Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnosti o nacrtu prijedloga Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju za studente pripadnike romske nacionalne manjine

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Ured pučke pravobraniteljice PRAVILNIK, Članak 13. Iako je članak 13. smješten u Glavu Pravilnika pod nazivom „Iznos državne stipendije za studente pripadnike romske nacionalne manjine“, tim člankom i Glavom se ne određuje njen iznos, već se određuje njena isplata u 10 mjesečnih rata, dok se i samo razdoblje isplate stipendije prepušta, stavkom 3. članka 13. Pravilnika, na diskrecijsku ocjenu ministra znanosti i obrazovanja. Kako smo već naveli u ranije u ovom dopisu, ovakve neodređene i od budućih događaja zavisne stipulacije Pravilnika nisu u skladu sa nomotehničkim ciljevima izrade jasnog i usustavljenog pravnog propisa, te, osim toga, studente pripadnike romske nacionalne manjine stavljaju u nepovoljniji položaj u usporedbi sa drugim posebnim skupinama studenata, budući u Nacrtu prijedloga Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju za posebne skupine studenata, koji je također u javnom savjetovanju, kao iznos stipendije je određeno 1.200,00 kuna, čime su uvjeti odvijanja natječaja uređeni i određeni, što nije slučaj u odnosu na studente pripadnike romske nacionalne manjine. Stoga predlažemo da se stavak 1. članka 13. Pravilnika dopuni unošenjem točno određenog iznosa mjesečne rate stipendije, ne manjem od 1.200,00 kuna mjesečno. Prihvaćen PRIHVAĆA SE Predmetni članak 13. st. 1. uskladit će se s predloženim, na način da glasi: Državna stipendija isplaćuje se u deset mjesečnih rata u iznosu od 1.300,00 kuna mjesečno
2 Ured pučke pravobraniteljice PRAVILNIK, Članak 9. Navedenim člankom propisano je da nakon isteka roka za podnošenje prijava na javni natječaj, koji rok nije određen, Povjerenstvo za provedbu javnoga natječaja utvrđuje rang-listu državnih stipendija za studente pripadnike romske nacionalne manjine, najkasnije 60 dana od dana zatvaranja natječaja ako su u državnom proračunu osigurana sredstva ili najkasnije 8 dana nakon objave državnog proračuna ako se time osiguravaju sredstva. Ovakve neodređene i od budućih događaja zavisne stipulacije Pravilnika nisu u skladu sa nomotehničkim ciljevima izrade jasnog i usustavljenog pravnog propisa, u ovom slučaju podzakonskog pravnog akta, usklađenog s pravnim sustavom u cjelini, načelima i vrijednostima pravne kulture i tradicije, koji pravni sustav u kojem se donosi čini potpunim, konzistentnim i koherentnim. Naime, pravni propis treba biti jednostavan za shvaćanje širokoga kruga osoba te pravno učinkovit u postizanju željenih ciljeva, a njegov tekst treba biti pravno određen. Stoga smo mišljenja da u članku 9. treba odrediti rok tijekom kojeg je moguće podnijeti prijavu na javni natječaj iz ovog Pravilnika, ne kraći od 15 dana, te da stavak 2. članka 9. treba glasiti „Rang-lista se objavljuje najkasnije 60 dana od dana zatvaranja Natječaja.“ Pri tome sredstva za provedbu natječaja, odnosno dodjelu i isplatu stipendija trebaju biti osigurana unaprijed, prije same provedbe natječaja, kao i u slučaju drugih državnih stipendija posebnim skupinama studenata. Djelomično prihvaćen DJELOMIČNO SE PRIHVAĆA Rok za podnošenje prijava na javni natječaj definirat će se u objavljenom javnom natječaju. Prihvaća se komentar na čl. 9. st. 2. na način da se dio "ako su u državnom proračunu osigurana sredstva ili najkasnije (8) dana nakon objave državnoga proračuna za fiskalnu godinu ako se time osiguravaju sredstva za isplatu stipendija" izbacuje. Čl. 9. st. 2. uskladit će se s predloženim, na način da glasi: Rang lista se objavljuje najkasnije nakon 60 dana od dana zatvaranja Natječaja.
3 Ured pučke pravobraniteljice PRAVILNIK, Članak 5. Članak 5. propisuje uvjete i kriterije za provedbu natječaja za dodjelu državne stipendije za studente pripadnike romske nacionalne manjine, no ne navodi se datum raspisivanja javnog natječaja za dodjelu ove državne stipendije, čime su studenti pripadnici romske nacionalne manjine stavljeni u nepovoljniji položaj u usporedbi sa drugim posebnim skupinama studenata. Naime, u Nacrtu prijedloga Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju za posebne skupine studenata, koji je također u javnom savjetovanju, kao rok objave natječaja člankom 12. stavkom 2. određen je 15. listopada tekuće godine, čime su uvjeti odvijanja natječaja uređeni i određeni, što nije slučaj u odnosu na studente pripadnike romske nacionalne manjine, za koje stavak 2. članka 5. Pravilnika navodi samo da se javni natječaj raspisuje za svaku akademsku godinu. Predlažemo stoga da se stavak 2. članka 5. ovog Pravilnika nadopuni na način da se odredi da ministar nadležan za obrazovanje raspisuje javni natječaj za dodjelu državne stipendije studentima pripadnicima romske nacionalne manjine također 15. listopada tekuće akademske godine. Prihvaćen PRIHVAĆA SE Čl. 5. stavak 2. uskladit će se s predloženim, na način da glasi: Javni natječaj za dodjelu državne stipendije raspisuje ministar nadležan za obrazovanje do 15. listopada tekuće godine za akademsku godinu.