Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 517/2014 o fluoriranim stakleničkim plinovima, s Konačnim prijedlogom zakona

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Ivan Čuljak REPUBLIKA HRVATSKA Uredba s velikim početnim slovom (...stavljanju izvan snage uredbe EZ br. 842/2006 nedostaje "stakleničkih" (...značajno smanjenje emisija fluoriranih plinova...) R404A s velikim "A" ispravno je "perfluorougljikovodike" Kod prvog spominjanja GWP-a napisati eng. Global Warming Potential, GWP Dalje je dovoljno samo GWP CO2 pisati sa 2 u subscriptu Članak 1.: Ovim se Zakonom utvrđuju (umjesto utvrđuj u) U Članku 13. Narodne novine su pisane s navodnim znacima (Narodne novine"), a drugdje nisu pa to treba ujednačiti Uz Članak 11: ukloniti zarez iza broj, Djelomično prihvaćen Primjedbe su prihvaćene, osim zamjene riječi „perfluorougljike“ s riječju „perfluorougljikovodike“, budući da je naziv preuzet iz Uredbe (EU) br. 517/2014.
2 Snježana Iličić REPUBLIKA HRVATSKA NEMA KOMENTARA Primljeno na znanje Komentar je primljen na znanje.