Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o katalogu otpada

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Ivan Čuljak NACRT PRAVILNIKA O KATALOGU OTPADA 1.2.5. "zapis neopasnog otpada" (umjesto "otpad") 05 01 17 bitumen s malim "b" 06 01 04* fostatna i fosfitna kiselina (nije potrebno pisati "fosfatna kiselina i fosfitna kiselina" jer to nije slučaj i s drugim kiselinama 16 01 19 plastika (umjesto Plastika) 16 01 20 staklo s malim "s" 17 01 01 beton 07 01 02 cigle 17 02 01 drvo 17 02 02 staklo 17 02 03 plastika 17 04 02 aluminij 17 04 03 olovo 17 04 04 cink 17 04 06 kositar 19 12 05 staklo 19 12 08 tekstil 20 01 02 staklo 20 01 10 odjeća 20 01 11 tekstil 20 01 13 otapala 20 01 14 kiseline 20 01 15 lužine 20 01 19 pesticidi 20 01 39 plastika 20 01 40 metali B1060 Otpadni SELENIJ i telurij u metalnom....(umjesto Otpadni selenija...) Referenca [14] potreban je razmak tj 50 mg/kg Ref [16] bez crtice Ref [18] veliko "N" (Ne odnosi se na...) AA0110 Drozga, okujine i ostali otpad iz industrije čelika - neispravno pisana referenca tj to je broj 3 i treba ga navesti u [], kao i ostale reference Djelomično prihvaćen Greška u pisanju. Prihvaća se sve osim "06 01 04" fostatna i fosfitna kiselina (nije potrebno pisati "fosfatna kiselina i fosfitna kiselina" jer to nije slučaj i s drugim kiselinama") jer se ovaj ključni broj navodi na ovaj način u Odluci Komisije 2000/532/EZ o popisu otpada.