Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt prijedloga Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja očevidnika te sadržaju i obliku službene iskaznice geodetskog inspektora

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor