Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o prijedlogu Pravilnika o stalnim sudskim tumačima

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 RANKO GAVRILOVIĆ PRAVILNIK O STALNIM SUDSKIM TUMAČIMA U potpunosti podržavam komentar koletice Dorotić glede (ne)sudjelovanja struke u izradi prijedloga Pravilnika.. Vidljivo je da ima preko 400 komentara na prijedlog Pravilnika i to najvećim dijelom "iz struke". Nadamo se i očekujemo da će predlagači, barem u fazi razmatranja svih ovih prijedloga, konzultirati struku prije donošenja odluke o konačnom tekstu Pravilnika (što se, na žalost, nije dogodilo kod razmatranja sličnog Pravilnika o sudskim vještacima i procjeniteljima). Ranko Gavrilović,, sudski vještak, stručni prevoditelj za engleski jezik, član HDSViP, član DSTiP Ranko Gavrilović Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje.Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
2 Mirela Dorotić PRAVILNIK O STALNIM SUDSKIM TUMAČIMA Bilo bi korisno saznati tko je sudjelovao u povjerenstvu koje je sastavljalo ovaj novi pravilnik i je li bilo pripadnika strukovnih udruga. Ako nije bilo nikoga iz strukovnih udruga, zašto nije i ne bi li bilo jednostavnije da je struka sudjelovala i odmah upozorila na nedostatke i nelogičnosti? Primljeno na znanje Prijedlog Pravilnika izrađen je od strane nadležnih službenika i pravosudnih dužnosnika koji su privremeno upućeni u rad u Ministarstvo pravosuđa na temelju zaprimljenih prijedloga sudova i druge stručne javnosti. S obzirom da je utvrđena potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača , u ovom trenutku neće se donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja te će se u rad uključiti i predstavnici strukovnih udruga stalnih sudskih tumača.
3 Mirela Dorotić POSTUPAK IMENOVANJA, Članak 9. Osiguranje od profesionalne odgovornosti. To je nešto što osoba koja odgovorno obavlja svoj posao uvijek ipak ima spremno. I to zaista nije na godišnjoj razini visoki iznos. I više osiguravajućih kuća to nudi. Iznos od 200.000,00 imaju i vještaci te, mislim, i odvjetniti. Očito je namjera bila da se uskladimo s njima. Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje.
4 Mirela Dorotić POSTUPAK IMENOVANJA, Članak 8. Ne znam odkud se shvatilo da udruge obučavaju kandidate u pravnom smislu. Kandidat dobije popis zakona koje mora naučiti i polaže zakone/pravni dio - to je jedan prolaz/pad i PRAKTIČNU obuku u nekoj od udruga. Tamo mu se pokaže kako se uvezuje dokument, upozna ga se, recimo, sa sutkinjom, pokaže mu se kako voditi poslovanje, kako izgledaju najčešći dokumenti, ima probno usmeno prevođenje...i uopće vidi od čega mu se zapravo sastoji zvanje tumača. Dok nije bilo obuke, svi su se snalazili kako su znali. A opet, dok nije bilo obuke, nije bilo ni toliko udruga koje su nekim čudom osnovane nakon obveznog uvođenja obuke. Do tada im struka nije bila važna, a onda je odjednom postala. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
5 Snježana Pavleković POSTUPAK RAZRJEŠENJA, Članak 15. Clanak 15 / stavak 1 Stalnog sudskog tumaca treba razrijesiti ukoliko se ne drzi Pravilnika u vezi visine nagrade za svoj rad i krsi odredbe Pravilnika Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
6 Snježana Pavleković POSTUPAK IMENOVANJA, Članak 14. Clanak 14 Clanak je nedorecen, treba definirati sto onda treba stalni sudski tumac ako nije u roku predao zahtjev za ponovno imenovanje. Mozda odrediti neku novcanu kaznu ? Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
7 Snježana Pavleković POSTUPAK IMENOVANJA, Članak 8. Clanak 8 / stavak 1 Udruge stalnih sudskih tumaca nisu potrebne za predavanje o pravnom ustrojstvu RH jer kandidat to priprema sam. Ono sto je kandidatu potrebno je dio u vezi poslovanja i rada tumaca i to je najbitnije. Kandidati trebaju tocno znati kako i sto sve treba sadrzavati ovjereni prijevod, a to bi trebalo propisati Ministarstvo pravosuda/odnosno odjel za sudske tumace, a ne da u tom pogledu udruge nisu usaglasene. Jezicni dio obuke je izmisljotina u programu obuke. Kandidat ne treba jezicnu obuku. Ono sto kandidat treba je da odradi prijevod s jednog jezika na drugi i obrnuto, ima mentora koji ce ga uputiti kako dokument treba izgledati sukladno Pravilniku. Udruga koja ne obavlja mentorstvo, vec trazi da si kandidat sam nade sudskog tumaca za mentorstvo, treba biti prijavljena Ministarstvu pravosuda. Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
8 Snježana Pavleković POSTUPAK IMENOVANJA, Članak 4. Clanak 4 / stavak 2 Kandidat za stalnog sudskog tumaca koji je diplomirani pravnik ili magistar prava ne podlijeze provjeri znanja iz pravnog nazivlja. To je logicno, takav kandidat podlijeze provjeri jezika. Potpuno nepotrebno i nelogicno u recenici : te vec imenovani stalni sudski tumac ?! Clanak 4 / stavak 3 Nepotrebno ! Strukovne udruge sudskih tumaca potpuno su nepotrebne u slucaju da kandidat nije zadovoljio u provjeri znanja o ustrojstvu sudbene vlasti i drzavne uprave te poznavanju pravnog nazivlja na Zupanijskom sudu. Udruge niti ne pripremaju za to. Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
9 Snježana Pavleković POSTUPAK IMENOVANJA, Članak 3. Clanak 3 / stavak 4 Potpuno nejasan i nedefiniran. Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
10 Snježana Pavleković UVJETI ZA OBAVLJANJE POSLOVA STALNIH SUDSKIH TUMAČA, Članak 2. Clanak 2 / tocka 3 Kakvi su to i koji preddiplomski sveucilisni studij, integrirani preddiplomski studij i specijalisticki diplomski strucni studij ? Je li konzultiran ured ERIC/NARIC u Agenciji za znanost i visoko obrazovanje u vezi kompetencija navedenih visokoskolskih kvalifikacija ? Taj clanak se kosi sa clankom 3 / stavak 2 ! Clanak 2 / tocka 5, tocka 6 Nepotrebno. Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
11 RANKO GAVRILOVIĆ 2. Pravo na nagradu za rad, Članak 32. Slažem se sa prijedlogom izmjene teksta kojega je predložilo Društvo sudskih tumača i prevoditelja. U tom smislu predlažem izmjenu teksta točke (1), kako slijedi: "(1) Za prevođenje izgovorenog teksta s hrvatskog na strani jezik i obratno, kao i s jednog stranog jezika na drugi, stalnom sudskom tumaču pripada nagrada u iznosu od: - 450,00 kuna bruto bez PDV-a za svaki započeti sat - 300,00 kuna bruto bez PDV-a za pristup na angažman u mjestu prebivališta ili do 50 km u jednom smjeru, - 400,00 kuna bruto bez PDV-a za pristup na angažman u mjestu udaljenom više od 50 km u jednom smjeru, - 300,00 kuna bruto bez PDV-a za pripremu za usmeno prevođenje. U svrhu pripreme za usmeno prevođenje sud je dužan sudskom tumaču omogućiti uvid u spis. Obrazloženje: U prevoditeljskom procesu, priprema za prevođenje bitan je preduvjet za kvalitetan prijevod, a time i za uspjeh tumačenja te za ekonomično vođenje postupka. Usmeno prevođenje sudskog tumača iznimno je zahtjevno, a okruženje vrlo specifično (često i rizično prilikom izlazaka na teren s policijom i slično). Često je usmeno prevođenje u sudnici kombinacija konsekutivnog, simultanog i šaptanog prevođenja, što sve zahtijeva iznimnu vještinu. Sudovi imaju sve više problema s angažiranjem stalnih sudskih tumača za usmeno prevođenje jer se sve manje ljudi želi baviti tim teškim poslom koji nije dovoljno nagrađen. Nerijetko se događa da sudski tumači koji naprave pisane prijevode za sudove izbjegavaju izlazak na usmeno prevođenje, pa su tako oni koji izlaze na ročišta u još težoj situaciji, jer nisu imali mogućnost upoznati se s predmetom. Bilo bi dobro da se sudovima izda naputak da prilikom angažmana sudskih tumača za pisano prevođenje traže njihovu suglasnost za angažman i za usmeno prevođenje. Time bi se omogućila puno kvalitetnija priprema tumača za usmeno prevođenje. Ovdje također treba naglasiti i to da su cijene za "obično" komercijalno usmeno prevođenje kudikamo više, te je neophodno potrebno usklađenje cijena usmenog prevođenja stalnih sudskih tumača. Također predlažem, sukladno Zakonu o radu, novu točku 3. ovog članka koji glasi: „(3) Za rad noću, rad blagdanom i vikendom stalni sudski tumač ima pravo na povećanu naknadu iz točke 1. uvećanu za 100%“. Ranko Gavrilović, sudski vještak, stručni prevoditelj za engleski jezik, član HDSViP, član DSTiP Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
12 USST - UDRUGA STALNIH SUDSKIH TUMAČA SLUŽBENA ISKAZNICA, Članak 36. Predlažemo izmjenu i dopunu čl. 36. st (7) Sadržaj teksta na službenoj iskaznici uz hrvatski jezik, može se izraditi i na engleskom i francuskom jeziku. Time st. (7) ovoga čl. postaje st. (8). Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
13 USST - UDRUGA STALNIH SUDSKIH TUMAČA DUŽNOSTI STALNIH SUDSKIH TUMAČA, Članak 19. Slažemo se s prijedlogom HSUST-a da je Dnevnik prijevoda i ovjera nužan te da se naziv knjige izmijeni u ˝Dnevnik ovjerenih prijevoda i tumačenja". Smatramo da stalni sudski tumač mora u jednoj knjizi voditi evidenciju o pružanju usluga kako u pisanom, tako i u usmenom obliku, a sve u cilju cjelovitog i transparentnog uvida u obavljanje poslova stalnoga sudskog tumača. U protivnom se nameće pitanje: na koji način tumač vodi evidenciju o usmenom prevođenju, odnosno tumačenju? Podržavamo prijedlog iz nacrta Pravilnika da u potrebnim podacima svakako ostane broj osobne iskaznice podnositelja isprave. Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
14 Sandra Burgsteiner POPISI STALNIH SUDSKIH TUMAČA, Članak 43. Točka 2.: A što je s C2 kao dokazom o znanju materinjeg jezika? Ako to trebaju imati hrvatski državljani koji nisu završili jezični studij, trebaju i strani. Inače imamo različite kriterije. Sandra Burgsteiner, član radne skupine za izmjenu Pravilnika Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
15 Sandra Burgsteiner 2. Pravo na nagradu za rad, Članak 32. Slažem se s DRUŠTVOM SUDSKIH TUMAČA I PREVODITELJA i kolegama: Predlažemo dodati točku (3), sukladno odredbama zakona o radu: "(3) Za rad noću, blagdanom i vikendom stalni sudski tumač ima pravo na povećanu nagradu u iznosu od 100%." Sandra Burgsteiner, član radne skupine za izmjenu Pravilnika Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
16 Sandra Burgsteiner PRAVA STALNIH SUDSKIH TUMAČA, 2. Pravo na nagradu za rad Slažem se se prijedlogom Društva sudskih tumača i prevoditelja koji je usuglašen na radnoj skupini Zajednice za prevoditeljstvo u HGK-u. Predlažemo izmjene točke (4), kako slijedi: Visina nagrade za rad stalnog sudskog tumača iznosi: 1. Za prijevod sa stranog jezika na hrvatski jezik, za svaki redak 5,00 kuna bruto bez PDV-a; 2. Za prijevod s hrvatskog jezika na strani jezik, za svaki redak 6,50 kuna bruto bez PDV-a; 3. Za prijevod s jednog stranog jezika na drugi strani jezik, za svaki redak 7,50 kuna bruto bez PDV-a; 4. Za prijevod znanstvenih, stručnih i tekstova s posebnim pismom (arapski, kineski, japanski i sl.) zaračunava se 50 % više na cijene navedene u tč. 1., 2. i 3. po retku bez PDV-a; 5. Za hitan prijevod obračunava se 50 % na cijenu obavljenog prijevoda; 6. Za pregled (redakturu/lekturu) gotovog prijevoda obračunava se 50 % na osnovnu cijenu prijevoda; 7. Za ovjeru teksta obračunava se 30 % na cijenu obavljenog prijevoda. Sandra Burgsteiner, član radne skupine za izmjene Pravilnika o stalnim sudskim tumačima Zajednice za prevoditeljstvo u HGK-u Primljeno na znanje Prijedlozi se primaju na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
17 KATJA ANIĆ 2. Pravo na nagradu za rad, Članak 31. U stavak 3. dodati pojašnjenje koliko točno slovnih mjesta ima normirana kartica jer vrlo često redak ima više od 50 slovnih mjesta i na sudovima broje isključivo retke bez obzira na to imaju li 50 ili 120 znakova u pojedinom retku i na taj se način zakida prevoditelj. (2) Nagrade za pisane prijevode obračunavaju se po normiranom retku od 50 slovnih mjesta. (3) Najmanja obračunska jedinica je jedna normirana kartica s 30 redaka. "JEDNA NORMIRANA KARTICA IMA STOGA 1.500 SLOVNIH MJESTA (redak od 50 slovnih mjesta x 30 redaka)." U obračun retka ulazi svaki otkucani znak (slovo, interpunkcija, formula, znakovlje) s razmacima. Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
18 Sandra Burgsteiner DUŽNOSTI STALNIH SUDSKIH TUMAČA, Članak 25. Slažem se s komentarom Društva sudskih tumača i prevoditelja : Sudski tumač ne mora uvijek biti u mogućnosti prihvatiti angažman od strane suda ili bilo kojeg drugog klijenta. Razlozi mogu biti različiti: opterećenost drugim angažmanima, spriječenost bilo koje vrste (poslovno putovanje, bolest i sl.) Stoga predlažemo da se doda "opravdani razlog" neprihvaćanja angažmana. Druga mogućnost je brisanje točke 1. Sandra Burgsteiner, član radne skupine za izmjene Pravilnika o stalnim sudskim tumačima Zajednice za prevoditeljstvo u HGK-u Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
19 KATJA ANIĆ 2. Pravo na nagradu za rad, Članak 31. definirati što je "hitan prijevod" iz stavka 5. - prijevod unutar 24 sata, 48 sati? Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
20 KATJA ANIĆ PRAVILNIK O STALNIM SUDSKIM TUMAČIMA, Obrazac broj 1JEDNOOBRAZNI IZGLED PISANOG PRIJEVODA STALNOG SUDSKOG TUMAČA Slažem se se prijedlogom Društva sudskih tumača i prevoditelja Zagreb koji je usuglašen na radnoj skupini Zajednice za prevoditeljstvo. Predlažemo izmjenu obrasca sukladno zahtjevima za izmjenama članka 20, tč. (4), tako da su sve stranice prijevoda jednoobraznog izgleda, tj. da u zaglavju sadržavaju sljedeće: Ovjereni prijevod s(a) ...................jezika br.: xx/2019. Str. prijevoda: 1 od X Datum ovjere: DD.MM.GGGG. Broj ukupno uvezanih listova: xy Primljeno na znanje Prima se na znanje.
21 KATJA ANIĆ UVJETI ZA OBAVLJANJE POSLOVA STALNIH SUDSKIH TUMAČA, Članak 2. da potpuno vlada hrvatskim jezikom i stranim jezikom za koji traži imenovanje (razina C2 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike, kako za hrvatski tako i za strani jezik ) tj. Uvesti polaganje testa poznavanja hrvatskog jezika (C2) kao uvjet za imenovanje sudskim tumačem. Od prethodne odredbe o vladanju hrvatskim jezikom izuzimaju se osobe sa sveučilišnim diplomskim jezičnim studijem završenim u Republici Hrvatskoj i osobe sa sveučilišnim diplomskim studijem hrvatskog jezika završenim izvan Republike Hrvatske. Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
22 Sandra Burgsteiner DUŽNOSTI STALNIH SUDSKIH TUMAČA, Članak 20. Izbaciti točku 4. jer je naslovna stranica nepotrebna, nema nikakvu dodanu vrijednost, a ekološki stvara dodatni balast. Praksa drugih zemalja također pokazuje suvišnost naslovne stranice. Sandra Burgsteiner, član radne skupine za izmjene Pravilnika o stalnim sudskim tumačima Zajednice za prevoditeljstvo u HGK-u Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
23 Sandra Burgsteiner DUŽNOSTI STALNIH SUDSKIH TUMAČA, Članak 20. Slažem se se prijedlogom Društva sudskih tumača i prevoditelja koji je usuglašen na radnoj skupini Zajednice za prevoditeljstvo u HGK-u: "(4) Sve stranice pisanih prijevoda jednoobraznog su izgleda, prema obrascu broj 1 koji je sastavni dio ovog Pravilnika. U zaglavlju svake stranice prijevoda prijevoda navodi se sljedeći tekst (na jeziku na koji je isprava prevedena): - tekst „Ovjereni prijevod s ... jezika“ - broj ovjere iz dnevnika - datum - broj stranice i ukupni broj stranica prijevoda (primjer: 1 od 4, 2 od 4,...) - ukupni broj uvezanih listova (prijevoda i izvornika) Obrazloženje: Izmjene se traže zbog toga što bi trebalo izbaciti naslovnu stranicu (nepotrebno trošenje papira), naslov je ionako naveden na početku prijevoda. Predloženo zaglavlje svake stranice sada bi trebalo sadržavati dva retka sa svim relevantnim informacijama. Sandra Burgsteiner, član radne skupine za izmjene Pravilnika o stalnim sudskim tumačima Zajednice za prevoditeljstvo u HGK-u Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
24 RANKO GAVRILOVIĆ 1. Pravo na naknadu troškova, Članak 29. Slažem se sa prijedlogom Društva sudskih tumača i prevoditelja glede reguliranja korištenja osobnih vozila, te predlažem izmjenu teksta točke (1), kako slijedi: "(1) Pravo na naknadu putnih troškova stalnom sudskom tumaču obuhvaća naknadu za prijevoz sredstvima javnog prometa odnosno najekonomičnijim prometnim sredstvom, uključujući i osobno vozilo." Obrazloženje: Upotreba osobnog automobila je često vremenski i financijski jedino ekonomično rješenje. To se osobito odnosi na kolege koji prevode rijetke jezike te zbog angažmana moraju daleko putovati. Iako imaju na raspolaganju javni prijevoz, on često nije dostupan u vrijeme koje im odgovara za prevoditeljski angažman (npr. vlak kreće u 4 sata ujutro, put traje sat vremena, a ročište je zakazano tek u 12 sati, a povratak vlakom je npr. u 20 sati). Ranko Gavrilović, sudski vještak, stručni prevoditelj za engleski jezik Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
25 KATJA ANIĆ POTPIS I PEČAT, Članak 34. u stavak 1. dodati na kraju "stavlja svoj pečat odnosno prijevod potpisuje kvalificiranim elektroničkim potpisom I ELEKTRONIČKIM PEČATOM". svakako omogućiti tumačima koji to žele izradu elektroničkog pečata i potpisa koji će biti valjani i priznati kao i vlastoručni potpis i pečat stavljen "fizički". Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
26 RANKO GAVRILOVIĆ POSTUPAK IMENOVANJA, Članak 13. Slažem se sa prijedlogom Društva sudskih tumača i prevoditelja u vezi stalnog stručnog usavršavanja sudskih tumača, što je sukladno odredbama Direktive 20101/64/EU od 20.10.2010 temeljem koje države članice su dužne osigurati primjerenu kakvoću tumačenja i prevođenja. To nije moguće osigurati samo početnom stručnom obukom, već stalnim stručnim usavršavanjem Ovakvo rješenje uspješno se već primjenjuje kod sudskih vještaka i procjenitelja i regulirano je odgovarajućim Pravilnikom o stalnim sudskim vještacima i procjeniteljima. U tom smislu predlažem novu točku 3 koja glasi: nadopunu teksta točke (3) kako slijedi: "Tijekom mandata stalni sudski tumač dužan je stručno se usavršavati, odnosno pohađati najmanje četiri stručna seminara (radionice, predavanja, tečaja, programa stručnog usavršavanja i slično), u minimalnom ukupnom trajanju od 16 sati, što se dokazuje odgovarajućim potvrdama." Također predlažem izmjenu dosadašnje točke 3., koja postaje točka 4, kako slijedi: Uz zahtjev za ponovno imenovanje dostavlja se popis izvršenih prijevoda, uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak, potvrda o zaposlenju ili o zdravstvenoj sposobnosti, te potvrde o stručnim usavršavanjima tijekom prethodnog mandata iz točke (1)." Dosadašnje točke 4,5,6 i 7 postaju točke 5, 6, 7 i 8. Ranko Gavrilović, član HDSViP, član DSTiP Primljeno na znanje Prijedlozi se primaju na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
27 Sandra Burgsteiner DUŽNOSTI STALNIH SUDSKIH TUMAČA, Članak 19. Podržavam mogućnost da se Dnevnik vodi u elektroničkom obliku te prijedlog kolege Kujundžića da bi tada trebalo uskladiti stavak 3.: - budući da podnositelj isprave ne može u elektroničkom obliku potvrditi da je prijevod obavljen, trebalo bi navesti da se potvrdom može smatrati npr. izdani odn. plaćeni račun ili sl. Sandra Burgsteiner, član radne skupine za izmjene Pravilnika o stalnim sudskim tumačima Zajednice za prevoditeljstvo u HGK-u Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
28 KATJA ANIĆ POSTUPAK IMENOVANJA, Članak 14. Slažem se s prijedlogom da se članak 14. dopuni uvjetom "ako je osoba s podnošenjem zahtjeva za reimenovanje zakasnila najviše 6 mjeseci". Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
29 Sandra Burgsteiner POSTUPAK IMENOVANJA, Članak 13. Promijeniti točku jedan ...stalni sudski tumač može biti ponovno imenovan na vrijeme od pet godina. Ovime smanjujemo administraciju i troškove tumača koji nastaju kod ponovnog imenovanja. Sandra Burgsteiner, član radne skupine za izmjene Pravilnika o stalnim sudskim tumačima Zajednice za prevoditeljstvo u HGK-u Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
30 KATJA ANIĆ POSTUPAK IMENOVANJA, Članak 13. Slažem se s prijedlogom Društva sudskih tumača i prevoditelja da se kao stavak 3. doda tekst: "Tijekom mandata stalni sudski tumač dužan je stručno se usavršavati, odnosno pohađati najmanje četiri stručna seminara (radionice, predavanja, tečaja, programa stručnog usavršavanja i slično), u minimalnom ukupnom trajanju od 16 sati, što se dokazuje odgovarajućim potvrdama." Mislim da je stručno usavršavanje potrebno iz mnogo razumljivih razloga. Samo jedan od njih su npr. promjene u zakonodavstvu te ponekad i promjene u terminologiji. Ima ih naravno i u drugim stručnim područjima u kojima sudski tumači moraju prevoditi (bilance, građevinska dokumentacija za tendere...) te bi trebali poznavati važeće propise. Trebalo bi dobro definirati što se može smatrati stručnim usavršavanjem i tada ne bi postojala prepreka da to budu predavanja, seminari, radionice i sl. koje se bave stručnim temama od interesa za sudskog tumača (jezični sadržaji, pravo, ekonomija, građevina...) u organizaciji raznih ustanova, fakulteta, društava, udruga, tvrtki i sl. Stručno usavršavanje je standard u mnogim strukama i mislim da ne postoji niti jedan razlog da se ne uvede i za sudske tumače. To bi svakako pridonijelo profesionalizaciji struke i poboljšanju kvalitete prijevoda. Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
31 KATJA ANIĆ 2. Pravo na nagradu za rad, Članak 31. Slažem se s prijedlogom Sudskih tumača i prevoditelja: Dodati novu (staru) točku - za ovjeru teksta obračunava se 30% na cijenu obavljenog prijevoda. Dodati novu točku - nagrada za rad noću, vikendom, blagdanom i praznikom uvećava se za 50%. Definirati pojam hitnog prijevoda iz točke 5. Primljeno na znanje Prijedlozi se primaju na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
32 RANKO GAVRILOVIĆ POSTUPAK IMENOVANJA, Članak 12. Predlažem dopunu stavkom 4., kako slijedi: Bez obzira na odredbe iz st. 1 i 2 ovog članka, imenovani sudski tumač na području jednog nadležnog suda ima pravo obavljati poslove sudskog tumača na području cijele Republike Hrvatske. Obrazloženje:Zbog razlilčitog tumačenja sudova, potrebno je precizno definirati djelokrug rada sudskog tumača, odnosno ne vezivati ga striktno na područje županijskog suda gdje je isti imenovan. Ovo tim više što postoje sudski tumači za rijetke jezike koji mogu biti pozivani na obavljanje poslova sudskog tumača i na područje drugog, osim njihovog domicilnog suda imenovanja.. Ovaj prijedlog je sukladan usuglašenom prijedlog Radne skupine Društva sudskih tumača i prevoditelja. Ranko Gavrilović, Član HDSViP, Član DSTiP Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
33 Sandra Burgsteiner POSTUPAK IMENOVANJA, Članak 13. Ne slažem se s prijedlogom tvrtke Signum jezici d.o.o da se kao uvjet za svaki novi mandat uvede polaganje C2 za sve jezike koji nisu tumačevi materinski jezici jer se navodno radi o održavanju znanja jezika. C2 se stječe doživotno, upravo kao i diploma studija. Nećemo valjda polagati nešto što smo već položili. Ovdje se govori o modelima daljnjeg usavršavanja, a ne o polaganju nečega što je već položeno. To ne postoji niti za jednu struku. Također se ne slažem s njihovim prijedlogom o potrebnoj količini prijevoda za ponovno imenovanje. Kvantiteta ne znači kvalitetu, često baš suprotno. Sandra Burgsteiner, član radne skupine za izmjene Pravilnika o stalnim sudskim tumačima Zajednice za prevoditeljstvo u HGK-u Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
34 Sandra Burgsteiner POSTUPAK IMENOVANJA, Članak 13. Maknuti iz točke 3. potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti jer je nejasna i nepotrebna. Također maknuti uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak jer to u doba digitalizacije sudovi sami trebaju provjeriti. Sandra Burgsteiner, član radne skupine za izmjene Pravilnika o stalnim sudskim tumačima Zajednice za prevoditeljstvo u HGK-u Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
35 KATJA ANIĆ POSTUPAK IMENOVANJA, Članak 10. s obzirom na to da je dugoročni cilj digitalizacija javne uprave, omogućiti i izdavanje rješenja o imenovanju u digitalnom obliku Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
36 KATJA ANIĆ POSTUPAK IMENOVANJA, Članak 10. Podržavam prijedlog Društva sudskih tumača i prevoditelja da se u točku 3. doda: "Stalni sudski tumač u svojem djelovanju nije teritorijalno ograničen na područje nadležnosti suda koji ga je imenovao." ili "Stalni sudski tumač imenuje se na vrijeme od četiri godine i može obavljati usluge stalnoga sudskog tumača na području Republike Hrvatske neovisno o nadležnosti suda koji ga je imenovao." Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
37 Sandra Burgsteiner POSTUPAK IMENOVANJA, Članak 10. Podržavam prijedlog Društva sudskih tumača i prevoditelja da se u točku 3. doda: "Stalni sudski tumač u svojem djelovanju nije teritorijalno ograničen na područje nadležnosti suda koji ga je imenovao." Sandra Burgsteiner, član radne skupine za izmjene Pravilnika o stalnim sudskim tumačima Zajednice za prevoditeljstvo u HGK-u Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
38 KATJA ANIĆ UVJETI ZA OBAVLJANJE POSLOVA STALNIH SUDSKIH TUMAČA, Članak 2. Slažem se se prijedlogom Društva sudskih tumača i prevoditelja koji je usuglašen na radnoj skupini Zajednice za prevoditeljstvo u HGK-u. U tekst članka predlažem dodati sljedeće: "7. da ima najmanje 5 godina dokazanog iskustva u prevođenju" Obrazloženje: Kako bi se izbjeglo da se sudskim tumačima imenuju osobe koje uopće nemaju nikakvog prevoditeljskog iskustva ili ga imaju vrlo malo. Ovo je osobito bitno ako se radi o kolegama koji nisu završili jezične studije. Osoba koja je tek izašla s fakulteta treba skupiti iskustvo i po mogućnosti specijalizaciju za određeno područje kako bi se mogla profesionalno i kvalitetno baviti tumačenjem. U točku 3. potrebno je dodati: "Od prethodne odredbe o vladanju hrvatskim jezikom izuzimaju se osobe sa sveučilišnim diplomskim jezičnim studijem završenim u Republici Hrvatskoj i osobe sa sveučilišnim diplomskim studijem hrvatskog jezika završenim izvan Republike Hrvatske." Obrazloženje: U sklopu jezičnih studija stranih jezika u Hrvatskoj polažu se i kolegiji iz hrvatskog jezika, no osobe koje nisu završile sveučilišni jezični studij, već bilo koji drugi studij, moraju dokazati svoje poznavanje hrvatskog jezika svjedodžbom C2. Nažalost, nepismenost vlada i među kolegama prevoditeljima koji su svakodnevno u kontaktu s jezikom, a svejedno često nisu svjesni svog neznanja. Tako da je situacija s kolegama koji su završili nejezični fakultet još kritičnija. Zapravo, starije generacije posljednji su put hrvatski zaista učile u srednjoj školi i ako ne postoji svijest o trajnom usavršavanju i praćenja trendova (da, i u jeziku) može se lako dogoditi da osoba ostane na onoj nekoj svojoj osnovnoškolskoj razini. Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
39 Sandra Burgsteiner POSTUPAK IMENOVANJA, Članak 3. Pojasniti točku 3. Ako hrvatski državljani s diplomom studija koji nije jezični trebaju polagati C2 kao dokaz poznavanja materinjeg jezika, isti kriteriji trebaju biti i za sudske tumače koji dolaze iz EU, a rade na području RH. Dakle, ako je osoba iz npr. Njemačke završila studij u Njemačkoj koji nije jezični, također treba polagati C2 za njemački jezik, ukoliko ima namjeru raditi u RH kao sudski tumač za njemački jezik. Ne možemo imati različite kriterije za naše i strane državljane jer je to diskriminacija. Sandra Burgsteiner, član radne skupine za izmjene Pravilnika o stalnim sudskim tumačima Zajednice za prevoditeljstvo u HGK-u Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
40 KATJA ANIĆ PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 48. Ministar ili Ministarstvo pravosuđa bi trebali definirati rok koji sudac ima za izdavanje rješenja o nagradi nakon što je prijevod predan na sud. Naime vrlo često suci zaborave napisati rješenje o nagradi za isplatu tumaču, a kako isplata tumaču ide po rješenju o nagradi (a ne računu, računovodstvo na sudovima ne može ništa bez rješenja o nagradi), vrlo se često desi da tumač izda račun, sudac zaboravi napisati rješenje o nagradi i tako se isplata tumaču otegne na nekoliko mjesci, a i godina ako predmet završi na višem stupnju, a račun ostane u spisu bez da je prethodno sudac napisao rješenje o nagradi. Suce se mora obvezati da po predanom ovjerenom prijevodu u roku od 7 dana napišu rješenje o nagradi. Predlažem da se u pravilnik doda: Ako je naručitelj ovjerenog prijevoda jedan od sudova u RH, sudac je dužan u roku od 7 (sedam) dana od dana primitka računa izdati tumaču rješenje o nagradi te isto poslati tumaču i računovodstvu suda na naplatu. Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
41 RANKO GAVRILOVIĆ UVJETI ZA OBAVLJANJE POSLOVA STALNIH SUDSKIH TUMAČA, Članak 2. Slažem se se prijedlogom Društva sudskih tumača i prevoditelja Zagreb koji je usuglašen na radnoj skupini Zajednice za prevoditeljstvo. U tekst članka predlažemo dodati sljedeće: "7. da ima najmanje 5 godina dokazanog iskustva u prevođenju" Obrazloženje: Kako bi se izbjeglo da se sudskim tumačima imenuju osobe koje uopće nemaju nikakvog prevoditeljskog iskustva ili ga imaju vrlo malo. Ovo je osobito bitno ako se radi o kolegama koji nisu završili jezične studije. U točku 3. potrebno je dodati: "Od prethodne odredbe o vladanju hrvatskim jezikom izuzimaju se osobe sa sveučilišnim diplomskim jezičnim studijem završenim u Republici Hrvatskoj i osobe sa sveučilišnim diplomskim studijem hrvatskog jezika završenim izvan Republike Hrvatske." Obrazloženje: U sklopu jezičnih studija stranih jezika u Hrvatskoj polažu se i kolegiji iz hrvatskog jezika, no osobe koje nisu završile sveučilišni jezični studij, već bilo koji drugi studij, moraju dokazati svoje poznavanje hrvatskog jezika svjedodžbom C2 Ranko Gavrilović, član HDSViP, član DSTiP Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
42 Sandra Burgsteiner UVJETI ZA OBAVLJANJE POSLOVA STALNIH SUDSKIH TUMAČA, Članak 2. Pojasniti točku 3. ili navesti iste kriterije i za sudske tumače koji dolaze iz EU, a rade na području RH. Dakle, ako je osoba iz npr. Njemačke završila studij u Njemačkoj koji nije jezični, također treba polagati C2 za njemački jezik, ukoliko ima namjeru raditi u RH kao sudski tumač za njemački jezik. Ne možemo imati različite kriterije za naše i strane državljane jer je to diskriminacija. Također maknuti točku 5. o zdravstvenoj sposobnosti jer je nejasna i nepotrebna. Sandra Burgsteiner, član radne skupine za izmjene Pravilnika o stalnim sudskim tumačima Zajednice za prevoditeljstvo u HGK-u Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
43 KATJA ANIĆ DUŽNOSTI STALNIH SUDSKIH TUMAČA, Članak 19. Vođenje evidencije iz stavka 1. u elektroničkom obliku je apsolutno neophodno pogotovo kada se okrećemo digitalizaciji javne uprave i dokumenata općenito. Slažem se s prijedlogom da se izbaci potpis podnositelja isprave i navođenje broja osobne iskaznice. To je neizvedivo pogotovo kada su naručitelji sudovi, državna odvjetništva i slično jer je podnositelj sudac/zapisničar i sl., a dokumenti se odnose na druge osobe pa nije jasno čiji bi se podaci upisivali u tim slučajevima. Prijevodi se nekada zaprime i poštom i predaju u pisarnice ili šalju poštom pa je potpise i podatke tj. brojeve osobnih iskaznica podnositelja (sudaca?) teško dobiti. Također i potvrda podnositelja da je prijevod obavljen, nepotrebna stavka i teško izvediva ako se šalje poštom, ostavlja u pisarnicama i slično. Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
44 KATJA ANIĆ PRAVILNIK O STALNIM SUDSKIM TUMAČIMA, Članak 1. Slažem se se prijedlogom Društva sudskih tumača i prevoditelja koji je usuglašen na radnoj skupini Zajednice za prevoditeljstvo u HGK-u. Tekstu ovog članka predlažemo dodati sljedeće: "Riječi i pojmovi korišteni u ovom Pravilniku koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod." Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
45 Ablativ d.o.o. DUŽNOSTI STALNIH SUDSKIH TUMAČA, Članak 19. Koja je svrha upisivanja adrese i broja osobne iskaznice donositelja isprave na prijevod? Zašto se tumače dovodi u situaciju da legitimiraju ljude, koji ponekad donose ispravu koja se i ne odnosi na njih nego na člana obitelji ili kolegu? Je li Ministarstvo uzelo u obzir kriterije iz Opće uredbe o zaštiti podatka pri propisivanju ovog zahtjeva? Kako tumač može opravdati da legitimira osobu, ako to nije zakonom propisano. Koliko dugo moramo čuvati te knjige? O tome bismo, između ostalog, morali osobu obavijestiti kad od nje tražimo osobne podatke (čl. 13. Opće uredbe). Ako podnositelju šaljemo prijevod poštom, jer mu usluga nije dostupna u mjestu prebivališta, ili je već otputovao u inozemstvo, on se ne može potpisati u našu knjigu. Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
46 Ablativ d.o.o. DUŽNOSTI STALNIH SUDSKIH TUMAČA, Članak 19. Iz formulacije stavaka 1. i 6. nije razumljivo: - je li prošivena knjiga obveza, a elektronička evidencija je samo opcija pored te obveze - ili je elektronička evidencija alternativa knjizi. Ako je intencija ovo prvo, onda je stavak 6. sasvim nepotreban, jer tko želi i bez toga može imati za svoje potrebe i elektroničku evidenciju, iako će se rijetko tko odlučiti raditi dvostruki administrativni posao. Ako je intencija ovo drugo, onda nedostaju uvjeti za elektroničku evidenciju koji bi bili ekvivalent uvjetima za prišivenu ovjerenu knjigu. Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
47 Ablativ d.o.o. POSTUPAK IMENOVANJA, Članak 9. Potrebno je izričito u prijelaznim odredbama navesti u kojem roku već imenovani sudski tumači moraju sklopiti ugovor o osiguranju od odgovornosti i dostaviti dokaz o tome nadležnom sudu. Rok za stupanje na snagu Pravilnika je prekratak. S druge strane, namjera je očito zaštititi korisnike usluga tumača, pa nije vjerojatno da je intencija da ova skupina tumača ne mora imati osiguranje sve do ponovnog imenovanja. Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
48 Ablativ d.o.o. POSTUPAK IMENOVANJA, Članak 14. Trebalo bi biti sasvim jasno da se ne provjeravaju ponovno uvjeti iz st. 2. i 3. točke 1. stavka 2. Pravilnika, a ne samo da nije potrebno ponovno polagati provjeru znanja iz poznavanja ustrojstva sudbene vlasti, državne uprave i pravnog nazivlja. Npr. moglo bi se propisati: "Ako se za stalnog sudskog tumača imenuje osoba koja je već bila imenovana za stalnog sudskog tumača, a nije podnijela zahtjev za ponovno imenovanje u roku iz članka 13. ovoga Pravilnika, u postupku imenovanja nije dužna ponovno dokazati ispunjenje uvjeta iz članka 2. stavka 1. točaka 2., 3. i 4., obaviti stručnu obuku niti dati prisegu." Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
49 Ablativ d.o.o. POSTUPAK IMENOVANJA, Članak 13. Trebalo bi biti sasvim jasno da se ne provjeravaju ponovno uvjeti iz st. 2. i 3. točke 1. stavka 2. Pravilnika, a ne samo da nije potrebno ponovno polagati provjeru znanja iz poznavanja ustrojstva sudbene vlasti, državne uprave i pravnog nazivlja. Npr. moglo bi se propisati: (4) Prije ponovnog imenovanja predsjednik nadležnog županijskog suda utvrđuje ispunjenost svih uvjeta iz članka 2. ovog Pravilnika, osim uvjeta iz stavka 1. toč. 2., 3. i 4. (7) Ponovno imenovani stalni sudski tumač nije dužan obaviti stručnu obuku niti dati prisegu. Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
50 Ablativ d.o.o. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 47. Potrebno je izričito u prijelaznim odredbama navesti u kojem roku već imenovani sudski tumači moraju sklopiti ugovor o osiguranju od odgovornosti i dostaviti dokaz o tome nadležnom sudu. Rok za stupanje na snagu Pravilnika je prekratak. S druge strane, namjera je očito zaštititi korisnike usluga tumača, pa nije vjerojatno da je intencija da ova skupina tumača ne mora imati osiguranje sve do ponovnog imenovanja. Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
51 Ablativ d.o.o. POSTUPAK IMENOVANJA, Članak 3. Predlažemo dopunu prve rečenice stavka 1.: „(1) Postupak za imenovanje stalnih sudskih tumača pokreće se zahtjevom koji se podnosi predsjedniku županijskog suda nadležnog prema mjestu prebivališta podnositelja zahtjeva ili prema mjestu u kojem će podnositelj zahtjeva obavljati poslove sudskog tumača.“ Sudski tumač koji ima prebivalište na području nekog drugog suda, ali radi u Zagrebu i u Zagrebu je suvlasnik firme za prevođenje, trebao bi imati pravo odabrati da želi biti imenovan na području zagrebačkog suda. U protivnom se događa apsurdna situacija da taj tumač radi u Zagrebu i ovjeri prijevod stranki iz Zagreba svojim pečatom na kojem je adresa iz mjesta prebivališta, koji ta stranka odnese na sud u Zagrebu radi izdavanja apostila, a sa suda je vrate jer ne mogu potvrditi da je prijevod ovjerio ovlašteni tumač, jer je to tumač s područja drugog suda. Nas smo samo dvije u uredu i ako sam ja na godišnjem odmoru, kolegica koja živi izvan Zagreba mora poslati stranku nekom drugom. Ionako je stavkom 2. članka 124. Zakona o sudovima propisano: „Imenovani stalni sudski tumači mogu pružati usluge prijevoda na području cijele Republike Hrvatske“. Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
52 Ablativ d.o.o. POSTUPAK IMENOVANJA, Članak 12. Predlažemo dopunu stavaka 1. i 2. tako da glase: "(1) Ako imenovani stalni sudski tumač promijeni prebivalište ili mjesto u kojem će obavljati poslove sudskog tumača, obratit će se predsjedniku suda koji ga je imenovao radi razrješenja i brisanja s njegovog popisa. (2) Predsjednik suda nadležnog prema novom prebivalištu ili mjestu obavljanja poslova sudskog tumača imenovat će stalnog sudskog tumača na njegov zahtjev za svoje područje i provesti upis stalnog sudskog tumača na odgovarajući popis." Sudski tumač koji ima prebivalište na području nekog drugog suda, ali radi u Zagrebu i u Zagrebu je suvlasnik firme za prevođenje, trebao bi imati pravo odabrati da želi biti imenovan na području zagrebačkog suda. U protivnom se događa apsurdna situacija da taj tumač radi u Zagrebu i ovjeri prijevod stranki iz Zagreba svojim pečatom na kojem je adresa iz mjesta prebivališta, koji ta stranka odnese na sud u Zagrebu radi izdavanja apostila, a sa suda je vrate jer ne mogu potvrditi da je prijevod ovjerio ovlašteni tumač, jer je to tumač s područja drugog suda. Nas smo samo dvije u uredu i ako sam ja na godišnjem odmoru, kolegica koja živi izvan Zagreba mora poslati stranku nekom drugom. Ionako je stavkom 2. članka 124. Zakona o sudovima propisano: „Imenovani stalni sudski tumači mogu pružati usluge prijevoda na području cijele Republike Hrvatske“. Primljeno na znanje Prijedlozi se primaju na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
53 USST - UDRUGA STALNIH SUDSKIH TUMAČA POSTUPAK IMENOVANJA, Članak 14. Predlažemo da se navede rok u kojemu se za ponovno imenovanje ne mora pristupiti provjeri znanja iz poznavanja ustrojstva sudbene vlasti, državne uprave i pravnog nazivlja, obaviti stručnu obuku ni dati prisegu. Čl. 14. isključuje članak 13. st. 2. Ako se dakle ne preda zahtjev za ponovno imenovanje po čl. 13 st. 2. 30 dana prije isteka roka, onda po čl. 14. zahtjev se može predati bilo kada jer ne propisuje obvezu provjere znanja, obuke niti prisege. U čl.42. navedeno je, da se neimenovani brišu s popisa, ali ne piše u kojem roku!? Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
54 USST - UDRUGA STALNIH SUDSKIH TUMAČA POSTUPAK IMENOVANJA, Članak 13. Predlažemo brisanje dijela teksta iz čl. 13 st. 3.'te potvrda o zaposlenju ili o zdravstvenoj sposobnosti'. Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
55 Lea Kovács SLUŽBENA ISKAZNICA, Članak 36. Članak 36. (3) Službena iskaznica izdaje se uz rješenje o imenovanju stalnim sudskim tumačem, na temelju zahtjeva za imenovanje, kojemu se prilaže i dvije fotografije veličine 28x32 mm. Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
56 Ablativ d.o.o. POSTUPAK IMENOVANJA, Članak 3. Predlažem dopunu u članku 3. kojom se utvrđuje kako se dokazuje znanje hrvatskog jezika: „Znanje hrvatskog jezika dokazuje se diplomom sveučilišnog diplomskog studija ili specijalističkog diplomskog stručnog studija završenog na hrvatskom jeziku ili svjedodžbom priznatog ispita o znanju jezika najviše razine C2 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru.“ U protivnom proizlazi da i hrvatski državljanin ili stranac koji je studij završio u Hrvatskoj na hrvatskom jeziku treba dostaviti potvrdu o položenom ispitu razine C2 za hrvatski jezik, a ne samo za strani jezik za koji traži imenovanje. A vjerojatno to nije bila intencija, nego da se provjera znanja hrvatskog jezika uvede za državljane drugih članica EU-a i država EGP-a. Nijemac će kao dokaz o znanju njemačkog priložiti diplomu njemačkog fakulteta (čl. 2. st. 1. toč. 3. u vezi s čl. 3. st. 4. Pravilnika), ali će morati priložiti potvrdu o položenom ispitu iz hrvatskog jezika razine C2. Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
57 Ablativ d.o.o. UVJETI ZA OBAVLJANJE POSLOVA STALNIH SUDSKIH TUMAČA, Članak 2. Predlažem da se briše točka 5. u stavku 1. Iz dikcije predložene toč. 5. može se zaključiti da poslovi sudskog tumača predstavljaju neku posebnu vrstu poslova za koje se traži udovoljavanje konkretnim zdravstvenim kriterijima koje će specijalist medicine rade provjeriti. No nije navedeno koji su to objektivni kriteriji povezani s poslovima stalnog sudskog tumača koji zahtijevaju provjeru zdravstvene sposobnosti, gdje će se propisati koji su to elementi sposobnosti koje bi trebalo provjeriti i koja je svrha ovog uvjeta ako se većina tumača toga može osloboditi dokazom o zaposlenju (čl. 3. st. 2. Pravilnika)? Kako su stotine sudskih tumača do sada mogle obavljati poslove sudskog tumača bez prethodnog zdravstvenog pregleda do sada, tako mogu i nadalje. Za čitav niz struka zdravstveni pregled nije potreban, a i za one za koje je potreban prilikom prvog zaposlenja ili upisa u odgovarajuću komoru, u pravilu ga više nije potrebno ponavljati. Odvjetnici ne obnavljaju ni upis niti moraju periodički obavljati zdravstvene preglede. Koji opravdani interes društva je Ministarstvo uzelo u obzir kad nameće osobama koje žele obavljati poslove sudskog tumača da svake 4 godine obavljaju zdravstveni pregled. Kome je to uopće namijenjen ovaj zahtjev ako ga ne moraju ispuniti oni koji su zaposleni, što proizlazi iz čl. 3. st. 2. Pravilnika: - u nekoj drugoj djelatnosti, za koju nisu uopće morali obaviti zdravstveni pregled, - već su zaposleni kod drugog poslodavca koji se bavi prevođenje, ali nisu još sudski tumač - otvore obrt za prevođenje ili osnuju d.o.o. za prevođenje i zaposle se u njemu. Proizlazi da samo osoba koja je privremeno nezaposlena ili se prevođenjem bavi u vlastitom obrtu ili d.o.o.-u, ali bez radnog odnosa, mora obaviti zdravstveni pregled. Zakonom o radu nije propisana obveza zdravstvenog pregleda. Zdravstveni pregled obvezan je samo ako ga se propiše posebnim propisom, kao što je slučaj kod pilota, profesionalnih vozača, osoba koje su u radu izložene većim fizičkim naporima ili rade na poslovima proizvodnje hrane i slično. Poslodavac radi utvrđivanja zdravstvene sposobnosti za obavljanje određenih poslova može uputiti radnika na liječnički pregled. No pritom mora uzeti u obzir: - generalna ograničenja iz Uredbe o zaštiti osobnih podataka, osobito u pogledu podatka o zdravlju kao osjetljivih podataka, i - posebna ograničenja iz Zakona o radu da smije tražiti samo podatke koji su nužno povezani s obavljanjem posla, pa ako za određeno radno mjesto pregled nije propisan kao obvezan, imao bi opravdanje da radnika uputi na pregled samo ako u obavljanju poslova uoči nedostatke koji mogu upućivati na zdravstvenu nesposobnost. Zakon o zaštiti na radu propisuje u čl. 36. st. 2.: „(2) Osobu s kojom namjerava sklopiti ugovor o radu za obavljanje poslova s posebnim uvjetima rada, poslodavac upućuje na pregled specijalistu medicine rada, uputnicom koja sadrži podatke o naravi ili vrsti poslova i drugim okolnostima od utjecaja na ocjenu njezine sposobnosti za obavljanje tih poslova i mogućeg utjecaja štetnosti s mjesta rada na zdravlje radnika.“ Propisivanje obveze zdravstvenog pregleda u slučajevima kad nema niti ozbiljnog opravdanja ni jasnih kriterija, može dovesti do diskriminacije i povrede ustavnih prava na jednakost svih pred zakonom i slobodu poduzetništva. Općenito ako se neka djelatnost regulira, samim time postavljaju se ograničenja pristupa toj struci, a ograničenja se smiju propisati samo zakonom, i to samo u skladu s načelom razmjernosti iz čl. 16. Ustava. Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
58 Lea Kovács PRAVILNIK O STALNIM SUDSKIM TUMAČIMA, Obrazac broj 3 (297 × 210 mm) U skladu s čl. 41. st. 2., potrebno je iz popisa iz stavka 1. ovog članka izbrisati stupac s OIB-om kao osobnim podatkom, a stupac "Adresa prebivališta" izmijeniti u "Adresa prebivališta ili boravišta" ako se ista izmjena unese u prethodne dijelove Pravilnika. Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
59 Lea Kovács POTPIS I PEČAT, Članak 34. Članak 34. (3) Tekst pečata sadrži: ime, prezime i mjesto obavljanja djelatnosti stalnoga sudskog tumača, naznaku „stalni sudski tumač“ i naznaku jezika za koji je imenovan. Tekst pečata je na hrvatskom jeziku i jeziku za koji je imenovan stalnim sudskim tumačem. Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
60 Mirela Dorotić POSTUPAK IMENOVANJA, Članak 13. U idealnom svijetu bi zaista prijedlog o količini prijevoda tijekom mandata bio izvjestan znak kvalitete, jer bi to značilo da se dosta radi i ima puno prakse, s druge strane - nameće li netko trgovačkim društvima koliko moraju napraviti prometa da bi mogli poslovati? Isto tako, pravilo se ne može jednako primijeniti na sve jezike, a i na tumače pojedince, ako izbacimo agencije iz ove konkurencije (a prema novom bi pravilniku i trebale biti isključene (one koje su d.o.o.) jer pravna osoba više neće biti 'imenovana' sudskim tumačem, kao i do sada), onda nekima zaista nije realno postići i taj mali broj od 5 usmenih i 50 pisanih prijevoda. Zapravo, ovaj uvjet nije niti zakonit. Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
61 Lea Kovács 2. Pravo na nagradu za rad, Članak 32. U članak 32. potrebno je unijeti standarde konferencijskog prevođenja, koji su u skladu s europskim standardima. To obuhvaća kriterije kao što su: - maksimalno trajanje simultanog prijevoda po prevoditelju iznosi 20 minuta, što znači da se u slučaju duljeg događaja mora osigurati istodobni angažman najmanje dva prevoditelja po kabini za jednu kombinaciju jezika (npr. hrvatski-engleski), pri čemu se prevoditelji izmjenjuju tijekom rada - vrijeme utrošeno na putovanje naplaćuje se po cijeni satnice, a putni troškovi se nadoknađuju, kao i smještaj i dnevnica - za dan proveden na putovanju prije dana angažmana, prevoditelju se zaračunava dio dnevne nagrade - u praksi se najmanja obračunska jedinica za konferencijski (usmeni) prijevod od 4 sata Stoga predlažem izmjenu članka donekle u skladu s navedenim standardima. Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
62 Lea Kovács 2. Pravo na nagradu za rad, Članak 32. Članak 32. (1) Za prevođenje izgovorenog teksta s hrvatskog jezika na strani jezik, sa stranog jezika na hrvatski jezik te s jednog stranog jezika na drugi strani jezik visina nagrade za rad stalnog sudskog tumača iznosi: - 450,00 kuna bruto bez PDV-a za svaki započeti sat - 300,00 kuna bruto bez PDV-a za pristup na angažman u mjestu prebivališta ili do 50 km u jednom smjeru, - 400,00 kuna bruto bez PDV-a za pristup na angažman u mjestu udaljenom više od 50 km u jednom smjeru, - 300,00 kuna bruto bez PDV-a za pripremu za usmeno prevođenje. U svrhu pripreme za usmeno prevođenje sud je dužan sudskom tumaču omogućiti uvid u spis. - za rad noću, vikendom i blagdanom nagrada se uvećava za 100% osnovne cijene prijevoda. (2) U vrijeme utrošeno za usmeno prevođenje, odnosno tumačenje uračunava se cjelokupno vrijeme provedeno od početka putovanja stalnoga sudskog tumača u mjesto gdje se obavlja prevođenje do povratka sudskog tumača u mjesto prebivališta ili boravišta. U slučaju da se tumačenje otkaže, stalnomu sudskom tumaču pripada naknada za 1 sat prevođenja te naknada za vrijeme provedeno na putu. (3) Ako posao konsekutivnog prijevoda traje dulje od 4 sata, naručitelj je dužan osigurati još jednoga sudskog tumača. Ako posao simultanog prijevoda traje dulje od 2 sata, naručitelj je dužan osigurati još jednoga sudskog tumača u prevodilačkoj kabini za dotični jezik. Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
63 DRUŠTVO SUDSKIH TUMAČA I PREVODITELJA 2. Pravo na nagradu za rad, Članak 32. Predlažemo dodati točku (3), sukladno odredbama zakona o radu: "(3) Za rad noću, blagdanom i vikendom stalni sudski tumač ima pravo na povećanu nagradu u iznosu od 100%." Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
64 DRUŠTVO SUDSKIH TUMAČA I PREVODITELJA DUŽNOSTI STALNIH SUDSKIH TUMAČA, Članak 25. Predlažemo da se tekst čl. 25, st. (1) dopuni kako slijedi: "(1) Stalnom sudskom tumaču koji ne poštuje sud ili stranke, bez opravdanog razloga ne preuzima dodijeljene predmete, ..." Obrazloženje: Sudski tumač ne mora uvijek biti u mogućnosti prihvatiti angažman od strane suda ili bilo kojeg drugog klijenta. Razlozi mogu biti različiti: opterećenost drugim angažmanima, spriječenost bilo koje vrste (poslovno putovanje, bolest i sl.) Stoga predlažemo da se doda "opravdani razlog" neprihvaćanja angažmana. Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
65 Lea Kovács 2. Pravo na nagradu za rad, Članak 31. Članak 31. (4) Normirana količina pisanog prijevoda iznosi 300 redaka dnevno, s time da se u vrijeme roka za predaju prijevoda ne uključuje dan dostave izvornika stalnom sudskom tumaču. Prijevod se smatra žurnim ako opseg izvornika u odnosu na zadani rok premašuje dnevnu normu ili ako je dotični prijevod neovisno o njegovu opsegu povjeren stalnomu sudskom tumaču kao prioritetan, pa mu je stalni sudski tumač dužan dati prednost u odnosu na ostale poslove. (5) Visina nagrade za rad stalnog sudskog tumača iznosi: 1. za prijevod sa stranog jezika na hrvatski jezik, za svaki redak 5,00 kuna bruto bez PDV-a 2. za prijevod s hrvatskog jezika na strani jezik, za svaki redak 6,50 kuna bruto bez PDV-a 3. za prijevod s jednoga stranog jezika na drugi strani jezik, za svaki redak 7,50 kuna bruto bez PDV-a 4. za prijevod znanstvenih, stručnih i tekstova s posebnim pismom (arapski, kineski, japanski i sl.) zaračunava se 50 % više na cijene navedene u tč. 1., 2. i 3. po retku bez PDV-a 5. za ovjeru pisanog prijevoda zaračunava se 30% na cijenu obavljenog prijevoda 6. za dodatni primjerak ovjerenog prijevoda zaračunava se 30% ukupne cijene prijevoda (cijena ovjere) 7. za reviziju ili pregled (redakturu/lekturu) gotovog prijevoda zaračunava se 50 % osnovne cijene prijevoda 8. za žuran prijevod obračunava se 50 % na cijenu obavljenog prijevoda 9. za rad noću, vikendom i blagdanom nagrada se uvećava za 100% osnovne cijene prijevoda. Primljeno na znanje Prijedlozi se primaju na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
66 Lea Kovács DUŽNOSTI STALNIH SUDSKIH TUMAČA, Članak 27. U članku 27. st. 3. valja ispraviti nejasnu zadnju rečenicu "...a još nije izradio tumače". Primljeno na znanje Prima se na znanje.
67 Lea Kovács DUŽNOSTI STALNIH SUDSKIH TUMAČA, Članak 25. Članak 25. (1) Stalnom sudskom tumaču koji ne poštuje sud ili stranke, koji bez pravovremeno dostavljena opravdana razloga ne preuzima dodijeljene mu predmete ili ne izvršava u roku povjerene mu poslove, kao i iz drugih ozbiljnih razloga može se privremeno uskratiti obavljanje poslova stalnog sudskog tumača na razdoblje od najmanje tri mjeseca, a najdulje godinu dana. Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
68 Lea Kovács DUŽNOSTI STALNIH SUDSKIH TUMAČA, Članak 21. Članak 21. Ako se ovim Pravilnikom želi svim sudskim tumačima propisati obveza izdavanja računa, to valja tako i navesti te sukladno s time dopuniti ovaj članak. Također valja omogućiti sudskim tumačima otvaranje paušalnog obrta (koje neke porezne ispostave ne provode) ili obrta kao drugu djelatnost kako bi svi sudski tumači bili u mogućnosti izdavati račune neovisno o opsegu njihova rada (osobito u slučaju rijetkih jezika). Ovakva bi odredba nužno dovela do opće revizije rada sudova koji, u sadašnjoj praksi, plaćaju nagradu sudskim tumačima bez izdavanja računa, na nekim drugim osnovama. Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
69 Lea Kovács DUŽNOSTI STALNIH SUDSKIH TUMAČA, Članak 21. Članak 21. ne obuhvaća sve moguće načine obavljanja djelatnosti sudskog tumača, pa predlažem izmjenu članka na način da je sudski tumač svoju djelatnost dužan obavljati na temelju ugovora s naručiteljem (za sudske tumače fizičke osobe) ili izdanog računa (za osobe prijavljene u RPO, samozaposlene u svom obrtu ili trgovačkom društvu). Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
70 Lea Kovács DUŽNOSTI STALNIH SUDSKIH TUMAČA, Članak 20. Članak 20. (5) Ispod potvrde navodi se mjesto i datum prijevoda te broj ovjere, koji odgovara rednom broju u Dnevniku prijevoda i ovjera, potpis i pečat stalnoga sudskog tumača. Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
71 Lea Kovács DUŽNOSTI STALNIH SUDSKIH TUMAČA, Članak 20. Članak 20. (4) Sve stranice pisanog prijevoda jednoobraznog su izgleda, prema obrascu broj 1 koji je sastavni dio ovog Pravilnika. U zaglavlju svake stranice prijevoda navodi se, na jeziku na koji je isprava prevedena, sljedeći tekst: - „Ovjereni prijevod s ... jezika“ - broj ovjere (koji odgovara broju ovjere iz dnevnika) - datum - broj stranice i ukupni broj stranica prijevoda (primjer: stranica 1 od 4, 2 od 4,...) - ukupni broj uvezanih listova (koji čine listovi prijevoda i izvornika) Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
72 Lea Kovács DUŽNOSTI STALNIH SUDSKIH TUMAČA, Članak 20. Članak 20. (3) Stranice prijevoda moraju biti označene rednim brojem. Na kraju teksta prijevoda isti se ovjerava potvrdom iz stavka 1. ovog članka, pečatom i potpisom stalnoga sudskog tumača. Iza ovjerenog prijevoda prilaže se izvornik, to jest isprava u izvornom obliku ili preslici, te tako uvezani listovi zajedno čine ukupan broj listova ovjerenog prijevoda. Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
73 Lea Kovács DUŽNOSTI STALNIH SUDSKIH TUMAČA, Članak 20. Predlažem brisanje riječi "arak" iz članka 20. st. 3., budući da se upotrebljava kao mjera količine teksta (autorski arak), te dovodi do zabune. Također predlažem precizniju formulaciju riječi "original" te definiciju pojma "izvornik" radi razjašnjavanja pojmova. Smatram da riječ "izvornik" ovdje valja definirati kao "izvorni tekst", bez obzira odnosi li se na izvornu ispravu ili njezinu presliku, Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
74 Lea Kovács DUŽNOSTI STALNIH SUDSKIH TUMAČA, Članak 20. Članak 20. (2) Potvrda se nalazi na kraju prijevoda isprave i mora biti na jeziku na koji je isprava prevedena. Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
75 Lea Kovács POSTUPAK RAZRJEŠENJA, Članak 15. Ako se u prethodnim dijelovima Pravilnika riječi "prebivalište" doda "ili boravište", potrebno je tu izmjenu provesti i ovdje u članku 15. st. 1. podstavak 2, na sljedeći način: – ako promijeni prebivalište ili boravište Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
76 Lea Kovács POSTUPAK IMENOVANJA, Članak 13. Predlažem da se iz članka 13. stavka 3. briše kriterij potvrde o zaposlenju ili zdravstvenoj sposobnosti, ili, ako potvrda o zdravstvenoj ili radnoj sposobnosti ostane u Pravilniku, izmijeni na sljedeći način: (3) Uz zahtjev za ponovno imenovanje dostavlja se popis izvršenih prijevoda, uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak te potvrda o zdravstvenoj sposobnosti. Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
77 Lea Kovács POSTUPAK IMENOVANJA, Članak 12. Članak 12. (1) Ako imenovani stalni sudski tumač promijeni prebivalište ili boravište, obratit će se predsjedniku suda koji ga je imenovao radi razrješenja i brisanja s njegovog popisa. (2) Predsjednik suda nadležnog prema novom prebivalištu ili boravištu imenovat će stalnoga sudskog tumača na njegov zahtjev za svoje područje i provesti upis stalnog sudskog tumača na odgovarajući popis. Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
78 Lea Kovács POSTUPAK IMENOVANJA, Članak 12. Ako se u članak 3. Pravilnika unese izmjena "prebivališta ili boravišta", tekst je ovog članka potrebno izmijeniti na isti način. Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
79 Lea Kovács POSTUPAK IMENOVANJA, Članak 10. Članak 10. stavak 3. (3) Stalni sudski tumač imenuje se na vrijeme od četiri godine i može obavljati usluge stalnoga sudskog tumača na području Republike Hrvatske neovisno o nadležnosti suda koji ga je imenovao. Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
80 Lea Kovács POSTUPAK IMENOVANJA, Članak 8. Članak 8. (1) Stručna obuka kandidata za stalnog sudskog tumača obavlja se prema programu koji donose strukovne udruge stalnih sudskih tumača. (2) Program stručne obuke iz stavka 1. ovog članka, kao jedinstven program obuke stalnih sudskih tumača, zajednički donose strukovne udruge sudskih tumača koje provode obuku. (3) Ministarstvo pravosuđa rješenjem odobrava jedinstveni program iz stavka 1. ovog članka, a posebnom odlukom odlučuje o cjelinama programa i visini troškova stručne obuke. (4) Nadzor nad provođenjem stručne obuke stalnih sudskih tumača u odgovarajućoj strukovnoj udruzi obavljaju Ministarstvo pravosuđa i nadležni županijski sud. Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
81 Lea Kovács POSTUPAK IMENOVANJA, Članak 8. Predlažem dopunu i izmjenu članka 8. u vezi s programom koji donose strukovne udruge. Program obuke mora biti usuglašen između udruga te pokrivati isti opseg znanja. Naime, trenutačno sudski tumači, obučeni u raznim udrugama, svoj posao obavljaju na različite načine, što je vidljivo i iz njihovih ovjerenih prijevoda. Općenito vlada velik nesrazmjer u pogledu znanja, informiranosti, načina izrade ovjerenih prijevoda, kao i primjene propisa Pravilnika o sudskim tumačima. Kako Pravilnik dosad nije propisao uniformirani, usuglašen program obuke, sudski tumači su nerijetko u međusobnoj raspravi u pogledu načina uvezivanja, pečatiranja i potpisivanja ovjerenih prijevoda, obračuna prijevoda, izrade dodatnih primjeraka, itd. Stoga predlažem Ministarstvu pravosuđa osnivanje radne skupine za izradu jedinstvenog plana i programa obuke stalnih sudskih tumača, što bi omogućilo svim tumačima dostatan opseg teorijskog i, osobito, praktičnog znanja potrebnog za obavljanje djelatnosti. Program bi trebao obuhvaćati i detaljna praktična znanja, odnosno, prijenos dobre prakse iskusnih tumača mentora / predavača, u svrhu što bolje edukacije novoimenovanih sudskih tumača. S obzirom na to da Pravilnik ne mora nužno sadržavati program obuke, potrebno je barem propisati obuku koja bi ujednačila rad sudskih tumača neovisno o udruzi u kojoj je pohađaju. Isto tako, potrebno je ujednačiti i cijene obuke. Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
82 Lea Kovács POSTUPAK IMENOVANJA, Članak 8. Predlažem da konačnu verziju Pravilnika o stalnim sudskim tumačima prije objavljivanja lektorira profesionalni i iskusni lektor hrvatskog jezika, što je, vjerujem, i plan Ministarstva pravosuđa. Primjerice, članak 8. stavak 1.: "... obavlja se prema programu kojeg (ispravno: koji) donose strukovne udruge stalnih sudskih tumača". Isto tako, ispravno je: "stalnoga sudskog tumača". Sudski tumači vještaci su za jezik, pa bi upravo stoga bilo neophodno da i Pravilnik bude izrađen po jezičnim standardima. Primljeno na znanje Prima se na znanje.
83 Lea Kovács POSTUPAK IMENOVANJA, Članak 3. Članak 3. stavak 4. u dijelu koji navodi pojam materinjeg (materinskog) jezika nije jasan i podložan je velikom spektru interpretacija. Naime, pojam materinskog jezika u sociolingvističkoj, dakle znanstvenoj literaturi definira se na pet načina, a ovdje nije jasno što taj pojam obuhvaća. Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
84 Lea Kovács POSTUPAK IMENOVANJA, Članak 3. Članak 3. stavak 2. u dijelu koji glasi: "Za ispunjavanje uvjeta iz članka 2. stavka 1. točke 5. ovog Pravilnika osoba koja je u radnom odnosu prilaže dokaz o radnom odnosu, a osoba koja nije u radnom odnosu prilaže dokaz o zdravstvenoj sposobnosti." diskriminiraju se kandidati za imenovanje stalnim sudskim tumačem koji nisu u radnom odnosu te se postojanje radnog odnosa izjednačava sa zdravstvenom sposobnošću, što u stvarnosti ne obuhvaća iste uvjete radne sposobnosti. Smatram da taj uvjet valja brisati iz popisa kriterija za imenovanje ili se propisati za sve kandidate podjednako. Međutim, kako sam izraz "zdravstvena sposobnost" nije jasan u svom značenju, valja ga ili precizirati ili brisati u potpunosti. Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
85 Lea Kovács PRAVILNIK O STALNIM SUDSKIM TUMAČIMA, Članak 1. Članak 1. Ovim Pravilnikom utvrđuju se uvjeti i postupak imenovanja stalnih sudskih tumača, njihova prava i dužnosti te visina nagrade i naknade troškova za njihov rad. Riječi i pojmovi korišteni u ovom Pravilniku koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod. Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
86 Lea Kovács PRAVILNIK O STALNIM SUDSKIM TUMAČIMA, Članak 1. Slažem se se prijedlogom Društva sudskih tumača i prevoditelja i radne skupine Zajednice za prevoditeljstvo u HGK-u, a koji se odnosi na opseg pojma navedenog u muškom rodu. Naime, Pravilnik se odnosi na stalne sudske tumače i tumačice, stoga bi valjalo dodati predloženu rečenicu ili, pak, u svim dijelovima Pravilnika dodati i riječ "tumačica" uz riječ "tumač". Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
87 Udruga sudskih tumača i prevoditelja SLUŽBENA ISKAZNICA, Članak 36. Slažemo se s uvođenjem iskaznica. Iskaznice su dobre iz više razloga, između ostalog one nam pomažu pri ulasku kad smo angažirani i za neke druge institucije, a ne samo sud, državno odvjetništvo ili policiju, već npr. i u zatvorima. Obično na porti moramo predočiti osobnu iskaznicu i rješenje, ali bi s iskaznicama bili lakše prepoznatljivi kao profesionalci koji su dio sustava; također, ponekad iskaznice pomažu i da uđemo na službena parkirališta, a za sudske tumače koji nisu iz Zagreba to je npr. dosta važno. Smatramo da će to doprinijeti općoj prepoznatljivosti sudskih tumača kao profesionalaca koji su dio sustava i koje kao takve treba u obzir i moraju imati isti tretman kao i druge profesionalne osobe u sustavu. Primljeno na znanje Prima se na znanje.
88 Tomislav Kojundžić 2. Pravo na nagradu za rad, Članak 33. Predlažem da se u skladu s odredbama Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi sudu odredi rok u kojem mora donijeti rješenje jer su mi iz prakse poznati slučajevi kad su kolege rješenje čekali više mjeseci, a u jednom slučaju čak i nekoliko godina zbog toga što je postupak premješten na drugi sud. Sudskom tumaču bi trebalo osigurati da će u zakonom propisanom roku moći naplatiti pruženu uslugu. Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
89 Marija Markić 2. Pravo na nagradu za rad, Članak 32. Povisiti cijenu usmenog prevođenja u skladu s prijedlozima udruga. Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
90 Tomislav Kojundžić PRAVILNIK O STALNIM SUDSKIM TUMAČIMA, Obrazac broj 3 (297 × 210 mm) U čl. 41. st. 2. određeno je: "na popisu iz stavka 1. ovog članka ne objavljuju se podaci o osobnim identifikacijskim brojevima." Zato bi ovdje trebalo izbrisati stupac s OIB-om. Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
91 Tomislav Kojundžić SLUŽBENA ISKAZNICA, Članak 36. Podržavam prijedlog uvođenja iskaznice za sudske tumače jer će se time olakšati njihova identifikacija - umjesto da moramo uvijek nositi rješenje u A4 formatu i uz njega pokazivati osobnu iskaznicu, sada bismo imali vlastitu identifikacijsku ispravu. Kad bi se omogućilo i vođenje dnevnika ovjera i prijevoda u elektroničkom obliku, to bi bilo olakšanje u obavljanju posla jer ne bismo uvijek kad idemo na tumačenje morali nositi torbu u koju nam stane Dnevnik. Primljeno na znanje Prima se na znanje.
92 Marija Markić 2. Pravo na nagradu za rad, Članak 32. Slažem se s kolegama da je vrlo bitno Pravilnikom odrediti da se za prevođenje izvan mjesta stanovanja stalnog sudskog tumača računa i vrijeme utrošeno na putovanje, odnosno vrijeme od polaska tumača iz mjesta prebivališta odnosno boravišta pa sve do povratka u mjesto prebivališta odnosno boravišta, a cijena tog vremena obračunava se kao i sat usmenog prevođenja. Naime, prema trenutnom Pravilniku, tumač je jednako plaćen ako prevođenje obavlja u mjestu svoga stanovanja ili npr. na sudu u mjestu koje je stotinama kilometara udaljeno od mjesta njegova stanovanja. Upravo radi toga, mnogi tumači odbijaju pozive za prevođenje na sudovima izvan mjesta stanovanja, jer često na putovanje utroše više nego što bi trajao radni dan, a plaćeni su samo za ono kratko vrijeme provedeno na sudu. Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
93 Tomislav Kojundžić 2. Pravo na nagradu za rad, Članak 32. - slažem se s cijenama za prevođenje izgovorenog teksta koje je predložilo Društvo sudskih tumača i prevoditelja. - podržavam prijedlog kolega da se odredi povećana cijena tumačenja "u otežanim uvjetima rada, za prekovremeni i noćni rad te za rad nedjeljom, blagdanom ili nekim drugim danom za koji je zakonom određeno da se ne radi" kada u skladu s čl. 94. Zakona o radu "radnik ima pravo na povećanu plaću". - mislim da bi i ovdje, kao i kod pisanog prevođenja trebalo definirati dnevnu normu u skladu sa standardima za usmeno i konferencijsko prevođenje (npr. http://www.hdkp.hr/wp-content/uploads/2016/02/Standardi-HR.pdf). To je osobito važno ako se uzme u obzir da sudski tumači prevode i u zatvorima, na suđenjima, na terenu i u drugim situacijama u kojima su izloženi dodatnom stresu i koje se nikako ne mogu svesti pod uobičajeno obavljanje posla. U takvim bi se situacijama sudski tumač morao moći pozvati na definiranu normu ili bi u slučaju da mora raditi duže od propisanog, morao, opet u skladu s čl. 94. zakona o radu, imati "pravo na povećanu plaću" Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
94 Marija Markić 2. Pravo na nagradu za rad, Članak 31. Također smatram da je nužno dodati i točku kojom se za rad u dane tjednog odmora, državnog blagdana ili neradnog dana, iznos iz cjenika nagrada stalnog sudskog tumača uvećava za 100% (kao i kod sudskih vještaka). Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
95 Tomislav Kojundžić 2. Pravo na nagradu za rad, Članak 31. - slažem se s prijedlogom Društva sudskih tumača i prevoditelja da se odrede cijene za različite kategorije prijevoda te da se razlikuje između prijevoda na hrvatski, s hrvatskog te s jednog stranog jezika na drugi strani jezik. To je ionako već praksa među prevoditeljima, a i logično je da ne može biti ista cijena za poslove različitog stupnja složenosti. - smatram da je normirani redak kao obračunska jedinica dobar jer je u slučaju zaokruživanja cijene pravedniji od kartice. Mislim da bi iz st. 3. trebalo izbaciti karticu te odrediti samo da je najmanja obračunska jedinica 30 redaka. Kartica je ovdje potpuno nepotrebna, ne spominje se nigdje drugdje u tekstu te zbunjuje i sudske tumače, ali i njihove naručitelje prilikom obračuna. - mislim da je neprihvatljivo da se sudskim tumačima smanjuje cijena prijevoda koja se nije mijenjala od 2005. godine. U tih gotovo 15 godina sigurno je rasla prosječna plaća u RH, rasli su i troškovi života... Osim toga proturječno je da se ovim člankom smanjuje cijena prijevoda, dok se nizom drugih članaka sudskim tumačima uvode nove obaveze koje se plaćaju: iskaznica, obavezno osiguranje, e-račun (iako nije predmet ovog Pravilnika, sudski tumači rade za sudove, državna odvjetništva i druge državne institucije koje su obveznici primanja e-računa), certifikat za elektronički potpis. - treba jasno definirati što je hitan prijevod jer ovako općenita formulacija može dovesti do nesporazuma i problema. Sudskim tumačima bi to pomoglo pri izdavanju računa je bi se mogli jasno pozvati na odredbe Pravilnika i ne bi morali tražiti druga mjesta i objašnjenja kako bi mogli objasniti potrebu za povećanjem cijene u slučaju hitnog prijevoda. Tu treba još i navesti da se problemi javljaju jer naši naručitelji često ne znaju (i ne trebaju znati) koliko je vremena potrebno da se prevede npr. svjedodžba ili diploma gdje se često "izgube" sati u potrazi za ispravnim prijevodom stručne kvalifikacije, titule, kolegija, predmeta. Zato bi jasno definirana norma pomogla u komunikaciji između sudskih tumača i njihovih naručitelja.. Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
96 Tomislav Kojundžić DUŽNOSTI STALNIH SUDSKIH TUMAČA, Članak 19. Podržavam mogućnost da se Dnevnik vodi u elektroničkom obliku, ali bi tada trebalo uskladiti stavak 3.: - budući da podnositelj isprave ne može u elektroničkom obliku potvrditi da je prijevod obavljen, trebalo bi navesti da se potvrdom može smatrati npr. izdani odn. plaćeni račun ili sl. Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
97 Tomislav Kojundžić POSTUPAK RAZRJEŠENJA, Članak 15. Trebalo bi odrediti što znači "ako promijeni prebivalište". Ako ostane ovako, to bi značilo da će sudski tumač biti razriješen ako preseli u drugu ulicu u istom gradu. Vjerojatno se misli na slučaj kad se sudski tumač preseli na područje nadležnosti drugog županijskog suda. Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
98 Tomislav Kojundžić POSTUPAK IMENOVANJA, Članak 13. Slažem se s prijedlogom Društva sudskih tumača i prevoditelja da se kao stavak 3. doda tekst: "Tijekom mandata stalni sudski tumač dužan je stručno se usavršavati, odnosno pohađati najmanje četiri stručna seminara (radionice, predavanja, tečaja, programa stručnog usavršavanja i slično), u minimalnom ukupnom trajanju od 16 sati, što se dokazuje odgovarajućim potvrdama." Mislim da je stručno usavršavanje potrebno iz mnogo razumljivih razloga. Samo jedan od njih su npr. promjene u zakonodavstvu te ponekad i promjene u terminologiji. Ima ih naravno i u drugim stručnim područjima u kojima sudski tumači moraju prevoditi (bilance, građevinska dokumentacija za tendere...) te bi trebali poznavati važeće propise. Trebalo bi dobro definirati što se može smatrati stručnim usavršavanjem i tada ne bi postojala prepreka da to budu predavanja, seminari, radionice i sl. koje se bave stručnim temama od interesa za sudskog tumača (jezični sadržaji, pravo, ekonomija, građevina...) u organizaciji raznih ustanova, fakulteta, društava, udruga, tvrtki i sl. Stručno usavršavanje je standard u mnogim strukama i mislim da ne postoji niti jedan razlog da se ne uvede i za sudske tumače. To bi svakako pridonijelo profesionalizaciji struke i poboljšanju kvalitete prijevoda. Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
99 Tomislav Kojundžić POSTUPAK IMENOVANJA, Članak 10. Podržavam prijedlog Društva sudskih tumača i prevoditelja da se u točku 3. doda: "Stalni sudski tumač u svojem djelovanju nije teritorijalno ograničen na područje nadležnosti suda koji ga je imenovao." Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
100 Tomislav Kojundžić POSTUPAK IMENOVANJA, Članak 9. Podržavam prijedlog o sklapanju osiguranja koje s obzirom na odgovornost poslova koje obavlja sudski tumač odgovarajuće štiti i samog sudskog tumača, ali i eventualne oštećenike, kao što su navele kolege iz Hrvatske strukovne udruge sudskih tumača. Primljeno na znanje Prima se na znanje.
101 Tomislav Kojundžić UVJETI ZA OBAVLJANJE POSLOVA STALNIH SUDSKIH TUMAČA, Članak 2. - Podržavam prijedlog Društva sudskih tumača i prevoditelja da se kao uvjet doda 5 godina dokazanog iskustva u prevođenju. - Slažem se i s prijedlogom da se "od prethodne odredbe o vladanju hrvatskim jezikom izuzimaju osobe sa sveučilišnim diplomskim jezičnim studijem završenim u Republici Hrvatskoj i osobe sa sveučilišnim diplomskim studijem hrvatskog jezika završenim izvan Republike Hrvatske." Smatram da osobe koje imaju završen nejezični studij moraju položiti ispit poznavanja hrvatskog jezika jer se ne podrazumijeva da svi govornici hrvatskog jezika taj jezik poznaju na svim razinama koje s potrebne za prevođenje. - Mislim da je sklapanje ugovora o osiguranju razuman prijedlog koji s obzirom na odgovornost poslova koje obavlja sudski tumač odgovarajuće štiti i samog sudskog tumača, ali i eventualne oštećenike (netko može ostati bez zaposlenja zbog pogrešno prevedene svjedodžbe, tenderi mogu propasti zbog pogrešaka, prevodimo tužbe, sudske presude...). Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
102 Tomislav Kojundžić PRAVILNIK O STALNIM SUDSKIM TUMAČIMA, Članak 1. Slažem se se prijedlogom Društva sudskih tumača i prevoditelja koji je usuglašen na radnoj skupini Zajednice za prevoditeljstvo u HGK-u. Tekstu ovog članka predlažemo dodati sljedeće: "Riječi i pojmovi korišteni u ovom Pravilniku koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod." Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
103 Udruga sudskih tumača i prevoditelja PRAVILNIK O STALNIM SUDSKIM TUMAČIMA, Obrazac broj 1JEDNOOBRAZNI IZGLED PISANOG PRIJEVODA STALNOG SUDSKOG TUMAČA Slažemo se se prijedlogom Društva sudskih tumača i prevoditelja Zagreb koji je usuglašen na radnoj skupini Zajednice za prevoditeljstvo. Predlažemo izmjenu obrasca sukladno zahtjevima za izmjenama članka 20, tč. (4), tako da su sve stranice prijevoda jednoobraznog izgleda, tj. da u zaglavju sadržavaju sljedeće: Ovjereni prijevod s(a) ...................jezika br.: xx/2019. Str. prijevoda: 1 od X Datum ovjere: DD.MM.GGGG. Broj ukupno uvezanih listova: xy Primljeno na znanje Prima se na znanje.
104 Udruga sudskih tumača i prevoditelja DUŽNOSTI STALNIH SUDSKIH TUMAČA, Članak 20. Slažemo se se prijedlogom Društva sudskih tumača i prevoditelja Zagreb koji je usuglašen na radnoj skupini Zajednice za prevoditeljstvo. Predlažemo izmjenu teksta točke (4), kako slijedi: "(4) Sve stranice pisanih prijevoda jednoobraznog su izgleda, prema obrascu broj 1 koji je sastavni dio ovog Pravilnika. U zaglavlju svake stranice prijevoda prijevoda navodi se sljedeći tekst (na jeziku na koji je isprava prevedena): - tekst „Ovjereni prijevod s ... jezika“ - broj ovjere iz dnevnika - datum - broj stranice i ukupni broj stranica prijevoda (primjer: 1 od 4, 2 od 4,...) - ukupni broj uvezanih listova (prijevoda i izvornika) Obrazloženje: Izmjene se traže zbog toga što bi trebalo izbaciti naslovnu stranicu (nepotrebno trošenje papira), naslov je ionako naveden na početku prijevoda. Predloženo zaglavlje svake stranice sada bi trebalo sadržavati dva retka sa svim relevantnim informacijama. Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
105 Udruga sudskih tumača i prevoditelja DUŽNOSTI STALNIH SUDSKIH TUMAČA, Članak 20. Slažemo se se prijedlogom Društva sudskih tumača i prevoditelja Zagreb koji je usuglašen na radnoj skupini Zajednice za prevoditeljstvo. Potrebno je izmijeniti tekst točke (3), kako slijedi: "(3) Stranice prijevoda moraju biti označene rednim brojem, a listovi prošiveni i na kraju ovjereni pečatom i potpisom stalnog sudskog tumača. Uz ovjereni prijevod uvezuje se i original ili preslika izvornog teksta." Obrazloženje: Bez obzira na broj stranica prijevoda, bila samo jedna ili više njih, njihov broj mora biti naznačen, a arak se više ne koristi. Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
106 Udruga sudskih tumača i prevoditelja DUŽNOSTI STALNIH SUDSKIH TUMAČA, Članak 19. Slažemo se se prijedlogom Društva sudskih tumača i prevoditelja Zagreb koji je usuglašen na radnoj skupini Zajednice za prevoditeljstvo. Potrebno je izmijeniti tekst točke (4), stavak 4., kako slijedi: "predmet prijevoda (naslov isprave i/ili broj i datum akta suda/ drugog državnog tijela)" Obrazloženje: U ovu rubriku upisuju se podaci o predmetu prijevoda. Potrebno je izmijeniti tekst točke (4), stavak 3., kako slijedi: ◊ naziv i adresa suda ili drugog državnog tijela; naziv, adresa i OIB pravne osobe na čiji se zahtjev obavlja prevođenje odnosno ime i prezime, adresa i OIB fizičke osobe podnositelja isprave Obrazloženje: U ovu rubriku upisuju se podaci o podnositelju isprave kao naručitelju kojem je potrebno ispostaviti račun s OIB-om. Primljeno na znanje Prijedlozi se primaju na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
107 MARIJA MRČELA UVJETI ZA OBAVLJANJE POSLOVA STALNIH SUDSKIH TUMAČA, Članak 2. Članak 2. točka 2. „2. da ima završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij.“ Studij čega? Ova je odredba neprecizna te je na ovaj način, primjerice, osoba koja završi studij tjelesne kulture automatski ispunila taj uvjet za imenovanje sudskim tumačem, i to odmah po završetku studija, s 21-22 godine života i bez ikakvog dodira s jezičnim područjem i radnog iskustva u struci? To nije realno, te bi bilo korisnije u odredbu staviti „studij odnosnog jezika ili pet godina radnog iskustva u struci“, čime bi se osigurao zamjetan iskorak prema osiguranju neophodne stručne razine: sveučilišna naobrazba za jezike za koje ona postoji, te stvarno iskustvo za jezike kod kojih u RH nije realno očekivati dostupnost sveučilišnog studija a u stvarnosti se javlja realna potreba za njima (parsi, paštu…) kao i u slučaju usko specijaliziranih stručnih područja čijom terminologijom suvereno vladaju dugogodišnji iskusni djelatnici obrazovne razine eventualno niže od sveučilišne, kad za to postoji stvarna životna potreba Komentar: Hrvatsko društvo znanstvenih i tehničkih prevoditelja Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
108 MARIJA MRČELA SLUŽBENA ISKAZNICA, Članak 36. Članak 36. do 39. Uvođenje "službene" iskaznice suvišno je i nepotrebno. Postoji rješenje predsjednika županijskog suda o imenovanju temeljem kojega se izrađuje pečat te kojim se dokazuje status sudskog tumača. Izrada posebne iskaznice ništa ne pridonosi tom činjeničnom stanju, a uvodi dodatni trošak sudskim tumačima te dodatni posao sudu oko izdavanja, evidentiranja, praćenja, sankcioniranja itd. Istu funkciju identificiranja, a uz beznačajan trošak i bez dodatnih poslova i kompliciranja odavno već vrlo učinkovito obavlja "neslužbena" posjetnica ili vizit karta. Uvođenje dodatnih troškova sudskim tumačima uz zadržavanje desetljećima starih tarifa za naknade za njihov rad nije fer niti je prihvatljivo. Komentar: Hrvatsko društvo znanstvenih i tehničkih prevoditelja Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
109 MARIJA MRČELA DUŽNOSTI STALNIH SUDSKIH TUMAČA, Članak 20. Članak 20. točka 4. „4. ...Na naslovnoj stranici se navodi naslov prevedenog djela.“ Djela su često dokumenti i druga pismena ili dijelovi istih bez naslova, pa ova odredba može stvarati poteškoće. U tom smislu moglo bi je se malo preciznije definirati, ali s obzirom na to da je ovjereni prijevod ionako više nego dostatno i nedvojbeno pa i redundantno identificiran potpisima, parafima, paginacijom i brojem ovjere te uvezom jamstvenikom s naljepnicom sudskog tumača, ova odredba zapravo je suvišna jer se njome ništa ne postiže što već nije riješeno, pa ju je zbog dvojbene upotrebljivosti najbolje izostaviti. Komentar: Hrvatsko društvo znanstvenih i tehničkih prevoditelja Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
110 MARIJA MRČELA POSTUPAK IMENOVANJA, Članak 4. „3. Kandidata koji zadovolji na provjeri znanja iz stavka 1. ovoga članka predsjednik županijskog suda uputit će na stručnu obuku u jednu od strukovnih udruga stalnih sudskih tumača. Najprije se provjerava znanje kandidata, pa ako zadovolji, onda ga se upućuje na obuku? A tko onda provjerava rezultate obuke i jesu li primjereni plaćenoj naknadi? To je izvrnuti redoslijed i konfuzija u pojmovima. Ovdje postoji više mogućnosti: da se kandidata najprije uputi na obuku, pa onda na provjeru znanja, ili da se kandidata koji NE zadovolji na provjeri znanja uputi na obuku prije ponovne provjere znanja. K tomu, zašto se pravilnikom propisuje obvezatnost obuke kod neke od strukovnih udruga, a ne primjerice na sveučilištu? Monopol je sam po sebi vrsta zloporabe u uvjetima slobodnog tržišta, a budući da se odredbom ne propisuje ništa vezano uz naknadu za navedenu obuku, kandidatima za sudske tumače se već prije samog početka djelatnosti izgledno stvara trošak i to u neutvrđenoj visini, što nije fer, a postavlja se i pitanje zakonitosti takvog postupka. Općenito, postoje seminari, tečajevi, radionice za stručnu obuku prevoditelja na slobodnom tržištu kojima nitko nije propisao monopol službenim propisom, ali ih svejedno mnogi, osobito mladi, aktualni i budući prevoditelji rado pohađaju i plaćaju od svoje volje i prema zakonima ponude i potražnje, kako to i priliči realnosti u kojoj živimo, nasuprot anakronoj monopolizaciji. Ova odredba, osim što je konfuzna, također je nepotrebna. Mladi, neiskusni kandidati za sudske tumače praktično su i bez nje gotovo prinuđeni investirati u takvu stručnu obuku radi svoje osobne konkurentnosti na tržištu rada, a zato jer ponuda baš nije prevelika (čemu dijelom doprinosi i ovako propisan „monopol“) ionako su upućeni na tečajeve strukovnih udruga. Komentar: Hrvatsko društvo znanstvenih i tehničkih prevoditelja Primljeno na znanje Prijedlozi se primaju na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
111 MARIJA MRČELA UVJETI ZA OBAVLJANJE POSLOVA STALNIH SUDSKIH TUMAČA, Članak 2. Članak 2. točka 6. (vezano čl. 9.; čl. 15. al. 8.; čl. 25. t. 2.) "Za stalnog sudskog tumača može se imenovati osoba koja ispunjava sljedeće uvjete: (…) 6. da ima sklopljen ugovor o osiguranju od odgovornosti za obavljanje poslova stalnog sudskog tumača. Uvjetovanje osiguranja ovakvom odredbom puki je prijenos iz nekih stranih pravnih sustava, bez korisne svrhe i opravdanja u RH. Rad sudskih tumača nije djelatnost kritične naravi za širu zajednicu, primjerice, poput rada odvjetnika, liječnika ili arhitekata, koji je posebno zakonodavno uređen što je dovelo i do prakse sklapanja osiguranja od profesionalne odgovornosti. Sudskim tumačima to je puko nametanje dodatnih troškova premije osiguranja bez valjanog uporišta, tim prije što prijedlog pravilnika na taj način uvodi novi trošak dok tarife za rad sudskih tumača ostavlja na istoj razini na kojoj su bile i prije petnaestak ili više godina. Naposljetku, ali ne i najmanje važno, ovakvom nepotrebnom obvezom izvučenom iz konteksta pravnog sustava, a bez druge prateće pravne regulative kakva postoji u sustavima iz kojih se kopira ova odredba, otvaraju se vrata opravdanim i neopravdanim tužbama za naplatu stvarne ili izmišljene štete, upravo se pozivaju veći i moćniji klijenti da pokušaju iskoristiti i najmanju pravnu mogućnost za materijalni probitak na štetu sudskih tumača, što je svakodnevna pojava u sustavima iz kojih je kopirana ova odredba. Komentar: Hrvatsko društvo znanstvenih i tehničkih prevoditelja Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
112 MARIJA MRČELA UVJETI ZA OBAVLJANJE POSLOVA STALNIH SUDSKIH TUMAČA, Članak 2. Ad članak 2. točka 5. (vezano čl. 3. t.2.; čl. 13. t. 3.) "Za stalnog sudskog tumača može se imenovati osoba koja ispunjava sljedeće uvjete: (…) 5. da je zdravstveno sposobna za obavljanje poslova stalnog sudskog tumača." Uvjetovanje rada sudskog tumača dokazivanjem zdravstvene sposobnosti nema nikakve posebne svrhe ni opravdanja s obzirom na uvjete rada istih. Primjerice, povišeni tlak, dijabetes, početak očne mrene, sindrom karpalnog tunela, poodmakla životna dob ili tjelesni hendikep nisu razlozi da jezično stručna osoba ne prevede i ovjeri prijevod nekog dokumenta. Ovakva odredba nepotrebno je ograničavanje prava na rad i stvaranje dodatnog troška sudskim tumačima, i to u situaciji u kojoj se zadržavaju iste desetljećima stare tarife za rad sudskih tumača. Osim toga, sudskim tumačima koji su u radnom odnosu ona je i suvišna, jer su za zaposlenje ionako morali priložiti liječničku svjedodžbu. Komentar: Hrvatsko društvo znanstvenih i tehničkih prevoditelja Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
113 Hrvatska strukovna udruga sudskih tumača POSTUPAK IMENOVANJA, Članak 3. Stavak 1.: predlažemo „prebivališta ili boravišta“, kao u važećem Pravilniku. Stavak 3.: predlažemo riječ „određeni“ zamijeniti riječi „dotični“, kao u važećem Pravilniku i umjesto riječi „jezika“ navesti „dotičnog jezika“ Stavak 4.: predlažemo brisanje točke 4. Između ostalog, ova je odredba proturječna dugogodišnjoj praksi sudova, pri čemu su tumači koji su dokazivali poznavanje jezika inozemnom diplomom morali polagati C2 ispit o poznavanju odgovarajućeg jezika. Primljeno na znanje Prijedlozi se primaju na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
114 Hrvatska strukovna udruga sudskih tumača SLUŽBENA ISKAZNICA, Članak 36. Suglasni smo s prijedlogom izdavanja službenih iskaznica, sukladno našem prijedlogu iz 2013. godine. Službenim iskaznicama identificiraju se također primjerice vještaci, odvjetnici i vježbenici. Primljeno na znanje Prima se na znanje.
115 Hrvatska strukovna udruga sudskih tumača 2. Pravo na nagradu za rad, Članak 32. Predlažemo da članak 32. glasi: „(1) Za prevođenje izgovorenog teksta s hrvatskog jezika na strani jezik, sa stranog jezika na hrvatski jezik te s jednog stranog jezika na drugi strani jezik stalnom sudskom tumaču pripada nagrada u iznosu od 30 bodova za svaki započeti sat. (2) Za pristup na raspravu sudskom tumaču pripada nagrada u iznosu od 15 bodova. Ako se rasprava održava u mjestu udaljenom više od 50 km od mjesta prebivališta tumača, sudskom tumaču pripada nagrada za pristup na raspravu u iznosu od 20 bodova. Ako se tumačenje obavlja izvan redovitog radnog vremena vrijednost boda uvećava se za 15 bodova. (3) U vrijeme utrošeno za prevođenje uračunava se cjelokupno vrijeme provedeno od dolaska stalnog sudskog tumača u mjesto gdje se obavlja prevođenje do prestanka potrebe za njegovom prisutnošću u tom mjestu.“ Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
116 Hrvatska strukovna udruga sudskih tumača DUŽNOSTI STALNIH SUDSKIH TUMAČA, Članak 25. Smatramo da je kategorija „poštivanja“ suda i stranaka nedorečena i bespotrebna. Također je nedorečen i uvjet nepreuzimanja dodijeljenih predmeta. Predlažemo da stavak 1. članka 25. glasi kako slijedi: „Stalnom sudskom tumaču koji na valjani način ne opravda nepreuzimanje dodijeljenih predmeta ili ne opravda zašto u roku nije dovršio povjereni posao ili iz drugih ozbiljnih razloga može se privremeno uskratiti obavljanje poslova stalnog sudskog tumača najmanje tri mjeseca, a najdulje godinu dana.“ Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
117 Hrvatska strukovna udruga sudskih tumača 2. Pravo na nagradu za rad, Članak 31. Predlažemo da članak 31. glasi: (1) Za obavljeni rad stalni sudski tumač ima pravo na nagradu. Nagrada se određuje u bodovima, a vrijednost boda je 10,00 kuna bruto bez PDV-a. (2) Nagrade za pisane prijevode obračunavaju se po normiranoj kartici koja sadrži 1500 slovnih mjesta. Najmanja obračunska jedinica je jedna normirana kartica. U obračun slovnih mjesta ulazi svaki otkucani znak (slovo, interpunkcija, formula, znakovlje) s razmacima. (2) Visina nagrade za rad stalnog sudskog tumača iznosi: 1. za prijevod sa stranog jezika na hrvatski jezik 15 bodova po kartici teksta; 2. za prijevod s hrvatskog jezika na strani jezik, 20 bodova po kartici teksta; 3. za prijevod s jednog stranog jezika na drugi strani jezik, 25 bodova po kartici teksta; 4. za prijevod znanstvenih, stručnih i tekstova s posebnim pismom (arapski, kineski, japanski i sl.) zaračunava se 50 % više na cijene navedene u st. 1., 2. i 3. po kartici teksta; 5. Za hitan prijevod obračunava se 50 % na cijenu obavljenog prijevoda.“ Smatramo da se dodatni primjerci prijevoda ne bi trebali naplaćivati, kao što je utvrđeno i važećim Pravilnikom, već eventualno nastali materijalni trošak prouzročen izradom većeg broja primjeraka ovjerenog prijevoda. Predlažemo uklanjanje naknade za dodatne primjerke i povećanje satnice tumača. Primljeno na znanje Prijedlozi se primaju na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
118 Hrvatska strukovna udruga sudskih tumača 1. Pravo na naknadu troškova, Članak 29. Osvrt na prethodne komentare: smatramo da nije potrebno mijenjati članak na način da se navodi mogućnost korištenja osobnog vozila, budući da je isto navedeno u stavku 4. Primljeno na znanje Prima se na znanje.
119 Hrvatska strukovna udruga sudskih tumača DUŽNOSTI STALNIH SUDSKIH TUMAČA, Članak 24. Stavak 2.: Riječ „ponašanje“ zamijeniti riječju „rad“. Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
120 Hrvatska strukovna udruga sudskih tumača DUŽNOSTI STALNIH SUDSKIH TUMAČA, Članak 23. Stavak 1.: predlažemo „svojih osobnih podataka“, kao u važećem Pravilniku. Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
121 Hrvatska strukovna udruga sudskih tumača DUŽNOSTI STALNIH SUDSKIH TUMAČA, Članak 20. Stavak 4.: Smatramo da je pretjerani formalizam obrasca ovjerenog prijevoda bespotreban i da bi ga trebalo pojednostaviti, tj. omogućiti izradu ovjerenih prijevoda uporabom spojnica i naljepnica ili jamstvenika i naljepnica. Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
122 Hrvatska strukovna udruga sudskih tumača DUŽNOSTI STALNIH SUDSKIH TUMAČA, Članak 20. Stavak 3.: Smatramo se da je naslovnica nepotrebna i da bi ju trebalo ukloniti. Slažemo se s prijedlogom DSTIP-a, stranice moraju biti numerirane, neovisno radi li se samo o jednoj; arak je ovdje nepotreban. Predlažemo da tekst stavka glasi kako slijedi: „U zaglavlju svake stranice ovjerenog prijevoda navodi se sljedeći tekst (na jeziku na koji je isprava prevedena): - tekst „Ovjereni prijevod s ... jezika“ - broj ovjere iz dnevnika - datum - numeracija stranice - ukupni broj uvezanih listova (prijevoda i izvornika). Uz ovjereni prijevod uvezuje se i original ili preslika izvornog teksta. Listovi moraju biti spojeni spojnicama ili prošiveni jamstvenikom preko kojih se stavlja naljepnica s otiskom pečata sudskog tumača. Uz ovjereni prijevod uvezuje se i preslika ili original izvornog teksta. Pisani ovjereni prijevodi jednoobraznog su izgleda, prema obrascu koji je sastavni dio ovog Pravilnika." Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
123 Hrvatska strukovna udruga sudskih tumača DUŽNOSTI STALNIH SUDSKIH TUMAČA, Članak 20. Predlažemo dopunu stavka 1. na sljedeći način: „Valjani tekst prijevoda potvrde daje strukovna udruga stalnih sudskih tumača, koji budući stalni sudski tumač dobiva tijekom obuke.“ Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
124 Hrvatska strukovna udruga sudskih tumača DUŽNOSTI STALNIH SUDSKIH TUMAČA, Članak 20. Stavak 1.: Načelno smo suglasni s prijedlogom društva SIGNUM: jezici d.o.o., pri čemu predlažemo da tekst potvrde glasi na sljedeći način: „Ja __________, stalni sudski tumač za _______ jezik, imenovan rješenjem predsjednika Županijskog suda u ________ broj ______ od __________, pozivajući se na danu prisegu potvrđujem da gornji prijevod odgovara izvorniku sastavljenom na _________ jeziku.“ Pozivanje na danu prisegu navedeno je primjerice u potvrdama njemačkih tumača, i u određenoj mjeri ublažava odgovornost tumača - tj. usklađuje ju s tekstom prisege („stručno, savjesno i po svom najboljem znanju“). Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
125 Hrvatska strukovna udruga sudskih tumača POSTUPAK IMENOVANJA, Članak 13. Načelno smo suglasni s prijedlogom društva SIGNUM: jezici d.o.o., međutim na način da stavak 3. glasi: „Uz zahtjev za ponovno imenovanje dostavlja se: - popis izvršenih prijevoda, uz preduvjet da tumač tijekom mandata izvrši minimalnu količinu od 30 prijevoda (tumačenja i/ili ovjerenih prijevoda) - uvjerenje da se protiv tumača ne vodi kazneni postupak, - potvrda o zaposlenju ili o zdravstvenoj sposobnosti tumača.“ Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
126 Hrvatska strukovna udruga sudskih tumača DUŽNOSTI STALNIH SUDSKIH TUMAČA, Članak 19. Osvrt na prethodne komentare: - na prijedlog da se ukine Dnevnik prijevoda i ovjera: Dnevnik prijevoda i ovjera je nužan, budući da se radi o evidenciji javnih isprava. Jednako kao što i bilježnici vode upisnik o ovjerama i potvrdama, i evidencija ovjerenih prijevoda je nužna. - s prijedlogom DSTIP-a da se Dnevnik prijevoda i ovjera preimenuje u Dnevnik ovjerenih prijevoda nismo suglasni, budući da je u drugoj rubrici navedeno da se u nju upisuje datum obavljenog usmenog prevođenja. Eventualno bismo mogli predložiti da se preimenuje u „Dnevnik ovjerenih prijevoda i tumačenja“, ili da se izmijeni odredba u kojoj je navedeno da se u dnevnik upisuju usmena prevođenja. - vođenje elektroničkog dnevnika s trenutnim rubrikama nije moguće zbog potvrde podnositelja isprave da je prijevod obavljen. Eventualno predlažemo uklanjanje teksta „potvrda podnositelja isprave da je prijevod obavljen“. Primljeno na znanje Prima se na znanje.
127 Hrvatska strukovna udruga sudskih tumača POSTUPAK IMENOVANJA, Članak 14. Suglasni smo s prijedlogom DSTIP-a, pri čemu predlažemo dopuniti tekst kako slijedi: "...članka 13. ovoga Pravilnika, a zahtjev podnosi unutar 6 mjeseci nakon isteka roka na koji je bila imenovana, u postupku imenovanja..." Primljeno na znanje Prima se na znanje.
128 Hrvatska strukovna udruga sudskih tumača POSTUPAK IMENOVANJA, Članak 13. Slažemo se se prijedlogom Društva sudskih tumača i prevoditelja. Dodano kao stavak 3.: "Tijekom mandata stalni sudski tumač dužan je stručno se usavršavati, odnosno pohađati najmanje četiri stručna seminara (radionice, predavanja, tečaja, programa stručnog usavršavanja i slično), u minimalnom ukupnom trajanju od 16 sati, što se dokazuje odgovarajućim potvrdama." Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
129 Hrvatska strukovna udruga sudskih tumača POSTUPAK IMENOVANJA, Članak 10. Slažemo se sa prijedlogom USST-a: „Nadopuna čl. 10. stavka 3. : te ima pravo obavljati usluge stalnog sudskog tumača na čitavom području Republike Hrvatske.“, u skladu sa Zakonom o sudovima, i zbog povremenih nesporazuma s kojima smo kao udruga bili upoznati, kada su čak i suci polazili od zaključka da sudski tumač ne može tumačiti pred sudom koji se nalazi u nadležnosti županijskog suda pred kojim dotični tumač nije imenovan. Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
130 Hrvatska strukovna udruga sudskih tumača POSTUPAK IMENOVANJA, Članak 10. Osvrt na prethodne komentare: smatramo da na ovom mjestu nije potrebno posebno naglašavati da se rješenje može izdati i u ženskom rodu, budući da smo se na to osvrnuli u prijedlogu koji se odnosi na članak 1. Primljeno na znanje Prima se na znanje.
131 Hrvatska strukovna udruga sudskih tumača POSTUPAK IMENOVANJA, Članak 9. Suglasni smo s obvezom sklapanja obveznog osiguranja od profesionalne odgovornosti, kao što je uostalom slučaj i sa vještacima. U interesu je tumača biti osiguran, budući da je djelatnost sudskog tumača takve prirode da je moguće njenim obavljanjem prouzročiti štetu trećima. Od 2007. godine, kada je osnovan HSUST, upoznati smo sa nekoliko situacija u kojima je protiv sudskih tumača podnesena tužba na naknadu štete. Primljeno na znanje Prima se na znanje.
132 Hrvatska strukovna udruga sudskih tumača POSTUPAK IMENOVANJA, Članak 4. U članku 4., stavku 4. predlažemo riječ „izvješće“ zamijeniti riječima „potvrdu o odrađenoj obuci“ Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
133 Hrvatska strukovna udruga sudskih tumača UVJETI ZA OBAVLJANJE POSLOVA STALNIH SUDSKIH TUMAČA, Članak 2. S točkama 5. i 6., slijedom istih odredbi kojima su podvrgnuti i sudski vještaci, smo suglasni. Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
134 Hrvatska strukovna udruga sudskih tumača PRAVILNIK O STALNIM SUDSKIM TUMAČIMA, Članak 1. Slažemo se se prijedlogom Društva sudskih tumača i prevoditelja. Tekstu ovog članka predlažemo dodati sljedeće: "Riječi i pojmovi korišteni u ovom Pravilniku koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod." Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
135 Marina Peršurić Antonić 2. Pravo na nagradu za rad, Članak 32. Slažem se s prijedlogom o povećanju naknade za prevođenje izgovorenog teksta na minimalno 350 kuna bruto bez PDV-a za svaki započeti sat. Usmena tumačenja često zahtijevaju pripremu, a osim toga naknada od 150 kuna nije ni približno dovoljna s obzirom na intelektualni napor tumačenja. Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
136 Marina Peršurić Antonić DUŽNOSTI STALNIH SUDSKIH TUMAČA, Članak 20. Slažem se s prijedlogom da se izbaci potpis podnositelja isprave i navođenje broja osobne iskaznice. Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
137 ENVER JURDANA UVJETI ZA OBAVLJANJE POSLOVA STALNIH SUDSKIH TUMAČA, Članak 2. Komentar za one koji se zalažu za provjeru znanja hrvatskog jezika razine C2: rođen sam u Hrvatskoj, imam hrvatsko državljanstvo, hrvatski je moj materinski jezik, magistar sam engleskog i talijanskog jezika, a diplomu filozofskog fakulteta stekao sam u Italiji (smjer filologija). Imenovan sam stalnim sudskim tumačem za navedene jezike po treći put za redom, radim kao prevoditelj na puno radno vrijeme od 2007. godine i imam TRI položena državna ispita za rad u struci. Vi sad predlažete polaganje ispita poznavanja hrvatskog jezika C2 jer nemam „završeni sveučilišni diplomski jezični studij u Republici Hrvatskoj, odnosno sveučilišni diplomski studij hrvatskog jezika izvan Republike Hrvatske“? Vi to ozbiljno ili se šalite? Hrvatski državljanin koji se iz inozemstva vratio s diplomom jezičnog fakulteta i stekao višegodišnje radno iskustvo u struci na području RH po vama bi sad trebao polagati ispit za poznavanje materinskog jezika? Apsurd nad apsurdima. Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
138 TATJANA TARBUK 2. Pravo na nagradu za rad, Članak 32. Želim još obrazložiti svoj prijedlog: Obrazloženje: Bilo bi poželjno da sudski tumači, kao prevoditelji imenovani od suda, koji su prošli stručnu obuku, sudjeluju u službenim prijevodima svih državnih institucija: raznih ministarstava, pogotovo Ministarstva unutarnjih poslova, sudova, matičnih ureda, itd. Također bi trebalo propisati da se pozivaju sudski tumači za materinski jezik osobe koja je u nekom pravnom postupku, a ne prevoditelji za druge jezike koje bi ta osoba mogla poznavati, osim, naravno, ako ne postoji sudski tumač za dotični jezik na području Hrvatske. Na taj bi se način izbjeglo prevođenje recimo s engleskog za koji često stranke kažu da ga znaju, a na kraju se ispostavi da nisu uopće razumjeli o čemu se radilo u razgovoru s državnim službenikom. Kao što bi se izbjeglo i to da usmene prijevode na policiji ili sudovima obavljaju prevoditelji koji uopće nisu sudski tumači, a u Hrvatskoj za taj jezik postoje sudski tumači. Primljeno na znanje Prima se na znanje.
139 TATJANA TARBUK 2. Pravo na nagradu za rad, Članak 32. Predlažem da se u ovom članku ubaci nova točka koja bi glasila: "Kada stranac sudjeluje pred sudskim, upravnim te drugim državnim i lokalnim tijelima, pozvat će se stalni sudski tumač za materinski jezik stranca, a kako bi stranac mogao pratiti tijek navedenih postupaka. Iznimno, ako u Republici Hrvatskoj ne postoji imenovani stalni sudski tumač za materinski jezik stranca ili je stalni sudski tumač za taj strani jezik nedostupan, pozvat će se stalni sudski tumač za drugi strani jezik kojeg stranac razumije, ili će sud imenovati prevoditelja za materinski jezik stranca." Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
140 TATJANA TARBUK 2. Pravo na nagradu za rad, Članak 31. Pod točkom 4, stavak 4. vrlo je nejasan! Što znači: za dodatni primjerak ovjerenog prijevoda obračunava se 30% na cijenu obavljenog prijevoda? Što je to dodatni primjerak? Vjerojatno bi ovdje trebalo stajati: za ovjeru teksta obračunava se 30% na cijenu obavljenog prijevoda. Međutim, kako je ovo pravilnik o stalnim sudskim tumačima koji rade ovjerene prijevode (iako mogu raditi i neovjerene, ali to onda ne bi trebalo ni biti obuhvaćeno ovim Pravilnikom, nego ovisiti o tržištu), zašto se stalno razdvaja koliko košta „običan“ prijevod pa onda na njegovu cijenu stavlja 30%? Zašto se odmah ne definira da kartica ovjerenog prijevoda sa stranog na hrvatski i obratno (1500 znakova s razmacima) iznosi 195 kuna bez PDV-a, kartica prijevoda znanstvenih, stručnih i tekstova s posebnim pismom iznosi 292,50 kuna bez PDV-a, itd. I još nešto: zašto je cijena prijevoda s jednog na drugi strani jezik ista kao i kad se radi o prijevodima na hrvatski i s hrvatskog? Ipak je teže prevoditi sa stranog na strani jezik. Također bi trebalo definirati što je hitan prijevod, odnosno koliko se kartica prijevoda smatra normom na dan. I slažem se s kolegama i kolegicama da bi trebalo uvesti veće tarife za prijevod preko vikenda i prevođenje nakon 20 sati. Primljeno na znanje Prijedlozi se primaju na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
141 TATJANA TARBUK DUŽNOSTI STALNIH SUDSKIH TUMAČA, Članak 20. Bez obzira zadrži li se naslovnica ili ne, pa se broj stranica i listova upisuje na svaku stranicu prijevoda, mislim da bi konačno ovaj put trebalo točno definirati na što se odnosi broj stranica prijevoda. Jesu li to samo stranice prijevoda bez izvornika? A listovi bi dakle obuhvaćali sve listove i prijevoda i izvornika? Računaju li se u listove i naslovnica i zadnja stranica? Cijelo vrijeme govorimo o mogućem izbacivanju ili zadržavanju naslovnice, a što je sa zadnjom praznom stranicom - ostaje li ona i računa li se i ona u listove? Napominjem da bi trebalo definirati što ulazi u stranice, a što u listove, jer sam u praksi primijetila da prevoditelji to tumače na različite načine. Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
142 TATJANA TARBUK POSTUPAK IMENOVANJA, Članak 13. Slažem se s mnogim kolegama i kolegicama da potvrda o zdravstvenoj sposobnosti nije potrebna. Dosad smo radili bez te potvrde, pa možemo i dalje. A trebalo bi ukinuti i uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak, tim više što sudovi mogu imati uvid u tu evidenciju. Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
143 Martina Stadnik POTPIS I PEČAT, Članak 34. Ne vidim čemu ovdje elektronički potpis (koji je dodatan trošak) ako prethodno u članku 20. nismo predvidjeli njegovu upotrebu pri izradi ovjerenog prijevoda. Ako već idemo na to, onda bi trebalo ostaviti obje mogućnosti (ovjera vlastoručnim potpisom i pečatom ili elektroničkim potpisom) i jasno propisati kako ovjereni prijevod izgleda u obje varijante. Isto tako, slažem se da je potrebno ukloniti adresu iz pečata. Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
144 Martina Stadnik DUŽNOSTI STALNIH SUDSKIH TUMAČA, Članak 25. Slažem se s komentarom kolegice Pintarić Burmudžija, sudski tumači nisu zaposlenici suda ni Ministarstva pravosuđa i stoga ne smiju biti prisiljeni preuzimati predmete, osobito jer u praksi često ispada baš kako kolega Barunović kaže, da "...sudski tumači trebaju biti obvezani preuzimati predmete a sud nije obvezan plaćati račune sukladno zakonu". Isto tako, nikako ne možemo propisati obvezno osiguranje. Uglavnom, predlažem brisanje cijelog članka 25. jer nema veze sa stvarnošću. Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
145 Martina Stadnik DUŽNOSTI STALNIH SUDSKIH TUMAČA, Članak 20. 1) Članak 20. stavak 1.: točno bih utvrdila gdje se ova klauzula nalazi, odnosno: Prijevod isprave stalni sudski tumač ovjerava potvrdom koja glasi: „Ja __________, stalni sudski tumač za _______ jezik, imenovan rješenjem predsjednika Županijskog suda u ________ broj ______ od __________ potvrđujem da gornji prijevod potpuno odgovara izvorniku sastavljenom na _________ jeziku”. Stalni sudski tumač tu potvrdu stavlja na kraju prijevoda, a uz nju stavlja svoj potpis i pečat. 2) Članak 20. stavak 3.: izbacila bih arke, utvrdila što kada prijevod ima samo jedan list te jasno utvrdila da se listovi prijevoda zajedno s naslovnicom i potvrdom iz točke 1. uvezuju i ovjeravaju pečatom i potpisom. Pritom formulacija "na kraju ovjereni pečatom i potpisom" ne razjašnjava stavljaju li se taj pečat i potpis uz potvrdu iz točke 1. ili samo na naljepnicu kojom se prijevod uvezuje ili zapravo bilo gdje na prijevodu. Kad već izrađujemo novi pravilnik, trebalo bi jasno utvrditi gdje se sve pečat i potpis stavljaju. Dodala bih i odredbu da sudski tumač za ovjeru prijevodu upotrebljava potpis deponiran pri nadležnom sudu. Primljeno na znanje Prijedlozi se primaju na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
146 Martina Stadnik DUŽNOSTI STALNIH SUDSKIH TUMAČA, Članak 19. Slažem se s prijedlogom da se izbaci potpis podnositelja isprave i navođenje broja osobne iskaznice. Točku 6. bi trebalo ili ukloniti ili u njoj precizno i jasno utvrditi kako ta evidencija izgleda, u kojem se obliku vodi (Word, Excel, nešto treće), ima li istu vrijednost kao dnevnik (odnosno, može li ga zamijeniti), kako onda nadležni sud ovjerava takav elektronički dnevnik, može li se ta elektronička evidencija dostaviti pri podnošenju zahtjeva za ponovno imenovanje u svojstvu popisa izvršenih prijevoda itd. Ako se pod elektroničkom evidencijom samo mislilo na to da sudski tumač može za sebe voditi dodatnu elektroničku evidenciju u Wordu ili Excelu radi vlastitog lakšeg snalaženja, to ne treba propisati, valjda je jasno da za sebe i svoje snalaženje možemo voditi kakve god inventare želimo. Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
147 Martina Stadnik POSTUPAK RAZRJEŠENJA, Članak 15. Svakako pobrisati podstavak "ako nakon isteka roka iz članka 25. stavka 2. ovog Pravilnika ne dostavi dokaz o zaključenom ugovoru o osiguranju od odgovornosti za obavljanje poslova stalnog sudskog tumača". I urediti formatiranje + dodatni spellcheck na cijeli tekst, stvarno je glupo da sudski tumači imaju pravilnik s tipfelerima. Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
148 Martina Stadnik POSTUPAK IMENOVANJA, Članak 13. 1) Ne slažem se s prijedlogom o obveznom sudjelovanju na seminarima iz razloga koji su navele druge kolege - nisu svi tumači u Zagrebu i ne bave se svi samo prevođenjem - osim toga, ne vidim čemu bismo si sami propisivali dodatne troškove. 2) U članku 13. stavku 3. trebalo bi jasnije utvrdili što je točno popis izvršenih prijevoda (odnosi li se to na dnevnik prijevoda i ovjera ili nešto drugo), a iz istog bih stavka svakako uklonila i potvrdu o zaposlenju ili zdravstvenoj sposobnosti jer ne vidim nikakav smisao. Primljeno na znanje Prijedlozi se primaju na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
149 Martina Stadnik POSTUPAK IMENOVANJA, Članak 9. Osiguranje treba biti prema vlastitom nahođenju, a nikako ne propisano pravilnikom. Ionako u konačnici svatko snosi svoju štetu ako ona nastane. Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
150 Martina Stadnik UVJETI ZA OBAVLJANJE POSLOVA STALNIH SUDSKIH TUMAČA, Članak 2. Slažem se s prethodnim komentarima, apsolutno treba brisati stavak 1. točke 5. i 6. kojima bi se sudske tumače samo dodatno opteretilo. A u pogledu članka 1. stavka 1., ako druge države članice doista dopuštaju samo svojim državljanima da budu imenovani za sudske tumače, onda bismo isto trebali učiniti i mi, ali tu informaciju treba provjeriti. Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
151 Aleksandra Hajduković DUŽNOSTI STALNIH SUDSKIH TUMAČA, Članak 21. U slučaju ugovora o djelu, izdavanje računa je nepotrebno Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
152 Aleksandra Hajduković POSTUPAK IMENOVANJA, Članak 9. Predlažem brisanje odredbe čl. 9. u cijelosti Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
153 Aleksandra Hajduković UVJETI ZA OBAVLJANJE POSLOVA STALNIH SUDSKIH TUMAČA, Članak 2. Mislim da apsolutno treba brisati st. 1. toč. 5., koja je u cijelosti suvišna i nepotrebno proizvodi dodatne troškove, te st. 1. toč. 6., jer osiguranje od odgovornosti za obavljanje poslova stalnog sudskog tumača treba biti opcionalno, a ne obavezno. Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
154 TATJANA TARBUK POSTUPAK IMENOVANJA, Članak 9. Apsolutno se slažem s kolegama da treba brisati ovaj članak, odnosno da se može formulirati tako da sudski tumač MOŽE biti osiguran, a ne da mu je to obaveza. Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
155 Sudski tumači i prevoditelji PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 47. Predlažemo definiranje prijelaznog razdoblja za već imenovane sudske tumače tijekom kojeg će biti obvezni ispuniti nove uvjete. Također, predlažemo da se definira koje novonastale uvjete već imenovani tumači moraju ispuniti (npr. moraju li polagati ispit znanja hrvatskog jezika i oduzima li im se imenovanje ako ga ne polože?) Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
156 Sudski tumači i prevoditelji POPISI STALNIH SUDSKIH TUMAČA, Članak 43. Nije jasno odnosi li se stavak (1) na hrvatske državljane s prebivalištem u stranoj zemlji ili državljane članica EU i država potpisnica Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru? U slučaju da se odnosi na ove druge, moraju li takvi strani državljani prolaziti cijeli postupak kao i hrvatski državljani ili samo zatražiti upis? Predlažemo obvezu prolaženja cijelog procesa koji je obvezan i za hrvatske državljane. Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
157 Sudski tumači i prevoditelji SLUŽBENA ISKAZNICA, Članak 36. Ako se uvede, predlažemo da se iskaznica izdaje uz rješenje. Nema potrebe za još jednim zahtjevom. Također predlažemo da se na iskaznicu stavi i broj rješenja pa može služiti u praktičnim situacijama umjesto samog rješenja. Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
158 Sudski tumači i prevoditelji POTPIS I PEČAT, Članak 34. Predlažemo izbacivanje adrese s pečata. Na taj način sudski tumač koji promijeni mjesto prebivališta ne mora mijenjati pečat i nema dodatni trošak. Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
159 Sudski tumači i prevoditelji 2. Pravo na nagradu za rad, Članak 32. Podržavamo prijedloge kolega: - Za prevođenje izgovorenoga teksta s hrvatskog na strani jezik te sa stranog jezika na hrvatski stalnom sudskom tumaču pripada nagrada u iznosu od 350,00 kuna bruto bez PDV-a za svaki započeti sat, a s jednog stranog jezika na drugi strani jezik stalnom sudskom tumaču pripada nagrada u iznosu od 450,00 kuna bruto bez PDV-a za svaki započeti sat. - U vrijeme utrošeno za prevođenje uračunava se cjelokupno vrijeme provedeno od dolaska stalnog sudskog tumača u mjesto gdje se obavlja prevođenje do prestanka potrebe za njegovom prisutnošću u tom mjestu. U slučaju da tumačenje ne nastupi, tumaču pripada naknada za 1 sat prevođenja. Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
160 Sudski tumači i prevoditelji 2. Pravo na nagradu za rad, Članak 31. Podržavamo/predlažemo: Za prijevod s jednog na drugi strani jezik, predlažemo iznos od 7,50 kuna bruto bez PDV-a za svaki redak. Dodati novu točku - za ovjeru teksta obračunava se 30% na cijenu obavljenog prijevoda. Dodati novu točku - nagrada za rad noću, vikendom, blagdanom i praznikom uvećava se za 50%. Definirati pojam hitnog prijevoda iz točke 5. Primljeno na znanje Prijedlozi se primaju na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
161 Sudski tumači i prevoditelji 1. Pravo na naknadu troškova, Članak 29. Podržavamo prijedlog izmjene: Pravo na naknadu putnih troškova stalnom sudskom tumaču obuhvaća naknadu za prijevoz sredstvima javnog prometa odnosno onim prometnim sredstvom koje sam odabere (taksi, osobno vozilo). Primljeno na znanje Prima se na znanje.
162 Sudski tumači i prevoditelji DUŽNOSTI STALNIH SUDSKIH TUMAČA, Članak 21. Predlažemo da se ovim člankom obuhvate svi načini na koje sudski tumaci mogu obavljati svoju djelatnost. Dakle, definirati rad putem ugovora o djelu, d.o.o. i svakako dodati mogućnost poslovanja preko obrta. Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
163 Sudski tumači i prevoditelji DUŽNOSTI STALNIH SUDSKIH TUMAČA, Članak 19. Predlažemo da se izbaci potpis podnositelja isprave i navođenje broja osobne iskaznice s obzirom da takve rubrike nije jednostavno/moguće popuniti bez fizičkog kontakta s naručiteljem prijevoda. Predlažemo usklađivanje stavaka dva/tri i šest s obzirom da se međusobno isključuju/ne podudaraju. Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
164 Sudski tumači i prevoditelji POSTUPAK IMENOVANJA, Članak 14. Slažemo se s prijedlogom da se članak 14. dopuni uvjetom ",ako je osoba s podnošenjem zahtjeva za reimenovanje zakasnila najviše 6 mjeseci". Također, predlažemo uvođenje mogućnosti 'stavljanja imenovanja u mirovanje' uz prethodnu obavijest nadležnom sudu i navođenje opravdanih razloga 'mirovanja'. Primljeno na znanje Prima se na znanje.
165 Sudski tumači i prevoditelji POSTUPAK IMENOVANJA, Članak 3. Predlažemo da se doda stavak - Kandidatu koji je studije završio u inozemstvu, znanje jezika zemlje studiranja dokazuje se diplomom sveučilišnog diplomskog studija, specijalističkog diplomskog stručnog studija ili poslijediplomskog studija završenog na tom jeziku. Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
166 Sudski tumači i prevoditelji UVJETI ZA OBAVLJANJE POSLOVA STALNIH SUDSKIH TUMAČA, Članak 2. Točka 3. - Predlažemo uvođenje testa poznavanja hrvatskog jezika (C2) kao uvjet za imenovanje sudskim tumačem. Od prethodne odredbe o vladanju hrvatskim jezikom izuzimaju se osobe sa sveučilišnim diplomskim jezičnim studijem završenim u Republici Hrvatskoj i osobe sa sveučilišnim diplomskim studijem hrvatskog jezika završenim izvan Republike Hrvatske. Točka 5. – Predlažemo da se točka izbaci - nepotrebna, a stvara dodatne prepreke i troškove. Točka 6. – Predlažemo da se ugovor o osiguranju od odgovornosti ostavi na izbor svakom sudskom tumaču. Točka 7. – Podržavamo prijedlog kolega iz Društva sudskih tumača i prevoditelja da se među uvjete uvede i dokazivanje prethodnog iskustva u prevođenju. Međutim, predlažemo da se iskustvo ne dokazuje brojem godina rada već brojem prevedenih kartica (30-50 minimalno). Primljeno na znanje Prijedlozi se primaju na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
167 Sudski tumači i prevoditelji PRAVILNIK O STALNIM SUDSKIM TUMAČIMA, Članak 1. Slažemo se s prijedlogom Društva sudskih tumača i prevoditelja. Tekstu ovog članka predlažemo dodati sljedeće: "Riječi i pojmovi korišteni u ovom Pravilniku koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod." Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
168 Martina Baričević DUŽNOSTI STALNIH SUDSKIH TUMAČA, Članak 21. Omogućiti rad tumaču preko paušalnog obrta. Zašto se za to ne borite? Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
169 Martina Baričević PRAVILNIK O STALNIM SUDSKIM TUMAČIMA, Obrazac broj 2 (85 x 55 mm) – službena iskaznica Omogućiti produživanje datuma do kojeg iskaznica vrijedi. Da se ne mora svake 4 godine izrađivati nova. Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
170 Martina Baričević SLUŽBENA ISKAZNICA, Članak 36. Ako se uvede iskaznica, trebala bi se moći "produžiti" pri novom imenovanju. Pečatom suda ili slično. Jer pretpostavljam da neće biti baš povoljna, a svake četiri ili pet godina nema potrebe davati novu izrađivati. Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
171 Martina Baričević POTPIS I PEČAT, Članak 34. Slažem se da se izbaci adresa s pečata. I da se omogući bez skeniranja ovjereni prijevod poslati e-poštom bez dodatnih certifikata. Kao što na računu može pisati da vrijedi bez potpisa i pečata. Ili, omogućiti stavljanje skeniranog otiska pečata i potpisa. Zašto uvijek treba nešto plaćati? Primljeno na znanje Prijedlozi se primaju na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
172 Martina Baričević 2. Pravo na nagradu za rad, Članak 31. Smatram da bi se "redak" trebalo izbaciti i cijenu formirati prema kartici. Ionako je to obračunska jedinica, a ne redak. Ovako napisano nepotrebno zbunjuje. Pojednostaviti. Napisati koliko kartica ima znakova s razmacima i gotovo. Tako se i računa u praksi. Nitko ne spominje retke kod obračuna prijevoda. Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
173 Martina Baričević DUŽNOSTI STALNIH SUDSKIH TUMAČA, Članak 19. Dati na izbor vođenje dnevnika u fizičkom ili digitalnom obliku. Izbaciti potpise, brojeve iskaznica naručitelja. Ostaviti rubrike koje je moguće popuniti bez fizičkog susreta s naručiteljem, jer je mnogo takvih slučajeva. Slažem se da se takva evidencija naziva "Dnevnik ovjerenih prijevoda". Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
174 Martina Baričević POSTUPAK IMENOVANJA, Članak 9. Besmisleno je da država nameće još i plaćanje osiguranja. Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
175 Martina Baričević PRAVILNIK O STALNIM SUDSKIM TUMAČIMA Predlažem ukidanje točke 5. i 6. (zdravstvena sposobnost i osiguranje). Nejasno je značenje zdravstvene sposobnosti. Smatram i nepotrebno. Osiguranje bi trebalo biti na volju svakog pojedinca. Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
176 TATJANA TARBUK UVJETI ZA OBAVLJANJE POSLOVA STALNIH SUDSKIH TUMAČA, Članak 2. Mislim da apsolutno treba brisati točku 6. te da osiguranje od odgovornosti za obavljanje poslova stalnog sudskog tumača treba biti opcionalno, a ne obavezno. Također mislim da su liječnički pregledi koji bi trebali odrediti je li netko zdravstveno sposoban za obavljanje poslova sudskog tumača sasvim nepotrebni, i samo dodatni trošak i gubljenje vremena za prevoditelje. Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
177 IVANA MEKELENIĆ POTPIS I PEČAT, Članak 34. Maknuti adresu s pečata. Lako se nađe u registru suda ako je nekome potrebna Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
178 IVANA MEKELENIĆ DUŽNOSTI STALNIH SUDSKIH TUMAČA, Članak 25. izbaciti čl. 2 Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
179 IVANA MEKELENIĆ POSTUPAK IMENOVANJA, Članak 9. Brisati čl. 9. To bi trebalo biti na pojedincu da odluči i sam procijeni koliki mi je rizik. Uostalom, tko je došao do iznosa od 200.000,00kn? Možete li mi objasniti kako ste došli do tog izračuna? Da li ćete nam propisati i koju osiguravajuću kuću moramo angažirati? Različiti tumači rade različite prijevode i ne prevodimo svi multimilijonske ugovore. Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
180 IVANA MEKELENIĆ POSTUPAK IMENOVANJA, Članak 4. Svakako bi trebalo definirati i ujednačiti cijene obuke. Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
181 IVANA MEKELENIĆ POSTUPAK IMENOVANJA, Članak 3. Ne vidim potrebe za ovim dijelom u stavku 2: Za ispunjavanje uvjeta iz članka 2. stavka 1. točke 5. ovog Pravilnika osoba koja je u radnom odnosu prilaže dokaz o radnom odnosu, a osoba koja nije u radnom odnosu prilaže dokaz o zdravstvenoj sposobnosti. Jedno isključuje drugo? Znači li to da se onda može priložiti dokaz o radnom odnosu umjesto uvjerenja o zdrav. sposobnosti koje spominjete u čl. 2, st. 5.? Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
182 Denis Barunović SLUŽBENA ISKAZNICA, Članak 36. Službena iskaznica je praktična jer se ne mora nositi rješenje a koristi se i u drugim strukama (inženjeri, vještaci). Adresa ne bi trebala biti sadržaj iskaznice. Primljeno na znanje Prima se na znanje.
183 IVANA MEKELENIĆ UVJETI ZA OBAVLJANJE POSLOVA STALNIH SUDSKIH TUMAČA, Članak 2. "7. da ima najmanje 5 godina dokazanog iskustva u prevođenju" - apsolutno ne uvoditi jer je prije svega pitanje kako to dokazati budući da to niste nigdje pojasnili. Zar fiktivno prikazivanje stažiranja ili rada u nekoj prevoditeljskoj agenciji vrijedi više od svakodnevnog rada s izvornim korisnicima i boravcima u zemlji jezika za koji sam sudski tumač? Ovime se samo otvara put za daljnje malverzacije i pogodovanje interesu pojedinca a nikako osiguranju kvalitetno obavljenog posla. izbaciti točku 5. i 6. Opet se samo povećavaju troškovi rada i onemogućava se rad novim sudskim tumačima. Prihvatili smo tržišni način funkcioniranja tako da čemu strah od konkurencije? Kvalitetni tumači će se sami profilirati, ne treba ih onemogućavati ovakvim glupostima. Primljeno na znanje Prijedlozi se primaju na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
184 Denis Barunović POTPIS I PEČAT, Članak 34. Električni potpis ne podupirem jer će koštati (certifikati, licence, posrednik) ali svakako izbaciti adresu s pečata. Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
185 Denis Barunović 2. Pravo na nagradu za rad, Članak 33. Da ne može biti cijena niža od određene u članku 32 treba vrijediti i za agencije. Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
186 Denis Barunović 2. Pravo na nagradu za rad, Članak 32. Minimalno staviti uvjete iz članka 31. plus još što je već prethodno navedeno. Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
187 Denis Barunović 1. Pravo na naknadu troškova, Članak 28. Također predlažem ne samo da se sucima uvede rok od najviše 15 dana za izdavanja rješenja za nadoknadu troškova sudskom tumaču nego da se naknada troškova isplati u roku od 30 dana. Sudovi isplaćuju naknade i do godinu dana. Primljeno na znanje Prima se na znanje.
188 Denis Barunović DUŽNOSTI STALNIH SUDSKIH TUMAČA, Članak 25. Sudovi trebaju prije slanja ikakvih dokumenta kontaktirati sudskog tumača. To se sad ne događa u svim slučajevima pogotovo u ljetnim mjesecima kad postoji mogućnost da i mi odemo na godišnji odmor. Također treba uvesti rok za plaćanje izdanih računa jer nekad je to i do godina dana. Sudski tumači trebaju biti obvezani preuzimati predmete a sud nije obvezan plaćati račune sukladno zakonu? Mi ne radimo za sud te smo slobodno zanimanje u kojem plaćamo visoke doprinose. Smatram da sudski tumači trebaju biti izuzeti iz slobodnog zanimanja te trebaju kao obični prevoditelji biti smješteni u obični obrt, što znači da bi nam doprinosi bili puno manji. Većina sudskih tumača to već radi kroz običan obrt ali je u tom slučaju protuzakonito isporučivati ovjerene prijevode. Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
189 Denis Barunović DUŽNOSTI STALNIH SUDSKIH TUMAČA, Članak 21. Sumnjam da bi spriječilo pružanje usluga po nižim tarifama što je praksa pojedinih agencija jer se u većini slučaja radi o neovjerenim prijevodima ali svakako treba uvesti model javnih bilježnika (svi da imaju iste cijene). Opet ostaje problem neovjerenih prijevoda koji su puno učestaliji kod agencija. Primljeno na znanje Prima se na znanje.
190 IVANA MEKELENIĆ POSTUPAK IMENOVANJA, Članak 13. Slažem se s prijedlogom Društva sudskih tumača i prevoditelja i gđe Dorotić o stručnom usavršavanju ako će ona biti BESPLATNA I DOSTUPNA ONLINE jer mi se čini da gospoda zaboravljaju da ne žive svi u Zagrebu i ne bave se svi sudski tumači isključivo prevođenjem već imaju i svakodnevne poslove a da ne spominjem kolege koji prevode s ne tako uobičajenih jezika poput japanskog, mandarinskog i sl. Također, apsolutno se ne slažem s prijedlozima tvrtke Signum d.o.o. jer nismo svi pravne osobe s velikom količinom svakodnevnih prijevoda. Ovaj pravilnik bi se trebao odnositi na sve sudske tumače, od malih do velikih. Uvođenje obaveznih seminara samo će pogodovati interesu pojedinaca koji će se time zasigurno dobro financijski profitirati a sumnjam da će nama tumačim koristiti u svakodnevnom radu. HSUST je dosad organizirao već neka savjetovanja ali iskreno, niti jedno mi nije bilo od koristi, bilo da se radilo o tematici ili o vremenu i mjestu održavanja. Naravno da je dužnost svakog profesionalca stručno usavršavanje ali mislim da to treba biti na njegovoj svijesti a ne prisilno odrađivanje forme radi. Imate primjer stomatološke struke gdje popriličan broj stomatologa polazi obavezne seminare samo kako bi skupili bodove radi obnove licence a ne radi stručnog usavršavanja. Ne slažem se s prijedlogom Signum d.o.o. jer bi se ovaj pravilnik trebao odnositi na sve sudske tumače, od malih do velikih. Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
191 Denis Barunović POSTUPAK IMENOVANJA, Članak 4. Smatram da je naknada koja se plaća udrugama za stručnu obuku previsoka. Treba cijene i sadržaj definirati pravilnikom. Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
192 Denis Barunović UVJETI ZA OBAVLJANJE POSLOVA STALNIH SUDSKIH TUMAČA, Članak 2. Svakako brisati točku 5 i točku 6 jer su samo dodatni trošak za tumače (pogotovo nas koji rade rijetke jezike). Uvodi se neka vrsta liječničkog pregleda koja za našu struku nema smisla te stvara dojam da se ovo uvodi samo radi naplaćivanja. Ovo je intelektualno zanimanje te tko može odrediti da li je tumač sposoban ili ne. Ako su zadovoljeni svi uvjeti za ovlaštenje onda ne vidim razlog zašto netko ne bi mogao raditi ovaj posao. Točka 6 stvara isto dojam da je Udruga osiguravatelja odradila svoj posao. Imajte na umu da većina sudskih tumača ovo prevodi uz zaposlenje te nemaju zarade kao inženjeri i odvjetnici. Pored toga ne znam da li uopće postoji sudski postupak protiv sudskog tumača te njegovog rada. Prijedlog točke 7 također ne podržavam jer to znači da ljudi koji su kao ja živjeli 25 godina vani i imaju dva materinja jezika nebi mogli biti sudski tumači. To znači da netko tko je završio jezični studij u HR može prevoditi a ja koji sam živio 25 godina u toj državi i završio tamo srednju i faks nebi mogao. Ovim se samo izbjegava konkurencija i ne vodi računa sa stvarnim znanjem. Jezik se ne savladava u ˝nekoliko mjeseci˝ te dobivanjem C2 svjedodžbe pogotovo kad treba prevoditi stručne izvorne dokumente. Tako bi onda mogli i uvesti da sudski tumači koji nemaju pravni studij moraju položiti prvu godinu pravnog fakulteta te ako nemaju položenu prvu godinu faksa nemaju ovlasti prevoditi sudske dokumente. Ne treba zaboraviti da mi ne pišemo znanstvene radove nego prevodimo nešto što je netko drugi izgovorio ili napisao. Moje osobno mišljenje je da stari dugogodišnji tumači s nekim prijedlozima pokušavaju ograničiti pristup novoj i mlađoj generaciji dok svi mi znamo kako su se davno prije ovlaštenja dobivala. Zašto ne uvedete i praksu od 6 mjeseci u zemlji izvornog jezika ??? Faks je jedno a praksa je drugo. Ako idete u krajnost onda možemo ići još i dalje.... Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
193 Iva Dvorski UVJETI ZA OBAVLJANJE POSLOVA STALNIH SUDSKIH TUMAČA, Članak 2. Predlažem da ispit iz hrvatskog jezika (razina C2) polažu tumači koji su novoimenovani i nemaju iskustva. Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
194 Maja Mlinarić POSTUPAK IMENOVANJA, Članak 3. Članak 3. (1) Postupak za imenovanje stalnih sudskih tumača pokreće se zahtjevom koji se podnosi predsjedniku županijskog suda nadležnog prema mjestu PREBIVALIŠTA ILI BORAVIŠTA podnositelja zahtjeva. Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
195 Maja Mlinarić POSTUPAK IMENOVANJA, Članak 9. Članak 9. (1) Stalni sudski tumač MOŽE biti osiguran tijekom cijelog razdoblja obavljanja poslova sudskog tumača, o tome odlučuje samostalno. Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
196 Maja Mlinarić DUŽNOSTI STALNIH SUDSKIH TUMAČA, Članak 19. (3) Dnevnik prijevoda i ovjera vodi se u elektroničkom obliku. Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
197 Maja Mlinarić 2. Pravo na nagradu za rad, Članak 31. Dodati novu točku: točka 7. nagrada za rad noću, vikendom, blagdanom i praznikom uvećava se za 50%. Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
198 Maja Mlinarić 2. Pravo na nagradu za rad, Članak 32. Izmjena iznosa nagrade: Stavak 1. Za prevođenje izgovorenoga teksta s hrvatskog na strani jezik te sa stranog jezika na hrvatski stalnom sudskom tumaču pripada nagrada u iznosu od 350,00 kuna bruto bez PDV-a za svaki započeti sat, a s jednog stranog jezika na drugi strani jezik stalnom sudskom tumaču pripada nagrada u iznosu od 450,00 kuna bruto bez PDV-a za svaki započeti sat. Dodati još jedan stavak: stavak 3.: Radni dan za tumača iznosi 4 sata. U slučaju da postoji potreba za tumačenjem duža od 4 sata, tada je potrebno pozvati dodatnog tumača kako bi se izmjenjivali u tumačenju. Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
199 Maja Mlinarić SLUŽBENA ISKAZNICA, Članak 36. Predlažem brisati članke 36-39. Ne vidim potrebu službene iskaznice ako tumač ima rješenje o imenovanju od nadležnog suda. Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
200 Maja Mlinarić POTPIS I PEČAT, Članak 34. Prijedlog: Članak 34. (1) Stalni sudski tumač u obavljanju poslova sudskog tumača prijevod potpisuje prijevod potpisuje kvalificiranim elektroničkim potpisom. Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
201 Maja Mlinarić DUŽNOSTI STALNIH SUDSKIH TUMAČA, Članak 25. Izbaciti točku 2 članka 25. Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
202 DORIJAN JAGAČIĆ PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 50. Pogresno- treba pisati Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o stalnim sudskim tumačima („Narodne novine“ broj 88/08 i 119/08). Medjutim, za sudske tumace koji su vec ostvarili naslov sudskog tumaca putem nadleznog suda novi pravilnik pocinje vrijediti od dana sljedeceg ponovnog imenovanja. Na taj nacin ce se smanjiti zaglusenost sudova ev. novim odredbama i njihovim posljedicama. Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
203 DORIJAN JAGAČIĆ POPISI STALNIH SUDSKIH TUMAČA, Članak 43. Stavak 1 izmijeniti- (1) Državljani država članica Europske unije ili država potpisnica Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru imaju pravo obavlja posao sudskog tumaca u RH samo ako imaju prijavljeno prebivaliste te dozvolu boravka. Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
204 DORIJAN JAGAČIĆ SLUŽBENA ISKAZNICA, Članak 36. Slazem se- Brisati članke 36-39. Nema stvarne, osim administrativne, potrebe za tim. Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
205 DORIJAN JAGAČIĆ POTPIS I PEČAT, Članak 34. Stavak 1 treba pisati- ...stavlja svoj pečat ILI prijevod potpisuje kvalificiranim elektroničkim potpisom. Stavak 4 plave ILI crne boje. Stavak 5 treba pisati: kvalificirani elektronički potpis I/ILI pečat pribavlja o vlastitom trošku. Primljeno na znanje Prijedlozi se primaju na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
206 DORIJAN JAGAČIĆ 2. Pravo na nagradu za rad, Članak 31. U stavak 5 dodati (npr. prijevod od 1 kartice u roku kracem od 24 h) ili "Hitan prijevod se definira pravilnikom drustva sudskih tumaca". Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
207 DORIJAN JAGAČIĆ 1. Pravo na naknadu troškova, Članak 29. U stavak 1 dodati- Sudski tumac neovisno o tome moze sa strankom dogovoriti potpunu isplatu sredstava za prijevoz sredstvom koje je najbrze (npr. zrakoplov i sl). Sve ostalo je nejasno i rigidno. U stavci 5 podaci hrvatskog autokluba nisu svima dostupni. Zato dodati ...prema podacima Hrvatskog autokluba ili internetom javno dostupnog servisa za najkracu dionicu(npr. googlemaps). Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
208 DORIJAN JAGAČIĆ 1. Pravo na naknadu troškova, Članak 28. u Stavak 2 dodati i "otezavajuce okolnosti u vezi stranke". To bi se onda definiralo pravilnikom strucnog drustva. Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
209 DORIJAN JAGAČIĆ DUŽNOSTI STALNIH SUDSKIH TUMAČA, Članak 26. U stavak 1 dodati- ...protiv kojeg se vodi kazneni postupak zbog kaznenog djela u vezi obavljanja djelatnosti sudskog tumaca, duzan je odmah po saznanju (ostali tekst izmedu izostaviti- obrazlozenje vidi u prijasnjim clancima).... Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
210 DORIJAN JAGAČIĆ DUŽNOSTI STALNIH SUDSKIH TUMAČA, Članak 25. Izbaciti točku 2 članka 25. Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
211 DORIJAN JAGAČIĆ DUŽNOSTI STALNIH SUDSKIH TUMAČA, Članak 21. Ovo je preopcenito i ne obuhvaca sve nacine obavljanja djelatnosti obavljanja djelatnosti sudskog tumaca. Umjesto racun bi trebalo pisati dokument. Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
212 Rene Čipanj Banja SLUŽBENA ISKAZNICA, Članak 39. Brisati, nepotrebne komplikacije. Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
213 Iva Dvorski DUŽNOSTI STALNIH SUDSKIH TUMAČA, Članak 21. Predlažem da se uvede i popis pravnih osoba koji su imenovani za prevođenje na određenom jeziku i koji imaju stalno zaposlenu osobu koja je sudski tumač za taj jezik. Ja sam morala svoju firmu registrirati kao sudski tumač zbog izdavanja računa. Večina firmi nije registrirano na sudu za bugarski jezik, a izdaju račune za ovjereni prijevod na bugarski jezik. Na taj način rade dumping cijena. Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
214 Iva Dvorski PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 46. Predlažem da se ne smiju imenovati osobe za pojedini slučaj koji ne zadovoljavaju kriterije Pravilnika o stalnim sudskim tumačima ako za taj jezik postoje stalni sudski tumači koji su imenovani i odgovaraju na kriterije. Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
215 Iva Dvorski 1. Pravo na naknadu troškova, Članak 28. Predlažem da se putni troškovi, dnevnice i troškovi smeštaja plaćaju sudskom tumaću u naprijed ili u roku od 15 dana. Događa se da mjesecima čekamo da se troškovi nadoknade. Predlažem da se sucima uvede rok od najviše 15 dana za izdavanja rješenja za nadoknadu troškova sudskom tumaču. Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
216 Iva Dvorski POPISI STALNIH SUDSKIH TUMAČA, Članak 42. Predlažem da se uvede i popis pravnih osoba koji su imenovani za prevođenje na određenom jeziku i koji imaju stalno zaposlenu osobu koja je sudski tumač za taj jezik. Ja sam morala svoju firmu registrirati kao sudski tumač zbog izdavanja računa. Večina firmi nije registrirano na sudu za bugarski jezik, a izdaju račune za ovjereni prijevod na bugarski jezik. Na taj način rade dumping cijena. Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
217 Iva Dvorski 2. Pravo na nagradu za rad, Članak 32. Mislim da bi cijenu prijevoda s i na bugarski jezik trebalo uvećati barem za 30% s obzirom na bugarsko (ćirilično) pismo. Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
218 Iva Dvorski 1. Pravo na naknadu troškova, Članak 30. Sudski tumači nisu zaposlenici suda. Predlažem da im se prizna zakonski dozvolena dnevnica za podizetnike. Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
219 Zuzana Civadelić 2. Pravo na nagradu za rad, Članak 31. Ovo je potrebno stvarno dobro definirati da se ne može nikako drugačije protumačiti. Imala sam 100 svađa na sudu radi toga kako je to tko protumačio ovaj članak i da li je razmak smatrao otkucanim znakom ili nije. Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
220 DORIJAN JAGAČIĆ DUŽNOSTI STALNIH SUDSKIH TUMAČA, Članak 19. Clanak 19- stavak 4- previse je osjetljivih podataka, nije u skladu s GDPR. Dakle samo jedan od njih. ◊ broj i datum akta suda, drugog državnog tijela ili pravne osobe na čiji se zahtjev obavlja prevođenje odnosnobilo ime i prezime, bilo adresu ili broj osobne iskaznice podnositelja isprave. Opcija "hardcopy" dnevnik prijevoda i ovjera treba ostati buduci da je najsigurnija zbog moguce kradje podataka putem hakiranja. O Tome svjedoce i napadi na puno sofisticiranije sustave nego sto su oni sudskih tumaca. Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
221 DORIJAN JAGAČIĆ POSTUPAK RAZRJEŠENJA, Članak 15. Clanak 15- stavak 1- brisati- – ako promijeni prebivalište – ako je pravomoćno osuđen za tesko kazneno djelo umjesto sadasnjeg teksta brisati- – ako nakon isteka roka iz članka 25. stavka 2. ovog Pravilnika ne dostavi dokaz o zaključenom ugovoru o osiguranju od odgovornosti za obavljanje poslova stalnog sudskog tumača Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
222 DORIJAN JAGAČIĆ POSTUPAK IMENOVANJA, Članak 13. Clanak13- stavka 1- moze biti imenovan na vrijeme od pet godina (ne cetiri). Stavak 2- dodati- najkasnije 30 dana, a najranije 6 mjeseci prije isteka... Stavak 3- popis izvrsenih prijevoda samo na izriciti zahtjev suda, brisati "uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak te potvrda o zaposlenju ili o zdravstvenoj sposobnosti" Stavak 6- u roku do 30 dana (ne 15) Ako se propise usavrsavanje onda samo JEDNOM u mandatu u trajanju od 4-8 sati. Propisivanje ponovno provjere znanja C2 kod svakog mandata je jasan partikularni interes. Primljeno na znanje Prijedlozi se primaju na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
223 DORIJAN JAGAČIĆ POSTUPAK IMENOVANJA, Članak 10. Clanak 10- stavak 2- u roku od 30 dana (15 dana je prekratko). Stavak 3- na vrijeme od pet godina (logicnije i bolje se moze pamtiti). Primljeno na znanje Prijedlozi se primaju na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
224 DORIJAN JAGAČIĆ POSTUPAK IMENOVANJA, Članak 9. Clanak 9- u stavak 1 dodati- mora biti osiguran ako njegov godisnji promet neto premasi npr. 300 000 kuna. Inace brisati kompletni clanak. Tek kada drzava uvede kontrolu nad osiguranjima i provjeru da li ispunjavaju svoje duznosti moze se diskutirati o uvodenju opceg obaveznog osiguranja. Prijedlozi takvih clanaka trebaju imati potkrijepu u svarnim potrebama koje trebaju biti razlozno iznesene. Inace se radi o zakonima koji imaju svrhu samu u sebi. Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
225 DORIJAN JAGAČIĆ POSTUPAK IMENOVANJA, Članak 8. Clanak 8-stavak 1- da, strukovne udruge, a ne drugi, odreduju program i ostalo. U suprotnom postoji opasnost prevelikog rasapa znanja/standarda. Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
226 DORIJAN JAGAČIĆ POSTUPAK IMENOVANJA, Članak 7. Clanak 7- ne nakon tri mjeseca vec nakon 365 dana. Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
227 DORIJAN JAGAČIĆ POSTUPAK IMENOVANJA, Članak 4. U stavku 1 je potrebno dodati da se provjera znanja provodi jednokratno kod prvog imenovanja! U stavci 2 umjesto "te" treba pisati "ili". Primljeno na znanje Prijedlozi se primaju na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
228 DORIJAN JAGAČIĆ PRAVILNIK O STALNIM SUDSKIM TUMAČIMA, POSTUPAK IMENOVANJA Clanak- 3- upravo ne, drugi drzavljani EU ne trebaju imati pravo imenovanja sudskim tumacem, osim ako imaju dozvolu boravka i stalno prebivaliste u RH. Potvrde o nekaznjavanju i zdravstvenoj sposobnosti treba izbaciti, tj. uvesti da ih nadlezni sud moze zatraziti od tumaca u bilo koje vrijeme u slucaju sumnje u ispravnost/sposobnost provodjenja duznosti. Primljeno na znanje Prijedlozi se primaju na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
229 DORIJAN JAGAČIĆ UVJETI ZA OBAVLJANJE POSLOVA STALNIH SUDSKIH TUMAČA, Članak 2. Clanak 2- tocka 1- ne, za sudskog tumaca u Republici Hrvatskoj se moze imenovati samo drzavljanin Republike Hrvatske ili barem ima prebivaliste u RH. Drugi drzavljani EU to mogu biti u SVOJIM zemljama. Druge clanice EU stite svoje interese- npr. Poljska, Danska. Kada ce Hrvatska poceti stititi svoje interese? Tocka 5- suvisna, jasno je da netko tko nije zdravstveno sposoban nece moci obavljati tu duznost. Ovo samo otvara dodatne prepreke preko medicine rada i slicno. Tocka 6- suvisna je, to svatko treba odluciti sam za sebe ili u dodatnom pravilniku propisati tocno udruga sudskih tumaca. Stavak 2- Da se ne ne moze imenovati osoba koja ima zapreku za prijam u drzavnu sluzbu u danasnjem kontekstu zvuci smijesno. Nepotrebno je i treba ukinuti. Za politicare ne postoje nikakve prepreke da unatoc presudama po kaznenom zakonu, otvorenim postupcima i sl. obavljaju svoju duznost. Primljeno na znanje Prijedlozi se primaju na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
230 DORIJAN JAGAČIĆ POSTUPAK IMENOVANJA, Članak 3. Imenovanje bi trebalo biti prema prebivalistu (nadleznost). Medjutim bi trebalo omoguciti da tumaci rade po potrebi (npr. vlastitoj jednokratnoj prijavi) i u drugim zupanijama s kojima su na neki nacin povezani. Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
231 Ivan Stojanović POSTUPAK IMENOVANJA, Članak 12. Slažem se se prijedlogom Društva sudskih tumača i prevoditelja koji je usuglašen na radnoj skupini Zajednice za prevoditeljstvo u HGK-u. "Stalni sudski tumač u svojem djelovanju nije teritorijalno ograničen na područje nadležnosti suda koji ga je imenovao." Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
232 SANDRA GALOVIĆ HAINŽ 2. Pravo na nagradu za rad, Članak 31. Slažem se s iznimno bitnom činjenicom na koju je ukazalo nekoliko cijenjenih kolega, a u prethodnom komentaru i udruga USST. ***Dodati novu točku: točka 7. nagrada za rad noću, vikendom, blagdanom i praznikom uvećava se za 50%. Nisam pravnik, no jasno je da lex specialis (konkretno, naš Pravilnik) nadjačava lex generalis (Zakon o radu). Međutim, držim da bi sudski tumači, kao i svi drugi građani RH, morali imati osnovno pravo na uvećanu nagradu za rad noću, vikendom, blagdanom i praznikom, barem kad se radi o usmenim prijevodima za institucije. Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
233 Željka Pintarić Burmudžija POTPIS I PEČAT, Članak 34. Opet nije usklađeno, ako se dopušta elektronički potpis, zašto onda pečat? Znači, svejedno se mora printati? Koji je onda smisao. Očito da to uopće nije dobro razrađeno u cijelom dokumentu. Ako se uvodi elektronički potpis i elektronička evidencija, nema potrebe za "ovjeravanjem "dnevnika na sudu ni za pečatom. Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
234 Željka Pintarić Burmudžija 2. Pravo na nagradu za rad, Članak 32. Povisiti cijenu usmenog prevođenja u skladu s prijedlozima udruga. Kao što se sudac i tužitelj pripremaju za predmet i za to su plaćeni, tako treba i tumaču omogućiti pripremu i platiti taj rad. Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
235 Željka Pintarić Burmudžija 1. Pravo na naknadu troškova, Članak 29. Pitanje - idu li vaši tužitelji na ročišta javnim prijevozom po gradu Zagrebu ili se koriste svojim osobnim vozilom? Sudski tumač nije zaposlenik suda i ne prima plaću za vrijeme dok se vozi na ročišta, već osoba koja je privatni poduzetnik te je njegovo vrijeme dragocjeno i ne može ga utrošiti na vožnju javnim prijevozom. Prijedlog izmjene: Pravo na naknadu putnih troškova stalnom sudskom tumaču obuhvaća naknadu za prijevoz sredstvima javnog prometa odnosno onim prometnim sredstvom koje sam odabere (taksi, osobno vozilo). Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
236 Željka Pintarić Burmudžija DUŽNOSTI STALNIH SUDSKIH TUMAČA, Članak 25. Sudski tumač nije zaposlenik suda ni Ministarstva pravosuđa. Te mu institucije ne isplaćuju plaću ni ne uplaćuju doprinose. Prema tome, ne može postojati element prisile, nego isključivo, sud, kao svaki drugi klijent, mora prethodno nazvati tumača i upitati za njegovu raspoloživost. Naime, predmete možete dodijeljivati sucima i tužiteljima koji su u radnom odnosu u državnoj službi. Ako ih želite dodjeljivati tumačima, onda zaposlite tumače ili barem preuzmite plaćanje doprinosa. Sudski tumači djeluju na slobodnom tržištu rada i imaju druge klijente, a možda su i zaposleni drugdje. Stalnom sudskom tumaču koji ne poštuje sud ili stranke, ne preuzima dodijeljene predmete čije je preuzimanje sudski tumač prethodno potvrdio odgovaranjem na upit koji mu je od suda stigao elektroničkom poštom, ne opravda zašto u roku nije dovršio povjereni posao ili iz drugih ozbiljnih razloga može se privremeno uskratiti obavljanje poslova stalnog sudskog tumača najmanje tri mjeseca, a najdulje godinu dana. Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
237 Željka Pintarić Burmudžija DUŽNOSTI STALNIH SUDSKIH TUMAČA, Članak 19. (6) Evidencija iz stavka 1. ovog članka može se voditi i u elektroničkom obliku. Ako se vodi takva evidencija što je svakako poželjno, nije jasno kako se dobiva potvrda podnositelja isprave da je prijevod obavljen i datum obavljenog prijevoda. Čini se da taj stavak nije usklađen s prethodnim i u tom slučaju nema ni potrebe za Dnevnikom ni ovjeravanjem istog na sudu. Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
238 Adriana Babok 2. Pravo na nagradu za rad, Članak 32. Potrebno je povisiti cijenu usmenog prijevoda ako prijevod nije unaprijed dogovoren, ako je hitan, ako se odvija po noći ili tijekom neradnih dana, te uključiti naknadu pripreme za dogovoreni usmeni prijevod. Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
239 Adriana Babok POSTUPAK IMENOVANJA, Članak 9. Smatram da nije potrebno nametati osiguranje od odgovornosti kao obavezno. Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
240 Silvija Avar PRAVILNIK O STALNIM SUDSKIM TUMAČIMA U vezi čl. 19, točka 4, stavak 3 Mislim da ta rečenica ne odražava stvarnost jer su zanemareni podaci za pravnu osobu. Smatram da bi za pravnu osobu trebalo dodati sljedeće: broj i datum akta suda ili drugog državnog tijela, odnosno naziv, adresa i OIB pravne osobe podnositelja isprave, odnosno ime i prezime, adresa i OIB podnositelja isprave ako je podnositelj isprave fizička osoba. Predlažem da se upisuje OIB za fizičku osobu zato što na računu koji ispostavljamo treba pisati OIB fizičke ili pravne osobe, a ne broj osobne iskaznice. Isto tako bih predložila veću cijenu usmenog prevođenja jer je cijena od 150,00 kn/sat za ovu intelektualnu uslugu premala naknada. Predlažem cijenu od 250 kn/sat. Primljeno na znanje Prijedlozi se primaju na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima.
241 Dunja Hergula 2. Pravo na nagradu za rad, Članak 32. Apsolutno se slažem da nagradu za usmeno tumačenje treba povisiti zbog svih dolje navedenih razloga, dakle kada se radi o pružanju usluga sudskog tumača u vremenu između 22:00 i 06:00 sati, neradnim danima, državnim praznicima i blagdanima, ali i zbog specifičnosti kao u slučaju potrebe izlaska s policijom na teren. Ako Vas policija pozove da pružate usluge sudskog tumača negdje na cesti u situaciji kada se dogodila prometna nesreća u kojoj ima i mrtvih jasno je da je to specifična situacija s kojom se ne susreću ni konferencijski prevoditelji čije su cijene usluga više. Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
242 Korana Klajić POTPIS I PEČAT, Članak 34. Maknuti adresu s pečata, dovoljno je upisati naziv mjesta. Sudskim tumačima koji su imenovani za više jezika tekst na svim jezicima jedva stane na pečat. Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
243 Korana Klajić 2. Pravo na nagradu za rad, Članak 33. Visinu naknade troškova i nagrade za prevođenje pred sudom stalnom sudskom tumaču odmjerava sud po čijem zahtjevu je prevođenje obavljeno sukladno odredbama ovog Pravilnika, no ne može biti niža od visine određene u članku 32. Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
244 Korana Klajić DUŽNOSTI STALNIH SUDSKIH TUMAČA, Članak 19. Ukinuti "Dnevnik prijevoda i ovjera" jer je relikvija koja ne pripada 21. st. Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
245 Korana Klajić POSTUPAK IMENOVANJA, Članak 14. Ponavljam komentar gđe Dunje Hergule u nadi da će ga netko i pročitati: Prijedlog Društva sudskih tumača i prevoditelja da se članak 14. dopuni uvjetom ", ako je osoba s podnošenjem zahtjeva za reimenovanje zakasnila najviše 6 mjeseci" s obrazloženjem da bi inače bilo moguće ponovno imenovanje osoba koje se više godina nisu bavile poslovima sudskog tumača je razuman i ima logike, ali se postavlja pitanje što u slučaju da se sudski tumač zbog bilo kojeg razloga (bolest, obiteljska situacija, putovanje itd.) unutar trajanja četverogodišnjeg mandata više od 6 mjeseci ne bavi poslovima sudskog tumača, recimo nekih godinu dana i poslije toga, uoči isteka mandata, ima puno pravo podnijeti zahtjev za ponovnim imenovanjem? To naročito vrijedi za slučaj da unutar trajanja mandata zbog bolesti bude u nemogućnosti obavljati posao sudskog tumača nekih 7,8 mjeseci, nakon toga ozdravi i vrati se poslovima sudskog tumača. Zahvaljujući novoj odredbi o zdravstvenoj sposobnosti obavljanja posla sudskog tumača koja se dokazuje samo prilikom imenovanja odnosnog ponovnog imenovanja zagazili smo u široko područje novih pravnih nedorečenosti. Primljeno na znanje Prima se na znanje.
246 Korana Klajić POSTUPAK IMENOVANJA, Članak 13. Nastavno na komentar gđe Mirele Dorotić: Naravno da je cjeloživotno obrazovanje i praćenje noviteta poželjno ali ovaj prijedlog se doista čini kao pogodovanje određenim interesnim skupinama. Većini nas je ovo dodatni posao, znači imamo posao na puno radno vrijeme, plus svi dodatni sati koje odrađujemo kao sudski tumači. Ovaj prijedlog bi imao legitimitet jedino ako bi edukacije bile NEOBAVEZNE, ONLINE i BESPLATNE. Sve ostalo je krajnje sumnjiva rabota kojom nam se (opet) povećava financijsko opterećenje u korist tko zna koga. Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
247 Korana Klajić UVJETI ZA OBAVLJANJE POSLOVA STALNIH SUDSKIH TUMAČA, Članak 2. Brisati točku 6 jer doista nema nikakve potrebe za nametanjem novih financijskih opterećenja. Onaj tko želi imati osiguranje, imat će ga, ali nametati to propisom je potpuno nepotrebno. Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
248 Dunja Hergula POSTUPAK IMENOVANJA, Članak 13. Nastavno na komentare Signum: jezici d.o.o.-a: kolika je vjerojatnost da sudski tumač za rijetke jezike (japanski, a navodno postoji i sudski tumač za bengalski) obavi dolje navedeni broj pismenih i usmenih prijevoda? Oni posao sudskog tumača ne mogu obavljati drugačije nego samo povremeno. Sudovi, državno odvjetništvo i MUP ne posluju po tržišnim načelima, oni imaju svoje zasebne potrebe u obavljanju posla. Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
249 Dunja Hergula DUŽNOSTI STALNIH SUDSKIH TUMAČA, Članak 21. Slažem se s prijedlogom USST-a da račun o obavljenoj usluzi prijevoda mora biti sastavljen u skladu s propisanim naknadama i nagradama ovog Pravilnika zbog nekorektne prakse prevoditeljskih agencija koje usluge prijevoda sudskih tumača nude po besramno niskim cijenama. Trebalo bi predvidjeti i mogućnost da se takvima zabrani obavljanje poslova sudskog tumača. Primljeno na znanje Prima se na znanje.
250 USST - UDRUGA STALNIH SUDSKIH TUMAČA PRAVILNIK O STALNIM SUDSKIM TUMAČIMA, Obrazac broj 1JEDNOOBRAZNI IZGLED PISANOG PRIJEVODA STALNOG SUDSKOG TUMAČA Napomena: U prijedlogu nedostaje grafički izgled obrasca br. 1 Predlažemo zadržavanje postojećeg izgleda pisanoga prijevoda stalnog sudskog tumača kako je definiran u važećem Pravilniku, zadržavanje naslovnice kako bi se zaštitio prevedeni tekst i izvornik od mogućih oštećenja. Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
251 USST - UDRUGA STALNIH SUDSKIH TUMAČA POTPIS I PEČAT, Članak 34. Napokon prihvaćen prijedlog USST-a iz 2012. godine u vezi s elektroničkim potpisom!! Primljeno na znanje Prima se na znanje.
252 USST - UDRUGA STALNIH SUDSKIH TUMAČA 2. Pravo na nagradu za rad, Članak 32. Izmjena iznosa nagrade: Stavak 1. Za prevođenje izgovorenoga teksta s hrvatskog na strani jezik te sa stranog jezika na hrvatski stalnom sudskom tumaču pripada nagrada u iznosu od 350,00 kuna bruto bez PDV-a za svaki započeti sat, a s jednog stranog jezika na drugi strani jezik stalnom sudskom tumaču pripada nagrada u iznosu od 450,00 kuna bruto bez PDV-a za svaki započeti sat. Dodati još jedan stavak: stavak 3.: Radni dan za tumača iznosi 4 sata. U slučaju da postoji potreba za tumačenjem duža od 4 sata, tada je potrebno pozvati dodatnog tumača kako bi se izmjenjivali u tumačenju. Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
253 USST - UDRUGA STALNIH SUDSKIH TUMAČA 2. Pravo na nagradu za rad, Članak 31. Stavak 4. točka 3. predlažemo: za prijevod s jednog na drugi strani jezik 7,50 kuna bruto bez PDV-a za svaki redak Dodati još jednu točku: 4. za ovjeru teksta obračunava se 30% na cijenu obavljenog prijevoda Time bi točka 4. postala točka 5., a 5. točka 6. Dodati novu točku: točka 7. nagrada za rad noću, vikendom, blagdanom i praznikom uvećava se za 50%. Primljeno na znanje Prijedlozi se primaju na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
254 USST - UDRUGA STALNIH SUDSKIH TUMAČA DUŽNOSTI STALNIH SUDSKIH TUMAČA, Članak 27. Završni dio zadnje rečenice je nejasan: misli li se "pružio usluge tumača"? Primljeno na znanje Prima se na znanje.
