Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu uputa za prijavitelje na Javni natječaj “Pametno s pametnim tehnologijama i održiva potrošnja za građane Republike Hrvatske”

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Ana Knežević NACRT Što se podrazumijeva pod prihvatljivim troškovima "Trošak čovjek/dan u ukupnom iznosu maksimalno 500,00 kuna.", da li to podrazumijeva naknadu za rad na projektnim aktivnostima, putne troškove, dnevnicu i smještaj u ukupnom iznosu od 500,00 kn ili se svaki trošak naplaćuje posebno? Ana Knežević - HUZP Primljeno na znanje Troškovi čovjek/dan obuhvaćaju: 1. naknade za rad na projektnim aktivnostima voditelju i izvoditeljima projektnih aktivnosti, 2. putne troškove, 3. dnevnice i 4. troškove smještaja. Trošak čovjek/dan u ukupnom iznosu iznosi maksimalno 500,00 kuna bruto.