima, nastaviti obavljati ono što volimo (poučavanje) najbolje kako znamo. S poštovanjem, Meri Amadeo, diplomirana učiteljica, savjetnica Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
91 Marijo Krnić Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj Poštovani, da se ne bi stekao dojam da nekritički favoriziram učiteljsku struku, evo i rezultata nekih istraživanja koje sam provela sa svojim studenticama, magistricama primarnoga obrazovanja. Riječi je o sljedećim radovima: 1. Dobrota, S., & Barbarić, S. (2017). Croatian elementary school students’ attitudes towards music lessons. The Journal of Music Education of the Academy of Music in Ljubljana, 26, 5-19. 2. Dobrota, S., & Conar, R. (2018) Stavovi učenika prema nastavi Glazbene kulture i Glazbene umjetnosti. Život i škola : časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja, 64 (1), 131-140. U prvom radu ispitani su stavovi učenika 2., 3., 7. i 8. razreda osnovne škole prema Glazbenoj kulturi. Rezultati potvrđuju kako mlađa djeca, odnosno učenici 2. i 3. razreda, u odnosu na učenike 7. i 8. razreda, imaju pozitivnije stavove prema nastavi glazbe. Do sličnih smo rezultata došli i u drugom istraživanju, u kojemu smo, osim učenika nižih i viših razreda osnovne škole, uključili i učenike gimnazija. Rezultati potvrđuju sličan trend: učenici razredne nastave pokazuju najveći afinitet prema nastavi glazbe, učenici predmetne nastave nešto niži, a učenici gimnazija najniži. Jasno je da se dobiveni rezultati mogu objasniti različitim razvojnim fazama učenika, razlikama u njihovim interesima i motivaciji, ali zasigurno dio zasluga za ovakve rezultate pripada učitelju razredne nastave! Srdačan pozdrav! izv. prof. dr. sc. Snježana Dobrota Primljeno na znanje Poštovani, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
92 Nives Petričević Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj Poštovani, učiteljica sam razredne nastave s 29 godina radnog iskustva u zvanju učitelja savjetnika.Tužno je čitati komentare naših kolega koji predaju Glazbenu kulturu i sjede s nama u zbornici , te na ovakav način blate naš rad. Učitelji razredne nastave imaju znanje , vještine i sposobnosti za predavati Glazbenu kulturu u nižim razredima osnovne škole! Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
93 Anita Habjanec Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj Vrući kesten zvan Glazbena kultura/ Glazbena umjetnost ponovno se pokazao prevelikim zalogajem, kojem niti ovaj sastav ministarstva nije dorastao. GK/GU pretrpjela je zaista velike gubitke po pitanju satnice, do sad. Nedopustivo je da (npr.) VJ dobiva dva sata unutar redovne satnice, uživajući tretman redovnog predmeta unutar satnice i izrazito agresivnom medijskom kampanjom traži promjenu statusa iz IN u RN (a tijekom vremena će je i dobiti zbog jasne sveze između politike i crkvenih struktura), a da se GK ponovno marginalizira i struci se zatvaraju tek odškrinuta vrata. Poštujući zakone, živeći u pravnoj državi, postavljamo pitanje: na temelju kojeg je zakona ministrica donijela ovu iznenadnu odluku? Na ovo pitanje tražimo konkretan i jasan odgovor, jer na njega imamo pravo. Nadalje, reformatorima su puna usta o opremanju škola. To se, izgleda odnosi samo na STEM područja, sve ostalo je u drugom planu (ili uopće nije u planu?). Kada smo već kod područja, glazba je UMJETNIČKO PODRUČJE, pa zahtijevamo da ovu reformu doista učinite NOVOM, jedinstvenom i posebnom, ostanete zapamćeni po jedinstvenim odlukama koje će donijeti istinski napredak i iskorak prema boljoj budućnosti. Proglasite li GK/GU i LK UMJETNIČKIM PODRUČJEM, dobit ćete sasvim nov, jasan i pregledan okvir u kojem ćete moći djelovati - teoretski i praktično. Kao što sada djelujete u STEM području. Europa je kolijevka glazbe, valjda niste zabrinuti za sredstva? Kada bi ste u umjetničko područje ulagali samo 50% sredstava koje ulažete u sportsko područje, naša struka bi doživjela preporod, u svakom smislu i na svim nivoima! Niti jedna struka ne prolazi ovako rigorozan način školovanja, kao glazbena, a da joj se to nigdje ne priznaje, da se nigdje ne vidi ta ogromna razlika u edukaciji, koja je našoj struci itekako vidljiva. Naprotiv - svi predmetni profesori su u OŠ/SŠ izjednačeni. NISU! Ne postoji Osnovna Povijesna škola, Osnovna Kemijska škola, Srednja Geografska škola.....ali, postoje Osnovne Glazbene škole i Srednje Glazbene škole koje učenici pohađaju paralelno s redovnim Osnovnim i Srednjim školama. Kako bi ste pokazali dosljednost, sustav uporno ignorira svu djecu koja završavaju paralelno dvije škole, pa im ne priznajete niti jedan bod tijekom prijava i upisa u Srednje škole. NEDOPUSTIVO! Ne želimo se upuštati ni u kakve osobne sukobe, ni na kom nivou, žalosno je čitati kako učitelji RN reagiraju na čitavu situaciju, ali činjenice govore same za sebe: u nastavi na našim OŠ trenutno je velik broj učitelja RN koji su završili Pedagošku Akademiju i po (starom) programu odslušali 5 semestara uklopljene GK. Nešto manji broj učitelja, novopridošlih, ima 4 godine obrazovanja. SVI profesori GK imaju iza sebe 6 godina OGŠ + 4 godine SGŠ + 4 godine MA = 14 godina čiste glazbe, ne uklopljene kao jedan od predmeta. Ovakav ignorantski stav doveo nas je do toga da nam iz učionica pod odmorom, iz autobusa, sa izleta i disko klubova trešte narodnjaci, da nam javna televizija u "zabavnim" emisijama plasira domaće i uvozne „cajke“, jer se na školama više ne ostavlja niti milimetra prostora biranoj glazbi, da su odavno ugašeni mnogi školski orkestri, da po 1 ili 2 entuzijasta na županijama održavaju probe zborova subotom ili kod kuće, pa nam se gase županijske smotre zborova, jer 1 zbor ne čini "smotru". Škola je izgleda prestala biti mjesto u koje djeca dolaze gajiti svoje talente. Ovdje je riječ o INA, IN ili FAN. Ako je to "Škola za život", onda je vrijeme da nam vi date svoju definiciju života, jer ovakva škola nije naša definicija života za djecu. I na kraju, da rezimiramo: nismo dobili saznanja na čemu temeljite duboko uznemirujuću odluku koja degradira našu struku, po tko zna koji puta. Čvrsto i odlučno zahtijevamo da presiječete bilo kakve diskusije koje vode u međusobna prepucavanja na svim razinama i hitno donesete odluku o umjetničkom području, te sate GK prepustite struci od 1. do 8. r OŠ ili do tog trenutka ostavite tekst Kurikuluma nastavnog predmeta GK/GU,(F. Učenje i poučavanje predmeta) onakvim kakvog je donijela radna skupina na temelju komentara s javne rasprave, potvrđenog od Ekspertne radne skupine i potpisanog od strane same ministrice. Uvedite red i kontinuitet u kvalitetu umjetničkog obrazovanja, a napose odgoja naših učenika. Učitelji Županijskog stručnog vijeća Glazbene kulture Krapinsko-zagorske županije: Marta Turkulin – Horvat, Tatjana Pokupec, Bosiljka Pavlović, Iva Povijač Cerovec, Anita Banjavčić, Katarina Rihtar, Andreja Vidović, Anita Habjanec,voditeljica Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
94 Adriana Strmotić Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj Poštovani! Čitajući komentare mislim kako je nužno objasniti nam svima zašto se uopće želi brisati ovaj članak odnosno postojeće stanje i što se zapravo time želi postići. Osobno ne razumijem motiv predlagača i zaista ih molim da nam protumače razloge i motive, odnosno projekcije novog stanja ako dođe do izmjene. Kao učiteljica RN svakako bih voljela skrenuti pažnju na osnovni koncept RN koji je usustavljen upravo prema specifičnim potrebama djece određene dobi i svatko tko imalo ima veze s RN zna koliko je važna integriranost poučavanja i vođenje jedne učiteljice odnosno učitelja. Koncept je već narušen ulaskom stranog jezika od 1.r. te vjeronauka, no kako nam upravo Škola za život omogućava integriraniju nastavu odgojni predmeti u RN postaju još jače povezani. O kompetencijama ne želim, no valjalo bi možda omogućiti kolegama iz predmetne nastave mjesec dana nastave u prvom razredu kao i kolegama iz RN koji mjesec srednje škole, onako, da se malo bolje razumijemo! Stoga, osim velikog pitanja ZAŠTO?, predlažem da se omogući svakom ravnatelju da prema specifičnostima svoje škole organizira nastavu za dobrobit i učenika i radnika. Ne mogu zamisliti da naše zborove ne vodi naša predivna prof.Ana Janković, koji su duša svih naših školskih događanja, ili da zbog ovakvih izmjena dođemo u situaciju da nam kvalitetni glazbeni umjetnici odlaze iz škola. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
95 Slavica Kelemen Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj „Prilika za izvrsnost“ „ Učenik u središtu nastavnog procesa“ „Nastava usmjerena na učenika“ Poštovani, ovo su samo neki naslovi koji su nas pratili proteklih godinu i nešto više dana. Ti naslovi su obećavali novi pristup kojeg trebamo biti svjesni svakog dana. Autonomija u poučavanju. Autonomija u odabiru poučavatelja? Nije dozvoljena. Briše se. Zašto zatvarati otvorene mogućnosti? Ovim uvodom iskazujemo svoje neslaganje s novim Nacrtom odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj. Ovu objavu je trebalo, naravno započeti i završiti glazbenom izvedbom. Tako je uobičajeno na svakom događaju. Tko priprema glazbene brojeve? Učitelji i nastavnici glazbene kulture i umjetnosti, kojima se oduzela satnica, oduzimaju udžbenici i opremu će dobiti (ako) kad svi ostali budu namireni. Nastavnici glazbene umjetnosti: Branka Srnec Tompa, Damir Rodiger Janja Vadjon Barbara Othman Nikša Kasaš Lucija Voćanec Mariela Zeljko Dora Faltak Petra Horvat Slavica Kelemen Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
96 Matea Petrić Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj Poštovani, Ne slažem se s novim Nacrtom odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj. Žao mi je što učitelji i učiteljice ovu raspravu očito uglavnom shvaćaju kao napad na profesiju i kroz cijelu raspravu čini mi se da se uglavnom mjeri kompetencija učitelja nižih razreda i predmetnih učitelja glazbene kulture. Mišljenja sam da je neupitna kompetencija profesora glazbene kulture jer glavne smjernice bi nam trebale biti dobrobit naših učenika. Kao dugogodišnji profesor mentor glazbene kulture sa sigurnošću mogu potvrditi, a to će potvrditi i moje kolegice razredne nastave kako je profesor glazbene kulture važna poveznica u četvrtom razredu njihovim učenicima, a o bogatstvu zborskog pjevanja ne moram niti govoriti. Radost na dječjim licima kada u četvrtom razredu uživo po prvi puta čuju klavir i pjevaju u živo....Mnogo kolega i kolegica je već kroz niz rečenica opisalo važnost ulaska profesora glazbene kulture u niže razrede tako da se nadam da će „Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbena kultura i Glazbena umjetnost za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj“ ostati istovjetna onoj objavljenoj u Narodnim Novinama u siječnju 2019. godine. Matea Petrić, prof mentor glazbene kulture Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
97 Helena Kovač Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj Poštovani, podržavam Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj. Učitelji razredne nastave u potpunosti su kompetentni održavati nastavu glazbene kulture u nižim razredima osnovne škole. Tijekom cijele akademske godine s njima provodim tu nastavu u konkretnom, prakseološkom okruženju. Sviraju, pjevaju, plešu, slušaju i analiziraju glazbene sastavnice određenih skladbi i sve to još povezuju s nastavnim sadržajima ostalih predmeta određenog razreda sukladno izvedbenom programu. Nema razloga niti izgovora zbog kojih bi im to bilo onemogućeno jer je glazbeno opismenjivanje od 2006. god. izbačeno iz Nastavnog plana i programa za osnovnu školu, a to je bio jedan od glavnih razloga uvođenja predmetnog nastavnika glazbe u razrednu nastavu ( 4. r.). U silabusima Muzičke akademije ne postoji metodički sadržaj koji bi učitelje glazbene kulture ( i sve ostale koji su zaposleni na tim radnim mjestima, a nisu za to školovani) osposobljavao za rad u razrednoj nastavi, dakle diploma Akademije ne čini ih kompetentnima za takvo radno mjesto. Silabusi Učiteljskih fakulteta uz sve matične predmete te psihološke, pedagoške, didaktičke i metodičke sadržaje primjerene učeniku primarnog obrazovanja, daju takvu kompetenciju za razrednu nastavu. U svakoj struci ima djelatnika koji svoj posao obavljaju površno, bez angažmana i ambicija i onih koji osjećaju strast prema poslu i kojima je to životni poziv. Ovih drugih je puno više i među učiteljima razredne nastave i glazbene kulture pa nema potrebe sukobljavati se preko djece. Svatko bi trebao raditi svoj dio posla najbolje što zna i može jer dijete bi uvijek trebalo biti u prvom planu, ili možda ne? Diana Atanasov Piljek Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
98 Kristina Vladušić Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj Poštovani, Županijsko stručno vijeće nastavnika Glazbene umjetnosti Zagrebačke, Krapinsko-zagorske, Karlovačke županije i Grada Zagreba, koje ukupno broji 58 članova, ovom prilikom iznosi svoj stav vezan uz izmjene Odluke donošenja kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj. Potaknuti činjenicom da se u Kurikulumu nastavnog predmeta Glazbena kultura za osnovne škole i Glazbena umjetnost za gimnazije, njegovoj glavi F. UČENJE I POUČAVANJE PREDMETA, odnosno poglavlju Uloga učitelja, brišu riječi: U prvom i drugom razredu osnovne škole nastavu Glazbene kulture izvodi učitelj primarnog obrazovanja. Nastavu Glazbene kulture u trećem razredu, ovisno o organizacijskim mogućnostima škole, izvodi učitelj primarnog obrazovanja ili predmetni učitelj glazbe. Nastavu Glazbene kulture od četvrtog razreda osnovne škole i u srednjoj školi izvodi predmetni učitelj/nastavnik glazbe. Svakom učitelju Glazbene kulture / Glazbene umjetnosti treba omogućiti da sukladno sklonostima i preferencijama učenika organizira i oblikuje redovnu, izbornu i fakultativnu nastavu glazbe te izvannastavne glazbene aktivnosti., tražimo odgovore na pitanja koja ćemo predstaviti u nastavku. Koji su razlozi tj. zašto se u tako kratkom vremenu od prvotnog donošenja Kurikuluma (od siječnja 2019. do lipnja 2019.) mijenja mišljenje o tome tko može izvoditi nastavu glazbene kulture u trećem razredu osnovne škole? Koji su razlozi uklanjanja predviđene mogućnost rada učitelja glazbene kulture u trećem razredu osnovne škole? Temeljem kojih činjenica se donosi odluka o promjeni mogućnosti rada učitelja glazbene kulture i u četvrtom razredu? Tko je inicijator navedenih promjena? Zabrinuti smo zbog ove Odluke jer nismo sigurni je li inicijator ove promjene svjestan da je brisanjem glave F doveo u pitanje kompetencije nastavnika glazbene kulture? Kako je moguće da učitelj glazbene kulture više nije kompetentan izvoditi nastavu u četvrtom razredu tj. ne zadržava postojeće stanje? Odluka iz Narodnih novina 7/19, pod II. navodi da se s početkom njezine primjene stavlja van snage NPiP, a pod IV. Iste odluke primjena za četvrti razred propisuje se od šk. god. 2021./22. iz čega proizlazi da tada možemo očekivati liste viškova, otkaze ili izmijenjene ugovore. Brisanjem ovog poglavlja dovedeno je u pitanje i izvođenje izborne i fakultativne nastave te drugih aktivnosti poput pjevačkog zbora, orkestra, školskih bendova, pjevačkih skupina i brojnih izvannastavnih aktivnosti koje potiču aktivno bavljenje glazbom učenika u školama. Zašto se to radi i je li se pritom razmišljalo o interesima i potrebama učenika? Pjevanje pozitivno utječe na razvoj djeteta, ali pjevanje u školi zahtijeva pravilnu postavu glasa, razvija se govor (sve domene), koncentraciju, učenici se suočavaju s tremom, zajednički surađuju s drugim učenicima itd. Bavljenje glazbom i učenje o glazbi nije puka zabava, ona čini djecu radosnima, no treba naglasiti da djeca pritom usvajaju i spoznaju glazbu, usvajaju vještine i znanja. Kvalitetan rad mora biti ciljano i pedagoški osmišljen, a da bi se sve navedeno ostvarilo to mora raditi stručna osoba. Na kraju ćemo navesti ono najvažnije, a to je dobrobit bavljenja glazbom: glazba razvija emocionalnu inteligenciju, kreativnost i važna je za mentalno zdravlje djece. U članku F navedene su kvalifikacije učitelja i nastavnika, a brisanjem članka F postaje moguće da bilo tko predaje Glazbenu kulturu i Glazbenu umjetnost, stoga predlažemo da se navedu zvanja učitelja i nastavnika kao što je to učinjeno u Kurikulumu nastavnog predmeta Informatike. Brisanjem poglavlja F proizlazi da Odluka nikako ne ide na dobrobit onih zbog kojih se provodi Kurikularna reforma, a to su naši učenici te želimo vjerovati da je do ovog propusta došlo slučajno. Slijedom gore navedenog, Županijsko stručno vijeće nastavnika Glazbene umjetnosti Zagrebačke, Krapinsko-zagorske, Karlovačke županije i Grada Zagreba predlaže da „Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbena kultura i Glazbena umjetnost za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj“ ostane istovjetna onoj objavljenoj u Narodnim Novinama u siječnju 2019. godine. U ime Županijskog stručnog vijeća nastavnika Glazbene umjetnosti Zagrebačke, Krapinsko-zagorske, Karlovačke županije i Grada Zagreba, voditeljica Vijeća Kristina Vladušić, prof. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
99 Luizela Botica Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj Poštovani! Učiteljica sam razredne nastave s trideset godina radnog staža. Više od dvadeset godina mentorica sam studentima Učiteljskog studija na Metodici nastave glazbene kulture. U potpunosti sam kompetentna za realizaciju nastave Glazbene kulture u prva četiri razreda osnovne škole. Školujemo se da predajemo šest predmeta. Predlaganje da nam se oduzme pravo predavanja, danas Glazbene kulture, a sutra bilo kojeg drugog predmeta je napad na učiteljsku profesiju, naše profesore i na kraju na fakultet koji smo završili! Luizela Botica, dipl.učiteljica razredne nastave Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
100 Jelena Kero Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj Poštovani, slažem se s Nacrtom odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture. Učiteljice/učitelji su metodički, pedagoški i didaktički kompetentniji na primjeren način podučavati djecu ranog školskog uzrasta. Mi uvijek tražimo korelaciju među nastavnim predmetima, pa tako i sa Glazbenom kulturom. Dakako, osnovni cilj poučavanja i jest da učenici povezuju nastavne sadržaje. Smatram da to ne može nitko bolje odraditi od učiteljice/učitelja. Slažem se da je glazba umjetnost i da ju tako treba tretirati, ali ne može se dovoditi u pitanje stručnost učiteljica/učitelja. Za znanje i stručnost su odgovorni naši izvrsni profesori iz kolegija vezanih za glazbu. Osposobili su nas za izvođenje nastave. Prema tome, naša stručnost je neupitna. Naglasila bih još da sam za stručni ispit, koji sam uspješno položila, odabrala Glazbenu kulturu. Sve što sam naučila na fakultetu primjenjujem u nastavi Glazbene kulture. Svjesno i odgovorno obavljam svoj posao, a povratne informacije mi daju učenici koji ne skidaju osmijeh s lica, a njihova sreća pršti na sve strane. Meni i njima je žao što glazbenu nastavu imamo samo jednom tjedno. Zna se koja je uloga učitelja te zbog toga predmetni učitelji ne predaju od prvoga razreda. Srdačan pozdrav! Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
101 Kristina Dražeta Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj Poštovani, učiteljica sam razredne nastave i smatram da sam u potpunosti kompetentna za realizaciju nastave Glazbene kulture u razrednoj nastavi. Moje mišljenje rezultat je znanja i vještina koje sam stekla na Učiteljskom fakultetu na kojem smo pohađali brojne praktikume i metodike koje su nas teorijski i praktično osposobile za rad s djecom u dobi od 7 do 10 godina. Čitajući komentare onih koji smatraju da nismo dovoljno kompetentni za kvalitetnu realizaciju nastave, pitam se hoće li ubrzo i ostali predmetni nastavnici početi preuzimati i ostale predmete jer su stručniji od nas, običnih učitelja? U praksi sam uočila da učenici ne reagiraju baš pozitivno na nova lica jer su vezana za svoju učiteljicu/učitelja s kojom provode najviše vremena i koji to mogu iskoristiti na različite pozitivne načine. Jako je bitno sadržaje nastave Glazbene kulture povezati sa sadržajima ostalih nastavnih predmeta, a tko je u tome bolji od razrednog učitelja? Kristina Dražeta, učiteljica razredne nastave Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
102 Jelena Višić Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj Poštovani, Smatram da su učitelji primarnog obrazovanja educirani tj kompetentni metodički i psihološki za pristup djeci od 1. do 3. razreda za prenošenje znanja iz Glazbene kulture. Sadržaje prenose na primjeren način jer su tijekom studiranja osposobljeni za realizaciju i ovog predmeta. Svakodnevno su s djecom i sadržaje Glazbene kulture često koreliraju i u drugim nastavnim predmetima, a ne samo jedan sat tjedno. Učenici bi uvođenjem predmetnog nastavnika dobili još jednu novu osobu u osjetljivom periodu početka školovanja a s psihološkog aspekta to nije preporučeno. Ja kao učiteljica razredne nastave, smatram da je ovo direktan atak na dignitet naše struke i zaista ne mogu i ne želim zamisliti da više neću pjevati, slušati skladbe, plesati, improvizirati, svirati i razvijati glazbenu kreativnost sa svojim učenicima. Jelena Višić, učiteljica razredne nastave Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
103 Irena Garaj Pavlić Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj Poštovane kolege, Javljam se s komentarom kao nastavnik glazbene kulture sa 25.g radnog iskustva . Jako sam tužna što se o ovom slučaju uopće vodi rasprava . Žalosno je što se na raspravu javljaju profesori sa fakulteta kojima je samo cilj dokazati tko je koga što naučio i tko je na kojem fakultetu više i duže učio sve vezano za glazbu. Dragi profesori kada ste zadnji puta došli na nastavu od 1-4. razreda i vidjeli , čuli ili održali sat djeci pa da možete suditi tko je sposoban za rad s djecom , a tko nije. Budimo iskreni, na jednoj i drugoj strani ima onih koji to dobro ne rade, ali ima puno onih koji su vrlo uspješni. Da li znate što sve učiteljice moraju raditi u razrednoj nastavi? Vidjeli bi vas kako bi pjevali, plesali ili svirali kad se nađete u razredu sa 30 učenika koji sami ne mogu ni na toalet ili plaču jer im se roditelji rastaju ili rade do 19h pa svakodnevno kasne po svoje dijete u školu. Nije vam jasno da su učiteljice toj djeci majke i očevi i da sva briga prelazi na njih. Drage kolegice razredne nastave , da li vam to treba? Morate priznati da ima jako puno onih koji glazbenu kulturu smatraju samo kao puštanje glazbe preko nosača zvuka i bubanje teksta na pamet , a kad krenu problemi oko javnog nastupa rijetko tko se snađe. Smatram da su djeca u četvrtom razredu dovoljno zrela da prihvate novog i stručnog nastavnika ,a da svoju učiteljicu zapamte po njenim kvalitetama ,stručnosti i dobroti za ono za što su se i školovali. Pa prema tome svaki neka radi svoj dio posla kao što je to radio i do sada , pomažimo jedni drugima jer jedino tako možemo opstati ,a oni koji svjesno ,nesvjesno ili namjerno rade nemir razmislite o svojim postupcima jer se sve vraća kao bumerang. Irena Garaj Pavlić , prof, glazbene kulture Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
104 Marko Jašek Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj Poštovani, ne podržavam Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj. Učitelj sam Glazbene kulture u osnovnoj školi i već 11 godina predajem taj predmet od 4. do 8. razreda. Ne mogu reći da učitelji razredne nastave nemaju nikakve kompetencije i vještine za predavanje Glazbene kulture, ali smatram da se te kompetencije ne mogu usporediti s kompetencijama i vještinama učitelja koji se najmanje 14 godina školovao i svoje usavršavanje podredio samo jednom predmetu, Glazbenoj kulturi. Kod djece u nižim razredima pjevanje je najomiljenija aktivnost. Učitelj kod učenja pjesme treba paziti na opseg dječjih glasova, te često pjesmu treba transponirati na licu mjesta, a svojim sviranjem i pjevanjem treba zainteresirati učenike da uživaju u učenju glazbe. Svaki učitelj želi sve najbolje za svoje učenike, zato smatram da bi Glazbenu kulturu već od prvoga razreda trebao predavati predmetni učitelj kao što je slučaj kod engleskoga jezika i vjeronauka. Dakle, ne samo da je nedopustivo oduzeti satnicu učiteljima GK u 4. razredu, potrebno su je dati i za učenike od 1. do 3. razreda! Primljeno na znanje Poštovani, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
105 MIA IVANČEV Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj Poštovani, prije pet godina završila sam Učiteljski studij. Smatram da su učiteljice razredne nastave kompetentne za držanje nastave glazbene kulture u razrednoj nastavi te da nema potrebe da učitelji glazbene kulture ulaze u niže razrede. Mislim da nam u prilog ide i to što smo educirane za to da na metodički, pedagoški i didaktički primjeren način podučavamo djecu od 7 do 10 godina. Bolje poznajemo tu djecu jer dosta vremena provodimo s njima, bolje se znamo približiti i prilagoditi tom uzrastu. Nije isto raditi u razrednoj i predmetnoj nastavi. Tijekom ovih pet godina radila sam i u jednom i u drugom dijelu u različitim predmetima i vidim koliko je velika razlika - različiti uzrasti traže različite načine rada, nema potrebe za miješanjem. Naravno, iz svakog predmeta stručniji će biti profesori koji predaju taj predmet, ali nije sve u tome. Da jest ne bi uopće bilo potrebe za učiteljicama, već bi sve obavljali učitelji/profesori određenih predmeta. Mi učiteljice često koreliramo glazbenu kulturu s ostalim predmetima. Mislim da je lakše jednoj osobi osmisliti i provesti nastavu na takav način nego se dogovarati s profesorima različitih predmeta. Dosta učiteljica ima i osnovno glazbeno obrazovanje. Među njima sam i ja, a uz to sam i godinama pjevala u različitim zborovima. Volim taj predmet i ne osjećam se "spašeno" ako u četvrtom razredu taj predmet preuzme učitelj glazbene kulture. Tijekom studija imala sam izvrsne profesore iz kolegija vezanih uz glazbenu kulturu. Oni su prenosili znanje i svoju ljubav prema tom predmetu, a način rada na koji su nas oni podučavali je toliko ljepši od onoga kojim su mene podučavali i u osnovnoj i u srednjoj školi, a pri tome mislim na profesore glazbene kulture. Mislim da učenici vole način na koji radimo s njima, dobro napreduju i nema potrebe u ovom smislu mijenjati nešto što je dobro. Mislim da bismo trebali svoje napore usmjeriti prema ideji povećanja satnica glazbene kulture umjesto u mijenjanje nečega što već dobro funkcionira. Mia Ivančev, mag. prim. educ. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
106 Nikolina Brajkovic Draguljic Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj Poštovani, Ne slažem se s novim Nacrtom odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj. Prema potrebama i interesima učenika daje se mogućnost rada predmetnim učiteljima sa čime bi se zasigurno složio i veliki broj učitelja razredne nastave. To potvrđuju iskustva mnogih učitelja Glazbene kulture koji izvode nastavu u nižim razredima kada učitelji RN koriste tzv. bonuse, a učiteljice jedva čekaju da uđemo u 4. razrede. Ako želimo kvalitetno provesti izvannastavne aktivnosti npr. postići sa zborom državne rezultate, moramo ući u niže razrede kako bi ih animirali za aktivnosti. Ove godine nisam imala niti jednu zborašicu u 4.razredima jer nisam predavala, a prošle godine 12 učenica. Mislim da ih više možemo animirati mi profesori jer radimo vježbe sa glasom i stručniji smo od razrednih učiteljica. Ne ponižavam razredne učiteljice, već štoviše i one vole da im preuzmemo 4.razrede pa čak i kad ne predajemo nas traže pomoć. Surađujemo odlično i sretne su kad preuzmemo razred. Škola za život bi trebala podržavati rad profesora glazbe u 4.razredu. Smatram da e veliki propust ako ne radimo u 4.razredima jer to je budućnost za daljnja glazbena napredovanja. Nadam se da će ministrica omogućiti rad prof.glazbe u 4.razredima pa i 3.razredima jer ipak smo u Školi za život. Nikolina Brajković Draguljić, prof.mentor Voditeljica ŽSV Bjelovarsko-bilogorske županije Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
107 Snježana Stojaković Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj Poštovani, Ne podržavam Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj. Učiteljica sam glazbene kulture u OŠ 25 godina i cijelo vrijeme predajem i u četvrtom razredu. Ne slažem se s ishitrenim, nepromišljenim odlukama koje utječu na kvalitetu obrazovanja mladih. Ne postoji niti jedan razlog da se umanjuje kvaliteta u nastavi glazbene kulture! Okruženi glazbom sumnjive vrijednosti i namjene, dužni smo mladima omogućiti što više lijepe i kvalitetne glazbe kroz različite aktivnosti. Pjevanje, sviranje, plesanje, slušanje, stvaranje moguće je samo uz educiranog učitelja koji može planirati, izvoditi, pratiti i razvijati glazbene sposobnosti svakog učenika. U Finskoj glazba i druge umjetnosti u nastavi su zastupljene s 50%. U Sloveniji glazbena kultura pokriva dva sata tjedno, a u Mađarskoj i do 5 sati! Prema ovoj odluci, ostaje nam baviti se glazbom u školi samo jedan sat tjedno! Izostaju izborne i izvannastavne aktivnosti koje su prava mjesta razvijanja glazbenog života mladih u obrazovnim ustanovama. Prema Članku 52, 4. st. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi “za učenike od prvog do četvrtog razreda osnovne škole može se organizirati predmetna nastava ako je to predviđemo nastavnim planom i programom.” Donošenjem Nacrta odluke takva se mogućnost za Glazbenu kulturu nastoji izbaciti iz plana i programa, odnosno kurikuluma. Stoga je postojeće obrazloženje, prema kojemu su sporni dijelovi izbačeni iz kurikuluma jer su protuzakoniti, potpuno promašeno. Ovakva bi odluka dovela do dalekosežnih posljedica: 1. Umanjila bi se kvaliteta nastave na štetu učenika. 2. Bilo bi iznevjereno kurikularno načelo slobodnog planiranja nastave, izvannastavnih aktivnosti te kultrunog života škole i zajednice. 3. Ukidanjem mogućnosti rada u nižim razredima bio bi ugrožen socijalni položaj brojnih učitelja Glazbene kulture (većina njih već desetljećima predaje u četvrtim razredima). Zar je moguće da će ovaj Kurikulum, od kojega toliko očekujemo, predstavljati korak unatrag? Snježana Stojaković, prof. glazbene kulture, učitelj savjetnik, voditeljica Županijskog stručnog vijeća glazbene kulture Grada Zagreba Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
108 Marijana Andrišek Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj Slažem se s novim Nacrtom odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za OŠ i Glazbene umjetnosti za gimnazije u RH. Učiteljica sam razredne nastave i kompetentna sam za sve glazbene komponente koje su definirane ishodima u prva tri razreda osnovne škole. Kurikulumski pristup poučavanju implicira cjelovito poučavanje ,prvenstveno u razrednoj nastavi. Sve glasniji zahtjevi za izuzimanjem nastavnih predmeta kultura iz djelokruga učitelja razredne nastave, svakako ne vode putu cjelovitog poučavanja. Mi, učitelji razredne nastave, nismo glazbeni eksperti, nismo ni matematički, nismo ni likovni, ali smo dovoljno educirani za ono što jesmo: učitelji razredne nastave. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
109 Anita Habjanec Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj Ne slažem se s novim Nacrtom odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj. Predmetni kurikulum GK/GU nije donesen preko noći, oblikovan je od RS, prošao je e-savjetovanje, odobren je od ERS, potpisan od strane ministrice Divjak i objavljen u Narodnim novinama sredinom siječnja 2019. Odakle ideja za njegovim brisanjem, upravo sada, pet mjeseci nakon objave, na kraju nastavne godine, kada je intenzitet rada i broj poslova najveći: završne školske svečanosti, sjednice RV, UV, NV, razrednički poslovi…, u vrijeme čak tri blagdana? Bez ikakve najave i objašnjenja odlučeno je brisanje teksta koje za sobom povlači mnoge posljedice. Pitam se: “Čemu služi ovo e-savjetovanje?“, ponavljanju svih zahtjeva i problema koji su izrečeni i djelomično usvojeni na prethodnom savjetovanju, stvaranju razdora između kolega razredne i predmetne nastave koji u konačnici moraju surađivati ako žele dobro raditi svoj posao, na dobrobit svojih učenika? Svi nacionalni kurikulumski dokumenti oblikovani su s idejom o djetetu i mladoj osobi kao o središnjem sudioniku odgojno-obrazovnoga procesa koji zahtijeva i podrazumijeva visoku stručnost odgojno-obrazovnog rada, pa zar u našoj državi najosposobljeniji za poučavanje GK/GU nisu upravo, prema svojim kvalifikacijama, učitelji/nastavnici GK/GU? Zašto brisati mogućnost, ponavljam, samo mogućnost, da upravo ti najkvalificiraniji učitelji uđu u što niži razred. Ali još je žalosnije da je tim nepromišljenim činom, jednim kratkim „briše se“ , oduzeto pravo organizacije predmetne nastave u 4. razredu, koje se u našem školstvu provodi više od dvadeset godina. Težnja ove kurikularne reforme i suvremene škole je otvorenost i prilagodljivost procesa nastave. Zašto onda brisati rečenicu: “Svakom učitelju Glazbene kulture / Glazbene umjetnosti treba omogućiti da sukladno sklonostima i preferencijama učenika organizira i oblikuje redovnu, izbornu i fakultativnu nastavu glazbe te izvannastavne glazbene aktivnosti.“ ? Rečenica je i stavljena u kurikulum nakon e-savjetovanja i iskaza velikog broja učitelja /nastavnika kao potreba, nužnost, jedno pravno uporište na koje se učitelji/nastavnici mogu pozvati kada žele organizirati neki od oblika nastave za koju su učenici iskazali interes, jer očito po pitanju organizacije takve nastave u školama postoji problem. Zahtjevi kurikuluma za nastavni predmet GK/GU su visoki, u dokument su stavljeni zbog dobrobiti naših učenika, nemojte nas svojim odlukama onemogućavati u izvršavanju istih. S poštovanjem, Anita Habjanec,prof. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
110 Bosiljka Pavlović Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj Poštovani, ne podržavam promjenu Odluke o donošenju Kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj. Učiteljica sam glazbene kulture koja predaje učenicima od 1. do 8. razreda. U nižim razredima imam sveukupno 6 sati nastave zbog korištenja bonusa pojedinih učiteljica i nastavu u 4. razredu. Škola u kojoj radim dovoljno je velika da u njoj imam punu satnicu i bez toga, stoga ovdje nije riječ o popunjavanju satnice, nego o suradnji učiteljica razredne nastave (čija kompetencija nije nikad dovedena u pitanje) i predmetne učiteljice glazbene kulture. Komentari koji se mogu iščitati od pojedinih kolegica razredne nastave vjerojatno proizlaze iz straha i neznanja, jer očito nisu imale priliku vidjeti kako to izgleda „na terenu“. Nitko nikome ništa ne uzima, učiteljice razredne nastave se ne smatraju manje kompetente ako glazbenu kulturu predaje predmetna učiteljica i djeca nemaju nikakvih problema što im u razred „ulazi “ predmetna učiteljica (i u prvom razredu). S učiteljicama razredne nastave dogovaram i prema njihovim potrebama pripremam točke i pjesme za razredne priredbe, igrokaze i sl. I nitko se ne osjeća zakinut ni manje kompetentan. Tako to u mojoj školi funkcionira godinama na zadovoljstvo učenika, učiteljica razredne nastave i mene, stoga ne razumijem potrebu da se pojedine učiteljice razredne nastave izjašnjavaju kako su dovoljno kompetentne da održavaju nastavu glazbene kulture u svojim razredima, kad to uopće nije dovedeno u pitanje. Ključna riječ u cijeloj priči je mogućnost. Treba ostaviti mogućnost da učitelji i ravnatelji sami odluče što je za učenike i njih najbolje, ovisno o organizacijskim mogućnostima škole, jer ima učitelja razredne nastave koji žele da im učitelji glazbene kulture predaju u nižim razredima, stoga će i oni ostati bez prava izbora. Smatram nedopustivim brisanje rečenice iz kurikuluma: Svakom učitelju Glazbene kulture / Glazbene umjetnosti treba omogućiti da sukladno sklonostima i preferencijama učenika organizira i oblikuje redovnu, izbornu i fakultativnu nastavu glazbe te izvannastavne glazbene aktivnosti.“ Mi kao da opet kaskamo za naprednim državama koje su odavno shvatile da za napredak nije dovoljno ulagati samo u STEM područje, nego se sve više upotrebljava izraz STEAM područje (gdje A pretstavlja art - umjetnost). Do spoznaje da je ulaganje u umjetničko područje neophodno, vjerojatno ćemo doći za mnogo godina... kad krene još jedna reforma... Najviše učenika u školama je zastupljeno u glazbenim i sportskim aktivnostima, stoga će brisanjem navedene rečenice iz kurikuluma najviše izgubiti upravo oni. Bojim se da je ova odluka donesena brzopleto, nepromišljeno i uz pritisak, jer da se samo malo istražilo kako to funkcionira u školama u kojima glazbenu kulturu u nižim razredima predaje predmetni učitelj i kolika je zastupljenost učenika u izvannastavnim glazbenim sadržajima škole, do ove odluke ne bi nikad došlo. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
111 Sandra Poštić Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj Poštovani! U trenutku uvođenja reforme školstva kojoj je cilj (nadamo se) popraviti dosadašnje loše stanje našeg obrazovanja, bilo kakve nepromišljene i ishitrene odluke bez detaljne analize postojećeg stanja i konzultacija struke iz prakse čine se vrlo neozbiljnim potezom. Učiteljica sam glazbene kulture više od 23 godine i predajem od 4. do 8. razreda. Ne dovodim u pitanje kompetentnost učiteljica RN, jer radim u velikoj školi u kojoj je većina njih završila i glazbenu školu, pa stoga vrlo stručno obavljaju nastavu glazbene kulture u nižim razredima. No, godinama predajem u 4-im razredima i nikada nijedna od učiteljica nije imala ništa protiv. Čak štoviše, time im je otvorena mogućnost da se posvete izvannastavnim aktivnostima pjevačkih, plesnih i glazbeno scenskih skupina i na tom polju izvrsno surađujemo kako u nastavi , tako i na raznim priredbama ili velikim školskim projektima. Moja nastava glazbene kulture od 4-og do 8-og razreda temelji se na sviranju u nastavnom procesu (uz pjevanje, slušanje, pokret, ples i stvaralački rad). Zahvaljujući izvrsnom ravnatelju imam odlično opremljenu učionicu sa instrumentom za svakog učenika. Dakle, kao što posao učitelja glazbene kulture zahtijeva specifična znanja, sposobnosti i kompetencije, tako zahtijeva i specijaliziranu učionicu za izvođenje takve nastave što na žalost, čak ni u predmetnoj nastavi nije slučaj, a kamoli u razrednoj. Prema tome, učiteljice RN ako su i educirane provoditi nastavu glazbene kulture ne mogu to ostvariti, jer njihove učionice nisu opremljene za takvu nastavu. Kako u središte reforme stavljamo učenika, onda je neupitno gdje i tko treba provoditi nastavu glazbene kulture u 4-im razredima, a po mogućnosti i u 3-im. To su učionice i učitelji glazbene kulture predmetne nastave. Iz moje učionice izlaze učenici koji pjevuše melodije klasične glazbe koje su naučili svirati i dolaze na sljedeći sat pitajući: „Hoćemo li i danas svirati?“. Nedavno sam u 3-em razredu imala zamjenu glazbene kulture i učenici su mi rekli da im je to najbolji sat glazbenog ikad! Ne zato što sam ja čudo, nego zato što su po prvi puta u životu svirali i to Haydnovu simfoniju! I ono najvažnije: glazbena kultura 21. stoljeća obuhvaća aktivno pjevanje, slušanje glazbe, pokret, ples, stvaralački rad, sviranje i skupno muziciranje kako na samoj nastavi, tako i u izvannastavnim aktivnostima. To je vrlo zahtjevan posao koji iziskuje bezbroj različitih vještina, sposobnosti i kompetencija. Iz toga proizlazi da glazbena kultura danas pjevanjem razvija govorne vještine, samopouzdanje, socijalizaciju, pamćenje, smanjuje stres, ima terapeutski učinak.. da aktivno slušanje glazbe potiče koncentraciju, logičko razmišljanje, rasuđivanje, promišljanje, analiziranje i povezivanje.. da pokret i ples razvijaju psihomotorne vještine, koordinaciju, koncentraciju.. da sviranje razvija fine motoričke vještine, odgovornost, koncentraciju, samokontrolu.. da skupno muziciranje utječe na razvoj sposobnosti suradljivosti, timskog rada, pamćenje, disciplinu, multitasking, koncentraciju, odgovornost, osjećaj pripadanja skupini.. da stvaralački rad potiče i razvija maštu, kreativnost, socijalne i društvene vještine, samopouzdanje kod javnih nastupa, stvaralačke sposobnosti.. Ne treba zaboraviti da glazbena kultura u OŠ ima pozitivan i terapeutski utjecaj na djecu s poteškoćama, te pruža priliku i djeci slabijeg imovinskog stanja ili djeci putnicima da se glazbeno izraze. Dakle, glazbena kultura razvija aktivnog sudionika nastave i sve njegove kognitivne vještine i sposobnosti diže na višu razinu , te općenito utječe na kvalitetniji, uspješniji i vedriji razvoj djeteta u svim životnim područjima. Također odgaja kulturnu osobu, budućeg intelektualca i posjetitelja raznih kulturnih događanja i priredbi, te razvija svjesnost o vrijednosti vlastite kulturne i tradicijske baštine. Ako sve navedeno nije cilj ove reforme onda se bojim da idemo u potpuno krivom smjeru i da smo utrčali u krivi vlak.. Apeliram na sve nadležne, da dobro promisle o budućnosti naše djece i našeg obrazovanja, te ponište Odluku donesenu 10. lipnja 2019., usklade Zakon, Pravilnike i Odluke, a sve za dobrobit glazbe koja je neizostavan dio naših života i izuzetno važna za kvalitetan odgojni, kulturni, socijalni i kreativni razvoj naših budućih generacija. Sandra Poštić, prof.glazbene kulture, učitelj savjetnik, voditelj Županijskog stručnog vijeća glazbene kulture Koprivničko-križevačke županije Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
112 Sandra Ivančić Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj Poštovani, Ne podržavamo Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj jer nema uporišta u postojećim zakonskim aktima kojima je definirana i regulirana: 1. Nastavni plan i program za osnovnu školu, NN 102/2006, (Glazbena kultura, Uvod): „Osim redovne nastave, glazbena nastava u osnovnoj školi uključuje izbornu nastavu, izvannastavne aktivnosti (zbor, instrumentalne i vokalne skupine, folklor, ples, glazbenu slušaonicu, raznovrsne glazbene projekte) te nastavu izvan učionice, u prvom redu posjete glazbenim priredbama (Hrvatska glazbena mladež i dr.). Posebnu pozornost zaslužuju ansambli: zbor i mogući orkestri. Oni su, a ne nastava u razredu, prava mjesta aktivnoga muziciranja. Nužno je da se nastava glazbe održava svakoga tjedna. Blok-satovi ne odgovaraju prirodi predmeta. Specijalizirana učionica je conditio sine qua non uspjele nastave glazbe.“ 2. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi NN 87/2008, Članak 27. : (1) Nastavnim planom i programom utvrđuje se tjedni i godišnji broj nastavnih sati za obvezne i izborne nastavne predmete, njihov raspored po razredima, tjedni broj nastavnih sati po predmetima i ukupni tjedni i godišnji broj sati te ciljevi, zadaće i sadržaji svakog nastavnog predmeta. (2) Izborni predmeti obvezni su tijekom cijele školske godine za sve učenike koji se za njih opredijele, a učenik bira izborni predmet ili izborne predmete na početku školske godine. (3) Učenik može prestati pohađati izborni predmet nakon pisanog zahtjeva i obrazloženja roditelja učenika i učenika učiteljskom vijeću do početka školske godine pod uvjetom da obveznu satnicu zamijeni drugim izbornim predmetom ili aktivnošću u školi. (5) Nastavni plan i program osnovne škole sadrži obvezne i izborne predmete. (6) Nastavni plan i program gimnazija sadrži zajednički, izborni i fakultativni dio. (8) U zajedničkom općeobrazovnom i posebnom stručnom dijelu nastavnog plana i programa nalaze se i izborni predmeti od kojih učenik bira jedan ili više predmeta prema svojim interesima i sklonostima. (9) Zajednički dio nastavnog plana i programa gimnazije sadrži nastavne predmete koji su obvezni za sve učenike određene vrste programa, a izborni dio obuhvaća predmete od kojih učenik obvezno bira jedan ili više nastavnih predmeta prema svojim sklonostima. (11) Fakultativni dio nastavnog plana i programa u srednjoj školi obuhvaća nastavne predmete, odnosno nastavne sadržaje kojima se zadovoljavaju interesi učenika u skladu s mogućnostima škole te sadržaje i oblike slobodnih aktivnosti. Ako se učenik srednje škole opredijeli za fakultativni predmet, dužan ga je pohađati tijekom nastavne godine. (12) Nastavni plan i program iz stavka 5. ovog članka te zajednički i izborni dio nastavnog plana i programa donosi ministar, a fakultativni dio srednja škola. Školski kurikulum i godišnji plan i program rada školske ustanove. 3. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi NN 87/2008, Članak 52.: (3) Za učenike od prvog do četvrtog razreda osnovne škole, nastava se organizira kao razredna, a za učenike od petog do osmog razreda kao predmetna nastava. (4) Iznimno od stavka 3. ovog članka, za učenike od prvog do četvrtog razreda osnovne škole može se organizirati predmetna nastava ako je to predviđeno nastavnim planom i programom, a za učenike s teškoćama od petog do osmog razreda osnovne škole, može se organizirati razredna nastava. 4. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi NN 68/2018, Članak 10 donosi izmjene Članka 27. ZOOSŠ-u, izmijenjen glasi: Kurikulumi, nastavni planovi i programi: https://mzo.hr/sites/default/files/dokumenti/2018/OBRAZOVANJE/Osnovno-obrazovanje/zoio_68_18.pdf https://mzo.hr/hr/zakon-o-odgoju-obrazovanju-u-osnovnoj-srednjoj-skoli Zaključak: Donošenjem Nacrta odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj, izražava se potpuno neuvažavanje stručnosti Radne skupine koja je radila na dokumentu, nepoštivanje odluke Ekspertne radne skupine koja je dokument odobrila, ignorira se javno savjetovanje, a potpuno se zanemaruje potrebe učenika. Međužupanijsko stručno vijeće nastavnika Glazbene umjetnosti Splitsko-dalmatinske, Dubrovačko-neretvanske, Šibensko-kninske i Zadarske županije: 1. Ivan Bošnjak, prof. 2. Mia Šimić Buljević, prof. 3. Ana Čudina, prof. 4. Vanja Gabrić, prof. 5. Ivica Kaleb, prof. 6. Ines Kezić, prof. 7. Arijana Kulušić, prof. 8. Snježana Kaštelan, prof. 9. Jelena Laća, prof. 10. Mara Manjić, prof. 11. Mihaela Maslov, prof. 12. Darko Matičević, prof. 13. Lidija Matijević, prof. 14. Sandra Mešin Bužančić, prof. 15. Blanša Miletić, prof. 16. Žan Morović, prof. 17. Maja Novak, prof. 18. Sunčica Oplanić, prof. 19. Anita Pražen, prof. 20. Nikolina Radojković, prof. 21. Andrea Rajić, prof. 22. Antonela Rebić, prof. 23. Marin Šušnjar, prof. 24. Marica Tadin, prof. 25. Nada Talijančić, prof. 26. Tomislav Veršić, prof. 27. Jure Vujević, prof. 28. Bonita Zaninović, prof. 29. Filip Zlatar, prof. 30. Sandra Ivančić, prof. savjetnica, voditeljica MŽSV-a Splitsko-dalmatinske, Dubrovačko-neretvanske, Šibensko-kninske i Zadarske županije Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
113 Martina Mahić Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj “Što je u državi bolja glazba, bolja će biti i država.” Platon Poštovani, ne slažem se s Nacrtom odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet GK i GU. Smatram da bi predmetni učitelj GK trebao predavati u nižim razredima što je moguće ranije, a nikako da postoji mogućnost da učitelj RN predaje GK u 4. razredu. Za to postoje višestruka pedagoška pokrića. Prije svega imam potrebu napisati obrazovni put jednog glazbenika. Osobno sam krenula u glazbenu školu u svojoj 5. godini, pohađala glazbeni vrtić, osnovnu glazbenu školu, nakon toga srednju pa naposlijetku preddiplomski i diplomski studij. Tijekom cijelog glazbenog školovanja, svatko od nas je dnevno morao izvojiti najmanje nekoliko sati samo za vježbanje instrumenta, a gdje su ostali glazbeni predmeti poput solfeggia na kojem se stječu razne vještine poput pravilne intonacije, glazbene teorije, ritma itd. Pišem ovo kako bi dobili uvid o nemjerljivom znanju, vještinama i ostalih kompentencija predmetnog učitelja GK i učitelja RN. U nastavi GK u kojoj predaje učitelj RN često nailazimo na nedopustive greške koje prije svega štete učenicima. S obzirom da velika većina učitelja ne zna pratiti pjevanje na nekom instrumentu, učenici pjevaju na matrice koje su im često u krivom tonalitetu, te učitelji rijetko prepoznaju ovu problematiku, a kamoli da transponiraju pjesmu. Ovakva praksa trajno šteti razvoju dječjeg glasa. Mnoge učiteljice nemaju pravilnu intonaciju i automatski djeca slušaju i ponavljaju potpuno krivo. Nije mi namjera nikoga uvrijediti nego iznijeti činjenično stanje glazbenih kompetencija. Shvaćam da su učitelji RN “razbacani” na sve predmete, ali glazba je umjetnost i vještina i kao takva se jednostavno ne može mjeriti s ostalim predmetima. Učitelji će taj jedan školski sat lako nadoknaditi bilo kojom izvannastavnom aktivnošću koja uostalom može bit ii glazbena, no nama bi gubitak četvrtih razreda značio mnogo više, meni konkretno gubitak četiri sata tjedno. U zemljama koje su u školsktvu puno naprednije od naše, potiču se upravo predmeti poput glazbenog, likovnog tjelesnog i sl, a kod nas je nažalost obrnuto. Nakon što je nama učiteljima GK nanesena ogromna nepravda ukidanjem pola satnice(!), radi čega mnogi radi u dvije ili tri škole i to u različitim gradovima, ukidanje predmetnog učitelja GK u 4. razredu bila bi točka na i s kojom bi obezvrijedili naše dostojanstvo i pretpostavljam, mnoge natjerali na promjenu profesije. U nadi za što pravednijim rješenjem, Martina Mahić Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
114 NATALIJA BANOV Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj Poštovani, silno me rastužuje ovaj verbalni „rat“ između učitelja RN i GK na e-savjetovanju. Držim da je do njega došlo zbog nedostataka i praznina u pravnim aktima i tumačenjima istih! Predlažem onima koji budu čitali naša mišljenja i donosili odluke, da dobro prouče bit problema koji nije u odnosima učitelj RN - PN, već u nedostatcima u sustavu. Ne slažem se s novim Nacrtom odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj. Ako je proceduralna pogreška odgovor MZO-a na promjenu Odluke, postavljam nekoliko pitanja. 1. Ako je Odluka o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u RH koja je trenutno na e-savjetovanju rezultat proceduralne pogreške jer je uočena nezakonitost, a kojom se smanjuju već stečena prava i normativi učiteljima GK, zar ne bi u svjetlu kurikularne reforme trebalo djelovati u pravcu poboljšanja i napretka pa da se svi zakonski akti i podakti usklade, ali ne gubljenjem već stečenih prava, već proširivanjem mogućnosti djelovanja u različitim područjima (izborna, fakultativna nastava, izvannastavne aktivnosti). Nadalje, trenutno Postojeći Zakon o odgoju i obrazovanju (čl. 27.) dopušta izbornu nastavu. No MZO ovom Odlukom zapravo negira mogućnost izborne nastave u raznim područjim za koje se pokazuje interes u školi. Dakle Zakon kaže jedno, Odlukom se tvrdi drugo, a podakt (Pravilnik o normi učitelja) tumači nešto treće (izborna nastava može biti samo u predmetima vjeronauk, informatika i drugi strani jezik). Nije li vrijeme da se upravo sada uz novi Kurikulum pravno urede svi akti i podakti ne uskraćujući pri tome nikome ništa? 2. Nadalje, pitanje je „ulaska“ predmetnih učitelja u razrednu nastavu. I to postoji u Zakonu o odg. i obraz., a ovom se Odlukom briše i ta mogućnost. Još je jedno otvoreno pitanje, zakoni, akti, podakti su jedno, a stvarnost u školama sasvim nešto drugo! Glazbena kultura u mlađim razredima nije svuda na zadovoljavajući način kvalitetno zastupljena. Praksa pokazuje da se glazbena kultura u mlađim razredima dijelom ne izvodi prema metodičkim načelima. Tu se ne postavlja pitanje kompetencija učitelja RN jer su svi učitelji RN slušali razne glazbene kolegije na svojim fakultetima, a ranije na učiteljskim ili pedagoškim akademijama i svi imaju diplomu koja im „potvrđuje“ stečene kompetencije. No, suočimo se sa stvarnošću, teorija je jedno (i položeni kolegiji na fakultetima), a praksa drugo! Upravo praksa pokazuje da se ponegdje nastava GK u mlađim razredima ne odvija adekvatno. U takvim slučajevima treba dati mogućnost predmetnim učiteljima „ulazak“ u razredu nastavu. S druge strane, svakako bi bilo neopravdano oduzimati nastavu GK učiteljicama u mlađim razredima koje imaju izvrsne razultate u GK. Otvorenost i fleksibilnost kurikuluma trebalo bi biti nešto čemu težimo. Kako pravno riješiti „ulazak“ predmetnih učitelja? Vrlo jednostavno, kako je to i sada propisano sadašnjim Nastavnim planom i programom (iz 2006.) kojim se utvrđuje tjedna zaduženja učitelja RN kada nastavu GK izvodi učitelj PN u 4.r. 3. Svakako pod hitno treba uskladiti i Pravilnik o normi učitelja i vratiti na stanje prije sadašnjeg Pravilnika iz 2014. koji je, po mojem mišljenju, nakon ukidanja jednog sata GK devedesetih godina, donio najveći udarac glazbenoj kulturi u obrazovanju mladih naraštaja u Republici Hrvatskoj jer su mnogobrojni učitelji GK ostali bez svoji normi (ne samo radi svojih plaća), već i nemogućnosti bavljenja brojnim glazbenim aktivnostima (zborovima, orkestrima, kreativnim radionicama....) koje su im tim Pravilnikom naprasno ukinute zbog nakaradnog normiranja bez prethodnog promišljanja o specifičnosti samog glazbenog područja te bez ikakvog kontakta sa zainteresiranim stranama (u ovom slučaju učiteljima GK). Čini mi se da je novi Kurikulum (siječanj 2019.) donio učiteljima GK malo nade za popravljanje situacije s glazbenom kulturom kada su u njemu uvidjeli veću mogućnost bavljenja glazbom izvan propisane redovne nastave (kroz izbornu, fakultativnu nastavu i INA) kao i proširenjem mogućnosti rada u mlađim razredima što su i tražili prethodnim e-savjetovanjem, a što im je uvažila radna skupina koja je dorađivala Kurikulum. Zato bi kurikularni otvoreni pristup trebao donijeti pozitivne promjene, otvoriti mogućnosti slobode rada prvenstveno imajući u vidu interese učenika, ali pri tome ostvarenje ishoda reforme trebaju omogućiti i svi prateći pravilnici, norme i sl. jer će inače cijela reforma ostati samo mrtvo slovo na papiru. Sada je trenutak da se poprave ili uklone nedostatci, a stvore uvjeti za što veće i kvalitetnije bavljenje glazbom već od 1. r. OŠ u pozitivnom i kvalitetnom suodnosu svih (i učitelja RN i GK), ali ne i na nečiju štetu. S poštovanjem, Natalija Banov, učitelj mentor Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
115 Nikolina Benko Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj Poštovani, Ne slažemo se s Nacrtom odluke o donošenju kurikuluma za GK i GU. Još je uvijek važeći dokument Nastavni plan i program za osnovnu školu i u njemu lijepo piše kada svoj posao započinje predmetni učitelj Glazbene kulture. Smatramo se i više nego kompetentne za rad u RN jer smo diplomirale na Visokoj učiteljskoj školi u Čakovcu (današnji Učiteljski fakultet) i stekle zvanje Dipl. učitelj razredne nastave s pojačanim programom iz nastavnog predmeta Glazbena kultura. Bilo bi suludo da omalovažavamo svoju struku i smatramo da učitelji RN nisu kompetentni za rad u 4.razredu ali se nikako ne slažemo sa micanjem, „brisanjem“ predmetnog učitelja u 4.razredu. ( i nemogućnosti ulaska u 3.razred). Smatramo da se ne dovodi s u pitanje „uzimanje“ rada u izvođenju Glazbene kulture učiteljima razredne nastave, već se prema potrebama i interesima učenika daje mogućnost rada predmetnim učiteljima sa čime bi se zasigurno složio i veliki broj učitelja razredne nastave. To potvrđuju iskustva mnogih učitelja Glazbene kulture koji izvode nastavu u nižim razredima kada učitelji RN koriste tzv. bonuse. Tada nitko ne govori da učitelji Glazbene kulture nisu educirani za rad s učenicima mlađeg uzrasta. Nikada se nije ni dovodilo pitanje dali su za bonuse kompetentni i učitelji TZK i LK za rad u nižim razredima. Razumjele bi ogorčenost učitelja RN ukoliko bi imali zbog predmetnih učitelja smanjenu satnicu, no nisu je ni imali svih ovih godina. Kvalitetno radimo nastavu GK u svojim školama ( od 4.razreda) kao i INA-i . To pokazuje veliki odaziv učenika nižih razreda (od 1.-4.razreda) u INA-i- Pjevački zbor,folklor, plesne skupine, tamburaški orkestri. U radu sa mlađim uzrastima (1.-5.razred) svake godine bilježimo zapažene nastupe na županijskim i državnim natjecanjima. To je također odraz našeg kompetentnog i kvalitetnog rada s učenicima razredne nastave. U nadi da će Kurikulum za nastavni predmet GK i GU za osnovne škole i gimnazije u RH ostati isti kao što je i objavljen u siječnju 2019. godine u Narodnim Novinama. Srdačan pozdrav, Nikolina Benko, učitelj mentor (Učiteljica Glazbene kulture u OŠ Šemovec i OŠ „Metel Ožegović“ Radovan) Jelena Keretić, učiteljica Glazbene kulture u OŠ „Vladimir Nazor“ Sveti Ilija Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
116 BLANŠA MILETIĆ MIODRAG Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj Poštovani, Glazbu treba u cijeloj obrazovnoj piramidi dati glazbenicima. Razlozi su višestruka dobrobit djece na kojima svijet ostaje. Budući da nam je vrlo mali postotak djece integriran u glazbene škole to više moramo općeobrazovnu nastavu glazbe učiniti maksimalno kvalitetnom što mogu samo akademski obrazovani glazbenici. Izgraditi dječju intonaciju pomoću fonomimike, oblikovati frazu, ritmičkim zadacima utjecati na preciznost, osmišljavati tjeloglazbu, kao i glazbene dijaloge u parovima gdje povezujemo djecu različitih sposobnosti radi pozitivnog uzajamnog djelovanja uz pratnju "u živo" je sve ono što samo glazbenik može. Suradnja između učitelja Razredne nastave i učitelja Glazbene kulture je potrebna i uvijek moguća u glazbeno-scenskim projektima u školi, gradu, županiji...Time šaljem poruku da naše međusobno uvažavanje ne smije postati nadmetanje jer je besmisleno i nepotrebno. Ponovo najprije u interesu naše djece jer oko njih ima puno posla za svih nas. Blanša Miletić Miodrag, prof.savj. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
117 Sanja Šantek Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj Poštovani, ne slažem se s novim Nacrtom odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj. Iznimno poštujem kolege iz razredne nastave kao i njihov rad, ali smatram da smo ipak kompetentniji za izvođenje nastave glazbene kulture koju treba izvoditi osoba koja ima znanje,vještine i sposobnosti potrebne za ovaj predmet. Ovdje ne mislim samo na redovnu nastavu već i na izvannastavne aktivnosti koje su temelj gotovo svakog događanja u školi. Radim u osnovnoj školi već 29 godina i mogu se pohvaliti jako dobrom suradnjom s učiteljicama RN koje mi najčešće kažu da su najsretnije kada preuzmem nastavu u 4.razredu jer se vrlo često ne osjećaju dovoljno kompetentne za obradu nekih glazbenih sadržaja. Učitelj glazbene kulture djeci može pružiti dobar i stručan glazbeni razvoj,učiti ih teoriju glazbe pripremiti djecu za pjevanje u školskom zboru (vokalna tehnika) te aktivno muzicirati. Zbog svih navedenih razloga smatram da učitelji glazbene kulture trebaju voditi nastavu od 4. do 8. razreda. S poštovanjem, Sanja Šantek,prof.učitelj mentor Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
118 Ina Cerovečki Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj Poštovani, ne slažem se s novim Nacrtom odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj. Žao mi je što ovim potezom dokazujete koliko ne poštujete kompetencije glazbenih pedagoga. Svaki diplomirani glazbeni pedagog, prije samog upisa na Muzičku akademiju prolazi 10 godina glazbenog obrazovanja (6 godina osnovna glazbena škola i 4 godine srednja glazbena škola). Tijekom svog obrazovanja, učenik nauči svirati minimalno jedan instrument, savlada vokalnu tehniku, glazbenu teoriju i solfeggio. Pri samom upisu na Muzičku akademiju, budući student prolazi zahtjevan i vrlo stresan prijemni u kojem se provjeravaju njegove glazbene kompetencije. U svojim godinama studija, student svira minimalno jedan-dva instrumenta, savladava vokalnu tehniku na visokoj razini (pravilna impostacija glasa, kontrola i razvoj dijafragme, pravilni izgovor teksta i tehnika disanja). Zajedno uz metodičke kolegije koje polaže od početka studiranja, paralelno se polažu kolegiji aranžiranja, skladanja i raznih psihologija. Već kod samog nabrojanog, možemo vidjeti da jedan učitelj razredne nastave ne prolazi ni minimalno obrazovanje kao jedan glazbeni pedagog. Ishodi novog kurikuluma Škole za život su napisani vrlo ambiciozno, ali i izvedivo. No, kako planirate da se ti ishodi izvrše, ako učenik do tada nije imao pravo, glazbeno obrazovanje? Učenici početkom 4. razreda počinju učiti glazbenu teoriju (crtovlje, violinski ključ, note..). Kako planirate da učenik uči o ritmu, ako i sami učitelj razredne nastave nema ritma? Kako planirate da učenik ima pravilnu impostaciju glasa, kada ni sam učitelj nije savladao tehniku pjevanja, a da ne govorim o sluhu i čistoj intonaciji? Jeste li ikada prisustvovali na nastavi glazbenoj kulturi od 1.-3. razreda? Matrica i grleno pjevanje su ključni pojmovi takvog sata. Tijekom svog studiranja, održavala sam brojne sate instrukcija baš tim budućim učiteljima razredne nastave. Jedno Vam mogu reći, ti studenti ne vole glazbeni, glazbenu teoriju, sviranje i pjevanje, a tek slušanje glazbe. Do sada, nisam upoznala ni jednog studenta koji je u mogućnosti odsvirati dječju pjesmicu s jednom rukom, a da ne govorim o pravilnoj harmonizaciji skladbe i sviranje s dvije ruke. Molim Vas, nemojte učenicima ukidati pravilno glazbeno obrazovanje u kojem će svirati, pjevati, plesati i slušati glazbu. Samo su glazbeni pedagozi dovoljno kompetentni za početak glazbenog obrazovanja. I sami znate, pri izgradnje svake zgrade, dobro postavljeni i izgrađeni temelji su najvažniji. S poštovanje, mag. mus. Ina Cerovečki Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
119 Maja Cetinić-Frankos Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj Poštovani, ne slažem se s novim Nacrtom odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj. Glazbena kultura 21. stoljeća obuhvaća aktivno pjevanje, slušanje glazbe, pokret, ples, stvaralački rad, sviranje i skupno muziciranje kako na samoj nastavi, tako i u izvannastavnim aktivnostima. Razvija veliki niz sposobnosti, vještina, ima terapeutski učinak. Škola kao odgojno-obrazovna ustanova treba razvijati sposobnosti i omogućiti stjecanje znanja i vještina prema područjima interesa svakog djeteta. Učenicima treba omogućiti u svim područjima, tako i u glazbi najkvalitetniju moguću edukaciju. Nastavu glazbene kulture treba voditi kvalificirani stručnjak koji bi omogućio učenicima aktivno bavljenje glazbom. Osim redovne nastave važno je izvođenje izborne nastave i drugih aktivnosti poput pjevačkog zbora, orkestra, školskih bendova,plesnih grupa i brojnih aktivnosti koje potiču aktivno bavljenje glazbom učenika u školama. Glazbena kultura i glazbene aktivnosti u OŠ imaju pozitivan utjecaj na djecu s poteškoćama, pružaju priliku djeci slabijeg imovinskog stanja da se glazbeno izraze. Glazbena kultura i glazbene aktivnosti razvijaju kognitivne vještine i sposobnosti, utječu na kvalitetniji, uspješniji i vedriji razvoj djeteta u svim životnim situacijama. Iz svih navedenih razloga, kvalitetnim,kompetentnim izvođenjem glazbenih sadržaja u OŠ poželjno se baviti u što ranijoj dobi djece. Promjene trebaju težiti pozitivnim vrijednostima, za dobrobit djece i učitelja. Učiteljima glazbe također treba omogućiti primjenu Zakona kao i za sve druge predmete, dati mogućnost izbora, težiti napredovanju glazbe, kao jednoj velikoj vrijednosti čovjekova života, posebice dječjih. S poštovanjem, Maja Cetinić-Frankos, prof. glazbene kulture Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
120 Suzana Hergotić Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj Poštovani, podržavam da se obriše dio gdje se učiteljima Glazbene kulture dopušta ulazak u 3. razrede osnovne škole odnosno ulazak od 1. i 2. razreda. Ako je u pitanju problem popunjavanja satnica profesorima/profesoricama glazbene kulture i magistrima/magistricama glazbene pedagogije radi smanjenja satnica tj. norme – i ulaskom istih u razrednu nastavu na taj način dovodi se učitelje razredne nastave u omalovažavajući položaj od strane sustava. Apsurdno ili nelogično je da se osposobljavaju budući učitelji razredne nastave, a koji kroz pet godina Programa Učiteljskih studija, magistri primarnog obrazovanja imaju predmete: sviranje/glazbenu umjetnost i metodiku nastave glazbene kulture, informatičke kolegije….i dr., pa su tako dovedene u pitanje njihove, ali i nas učitelja razredne, kompetencije za predavanje glazbene kulture od 1.r. do 4.r. ? Osim navedenoga – stavlja li se tako upit – jesmo li kao učitelji razredne nastave uopće kompetentni predavati i ostale nastavne predmete?? Stoga nema dvojbe da su upravo učitelji razredne nastave kompetentni i za provedbu nastave glazbene kulture. Ne bih ovo e – savjetovanje koristila za uspoređivanje drugih fakulteta s Učiteljskim, ali očigledno trebamo bitno pojasniti - da učitelji razredne nastave imaju - specifične kolegije pedagogijskih i psiholoških znanosti koji su izuzetno bitni za cjelokupni rad s dobnom skupinom djece od 6. do 10 godine. Razredna nastava upravo tako je i osmišljena: organizacija nastave, metodologija rada i upravljanje razredom specifična je jer ima svoje pedagoško i psihološke posebnosti za rad s tom dobnom skupinom djece, provodi se koncepcija planiranja i organizacije nastave kroz naglašen holistički pristup, interdisciplinarno/ integrirano. Suglasna sam da se profesorima/profesoricama glazbene kulture i magistrima/magistricama glazbene pedagogije omogući održavanje nastave u 4.razredu kao priprema učenika za predmetnu nastavu. Vjerujem kako će ravnatelji prema organizacijskim i kadrovskim mogućnostima svoje škole odabrati najbolje za svoje učenike. Znam da su prof. glazbe stručni i nema dvojbe, ali svoje kompetencije mogu ostvariti u višim razredima odnosno višim ciklusima. Predlažem da se profesorima/profesoricama glazbene kulture i magistrima/magistricama glazbene pedagogije omogući izborna nastava/ izborni nastavni predmet, fakultativna nastava i izvannastavne glazbene aktivnosti u povećanoj satnici. Izvanannastavnim aktivnostima glazbene kulture trebalo bi povećati broj sati jer jedan nastavni sat za izvannastavnu aktivnost – vokalni zbor, dječje zborove, folklorne skupine, tamburaške orkestre i dr. nije dovoljan. S poštovanjem, Suzana Hergotić, učiteljica razredne nastave - mentor Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
121 Ivana Frka Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj Učitelji RN su kompetentni za nastavu Glazbene kulture u 3.r. Prerano je za veliki broj predmetnih nastavnika, djeci ovog uzrasta je potrebna radna atmosfera u kojoj ih učitelj dobro pozna i zna kako djecu dobiti na aktivnost, što je svakome kao individui potrebno. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
122 Sara Hosni Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj Poštovani, iz vlastitog iskustva željela bih Vam približiti koliko su izvannastavne glazbene aktivnosti važne svim učenicima. U školi, osim malog i velikog zbora, vodim i izvannastavnu aktivnost Sviranje. Tijekom školske godine, nakon jednog sata pojedini učenik na kraju sata rekao mi je: "Nastavnice, baš Vam hvala što nas imate želju učiti sviranje. Meni to jako puno znači." Tada mi je srce bilo veliko kao kuća. Naravno da imam želju i volju. No, teško je raditi u društvu koje ne razumije koliko je glazba važna za svakog čovjeka i koliko ona obogaćuje djelatnost škole i kulturu grada, mjesta. Osobno ne mogu razumjeti i ne vjerujem da se o ovoj temi diskutira. Glazbena nastava bi trebala dobiti poticaj za napredak, a ne da se raspravlja o tome tko će učenike podučavati glazbi. Ljudi koji su završili glazbenu pedagogiju ili bilo koji drugi smjer na glazbenoj akademiji, svoj život su posvetili glazbi. Od ranog djetinjstva su se usavršavali i do kraja života će se usavršavati kako bi postali mogli kvalitetno učenike podučavati glazbi i prenijeti im ljubav za glazbu. Stoga, nemojmo uskratiti budućim naraštajima djece kvalitetno učenje o glazbi, kao i aktivno bavljenje glazbom ! "Bez glazbe život bi bio zabluda", F. Nietzsche Sara Hosni, mag. Glazbene pedagogije Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
123 Sabina Vidulin Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj Poštovani, donosim moje mišljenje glede dviju aktualnih tema, a vezano za izvedbu nastave iz predmeta Glazbena kultura od strane učitelja/učiteljica Glazbene kulture (IV-VIII razred OŠ) i potrebu daljnjega provođenja izvannastavnih glazbenih aktivnosti u osnovnoj školi. Tekstovima koji slijede osvrćem se na kompetencije profesora/profesorica glazbene kulture i magistra/magistrica glazbene pedagogije, kako bih, eventualno, pojasnila o kojim je kompetencijama riječ i naglasila važnost koju izvannastavne glazbene aktivnosti imaju u životu učenika i učenica. Ne umanjujući ničije kompetencije časnoga učiteljskoga poziva, jednostavno ističem što znači biti - muzičar i raditi u osnovnoj školi. Zašto profesori/profesorice glazbene kulture i magistri/magistrice glazbene pedagogije trebaju voditi nastavu Glazbene kulture od četvrtog do osmog razreda osnovne škole? Kako bi se utvrdile kompetencije koje se očekuju od učitelja/učiteljice glazbe, još je 2006. godine, na poticaj vodstva EAS-a (European Association for Music in Schools) pokrenuta Europska mreža za komunikaciju i upravljanje u području glazbenoga obrazovanja, koja prikuplja i širi informacije o glazbenom obrazovanju u općeobrazovnim školama i o obrazovanju učitelja/učiteljica glazbe u Europi. Među kompetencije, znanja, vještine i sposobnosti koje se očekuju od učitelja/učiteljice glazbe, navedene su i sljedeće: u stanju su izraziti svoja osobna vrjednosna stajališta s obzirom na glazbu, glazbenu praksu i glazbeno obrazovanje; poznaju i razumiju glazbene stilove, žanrove i tradicije; cijene ulogu, značenje i funkciju glazbe u životu mladih ljudi i pronalaze prikladne načine da njihove glazbene interese integriraju u nastavni proces; mogu pomoći učenicima da se orijentiraju u glazbenom području i pronađu putove u ophođenju s glazbom; mogu potaknuti i podupirati glazbenu kreativnost učenika i sl. To najbolje mogu, ipak, učitelji i učiteljice glazbene kulture/pedagogije. Da bi (uspješno) vodili glazbenu nastavu i poučavali učenice i učenike glazbenim znanjima i vještinama, ne zaboravljajući pritom na doživljaj i interpretaciju glazbe te utjecaj na učenički psihofizički status, učitelji i učiteljice trebaju poznavati i razumjeti glazbenu umjetnost, imati stručna znanja o glazbenim zakonitostima i strukturi glazbenog djela, povijesti glazbe, glazbenoj pedagogiji, psihologiji i filozofiji glazbe, estetici, ali i vješto i muzikalno vokalno i instrumentalno interpretirati glazbena djela, zapisivati glazbu i aranžirati skladbe za različite izvođačke sastave. Te kompetencije, ipak, imaju učitelji/učiteljice glazbene kulture/glazbene pedagogije (naravno, većinu tih kompetencija imaju i ostali diplomirani glazbenici). Prilikom slušanja glazbe i muzikološke elaboracije učenici/učenice upoznaju i prepoznaju različite glazbene sastavnice i glazbene vrste, upoznaju hrvatsku i svjetsku glazbenu baštinu, usvajaju temeljne pojmove iz opće glazbene kulture. Učitelj/učiteljica treba pripremiti primjerene audio i video priloge, otpjevati i/ili odsvirati glazbene ulomke kojima će na zoran način demonstrirati određene glazbene pojave, zadati smjernice za praćenje glazbenog djela, diskutirati i uvesti učenike/učenice u svijet glazbe. Zadatak je učitelja/učiteljice izražajno interpretirati pjesme te ciljano voditi učenike/učenice u muziciranju i stvaralačkim aktivnostima. Da bi razumijevanje bilo efektivno i potpuno, važne su muzikalnost, vještina i glazbena ekspresivnost učitelja/učiteljica koji upravo vlastitom izvedbom mogu utjecati na estetski odgoj, ali i vokalni te instrumentalni razvoj učenika/učenica. Učitelji i učiteljice trebaju imati odlično stručno i pedagoško-didaktičko-metodičko obrazovanje kako bi približili učenicima glazbene sadržaje i zainteresirali ih za glazbu, potaknuli njihovu kreativnost te koristeći osobna umijeća u vidu pjevačkih i instrumentalnih sposobnosti i uz korištenje suvremene tehnologije, učinili nastavu glazbene kulture kvalitetnijom i glazbeno relevantnijom. To najbolje mogu, ipak, učitelji i učiteljice glazbene kulture/glazbene pedagogije. Glazbeni pedagog/glazbena pedagoginja treba biti s jedne strane umjetnik/umjetnica, a s druge pedagog/pedagoginja i metodičar/metodičarka; treba odlično pjevati, odlično svirati, odlično poznavati glazbena djela i njihovu strukturu, stilove, žanrove, pravce, skladati, aranžirati, dirigirati itd. Jasno je, pritom, da ne mogu svi biti odlični u svemu, ali, ipak, bolji će u vođenju nastave Glazbene kulture biti oni koji su studirali glazbu, koji se usavršavaju, rade taj posao svakodnevno. Nizašto nema garancije, ali ovo je, ipak, činjenica. Budući da se već u četvrtom razredu započinje s intenzivnijim doživljajem i učenjem glazbe s različitih aspekata te da se nastavlja do kraja osmog razreda (zapravo i dalje, kroz srednju školu), jasno je da to, ipak, mogu oni koji su obrazovani u tom smjeru, koji su završili svoje školovanje na muzičkoj akademiji i glazbenim odjelima/odsjecima, na smjerovima Glazbene kulture/Glazbene pedagogije. Četverogodišnji, odnosno petogodišnji studij, a kod mnogih učitelja i učiteljica prije studija završena i osnovna i srednja glazbena škola u trajanju od deset godina (ukupan zbroj: 15 godina bavljenja i izučavanja glazbe!), iznimno velik broj kolegija širokog glazbenog spektra, uz paket nastavničkih kolegija, ipak, ukazuje na to da NASTAVU GLAZBENE KULTURE OD ČETVRTOG DO OSMOG RAZREDA TREBAJU VODITI UČITELJI I UČITELJICE GLAZBENE KULTURE. Zašto izvannastavne glazbene aktivnosti trebaju ostati dijelom Kurikuluma? Društvu treba pojedinac koji živi kulturu i umjetnost, prati kulturna i umjetnička događanja, sudjeluje i umjetnički se izražava, razmišlja, kritički prosuđuje, istražuje i stvara te svojim radom utječe na boljitak uže i šire zajednice. Sve to počinje i razvija se sudjelovanjem u izvannastavnim glazbenim aktivnostima! Škola, upravo zahvaljujući izvannastavnim glazbenim aktivnostima postaje, kao odgojno-obrazovna institucija, i bogatija i životnija. Brojna su pozitivna iskustva koje učenici i učenice dobivaju sudjelovanjem u izvannastavnim glazbenim aktivnostima, a kvalitetno organizirano slobodno vrijeme preduvjet je za izbjegavanje neželjenih posljedica slobodnog vremena mladih. Hoćemo li im oduzeti mogućnost da se aktivno bave glazbom u slobodnom vremenu, da stječu glazbena znanja, razvijaju glazbene vještine, umjetnički se izražavaju, doživljavaju i žive (kroz) glazbu te kvalitetno i pozitivno ispune svoje slobodno vrijeme? U svakoj školi postoji određen broj učenika koji se uključuje u izvannastavne glazbene aktivnosti. Podaci o izvedbenim planovima i programima izvannastavnih glazbenih aktivnosti dostupni su na internetu iz čega je vidljivo da se te aktivnosti provode gotovo u svim školama Hrvatske. Rezultati istraživanja Vidulin-Orbanić (2007) pokazuju da je više od 40% učenika uključeno u izvannastavne glazbene aktivnosti. Od izvannastavnih glazbenih aktivnosti koje se provode u osnovnoj školi prisutne su sljedeće: pjevački zbor, vokalne skupine, sviranje, sviranje u ansamblu, folklor, ples, glazbeno stvaralaštvo, skladanje, glazbene radionice, glazbeni projekti, glazbene slušaonice. U istraživanju koje su provele Muha, Svalina i Peko (2016), u 58 škola čak je 130 izvannastavnih glazbenih aktivnosti, a najčešće su aktivnosti pjevački zborovi i plesne skupine. Rezultati istraživanja koja su proveli Dubovicki, Svalina i Proleta (2014), Terzić (2015), Martić (2015) i Vočanec (2015) također pokazuju da je najčešća izvannastavna glazbena aktivnost pjevački zbor. U istraživanju koje je provela Vidulin (2016) rezultati pokazuju da najveći broj učitelja vodi aktivnost pjevačkog zbora, što ukazuje na primarnu i najčešće provođenu izvannastavnu glazbenu aktivnosti u hrvatskim školama - pjevački zbor. Iz rezultata istog istraživanja vidljivo je da postoji interes za uključivanjem učenika u izvannastavne glazbene aktivnosti. Istaknimo i to da bi odmak od već postojećih izvannastavnih glazbenih aktivnosti, ponuda novih, suvremenijih, spajanje s drugim aktivnostima i područjima mogli pokazati uspješan trend u osuvremenjivanju aktivnosti i još većem uključivanju učenika/učenica u njih. Dakle, ne samo da izvannastavne aktivnosti trebaju ostati dijelom školske fizionomije već vrlo ozbiljno treba porazmisliti i o sljedećem. Izvannastavne (glazbene) aktivnosti zanemarene su od strane državnih tijela pa i škola; nije im pridana veća pozornost u pedagoškim aktima; nema sustavnog plana za njihovo širenje i modifikaciju, bez obzira na izražene blagodati za cjelovit razvoj učenika. Predviđeni jedan sat tjedne nastave nikako nije dovoljan za rezultate koji se očekuju pa često učitelji/učiteljice-entuzijasti, rade s učenicima/učenicama od dva do pet sati tjedno za kvalitetne rezultate. Sve te sate rade dobrovoljno. Iako plemenito, smatramo da učitelje i učiteljice treba stimulirati da u tom poslu i dalje ustraju. Jedan je od izazova nedostatak adekvatnog prostora, nastavnih sredstava i pomagala za rad. Kako bi se entuzijazam učitelja/učiteljica u radu aktivnosti ne samo poticao, nego i zadržao, važno je osigurati podršku od strane škole, izvanškolskih organizacija, Agencije za odgoj i obrazovanje, Ministarstva znanosti i obrazovanja te omogućiti češće i ciljano stručno usavršavanje. Dakle, izvannastavne glazbene aktivnosti su IN i trebaju ostati IN. Prednosti sudjelovanja učenika i učenica u izvannastavnim glazbenim aktivnostima su mnogobrojne: uz glazbeni napredak razvijaju i svoju osobnost, individualnost, unaprjeđuju kritičko mišljenje, a do izražaja dolaze i njihovi stvaralački potencijali i originalnost. Izražena je međusobna suradnja pa se tako očituju različita mišljenja, stanja i osjećaji, komunicira, odlučuje, izgrađuje povjerenje, vrednuje sebe u odnosu na druge itd. Uz napredak na području glazbene kulture/umjetnosti ostvaruju se kao pojedinci, ali i kao članovi društvene zajednice; potiče se njihov razvoj u stručnog i kompetentnog pojedinca, a razvija se i njihova ljudska, socijalna i interpersonalna strana. Osim stjecanja znanja i razvoja umijeća, stječu određene navike, mijenja se njihov pogled na svijet i društveni život; postaju samostalne i odgovorne osoba. Zar to nije dovoljno da izvannastavne aktivnosti ostanu dijelom školskoga sustava i, još k tome, dobiju pravo mjesto koje im pripada u cjelokupnoj odgojno-obrazovnoj strukturi i vertikali? Ukidanje izvannastavnih glazbenih aktivnosti bila bi velika nepravda koju bi osjetili prvenstveno učenici i učenice. Na taj način, udaljujemo se od svih aktualnih europskih napora da se glazbenoj nastavi omogući više vremena, kroz redovitu i izbornu nastavu te izvannastavne glazbene aktivnosti. Zašto ukinuti praksu po kojoj su hrvatske škole specifične, po čemu smo uzor u Europi, zbog koje se ponosimo i koja donosi samo dobrobit za sve školske dionike i cijelu društvenu zajednicu? Dok se i druge europske države bore protiv tendencije smanjenja broja sati glazbene nastave, zbog čega 29 europskih predstavnika i predstavnica EAS-a (European Association for Music in Schools) piše peticije za spas glazbene nastave i vođenje te iste nastave od strane glazbenika – stručnjaka, neka Hrvatska bude lider upravo u shvaćanju važnosti glazbenoga odgoja i obrazovanja. Stoga, proklamirajmo važnost glazbene nastave i izvannastavnih glazbenih aktivnosti u svim dokumentima i radimo upravo ono što javno promičemo - suvremenu školu. Izvannastavne glazbene aktivnosti su, definitivno, IN! Izv. prof. dr. sc. Sabina Vidulin, Muzička akademija u Puli Predstojnica Odsjeka za glazbenu pedagogiju i nacionalni koordinator za Europsku udrugu učitelja glazbe - European Association for Music in Schools Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
124 Mira Radović Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj Poštovani, uvođenje predmetnih nastavnika Glazbene kulture od 1. razreda osnovne škole smatram nepotrebnim. Učitelji razredne nastave na svojim fakultetima educirani su za izvođenje nastave GK kao i za ostale predmete koje predaju. Ovakav prijedlog omalovažava naše obrazovanje i trud koji ulažemo u svakodnevni rad i stručno usavršavanje. Neugodni su komentari dijela učitelja GK na naš rad jer, sigurna sam, i među nama ima onih koji imaju neugodna iskustva i loše primjere s nastavom GK u 4. razredu. Čini mi se da ovaj prijedlog, ako uspije, otvara vrata zahtjevima za uvođenjem predmetnih nastavnika i u druge predmete (Likovna i Tjelesna i zdravstvena kultura). Na što će se svesti razredna nastava? Na tri predmeta? Ne možemo mi biti žrtve male satnice GK i norme nastavnika GK. Što je s korelacijom koja je u razrednoj nastavi bitna? Težimo reformi, radnom danu s fleksibilnim rasporedom, integriranom poučavanju, a činimo suprotno, onemogućavamo stručan rad kreativnim i educiranim učiteljima. Srdačan pozdrav! Mira Radović, učiteljica mentorica Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
125 Nikola Lovrinić Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj Poštovani, koliko li je štete već donijela ova odluka i prije nego je donesena. Samo je unijela nemir. A možda je to bio i cilj po principu „zavadi pa vladaj“. Vjerujem da nitko ne želi omalovažiti trud i uspjehe svih divnih učiteljica i učitelja razredne nastave, kao ni entuzijazam i marljiv rad profesora na učiteljskim fakultetima, ali isto tako, vrlo je nejasno zašto samovoljno ukidati nešto što postoji već desetljećima i tek tako pogaziti učitelje glazbene kulture, onemogućavajući ih da uopće uđu u niže razrede, čak i u četvrti? O toliko spominjanim kompetencijama učitelja glazbene kulture, kada je u pitanju poznavanje vokalne tehnike, glazbene literature, sviranja na instrumentima itd., a dodao bih i suradnju s učiteljima u glazbenim školama i pripremu za solfeggio, o ljudima koji su svoju cjelokupnu naobrazbu posvetili glazbi, već je sve toliko puta rečeno da vjerujem kako nije potrebno ponovno isticati. Ili možda je? A brisanje teksta "Svakom učitelju Glazbene kulture/ Glazbene umjetnosti treba omogućiti da sukladno sklonostima i preferencijama učenika organizira i oblikuje redovnu, izbornu, fakultativnu nastavu glazbe te izvannastavne glazbene aktivnosti" neugodno je uopće komentirati, bez obzira s koje pozicije gledano, jer su prije svega zakinuta djeca. Ne znam ima li to ikakve veze, ali na kraju cijele priče, svih tih rasprava, simptomatično je i to da je, za razliku od drugih dokumenata stavljenih na e-savjetovanja, ovaj dokument već urudžbiran. mr. sc. Nikola Lovrinić, učitelj mentor Primljeno na znanje Poštovani, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
126 Sanja Maričević Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj Poštovani! Apsolutno sam za to da se obriše onaj dio gdje se učiteljima Glazbene kulture dopušta ulazak u 3. razrede osnovne škole, no za to sam da im se dopusti održavanje nastave u 4.razredu, ovisno o satnici i učitelja razredne nastave i učitelja Glazbene kulture. Učitelji razredne nastave su itekako sposobni nastavu Glazbene kulture provoditi i u 4. razredu osnovne škole. Napominjem da sam vrlo žalosna čitajući podcjenjivačke komentare dijela učitelja Glazbene kulture. Neki od nas učitelja razredne nastave su pohađali glazbene škole i tijekom svog školovanja pjevali u zborovima , a svi učitelji razredne nastave su na svojim učiteljskim fakultetima imali kvalitetnu metodiku glazbene kulture te su svi morali naučiti svirati jedan instrument. Tvrdnje nekih učitelja Glazbene kulture da mi učenicima "puštamo CD-e", da ne pjevamo s njima, da se s glazbom upoznaju tek kada dođu k njima su zaista smiješne. Sanja Maričević, mag. prim. educ., učitelj mentor Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
127 Ana Janković Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj Poštovani! Smatram kako treba ostaviti školama mogućnost izbora, a ravnatelj škole će odabrati najbolju opciju za svoje učenike i učitelje. Svaka škola je jedna mala zajednica koja ima svoje specifične potrebe, u kojoj naša djeca i mi rastemo, oblikujemo se, stvaramo. Učitelji/ce razredne nastave i ja kao učiteljica glazbene kulture beskrajno se podržavamo u napretku naše škole a ta uzajamna suradnja donosi prekrasne plodove kako za naše učenike, roditelje našu mjesnu zajednicu i našeg grada, a uvjerena sam da je tako i u školama diljem Lijepe naše. Nikada učiteljice razredne nastave nisu iskazale nezadovoljstvo mojim ''ulaskom'' u četvrte razrede, molile su me kako bi predavala i u nižim razredim pod bonus kojeg bi zadužio ravnatelj. Rasterećenost satnice omogućila je njima da se bave drugim obrazovnim poslovima. Dragi kolege, koji rade u osnovnoj školi znaju da učitelji glazbene kulture rade jako puno, svoju satnicu moraju puniti na dvije ili tri škole, radeći sa tri zbora, tamburašima, različitim instrumentalnim sastavima, sjedeći na svim sjednicama, skupovima, aktivima, uvježbavajući i održavajući sve priredbe, koncerte, natjecanja, rastrgani između škola, pretpani obavezama i projektima. Aktivno pjevanje, slušanje glazbe, pokret i ples, glazbeno stvaralaštvo, sviranje, skupno muziciranje u razvoju djeteta imaju nedvojbeno značajno mjesto. Glazba potiče i izvlači maštu, doživljaj i emociju, razvija govor, samopouzdanje, psihomotorne, socijalne i društvene vještine i još toliko toga! Glazba je utkana u cjelovitost svijeta koji dijete okružuje a time utječe na aktivnog sudionika nastave i sve njegove kognitivne vještine koji učitelj glazbene nastave podiže iz sata u sat na višu razinu. Važno je da takvu nastavu prema novom Kurikulumu Škole za život od jeseni, rade kompetentni učitelji kojima je to radost i zadovoljstvo a ne učitelji kojima je to teret, napor i prisila. Odluka za ''ulazak'' predmetnog učitelja glazbene kulture u područje razredne nastave treba biti otvorena za ravnatelje i potrebe svake pojedine škole. Ovisno o organizacijskim mogućnostima škole, moraju postojati opcije koje idu k cilju unaprjeđenja odgoja i obrazovanja a ne koja ograničavaju napredak naše djece. Stoga ne podržavam ovu Odluku ministrice. Ana Janković, prof.mentor Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
128 Marina Vidović Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj Poštovani, smatram da učiteljica RN može i treba voditi nastavu Glazbene kulture u sva 4 razreda. Jedini razlog za rasprave jesu upitne satnice predmetnim profesorima. Trebalo bi dati na izbor samoj školi. Ako neka učiteljica zaista nije sposobna za izvođenje Glazbe, neka svoj sat prepusti predmetnom profesoru. To je u redu u tom slučaju. A svima koji mogu i žele treba dati izbor zadržati taj sat. Velika je razlika između učiteljica, ogromna, pogotovo u umjetničkom području. Ako je problem satnica, može im se dodati neko glazbeno zaduženje. Razumijem njihovu brigu ako gube puno radno vrijeme, ali ne treba se boriti na način da se omalovažava stručnost učiteljica. Tom logikom je i profesor matematike stručniji od učiteljice jer zna matematiku više razine. Sutra se tako mogu javiti kineziolozi željni predavanja TZK u svim razredima OŠ. Međutim RN je primarno obrazovanje i to svima treba biti jasno. Ostavite mogućnost samoj školi da prema svom kolektivu i satnicama organizira nastavu GK tako da nema gubitnika niti s jedne strane. Nadam se da će komentari pomoći u Odluci. Pozdrav svima! Marina Vidović Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
129 Deniza Gjini Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj Poštovani, ne podržavamo promjenu Odluke o donošenju Kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj iz sljedećih razloga: - Predmetni kurikulum izradila je Radna skupina koju čine stručnjaci, uz podršku Ekspertne skupine; - Promjene su uvrštene na osnovu prijedloga stručnjaka na e - savjetovanju, profesora glazbene kulture; - Dokument je prihvaćen i potpisan sa strane Ministrice Divjak na prijedlog stručnjaka iz Ekspertne skupine te je objavljen u Narodnim novinama; - Dokument je kao takav predstavljen profesorima glazbene kulture, kojima se napokon daje mogućnost za više kompetentnog, profesionalnog rada sa djecom mlađega uzrasta, na dobrobit DJECE; - Prihvaćanje dokumenta predstavlja mogućnost prestanka svaštarenja na satu glazbene kulture, a otvara mogućnost realizacije pravih glazbenih aktivnosti, izravnog aktivnog muziciranja sa djecom; - Ministrica mijenja odluku, pod pritiskom određenih lobija i skupina predstavnika Učiteljskih fakulteta koji krivim tumačenjima te huškanjem smatraju svoju struku ugroženom; - Odluka se stavlja na e-savjetovanje bez ikakve najave i obrazloženja, u najgore vrijeme za učitelje, na kraju nastavne godine uslijed više praznika; - Ovim činom Ministrica dovodi u pitanje sve dosadašnje odluke,način i uvjete pod kojima su donešene; - Ovom odlukom izražava se neprihvaćanje, neuvažavanje i razlog postojanja radnih i ekspertnih skupina, uopće; - Ovom odlukom onemogućuje se kvalitetna nastava i INA sa djecom mlađega uzrasta; - Ovom odlukom degradirana je, još jednom, nakon 20 godina naša struka; - Ovom odlukom se dovodi u pitanje cijela Kurikularna reforma u smislu realizacije predmetnih kurikuluma na dobrobit DJECE; - Ova odluka Ministrice obiluje manjkavostima i nije usklađena sa zakonom i - Svima nama je jasno da učitelji RN ne bi izgubili ništa, najveći mogući gubitnici u ovoj nepravednoj i nepromišljenoj odluci su DJECA!!! Županijsko stručno vijeće učitelja glazbene kulture Istarske županije 1. Marino Matošić, prof. 2. Irena Giorgi, prof. 3. Bogdan Fabris, prof. 4. Manuel Černeka, prof. 5. Anđela Damjanić, prof. 6. Tea Mužić, prof. 7. Štefica Čeh, prof. 8. Lolita Njegovan, prof. 9. Tomo Njegovan, prof. 10. Martina Mahić, prof. 11. Ljiljana Glad Racan, prof. 12. Gabriela Glad - Vuković, prof. 13. Nataša Maruškić Popadić, prof. 14. Ileana Pavletić Perosa, prof. 15. Jelena Paunović, prof. 16. Sanja Knezović - Tomišić, prof. 17. Marko Ritoša, prof. 18. Samantha Rocco Popović, prof. 19. Tina Pajdaš, prof. 20. Tatiana Giorgi, prof. 21. Mirela Zemčak, prof. 22. Vesna Pavlović Jugovac, prof. 23. Ina Cerovečki, prof. 24. Zoran Gardašević, prof. 25. Sandra Frančišković, prof. 26. Nataša Blašković; prof. 27. Sandra Milotić Macan, prof. 28. Sonja Milović, prof. 29. Deniza Gjini, prof. voditeljica ŽSV učitelja glazbene kulture Istarske županije Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
130 Snježana Kovač Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj Poštovani, radim kao učiteljica GK u OŠ, uglavnom od 5.- 8. razreda. Dvije školske godine sam radila i u 4. razredima. Izvrsno surađujem sa svim učiteljima, bilo da rade u razrednoj ili predmetnoj nastavi. Kolega i kolegice iz RN (s dosta godina staža) su mi rekli da su sretni kad preuzmem sat GK u njihovom 4. razredu jer da glazbena kultura u četvrtom razredu prelazi granicu njihove kvalificiranosti i kompetencija. Također, ostale kolegice RN povremeno zatraže moje mišljenje pri obradi nekih glazbenih sadržaja. Smatram da treba ostaviti mogućnost da učitelji GK predaju u 4. razredu jer je dobro da se učitelji glazbene kulture što ranije uključe u rad s učenicima kako bi mogli kontinuirano raditi na razvoju vještina (npr. rad na vokalnom aparatu), ovisno o potrebama škole i dogovoru između razrednih i predmetnih učitelja, kao što je to bilo i do sada. Predmetni nastavnik može pratiti pjevanje učenika na instrumentu jer u svojoj učionici ima stalno na raspolaganju klavir te može kvalitetno provoditi i aktivnost slušanja glazbe, aktivnost sviranja i glazbenog stvaralaštva jer na raspolaganju ima kvalitetne uređaje za reprodukciju zvuka, kvalitetne zvučnike i komplet dječjeg instrumentarija. Bojim se da provedbom ove Odluke ne činimo dobro našoj djeci, a na prvom bi nam mjestu trebali biti njihovi interesi. Još od antičke Grčke svima je poznato da bavljenje glazbom od što ranije dobi znatno utječe na kognitivni, psihomotorni i socijalni razvoj djeteta. Brisanje teksta: "Svakom učitelju Glazbene kulture/ Glazbene umjetnosti treba omogućiti da sukladno sklonostima i preferencijama učenika organizira i oblikuje redovnu, izbornu, fakultativnu nastavu glazbe te izvannastavne glazbene aktivnosti" ostavlja otvoreno pitanje tko će raditi taj posao, učitelj nekog drugog predmeta, ili će se takve izvannastavne aktivnosti sasvim ukinuti? Treba li izbaciti zborove, orkestre i sl. iz izvannastavnih aktivnosti brisanjem gore navedene stavke čime se briše i dio kulturno- društvene djelatnosti škole (nema priredbi, natjecanja, smotri itd.) pri čemu ne treba zaboraviti da su te aktivnosti u redovnoj školi besplatne i kao takve dostupne svim učenicima bez obzira na njihov socijalni status. Lijep pozdrav Snježana Kovač, mr glazbene pedagogije Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
131 Lidija Nikolić Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj Poštovani, podržavam nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj. Glazbenim obrazovanjem budućih magistara primarnog obrazovanja bavim se 23 godine. S obzirom da se u raspravu uključujem nakon što su izrečena brojna mišljenja, nalazim primjerenim da ne navodim ponovo argumente i mišljenja s kojima se slažem, a koje su iznijeli: izv. prof. dr. sc. Snježana Dobrota, doc. dr. sc. Vesna Svalina, mr.sc. Marijo Krnić, Dijana Dvornik, dipl. uč. savjetnica, Branka Pastuović, učiteljica razredne nastave, Sara Barbarić, mag. prim. educ., Marko Pleslić, mag. prim. educ., Ivana Križanac, učiteljica razredne nastave, Ivona Marjanović, mag. prim. educ., Željka Vendl, učiteljica razredne nastave. Neugodno sam iznenađena neprijateljstvom kojim odiše rasprava, agresivnošću kritiziranja rada učitelja u razrednoj nastavi te stavljanjem njihove kompetentnosti za Glazbenu kulturu pod upitnik. Hoće li se problem nastave Glazbene kulture u općeobrazovnoj osnovnoj školi riješiti tako što će predmetni nastavnik ući u mlađe razrede OŠ? Time bi se mogao riješiti status, odnosno norma/satnica dijela predmetnih nastavnika GK. Međutim, navedeno bi doprinijelo dezintegraciji koncepta razredne nastave koja integrira sva područja odgoja i obrazovanja, a u tu svrhu učitelji uče 6 različitih predmetnih metodika. Smanjenje satnice na jedan sat tjedno stvorilo je ogromnu štetu za glazbenu kulturu svih generacija od devedesetih godina prošlog stoljeća do danas. Problem nastave Glazbene kulture, nastao smanjenjem satnice, najbolje bi se riješio vraćanjem satnice od dva sata tjedno. Da se to dogodilo danas ne bismo vodili ovu raspravu. Nažalost, nama se ne nudi vraćanje satnice, nego se navodi sustručnjake, a učitelji i nastavnici to jesu, da napadaju jedni druge proglašavajući ih nekompetentnima te posredno i fakultete koji obrazuju učitelje što ukazuje na nezavidnu situaciju za sve koji imaju veze s nastavom GK. Poštovane kolege, nije li dovoljno što nas društvo degradira na svim područjima? Trebamo li mu u tome pomagati dovodeći u pitanje kompetentnost cijele učiteljske struke i fakulteta? Pitanje male satnice, koje je veliki problem za kolege u predmetnoj nastavi, ne bi se trebalo rješavati degradiranjem učiteljske struke jer to nije niti humano niti profesionalno. Umjesto toga, trebalo bi voditi raspravu o konstruktivnim prijedlozima koji bi predmetnim nastavnicima omogućili da se drugačije vrednuje njihov rad u izvannastavnim glazbenim aktivnostima i uvođenjem izbornih predmeta iz područja glazbe. Tim bi se aktivnostima mogla nadograditi skromna satnica koja GK održava na margini kurikula, a ujedno omogućiti ostvarenje interesa i dobrobiti svakog pojedinog djeteta s obzirom na znatan utjecaj glazbe na djetetov glazbeni, te kognitivni, psihomotorni, socijalni i emocionalni razvoj. Ta bitka je zajednička i za učitelje i nastavnike koji bi snažnim udruženim nastojanjima mogli izboriti da svako dijete bude uključeno u neki oblik glazbenih aktivnosti prema njegovom interesu, a predložene glazbene aktivnosti imale bi program rada te bi bile orijentirane na različite oblike aktivnog bavljenja glazbom. Ovakve bi aktivnosti obogatile dječje iskustvo u svim dobnim skupinama, ispunile njihove želje za bavljenjem glazbom, omogućile predmetnom nastavniku da se posveti skupini djece zainteresiranoj za pojedinu nastavnu aktivnost koja bi omogućila viša glazbena postignuća nego što to satnica GK dozvoljava, obogatile glazbeni život škole i omogućile predmetnom nastavniku da svoju normu ispuni u jednoj školi, što bi, osim njegove osobne dobrobiti i dobrobiti njegove obitelji, doprinijelo i povezanosti svih učenika škole kroz glazbu i povezivanju škole s društvenom zajednicom kroz glazbu. Zajednički cilj trebao bi povezati učitelje i nastavnike GK u jednakom nastojanju, a to je briga za odgoj i obrazovanje djece glazbom i za glazbu. doc. dr. sc. Lidija Nikolić Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
132 Marija Ujević Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj Poštovani! Kao učiteljicu RN žalosti me vidjeti komentare naših kolega "predmetnjaka" koji su često negativno konotirani. Moje obrazovanje daje mi za pravo da kažem da imam sve kompetencije za predavanje Glazbene kulture u prva četiri razreda OŠ. Sustav osnovnoškolskog obrazovanja organiziran je kroz razrednu i predmetnu nastavu. Nije to postavljeno tek tako, bezveze. Učitelj provodi s djetetom vrijeme, poznaje ga, vidi ga kompletnije od nekog tko uđe u razred jedan sat tjedno. Često vidim koliko se profesori stranih jezika muče da se "spuste" na razinu na kojoj funkcionira dijete u prvom,drugom razredu. Preveliko "razmrvljavanje" razredne nastave ne donosi ništa dobroga učenicima. Njima je potreban njihov učitelj/učiteljica, njihova mala zajednica da stasaju u samostalne i sigurne osobe. Ne radi se ovdje o nadmetanju u kompetencijama. Radi se o tome da u fokusu treba ostati učenik/dijete, a ne popunjavanje satnica. Smatram da je odluka o izmjeni kurikula dobra i potrebna. Lijep pozdrav Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
133 Željko Ševerdija Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj Poštovani, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci suglasan je s tekstom Nacrta odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj te je stajališta da su magistri/magistre (učitelji/učiteljice) primarnog obrazovanja završetkom integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija u trajanju od pet godina dovoljno educirani, odnosno da su stekli kompetencije dostatne za izvedbu nastave iz predmeta Glazbene kulture od prvog do četvrtog razreda osnovne škole, a što je razvidno iz ishoda učenja magistara/magistri primarnog obrazovanja stečenih u polju glazbene umjetnosti kroz stručne predmete i glazbene praktikume te metodičke vježbe na studiju. Prodekanica za nastavu i studente, izv. prof. dr. sc. Petra Pejić Papak Primljeno na znanje Poštovani, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
134 Alma Mance Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj Poštovani, žalosno je što se već tko zna koji put nalazimo u bezizlaznoj situaciji. Privatno poznajem i duboko cijenim velik broj stručnjaka koji predaju na Učiteljskom fakultetu i znam da ulažu bezgranične napore kako bi unaprijedile nastavu glazbene kulture koju predaju učiteljice. Nadam se da je potpuno jasno da unatoč tom kvalitetnom radu, rezultati ne mogu biti na jednakoj razini s onima koji su cijelo svoje školovanje proveli pohađajući nastavu u glazbenoj školi, uz uobičajene školske obveze. Problem leži u sposobnostima koje su vrlo specifične i koje se mogu razvijati samo dugoročnim "drilom". Učitelji i učiteljice u razrednoj nastavi rade posao u kojem se očekuje da budu stručnjaci za mnoga područja, a posjedovanje glazbenih sposobnosti, talenta i glazbenog obrazovanja ne određuje kvalitetu njihove nastave i predavanja, ali ima utjecaja na kompetencije za držanje nastave glazbene kulture. Osobno sa svim mojim kolegicama iz razredne nastave imam odličnu suradnju i često zajedno kreiramo nastupe u skopu mjuzikla ili koreografija koje prate zbor. Uvijek sam osjećala kako jednako "pripadam" razrednoj nastavi kao i predmetnoj. Smatram kako učitelji glazbene kulture na neki način "odškrinu" vrata onome što učenike očekuje u 5. razredu, jer dolaze u specijalizirane učionice i oni se tome jako raduju. Nije upitna toliko ni kvaliteta rada pojedinih učiteljica i učitelja koliko je upitan prostor u kojem se nastava provodi. Nažalost, često se u kabinetima za pojedini predmet ne može naći sva oprema potrebna za kvalitetno i uspješno izvođenje nastave, a opremljenost razreda u razrednoj nastavi za sate glazbene kulture je nerijetko vrlo ograničena (nedostaju npr. instrumenti, kvalitetna tehnika za reprodukciju zvuka, projektori, platna i slično). Bojim se da će gubitak udžbenika glazbene kulture za razrednu nastavu biti poguban za nastavu. Bez nekih smjernica koje je udžbenik nudio, lako je moguće da se u radu nađu zbunjeni i učitelji i učenici, bez prijenosa najvažnijih informacija. Dolazimo u opasnost da naš predmet "izgubi na značaju" u očima učenika. U nižim razredima prijeko je potrebno imati barem pjesmarice i dnevnike slušanja sa konkretnim zadacima za praćenje skladbe primjerenim uzrastu (npr. uz sličice). Nastava se do sada u razrednoj nastavi uglavnom svodila na učenje pjesmica napamet i odgovaranja istih, ako se nastava uopće i provodila. Ako isključivo učiteljice trebaju predavati u svojim razredima postavlja se pitanje kako je i zašto dozvoljeno ulaženje predmeta vjeronauk, strani jezik pa sada i informatika u njihov prostor i to sa po dva sata tjedno. Prisjetimo se kako učitelji glazbene kulture sudjeluju u sa svojim aktivnostima u odgoju i obrazovanju djece još od vrtića. Takvu dobru praksu je poželjno nastaviti od prvog razreda nadalje. Otvaranje prostora za učitelje glazbene kulture u razrednoj nastavi može pozitivno utjecati kako na učitelje razredne nastave i glazbene kulture, tako i na učenike. Za učitelje razredne nastave to predstavlja mogućnost rasterećenja od obveza nastave glazbene kulture, a ujedno im daje vrijeme koje mogu iskoristiti kako bi se usavršavali u drugim područjima nastave koju predaju. Učiteljima glazbene kulture pruža mogućnost da zainteresiraju učenike mlađeg uzrasta za glazbu kao i izvannastavne aktivnosti poput instrumentalnih grupa i zbora. Učenicima ovakav izbor donosi mogućnost da iskoriste planiranu satnicu glazbene kulture (koja nije velika) na najbolji mogući način za stjecanje određene razine glazbenog obrazovanja, u opremljenim učionicima i uz učitelje koji su svoj život posvetili upravo tome predmetu. Alma Mance, učitelj mentor Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
135 Nevenka Dimač Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj Poštovani kolege, ne bih htjela ulaziti u prosudbu o kompetencijama, o tome treba li više sati glazbene kulture. Naravno da je to očito i jasno. No ono na što bi htjela skrenuti pozornost je da u razrednoj nastavi izmjene učitelja i profesora utječu na učenike. Radeći u produženom boravku primjećujem da me puno nemirniji učenici dočekaju kada su se ujutro izmjenila dva ili tri učitelja. Taj dan me razred dočeka kao da je u njega "pala atomska bomba". Jesu li učenici nižih razreda spremni imati predmetni oblik nastave? Mislim da je to pravo pitanje kojim se treba voditi u izmjenama bilo koje vrste. Svakako u izmjenama treba ostaviti prostora za autonomiju škole u smislu da s obzirom na bonuse dozvoli ravnateljima da na najbolji mogući način organizira rad. Srdačan pozdrav, Nevenka Dimač, učitelj mentor Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
136 Barbara Bošnjak Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj Poštovani, ne slažem se s Nacrtom odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma kojim bi se onemogućio rad učiteljima glazbene kulture u 4. razredu osnovne škole. Ako polazimo od dobrobiti učenika, možemo uočiti nekoliko razloga zašto je dobro da učitelji glazbene kulture predaju u 4. razredu. Učitelji glazbene kulture nedvojbeno imaju više stručnih glazbenih kompetencija za rad. Formalno glazbeno obrazovanje učitelja Glazbene kulture koje traje (u većini slučajeva) 15 godina ne može se mjeriti s 5 godina (efektivno i manje od toga) obrazovanja učitelja razredne nastave. Zato je dobro da se učitelji glazbene kulture što ranije uključe u rad s učenicima kako bi mogli kontinuirano raditi na razvoju vještina (npr. rad na vokalnom aparatu). Prema praksi, što su učenici nižeg uzrasta, to su intrinzično više glazbeno motiviraniji, a učitelji glazbene kulture im mogu pružiti kvalitetniji glazbeni razvoj i time adekvatnije iskoristiti motiviranost. Također, učenici će se lakše u toj dobi uključivati u izvannastavne aktivnosti, koje gotovo svi učitelji glazbene kulture imaju, budući da im je učitelj i njegov rad već poznat. Ulazak učitelja glazbene kulture u 4. razred olakšava i ublažava za učenike zahtjevan prijelaz iz razredne nastave (moj učitelj) u predmetnu nastavu (učitelji). Sudeći prema praksi, učenici ne da nemaju poteškoća s promjenom učitelja jednog (ili više) predmeta u 4. razredu, već se dolazak učitelja glazbene kulture u 4. razred može gledati kao dobru pripremu za 5. razred i predmetne učitelje. Na kraju, ne vidim razlog zašto bi učitelji razredne nastave dobili ono što su u praksi imali učitelji glazbene kulture već više od 20 godina. Barbara Bošnjak, mag. glazbene pedagogije Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
137 Robert Šepec Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj JA ZNAM kako se koristi računalo - ALI NE ZNAM objasniti kako funkcionira, koji su mu dijelovi, kako se sklapa - TO RADE INFORMATIČARI. JA ZNAM promijeniti žarulju - ALI električnu instalaciju NE ZNAM postaviti - TO RADE ELEKTRIČARI. JA ZNAM zašiti dugme - ALI NE ZNAM skrojiti i sašiti odijelo - TO RADE KROJAČI. SVATKO MOŽE naučiti djecu pjevati pjesmicu - ALI ih NE ZNA poučiti izražajnpm i emocionalnom umjetničkom pjevanju, vokalnim tehnikama i vještinama, razvoju bitnih glazbenih stilova i glazbenih sredstava izražavanja kroz povijest glazbe, analizirati i objasniti strukturu skladbe, razviti i poticati njihov interes za glazbeno kreativnu aktivnost sviranja instrumenta i stvaranja glazbe, i još mnogo stvari vezanih uz umjetničku i tradicijsku glazbu - TO ZNAM, TO RADE UČITELJI GLAZBENE KULTURE. Zato molim sve relevantne institucije i odgovorne osobe, razmislite o svojim izmjenama i dopunama izmijenjenih i dopunjenih izmjena i dopuna, jer djeca imaju pravo na stručno, kompetentno i potpuno obrazovanje. Ako nas "obrišete" iz kurikuluma, postoji opasnost da dobijemo školu za život bez glazbe, a mislim da to nije dobro. I da, nemojte stvarati razdor među učiteljima, mi smo poslani da poučavamo djecu, a ne da se svađamo i prepiremo... Nismo se za to borili. Hvala. S poštovanjem, Robert Šepec, profesor glazbene kulture Primljeno na znanje Poštovani, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
138 Jana Bosanac Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj Poštovani, Ne podržavam odluku ministrice o brisanju dijela kurikuluma predmeta Glazbene kulture i Glazbene umjetnosti koji učiteljima glazbene kulture omogućuje izvođenje nastave u četvrtim razredima, a otvara i mogućnost izvođenja nastave glazbene kulture u trećim razredima osnovne škole. Niti jedan reformski zahvat u Školi za život nije zadirao u satnicu niti jednog predmeta u negativnom smislu osim ovog. Stoga zaključujem da je cilj ove odluke postupno ukinuti predmet glazbene kulture ili ga svesti na izborni, a učitelje tog predmeta i predmet općenito marginalizirati. A time marginalizirati i glazbu i njezin značaj u razvoju mladog čovjeka. Još su stari Grci znali cijeniti potrebu za glazbovanjem, kvalitetnim glazbovanjem, uzdizali glazbu i njezinu moć u oblikovanju ljudskog bića. Svrhovitost bavljenja glazbom se u 21. stoljeću ne bi uopće trebalo dovoditi u pitanje posebice nakon tolikog broja znanstvenih istraživanja o moći glazbe i njezinom utjecaju na ljudski mozak. Stava sam, kao i svi moji kolege, da bi glazba u suvremenoj školi trebala imati veći prostor a ne manji. A upravo su učitelji glazbene kulture u svakoj školi stupovi, nosioci glazbenih aktivnosti i kvalitetnog bavljenja glazbom. Aktivno muziciranje uz učitelja koji aktivno svira i prati učenike na glazbalu, uživo, je pravo i potreba svakog djeteta od rane dobi. Takvo muziciranje, a ne pjevanje uz snimljene matrice, je ono koje razvija i potiče, kreira i razvija dijete. Aktivno muziciranje uz kvalitetnu i kvalificiranu osobu razvija kreativnost i maštu, analitičko mišljenje i koncentraciju koje su upravo kompetencije učenika koje tražimo u Školi za život. Pjevanje uz matricu je sputavajuće, umjetno, dok je sviranje i glazbovanje oslobađajuće i kreativno. I upravo su učitelji glazbenog ti koji su svoje cijelo obrazovanje (govorimo o 15 godina glazbenog obrazovanja i stjecanja kompetencija) posvetili upravo tome, kvalitetnoj nastavi glazbene kulture. Nisam od početka svog radnog staža radila u četvrtim razredima i u to vrijeme su me učiteljice razredne nastave stalno vukle za rukav i pitale kako da naprave ovo ili ono. I same su mi govorile da im glazbena kultura u četvrtom razredu prelazi granicu njihove kvalificiranosti i kompetencija. Kada sam preuzela rad u četvrtim razredima mogu reći da su učiteljice odahnule. Kroz svoj rad s djecom s teškoćama u razvoju sam shvatila koliku terapijsku moć ima glazbovanje, koliko otvara, produbljuje, spaja. A to se ne može postići bez kvalitetnog i kvalificiranog nastavnog kadra. Ako se ova odluka provede i prihvati ukidanjem Nastavnog plana i programa nestat će i svaka mogućnost da učitelji glazbene kulture rade u 4. razredu osnovne škole. A kompetencije za taj rad imaju, to je neosporno. Stoga se nadam da će ministrica poslušati struku, glazbenu struku i poništiti ovu odluku. A učiteljima glazbene kulture omogućiti da kroz svoj rad pomognu novoj, suvremenoj hrvatskoj školi da odgoji generacije kreativne i maštovite djece koja će mijenjati svijet na bolje. S poštovanjem, Jana Bosanac, učitelj mentor glazbene kulture Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
139 Maja Brezak Pohrebny Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj Poštovani, učiteljica sam razredne nastave. Iza tog statusa stoji diploma studija koji me osposobio za izvođenje svih metodika koje su potrebne za rad u razrednoj nastavi. Nije sporno da je svaki profesor određenog predmeta osposobljen za rad s djecom u okviru tog nastavnog predmeta no učitelji razredne nastave rade s učenicima mlađe dobi korelirajući i povezujući gradivo iz različitih predmeta, što i je smjernica škole za život. Učitelji razrede nastave kompetentni su i stručni provoditi nastavu iz svih predmeta u razrednoj nastavi. Iza toga stoji njihova diploma. Ne slažem se s time da se učiteljima razredne nastave oduzme pravo na predavanje glazbene kulture odnosno smatram da bi oni to trebali činiti u prva četiri razreda osnovne škole. Maja Brezak Pohrebny Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
140 Mario Keča Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj Smatram da je loše da se briše odluka o tome da učitelji glazbene kulture mogu predavati glazbenu kulturu u četvrtim razredima OŠ. Ukoliko je prihvaćen pravilnik o stručnoj spremi učitelja i nastavnika, i njime je predviđeno da magistri primarnog obrazovanja nemaju prednost pred profesorima glazbene kulture, kao niti pred ostalim nastavnicima u predmetnoj nastavi, očito i samo Ministarstvo smatra da za to postoje razlozi. Prisutni smo tendencijama da su učitelji primarnog obrazovanja svesposobni imogu raditi sve i svašta. Svako je e-savjetovanje "obogaćeno" njihovim hvalospjevima o samima sebi i o svojoj prednosti pred svima! Slažem se da su kompetentni za predavanje razredne nastave, ali isto tako smatram da bi u četvrtim razredima osnovnih škola glazbenu kulturu i dalje trebali predavati učitelji - profesori glazbene kulture, ali, isto tako i kineziolozi TZK i likovnu kulturu profesori likovne kulture. Nije isto kada metodiku nastave ovih predmeta slušate na fakultetu bitno manji broj sati nego što slušaju studenti na matičnim fakultetima! Nemojmo dozvoliti stvaranje mišljenja da su učitelji primarnog obrazovanja rješenje za sve škole i sve predmete! Stvaramo li, na taj način, ideološke vojnike?! Primljeno na znanje Poštovani, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
141 JadrankaRadonić Sirovica Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj ŽSV učitelja GK u OŠ Požeško-slavonske županije Poštovani, Iz dugogodišnjeg iskustva rada u osnovnim školama u nastavi glazbene kulture smatramo da je pod hitno potrebno uvesti rad profesora glazbene kulture u niže razrede. Razlozi su sljedeći: bolja kompetentnost profesora glazbene kulture u radu s djecom u nastavi glazbene kulture te kvalitetniji razvoj njihovih glazbenih sposobnosti, veća vještina sviranja i korištenja više različitih glazbala, osjećaja za ritam, njegovanje i razvijanje vokalnih sposobnosti i tehnike pjevanja, disanja, govora, dikcije i artikulacije, interpretacije i estetske izvedbe glazbenih djela. Razvoj slušne percepcije i slušnog opažanja djeteta te logičkog povezivanja kroz precizniju analizu glazbenih djela. Jedan od najboljih primjera rada profesora glazbene kulture u nižim razredima je sudjelovanje i osvajanje nagrada na županijskim i državnim natjecanjima pjevačkih zborova i vokalnih skupina na Glazbenim svečanostima hrvatske mladeži u Varaždinu gdje redovito sudjeluju samo profesori glazbene kulture, a ne kolegice i kolege iz razredne nastave! Isto tako, svi koji imamo višegodišnje iskustvo rada u školi znamo da ima mnogo učiteljica/učitelja razredne nastave koji bi bili jako sretni i zahvalni na rasterećenju kada ne bi morali predavati glazbenu kulturu jer osjećaju da su manje kompetentni od profesora glazbene kulture. Uz dužno poštovanje studenticama/studentima razredne nastave, našim budućim kolegama, smatramo da nemaju dovoljno iskustva i nisu upoznati sa stanjem i dotičnom problematikom te ne bi trebali u ovom e-savjetovanju kopirati/prosljeđivati svoje i tuđe komentare. Nikoga ne omalovažavamo niti nam je namjera ikome od naših kolegica/kolega iz razredne nastave „uzimati“ od njihove satnice, stalo nam je isključivo do kvalitete poučavanja glazbene kulture u svim razredima osnovne i srednje škole. Ne slažemo se s novim Nacrtom odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj iz više razloga: - zašto se prišlo izmjeni pogotovo stoga što se veliki broj učitelja GK očitovao u e-savjetovanju prije donošenja Kurikuluma za GK upravo tražeći mogućnost rada i u mlađim razredima što je donekle uvaženo od strane ERS-a? (U prošlom e-savjetovanju učitelji GK su tražili mogućnost izvođenja nastave već od 1. r. OŠ). Dokument je donesen na zadovoljstvo učitelja GK jer su po PRVI PUTA dijelom uvaženi prijedlozi koje je potvrdila ERS i MZO donošenjem u Narodnim novinama sredinom siječnja 2019., a koji je u skladu sa Zakonom o odgoju i obrazovanju u čijem članku 27. propisuje da se „Kurikulumom nastavnih predmeta može utvrditi i popis potrebnih kvalifikacija učitelja i nastavnika za izvođenje kurikuluma“. Iz navedenog članka razvidno je da nema zakonskog uporišta za brisanje ovog odjeljka, a podsjećamo da je istoznačna formulacija navedena i u Kurikulumu za Informatiku donesenom 2018. g. Čini nam se da se ovim brisanjem negira mišljenje struke koja je svoje stručne prijedloge za poboljšanja iznijela putem e-savjetovanja. - Našom reakcijom ne umanjujemo stručnost rada učiteljica RN, no praksa pokazuje da se GK u mlađim razredima ne odvija uvijek sukladno metodičkim načelima. Poneke učiteljice RN opterećene su nastavom GK obzirom na razliku u razinama pedagoških i didaktičkih kompetencija za izvođenje nastave glazbe u odnosu na učitelje glazbene kulture koji imaju 15 godina glazbene naobrazbe pa u slučajevima u kojima škola može omogućiti rad predmetnom učitelju u nastavi GK kako bi se pri tome rasteretilo učitelje RN, treba dopustiti tu mogućnost, kako je omogućeno Kurikulumom prihvaćenim u siječnju 2019. Pri tome se ne bi mijenjala norma učiteljima RN jer bi bili zaduženi nekom drugom aktivnošću (a koja može biti glazbena, uostalom). „Ulaskom“ predmetnih učitelja tamo gdje je to moguće i potrebno, svakako bi se pridonijelo podizanju kvalitete edukacije na dobrobit učenika. - Uvođenjem predmetnog učitelja GK barem od 3. r. (a bilo bi dobro i ranije), izbornosti te veći broj sati GK kao i pravedniji Pravilnik o normi učitelja, zasigurno bi dovelo do velikih pomaka u razvoju glazbene i opće kulture naših učenika. (Naime sadašnji Pravilnik onemogućava raznolike glazbene aktivnosti, ako učitelj mora raditi na više škola kako bi ispunio normu). Spominjemo Pravilnik o normi (iako nije predmet ovog e-savjetovanja) no on je usko povezan s razinom kvalitete ishoda koje možemo postići jedino ako uz više sati nastave postoji mogućnost rada i u drugim oblicima rada – izbornoj, fakultativnoj nastavi te izvannastavnim aktivnostima. - Ne slažemo se s tvrdnjom da „ulazak“ predmetnih učitelja remeti korelacijsko-integracijski pristup povezivanja nastavnih područja u RN jer se dobrim planiranjem te kvalitetnom suradnjom učitelja RN i PN može na dobrobit učenika postići visoka razina integracije. To mogu potvrditi učitelji koji na takav način i rade (kada učitelji RN koriste tzv. bonuse pa učitelji GK „ulaze“ u nastavu RN već od 1. r.). - Postavljamo pitanje: zašto se ne želi dati prilika donesenom dokumentu potpisanom od same ministrice, te ga se bez obrazloženja želi izbrisati iz dokumenta? I sve to u vrlo kratkom roku e –savjetovanja (samo 14 dana), među kojima su i tri neradna praznika i blagdana, u vremenu kad su učitelji najviše opterećeni završetkom nastavne godine? Učitelji GK osjećaju se prevareno, a sada još i više nakon što su po prvi puta njihove sugestije i savjeti za unaprjeđenje sustava izrečenima e-savjetovanju bili prihvaćeni i ugrađeni u dokument. Učitelji Županijskog stručnog vijeća Glazbene kulture u osnovnim školama Požeško-slavonske županije s voditeljicom ŽSV-a Jadrankom Radonić-Sirovica Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
142 Arijana Kreso Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj Poštovani, učiteljica sam, magistra primarnog obrazovanja. Tijekom petogodišnjeg studija osposobljena sam za izvođenje nastave glazbene kulture. Smatram da su učitelji magistri primarnog obrazovanja osposobljeni za uvođenje učenika u glazbenu kulturu, upoznavanje osnovnih elemenata glazbenog jezika, razvijanje glazbene kreativnosti te uspostavljanje i usvajanje vrijednosnih mjerila za kritičko i estetsko procjenjivanje glazbe. U nastavi glazbene kulture učenike upoznajem s glazbenim djelima i osnovnim elementima glazbenog jezika te ih potičem na samostalnu glazbenu aktivnost. Nastava koju izvodim i u kojoj uživam ispunjena je igrom i radošću učenja glazbe, a djeca su slobodna u vlastitom izražavanju budući da sa mnom provode veći dio svog boravka u školi. Nastavu temeljim na korelaciji s drugim predmetima i nastojim povezivati sadržaje različitih predmeta kako bi učenici svoje znanje gradili kao smislenu cjelinu. Vjerujem da učitelji i učenici zaslužuju koncepciju nastave kakvu smo dosada imali. Hvala najljepša! Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
143 Slavica Dvoraček Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj Poštovani, učiteljica sam GK već 18 godina. U svojoj školi predajem od 4. do 8. razreda. Izvrsno surađujem sa svim učiteljima, bilo da rade u razrednoj ili predmetnoj nastavi. Svih godina nisam doživjela niti jednu situaciju u kojoj bi mi itko rekao da nije dobro što predajem već od 4. razreda. Dapače, većina kolegica (bez obzira na staž i na kojoj su Učiteljskoj akademiji diplomirale) su mi rekle da su sretne kad preuzmem sat glazbene kulture. Učiteljice koje predaju u područnim školama čak se osjećaju zakinute jer zbog popunjenosti satnice ne mogu predavati i u njihovim razredima! Radije bi, kažu, imale umjesto toga jedan sat dopunske ili dodatne nastave. Nema smisla tjerati mak na konac. Kadrovske situacije po školama su svakojake i treba ostaviti mogućnost da učitelji GK predaju u 4. razredu, a PO POTREBI i ranije. Ništa time učenici neće izgubiti, dapače! Sat glazbene kulture je najjednostavniji način da se učenike posve ne šokira kada u 5. razredu dobiju različitog učitelja za svaki predmet. Ostaje im ta jedna poveznica i postepena prilagodba na predmetni način rada. Naravno da razredna nastava ne treba postati predmetna od 1. razreda! Nitko to nikad nije rekao i to ne bi bilo dobro. Glazba je specifična po mnogočemu. Prati nas od rođenja do smrti i u svim prilikama. Djeci je prirodna kao disanje. Ali traži najviše različitih znanja učitelja koji izvodi nastavu. Zato i postoje posebne glazbene škole sa razrađenim planovima i programima kakve ne postoje i nisu potrebne za ostala područja. Učitelji/ce koje imaju završenu i srednju glazbenu školu, mogu dobro pratiti potrebe nastave glazbene kulture. Ostali, koliko god izvrsni studenti/ce bili, teško da će dostići potrebnu spretnost i prilagodljivost. Korelacija nastave GK s ostalim predmetima uopće nije problem! Sve je na suradnji, razgovoru i dogovoru! Moji učenici redovito govore kako na glazbenom uče sve predmete, a ja im kroz glazbu i nastojim osvijestiti da je ono što uče na različitim predmetima povezano u životu. Slavica Dvoraček, prof., učitelj mentor Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
144 Maja Pavičić Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj Poštovani, učitelj je taj koji od prvog dana učenike polako uvodi u sve predmete na način prilagođen njihovom uzrastu. Stručan je u podučavanju osnova iz svakog pojedinog predmeta u nižim razredima te učenike priprema za predmetnu nastavu gdje ih nastavljaju podučavati stručnjaci za određena područja. Učiteljica sam i u svom radu koristim više instrumenata te održavam i Glazbenu skupinu kao izvannastavnu aktivnost. Učenici uživaju u nastavi GK i to potvrđuje činjenica da je većini baš to najdraži predmet. Čitajući komentare naišla sam na omalovažavanje rada učitelja od strane kolega i smatram da je to nedopustivo. Kao što učenici u 4. razred dolaze s određenim znanjem koje odražava rad pojedine učiteljice, u 1. razred također dolaze djeca iz vrtića sa savladanim ili nesavladanim navikama koje se nužne za naš neometan rad. Međutim, učiteljima ne pada na pamet omalovažavati rad odgajatelja niti se smatraju kompetentnima ulaziti u područje njihovog djelovanja. Magistar primarnog obrazovanja osposobljen je održavati nastavu Glazbene kulture od 1. do 4. razreda. Dobar učitelj i nastavnik GK u školi surađuju te se učenici nižih razreda uključuju u školski zbor (takva je praksa u mojoj školi). Svi učenici na priredbama imaju priliku čuti uživo izvedbe ne samo na klaviru, već i drugim instrumentima. Čude me komentari da se učenici iznenade kada u 4. razredu čuju nastavnika kako svira na klaviru. U mojoj školi nastavnica GK je dobro poznata svim učenicima nižih razreda, slušaju je redovito kako svira. Pozdrav, Maja Pavičić, mag.prim.educ. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
145 Elda Duras Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj Poštovani,mislim da su jako važni učitelji/ce razredne nastave na početku djetetova školovanja i vidim da nitko od kolega ni ne misli suprotno,ali glazbenu kulturu u 3. i 4. razredu osnovne škole bi trebali predavati predmetni učitelji glazbene kulture ,čak i od 1.razreda.Prvi razlog tome je da je glazbena kultura potrebna djetetu za njegov psihofizički razvoj od najranije dobi,a drugi je taj da velika većina učitelja/nastavnika glazbene kulture godinama ,ili cijeli svoj radni vijek rade u dvije,ili više škola da bi napunili normu ,što je užasno teško kvalitetno ostvariti.Prisjetimo se,više nastavničkih/učiteljskih vijeća,razrednih vijeća,priredbi,dežuranja te svih ostalih zaduženja koje mi učitelji/nastavnici imamo.Godinama pate svi oblici života i jednostavno se sve fizički ne stigne kako treba odraditi.Zbog svega navedenog ,hitno je potrebno vratiti 2 sata glazbene kulture/umjetnosti u škole,a ne još i uzimati u 3.i 4.razredu osnovne škole. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
146 Marijo Ožaković Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj Poštovani, nemam zaista ništa protiv učitelja i učiteljica razredne nastave, dapače, skidam im kapu jer biti po pet do šest sati dnevno s učenicima, podučavati ih sve predmete, uključujući i glazbenu kulturu, nije nimalo lako. No upravo zbog toga što nije lako, glazbena kultura, u većini škola u RH, pati jer se često u razredima od 1. do 4. razreda kreira tjedni raspored po njihovom nahođenju, pa kad se zaostane iz gradiva npr. matematike, oduzima se od nastave glazbene kulture pa da se ubrza izostavljeno gradivo, često se koriste intonativno neprilagođene matrice na kojima se učenici doslovno guše jer ih ne mogu reproducirati (jadna djeca, ostaju često bez glasnica), a onda da ne govorim koliko puta ponavljaju uzastopno istu pjesmu uz matricu dok crtaju ili slikaju na likovnoj kulturi jer su prije toga tri sata ponavljali tablicu množenja i sl. A glazbeni; nek samo pjevaju, nije važno kako. Kad ih se provjerava najčešće ih se ocjenjuje naučeni tekst pjesme napamet pa ako ga ne znaju dobivaju dvojke ili trojke. A matrice...ogromna pomoć učiteljima ili učiteljicama RN jer ne znaju svirati niti jedan instrument. Čast izuzecima, ali takvih ih je zaista mali broj. I sad se pitamo: treba li se ukinuti gore navedeni tekst pa da izgubimo i ovo malo što su nam ostavili od Vokićke do sad, treba li izbaciti zborove, orkestre, folklore i sl. iz izvannastavnih aktivnosti brisanjem gore navedene stavke pa da se time obriše i život škole (nema priredbi, natjecanja, smotri itd.)? A sad da se vratim na nastavu, zanima me kako će onaj učenik viših razreda osnovne škole naučiti pjevati, npr. neku popularnu ariju ili sl. po matrici uz glas V. Ruždjaka ili kojeg drugog baritona jer drugo većina učitelja i učiteljica RN i ne znaju nego puštati djeci matrice i uz njih izvoditi glazbu umjesto da sviraju jedan od određenih glazbala i prilagode uzrastu tonsku visinu. Što se tiče izvannastavnih aktivnosti, oduvijek je poznato da su one zapravo nositelj većeg dijela života škole pa ako se ide u potpunosti prema Školi za život, s ovim brisanjem stavki ne idemo u Školu za život već se vraćamo u doba Ivice Kičmanovića. Hvala! Primljeno na znanje Poštovani, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
147 ANITA STUPAC BUTORAC Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj Poštovani! Odlučila sam se uključiti u raspravu u nadi da će čitači shvatiti moju dobru namjeru. Moja je strast vokalna glazba i u tom smjeru će biti orijentiran moj tekst. Učiteljica sam GK u osnovnoj školi gdje djecu poučavam glazbenoj kulturi od 4. razreda. Učiteljice i njihovi učenici s iskrenom radošću očekuju prvi sat GK u 4. razredu. Sve učiteljice kvalitetno pripreme svoje učenike na novu učiteljicu i ta promjena njima ne predstavlja ali baš nikakav problem, što god netko napisao i tvrdio. Gdje je sloge u kolektivu tamo i takvi prijelazi funkcioniraju potpuno bezbolno, čak naprotiv, jedva čekaju novu osobu. To su moja iskustva. Svi imaju kajdančice i pribor potreban za rad i prvo im je pitanje možemo li naučiti pisati note. Nemalo su iznenađeni kada im kažem da zatvore kajdanke i da ćemo danas aktivno muzicirati i baviti se glazbom..u cilju ''postavljanja dijagnoze'', ali, oni naravno ne znaju koja je moja namjera. (Njima je, naime, teško u početku razumjeti da za poznavanje glazbe nije nužno poznavati violinski ključ, polovinku stočkom ili osminsku pauzu). I avantura počinje: prvi nastavni sat..ispred mene trećaši, četvrtaši, možda petaši??.. sjedam za instrument i sviram njima poznatu melodiju. Nesigurno se okreću prema svojem prijatelju u klupi..prepoznali su napjev, a osmijeh se razvukao na licu..na moj znak glavom kreću svi pjevati..bez neke posebne pripreme..jer je to nešto čarobno, nešto što ih vuče da se uključe, kao lavina; po principu što glasnije to bolje.  Nikad još nisu ovo doživjeli..izvedba uživo! Pravo otkriće i osvježenje za njih. U drugoj kitici moduliram iz F-dura u E-dur jer uviđam da nemaju dovoljno razvijen opseg da bi pjevali u tom tonalitetu; ili pak iz F-dura u Fis-dur jer imaju sjajan opseg i valja ga još razvijati. (Analizu o intonaciji ću namjerno preskočiti.) Odmah imam plan: Glazbene svečanosti hrvatske mladeži ili drugim riječima natjecanje pjevačkih zborova pod okriljem Ministarstva, Agencije za odgoj i obrazovanje, Ministarstva kulture RH…koje je mnogima nedostižno iz različitih razloga. Hop! Buđenje! Ispred mene su petaši! Mogu li njih pripremiti u nekoliko mjeseci za taj izazov? Ne mogu! Ne mogu im dati note kući da ih uče. A da ih lijepo i nauče…nažalost nemamo nikakve korist od toga. Tko će ih naučiti pjevanju na dahu, intonaciji, impostaciji, appioggu, dikciji, agogici, dinamici, frazi, poštivanju stilskih razdoblja, vještini pjevanja u dvoglasju..jer sve to oni moraju naučiti da bi uopće nogom kročili na pozornicu veličanstvenog varaždinskog kazališta..i to sve u nekoliko mjeseci!! Hoćemo li marljivo vježbati i sljedeću godinu ići u Varaždin? E, nećemo ni sljedeću jer su prestari za jednoglasnu A kategoriju. Sad se moraju truditi kao prošle godine ali X3 jer od 6. razreda spadaju u B kategoriju gdje moraju pjevati troglasno. Cijeli 6. razred marljivo vježbamo dvoglasje, polako uvodimo troglasje da bismo možda u sedmom razredu mogli konačno otići u Varaždin!! Javljaju se novi problemi, nastava u dvije smjene, pretrpanost satnice, izmjena pjevača u zboru.. Može li se mali pjevač formirati u jednoj nastavnoj godini a počevši s učenjem vokalne tehnike od 5. razreda? Odgovor je jasan. Nakon cjelovitog glazbenog obrazovanja, 20 godina iskustva u radu od 4.-8. razreda, statusom mentora, silnim edukacijama i usavršavanjima od strane vrsnih vokalnih pedagoga, ali i izvrsnim rezultatima, odgovorno kažem ne može. Smatram iznimno važnim za današnju mladež da ih glazbu počinju poučavati stručnjaci čim ranije. Naravno da neke učiteljice/učitelji RN kvalitetno vode svoju nastavu, u to nitko ne sumnja, ali, to su rijetki, a takvi svoje znanje nisu stekli na fakultetima kao najmarljiviji studenti već kroz sustavno glazbeno obrazovanje ili sličan način. Nastava se najčešće svodi na model ''svaštarenja'' u kojem se malo svira, malo pjeva, malo sluša glazba, malo pleše..svega po malo a sve u jedan sat tjedno..nažalost, i profesori glazbene kulture bi se u takvom modelu lako izgubili. A moramo priznati da učiteljice/učitelji RN nisu osposobljeni da barem jednu od aktivnosti dovedu na viši nivo a da bismo se mi mogli nadovezati na postojeće stanje. U tijeku je reforma. Tijekom nje treba riješiti i ovu problematiku. To bi bila uspješna reforma za glazbenjake.. Treba li osuditi učiteljice/učitelje jer ne mogu odsvirati a vista dječju pjesmu i harmonizirati je, jer ne znaju razliku između metra i ritma, jer ne mogu analizirati IX. Beethovenovu simfoniju..? Ne treba. Ja ih ne osuđujem. Treba osuditi sustav! Učiteljima treba ponuditi kvalitetniju glazbenu naobrazbu i time im omogućiti rad u svim razredima ili treba dati mogućnost, a u interesu djeteta, profesorima glazbene kulture da to čine koji su za to u potpunosti osposobljeni. Od kad se vuče ta problematika? Bojim se krenuti u istraživanje. Treba li to od učiteljica/učitelja uopće očekivati i dovoditi ih u situaciju da moraju govoriti neistinu ili poluistinu javno i štititi svoju buduću satnicu kao da smo u ringu? S druge strane mi smo u poziciji da moramo dokazivati njihove kompetencije i štititi svoju satnicu. Žalosno. Je li cilj današnje glazbene pedagogije naučiti 10 napjeva i harmonizirati ih u određenim tonalitetima. A od toga ni lijevo ni desno. A što ako dijete ne može u tom tonalitetu pjevati? A što ako dijete pruža otpor? A što ako dijete nema sluha a ja znam kako će i ono propjevati i doći do one najvažnije pozornice u Varaždinu? Nije li cilj prilagoditi se svakom pojedincu i pronaći način za dokazati mu kako ima potencijala i pokazati mu put kojim može dalje napredovati? Je li konačni cilj glazbene kulture da učeniku bude lijepo i zabavno na nastavi? Da se sluša glazba bez jasnog cilja? Da u 4. razredu učenici znaju 2 pjesme, a treću do pola? Jer učiteljica nije sklona pjevanju i sviranju, osnovi i temelju glazbene kulture i glazbene pismenosti? Takva glazbena pedagogija treba polako otići u povijest. Bojim se da provođenjem ovakvih ideja ne činimo dobro našoj djeci a na prvom bi nam mjestu trebali biti interesi djeteta. Poznato je svima da bavljenje glazbom od što ranije dobi znatno utječe na djetetov kognitivni, psihomotorni i socijalni razvoj. Dok god profesori GK kroz ovaj sustav dodatno zarađuju dajući poduke studentima, budućim učiteljicama/učiteljima iz sviranja, pišu analize glazbenih djela, metodičke pripreme..ne možemo reći da je sustav dobar. Niti približno. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
148 MAGDALENA SABLJIĆ Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj Poštovane kolegice i kolege, kao mlada učiteljica razredne nastave smatram da sam potpuno kompetentna za realizaciju nastave GK u razrednoj nastavi. Ako promislimo o razvoju djeteta (u svim poljima) od 1. do 4. razreda i ako njega stavimo u središte, onda možemo zaključiti da prevelik broj učitelja/nastavnika u toj dobi nije dobar za njihov razvoj. Postepeno se uvodi veći broj sudionika u njihovo obrazovanje i to je zaista s razlogom. Ponavljam, potpuno smo kompetentne u realizaciji tog predivnog predmeta kao što je jedan kolega napisao. Taj predmet mi povezujemo sa svim predmetima i tako pokazujemo da je glazba svuda oko nas. Mi učitelji razredne nastave poznajemo svoje razrede, znamo sposobnosti naše djece, brzinu usvajanja novih pojmova. Postepeno njihova znanja nadograđujemo pojmovima koji su njihovim godinama bliski. Možda u tim godinama ne ispunjavaju zahtjeve akademije, ali u 4. razredu zasigurno imate glazbeno educirane mlade ljude koji su spremni za vašu „nadogradnju“. Meni je žao što se učiteljice i učitelje razredne nastave ovako na malo ponižavajući način proziva i usudila bih se reći poziva na red. U konačnici, svima nam je najbitniji razvoj djeteta i da uživaju u ovom prekrasnom predmetu, a to možemo postići zajedno. P.S. U koautorstvu sa svojom mentoricom objavile smo znanstveni rad koji je bio dio moga istraživanja u sklopu diplomskoga rada Glazbene preferencije učenika prema glazbi u parnim i neparnim mjerama. Ovim bih htjela naglasiti kako učiteljice i učitelji razredne nastave proučavaju i istražuju materiju ovoga područja (nisam ja jedina koja je napisala diplomski rad iz Metodike nastave glazbene kulture) te su i više nego kompetentni za izvođenje nastave GK. Lijep pozdrav! Učiteljica Magdalena Sabljić Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
149 Sara Hosni Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj Poštovani, ovim putem ne bih željela uvrijediti ni jednu struku, već mi je cilj osvijestiti sve ljude zaposlene u školstvu o tome kako je glazba iznimno važna za cjelokupan razvoj djeteta!! Najprije bih se željela osvrnuti na komentare kolega razredne nastave. Naime, riječ "kompetentan" je jako ozbiljna riječ. Glazbu učim i proučavam od svoje 9. godine života. Usporedno uz osnovnu školu, završila sam i Glazbenu školu. Također, završila sam i srednju glazbenu školu usporednu uz Gimnaziju, te sam i magistrirala Glazbenu pedagogiju na Muzičkoj akademiji. Ljudi koji me okružuju mogu potvrditi da živim glazbu i za glazbu, te da je moj život posvećen glazbi. Nakon puno preseljenja zbog nemogućnosti pronalaženja zaposlenja u struci, konačno sam zaposlena kao nastavnica glazbene kulture u OŠ, te moram priznati da postoje dani kada se zapitam,što još moram proučiti i naučiti o glazbi kako bi što bolje učenike upoznala s glazbom. Glazba je umjetnost, te ju se na taj način i treba prenositi učenicima. U odgojno-obrazovnim ustanovama glazbena umjetnost se tretira kao komponenta estetskog odgoja, a temeljni cilj nastave glazbe jest razviti glazbenu kulturu putem slušanja i upoznavanja glazbe. Putem glazbene umjetnosti afirmiramo kritičko i estetsko promišljanje te potičemo stvaralački proces i time utječemo na mogućnost osobne nadogradnje. Tijekom nastavnog procesa učenici izražavaju svoju kreativnost. Dijete koje danas sjedi u razredu kroz nekoliko će godina pratiti koncertni život svoga grada i okoline i možda sudjelovati u tome,ukoliko će kroz svoj obrazovni ciklus imati učitelja koji će ga znati navesti na taj put. U današnje vrijeme, koje je "preplavljeno" svakojakom glazbom, potrebno je dijete naučiti kako znati prepoznati što je dobra i kvalitetna glazba. Stoga se nadam da će svaki obrazovan čovjek znati uočiti koliko je glazba važna za svakog čovjeka, te da će to i rezultirati davanjem na važnosti nastavnicima glazbene kulture. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
150 Edita Brljak Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj Poštovani, smatram da su učitelji razredne nastave kompetentni za održavanje nastave Glazbene kulture od 1. do 4. razreda osnovne škole te bi trebali u tim razredima i predavati taj predmet, a od 5. do 8. razreda osnovne škole taj predmet preuzimaju učitelji glazbene kulture. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
151 LIDIJA ŠUŠAK HERCEG Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj Poštovani, učiteljica sam razredne nastave i smatram se potpuno kompetentnom za provođenje nastave Glazbene kulture od 1. do 4. razreda osnovne škole. Kao i za sve predmete koje predajem i za Glazbenu kulturu sam položila sve metodike te sviram jedan instrument. S obzirom da nas je studij kroz kolegije osposobio za sviranje te prenošenje teoretskog i praktičnog znanja i vještina na učenike, ne vidim nijedan razlog da Glazbenu kulturu u 4. razredu predaju predmetni učitelji. Cijenim učitelje predmetne nastave, ali smatram da ih njihov studij priprema za rad s učenicima od 5. do 8. razreda osnovne škole te srednju školu, kao što nas naš studij priprema za rad s djecom do 4. razreda osnovne škole. A poruka Ministarstva do sada je bila da nije bitno što je tko završio i da se prema organizacijskim potrebama moglo slobodno ulaziti u tuđe područje. Iako je obrazovanje učitelja RN puno šire od onoga što kasnije rade s učenicima (npr. sadržaji matematike, povijest, zemljopis, prirodoslovlje, metodika tehničke kulture…), nikada nikome nije palo napamet da učitelji ulaze u satnicu 5. razreda. Iako na testovima TIMSS I PIRLS učenici imaju puno bolje rezultate u 4. razredu nego učenici predmetne nastave na PISA testovima, opet nikome nije palo napamet da se razredna nastava proširi i na 5. razred ili da se guramo u satnicu 5. razreda. Razlog je vjerojatno u tome što imamo svoju normu, a odlaskom djece i spajanjem razrednih odjela mi automatski postajemo tehnološki višak bez mogućnosti navlačenja satnice. Gdje postoji mogućnost navlačenja satnice, postojat će i mogućnost „krađe“ razrednoj nastavi. Danas će nas proglasiti nekompetentnim za GK u 4. razredu, sutra će nekome drugome nedostajati sati pa ćemo biti nestručni i za ostalo. Smatram potpuno pogrešnim i promašenim da se problem gubitka norme/radnog mjesta rješava preko leđa učitelja razredne nastave. S poštovanjem, Lidija Šušak, dipl. učiteljica razredne nastave Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
152 PETRA BATIĆ Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj Poštovani, moram istaknuti da su učitelji razredne nastave potpuno kompetentni za realizacija Glazbene kulture od 1. do 4. razreda osnovne škole. Tijekom petogodišnjeg školovanja usvojeni su kolegiji (Vokalni praktikum, Instrumentalni praktikum, Vokalno-instrumentalni praktikum, Glazbena kultura, MNGK I,II i III) koji u potpunosti glazbeno opismenjavaju učitelja od teorijskog znanja pa sve do prakticiranja istog. Pjevanje, sviranje, slušanje, glazbena kreativnost i stvarlaštvo su neizostavne sastavnice, neophodne za rad, koje u cijelosti obavlja učitelj/ica razredne nastave. Uz to učitelj/ica najbolje poznaje svoje učenike tako da nastavu glazbene kulture može prilagoditi svakom pojedincu kako bi što laške svladao ključne elemente. Ne trebam naglašavati koliko je korelacija neophodna u nastavnom procesu, kako glazbeni sadržaji lako pronalaze put do svih nastavnih predmeta i kako korelaciju najbolje može organizirati i ostvariti učitelj/ica razredne nastave. Također mnogi učitelji za polaganje stručnog ispita odabiru upravo Glazbenu kulturu što je pokazatelj koliko vole, žele i mogu kompetentno realizirati nastavu navedenog nastavnog predmeta. Kao magistra primarnog obrazovanja odgovorno tvrdim ono što je dovedeno u pitanje je neupitno! Učitelji razredne nastave su itekako stručni i osposobljeni za izvođenje svih nastavnih predmeta pa tako i nastavu Glazbene kulture! Lijep pozdrav, Petra Batić, mag. prim. educ. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
153 Josipa Vitlić Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj Poštovani, podržavam nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj. Nakon 27 godine rada u struci mogu potvrditi da sam kao učitelj razredne nastave kompetentna za izvođenje nastave Glazbene kultura. Tijekom svoga radnog vijeka upotpunjavala sam svoja znanja iz svih metodika pa tako i iz metodike Glazbene kulture na stručnim usavršavanjima. Moji učenici uspješno usvajaju nastavne sadržaje Glazbene kulture na njima didaktički, metodički i psihološki primjeren način. I pri tome uživaju jer su u središtu odgojno-obrazovnog procesa. Nastava u razrednoj nastavi je tematski koncipirana i uključuje korelaciju i prožimanje više nastavnih predmeta. Ulaskom još jednog predmetnog nastavnika narušava se cjelovitost i jedinstvo integrirane nastave. Takav cjelovit pristup učenju može ostvariti jedino učitelj razredne nastave koji je tijekom svog studiranja osposobljen za realizaciju šest nastavnih predmeta. Lijepi pozdrav Josipa Vitlić Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
154 Edin Pecman Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj Neka se provede kvalitetno istraživanje između učitelja RN i vidi se da li su dovoljno kompetentni za tumačenje glazbenog jezika. Ne podcjenjujem niti jedan predmet ali za glazbu ili imaš predispozicije ili nemaš. Onaj tko nema djeci može prenositi krivo, izvrnuto i nepotpuno znanje . Smatram da GK MORA održavati predmetni profesor ne od 3. ili 4. razreda nego već od 1. razreda. Primljeno na znanje Poštovani, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
155 Ana Miljak Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj Poštovani, obzirom na ogroman broj upisa koji pokušava tvrditi kako predmetni učitelj ulazi u razrednu nastavu Odlukom iz NN 7/19, valja skrenuti pozornost i istaknuti kako je nesporna činjenica da je učitelj predmetne nastave u razrednoj nastavi kontinuirano od Zakona o osnovnom školstvu (NN 59/90), preko svih njegovih izmjena i njegovog zakonskog sljednika do današnjeg dana, baš upravo u četvrtom razredu itekako prisutan u hrvatskom školstvu (a u biti od '80.-ih godina prošlog stoljeća, ali čak i tu činjenicu možemo zanemariti). Nije svijet nastao tek 2019. godine i valjalo bi zainteresiranu javnost koja sudjeluje u ovoj razpravi upoznati s činjenicom da se nije "uvelo predmetnog učitelja u razrednu" tek odredbama Odluke koja se sada razmatra mijenjati. I da, istina jest, a i baš nesporna činjenica da je predmetni učitelj u 4. razredu bio i jest vrlo često korištena mogućnost (i) do sada- zadnjih 29 godina u RH, a skoro 40g ako se pribroji i vrijeme SFRJ. Molim da se ovaj upis smatra (samo) informacijom zainteresiranima koji sudjeluju, a koju je sasvim očito potrebno iznijeti sada i na ovom mjestu. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
156 Arijana Kreso Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj Poštovani, učiteljica sam, magistra primarnog obrazovanja. Tijekom petogodišnjeg studija osposobljena sam za izvođenje nastave glazbene kulture. Smatram da su učitelji magistri primarnog obrazovanja osposobljeni za uvođenje učenika u glazbenu kulturu, upoznavanje osnovnih elemenata glazbenog jezika, razvijanje glazbene kreativnosti te uspostavljanje i usvajanje vrijednosnih mjerila za kritičko i estetsko procjenjivanje glazbe. U nastavi glazbene kulture učenike upoznajem s glazbenim djelima i osnovnim elementima glazbenog jezika te ih potičem na samostalnu glazbenu aktivnost. Nastava koju izvodim i u kojoj uživam ispunjena je igrom i radošću učenja glazbe, a djeca su slobodna u vlastitom izražavanju budući da sa mnom provode veći dio svog boravka u školi. Nastavu temeljim na korelaciji s drugim predmetima i nastojim povezivati sadržaje različitih predmeta kako bi učenici svoje znanje gradili kao smislenu cjelinu. Vjerujem da učitelji i učenici zaslužuju koncepciju nastave kakvu smo dosada imali. Hvala najljepša! Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
157 Simonida Zlatar-Litovic Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj Poštovani, teško mi je i čitati što sve pišu neki u komentarima. Mislim da se na ovakav način ponovno degradira naša struka. Kao, završile ste fakultet, položile sve ono što je pred nas stavljeno i sad odjednom nismo kompetentne, blati se struka, nismo sposobne......MA ZAMISLI!!!! Moj cijeli život vezan je uz glazbu. Pjevam od kad sam progovorila prve riječi. Svirala sam u tamburaškom sastavu, pjevala u komornom sastavu i nagrađivanom zboru Ivan Lukačić, a sada već godinama pjevam i vodim žensku klapu. I sad će meni netko reći da nisam kompetentna. Mislim da u RN gdje je nastava integrirana, ispunjena korelacijama potpuno bezpredmetno pisati o tome....i da, najviše bih voljela da mi se vrati sat i u 4.razredu jer znam i mogu odraditi sve sadržaje propisane Godišnjim planom i programom! Simonida Zlatar-Litović, učiteljica RN Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
158 Vini Ballarin Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj Učiteljica sam razredne nastave i mentor studentima glazbene kulture učiteljskog studija. Neću citirati nikoga već stajati iza svojih riječi i djela. Smatram sebe i svoje kolegice/kolege kompetentnima za realizaciju glazbene kulture do 4.razreda. Naša nastava je integrirana , ispunjena korelacijama raznolika i nadasve primjerena uzrastu djece. Za to smo se i školovali i polagali psihologiju i pedagogiju. Zbog čega bi profesor glazbene kulture bio bolji od nas ? Što bi on to više znao od nas, osim što se s tim uzrastom ne bi znao nositi. Pita li itko kako će biti djeci ? Moj sat glazbenog nije samo jednom tjedno, on je svaki dan u igri,u pokretu u učenju. Zato uz dužno poštovanje svim profesorima glazbene kulture mišljenja sam da bi trebali znati gdje im je mjesto. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
159 Marko Čupić Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj Poštovani, u prvom redu moram istaknuti da su u ovom savjetovanju učitelji glazbene kulture u neravnopravnijem položaju prvenstveno brojčano prema broju učitelja razredne nastave, što može rezultirati upravo i slaganjem javnosti s odlukom koja se donosi, a što bi svakako bila velika šteta. Glazbena kultura nazaduje već duži niz godina i za to nikoga nije briga. Prvo smanjenjem satnice redovne nastave, zatim izvannastavnih aktivnosti kao redovne nastave...Za kvalitetan rad svaki nastavnik radi preko svoje norme, ponekad i više sati tjedno koji mu se ne plaćaju. Uz to veliki dio učitelja ima razredništvo, radi na više škola, imaju vijeća, sastanke, organizacije svečanosti, priredbe, gostovanja...a navečer trebaju rješavati loomen. S druge strane svi slušaju glazbu, svi vole glazbu i žive život uz glazbu. Pa i Platon je rekao "Što je u državi bolja muzika bolja će biti i država". Hoće li ijedan ministar ili ministrica imati sluha za glazbenjake? Glazbeni sluh, muzikalnost i stručnost učitelja glazbene kulture bi trebali imati svoje mjesto već od prvog razreda osnovne škole uz dužno poštovanje svim učiteljicama razredne nastave. Naročito stoga što tu istu djecu učimo pjevanju u zboru ili što se ponekad iznenadimo nemuzikalnosti četvrtih razreda. Kurikulum navodi prvi ciklus kao 1.i 2. razred, a drugi ciklus 3.,4. i 5. razred pa se nameće ideja da iz tog razloga učitelji glazbene kulture "mogu" predavati u 3. razredu. Bitna je činjenica - riječ "mogu" koja dakle nikoga ne eliminira. Pitanja ima raznih na koje bi trebali dobiti odgovore, a to su: Tko je napisao ili donio odluku i zašto da se napiše ovaj dio članka, a koji se ne slaže s pravilnikom o tjednoj normi učitelja glazbene kulture kao i učitelja razredne nastave, a posebno tko je odlučio i zašto da se briše nakon ovako kratkog vremena? Iako znamo da ne može ali, propituje li kurikulum na ovaj način ili otvara mogućnost promjene pravilnika o tjednoj normi učitelja? Drugi dio koji se briše : "Svakom učitelju Glazbene kulture/ Glazbene umjetnosti treba omogućiti da sukladno sklonostima i preferencijama učenika organizira i oblikuje redovnu, izbornu, fakultativnu nastavu glazbe te izvannastavne glazbene aktivnosti" postavlja zapravo pitanje tko će raditi taj posao, učitelj nekog drugog predmeta? Jeli brisanje ovog dijela u koliziji s pravilnicima i zakonom? Predlažem dakle da se odluka ne briše i ne mijenja već da se uvrsti da učitelj glazbene kulture predaje glazbenu kulturu od prvog razreda osnovne škole ili da budu svi zadovoljni na način da se poveća satnica učitelja glazbene kulture na dva sata tjedno. Marko Čupić, prof. mentor glazbene kulture Primljeno na znanje Poštovani, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
160 ŽELJKA VENDL Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj Kao učiteljica razredne nastave se smatram u cijelosti kompetentnom za provođenje nastave Glazbene kulture kao i svih ostalih predmeta koje predajem, a i onih koji nisu navedeni i imenovani kao školski predmeti, ali ih svakodnevno prenosim i živim sa svojim učenicima. Smatram da nitko, u periodu koje djeca/učenici provode sa svojom učiteljicom – dakle, od polaska u školu pa sve do prelaska u peti razred – ne može bolje postići i obuhvatiti temeljnih pet načela Glazbene kulture. Stoga smatram da je uvođenje predmetnih nastavnika Glazbene kulture u treći razred neopravdano i omalovažavanje učiteljica i učitelja razredne nastave. Pođemo li od antropološkog načela - glazba je svojstvena čovjeku i neizostavan je oblik ljudske komunikacije. Kao takva čini sastavni dio učenikova života, u školi i izvan nje – u mojoj učionici je glazba sveprisutna od jutarnjeg ulaska u učionicu pa sve do njezina napuštanja nakon nastave. Jezične igre, nerijetko provodimo kroz glazbu, doba dana 'repamo' prateći riječi pokretom te nema učenika u mom razredu koji ih ne zna i s osmijehom ne može navesti… Tko može omogućiti djetetu/učeniku bolje i kreativnije izražavanje i odrastanje uz glazbu nego li učitelj razredne nastave?! Jer, osim što se glazba u našim učionicama podučava, ona se i živi. Učenici i učitelji razredne nastave su najčešće nositelji većine aktivnosti, predstava i programa u školama. Možda ne odlazimo na mnogo koncerata, ali mi u razrednoj nastavi ih sa svojom dječicom stvaramo - bez pritiska i stresa, bez borbe s preciznim tonovima, naša djeca uživaju i neopterećeno i spontano izražavaju svoje emocije, misli i stavove kroz različite glazbene oblike. Tko može kvalitetnije i bolje provesti načelo sinkroničnosti od učitelja razredne nastave koji glazbu prožimaju i povezuju kroz sve sadržaje i predmete?! Da ne spominjemo opremljenost naših učionica. Ni za naše potrebe, a kamo li želje, često nema sluha, ali mi instrumente sami s djecom izrađujemo i pri tome ih podučavamo ne samo glazbi. O, da, učiteljice i učitelji razredne nastave su itekako kompetentni za provođenje nastave Glazbene kulture. Možda su neki zaboravili, ali kroz svoje akademsko školovanje smo i slušali i vježbali i polagali sviranje i metodiku Glazbene kulture (kao i ostalih predmeta koje predajemo) te je našim diplomama naša kompetencija za predavanje i izvođenje iste potvrđena. Nitko ne zna, kao učitelj razredne nastave, kroz igru djecu podučiti glazbi!!! Učiteljima u razrednoj nastavi nije nužno formalno povećanje satnice Glazbene kulture jer je glazbena kultura u našim učionicama svakodnevno prisutna i nije ograničena na 45 minuta. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
161 Daniela Dadić Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj Poštovane učiteljice, poštovani učitelji, ovim putem želim obraniti svoju struku. Naime, učiteljica sam razredne nastave s dugogodišnjim iskustvom i sasvim sam sigurna u svoje kompetencije koje su potrebne za realizaciju nastave Glazbene kulture u razrednoj nastavi. U cilju djetetova razvitka (u dobi od 1. do 4. razreda) jedan od organiziranih oblika rada je integrirana nastava. Posebnost ovakve nastave je organizacija aktivnosti učenika tijekom nastavnog dana. Budući da je Glazbena kultura u uskoj vezi s predmetima koje obuhvaća razredna nastava, sasvim je jasno da se ona ne može izdvajati. Poštovanje, učiteljica Daniela Dadić Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
162 KSENIJA ĆOSIĆ Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj Poštovani! Jedino u Kurikulumu za nastavni predmet Glazbene kulture piše tko izvodi nastavu. Prije svega smatram da to treba biti određeno Zakonom o osnovnom školstvu gdje su navedene obveze učitelja razredne kao i predmetne nastave. Prije svega smatram da su učiteljice RN školovane da bi bez ikakvih problema izvodile nastavu Glazbene kulture kojoj je cilj prije svega da učenici zavole pjevanje, da nauče kako se sluša glazba, da razlikuju glazbala, da stvaraju svoje prve samostalne ritamske improvizacije. To što profesorima Glazbene kulture nedostaje sati da bi imali puno radno vrijeme nije problem učiteljica RN i nikako nije pošteno da se taj problem rješava na način da se nama umanjuje broj sati niti komentiraju naše kompetencije. Kompetencije dokazujemo sveučilišnom diplomom kao i profesori Glazbene kulture. Prednost profesori glazbene kulture mogu imati samo pri zapošljavanju u glazbenim školama jer su za taj posao svakako kompetentniji. Osim toga učiteljice svakodnevno poučavaju učenike integrirajući i korelirajući nastavne sate svih predmeta koje izvodimo i na taj način sigurno kvalitetnije ostvarujemo kurikularni krug. Predlažem da se Glazbena kultura u razrednoj nastavi ostavi učiteljima/učiteljicama razredne nastave, a da profesori preuzmu nastavu u predmetnoj nastavi. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
163 Ivana Kalajžić Jurica Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj Poštovane kolege i kolegice, učiteljica sam razredne nastave i smatram se potpuno kompetentnom za izvođenje nastave Glazbene kulture. Razredna nastava (za učenike od 1.-4.razreda) uključuje sljedeće nastavne predmete: Hrvatski jezik, Matematiku, Prirodu i društvo, Glazbenu kulturu, Likovnu kulturu i Tjelesnu i zdravstvenu kulturu. Upravo za sve te predmete učitelji su školovani na Učiteljskom studiju te su ovladali svim znanjima i vještinama potrebnim za izvođenje nastave. Činjenica je da bi se satnica Glazbene kulture (i drugih odgoja) trebala povećati, ali nikako nije rješenje da učitelji predmetne nastave ulaze u razrednu nastavu. Srdačan pozdrav! Ivana Kalajžić Jurica Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
164 Ivana Madir Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj Poštovani, mišljenja sam da učitelji razredne nastave svojom diplomom potvrđuju kompetentnost u radu s učenicima od 1. do 4 razreda. Tijekom fakultetskog obrazovanja imali smo izvrsne, vrhunske profesore i mentore koji su nas kvalitetno i stručno pripremili za rad s djecom. Stoga smatram da je vrlo neprofesionalno omalovažavati ne samo našu, nego i njihovu kvalitetu. Naravno da smo kompetentni predavati Glazbenu kulturu učenicima od 1. do 3. razreda, da ne govorimo o psihološko-pedagoškim kvalitetama koje imaju učitelji razredne nastave za rad s djecom tog uzrasta. Lijep pozdrav, Ivana Madir, dipl. uč. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
165 Ana Miljak Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj Poštovani, donošenje ovakvih izmjena predmetne Odluke bez istovremenih izmjena drugih propisa koji bi to kompenzirali, ostavlja pravnu prazninu, osim u slučaju da je doista namjera bila onemogućiti predmetnom učitelju glazbene kulture rad u 4. razredu osnovne škole. Sukladno odredbama Jedinstvenih metodološko- nomotehničkih pravila za izradu akata koje donosi Hrvatski Sabor (NN 74/15), koja se koja svojim čl.2 st.1 k) propisima smatra i odluke, a svojim čl.1 st.2 propisuje da se ista Pravila odnose na nositelje normativnih poslova i ovlaštene predlagatelje propisa, te st.3 istog članka propisuje da se spomenuta Pravila daju u obliku koji je najprimjereniji za pisanje zakona i na odgovarajući način se primjenjuju na sve druge propise, proizlazi nesporna obveza iz čl.20 st.4., ali naročito st.1 istog članka: "Prijelaznim odredbama se u pravilu uspostavlja odnos između novoga propisa i propisa koji se stavlja izvan snage njegovim stupanjem na snagu, i to glede njegova djelovanja na slučajeve, situacije i odnose koji su nastali za vrijeme dok je bio na snazi prijašnji propis." 1. U gorecitiranoj izreci riječi "u pravilu" značenje nije apsolutno nepostojanje dužnosti odlučiti istovremeno kako postupati sa odnosima nastalim primjenom prethodnih propisa, već da to nije nužno detaljizirati upravo tim propisom. Nesporno je da je sadržaj Nastavnog plana i program za osnovne škole sastavni dio Odluke o njegovom donošenju (pod II, NN102/06) a jednako je nesporno da je je taj propis prethodnik Odluke iz NN 7/19, te Odluke o Izmjenama odluke koja se sada razmatra, što dokazuje svojim odredbama III. i IV. Odluke, te odredbom III. predložene Odluke o izmjenama Odluke. 2. Nastavni plan i program za osnovnu školu (NN 102/06) propisuje "„Nastavu Glazbene kulture u 4. razredu izvodi predmetni učitelj". Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18) svojim čl.52 st.4 daje pravni temelj mogućnosti primjene dok je isti NPP na snazi ("Iznimno od stavka 3. ovog članka, za učenike prvog do četvrtog razreda osnovne škole može se organizirati predmetna nastava ako je to predviđeno nastavnim planom i programom (...)". 3. Nacionalni kurikulum, ne samo da može propisati specifičnost, već može donijeti i popis kvalifikacija učitelja i nastavnika za njegovo izvođenje (čl.27 ZOOOSŠ), za čim nije bilo potrebe obzirom da postoji pravilnik kojim se to propisuje. pa dvostruka normiranja nisu potrebna. Međutim, ova zakonska odredba se odnosi na kvalifikacije, ne i naziv radnih mjesta, što ni u kojem slučaju nije istoznačnica. 4. Kontinuitet mogućnosti rada predmetnog učitelja u 4. razredu osnovne škole seže od '80.-ih godina prošlog stoljeća, preko odredbi Zakona o osnovnom školstvu (59/90) i svih njegovih daljnjih izmjena, do Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (87/08) i svih njegovih izmjena do danas podredno upućujući na primjenu Nastavnog plana i programa iz NN 102/06 koji je i danas na snazi, te će biti do početka primjene Odluke čija se izmjena sada razmatra, a potom se van snage stavlja parcijalno i s odgodama. 5. Jedinstvena metodološoko- nomotehnička pravila (NN 74/15) propisuju u gorecitiranom čl.20 st.1. Nadležnima se posebno skreće pozornost na dio "(...) i to glede njegova djelovanja na slučajeve, situacije i odnose koji su nastali za vrijeme dok je bio na snazi prijašnji propis". Predmetna Odluka koja je na snazi (NN 7/19) prijelaznim odredbama nije imala potrebu ovo normirati, obzirom da pravne posljedice i njenog djelovanja na slučajeve, situacije i odnose koji su nastali za vrijeme dok je na snazi bio prijašnji propis, nisu nastale, te su ispoštovane sve zakonske obveze predlagatelja u odnosu na predmetne učitelje glazbene kulture nastale do tada, a sada se prijedlogom izmjene iste odluke ta činjenica drastično mijenja i postaje upravo suprotna. 6. Odluka o izmjeni Odluke ad5., koja se sada razmatra, itekako ima djelovanje na slučajeve, situacije i odnose koji su nastali za vrijeme dok je na snazi bio prijašnji propis (u ovom slučaju Odluka iz NN 7/19 uključivo sa sadržajem kurikuluma koji joj je sastavni dio). Djelovanje se nesporno događa na svakom pojedinom slučaju predmetnog učitelja koji radi u 4. razredu osnovne škole do sada, sve situacije koje iz te činjenice proizlaze, a i na sve odnose koji su nastali, prvenstveno s područja radno-pravnih odnosa koji se mijenjaju ovakvom izmjenom, materijalno-pravni odnosi, postupci za ostvarivanje pojedinih prava i slično. 7. Svi propisi od '80.