Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o ustrojstvu, djelokrugu i načinu rada Otočnog vijeća

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 HOK PRAVILNIK, Članak 6. Pored navedenih članova Vijeća, smatramo kako bi u navedenom institucionalnom tijelu obavezno trebali biti predstavnici gospodarstvenika, kao jednih od ključnih otočnih razvojnih dionika. Budući je najveća zastupljenost obrtnika među otočnim gospodarstvenicima, predlažemo da ministar pravilnikom regulira da članovi Otočnog vijeća budu predstavnici Hrvatske obrtničke komore i Hrvatske gospodarske komore. Budući da je odredbom čl. 17. nacrta ovog Pravilnika propisano kako članovi Vijeća nemaju pravo na naknadu troškova, smatramo kako nema financijskog opterećenja koji bi proizašao iz ovog prijedloga nadležnom ministarstvu. Prihvaćen Poštovani, zahvaljujemo se na vašem komentaru. Primjedba se prihvaća.