Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Prijedlogu naputka o glomaznom otpadu

Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
Pall musica POPIS VRSTA PREDMETA I TVARI KOJI SE SMATRAJU KRUPNIM (GLOMAZNIM) KOMUNALNIM OTPADOM, 3. PODNE OBLOGE Smatram da bi pod podne obloge trebalo uvrstiti i keramičke ploćice i mramorne podne obloge Odbijen Građevni otpad će se urediti Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o gospdoarenju otpadom i Pravilnikom o gospodarenju građevnim otpadom i otpadom koji sadrži azbest.