-ih godina do danas, uređujivali su pitanje odobrenja s određenim rokom do kojeg vrijede, koje su dane u skladu s propisom koji se stavlja izvan snage ili se mijenja, a u ovom slučaju u svom glavnom dijelu uređivali pravni položaj učitelja glazbene kulture u odnosu na rad u 4. razrednu osnovne škole zadržavajući tu mogućnost kontinuirano do danas već 40 godina. Istovremeno, skrbeći o dobrobiti učenika koji su maloljetna djeca, školskim ustanovama je kontinuirano pružana mogućnost im pružiti najkvalitetnije što im pružiti mogu- učitelja razredne nastave ili predmetne, ovisno o dotičnom primjeru i situaciji. Intencija svih prethodnih normiranja propisima u zadnjih 29 od 1990. do danas je bila upravo pružiti mogućnost obrazovnom sustavu da učenicima bude sposoban pružiti kvalitetu, a koja itekako ovisi o "stanju na svakoj pojedinoj mikrolokaciji", pa je kontinuirano ostavljana mogućnost da se realizacija više kvaliteta ostvari putem rada učitelja razredne nastave ili učitelja glazbene kulture, uvažavajući i afinitete učitelja razredne nastave. Ovakvim dosadašnjima načinom, omogućeno je da školske ustanove u kojima učitelj razredne nastave postiže kvalitetniji rezultat taj posao povjeri njemu, a u slučaju da je situacija obrnuta isti posao povjeri učitelju glazbene kulture. Tim je načinom normiranja izravno omogućavano da školske ustanove doista realiziraju što veću izvrsnost, a upravo radi dobrobiti maloljetne djece u uzrastu koji je vrlo bitan i na granici između razredne i predmetne nastave. Praksa je pokazala kako je to bilo mudro rješenje, a dokazi su svi primjeri u kojima učitelji razredne nastave unaprijeđenjem njihovih kompetencija u odnosu na prethodna razdoblja povijesti obrazovanja učitelja RN taj posao rade aktivnim muziciranjem, rabe instrumente, njihova glazbena iskustva unaprijeđuju i pripremaju za razdoblje koje će ih očekivati od 5. razreda nadalje. Istovremeno, omogućeno je da škola u kojoj predmetni učitelj može ostvariti još veću dobrobit glazbenoj kulturi učenika tog uzrasta desetogodišnjaka (dakle granični), učenicima obrazovni sustav i škola priušte na upravo takav način. Svi sudionici rasprave, učitelji RN i učitelji PN, koji mahom izjavljuju kako se osjećaju kompetetntnima za rad u 4. razredu- upravo su dokaz obrazovni sustav i dalje treba imati mogućnopst izbora putem kojeg nositelja i realizatora zadanih postavki treba imati mogućnost, naročito jer predmetni učitelj nije iznimka u dosadašnjoj praksi, dapače im je zastupljenost i dalje nezanemarivo visoka. Također nesporna činjenica jest da rad predmetnog učitelja u četvrtom razredu nije postupak umanjivanja dobrobiti djece u uzrastu desetogodišnjaka, niti to itko ijednim valjanim argumentom može tvrditi, te postoji takav zakonodavni i pedagoški kontinuitet stariji od čak mnogih sudionika rasprave koja se vodi. Ukoliko itko smatra da je time ugrožena ili smanjena dobrobit desetogodišnjaka (sjetimo se da su najmlađa djeca u 4. razredu, početkom rujna u rasponu od minimalnih 9.5 do 10.5 godina starosti) u odnosu da situaciju kad se rad s upravo tim uzrastom nadalje povjerava isključivo učitelju razredne nastave, te je to temeljna pretpostavka za drastične promjene u sveukupnim propisima koji predmetno pitanje uređuju (podsjetimo se da zakonodavstvo RH i odluke smatra propisom), morao bi to moći valjano i argumentirati. Ponovno se ističe, naglašava i skreće pozornost, kako ovakve izmjene imaju svoje pravne posljedice na slučajeve, situacije i odnose nastale prijašnjim propisima, a ne odnose se (samo) na učitelje predmetne nastave glazbene kulture, već i učenike četvrtih razreda, koji u taj razred ulaze sa 10 godina starosti, a nekoliko mjeseci mlađi samo u najmlađem dijelu te kohorte. Dapače, najmlađi upisivani u 4. razred su stari 9 godina i 6 mjeseci, a ostali su u rujnu starosti do 10 godina i 6 mjeseci, dakle tijekom nastavne godine je cca50% starije od 10 godina, a izvjesni dio je i jedanaestogodišnjaka. Praksa prema zakonodavnom okviru u RH zadnjih 29 godina, a napomenuto je da seže i do znatno više u vrijeme SFRJ, je pokazala kako to tijekom svih tih godina nije predstavljalo zadiranje u dobrobit djeteta. ZAKLJUČNO: Predlaže se da predlagatelj izmjena ovog propisa, što predmetna Odluka nesporno jest, uskladi vrijeme njenog donošenja sa zakonskim pretpostavkama koje će osigurati neometani kontinuitet merituma dijela kojeg se predlaže brisati: "Nastavu Glazbene kulture od četvrtog razreda osnovne škole i u srednjoj školi izvodi predmetni učitelj/nastavnik glazbe." i to najmanje na način da osigura prethodno ili istovremeno zadržavanje postojećeg stanja sa "može izvoditi", izmjenom uskoro neprovedivog čl.52 st.4 Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, kojem je još od dana donošenja Odluke o donošenju kurikuluma nesporno mjesto u prijelaznim odredbama istog Zakona, ne njegovom glavnom dijelu. Prilika je urediti zakonodavni okvir na odgovarajući način nalik onom koji je prethodio 2008. godini, jer se upravo od tada odredba zakona kojim se uređuje djelatnost striktno veže za takvu odredbu u NPPu, koji prethodnik kurikulumima svih predmeta, stoga se ukazuje nasušna potreba za izrekom, koja obzirom na opći karakter propisa kakav zakon jest, udovoljava i svim ostalim njegovim potrebama: "Za učenike razredne nastave predmetna nastava se organizira iz stranog jezika i izbornih predmeta, a može se organizirati iz predmeta pretežno odgojnih područja poglavito u trećem i četvrtom razredu, te prema potrebama škole i u prvom i drugom razredu." Ako je namjera ove predložene izmjene bila ipak naknadno uskratiti već donesenu novu mogućnost ("može", a ne morati) rada predmetnog učitelja u trećem razredu, predlaže se minimalno, preformuliranje u: "Za učenike razredne nastave predmetna nastava se organizira iz stranog jezika i izbornih predmeta, a može se organizirati iz predmeta pretežno odgojnih područja poglavito u četvrtom razredu, te prema potrebama škole od prvog do trećeg razreda." Ovime bi bilo omogućeno da taj hijererhijski viši akt, nažalost naknadno a ne prethodno, osigura ovu, ali i sve buduće mogućnosti za kojima će se ukazati potreba u sustavu obrazovanja, kao i nenanošenje materijalno-pravnih posljedica učiteljima koji to rade i imaju mogućnost raditi posljednjih 40-ak godina. Istovremeno, ovakva odredba bi osigurala i pravni temelj odredbi čl.28 st.2 Pravilnika o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 34/14, 40/14 i 103/14), hijerarhijski nižeg akta, te čl.38 st. Kolektivnog ugovora za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (NN51/18), stoga trenutno nema svoje izravno utemeljenje u zakonu temeljem kojeg je donesen, a morao bi ga imati u hijerarhijski višem propisu. S druge strane, uporište ove odredbe spomenutog pravilnika može biti u odredbama aktualnog kolektivnog ugovora, te se realiziraju na isti način kao i u slučaju čl. 38. i 56. Kolektivnog ugovora za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama, ali je kolektivni ugovor promjenjiv neovisno o izmjenama odredbi zakona i tog pravilnika, stoga ovakav postupak nudi, pravnu sigurnost i neupitnu valjanost odredbi pravilnika MZO neovisno o promjenjivim vanjskim čimbenicima temeljem kojih donošen ipak nije. Prikladnost kadra (u ovom slučaju Glazbena kultura, Likovna kultura i Tjelesna i zdravstvena kultura) koji će realizirati odgojno-obrazovni rad u pojedinom razredu, ne bi smjela biti prepuštena (isključivo) odredbama kolektivnog ugovora, kojim se rješava materijalne radno- pravne odnose sa učiteljem razredna nastave kako bi iskoristio svoja prava na umanjenje satnice, već propisima koji uređuju djelatnost osnovnog školstva u odnosu na predmetne učitelje upravo tih predmeta. Logično doista jest da taj posao radi predmetni učitelj u slučaju da je razredni istog oslobođen, ali prikladnost nikako ne bi smjela biti prepuštena isključivo kolektivnim ugovorima. Naime, na takav bi način samo (!) kolektivni ugovori propisivali koje se kompetencije učitelja očekuju za realizaciju kurikuluma, a ta problematika ne spada u nadležnost radnog prava. U trenutku kad se iz kurikuluma briše učitelja predmetna nastave, nastaju okolnosti u kojima kolektivni ugovori ne omogućavaju uputu u okviru dozvoljeno prikladnog, već preuzimaju ingerencije nad stručnim pitanjem, koje nije pitanje s područja radnog prava. Nažalost, od ugovornih stranaka kolektivnih ugovora, ona koja zastupa učitelje, stavljena je u poziciju za koju bi se moglo reći da preuzima ovlast procjene kompetencija učitelja za određeni posao, a sve radi nedostatka utemeljenja u propisima koji se odnose na djelatnost. S druge strane, ako ovakva odluka stupi na snagu, Pravilnik nadležnog ministarstva kojim se uređuje norma (tjedne radne obveze i tretman punog/nepunog radnog vremena), samostalno propisuje kompetencije radnika da bi posao radili- isključivo u slučaju učitelja glazbene kulture, likovne kulture i tjelesne i zdravstvene kulture u razrednoj nastavi, dok sve ostalo iz tog pravilnika ima svoje nesporno uporište u zakonu. Argument u prilog jest i nesporna činjenica kako se minimalno zadržavanjem dosadašnjih zakonom omogućenih prilika ne umanjuje kvalitetu, niti je ovakvim izmjenama koje u sveukupnom zakonodavnom okviru riječ o prijelasku na viši standard u ijednom pogledu. Ovakva odluka dokidanja mogućnosti upravo višeg standarda jer ukida mogućnost izbora školama, a ne može istovremeno tvrditi da je uklanjanjem učitelja predmetne nastave iz četvrtog razreda omogućena njegova realizacija u potpunosti, već se prepušta od slučaja do slučaja bez valjanog argumenta i to drastičnim rezom nakon više desetljeća takve prakse. Predlaže se ovakvom sitnom intervencijom u Zakon o odgoju i obrazovanju o osnovnoj i srednjoj školi, a kojoj je vrijeme u pogledu njegovog čl.52 st.4 bilo odmah nakon stupanja na snagu Odluka kojima se NPiP stavlja van snage s odgodam, a sve radi usklađivanja (sadašnji tekst te odredbe bi morao postati prijelazna odredba koja je usklađena sa ad III. obje ove odluke i odluka u drugim predmetima "NiPP se primjenjuje u drugom razredu do ___, u trećem do _____," itd), prethodno riješiti problem nastale pravne praznine (izmjenom), a tek potom donositi odluke ovakve vrste. Naime, nesporna činjenica jest da se Odlukom o donošenju kurikuluma ovog predmeta (7/19) kao i mnogim ostalim, uključivši ovu predloženu izmjenu, nastajanje pravne praznine u pogledu čl. 52. st.4 ZOOOSŠ riješilo nije osim djelomično, a istovremeno zakonom nije formalno osiguralo prijelazno razdoblje u tom pogledu, već je to i dalje najnormalniji dio glavnog dijela zakona. Pravna praznina naime, nastaje već prvog dana primjene svih Odluka (svi predmeti) u 1. i 5. razredima u odnosu na Kurikulum (svih predmeta u 1.r kojeg ne izvodi učitelj razredne nastave), a u tom istom čl. 52 st.4 i kompletnom ZOOOSŠ dulje vrijeme već postoji zanemarena i ignorirana pravna praznina u odnosu na tematiku kojom se bavi čl.28 st.2 Pravilnika o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi, te je na ovaj način moguće riješiti sve nastale probleme odjednom i jednostavno. Logika kolektivnog ugovora predmnijeva da će u slučaju umanjenja satnice, posao raditi učitelj predmetne nastave iako nigdje tako ne navodi, međutim, istovremeno pravilnik povjerava taj posao predmetnom učitelju bez zakonskog utemeljenja da se rad predmetnog učitelja predmeta ta tri "pretežno odgojna područja" u razrednoj nastavi uopće dozvoljava. Pravna praznina u ovom dijelu je nastala slijedom promjena prelaska sa Zakona o osnovnom školstvu na Zakon o odgoju i obrazovanju, a nestankom odredbe kolektivnog ugovora kome se isti posao povjerava. Stoga, kako kolektivni ugovori ne propisuju kome se taj posao povjerava, a predmetni zakon ne propisuje ikakvu mogućnost rada predmetnog učitelja u razrednoj nastavi, pravnu prazninu valja popuniti. Vrijeme za ovakva normativna djelovanja nije za godinu ili dvije, već u u vrijeme kad se donosi osnova odgojno-obrazovnog principa rada u školama, što sve Odluke o kurikulumima, svih predmeta doista jesu, te je upravo takvo postupanje propisano i Jedinstvenim metodološko-nomotehničkim pravilima. U protivnom, riječ bi bila o tek naknadnom popravljanju nastale štete s aspekta pravnog uređenja i zakonodavstva, te popunjavanja pravnih praznina koje se proizvode bez potrebe ili valjanog razloga. Ljubazno molim da se razmotri rješavanje pitanja pravne praznine koja postoji dulje vrijeme (niži hijerarhijski akt mora imati utemeljenje u višem, ne samo odredbom da ga valja donijeti, već i preciziranim sadržajem u dijelu kojim se dotiču drugih pravnih odnosa koji nisu trajne naravi), te istim izmjenama sanira onu koja bi tek mogla nastati donošenjem ovakve Odluke o izmjenama Odluke (...) bez takvih prethodnih postupaka, a tek tada nastavi s postupkom donošenja predložene. Međutim, unatoč činjenici da je stečen dojam kako nije riječ o najmeri ukidanja mogućnosti rada na način propisan Odlukom koja je na snazi, a poglavito ne o namjeri potpunog ukidanja mogućnosti rada predmetnog učitelja baš u četvrtom razredu (osim temeljem odredbe pravilnika kojim se uređuje tjedne obveze učitelja čl.28 st.2), u slučaju da je to ipak bila stvarna namjera predložene ove izmjene- nužna je bila prethodna procjena socijalnog učinka, kao i testa razmjernosti postizanja buduće veće dobrobiti učenika i obrazovnog procesa postupkom brisanja i to u odnosu na zatečeno stanje koje traje najmanje od stupanja na snagu Zakona o zakon o osnovnom školstvu 59/90 (a i ranije iz doba SFRJ) do danas, te popratna objava tih utvrđenja u uvodnom dijelu dokumentacije. Napomena: neformalna objašnjenja i naputci pojedinog dijela svih struka uključenih u ovu tematiku, kojima se predlaže pozornost preusmjeriti na povećanje broja sati u predmetnoj nastavi, kao neka vrsta "nadoknade", "zadovoljštine" ili čega sličnog, u ovoj konkretnoj stvari (činjenica dopuštenosti rada predmetnog učitelja glazbene kulture u 4. razredu) ne anulira pravne praznine, kako postojeću tako ni eventualnu buduću, te bi i dalje zadržala karakteristike nespornog postojanja nastalog utjecaja propisa na slučajeve, situacije i odnose. Ujedno, nije realno niti životno o povećanju satnice predmeta u predmetnoj nastavi govoriti u ovom trenutku, kamoli ozbiljno, u vrijeme kad financijske posljedice i mogućnosti nisu ozbiljno procjenjene (kako po pitanju plaća tako ni organizacijskih i prostornih uvjeta), dnevno i tjedno opterećenje učenika, ogroman broj škola radi podkapacitirano prostornim uvjetima itd. Istovremeno, iracionalno je i površno kao "rješenje situacije" ukazivati na mogućnost kompenzacije sati obaveznog predmeta izbornim ili fakultativnim predmetom, jer se u tom slučaju dosadašnjem učitelju predmetne nastave glazbene kulture u 4. razredu kao nositelju odgojno- obrazovnog rada prilazi isključivo kao radniku s određenim brojem plaćenih sati, a učeniku četvrtog razreda u tom slučaju također na neprimjeren način, a to zasigurno nije tema kojom se kurikulum bavi. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
166 Ivona Petričević Debak Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj Poštovane učiteljice i poštovani učitelji, znamo da je u novi kurikulum unesena rečenica da nastavu Glazbene kulture već od trećeg razreda može predavati predmetni nastavnik. Napisan je prijedlog odluke da se to briše. Smatram da sam potpuno kompetentna za realizaciju nastave Glazbene kulture u razrednoj nastavi i da nije opravdano da djeca od 1. do 4. razreda imaju veliki broj nastavnika. Nastava je integrativna i ispunjena korelacijama. Ponešto nam govori i činjenica da je objava izv. prof. dr. sc. Snježane Dobrote u Školskoj zbornici dobila više od 220 lajkova. S poštovanjem, Ivona Petričević Debak, mag.prim.educ. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
167 Marija Ugrin Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj Poštovane kolegice/kolege, žalosna sam da nakon gotovo 30 godina radnog staža još jednom svjedočim omalovažavanju i vrijeđanju naše učiteljske struke (našeg poziva). Zar nam nisu dovoljni svi slojevi društva nego su se sad na nas obrušile i kolege iz predmetne nastave? Tužno i jadno. Sve pametno (od osposobljavanja učitelja razredne nastave i kompetencija, korelacije, primjerenosti i integracije… do ljubavi, dobrobiti i brige za naše učenike) već je tako puno puta rečeno i ne želim ponavljati. Želim samo (uz dužno poštovanje) poručiti kolegama, predmetnim nastavnicima Glazbene kulture, da nije korektno niti ljudski svoje zadovoljstvo i sreću graditi uvredama i na tuđi račun (jer zaista nikakve osnove za to nemaju) i kako se nadam da će njihov problem satnice biti kvalitetno riješen na neki drugi način (možda povećanjem broja nastavnih sati Glazbene kulture, njihovim većim uplivom u izvannastavnim aktivnostima i sl.). Sve vas srdačno pozdravljam, učiteljica Marija Ugrin, mag. prim. educ. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
168 Sanja Štrk Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj Poštovani, ovim putem ne želim umanjiti sposobnosti učitelja predmetne nastave Glazbene kulture, ali želim obraniti svoju struku, koja se iz godine u godinu sve više degradira. Studirala sam 5 godina i osposobila se i didaktički i metodički i stručno da odgajam i obrazujem male ljude preko 6 nastavnih predmeta. Među tim predmetima je, vjerovali ili ne, Glazbena kultura. Učitelji RN su pravi dirigenti, jer svojim stručnim vođenjem prenose učenicima ljubav prema glazbi na točno njima primjeren način. Shvatite da su to djeca kojima ne treba solfeggio ili harmonija, njima treba pristupiti na drugačiji način, a ne kako se pristupa u višim razredima. Učitelji RN su i više nego osposobljeni predavati Glazbenu kulturu i to pokazuju generacije i generacije učenika koji nemaju nikakvih poteškoća s tim nastavnim predmetom u višim razredima. Čarobnjaci zvani Učitelji Razredne Nastave (namjerno sam stavila sve svelikim slovima) uspiju glazbeno obrazovati učenike stvarajući korelacije između predmeta, osmišljavajući pjesme, uvježbavajući mali zbor za priredbe i natjecanja... Ostavite djecu od 1. do 4. razreda u sigurnim rukama učiteljice. Za to smo se osposobili. Ne možete ribu uvjeriti da je ptica ili galeba da je riba. Sve ima svoje razloge zašto je nešto takvo. Tako ne možete učitelje Glazbene kulture staviti u okruženje mališa, niti nas učitelje RN u više razrede. To jednostavno ne ide. Možemo mi to svi odrađivati, ali ne kvalitetno. U potpunosti podržavam Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj. Ostavimo GK u rukama učitelja RN. Sa štovanjem, Sanja Štrk, mag.prim.educ. / ikt. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
169 Sanja Petrušanec Pečar Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj Poštovani, osobno me iritiraju sve učiteljice razredne nastave koje predaju glazbenu kulturu bez i jednog razreda glazbene škole , ne znaju odsvirati ni jednu pjesmicu na ni jednom instrumentu, osim pustiti primjer sa CD, pročitati tekst iz knjige, a neke su i bez sluha. Nakon tri godine u OŠ mi učitelji GK dobijemo djecu u 4. razredu koja "pričaju" pjesmu , ne pjevaju jer nemaju razvijen sluh. Nitko nije razmišljao da bi učitelji razredne nastave ( od 1.-4. razreda ) s obzirom da predaju GK trebala biti i na svim stručnim skupovima GK i imati ogledne sate iz tog predmeta. Ja ih u svojih dvadeset godina radnog staža nisam vidjela. Vjeronauk bi se u cijelosti trebao izbaciti iz OŠ. Kao prvo jer nam uzima dva sata tjedno. Učenici na tom satu jedino izmole Oče naš na početku i kraju sata. Kao drugo za vrijeme vjeronauka djeca gledaju crtane filmove, bojaju crteže koje im učitelji kopiraju i kopiraju i kopiraju ili rješavaju zadaću iz nekog drugog predmeta kako bi ispunili sat . Vjeronauk neka imaju u prostoru crkve. Obavezni su biti na svakoj nedjeljnoj misi, pa im evo dva sata van škole. Što se tiče mentorstva jednom mentor zauvjek mentor, znaš svoj posao i zato si napredovao. Nakon pet godina ne možeš zaboraviti predavati, a iskustvo rada sa djecom još je veće i kvalitetnije jer znaš ciljeve svog predmeta. Osobno bi mi više odgovaralo da svojih šest sati nastave koje imam u SŠ prebacim u OŠ u 1., 2., i 3. razred, imam jednu školu, jednu plaču, sjednice u jednoj školi, jedno plačanje poreza, kao i priredbe, dane otvorenih vrata, roditeljske sastanke itd. Na taj način otvorilo bi se novo radno mjesto u školi iz koje bi izašla. Pozdrav, Sanja Petrušanec Pečar, prof. glazbene kulture i mentor Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
170 MELITA GRGANTOV Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj Cijenjeni, u potpunosti se slažem s komentarima kolegica Josipe Ivić i Dijane Dvornik, kao i kolegice Esme Sarajčev. Rekle su sve što je bitno. Da ne ponavljam njihove riječi, samo bih naglasila kako smatram da su kompetencije učiteljica razredne nastave za predavanje glazbene kulture do 3. razreda više nego zadovoljavajuće. Iskreno mi je žao što je već duže vrijeme smanjena satnica glazbene kulture u osnovnoj školi. Ista je situacija i sa satnicom likovne kulture. Svima nam nedostaje još jedan sat za kvalitetan i potpuniji rad s učenicima. Također bi bilo izuzetno poželjno i korisno kada bi učenici svaki dan imali nastavu tjelesne i zdravstvene kulture, ali sve su to predmeti nekih drugih rasprava i borbi. Možda bi bilo dobro da nastavnici glazbene kulture traže ponovno povećanje svoje satnice u okvirima u kojima rade (od 4. do 8. razreda u osnovnoj školi) i tako riješe svoje probleme, a ne da malo po malo uzimaju satnicu učiteljica i to tako da dovode u pitanje njihove stručne kompetencije. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
171 Sanja Petrušanec Pečar Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj Poštovani, osobno me iritiraju sve učiteljice razredne nastave koje predaju glazbenu kulturu bez i jednog razreda glazbene škole , ne znaju odsvirati ni jednu pjesmicu na ni jednom instrumentu, osim pustiti primjer sa CD, pročitati tekst iz knjige, a neke su i bez sluha. Nakon tri godine u OŠ mi učitelji GK dobijemo djecu u 4. razredu koja "pričaju" pjesmu , ne pjevaju jer nemaju razvijen sluh. Nitko nije razmišljao da bi učitelji razredne nastave ( od 1.-4. razreda ) s obzirom da predaju GK trebala biti i na svim stručnim skupovima GK i imati ogledne sate iz tog predmeta. Ja ih u svojih dvadeset godina radnog staža nisam vidjela. Vjeronauk bi se u cijelosti trebao izbaciti iz OŠ. Kao prvo jer nam uzima dva sata tjedno. Učenici na tom satu jedino izmole Oče naš na početku i kraju sata. Kao drugo za vrijeme vjeronauka djeca gledaju crtane filmove, bojaju crteže koje im učitelji kopiraju i kopiraju i kopiraju ili rješavaju zadaću iz nekog drugog predmeta kako bi ispunili sat . Vjeronauk neka imaju u prostoru crkve. Obavezni su biti na svakoj nedjeljnoj misi, pa im evo dva sata van škole. Što se tiče mentorstva jednom mentor zauvjek mentor, znaš svoj posao i zato si napredovao. Nakon pet godina ne možeš zaboraviti predavati, a iskustvo rada sa djecom još je veće i kvalitetnije jer znaš ciljeve svog predmeta. Osobno bi mi više odgovaralo da svojih šest sati nastave koje imam u SŠ prebacim u OŠ u 1., 2., i 3. razred, imam jednu školu, jednu plaču, sjednice u jednoj školi, jedno plačanje poreza, kao i priredbe, dane otvorenih vrata, roditeljske sastanke itd. Na taj način otvorilo bi se novo radno mjesto u školi iz koje bi izašla. Pozdrav, Sanja Petrušanec Pečar, prof. glazbene kulture i mentor Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
172 Jasminka Jozipović Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj Poštovane kolegice i kolege, učiteljica sam razredne nastave u zvanju savjetnika i voditeljica sam ŽSV-a. Radno iskustvo mi govori da bi se velika greška prema djeci napravila kad u nižim razredima Glazbenu kulturu ne bi održavali učitelji. Odgovorno tvrdim da su učitelji RN najkompetentniji za rad s djecom toga uzrasta. Nastava u nižim razredima drugačije funkcionira nego u višim, ispunjena je korelacijama što bi se teško ostvarilo da Glazbenu kulturu predaje predmetni nastavnik. Još nešto o mlađim kolegicama i kolegama koji nam dolaze pedagoški i metodički osposobljeni što dokazuje da imaju odlično akademsko obrazovanje. Škola smo u kojoj se polažu stručni ispiti i svjedok sam iznimno kvalitetnim satovima. Bravo za mlade kolegice i kolege. I ne dirate nam Glazbenu kulturu. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
173 Fanita.Milišić Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj Poštovani, Učiteljica sam s popriličnim radnim iskustvom i još nikada nisam imala poteškoća u realizaciji nastave Glazbene kulture. Smatram se potpuno kompetentnom za realizaciju iste.. Nastava bi trrebala biti integrativna, omogućiti koreliranje različitih predmeta, a time i GK. Smatram da nije dobro ni opravdano da u nižim razredima kroz nastavu prolazi toliki broj učitelja. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
174 Jerko Župić Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj Poštovani, 2017. godine završio sam integrirani preddiplomski i diplomski Učiteljski studij na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Splitu te stekao naziv magistra primarnoga obrazovanja. Od malih nogu bavim se glazbom i živim glazbu. Završio sam Osnovnu glazbenu školu, sviram klarinet, gitaru, udaraljke i pjevam. Sve navedeno mi uvelike pomaže u održavanju kvalitetne nastave Glazbene kulture, ali i u korelaciji ostalim predmetima. Također sam diplomirao i položio stručni ispit iz predmeta GK. Ipak sva ova znanja i vještine koje posjedujem nebi bile dovoljne bez kvalitetne i stručne pripreme za rad s djecom. Upravo je Metodika nastave glazbene kulture bila ključna u potpunoj pripremi za kvalitetnu i sadržajnu izvedbu sata. Zbog ove činjenice odgovorno tvrdim da su moje kolegice i kolege najbolje i najstručnije osobe za taj posao. Mislim da se stručnost učitelja ne bi trebala dovoditi u pitanje jer je svatko od nas osposobljen da učenicima ponudi najbolje iz svakog predmeta za njihovu uzrast. Uz sve navedeno nadam se da ću i u budućnosti moći pomagati djeci prilikom prvih koraka s glazbom, te im približiti ljepotu glazbe na način kako samo učitelji razredne nastave znaju, uz dužno poštovanje prema svima! Srdačan pozdrav! Jerko Župić Primljeno na znanje Poštovani, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
175 Marija Roko Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj Poštovani, učiteljica sam razredne nastave i smatram da su učitelji/magistri primarnog obrazovanja kompetentni za nastavni predmet Glazbene kulture u razrednoj nastavi jednako kao i za sve ostale predmete. Nastava u razrednoj nastavi je s razlogom koncipirana na način da je integrativna i da uključuje korelaciju svih nastavnih predmeta. Učenici u nižim razredima osnovne škole vezani su za svog učitelja/učiteljicu i nije dobro za taj uzrast da im se mijenja velik broj nastavnika. Po ovoj logici, trebalo bi učiteljima razredne nastave oduzeti sve predmete, jer nema razlike između predmeta Glazbene kulture i ostalih pet predmeta. Svaki je podjednako važan i za svaki su se učitelji itekako educirali. Na Učiteljskom fakultetu u pet godina obrazovanja prošli smo kroz predmete Vokalnog praktikuma, Instrumentalnog praktikuma, Vokalno-instrumentalnog praktikuma, Glazbene kulture te tri kolegija Metodike nastave Glazbene Kulture. Održali smo mnogo satova, odgledali smo satove kolegica i učiteljica te imali izvrsne profesore/metodičare koji su nas godinama kroz sve to vodili. Osobno sam izabrala i predmet Glazbene kulture za svoj stručni ispit. Smatram da su učitelji razredne nastave najkompetentniji za rad s djecom ovog uzrasta, najbolje ih poznaju, provode najviše vremena s njima, znaju kakve su njihove sposobnosti, mogućnosti i potrebe, znaju ih usmjeravati i izvući maksimum iz svakog pojedinca kako za sve predmete u razrednoj nastavi tako i za predmet Glazbene kulture. Lp Marija Roko, mag. prim. educ Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
176 Dijana Dvornik Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj Poštovane učiteljice, poštovani učitelji, javljam se s komentarom kao dugogodišnja mentorica studenticama/studentima kolegija Metodika nastave glazbene kulture na Odsjeku za učiteljski studij. Sve što ću napisati odnosi se, zapravo, na generacije tih mladih ljudi koji su se nakon završenog fakulteta, ako su imali sreće, zaposlili ili će se zaposliti u školi kao učiteljice i učitelji razredne nastave. Tijekom posljednjih dvadesetak godina u mome su razrednom odjelu, i razrednim odjelima ostalih mentorica u školi, studentice i studenti održali veliki broj sati glazbene kulture. Kroz razred su prošle skupine vrijednih studentica i studenata, budućih učiteljica i učitelja. Praktično su provodili znanja i vještine stečene na predavanjima. Svaki održani sat glazbene kulture učenicima je bio jedinstvena glazbena priča. Pjesme koje su studentice i studenti obrađivali s učenicima pjevale su se na razrednim i školskim priredbama, pjevale na nastavi ostalih nastavnih predmeta. Kod pripremanja sata naglasak se uvijek stavljao na primjerenost i integraciju nastavnih sadržaja. Zar postoji netko tko to zna i može bolje od učiteljice i učitelja? Dok čitam komentare, moram se zapitati: Kako netko može dovoditi u pitanje kompetentnost tih mladih ljudi? Našu kompetentnost? Uostalom, neke su kompetencije područno specifične (u ovom slučaju odnose se na sam predmet), dok su druge generičke. Uobičajeno je da se razvoj kompetencija odvija ciklički i na integriran način. Prepustimo glazbenu kulturu učiteljicama i učiteljima razredne nastave do 4. razreda, a borimo se svi zajedno za povećanje broja sati glazbene kulture općenito. Srdačno, Dijana Dvornik, dipl. uč. savjetnica Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
177 Margarita Krvavac Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj Poštovani, Kao učiteljica razredne nastave i magistra primarnog obrazovanja osjećam dužnost reagirati na ovu raspravu. Smatram krajnje neprimjerenim napadati učitelje razredne nastave zbog osobnih interesa. Uistinu mi je žao što učitelji i profesori glazbene kulture imaju problem s popunjavanjem satnice. Kolege s kojima godinama surađujete nisu krivci niti su zaslužili ovakav tretman. Žao mi je i što je do ovoga uopće došlo. Ne dajemo li svojim ponašanjem primjer budućim generacijama? Komentarom koji iznosim ne želim uopće dovoditi u pitanje kompetencije koje učitelj razredne nastave ima za izvođenje nastave glazbene kulture u prva četiri razreda osnovne škole i opetovano opravdavati svoje obrazovanje i struku. U potpunosti podržavam Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj. Lijep pozdrav, Margarita Krvavac (mag.prim.educ.) Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
178 Mira Šetka Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj Poštovani, kao učiteljica razredne nastave, nažalost sam u situaciji u kojoj se moram opravdavati zbog nekorektnih tvrdnji da učitelji razredne nastave nisu kompetentni za izvođenje nastave Glazbene kulture u 3. razredu. Smatram, da smo, odabravši ovaj poziv, na studiju stekli kvalitetno obrazovanje i kompetencije za rad s djecom od 1. do 4. razreda iz svih nastavnih predmeta koje predajemo u razrednoj nastavi, uključujući i Glazbenu kulturu, koju bi mogli kvaliteno predavati i u 4. razredu. Svoja znanja, vještine i kompetencije svakodnevno nadograđujemo i primjenjujemo u radu s djecom. Mišljenja sam da bi na prvom mjestu trebala biti dobrobit učenika, a ne borba za popunjavanje satnice. Zaključujem da su učitelji razredne nastave (magistri primarnog obrazovanja) najkompetentniji za rad s djecom ovog uzrasta. Ne zaboravimo da je u našem obrazovnom sustavu s razlogom organizirana podjela na razrednu i predmetnu nastavu. Lijep pozdrav, Mira Šetka, diplomirana učiteljica Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
179 Dijana Zorić Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj Poštovani, ovakve odluke ne uzimaju u obzir da se učiteljima razredne nastave izdaju diplome u skladu sa zakonima Republike Hrvatske. Naše diplome daju nam potvrdu da imamo znanja koja možemo prenijeti svojim učenicima u nastavi Glazbene kulture. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
180 Ana Ćaleta Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj Poštovani, učiteljica sam razredne nastave i radim 20 godina u struci. Mišljenja sam da bi nastavu Glazbene kulture od 1. do 3. razreda trebali voditi isključivo učitelji razredne nastave jer su metodički najkompetentniji za rad s djecom tog uzrasta. Radi tematskog planiranja, neophodna je korelacija i integracija nastavnih sadržaja, a po meni to nije moguće kvalitetno ostvariti bez nastave Glazbene kulture koja prožima većinu naših tema i sadržaja iz svih nastavnih predmeta. Predlažem kako bi izvannastavnu aktivnost u nekom obliku mogao voditi i predmetni učitelj. Pozdrav, Ana Ćaleta Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
181 Esma Sarajčev Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj Poštovani, podržavam nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj. Nakon 25 godine rada u struci mogu potvrditi da sam kao učitelj razredne nastave kompetentna za izvođenje nastave Glazbene kultura. Moji učenici usvajaju nastavne sadržaje Glazbene kulture na njima didaktički, metodički i psihološki primjeren način jer sam tijekom studiranja za to educirana od strane priznatih profesora i metodičara. Nastava u razrednoj nastavi je tematski koncipirana i uključuje korelaciju i prožimanje više nastavnih predmeta. Takav cjelovit pristup učenju može ostvariti jedino učitelj razredne nastave jer je tijekom svog studiranja osposobljen za realizaciju šest nastavnih predmeta. Lijep pozdrav, Esma Sarajčev Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
182 Anita Čupić Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj Poštovani, podržavam nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj. Nakon 23 godine rada u struci mogu potvrditi da sam kao učitelj razredne nastave kompetentna za izvođenje nastave Glazbene kulture. Moji učenici usvajaju nastavne sadržaje Glazbene kulture na njima didaktički, metodički i psihološki primjeren način jer sam tijekom studiranja za to educirana od strane priznatih profesora i metodičara. Nastava u razrednoj nastavi je tematski koncipirana i uključuje korelaciju i prožimanje više nastavnih predmeta. Takav cjelovit pristup učenju može ostvariti jedino učitelj razredne nastave jer je tijekom svog studiranja osposobljen za realizaciju šest nastavnih predmeta. Srdačan pozdrav, Anita Čupić Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
183 Natasa Lukač Dudaš Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj Poštovani,ja sam učiteljica glazbene kulture na dvije županije..Osječko-baranjskoj i Vukovarsko-srijemskoj.Radim u 7 sela i obavljam posao uciteljice glazbene kulture u razrednoj nastavi u 4 razredima.Ako se ukine mojih 7 sati definitivno ostajem bez satnice i s time mi je ugrožena egzistencija, jer sam također i samohrana majka mslodobnog djeteta.Smatram kako razredna nastava nije u potpunosti kompetentna poučavati glazbenu kulturu...naravno nikog ne zelim omalovažiti..Mi smo se ipak glazbeno obrazovali od osnovne gl.skole, srednje gl.škole,te fakulteta za glazbenu kulturu...lp Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
184 LJILJANA ANIĆ Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj Poštovani, ne slažem se s novim Nacrtom odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj. Naime, po prvi puta se barem djelomično uvažilo mišljenje učitelja glazbene kulture i glazbene umjetnosti, a onda bez obrazloženja obrisalo. Mislim da je ulazak učitelja glazbene kulture u razrednu nastavu samo na korist djece. Uz dužno poštovanje svim učiteljima razredne nastave smatram da smo ipak kompetentniji. Ne sumnjam u dobru naobrazbu na učiteljskim fakultetima, ali praksa je poprilično šarolika, ovisno o afinitetima i glazbenim sposobnostima pojedinog učitelja razredne nastave. To učitelji glazbene kulture jako dobro vide već na prvom satu s novim razredom. Druga stvar što nas muči je satnica. Svi znamo tko najviše povuče za svaku priredbu! Ako bi učitelj glazbene kulture imao samo 5.-8.razred za one koji rade u malim školama to bi značilo (4x4=16) rad u četiri škole. Možete li zamisliti istodobno pripremanje četiri Božićne priredbe i četiri Dana škole koji su otprilike u isto vrijeme na kraju školske godine, a u školi si samo jednom u tjednu. Oni koji sudjeluju u pripremanju priredbe ovo jako dobro razumiju, a oni drugi nikad ni neće. Srdačan pozdrav, Ljiljana Anić Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
185 NATALIJA BANOV Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj Poštovani, ne slažemo se s novim Nacrtom odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj iz više razloga: - zašto se prišlo izmjeni pogotovo stoga što se veliki broj učitelja GK očitovao u e-savjetovanju prije donošenja Kurikuluma za GK upravo tražeći mogućnost rada i u mlađim razredima što je donekle uvaženo od strane ERS-a? (U prošlom e-savjetovanju učitelji GK su tražili mogućnost izvođenja nastave već od 1. r. OŠ). Dokument je donesen na zadovoljstvo učitelja GK jer su po PRVI PUTA dijelom uvaženi prijedlozi koje je potvrdila ERS i MZO donošenjem u Narodnim novinama sredinom siječnja 2019., a koji je u skladu sa Zakonom o odgoju i obrazovanju u čijem članku 27. propisuje da se „Kurikulumom nastavnih predmeta može utvrditi i popis potrebnih kvalifikacija učitelja i nastavnika za izvođenje kurikuluma“. Iz navedenog članka razvidno je da nema zakonskog uporišta za brisanje ovog odjeljka, a podsjećamo da je istoznačna formulacija navedena i u Kurikulumu za Informatiku donesenom 2018. g. Čini nam se da se ovim brisanjem negira mišljenje struke koja je svoje stručne prijedloge za poboljšanja iznijela putem e-savjetovanja. - Našom reakcijom ne umanjujemo stručnost rada učiteljica RN, no praksa pokazuje da se GK u mlađim razredima ne odvija uvijek sukladno metodičkim načelima. Poneke učiteljice RN opterećene su nastavom GK obzirom na razliku u razinama pedagoških i didaktičkih kompetencija za izvođenje nastave glazbe u odnosu na učitelje glazbene kulture koji imaju 15 godina glazbene naobrazbe pa u slučajevima u kojima škola može omogućiti rad predmetnom učitelju u nastavi GK kako bi se pri tome rasteretilo učitelje RN, treba dopustiti tu mogućnost, kako je omogućeno Kuriukulumom prihvaćenim u siječnju 2019. Pri tome se ne bi mijenjala norma učiteljima RN jer bi bili zaduženi nekom drugom aktivnošću (a koja može biti glazbena, uostalom). „Ulaskom“ predmetnih učitelja tamo gdje je to moguće i potrebno, svakako bi se pridonijelo podizanju kvalitete edukacije na dobrobit učenika. - Uvođenjem predmetnog učitelja GK barem od 3. r. (a bilo bi dobro i ranije), izbornosti te veći broj sati GK kao i pravedniji Pravilnik o normi učitelja, zasigurno bi dovelo do velikih pomaka u razvoju glazbene i opće kulture naših učenika. (Naime sadašnji Pravilnik onemogućava raznolike glazbene aktivnosti, ako učitelj mora raditi na više škola kako bi ispunio normu). Spominjemo Pravilnik o normi (iako nije predmet ovog e-savjetovanja) no on je usko povezan s razinom kvalitete ishoda koje možemo postići jedino ako uz više sati nastave postoji mogućnost rada i u drugim oblicima rada – izbornoj, fakultativnoj nastavi te izvannastavnim aktivnostima. - Ne slažemo se s tvrdnjom da „ulazak“ predmetnih učitelja remeti korelacijsko-integracijski pristup povezivanja nastavnih područja u RN jer se dobrim planiranjem te kvalitetnom suradnjom učitelja RN i PN može na dobrobit učenika postići visoka razina integracije. To mogu potvrditi učitelji koji na takav način i rade (kada učitelji RN koriste tzv. bonuse pa učitelji GK „ulaze“ u nastavu RN već od 1. r.). - Postavljamo pitanje: zašto se ne želi dati prilika donesenom dokumentu potpisanom od same ministrice, te ga se bez obrazloženja želi izbrisati iz dokumenta? I sve to u vrlo kratkom roku e –savjetovanja (samo 14 dana), među kojima su i tri neradna praznika i blagdana, u vremenu kad su učitelji najviše opterećeni završetkom nastavne godine? Učitelji GK osjećaju se prevareno, a sada još i više nakon što su po prvi puta njihove sugestije i savjeti za unaprjeđenje sustava izrečenina e-savjetovanju bili prihvaćeni i ugrađeni u dokument. Ovim putem ljubazno molimo i zahtijevamo da „Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbena kultura i Glazbena umjetnost za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj“ ostane istovjetna onoj objavljenoj u Narodnim Novinama u siječnju. Učitelji Županijskog stručnog vijeća Glazbene kulture u osnovim školama u Primorsko-goranskoj županiji: 1. Natalija Banov, učitelj mentor (voditeljica ŽSV-a GK PGŽ) 2. Ljiljana Anić 3. Danijela Antolić 4. Maja Bolić 5. Davor Burlović 6. Marina Dadić 7. Helga Dukarić Dangubić, učitelj savjetnik (sustručnjak za polaganje stručnih ispita iz Glazbene kulture, član Radne skupine za doradu Kurikuluma GK/GU) 8. Vedran Gergorić 9. Davide Gugić 10. Ivana Herman 11. Ana Jagić Aljić 12. Željka Komlenac 13. Ilena Lučić Špelić 14. Žaklina Majetić Mufić 15. Maša Magzan, doc.dr.sc. 16. Ilgen Pavačić 17. Ileana Perosa Pavletić 18. Sanjin Sanković 19. Anita Stupac Butorac, učitelj mentor 20. Sanja Šantek, učitelj mentor 21. Robert Širol 22. Suzana Štefanić 23. Danijela Vuk 24. Matea Vukov 25. Sanja Petrušanec Pečar Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
186 Željka Ćaleta Car Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj Poštovani, Učiteljica sam razredne nastave i imam potrebu napisati vlastiti stav o Nacrtu odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole kojom se pokušava omogućiti profesorima Glazbene kulture da u 3. razredu predaju Glazbenu kulturu. Mislite da učitelji razredne nastave/primarnog obrazovanja nisu dovoljno kompetentni, nemaju znanja i vještine za predavanje Glazbene kulture u 3. razredu? Učiteljska struka nije dovoljno zgažena pa je započnimo gaziti jer učitelji više nisu ni kompetentni za nešto što oduvijek rade?! Samo želim naglasiti da se učitelji, tijekom svog školovanja, obrazuju i stječu sva potrebna znanja i vještine za predmete koje će poučavati i za rad s djecom. Zaista suosjećam s kolegama kojima nedostaje nastavnih sati u odgojnim predmetima u predmetnoj nastavi. Ali, je li ovo dobro rješenje za ikog od nas? Najmanje za djecu... Srdačan pozdrav, Željka Ćaleta Car Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
187 LIDIJA BRKAN Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj Poštovane kolegice i kolege, studentica sam pete godine Učiteljskoga studija na Filozofskom fakultetu u Splitu, a za nešto manje od mjesec dana obranit ću diplomski rad iz područja kolegija Metodika nastave Glazbene kulture. Iako još ne radim u školi, doticaj sa nastavnom praksom Glazbene kulture ostvarila sam kroz tri godine stručne prakse i kroz vježbe iz Metodika nastave Glazbene kulture, stoga se osjećam kompetentnom komentirati ovu temu jer se sa Glazbenom kulturom "družim" od prve godine svoga studiranja, kao i sve moje kolegice i kolege. Kroz svoje sam akademsko obrazovanje odslušala i položila 8 kolegija koji se odnose na Glazbenu kulturu. Kao buduća magistra primarnoga obrazovanja smatram ovakvu raspravu vrlo neukusnom i omalovažavajućom za sve magistre primarnoga obrazovanja. Želim istaknuti da sam Metodiku nastave Glazbene kulture slušala 3 semestra, od čega smo dva semestra svaki tjedan bilu u školi na nastavi, održavali, promatrali i analizirali nastavne sate. Iako nepotrebno, ipak napominjem još jednom da smo u potpunosti kompetentni za realizaciju nastave glazbe u prva tri, a usudila bih se reći i u četvrtom razredu osnovne škole. Oduzimanjem Glazbene kulture napravili biste nepopravljivu štetu djeci ali i učiteljskoj profesiji, a sigurna sam da Vam to nije cilj! Srdačan pozdrav! Lidija Brkan Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
188 Anđela Lagetar Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj Poštovani, kao učiteljica razredne nastave smatram da ako se kompetentnost učitelja za izvršavanje nastave Glazbene kulture dovodi u pitanje, isto tako se može dovesti u pitanje i kompetentnost učitelja za izvršavanje nastave iz ostalih nastavnih predmeta. Tako bismo mogli reći da predmetni učitelji trebaju preuzeti nastavu iz svih predmeta i samim time rušimo koncept razredne nastave koji i postoji kako bi se učenicima olakšalo. Mislim da se stručnost učitelja ne bi trebala dovoditi u pitanje jer kao što su predmetni nastavnici obrazovani za svoj predmet i mi smo se obrazovali da učenicima damo najbolje iz svakog predmeta za njihovu uzrast. Za učitelje je to cjelina koja uključuje i Glazbenu kulturu. Za mene je to osobno predmet koji najviše volim i koji sam odabrala kada sam polagala stručni ispit. Zapitajmo se,ako učitelji nisu kompetentni za obavljanje nastave iz istog, pokušavamo li reći da nešto nije u redu s našim fakultetima, našim metodičarima? Prema Nastavnom planu i programu cilj nastave Glazbene kulture je uvođenje učenika u glazbenu kulturu, upoznavanje osnovnih elemenata glazbenog jezika, razvijanje glazbene kreativnosti, uspostavljanje i usvajanje vrijednosnih mjerila za kritičko i estetsko provjenjivanje glazbe. Fakultetski obrazovani učitelj s velikom motivacijom izvrsna je osoba za taj posao! Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
189 Sandra Podrug Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj Poštovani, učiteljica sam razredne nastave i radim skoro 25 godina u struci. Mišljenja sam da bi nastavu Glazbene kulture od 1. do 3. razreda trebali voditi isključivo učitelji razredne nastave jer su metodički najkompetentniji za rad s djecom tog uzrasta. Kako od rujna slijedi reforma školstva i tematsko planiranje, neophodna je korelacija i integracija nastavnih sadržaja, a po meni to nije moguće kvalitetno ostvariti bez nastave bez Glazbene kulture koja prožima većinu naših tema i sadržaja iz svih nastavnih predmeta. Smatram da Glazbena kultura nedostaje i u 4. razredu radi potreba korelacije nastave Hrvatskoga jezika, Likovne kulture, Prirode i društva (zavičajne teme, blagdani…) te Tjelesne i zdravstvene kulture (zavičajni plesovi), no kako u 4. razredu predaju predmetni učitelji, teško je tu korelaciju ostvariti. Također, smatram da ne treba pretjerivati s uvođenjem predmetne nastave u niže razrede osnovne škole jer tako razrednu nastavu pretvaramo u predmetnu nastavu što nije prikladno za djecu tog uzrasta. Osobno, jako volim predmet Glazbenu kulturu, sviram dva instrumenta, godinama vodim izvannastavnu aktivnost Mali zbor, nastupam na školskim priredbama te se smatram dovoljno kompetentnom za kvalitetno izvođenje nastave. S poštovanjem, Sandra Podrug Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
190 Ivona Marjanović Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj Poštovane kolege i kolegice, učiteljica sam razredne nastave i osjećam se potpuno kompetetnom predavati Glazbenu kulturu u nižim razredima Osnovne škole. Tijekom školovanja vježbali smo, učili, svirali, pjevali i položili kolegije poput Vokalnog praktikuma, Instrumentalnog praktikuma, Vokalno-instrumentalnog praktikuma, Glazbene kulture (sve nastavne sadžaje Glazbene umjetnosti), te 3 kolegija koji nose naziv Metodika nastave Glazbene Kulture. Naglasila bih upravo MNGK kroz koje smo naučili kako pristupiti djeci mlađeg uzrasta, kako ih naučiti pjevati, kako ih naučiti svirati (udaraljke i sl. jednostavne instrumente), kako izvoditi s njima razne ritamske i melodijske diktate i dr. Prije same primjene glazbe u nastavi, učili smo notni zapis i sviranje svih dječijih pjesmica na klaviru. Jedan od kolegija je zahtjevao sviranje PrimeViste. Završila sam Osnovnu glazbenu školu koja mi je naravno pridonijela u nastavi GK. Kroz glazbenu školu sam vrlo lako naučila kako talent ne vrijedi mnogo, ako nema vježbe i motivacije. Profesori na fakultetu sam nam pak pokazali kako glazba nije strašna i teška i onima koji su se s takvim gradivom susreli po prvi puta u životu. Naučili su nas i motivirali, pokazali kako! Stoga, smatram kako su učitelji razedne nastave kompetentni za izvođenje nastave Glazbene kulture u svim nižim razedima OŠ prema kurikulu! Ne, ne želim podcjeniti ničije školovanje, talent, sposobnosti i vještine! Samo želim istaknuti kako su učitelji razredne nastave itekako sposobni, talentirani, kreativni i vješti u izvođenju nastave (kojoj priprada u GK). Igrom slučaja, godinu dana sam nestručno predavala Glazbenu umjetnost. Ne bih se niti javila na natječaj da smatram da ću kvalitetu nastave umanjiti. Uz malo više pripreme, nego što je potrebno nastavnicima GU, godinu dana sam uživala sa gimnazijalcima. To iskustvo je samo potvrda je rad u razredu poziv! Poziv koji najprije zahtjeva apsolutno sve pedagoške vještine, a zatim znanja. Nije važno samo izvrsno poznavati materiju predmeta, važno je znati kako razgovarati s učenicima, posebice o glazbenim pojmovima koji su učenicima često apstraktni. Samo bih se još osvrnula na komentare u kojima se piše kako su učitelji razredne nastave ti koji djeci puštaju matrice, kojima je GK teret i sl. Ne mogu tvrditi kako takvih učitelja nema, a ni vi kako su takvi svi. S druge strane, učitelji GK su sigurno potkovaniji u glazbenom znanju. Poznajem također nekolicinu takvih kojima je teško ući u niže razrede, koji sami ne znaju kako uvijek držati motivaciju i zainteresiranost tih malih bića. Da, učenici su motivirani ukoliko učitelj sviranjem isprati učenje pjesmice, ali takva motivacija nije vječna i treba ju često mijenjati. Tada nastupaju znanja i vještine učitelja razredne nastave. Korelacija sadržaja svih predmeta, potrebe učenika, znanja i vještine razreda, njihove potrebe i želje za novim znanjima svakodnevnica je učitelja razredne nastave. Zbog toga oni moraju i znaju KAKO poučavati sve premete za koji su zaduženi i školovani pa tako i Glazbenu kulturu! S poštovanjem, Ivona Marjanović, mag. prim. educ. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
191 Ana Ivković Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj Poštovani, kao diplomantica Učiteljskog studija u Splitu smatram da je vrijeme da se učitelje razredne nastave prestane diskriminirati i blatiti. Fakultet Učiteljskog studija često smatraju fakultetom koji bez razloga traje 5 godina te se smatra da ga upisuju samo oni koji nisu mogli upisati "nešto bolje". Učiteljska struka je poziv. To dobro znaju svi oni koji su imali priliku raditi s djecom od 7. do 10. godine. Nije svatko kompetentan za držanje nastave djeci ovog uzrasta. Djeca te dobi u učitelju ne vide samo osobu koja ih poučava nego i osobu kojoj se mogu povjeriti, što znači da se za tu osobu i vežu. Smatram da zbog toga nikako nije dobro uvoditi učenicima još jednog predmetnog učitelja u prva tri razreda osnovne škole (uz učitelja vjeronauka i stranih jezika). Isto tako, tvrdim da su učitelji razredne nastave itekako sposobni i kompetentni za vođenje nastave glazbene kulture. Takvu nastavu učitelji oblikuju na djeci prikladan način koristeći se svim dostupnim instrumentima i sredstvima te svojim stečenim znanjem. Također, glazbene sadržaje često koriste za korelaciju s drugim predmetima što ne bi bilo moguće kada bi nastavu glazbe držao predmetni učitelj. Pitam se koji je sljedeći razlog za napad na učiteljsku struku? Lijep pozdrav, Ana Ivković Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
192 Nora Mratović Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj Poštovani, kao diplomirana učiteljica školovana sam da predajajem 6 nastavnih predmeta, što naravno uključuje i GK. Radi čega su predmetni nastavnici uznemireni kada oni gotovo nikada ni ne rade u 3. razredu? U krajnju liniju nije li razredna nastava osmišljena da razredna nastava ima 1 učitelja - i nije li to u najboljoj dobrobiti djeteta? Kao učiteljica s 10 godišnjim iskustvom nikako ne vidim razlog micanja glazbene kulture iz razredne nastave - toliko često koreliramo glazbeni, likovni, tjelesni... Zašto nam to oduzimate, a s druge strane Škola za život je upravo to da učimo iz stvarnih situacija , da sve povežemo zajedno i glazbu i likovni i jezik i matematiku ? Zašto to oduzimate djeci? Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
193 Josipa Ivić Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj Još bih nešto nadodala. Rezultati brojnih istraživanja (Haladyna i Thomas, 2015; Ross, 1995) potvrđuju kako mlađi učenici, u odnosu na starije, imaju pozitivnije stavove prema nastavi glazbe. Preciznije rečeno, učenici od 1.-4. razreda imaju najpozitivnije stavove prema nastavi glazbe, oni iz predmetne nastave nešto manje pozitivne, dok gimnazijalci pokazuju najmanje interesa prema nastavi glazbe. Jasno je da se dio takvih rezultata može objasniti razvojnim fazama djeteta, njihovom motivacijom i činjenici da su mlađa djeca fleksibilnija i otvorenija za percipiranje različite glazbe, ali barem dio objašnjenja zasigurno leži u činjenici da nastavu Glazbene kulture u nižim razredima osnovne škole realizira razredni učitelj. Razredni učitelj koji je kompetentan, i u glazbenom pogledu i u svim ostalim aspektima. Učiteljima pripada svih šest predmeta, a intervencije predmetnih nastavnika u razrednu nastavu rezultiralo bi potpunim urušavanjem razredne nastave. A to zasigurno ne želimo! Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
194 Petra Milan Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj Poštovani, moje ime je Petra Milan i učiteljica sam razredne nastave. Smatram da sam iznimno kompetentna za održavanje nastave Glazbene kulture u prva četiri razreda osnovne škole. Moje znanje i vještine proizašle su iz dosadašnjeg fakultetskog obrazovanja, pohađanja glazbene škole te uključenosti u glazbene projekte. Nastava koju održavaju učitelji razredne nastave je integrativna, korelativna te prilagođena uzrastu djece. Profesori koji su obrazovali nas učitelje su stručne i kompetentne osobe koje su završile visoko glazbeno obrazovanje i dali sve od sebe da to prenesu na nas. Sve su nas, bez iznimaka, odgojili i obrazovali isti ti učitelji koji su do sada bili kompetentni, vrijedni, požrtvovni i strpljivi. Kako učitelje razredne nastave, tako i učitelje glazbene kulture. Pitam se kako su sada isti ti učitelji nekompetentni ili štoviše kompetentni isključivo u prvom i drugom razredu osnovne škole? Srdačan pozdrav, Petra Milan Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
195 Josipa Ivić Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj Poštovani, 2016. godine završila sam integrirani preddiplomski i diplomski Učiteljski studij na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Splitu te stekla naziv magistre primarnoga obrazovanja sa smjerom Primjena informacijske i komunikacijske tehnologije u učenju i poučavanju. Od rujna 2018. godine zaposlena sam kao učiteljica Informatike u Osnovnoj školi Antuna Mihanovića Petropoljskoga u Drnišu. Na ovo javno savjetovanje javljam se s velikom potrebom da obranim boje svoje učiteljske struke koja se i ovaj put neopravdano proziva te da izrazim podršku svim kolegama i kolegicama primarnoga obrazovanja. Prije svega ističem da je zadatak svakoga magistra primarnoga obrazovanja odgojno-obrazovno utjecati na učenike od 1. do 4. razreda osnovne škole, što će reći na dob djece od 7 do 10 godina. Budući da je sporno tko će predavati nastavu Glazbene kulture od 3. razreda osnovne škole, osvrnut ću se na metodičko-didaktičko-psihološka znanja, umijeća i sposobnosti koje smo stjecali kao studenti i studentice učiteljskih studija. Učiteljski studij već pozamašan broj godina unatrag traje 5 godina u kontinuitetu. Koliko smo pozornosti u tih 5 godina ili 10 studijskih semestara posvetili upravo glazbenom odgoju i obrazovanju? Rezimiram sljedeće: • tijekom prve godine studija usvajali smo osnove glazbene notografije i teorije glazbe (kolegij Notno pismo) da bismo ta znanja tijekom praktikuma mogli primjenjivati svirajući na instrumentu te bili osposobljeni i djecu instrumentalno pratiti dok uče pjevati i dok pjevaju, • druga godina studija tijekom dva kolegija (Instrumentalni praktikum, Vokalno-instrumentalni praktikum) obuhvaćala je izvođenje dvoglasja uz akordičku pratnju na instrumentu te razvijanje vještina osnova taktiranja i dirigiranja, • na trećoj smo se godini studija tijekom kolegija Glazbena kultura susreli s pregledom glazbenih stilova i značajem glazbe kroz povijesni, kulturni i društveni život da bismo skladbe koje s djecom slušamo tijekom nastave bili sposobni staviti u povijesni kontekst i razlikovali glazbeno-stilske specifičnosti svakoga pojedinoga razdoblja, • metodici nastave glazbene kulture posvećuju se čak 3 studijska semestra (godina i pol dana učenja!) gdje smo kao studenti i studentice usvajali metodičko-didaktičke specifičnosti nastave Glazbene kulture u nižim razredima osnovne škole koja se izvodi aktivnostima slušanja glazbe, pjevanja, sviranja i glazbenoga stvaralaštva, • osim obveznih kolegija iz područja glazbe, kao studenti i studentice mogli smo pohađati i izborni kolegij Zborsko pjevanje te razvijati vlastitu vokalnu tehniku, zajednički muzicirati i javno predstavljati svoja pjevačka umijeća. Odgovor na gore postavljeno pitanje jesu 4 godine i ukupno 8 obveznih kolegija posvećenih glazbenom odgoju i obrazovanju! Specifičnosti učiteljske struke prostiru se na činjenici da magistri primarnoga obrazovanja završetkom školovanja bivaju osposobljeni za poučavanje najmlađega školskoga uzrasta unutar 6 nastavnih predmeta. Stavimo li naglasak na nastavni sadržaj istih, neminovno je da predmetni učitelji u suštini posjeduju šira znanja iz područja za koja su osposobljeni tijekom studija, međutim treba li učenicima od 7 do 10 godina veliki opus informacija i znanja o nekoj problematici ili ih treba odgojiti da jednostavno u tom periodu zavole školu, nauče odgojne obrasce lijepoga ponašanja te da u svojoj povezanosti s učiteljem ili učiteljicom uživaju i tijekom sati zvonkih radosti? Svjedočim i sama koliko se djeca vesele i koliko ponosa pokazuju kada vide da njihov učitelj ili njihova učiteljica razredne nastave svira ili pjeva. Moram istaknuti da veliki broj studenata i studentica koji upišu Učiteljski studij imaju završeno barem osnovno glazbeno obrazovanje i na studij dolaze kao glazbeno obrazovane osobe čime su kompetencije istih neupitne da predaju nastavu Glazbene kulture ne samo u prve tri godine učenja, nego i u četvrtoj kada se učenike uvodi u glazbenu notografiju. Među takvima sam i ja koja se od svoje vrtićke dobi do danas bavi glazbom i aktivno muzicira. Nije se beznačajno spomenuti i prisjetiti situacija kada su me osobno studenti i studentice Glazbene akademije tražili da im pošaljem svoje priprave za izvođenje nastave Glazbene kulture jer su nekako osjetili da se više bavimo metodikom i izvođenjem nastave Glazbene kulture, nego što je to slučaj na Akademiji. Da ne proučavam statistiku naših diplomskih radova, predmetnih područja i tema, zaključit ću samo ono što mi je i samoj bilo vidljivo tijekom studija. Svake studijske godine profesori glazbenih kolegija na Učiteljskom studiju Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Splitu bili su popunjeni i kod njih se tražilo mjesto više po pitanju mentoriranja diplomskih radova. Time smo dokazali da imamo interes za glazbu, da kroz vlastito proučavanje glazbene domaće i svjetske literature doprinosimo što boljem, bržem razvitku i unaprjeđenju glazbenoga obrazovanja za najmlađe stavljajući naglasak na ljepotu glazbe i na izražavanje učenika uz glazbu i glazbom. Cilj nastave Glazbene kulture u 3. razredu osnovne škole nije niti malo drugačiji od cilja nastave Glazbene kulture u 1. i 2. razredu što se može i treba znati iščitati iz novoga Kurikula za Glazbenu kulturu i Glazbenu umjetnost. Ako je magistar primarnoga obrazovanja sposoban učenike u 1. i 2. razredu naučiti pjevati pjesme primjerene njihovoj dobi, izvoditi jednostavne ritmove svirajući na instrumentima školskoga instrumentarija, njegovati područje aktivnoga slušanja glazbe prepoznajući glazbeno-izražajne sastavnice glazbenoga djela (ugođaj, izvođači, tempo, dinamika, glazbeni oblik) te poticati razvoj glazbenoga stvaralaštva kod učenika, onda je to sposoban učiniti i u 3. razredu budući da su ciljevi i ishodi prema kurikulskom dokumentu samo sadržajno opsežniji, ali pristupom isti! Da zaključim, istaknut ću još vlastiti rad i vlastiti doprinos suvremenoj nastavi općenito i nastavi Glazbene kulture u nižim razredima osnovne škole. Mlada sam magistra primarnoga obrazovanja, učiteljica i kolegica koja u nižim razredima osnovne škole još od studija proučava suvremene pristupe nastavi, a s obzirom da sam glazbeno potkovana, te iste mi je najlakše primijeniti na nastavu Glazbene kulture. Budući da sam završila smjer Primjena informacijske i komunikacije tehnologije u učenju i poučavanju koji me je osposobio za izvođenje nastave Informatike u osnovnoj školi te za rad s digitalnim alatima, popratnom tehnologijom, učenju u sustavima za e-učenje ta sam znanja uvijek znala dobro iskoristiti i dobro ukomponirati u nastavne predmete koje sam kao učiteljica dužna poučavati. Nastavu Glazbene kulture smjestila sam u virtualna okruženja, provodila znanstvena istraživanja da bih dokazala da IKT može unaprijediti istu te učenicima od 1. do 4. razreda omogućila stjecanje novih iskustava, učenje na različite načine, kritičko vrjednovanje različitih stilova učenja i poučavanja te razvila mnogo digitalnih sadržaja iz područja Glazbene kulture za niže uzraste na različitim digitalnim platformama.Ovo nisu kompetencije koje svaki učitelj mora imati i načini na koji se nastavni sati moraju realizirati, ali su sigurno korisne, dostatne, poželjne i čine nastavu raznolikijom. Rezultate vlastitih istraživanja kao i primjere dobre prakse uredno prezentiram na domaćim i međunarodnim stručno-znanstvenim konferencijama čime zapravo educiram i učiteljski kadar, ali i učitelje Glazbene kulture koji iste pohađaju. Josipa Ivić, mag.prim.educ. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
196 Deniza Gjini Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj Poštovani, ne slažemo se s novim Nacrtom odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj iz više razloga te postavljamo nekoliko pitanja: 1. Na osnovi kojih i čijih argumenata se prišlo izmjeni pogotovo stoga što se veliki broj učitelja GK očitovao u e-savjetovanju prije donošenja Kurikuluma za GK upravo tražeći mogućnost rada i u mlađim razredima što je donekle uvaženo od strane ERS-a? (U prošlom e-savjetovanju učitelji GK su tražili mogućnost izvođenja nastave već od 1. r. OŠ). Dokument je donesen na zadovoljstvo učitelja GK jer su po PRVI PUTA dijelom uvaženi prijedlozi koje je potvrdila ERS i MZO donošenjem u Narodnim novinama sredinom siječnja 2019. Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u članku 27. stoji i u „Odluci o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Informatike za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj“ pa ne vidimo razlog za brisanje odjeljka F Učenje i poučavanje predmeta u poglavlju Uloga učitelja. Jedina je razlika što je kvalifikacija učitelja u kurikulumu informatike napisana u Prilogu. No, s obzirom na to da Okvir nacionalnog kurikuluma još uvijek ne postoji kojim bi se reguliralo u kojem dijelu treba stajati popis kvalifikacija, a Zakon o odgoju i obrazovanju u članku 27. propisuje da se „Kurikulumom nastavnih predmeta može utvrditi i popis potrebnih kvalifikacija učitelja i nastavnika za izvođenje kurikuluma“, razvidno je da nema zakonskog uporišta za brisanje ovog odjeljka. Čini nam se da se ovim brisanjem negira mišljenje struke koja je svoje stručne prijedloge za poboljšanja iznijela putem e-savjetovanja. Negira se i Radna skupina koja je dorađivala dokument isključivo prema uputama e-savjetovanja zbog čega je i imenovana od strane ministrice, negira se ekspertna radna skupina koja je potvrdila dokument koji je ministrica potpisala u siječnju te je objavljen u Narodnim novinama. Važno je napomenuti, što se vidi i na stranicama ERS-a, da je dokument sadržavao i PRILOG koji nije objavljen, iz čega se može zaključiti da ga je ministarstvo pročitalo prije potpisivanja ministra,a u kojem je vidljivo da su izraženi stavovi javnosti (učitelja GK/GU) da se traži povećanje satnice (na 2 sata tjedno) kod izrade predstojećeg ONK-a, pa ga prilažemo u cijelosti: „Dodatak kurikulumu, str. 59. (Prilog 1), dostupno na: https://sites.google.com/view/ekspertna-radna-skupina/po%C4%8Detna?fbclid=IwAR1sAL3l48bzucL-uxg0FsgpAQkiihjbyh_IEk2wyZmONjCh-YNqmDKjhLI Ovaj Dodatak kurikulumu temelji se na prijedlozima sudionika javne rasprave koji su dobiveni tijekom javnog Savjetovanja sa zainteresiranom javnosti o nacrtu Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbena kultura i Glazbena umjetnost zaosnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj u okviru aplikacije e Savjetovanja. Savjetovanje je provedeno u razdoblju od 15.11.2018.-15.12.2018. Namjera je Dodatka ukazati na uvjete koji trenutno nedostaju i koje je potrebno osigurati kako bi se Predmetni kurikulum GK/GU mogao kvalitetnije i potpunije ostvariti. Sudionici javne rasprave iznijeli su veliki broj istovjetnih prijedloga koji se odnose na pojedine nedostatke standarda nastave GK/GU u hrvatskim školama među kojima se ističu dva: nedostatan broj sati redovne tjedne nastave Predmeta i nemogućnost, odnosno velike poteškoće realiziranja (kao i priznavanja u satnicu učitelja/nastavnika) izborne i fakultativne glazbene nastave te pogotovo - izvannastavnih glazbenih aktivnosti. 1. Nedostatan broj sati tjedne nastave Predmeta GK/GU konstatiran je u 32 rasprave sudionika javne rasprave u kojima se predlaže povećanje satnice redovne nastave GK/GU na dva sata tjedno. U raspravi je, između ostalih, sudjelovalo i 9 Županijskih stručnih vijeća osnovnih škola te 2 Međužupanijska stručna vijeća srednjih škola. Radna skupina (RS) za izradu Prijedloga predmetnih kurikuluma za Glazbenu kulturu/Glazbenu umjetnost ovu primjedbu prihvaća. Stoga se u reformskim obrazovnim aktivnostima koje su u tijeku, uvažavajući sve zakonske propise vezane uz obrazovni sustav Republike Hrvatske, bez namjere opterećivanja učenika izvan propisanih okvira, a u želji da se - pogotovo mlađim učenicima - omogući razvoj primjeren njihovom uzrastu, predlaže povećanje satnice predmeta Glazbena kultura/Glazbena umjetnost. 2. Problem nemogućnosti, odnosno velike poteškoće realiziranja (kao i priznavanja u satnicu učitelja/nastavnika) izborne i fakultativne glazbene nastave te pogotovo - izvannastavnih glazbenih aktivnosti u svojim su raspravama konstatirala 33 sudionika javne rasprave, među kojima 9 ŽSV osnovnih škola te 2 MŽSV srednjih škola. Stoga je učenicima koji iskazuju interes za polaženje izvannastavnih glazbenih aktivnosti, izborne i fakultativne nastave glazbe - a ne treba zaboraviti kako su te aktivnosti u redovnoj školi besplatne i kao takve dostupne svim učenicima bez obzira na njihov socijalni status - očito otežana dostupnost navedenih obrazovnih sadržaja. U manjim sredinama učenici nemaju mogućnost polaženja izvannastavnih i drugih, izvanškolskih glazbenih aktivnosti pa su oni u nejednakom položaju u odnosu na njihove vršnjake iz većih gradova. Radna skupina prihvaća navedene primjedbe dobivene tijekom javne rasprave svjesna da izneseni problemi stvarno postoje. Želeći s problemima upoznati nositelje obrazovne politike ti su problemi navedeni u ovom dodatku u nastojanju da se - u svjetlu aktualnih reformskih težnji za ujednačavanjem vanjskih uvjeta učenja za sve učenike u Republici Hrvatskoj - oni riješe. Važno je ponoviti kako će se time i odgojno-obrazovni ciljevi zacrtani u Predmetnom kurikulumskom dokumentu potpunije i kvalitetnije ostvarivati.“ 2. Nitko ne postavlja pitanje stručnosti učiteljica RN, no činjenica je da u određenom broju slučajeva, glazbena kultura u RN ne odvija na propisani način. Uostalom, je li ikada provedeno relevantno istraživanje na osnovi kojeg bi se mogli donijeti zaključci kako se nastava GK u RN realizira i koliko su učiteljice RN opterećene izvođenjem nastave Glazbene kulture? Ima sjajnih učiteljica RN koje odlično izvode nastavu GK (one koje su završile glazbene škole), ali nažalost ima i dobar dio onih kojima to predstavlja određeni i problem i napor što je potpuno razumljivo s obzirom na razliku u razinama pedagoških i didaktičkih kompetencija za izvođenje nastave glazbe u odnosu na učitelje glazbene kulture koji imaju 15 godina glazbene naobrazbe. Zašto ne omogućiti i „ulazak“ predmetnog učitelja u nastavu GK naročito stoga što se učiteljima RN ne bi mijenjala norma jer bi ih se moglo zadužiti nekom drugom aktivnosti (a koja može biti i glazbena, uostalom). Novi kurikulum dopušta slobodu učiteljima u radu što je dobro, pa treba dopustiti i slobodu u mogućnosti rada predmetnim učiteljima u mlađim razredima. Time bi nastava Glazbene kulture bila kvalitetnija što je u interesu i dobrobiti učenika. Uvijek postoje različite situacije gdje će učitelj RN biti izvrstan u području glazbene (likovne i tjelesne kulture), no ta ipak specifičnija područja trebaju dati mogućnost rada predmetnim učiteljima te rasteretiti učitelje RN koji ionako imaju opširne i velike zahtjeve pred sobom. Iz osobnih iskustava učitelja glazbene kulture koji rade u područnim školama gdje postoje kombinirani razredni odjeli od više razreda, možemo potvrditi da je veliko olakšanje za učiteljice RN kada učitelj glazbene kulture preuzme jedan od razreda te sa njima radi dok učiteljica izvodi sa drugom skupinom koja pripada nekom drugom razredu a također, pomaže učiteljici i u realizaciji priredbi za razne prigode. 3. Škola kao odgojno-obrazovna ustanova u svojim temeljnim funkcijama stavlja velike zadaće pred pedagošku struku jer bi trebala razvijati sposobnosti i omogućiti stjecanje znanja i vještina prema područjima interesa svakog pojedinca, a tu je svakako i glazba. Kada se teži promjenama, treba početi od samog okvira koji još nije izrađen, a kojim bi se omogućilo da učenici u svim područjima imaju najkvalitetniju moguću edukaciju. Ako se nalazimo u reformskim procesima promjena sustava odgoja i obrazovanja, a koji su usmjereni prema interesima učenika, zašto se ne daje prilika takvoj promjeni gdje bi se omogućilo učenicima aktivno bavljenje glazbom u školi koju pohađaju na način da ih vodi kvalificirani stručnjak? 4. Osim redovne nastave u pitanju je i izvođenje, IZBORNE I FAKULTATIVNE nastave te brojnih drugih aktivnosti poput pjevačkog zbora, orkestra, školskih bendova i brojnih aktivnosti koje potiču aktivno bavljenje glazbom učenika u školama. To bi bile KLJUČNE I KORIJENITE PROMJENE ZA DOBROBIT DJECE, A I UČITELJA, koji bi na taj način lakše ostvarili svoju satnicu i ne bi radili na nekoliko škola u kojima onda i ne mogu zbog tjednih zaduženja izvoditi uz redovnu nastavu i izbornu nastavu ili izvannastavne aktivnosti. 5. Glazbena kultura 21. stoljeća obuhvaća aktivno pjevanje, slušanje glazbe, pokret, ples, stvaralački rad, sviranje i skupno muziciranje kako na samoj nastavi, tako i u izvannastavnim aktivnostima. Iz toga proizlazi da glazbena kultura danas pjevanjem razvija govorne vještine, samopouzdanje, socijalizaciju, pamćenje, smanjuje stres, ima terapeutski učinak. Aktivno slušanje glazbe potiče koncentraciju, logičko razmišljanje, rasuđivanje, promišljanje, analiziranje i povezivanje. Pokret i ples razvijaju psihomotorične vještine, koordinaciju, koncentraciju. Sviranje razvija fine motoričke vještine, odgovornost, koncentraciju, samokontrolu. Skupno muziciranje utječe na razvoj sposobnosti suradljivosti, timskog rada, pamćenje, disciplinu, multitasking, koncentraciju, odgovornost, osjećaj pripadanja skupini. Stvaralački rad potiče i razvija maštu, kreativnost, socijalne i društvene vještine, samopouzdanje kod javnih nastupa, stvaralačke sposobnosti. Ne treba zaboraviti da glazbena kultura u OŠ ima pozitivan utjecaj na djecu s poteškoćama, te pruža priliku i djeci slabijeg imovinskog stanja ili djeci putnicima da se glazbeno izraze. Dakle, glazbena kultura razvija aktivnog sudionika nastave i sve njegove kognitivne vještine i sposobnosti diže na višu razinu te općenito utječe na kvalitetniji, uspješniji i vedriji razvoj djeteta u svim životnim područjima. 6. Natjecanje Glazbene svečanosti hrvatske mladeži u Varaždinu, najdugovječnije je natjecanje u Hrvatskoj koje se održava više od 60 godina kontinuirano u organizaciji Ministarstva znanosti i obrazovanja, Agencije za odgoj i obrazovanje, Ministarstva kulture, Varaždinske županije i Grad Varaždina. Upravo ono zrcali izvannastavni prostor koji je uglavnom teško realizirati zbog tjednih zaduženja učitelja koji rade na više škola ili pak onih koji ne ostvaruju dovoljan broj sati u redovnoj nastavi da bi stekli pravo na izvođenje većeg broja sati u izvannastavnim glazbenim aktivnostima u radu s učenicima. Dakle satnica u izvannastavnom prostoru je uvjetovana tjednim brojem sati učitelja. A interesi učenika??? Gdje se izgubio učenik koji je u središtu prema kurikulumskim promišljanjima? Ili je samo deklarativno u središtu, ako njegovi interesi ovise o raznim pravilnicima? Upravo na spomenutom natjecanju „Glazbene svečanosti hrvatske mladeži“ natječu se i oni najmlađi – učenici razredne nastave i to je jedino natjecanje na kojem se natječu učenici mlađih razreda. Zašto? Zato jer je glazba disciplina koja zahtijeva razvoj glazbenih sposobnosti i stjecanja vještina od najranije dobi i jednostavno bi bilo nemoguće ostvariti pozitivne ishode u području pjevanja i vokalne tehnike da se počinje pjevati tek u petome razredu, a što je još važnije, učenicima se od najranije dobi približava glazbena umjetnost i omogućava aktivno bavljenje glazbom. Tko te učenike sprema za natjecanje? Spremaju ih predmetni učitelji glazbene kulture! A zamislite kada bi taj isti učitelj Glazbene kulture mogao poučavati učenike u redovnoj nastavi i izbornoj, ako za nju postoji interes? To bi bio korijeniti pomak prema pozitivnim iskoracima u unaprjeđenju kvalitete obrazovnog sustava u tijeku reformskih procesa koji se toliko u javnosti prizivaju. Pa se jednostavno nameće pitanje: zašto se ne želi dati prilika donesenom dokumentu potpisanom od ministrice, te ga se bez obrazloženja želi izbrisati iz dokumenta? I sve to u vrlo kratkom roku e –savjetovanja (samo 14 dana), među kojima su i tri neradna blagdana, u vremenu kad su učitelji najviše opterećeni završetkom nastavne godine, što je kontradiktorno željama za unaprjeđenjem kvalitete obrazovanja u reformskim procesima koji su u tijeku jer se stvara dojam da ih se želi prevariti. A prevareno se osjećaju jer su izigrani po tko zna koji put, a sada još i više nakon što su po prvi puta njihove sugestije i savjeti za unaprjeđenje sustava izrečene na e-savjetovanju bile prihvaćene i ugrađene u dokument koji je objavljen u Narodnim novinama siječnju a nakon samo pet mjeseci njihove su sugestije odlukom ministrice u samo dvije riječi „BRIŠE SE“ odbačene. 7. Kako u nekim mišljenjima u ovom e-savjetovanju stoji da u predmetnom kurikulumu nije mjesto za navođenje potrebnih kvalifikacija, možda široj javnosti nije poznat Kurikulum informatike donesen 2018. godine ali je dostupan na mrežnim stranicama pod nazivom Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet informatike za osnovne škole i gimnazije u RH (NN 22/2018). Kurikulum GK/GU i Kurikulum informatike sadrže istoznačna rješenja koja su formalno drugačije strukturirana u dokumentima. S obzirom na to da još uvijek ne postoji Okvir nacionalnog kurikuluma kojim bi se regulirao jednaki pristup pisanju predmetnih kurikuluma, Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi kao krovni dokument u članku 27. propisuje da se „Kurikulumom nastavnih predmeta može utvrditi i popis potrebnih kvalifikacija učitelja i nastavnika za izvođenje kurikuluma“ što je ugrađeno i u Kurikulum za predmet Glazbena kultura u osnovnim školama i Glazbenu umjetnost u gimnazijama kao i u Kurikulum za nastavni predmet informatika. Ovdje se nameće samo jedno pitanje, a to je: ne primjenjuje li se Zakon na sve predmete jednako? 8. U kurikulumu stoji da nastavu glazbe u trećem razredu izvodi učitelj primarnog obrazovanja (kao što je i do sada izvodio), ali se DAJE I MOGUĆNOST izvođenja predmetnom učitelju glazbene kulture. Dakle dokument promiče OTVORENI KURIKULUMSKI PRISTUP kojim se OMOGUĆAVA AUTONOMIJA svake pojedine škole prema njenim specifičnostima što ovaj dokument čini dobrim i kvalitetnim. Dakle, ne dovodi se u pitanje „oduzimanje“ rada u izvođenju Glazbene kulture učiteljima razredne nastave, već se prema potrebama i interesima učenika te specifičnostima škole daje mogućnost rada predmetnim učiteljima sa čime bi se zasigurno složio i veliki broj učitelja razredne nastave, što potvrđuju iskustva mnogih učitelja Glazbene kulture koji izvode nastavu u mlađim razredima kada učitelji Razredne nastave koriste tzv. bonuse. Tada nitko ne govori da učitelji Glazbene kulture nisu u educirani za rad s učenicima mlađeg uzrasta. Nažalost, situacija nastala „brisanjem“ navedenog odjeljka unosi nepotreban razdor među stručnjake u školama (učitelje razredne nastave i učitelje glazbene kulture), ne nudi nikakva konstruktivna i kvalitetna rješenja za razliku od spomenutog dokumenta koji promiče otvorenost i fleksibilnost kurikulumskog pristupa u obrazovnom sustavu. Obzirom na to da reformska godina koja je pred nama, ostavlja gorak okus neuvažavanja učitelja kao stručnjaka i kao ljudi čija se mišljenja i stavovi uvažavaju i odbacuju samo jednim potpisom i to onih koji bi trebali biti najveći moralni i stručni uzori, teško je izvući silom potisnuti entuzijazam onih koji trebaju biti svijetlo onima koji predstavljaju najvrjedniju sastavnicu ovoga društva, a to su učenici zbog kojih i jesu učitelji u školama. Ovim putem, zahtijevamo da „Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbena kultura i Glazbena umjetnost za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj“ ostane istovjetna onoj objavljenoj u Narodnim Novinama u siječnju! S poštovanjem, u ime učitelja Glazbene kulture i nastavnika Glazbene umjetnosti - Voditelji Županijskih stručnih vijeća za Glazbenu kulturu u osnovnim školama i glazbenu umjetnost u gimnazijama u Republici Hrvatskoj; 1. Nikolina Brajković Draguljić, prof., učitelj mentor; Bjelovarsko-bilogorska županija, 2. Alenka Martinović, prof; Brodsko-posavska županija, 3. Jure Vujević, prof. učitelj mentor (Dubrovačko-neretvanska županija, 4. Deniza Gjini, prof. učitelj mentor; Istarska županija, 5. Zoran Štefanac, prof., učitelj savjetnik; Karlovačka županija, 6. Sandra Poštić, prof. učitelj savjetnik; Koprivničko-križevačka županija, 7. Anita Habjanec, prof.;Krapinsko-zagorska županija, 8. Marinela Božić, prof.; Ličko-senjska županija, 9. Klaudija Vidović, prof. učitelj savjetnik; Međimurska županija, 10. Alma Mance, prof. učitelj mentor; Osječko-baranjska županija, 11. Jadranka Radonić Sirovica, prof.; Požeško-slavonska županija, 12. Natalija Banov, učitelj mentor; Primorsko-goranska županija, 13. Svjetlana Glavaš Gvozdenović, učitelj mentor; Sisačko-moslavačka županija, 14. Marica Tadin, prof. učitelj savjetnik; Splitsko-dalmatinska županija, 15. Ružica Kapitan, učitelj savjetnik; Varaždinska županija, 16. Katarina Jangić, prof.;Virovitičko-podravska županija, 17. Julija Dujić, učitelj savjetnik; Vukovarsko-srijemska županija, 18. Višnja Klobučar, prof., učitelj mentor Zadarska županija, 19. Maja Kraljev, učitelj mentor Zagrebačka županija, 20. Mate Višić, prof.; Šibensko-kninska županija, 21. Ana Mikić, prof. učitelj savjetnik; Grad Zagreb 22. Snježana Stojaković, prof. učitelj savjetnik; Grad Zagreb 23. Sandra Ivančić, prof. savjetnik; Zadarska županija, Šibensko-kninska, Splitsko-dalmatinska, Dubrovačko-neretvanska, 24. Edin Pecman, prof. mentor sustručnjak za polaganje stučnih ispita u iz Glazbene umjetnosti; Istarska županija, Primorsko-Goranska i Ličko-senjska, 25. Kristina Vladušić, prof.; Grad Zagreb, Zagrebačka županija, Karlovačka županija, Sisačko-moslavačka i Krapinsko-zagorska, 26. Slavica Kelemen prof. savjetnik; Varaždinska županija, Međimurska županija, Bjelovarsko-bilogorska, Koprivničko-križevačka, 27. Lidija Neznanović, prof. mentor; Osiječko-baranjska, Vukovarsko-srijemska, Brodsko-posavska, Virovitičko- podravska i Požeško-slavonska županija. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
197 Deniza Gjini Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj Poštovane kolege, odluka ministrice Divjak, koja se iznenađujuće našla na e- savjetovanju upućuje na sljedeće: pritisak koji se vrši na ministricu te donosi odluke kontradiktorne sa prijedlogom predmetnog kurikuluma Radne skupine i Ekspertne radne skupine pa je kontradiktorna i sama sa sobom, s obzirom da je predmetni kurikulum usvojen ,potpisan od same ministrice i službeno objavljen u Narodnim novinama. Čemu onda eksperti gospođo Ministrice, ako ste Vi ekspert iznad eksperata? Ova situacija upućuje vjerojatno na više nepravilnosti, koje ćemo tek saznati, koje će tek izaći na vidjelo a ponajviše upućuje na nepoštivanje Zakona o odgoju i obrazovanju!( članak 27.) Da ne ponavljam činjenice koje smo naveli u zajedničkoj reakciji svih voditelja ŽSV uz podršku članova vijeća, osvrnula bi se na neke druge činjenice, kojih se moram dotaknuti. Učitelji glazbene kulture svoju stručnost primjenjuju sa djecom mlađega uzrasta, zakonski od četvrtoga razreda pa se dala mogućnost i u trećem razredu. Znači, nije rečeno da se mora, već dala se mogućnost, sa riječima MOŽE SE!!! Smatram neprihvatljivom NOVU odluku ministrice, ponajviše zato što ju donosi svojom voljom, pod pritiskom određenog lobija učiteljskih fakulteta, nepoštivanjem i neuvažavanjem rada Radne skupine i Eksperzne radne skupine, nepoštivanjem,neuvažavanjem i zanemarivanjem mišljenja svih učitelja glazbene kulture, kao i neprihvaćanje i neuvažavanje stavova sa e-savjetovanja prema kojima se dala mogućnost učiteljima glazbene kulture. Ponajviše, mišljenje svih učitelja glazbene kulture koji su kroz sve ove godine tražili više prostora u nastavi, uvođenje drugoga sata ( koji se predlaže u Prilogu ERS, a koji ministrica nije uopće objavila)u nastavu glazbene kulture te ulazak po mogućnosti i u mlađe razrede. Osim toga, odluka se stavlja na e- savjetovanje u najgore moguće vrijeme za učitelje glazbene kulture, kada su rastrgnuti između proba, priredbi, zaključivanja ocjena, razredničkih obveza, izleta, praznika i neradnih dana, u zadnjem tjednu nastave! Sramotno!!! Gospođo ministrice, kada posjećujete jednu školu, tko Vas dočekuje? Informatičari sa tabletima ili pjevački zbor, vokalna skupina, folklorna skupina, dječja klapa??? Učitelji glazbene kulture su rastrgnuti, zbog smanjene norme i nepravde koja im se nanosi preko konstantnog rezanja satnice i primoreni smo raditi u više škola, pogotovo to tvrdim za Istarsku županiju gdje su škole manje. Rad u dvije škole iziskuje duple priredbe, duple sjednice, duple obveze učitelja koji su stalno sa „glavom u torbi“, putujući iz jednog mjesta u drugo. Jedna od činjenica koja me jako uzrujala čitajući komentare i reakcije kolegica iz razredne nastave je egocentrizam! Shvaćam stajalište u smislu obrane njihovih kompetencija za rad sa djecom u mlađim razredima i sigurno ih ima puno koji krasno sa djecom rade i nastavu glazbene kulture, već stav „ žele nama oduzeti, krpaju se preko naših leđa“ itd. Uz moje dužno poštovanje koje imam prema učiteljima razredne nastave, moram postaviti pitanje: jesu li stručniji i kompetentniji od profesora glazbene kulture za nastavu glazbene kulture? Nisu! Drugo, gdje je u cijeloj ovoj priči kolegijalnost i humanost? Bune se za jedan sat koji se uvijek može nadopuniti nekom drugom aktivnošću, još uvijek realizirajući u jednom razredu, u istoj školi, dok učitelji glazbene kulture upravo zbog takvih nemogućnosti, moraju svoju normu realizirati u dvije pa i tri škole, radeći sa dva, tri zbora, dvostruke trostruke sjednice i priredbe i sve prateće obveze! Kolegijalno i humano? Nipošto! Zamislite, kada bi sami rekli: nije nam upitna satnica, možemo to nadoknaditi nekom aktivnošću, neka stručnije kolege rade sa djecom, prvenstveno zbog dobrobiti djece pa na koncu i zbog kolegijalnosti prema iscrpljenim kolegama koji već dvadeset godina kompletiraju satnicu u normi, mukotrpnim radom u više škola. Sa djecom radim od 1994. godine, imam 25 godina radnog iskustva u različitim oblicima rada sa djecom. U nastavi glazbene kulture imam 20 godina radnoga iskustva te od 2002. godine radim sa četvrtim razredima, a zborsko pjevanje i sa mlađima. Neću navoditi kakvo sam stanje znala zateći po pitanju razine realizacije nastave glazbene kulture, svaka čast pojedinim učiteljima, ali istaknut ću jednu činjenicu: nikada, ali baš nikada nisam osjetila da niti jednom kolegi pada teško što preuzimam četvrti razred kao predmetni učitelj. Uvijek su svi podržavali, izražavali bi zadovoljstvo rasterećenjem, suradnja je uvijek odlična a tu sam uvijek kada zatreba pomoć za njihove priredbe. Uvjerena sam da su isti slučajevi u većini, u cijeloj državi! Prema tome, cijela ova reakcija sa strane pojedinih učitelja koji su vrlo motivirani i potaknuti sa strane dotičnih dr. sc. profesora i dekana, zbog tko zna kojih strahova i interesa, ne drži vodu! Ponajviše mi smeta što se potiče rivalstvo, svađalačka komunikacija te narušavanje odnosa između učitelja razredne nastave i učitelja glazbene kulture koja zapravo u praksi i ne postoji a ako i da, vjerojatno je u vrlo maloj mjeri! Još za kraj, ponovo po pitanju huškačkih izjava dotičnih dr. sc. profesora: Ne možete usporediti kompetencije učitelja po pitanju znanstvenih predmeta i umjetničkih. Znanost može učiti svatko sa malo više truda,posvećenosti i rada a umjetnost baš i ne. Osim truda, rada i posvećenosti trebaš biti i nadaren za tu umjetnost. I tu je najbitnija razlika po pitanju kompetencija. Dobro znamo da postoje učitelji razredne nastave koji nemaju razvijen sluh za glazbu, a učitelja glazbene kulture baš i ne. Zaključak je sljedeći: najbitnije od svega je dobrobit djece a ako već za ostvarenje te dobrobiti postoje mogućnosti treba prvenstveno sve učiniti da najkompetentniji stručnjaci rade sa njima u dobi kada su najmlađi i kada najviše mogu naučiti, učiti živjeti glazbu uživajući u svim glazbenim aktivnostima! Lijepi pozdrav, Deniza Gjini, prof. učitelj mentor Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
198 Matea Vukov Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj Poštovani, već je velik broj kolega napisalo sve ono što treba biti izneseno , a ja ću samo reći da je uopće suludo dovoditi u pitanje tko je stručniji za izvođenje nastave glazbene kulture- učitelji RN ili učitelji glazbene kulture iako vjerujem da ima pojedinaca, učitelja RN, koji zaista uživaju u provođenju nastave glazbene kulture te da ju odrade dobro. Što se tiče učitelja razredne nastave u mojoj školi... Na nekima od njih primjećujem, u razgovorima, da im je nastava glazbene kulture nešto u čemu ne uživaju previše- možda iz razloga što se ne osjećaju dovoljno spremnima , ali eto, moraju je provoditi i stoga sam definitivno mišljenja da je dobro da učitelj glazbene kulture uđe u treće razrede, a možda i ranije. No budimo sada još ozbiljniji pa recimo da bi prava kurikularna reforma bila kada bi se nama, učiteljima glazbene kulture, vratio onaj jedan , nepravedno oduzeti , sat. Posljedice koje je donio potez oduzimanja jednog sata vidljive su u svim sferama društvenoga i kulturnoga života naše zajednice. Kažete "Škola za život"... Ma kakav je to život bez KULTURE, a znanje o kulturi (tehničkoj, glazbenoj, likovnoj) učenici stječu upravo u školskim klupama. Zar je jedan sat zaista dovoljan? Odgovor već vrlo dobro znate- NIJE! Lijepi pozdrav svima. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
199 Lucija Jurković Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj Kao buduća učiteljica i trenutna studentica 4. godine UF-a smatram da smo metodički iznimno dobro pripremljeni za vođenje nastave glazbene kulture od 1. do 3. razreda OŠ. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
200 Marcela Sapina Sarkotic Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj Mislim da je iz svega napisanoga potpuno jasno da kulturi u osnovnoj i srednjoj školi treba vratiti nepravedno oduzeti nastavni sat i da će se na taj način zadovoljiti obje strane, PN i RN. Ako se već ide u realizaciju cjelodnevne nastave više nema opravdanja za manjak satnice. Lijep pozdrav Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
201 Ivica Kovačić Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj Poštovani! Sadašnji tekst kurikuluma koji se sprema izbrisati omogućuje ravnatelju da prema organizacijskim i kadrovskim mogućnostima odabere najbolju opciju za učenike. Tu se ne mora u prvi plan stavljati satnica ni učitelja razredne nastave ni učitelja glazbene kulture, nego interes djece. Ako u razrednoj nastavi radi učiteljica koja ima sposobnosti, kompetencije i volje za kvalitetnim izvođenjem nastave glazbene kulture ona će ju izvoditi, ako nema ravnatelj će za tu satnicu zadužiti učitelja glazbene kulture. Ne znam zašto bi se to izbacivalo, možda ministrica zna?! Primljeno na znanje Poštovani, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
202 Sandra Milotić Macan Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj Poštovani, kao učiteljica glazbene kulture moram reagirati na nastalu situaciju koja je dovela do nepotrebnog verbalnog rata između učitelja RN i učitelja GK. Svi mi koji radimo u osnovnim školama često surađujemo s učiteljima RN i to ne samo zato što neki od nas dijelimo 4. razred s njima već i zbog čestih priredba, projekata i sličnih aktivnosti koji se provode u školama. Kroz sve te godine mogu reći da mi je suradnja s učiteljicama RN bila uvijek izvrsna te da smo se uvijek uvažavale i upotpunjavale te za njih imam samo riječi hvale. Učiteljice RN izuzetno su kreativne i sposobne, imaju široko znanje koje im omogućuje voditi razno razne aktivnosti, zadruge, dopunske i dodatne sate iz raznih predmeta a mi profesori GK imamo glazbu i jedino u tom pravcu se možemo iskazati, ne možemo imati dodatnu iz matematike ili hrvatskog, ne možemo voditi dramsku ili male prirodnjake, male botaničare ili neke druge razno, razne aktivnosti koje učitelji RN mogu jer im to njihov posao omogućuje čime lako mogu nadopuniti ono što bi mogli prepustiti nama jer mi možemo i znamo poučavati GK. Smatram da smo kao profesori GK kompetentniji održavati nastavu glazbene kulture u 3. i 4.razreda osnovne škole te da bi predmetni nastavnici svakako trebali preuzeti GK barem od 3. razreda osnovne škole. Novi kurikulum GK toliko je složen i kompleksan da će njegova kvalitetna realizacija biti vrlo teška i iscrpljujuća u postojećoj satnici od 35 sati godišnje. U postojećoj satnici s učenicima pjevamo, sviramo, plešemo, slušamo i analiziramo glazbu, obrađujemo sadržaje sve uz primjenu IKT-a. Ulaskom profesora GK u RN uvelike se olakšava budući posao koji nas čeka kasnije u višim razredima jer možemo učenike navikavati na naš način rada, raditi na vokalnoj tehnici što nam je izuzetno bitno u radu s pjevačkim zborom, učiti djecu svirati, privikavati djecu na ples u nastavi, glazbene igre i slično. Sve je to teže ostvariti ako učenike dobijemo od 5. razreda jer su tada učenici već formirani na neke druge načine rada. Stoga nam treba omogućiti veću satnicu ili mogućnost ulaska u RN. Lijepi pozdrav, Sandra Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
203 Vjera Kurtović Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj Poštovani, krajnje je žalosno što smo kao profesori Glazbene kulture dovedeni do situacije u kojoj se moramo očitovati na ovakav način. I to, kako bismo opravdali i obrazložili svoje dugogodišnje školovanje (15.godina) i iskustvo, koje možemo time ponuditi učenicima već od rane školske dobi!Uostalom, glazbeno obrazovanje i susret s predmetnim nastavnikom naše struke započinje već u vrtićkoj dobi, kada djeca uz odgojitelja poćinju raditi i uz učitelja glazbe.Ne bi li trebalo, u tom slučaju i nastaviti sa našom strukom i u nižim razredima osnovne škole?!!To bi trebao biti logičan poredak, te bi se time izbjegao "stres", kojeg poneki kolege RN navode kao razlog ne uvođenja predmetnog nastavnika već u niže razrede.!! Svaku svečanost u školi, priredbu ili događaj neizostavno upotpunjuje učitelj Glazbene kulture, jer je tada prijeko potreban, a onda mu se odjednom, iz nekog nepoznatog razloga, "sužava" prostor za kvalitetan i kreativan rad. Već u devedesetima se (bez ikakvog dodatnog i prethodnog pojašnjena) satnica GK smanjuje, te prvim korakom omalovažava dugotrajni rad struke. Odgojni su predmeti (poput likovnog, glazbenog i TZK) oduvijek bili na "margini" u odnosu na ostale, a ovom, potpuno neutemeljenom i ishitrenom odlukom sve više! Ne razumijem zašto se podižu ovako visoke tenzije (od strane učitelja primarnog obrazovanja) kada i u slučaju da se struci (GK) otvori mogućnost "ulaska u niže razrede", ne oduzima pripadajuća satnica???!! Primjerice, znam za slučaj osobe (primarnog obrazovanja) koja se uopće ne smatra kompetentnom predavati Gk (iz razloga što je na našem Studiju RN već nekoliko godina ukinut prijemni ispit za Gk), te joj nastava glazbenog predstavlja veliku nepoznanicu i napor !!! Prema tome, potrebno je samo struci omogućiti prostor za odrađivanje svog dijela posla. Uostalom, suludo je pisati o kompetencijama određenog učitelja i predmeta za kojeg se netko ciljano i dugotrajno školovao! Voljela bih vjerovati kako je danas nekome zaista bitno to što djeca/učenici misle i žele, jer tada bi slika bila puno jasnija. Koliko sam ja shvatila i ciljevi Reforme trebali bi biti usmjereni sada više prema učeniku i njegovim potrebama, ciljevima, interesima...a djeca vole glazbu, žele sate provedene uz glazbu. Glazba se ne može po nečijim interesima ili željama ukalupljivati (u sat ili dva). Osobito to ne može, dok učenici žele biti neograničeno kreativni i kvalitetno poučeni. Lijep pozdrav, Vjera Kurtović (prof.GK) Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
204 HELGA DUKARIĆ DANGUBIĆ Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj Poštovana Ministrice, učitelji i profesori Glazbene kulture, bila sam članica Radne skupine za izradu Kulikuluma predmeta Glazbena kultura/GU. S obzirom da su se javile nepotrebne tenzije željela bi pojasniti nekoliko činjenica. Nigdje u Kurikulumu ne piše da nastavu Glazbene kulture u trećem razredu ne mogu izvoditi učitelji, baš suprotno piše da MOGU izvoditi nastavu GK, ali isto tako piše da tu nastavu mogu izvoditi i predmetni učitelji.. Razrednoj nastavi ništa nije oduzeto, učiteljima ništa nije oduzeto jer ravnatelji imaju prostora za dodatna zaduženja učitelja primarnog obrazovanja. Ako razmišljamo o dobrobiti djece onda bi zasigurno nastavu Glazbene kulture već od prvog razreda trebali izvoditi predmetni učitelji Glazbene kulture kao što je slučaj sa Engleskim jezikom. Učitelji Razredne nastave nemaju kompetencije i vještine koje imaju profesori glazbene kulture. Svima je jasno da se u par semestara na fakultetu ne mogu dobiti znanja i vještine potrebne za obavljanje ovako kompleksnog posla i da se ta znanja ne mogu usporediti sa znanjima i kompetencijama onih koji imaju 14 godina glazbenog školovanja. Izuzetak su oni učitelji koji imaju dodatno glazbeno obrazovanje. Oni imaju dodatne vještine pjevanja i sviranja, ali i dalje se ne mogu usporediti sa profesorima glazbene kulture. Svaki onaj učitelj i student koji ovdje tvrdi da može nastavu glazbene kulture izvoditi na razini profesora glazbene kulture omalovažava struku. Koliko istih može sjesti za klavir i bez problema svirati i harmonizirati a vista pjesme iz udžbenika? Molim Vas budimo realni. Doneseni Kurikulum Gk/Gu je u osnovi dobar i promovira kurikulumski pristup u obrazovanju. Sve izmjene koje su unesene u dokument unesene se temeljem primjedbi s javne rasprave. U Radnoj skupini bila je i učiteljica Razredne nastave koja nije imala primjedbi. Dokument je donesen JEDNOGLASNO. Naglasila bi i da poglavlje Uloga učitelja koji se ovdje želi izbrisati ima i Kurikulum informatike i on nije sporan. (NN22/2018). Neka rješenja iz tog kurikuluma unijeta su i u kurikulum GK/GU. Formalno možda drugačije, ali sadržajno istoznačno. I za kraj zašto se oni koji se sada ne slažu sa predmetnim kurikulumom nisu javili na vrijeme i sudjelovali u javnoj raspravi? Srdačno, Helga Dukarić Dangubić, profesor savjetnik Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
205 Nevenka Krsnik Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj Dragi moji profesori glazbe! Čitam Vaše komentare i ne mogu vjerovati na što ste sve spremni. Toliko omalovažavati učitelje razredne nastave je prestrašno! Time omalovažavate i naše profesore na učiteljskim fakultetima gdje smo stekli svoje diplome. "Obična" sam učiteljica razredne nastave koja svoj posao radi srcem i ljubavlju. Ovo nije moj posao, ovo je moj POZIV! Zašto bi učitelj razredne nastave morao znati svirati bar 2 instrumenta u nižim razredima osnovne škole? Zar Vi mislite da je to jedino važno? Djeci u školama, a posebno u osnovnim školama prije svega treba odgoj za što smo puno kompetentniji od Vas jer smo to kroz svoje školovanje itekako STUDIRALI. Jeste li Vi? Ja sam jedna od onih (a ima nas) koja je završila srednju glazbenu školu. Vodila sam mali zbor škole kojim su svi bili oduševljeni. To mi je oduzeto zbog Vas jer Vi nemate dovoljnu satnicu?!? Moje sposobnosti i znanje nisu važni? Ne trebaju učenicima vrhunski profesori glazbe, trebaju im učitelji koji itekako u njih usađuju glazbene vrijednosti, ali na djeci PRIMJEREN način. Uzeli su nam sate Hrvatskog jezika, Matematike i Prirode i društva i uveli Vjeronauk. Učitelji razredne nastave s pojačanim predmetima ne mogu te iste predavati jer nisu PROFESORI, a imaju za to diplomu. Radila sam i informatiku kao izvannastavnu aktivnost. I to su mi oduzeli na račun profesora, a morala sam se educirati i u konačnici položiti kompletni ECDL. I za to imam diplomu. Što ćete nam još oduzeti? Učitelji iz škola van, vi ste dobri i za trgovce po benzinskim pumpama! SRAMOTA! Ostavite učitelje da rade svoj poziv koji im je bio prvi i jedini izbor za koji su najviše kompetentni. Učitelji, zašto šutite? Dižite se, ne dopustite da nas svi gaze! Ovo je plemenito zvanje da bi ga se toliko omalovažavalo. Ogorčena sam i istovremeno tužna što se razrednjaci ne bore za sebe. Jedino smo mi kompletno obrazovani za rad u nižim razredima osnovne škole. Ne dopustimo da nas izbace s naših radnih mjesta! Nevenka Krsnik, učiteljica razredne nastave Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
206 Maja Orišković Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj Poštovani, kako uopće može biti upitno tko će predavati glazbenu kulturu? Onaj tko je kompetentan za pjevanje i sviranje, onaj tko je glazbeno obrazovan od osnovne i srednje glazbene škole do završene Muzičke akademije! Sramite se da o tome moramo raspravljati! Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
207 Kristina Antic Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj Ali sam sigurna da postoje 2 nepobitne činjenici u prosvjeti: 1. politika - uključenjem u pravo okruženje u vrlo brzom roku možete doći od nepismenosti do najviših akademskih visina 2. obiteljsko stablo - ako vam je obiteljsko stablo razgranato po prosvjetnim institucijama ne morate u školu dolaziti ni svaki dan za punu plaću i naravno pune putne troškove ZATO BI BILO JAKO LIJEPO DA SE UVIJEK OTKRIJE TOČNO IME I PREZIME PREDLAGATELJA RAZNIH PROMJENA I DA SE PROVJERI DA LI SU TO ZAISTA ONI ILI POSTOJI IZA NJIH "SIVA EMINENCIJA" Djelomično prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
208 Kristina Antic Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj Imala bih još potrebu dodati: Kada se sjetim svoga školovanja i kao učenik se sjećam brojnih reformi pa je tako bio slučaj da je upravo na upisu u srednju školu kod moje generacije bila provedena tzv. Šuvarova reforma. Ja sam se tada upisala u smjer za buduće učitelje razredne nastave (odgojno-obrazovni) i odmah sam pri upisu nakon prijemnog bila na prvom mjestu. Također sam se i u razredu isticala kao najbolji učenik. Kako sam u razred išla sa 10 učenika glazbenog usmjerenja tako sam uopće upoznala da postoji srednja glazbena škola. Kasnije sam se ipak odlučila na zanimanje profesora glazbene kulture. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
209 Kristina Antic Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj Poštovani, nakon dugog niza rada u prosvjeti i savjesnog i marljivog rada, ali i 7 godina rada izvan prosvjete na žalost moram reći jedno: MENE ZAISTA NIJE NITI MALO IZNENADILO DA SE NA SAMOM KRAJU NASTAVE, NAKON SVOG RADA I TRUDA KOJI SMO ULOŽILI U ŠKOLSKOM SUSTAVU MOŽE DOŽIVJETI SAMO UVREDA I DEGRADACIJA. Zaista me ne iznenađuje da se i pri ovoj reformi opet nešto oduzima glazbenoj kulturi jer od kada radim u školi (preko 10 godina u prosvjeti i oko 7 izvan prosvjete) neprekidno se osjećam izložena uvredljivom stavu i kao profesor i kao inelektualac i kao profesor glazbene kulture. A u ovom konkretnom slučaju zanima me samo jedno; tko je točno imenom i prezimenom pokrenuo uopće ovu temu i mogućnost, vođen kojim točno i čijim interesima. Jer kada bismo točno znali tko iznaša određene prijedloge i zašto slika bi nam bila puno jasnija. Nevezano uz ovo još bih nadodala da je sustav školstva prepun politike te da u konačnici više nije niti važno koji Zakoni jesu na snazi ili nisu jer tko je podoban u odeđenom političkom okruženju on može predavati i od predškole, ali tko ima razvijeno kritično mišljenje i osjećaj za objektivnost može i loše proći. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
210 Helena Kovač Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj Poštovana ministrice Divjak, uvaženi kolege nastavnici predmetne nastave, uvaženi učitelji! Studentica sam četvrte godine Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Osjećam se prozvano, pozvano i dužno govoriti o ovako važnoj temi - svojoj budućnosti, budućnosti nacije te budućnosti svojih kolega učitelja. Ne omalovažavajući tuđu struku, dužna sam govoriti o kompetencijama koje studenti Učiteljskog studija stječu na svome akademskome putu. Ulazeći u treći razred osnovne škole, predmetni nastavnici oduzimaju pravo učiteljima na pokazivanje i dokazivanje stečenih akademskih visina. Ne sumnjam u kompetentnost predmetnog nastavnika, no isto tako ne sumnjam u vlastitu kompetentnost, kao ni u onu svojih kolega (budućih učitelja). Tijekom svojeg studija imala sam, ali i dalje imam, uza se vrsne metodičare koji su svoja znanja podijelili s nama te nas u okviru svoga posla educirali u radu s učenicima, konkretno u predmetu Glazbena kultura. Kroz kolegije Glazbeni praktikum Dubravka Fiolića te Glazbenu kulturu Diane Atanasov Piljek i Tamre Jurkić Sviben te Metodiku glazbene kulture Diane Atanasov Piljek, stekla sam kompetencije vrijedne rada s učenicima u prvom, drugom i trećem razredu osnovne škole. Polažem nade u svoju fleksibilnost i prilagođavanje promjenama koje uza se nosi Novi kurikulum te sam se spremna dodatno educirati i raditi na svome metodičkom znanju, stjecanju vještina i sposobnosti. Zadirući u tuđi vrt, nije sigurno hoćete li naći ono što tražite. Dajte priliku budućim učiteljima da vam pokažu kako oni vide svijet i koje promijene oni donose sa sobom. Iznenadit ćete se u veličini kreativnosti, sposobnosti, želje i znanja. Uvažena profesorica Martina Kolar Billege naučila me: "Za dobrog je učitelja potrebno imati dvije kompetencije - biti dobrim čovjekom i još većim stručnjakom." Sa sigurnošću vam mogu reći kako ih mi, budući učitelji, imamo obje. S akademskim poštovanjem, Helena Kovač Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
211 BRANKA PASTUOVIĆ Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj Podržavam Odluku jer se njome ispravlja pogreška koja se dogodila u Predmetnom kurikulumu nastavnog predmeta Glazbena kultura i briše se nešto čemu tamo i nije bilo mjesto. Nastava je u našem obrazovnom sustavu organizirana kao razredna nastava i predmeta nastava što govori sasvim dovoljno samo za sebe. Komentare predmetnih učitelja GK, kao i njihov rad s učenicima, ne želim komentirati, jer vjerujem da rade svoj posao najbolje što umiju (na dobrobit naših učenika, baš kao i učitelji razredne nastave), a isto tako očekujem i od njih. Neki komentatori su, prije mene, u svojim komentarima napisali većinu elemenata s kojima se u potpunosti slažem: Vesna Svalina, Snježana Dobrota, Ivana Križanac i Sara Barbarić. Posebno bih navela dio koji upućuje na put prema rješenjima (citiram I.Križanac): ,,Zašto se stvaraju tenzije između predmetne i razredne nastave površnim informiranjem učitelja Glazbene kulture o tome što kurikulum kao dokument uistinu predstavlja? Zar je uistinu potrebno kolegice i kolege javno ponižavati (u ovom slučaju približno 12 000 učiteljica razredne nastave) kako bi se ostvarili dodatni sati na potpuno pogrešnom mjestu, jer tjedne radne obveze učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi propisuje ministar Pravilnikom?'' i posebno dio:,, Ako je cilj glazbeni odgoj djece tada javna rasprava se može i treba voditi (osobito u području odgoja i obrazovanja) na način da se argumentima i različitim prijedlozima dođe do odgovarajućeg zajedničkog rješenja.'' S poštovanjem, Branka Pastuović, učiteljica razredne nastave Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
212 Sara Barbarić Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj Poštovani, smatram da su učitelji razredne nastave potpuno kompetentni za realizaciju nastave GK što znači da su sposobni izvoditi pjevanje, sviranje, slušanje glazbe te elemente glazbene kreativnosti (glazbene igre) primjerene djeci rane školske dobi. S obzirom na to da su djeca rane školske dobi vrlo osjetljiva na sve promjene te im je bitna povezanost s učiteljem/učiteljicom treba uzeti u obzir da ne bi bilo dobro da im se tako često izmjenjuju nastavnici. Čestom izmjenom nastavnika razredna se nastava sve više pretvara u predmetnu nastavu za koju učenici te dobi još nisu spremni. Učitelji razredne nastave integriraju i koreliraju nastavne sadržaje što je također veoma bitno jer time učenicima olakšavaju povezivanje raznovrsnih znanja. Učenici do četvrtog razreda osnovne škole doživljavaju stvarnost kao cjelinu te je zato vrlo bitno da nastavu izvodi samo jedan nastavnik, odnosno učitelj razredne nastave koji im sve nastavne sadržaje povezuje u smislenu cjelinu. Stoga smatram da bi nastavu GK od 1. do 4. razreda trebali voditi učitelji razredne nastave kao što vode i ostalih pet nastavnih predmeta jer je to u najboljem interesu učenika rane školske dobi. Lijep pozdrav! Sara Barbarić, mag. prim. educ. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
213 Marijo Krnić Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj Poštovani, kao osoba koja više od 20 godina izgrađujem sustav glazbenoga obrazovanja magistara primarnog obrazovanja, osjećam se pozvanom participirati u raspravi. Nije mi jasno zašto se podigla ovolika bura i zašto profesori Glazbene kulture negoduju što će izgubiti nešto što nikada nisu ni imali, odnosno treći razred? Možete li zamisliti kako su se osjećali magistri primarnog obrazovanja kada im se samovoljom radne skupine za GK i GU pokušalo oduzeti ono što oduvijek rade? Jasno je da je svaki profesor odgovarajućeg predmeta stručniji za taj predmet od učitelja primarnog obrazovanja. To bi moglo značiti da učitelji primarnog obrazovanja ne trebaju ni postojati, jer bi to mogli "bolje" odraditi predmetni nastavnici. Međutim, poanta je u tome da su učitelji primarnog obrazovanja educirani da na didaktičko-metodičko-psihološki primjeren način pristupe djeci od 7 do 10 godina i prezentiraju im sadržaje na djeci primjeren način. Nadalje, u primarnom obrazovanju naglasak je na holističkom, integriranom pristupu djetetu i to je razdoblje u kojemu se ostvaruje niz korelacija s ostalim predmetima. Takvu koncepciju nastave može ostvariti jedino i isključivo učitelj primarnog obrazovanja. Promatrajući s psihološkog aspekta, nije primjereno da se u rad s djecom od 7 do 10 godina uključuje veliki broj učitelja. Već sama činjenica da je tu učitelj primarnog obrazovanja, učitelj vjeronauka i učitelj stranoga jezika, za djecu je i više nego dovoljno. Moram naglasiti i to da je pokušaj oduzimanja učiteljima primarnog obrazovanja nastave koja im pripada direktan atak na dignitet učiteljske struke. Učitelji primarnog obrazovanja školuju se tijekom pet godina studija i osposobljavaju za realizaciju svih šest školskih predmeta. Proglašavati takve učitelje nestručnima za bilo koji predmet, nije korektno ni profesionalno. Moram se referirati i na napise o učitelju koji je „limitiran s ograničenom naobrazbom glazbe, vještine sviranja i (možda manje) pjevanja nisu na razini glazbene struke, a pogotovo kod poznavanja suvremene IKT tehnologije u području računalnih glazbenih programa za stvaralaštvo i notografiju u pogledu izbornih i izvannastavnih sadržaja.i sl.“ Mogu akceptirati da je potpisniku ovoga teksta nepoznat znanstveni diskurs i analitičnost koja je njegova važna odlika, ali bih ga uputila na programe Učiteljskih studija u kojima je evidentno da se magistri primarnog obrazovanja tijekom studija susreću s većim brojem informatičkih kolegija od profesora glazbene kulture. Osim toga, na većini Učiteljskih studija u Hrvatskoj postoji informatički modul, kojega studenti pohađaju od druge do pete godine, i na kojemu usvajaju brojna znanja iz područja ICT-a. Na usporedbe s trafo-stanicama i fizijatrima ne bih se referirala. Kako bi rekli stari Latini, Sapienti sat! Kako se ne bi stekao dojam da nekritički favoriziram magistre primarnog obrazovanja, referirat ću se na pokušaj organiziranja tečajeva na kojima bi se magistri primarnog obrazovanja „prekvalificirali“ za odgojitelje rane i predškolske djece. Takva inicijativa je u potpunosti neprihvatljiva, jer se radi o dva različita odgojno-obrazovna sustava, od kojih svaki ima svoje specifičnosti. Jednako kao što su primarno obrazovanje i predmetna nastava dva zasebna odgojno-obrazovna sustava, opet svaki sa svojim specifičnostima. Na kraju ističem potrebu da se svi zajedno moramo zalagati za povećanje satnice Glazbene kulture i Glazbene umjetnosti u cijeloj odgojno-obrazovnoj vertikali, ali i za kontinuirano poboljšanje kvalitete glazbenoga obrazovanja magistara primarnog obrazovanja, ali i profesora glazbene kulture i glazbene umjetnosti. izv. prof. dr. sc. Snježana Dobrota Primljeno na znanje Poštovani, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
214 Marijo Krnić Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj Poštovani, pokušat ću svoje mišljenje izraziti u najkraćim crtama kroz nekoliko natuknica: 1. Velika je nepravda učinjena djeci i nastavnicima glazbene kulture kada je 90-ih godina prošloga stoljeća smanjen broj sati nastave Glazbene kulture. Posljedice takve sulude odluke (i mnogih sličnih, kako u sustavu odgoja i obrazovanja, tako i u drugim sustavima) vidljive su u svim sferama društvenoga i kulturnoga života naše zajednice. 2. Nepravda koja je tada učinjena prema nastavnicima Glazbene kulture ne smije se i ne može ispravljati preko leđa učitelja razredne nastave (magistara primarnoga obrazovanja) i njihovih učenika. 3. Dok pedagoška struka ne kaže drugačije i eventualno ocijeni da je sustav podjele primarnoga obrazovanja na razrednu i predmetnu nastavu pedagoški nevjerodostojan, zastario, učitelju razredne nastave mjesto je u prvim četirima razredima, a predmetnim nastavnicima u višim razredima osnovne škole. 4. Kurikul nije dokument kojim se određuje pitanje tko nastavu izvodi. Dakle, sporna rečenica koja je sada izbačena iz dokumenta nije u njemu trebala ni biti. Autori dokumenta htjeli su "iskoristiti gužvu" te podmetnuti tu odredbu kako bi otvorili mogućnost učitelju glazbene kulture da uđe i u treći razred osnovne škole (gdje ga u pravilu nikad do sada nije bilo). Nije mi poznato da je takva ideja usuglašena s pedagoškim stručnjacima. Izbacivanjem takve odredbe nije, dakle, učinjena nova nepravda prema učiteljima glazbene kulture, već je (ako već cijelu priču svodimo na "sukob" učitelja razredne nastave i učitelja glazbene kulture) ispravljena nepravda prema učiteljima razredne nastave. 5. Potrebno je sustavno i kontinuirano raditi na poboljšanju obrazovanja svih koji realiziraju nastavu glazbe u osnovnim i srednjim školama, kako učitelja razredne nastave, tako i učitelja glazbene kulture. Svjedoci smo trenutka u kojem, primjerice, s nekih hrvatskih glazbenih akademija izlaze budući učitelji glazbene kulture, vjerojatno solidno educirani u uskom području struke, ali zato gotovo potpuno pedagoško-didaktičko-metodički nepismeni. Srdačno, mr. sc. Marijo Krnić Primljeno na znanje Poštovani, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
215 Valentina Horvatović Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj Poštovani, studentica sam Učiteljskog fakulteta u Zagrebu (četvrta godina) i mogu već sada reći da nas fakultet adekvatno priprema za nastavu Glazbene kulture od prvog razreda. Naime, od prve godine (pa sve do četvrte) imamo kolegije koji se tiču glazbe, a neki čak prenose i do pete jer profesorica metodike ne dopušta da diplomiramo s ofrljim znanjem sviranja, pjevanja, čitanja solmizacije, abecede, taktiranja, a najvažnije, poznavanja metodike nastave Glezbene kulture. Ne osporavam kompetentnost studenata s Muzičke akademije kao ni nastavnika koji već dugi niz godina rade u predmetnij nastavi već smatram da nam je UF omogućio dovoljne, usudila bih se reći i kompetencije na visokoj razini, za rad s učenicima u razrednoj nastavi. Također i razumijem da se satnica profesorima predmetne nastave mora popuniti, ali zar ćemo sad tražiti i crpiti iz razredne nastave samo da bi se popunila satnica?! Zar ćemo negdje u budućnosti potpuno izostati iz obrazovnog sustava da bi se popunila satnica onima kojima je potrebno? Za nekoliko godina nekome će past na pamet da se u razrednu nastavu uvedu i nastavnici Hrvatskog jezika, Matematike, Prirode i društva i ostalih predmeta, a što će onda biti sa 150 studenata upisano po akademskoj godini i morem učitelja/učiteljica u Republici Hrvatskoj koji rade svoj posao već duži staž i netko će im reći da ih se zamjenjuje i neka traže novi posao, odnosno novo zanimanje jer za njih više nema mjesta u obrazovmom sustavu?!? Što će napraviti oni učitelji/učiteljice koji čekaju na svoju mirovinu i netko ima kaže par godina prije da nemaju potrebe za njima? Tko će ih primiti na drugo radno mjesto kad je već kasno za prekvalifikaciju? Bila sam šokirana vješću da postoji mogućnost da ću se nakon petogodišnjeg fakulteta možda morati prekvalificirati u odgojiteljicu... Zar studiram pet godina da bi se moje zanimanje zamijenilo predmetnim nastavnicima, a mene se "strpa" u najbliže srodno zanimanje? Zašto ja ne bih bila kompetentna za predmetnu nastavu tada? Smatram da imam dovoljno znanja i kompetencija za Matematiku, Prirodu i društvo (Biologiju) ili Hrvatski jezik u predmetnoj nastavi. Zašto me se vraća korak unatrag, a ne šalje unaprijed? Ne ponižavam ovim putem kolege odgojitelje/odgojiteljice već se smatram kompetentnijom za nastavnicu nego za odgojiteljicu koja je slušala niz drugih metodika za svoj posao koji će morati obavljati, a koji se razlikuju od "mojih" učiteljskih metodika; ne znatno, ali se razlikuju. Smatram da je posao učitelja najdragocjeniji i da nema ljepšeg osjećaja kad naučiš dijete čitati, pisati, zbrajati ili pjevati jer na kraju krajeva možda će upravo to neko dijete poželjeti biti učitelj baš zbog mene da prenosi znanja i vještine nekim drugim generacijama znajući da čini ispravnu stvar i, ono što je najvažnije, da čini to sa srcem jer to je bit poučavanja i obavljanja svog posla: raditi ono što voliš i pritom uživati u tome!! Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
216 Marko Pleslić Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj Poštovani, razredna je nastava specifična odgojno-obrazovna razina u odgojno-obrazovnoj vertikali. U njoj jedan učitelj, onaj koji je kompetentan za to, dakle učitelj razredne nastave, odnosno magistar primarnog obrazovanja organizira i izvodi nastavu iz svih šest temeljnih nastavnih predmeta. Predmetna je nastava, pak, razina u odgojno-obrazovnoj vertikali u kojoj nastavu iz svakog predmeta izvodi i organizira predmetni nastavnik. Ne zaboravimo kako su magistri primarnoga obrazovanja, barem u mom slučaju, tijekom studija, odslušali i položili ukupno 18 metodika iz različitih nastavnih predmeta, dok su predmetni učitelji uglavnom odslušali i položili metodiku svoga nastavnog područja, u najboljem slučaju 3 – 4 metodike. U ovoj se raspravi gubi suština suvremenog obrazovanja i suvremene nastave, odnosno, gubi se učenik. Težnja je suvremene nastave usmjerenost na učenika, a ne na nastavni sadržaj. U kontekstu glazbene kulture, istina, postoje specifični nastavni sadržaji, ali isto tako postoje i u svakom drugom nastavnom predmetu. Ukoliko si učitelji glazbene kulture daju za pravo /ministarstvo im daje za pravo/ rada u razrednoj nastavi, utoliko za istim pravom mogu posegnuti svi predmetni nastavnici, a svoje težnje temeljiti na premisi da magistri primarnoga obrazovanja nisu kompetentni upravo za njihovo nastavno područje. Iz toga proizlazi pitanje, trebaju li nam onda uopće magistri primarnoga obrazovanja? Vratimo se trenutak na učenika i nastavni sadržaj. Sadržaj je nastave glazbene kulture u razrednoj nastavi iznimno relevantan u kontekstu ostvarivanja korelacija s drugim nastavnim područjima, a upravo na toj paradigmi, dakle paradigmi interdisciplinarnog, holističkog pristupa počiva suvremena nastava. Cilj nastave glazbene kulture u razrednoj nastavi nije isključivo usvajanje notnoga pisma i same glazbene teorije, već glazbeno opismenjavanje djeteta u smislu da ono ne bude glazbeni analfabeta, to jest, upoznavanje djeteta s vrijednostima prema kojima neku glazbu, bilo klasičnu, tradicionalnu, rock, pop ili koju drugu, dijete može vrednovati kao kvalitetnu i vrijednu slušanja. Kako je glazba vrlo apstraktan pojam, a poglavito glazbena teorija, upravo su korelacije i integracija nastave glazbe s ostalim nastavnim područjima prihvatljiv način učenja i poučavanja o glazbi na ovoj odgojno-obrazovnoj razini. U tom smislu, glazbena je nastava u kontekstu razredne nastave vrlo važna ne samo za sebe, već i za ostvarivanje nastavnih sadržaja iz drugih predmetnih područja i međupredmetnih tema. Osobno se smatram kompetentnim za izvođenje nastave glazbene kulture u sva četiri razreda razredne nastave. Kompetenciju prvenstveno temeljim na završenom petogodišnjem studiju, u okviru kojeg smo od ukupnih deset semestara, osam semestara imali barem jedan kolegij vezan uz glazbu – bilo uz glazbenu teoriju, povijest glazbe ili metodiku nastave glazbene kulture. Ne tvrdim pri tom da su magistri primarnog obrazovanja kompetentniji za nastavu glazbe u cijelosti, ali u kontekstu svog djelokruga, dakle razredne nastave, su itekako kompetentni. Međutim, opetovano navodim, poanta razredne nastave leži u odgoju i temeljnom opismenjavaju djeteta na svim područjima, a upravo se to najbolje ostvaruje putem holističkog pristupa. Dok se svi silama trude integrirati nastavni sadržaj, mi se trudimo cijepati i ono što je samo po sebi jedno – razrednu nastavu. Ugodan dan, Marko Pleslić, mag. prim. educ. Primljeno na znanje Poštovani, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
217 Mateja Krsnik Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj Poštovani, učiteljica sam razredne nastave. Čitajući prethodne komentare imam i ja potrebu reći ponešto. Opet se, kao i obično vodi borba oko satnice. Mislim da je tu ključ svega. Međutim, nevjerojatno je da ima ideja predmetnih nastavnika kako bi nastavu Glazbene kulture trebao već od 1. razreda osnovne škole voditi upravo predmetni nastavnik. Ako se vodimo tom logikom, treba li uopće učitelja razredne nastave? Čini mi se da se da uvijek netko ima potrebu biti nadmoćniji od drugoga. No, ako u osnovnoj školi postoje razredna nastava i predmetna nastava, zbog čega bi predmetnoj nastavi trebao uvijek biti dopušten pristup u razrednu? Na Učiteljskom fakultetu osposobljavaju se učitelji primarnog obrazovanja, što znači da su osposobljeni voditi nastavu u nižim razredima osnovne škole. Niži razredi osnovne škole su od 1. do 4. Dakle, to je razredna nastava. Predmetna nastava je nastava od 5. do 8. razreda. Pa ne bi li to trebalo biti jasno? Dakle, nastavu od 1. do 4. razreda vode učitelji razredne nastave, a nastavu od 5. do 8. predmetne. Istina, i u nižim razredima postoje različiti predmeti, no upravo su učitelji razredne nastave za njih osposobljeni. Ne predmetne, već razredne. Osobno smatram da je u toj poziciji i Glazbena kultura. Učiteljski fakultet izvanredno priprema svoje studente za izvođenje nastave u nižim razredima osnovne škole. No, kao i u svakoj struci, i u razrednoj i u predmetnoj nastavi ima i boljih i lošijih djelatnika. Tako je svugdje. No to nipošto ne daje za pravo profesoru glazbe da nameće sebe kao jedino moguće rješenje za izvođenje nastave Glazbene kulture u nižim razredima osnovne škole. Osobno sviram dva instrumenta i glazbu implementiram u cjelovitu nastavu. S učenicima i pjevam i sviram na instrumentu. Satima Glazbene kulture moji se učenici izuzetno vesele. A veselim se i ja. Znam da sam za to osposobljena i živim glazbu svaki dan. I stručni sam ispit položila upravo iz Glazbene kulture. Stoga smatram da učitelj razredne nastave Glazbenu kulturu treba voditi u prva četiri razreda osnovne škole. Uostalom, nije ni samo glazba u pitanju. U pitanju je i dob djece. Nije slučajno da su niži razredi razredna nastava. Djeci mlađe školske dobi takav pristup treba. U nižim razredima je cilj Glazbene kulture razvijati glazbenu kreativnost, glazbenu kritičnost kod odabira glazbe, razvijati opseg glasa, svirati, pjevati i ono najvažnije - razvijati djetetovo samopouzdanje. Za to se osjećam izuzetno kompetentno, a o poznavanju notnog pisma da ne govorim. Prema tome, neka razredna nastava ostane razredna, a predmetna neka bude predmetna. Lijep pozdrav! Mateja Krsnik, mag. prim. educ. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
218 Ivana Križanac Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj Prema Koordiniranom metodološkom pristupu izrade kurikularnih dokumenata (usvojenom na 11. sjednici ERS-a 6. studenog 2018.) upute za pisanje spornog poglavlja F. UČENJE I POUČAVANJE PREDMETA str.35 su bile vrlo jasne: "U skladu s načelom kurikulumskoga pristupa kurikulumi nastavnih predmeta ne propisuju već pružaju okvirne smjernice za učenje i poučavanje te za cjelokupni odgojno-obrazovni proces u pojedinom predmetu. ..." zatim "U okviru ovoga poglavlja potrebno je dati okvirne smjernice odgojno-obrazovnim radnicima o načinima organiziranja i podržavanja učenja i poučavanja predmeta, odnosno odgojno-obrazovnog procesa u pojedinom premetu. ...." i nastavno dalje ... "Posebno trebaju biti obrađene sljedeće teme: Iskustva učenja: Kako se uči u cilju ostvarivanja ciljeva predmeta? Koja iskustva učenja pogoduju razvoju učenja kompetencija u predmetu? Koje aktivnosti i u kojem slijedu najbolje pomažu ostvarivanju odgojno-obrazovnih ishoda? Uloga učitelja: Kako učitelj/ nastavnik potiče učenje i razvoj? Kakvu podršku učitelj treba pružiti učenicima u razvoju kompetencija i dosizanju visokih razina postignuća? Koje su metode, postupci, oblici rada, sredstva i pomagala te pristupi poučavanju (kakva organizacija iskustva učenja) usklađeni s prirodom znanja, vještina, sposobnosti i stavova koji se očekuju? ..." ... Ključno pitanje je zašto se članovi radne skupine nisu pridržavali zadanih uputa? Zašto niti u jednom predmetnom kurikulumu nije navedeno tko izvodi nastavu osim u Glazbenoj kulturi? Zašto se stvaraju tenzije između predmetne i razredne nastave površnim informiranjem učitelja Glazbene kulture o tome što kurikulum kao dokument uistinu predstavlja? Zar je uistinu potrebno kolegice i kolege javno ponižavati (u ovom slučaju približno 12 000 učiteljica razredne nastave) kako bi se ostvarili dodatni sati na potpuno pogrešnom mjestu, jer tjedne radne obveze učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi propisuje ministar Pravilnikom? Ako je cilj glazbeni odgoj djece tada javna rasprava se može i treba voditi (osobito u području odgoja i obrazovanja) na način da se argumentima i različitim prijedlozima dođe do odgovarajućeg zajedničkog rješenja. Ivana Križanac, učiteljica razredne nastave Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
219 VESNA SVALINA Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj Poštovani, mogu se složiti s kolegicama i kolegama koji navode da predmetni nastavnik može u stručnom smislu kvalitetnije voditi nastavu Glazbene kulture nego učitelj razredne nastave. To nije upitno, kao što nije upitno da kineziolog može kvalitetnije voditi nastavu Tjelesne i zdravstvene kulture, nastavnik likovne kulture Likovnu kulturu, matematičar nastavu Matematike, itd. No, pitanje je je li to dobro za učenike mlađe školske dobi u pedagoškom smislu? Kako bi to izgledalo da sve predmete koji se uče u prva četiri razreda vode predmetni nastavnici? I ovako smo već pretjerali s brojem predmeta koje vode predmetni nastavnici u nižim razredima osnovne škole. Ako će reforma obrazovanja ići prema uvođenju predmetne nastave u sve razrede osnovne škole, trebat ćemo se upitati na kojim će principima počivati takva reforma? Potrebno je podizati kvalitetu nastave glazbe u osnovnoj škole, ali ne tako da se predmetnu nastavu uvede od prvog razreda osnovne škole, nego tako da se ostvaruje što kvalitetnije glazbeno i glazbeno-pedagoško obrazovanje budućih učitelja primarnog obrazovanja na učiteljskim studijima. Uz to je potrebno što bolje i što kvalitetnije opremiti učionice u kojima se odvija nastava Glazbene kulture. Naravno da će predmetni nastavnik moći pratiti pjevanje učenika na instrumentu kad ima u svojoj učionici stalno na raspolaganju klavir ili sintesajzer. Moći će kvalitetno provoditi i aktivnost slušanja glazbe, aktivnost sviranja i glazbenog stvaralaštva jer ima na raspolaganju kvalitetne uređaje za reprodukciju zvuka, kvalitetne zvučnike te komplet dječjeg instrumentarija. Učitelji razredne nastave moraju se po tom pitanju snalaziti na sve načine jer njihove učionice najčešće nemaju gotovo ništa od svega navedenog. Ako se u okviru reforme uvode tableti u sve razrede, onda bi se svi razredi razredne nastave trebali opremiti i s po jednim sintesajzerom, kvalitetnim uređajem za reprodukciju zvuka (CD-playerom ili laptopom povezanim s kvalitetnim zvučnicima) te kompletom dječjeg instrumentarija koji će uključivati dovoljan broj ritamskih udaraljki te nekoliko melodijskih udaraljki (metalofona i ksilofona). Sve navedeno može koristiti zajedno nekoliko učiteljica ili učitelja. Dakle, podržavam ovu izmjenu u kurikulumu, ali očekujem da se ovim ili nekim drugim dokumentom omogući i učiteljima razredne nastave i učiteljima Glazbene kulture vođenje nastave glazbe u 4. razredu osnovne škole. U tom je smislu već nešto propisano Pravilnikom o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi. U članku 10. tog pravilnika, koji se odnosi na razredne obveze učitelja razredne nastave, navodi se sljedeće: (1) Učitelji razredne nastave obvezni su izvoditi nastavu i druge oblike neposrednog odgojno-obrazovnog rada s učenicima u količini propisanoj nastavnim planom za I., II., III. ili IV. razred, te obavljati razredničke i ostale poslove iz članka 5. ovoga Pravilnika u sklopu satnice do punog radnog vremena. (2) U radnu obvezu iz stavka 1. ovoga članka ne ubrajaju se sati stranoga jezika i izborne nastave vjeronauka, a ni sati nastave glazbene kulture u IV. razredu ako ih izvode učitelji predmetne nastave. Nadam se da se taj članak neće mijenjati jer on omogućuje učiteljima Glazbene kulture održavanje glazbene nastave u 4. razredu osnovne škole, ovisno o potrebama škole i dogovoru između razrednih i predmetnih učitelja, kao što je to bilo i do sada. U malim školama koje imaju problema sa stručnim kadrom, kao i u školama u kojima su zaposleni razredni učitelji koji vrlo kvalitetno vode nastavu glazbe, učitelji razredne nastave mogu nastaviti voditi tu nastavu i u četvrtom razredu. S poštovanjem, Doc. dr. sc. Vesna Svalina Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Predsjednica Katedre za glazbenu umjetnost Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
220 Zdenka Benc Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj Poštovani, učitelji primarnoga obrazovanja su tijekom svoga školovanja stekli potpune kompetencije i obrazovanje za posao za koji su na kraju krajeva i dobili diplomu kao krunu svoga obrazovanja. Potpuno je neosnovano da posao učitelja primarnoga obrazovanja, ukljucujuci predmet Glazbene kulture preuzmu predmetni nastavnici. Uostalom, sama razredna nastava koncipirana je na način da djeca imaju svoga razrednoga učitelja, a ne da se mjenja veliki broj nastavnika, također sva nastava jest integracijska te koleracijski povezana. Također djeca su u ranoj školskoj dobi usko i emocionalno vezana za svoju učiteljicu ili za svoga učitelja te ih gledaju kao svoje uzore, uz svoje roditelje, zar je lijepi primjer takvim dječjim uzorima u ranoj školskoj dobi omalovažavati i podcjenivati učitelje da nisu kompetentni za obavljanje posla za koji su učeni i koji na kraju krajeva jako teško i pronalaze u trenutnoj državnoj situaciji vezanoj za zapošljavanje po školama. Podijelimo li svaki predmet razrednih učitelja predmetnima, školovanje i rad u učitelja bit će potpuno besmislen te će prestati i postojati, zar nije već previše mladih i talentiranih učitelja na burzi rada, zar ćete i postojećima koji su zaposleni oduzeti pravo predavanja nečeg što im pripada, nastavnici i profesori imaju svoje mjesto, svoje drugo radno mjesto koje pripada njima. Hvala, srdačan pozdrav! Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
221 LOLITA STANIĆ Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj Poštovani, javljam se kao mlada učiteljica i apsolutno smatam kako GK u nižim razredima treba realizirati upravo njihov učitelj. Učitelji razredne nastave potpuno su kompetentni za realizaciju nastave GK. Nastava je integrativna, ispunjena korelacijama. I ne, ne puštam im pjesmice sa cd-ova. Sviram nekoliko instrumenata i to koristim u nastavi. Nakon niza položenih ispita tijekom studiranja (Vokalni praktikum, Instrumentalni praktikum, Vokalno-instrumentalni praktikum, Glazbena kultura, MNGK 1,2 i 3) mislim da nitko ne može tvrditi kako učitelji razredne nastave nisu kompentni za realizaciju GK u nižim razredima. Nije zgoreg napomenuti da sam i stručni ispit polagala iz predmeta GK. Toliko o tome koliko volim Glazbenu kulturu i osjećam se u potpunosti kompetentno za realizaciju u nastavi, jednako kao i Hrvatski jezik ili neki drugi nastavni predmet. Lijep pozdrav. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
222 Marko Barančić Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj Poštovani, podržavam sve što su moje kolege iz ŽSV-a učitelja glazbene kulture Zadarske županije navele. Tek sad se uključujem u raspravu zbog radnih obaveza u školi. Smatram da se ovim postupcima namjerno želi na brzinu donijeti zakon koji će nas profesore glazbene kulture staviti u krajnje nepovoljan položaj. Na nedopustiv način omalovažava se struka profesora glazbene kulture. S obzirom da predajem u više četvrtih razreda itekako sam svjestan kvalitete i dobrobiti koji učenici imaju prisustvom profesora glazbene kulture. Mogu reći u ime svih kolega da poštujemo druge struke i samo tražimo da se poštuje naša. Neupitno je tko treba predavati predmet za koji je osposobljen, bilo to Glazbeni, Likovni, Engleski ili Hrvatski. Ukoliko ova Odluka bude zakonski propisana nameće se pitanje dovodimo li u pitanje cijeli Obrazovni sustav te otvaramo vrata za buduće malverzacije u svim oblicima i segmentima sustava. S poštovanjem, Marko Barančić, profesor glazbene kulture Primljeno na znanje Poštovani, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
223 Marica Tadin Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj Poštovani, javljam se u ime ŽSV-a učitelja glazbene kulture Splitskodalmatinske županije. Vrlo uznemirujuće među kolegama Galzbene kulture, odjeknula je vijest, kako se iz poglavlja Uloga učitelja ˝briše˝ struku . Na taj način , otvara se mogućnost,kako to može provoditi bilo tko. Što naglo pojeftinjuje, ukida, naše diplome, osporava naš rad i zalaganje. Samim time obezvrijeđuje predmet Galzbenu kulturu/umjetnost. Osobama koje se nisu bavile glazbom, nemaju osjećaj za umjetnost ovakve vrste, moramo dokazivati važnost i potrebu bavljenja glazbom, a ona je od antike dio obrazovanja. Pismenost se mjerila brojem poznavanja sviranja na instrumentu. Za obavljanje svog učiteljskog posla, mnogi od nas uložili su godine učenja. Tko je još toliko kompetentan , jednako kvalitetan , provesti nastavu glazbe kao predmetni učitelj Glazbene kulture? U Kurikulu su ishodi koje može provesti stručna osoba s različitim vještinama, a da ne govorimo o angažmanu učitelja glazbe, animiranju učenika kroz vođenje izvannastavnih aktivnosti : školskog zbora, klape, orkestra, plesa ....Uvijek glazbenicima se ukida, satnica, prava,udžbenici. Zar se rasterečenje učenika može provesti jedino ukidanjem umjetnosti ? Zatim shvatimo kako nam nove generacije postaju : nekulturne,agresivne, nemaju glazbenog ukusa ni kriterija. Mnogi od nas rastrgnuti su satnicom u više škola. Promišlja li se kako će ova odluka utjecati na kompletno glazbeno obrazovanje u osnovnim i srednjim Glazbenim školama? Kakvu poruku prenosimo učenicima iz osnovne škole, koji ujedno pohađaju glazbenu školu. Dnevno su opterečeni 10- 12 sati nastave, a da ih nitko ne uvažava, njihovi rezultati nisu uvažavani ni priznati od kolega drugih predmeta. Čak više nemaju dodatne bodove na bavljenje glazbom ili bilo kakvu prednost pri upisu. Neki od njih će sutra biti glavni ambasadori Hrvatske kulture u svijetu ali i budući učitelji Glazbene kulture. Glazbenici su vrlo odgovorni , požrtvovani , vrijedni i marljivi. Stignu sve odraditi , od nastave, vježbanja, koncerata, putovanja. Samo se ponekad ne znaju izboriti za sebe. Uvažavajuće svih, smatramo da i mi , akademski građani, sa svim navedenim vještinama, imamo pravo izraziti svoje mišljenje, iako umjesto nas često govori glazba. Glazba je skriveni jezik duše, stoga je ne smijemo zanemariti ili uskratiti budućim generacijama. Lp U ime članova ŽSV-a Splitskodalmatinske županije Voditeljica: Marica Tadin,prof.savjetnik Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
224 Višnja Klobučar Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj Poštovani, u ime ŽSV-a učitelja glazbene kulture Zadarske županije iznosim naš stav o mijenjanju Odluke o donošenju kurikula za nastavni predmet Glazbene kulture za OŠ i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj: Smatramo kako je u ovom metodički izuzetno osjetljivom području, za rad u 4. razredu ( i u prva tri razreda osnovne škole) jedino kompetentan i pripremljen profesor glazbene kulture, odnosno glazbenik s vještinama sviranja harmonijskog glazbala (glasovir, gitara, harmonika) te drugih didaktičkih glazbala kao što su blok-flauta, glazbala Orffovog instrumentarija, boomweckersi itd. Zatim to treba biti osoba koja vlada notnim zapisom, uređuje, aranžira i prilagođava glazbu za izvođenje različitim uzrastima djece. Izuzetno je opasno ostaviti djecu izloženu zvučnim matricama koje su često izvan njihovog glasovnog opsega ( govorim iz iskustva gledajući i slušajući pjevanje uz matrice djece manjeg uzrasta,1. 2. 3. razred), upitne intonacije, bez ikakve dinamike te rada na vokalnoj tehnici osjetljivih dječjih glasnica. Toliko smo zbunjeni i šokirani novom degradacijom struke nakon ukidanja satova vođenja pjevačkog zbora te se pitamo zašto sada kad smo konačno „izborili“ rad u 4. razredima jer je i tu uvijek bilo prijepora s određenim ravnateljima te je trebalo iznova dokazivati kako je 4. razred 1. godina predmetnog učenja glazbene kulture u osnovnim školama, ponovo spuštamo ljestvicu kvalitete, štedimo sredstva na potpuno krivim mjestima, opterećujemo učitelje razredne nastave da rade ono za što nisu u potpunosti osposobljeni ( moja iskustva govore o 70% učitelja primarnog obrazovanja koji ne vladaju niti jednim instrumentom te ne mogu intonativno čisto otpjevati pjesmu). Mogli bi isto tako predavati i engleski jezik jer su ga kroz svoje obrazovanje učili 12 godina. Ulazimo u područje apsurda. Dakle, struka upućuje oštru prosvjednu notu onima koji će donijeti konačnu odluku: ne uskraćujte djeci prostor za stvaralačko izražavanje i kreativnost koju imaju u stručnim rukama kolega profesora glazbene kulture i to u vrijeme kada svi znaju te istraživanja potvrđuju kolika je moć glazbe između ostalog i u terapeutskom smislu, koliko utječe na uspješnost djeteta u svim područjima, potiče njihov kognitivni i emocionalni razvoj. Ovaj stav podupiru slijedeći profesori glazbene kulture i glazbene umjetnosti Zadarske županije: Adela Novković, Marta Dević, Blanša Miletić, Tomislav Pehar, Magdalena Miočić, Grgo Ivković, Gloria Krizman, Marija Vičević, Jelana Laće S poštovanjem, Višnja Klobučar, prof. mentor glazbene kulture, voditeljica ŽSV-a Zadarske županije Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
225 Lidija Smolenicki Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj Poštovani, smatram da profesori glazbe trebaju održavati nastavu glazbene kulture ne samo od 3 i 4 razreda, već i od prvog. U nekim komentarima mojih kolega su razlozi vrlo lijepo i jasno opisani, pa ne želim ponavljati. Radila sam u svim nižim razredima i mogu iz iskustva reći da je to dobro za djecu, za nas profesore glazbe, a i učiteljice također. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
226 Vedran Gergorić Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj Poštovani, kao profesor glazbene kulture uz to poštujući sve kolege i kolegice smatram da ukidanje glazbene kulture je još jedan korak ka izbacivanju odgojnih predmeta iz škola. Svi znamo razlog umanjenja satnice 90-ih godina, a ovo je samo nastavak toga. Ne mogu ni zamisliti školu bez pjesme, smijeha, druženja, ali ovim činom idemo prema tome. Glazbeni okuplja djecu, spaja različitosti, i bitan je čimbenik svih priredbi u školama. Glazba je umjetnost, nju ne može istinski prenijeti netko tko ne živi glazbu i zato ljudi moji, ovo nema nikakvog smisla. Nadam se da će biti sluha i da će netko ipak osijetiti što glazba znači za život jedne škole. Primljeno na znanje Poštovani, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
227 ANTE GAŠPARDI Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj Poštovani, Potpuno se svjesno ostavlja prostor za provođenje ideje (koja dolazi iz interesne skupine s učiteljskih fakulteta koja je ovo već jednom pokušala neuspješno progurati), , tj izjednačavanja učitelja primarnog obrazovanja s pojačanim programom glazbene kulture sa učiteljima glazbene kulture. Nije slučajno da je odabrani termin ovog nacrta poklopljen sa obvezama oko završetka školske godine, kako bih ga vidjelo što manje onih koji ga trebaju vidjeti. Pri tom bi trebalo uzeti u obzir važne činjenice: 1. Ekspertna radna skupina je na primjedbe i komentare učitelja iz javne rasprave (https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=9450) dala JEDINSTVEN STAV i dokument: https://sites.google.com/view/ekspertna-radna-skupina/po%C4%8Detna?fbclid=IwAR1sAL3l48bzucL-uxg0FsgpAQkiihjbyh_IEk2wyZmONjCh-YNqmDKjhLI iz čega je donesen kurikulum: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_01_7_151.html sa spomenutim člankom. Ako se sada želi izbaciti sporni ulomak iz F dijela vezan za ulogu učitelja, potpuno je jasno da je ODLUKA ISKLJUČIVO POLITIČKA, jer članovi ekspertne skupine iza ovoga ne stoje, a ministrica nema glazbene kompetencije osim trenutno političkih. 2. Brisanjem ovog dijela uloge učitelja želi se ostvariti osnovni preduvjet da se na temelju ovoga revidira a) PRAVILNIK O TJEDNIM OBVEZAMA UČITELJA, a nakon toga i b) PRAVILNIK O ODGOVARAJUĆOJ VRSTI OBRAZOVANJA UČITELJA I STRUČNIH SURADNIKA U OSNOVNOJ ŠKOLI To će rezultirati potpunom devastacijom glazbene kulture i umjetnosti, jer će se naoko lukavim manevrom ozakoniti da glazbu poučava bilo tko i bilo kad, nevezano sa bilo kakvom podjelom odgojno – obrazovnih razdoblja, stručnom naobrazbom i sl., a da to državi bude jeftinije. Tako da se opet po tko zna koji put potvrđuje da je obrazovanje = trošak! Jasno je da će se pozivanjem na ovako izmijenjen temeljni dokument – kurikulum , sve ostalo lako uskladiti u tom smjeru. Ova promjena je inicirana ogromnim pritiskom na MZO radi zadovoljavanja sitnih interesa onih koji su u strahu da će na pojedinim katedrama učiteljskih studijima s vremenom postati nepotrebni. Istovremeno je opasno što se određenom skupinom učitelja, koji su prošli te katedre, manipulira na način da ih se uvuče u trajni sukob s učiteljima / profesorima glazbe, kroz razna predavanja, radionice, tribine i sl, kako bi se u dobro smišljenim „laboratorijskim“ uvjetima dokazalo da su potpuno ravnopravni. Ideja o primarnom obrazovanju s pojačanim predmetima je odlična ideja za nedostupnija, ruralna, planinska i otočna mjesta zbog specifičnosti nedostatka djece (što je sve izraženije) i stručnih kadrova punog profila, ali nikako nije trajna zamjena za „specijaliste“ . 3. Dobar učitelj primarnog obrazovanja dragocjen je u ranoj školskoj dobi, ali nikako ne može nadomjestiti učitelja glazbene kulture jer je u pravilu limitiran s ograničenom naobrazbom glazbe, vještine sviranja i (možda manje) pjevanja nisu na razini glazbene struke, a pogotovo kod poznavanja suvremene IKT tehnologije u području računalnih glazbenih programa za stvaralaštvo i notografiju u pogledu izbornih i izvannastavnih sadržaja.i sl. Sa pozicije učitelja-savjetnika, suautora 8 udžbenika, voditelja ŽSV-a, dobitnika 2 Porina, nebrojeno gl.aranžmana za djecu…itd, odgovorno tvrdim da djeca u pravilu doživljavaju renesansu kad se na satu glazbene kulture „odjednom“ pojavi učitelj glazbene kulture u svom „punom formatu“ i sjedne za instrument, te odsvira nekoliko dječjih pjesama, nakon toga nekoliko aktualnih popularnih skladbi za mlade i iz djece izvuče osmijeh, slobodu i lepršavost onako bez pripreme i formalizma kroz papirologiju i frazologiju novonastalih termina koje glazba jedva može iznijeti na leđima, a kroz sve to provuče temeljne ishode elemenata glazbe: tempa, dinamike, ritma, metra, ugođaja, oblikovanja…itd. Nekoliko zadnjih godina, zahvaljujući bonusu starijih kolega ,poučavam glazbu u svih 8 razreda osnovne škole. U nijednom trenutku nisam osjetio nezadovoljstvo kolega, roditelja i najvažnije – učenika. Za kraj bi želio da dobro promislite nešto iz života a manje iz škole za život: Npr. 1. U zgradi gori trafo stanica, dovoljno je zvati predstavnika stanara on ima položen požarni ispit, ne treba nam profesionalna postrojba?? 2. Ne možete stati dugo na nogama jer su leđa otkazala poslušnost već par dana – dovoljno je otići do salona za masažu kod masera, a ne kod fizijatra / fizioterapeuta. 3. Nedostaje nam liječnika pa će nas („nedajbože“) operirati liječnik opće prakse s pojačanom kirurgijom, u pitanju je lakat – ne bojte se!! , nećete valjda umrijeti ?! Ovako ostaje gorak okus u ustima da se s odgojnim predmetima nastavlja trajni obračun koji traje još od nastanka naše Hrvatske. Glazbena kultura, likovna kultura, tehnička kultura vrlo su „opasni“ predmeti jer se kroz njih ne može širiti ideologija i demagogija, pa postoji realna opasnost da se djeci raširi svijest i horizonti o svemu što ih okružuje. Kako će se onda s njima ubuduće upravljati i manipulirati?? Svedimo to na minimum sati, ukidajmo polako udžbenike, obezvrijedimo im struku… itd. Primljeno na znanje Poštovani, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
228 Lucija Siruček Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj Poštovani, ni na koji način ne želim podcijeniti ikoju struku, a ponajviše ne učiteljsku jer je to po mom sudu, jedna od najbitnijih i najtežih uloga u procesu obrazovanja. U obitelji imam dva člana te struke i duboko im se klanjam na snalažljivosti i trudu s obzirom na uvjete koje dobivaju na svom radnom mjestu i državi u kojoj su zaposleni. Ipak, smatram da određena specifična područja ne bi trebala biti u njihovom ionako opširnom području. Poznajem primjere učitelja razredne nastave iz drugih zemalja, koji su mi ukazali da oni prilikom studija, odabiru područje koje će prenostiti djeci od najranije dobi (skupina predmeta prirodoslovnih, društvenih, umjetničkih itd), što mi se veoma dopalo. Smatram da ako učitelji koji postavljaju najbitnije temelje djeci i od kojih se očekuje da budu odlični u svim područjima, što je slučaj kod nas, zasigurno ne mogu jednako kvalitetno prenijeti znanje djeci kao i oni koji su detaljno opredijeljeni samo za uže područje, što je slučaj u nekim drugim zemljama. Naravno, Učiteljski fakultet u našoj zemlji koncipiran je drugačije te naši učitelji razredne nastave moraju zaokupiti zaista širok spektar znjana. Upravo iz tog razloga, smatram da ih se treba rasteretiti barem u veoma specifičnom području, kao što je i sama glazba ili vjeronauk (s kojim nikada nisu ni bili opterečivani). Uvijek postoje različite situacije gdje će učitelj razredne nastave biti izvrstan u području glazbene (usudit ću se reći i likovne i tjelesne kulture iako ne poznajem stručno ta područja) no, sveukupno gledano, smatram da ta ipak specifičnija područja ne bi trebala određivati kvalitetu rada (a i sam odabir poziva učitelja) uz ionako opširne velike zahtjeve svakog učitelja. Kada već težimo promjenama, počnimo od samog okvira i potrudimo se da djeca u svakom području budu što bolje i što prije pripremljena za daljnji odabir svog školovanja. A glazba, jedno od najstarijih područja izobrazbe, koja sama za sebe ima veoma širok spektar područja koja sadržava, jednako tako ne bi djeci trebala biti uskraćena i prikazana kao nešto osrednje. Uz velike nade za napredniji obrazovni sustav u RH, lijepo Vas pozdravlja, Lucija Siruček. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
229 Zoran Štefanac Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj Poštovani, u ime ŽSV - a učitelja glazbene kulture Karlovačke županije obraćam se na komentar. Smatramo da nema kompetentnije osobe za održavanje nastave glazbene kulture od samog predmetnog nastavnika nastavnog predmeta GLAZBENA KULTURA. Nastavu glazbene kulture treba predavati već od 1. ciklusa. Metodički i stručno su jedini kompetentni i pripremljeni predavati glazbenu kulturu. I u samom Kurikulu iliti Uputniku implementirani su ishodi koje može predavati isključivo stručna osoba s velikim vještinama sviranja instrumenta, poznavanju harmonije, snalaženja čitanja notnog zapisa. A da ne govorimo o izvannastavnim aktivnostima: vođenje pjevačkoga zbora, benda, orkestra… ukratko GLAZBENO STVARALAŠTVO DJECE. Ovdje se nikoga ne omalovažava, da pače, ali isto tako smatramo da i mi s završenom akademijom i svim potonje navedenim vještinama možemo i trebamo izraziti svoj stav. Članovi ŽSV - a koji su suglasni: Ivanka Kosijer, Melita Mataković – Rožić, Dalibor Herceg, Danijela Jakovljević, Maja Puškarić, Barbara Srdarev, Suzana Krajačić, Petra Zatezalo, Ivana Klobučar, Domagoj Šlat, Milica Vučinić, Matija Prigorac, Zoran Štefanac Voditelj ŽSV – a Karlovačke županije: Zoran Štefanac Primljeno na znanje Poštovani, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
230 Marcela Sapina Sarkotic Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj Poštovani, Ovo je obično navlačenje za nos učitelja glazbene kulture. Kao da satnica kulture u hrvatskim osnovnim školama nije dovoljno mala, svaki pokušaj da se poveća nailazi na zapreke. Ne vidim razloga za ne predavanje učitelja glazbene kulture od 1. do 8. razreda. Takve stvari treba propisati zakonom i kurikulumom te ostaviti prostora ukoliko treba za to da predmet predaju učitelji RN, ako za to postoje razlozi. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
231 Marinela Božić Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj Poštovani, obraćam se u ime ŽSV lIčko – senjske županije. Smatramo da je dosta da se učitelje Glazbene kulture omalovažava, ne samo po tome što nam lagano uzimate satnicu , već u puno drugih stvari. Glazbena kultura je specifičan predmet koje je veoma bitan za razvoj djeteta od najranije dobi. Ono što bi trebalo biti jest da Glazbenu kulturu predaje učitelj Glazbene kulture, a ne da još smanjujete našu satnicu. Drugačije je čuti pjesmicu uživo i pjevati uz instrument, a drugačije pjevati uz matricu. Smatram da se i učitelji razredne nastave trude i nikako ih ne omalovažavam, ali ipak učitelj s instrumentom je najpotrebniji u razredu u nastavi Glazbene kulture. Lp Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
232 Edin Pecman Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj Poštovani, u ime ŽSV-a nastavnika glazbene umjetnosti Istarske, Primorsko-goranske i Ličko-senjske županije, pišem komentar na zadanu problematiku. Naime, gledano od strane struke, smatramo da nema kompetentnije osobe za održavanje nastave glazbene kulture od samog predmetnog nastavnika tog predmeta. Nastavu glazbene kulture 3. i 4.razreda osnovne škole trebaju održavati nastavnici koji su stručno metodički pripremljeniji od bilo kojeg učitelja razredne nastave. Smatramo da profesor glazbene kulture kvalitetnije priprema djecu vokalnoj tehnici, uči ih teoriju glazbe te koristi glazbalo za pratnju pjevanju. Također, puno kvalitetnije priprema djecu za školski zbor. Prema svemu navedenom, ne slažemo se da se išta zakonski mijenja nego da se ostavi učiteljima glazbene kulture predavanje u 3.i 4.razredu osnovne škole,pošto svi znamo da je djeci od najranije dobi potrebna glazba da bi se što bolje psihički i fizički razvila pa ne bi bilo u redu da im to na ovaj način uskratimo. Članovi vijeća: Andrea Kopri, Ileana Pavletić Perosa, Maja Orišković, Tomislav Bišić-Pauletić, Tina Grabar-Jelenković, Sonja Milović, Marica Ursić, Sanja Vlačić, Savo Ivković, Tatjana Veljanovska, Sanjin Sanković, Sandra Milotić-Macan, Sanja Petrušanec Pečar, Jan Janković, Branko Ivošević, Edin Pecman Voditelj: Edin Pecman Primljeno na znanje Poštovani, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
233 Domagoj Šlat Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj Poštovani, mislim da je bilo dosta omalovažavanja ljudi, ali i samog predmeta glazbene kulture sa mnogih strana. Svaka čast svim kolegama, bilo iz razredne nastave ili iz bilo kojeg predmeta predmetne nastave. Svi smo se mi školovali kako bismo djecu naučili nekim kulturnim ili životnim vrijednostima i po tome smo svi jednaki. Međutim, predmet glazbena kultura je ipak malo drukčiji u mnogočemu. Osobno sam se našao u situaciji prije nekoliko godina da zbog bonusa kolegice predajem glazbenu kulturu tadašnjem 1.b razredu. Istovremeno 1.a razredu predavala je učiteljica razredne nastave. Naravno da sam za rad u nastavi prije svega koristio glazbenu pratnju na klaviru za svaku obrađenu pjesmu i to je tadašnjoj djeci predstavljalo "normalu" kada su "dogurali" do 4.b razreda. Ali tada sam počeo predavati i 4.a razredu koji je 3 godine radio sa učiteljicom razredne nastave i zamislite što se dogodilo na prvom satu... Upoznamo se i krenem ja u obrađivanje prve pjesme te ju jednom sam otpjevam koristeći glasovirsku pratnju. Nakon otpjevane pjesme aplauz djece kao da sam odradio neki cjelovečernji koncert. Zašto? Njima je bio pojam čuti pjesmicu uživo izvedenu na satu, a ne putem neke matrice tj. sa nosača zvuka. I mislim da uopće nije poanta opremljenosti učionice... Da se razumijemo idealno bi bilo kada bi svi mi imali jednake uvjete rada, ali kada biste imali samo jedan synthesizer koji je u funkciji i da svih 45 minuta sata pjevate s djecom svirajući im različite pjesme dječja srca bila bi ispunjena. Stoga su ove izmjene živi cirkus te bi definitivno trebalo omogućiti učiteljima glazbene kulture rad s djecom od prvog razreda osnovne škole!!! Primljeno na znanje Poštovani, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
234 Gordana Dobranić Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj Poštovane kolegice i kolege, razumijem Vašu zabrinutost i borbu za satnicu i rad u jednoj školi ali ne i način na koji to želite ostvariti. Po čemu to učitelji primarnoga obrazovanja ( učitelji razredne nastave) nisu stručni da kao i do sada predaju Glazbenu kulturu učenicima od 1.do 4. razreda tj. 3. ? Osobno imama 39 godina radnog staža i Glazbenu kulturu sam predavala i učenicima u 4.razredu i nikada kolegica u 5. razredu nije imala komentar na znanje ili neznanje učenika. Glazbena kultura je predmet koji godinama integriramo u sve nastavne predmete od 1. do 4. razreda i zaista je nisko kada kažete da nismo stručni i da je učenicima ˝muka˝od ˝naših satova Glazbene kulture˝ ili da ih ništa nismo naučili. Slažem se da opremljenost škola za pojedine nastavne predmete, pa tako i Glazbenu kulturu , nije na istom nivou svuda u našoj domovini, no to nam ne daje za pravo da sumnjamo u stručnost učitelja u nižim razredima OŠ. Realnije je, humanije i profesionalnije da se svi zalažemo za jednake kvalitetne uvjete rada u svim školama za sve nastavne predmete. Spominjete neke katastrofe... da katastrofa je to što se učitelji međusobno vrijeđaju i omalovažavaju! Već duže vrijeme nema poštovanja naše struke i kada svi smatraju da znadu sve o našoj struci i da su svi više stručniji od nas samih i onda čitam ovo... Kolege, molim malo više tolerancije i poštovanja prema kolegama iste struke - profesije. Učitelji primarnoga obrazovanja (učitelji razredne nastave) stručni su i kvalificirani da predaju sve nastavne predmete učenicima nižih razreda pa tako i Glazbenu kulturu, te se zalažem da Glazbenu kulturu od 1.do 4. tj. 3. razreda i dalje predaju učitelji primarnog obrazovanja, a od 4. - 8. razreda predmetni učitelj. Svako doba odrastanja zahtjeva drugačiji pristup učenju i poučavanju učenika, a za učenike od 1. do 4. razreda su izuzetno stručni učitelji primarnog obrazovanja kako za sve predmete razredne nastave tako i za Glazbenu kulturu. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
235 Sanja Vlačić Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj Također se slažem sa kolegama da bi učitelji glazbene kulture trebali predavati od 1.razreda osnovne škole te da se to uvrsti u novi predmetni kurikulum. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
236 Sanja Vlačić Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj Uz dužno poštovanje prema kolegama/kolegicama razredne nastave,ali mislim da znamo tko je stručan da predaje glazbenu kulturu u 3.i 4.razredima osnovne škole,pogotovo u 4.razredu, a to su učitelji glazbene kulture.Mislim da je djeci itekako potrebno da točno nauče osnove,već tada,pošto, vrlo često do 4.razreda nauče krivo pa ih se mora ispravljati duže vrijeme(npr.u pjevanju).Molim da se ovaj zakon ne mijenja,jer je stvarno tužno da se o ovome uopće mora raspravljati.Ionako se mučimo (učitelji i nastavnici glazbene kulture/glazbene umjetnosti) da sa jednim satom tjedno, uspijemo djecu naučiti i uljepšati im život glazbom,a svi znamo da je to vrlo bitno za djetetov razvoj,od najranije dobi te da je prijeko potrebno dva sata glazbene kulture/glazbene umjetnosti tjedno. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
237 Zoran Štefanac Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj Poštovana kolegice Jelena. I mene je ovo jako uzrujalo. Naprosto mi je nevjerojatno da se briše poglavlje Uloga učitelja i omalovažavanje institucije Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu. Osobno puno vodim radionica i predavanja na ŽSV - ima glazbene kulture i na ŽSV - ima razredne nastave. Iznimno cijenim kolegice i kolege iz razredne nastave, ali mnogim kolegicama i kolegama (razredna nastava) teško je predavati ovaj prelijepi predmet. Najgore od svega je, da Vas parafraziram, pjevanje uz matrice, još k tomu ako su te matrice u tonalitetima koja djeca ne mogu pjevati... Katastrofa. Kada preuzmem četvrte razrede isključivo pjevamo pjesme uz klavir. Kada ih pitam hoćemo li sada uz matricu: "učitelju neeeeeee, mi bi da Vi svirate jer nam je tako zanimljivije". O, kako su djeca kreativna i lucidna. Kakva interpretacija uz matricu?! Sterilitet potonjega. Npr.: kako će učenici pjevati pjesmu od 4 strofe (svaka strofa u drugom tempu) kod obrade tempa uz matricu? Ima kolegica koje predaju s pojačanim glazbenim, ali isto tako mnoge od njih imaju završenu glazbenu školu i to se vidi u radu. Nikoga ne bi htio uvrijediti, niti mi je namjera, ali mišljenja sam da bi učitelj glazbene kulture trebao predavati od početka jer nastava glazbene kulture traži određene vještine sviranja klavira, snalaženje kod novog notnoga materijala, pratnja pjevačkoga zbora itd. Harmonija!!! Ovo je pitanje struke i da se jednom stavi točka na „ i „. To je imperativ! Ja sam ove nastavne godine dobio prvi razred jer je kolegica iskoristila bonus. Profitirala su djeca, a još više ja. Veseli me što ću taj razred ispratiti iz osnovne škole u kontinuitetu. Meni to polako otvara vrata da pređem nakon 20 godina staža u jednu školu. Da, nisi rastrgan između dvije škole. Kolegice Jelena, svi smo mi motivirani na mnogo načina i citirat ću Vas. Citiram kolegicu Jelenu "Naravno da smo i mi kao nastavnici glazbene kulture motivirani da s djecom radimo od što ranije dobi jer je i rezultat u razvoju sluha bolji ukoliko je rad u kontinuitetu dulji. Naravno da nas motivira i mogućnost formiranja satnice jer nam je satnica smanjena na pola što je rezultiralo da puno nas radi na tri škole što nedvojbeno loše utječe na kvalitetu nastave i kvalitetu našeg života, ili smo prisiljeni (poput mene) do posla putovati po 180 km dnevno." P. S. Pa i sam kurikul iliti uputnik predviđa svu tu kreativnost u nastavi!? Tko bi glazbenu kulturu / glazbenu umjetnost trebao predavati? Poštovani, ne degradirajte struku učitelja glazbene kulture. Ovaj pasus, F. UČENJE I POUČAVANJE PREDMETA, poglavlje Uloga učitelja vratite tamo gdje mu je mjesto s malom korekturom, jer takva disonantna odluka traži konsonantno rješenje: UČITELJI GLAZBENE KULTURE IZVODE NASTAVU OD PRVOG RAZREDA! Primljeno na znanje Poštovani, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
238 Mirela Mlinarec Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj Poštovani, iznimno cijenim svoje kolege iz razredne nastave i poštujem njihov rad ali... Nastava glazbene kulture traži, između ostalog, i neke specifične vještine poput suverenog čitanja notnog zapisa, sviranja na instrumentu što je potrebno za pratnju djeci ali i za snalaženje prilikom obrade novih materijala, da ne nabrajam ostala znanja koja se usko tiču struke. U nižim razredima su aktivnosti pjevanja i sviranja (osobito prema novom predmetnom kurikulumu) osobito izražene te ove vještine nastavnika dolaze do osobitog izražaja. Nevjerojatno mi je, stoga, da se briše ova rečenica koja stavlja nekog tko se školovao upravo za nastavu glazbene kulture na najmjerodavnijoj instituciji za to (Muzička akademija), u podređeni položaj te ga se izjednačava s nastavnikom koji je glazbeni imao tek kao pojačani predmet na Pedagoškoj akademiji. Ponavljam, cijenim svoje kolege iz razredne nastave i mislim da (barem na mojoj školi) rade posao vrijedan divljenja. Tko je ikad radio u osnovnoj školi, zna da je velika raznolikost među pojedinim učiteljima razredne nastave, od toga da se na nastavi glazbene kulture jedva pjeva, preko toga da se pjeva isključivo s glazbenim matricama do toga da neki to rade izvrsno. Ta je raznolikost se i podrazumijeva jer vještine i sposobnosti su ovdje šarolike dok su kod prof. glazbene kulture one ujednačene (uvažavajući pritom individualne talente i preferencije te sposobnosti u detaljima) i postavljaju ispravnu bazu za daljnju nastavu glazbene kulture kroz školovanje. Nadalje, učionice glazbene kulture su daleko i opremljenije za aktivnosti u glazbenoj kulturi te djeci pružaju daleko više. A, ponavljam, prof. koji se školovao samo za to, u većoj je mogućnosti iskoristiti svo bogatstvo takve učionice. Želimo biti zemlja znanja, pružiti djeci ispravan start i odgovarajuću edukaciju te biti uzor i drugim nacijama u nastavi glazbene kulture kao i općenito? Onda ne protjerujte glazbenike iz nastave glazbene kulture već upravo suprotno: umjesto brisanja ovog pasusa, trebalo bi stajati da nastavu glazbene kulture 3. i 4. razreda (ako već ne mogu i u niže razrede) trebaju izvoditi prof. glazbene kulture. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
239 Edin Pecman Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj Kolega Jurišić nebi se složio s Vama. Ako ste radili ili radite u nastavi onda znate o čemu govorimo kad kažemo kvalitetna nastava. Ne kažem da nije važno da su škole opremljene, ali svakako je važno da nastavu vodi stručna osoba. Prije nego se krenulo u reformu školstva trebalo se adekvatno opremiti SVE škole u RH, što se naravno nije napravilo. Međutim to nije tema o kojoj raspravljamo pa nećemo dalje o tome. Smatram da je od velike važnosti da nastavu glazbene kulture predaje predmetni profesor bez obzira na opremljenost škole. Primljeno na znanje Poštovani, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
240 Karol Jurišić Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj Ja član Hrvatskih suverenista, ne treba biti rasprave tko bi predavao sate Glazbene kulture - svejedno je razredni učitelj, profesor ili predmetni profesor i čak učitelj glazbene kulture, kad računate opremljenost svake škole glazbenim instrumentima u nekim ima i u nekim nema instrumenata za sviranje, veličinu učionica i financijsku konstrukciju škola, gimnazija i ostalih obrazovnim ustanovama zajedno sa županijskom financijskom konstrukcijom - ovisi od županije do županije S poštovanjem član Hrvatskih suverenista Karol Jurišić Primljeno na znanje Poštovani, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
241 Edin Pecman Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj Poštovani, kao nastavnik glazbene kulture/umjetnosti smatram da apsolutno nebi trebalo biti rasprave o tome da li bi nastavu klazbene kulture trebao predavati učitelj razredne nastave ili predmetni profesor glazbene kulture. Ako želimo kvalitetu onda se držimo struke. Smatram da predmetni profesor mora održavati nastavu glazbe ne samo od 3 i 4 razreda, već i od prvog. Glazba je umjetnost pa prema tome glazbu se tako treba i tretirati. Glazba nije usputni predmet da ga bilo koja struka može predavati. Glazba nije predmet prema kojem se pristupa linijom manjeg otpora u kojem samo puštamo glazbu pomoću nosača zvuka ili sada u moderno vrijeme putem interneta projiciramo na platno. platnu. To nije glazba. Glazba je ipak nešto više od toga, glazba je umjetnost. Primljeno na znanje Poštovani, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.
242 Jelena Bajto Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj Poštovani, osobno me ovo uzrujalo iz nekoliko razloga. Slučajno, zbog činjenice da u mojoj školi učitelj razredne nastave ima pravo na bonus, već drugu godinu predajem u drugom i trećem razredu. Neosporno je da se kvaliteta nastave ne može usporediti ukoliko je obavlja predmetni nastavnik na području aktivnog izražavanja glazbom i uz glazbu ili učitelj razredne nastave. Na primjer iz razloga što ja kao nastavnik glazbene kulture djeci prilikom pjevanja sviram pratnju na glasoviru. Kolegice u razrednoj nastavi prilikom pjevanja koriste audio zapis na kojem već pjeva dječji zbor ili solist te učenici samo pjevuše zajedno s njima. Razlozi tog poražavajućeg načina nastave su u tehničkoj neopremljenosti samih učionica razredne nastave (izrazito su rijetke one koje imaju neko glazbalo koje nije udaraljka), a ponekad i u nedovoljnoj educiranosti kolegica koje na žalost često ne znaju, a ni "ne žele" (osobno me to čudi, ali...) "se gnjaviti sa sviranjem", (o edukaciji na području vokalne tehnike bi se također dalo raspravljati). Činjenicu koliko ih nastavu održava uz audio zapis izvrsno ilustrira činjenica da kad sam preuzela nastavu u drugom razredu trebali su mi mjeseci da pronađem knjižicu pjesmaricu (koja je dodatak udžbeniku), u kojoj je zapisan tekst i notni zapis pjesama, a koju nitko u mojoj školi (od zaposlenih 11 učitelja razredne nastave), nije imao, niti sigurno znao da li postoji, a i promotorici izdavačke kuće je trebalo nekoliko mjeseci da je pronađe jer ih tiskaju u izrazito maloj nakladi (što ne bi bio slučaj da ih kolegice zaista koriste). Razgovarala sam i s djecom o različitim načinima izvođenja nastave,i iako pjevanje uz audio zapis od njih traži znatno manji angažman, jednoglasno su se izjasnili da im je puno draži način pjevanja uz instrumentalnu pratnju. Ne navodim sve ovo da bih degradirala kolegice, jer među njima zasigurno ima onih koje savjesno i korektno obavljaju svoj posao, ali je nedvojbena činjenica da bi učenici, u slučaju da im predaje predmetni nastavnik bili na dobitku. Naravno da smo i mi kao nastavnici glazbene kulture motivirani da s djecom radimo od što ranije dobi jer je i rezultat u razvoju sluha bolji ukoliko je rad u kontinuitetu dulji. Naravno da nas motivira i mogućnost formiranja satnice jer nam je satnica smanjena na pola što je rezultiralo da puno nas radi na tri škole što nedvojbeno loše utječe na kvalitetu nastave i kvalitetu našeg života, ili smo prisiljeni (poput mene) do posla putovati po 180 km dnevno. Naravno da se smanjenje satnice odražava i na kvalitetu nastave i da su u konačnici djeca pa posredno i društvo na gubitku. Molila bih Vas, ukoliko bude daljnjih rasprava na temu nastave glazbene kulture u trećem razredu da uvažite i naš stav. S poštovanjem, Jelena Bajto, prof. glazbene kulture Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Isti je primljen na znanje.