Izvješće o provedenom savjetovanju - savjetovanje sa zainteresiranom javnosti o nacrtu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Sanja Maričević PRAVILNIK Smatram da nije potrebno slati polugodišnja izvješća roditeljima ( posebice ako je sve vidljivo u eDnevniku). Također, bilo bi dobro kada bi se prestale ispisivati matične knjige koju na kraju nastavne godine oduzimaju dosta vremena, posebice zbog "čekanja na red" -postoje i eDnevnik i e-matica. Nepotrebno je ispisivanje eDnevnika na kraju školske godine. Prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Primljeno na znanje. Polugodišnja izvješća, vođenje Matične knjige te pisani oblik vođenja evidencije rada i upisnika, definirani su člancima 138. i 139. trenutno važećeg Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi . Članak 138. navodi: “(1) U školskim se ustanovama vodi pedagoška dokumentacija i evidencija o učenicima, praćenju nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada, upisu i ispisu učenika, ocjenjivanju i uspjehu učenika, pedagoškim mjerama i ispitima (obavijest o ostvarenim rezultatima na kraju prvog polugodišta, svjedodžba, prijepis ocjena kada učenik prelazi iz jedne škole u drugu, matična knjiga, dnevnik rada, imenik učenika i spomenica škole).” , a u članku 139. navodi se: “(1) Školske ustanove su dužne voditi evidenciju odgojno-obrazovnog rada, upisnik učenika te upisnik radnika u pisanom i elektronskom obliku.”
2 Zdenka Ćutek PRAVILNIK, Članak 3. Podtočka 5. "-bilješke o radu stručnih suradnika " Tko piše bilješke o radu stručnih suradnika ? Učitelji, ravnatelji, stručni suradnici ? Koji je smisao tih bilješki ? Napredovanje učenika prema procjeni stručne službe ? Praćenje rada učitelja od strane stručne službe ? Bilješke o radu stručne službe s učenicima, roditeljima, učiteljima,...? Prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Bilješku o radu stručnog suradnika unosi stručni suradnik za svakog pojedinog učenika kojemu pruža potrebnu potporu odnosno provodi neposredan rad s njime.
3 Miodrag Maričić PRAVILNIK Vođenje zapisnika sa svih oblika kolegijalnih sastanaka, a posbeno NV, treba biti isključivo u e-formatu. Prepisivanje zapisnika u knjigu zapisnika s NV ili drugih kolegijalnih sastanaka je potpuno besmisleno, a provodi se jer se negdje zaboravilo izbrisati taj stavak. Također je besmisleno tiskanje e-dnevnika na kraju školske godine i uvezivanje istoga glede "čuvanja". To je nepotrebni trošak, a evidencija se može pohraniti na vanjskim memorijam ili za to zakupljenom prostoru na internetu. Prihvaćen Poštovani, zahvaljujemo na Vašem komentarima. Primljeno na znanje. Zapisnici i druge evidencije koje su ovom izmjenom Pravilnika o pedagoškoj dokumentaciji navedeni u čl.1, stavak 2. mogu biti u elektroničkom obliku. Čl. 1. Pravilnika o pedagoškoj dokumentaciji, navodi: "(3) Dokumentacija iz stavka 2. ovoga članka može se voditi i pohraniti u elektroničkome obliku. (4) Školske ustanove koje dokumentaciju iz stavka 2. ovoga članka vode u elektroničkome obliku nisu obvezne voditi je i u pisanome obliku."
4 Suzana Delic PRAVILNIK Poštovani, pozdravljam smanjenje dokumentacije. Ujedno bih dala prijedlog. Smatram da nije potrebno slati polugodišnja izvješća roditeljima te da bi svakako trebalo ukinuti "papirnatu" matičnu knjigu. Lijep pozdrav! Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Polugodišnja izvješća, vođenje Matične knjige te pisani oblik vođenja evidencije rada i upisnika, definirani su člancima 138. i 139. trenutno važećeg Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi . Članak 138. navodi: “(1) U školskim se ustanovama vodi pedagoška dokumentacija i evidencija o učenicima, praćenju nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada, upisu i ispisu učenika, ocjenjivanju i uspjehu učenika, pedagoškim mjerama i ispitima (obavijest o ostvarenim rezultatima na kraju prvog polugodišta, svjedodžba, prijepis ocjena kada učenik prelazi iz jedne škole u drugu, matična knjiga, dnevnik rada, imenik učenika i spomenica škole).” , a u članku 139. navodi se: “(1) Školske ustanove su dužne voditi evidenciju odgojno-obrazovnog rada, upisnik učenika te upisnik radnika u pisanom i elektronskom obliku.”
5 ANDREA PANDURIĆ PRAVILNIK, Članak 14. Poštovani, smatram da nema potrebe slanja izvješća roditeljima na polugodištu, kad nema zaključivanja ocijena. Također roditelji imaju putem e-dnevnik uvid u stanje/ocijene svoje djece. Iz navedenih razloga, smatram da cijeli članak 38. treba brisati. Lp Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Primljeno na znanje. Pisanje obavijesti o ostvarenim rezultatima na kraju prvog polugodišta definirano je člankom 138. trenutno važećeg Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi . Članak 138. navodi: „(1) U školskim se ustanovama vodi pedagoška dokumentacija i evidencija o učenicima, praćenju nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada, upisu i ispisu učenika, ocjenjivanju i uspjehu učenika, pedagoškim mjerama i ispitima (obavijest o ostvarenim rezultatima na kraju prvog polugodišta, svjedodžba, prijepis ocjena kada učenik prelazi iz jedne škole u drugu, matična knjiga, dnevnik rada, imenik učenika i spomenica škole).”
6 ANDREA PANDURIĆ PRAVILNIK, Članak 1. Poštovani, smatram dobrim ideju o administrativnom rasterećenju učitelja i nastavnika. No vidim ovdje da još ima mjesta za napredak. Smatram nepotrebnim vođenje maične knjige učenika kao i registar upisanih u matičnu knjigu, kad imamo e-maticu. Također me jako zanima, kao i veliki broj drugih kolega, kako će se voditi i hoće li se uopće voditi ikakve informacije o izvannastavnim aktivnostima. Lp, A. Pandurić Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Primljeno na znanje. Pisani oblik vođenja evidencije rada i upisnika, definiran je člankom 139. trenutno važećeg Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi u kojem se navodi: “(1) Školske ustanove su dužne voditi evidenciju odgojno-obrazovnog rada, upisnik učenika te upisnik radnika u pisanom i elektronskom obliku.”
7 Kristina Lukačić PRAVILNIK Svakako je potrebno svim školama osigurati opremu kako bi svi vodili e dnevnik. Kako je uopće moguće da nemaju svi e dnevnik, a digitalizacija je okosnica reforme. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. U okviru projekata Podrške Cjelovitoj kurikularnoj reformi, e-Škole te sredstvima iz državnog proračuna tijekom prošle dvije godine i tijekom budućih 3 godine škole se kontinuirano opremaju.
8 Kristina Lukačić PRAVILNIK, Članak 1. Matična knjiga je nepotrebna jer se iz nevjerojatne baze podataka koju objedinjuje e matica, može printati izvještaj po želji. Time Registar učenika također nije potreban. Obavijest o ostvarenim rezultatima na kraju prvog polugodišta nepotrebna. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Primljeno na znanje. Polugodišnja izvješća te pisani oblik vođenja evidencije rada i upisnika, definirani su člancima 138. i 139. trenutno važećeg Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi . Članak 138. navodi: (1) U školskim se ustanovama vodi pedagoška dokumentacija i evidencija o učenicima, praćenju nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada, upisu i ispisu učenika, ocjenjivanju i uspjehu učenika, pedagoškim mjerama i ispitima (obavijest o ostvarenim rezultatima na kraju prvog polugodišta, svjedodžba, prijepis ocjena kada učenik prelazi iz jedne škole u drugu, matična knjiga, dnevnik rada, imenik učenika i spomenica škole)., a u članku 139. navodi se: “(1) Školske ustanove su dužne voditi evidenciju odgojno-obrazovnog rada, upisnik učenika te upisnik radnika u pisanom i elektronskom obliku.”
9 Nataša Šantić PRAVILNIK, Članak 1. Najprije pohvaljujem svaki pokušaj rasterećenja i razumnog propisivanja vođenja pedagoške dokumentacije. Legalistica sam i perfekcionistica te smatram kako je potrebno vrlo odgovorno, točno i temeljito voditi pedagošku dokumentaciju. Što se tiče predloženih izmjena, primjećujem kako je u čl. 1, st. 2 izbačen dio o vođenju ostale pedagoške dokumentacije, a odnosi se na Preglede rada: tjelesne i zdravstvene kulture u školi, dodatne nastave, dopunske nastave te izvannastavnih aktivnosti. Znači li to da se ubuduće ne moraju voditi? Ako da, u kojem obliku? Vratimo se sada na čl. 1, st. 1. Smatram kako je vođenje matične knjige učenika važan dokument, no s druge strane predstavlja dupliciranje aktivnosti razrednika. Svi podatci o učeniku već postoje u e-matici i e-Dnevniku. Moglo bi se eventualno isprintati i čuvati u školi. Ili uvesti e-matičnu knjigu u koju se mogu uvoziti podatci iz e-matice i obrnuto. U srednjim školama tako i tako su e-upisi i svi podatci se bilježe u digitalnom obliku. Također nije razvidno što se podrazumijeva pod učeničkom mapom, a što pod dosjeom učenika, tj. što se čuva u kojem od tih dokumenata, koliko dugo i tko ih čuva, te tko ima uvid u te dokumente (vodeći računa o Zakonu o zaštiti osobnih podataka). Također sam mišljenja kako je suvišna obavijest o ostvarenim rezultatima na kraju prvog polugodišta jer roditelji imaju uvid u e dnevnike, dužnost im je nazočiti na roditeljskim sastancima i informacijama za roditelje. U srednjoj školi je naročito nezgodno dijeliti obavijesti jer učenici sami (umjesto roditelja) potpisuju obavijesti… Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Primljeno na znanje. Polugodišnja izvješća te pisani oblik vođenja evidencije rada i upisnika, definirani su člancima 138. i 139. trenutno važećeg Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi . Članak 138. navodi: (1) U školskim se ustanovama vodi pedagoška dokumentacija i evidencija o učenicima, praćenju nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada, upisu i ispisu učenika, ocjenjivanju i uspjehu učenika, pedagoškim mjerama i ispitima (obavijest o ostvarenim rezultatima na kraju prvog polugodišta, svjedodžba, prijepis ocjena kada učenik prelazi iz jedne škole u drugu, matična knjiga, dnevnik rada, imenik učenika i spomenica škole)., a u članku 139. navodi se: “(1) Školske ustanove su dužne voditi evidenciju odgojno-obrazovnog rada, upisnik učenika te upisnik radnika u pisanom i elektronskom obliku.” Učenička mapa i dosje učenika opisani su u XIV. poglavlju Pravilnika.
10 Zdenka Ćutek PRAVILNIK, Članak 15. Ako se briše stavak 2. treba jasno definirati tko je zadužen za prikupljanje i čuvanje tih dokumenata te koliko dugo ih je potrebno čuvati. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Primljeno na znanje.
11 Zdenka Ćutek PRAVILNIK, Članak 14. Predlažem brisanje cijelog članaka 38. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Primljeno na znanje. Pisanje obavijesti o ostvarenim rezultatima na kraju prvog polugodišta definirano je člankom 138. trenutno važećeg Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi . Članak 138. navodi: „(1) U školskim se ustanovama vodi pedagoška dokumentacija i evidencija o učenicima, praćenju nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada, upisu i ispisu učenika, ocjenjivanju i uspjehu učenika, pedagoškim mjerama i ispitima (obavijest o ostvarenim rezultatima na kraju prvog polugodišta, svjedodžba, prijepis ocjena kada učenik prelazi iz jedne škole u drugu, matična knjiga, dnevnik rada, imenik učenika i spomenica škole).”
12 Zdenka Ćutek PRAVILNIK, Članak 1. Matična knjiga učenika, Registar učenika upisanih u Matičnu knjigu je dupliranje posla jer je sve vidljivo u e-matici. Obavijest o ostvarenim rezultatima na polugodištu je bespotrebna jer ako žele roditelji/staratelji imaju uvid u e-dnevnik u svakom trenutku. Potrebne su jasne upute kako će se i gdje voditi evidencija dopunske, dodatne te izborne nastave i izvannastavnih aktivnosti. Definirati što je učenička mapa, a što dosje učenika te jasno izrekom reći koji dokumenti idu u koju mapu, tko ih čuva i koliko dugo. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Primljeno na znanje. Polugodišnja izvješća te pisani oblik vođenja evidencije rada i upisnika, definirani su člancima 138. i 139. trenutno važećeg Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi . Članak 138. navodi: (1) U školskim se ustanovama vodi pedagoška dokumentacija i evidencija o učenicima, praćenju nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada, upisu i ispisu učenika, ocjenjivanju i uspjehu učenika, pedagoškim mjerama i ispitima (obavijest o ostvarenim rezultatima na kraju prvog polugodišta, svjedodžba, prijepis ocjena kada učenik prelazi iz jedne škole u drugu, matična knjiga, dnevnik rada, imenik učenika i spomenica škole)., a u članku 139. navodi se: “(1) Školske ustanove su dužne voditi evidenciju odgojno-obrazovnog rada, upisnik učenika te upisnik radnika u pisanom i elektronskom obliku.”
13 Ivana Jalšovec PRAVILNIK Vođenje Matične knjige više nije potrebno jer postoji e-matica. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Primljeno na znanje. Pisani oblik vođenja evidencije rada i upisnika, definiran je člankom 139. trenutno važećeg Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi u kojem se navodi: “(1) Školske ustanove su dužne voditi evidenciju odgojno-obrazovnog rada, upisnik učenika te upisnik radnika u pisanom i elektronskom obliku.”
14 Ivana Jalšovec PRAVILNIK Roditelji su dužni redovito pratiti rezultate svog djeteta putem informacija, roditeljskih sastanaka ili e-dnevnika. Obavijest o ostvarenim rezultatima na kraju prvog polugodišta zbog toga nije potrebna. Druga je stvar što neki roditelji ne dolaze na informacije i ne zanima ih previše uspjeh njihove djece, ali takvima ne treba podilaziti. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Primljeno na znanje. Pisanje obavijesti o ostvarenim rezultatima na kraju prvog polugodišta definirano je člankom 138. trenutno važećeg Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi u kojem se navodi: “(1) U školskim se ustanovama vodi pedagoška dokumentacija i evidencija o učenicima, praćenju nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada, upisu i ispisu učenika, ocjenjivanju i uspjehu učenika, pedagoškim mjerama i ispitima (obavijest o ostvarenim rezultatima na kraju prvog polugodišta, svjedodžba, prijepis ocjena kada učenik prelazi iz jedne škole u drugu, matična knjiga, dnevnik rada, imenik učenika i spomenica škole).”
15 Dražena Potočki PRAVILNIK Obavijest o ostvarenim rezultatima na kraju prvog polugodišta: Predlažem da se ova stavka briše s obzirom da klasična polugodišta više nemaju toliku važnost (blokovi), a i s obzirom na e-dnevnik te da se ocjene ne zaključuju. Uvidom u e-dnevnik roditelji vide sve ocjene i bilješke. Omogućuje roditeljima i učenicima da prate napredovanje učenika. Smatram da nema opravdanosti za vođenje Matične knjige. Potrebno je ukinuti obvezu printanja e-imenika na kraju nastavne/školske godine. Potrebno je omogućiti ispis svjedodžbe iz sustava e – građanin. Konkretizirati "Učeničke mape" - tko prikuplja dokumentaciju i u kojem je slučaju potrebna. Treba jasno definirati što s vođenjem Pregleda rada DOD, DOP i INA i u kojem obliku. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Primljeno na znanje. Polugodišnja izvješća i vođenje matične knjige definirani su člankom 138. trenutno važećeg Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi u kojem se navodi: “(1) U školskim se ustanovama vodi pedagoška dokumentacija i evidencija o učenicima, praćenju nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada, upisu i ispisu učenika, ocjenjivanju i uspjehu učenika, pedagoškim mjerama i ispitima (obavijest o ostvarenim rezultatima na kraju prvog polugodišta, svjedodžba, prijepis ocjena kada učenik prelazi iz jedne škole u drugu, matična knjiga, dnevnik rada, imenik učenika i spomenica škole).” Učenička mapa i dosje učenika opisani su u XIV. poglavlju Pravilnika (NN 47/2017).
16 Adrijana Leko PRAVILNIK, Članak 1. Pored prijedloga navedenih rasterećenja predlažem ukidanje prijepisa ocjena u Matičnu knjigu te samim time i postojanje iste. Velika većina škola je već sada u sustavu eDnevnika. U projektu eŠkole kojim se planira taj sustav uvesti u sve škole u RH u narednih nekoliko godina zaista će prestati potreba za vođenjem dokumentacije u papirnatom obliku. Povezivanjem eDnevnika s eMaticom sve se prenosi u nekoliko klikova, te je pisanje Matične knjige dodatno i nepotrebno administrativno opterećivanje učitelja. Osim toga, uvođenjem Informatike kao obveznog predmeta u 5. i 6. razredu javlja se problem upisivanja istog (i u starijim i u novijim verzijama matične knjige). Ove školske godine razrednici su se svakako snalazili s navedenim upisivanjem, što znači da nema službenog zapisa i stava kako bi se to trebalo upisati. Uvođenjem Kurikluma mogli bi se pojaviti slični problemi u školama koje će imati odobrenja MZO za izvođenje nastave posebnih predmeta. Donošenje ovog Pravilnika je prilika da se jasno i konkretno navede što se ukida i u kojem obliku više ne treba postojati. Uz sadašnje postojanje eMatice Matična knjiga je nepotrebna. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Primljeno na znanje. Vođenje Matične knjige definirano je člankom 138. trenutno važećeg Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi . Članak 138. navodi: „(1) U školskim se ustanovama vodi pedagoška dokumentacija i evidencija o učenicima, praćenju nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada, upisu i ispisu učenika, ocjenjivanju i uspjehu učenika, pedagoškim mjerama i ispitima (obavijest o ostvarenim rezultatima na kraju prvog polugodišta, svjedodžba, prijepis ocjena kada učenik prelazi iz jedne škole u drugu, matična knjiga, dnevnik rada, imenik učenika i spomenica škole).”
17 Markiša Visković PRAVILNIK, Članak 14. Kao što je spomenuto predlažem brisanje članka 38. u potpunosti. Ocjene na kraju polugodišta se ne zaključuju, roditelji imaju pristup e-dnevniku te su dužni redovito se informirati o napredovanju i rezultatima svog djeteta. Primljeno na znanje Poštovani, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Primljeno na znanje. Pisanje obavijesti o ostvarenim rezultatima na kraju prvog polugodišta definirano je člankom 138. trenutno važećeg Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi . Članak 138. navodi: „(1) U školskim se ustanovama vodi pedagoška dokumentacija i evidencija o učenicima, praćenju nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada, upisu i ispisu učenika, ocjenjivanju i uspjehu učenika, pedagoškim mjerama i ispitima (obavijest o ostvarenim rezultatima na kraju prvog polugodišta, svjedodžba, prijepis ocjena kada učenik prelazi iz jedne škole u drugu, matična knjiga, dnevnik rada, imenik učenika i spomenica škole).”
18 Valentina Čurčić PRAVILNIK, Članak 1. Matična knjiga učenika, Registar učenika upisanih u Matičnu knjigu, Obavijest o ostvarenim rezultatima na polugodištu su nepotrebni jer je sve vidljivo u e-dnevniku i e-matici. Obavijest o ostvarenim rezultatima na polugodištu nema svrhu budući da se ocjene na polugodištu ne zaključuju, a uistinu nema svrhe ispisivati sve ocjene koje je učenik dobio tijekom polugodišta iz svakog predmeta. Nadalje, treba jasno definirati kako će se i gdje voditi evidencija DOP, DOD i INA: izbaciti sintagme tipa "može i ne mora" jer će se sve opet svesti na preporuke ovog ili onog savjetnika koji ni sam ne zna kako bi protumačio pravilnik pa će za svaki slučaj reći da se evidencija vodi i u papirnatom i digitalnom obliku. Jasno je potrebno navesti što se podrazumijeva pod učeničkom mapom, a što pod dosjeom učenika, tj. što se čuva u kojem od tih dokumenata i tko ih čuva, koliko dugo te tko ima uvid u te dokumente, budući da moramo paziti na Zakon o zaštiti ososbnih podataka. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Primljeno na znanje. Vođenje Matične knjige i obavijest o ostvarenim rezultatima na kraju prvog polugodišta definirani su člankom 138. trenutno važećeg Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi . Članak 138. navodi: „(1) U školskim se ustanovama vodi pedagoška dokumentacija i evidencija o učenicima, praćenju nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada, upisu i ispisu učenika, ocjenjivanju i uspjehu učenika, pedagoškim mjerama i ispitima (obavijest o ostvarenim rezultatima na kraju prvog polugodišta, svjedodžba, prijepis ocjena kada učenik prelazi iz jedne škole u drugu, matična knjiga, dnevnik rada, imenik učenika i spomenica škole).” Učenička mapa i dosje učenika opisani su u XIV. poglavlju Pravilnika.
19 Valentina Čurčić PRAVILNIK, Članak 14. Predlažem potpuno brisanje cijeloga ovog članka budući da nema zaključivanja ocjena na polugodištu te stoga ovaj članak nema svrhe. Roditelji su dužni pratiti i informirati se o uspjehu svoje djece, a u doba e-dnevnika imaju uvid u ocjene u svako doba. Osim toga, tko bi trebao procijeniti uspjeh učenika na polugodištu i kako, pomoću kojih mjernih instrumenata kad zaključivanja ocjena nema? Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Primljeno na znanje. Pisanje obavijesti o ostvarenim rezultatima na kraju prvog polugodišta definirano je člankom 138. trenutno važećeg Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi . Članak 138. navodi: „(1) U školskim se ustanovama vodi pedagoška dokumentacija i evidencija o učenicima, praćenju nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada, upisu i ispisu učenika, ocjenjivanju i uspjehu učenika, pedagoškim mjerama i ispitima (obavijest o ostvarenim rezultatima na kraju prvog polugodišta, svjedodžba, prijepis ocjena kada učenik prelazi iz jedne škole u drugu, matična knjiga, dnevnik rada, imenik učenika i spomenica škole).”
20 Markiša Visković PRAVILNIK, Članak 1. - Obavijest o ostvarenim rezultatima na kraju prvog polugodišta Slažem se sa spomenutim: u vrijeme e-dnevnika i velike uključenosti roditelja u odgojno-obrazovni rad ovo izviješće je nepotrebno. Uvidom u e-dnevnik pod sve ocjene roditelji vide sve i bilješke i ocjene, ne vidim više svrhu ovog izvješća, stoga ga smatram suvišnim i prijedlog je da se ta rečenica briše. Dalje također smatram da nema više potrebe za vođenjem Matične knjige (e-matica sadrži sve podatke, a i daleko je sigurnija što se tiče pohrane podataka) te da bi trebalo omogućiti ispis svjedodžbe putem sustava e-građanin (učenici ne bi morali dolaziti u školu po svjedodžbe niti bi u slučaju gubitka iste morali školi podnositi zahtjev za duplikat). Također prema spomenutom treba ukinuti obvezu printanja e-imenika na kraju nastavne/školske godine. Potpuno nepotrebna radnja kad je sve sačuvano u e-dnevniku i e-imeniku. Primljeno na znanje Poštovani, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Primljeno na znanje. Polugodišnja izvješća kao i vođenje Matične knjige, definirani su člankom 138. trenutno važećeg Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi . Članak 138. navodi: „(1) U školskim se ustanovama vodi pedagoška dokumentacija i evidencija o učenicima, praćenju nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada, upisu i ispisu učenika, ocjenjivanju i uspjehu učenika, pedagoškim mjerama i ispitima (obavijest o ostvarenim rezultatima na kraju prvog polugodišta, svjedodžba, prijepis ocjena kada učenik prelazi iz jedne škole u drugu, matična knjiga, dnevnik rada, imenik učenika i spomenica škole).”
21 Ivana Gabričević PRAVILNIK Poštovani, ne iščitavam posebno smanjenje administracije za učitelje. Slažem se sa kolegama koji su pisali komentare vezano uz ukidanje ručnog ispisivanja Matične knjige i Registra. Sve se može printati iz e matice, ukoliko je potrebno arhiviranje u "opipljivom obliku". Također, smatram da su izvješća na kraju 1. polugodišta nepotrebna. Ocjene se ne zaključuju na kraju 1. polug., nastava se ne planira po polugodištima nego po temama, vremenski gledano niti ne budu ista za sve škole od rujna, roditelji vide podatke u e dnevniku... Srdačan pozdrav svima! Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Primljeno na znanje. Polugodišnja izvješća te pisani oblik vođenja evidencije rada i upisnika, definirani su člancima 138. i 139. trenutno važećeg Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi . Članak 138. navodi: (1) U školskim se ustanovama vodi pedagoška dokumentacija i evidencija o učenicima, praćenju nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada, upisu i ispisu učenika, ocjenjivanju i uspjehu učenika, pedagoškim mjerama i ispitima (obavijest o ostvarenim rezultatima na kraju prvog polugodišta, svjedodžba, prijepis ocjena kada učenik prelazi iz jedne škole u drugu, matična knjiga, dnevnik rada, imenik učenika i spomenica škole)., a u članku 139. navodi se: “(1) Školske ustanove su dužne voditi evidenciju odgojno-obrazovnog rada, upisnik učenika te upisnik radnika u pisanom i elektronskom obliku.”
22 Alison Mavrić PRAVILNIK Poštovani, također pozdravljam smanjivanje dokumentacije u školi te se slažem s komentarima u kojima se navodi besmislenost ručnog pisanja matične knjige uz e-maticu i e-dnevnik. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Primljeno na znanje. Pisani oblik vođenja evidencije rada i upisnika, definiran je člankom 139. trenutno važećeg Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi u kojem se navodi: “(1) Školske ustanove su dužne voditi evidenciju odgojno-obrazovnog rada, upisnik učenika te upisnik radnika u pisanom i elektronskom obliku.”
23 Gordana Kralj PRAVILNIK, Članak 1. Obavijest o ostvarenim rezultatima na kraju prvog polugodišta je nepotrebna u školama koje imaju e-dnevnik. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Primljeno na znanje. Obavijest o ostvarenim rezultatima na kraju prvog polugodišta definirana je člankom 138. trenutno važećeg Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi . Članak 138. navodi: „(1) U školskim se ustanovama vodi pedagoška dokumentacija i evidencija o učenicima, praćenju nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada, upisu i ispisu učenika, ocjenjivanju i uspjehu učenika, pedagoškim mjerama i ispitima (obavijest o ostvarenim rezultatima na kraju prvog polugodišta, svjedodžba, prijepis ocjena kada učenik prelazi iz jedne škole u drugu, matična knjiga, dnevnik rada, imenik učenika i spomenica škole).”
24 ROMANA RUSEK PRAVILNIK Pozdravljam smanjivanje dokumentacije u školi jer je ovo sada postalo administrativno zamorno. Još uvijek ne vidim smisao pisanja rukom matične knjige uz e-maticu. Ako mora postojati trajni fizički dokument, neka se isprinta e-matica, ovjeri pečatom škole i arhivira svake godine. Ne vidim ni smisao izvješćivanja roditelja o uspjehu učenika na polugodištu jer polugodište više ne predstavlja kraj jednog dijela obrazovnog razdoblja. Čak od sljedeće školske godine niti ne traje u cijeloj RH istovremeno tako da predlažem da se taj dio briše. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Primljeno na znanje. Polugodišnja izvješća te pisani oblik vođenja evidencije rada i upisnika, definirani su člancima 138. i 139. trenutno važećeg Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi . Članak 138. navodi: (1) U školskim se ustanovama vodi pedagoška dokumentacija i evidencija o učenicima, praćenju nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada, upisu i ispisu učenika, ocjenjivanju i uspjehu učenika, pedagoškim mjerama i ispitima (obavijest o ostvarenim rezultatima na kraju prvog polugodišta, svjedodžba, prijepis ocjena kada učenik prelazi iz jedne škole u drugu, matična knjiga, dnevnik rada, imenik učenika i spomenica škole)., a u članku 139. navodi se: “(1) Školske ustanove su dužne voditi evidenciju odgojno-obrazovnog rada, upisnik učenika te upisnik radnika u pisanom i elektronskom obliku.”
25 Nataša Jurić Stanković PRAVILNIK Poštovani, slažem se s najvećim brojem izmjena i dopuna dosadašnjeg Pravilnika. Predlažem: 1. ukidanje papirnatoga oblika matične knjige (kad već postoji e-matica) 2. usklađivanje e-dnevnika s dopunama i izmjenama Pravilnika (osobito vođenje pedagoške dokumentacije i pregleda rada dopunske i dodatne nastave). Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Primljeno na znanje. Pisani oblik vođenja evidencije rada i upisnika, definiran je člankom 139. trenutno važećeg Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi u kojem se navodi: “(1) Školske ustanove su dužne voditi evidenciju odgojno-obrazovnog rada, upisnik učenika te upisnik radnika u pisanom i elektronskom obliku.”
26 Ivana Bašić PRAVILNIK Ne vidim smisao izvješćivanja roditelja na polugodištu kad svaki roditelj ima mogućnost pratiti ocjene svog djeteta u e- dnevniku. Isto tako ne vidim smisao pisanja matične knjige jer se sve može iz e-dnevnika ispisati i uvezati. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Primljeno na znanje. Polugodišnja izvješća te pisani oblik vođenja evidencije rada i upisnika, definirani su člancima 138. i 139. trenutno važećeg Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi . Članak 138. navodi: (1) U školskim se ustanovama vodi pedagoška dokumentacija i evidencija o učenicima, praćenju nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada, upisu i ispisu učenika, ocjenjivanju i uspjehu učenika, pedagoškim mjerama i ispitima (obavijest o ostvarenim rezultatima na kraju prvog polugodišta, svjedodžba, prijepis ocjena kada učenik prelazi iz jedne škole u drugu, matična knjiga, dnevnik rada, imenik učenika i spomenica škole)., a u članku 139. navodi se: “(1) Školske ustanove su dužne voditi evidenciju odgojno-obrazovnog rada, upisnik učenika te upisnik radnika u pisanom i elektronskom obliku.”
27 Mira Radović PRAVILNIK, Članak 14. Ovaj članak treba brisati jer nema zaključnih ocjena na polugodištu pa nema ni potrebe za slanjem izvješća roditeljima. Roditelji putem e-dnevnika imaju uvid u postignuća svoje djece, a imaju i obavezu dolaska na informativne razgovore kod razrednika. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Primljeno na znanje. Pisanje obavijesti o ostvarenim rezultatima na kraju prvog polugodišta definirano je člankom 138. trenutno važećeg Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi . Članak 138. navodi: „(1) U školskim se ustanovama vodi pedagoška dokumentacija i evidencija o učenicima, praćenju nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada, upisu i ispisu učenika, ocjenjivanju i uspjehu učenika, pedagoškim mjerama i ispitima (obavijest o ostvarenim rezultatima na kraju prvog polugodišta, svjedodžba, prijepis ocjena kada učenik prelazi iz jedne škole u drugu, matična knjiga, dnevnik rada, imenik učenika i spomenica škole).”
28 Mira Radović PRAVILNIK, Članak 2. "Bilješke stručnih suradnika" treba konkretnije objasniti. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Bilješku o radu stručnog suradnika unosi stručni suradnik za svakog pojedinog učenika kojemu pruža potrebnu potporu odnosno provodi neposredan rad s njime.
29 Mira Radović PRAVILNIK, Članak 1. "Učeničke mape" - tko prikuplja dokumentaciju, tko ih i gdje čuva, je li Učenička mapa isto što i dosje učenika? Nije jasno definirano što s vođenjem Pregleda rada DOD, DOP i INA i u kojem obliku, hoće li se to bilježiti u e-dnevniku? Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Primljeno na znanje. Učenička mapa i dosje učenika opisani su u XIV. poglavlju Pravilnika.
30 Petar Radanović PRAVILNIK Treba omogućiti ispis svjedodžbe iz sustava e-građani i uvrstiti to u ovaj pravilnik. Tako učenici ne bi morali dolaziti u školu po svjedodžbe, niti bi u slučaju gubitka iste morali školi podnositi zahtjev za duplikat. Godišnje bi se uštedjela značajna svota novca i ne bi se nepotrebno trošio papir. Primljeno na znanje Poštovani, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Primljeno na znanje.
31 SAŠA PERIČAK PRAVILNIK, Članak 1. Podržavam pokušaj administrativnog rasterećenja prosvjetnih djelatnika, ali ima još prostora za stvarno rasterećenje i ujedno racionalizaciju troškova: - Matična knjiga je suvišna s obzirom da svi podaci postoje u digitalnom obliku te se mogu pohraniti dodatne sigurnosne kopije, također u digitalnom obliku. U vrijeme digitalizacije nema smisla i dalje inzistirati na knjizi u koju se podaci nepotrebno prepisuju kao u doba prije izuma tiskarskog stroja. Eventualno (iako nepotrebno), mogu se podaci ispisati iz sustava e-matice i držati pohranjeni u školi u analognom obliku. - "Obavijest o ostvarenim rezultatima na kraju prvog polugodišta" je suvišna s obzirom da se ocjene na polugodištu ne zaključuju, a od roditelja se očekuje da redovito prate napredovanje vlastite djece. Osim toga, većini roditelja ocjene su dostupne putem e-imenika. Komentar koji izlazi izvan okvira ovog konkretnog savjetovanja, ali smatram ga ključnim za sva buduća e-savjetovanja: Općenito, ako je institucijama uistinu cilj preko e-savjetovanja dobiti korisne prijedloge (s obzirom da se prosvjetne djelatnike koji su napredovali u zvanju obvezuje da sudjeluju u e-savjetovanjima, pretpostavljam da to jest namjera), bilo bi svakako potrebno promijeniti pristup izmjenama zakona: Umjesto ovakvih izmjena trebalo bi napraviti pročišćeni tekst prijedloga pravilnika koji bi značajno olakšao snalaženje i potrebu da se istovremeno prati više dokumenata (s obzirom da neki zakoni imaju i više izmjena često je za to potreban popriličan napor). U prijedlogu novog pravilnika drugom bojom (ili nekako drugačije) mogle bi se označiti promjene te bi tako dionici savjetovanja puno lakše davali kostruktivne komentare te bi se uštedjela ogromna količina vremena (ako uzmemo u obzir broj ljudi koji sudjeluju ili bi sudjelovali u savjetovanju te vrijeme koje su svi zajedno potrošili na snalaženju u dokumentima, puno manje truda zahtijeva izrada pročišćenog teksta). Također bi umjesto izmjena i dopuna trebalo objaviti pročišćeni tekst jer bi cilj Države trebao biti što jasnije informiranje građana o aktualnim zakonima i propisima, a ovakvim pristupom se to značajno otežava. Primljeno na znanje Poštovani, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Primljeno na znanje. Polugodišnja izvješća te pisani oblik vođenja evidencije rada i upisnika, definirani su člancima 138. i 139. trenutno važećeg Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi . Članak 138. navodi: “(1) U školskim se ustanovama vodi pedagoška dokumentacija i evidencija o učenicima, praćenju nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada, upisu i ispisu učenika, ocjenjivanju i uspjehu učenika, pedagoškim mjerama i ispitima (obavijest o ostvarenim rezultatima na kraju prvog polugodišta, svjedodžba, prijepis ocjena kada učenik prelazi iz jedne škole u drugu, matična knjiga, dnevnik rada, imenik učenika i spomenica škole).”, a u članku 139. navodi se: “(1) Školske ustanove su dužne voditi evidenciju odgojno-obrazovnog rada, upisnik učenika te upisnik radnika u pisanom i elektronskom obliku.”
32 Petar Radanović PRAVILNIK U člancima 8.,9.,10.,11.,12.,13.,14.,15. dodati da se razredne knjige i imenici koji su u njima sadržani ne moraju ispisivati na kraju školske godine ako se vode u elektroničkom obliku. Primljeno na znanje Poštovani, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Na snazi je Pravilnik o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama te njegova izmjena i dopuna (NN 47/2017 i 41/2019). U važećem Pravilniku iz 2017. godine u članku 16. navodi se: “(1) Razredna knjiga iz članka 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14. i 15. može se voditi u elektroničkome obliku. (2) Školske ustanove koje Razrednu knjigu iz stavka 1. ovoga članka vode u elektroničkome obliku nisu obvezne voditi je i u pisanome obliku.“
33 Mira Radović PRAVILNIK Ne vidim smisao izvješćivanja roditelja na polugodištu u vrijeme e-dnevnika kad svaki roditelj ima mogućnost pratiti ocjene svog djeteta na dnevnoj bazi. Također, u vrijeme digitalizacije, izgubio se smisao pisanja papirnatih matičnih knjiga. Olakšajte nam barem malo administrativne poslove na kraju nastavne godine! Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Primljeno na znanje. Polugodišnja izvješća te pisani oblik vođenja evidencije rada i upisnika, definirani su člancima 138. i 139. trenutno važećeg Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi . Članak 138. navodi: "(1) U školskim se ustanovama vodi pedagoška dokumentacija i evidencija o učenicima, praćenju nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada, upisu i ispisu učenika, ocjenjivanju i uspjehu učenika, pedagoškim mjerama i ispitima (obavijest o ostvarenim rezultatima na kraju prvog polugodišta, svjedodžba, prijepis ocjena kada učenik prelazi iz jedne škole u drugu, matična knjiga, dnevnik rada, imenik učenika i spomenica škole).", a u članku 139. navodi se: “(1) Školske ustanove su dužne voditi evidenciju odgojno-obrazovnog rada, upisnik učenika te upisnik radnika u pisanom i elektronskom obliku.”
34 Slađana Kristek PRAVILNIK, Članak 1. Poštovani, pod 2 f) obavijesti/izvješća i potvrde: - Obavijest o ostvarenim rezultatima na kraju prvog polugodišta U vrijeme e-dnevnika i velike uključenosti roditelja u odgojno-obrazovni rad ovo izviješće je nepotrebno. Uvidom u e-dnevnik pod sve ocjene roditelji vide sve i bilješke i ocjene, ne vidim više svrhu ovog izviješća, stoga ga smatram suvišnim i prijedlog je da se ta rečenica briše. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Primljeno na znanje. Pisanje obavijesti o ostvarenim rezultatima na kraju prvog polugodišta definirano je člankom 138. trenutno važećeg Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi . Članak 138. navodi: „(1) U školskim se ustanovama vodi pedagoška dokumentacija i evidencija o učenicima, praćenju nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada, upisu i ispisu učenika, ocjenjivanju i uspjehu učenika, pedagoškim mjerama i ispitima (obavijest o ostvarenim rezultatima na kraju prvog polugodišta, svjedodžba, prijepis ocjena kada učenik prelazi iz jedne škole u drugu, matična knjiga, dnevnik rada, imenik učenika i spomenica škole).”
35 Petar Radanović PRAVILNIK Članak 7. stavak 3. treba nadopuniti time da se Razredne knjige mogu voditi i isključivo elektronički. Predlažem: Sve Razredne knjige vode ili u elektroničkom obliku (e-Dnevnik) ili na obrascu veličine 29 cm x 40 cm, s brojčano označenim stranicama koje su uvezane u korice tvrdoga uveza. Primljeno na znanje Poštovani, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Spomenuto se navodi u trenutno važećem Pravilniku o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama (NN 47/2017) u članku 16. Elektronički oblik Razredne knjige.
36 ŽELJKA OBROVAC PRAVILNIK Poštovani, Predlažem ukidanje ručnog upisivanja podataka u matičnu knjigu jer se nepotrebno radi dvostruki posao pored e-Matice i e-Dnevnika. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Primljeno na znanje. Pisani oblik vođenja evidencije rada i upisnika, definiran je člankom 139. trenutno važećeg Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi u kojem se navodi: “(1) Školske ustanove su dužne voditi evidenciju odgojno-obrazovnog rada, upisnik učenika te upisnik radnika u pisanom i elektronskom obliku.”
37 Miodrag Maričić PRAVILNIK, Članak 13. Kako je uopće moguće da se uz reformu koja stavlja težište na digitalizaciju do jeseni nađe škola bez e-dnevnika i ostalih e-format evidencija? Smatram da je stavak nepotreban. Primljeno na znanje Poštovani, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Primljeno na znanje.
38 DAVORKA GAVRANIĆ PRAVILNIK U srednjim strukovnim školama postoji i sustav Vetis u koji dodatno nastavnici, najčešće razrednici, trebaju upisivati podatke o učenicima. Predlažem da se sustav Vetis poveže sa e-maticom te da se u Pravilnik unese odredba tko i kada treba povezati podatke iz e-matice sa sustavom Vetis jer razrednici trebaju trenutno podatke o učeniku na početku godine ručno upisati u Matičnu knjigu, na početku prvog razreda srednje škole, prebaciti podatke i prema potrebi urediti podatke u e-dnevniku, škole koje ga nemaju, razrednici to moraju upisati ručno u papirnate imenike, te upisati podatke u sustav Vetis (za one srednje strukovne škole koje trebaju koristiti taj sustav npr. ekonomske škole za rad u vježbeničkoj tvrtci). Na početku školske godine to je zaista puno posla na nastavnike koji tri puta iste podatke upisuju i to u dva sustava i dodatno ručno u Matičnu knjigu što smatram u današnje doba nepotrebnim kad se podaci mogu voditi u elektroničkom obliku i imati nekoliko sigurnosnih kopija. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Primljeno na znanje.
39 Petar Radanović PRAVILNIK, Članak 1. U školama koje koriste eDnevnik (a najavljeno je kako će od sljedeće školske godine sve škole prijeći na eDnevnik) obavijest o ostvarenim rezultatima na kraju prvog polugodišta podrazumijeva se samim pristupom eDnevniku roditeljima/skrbnicima i učenicima stoga je nije potrebno navoditi kao dokumentaciju. Ako obavijest treba postojati kao zasebni dokument, obavijest o postignućima mogla bi se automatski poslati iz sustava eDnevnik na elektroničke pošte učenika i roditelja, samo treba nadograditi sustav eDnevnika. e-maticu treba proglasiti elektroničkim oblikom matične knjige te sve podatke odsad voditi isključivo u e-matici. Primljeno na znanje Poštovani, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Primljeno na znanje. Obavijest o ostvarenim rezultatima na kraju prvog polugodišta te pisani oblik vođenja evidencije rada i upisnika, definirani su člancima 138. i 139. trenutno važećeg Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi . Članak 138. navodi: “(1) U školskim se ustanovama vodi pedagoška dokumentacija i evidencija o učenicima, praćenju nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada, upisu i ispisu učenika, ocjenjivanju i uspjehu učenika, pedagoškim mjerama i ispitima (obavijest o ostvarenim rezultatima na kraju prvog polugodišta, svjedodžba, prijepis ocjena kada učenik prelazi iz jedne škole u drugu, matična knjiga, dnevnik rada, imenik učenika i spomenica škole).”, a u članku 139. navodi se: “(1) Školske ustanove su dužne voditi evidenciju odgojno-obrazovnog rada, upisnik učenika te upisnik radnika u pisanom i elektronskom obliku.”
40 Miodrag Maričić PRAVILNIK, Članak 2. Bilješke stručnih suradnika su potrebne ali ako samo služe za kontrolu prilikom inspekcija nemaju nikakvoga smisla. Zato je potrebno jasnije odrediti svrhu istih. Dodatak bi mogao glasiti: Nalaz i preporuka stručnih službi moraju se uvažiti/primjeniti u roku tom i tom. Primljeno na znanje Poštovani, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Primljeno na znanje.
41 Miodrag Maričić PRAVILNIK, Članak 1. Budući da je prijelaz na e-oblike vođenja evidencije započet prije nekoliko godina, većina navedenih papirnatih evidencija se može prebaciti u e-oblik i objediniti u jednu ili više međusobno povezanih e-format evidencija. Za primjer matična knjiga i e-dnevnik kao i registar učenika upisanih u matičnu knjigu jer tražilica u e-formatu rješava razloge postojanja istih. Također je potpuno nepotrebno roditelje izvješćivati na polugodištu jer nema zaključivanja ocjena, roditelji i skrbnici imaju uvid u e-dnevnik 24/7 tijekom cijele godine, a postoji obveza dolaska u školu barem jednom u tijeku polugodišta. Ova izvješća o uspjesima na DM su također nepotrebni jer NCVVO šalje zbirne i pojedinačne podatke za školu i učenika. Primljeno na znanje Poštovani, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Primljeno na znanje. Obavijest o ostvarenim rezultatima na kraju prvog polugodišta te pisani oblik vođenja evidencije rada i upisnika, definirani su člancima 138. i 139. trenutno važećeg Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi . Članak 138. navodi: “(1) U školskim se ustanovama vodi pedagoška dokumentacija i evidencija o učenicima, praćenju nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada, upisu i ispisu učenika, ocjenjivanju i uspjehu učenika, pedagoškim mjerama i ispitima (obavijest o ostvarenim rezultatima na kraju prvog polugodišta, svjedodžba, prijepis ocjena kada učenik prelazi iz jedne škole u drugu, matična knjiga, dnevnik rada, imenik učenika i spomenica škole).”, a u članku 139. navodi se: “(1) Školske ustanove su dužne voditi evidenciju odgojno-obrazovnog rada, upisnik učenika te upisnik radnika u pisanom i elektronskom obliku.”
42 Mirjana Kuić PRAVILNIK, Članak 1. Smatram da nema opravdanosti za vođenje Matične knjige (e-matica sadrži sve podatke, a i daleko je sigurnija što se tiče pohrane podataka), da je obavijest o ostvarenim rezultatima učenika na kraju prvog polugodišta suvišna (roditeljima je u sustavu e-dnevnika sve vidljivo) te da bi trebalo omogućiti ispis svjedodžbe putem sustava e-građanin. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Primljeno na znanje. Obavijest o ostvarenim rezultatima na kraju prvog polugodišta te pisani oblik vođenja evidencije rada i upisnika, definirani su člancima 138. i 139. trenutno važećeg Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi . Članak 138. navodi: “(1) U školskim se ustanovama vodi pedagoška dokumentacija i evidencija o učenicima, praćenju nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada, upisu i ispisu učenika, ocjenjivanju i uspjehu učenika, pedagoškim mjerama i ispitima (obavijest o ostvarenim rezultatima na kraju prvog polugodišta, svjedodžba, prijepis ocjena kada učenik prelazi iz jedne škole u drugu, matična knjiga, dnevnik rada, imenik učenika i spomenica škole).”, a u članku 139. navodi se: “(1) Školske ustanove su dužne voditi evidenciju odgojno-obrazovnog rada, upisnik učenika te upisnik radnika u pisanom i elektronskom obliku.”
43 Josip Matković PRAVILNIK, Članak 1. Podržavam ovaj prijedlog izmjena Pravilnika kojim će se smanjiti nepotrebna papirnata administracija. Međutim, potrebno je ići još nekoliko koraka dalje. Treba ukinuti matičnu knjigu jer već godinama postoji e-matica. Dakle, već godinama se vodi dvostruka evidencija ocjena, vladanja i izostanaka učenika. Rizik od gubitka nečega u digitalnom obliku danas je mnogo manji od gubitka nečega što je u papirnatom/tiskanom obliku (požar, poplava, krađa itd.). Nadalje, ukinuti obvezu printanja e-imenika na kraju nastavne/školske godine. Potpuno nepotrebna radnja kad je sve sačuvano u e-dnevniku i e-imeniku. Omogućiti ispis svjedodžbe iz sustava e-građani. To bi bilo vrlo praktično rješenje jer učenici ne bi morali dolaziti u školu po svjedodžbe niti bi u slučaju gubitka iste morali školi podnositi zahtjev za duplikat. Primljeno na znanje Poštovani, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Primljeno na znanje. Vođenje Matične knjige kao i pisani oblik vođenja evidencije rada i upisnika, definirani su člancima 138. i 139. trenutno važećeg Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi . Članak 138. navodi: “(1) U školskim se ustanovama vodi pedagoška dokumentacija i evidencija o učenicima, praćenju nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada, upisu i ispisu učenika, ocjenjivanju i uspjehu učenika, pedagoškim mjerama i ispitima (obavijest o ostvarenim rezultatima na kraju prvog polugodišta, svjedodžba, prijepis ocjena kada učenik prelazi iz jedne škole u drugu, matična knjiga, dnevnik rada, imenik učenika i spomenica škole).”, a u članku 139. navodi se: “(1) Školske ustanove su dužne voditi evidenciju odgojno-obrazovnog rada, upisnik učenika te upisnik radnika u pisanom i elektronskom obliku.” Ispis e-Dnevnika na kraju školske godine nije potreban jer čl. 16, stavak (2) Pravilnika navodi: "2) Školske ustanove koje Razrednu knjigu iz stavka 1. ovoga članka vode u elektroničkome obliku nisu obvezne voditi je i u pisanome obliku."
44 Nikolina Golub PRAVILNIK Poštovani, Smatram da bi bilo korisno prilagoditi, tj. specificirati obrazac svjedodžbe za osnovnu školu budući da je nejasno na koji način treba bilježiti izvannastavne i izvanškolske aktivnosti koje se na svjedodžbu ispisuju iz e-matice. Nije jasno treba li učenicima koji ne pohađaju nijednu spomenutu aktivnost stajati prazna rubrika ili ju u tom slučaju treba potpuno izostaviti. Slanje obavijesti o uspjehu učenika na kraju prvog polugodišta je besmisleno, pogotovo s obzirom na aktualne promjene kalendara školske godine. Ako je takva obavijest potrebna, onda je to u razdoblju otprilike 2 mjeseca prije kraja školske godine s obzirom da se uvijek dogodi iznenađenje pojedinih roditelja ocjanama prilikom zaključivanja. Nikolina Golub Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Primljeno na znanje. Polugodišnja izvješća definirana su člankom 138. trenutno važećeg Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi u kojem se navodi: “(1) U školskim se ustanovama vodi pedagoška dokumentacija i evidencija o učenicima, praćenju nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada, upisu i ispisu učenika, ocjenjivanju i uspjehu učenika, pedagoškim mjerama i ispitima (obavijest o ostvarenim rezultatima na kraju prvog polugodišta, svjedodžba, prijepis ocjena kada učenik prelazi iz jedne škole u drugu, matična knjiga, dnevnik rada, imenik učenika i spomenica škole).”
45 Branko Pleadin PRAVILNIK, Članak 14. Predlažem brisanje cijelog članka 38. zbog postojanja mogućnosti uvida roditelja u e-Dnevnik i odgojno-obrazovne rezultate vlastitog djeteta. Primljeno na znanje Poštovani, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Primljeno na znanje. Pisanje obavijesti o ostvarenim rezultatima na kraju prvog polugodišta definirano je člankom 138. trenutno važećeg Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi . Članak 138. navodi: „(1) U školskim se ustanovama vodi pedagoška dokumentacija i evidencija o učenicima, praćenju nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada, upisu i ispisu učenika, ocjenjivanju i uspjehu učenika, pedagoškim mjerama i ispitima (obavijest o ostvarenim rezultatima na kraju prvog polugodišta, svjedodžba, prijepis ocjena kada učenik prelazi iz jedne škole u drugu, matična knjiga, dnevnik rada, imenik učenika i spomenica škole).”
46 NEDELJKO MANDIĆ PRAVILNIK, Članak 14. Smatram da članak 38. treba u potpunosti obrisati. Ukoliko nema zaključivanja ocjena na polugodištu, onda nema ni potrebe pisanja obavijesti o ostvarenim rezultatima na kraju prvog polugodišta. Tko će procjenjivati tj. ustanoviti koji su to rezultati? Razrednik za svaki predmet? Osobito u doba e-dnevnika nema potrebe za još jednim opterećivanjem razrednika i predmetnih nastavnika. Primljeno na znanje Poštovani, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Primljeno na znanje. Pisanje obavijesti o ostvarenim rezultatima na kraju prvog polugodišta definirano je člankom 138. trenutno važećeg Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi . Članak 138. navodi: „(1) U školskim se ustanovama vodi pedagoška dokumentacija i evidencija o učenicima, praćenju nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada, upisu i ispisu učenika, ocjenjivanju i uspjehu učenika, pedagoškim mjerama i ispitima (obavijest o ostvarenim rezultatima na kraju prvog polugodišta, svjedodžba, prijepis ocjena kada učenik prelazi iz jedne škole u drugu, matična knjiga, dnevnik rada, imenik učenika i spomenica škole).”
47 Branko Pleadin PRAVILNIK, Članak 1. U smislu administrativnog rasterećenja odgojno-obrazovnih djelatnika smatram kako treba ukinuti bilo koji redundantni oblik vođenja evidencije. Na primjer, matična knjiga u fizičkom obliku je nepotrebna jer isti podaci postoje u e-Matici. Primljeno na znanje Poštovani, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Primljeno na znanje. Vođenje Matične knjige kao i pisani oblik vođenja evidencije rada i upisnika, definirani su člancima 138. i 139. trenutno važećeg Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi . Članak 138. navodi: “(1) U školskim se ustanovama vodi pedagoška dokumentacija i evidencija o učenicima, praćenju nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada, upisu i ispisu učenika, ocjenjivanju i uspjehu učenika, pedagoškim mjerama i ispitima (obavijest o ostvarenim rezultatima na kraju prvog polugodišta, svjedodžba, prijepis ocjena kada učenik prelazi iz jedne škole u drugu, matična knjiga, dnevnik rada, imenik učenika i spomenica škole).”, a u članku 139. navodi se: “(1) Školske ustanove su dužne voditi evidenciju odgojno-obrazovnog rada, upisnik učenika te upisnik radnika u pisanom i elektronskom obliku.”
48 Antonio Vrbatović PRAVILNIK Poštovani, nakon dvadeset godina rada u gotovo svim razinama sustava obrazovanja i gotovo jednako dugog razredničkog staža, pozdravljam pokušaj rasterećenja učitelja, nastavnika i ostalih sudionika u sustavu obrazovanja. Načelno, ovaj pravilnik je korak naprijed. Međutim, mišljenja sam da bi bilo dobro iskoristiti priliku i još više pomoći nastavnicima i učiteljima dodatnim rasterećenjem suvišne i bespotrebne administracije, poglavito u kontekstu Kurikularne reforme. Ispisivanje i slanje izvješća na kraju polugodišta je suvišno (poglavito za škole u kojima je implementiran e-Dnevnik). Dosadašnji način vođenja matičnih knjiga je u potpunosti zastario i nepotreban.Sve podatke koje upisujemo u matičnu knjigu postoje u digitalnom obliku. Potrebno ih je ispisati i (ako je potrebno) jednostavno uvezati te pohraniti u zakonom predviđenom roku. Primljeno na znanje Poštovani, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Primljeno na znanje. Polugodišnja izvješća te pisani oblik vođenja evidencije rada i upisnika, definirani su člancima 138. i 139. trenutno važećeg Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi . Članak 138. navodi: "(1) U školskim se ustanovama vodi pedagoška dokumentacija i evidencija o učenicima, praćenju nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada, upisu i ispisu učenika, ocjenjivanju i uspjehu učenika, pedagoškim mjerama i ispitima (obavijest o ostvarenim rezultatima na kraju prvog polugodišta, svjedodžba, prijepis ocjena kada učenik prelazi iz jedne škole u drugu, matična knjiga, dnevnik rada, imenik učenika i spomenica škole).", a u članku 139. navodi se: “(1) Školske ustanove su dužne voditi evidenciju odgojno-obrazovnog rada, upisnik učenika te upisnik radnika u pisanom i elektronskom obliku.”
49 LJILJANA VUCELIĆ PRAVILNIK Slanje obavijesti o ostvarenim rezultatima na kraju prvog polugodišta je potpuno nepotrebno budući da nema zaključnih ocjena na kraju prvog polugodišta, e-dnevnik je dostupan i sasvim dovoljan savjesnim roditeljima za informiranje. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Primljeno na znanje. Polugodišnja izvješća definirana su člankom 138. trenutno važećeg Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi u kojem se navodi: “(1) U školskim se ustanovama vodi pedagoška dokumentacija i evidencija o učenicima, praćenju nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada, upisu i ispisu učenika, ocjenjivanju i uspjehu učenika, pedagoškim mjerama i ispitima (obavijest o ostvarenim rezultatima na kraju prvog polugodišta, svjedodžba, prijepis ocjena kada učenik prelazi iz jedne škole u drugu, matična knjiga, dnevnik rada, imenik učenika i spomenica škole).”
50 Danijela Strmotić PRAVILNIK, Članak 1. Poštovani, kao i većina kolega zalažem se za ukidanje obavijesti o ostvarenim rezultatima na kraju prvog polugodišta -Članak 1., stavak 2 f). Na kraju 1. polugodišta ocjene se ne zaključuju. Roditeljsko je pravo i obveza brinuti o svome djetetu, pratiti rad i rezultate svoga djeteta te dolaziti na pojedinačne razgovore bez obzira ima li škola e- dnevnik ili evidenciju vodi u "papirnatom" obliku. Vratimo usmenu komunikaciju s roditeljima u škole! Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Primljeno na znanje. Pisanje obavijesti o ostvarenim rezultatima na kraju prvog polugodišta definirano je člankom 138. trenutno važećeg Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi . Članak 138. navodi: „(1) U školskim se ustanovama vodi pedagoška dokumentacija i evidencija o učenicima, praćenju nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada, upisu i ispisu učenika, ocjenjivanju i uspjehu učenika, pedagoškim mjerama i ispitima (obavijest o ostvarenim rezultatima na kraju prvog polugodišta, svjedodžba, prijepis ocjena kada učenik prelazi iz jedne škole u drugu, matična knjiga, dnevnik rada, imenik učenika i spomenica škole).”
51 Mira Čuvidić PRAVILNIK, Članak 1. Poštovani, predlažem, kao i većina kolega, ukidanje obavijesti o ostvarenim rezultatima na kraju prvoga polugodišta jer nema zaključnih ocjena. Roditelji bi se trebali informirati o uspjehu svoga djeteta na informacijama kod razrednika, a ako imaju e-dnevnik u svakom trenutku ocjene su im dostupne. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Primljeno na znanje. Pisanje obavijesti o ostvarenim rezultatima na kraju prvog polugodišta definirano je člankom 138. trenutno važećeg Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi . Članak 138. navodi: „(1) U školskim se ustanovama vodi pedagoška dokumentacija i evidencija o učenicima, praćenju nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada, upisu i ispisu učenika, ocjenjivanju i uspjehu učenika, pedagoškim mjerama i ispitima (obavijest o ostvarenim rezultatima na kraju prvog polugodišta, svjedodžba, prijepis ocjena kada učenik prelazi iz jedne škole u drugu, matična knjiga, dnevnik rada, imenik učenika i spomenica škole).”
52 Julijana Kolundžić PRAVILNIK, Članak 1. Podržavam izmjene i dopune Pravilnika o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama. U članku 1. navodi se obvezna pedagoška dokumentacija, a iz koje je vidljivo da učitelj više nije dužan voditi Preglede rada za izvannastavne aktivnosti, dopunsku i dodatnu nastavu kao ni knjigu Pregleda rada u nastavi TZK-a. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru.
53 IRENA IVANOVIĆ PRAVILNIK Članak 1, stavak 2.f - Slanje obavijesti o ostvarenim rezultatima na kraju prvog polugodišta je nepotrebno; nema zaključnih ocjena na kraju prvog polugodišta, dodatno je administrativno opterećenje razrednicima te dozvoljava roditeljima još rjeđe dolaske u školu. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Primljeno na znanje. Polugodišnja izvješća definirana su člankom 138. trenutno važećeg Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi u kojem se navodi: “(1) U školskim se ustanovama vodi pedagoška dokumentacija i evidencija o učenicima, praćenju nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada, upisu i ispisu učenika, ocjenjivanju i uspjehu učenika, pedagoškim mjerama i ispitima (obavijest o ostvarenim rezultatima na kraju prvog polugodišta, svjedodžba, prijepis ocjena kada učenik prelazi iz jedne škole u drugu, matična knjiga, dnevnik rada, imenik učenika i spomenica škole).”
54 Nada Prce PRAVILNIK, Članak 14. Smatram da bi članak 38. trebalo obrisati, odnosno i njegov stavak 1., a ne samo 2. kako je u Prijedlogu. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Primljeno na znanje. Pisanje obavijesti o ostvarenim rezultatima na kraju prvog polugodišta definirano je člankom 138. trenutno važećeg Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi . Članak 138. navodi: „(1) U školskim se ustanovama vodi pedagoška dokumentacija i evidencija o učenicima, praćenju nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada, upisu i ispisu učenika, ocjenjivanju i uspjehu učenika, pedagoškim mjerama i ispitima (obavijest o ostvarenim rezultatima na kraju prvog polugodišta, svjedodžba, prijepis ocjena kada učenik prelazi iz jedne škole u drugu, matična knjiga, dnevnik rada, imenik učenika i spomenica škole).”
55 Nada Prce PRAVILNIK, Članak 1. Matičnu knjigu, kao i pripadajući Registar, treba ukinuti jer uz postojanje e - matice, oni nisu potrebni. Uvođenjem digitalizacije u škole bi trebalo, između ostalog, rasteretiti učitelje ili nastavnike od dodatnih administrativnih poslova, odnosno duplih zapisivanja. Smatram da Učenička mapa nije potrebna. Sadržaj Učeničke mape bi trebao biti naveden u Dosjeu učenika, a navedeni ukinuti. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Primljeno na znanje. Vođenje Matične knjige kao i pisani oblik vođenja evidencije rada i upisnika, definirani su člancima 138. i 139. trenutno važećeg Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi . Članak 138. navodi: “(1) U školskim se ustanovama vodi pedagoška dokumentacija i evidencija o učenicima, praćenju nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada, upisu i ispisu učenika, ocjenjivanju i uspjehu učenika, pedagoškim mjerama i ispitima (obavijest o ostvarenim rezultatima na kraju prvog polugodišta, svjedodžba, prijepis ocjena kada učenik prelazi iz jedne škole u drugu, matična knjiga, dnevnik rada, imenik učenika i spomenica škole).”, a u članku 139. navodi se: “(1) Školske ustanove su dužne voditi evidenciju odgojno-obrazovnog rada, upisnik učenika te upisnik radnika u pisanom i elektronskom obliku.” Učenička mapa i dosje učenika opisani su u XIV. poglavlju Pravilnika.
56 Katarina Pučar PRAVILNIK Poštovani! Ispisivanje bilo kakvog izvještaja o ostvarenom rezultatu koji bi se vezao uz kraj prvoga polugodišta nema smisla jer na polugodištu nema zaključivanja ocjena. Sve ocjene su javne i vidljive, bilo preko e-dnevnika, bilo uvidom u papirnati Imenik, te uzimati kraj polugodišta, što nije niti sredina školske godine niti, u novim okolnostima planiranja, nikakva velika prekretnica, za vrijeme ispisivanja rezultata čini se posve nelogično i suvišno. Uz napredovanje koje ipak pomalo primjećujemo u radu e – matice paralelno vođenje rukom pisane evidencije uspjeha učenika u obliku Matične knjige sve više postaje suvišno. Određena sigurnost u spremanju podataka mogla bi se postići jednostavnim printanjem iz e-matice i spremanjem informacija o učeniku, koje se može čuvati na isti način kao sada Matične knjige. Jedina stvar koju, po mom mišljenju, u školi još ima smisla voditi, uz elektronički oblik, i rukom pisano je Spomenica škole. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Primljeno na znanje. Polugodišnja izvješća te pisani oblik vođenja evidencije rada i upisnika, definirani su člancima 138. i 139. trenutno važećeg Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi . Članak 138. navodi: "(1) U školskim se ustanovama vodi pedagoška dokumentacija i evidencija o učenicima, praćenju nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada, upisu i ispisu učenika, ocjenjivanju i uspjehu učenika, pedagoškim mjerama i ispitima (obavijest o ostvarenim rezultatima na kraju prvog polugodišta, svjedodžba, prijepis ocjena kada učenik prelazi iz jedne škole u drugu, matična knjiga, dnevnik rada, imenik učenika i spomenica škole).", a u članku 139. navodi se: “(1) Školske ustanove su dužne voditi evidenciju odgojno-obrazovnog rada, upisnik učenika te upisnik radnika u pisanom i elektronskom obliku.”
57 Dražena Raguž Šimurina PRAVILNIK Iako veliki broj škola ima mogućnost korištenja e- Dnevnika trebalo bi omogućiti svim školama u Republici Hrvatskoj iste uvjete pa tako i korištenje e-Dnevnika. U tome slučaju ispisivanje Obavijesti o ostvarenom rezultatu na kraju prvog polugodišta nema svrhe jer su sve bilješke i brojčane ocjene vidljive roditeljima i učenicima tijekom cijele godine. Također smatram da je ručno vođenje Matične knjige i Registra učenika suvišno uz postojanje e-Matice jer se ionako u slučaju izdavanja duplikata svjedodžbe ili bilo kakvog uvida u prijašnje godine gleda isključivo u e Maticu i iz nje ispisuje svjedodžba. Ako postoji potreba za čuvanjem u pisanom obliku sve se može ispisati iz digitalne inačice i na taj način arhivirati. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Primljeno na znanje. Polugodišnja izvješća te pisani oblik vođenja evidencije rada i upisnika, definirani su člancima 138. i 139. trenutno važećeg Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi . Članak 138. navodi: "(1) U školskim se ustanovama vodi pedagoška dokumentacija i evidencija o učenicima, praćenju nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada, upisu i ispisu učenika, ocjenjivanju i uspjehu učenika, pedagoškim mjerama i ispitima (obavijest o ostvarenim rezultatima na kraju prvog polugodišta, svjedodžba, prijepis ocjena kada učenik prelazi iz jedne škole u drugu, matična knjiga, dnevnik rada, imenik učenika i spomenica škole).", a u članku 139. navodi se: “(1) Školske ustanove su dužne voditi evidenciju odgojno-obrazovnog rada, upisnik učenika te upisnik radnika u pisanom i elektronskom obliku.”
58 Fani Perun PRAVILNIK, Članak 14. Predlažem izbrisati: "Obavijest o ostvarenim rezultatima na kraju prvog polugodišta Članak 38. (1) Obavijest o ostvarenim rezultatima na kraju prvog polugodišta je obavijest kojom škola obavještava roditelja/skrbnika učenika o njegovim ostvarenim rezultatima na kraju prvog polugodišta. (2) Obavijest o ostvarenim rezultatima na kraju prvog polugodišta razrednik dostavlja roditelju/skrbniku na uvid." jer nema zaključnih ocjena na polugodištu. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Primljeno na znanje. Pisanje obavijesti o ostvarenim rezultatima na kraju prvog polugodišta definirano je člankom 138. trenutno važećeg Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi . Članak 138. navodi: „(1) U školskim se ustanovama vodi pedagoška dokumentacija i evidencija o učenicima, praćenju nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada, upisu i ispisu učenika, ocjenjivanju i uspjehu učenika, pedagoškim mjerama i ispitima (obavijest o ostvarenim rezultatima na kraju prvog polugodišta, svjedodžba, prijepis ocjena kada učenik prelazi iz jedne škole u drugu, matična knjiga, dnevnik rada, imenik učenika i spomenica škole).”
59 Fani Perun PRAVILNIK, Članak 1. Zalažem se za ostanak matične knjige jer je to prevažan dokument. Sigurnije je imati i fizičku i e maticu. Članak 1, stavak 2 f - Obavijest o ostvarenim rezultatima na kraju prvog polugodišta je nepotreban jer nema zaključnih ocjena na kraju prvog polugodišta, dodatno opterećuje razrednike, a roditelji ionako imaju uvid u ocjene i bilješke tijekom cijelog polugodišta. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Primljeno na znanje. Pisanje obavijesti o ostvarenim rezultatima na kraju prvog polugodišta definirano je člankom 138. trenutno važećeg Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi . Članak 138. navodi: „(1) U školskim se ustanovama vodi pedagoška dokumentacija i evidencija o učenicima, praćenju nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada, upisu i ispisu učenika, ocjenjivanju i uspjehu učenika, pedagoškim mjerama i ispitima (obavijest o ostvarenim rezultatima na kraju prvog polugodišta, svjedodžba, prijepis ocjena kada učenik prelazi iz jedne škole u drugu, matična knjiga, dnevnik rada, imenik učenika i spomenica škole).”
60 Udruga Dar PRAVILNIK Kao Udruga roditelja darovite djece, učenika, mladih, predlažemo uvođenje mape darovitih učenika u elektronskoj formi u e-dnevnik, e-maticu. U mapu bi se evidentirala postignuća učenika kao i stručna mišljenja i napomene stručnog tima. U Pravilniku o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama („Narodne novine“, broj: 47/17 i 41/19) u članku 1. stavci 1.mijenjaju se i glase: „(1) Pedagoška dokumentacija i evidencija koja se obvezno vodi u školskim ustanovama, ovisno o vrsti školske ustanove, jest: a) Matična knjiga učenika b) Registar učenika upisanih u Matičnu knjigu c) Razredna knjiga d) Razredni imenik i priručni imenik u glazbenoj/plesnoj školi e) Knjige evidencije f) Mapa praktične nastave i vježbi, g) Mapa stručne prakse, h) Dnevnici rada/praćenja, i) Spomenica škole, j) Prijavnice, upisnice, ispisnice i zapisnici, k) Prijepis ocjena, l) Potvrda o položenome razlikovnom/dopunskom ispitu. m) Mapa darovitog učenika ZNAČI PREDLAŽEMO DODAVANJE pod-stavke m) Mapa darovitog učenika, OBAVEZNO VOĐENJE u školskim ustanovama" Primljeno na znanje Poštovani, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Primljeno na znanje.
61 Marina Marega Selecki PRAVILNIK, Članak 14. Predlažem brisanje članka 38. u potpunosti. Ocjene na kraju polugodišta se ne zaključuju, roditelji imaju pristup e-dnevniku te su dužni redovito se informirati o napredovanju i rezultatima svog djeteta. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Primljeno na znanje. Pisanje obavijesti o ostvarenim rezultatima na kraju prvog polugodišta definirano je člankom 138. trenutno važećeg Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi . Članak 138. navodi: „(1) U školskim se ustanovama vodi pedagoška dokumentacija i evidencija o učenicima, praćenju nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada, upisu i ispisu učenika, ocjenjivanju i uspjehu učenika, pedagoškim mjerama i ispitima (obavijest o ostvarenim rezultatima na kraju prvog polugodišta, svjedodžba, prijepis ocjena kada učenik prelazi iz jedne škole u drugu, matična knjiga, dnevnik rada, imenik učenika i spomenica škole).”
62 Anita Pavlek PRAVILNIK Predlažem ukidanje ručnog upisivanja podataka u matičnu knjigu jer se nepotrebno radi dvostruki posao i troši vrijeme koje bi se moglo utrošiti u nešto drugo, a ako je baš potrebno te podatke imati i u papirnatom obliku predlažem da se na kraju školske godine iz e-matice ispišu, uvežu i arhiviraju. Obavijest o ostvarenim rezultatima na kraju prvog polugodišta je nepotrebna jer i u školama gdje ne postoji e- dnevnik postoje individualni razgovori s razrednikom na koje bi roditelji trebli dolaziti. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Primljeno na znanje. Polugodišnja izvješća te pisani oblik vođenja evidencije rada i upisnika, definirani su člancima 138. i 139. trenutno važećeg Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi . Članak 138. navodi: "(1) U školskim se ustanovama vodi pedagoška dokumentacija i evidencija o učenicima, praćenju nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada, upisu i ispisu učenika, ocjenjivanju i uspjehu učenika, pedagoškim mjerama i ispitima (obavijest o ostvarenim rezultatima na kraju prvog polugodišta, svjedodžba, prijepis ocjena kada učenik prelazi iz jedne škole u drugu, matična knjiga, dnevnik rada, imenik učenika i spomenica škole).", a u članku 139. navodi se: “(1) Školske ustanove su dužne voditi evidenciju odgojno-obrazovnog rada, upisnik učenika te upisnik radnika u pisanom i elektronskom obliku.”
63 Marina Marega Selecki PRAVILNIK, Članak 1. 1. Vođenje matične knjige je besmisleno jer se svi podaci upisuju u e-maticu stoga je treba izbrisati s popisa pedagoške dokumentacije i ukinuti njeno vođenje. 2. Učeničku mapu ne bi trebao ni voditi ni čuvati razrednik nego tajnik škole. 3. Obavijest o ostvarenim rezulatatima na kraju prvog polugodišta je nepotrebna jer roditelji imaju pristup e-dnevniku gdje se mogu detaljno informirati o rezultatima svog djeteta (kako o ocjenama tako i bilješkama opisnog praćenja), a ocjene na kraju polugodišta se ni ne zaključuju. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Primljeno na znanje. Polugodišnja izvješća kao i vođenje Matične knjige, definirani su člankom 138. trenutno važećeg Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi . Članak 138. navodi: „(1) U školskim se ustanovama vodi pedagoška dokumentacija i evidencija o učenicima, praćenju nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada, upisu i ispisu učenika, ocjenjivanju i uspjehu učenika, pedagoškim mjerama i ispitima (obavijest o ostvarenim rezultatima na kraju prvog polugodišta, svjedodžba, prijepis ocjena kada učenik prelazi iz jedne škole u drugu, matična knjiga, dnevnik rada, imenik učenika i spomenica škole).” Učenička mapa i dosje učenika opisani su u XIV. poglavlju Pravilnika.
64 Dalia Kager PRAVILNIK, Članak 14. O brisanju čitavog članka 38. ovisi imaju li sve škole e-dnevnik. Ako nemaju, tada ima smisla ostaviti stavak 1. uz napomenu da obavijest o uspjehu učenika dostavljaju škole koje nemaju e-dnevnik, a potrebno je i preciznije definirati tko tu obavijest dostavlja - razrednik ili netko drugi. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Primljeno na znanje.
65 GORAN GOTLIBOVIĆ PRAVILNIK, Članak 1. Matičnu knjigu treba obrisati iz pedagoške dokumentacije. Smisao digitalizacije poslovanja je učinkovitije provođenje administrativnih poslova i zadaća, a ne dvostruko vođenje iste evidencije. Svjedodžbe se ispisuju iz sustava e-matice koja je središnja baza podataka učenika nakon završenog pojedinog razreda. Potpuno je besmisleno paralelno vođenje istovjetne evidencije i na papiru. Argument trajnosti matične knjige također ne drži vodu. Digitalne baze imaju značajno manje rizike gubitaka podataka od papirnate evidencije. Matične knjige opterećuju nastavnike birokratskim zaduženjima i izgubile su smisao u današnje vrijeme. Nadalje, ispisivanje svjedodžbi je također besmisleno. U doba digitalnog poslovanja i digitalnih potpisa, trošiti sredstva na takva ispisivanja je bespotrebno. Obvezno aktivirati izdavanja e-svjedodžbi što olakšava i ponovno izdavanje iste putem sustava e-građani. Ukloniti izvješće o uspjehu na polugodištu iz pravilnika jer je suvišno i besmisleno. Što ono uopće pokazuje? Ocjene se ne zaključuju, izvedbeni kurikulumi se ne planiraju mjesečno nego tematski i ne završavaju uvijek na polugodištu. Ocjene su dostupne svim dionicima putem e-dvenika. Dodatno ispisivanje je bespotrebno opterećivanje nastavnika, besmisleni trošak papira i tonera za dokument koji ne pokazuje ništa konkretno i drugačije od onoga što je roditeljima i učenicima dostupno. Roditelji imaju obvezu dolaziti u školu i biti informirani. Primljeno na znanje Poštovani, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Primljeno na znanje. Polugodišnja izvješća kao i vođenje Matične knjige, vođenje evidencije odgojno-obrazovnog rada, definirani su člancima 138. i 139. trenutno važećeg Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi . Članak 138. navodi: „(1) U školskim se ustanovama vodi pedagoška dokumentacija i evidencija o učenicima, praćenju nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada, upisu i ispisu učenika, ocjenjivanju i uspjehu učenika, pedagoškim mjerama i ispitima (obavijest o ostvarenim rezultatima na kraju prvog polugodišta, svjedodžba, prijepis ocjena kada učenik prelazi iz jedne škole u drugu, matična knjiga, dnevnik rada, imenik učenika i spomenica škole).“, a u članku 139. navodi se: “(1) Školske ustanove su dužne voditi evidenciju odgojno-obrazovnog rada, upisnik učenika te upisnik radnika u pisanom i elektronskom obliku.”
66 Jelena Đurak PRAVILNIK, Članak 14. Smatram da nema potrebe izdavanja Obavijesti o uspjehu učenika. Na polugodištu nema zaključivanja ocjena pa je i sam uspjeh teško utvrditi. Osim toga, preko e-dnevnika roditelji mogu pratiti uspjeh učenika a također mogu doći i u školu na individualni razgovor. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Primljeno na znanje. Pisanje obavijesti o ostvarenim rezultatima na kraju prvog polugodišta definirano je člankom 138. trenutno važećeg Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi . Članak 138. navodi: „(1) U školskim se ustanovama vodi pedagoška dokumentacija i evidencija o učenicima, praćenju nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada, upisu i ispisu učenika, ocjenjivanju i uspjehu učenika, pedagoškim mjerama i ispitima (obavijest o ostvarenim rezultatima na kraju prvog polugodišta, svjedodžba, prijepis ocjena kada učenik prelazi iz jedne škole u drugu, matična knjiga, dnevnik rada, imenik učenika i spomenica škole).”
67 Jelena Đurak PRAVILNIK, Članak 1. Kao i većina kolega, smatram da nema potrebe za vođenjem Matične knjige u pisanom obliku jer su svi podaci pohranjeni u digitalnom obliku u eDnevniku. Bilo bi dovoljno da se potrebni podaci samo isprintaju i uvezu.Također sadašnji oblik Matične knjige ne odgovara sadašnjim potrebama (premalo mjesta za datum, klasu i ur.broj, informatika kao obavezni predmet...) Nije navedeno kako se vodi evidencija DODa, DOPa i INAe. Predlažem da se osmisli kategorija u eDnevniku kad je već sve ostalo tamo. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Primljeno na znanje. Vođenje Matične knjige u pisanom obliku definirano je člankom 139. trenutno važećeg Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi . Članak 139. navodi: “(1) Školske ustanove su dužne voditi evidenciju odgojno-obrazovnog rada, upisnik učenika te upisnik radnika u pisanom i elektronskom obliku.”
68 Branimira Penić PRAVILNIK, Članak 1. 1. Razmotriti opravdanost vođenja Matične knjige s obzirom na digitalizaciju 2. Omogućiti ispis svjedodžbe iz sustava e - građanin 3. Obavijest o ostvarenim rezultatima na kraju prvog polugodišta - nepotreban 4. Konkretizirati "Učeničke mape" - tko prikuplja dokumentaciju 5. Jasno definirati što s vođenjem Pregleda rada DOD, DOP i INA i u kojem obliku S poštovanjem, Branimira Penić Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Primljeno na znanje. Polugodišnja izvješća, vođenje Matične knjige te pisani oblik vođenja evidencije rada i upisnika, definirani su člancima 138. i 139. trenutno važećeg Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi . Članak 138. navodi: “(1) U školskim se ustanovama vodi pedagoška dokumentacija i evidencija o učenicima, praćenju nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada, upisu i ispisu učenika, ocjenjivanju i uspjehu učenika, pedagoškim mjerama i ispitima (obavijest o ostvarenim rezultatima na kraju prvog polugodišta, svjedodžba, prijepis ocjena kada učenik prelazi iz jedne škole u drugu, matična knjiga, dnevnik rada, imenik učenika i spomenica škole).”, a u članku 139. navodi se: “(1) Školske ustanove su dužne voditi evidenciju odgojno-obrazovnog rada, upisnik učenika te upisnik radnika u pisanom i elektronskom obliku.” Učenička mapa i dosje učenika opisani su u XIV. poglavlju Pravilnika.
69 Aleksandra Brmbota PRAVILNIK, Članak 15. Na kraju stavka 1 se dodaje "koja se čuva u tajništvu škole" ili nešto u tom stilu (ovisi o školi kako je organizirana). Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Primljeno na znanje.
70 Aleksandra Brmbota PRAVILNIK, Članak 14. Ako se iz Pravilnika o izmjena iz članka 1. stavka 2. pod f) obriše s popisa dokumentacije "Obavijest o ostvarenim rezultatima na kraju prvog polugodišta", ovaj članak je nepotreban. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Primljeno na znanje. Pisanje obavijesti o ostvarenim rezultatima na kraju prvog polugodišta definirano je člankom 138. trenutno važećeg Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi . Članak 138. navodi: „(1) U školskim se ustanovama vodi pedagoška dokumentacija i evidencija o učenicima, praćenju nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada, upisu i ispisu učenika, ocjenjivanju i uspjehu učenika, pedagoškim mjerama i ispitima (obavijest o ostvarenim rezultatima na kraju prvog polugodišta, svjedodžba, prijepis ocjena kada učenik prelazi iz jedne škole u drugu, matična knjiga, dnevnik rada, imenik učenika i spomenica škole).”
71 Aleksandra Brmbota PRAVILNIK, Članak 7. Predlažem da se uz „- bilješke o radu stručnih suradnika,“ doda i tko ih vodi ("koje popunjava stručni suradnik"). Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Primljeno na znanje. Bilješku o radu stručnog suradnika unosi stručni suradnik za svakog pojedinog učenika kojemu pruža potrebnu potporu odnosno provodi neposredan rad s njime.
72 Aleksandra Brmbota PRAVILNIK, Članak 1. U članku 2. stavku 3. briše se "stavka 2." i sada glasi "Dokumentacija iz ovoga članka može se voditi i pohraniti u elektroničkome obliku." U članku 2. stavku 4. briše se "stavka 2." i sada glasi "Školske ustanove koje dokumentaciju iz ovoga članka vode u elektroničkome obliku nisu obvezne voditi je i u pisanome obliku." U novom prijedlogu stavka 2. predlažem da se obriše pod f) Obavijest o ostvarenim rezultatima na kraju prvog polugodišta ili u prvoj rečenici stavka 2. nakon "prema potrebi vode", dodati ", ali nije obvezujuće". Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Primljeno na znanje. Pisanje obavijesti o ostvarenim rezultatima na kraju prvog polugodišta definirano je člankom 138. trenutno važećeg Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi . Članak 138. navodi: „(1) U školskim se ustanovama vodi pedagoška dokumentacija i evidencija o učenicima, praćenju nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada, upisu i ispisu učenika, ocjenjivanju i uspjehu učenika, pedagoškim mjerama i ispitima (obavijest o ostvarenim rezultatima na kraju prvog polugodišta, svjedodžba, prijepis ocjena kada učenik prelazi iz jedne škole u drugu, matična knjiga, dnevnik rada, imenik učenika i spomenica škole).”
73 Sofija Štefanac Klobučar PRAVILNIK, Članak 1. Članak 1. stavak 1 - Matična knjiga učenika - nepotreban upis istih podataka vidljivih i u eMatici - prilagoditi se vremenu u kojem se nalazimo! Članak 1. stavak 2 - "...školske ustanove prema potrebi ...."- konkretizirati navedeno jer nama u osnovnoj školi (RN) godinama usmena predaja pod sloganom "Trebalo bi" donosi frustracije! Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Primljeno na znanje. Vođenje Matične knjige u pisanom obliku definirano je člankom 139. trenutno važećeg Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi . Članak 139. navodi: “(1) Školske ustanove su dužne voditi evidenciju odgojno-obrazovnog rada, upisnik učenika te upisnik radnika u pisanom i elektronskom obliku.”
74 Kristina Vučić PRAVILNIK, Članak 1. Kako e-matica sadrži sve podatke kao i Matična knjiga, razmisliti o mogućnosti ispisa i uvezivanja, te trajnog čuvanja potrebnih podataka umjesto ručnog ispisivanja Matičnih knjiga. Kako Pregled rada dodatne, dopunske i izvannastavne aktivnosti više nije obvezna pedagoška dokumentacija znači li to da je učitelj oslobođen vođenja iste ili će se ona voditi u elektronskom obliku? Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Primljeno na znanje. Vođenje Matične knjige u pisanom obliku definirano je člankom 139. trenutno važećeg Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi . Članak 139. navodi: “(1) Školske ustanove su dužne voditi evidenciju odgojno-obrazovnog rada, upisnik učenika te upisnik radnika u pisanom i elektronskom obliku.”
75 MILA OZRETIĆ PRAVILNIK, Članak 1. Višestruko zavođenje istovrsnih podataka: Kao administrator e-matice i e-Dnevnika uočavam redundanciju u pogledu vođenja pedagoške dokumentacije. Podaci se nalaze e-Dnevniku, potom u e-matici, zatim se ručno upisuju u Matičnu knjigu i potom se vrši ispis imenika (i golema potrošnja papira!) iz e-dnevnika koji mahom svi rade iako u Pravilniku o vođenju pedagoške dokumentacije nije nigdje nije jasno navedeno da se to mora. Pored toga, Matične knjige više nisu usklađenje sa stanjem u školama da bi se mogli pravilno voditi svi podaci (novi obavezni predmeti). Obavijest o ostvarivanju rezultata na kraju godine: Obavijest o ostvarenim rezultatima na kraju prvog polugodišta nije u osnovi loša ideja, ali ipak opterećuje ionako previše opterećene razrednike. Roditelji se mogu o tome informirati sami i trebali bi imati tu dužnost. Bilo bi zgodno kada bi kroz aplikaciju mogao roditelj evidentirati da je obavio uvid u stanje djetetovog e-dnevnika. Razredna knjiga: Potrebno je preciznije definirati koje podatke razrednik i učitelj moraju voditi. Velik je broj rubrika koje se nude kao opcije unutar e-Matice i e-Dnevnika, nije posve jasno treba li ih sve ili kada ih popunjavati. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Primljeno na znanje. Obavijest o ostvarenim rezultatima na kraju prvog polugodišta, vođenje Matične knjige te pisani oblik vođenja evidencije rada i upisnika, definirani su člancima 138. i 139. trenutno važećeg Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi . Članak 138. navodi: “(1) U školskim se ustanovama vodi pedagoška dokumentacija i evidencija o učenicima, praćenju nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada, upisu i ispisu učenika, ocjenjivanju i uspjehu učenika, pedagoškim mjerama i ispitima (obavijest o ostvarenim rezultatima na kraju prvog polugodišta, svjedodžba, prijepis ocjena kada učenik prelazi iz jedne škole u drugu, matična knjiga, dnevnik rada, imenik učenika i spomenica škole).”, a u članku 139. navodi se: “(1) Školske ustanove su dužne voditi evidenciju odgojno-obrazovnog rada, upisnik učenika te upisnik radnika u pisanom i elektronskom obliku.”
76 Igor Soldić PRAVILNIK, Članak 14. Predlažem potpuno brisanje članka 38. Obrisan je stavak 2) koji propisuje da razrednik to dostavlja i sad vrijedi samo stavak 1) da škola to dostavlja. Što mislite tko će opet to morati dostaviti? Razrednik, što znači da se ništa nije promijenilo... Primljeno na znanje Poštovani, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Primljeno na znanje.
77 Izabela Vujičić Capar PRAVILNIK, Članak 1. Smatram da se treba omogućiti ispis e-svjedodžbe iz sustava e-građanin, te mislim da je Matična knjiga u ovom obliku nepotrebna/zastarjela, nema potrebe za ručnim upisivanjem ocjena, sve je (uglavnom) digitalizirano i treba iskoristiti postojeće podatke i na taj način olakšati rad razrednicima koji su ionako daleko opterećeniji od ostalih nastavnika. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Primljeno na znanje. Vođenje Matične knjige te pisani oblik vođenja evidencije rada i upisnika, definirani su člancima 138. i 139. trenutno važećeg Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi . Članak 138. navodi: “(1) U školskim se ustanovama vodi pedagoška dokumentacija i evidencija o učenicima, praćenju nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada, upisu i ispisu učenika, ocjenjivanju i uspjehu učenika, pedagoškim mjerama i ispitima (obavijest o ostvarenim rezultatima na kraju prvog polugodišta, svjedodžba, prijepis ocjena kada učenik prelazi iz jedne škole u drugu, matična knjiga, dnevnik rada, imenik učenika i spomenica škole).”, a u članku 139. navodi se: “(1) Školske ustanove su dužne voditi evidenciju odgojno-obrazovnog rada, upisnik učenika te upisnik radnika u pisanom i elektronskom obliku.”
78 Nada Ćakić PRAVILNIK, Članak 1. Ne vidim koja je dobrobit od ispisivanja Matične knjige ručno kada se podaci iz elektronske mogu ispisati i uvezati. Ručno unošenje nosi sa sobom rizik pogreške, a i razni rukopisi krase naše Matične knjige. Obavijest o postignutom uspjehu učenika na kraju prvog polugodišta smatram nepotrebnim zbog dostupnosti podataka putem e-dnevnika ili na individualnim informacijama za roditelje. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Primljeno na znanje. Obavijest o ostvarenim rezultatima na kraju prvog polugodišta, vođenje Matične knjige te pisani oblik vođenja evidencije rada i upisnika, definirani su člancima 138. i 139. trenutno važećeg Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi . Članak 138. navodi: “(1) U školskim se ustanovama vodi pedagoška dokumentacija i evidencija o učenicima, praćenju nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada, upisu i ispisu učenika, ocjenjivanju i uspjehu učenika, pedagoškim mjerama i ispitima (obavijest o ostvarenim rezultatima na kraju prvog polugodišta, svjedodžba, prijepis ocjena kada učenik prelazi iz jedne škole u drugu, matična knjiga, dnevnik rada, imenik učenika i spomenica škole).”, a u članku 139. navodi se: “(1) Školske ustanove su dužne voditi evidenciju odgojno-obrazovnog rada, upisnik učenika te upisnik radnika u pisanom i elektronskom obliku.”
79 Nada Ćakić PRAVILNIK, Članak 15. Podržavam ukidanje stavka 2. članka 39. Nije jasno, prema stavku 1. tko prikuplja i u koju svrhu navedene učeničke dokumente. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Primljeno na znanje. Učenička mapa i dosje učenika opisani su u XIV. poglavlju Pravilnika.
80 Nada Ćakić PRAVILNIK, Članak 14. Podržavam brisanje članka 38. koji je nepotreban i nedorečen ovako, samo sa stavkom 1. Čemu Obavijest o uspjehu učenika kad većina škola ima e-dnevnike? Ako postoji Obavijest, može li netko ( roditelj? ) zatražiti i da dobije tu obavijest? U kojim uvjetima i u koju svrhu? Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Primljeno na znanje. Pisanje obavijesti o ostvarenim rezultatima na kraju prvog polugodišta definirano je člankom 138. trenutno važećeg Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi . Članak 138. navodi: „(1) U školskim se ustanovama vodi pedagoška dokumentacija i evidencija o učenicima, praćenju nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada, upisu i ispisu učenika, ocjenjivanju i uspjehu učenika, pedagoškim mjerama i ispitima (obavijest o ostvarenim rezultatima na kraju prvog polugodišta, svjedodžba, prijepis ocjena kada učenik prelazi iz jedne škole u drugu, matična knjiga, dnevnik rada, imenik učenika i spomenica škole).”
81 Tonka Brailo PRAVILNIK, Članak 1. Mišljenja sam da je ručno ispisivanje matične knjige nepotrebno (a predstavlja i slabu kariku budući da se svi podatci unose ručno te je podložno propustima) budući da imamo digitaliziranu verziju svih potrebnih podataka u vidu e-matice. Moj prijedlog je iskoristiti ematicu na način da se podatci učenika iz e-matice ispišu i arhiviraju na kraju školske godine. Ne uviđam potrebu za Obavijesti o ostvarenim rezultatima na kraju prvog polugodišta. To je potpuno nepotreban posao za razrednike. Ostvareni rezultati (bilješke, praćenja, ocjene i sl.) su roditeljima vidljive putem e-Dnevnika. Roditelji koji ne koriste e-Dnevnik, informaciju uvijek mogu dobiti na individualnim razgovorima. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Primljeno na znanje. Obavijest o ostvarenim rezultatima na kraju prvog polugodišta, vođenje Matične knjige te pisani oblik vođenja evidencije rada i upisnika, definirani su člancima 138. i 139. trenutno važećeg Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi . Članak 138. navodi: “(1) U školskim se ustanovama vodi pedagoška dokumentacija i evidencija o učenicima, praćenju nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada, upisu i ispisu učenika, ocjenjivanju i uspjehu učenika, pedagoškim mjerama i ispitima (obavijest o ostvarenim rezultatima na kraju prvog polugodišta, svjedodžba, prijepis ocjena kada učenik prelazi iz jedne škole u drugu, matična knjiga, dnevnik rada, imenik učenika i spomenica škole).”, a u članku 139. navodi se: “(1) Školske ustanove su dužne voditi evidenciju odgojno-obrazovnog rada, upisnik učenika te upisnik radnika u pisanom i elektronskom obliku.”
82 Gorana Simić-Vinski PRAVILNIK, Članak 1. Mislim da je u potpunosti nepotrebno prepisivanje ocjena u Matičnu knjigu jer već punih 5 godina imamo e-dnevnik i to je dodatni i nepotreban posao za razrednike. Obavijest o ostvarenim rezultatima na kraju prvog polugodišta je isto tako potpuno nepotreban posao za razrednike i nepotreban financijski izdatak za školu te bi trebalo maknuti iz članka 2 koji je zapravo i nejasno napisan. U članku piše prema potrebi. Prema tome mi možemo odlučiti da nemamo potrebu za izdavanje takvog dokumenta. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Primljeno na znanje. Obavijest o ostvarenim rezultatima na kraju prvog polugodišta, vođenje Matične knjige te pisani oblik vođenja evidencije rada i upisnika, definirani su člancima 138. i 139. trenutno važećeg Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi . Članak 138. navodi: “(1) U školskim se ustanovama vodi pedagoška dokumentacija i evidencija o učenicima, praćenju nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada, upisu i ispisu učenika, ocjenjivanju i uspjehu učenika, pedagoškim mjerama i ispitima (obavijest o ostvarenim rezultatima na kraju prvog polugodišta, svjedodžba, prijepis ocjena kada učenik prelazi iz jedne škole u drugu, matična knjiga, dnevnik rada, imenik učenika i spomenica škole).”, a u članku 139. navodi se: “(1) Školske ustanove su dužne voditi evidenciju odgojno-obrazovnog rada, upisnik učenika te upisnik radnika u pisanom i elektronskom obliku.”
