Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o nacrtu prijedloga Pravilnika o strukturi, i sadržaju, načinu i rokovima dostave godišnjih financijskih izvještaja i revizorskog izvješća te primjeni kontnog plana za središnje druge ugovorne strane

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor