Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnosti o nacrtu Odluke o donošenju nastavnog plana za nastavne predmete Matematika, Hrvatski jezik i strani jezik za srednje strukovne škole na razini 4.2. u Republici Hrvatskoj

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 ŽELJKA BREZNI   Navedeni prijedlog nikako nije u skladu s najnovijim naputkom ministrice obrazovanja koji je prošli mjesec stigao na adrese svih škola. Europska komisija prepoznaje vaznost višejezičnosti i od škola se traži isto. HTT usmjerenju su strani jezici struka i ukidanje jednog znatno doprinosi smanjenju njihove osposobljenosti za tržiste rada. Prihvaćen Broj sati učenja stranog jezika u strukovnim školama razlikuje se obzirom na funkcionalnu uporabu stranog jezika za pojedinu struku. Trenutno se u srednjim školama Republike Hrvatske izvodi 278 strukovnih programa obrazovanja podijeljenih u 13 obrazovnih sektora. Zbog specifičnih zahtjeva određenih strukovnih programa obrazovanja učenici obvezno uče više stranih jezika. Ministarstvo svojom reformom obrazovanja osobito podupire potrebu razvijanja svijesti o važnosti jezika u školama, o promicanju kontinuiteta u jezičnom obrazovanju među različitim razinama obrazovanja te poštovanje jezične raznolikosti učenika i njezina korištenja kao resursa za učenje od najranije dobi. Navedeno je u skladu i s ciljevima Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije koju je usvojio Hrvatski sabor 2014. godine. Slijedom navedenoga, nije bila namjera ukinuti 3. strani jezik.
2 Željka Barun   Potpuno je nelogično i nedopustivo da se u zemlji koja se u dobroj mjeri oslanja na prihod od turizma ukida učenje 3. stranog jezika! Učenici koji se upisuju u Hotelijersko-turističku školu u Zagrebu i te kako računaju na učenje stranih jezika, koji će im po završetku navedene škole i poželjno fakulteta olakšati konkurentnost na tržištu rada. Mnogi od njih uz 3 obavezna strana jezika dodatno upisuju jos jedan ili dva. Građani malih zemalja, u kojima se govori većini nerazumljiv i neatraktivan jezik, posebno moraju učiti strane jezike da bi lakše našli posao i kroz njega uspjeli komunicirati sa što većim brojem ljudi, ali i da bi kao privatne osobe trajno radili na sebi i u skladu s time stekli dodatna znanja i vještine, pretežno vrlo potrebne za obavljanje bilo kojeg posla na višoj razini.. Hrvatska je dosad slovila kao zemlja u kojoj je gotovo svaki građanin, a posebno ako je stanovnik Zagreba ili nekog drugog velikog hrvatskog grada, u stanju voditi razgovor na barem jednom stranom jeziku, pa tako biti i na usluzi stranom poslivnom partneru ili turistu koji ga traži konkretnu uputu ili savjet. Potencijalno ukidanje 3. stranog jezika jako bi nas unazadilo i ograničilo, i nekon kraćeg vremenskog perioda svakako vratilo u srednjovjekovni mrak neznanja, neinformiranosti i neobrazovanosti.. Neoprostivo je ne iskoristiti interes mladih mozgova i stručnost nastavnog kadra. Prihvaćen Broj sati učenja stranog jezika u strukovnim školama razlikuje se obzirom na funkcionalnu uporabu stranog jezika za pojedinu struku. Trenutno se u srednjim školama Republike Hrvatske izvodi 278 strukovnih programa obrazovanja podijeljenih u 13 obrazovnih sektora. Zbog specifičnih zahtjeva određenih strukovnih programa obrazovanja učenici obvezno uče više stranih jezika. Ministarstvo svojom reformom obrazovanja osobito podupire potrebu razvijanja svijesti o važnosti jezika u školama, o promicanju kontinuiteta u jezičnom obrazovanju među različitim razinama obrazovanja te poštovanje jezične raznolikosti učenika i njezina korištenja kao resursa za učenje od najranije dobi. Navedeno je u skladu i s ciljevima Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije koju je usvojio Hrvatski sabor 2014. godine. Slijedom navedenoga, nije bila namjera ukinuti 3. strani jezik.
3 Zrinka Banic   Poštovani, neugodno me iznenadio prijedlog kojim se umanjuje satnica stranih jezika. Predajem njemački i francuski jezik kao drugi u osnovnoj školi ( engleski se uči kao prvi strani jezik). Poražavajuće je da se marginalizira učenje stranog jezika, naročito u strukovnim školama koje obrazuju učenike za buduće djelatnike u turizmu. Apsurdno je da već nekoliko godina djeca koja uče strani jezik kao izborni u osnovnoj školi nemaju pri upisu dodatni bod. Riječ je o djeci koja su svojom voljom (izborno) prihvatila dodatno opterećenje tijekom 5! godina. Potom se njihov trud zanemaruje i gotovo u pravilu nemaju prilike NASTAVITI učenje stranog jezika nego se moraju pridružiti početnoj razini učenja. Ovim prijedlogom zakona čak i to bi im bilo uskraćeno. Riječ je mahom o odličnim i vrlo dobrim učenicima koji su zavoljeli strani jezik, ali i upoznali drugu kulturu. Valja voditi računa da među njima ima i darovitih i velika je šteta uskratiti im mogućnost učenja drugog i trećeg stranog jezika. Imamo li u vidu zalaganja za razvoj potencijala darovitih učenika s jedne strane i s druge strane činjenicu da je Hrvatska zapravo jedna mala zemlja kojoj je u interesu da njeni stanovnici dobro barataju stranim jezicima, jasno je u kojem smjeru treba oblikovati novi zakon. Zahvaljujem, Zrinka Banic Prihvaćen Broj sati učenja stranog jezika u strukovnim školama razlikuje se obzirom na funkcionalnu uporabu stranog jezika za pojedinu struku. Trenutno se u srednjim školama Republike Hrvatske izvodi 278 strukovnih programa obrazovanja podijeljenih u 13 obrazovnih sektora. Zbog specifičnih zahtjeva određenih strukovnih programa obrazovanja učenici obvezno uče više stranih jezika. Ministarstvo svojom reformom obrazovanja osobito podupire potrebu razvijanja svijesti o važnosti jezika u školama, o promicanju kontinuiteta u jezičnom obrazovanju među različitim razinama obrazovanja te poštovanje jezične raznolikosti učenika i njezina korištenja kao resursa za učenje od najranije dobi. Navedeno je u skladu i s ciljevima Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije koju je usvojio Hrvatski sabor 2014. godine. Slijedom navedenoga, u strukovnim programima nije se smanjio broja sati učenja 1. i 2. stranog jezika, a nije bila niti namjera ukinuti 3. strani jezik.
4 Zdenka Trbović Janjanin  , IV. Poštovani, u tablicama za smjer hotelijersko- turistički tehničar uopće nema predviđene satnice za 3.strani jezik. Nadam se iskreno da je riječ o previdu jer u 21.stoljeću i u državi koja je turistička, ukidanje trećeg stranog jezika svakako nije dobra odluka. Također, u tom zanimanju su strani jezici jedno od najvažnijih područja, ukoliko želimo da nam učenici izlaze iz škole spremni za kvalitetno obavljanje svojeg budućeg zanimanja. Nije li to i svrha Škole za život, da učenici izlaze spremni za život i tržište rada? Po mojem mišljenju, svaki hotelijersko- turistički tehničar bi morao ovladati sa barem 3 strana jezika. Uostalom, zar ne bi reforma trebala poboljšati sustav obrazovanja a ne ukinuti ono dobro što je već godinama postojalo? Svakako se nadam da je riječ o previdu i da će biti pravovremeno ispravljen. Prihvaćen Prihvaća se. Uvršteno je u konačnu verziju dokumenta.
5 VLATKA BENKO  , IV. Poštovani, ne vidim gdje je tablica za 3. strani jezik? Naime u zanimanju hotelijersko - turistički tehničar, učenici uče 3 strana jezika. Misli li se ukinuti 3. strani jezik pa zato ne postoji tablica?? Zahvaljujem na odgovoru. Lp Prihvaćen Prihvaća se. Uvršteno je u konačnu verziju dokumenta.
6 Vesna Cindrić   Ukidanje mogućnosti učenja 3. stranog jezika u školama hotelijersko-turističkog usmjerenja, u situaciji kada se hrvatski turizam mora boriti protiv konkurencije za doslovno svakog gosta, uistinu nema nikakvog smisla. Ako se uzme u obzir da većina učenika u Hrvatskoj kao 1. strani jezik uči engleski jezik, učenici će morati odlučiti (ili sam program umjesto njih) koji će jezik učiti kao 2. strani jezik (recimo njemački ili talijanski) premda im je poznavanje obaju jezika od iznimne važnosti ako će dalje u životu raditi u turizmu, s obzirom da iz ovih zemalja dolazi i najveći broj turista. Smatram da za buduće djelatnike u turizmu poznavanje dvaju stranih jezika nije dovoljno, pogotovo ako se uzme u obzir da je poznavanje engleskog jezika danas conditio sine qua non i da se engleski uskoro više niti neće smatrati stranim jezikom. Komunikacija s gostom na njegovom materinjem jeziku kod gosta stvara osjećaj bolje prihvaćenosti i sasvim sigurno pridonosi i njegovom ponovnom povratku u našu zemlju. Također smatram da nije dobro ne dati mogućnost učenicima ekonomskih škola da uče drugi strani jezik kao izborni predmet. Njemačka je jedan od najvećih hrvatskih trgovačkih partnera i sasvim je sigurno da bi im poznavanje njemačkog jezika u kasnijem profesionalnom životu bilo velika prednost. Obje odluke također nisu ni u skladu s novim kurikulumom njemačkog jezika koji kaže kako je od iznimnog značenja omogućiti učenicima nastavak učenja njemačkog jezika u srednjoj školi, kao i s preporukom Europske komisije da je potrebno poticati višejezičnost. Prihvaćen Broj sati učenja stranog jezika u strukovnim školama razlikuje se obzirom na funkcionalnu uporabu stranog jezika za pojedinu struku. Trenutno se u srednjim školama Republike Hrvatske izvodi 278 strukovnih programa obrazovanja podijeljenih u 13 obrazovnih sektora. Zbog specifičnih zahtjeva određenih strukovnih programa obrazovanja učenici obvezno uče više stranih jezika. Ministarstvo svojom reformom obrazovanja osobito podupire potrebu razvijanja svijesti o važnosti jezika u školama, o promicanju kontinuiteta u jezičnom obrazovanju među različitim razinama obrazovanja te poštovanje jezične raznolikosti učenika i njezina korištenja kao resursa za učenje od najranije dobi. Navedeno je u skladu i s ciljevima Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije koju je usvojio Hrvatski sabor 2014. godine. Reforma strukovnog obrazovanja, koja je u tijeku, a koja je predvidjela i razvoj novih strukovnih kurikuluma usklađenih s potrebama tržišta rada, svakako će uzeti u obzir važnost uvođenja dodatnih stranih jezika koji će biti u funkciji struke, i to u onim strukama u kojima su oni nužni za kvalitetno poslovanje. Slijedom navedenoga, nije bila namjera ukinuti 3. strani jezik.
7 Vedrana Moslavac   Skrenula bih pažnju da ovom Odlukom ni zanimanje EKONOMIST nema mogućnost učenja 2. stranog jezika, niti kao obveznog, niti izbornog predmeta te predlažem ponovno uvođenje satnice za 2. strani jezik u ekonomske škole kao obvezni ili izborni predmet kako bi se ova pogreška ispravila. Svi učenici trebaju imati jednaku priliku za nastavak učenja 2. stranog jezika kao što je propisano novim kurikulima i preporučeno od strane Europske komisije koja potiče višejezičnost. Zašto npr. zanimanje komercijalist može učiti 2. strani jezik, a ekonomist kojem je znanje stranih jezika također od velike važnosti ne? Primljeno na znanje Broj sati učenja stranog jezika u strukovnim školama razlikuje se obzirom na funkcionalnu uporabu stranog jezika za pojedinu struku. Trenutno se u srednjim školama Republike Hrvatske izvodi 278 strukovnih programa obrazovanja podijeljenih u 13 obrazovnih sektora. Zbog specifičnih zahtjeva određenih strukovnih programa obrazovanja učenici obvezno uče više stranih jezika. Ministarstvo svojom reformom obrazovanja osobito podupire potrebu razvijanja svijesti o važnosti jezika u školama, o promicanju kontinuiteta u jezičnom obrazovanju među različitim razinama obrazovanja te poštovanje jezične raznolikosti učenika i njezina korištenja kao resursa za učenje od najranije dobi. Navedeno je u skladu i s ciljevima Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije koju je usvojio Hrvatski sabor 2014. godine. Reforma strukovnog obrazovanja, koja je u tijeku, a koja je predvidjela i razvoj novih strukovnih kurikuluma usklađenih s potrebama tržišta rada, svakako će uzeti u obzir važnost uvođenja dodatnih stranih jezika koji će biti u funkciji struke, i to u onim strukama u kojima su oni nužni za kvalitetno poslovanje.
8 Tanja Mihoč   Poštovani, iznenađena sam mijenjajem satnice jezika u strukovnim školama. Radim u srednjoj strukovnoj školi obrazovnih područja prometa i logistike i po iskustvu naših đaka svake godine iznova postajem svjesnija koliko im je potrebno znanje stranih jezika i vjerovala sam da će u današnje vrijeme i za prilagodbu svijetu u kojem živimo satnica stranih jezika dobivati na važnosti. Strani jezici postali su dio svakodnevnog života i upotrebe i ulaganje truda i vremena u učenje stranog jezika uvijek se isplati. Posao je jako dobar motiv za učenje još jednog stranog jezika, s obzirom da je za dobar posao potrebno poznavanje barem dva strana jezika, a poznavanje još jednog ili više jezika može svakako biti plus. Zbog svega toga čudi me konkretno smanjivanje broja sati drugog stranog jezika u smjeru zrakoplovni prometnik kao i uopće ne spominjanje trećeg stranog jezika koji je do sada postajao u nastavnom planu tog smjera. Prilikom zapošljavanja učenika ovog zanimanja testira se jedino znanje stranih jezika te smatram da je potrebno ostaviti isti broj nastavnih sati drugog stranog jezika te ostaviti i treći strani jezik. Pregledavajući nastavne planove uočila sam da se treći strani jezik uopće ne navodi u bilo kojem zanimanju i to me jako čudi. Kad sam Vam već spomenula zanimanje zrakoplovni prometnik mogu i predložiti promjenu satnice matematike jer u 3. i 4. razredu učenici ovog smjera imaju samo 2 nastavna sata dok je uvjet fakulteta prometnog sektora položen ispit A razine matematike te to učenicima predstavlja problem jer dio nastavnog materijala koji se polaže na A razini nije obuhvaćen nastavnim planom. S poštovanjem, Tanja Mihoč, prof. Prihvaćen Broj sati učenja stranog jezika u strukovnim školama razlikuje se obzirom na funkcionalnu uporabu stranog jezika za pojedinu struku. Trenutno se u srednjim školama Republike Hrvatske izvodi 278 strukovnih programa obrazovanja podijeljenih u 13 obrazovnih sektora. Zbog specifičnih zahtjeva određenih strukovnih programa obrazovanja učenici obvezno uče više stranih jezika. Ministarstvo svojom reformom obrazovanja osobito podupire potrebu razvijanja svijesti o važnosti jezika u školama, o promicanju kontinuiteta u jezičnom obrazovanju među različitim razinama obrazovanja te poštovanje jezične raznolikosti učenika i njezina korištenja kao resursa za učenje od najranije dobi. Navedeno je u skladu i s ciljevima Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije koju je usvojio Hrvatski sabor 2014. godine. Reforma strukovnog obrazovanja, koja je u tijeku, a koja je predvidjela i razvoj novih strukovnih kurikuluma usklađenih s potrebama tržišta rada, svakako će uzeti u obzir važnost uvođenja dodatnih stranih jezika koji će biti u funkciji struke, i to u onim strukama u kojima su oni nužni za kvalitetno poslovanje. Ista neće zaobići jačanje matematičkih kompetencija. Slijedom navedenoga, u strukovnom programu zrakoplovni tehničar nije se smanjio broja sati učenja 1. i 2. stranog jezika, a učenje 3. stranog jezika nije propisano nastavnim planom i programom za navedeno zanimanje.
9 Snježana Vušković   Poštovani, nemalo sam iznenađena nacrtom Odluke o donošenju nastavnog plana za predmet Strani jezik u kojem se ukida treći strani jezik za zanimanje hotelijersko - turistički tehničar. Nije li to u suprotnosti s preporukom Europske komisije o učenju više stranih jezika koju, kako izgleda, samo deklarativno podržavate? Nije li to u potpuno suprotnosti s potrebama zanimanja za koje se učenici turističke škole školuju i posla kojega će po završetku školovanja obavljati? Ne treba naglašavati koliko je dobro obrazovani kadar koji govori strane jezike presudan u kvalitetnom obavljanju turističke djelatnosti, a koja,kako znamo, čini veliki dio gospodarstva ove zemlje. Doista nelogična i pogrešna odluka o kojoj ćete, nadam se, dobro razmisliti. Ukidanje ili ograničavanje učenja drugog i trećeg stranog jezika u strukovnim školama nikako nije korak naprijed u obrazovnom procesu. Upravo suprotno. Usput rečeno, koji su uopće razlozi ove odluke? Možda da mladi ljudi ne mogu biti konkurentni na tržištu EU? S poštovanjem, Snježana Vušković Prihvaćen Broj sati učenja stranog jezika u strukovnim školama razlikuje se obzirom na funkcionalnu uporabu stranog jezika za pojedinu struku. Trenutno se u srednjim školama Republike Hrvatske izvodi 278 strukovnih programa obrazovanja podijeljenih u 13 obrazovnih sektora. Zbog specifičnih zahtjeva određenih strukovnih programa obrazovanja učenici obvezno uče više stranih jezika. Ministarstvo svojom reformom obrazovanja osobito podupire potrebu razvijanja svijesti o važnosti jezika u školama, o promicanju kontinuiteta u jezičnom obrazovanju među različitim razinama obrazovanja te poštovanje jezične raznolikosti učenika i njezina korištenja kao resursa za učenje od najranije dobi. Navedeno je u skladu i s ciljevima Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije koju je usvojio Hrvatski sabor 2014. godine. Reforma strukovnog obrazovanja, koja je u tijeku, a koja je predvidjela i razvoj novih strukovnih kurikuluma usklađenih s potrebama tržišta rada, svakako će uzeti u obzir važnost uvođenja dodatnih stranih jezika koji će biti u funkciji struke, i to u onim strukama u kojima su oni nužni za kvalitetno poslovanje. Slijedom navedenoga, nije bila namjera ukinuti 3. strani jezik.
10 Sara Dabić   Poštovani, u situaciji kada veliki broj građana živi od turizma, ukidanje 2. i 3. stranog jezika nije nimalo pametan potez. Ta odluka također nije u skladu s kurikulumima stranih jezika i preporukom Europske Komisije kojom se potiče višejezičnost. Učenike se tijekom osnovne škole najprije potiče da uče dva, ako ne i tri strana jezika, te im se nastavkom školovanja ukida ta mogućnost. Veliki broj poslova danas zahtijeva znanje barem dva strana jezika, te bi ova odluka smanjila konkurentnost budućih generacija na tržištu rada. Prihvaćen Broj sati učenja stranog jezika u strukovnim školama razlikuje se obzirom na funkcionalnu uporabu stranog jezika za pojedinu struku. Trenutno se u srednjim školama Republike Hrvatske izvodi 278 strukovnih programa obrazovanja podijeljenih u 13 obrazovnih sektora. Zbog specifičnih zahtjeva određenih strukovnih programa obrazovanja učenici obvezno uče više stranih jezika. Ministarstvo svojom reformom obrazovanja osobito podupire potrebu razvijanja svijesti o važnosti jezika u školama, o promicanju kontinuiteta u jezičnom obrazovanju među različitim razinama obrazovanja te poštovanje jezične raznolikosti učenika i njezina korištenja kao resursa za učenje od najranije dobi. Navedeno je u skladu i s ciljevima Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije koju je usvojio Hrvatski sabor 2014. godine. Slijedom navedenoga, u strukovnim programima nije se ukinuo 2. strani jezik, a nije bila ni namjera ukinuti 3. strani jezik.
11 Sanja Loparić   Poštovani, kod matematike tehničara za računalstvo bi preporučila satnicu 4+4+4+4 iz više razloga. Najvažniji razlog je da je tom zanimanju jako važno logičko razmišljanje koje se upravo razvija kroz sadržaje nastave matematike. Uz to, većina učenika koja završi ovaj smjer nastavlja školovanje. Za to im je neophodno položiti Državnu maturu. Kod satnice od 3 sata tjedno neki sadržaji koji se ispituju na Državnoj maturu nisu zastupljeni u nastavi, pa su ti učenici "zakinuti" pri pisanju Državne mature. Stoga je moj prijedlog za nastavni plan matematike 4+4+4+4. S poštovanjem, Sanja Loparić Primljeno na znanje Broj sati učenja matematike u strukovnim školama razlikuje se obzirom na funkcionalnu uporabu matematike za pojedinu struku. Trenutno se u srednjim školama Republike Hrvatske izvodi 278 strukovnih programa obrazovanja podijeljenih u 13 obrazovnih sektora. Zbog specifičnih zahtjeva određenih strukovnih programa obrazovanja učenici obvezno uče matematiku. Reforma strukovnog obrazovanja, koja je u tijeku, a koja je predvidjela i razvoj novih strukovnih kurikuluma usklađenih s potrebama tržišta rada, svakako će uzeti u obzir važnost povećanja sati učenja matematike koji će biti u funkciji struke, i to u onim strukama u kojima su oni nužni za kvalitetno poslovanje.
12 SANJA JELAKOVIĆ KÜHNER   Poštovani, kao nastavnica talijanskog jezika u kvalifikaciji hotelijersko-turistički tehničar, moram primijetiti da ste ponovo izbacili treći strani jezik. Profesor sam savjetnik i sudjelovala sam u Povjerenstvu za izradu kurikuluma općih predmeta u strukovnim školama za jezično-komunikacijsko područje 2012. godine. Već smo tad kao Povjerenstvo primijetili tendenciju ostavljanja samo jednog stranog jezika u strukovnim školama i nastojanje "struke" da se izbace drugi, a i treći strani jezik u gore spomenutoj kvalifikaciji što je u potpunoj suprotnosti s politikom višejezičnosti EU. Smatram da OBAVEZNO treba ostaviti treći strani jezik u kvalifikaciji hotelijersko-turističkog tehničara jer je to kvalifikacija kojoj je nužno znanje tri strana jezika, a radi se upravo o temeljnoj grani našeg gospodarstva - turizmu! Smatram također da i u programu ekonomista treba dodati drugi strani jezik, makar samo dvije godine, bilo u 1.i 2. bilo u 3. i 4. razredu. Ovo je problem koji se provlači od 2011. s pokušajima promjene strukovnih kurikuluma i mislim da bi ga konačno trebalo riješiti. U kvalifikaciji HTT-a oduvijek su bila tri strana jezika i to je često jedan od razloga zašto učenici odabiru tu kvalifikaciju, te mislim da na to treba obratiti pažnju. Gospođo ministrice, ne dozvolite da Vam to prođe ispod radara! Znam da je važno razvijati STEM područje, ali u ovoj kvalifikaciji je uz ekonomski strukovni dio jednako važna kompetencija višejezičnosti. Prihvaćen Broj sati učenja stranog jezika u strukovnim školama razlikuje se obzirom na funkcionalnu uporabu stranog jezika za pojedinu struku. Trenutno se u srednjim školama Republike Hrvatske izvodi 278 strukovnih programa obrazovanja podijeljenih u 13 obrazovnih sektora. Zbog specifičnih zahtjeva određenih strukovnih programa obrazovanja učenici obvezno uče više stranih jezika. Ministarstvo svojom reformom obrazovanja osobito podupire potrebu razvijanja svijesti o važnosti jezika u školama, o promicanju kontinuiteta u jezičnom obrazovanju među različitim razinama obrazovanja te poštovanje jezične raznolikosti učenika i njezina korištenja kao resursa za učenje od najranije dobi. Navedeno je u skladu i s ciljevima Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije koju je usvojio Hrvatski sabor 2014. godine. Reforma strukovnog obrazovanja, koja je u tijeku, a koja je predvidjela i razvoj novih strukovnih kurikuluma usklađenih s potrebama tržišta rada, svakako će uzeti u obzir važnost uvođenja dodatnih stranih jezika koji će biti u funkciji struke, i to u onim strukama u kojima su oni nužni za kvalitetno poslovanje. Slijedom navedenoga, nije bila namjera ukinuti 3. strani jezik.
13 Petar Nikolić   Budući da je strani jezik ( najčešće predmet Engleski jezik) obvezni predmet na državnoj maturi uz Matematiku i Hrvatski jezik, smatram da isti treba izjednačiti sa satnicom. Preporučam satnicu prvog stranog jezika 3+3+3+3 ( po tri sata u svakom razredu). Primljeno na znanje Broj sati učenja stranog jezika u strukovnim školama razlikuje se obzirom na funkcionalnu uporabu stranog jezika za pojedinu struku. Trenutno se u srednjim školama Republike Hrvatske izvodi 278 strukovnih programa obrazovanja podijeljenih u 13 obrazovnih sektora. Zbog specifičnih zahtjeva određenih strukovnih programa obrazovanja učenici obvezno uče više stranih jezika. Ministarstvo svojom reformom obrazovanja osobito podupire potrebu razvijanja svijesti o važnosti jezika u školama, o promicanju kontinuiteta u jezičnom obrazovanju među različitim razinama obrazovanja te poštovanje jezične raznolikosti učenika i njezina korištenja kao resursa za učenje od najranije dobi. Navedeno je u skladu i s ciljevima Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije koju je usvojio Hrvatski sabor 2014. godine. Reforma strukovnog obrazovanja, koja je u tijeku, a koja je predvidjela i razvoj novih strukovnih kurikuluma usklađenih s potrebama tržišta rada, svakako će uzeti u obzir važnost povećanja sati učenja stranih jezika koji će biti u funkciji struke, i to u onim strukama u kojima su oni nužni za kvalitetno poslovanje.
14 Ornela Malogorski   Poštovani, Predlažem da učenici koji se obrazuju za kvalifikaciju ekonomist imaju mogućnost u školi učiti dva strana jezika, a učenici koji se obrazuju za kvalifikaciju hotelijersko-turistički tehničar tri strana jezika. Želimo li da naši mladi ljudi jednog dana budu konkurentni na europskome tržištu te sposobni za znanstvenu, gospodarsku i trgovačku komunikaciju s ostatkom svijeta, trebaju znati najmanje dva strana jezika. U našim je školama većinom engleski jezik prvi, ali neophodno je omogućiti i učenje njemačkog jezika jer s našom zemljom posluju ponajviše zemlje s njemačkoga govornog područja. Smatram da je to i strateški interes naše zemlje s obzirom da želimo biti prisutni na međunarodnom tržištu, privući investicije i biti sposobni komunicirati s partnerima iz drugih zemalja. Dugoročno gledano, za hrvatsko gospodarstvo je loše ako ukidamo mogućnost učenja stranih jezika u srednjoj školi, kao drugog, odnosno trećeg stranog jezika. Nadam se da ćete uvažiti prijedloge koji traže vraćanje drugog stranog jezika u ekonomske škole usmjerenje ekonomist i trećeg u hotelijersko-turistička usmjerenja. S poštovanjem, Ornela Malogorski, prof. Prihvaćen Broj sati učenja stranog jezika u strukovnim školama razlikuje se obzirom na funkcionalnu uporabu stranog jezika za pojedinu struku. Trenutno se u srednjim školama Republike Hrvatske izvodi 278 strukovnih programa obrazovanja podijeljenih u 13 obrazovnih sektora. Zbog specifičnih zahtjeva određenih strukovnih programa obrazovanja učenici obvezno uče više stranih jezika. Ministarstvo svojom reformom obrazovanja osobito podupire potrebu razvijanja svijesti o važnosti jezika u školama, o promicanju kontinuiteta u jezičnom obrazovanju među različitim razinama obrazovanja te poštovanje jezične raznolikosti učenika i njezina korištenja kao resursa za učenje od najranije dobi. Navedeno je u skladu i s ciljevima Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije koju je usvojio Hrvatski sabor 2014. godine. Reforma strukovnog obrazovanja, koja je u tijeku, a koja je predvidjela i razvoj novih strukovnih kurikuluma usklađenih s potrebama tržišta rada, svakako će uzeti u obzir važnost uvođenja dodatnih stranih jezika koji će biti u funkciji struke, i to u onim strukama u kojima su oni nužni za kvalitetno poslovanje. Slijedom navedenoga, nije bila namjera ukinuti 3. strani jezik.
15 NEVENKA BLAŽEVIĆ  , IV. Prof. dr. sc. Nevenka Blažević Sveučilište u Rijeci Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija Poštovana ministrice, ne vjerujem da ste namjerno ukinuli treći strani jezik u hotelijersko-turističkim školama. Vjerojatno se radi o previdu Vaših suradnika, a ako se ne radi o previdu onda ispravite ovu grešku. Svi dobro znamo da je poznavanje stranih jezika u ugostiteljsko-turističkoj struci osnovna pretpostavka za komunikaciju, a škola za život o kojoj stalno govorite valjda znači da učenike treba osposobiti za posao koji će obavljati. Za ovu struku kao za nijednu drugu važi slogan "Koliko jezika znaš, toliko vrijediš!" Prihvaćen Prihvaća se. Uvršteno je u konačnu verziju dokumenta.
16 Mirta Kos Kolobarić   Poštovani, smatram da bi, u skladu sa svim relevantnim preporukama o višejezičnosti, u zanimanju Hotelijersko-turistički tehničar trebalo bi zadržati 3. strani jezik. S obzirom na njihovo buduće zanimanje, poznavanje 3 strana jezika povećava njihove izglede za uspjeh na tržištu rada. Također bi se trebala razmotriti mogućnost uvođenja 2. stranog jezika u zanimanju Ekonomist. Prihvaćen Broj sati učenja stranog jezika u strukovnim školama razlikuje se obzirom na funkcionalnu uporabu stranog jezika za pojedinu struku. Trenutno se u srednjim školama Republike Hrvatske izvodi 278 strukovnih programa obrazovanja podijeljenih u 13 obrazovnih sektora. Zbog specifičnih zahtjeva određenih strukovnih programa obrazovanja učenici obvezno uče više stranih jezika. Ministarstvo svojom reformom obrazovanja osobito podupire potrebu razvijanja svijesti o važnosti jezika u školama, o promicanju kontinuiteta u jezičnom obrazovanju među različitim razinama obrazovanja te poštovanje jezične raznolikosti učenika i njezina korištenja kao resursa za učenje od najranije dobi. Navedeno je u skladu i s ciljevima Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije koju je usvojio Hrvatski sabor 2014. godine. Reforma strukovnog obrazovanja, koja je u tijeku, a koja je predvidjela i razvoj novih strukovnih kurikuluma usklađenih s potrebama tržišta rada, svakako će uzeti u obzir važnost uvođenja dodatnih stranih jezika koji će biti u funkciji struke, i to u onim strukama u kojima su oni nužni za kvalitetno poslovanje. Slijedom navedenoga, nije bila namjera ukinuti 3. strani jezik.
17 Mirna Rukavina Bakšaj   Treba li uopće spominjati da smo se mi, nastavnici stranih jezika Gospodarske škole Varaždin, itekako iznenadili, kada smo čitajući ovu odluku, shvatili da nema spomena o učenju 3.stranog jezika u smjeru hotelijersko- turistički tehničar, koji je godinama sada postojao u tom usmjerenju. Dakle, 3. strani jezik se ukida u struci na koju se oslanja cijela hrvatska ekonomija. Osim toga, ta se odluka kosi s preporukom Vijeća Europe o potrebi učenja više stranih jezika i poticanju učenika da na tome i rade, a koju smo nedavno svi u školama dobili od Ministarstva znanosti i obrazovanja i koja nas je jako obradovala! Na savjetovanju koje je Ministarstvo organiziralo prije nekoliko mjeseci u svojim prostorijama istaknuta je potreba za promjenama strukovnog kurikuluma, ali i tamo sam rekla, a sada i ponavljam ( što sam i sama saznala iz razgovora s učenicima) da bi se ta promjena morala odnositi na reorganizaciju stručnih predmeta, gdje se često sadržaji preklapaju i ponavljaju, a ne na ukidanje 3. stranog jezika!A što reći na uzaludne zamolbe, koje već godinama potpisujemo u nastojanju da se u smjer "ekonomist" uvede 2. strani jezik. Od toga ništa, a sada će i hotelijeri ostati bez 3.stranog jezika! Prihvaćen Broj sati učenja stranog jezika u strukovnim školama razlikuje se obzirom na funkcionalnu uporabu stranog jezika za pojedinu struku. Trenutno se u srednjim školama Republike Hrvatske izvodi 278 strukovnih programa obrazovanja podijeljenih u 13 obrazovnih sektora. Zbog specifičnih zahtjeva određenih strukovnih programa obrazovanja učenici obvezno uče više stranih jezika. Ministarstvo svojom reformom obrazovanja osobito podupire potrebu razvijanja svijesti o važnosti jezika u školama, o promicanju kontinuiteta u jezičnom obrazovanju među različitim razinama obrazovanja te poštovanje jezične raznolikosti učenika i njezina korištenja kao resursa za učenje od najranije dobi. Navedeno je u skladu i s ciljevima Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije koju je usvojio Hrvatski sabor 2014. godine. Reforma strukovnog obrazovanja, koja je u tijeku, a koja je predvidjela i razvoj novih strukovnih kurikuluma usklađenih s potrebama tržišta rada, svakako će uzeti u obzir važnost uvođenja dodatnih stranih jezika koji će biti u funkciji struke, i to u onim strukama u kojima su oni nužni za kvalitetno poslovanje. Slijedom navedenoga, nije bila namjera ukinuti 3. strani jezik.
18 Mirela klarić   Poštovani, iz Odluke o donošenju nastavnog plana za nastavni predmet strani jezik je vidljivo da nema plana za treći strani jezik?! Iznenađuje me ovakva odluka i u potpunosti se slažem s komentarima kolegica/a. U kvalifikaciji hotelijersko-turistički tehničar smatram nužnim poznavanje barem tri strana jezika. S obzirom da nam je turizam temeljna grana gospodarstva nelogičnim mi se čini ovakva odluka. Učenje trećeg stranog jezika je dosada pokazalo samo pozitivan rezultat/ishod. Zar se onda ne čini ispravnim zadržati ono što je dobro? Iskreno se nadam da ćete uvažiti naše komentare i preporuke Vijeća Europe koje se zalaže za višejezičnost i djelovati u skladu s potrebama nas, naše Zemlje i naše djece. S poštovanjem, Mirela Klarić, prof. Prihvaćen Broj sati učenja stranog jezika u strukovnim školama razlikuje se obzirom na funkcionalnu uporabu stranog jezika za pojedinu struku. Trenutno se u srednjim školama Republike Hrvatske izvodi 278 strukovnih programa obrazovanja podijeljenih u 13 obrazovnih sektora. Zbog specifičnih zahtjeva određenih strukovnih programa obrazovanja učenici obvezno uče više stranih jezika. Ministarstvo svojom reformom obrazovanja osobito podupire potrebu razvijanja svijesti o važnosti jezika u školama, o promicanju kontinuiteta u jezičnom obrazovanju među različitim razinama obrazovanja te poštovanje jezične raznolikosti učenika i njezina korištenja kao resursa za učenje od najranije dobi. Navedeno je u skladu i s ciljevima Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije koju je usvojio Hrvatski sabor 2014. godine. Slijedom navedenoga, nije bila namjera ukinuti 3. strani jezik.
19 Mirela Dobutović  , IV. U svim kurikulumima kao što su na primjer: Strojarski računalni tehničar, Zrakoplovni tehničar, Tehničar za energetiku, Elektrotehničar, Tehničar za električne strojeve s primijenjenim računalstvom, Tehničar za mehatroniku.... koji imaju predmete vezane uz nove tehnologije tj. informatiku, računalstvo, robotiku, programiranja....trebali bi u 3. i 4. razredu 1. strani jezik slušati 3 sata tjedno, odnosno 2 sata tjedno bi bio strani jezik općenito a 1 sat tjedno bi trebao biti jezik u struci. Dakle 3. i 4. razred bi trebali biti pojačani s jednim satom tjedno jezika u struci. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. U ovoj fazi nema promjene satnice nastavnih predmeta.
20 Martina Budimir   Nedopustivo je izbacivanje trećega stranoga jezika iz nastavnoga programa za kvalifikaciju hotelijersko-turistički tehničar! Ukoliko želimo kompetentne djelatnike u turizmu, tri su strana jezika nužnost. Istraživanja, od kojih sam neka i sama provela tijekom svoga poslijediplomskoga studija, pokazuju da je standard i potreba kvalificiranih djelatnika u turizmu poznavanje minimalno tri strana jezika. Prema preporukama Vijeća Europe prava višejezičnost počinje tek poznavanjem još dva jezika uz materinji jezik. Učenici smjera ekonomist zakinuti su za tu mogućnost, a jasno je da je u sektoru ekonomije poznavanje stranoga jezika ključno. U poslovnome bontonu se smatra pristojnim predstaviti svoj proizvod potencijalnome kupcu iz SRNJ na njemačkome jeziku. S obzirom na dominaciju engleskoga kao prvoga stranoga jezika, odlukom da u smjeru ekonomist i dalje ostane samo jedan strani jezik, diskriminiraju se učenici koji srednju školu upisuju najčešće s odličnim uspjehom u osnovnoj školi i koji su većinom učili drugi strani jezik kao izborni predmet 4 ili 5 godina. Prihvaćen Broj sati učenja stranog jezika u strukovnim školama razlikuje se obzirom na funkcionalnu uporabu stranog jezika za pojedinu struku. Trenutno se u srednjim školama Republike Hrvatske izvodi 278 strukovnih programa obrazovanja podijeljenih u 13 obrazovnih sektora. Zbog specifičnih zahtjeva određenih strukovnih programa obrazovanja učenici obvezno uče više stranih jezika. Ministarstvo svojom reformom obrazovanja osobito podupire potrebu razvijanja svijesti o važnosti jezika u školama, o promicanju kontinuiteta u jezičnom obrazovanju među različitim razinama obrazovanja te poštovanje jezične raznolikosti učenika i njezina korištenja kao resursa za učenje od najranije dobi. Navedeno je u skladu i s ciljevima Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije koju je usvojio Hrvatski sabor 2014. godine. Reforma strukovnog obrazovanja, koja je u tijeku, a koja je predvidjela i razvoj novih strukovnih kurikuluma usklađenih s potrebama tržišta rada, svakako će uzeti u obzir važnost uvođenja dodatnih stranih jezika koji će biti u funkciji struke, i to u onim strukama u kojima su oni nužni za kvalitetno poslovanje. Slijedom navedenoga, nije bila namjera ukinuti 3. strani jezik.
21 Marija Maras-Krivić   Iskreno se nadam da se ovdje radi o propustu a ne o stvarnoj namjeri ukidanja 3. stranog jezika u zanimanju hotelijersko- turistički tehničar. Ukoliko je to ipak stvarna namjera onda se pridružujem apelima kolegica da ne ukidate učenje 3. stranog jezika u zanimanju HTT. Mislim da nije potrebno naglašavati važnost znanja više stranih jezika za djelatnike u turizmu koji je naša najvažnija gospodarska grana a višejezničnost je i temelj politike EU. Osim toga, ta tri strana jezika koja se uče u zanimanju HTT(i to oduvijek!) čine ga vrlo atraktivnim za učenike i jedan su od glavnih razloga za odabir tog zanimanja. Molim Vas stoga još jednom da ne ukidate 3. stani jezik u zanimanju HTT jer bi to bio korak unatrag a nama trebaju iskoraci naprijed (npr. obveza učenja dva strana jezika za sve učenike već od osnovne škole - čemu smo se nadali od Vas.) Prihvaćen Broj sati učenja stranog jezika u strukovnim školama razlikuje se obzirom na funkcionalnu uporabu stranog jezika za pojedinu struku. Trenutno se u srednjim školama Republike Hrvatske izvodi 278 strukovnih programa obrazovanja podijeljenih u 13 obrazovnih sektora. Zbog specifičnih zahtjeva određenih strukovnih programa obrazovanja učenici obvezno uče više stranih jezika. Ministarstvo svojom reformom obrazovanja osobito podupire potrebu razvijanja svijesti o važnosti jezika u školama, o promicanju kontinuiteta u jezičnom obrazovanju među različitim razinama obrazovanja te poštovanje jezične raznolikosti učenika i njezina korištenja kao resursa za učenje od najranije dobi. Navedeno je u skladu i s ciljevima Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije koju je usvojio Hrvatski sabor 2014. godine. Slijedom navedenoga, nije bila namjera ukinuti 3. strani jezik.
22 Mara Rozita Tahirbegović  , IV. Poštovana ministrice, iz nacrta Nastavnog plana za predmet strani jezik vidljivo je ukidanje trećeg stranog jezika kao obveznog predmeta u zanimanju hotelijersko-turistički tehničar, s čime se nikako ne mogu složiti, jer davanjem statusa fakultativnog predmeta trećem stranom jeziku otvara se put i njegovom trajnom izlasku iz srednješkolskog obrazovanja, kao što se dogodilo i drugom stranom jeziku u smjeru ekonomist odlukom iz kolovoza 2017. Mislim da prijeko potrebna promjena strukovnog kurikuluma ne bi smjela početi ukidanjem drugog ili trećeg stranog jezika nego npr. reorganizacijom stručnih predmeta, što je vjerujem puno veći posao od pukog precrtavanja satnice. Lijep pozdrav! Mara Rozita Tahirbegović, voditelj Aktiva stranih jezika, Turističko-ugostiteljska škola Split Prihvaćen Prihvaća se. Uvršteno je u konačnu verziju dokumenta.
23 Maja Kralj Stančec  , III. Poštovani, Nacrt o donošenju nastavnog plana za strani jezik za srednje strukovne škole na razini 4.2. potrebno je dopuniti satnicom trećeg stranog jezika u programu obrazovanja hotelijersko-turističkih tehničara s dva sata u sve četiri godine obrazovanja. Vjerujem da se radi o previdu, a ne o planu devastacije navedenog programa. Prihvaćen Prihvaća se. Uvršteno je u konačnu verziju dokumenta.
24 MAJA BOJANOVIĆ   Poštovani, predlažem da se u Nastavni plan koji se donosi u ovoj odluci doda treći strani jezik za zanimanje Hotelijersko-turistički tehničar, i to barem s brojem sati po godinama obrazovanja 2+2+2+2 (kako je i bilo u dosad važećem Nastavnom planu i programu za to zanimanje). Naime, u skladu s preporukama o višejezičnosti te zahtjevima struke, za ovo zanimanje od iznimne je važnosti poznavanje i aktivno korištenje što većeg broja stranih jezika. Učenjem tri strana jezika u školi učenici razvijaju i utvrđuju vještinu kako učiti strani jezik, što im u njihovom daljnjem profesionalnom životu osigurava veću samostalnost u proširivanju i utvrđivanju svojih znanja ta tri strana jezika, i eventualno nekih drugih jezika. Samim time oni postaju vrijedan resurs za svakog poslodavca u području ugostiteljstva i turizma te su konkurentniji na tržištu rada. S poštovanjem, Maja Bojanović Prihvaćen Broj sati učenja stranog jezika u strukovnim školama razlikuje se obzirom na funkcionalnu uporabu stranog jezika za pojedinu struku. Trenutno se u srednjim školama Republike Hrvatske izvodi 278 strukovnih programa obrazovanja podijeljenih u 13 obrazovnih sektora. Zbog specifičnih zahtjeva određenih strukovnih programa obrazovanja učenici obvezno uče više stranih jezika. Ministarstvo svojom reformom obrazovanja osobito podupire potrebu razvijanja svijesti o važnosti jezika u školama, o promicanju kontinuiteta u jezičnom obrazovanju među različitim razinama obrazovanja te poštovanje jezične raznolikosti učenika i njezina korištenja kao resursa za učenje od najranije dobi. Navedeno je u skladu i s ciljevima Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije koju je usvojio Hrvatski sabor 2014. godine. Slijedom navedenoga, nije bila namjera ukinuti 3. strani jezik.
25 LJUBICA MALJKOVIĆ  , IV. Poštovani, u hotelijersko - turističkim školama njemački se uči kao 1. (4+4+3+3), kao 2. (3+3+4+4) i kao 3. strani jezik (2+2+2+2). Tog 3. stranog jezika nema u dokumentu, tj. nema predviđene satnice za taj jezik. Vjerojatno se radi o previdu jer u eri promicanja višejezičnosti nije moguće da nema te satnice koja postoji već godinama prije bilo kakve reforme. Nema još uopće sektorskih i podsektorskih kurikula, pa kako možemo znati što se smjera i što se sprema stranim jezicima u budućnosti? Ovakvo navođenje planova (satnice) bez ikakvog dodatnog objašnjenja izaziva frustraciju i zbunjenost, a to n sigurno nije bila namjera. Srdačan pozdrav, Ljubica Maljković, Hotelijersko-turistička škola u Zagrebu Prihvaćen Prihvaća se. Uvršteno je u konačnu verziju dokumenta.
26 Leonardo Martinović   Poštovani, nastavni plan i program za HTT zanimanje, kojim se izbacuje treći strani jezik, doživljavam kao negativan i nazadan. Ističem mišljenje kao roditelj uskoro srednjoškolca. Roditelji su rijetko složni po pitanju obrazovanja i školovanja, ali su uvijek imali pozitivan stav prema višejezičnosti njihove djece. Ovakvim postupkom se neosporno zanemaruje njihovo mišljenje i mladima se uskraćuje stjecanje važne kompetencije. Činjenica jest da pri pisanju životopisa svi mi navodimo dva elementa: posjedovanje vozačke dozvole i znanje stranih jezika. Poznavanjem većeg broja jezika dobivamo veću mogućnost zaposlenja. "Koliko jezika znaš, toliko ljudi vrijediš", citirali su mnogi pa ovim putem i ja, molio bih Vas da ne zanemarite vječne istine i da stanete iza programa koji će našoj djeci biti poticaj, a ne korak unazad. Prihvaćen Broj sati učenja stranog jezika u strukovnim školama razlikuje se obzirom na funkcionalnu uporabu stranog jezika za pojedinu struku. Trenutno se u srednjim školama Republike Hrvatske izvodi 278 strukovnih programa obrazovanja podijeljenih u 13 obrazovnih sektora. Zbog specifičnih zahtjeva određenih strukovnih programa obrazovanja učenici obvezno uče više stranih jezika. Ministarstvo svojom reformom obrazovanja osobito podupire potrebu razvijanja svijesti o važnosti jezika u školama, o promicanju kontinuiteta u jezičnom obrazovanju među različitim razinama obrazovanja te poštovanje jezične raznolikosti učenika i njezina korištenja kao resursa za učenje od najranije dobi. Navedeno je u skladu i s ciljevima Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije koju je usvojio Hrvatski sabor 2014. godine. Slijedom navedenoga, nije bila namjera ukinuti 3. strani jezik.
27 Kristina Ljubić   Prijedlog je da se omoguci ucenicima koji se skoluju za zanimanje ekonomist izbor 2. stranog jezika, odnosno izbor 3. stranog jezika za zanimanje hotelijersko-turističkog tehnicara. Nemogućnost odabira nije u skladu s donesenim kurikulumima u kojima se istice vaznost ucenja stranih jezika te kako je neophodno omoguciti ucenicima nastavak ucenja njemackoga jezika (koji je uglavnom taj 2. ili 3. izbor). Takoder, rijec je o zanimanjima kojima su u praksi nuzni strani jezici za kvalitetno poslovanje. Smatram da neomogucavanje navedenog ne smješta nase ucenike u povoljan polozaj na trzistu rada gdje je konkurencija jaka. Prihvaćen Broj sati učenja stranog jezika u strukovnim školama razlikuje se obzirom na funkcionalnu uporabu stranog jezika za pojedinu struku. Trenutno se u srednjim školama Republike Hrvatske izvodi 278 strukovnih programa obrazovanja podijeljenih u 13 obrazovnih sektora. Zbog specifičnih zahtjeva određenih strukovnih programa obrazovanja učenici obvezno uče više stranih jezika. Ministarstvo svojom reformom obrazovanja osobito podupire potrebu razvijanja svijesti o važnosti jezika u školama, o promicanju kontinuiteta u jezičnom obrazovanju među različitim razinama obrazovanja te poštovanje jezične raznolikosti učenika i njezina korištenja kao resursa za učenje od najranije dobi. Navedeno je u skladu i s ciljevima Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije koju je usvojio Hrvatski sabor 2014. godine. Reforma strukovnog obrazovanja, koja je u tijeku, a koja je predvidjela i razvoj novih strukovnih kurikuluma usklađenih s potrebama tržišta rada, svakako će uzeti u obzir važnost uvođenja dodatnih stranih jezika koji će biti u funkciji struke, i to u onim strukama u kojima su oni nužni za kvalitetno poslovanje. Slijedom navedenoga, nije bila namjera ukinuti 3. strani jezik.
28 Katarina Novogradec   Poštovani, Uočila sam da u hotelijersko-turističkim zanimanjima nema više 3.stranog jezika u nastavnom planu i programu i stoga bih vas molila da razmislite i ostavite našim učenicima mogućnost učenja 3.stranog jezika. Prije nego sam se uspjela zaposliti u školi dugo godina sam radila u turizmu, točnije, na recepciji i u različitim turističkim agencijama, stoga mogu samo potvrditi koliko mi je u mom zapošljavanju, a kasnije i u radu i kontaktu s inozemnim gostima pomoglo moje znanje 3 strana jezika. Molim vas da razmislite i u konačnici da ostavite našim učenicima mogućnost učenja i 3.stranog jezika! Hvala i lijep pozdrav, Katarina Novogradec Prihvaćen Broj sati učenja stranog jezika u strukovnim školama razlikuje se obzirom na funkcionalnu uporabu stranog jezika za pojedinu struku. Trenutno se u srednjim školama Republike Hrvatske izvodi 278 strukovnih programa obrazovanja podijeljenih u 13 obrazovnih sektora. Zbog specifičnih zahtjeva određenih strukovnih programa obrazovanja učenici obvezno uče više stranih jezika. Ministarstvo svojom reformom obrazovanja osobito podupire potrebu razvijanja svijesti o važnosti jezika u školama, o promicanju kontinuiteta u jezičnom obrazovanju među različitim razinama obrazovanja te poštovanje jezične raznolikosti učenika i njezina korištenja kao resursa za učenje od najranije dobi. Navedeno je u skladu i s ciljevima Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije koju je usvojio Hrvatski sabor 2014. godine. Slijedom navedenoga, nije bila namjera ukinuti 3. strani jezik.
29 Karol Jurišić   Ja član Hrvatskih suverenista znam da u ovome nastavnome planu u sklopu Škole za život je tvornička greška - ne bi smjelo primjeniti u Hrvatskoj S poštovanjem Član Hrvatskih suverenista Karol Jurišić Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
30 Karmen Radetić   Poštovani, predlažem da se u smjer ekonomist vrati učenje drugog stranog jezika, kao što to predviđa Europska komisija u preporukama o višejezičnosti. Učenje drugog stranog jezika ukinuto je u ekonomskim školama 2011., a kako je Hrvatska postala članica EU i kao takva bi trebala slijediti njene smjernice, bilo bi u redu da se našim srednjoškolcima vrati mogućnost učenja dva strana jezika i tako im se pruže bolje šanse na tržištu rada. Primljeno na znanje Broj sati učenja stranog jezika u strukovnim školama razlikuje se obzirom na funkcionalnu uporabu stranog jezika za pojedinu struku. Trenutno se u srednjim školama Republike Hrvatske izvodi 278 strukovnih programa obrazovanja podijeljenih u 13 obrazovnih sektora. Zbog specifičnih zahtjeva određenih strukovnih programa obrazovanja učenici obvezno uče više stranih jezika. Ministarstvo svojom reformom obrazovanja osobito podupire potrebu razvijanja svijesti o važnosti jezika u školama, o promicanju kontinuiteta u jezičnom obrazovanju među različitim razinama obrazovanja te poštovanje jezične raznolikosti učenika i njezina korištenja kao resursa za učenje od najranije dobi. Navedeno je u skladu i s ciljevima Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije koju je usvojio Hrvatski sabor 2014. godine. Reforma strukovnog obrazovanja, koja je u tijeku, a koja je predvidjela i razvoj novih strukovnih kurikuluma usklađenih s potrebama tržišta rada, svakako će uzeti u obzir važnost uvođenja dodatnih stranih jezika koji će biti u funkciji struke, i to u onim strukama u kojima su oni nužni za kvalitetno poslovanje.
31 Josip Jelčić   U skladu s Preporukom Vijeća Europske unije o sveobuhvatnom pristupu poučavanju i učenju jezika (8638/19), koju je usvojila i Republika Hrvatska, smatram kako bi u škole trebalo uvoditi što više stranih jezika, a ne izbacivati i ovo malo postojećih. U današnje vrijeme engleski je jezik teško uopće i svrstavati pod strane jezike jer je to naprosto jezik bez kojega se ne može i koji se uči od prvoga razreda osnovne škole. Kako bi se poticala višejezičnost, potrebno je svim učenicima omogućiti učenje barem drugog, ako ne i trećeg stranog jezika. Posebnu pozornost trebalo bi posvetiti njemačkome jeziku (pogotovo u turističkim i ekonomskim školama i zanimanjima) jer, tradicionalno, najveći postotak stranih turista u Republiku Hrvatsku dolazi upravo iz Njemačke i Austrije. Primljeno na znanje Broj sati učenja stranog jezika u strukovnim školama razlikuje se obzirom na funkcionalnu uporabu stranog jezika za pojedinu struku. Trenutno se u srednjim školama Republike Hrvatske izvodi 278 strukovnih programa obrazovanja podijeljenih u 13 obrazovnih sektora. Zbog specifičnih zahtjeva određenih strukovnih programa obrazovanja učenici obvezno uče više stranih jezika. Ministarstvo svojom reformom obrazovanja osobito podupire potrebu razvijanja svijesti o važnosti jezika u školama, o promicanju kontinuiteta u jezičnom obrazovanju među različitim razinama obrazovanja te poštovanje jezične raznolikosti učenika i njezina korištenja kao resursa za učenje od najranije dobi. Navedeno je u skladu i s ciljevima Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije koju je usvojio Hrvatski sabor 2014. godine. Reforma strukovnog obrazovanja, koja je u tijeku, a koja je predvidjela i razvoj novih strukovnih kurikuluma usklađenih s potrebama tržišta rada, svakako će uzeti u obzir važnost povećanja sati učenja stranih jezika koji će biti u funkciji struke, i to u onim strukama u kojima su oni nužni za kvalitetno poslovanje.
32 JELENA KUKOČ   Zaista želim vjerovati da se ne radi o namjeri ukidanja 3. stranog jezika za program hotelijersko-turistički tehničar, već o previdu. Smatram neprihvatljivim i apsurdnim da turistički djelatnici ne vladaju trima stranim jezicima, pogotovo u državi čija se ekonomija toliko oslanja na turizam, kao što je to slučaj u Hrvatskoj. Činjenica je da djelatnici u turizmu ne mogu biti dovoljno konkurentni na tržištu rada bez znanja jezika. Budući da Škola za život naglašava važnost osposobljavanja učenika za stvarne potrebe života i rada, a imajući u vidu i europsku tendenciju poticanja višejezičnosti, smatram više nego očitim da bi ukidanje 3. stranog jezika u školama turističkog usmjerenja značilo sputavanje i ograničavanje mogućnosti i budućeg profesionalnog razvoja učenika. Prihvaćen Broj sati učenja stranog jezika u strukovnim školama razlikuje se obzirom na funkcionalnu uporabu stranog jezika za pojedinu struku. Trenutno se u srednjim školama Republike Hrvatske izvodi 278 strukovnih programa obrazovanja podijeljenih u 13 obrazovnih sektora. Zbog specifičnih zahtjeva određenih strukovnih programa obrazovanja učenici obvezno uče više stranih jezika. Ministarstvo svojom reformom obrazovanja osobito podupire potrebu razvijanja svijesti o važnosti jezika u školama, o promicanju kontinuiteta u jezičnom obrazovanju među različitim razinama obrazovanja te poštovanje jezične raznolikosti učenika i njezina korištenja kao resursa za učenje od najranije dobi. Navedeno je u skladu i s ciljevima Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije koju je usvojio Hrvatski sabor 2014. godine. Slijedom navedenoga, nije bila namjera ukinuti 3. strani jezik.
33 IVO BORŠĆAK   Poštovanje Mišljenja sam da bi u današnje vrijeme svi tehnički razredi morali imati obavezno dva strana jezika. Ako ne kroz sva četiri razreda, onda bar u prvom i drugom razredu, a u trećem i četvrtom im neka to bude fakultativno pa tko želi neka nastavi učiti. Primljeno na znanje Broj sati učenja stranog jezika u strukovnim školama razlikuje se obzirom na funkcionalnu uporabu stranog jezika za pojedinu struku. Trenutno se u srednjim školama Republike Hrvatske izvodi 278 strukovnih programa obrazovanja podijeljenih u 13 obrazovnih sektora. Zbog specifičnih zahtjeva određenih strukovnih programa obrazovanja učenici obvezno uče više stranih jezika. Ministarstvo svojom reformom obrazovanja osobito podupire potrebu razvijanja svijesti o važnosti jezika u školama, o promicanju kontinuiteta u jezičnom obrazovanju među različitim razinama obrazovanja te poštovanje jezične raznolikosti učenika i njezina korištenja kao resursa za učenje od najranije dobi. Navedeno je u skladu i s ciljevima Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije koju je usvojio Hrvatski sabor 2014. godine. Reforma strukovnog obrazovanja, koja je u tijeku, a koja je predvidjela i razvoj novih strukovnih kurikuluma usklađenih s potrebama tržišta rada, svakako će uzeti u obzir važnost uvođenja dodatnih stranih jezika koji će biti u funkciji struke, i to u onim strukama u kojima su oni nužni za kvalitetno poslovanje.
34 Ivana Novak Živković  , IV. Poštovani, kao majka djeteta koje se upravo upisalo u program Hotelijersko-turistički tehničar smatram da je ukidanje 3. obaveznog stranog jezika potpuno neozbiljno i nerazumno. Ti su učenici budući radnici u turističkim agencijama, hotelima i kampovima, a strani jezici osnovni su im alat za rad. Mala smo država, članica EU, turizam nam je gotovo jedina preživjela gospodarska grana, zato mislim da je ukidanje ili smanjivanje satnice stranih jezika u strukovnim školama (osobito HT tehničarima) vrlo štetna odluka. Ivana Novak Živković, prof. Prihvaćen Prihvaća se. Uvršteno je u konačnu verziju dokumenta.
35 Irena Marinić   Poštovani, predajem talijanski jezik više od 15 godina u gimnaziji i strukovnoj školi smjera kozmetičar. Kao što vam je poznato Europski referentnu okvir kao ključnu kompetenciju za cjeloživotno učenje navodi učenje stranih jezika i smatram krajnje neoprezno i nepromišljeno uklanjati strane jezike u strukovnim školama. Slažem se s kolegicom Jelaković Kuhner da se u kvalifikaciji hotelijersko-turističkog tehničara ne smije uklanjati treći strani jezik jer je ta kompetencija prijeko potrebna za taj smjer. Naši učenici trebaju biti konkurentni na tržištu rada jednom kada izađu iz obrazovnog sustava, a znanje jezika može samo pridonijeti njihovom profesionalnom i osobnom razvoju Jednako tako smatram da bi i smjeru kozmetičar trebao ostati drugi strani jezik, uz promjenu da to budu zadnje dvije godine učenja. Učenice izlaze iz škole i ulaze u radne okoline koje su često vezane uz turizam ili sezonski posao koji traži komunikacijske vještine vezane uz poznavanje stranog jezika. Smatram da će novi kurikul(um) donijeti pozitivnu promjenu u učenju i poučavanju stranih jezika i da će omogućiti učenicima kvalitetnu podlogu za cjeloživotno učenje. Strani jezici u strukovnim smjerovima u kojima su jezične kompetencije i vještine neophodne za rad i napredovanje ne smiju se ukidati. Takva odluka bila bi suprotna Europskom referentnom okviru ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje. S poštovanjem Irena Marinić Primljeno na znanje Broj sati učenja stranog jezika u strukovnim školama razlikuje se obzirom na funkcionalnu uporabu stranog jezika za pojedinu struku. Trenutno se u srednjim školama Republike Hrvatske izvodi 278 strukovnih programa obrazovanja podijeljenih u 13 obrazovnih sektora. Zbog specifičnih zahtjeva određenih strukovnih programa obrazovanja učenici obvezno uče više stranih jezika. Ministarstvo svojom reformom obrazovanja osobito podupire potrebu razvijanja svijesti o važnosti jezika u školama, o promicanju kontinuiteta u jezičnom obrazovanju među različitim razinama obrazovanja te poštovanje jezične raznolikosti učenika i njezina korištenja kao resursa za učenje od najranije dobi. Navedeno je u skladu i s ciljevima Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije koju je usvojio Hrvatski sabor 2014. godine. Reforma strukovnog obrazovanja, koja je u tijeku, a koja je predvidjela i razvoj novih strukovnih kurikuluma usklađenih s potrebama tržišta rada, svakako će uzeti u obzir važnost uvođenja dodatnih stranih jezika koji će biti u funkciji struke, i to u onim strukama u kojima su oni nužni za kvalitetno poslovanje.
36 Helena Nazlić   Poštovani, negativno sam iznenađena ovim nacrtom , pogotovo ukidanjem trećeg stranog jezika za zanimanje HTT. Stalno upozoravamo na važnost učenja jezika; Vijeće Europe potiče višejezičnost i kulturnu raznolikost a vi HTT koji rade u hotelima i agencijama ukidate učenje potrebnog trećeg stranog jezika. Preporuka EU je da se uz materinji govorimo minimalno dva strana jezika. Živimo od turizma; govoriti samo dva strana jezika je malo. Učenjem stranih jezika povećavamo toleranciju kod učenika, otvoreniji su, susretljiviji, dolazi do povećanja samopouzdanja a šanse na domaćem i stranom tržištu rada im se povećavaju. Zar vam to nije cilj? Profesor sam i govorim tri strana jezika, učim četvrti. Pohađala sam gimnaziju ali sam uvijek smatrala i Ekonomsku i Turističku školu jednako vrijednima i zanimljivima. Možete zamisliti moje iznenađenje kad su mi kolegice rekle da se u Ekonomskoj školi uči samo jedan strani jezik. Što se događa? Ovako ne možemo dalje, a stalno se priča o prevelikom broju zainteresiranih za upis u gimnazije. Kako ćete privući učenike u druge škole? Ukidanjem stranog jezika? Razmislite još jednom prije nego što doista ukinete treći strani jezik u strukovnim školama, pogotovo za HTT zanimanje. Razmislite o tom da uvedete i obvezan drugi strani jezik u osnovne škole. Razmislite i vratite drugi strani jezik u Ekonomsku školu. S poštovanjem, Helena Nazlić, prof. Prihvaćen Broj sati učenja stranog jezika u strukovnim školama razlikuje se obzirom na funkcionalnu uporabu stranog jezika za pojedinu struku. Trenutno se u srednjim školama Republike Hrvatske izvodi 278 strukovnih programa obrazovanja podijeljenih u 13 obrazovnih sektora. Zbog specifičnih zahtjeva određenih strukovnih programa obrazovanja učenici obvezno uče više stranih jezika. Ministarstvo svojom reformom obrazovanja osobito podupire potrebu razvijanja svijesti o važnosti jezika u školama, o promicanju kontinuiteta u jezičnom obrazovanju među različitim razinama obrazovanja te poštovanje jezične raznolikosti učenika i njezina korištenja kao resursa za učenje od najranije dobi. Navedeno je u skladu i s ciljevima Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije koju je usvojio Hrvatski sabor 2014. godine. Reforma strukovnog obrazovanja, koja je u tijeku, a koja je predvidjela i razvoj novih strukovnih kurikuluma usklađenih s potrebama tržišta rada, svakako će uzeti u obzir važnost uvođenja dodatnih stranih jezika koji će biti u funkciji struke, i to u onim strukama u kojima su oni nužni za kvalitetno poslovanje. Slijedom navedenoga, nije bila namjera ukinuti 3. strani jezik.
37 Gorana Rosandić  , III. Povećati satnicu Hrvatskoga jezika u srednjim školama. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. U ovoj fazi se satnice predmeta ne mijenjaju.
38 Gorana Matošić Brešković   Poštovani, razumijem želju za rasterećenjem nastavnih programa, ali ne po cijenu gušenja potencijala mladih ljudi. Završila sam program HTT-a i u nastavku studij stranih jezika. Postala sam profesor jezika koje sam učila kao 2. i 3. strani jezik. Moram primijetiti da nas nije bilo malo koji smo odabrali taj životni put. Izbacivanje 3. stranog jezika iz programa doživljavam kao nešto što će oštetiti nove generacije i bitno osiromašiti njihove životne opcije. Moram spomenuti da se ovim činom zakida i djecu koja su već u osnovnoj školi započela s učenjem više stranih jezika. Kakvu poruku šaljemo njima!? Učenje stranih jezika, osim lingvističkih kompetencija, omogućuje mladima sposobnost razumijevanja i prihvaćanja pojedinaca različitih kultura i pogleda na svijet. I dalje, ne manje važno, ono se bori sa predrasudama i zatucanošću pojedinaca. Ovakav plan i program NIJE korak prema tolerantnoj i multikulturalnoj Europi. On vodi k stvaranju krnjeg obrazovnog sustava i uskogrudnog društva. Život u Hrvatskoj i turizam, vezani su pupčanom vrpcom i gotovo da nema obitelji čiji članovi nisu zaposleni u turističkom sektoru. Nema boljeg dokaza da je znanje više stranih jezika kompetencija koja istinski vrijedi u životu i ono što bi Škola za život trebala veličati. Zadovoljan turist koji se vrača je onaj koji se u Hrvatskoj osjećao kao kod kuće, gdje su ga razumjeli i gdje se mogao sporazumjeti. Tur.djelatnik poliglot je vrijedni resurs svakom poslodavcu. Mislim da je suvišno dalje pričati o važnosti stranog jezika za jednog turističkog djelatnika. Molila bih Vas da razmislite i omogućite budućim tur. djelatnicima da s ponosom i profesionalnošću komuniciraju na jeziku stranog gosta kako bi u konačnici svi profitirali od našeg odgojno-obrazovnog sustava. S poštovanjem, Gorana Matošić Brešković Prihvaćen Broj sati učenja stranog jezika u strukovnim školama razlikuje se obzirom na funkcionalnu uporabu stranog jezika za pojedinu struku. Trenutno se u srednjim školama Republike Hrvatske izvodi 278 strukovnih programa obrazovanja podijeljenih u 13 obrazovnih sektora. Zbog specifičnih zahtjeva određenih strukovnih programa obrazovanja učenici obvezno uče više stranih jezika. Ministarstvo svojom reformom obrazovanja osobito podupire potrebu razvijanja svijesti o važnosti jezika u školama, o promicanju kontinuiteta u jezičnom obrazovanju među različitim razinama obrazovanja te poštovanje jezične raznolikosti učenika i njezina korištenja kao resursa za učenje od najranije dobi. Navedeno je u skladu i s ciljevima Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije koju je usvojio Hrvatski sabor 2014. godine. Slijedom navedenoga, nije bila namjera ukinuti 3. strani jezik.
39 EDITA POSZER   SŠ HJ A.1.4. "Učenik piše tekstove opisnoga, pripovjednog i upućivačkog diskursa u kojima ostvaruje obilježja funkcionalnih stilova u skladu sa svrhom i željenim učinkom na primatelja." Predlažem da nova formulacija bude: "Učenik piše i govori...". U novom je kurikulumu zapostavljeno govorenje ka jezična djelatnost, a to se u nastavnoj praksi odmah uočava. Učenici premalo javno govore. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
40 BORNA TRESKA   Poštovani, u ovom nacrtu Odluke o donošenju nastavnog plana za srednje strukovne škole na razini 4.2. u RH nije naveden treći strani jezik za mnoge strukovne kurikulume koji bi ga slijedom logike trebali imati. Pišem ovo kao bivši učenik hotelijersko-turističke škole i dogodine budući magistar edukacije kroatistike i talijanistike. Nezamislivo je da se u programu HTT-a, a onda i drugih zanimanja poput ekonomista, ukine treći strani jezik iz više razloga. Prvi je taj što će hotelijarsko-turistički tehničari zasigurno trebati najmanje (!) tri strana jezika u svojem radu u putničkim agencijama, hotelima, na mjestima turističkih vodiča i slično. Usto, iz osobnog iskustva mogu reći da mi je učenje triju stranih jezika u programu hotelijersko-turističkog tehničara itekako olakšalo interakciju s anglofonim, italofonim i germanofonim govornicima bilo u poslu bilo u svakodnevnom životu. Ako već možemo iskoristiti priliku da naši učenici uče tri strana jezika u navedenim strukovnim programima, zašto bismo im ukidali tu mogućnost? Osim toga, ja sam upravo zahvaljujući trenutnoj satnici i trenutnom programu upisao fakultet na kojem sam odlučio studirati upravo i jedan od stranih jezika koji sam učio uz hrvatski jezik i književnost. Nadalje, ono što je još važnije, stalno je inzistiranje na plurilingvizmu i multikulturalizmu, a učenje stranih jezika svakako pridonosi tome te potiče jezičnu toleranciju prema pripadnicima drugih naroda i nacija, ali i prema nama samima, manjinama među nama i sl. Moramo imati na umu da četverogodišnji strukovni programi otvaraju učenicima mogućnost da upišu fakultet i zašto im onda ne bismo ostavili otvorenom mogućnost da uče treći strani jezik, možda ga kasnije upišu na fakultetu i postanu izvrsni profesori ili prevoditelji? Najzad, imajmo na umu da treći strani jezik svakako može podići konkurentnost strukovnih škola koje, nažalost, još uvijek kotiraju kao one za “lošije” učenike što je sasvim pogrešan pogled. Zaključno, odredbe EU-a obvezuju nas da naši učenici uče najmanje dva strana jezika. To bismo svakako trebali imati na umu. S poštovanjem, Borna Treska Student diplomskog studija kroatistike i talijanistike na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu Prihvaćen Broj sati učenja stranog jezika u strukovnim školama razlikuje se obzirom na funkcionalnu uporabu stranog jezika za pojedinu struku. Trenutno se u srednjim školama Republike Hrvatske izvodi 278 strukovnih programa obrazovanja podijeljenih u 13 obrazovnih sektora. Zbog specifičnih zahtjeva određenih strukovnih programa obrazovanja učenici obvezno uče više stranih jezika. Ministarstvo svojom reformom obrazovanja osobito podupire potrebu razvijanja svijesti o važnosti jezika u školama, o promicanju kontinuiteta u jezičnom obrazovanju među različitim razinama obrazovanja te poštovanje jezične raznolikosti učenika i njezina korištenja kao resursa za učenje od najranije dobi. Navedeno je u skladu i s ciljevima Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije koju je usvojio Hrvatski sabor 2014. godine. Reforma strukovnog obrazovanja, koja je u tijeku, a koja je predvidjela i razvoj novih strukovnih kurikuluma usklađenih s potrebama tržišta rada, svakako će uzeti u obzir važnost uvođenja dodatnih stranih jezika koji će biti u funkciji struke, i to u onim strukama u kojima su oni nužni za kvalitetno poslovanje. Slijedom navedenoga, nije bila namjera ukinuti 3. strani jezik.
41 Antonija Gojčeta  , III. Poštovani, u nacrtu o nastavnom planu za zanimanje hotelijersko-turistički tehničar ne postoji satnica za treći strani jezik . Budući da bez znanja stranih jezika nema ni kompetentnog radnika u turizmu ni zadovoljnog gosta, apeliram na odgovorne da se ova pogreška ispravi. U suprotnom će biti napravljena velika šteta mnogima: učenicima jer će biti manje konkurentni na tržištu rada i jer će biti uskraćeni za zadovoljstvo učenja francuskog, španjolskog, ruskog, talijanskog ili nekog drugog jezika koji se sada uči kao treći, roditeljima koji će plaćati učenje tih jezika u privatnim školama, nastavnicima navedenih jezika koji će ostati bez posla i naposlijetku državi kojoj je turizam gotovo jedina gospodarska grana koja donosi prihod. U nadi da se ipak dogodio previd, a ne pokušaj uništavanja zaista dobrog i korisnog nastavnog programa srdačno Vas pozdavljam. Prihvaćen Prihvaća se. Uvršteno je u konačnu verziju dokumenta.
42 ANKICA ŠARIĆ   Poštovani, iznenađujuće je da se predlaže nastavni plan i program za strukovne škole s programom za hotelijersko-turističke tehničare koji ne uključuje treći strani jezik tim više što nam je 18. lipnja stigao mail sa skeniranom obavijesti iz koje se vidi da je Hrvatska usvojila Preporuku Vijeća EU o sveobuhvatnom pristupu poučavanju i učenju jezika 24. svibnja 2019. Smatram da je ovaj prijedlog kontradiktoran usvojenoj preporuci vijeća. Jezična kompetencija je jedna od ključnih kompetencija EU i bez obzira što se velik naglasak stavlja na STEM (što je u redu), ne možemo zapostavljati jezike. U HTT programu obrazujemo učenike za zanimanja vezana uz turizam; od turističkih djelatnika očekujemo da govore više stranih jezika, a Hrvatska je zemlja koja živi od turizma. Izbacivanje trećeg jezika iz programa HTT-a je neozbiljno i neodgovorno. Prihvaćen Broj sati učenja stranog jezika u strukovnim školama razlikuje se obzirom na funkcionalnu uporabu stranog jezika za pojedinu struku. Trenutno se u srednjim školama Republike Hrvatske izvodi 278 strukovnih programa obrazovanja podijeljenih u 13 obrazovnih sektora. Zbog specifičnih zahtjeva određenih strukovnih programa obrazovanja učenici obvezno uče više stranih jezika. Ministarstvo svojom reformom obrazovanja osobito podupire potrebu razvijanja svijesti o važnosti jezika u školama, o promicanju kontinuiteta u jezičnom obrazovanju među različitim razinama obrazovanja te poštovanje jezične raznolikosti učenika i njezina korištenja kao resursa za učenje od najranije dobi. Navedeno je u skladu i s ciljevima Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije koju je usvojio Hrvatski sabor 2014. godine. Slijedom navedenoga, nije bila namjera ukinuti 3. strani jezik.
43 Anči Ritossa Blažević  , IV. Svjesna sam kako su šanse za uvažavanje ovoga moga prijedloga neznatne, da ne kažem nikakve, ali jednostavno ga moram ovdje iznijeti jer smatram da je 3 sata nastavnoga predmeta Hrvatskoga jezika u srednjim strukovnim programima premalo i kako bi satnicu trebalo povećati na 4 sata tjedno, barem u 1. i 2. razredu, ako ne i u svim razredima školovanja. Naime, svjedoci smo sve lošijih rezultata naših učenika na PISA provjerama čitalačke pismenosti, a ovogodišnji porazni rezultati na Državnoj maturi također signaliziraju kako valja dodatno poraditi na tome. U novoj koncepciji kurikularne reforme potrebno je veliku pažnju posvetiti upravo različitim oblicima jezičnog izražavanja učenika, kako usmenih tako i pisanih pa bi i veći broj sati u nastavnome predmetu Hrvatskoga jezika itekako dobro došao. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. U ovoj fazi nema promjene satnice nastavnih predmeta.
44 Anamaria Al Shawwa   Poštovani, smatram da je poražavajuće ukidanje prava učenicima koji polaze program HTT-a na učenje trećeg stranog jezika. O važnosti poznavanja stranih jezika za dotično zanimanje je suvišno i napominjati jer poznavajući činjenicu da kvalitetnog kadra u turizmu nedostaje a izgleda da će ga svake godine biti sve manje. Nadalje, kao bivša odlična učenica spomenutog programa, (oslobođena polaganja Mature zbog odličnog uspjeha sve četiri godine), a danas profesor engleskog i talijanskog jezika i kulture odgovorno tvrdim da je pohađanje višejezičnog programa omogućuje napredak u daljnjem obrazovanju pojedinca u zemlji članici EU. S poštovanjem, Anamaria Al Shawwa, prof Prihvaćen Broj sati učenja stranog jezika u strukovnim školama razlikuje se obzirom na funkcionalnu uporabu stranog jezika za pojedinu struku. Trenutno se u srednjim školama Republike Hrvatske izvodi 278 strukovnih programa obrazovanja podijeljenih u 13 obrazovnih sektora. Zbog specifičnih zahtjeva određenih strukovnih programa obrazovanja učenici obvezno uče više stranih jezika. Ministarstvo svojom reformom obrazovanja osobito podupire potrebu razvijanja svijesti o važnosti jezika u školama, o promicanju kontinuiteta u jezičnom obrazovanju među različitim razinama obrazovanja te poštovanje jezične raznolikosti učenika i njezina korištenja kao resursa za učenje od najranije dobi. Navedeno je u skladu i s ciljevima Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije koju je usvojio Hrvatski sabor 2014. godine. Slijedom navedenoga, nije bila namjera ukinuti 3. strani jezik.