255 USST - UDRUGA STALNIH SUDSKIH TUMAČA DUŽNOSTI STALNIH SUDSKIH TUMAČA, Članak 21. Nadopuna:... koji mora biti sastavljen u skladu s propisanim naknadama iz čl. 29. i 30. te nagradama iz čl. 31. i 32. ovog Pravilnika. Obrazloženje: na ovaj način bi se spriječilo i sankcioniralo pružanje usluga po nižim tarifama što je postala nekorektna praksa pojedinih agencija. Cijena usluga mora biti ista cijelo vrijeme, bez "sezonskih" snižavanja što je također česta pojava. Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
256 USST - UDRUGA STALNIH SUDSKIH TUMAČA DUŽNOSTI STALNIH SUDSKIH TUMAČA, Članak 20. Nadopuna zadnje rečenice stavka 4.: ...te se u donjem desnom kutu stavlja pečat stalnog sudskog tumača bez potpisa. Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
257 USST - UDRUGA STALNIH SUDSKIH TUMAČA POSTUPAK IMENOVANJA, Članak 10. Nadopuna čl. 10. stavka 3. : te ima pravo obavljati usluge stalnog sudskog tumača na čitavom području Republike Hrvatske. Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
258 Lucija Raković 2. Pravo na nagradu za rad, Članak 31. Slažem se s komentarom Društva sudskih tumača i prevoditelja kako je neprihvatljivo da se ovim prijedlogom Pravilnika ukida ovjera kao zasebna kategorija cijene i time zapravo smanjuju cijene iz aktualnog Pravilnika. Umjesto da se cijene povećaju s obzirom na to da su godinama jednake, a troškovi života rastu, ukida se ovjera i time smanjuje cijena, dok se istovremeno uvodi sljedeće: obvezno osiguranje, iskaznica, edukacija, a tu su i certifikati za e-račun, a uskoro ćemo morati nabaviti i certifikat najviše, 4. razine, za ovjeravanje prijevoda elektroničkim putem. Svi se ti certifikati dodatno plaćaju na mjesečnoj ili godišnjoj razini, zbog čega rastu i troškovi poslovanja sudskog tumača. Iz svega navedenog smatram da je neprimjereno i neprihvatljivo ukidanje ovjere i posljedično smanjenje cijena ovjerenih prijevoda. Lucija Raković članica radne skupine za Pravilnik o stalnim sudskim tumačima pri Zajednici za prevođenje pri HGK Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
259 SIGNUM: jezici d.o.o. POSTUPAK IMENOVANJA, Članak 13. Kao uvjet za ponovno imenovanje predlažemo dokaz o obavljanju minimalno 50 pisanih ovjerenih prijevoda po jeziku imenovanja tijekom prethodnog mandata kao i barem pet usmenih tumačenja tijekom prethodnog mandata. Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
260 SIGNUM: jezici d.o.o. POSTUPAK IMENOVANJA, Članak 13. Predlažemo da se kao uvjet za svaki novi mandat uvede polaganje C2 za sve jezike koji nisu tumačevi materinski jezici jer se radi o održavanju znanja jezika. Činjenica da je netko prije 20 godina završio studij jezika ili položio C2 ne znači da je zadržao jednaku razinu znanja i jezičnu kompetenciju, osobito ako posao sudskog tumača obavlja samo povremeno. Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
261 SIGNUM: jezici d.o.o. DUŽNOSTI STALNIH SUDSKIH TUMAČA, Članak 20. Prijedlog promjene teksta ovjere: „Ja __________, stalni sudski tumač za _______ jezik, imenovan rješenjem predsjednika Županijskog suda u ________ broj ______ od __________ potvrđujem da gornji prijevod prema mojem najboljem saznanju odgovara izvorniku sastavljenom na _________ jeziku”. Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
262 Dane Scheibl UVJETI ZA OBAVLJANJE POSLOVA STALNIH SUDSKIH TUMAČA, Članak 2. Brisati točku 5. Ići u medicinu rada po uvjerenje? Mislim da nema smisla. Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
263 Dane Scheibl PRAVILNIK O STALNIM SUDSKIM TUMAČIMA, Obrazac broj 1JEDNOOBRAZNI IZGLED PISANOG PRIJEVODA STALNOG SUDSKOG TUMAČA Nitko u Njemačkoj i Austriji nema naslovnu stranicu. Nepotrebna je. Pa ni javni bilježnici ju nemaju. Oduzima previše vremena, kao i kućice za svaku stranicu prijevoda. Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
264 Dane Scheibl PRAVILNIK O STALNIM SUDSKIM TUMAČIMA, SLUŽBENA ISKAZNICA Molim Vas maknite sl. iskaznicu. Bespotrebna je kad uvijek na sud dolazim sa rješenjem i opet će se tražiti kopija rješenja uz iskaznicu, ako ne i pečat. Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
265 Dane Scheibl POTPIS I PEČAT, Članak 34. Ja imam dva pečata za tri jezika zbog adrese na pečatu. Bolje bez adrese. Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
266 Dane Scheibl POTPIS I PEČAT, Članak 34. Ako se dokument izdaje elektronski bez pečata? Treba omogućiti izdavanje bez potpisa i pečata ako je elektronski potpisan i isprintan kao što se izdaju isprave od strane matičnog ureda preko e-građani aplikacije. Koliko shavaćam zakon o el. pečatu to je za dokumente koje se koriste isključivo elektronički, ali zašto ne izdavati ovjerene prijevode sa el. pečatom i da vrijede bez potpisa i pečata odn. el. pečatom kao i druge javne isprave (MUP, matice itd.) te se štedi na poštanskim uslugama. Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
267 Dane Scheibl DUŽNOSTI STALNIH SUDSKIH TUMAČA, Članak 19. Staviti vođenje knjige u elektroničkom formatu kao i obrtnici i vlasnici d.o.o.-a. Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
268 Dane Scheibl POSTUPAK IMENOVANJA, Članak 3. Predlažem ostaviti imenovanje i prema boravištu ubog apostilla i tumača koji su podstanari. Pretpostavljam da to korelira sa zakonom o prebivalištu koji regulira i boravište te prava koja se ostvaruju prijavom boravišta. Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
269 Dunja Hergula POSTUPAK IMENOVANJA, Članak 14. Nastavno na komentar gospođe Mirele Dorotić u kojem traži da se ograniči razdoblje nakon kojega se nekadašnji sudski tumač može ponovno imenovati bez ikakvih sankcija: ako nekadašnji sudski tumač, nakon višemjesečnog ili višegodišnjeg nebavljenja tim poslom podnese zahtjev za ponovnim imenovanjem i to mu bude omogućeno kao u članku 14. predloženog pravilnika, a nije poduzeo ništa da obnovi i ponovi ranije stečeno znanje kako na području jezika tako i iz poznavanja ustrojstva sudbene vlasti, državne uprave i pravnog nazivlja, pokazat će se kao loš sudski tumač kojeg onda ionako neće nitko htjeti angažirati pa će već samim time biti sankcioniran. Takav sudski tumač ne može nikome predstavljati konkurenciju pa mislim da su svi strahovi bezrazložni da bi mogao nanijeti štetu sudskim tumačima u cjelini. U roku od šest mjeseci ta ranija stečena znanja ne nestaju netragom, da bi se sve zaboravilo potrebno je puno duže vrijeme od šest mjeseci. Osim toga, taj nekadašnji sudski tumač se može u tih šest ili više mjeseci i dalje baviti poslovima prevođenja, ali iz nekog razloga to ne radi kao sudski tumač pa i ako nije podnio zahtjev za ponovno imenovanje u roku iz članka 13. ovoga Pravilnika nego kasnije, opet ne znači da više ne ispunjava uvjete za ponovno imenovanje sudskim tumačem kako je predloženo člankom 14. ovog Pravilnika. Primljeno na znanje Prima se na znanje.
270 Dunja Hergula 2. Pravo na nagradu za rad, Članak 31. Za sve koji uporno pišu i prepisuju formulaciju "bruto bez PDV"-a: Prema Hrvatskom standardu financijskog izvještavanja (NN 86/15) "neto prihod se odnosi na iznose ostvarene prodajom proizvoda i davanjem usluga nakon oduzimanja popusta i poreza na dodanu vrijednost te drugih poreza izravno povezanih s prihodima". http://www.propisi.hr/print.php?id=13779 http://www.ekonomskirjecnik.com/definicije/neto-dobit.html https://savjeti.novac.net/blogovi/kako-izracunati-pdv-izracun-pdv-a/ Primljeno na znanje Prima se na znanje.
271 Marko Galović POSTUPAK IMENOVANJA, Članak 13. Ne slažem se s prijedlogom o obveznom sudjelovanju na seminarima. Ako u školi radim dvokratno i dvosmjenski na dvije lokacije i jednostavno nemam vremena, ne pada mi na pamet ići iz Županje na privatne seminare u Zagreb, plaćati kotizacije za tuđe interese i gubiti vrijeme i novac. Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
272 Marko Galović SLUŽBENA ISKAZNICA, Članak 39. Brisati članak 39. Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
273 Marko Galović SLUŽBENA ISKAZNICA, Članak 38. Brisati članak 38. Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
274 Marko Galović SLUŽBENA ISKAZNICA, Članak 37. Brisati članak 37. Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
275 Marko Galović SLUŽBENA ISKAZNICA, Članak 36. Brisati članak 36. Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
276 Marko Galović DUŽNOSTI STALNIH SUDSKIH TUMAČA, Članak 25. Brisati točku (2). Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
277 Marko Galović POSTUPAK RAZRJEŠENJA, Članak 15. Pod (1) brisati – ako nakon isteka roka iz članka 25. stavka 2. ovog Pravilnika ne dostavi dokaz o zaključenom ugovoru o osiguranju od odgovornosti za obavljanje poslova stalnog sudskog tumača. Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
278 Marko Galović POSTUPAK IMENOVANJA, Članak 13. (1) promijeniti tekst u - Nakon proteka vremena na koje je imenovan stalni sudski tumač može biti ponovno imenovan na vrijeme od pet godina. Brisati (3). Čemu potvrda o zaposlenju i uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka? Neka u sudu prilikom podnošenja zahtjeva sami provjere u bazi podataka vodi li se protiv osobe kazneni postupak. Smanjite papirologiju. Primljeno na znanje Prijedlozi se primaju na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
279 Nina Vukadin Brkic UVJETI ZA OBAVLJANJE POSLOVA STALNIH SUDSKIH TUMAČA, Članak 2. Smatram da je točka 6. problematična u odnosu na privremeno neaktivne sudske tumače (zaposlenja na određeno vrijeme, porodiljni dopusti, dulja bolovanja...) kojima ova odredba može predstavljati neopravdan financijski trošak. Moje je mišljenje da bi osiguranje od profesionalne odgovornosti trebalo biti mogućnost i osoban izbor tumača, a ne obveza, u suprotnom, potrebno je uvesti kategoriju "mirovanja" imenovanja kojim bi se privremeno neaktivne kolegice i kolege zaštitili od neopravdanog financijskog troška. Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
280 Marko Galović POSTUPAK IMENOVANJA, Članak 10. Promijeniti (3) u - Stalni sudski tumač imenuje se na vrijeme od pet godina. Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
281 Marko Galović POSTUPAK IMENOVANJA, Članak 9. Brisati članak 9. Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
282 Marko Galović UVJETI ZA OBAVLJANJE POSLOVA STALNIH SUDSKIH TUMAČA, Članak 2. Brisati (1) 6. Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
283 Dunja Hergula POSTUPAK IMENOVANJA, Članak 13. Nastavno na komentar gospođe Mirele Dorotiž o nužnosti pohađanja radionica i seminara za stručno usavršavanje (što smatram poželjnim, ali nikako nužnim preduvjetom za obavljanje poslova sudskog tumača koji treba unositi u pravilnik) zaista bi me zanimalo kako to konkretno izgleda kada se radi o sudskom tumaču za rijetki jezik, npr. japanski, te koliku korist od takvih seminara i radionica mogu imati sudski tumači za rijetke jezike? Hoće li se država odreći njihovih usluga ako oni ne skupe dovoljan broj potvrda o seminarima i radionicama? Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
284 doc. dr. sc. Ivana Lončar POSTUPAK IMENOVANJA, Članak 13. Također smatram nepotrebnim uvođenje obveze stručnog usavršavanja, odnosno, držim da navedena obveza pogoduje određenim privatnim interesima, npr. strukovna udruga jednom godišnje organizira stručno usavršavanje (koje nije besplatno), minimalno četiri stručna usavršavanja znače i obvezno pohađanje istih tijekom jednog mandata. Usavršavanje i kontinuirano učenje individualna je odgovornost svakog pojedinca i nije mjerljiva pohađanjem seminara niti skupljanjem bodova. Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
285 doc. dr. sc. Ivana Lončar POSTUPAK IMENOVANJA, Članak 4. Prijedlog: uvrstiti odredbu da stručnu obuku mogu provoditi i sveučilišta u sklopu svojih studijskih programa. Strukovne udruge ne mogu imati prednost u odnosu na akreditirane diplomske studije koji se izvode na visokim učilištima. Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
286 doc. dr. sc. Ivana Lončar POSTUPAK IMENOVANJA, Članak 9. Odnosi li se osiguranje od odgovornosti i za obavljanje poslova stalnog sudskog tumača kao tzv. slobodnog zanimanja? Zašto je navedeno potrebno? Može li se obrazložiti? Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
287 doc. dr. sc. Ivana Lončar POSTUPAK IMENOVANJA, Članak 8. Poštovani, filološki studiji brojnih visokih učilišta imaju ustrojene prevoditeljske smjerove diplomskih studija. Unutar programa istih, nerijetko se nude kolegiji iz pravne terminologije, stručnog prevođenja, usmenog prevođenja i sl. Neki su od nastavnika na tim studijima sudski tumači. U konkretnom slučaju, stalni sam sudski tumač za španjolski jezik od 2004. godine, i na prevoditeljskom smjeru diplomskog studija hispanistike koji izvodi Odjel za hispanistiku i iberske studije Sveučilišta u Zadru izvodim sve gore navedene kolegije. Program studija i sadržaj navedenih kolegija uvelike nadmašuju propisanu obuku koju provode stručne udruge, stoga sam se pismom obratila tadašnjem Ministru pravosuđa kako bi studente koji završe studij (akreditiran, odobren od Ministarstva znanosti i obrazovanja) "oslobodio" obveze pohađanja stručne obuke, čime bi se stvorili uvjeti za samozapošljavanje mladih ljudi (bez nepotrebnih troškova). U odgovoru Ministarstva rečeno je da zakon propisuje stručnu obuku od strane strukovne udruge te da se zahtjevu ne može udovoljiti. Također, upućena sam na e-savjetovanje, stoga koristim priliku da apeliram na donositelje zakona da uzmu u obzir da, uz dužno poštovanje prema strukovnim udrugama, one ne mogu biti iznad sveučilišnog studija niti imati prednost u stručnoj obuci. S obzirom da su hrvatska visoka učilišta odavno provela Bolonjski proces, a u duhu poučavanja usmjerenog na studenta i sve druge smjernice Europskog prostora visokog obrazovanja, nastojimo studijske programe učiniti zanimljivim, opipljivim, te ih povezati s praksom i realnim poslovnim okruženjem. U tom smislu smatramo da sveučilišta mogu provoditi stručnu obuku, unutar svojih programa, i na način predviđen ovim Pravilnikom. Primljeno na znanje Prima se na znanje.
288 doc. dr. sc. Ivana Lončar POSTUPAK IMENOVANJA, Članak 8. Članak 8. (1) Stručna obuka kandidata za stalnog sudskog tumača obavlja se prema programu koji donose strukovne udruge stalnih sudskih tumača ili visoka učilišta. (2) Ministarstvo pravosuđa rješenjem odobrava program iz stavka 1. ovog članka, a posebnom odlukom odlučuje o cjelinama programa i visini troškova stručne obuke. (3) Nadzor nad provođenjem stručne obuke stalnih sudskih tumača u odgovarajućoj strukovnoj udruzi obavljaju Ministarstvo pravosuđa, nadležni županijski sud i visoka učilišta. Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
289 Vedran Stojanović PRAVILNIK O STALNIM SUDSKIM TUMAČIMA Predložene izmjene su samo kozmetičke, a ne suštinske. Za uvođenje suštinskih izmjena bilo bi potrebno sastaviti potpuno novi Pravilnik. Odredbama se zadržava status quo, ne uvode se novine u skladu s promjenama koje je donijela i koje svakodnevno donosi digizalizacija i informatizacija društva. Kako je 2019. godine moguće čitav članak posvetiti izgledu i načinu vođenja Dnevnika prijevoda i ovjera, koji mora biti prošiven jamstvenikom? Kako je moguće ne poticati veću zastupljenost ovjerenih prijevoda u elektroničkom obliku i uvođenje digitalnog potpisa? Kako je moguće kroz tri članka bespotrebno razglabati o iskaznici prevoditelja kojom se ne postiže ništa? Sve u svemu, ovakav tekst Pravilnika nažalost neće dovesti do profesionalizacije struke, pa samim time niti do neophodnih promjena. Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
290 Vedran Stojanović 2. Pravo na nagradu za rad, Članak 31. Ovaj članka trebao bi se preformulirati na način da koliko je moguće više spriječi dumping, ali prema mojem mišljenju to treba rješavati ostalim člancima kojima se mora postići profesionalizacija djelatnosti. Sve dok je za većinu prevođenje samo sporedni izvor prihoda, do nikakvih poboljšanja ne može doći. Sve regulirane profesije (medicina, stomatologija, javno bilježništvo) više su imune na dumping, koji je u prevođenju dosegnuo nezamislive razmjere i doveo do gotovo neodrživog stanja koje se ne može popraviti samo izmjenama pravilnika i u kratkom vremenskom roku. Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
291 Vedran Stojanović 2. Pravo na nagradu za rad, Članak 31. Članak 31. (1) Za obavljeni rad stalni sudski tumač ima pravo na nagradu. (2) Nagrade za pisane prijevode obračunavaju se po normiranom retku od 50 slovnih mjesta. (3) Najmanja obračunska jedinica je jedna normirana kartica s 30 redaka. U obračun retka ulazi svaki otkucani znak (slovo, interpunkcija, formula, znakovlje) s razmacima. (4) Visina nagrade za rad stalnog sudskog tumača iznosi: 1. za prijevod sa stranog jezika na hrvatski jezik i za prijevod s hrvatskog jezika na strani jezik najmanje 5,00 kuna bruto bez PDV-a za svaki redak 2. za prijevod znanstvenih, stručnih i tekstova s posebnim pismom (arapski, kineski, japanski i sl.) najmanje 7,50 kuna bruto bez PDV-a za svaki redak 3. za prijevod s jednog na drugi strani jezik najmanje 7,50 kuna bruto bez PDV-a za svaki redak 4. za treći i svaki sljedeći primjerak ovjerenog prijevoda obračunava se 30% na cijenu obavljenog prijevoda 5. za hitan prijevod obračunava se 50% na cijenu obavljenog prijevoda. Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
292 Vedran Stojanović 2. Pravo na nagradu za rad, Članak 32. (1) Za prevođenje izgovorenog teksta s hrvatskog jezika na strani jezik, sa stranog jezika na hrvatski jezik te s jednog stranog jezika na drugi strani jezik stalnom sudskom tumaču pripada nagrada u iznosu od najmanje 150,00 kuna bruto bez PDV-a za svaki započeti sat. Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
293 Vedran Stojanović DUŽNOSTI STALNIH SUDSKIH TUMAČA, Članak 20. Danas je potpuno nezamislivo da i dalje svakodnenvo trošimo tone i tone papira na ovakve bespotrebne formalnosti. Najvažnije novina pravilnika bila bi uvođenje elektroničkog popisa i ovjerenih prijevoda u elektroničkom obliku. Danas gotovo svi javni naručitelji traže dostavu natječajne dokumentacije u elektroničkom obliku. Zamislite koliko strankama koje od nas traže prijevode komplicira život beskonačno skeniranje naših prijevoda uvezanih jamstvenikom. Jednostavno je kada imate prijevod jedne potvrde, ali zamislite ako imate prijevod teksta od 50-ak stranica i još toliko stranica izvornika... Naravno, treba zadržati i postojeću mogućnost, ali elektronički potpis i ovjereni prijevod u elektroničkom obliku trebao je biti uveden prije najmanje 5 godina, ali kako u svemu, tako i u ovome kaskamo za realnošću. Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
294 Vedran Stojanović PRAVILNIK O STALNIM SUDSKIM TUMAČIMA, Obrazac broj 2 (85 x 55 mm) – službena iskaznica Brisati. Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
295 Mirela Dorotić 2. Pravo na nagradu za rad, Članak 31. Objašnjenje za BRUTO - 5,00 HRK bruto znači da su u cijenu uključeni svi porezi/davanja OSIM PDV-a, jer ga ne iskazuju svi niti su svi u njegovu sustavu. Primljeno na znanje Prima se na znanje.
296 Vedran Stojanović SLUŽBENA ISKAZNICA, Članak 39. Brisati. Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
297 Vedran Stojanović SLUŽBENA ISKAZNICA, Članak 38. Brisati. Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
298 Vedran Stojanović SLUŽBENA ISKAZNICA, Članak 37. Brisati. Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
299 Vedran Stojanović SLUŽBENA ISKAZNICA, Članak 36. Iskaznica je potpuno bespotrebna, dodatni troška i komplikacija, jer će doći do toga da neki sudovi i javni bilježnici i dalje traže na uvid rješenje o imenovanju. Kako je uopće moguće 2019. predlagati izdavanje iskaznice izrađene na kartonskoj podlozi. Ovakva prijevod je u potpunosti sumanut i potrebno ga je bez razmišljanja odbaciti. Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
300 Vedran Stojanović DUŽNOSTI STALNIH SUDSKIH TUMAČA, Članak 19. Ukinuti "Dnevnik prijevoda i ovjera" jer je potpuno anakron. Uvesti isključivo elektronički Dnevnik prijevoda. Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
301 Vedran Stojanović POSTUPAK RAZRJEŠENJA, Članak 15. brisati drugu alineju stavka (1) Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
302 Vedran Stojanović POSTUPAK IMENOVANJA, Članak 13. Slažem se s navedenim prijedlozima. Trebalo bi propisati broj bodova (kao u nekim ostalim strukovnim komorama) ili neki drugi sustav vrednovanja, koji bi primorao stalne sudske tumače na stalno obrazovanje i usavršavanje. To bi postupno dovelo i do profesionalizacije struke o čemu se danas ne može govoriti. Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
303 Vedran Stojanović POSTUPAK IMENOVANJA, Članak 12. Članak 12. je bespotreban. Stalni sudski tumači ne bi trebali biti teritorijalno ograničeni i promjena njihova prebivališta ne bi trebala za sobom povlačiti brisanje iz popisa sudova. Time se bespotrebno ograničuje rad sudskim tumačima i komplicira postupak nadovjere potpisa sudskih tumača (Apostille). Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
304 Vedran Stojanović POSTUPAK IMENOVANJA, Članak 3. Izmijeniti čl. 3. na način da se nakon stavka (2) uvede novi stavak (3) koji bi glasio: Zahtjevu se prilaže i dokaz o 5 godina iskustva na poslovima prevođenja s i na jezik za koji se podnosi zahtjev za imenovanjem stalnim sudskim tumačem. Stavci (3), (4) i (5) postaju stavci (4), (5) i (6) Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
305 Vedran Stojanović UVJETI ZA OBAVLJANJE POSLOVA STALNIH SUDSKIH TUMAČA, Članak 2. Dodati točku 7. da ima najmanje 5 godina dokazanog iskustva u prevođenju s i na jezik za koji podnosi zahtjev za imenovanje stalnim sudskim tumačem. Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
306 Mirela Dorotić PRAVA STALNIH SUDSKIH TUMAČA, 2. Pravo na nagradu za rad Slažem se se prijedlogom Društva sudskih tumača i prevoditelja koji je usuglašen na radnoj skupini Zajednice za prevoditeljstvo u HGK-u. Predlažemo izmjene točke (4), kako slijedi: Visina nagrade za rad stalnog sudskog tumača iznosi: 1. Za prijevod sa stranog jezika na hrvatski jezik, za svaki redak 5,00 kuna bruto bez PDV-a; 2. Za prijevod s hrvatskog jezika na strani jezik, za svaki redak 6,50 kuna bruto bez PDV-a; 3. Za prijevod s jednog stranog jezika na drugi strani jezik, za svaki redak 7,50 kuna bruto bez PDV-a; 4. Za prijevod znanstvenih, stručnih i tekstova s posebnim pismom (arapski, kineski, japanski i sl.) zaračunava se 50 % više na cijene navedene u tč. 1., 2. i 3. po retku bez PDV-a; 5. Za hitan prijevod obračunava se 50 % na cijenu obavljenog prijevoda; 6. Za pregled (redakturu/lekturu) gotovog prijevoda obračunava se 50 % na osnovnu cijenu prijevoda; 7. Za ovjeru teksta obračunava se 30 % na cijenu obavljenog prijevoda. Primljeno na znanje Prijedlozi se primaju na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
307 Mirela Dorotić 1. Pravo na naknadu troškova, Članak 29. Slažem se se prijedlogom Društva sudskih tumača i prevoditelja koji je usuglašen na radnoj skupini Zajednice za prevoditeljstvo u HGK-u. Predlažemo izmjenu teksta točke (1), kako slijedi: "(1) Pravo na naknadu putnih troškova stalnom sudskom tumaču obuhvaća naknadu za prijevoz sredstvima javnog prometa odnosno najekonomičnijim prometnim sredstvom, uključujući i osobno vozilo." Obrazloženje: Upotreba osobnog automobila je često vremenski i financijski jedino ekonomično rješenje. To se osobito odnosi na kolege koji prevode rijetke jezike te zbog angažmana moraju daleko putovati. Iako imaju na raspolaganju javni prijevoz, on često nije dostupan u vrijeme koje im odgovara za prevoditeljski angažman (npr. vlak kreće u 4 sata ujutro, put traje sat vremena, a ročište je zakazano tek u 12 sati, a povratak vlakom je npr. u 20 sati). Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
308 Mirela Dorotić DUŽNOSTI STALNIH SUDSKIH TUMAČA, Članak 20. Slažem se se prijedlogom Društva sudskih tumača i prevoditelja koji je usuglašen na radnoj skupini Zajednice za prevoditeljstvo u HGK-u: "(4) Sve stranice pisanih prijevoda jednoobraznog su izgleda, prema obrascu broj 1 koji je sastavni dio ovog Pravilnika. U zaglavlju svake stranice prijevoda prijevoda navodi se sljedeći tekst (na jeziku na koji je isprava prevedena): - tekst „Ovjereni prijevod s ... jezika“ - broj ovjere iz dnevnika - datum - broj stranice i ukupni broj stranica prijevoda (primjer: 1 od 4, 2 od 4,...) - ukupni broj uvezanih listova (prijevoda i izvornika) Obrazloženje: Izmjene se traže zbog toga što bi trebalo izbaciti naslovnu stranicu (nepotrebno trošenje papira), naslov je ionako naveden na početku prijevoda. Predloženo zaglavlje svake stranice sada bi trebalo sadržavati dva retka sa svim relevantnim informacijama. Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
309 Mirela Dorotić DUŽNOSTI STALNIH SUDSKIH TUMAČA, Članak 19. Omogućuje se vođenje evidencije u elektroničkom obliku, no problem što i dalje imamo rubrike fizičkog dnevnika, odnosno pitanje potvrde klijenta da je preuzeo prijevod ili da je usmeni prijevod odrađen. Kao potvrda bi se mogao uzeti u obzir i izdani račun pa da se u rubriku Potvrda upiše broj izdanog računa. Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
310 Mirela Dorotić POSTUPAK IMENOVANJA, Članak 14. Slažem se dopunom teksta DSTiP-a: ", ako je osoba s podnošenjem zahtjeva za reimenovanje zakasnila najviše 6 mjeseci." Obrazloženje: Potrebno je ograničiti razdoblje nakon kojega se nekadašnji sudski tumač može ponovno imenovati bez ikakvih sankcija. Ovako bi bilo moguće reimenovanje osoba koje se više godina nisu bavile poslovima sudskog tumača. Primljeno na znanje Prima se na znanje.
311 Mirela Dorotić POSTUPAK IMENOVANJA, Članak 13. Cjeloživotno usavršavanje trend je koji se tiče svih struka. To je jedini način da napredujemo. Zapravo mi nije jasno kako profesionalac može odbijati taj oblik vlastitog rasta i napretka. Praksa nije potpuno dovoljna jer tipkajući u uredu za svojim stolom (ako govorimo o pisanim prijevodima) i ne sudjelujući na skupovima raznih profila, a povezanih s prevođenjem i jezikom, gubimo kontakt i s kolegama i s novinama u tim našim područjima. A nije da ih nema. Čujemo o zanimljivom predavanju, o boljim verzijama vlastitog prijevoda, rješavamo terminološke dileme koje eventualno imamo, aktivno smo i znatiželjni. Već kod nas postoji dosta raznih radionica i seminara, pa da ne navodim 'komercijalne' pružatelje tih usluga, tu su i Pravni i Filozofski fakultet, Predstavništvo Europske komisije, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Neka njihova izlaganja često su i besplatna. Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
312 Mirela Dorotić POSTUPAK IMENOVANJA, Članak 13. Slažem se se prijedlogom Društva sudskih tumača i prevoditelja koji je usuglašen na radnoj skupini Zajednice za prevoditeljstvo u HGK-u. Potrebno je dodati u točku (1): Dodano kao stavak 3.: "Tijekom mandata stalni sudski tumač dužan je stručno se usavršavati, odnosno pohađati najmanje četiri stručna seminara (radionice, predavanja, tečaja, programa stručnog usavršavanja i slično), u minimalnom ukupnom trajanju od 16 sati, što se dokazuje odgovarajućim potvrdama." Obrazloženje: Sukladno odredbama Direktive 2010/64/EU od 20.10.2010., države članice dužne su osigurati primjerenu kakvoću tumačenja i prevođenja. To nije moguće osigurati samo početnom stručnom obukom, već stalnim stručnim usavršavanjem. Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
313 Mirela Dorotić POSTUPAK IMENOVANJA, Članak 13. Slažem se se prijedlogom Društva sudskih tumača i prevoditelja koji je usuglašen na radnoj skupini Zajednice za prevoditeljstvo u HGK-u. Predlažemo dopuniti tekst točke (3) kako slijedi: "(3) Uz zahtjev za ponovno imenovanje dostavlja se popis izvršenih prijevoda, uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak, potvrda o zaposlenju ili o zdravstvenoj sposobnosti, te potvrde o stručnim usavršavanjima tijekom prethodnog mandata iz točke (1)." Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
314 Mirela Dorotić POSTUPAK IMENOVANJA, Članak 10. Slažem se se prijedlogom Društva sudskih tumača i prevoditelja koji je usuglašen na radnoj skupini Zajednice za prevoditeljstvo u HGK-u. U točku 3. potrebno je dodati: "Stalni sudski tumač u svojem djelovanju nije teritorijalno ograničen na područje nadležnosti suda koji ga je imenovao." Obrazloženje: Usklađenje s odredbama Zakona o sudovima, čl. 124, st. (2), gdje se navodi da imenovani sudski tumači mogu pružati usluge prevođenja na području cijele Republike Hrvatske. Ovo u važećem Pravilniku nije izrijekom navedeno, što uglavnom dovodi do pogrešnog zaključka da je stalni sudski tumač imenovan samo za područje suda koji ga je imenovao. Ovo je osobito važno u situacijama kada na području određenog suda nema tumača za pojedine jezike (npr. za bengalski imamo samo jednog sudskog tumača u cijeloj Hrvatskoj, uskoro i za norveški itd.) Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
315 Mirela Dorotić POSTUPAK IMENOVANJA, Članak 10. Slažem se se prijedlogom Društva sudskih tumača i prevoditelja koji je usuglašen na radnoj skupini Zajednice za prevoditeljstvo u HGK-u. U točki (1) predlažemo dodati tekst: "Rješenje može biti izdano i u ženskom rodu." Obrazloženje: Neki sudovi već izdaju rješenja u kojima se navodi naslov „stalna sudska tumačica“. Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
316 Mirela Dorotić POSTUPAK IMENOVANJA, Članak 9. Stavka o obveznom osiguranju od odgovornosti postoji i kod vještaka te odvjetnika. Zaista se ne radi o velikom iznosu na godišnjoj razini. Ako tumač kvalitetno radi i aktivan je, ne bi trebalo biti problema s plaćanjem davanja uobičajenih u praksi. Neke kolege već godinama takvo osiguranje već i plaćaju. Primljeno na znanje Prima se na znanje.
317 Mirela Dorotić UVJETI ZA OBAVLJANJE POSLOVA STALNIH SUDSKIH TUMAČA, Članak 2. Slažem se se prijedlogom Društva sudskih tumača i prevoditelja koji je usuglašen na radnoj skupini Zajednice za prevoditeljstvo u HGK-u. U tekst članka predlažem dodati sljedeće: "7. da ima najmanje 5 godina dokazanog iskustva u prevođenju" Obrazloženje: Kako bi se izbjeglo da se sudskim tumačima imenuju osobe koje uopće nemaju nikakvog prevoditeljskog iskustva ili ga imaju vrlo malo. Ovo je osobito bitno ako se radi o kolegama koji nisu završili jezične studije. Osoba koja je tek izašla s fakulteta treba skupiti iskustvo i po mogućnosti specijalizaciju za određeno područje kako bi se mogla profesionalno i kvalitetno baviti tumačenjem. U točku 3. potrebno je dodati: "Od prethodne odredbe o vladanju hrvatskim jezikom izuzimaju se osobe sa sveučilišnim diplomskim jezičnim studijem završenim u Republici Hrvatskoj i osobe sa sveučilišnim diplomskim studijem hrvatskog jezika završenim izvan Republike Hrvatske." Obrazloženje: U sklopu jezičnih studija stranih jezika u Hrvatskoj polažu se i kolegiji iz hrvatskog jezika, no osobe koje nisu završile sveučilišni jezični studij, već bilo koji drugi studij, moraju dokazati svoje poznavanje hrvatskog jezika svjedodžbom C2. Nažalost, nepismenost vlada i među kolegama prevoditeljima koji su svakodnevno u kontaktu s jezikom, a svejedno često nisu svjesni svog neznanja. Tako da je situacija s kolegama koji su završili nejezični fakultet još kritičnija. Zapravo, starije generacije posljednji su put hrvatski zaista učile u srednjoj školi i ako ne postoji svijest o trajnom usavršavanju i praćenja trendova (da, i u jeziku) može se lako dogoditi da osoba ostane na onoj nekoj svojoj osnovnoškolskoj razini. Primljeno na znanje Prijedlozi se primaju na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
318 Mirela Dorotić PRAVILNIK O STALNIM SUDSKIM TUMAČIMA, Članak 1. Slažem se se prijedlogom Društva sudskih tumača i prevoditelja koji je usuglašen na radnoj skupini Zajednice za prevoditeljstvo u HGK-u. Tekstu ovog članka predlažemo dodati sljedeće: "Riječi i pojmovi korišteni u ovom Pravilniku koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod." Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
319 Ivana Jalšovec UVJETI ZA OBAVLJANJE POSLOVA STALNIH SUDSKIH TUMAČA, Članak 2. Izbaciti točku 6. jer je neopravdano i besmisleno sklapati ugovor o osiguranju za poslove stalnog sudskog tumača. Nema nikakvog temelja i stvarne potrebe za tim. Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
320 VESNA KUDUMIJA NATPISNA PLOČA, Članak 35. Čl. 35 Ukoliko je postavljanje ploče stvar odluke svakog pojedinog tumača, trebalo bi ukinuti naknadu koja se plaća za takvu postavljenu ploču. Vesna Kudumija Zajednica za prevoditeljstvo pri HGK, Zg Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
321 VESNA KUDUMIJA POTPIS I PEČAT, Članak 34. V. Kudumija, Zajednica za prevoditeljstvo pri HGK, ZgČl. 34 (3) Obzirom na malu površinu pečata ne moguj se čitljivo upisati svi podaci, trbalo bi biti dostatlno ime i prezime, te jezici za koje je SST ovlašten. , Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
322 VESNA KUDUMIJA 2. Pravo na nagradu za rad, Članak 32. Članak 31. Sadašnji honorar za usemno prevođe je na sudu/policiji je definitivno neprimjeren, ne samo zbog premalog iznosa već i zato što se ne uzima u obzir priprema koju je najčešće potrebno napraviti prije izlaska na tumačenkje na sudskoj raspravi i sl. Dakle trebalo bi barem u nekom paušalnom broju sati honorirati taj rad na pripremi za usmeno prevođenje. Vesna Kudumija Vijeće Zajednice za prevoditeljstvo pri HGK, Zagreb Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
323 Božidarka Šćerbe Haupt 2. Pravo na nagradu za rad, Članak 31. Točka (4) 4. u članku 31. je nejasna. Što se događa sa ostalim dodatnim primjercima te koliko ih najviše može biti? Naša odgovornost nije veća umnožavanjem primjeraka, već stavljanjem ovjere na prijevod! Predlažem da ostane kako je bilo u starom Pravilniku (Članak 26 točka 4): "Za ovjeru teksta obračunava se 30% na cijenu obavljenog prijevoda" ili nadopuniti: "Za ovjeru teksta obračunava se 30% na cijenu obavljenog prijevoda, dok se za svaki dodatni primjerak obračunava 10% na cijenu ovjerenog prijevoda" Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
324 Udruga sudskih tumača i prevoditelja 2. Pravo na nagradu za rad, Članak 32. Slažemo se se prijedlogom Društva sudskih tumača i prevoditelja Zagreb koji je usuglašen na radnoj skupini Zajednice za prevoditeljstvo. Predlažemo izmjenu teksta točke (1), kako slijedi: "(1) Za prevođenje izgovorenog teksta s hrvatskog na strani jezik i obratno, kao i s jednog stranog jezika na drugi, stalnom sudskom tumaču pripada nagrada u iznosu od: - 450,00 kuna bruto bez PDV-a za svaki započeti sat - 300,00 kuna bruto bez PDV-a za pristup na angažman u mjestu prebivališta ili do 50 km u jednom smjeru, - 400,00 kuna bruto bez PDV-a za pristup na angažman u mjestu udaljenom više od 50 km u jednom smjeru, - 300,00 kuna bruto bez PDV-a za pripremu za usmeno prevođenje. U svrhu pripreme za usmeno prevođenje sud je dužan sudskom tumaču omogućiti uvid u spis. Obrazloženje: U prevoditeljskom procesu, priprema za prevođenje bitan je preduvjet za kvalitetan prijevod, a time i za uspjeh tumačenja te za ekonomično vođenje postupka. Usmeno prevođenje sudskog tumača iznimno je zahtjevno, a okruženje vrlo specifično (često i rizično prilikom izlazaka na teren s policijom i slično). Često je usmeno prevođenje u sudnici kombinacija konsekutivnog, simultanog i šaptanog prevođenja, što sve zahtijeva iznimnu vještinu. Sudovi imaju sve više problema s angažiranjem stalnih sudskih tumača za usmeno prevođenje jer se sve manje ljudi želi baviti tim teškim poslom koji nije dovoljno nagrađen. Nerijetko se događa da sudski tumači koji naprave pisane prijevode za sudove izbjegavaju izlazak na usmeno prevođenje, pa su tako oni koji izlaze na ročišta u još težoj situaciji, jer nisu imali mogućnost upoznati se s predmetom. Bilo bi dobro da se sudovima izda naputak da prilikom angažmana sudskih tumača za pisano prevođenje traže njihovu suglasnost za angažman i za usmeno prevođenje. Time bi se omogućila puno kvalitetnija priprema tumača za usmeno prevođenje. Ovdje također treba naglasiti i to da su cijene za "obično" komercijalno usmeno prevođenje kudikamo više, te je neophodno potrebno usklađenje cijena usmenog prevođenja stalnih sudskih tumača. Primljeno na znanje Prima se na znanje.
325 Udruga sudskih tumača i prevoditelja 1. Pravo na naknadu troškova, Članak 29. Slažemo se se prijedlogom Društva sudskih tumača i prevoditelja Zagreb koji je usuglašen na radnoj skupini Zajednice za prevoditeljstvo. Predlažemo izmjenu teksta točke (1), kako slijedi: "(1) Pravo na naknadu putnih troškova stalnom sudskom tumaču obuhvaća naknadu za prijevoz sredstvima javnog prometa odnosno najekonomičnijim prometnim sredstvom, uključujući i osobno vozilo." Obrazloženje: Upotreba osobnog automobila je često vremenski i financijski jedino ekonomično rješenje. To se osobito odnosi na kolege koji prevode rijetke jezike te zbog angažmana moraju daleko putovati. Iako imaju na raspolaganju javni prijevoz, on često nije dostupan u vrijeme koje im odgovara za prevoditeljski angažman (npr. vlak kreće u 4 sata ujutro, put traje sat vremena, a ročište je zakazano tek u 12 sati, a povratak vlakom je npr. u 20 sati). Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
326 Udruga sudskih tumača i prevoditelja POSTUPAK IMENOVANJA, Članak 13. Slažemo se se prijedlogom Društva sudskih tumača i prevoditelja Zagreb koji je usuglašen na radnoj skupini Zajednice za prevoditeljstvo. Predlažemo dopuniti tekst točke (3) kako slijedi: "(3) Uz zahtjev za ponovno imenovanje dostavlja se popis izvršenih prijevoda, uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak, potvrda o zaposlenju ili o zdravstvenoj sposobnosti, te potvrde o stručnim usavršavanjima tijekom prethodnog mandata iz točke (1)." Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
327 Udruga sudskih tumača i prevoditelja POSTUPAK IMENOVANJA, Članak 13. Slažemo se se prijedlogom Društva sudskih tumača i prevoditelja Zagreb koji je usuglašen na radnoj skupini Zajednice za prevoditeljstvo. Potrebno je dodati u točku (1): Dodano kao stavak 3.: "Tijekom mandata stalni sudski tumač dužan je stručno se usavršavati, odnosno pohađati najmanje četiri stručna seminara (radionice, predavanja, tečaja, programa stručnog usavršavanja i slično), u minimalnom ukupnom trajanju od 16 sati, što se dokazuje odgovarajućim potvrdama." Obrazloženje: Sukladno odredbama Direktive 2010/64/EU od 20.10.2010., države članice dužne su osigurati primjerenu kakvoću tumačenja i prevođenja. To nije moguće osigurati samo početnom stručnom obukom, već stalnim stručnim usavršavanjem. Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
328 Udruga sudskih tumača i prevoditelja POSTUPAK IMENOVANJA, Članak 10. Slažemo se se prijedlogom Društva sudskih tumača i prevoditelja Zagreb koji je usuglašen na radnoj skupini Zajednice za prevoditeljstvo. U točki (1) predlažemo dodati tekst: "Rješenje može biti izdano i u ženskom rodu." Obrazloženje: Neki sudovi već izdaju rješenja u kojima se navodi naslov „stalna sudska tumačica“. Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
329 Udruga sudskih tumača i prevoditelja POSTUPAK IMENOVANJA, Članak 10. Slažemo se se prijedlogom Društva sudskih tumača i prevoditelja Zagreb koji je usuglašen na radnoj skupini Zajednice za prevoditeljstvo. U točku 3. potrebno je dodati: "Stalni sudski tumač u svojem djelovanju nije teritorijalno ograničen na područje nadležnosti suda koji ga je imenovao." Obrazloženje: Usklađenje s odredbama Zakona o sudovima, čl. 124, st. (2), gdje se navodi da imenovani sudski tumači mogu pružati usluge prevođenja na području cijele Republike Hrvatske. Ovo u važećem Pravilniku nije izrijekom navedeno, što uglavnom dovodi do pogrešnog zaključka da je stalni sudski tumač imenovan samo za područje suda koji ga je imenovao. Ovo je osobito važno u situacijama kada na području određenog suda nema tumača za pojedine jezike (npr. za bengalski imamo samo jednog sudskog tumača u cijeloj Hrvatskoj, uskoro i za norveški itd.) Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
330 Udruga sudskih tumača i prevoditelja UVJETI ZA OBAVLJANJE POSLOVA STALNIH SUDSKIH TUMAČA, Članak 2. Slažemo se se prijedlogom Društva sudskih tumača i prevoditelja Zagreb koji je usuglašen na radnoj skupini Zajednice za prevoditeljstvo. U tekst članka predlažemo dodati sljedeće: "7. da ima najmanje 5 godina dokazanog iskustva u prevođenju" Obrazloženje: Kako bi se izbjeglo da se sudskim tumačima imenuju osobe koje uopće nemaju nikakvog prevoditeljskog iskustva ili ga imaju vrlo malo. Ovo je osobito bitno ako se radi o kolegama koji nisu završili jezične studije. U točku 3. potrebno je dodati: "Od prethodne odredbe o vladanju hrvatskim jezikom izuzimaju se osobe sa sveučilišnim diplomskim jezičnim studijem završenim u Republici Hrvatskoj i osobe sa sveučilišnim diplomskim studijem hrvatskog jezika završenim izvan Republike Hrvatske." Obrazloženje: U sklopu jezičnih studija stranih jezika u Hrvatskoj polažu se i kolegiji iz hrvatskog jezika, no osobe koje nisu završile sveučilišni jezični studij, već bilo koji drugi studij, moraju dokazati svoje poznavanje hrvatskog jezika svjedodžbom C2. Primljeno na znanje Prijedlozi se primaju na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
331 Udruga sudskih tumača i prevoditelja PRAVILNIK O STALNIM SUDSKIM TUMAČIMA, Članak 1. Slažemo se se prijedlogom Društva sudskih tumača i prevoditelja Zagreb koji je usuglašen na radnoj skupini Zajednice za prevoditeljstvo. Tekstu ovog članka predlažemo dodati sljedeće: "Riječi i pojmovi korišteni u ovom Pravilniku koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod." Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
332 Lucija Raković POSTUPAK IMENOVANJA, Članak 13. Cjeloživotno obrazovanje i usavršavanje standard je, dužnost i obveza svakog stručnjaka, pogotovo u ovako visokostručnoj djelatnosti koja pokriva širok spektar područja. Ekvivalentni zahtjevi za edukacijom i dostavljanjem potvrda o tome postoje za brojne uređene struke. Predloženi broj sati tijekom četverogodišnjeg mandata doista ne bi trebao biti problem za sudske tumače koji se time aktivno bave i koji su svjesni potrebe za neprestanim učenjem i usavršavanjem. Lucija Raković članica radne skupine za izmjene Pravilnika o stalnim sudskim tumačima Zajednice za prevoditeljstvo u HGK-u Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
333 Lucija Raković 2. Pravo na nagradu za rad, Članak 31. Redak je izvrstan kao obračunska jedinica baš u slučaju ovjerenih prijevoda iz više razloga. Obračun s retcima pošteniji je prema naručitelju jer je recimo 32 retka puno manje od 1,5 kartice (1,5 kartice = 45 redaka). Rijetki su kolege koji obračunavaju karticu na 2 decimale (npr. 1,32 kartice), a i to je zapravo pretjerivanje. Kartica je uobičajena obračunska jedinica u Hrvatskoj, dok je recimo u Njemačkoj uobičajeniji upravo normirani redak, a u ostatku svijeta riječ izvornika. No, ovjereni prijevodi nisu obični prijevodi, podliježu brojnim pravilima struke i propisima tako da je sasvim u redu da imaju precizan način obračunavanja. Stoga smatram da je upravo redak od 50 znakova s uključenim razmacima idealna obračunska jedinica koja precizno odražava količinu prevedenog teksta i ne šteti naručitelju kao zaokruživanje na pola kartice ili na čitavu karticu. Lucija Raković članica radne skupine za izmjene Pravilnika o stalnim sudskim tumačima Zajednice za prevoditeljstvo u HGK-u Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
334 SANDRA GALOVIĆ HAINŽ 2. Pravo na nagradu za rad, Članak 32. Apsolutno se slažem s Natalijom Šinković. Ovu stavku razumiju tumači koji surađuju s policijskim postajama, sudovima, odvjetništvima. Rad noću, nedjeljom i/ili neradnim danima je vrlo čest i uobičajen. Kolegica navodi dio pravilnika koji uređuje tu stavku za sudske vještake koji pristupaju istom poslu kao i mi, a ne razlikujemo se ni po čemu. Ako je tumačenje nužno obaviti pod otežanim uvjetima (noću od 22,00 do 06,00 sati, u iznimno nepovoljnim vremenskim uvjetima, na otvorenom prostoru i sl.) te u dane tjednog odmora, državnog blagdana ili neradnog dana, iznos nagrada iz cjenika nagrada stalnih sudskih vještaka uvećava se za 100%. Primljeno na znanje Prima se na znanje.
335 SANDRA GALOVIĆ HAINŽ 2. Pravo na nagradu za rad, Članak 31. Slažem se s Dunjom Hergulom. Primljeno na znanje Prima se na znanje.
336 SANDRA GALOVIĆ HAINŽ PRAVILNIK O STALNIM SUDSKIM TUMAČIMA, Članak 1. Slažem se. Prema rješenju žene su imenovane stalnim sudskim tumačicama, pa ima smisla da se to uskladi s pravilnikom. Iako osobno, taj naziv ne koristim nikad, kao i većina kolega, vjerujem. Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
337 Aleksandra David NATPISNA PLOČA, Članak 35. Ne vidim više onaj članak gdje je pisalo da se natpisna ploča mora staviti na zgradu u kojoj radimo, jer to je prije stajalo u članku 20, dok je u članku 35. stajalo da se "može" postaviti ploču (ako se želi dakle). Svakako ne može stajati i "mora" i "može". Ja imam pločicu samo na ulaznim vratima. Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
338 Aleksandra David POSTUPAK IMENOVANJA, Članak 13. Smatram da treba precizno definirati što znači "popis izvršenih prijevoda" koji se dostavlja uz zahtjev za ponovno imenovanje. Mene su tražili jednom da donesem cijele dnevnike na uvid, a ostalih 3 puta sam trebala samo priložiti popis prijevoda u smislu toliko i toliko ovjera u toj i toj godini, sve skupa na jednom listu papira. Mislim da nije svejedno. Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
339 Aleksandra David 2. Pravo na nagradu za rad, Članak 31. Ne vidim da itko spominje koliko kartica iznosi dnevna norma, a to nigdje nije navedeno iako mnoge agencije recimo na svojim stranicama stavljaju da je dnevna norma 5-6 stranica, ali ako to nije ničim propisano ne možemo se na to pozivati. Mene recimo stranke to često pitaju i traže da im pokažem gdje točno piše. U pravilniku se navodi da se hitan prijevod naplaćuje 50% više, a nemoguće je odrediti što je "hitan prijevod" ako norma uopće nije propisana. Hitan prijevod bez određene norme nema nikakvog smisla. Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
340 Aleksandra David DUŽNOSTI STALNIH SUDSKIH TUMAČA, Članak 20. Mislim da bi trebalo definirati jasno treba li izrađivati naslovnu stranicu ako prijevod ima samo 1 stranicu? U pravilniku stoji "ako prijevod isprave obuhvaća dva ili više listova ili araka", ali meni su znali vraćati prijevod od samo jedne stranice jer nije imao naslovnicu. Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
341 Dunja Hergula UVJETI ZA OBAVLJANJE POSLOVA STALNIH SUDSKIH TUMAČA, Članak 2. Izbaciti točku 6. Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
342 Dunja Hergula 2. Pravo na nagradu za rad, Članak 32. Isti komentar kao i za članak 31.: Ako je utvrđen bruto iznos onda ne može biti istodobno i bez PDV-a. Ili je bruto iznos s PDV-om - a nisu svi sudski tumači obveznici PDV-a - ili je samo bruto iznos ili je neto iznos bez PDV-a i bilo kojeg poreza. Ispada da je onaj, koji je pisao ovaj pravilnik, pohađao glasovitu "resavsku" školu prepisivanja jer se ova glupost potkrala nekome i u sada važećem pravilniku. Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
343 Dunja Hergula 2. Pravo na nagradu za rad, Članak 31. Ako je utvrđen bruto iznos onda ne može biti istodobno i bez PDV-a. Ili je bruto iznos s PDV-om - a nisu svi sudski tumači obveznici PDV-a - ili je samo bruto iznos ili je neto iznos bez PDV-a i bilo kojeg poreza. Ispada da je onaj, koji je pisao ovaj pravilnik, pohađao glasovitu "resavsku" školu prepisivanja jer se ova glupost potkrala nekome i u sada važećem pravilniku. Primljeno na znanje Prima se na znanje.
344 Armin Protulipac POSTUPAK IMENOVANJA, Članak 13. Nastavno na komentar Društva sudskih tumača i prevoditelja, smatram da je uvođenje obaveznih stručnih seminara apsolutno nepotrebno i služi isključivo zaradi organizacija koje bi takve seminare provodile, uz upitnu korist za naručitelje prijevoda i same tumače. S obzirom na to da sadržaj takvih seminara nije ni približno utvrđen Pravilnikom, a organizacije koje bi ih provodile mogu računati na solidan broj polaznika isključivo na osnovu činjenice da su obavezni, ne vidim kako bi se zajamčilo da se provođenjem takvih obuka tumačima pružaju informacije koje bi njihov rad učinile kvalitetnijim ili korisnijim za, primjerice, sudove ili druga državna tijela. Smatram da bi se ovaj prijedlog u praksi pretvorio u aktivnosti koje bi se odrađivale reda radi (isključivo kako bi se dobila potvrda), tj. seminare o irelevantnim temama ili prepune informacija koje su ionako već poznate svima koji rade kao prevoditelji i tumači, bez ikakvog jamstva na temelju Pravilnika da će itko, izuzev onih koji takve seminare provode i naplaćuju, od njih imati koristi. Razlozi protivljenja: prijedlogom koji iznosi Društvo sudskih tumača i prevoditelja nije uopće utvrđeno koji bi se programi usavršavanja smatrali relevantnima u smislu odredbi ovog Pravilnika (jesu li jednako relevantni seminari iz užih i specijaliziranih područja u kojima pojedini tumači rade, jezični seminari, tečajevi koji se provode preko interneta?), nije utvrđeno tko bi takve programe akreditirao, nije poznato tko bi takve seminare provodio (strukovne udruge, fakulteti, privatna učilišta?), nije poznato tko je ovlašten za izdavanje potvrda i koji kriteriji moraju biti zadovoljeni da se potvrda o sudjelovanju na pojedinom seminaru smatra prihvatljivom sudu kod ponovnog imenovanja. Upitna je korist takvih seminara za tumače za rijetke jezike, kao i same sudove i državne institucije. Nadalje, ako bi takve seminare, po uzoru na stručnu obuku prije prvog imenovanja, provodile strukovne udruge, udrugama se omogućava monopol i povlaštena pozicija u odnosu na fakultete koji provode prevoditeljske diplomske studije. Društvo sudskih tumača i prevoditelja poziva se na Direktivu 2010/64/EU od 20. 10. 2010., no pitanje kakvoće prijevoda njome nije regulirano na način kao što to prijedlogom izmjena Pravilnika želi učiniti DSTIP. Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
345 Vito Paoletić SLUŽBENA ISKAZNICA, Članak 36. Obrazložiti uvođenje službene iskaznice! Uvodi li se ona kako bi zamijenila rješenje o imenovanju ili kako bi ga upotpunila? Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
346 Vito Paoletić DUŽNOSTI STALNIH SUDSKIH TUMAČA, Članak 25. Čl. 25 st. 2: Posao sudskog tumača većina osposobljenih obavlja mimo drugog posla, ponajprije u svoje "slobodno" vrijeme. Iz tog razloga tumač mora biti slobodan, mimo prisege, a koja ga i ne obvezuje na vršenje djelatnosti tumača, odlučiti hoće li pružiti zatraženu uslugo dotičnoj osobi i po kojoj cijeni, ili pak neće. Osim u slučajevima kada sudovi i/ili slična tijela izdaju radni nalog, od sudskog tumača se traži da obavi uslugu, ne naređuje mu se. Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
347 Vito Paoletić DUŽNOSTI STALNIH SUDSKIH TUMAČA, Članak 25. Izbaciti točku 2 članka 25. Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
348 Vito Paoletić POSTUPAK IMENOVANJA, Članak 9. Podržavam dosadašnje komentare te smatram da sklapanje osiguranja ne mora biti obvezatno. Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
349 Vito Paoletić UVJETI ZA OBAVLJANJE POSLOVA STALNIH SUDSKIH TUMAČA, Članak 2. Prijedlog: Izbaciti točku 6. Objasniti sadržaj točke 4 i 5. Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
350 Vito Paoletić PRAVILNIK O STALNIM SUDSKIM TUMAČIMA, UVJETI ZA OBAVLJANJE POSLOVA STALNIH SUDSKIH TUMAČA Treba definirati poziciju prevoditelja čiji materinji jezik nije (samo) hrvatski, a koji prevode sa i na svoj materinji jezik. Osoba koja prevodi sa i na svoj materinji jezik, na kojem se je školovala i stekla visoku stručnu spremu dovoljno dobro poznaje taj jezik kako bi se bavila prevođenjem sa i na njega. Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
351 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE VINKOVCI POSTUPAK IMENOVANJA, Članak 8. 1. jezični ispravak - treba stajati "...obavlja se prema programu KOJI donose strukovne udruge stalnih sudskih tumača" 2. Nije jasno na koji način strukovne udruge donose program stručne obuke - zajednički ili svaka svoj vlastiti? Na temelju kakvog standarda se takav program izrađuje? Predlažem da struka izradi skupove ishoda učenja za djelomičnu kvalifikaciju sudski tumač po Hrvatskom kvalifikacijskom okviru i na taj način standardizira kvalifikaciju. Mislim da je to važno ako se već radi novi pravilnik. Primljeno na znanje Prijedlozi se primaju na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
352 ELIANA GERŽEVIĆ MACAN POTPIS I PEČAT, Članak 34. S tri jezika na pečatu ne stane adresa. Osim toga, kolege koji su npr. podstanari morali bi nekoliko pečata godišnje promijeniti... Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
353 ELIANA GERŽEVIĆ MACAN POSTUPAK RAZRJEŠENJA, Članak 15. Članak 25. " – ako nakon isteka roka iz članka 25. stavka 2. ovog Pravilnika ne dostavi dokaz o zaključenom ugovoru o osiguranju od odgovornosti za obavljanje poslova stalnog sudskog tumača " Kojeg roka? Članak 25. (2) Stalnom sudskom tumaču koji ne dostavi dokaz o sklopljenom ugovoru o osiguranju od odgovornosti za obavljanje poslova sudskog tumača privremeno će se uskratiti obavljanje poslova stalnog sudskog tumača u trajanju od tri mjeseca. Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
354 Dunja Hergula POSTUPAK IMENOVANJA, Članak 9. Tko je i na temelju čega došao do zaključka da je ovo nužno za obavljanje poslova sudskog tumača i zašto i kako to nije bilo potrebno prijašnjih desetljeća?? Krije li se iza ovog članka nečiji privatni interes? Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
355 Dunja Hergula POSTUPAK IMENOVANJA, Članak 14. Prijedlog Društva sudskih tumača i prevoditelja da se članak 14. dopuni uvjetom ", ako je osoba s podnošenjem zahtjeva za reimenovanje zakasnila najviše 6 mjeseci" s obrazloženjem da bi inače bilo moguće ponovno imenovanje osoba koje se više godina nisu bavile poslovima sudskog tumača je razuman i ima logike, ali se postavlja pitanje što u slučaju da se sudski tumač zbog bilo kojeg razloga (bolest, obiteljska situacija, putovanje itd.) unutar trajanja četverogodišnjeg mandata više od 6 mjeseci ne bavi poslovima sudskog tumača, recimo nekih godinu dana i poslije toga, uoči isteka mandata, ima puno pravo podnijeti zahtjev za ponovnim imenovanjem? To naročito vrijedi za slučaj da unutar trajanja mandata zbog bolesti bude u nemogućnosti obavljati posao sudskog tumača nekih 7,8 mjeseci, nakon toga ozdravi i vrati se poslovima sudskog tumača. Zahvaljujući novoj odredbi o zdravstvenoj sposobnosti obavljanja posla sudskog tumača koja se dokazuje samo prilikom imenovanja odnosnog ponovnog imenovanja zagazili smo u široko područje novih pravnih nedorečenosti. Primljeno na znanje Prima se na znanje.
356 Dunja Hergula POSTUPAK IMENOVANJA, Članak 13. Smatram potrebnim komentirati prijedlog Društva sudskih tumača i prevoditelja o obveznom stručnom usavršavanju tijekom trajanja mandata odnosno obvezi pohađanja seminara kao preduvjetu za novo imenovanje nakon proteka mandata - kao sudski tumač radim već jako dugo vremena, a počela sam se time baviti još u doba kada seminari za stručno usavršavanje tog tipa nisu gotovo ni postojali, a pogotovo nisu bili tako dobar i razvijeni privatni biznis kao u današnje vrijeme. Da bih bila uspješna u obavljanju poslova sudskog tumača bila sam prisiljena usavršavati se sama kroz praksu i u tome sam očito bila uspješna jer je s vremenom količina posla rasla. Svima nam je poznato da mnogi ljudi imaju položen vozački ispit, ali ih to uopće ne kvalificira kao dobre i obazrive vozače koji poštuju prometne propise, već naprotiv. Stručno usavršavanje tog tipa je poželjno, ali ono mora ostati isključivo na dobrovoljnoj bazi pojedinca i ne smije se nametati kao bilo kakav preduvjet za rad sudskih tumača. Primljeno na znanje Prima se na znanje.
357 Mihaela Spajic UVJETI ZA OBAVLJANJE POSLOVA STALNIH SUDSKIH TUMAČA, Članak 2. Tko će financirati ovo sve?? Obuke skupe, platiti sudu za rješenje, iskaznica, osiguranje, pečat, knjiga ovjere? Zašto niste barem jedan zakon uveli gdje se navodi financijska pomoć, subvencija, za ovo sve? Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
358 Mihaela Spajic POSTUPAK IMENOVANJA, Članak 13. Dok god ne moram platiti sama sva ta usavršavanja - može :) Primljeno na znanje Prima se na znanje.
359 Mihaela Spajic POSTUPAK IMENOVANJA, Članak 4. (4) Udruga koja provodi stručnu obuku dužna je u roku od 30 dana od završetka stručne obuke nadležnom županijskom sudu i kandidatu dostaviti izvješće za svakog kandidata. Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
360 nike ljubimir 2. Pravo na nagradu za rad, Članak 32. Neke agencije koje povremeno angažiraju prevoditelje, npr. na kongresima bilo simultano ili konzekutivno, računaju poludnevne ili cjelodnevne angažmane prevoditelja, npr. ako prijevod traje 1 sat (ili čak manje) obračunava se poludnevni angažman; prevoditelj jest radio 1 sat ili manje ali je planirao dio dana upravo za taj posao i potrošio puno vieše vremena od 1 sata ili manje koje je proveo na prijevodu. Primljeno na znanje Prima se na znanje.
361 Ana-Marija Huzjan 2. Pravo na nagradu za rad, Članak 32. Uvedite normiranu karticu kao što se koristi u prevoditeljskoj praksi od 1500 znakova s razmacima. Klijenti se ne snalaze niti s karticama, a kamoli s retcima. Isto tako slažem se s kolegama da treba povisiti cijenu kartice odnosno s retka s obzirom na rastuće troškove života. Posebice se to odnosi na cijenu usmenog prijevoda gdje nigdje nije uračunato vrijeme za pripremu angažmana. Nije isto prevodimo li na vjenčanju, ostavinsku raspravu ili u kaznenom predmetu na sudu. Razlikuje se količina dokumentacije, predmetno područje i niz drugih faktora koji zahtijevaju posebnu pripremu jer se ne bavimo svim područjima jednako. Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
362 Ana-Marija Huzjan DUŽNOSTI STALNIH SUDSKIH TUMAČA, Članak 20. Naslovna stranica je nerijetko nužna jer klijenti često prevode izvadak iz dokumentacije, a ako nema naslova onda nije razvidno o čemu je riječ u dokumentu, tako da ne vidim zašto bi se je izbacivalo. Primljeno na znanje Prima se na znanje.
363 GAJ TOMAŠ POSTUPAK IMENOVANJA, Članak 13. Ovaj prijedlog bi imao bi smisla jedino onda kada bi sud organizirao ta stručna usavršavanja. Ili kada bi sud ovlastio određene udruge o da prema vlastitim procjenama vode program usavršavanja, kao što to rade stručna vijeća škola. Inače se ta usavršavaju pretvaraju u zgodan privatni biznis. Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
364 GAJ TOMAŠ UVJETI ZA OBAVLJANJE POSLOVA STALNIH SUDSKIH TUMAČA, Članak 2. "7. da ima najmanje 5 godina dokazanog iskustva u prevođenju" A kako biste vi to izmjerili? Zvuči kao žalopojka iskusnih, no nesposobnih da si smanje konkurenciju. Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
365 Dubravka Bontempo PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 50. Od kad se ove odredbe primjenjuju na postojeće sudske tumače? Od obnove? Koliko imamo vremena za polaganje hrvatskog jezika? Za ugovaranje osiguranja? Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
366 Dubravka Bontempo 2. Pravo na nagradu za rad, Članak 32. 1. uskladiti cijene s povećanim troškovima života/cijenama na tržištu 2. rad van radnog vremena, vikendom, blagdanom uskladiti s ostalim propisima o radu 3. ako se dođe na mjesto prevođenja, a ono izostane - barem naplatiti 1 sat. Zna se dogoditi da se čeka 2,3,5 sati pa da onda odustanu od prijevoda - to sve treba naplatiti kao da se radilo jer naše vrijeme i jest ono što se naplaćuje! 4. koliko treba platiti put (osim samih putnih troškova) možda bi trebalo ovisiti o udaljenosti od mjesta prebivališta tumača ili vremenu potrebnom da se stigne na mjesto prevođenja (npr. analogno odredbama o dnevnicama) Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
367 Dubravka Bontempo 2. Pravo na nagradu za rad, Članak 31. Koliko su porasli troškovi života od donošenja starog Pravilnika do danas? Koliko će se promijeniti u idućih 10 godina? Planira li se ikakvo usklađivanje? Ovjera je 30%. Ako smatrate da se ionako uvijek radi o ovjerenim prijevodima, a ne radi se (drugo je pitanje koliko takvih prijevoda se naplati na crno!), onda trebate povećati cijenu retka/kartice/štogod za tih 30%, uz spomenuto usklađivanje s tržištem Primljeno na znanje Prima se na znanje.
368 Dubravka Bontempo 1. Pravo na naknadu troškova, Članak 29. Da si sama napišem putni nalog? Opet nepotrebna papirologija! Račun = najkraća relacija ima toliko kilometara x toliko kuna. Gotovo! Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
369 Dubravka Bontempo POSTUPAK IMENOVANJA, Članak 12. Osobe bez prebivališta u RH opet su u boljem položaju! Ili oni mogu raditi samo na području Županijskog suda u Zagrebu? Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
370 Dubravka Bontempo POSTUPAK IMENOVANJA, Članak 10. Koji rok ima županijski sud za donošenje rješenja? Primljeno na znanje Sukladno članku 17. ovog Prijedloga postupak se provodi prema odredbama Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine", broj 47/09).
371 Dubravka Bontempo POSTUPAK IMENOVANJA, Članak 9. Znate da postoje i višegodišnja osiguranja? Na temelju čega ste zaključili da je to nužno potrebno za obavljanje ovog posla? Često se događa da se aktivira takvo osiguranje u praksi? Koji je interes države da nam takvo nešto regulira kao obavezno? Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
372 Dubravka Bontempo POSTUPAK IMENOVANJA, Članak 3. Znači, Englez koji je završio školu u Engleskoj ne mora dokazivati da zna engleski, ali ja koja sam završila u Hrvatskoj moram dokazivati da znam hrvatski. Diskriminacija? Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
373 Dubravka Bontempo UVJETI ZA OBAVLJANJE POSLOVA STALNIH SUDSKIH TUMAČA, Članak 2. Ako je osoba završila preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij (točka 2) u Republici Hrvatskoj mislite da ne vlada u dovoljnoj mjeri hrvatskim jezikom (točka 3.)? Pa neka plaćamo još i to! Točku 5. ne vrijedi ni komentirati! Hoće li nam za to trebati Pravilnik ili Uredba da nam objasni što bi to moglo biti? To će se sigurno donijeti na vrijeme, već vidim... Točka 6. - možda ćete nam odrediti i s kojom osiguravajućom kućom? Ili će država osnovati svoju? Primljeno na znanje Prijedlozi se primaju na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
374 Ivan Stojanović PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 47. Nakon stupanja na snagu novog Pravilnika tumačima koji su imenovani prema starom Pravilniku treba omogućiti prijelazno razdoblje za ispunjavanje uvjeta! Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
375 Ivan Stojanović POTPIS I PEČAT, Članak 34. Maknuti adresu s pečata, dovoljno je upisati naziv mjesta. Sudskim tumačima koji su imenovani za više jezika tekst na svim jezicima jedva stane na pečat Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
376 Ivan Stojanović 2. Pravo na nagradu za rad, Članak 32. (1) Za prevođenje izgovorenog teksta s hrvatskog jezika na strani jezik, sa stranog jezika na hrvatski jezik te s jednog stranog jezika na drugi strani jezik stalnom sudskom tumaču pripada nagrada u iznosu od 350,00 kuna bruto bez PDV-a za svaki započeti sat. Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
377 Ivan Stojanović 2. Pravo na nagradu za rad, Članak 31. (2) Nagrade za pisane prijevode obračunavaju se po normiranoj kartici od 1500 slovnih mjesta. (3) Najmanja obračunska jedinica jest jedna normirana kartica s 1500 slovnih mjesta. U obračun slovnih mjesta ulazi svaki otkucani znak (slovo, interpunkcija, formula, znakovlje) s razmacima. (4) Visina nagrade za rad stalnog sudskog tumača iznosi: 1. za prijevod sa stranog jezika na hrvatski jezik i za prijevod s hrvatskog jezika na strani jezik 150,00 kuna (30 redaka x 5,00 kn) bruto bez PDV-a za svaku karticu 2. za prijevod znanstvenih, stručnih i tekstova s posebnim pismom (arapski, kineski, japanski i sl.) 225,00 kuna (30 redaka x 7,50 kn) bruto bez PDV-a za svaku karticu 3. za prijevod s jednog na drugi strani jezik 225,00 kuna (30 redaka x 5,00 kn) bruto bez PDV-a za svaku karticu 4. Za ovjeru teksta obračunava se 30% na cijenu obavljenog prijevoda Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
378 Ivan Stojanović POSTUPAK IMENOVANJA, Članak 3. (3) Znanje jezika za kojeg kandidat traži imenovanje dokazuje se diplomom sveučilišnog diplomskog ili poslijediplomskog studija za određeni jezik odnosno svjedodžbom priznatog ispita o znanju jezika najviše razine C2 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru. (6) Kandidatu koji je studije završio u inozemstvu, znanje jezika zemlje studiranja dokazuje se diplomom sveučilišnog diplomskog studija, specijalističkog diplomskog stručnog studija ili poslijediplomskog studija završenog na tom jeziku. Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
379 Irena Žiger 2. Pravo na nagradu za rad, Članak 31. Mislim da bi cijenu prijevoda s i na ruski jezik trebalo uvećati barem za 30% s obzirom na rusko (ćirilično) pismo. Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
380 DRUŠTVO SUDSKIH TUMAČA I PREVODITELJA PRAVILNIK O STALNIM SUDSKIM TUMAČIMA, Obrazac broj 1JEDNOOBRAZNI IZGLED PISANOG PRIJEVODA STALNOG SUDSKOG TUMAČA Predlažemo izmjenu obrasca sukladno zahtjevima za izmjenama članka 20, tč. (4), tako da su sve stranice prijevoda jednoobraznog izgleda, tj. da u zaglavju sadržavaju sljedeće: Ovjereni prijevod s(a) ...................jezika br.: xx/2019. Str. prijevoda: 1 od X Datum ovjere: DD.MM.GGGG. Broj ukupno uvezanih listova: xy Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
381 DRUŠTVO SUDSKIH TUMAČA I PREVODITELJA 2. Pravo na nagradu za rad, Članak 32. Predlažemo izmjenu teksta točke (1), kako slijedi: "(1) Za prevođenje izgovorenog teksta s hrvatskog na strani jezik i obratno, kao i s jednog stranog jezika na drugi, stalnom sudskom tumaču pripada nagrada u iznosu od: - 450,00 kuna bruto bez PDV-a za svaki započeti sat - 300,00 kuna bruto bez PDV-a za pristup na angažman u mjestu prebivališta ili do 50 km u jednom smjeru, - 400,00 kuna bruto bez PDV-a za pristup na angažman u mjestu udaljenom više od 50 km u jednom smjeru, - 300,00 kuna bruto bez PDV-a za pripremu za usmeno prevođenje. U svrhu pripreme za usmeno prevođenje sud je dužan sudskom tumaču omogućiti uvid u spis. Obrazloženje: U prevoditeljskom procesu, priprema za prevođenje bitan je preduvjet za kvalitetan prijevod, a time i za uspjeh tumačenja te za ekonomično vođenje postupka. Usmeno prevođenje sudskog tumača iznimno je zahtjevno, a okruženje vrlo specifično (često i rizično prilikom izlazaka na teren s policijom i slično). Često je usmeno prevođenje u sudnici kombinacija konsekutivnog, simultanog i šaptanog prevođenja, što sve zahtijeva iznimnu vještinu. Sudovi imaju sve više problema s angažiranjem stalnih sudskih tumača za usmeno prevođenje jer se sve manje ljudi želi baviti tim teškim poslom koji nije dovoljno nagrađen. Nerijetko se događa da sudski tumači koji naprave pisane prijevode za sudove izbjegavaju izlazak na usmeno prevođenje, pa su tako oni koji izlaze na ročišta u još težoj situaciji, jer nisu imali mogućnost upoznati se s predmetom. Bilo bi dobro da se sudovima izda naputak da prilikom angažmana sudskih tumača za pisano prevođenje traže njihovu suglasnost za angažman i za usmeno prevođenje. Time bi se omogućila puno kvalitetnija priprema tumača za usmeno prevođenje. Ovdje također treba naglasiti i to da su cijene za "obično" komercijalno usmeno prevođenje kudikamo više, te je neophodno potrebno usklađenje cijena usmenog prevođenja stalnih sudskih tumača. Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
382 DRUŠTVO SUDSKIH TUMAČA I PREVODITELJA 2. Pravo na nagradu za rad, Članak 31. U ovom prijedlogu je izbačena zasebna kategorija ovjere teksta koja prema važećem Pravilniku iznosi 30 % na cijenu obavljenog prijevoda, čime je faktički umanjena dosadašnja ukupna cijena ovjerenog prijevoda. Smatramo da za to nema nikakve potrebe niti opravdanja. Ovdje se radi o visoko stručnoj usluzi za koju je potrebno cjeloživotno stručno usavršavanje, za koju se sada traži i obvezna polica osiguranja od profesionalne odgovornosti. Bilo kakvo smanjenje cijena smatramo neusklađenim s trendovima u ostalim zemljama u okruženju (primjer Slovenije, koja nam je najsličnija po pravnom i ekonomskom nasljeđu, gdje se cijene pisanih prijevoda prema novom Pravilniku kreću od 210 do 345 kuna po kartici) te rastućim životnim troškovima. Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
383 DRUŠTVO SUDSKIH TUMAČA I PREVODITELJA PRAVA STALNIH SUDSKIH TUMAČA, 2. Pravo na nagradu za rad Predlažemo izmjene točke (4), kako slijedi: Visina nagrade za rad stalnog sudskog tumača iznosi: 1. Za prijevod sa stranog jezika na hrvatski jezik, za svaki redak 5,00 kuna bruto bez PDV-a; 2. Za prijevod s hrvatskog jezika na strani jezik, za svaki redak 6,50 kuna bruto bez PDV-a; 3. Za prijevod s jednog stranog jezika na drugi strani jezik, za svaki redak 7,50 kuna bruto bez PDV-a; 4. Za prijevod znanstvenih, stručnih i tekstova s posebnim pismom (arapski, kineski, japanski i sl.) zaračunava se 50 % više na cijene navedene u tč. 1., 2. i 3. po retku bez PDV-a; 5. Za hitan prijevod obračunava se 50 % na cijenu obavljenog prijevoda; 6. Za pregled (redakturu/lekturu) gotovog prijevoda obračunava se 50 % na osnovnu cijenu prijevoda; 7. Za ovjeru teksta obračunava se 30 % na cijenu obavljenog prijevoda. Obrazloženje: Potrebno je provesti usklađivanje cijena sukladno rastu cijena na tržištu. Specificirane su dodatne kategorije cijena usluga s postojećom praksom. Primljeno na znanje Prijedlozi se primaju na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
384 DRUŠTVO SUDSKIH TUMAČA I PREVODITELJA PRAVA STALNIH SUDSKIH TUMAČA, 2. Pravo na nagradu za rad Smatramo da je normirani redak kao mjerna jedinica za obračun količine prijevoda dobar. Objašnjenje "normiranog retka": Ne radi se o fizičkom retku koji se vidi u word dokumentu pod "Word count", nego se on računa tako da se ukupni broj slovnih mjesta podijeli s 50. Time se dolazi do realnijeg izračuna količine nego što je to slučaj kad se obračunavaju kartice (koje ionako svatko tumači na svoj način). Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
385 DRUŠTVO SUDSKIH TUMAČA I PREVODITELJA 1. Pravo na naknadu troškova, Članak 29. Predlažemo izmjenu teksta točke (1), kako slijedi: "(1) Pravo na naknadu putnih troškova stalnom sudskom tumaču obuhvaća naknadu za prijevoz sredstvima javnog prometa odnosno najekonomičnijim prometnim sredstvom, uključujući i osobno vozilo." Obrazloženje: Upotreba osobnog automobila je često vremenski i financijski jedino ekonomično rješenje. To se osobito odnosi na kolege koji prevode rijetke jezike te zbog angažmana moraju daleko putovati. Iako imaju na raspolaganju javni prijevoz, on često nije dostupan u vrijeme koje im odgovara za prevoditeljski angažman (npr. vlak kreće u 4 sata ujutro, put traje sat vremena, a ročište je zakazano tek u 12 sati, a povratak vlakom je npr. u 20 sati). Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
386 DRUŠTVO SUDSKIH TUMAČA I PREVODITELJA DUŽNOSTI STALNIH SUDSKIH TUMAČA, Članak 20. Predlažemo izmjenu teksta točke (4), kako slijedi: "(4) Sve stranice pisanih prijevoda jednoobraznog su izgleda, prema obrascu broj 1 koji je sastavni dio ovog Pravilnika. U zaglavlju svake stranice prijevoda prijevoda navodi se sljedeći tekst (na jeziku na koji je isprava prevedena): - tekst „Ovjereni prijevod s ... jezika“ - broj ovjere iz dnevnika - datum - broj stranice i ukupni broj stranica prijevoda (primjer: 1 od 4, 2 od 4,...) - ukupni broj uvezanih listova (prijevoda i izvornika) Obrazloženje: Izmjene se traže zbog toga što bi trebalo izbaciti naslovnu stranicu (nepotrebno trošenje papira), naslov je ionako naveden na početku prijevoda. Predloženo zaglavlje svake stranice sada bi trebalo sadržavati dva retka sa svim relevantnim informacijama. Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
387 DRUŠTVO SUDSKIH TUMAČA I PREVODITELJA DUŽNOSTI STALNIH SUDSKIH TUMAČA, Članak 20. Potrebno je izmijeniti tekst točke (3), kako slijedi: "(3) Stranice prijevoda moraju biti označene rednim brojem, a listovi prošiveni i na kraju ovjereni pečatom i potpisom stalnog sudskog tumača. Uz ovjereni prijevod uvezuje se i original ili preslika izvornog teksta." Obrazloženje: Bez obzira na broj stranica prijevoda, bila samo jedna ili više njih, njihov broj mora biti naznačen, a arak se više ne koristi. Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
388 DRUŠTVO SUDSKIH TUMAČA I PREVODITELJA DUŽNOSTI STALNIH SUDSKIH TUMAČA, Članak 19. Apsolutno se slažemo s uvođenjem mogućnosti elektroničkog dnevnika. Međutim, potrebno je točno definirati na koji način će podnositelj isprave potvrditi da je prijevod obavljen. Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
389 DRUŠTVO SUDSKIH TUMAČA I PREVODITELJA DUŽNOSTI STALNIH SUDSKIH TUMAČA, Članak 19. Potrebno je izmijeniti tekst točke (4), stavak 4., kako slijedi: "predmet prijevoda (naslov isprave i/ili broj i datum akta suda/ drugog državnog tijela)" Obrazloženje: U ovu rubriku upisuju se podaci o predmetu prijevoda. Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
390 DRUŠTVO SUDSKIH TUMAČA I PREVODITELJA DUŽNOSTI STALNIH SUDSKIH TUMAČA, Članak 19. Potrebno je izmijeniti tekst točke (4), stavak 3., kako slijedi: ◊ naziv i adresa suda ili drugog državnog tijela; naziv, adresa i OIB pravne osobe na čiji se zahtjev obavlja prevođenje odnosno ime i prezime, adresa i OIB fizičke osobe podnositelja isprave Obrazloženje: U ovu rubriku upisuju se podaci o podnositelju isprave kao naručitelju kojem je potrebno ispostaviti račun s OIB-om. Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
391 DRUŠTVO SUDSKIH TUMAČA I PREVODITELJA DUŽNOSTI STALNIH SUDSKIH TUMAČA, Članak 19. Termin "Dnevnik prijevoda i ovjera" treba glasiti "Dnevnik ovjerenih prijevoda" Obrazloženje: U dnevnik se upisuju samo ovjereni prijevodi. Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
392 DRUŠTVO SUDSKIH TUMAČA I PREVODITELJA POSTUPAK IMENOVANJA, Članak 14. Predlažemo dopuniti tekst kako slijedi: ", ako je osoba s podnošenjem zahtjeva za reimenovanje zakasnila najviše 6 mjeseci." Obrazloženje: Potrebno je ograničiti razdoblje nakon kojega se nekadašnji sudski tumač može ponovno imenovati bez ikakvih sankcija. Ovako bi bilo moguće reimenovanje osoba koje se više godina nisu bavile poslovima sudskog tumača. Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
393 DRUŠTVO SUDSKIH TUMAČA I PREVODITELJA POSTUPAK IMENOVANJA, Članak 13. Predlažemo dopuniti tekst točke (3) kako slijedi: "(3) Uz zahtjev za ponovno imenovanje dostavlja se popis izvršenih prijevoda, uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak, potvrda o zaposlenju ili o zdravstvenoj sposobnosti, te potvrde o stručnim usavršavanjima tijekom prethodnog mandata iz točke (1)." Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
394 DRUŠTVO SUDSKIH TUMAČA I PREVODITELJA POSTUPAK IMENOVANJA, Članak 13. Potrebno je dodati u točku (1): Dodano kao stavak 3.: "Tijekom mandata stalni sudski tumač dužan je stručno se usavršavati, odnosno pohađati najmanje četiri stručna seminara (radionice, predavanja, tečaja, programa stručnog usavršavanja i slično), u minimalnom ukupnom trajanju od 16 sati, što se dokazuje odgovarajućim potvrdama." Obrazloženje: Sukladno odredbama Direktive 2010/64/EU od 20.10.2010., države članice dužne su osigurati primjerenu kakvoću tumačenja i prevođenja. To nije moguće osigurati samo početnom stručnom obukom, već stalnim stručnim usavršavanjem. Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
395 DRUŠTVO SUDSKIH TUMAČA I PREVODITELJA POSTUPAK IMENOVANJA, Članak 10. U točki (1) predlažemo dodati tekst: "Rješenje može biti izdano i u ženskom rodu." Obrazloženje: Neki sudovi već izdaju rješenja u kojima se navodi naslov „stalna sudska tumačica“. Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
396 DRUŠTVO SUDSKIH TUMAČA I PREVODITELJA POSTUPAK IMENOVANJA, Članak 10. U točku 3. potrebno je dodati: "Stalni sudski tumač u svojem djelovanju nije teritorijalno ograničen na područje nadležnosti suda koji ga je imenovao." Obrazloženje: Usklađenje s odredbama Zakona o sudovima, čl. 124, st. (2), gdje se navodi da imenovani sudski tumači mogu pružati usluge prevođenja na području cijele Republike Hrvatske. Ovo u važećem Pravilniku nije izrijekom navedeno, što uglavnom dovodi do pogrešnog zaključka da je stalni sudski tumač imenovan samo za područje suda koji ga je imenovao. Ovo je osobito važno u situacijama kada na području određenog suda nema tumača za pojedine jezike (npr. za bengalski imamo samo jednog sudskog tumača u cijeloj Hrvatskoj, uskoro i za norveški itd.) Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
397 DRUŠTVO SUDSKIH TUMAČA I PREVODITELJA UVJETI ZA OBAVLJANJE POSLOVA STALNIH SUDSKIH TUMAČA, Članak 2. U tekst članka predlažemo dodati sljedeće: "7. da ima najmanje 5 godina dokazanog iskustva u prevođenju" Obrazloženje: Kako bi se izbjeglo da se sudskim tumačima imenuju osobe koje uopće nemaju nikakvog prevoditeljskog iskustva ili ga imaju vrlo malo. Ovo je osobito bitno ako se radi o kolegama koji nisu završili jezične studije. U točku 3. potrebno je dodati: "Od prethodne odredbe o vladanju hrvatskim jezikom izuzimaju se osobe sa sveučilišnim diplomskim jezičnim studijem završenim u Republici Hrvatskoj i osobe sa sveučilišnim diplomskim studijem hrvatskog jezika završenim izvan Republike Hrvatske." Obrazloženje: U sklopu jezičnih studija stranih jezika u Hrvatskoj polažu se i kolegiji iz hrvatskog jezika, no osobe koje nisu završile sveučilišni jezični studij, već bilo koji drugi studij, moraju dokazati svoje poznavanje hrvatskog jezika svjedodžbom C2. Primljeno na znanje Prijedlozi se primaju na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
398 DRUŠTVO SUDSKIH TUMAČA I PREVODITELJA PRAVILNIK O STALNIM SUDSKIM TUMAČIMA, Članak 1. U tekst ovog članka predlažemo dodati sljedeće: "Riječi i pojmovi korišteni u ovom Pravilniku koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod." Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
399 KAMELIJA KAUZLARIĆ 2. Pravo na nagradu za rad, Članak 31. Umjesto redaka trebalo bi upotrebljavati normiranu karticu od 1500 slovnih mjesta s razmacima za obračun nagrade za pisane prijevode. To odgovara standardnoj praksi te je preciznije od retka koji može, na kraju krajeva, sadržavati i samo jednu riječ. Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
400 Kristina Šmit 2. Pravo na nagradu za rad, Članak 31. (2) Nagrade za pisane prijevode obračunavaju se po normiranoj kartici od 1500 slovnih mjesta. (3) Najmanja obračunska jedinica jest jedna normirana kartica s 1500 slovnih mjesta. U obračun slovnih mjesta ulazi svaki otkucani znak (slovo, interpunkcija, formula, znakovlje) s razmacima. (4) Visina nagrade za rad stalnog sudskog tumača iznosi: 1. za prijevod sa stranog jezika na hrvatski jezik i za prijevod s hrvatskog jezika na strani jezik 210,00 kuna bruto bez PDV-a za svaku karticu 2. za prijevod znanstvenih, stručnih i tekstova s posebnim pismom (arapski, kineski, japanski i sl.) 285,00 kuna bruto bez PDV-a za svaku karticu 3. za prijevod s jednog na drugi strani jezik 210,00 kuna bruto bez PDV-a za svaku karticu Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
401 KAMELIJA KAUZLARIĆ 2. Pravo na nagradu za rad, Članak 31. Ovaj se komentar odnosi na točku 2. stavka 4. članka 31. koja glasi: „2. za prijevod znanstvenih, stručnih i tekstova s posebnim pismom (arapski, kineski, japanski i sl.) 7,50 kuna bruto bez PDV-a za svaki redak“ Sudska sam tumačica za japanski jezik. Godinama bilježim omjere znakova originalnog japanskog teksta i hrvatskog prijevoda i obrnuto. Sljedeći se prijedlog izmjene temelji na tim statistikama. Omjer broja znakova originala i prijevoda nije jednak za arapski, kineski i japanski jezik. U slučaju japanskog jezika, omjer broja znakova japanskog originala i hrvatskog prijevoda uvelike ovisi o sadržaju teksta. Kod prijevoda osobnih dokumenata, potvrda, izvoda iz raznih registara i sličnih šabloniziranih tekstova, broj znakova hrvatskog prijevoda najmanje je 4 puta (400%) veći od znakova japanskog originala, a ne 50% čemu odgovara trenutna razlika u cijeni od 7,50 kn naspram 5,00 kn po retku. Kod prijevoda ostalih tekstova, broj znakova hrvatskog prijevoda najmanje je 3 (300%) puta veći od znakova japanskog originala. Primjer: potvrda o prebivalištu (22 znaka) = 住民票 (3 znaka) Kako bi osigurali da nagrada određena prema broju znakova teksta na japanskom jeziku bude ekvivalentna onoj određenoj prema broju znakova teksta na hrvatskom jeziku, predlažem sljedeći iznos koji odgovara srednjoj vrijednosti gore navedenih omjera, tj. 350%: za prijevod teksta na japanskom pismu = nagrada za prijevod sa stranog jezika na hrvatski jezik x 3.5 Time će se postići da konačna nagrada za japanski jezik odgovara onoj određenoj u točki 1. stavka 4. članka 31., tj. „1. za prijevod sa stranog jezika na hrvatski jezik i za prijevod s hrvatskog jezika na strani jezik“. Ujedno pozivam sudske tumačice i tumače za arapski, kineski i ostale jezike koji se ne pišu latiničnim pismom da predlože odgovarajuće visine nagrade za svoje jezične kombinacije. Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
402 Željka Pintarić Burmudžija UVJETI ZA OBAVLJANJE POSLOVA STALNIH SUDSKIH TUMAČA, Članak 2. Što znači da je osoba zdravstveno sposobna? Kakav je to kriterij zdravstvene sposobnosti? Tko to potvrđuje? Tko snosi troškove? Želi li se reći da invalidi, osobe koje imaju kroničnu bolest ne mogu obavljati te poslove, osobe koje se liječe od neke bolesti, npr. od depresije? Koje to bolesti utječu na obavljanje poslova sudskog tumača jer tumači nisu djelatnici ni zaposlenici države već su na slobodnom tržištu te rade najviše upravo za privatne pravne i fizičke osobe pružajući usluge pisanih prijevoda s ovjerom. Želite li reći da ako osoba pati od poremećaja, npr. u prehrani, ne može dobro prevesti izvadak iz registra ili kupoprodajni ugovor? Koliko je to usklađeno sa zakonodavstvom EU-a o nediskriminaciji i ostalom stečevinom? Nadalje: osiguranje od odgovornosti - načelno dobro kad bi poslovi sudskog tumača bili kontinuirani posao koji se svakodnevno radi. Međutim, radi se o povremenim angažmanima čiji iznos naknada teško da može pokriti sve troškove koji se ovim Pravilnikom traže. Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
403 Natalia Šinković 2. Pravo na nagradu za rad, Članak 32. Ako je tumačenje nužno obaviti pod otežanim uvjetima (noću od 22,00 do 06,00 sati, u iznimno nepovoljnim vremenskim uvjetima, na otvorenom prostoru i sl.) te u dane tjednog odmora, državnog blagdana ili neradnog dana, iznos nagrada iz cjenika nagrada stalnih sudskih vještaka uvećava se za 100%. Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
404 Iva Dvorski 2. Pravo na nagradu za rad, Članak 32. U vrijeme utrošeno za prevođenje uračunava se cijelokupno vrijeme provedeno od početka službenog puta do završetka službenog puta. Sudski tumači nisu zaposlenici suda i ne dobivaju plaću za vrijeme provedeno na službenog puta zbog usmenog prevođenja. Ja često izgubim na put cijeli dan, a plaćeni mi je samo jedan sat prevođenja. Osim toga nitko neće čekati da prevoditelj dođe sa najjeftinijim prijevozom, jer službenici imaju zakonski rok za obradu predmeta. U takvim slučajevima se događa da sudovi imenuju prevoditelja za jednu raspravu koji nije položio ništa od gore navedenog i stranke često ne razumiju prijevod nekvalificiranog prevoditelja. Primljeno na znanje Prima se na znanje.
405 Iva Dvorski UVJETI ZA OBAVLJANJE POSLOVA STALNIH SUDSKIH TUMAČA, Članak 2. Poštovani, moram napomenuti da postoje rijetki jezici za koji ima malo sudskih tumača i navedene promjene će stvoriti dodatne troškove koji nisu isplativi za nastavak njihovog rada (polaganje ispita C2 za hrvatski jezik i troškovi osiguranja). Predlažem da se rijetki jezici izuzmu iz predloženih promjena. Sudski tumač sam za bugarski jezik. Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
406 Natalia Šinković 2. Pravo na nagradu za rad, Članak 31. (4) Visina nagrade za rad stalnog sudskog tumača iznosi: 1. za prijevod sa stranog jezika na hrvatski jezik i za prijevod s hrvatskog jezika na strani jezik 7,00 kuna bruto bez PDV-a za svaki redak 3. za prijevod s jednog na drugi strani jezik 7,00 kuna bruto bez PDV-a za svaki redak Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
407 Natalia Šinković 2. Pravo na nagradu za rad, Članak 33. Visinu naknade troškova i nagrade za prevođenje pred sudom stalnom sudskom tumaču odmjerava sud po čijem zahtjevu je prevođenje obavljeno sukladno odredbama ovog Pravilnika, no ne može biti niža od visine određene u članku 32. Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
408 Natalia Šinković 2. Pravo na nagradu za rad, Članak 32. (1) Za prevođenje izgovorenog teksta s hrvatskog jezika na strani jezik, sa stranog jezika na hrvatski jezik te s jednog stranog jezika na drugi strani jezik stalnom sudskom tumaču pripada nagrada u iznosu od 300,00 kuna bruto bez PDV-a za svaki započeti sat. (2) U vrijeme utrošeno za prevođenje uračunava se cijelokupno vrijeme provedeno od početka službenog puta do završetka službenog puta. U slučaju da tumačenje ne nastupi, tumaču pripada naknada za 1 sat prevođenja te naknada za vrijeme provedeno na putu. Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
409 Ivana Rončević 2. Pravo na nagradu za rad, Članak 33. Visinu naknade troškova i nagrade za prevođenje pred sudom stalnom sudskom tumaču odmjerava sud po čijem zahtjevu je prevođenje obavljeno sukladno odredbama ovog Pravilnika, no ne može biti niža od visine određene u članku 32. Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
410 Ivana Rončević 2. Pravo na nagradu za rad, Članak 32. (1) Za prevođenje izgovorenog teksta s hrvatskog jezika na strani jezik, sa stranog jezika na hrvatski jezik te s jednog stranog jezika na drugi strani jezik stalnom sudskom tumaču pripada nagrada u iznosu od 300,00 kuna bruto bez PDV-a za svaki započeti sat. (2) U vrijeme utrošeno za prevođenje uračunava se cjelokupno vrijeme provedeno od dolaska stalnog sudskog tumača u mjesto gdje se obavlja prevođenje do prestanka potrebe za njegovom prisutnošću u tom mjestu. U slučaju da tumačenje ne nastupi, tumaču pripada naknada za 1 sat prevođenja. Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
411 Diana Jenul 2. Pravo na nagradu za rad, Članak 32. (1) Za prevođenje izgovorenog teksta s hrvatskog jezika na strani jezik, sa stranog jezika na hrvatski jezik te s jednog stranog jezika na drugi strani jezik stalnom sudskom tumaču pripada nagrada u iznosu od 300,00 kuna bruto bez PDV-a za svaki započeti sat. (2) U vrijeme utrošeno za prevođenje uračunava se cjelokupno vrijeme provedeno od dolaska stalnog sudskog tumača u mjesto gdje se obavlja prevođenje do prestanka potrebe za njegovom prisutnošću u tom mjestu. U slučaju da tumačenje ne nastupi, tumaču pripada naknada za 1 sat prevođenja. Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
412 Diana Jenul 2. Pravo na nagradu za rad, Članak 31. (4) Visina nagrade za rad stalnog sudskog tumača iznosi: 1. za prijevod sa stranog jezika na hrvatski jezik i za prijevod s hrvatskog jezika na strani jezik 7,00 kuna bruto bez PDV-a za svaki redak 3. za prijevod s jednog na drugi strani jezik 7,00 kuna bruto bez PDV-a za svaki redak Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
413 Marinela Petričević POSTUPAK IMENOVANJA, Članak 13. Članak 13. (5) Predsjednik nadležnog županijskog suda donosi rješenje o ponovnom imenovanju u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za ponovno imenovanje. OBRAZLOŽENJE: Potrebno je uvesti standard usluge suda. Ako je sudski tumač obvezan podnijeti zahtjev 30 dana prije isteka, tada zbog posla mora moći biti siguran da će novo rješenje dobiti do isteka trenutačnog imenovanja. Iz vlastitog primjera - zahtjev sam podnijela mjesec i pol prije isteka. Rješenje sam dobila nakon DVA mjeseca. U međuvremenu sam dobila nekoliko poslova koje nisam mogla sama ovjeriti, nego sam morala slati kolegama. Tko bi mi trebao nadoknaditi taj trošak? Nije prihvaćen Postupak se sukladno članku 17. ovog Prijedloga provodi sukladno odredbama Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine", broj 47/09).
414 Snježana Pavleković POSTUPAK IMENOVANJA, Članak 9. Clanak 9 Sto to konkretno znaci ? Nije prihvaćen Primjedba na ovaj članak nije jasna.
415 DORIJAN JAGAČIĆ DUŽNOSTI STALNIH SUDSKIH TUMAČA, Članak 27. U stavak 1 izmijeniti- (1) Protiv rješenja iz članka 25. stavka 3. i članka 26. stavka 3. ovog Pravilnika dopuštena je žalba Ministarstvu pravosuđa u roku od 30 !!!! dana od dostave rješenja. Nije prihvaćen Rok za izjavljivanje žalbe propisan je Zakonom o općem upravnom postupku ("Narodne novine", broj 47/09).
416 DORIJAN JAGAČIĆ PRAVILNIK O STALNIM SUDSKIM TUMAČIMA Preambula- Pravilnik bi trebao imati dopunski dokument strucne udruge sudskih tumaca. Taj bi dokument trebao regulirati ostale detalje. Nije prihvaćen Primjedba nije jasna.
417 VESNA KUDUMIJA 2. Pravo na nagradu za rad, Članak 33. , Nije prihvaćen Nema komentara.
418 Mihaela Spajic POSTUPAK IMENOVANJA, Članak 10. (3) Ovo je nepotrebno ili barem dodajte objašnjenje zašto na 4 godine, čemu to? Nije prihvaćen Primjedba je nejasna. Vrijeme imenovanja stalnih sudskih tumača propisano je u članku 124. stavku 2. Zakona o sudovima ("Narodne novine", broj 28/13, 33/15, 82/15, 67/18 i 126/19).
419 Hrvatska strukovna udruga sudskih tumača DUŽNOSTI STALNIH SUDSKIH TUMAČA, Članak 27. Stavak 3.: kraj teksta stavka: „izvršio usluge tumača“? Prihvaćen Prima se na znanje.
420 Hrvatska strukovna udruga sudskih tumača POSTUPAK IMENOVANJA, Članak 8. Osvrt na prethodne komentare: obuka za sudskog tumača koju organizira HSUST obuhvaća predavanja o pravnom ustrojstvu RH, poslovanju i radu tumača i jezični dio obuke - jezične vježbe, koje budućeg tumača pripremaju za teme i dokumentaciju s kojom će se najčešće u radu susretati. Ova je kombinacija obrađenih tema najpoželjnija i najunčikovitija za pripremu novih tumača za rad. Prihvaćen Prima se na znanje.
421 Udruga sudskih tumača i prevoditelja PRAVA STALNIH SUDSKIH TUMAČA, 2. Pravo na nagradu za rad Slažemo se se prijedlogom Društva sudskih tumača i prevoditelja Zagreb koji je usuglašen na radnoj skupini Zajednice za prevoditeljstvo. Predlažemo izmjene točke (4), kako slijedi: Visina nagrade za rad stalnog sudskog tumača iznosi: 1. Za prijevod sa stranog jezika na hrvatski jezik, za svaki redak 5,00 kuna bruto bez PDV-a; 2. Za prijevod s hrvatskog jezika na strani jezik, za svaki redak 6,50 kuna bruto bez PDV-a; 3. Za prijevod s jednog stranog jezika na drugi strani jezik, za svaki redak 7,50 kuna bruto bez PDV-a; 4. Za prijevod znanstvenih, stručnih i tekstova s posebnim pismom (arapski, kineski, japanski i sl.) zaračunava se 50 % više na cijene navedene u tč. 1., 2. i 3. po retku bez PDV-a; 5. Za hitan prijevod obračunava se 50 % na cijenu obavljenog prijevoda; 6. Za pregled (redakturu/lekturu) gotovog prijevoda obračunava se 50 % na osnovnu cijenu prijevoda; 7. Za ovjeru teksta obračunava se 30 % na cijenu obavljenog prijevoda. Prihvaćen Prijedlozi se primaju na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.
422 ELIANA GERŽEVIĆ MACAN POSTUPAK IMENOVANJA, Članak 3. (4) Kandidat kojemu je jezik za koji traži imenovanje ujedno i materinji jezik znanje tog jezika dokazuje diplomom sveučilišnog diplomskog studija ili specijalističkog diplomskog stručnog studija završenog na tom jeziku. A što ako sam studij završila u Sloveniji? Koji mi je materinji jezik? Slovenski ili hrvatski, za kojeg nemam diplomu..Znači, slovenski znam jer sam tamo završil astudij, ali hrvatski ne znam jer sam tu završila "samo" osnovnu i srednju školu? Nadalje, škole manjina, pri tom mislim na talijansku manjinu, imaju školski program takav da imaju podjednak broj sati dvaju materinjih jezika - 4-5 sati hrvatskog tjedno i 4-5 sati talijanskog tjedno. Na maturi su im i talijanski i hrvatski OBAVEZNI predmeti, oba materinja podjednako.. Prema ovom: - ako se studij završi u Italiji, priznaje se talijanski - hrvatski se mora polagati -ako se studij završi u Hrvatskoj, priznaje se hrvatski - talijanski se mora polagati -a što ako se studij završi u Sloveniji? - Priznaje se slovenski, a oba materinja se moraju polagati? Treba spustiti ljestvicu i priznati znanje jezika ako je osnovno i srednje školovanje završeno na nekom jeziku...To je C2.. A pored toga studij u stranoj zemlji...Mislim da je svima jasno da će se broj tumača za određene jezika (npr. slovenski) bitno smanjiti te da će sudovi ostati bez tog instrumenta.. Prihvaćen Prijedlog se prima na znanje. Utvrđena je potreba revidiranja zakonskih rješenja koja se odnose na statusna pitanja i rad stalnih sudskih tumača pa se u ovom trenutku neće donositi novi Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. U radu na izradi prijedloga novog Pravilnika u obzir će se uzeti i sve primjedbe pristigle u provedbi ovog savjetovanja.