83 Katarina Telesmanić PRAVILNIK Vec godinama dok upisujem podatke nevezane za rast i razvoj svojih učenika pitam se koliko bi mi nastava mogla biti kvalitetnija i zanimljivija u kombinaciji kad bih to vrijeme potrošila na pripremu za nastavu. Sve kolegice pričaju o istom, da bi smanjenje administracije puno pomoglo i drago mi je da se napokon nešto radi po tom pitanju. S ovog stajališta podrzavam navedeno u ovom pravilniku. Zao mi je samo sto se ovo radi ljeti dok smo na godišnjem jer vjerujem da bi se puno kolega ukljucilo kad bi to bilo u nekom drugom terminu. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Primljeno na znanje.
84 Ana Graša PRAVILNIK, Članak 1. Mišljenja sam kao i kolege da je nepotrebno ispisivanje obavijesti o ostvarenim rezultatima na kraju prvog polugodišta. Učenici i roditelji imaju uvid u vrednovanje, kako formativno tako i sumativno te nema dodatne potrebe za ispisivanje tih podataka. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Primljeno na znanje. Pisanje obavijesti o ostvarenim rezultatima na kraju prvog polugodišta definirano je člankom 138. trenutno važećeg Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi . Članak 138. navodi: „(1) U školskim se ustanovama vodi pedagoška dokumentacija i evidencija o učenicima, praćenju nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada, upisu i ispisu učenika, ocjenjivanju i uspjehu učenika, pedagoškim mjerama i ispitima (obavijest o ostvarenim rezultatima na kraju prvog polugodišta, svjedodžba, prijepis ocjena kada učenik prelazi iz jedne škole u drugu, matična knjiga, dnevnik rada, imenik učenika i spomenica škole).”
85 DINKA ŽULIĆ PRAVILNIK, Članak 1. Podržavam prijedlog da se ukine ručno upisivanje podataka u Matičnu knjigu, odnosno da se i ti podaci digitaliziraju (kao što to već i jesu u e-dnevnicima). Smatram nepotrebnim ispisivanje izvješća na polugodištu, te usklađivanje e-dnevnika s novim Pravilnikom (ukidanje rubrika koje nisu obvezne). Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Primljeno na znanje. Obavijest o ostvarenim rezultatima na kraju prvog polugodišta, vođenje Matične knjige te pisani oblik vođenja evidencije rada i upisnika, definirani su člancima 138. i 139. trenutno važećeg Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi . Članak 138. navodi: “(1) U školskim se ustanovama vodi pedagoška dokumentacija i evidencija o učenicima, praćenju nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada, upisu i ispisu učenika, ocjenjivanju i uspjehu učenika, pedagoškim mjerama i ispitima (obavijest o ostvarenim rezultatima na kraju prvog polugodišta, svjedodžba, prijepis ocjena kada učenik prelazi iz jedne škole u drugu, matična knjiga, dnevnik rada, imenik učenika i spomenica škole).”, a u članku 139. navodi se: “(1) Školske ustanove su dužne voditi evidenciju odgojno-obrazovnog rada, upisnik učenika te upisnik radnika u pisanom i elektronskom obliku.”
86 Denis Vincek PRAVILNIK, Članak 1. U članku 1. nije naveden Pregled rada izvannastavnih aktivnosti. Znači li to da se ukidaju tzv. žute knjižice u kojima se to vodilo i da CARNet neće razvijati mogućnost upisa izvannastavnih u e-Dnevnik s obzirom na to da to po prijedlogu Pravilnika više nije obvezno, a na predstavljanjima najava novih opcija e-Dnevnika govorilo se o tome da se to razvija i da bi možda od sljedeće školske godine zaživjelo? Znači, odustahe se od toga? Primljeno na znanje Poštovani, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Primljeno na znanje.
87 Marica Brzica PRAVILNIK Sve bi škole trebale prijeći na korištenje e-dnevnika. Većina navedenih komentara stoji, no samo za one škole koje koriste e-dnevnik. Na ovaj bi način Pravilnik mogao biti dorađen u tom smjeru te bi bio jedinstven za sve. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. U okviru projekata Podrške Cjelovitoj kurikularnoj reformi, e-Škole te sredstvima iz državnog proračuna škole su se opremile tijekom prošle dvije godine , a kontinuirano će se nastaviti opremati i u naredne tri godine.
88 IVA CVIJETIĆ KOVAČEVIĆ PRAVILNIK Kao i kolege, smatram nepotrebnim ručno upisivanje u Matičnu knjigu, budući da su podaci evidentirani u digitalnom obliku te je najmanji problem ispisati ih i pohraniti. Uz to, Obavijest o ostvarenim rezultatima na kraju prvog polugodišta je također nepotrebna zbog pristupa koji roditelji imaju e-dnevniku, ali i činjenici da imaju priliku doći na individualne razgovore u školu. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Primljeno na znanje. Polugodišnja izvješća te pisani oblik vođenja evidencije rada i upisnika, definirani su člancima 138. i 139. trenutno važećeg Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi . Članak 138. navodi: "(1) U školskim se ustanovama vodi pedagoška dokumentacija i evidencija o učenicima, praćenju nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada, upisu i ispisu učenika, ocjenjivanju i uspjehu učenika, pedagoškim mjerama i ispitima (obavijest o ostvarenim rezultatima na kraju prvog polugodišta, svjedodžba, prijepis ocjena kada učenik prelazi iz jedne škole u drugu, matična knjiga, dnevnik rada, imenik učenika i spomenica škole).", a u članku 139. navodi se: “(1) Školske ustanove su dužne voditi evidenciju odgojno-obrazovnog rada, upisnik učenika te upisnik radnika u pisanom i elektronskom obliku.”
89 Marica Brzica PRAVILNIK, Članak 1. Čitajući komentare dolje, vidim da smo svi istog mišljenja. Dakle, trebalo bi izbaciti bilo kakvo ručno ispisivanje podataka ako ih je moguće ispisati u digitalnom obliku. To se prvenstveno odnosi na ručno popunjavanje Matične knjige, izvješća na kraju 1. polugodišta i sl. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Primljeno na znanje. Obavijest o ostvarenim rezultatima na kraju prvog polugodišta, vođenje Matične knjige te pisani oblik vođenja evidencije rada i upisnika, definirani su člancima 138. i 139. trenutno važećeg Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi . Članak 138. navodi: “(1) U školskim se ustanovama vodi pedagoška dokumentacija i evidencija o učenicima, praćenju nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada, upisu i ispisu učenika, ocjenjivanju i uspjehu učenika, pedagoškim mjerama i ispitima (obavijest o ostvarenim rezultatima na kraju prvog polugodišta, svjedodžba, prijepis ocjena kada učenik prelazi iz jedne škole u drugu, matična knjiga, dnevnik rada, imenik učenika i spomenica škole).”, a u članku 139. navodi se: “(1) Školske ustanove su dužne voditi evidenciju odgojno-obrazovnog rada, upisnik učenika te upisnik radnika u pisanom i elektronskom obliku.”
90 Tatjana Brescanski PRAVILNIK, Članak 1. (1) a) Predlažem uskladiti Matičnu knjigu sa zahtjevima vremena tj. ukinuti ručno pisanje podataka u istu. Podaci se mogu isprintati iz e-dnevnika, uvezati i pohraniti. (2) f) Ne uviđam potrebu za Obavijesti o ostvarenim rezultatima na kraju prvog polugodišta. Ocjene su roditeljima vidljive putem e-Dnevnika. roditelji koji ne koriste e-Dnevnik, uvijek mogu informaciju dobiti na individualnim razgovorima. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Primljeno na znanje. Obavijest o ostvarenim rezultatima na kraju prvog polugodišta, vođenje Matične knjige te pisani oblik vođenja evidencije rada i upisnika, definirani su člancima 138. i 139. trenutno važećeg Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi . Članak 138. navodi: “(1) U školskim se ustanovama vodi pedagoška dokumentacija i evidencija o učenicima, praćenju nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada, upisu i ispisu učenika, ocjenjivanju i uspjehu učenika, pedagoškim mjerama i ispitima (obavijest o ostvarenim rezultatima na kraju prvog polugodišta, svjedodžba, prijepis ocjena kada učenik prelazi iz jedne škole u drugu, matična knjiga, dnevnik rada, imenik učenika i spomenica škole).”, a u članku 139. navodi se: “(1) Školske ustanove su dužne voditi evidenciju odgojno-obrazovnog rada, upisnik učenika te upisnik radnika u pisanom i elektronskom obliku.”
91 Danijela Baćilo PRAVILNIK Poštovani, U svezi s člankom 1. kako slijedi a) Matična knjiga učenika kao dio obvezne Pedagoške dokumentacije - izbaciti pisanje Matične knjige - omogućiti ispis svjedodžbe iz sustava e-građanin. f) obavijesti/izvješća i potvrde: - - Izvješće o postignutim rezultatima na ispitu znanja hrvatskog jezika nakon održane pripremne nastave Pretpostavljam da se misli na rezultate priprema za redovitim pripravama za državnu maturu. Podržavam i predlažem isto i za Engleski jezik i Matematiku. Također predlažem i obvezno evidentiranje redovitosti pohađanja dopunske i dodatne nastave čime bi se učenike potaklo i učinilo ih odgovornim, ali i evidencijom pokazalo koliko su učenici sudjelovali u pripravi za redovitu nastavu ili u dodatnoj nastavi maturanti za državnu maturu. U svezi s člankom 39, izbrisanim stavkom 2. koji govori da dokumentaciju (učeničku mapu) prikupljaju razrednici (suglasnosti, privole, ispričnice, potvrde o položenoj zaštiti na radu, ispisnice, upisnice i sl.) odrediti izrijekom tko, predlažem i dalje razrednika za čuvanje istih. S poštovanjem Danijela Baćilo Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Primljeno na znanje.
92 Sanja Pavlović Šijanović PRAVILNIK, Članak 1. Mišljenja sam da je ručno ispisivanje matične knjige nepotrebno (a predstavlja i slabu kariku budući da se svi podatci unose ručno te je podložno propustima) budući da imamo digitaliziranu verziju svih potrebnih podataka u vidu e-matice. Moj prijedlog je iskoristiti ematicu na način da se podatci učenika iz e-matice ispišu i arhiviraju na kraju školske godine. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Primljeno na znanje. Vođenje Matične knjige u pisanom obliku definirano je člankom 139. trenutno važećeg Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi . Članak 139. navodi: “(1) Školske ustanove su dužne voditi evidenciju odgojno-obrazovnog rada, upisnik učenika te upisnik radnika u pisanom i elektronskom obliku.”
93 Petar Radanović PRAVILNIK eDnevnik treba uskladiti s promjenama navedenim u ovom pravilniku. Treba izbaciti sve rubrike za koje više ne postoji obaveza vođenja. Primljeno na znanje Poštovani, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Primljeno na znanje.
94 Martina Štimac PRAVILNIK, Članak 1. U skladu s modernizacijom i digitalizacijom škola smatram da je nepotrebno "ručno" upisivati i duplirati podatke koje se u nekoliko sekundi može ispisati iz e-Matice i na adekvatan način trajno pohraniti. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Primljeno na znanje. Vođenje Matične knjige u pisanom obliku definirano je člankom 139. trenutno važećeg Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi . Članak 139. navodi: “(1) Školske ustanove su dužne voditi evidenciju odgojno-obrazovnog rada, upisnik učenika te upisnik radnika u pisanom i elektronskom obliku.”
95 Martina Štimac PRAVILNIK, Članak 1. Obzirom da većina škola koristi e-Dnevnike te svaki razrednik ima određen termin u svakom tjednu nastave ne vidim potrebu za ispisom Obavijesti o ostvarenim rezultatima na kraju prvog polugodišta. Svaki roditelj u biolo koje doba dana ima pristup ocjenama svojeg djeteta putem e-Dnevnika te termin za razgovor s razrednikom. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Primljeno na znanje. Pisanje obavijesti o ostvarenim rezultatima na kraju prvog polugodišta definirano je člankom 138. trenutno važećeg Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi . Članak 138. navodi: „(1) U školskim se ustanovama vodi pedagoška dokumentacija i evidencija o učenicima, praćenju nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada, upisu i ispisu učenika, ocjenjivanju i uspjehu učenika, pedagoškim mjerama i ispitima (obavijest o ostvarenim rezultatima na kraju prvog polugodišta, svjedodžba, prijepis ocjena kada učenik prelazi iz jedne škole u drugu, matična knjiga, dnevnik rada, imenik učenika i spomenica škole).”
96 DAFNE FLEGO PRAVILNIK, Članak 14. Podržavam prijedlog o potpunom brisanju čanka 38. iz razloga što je inzistiranje na Obavijesti o ostvarenim rezultatima na kraju prvog polugodišta nesvrhovito. Argumenti su prethodno navedeni. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Primljeno na znanje. Pisanje obavijesti o ostvarenim rezultatima na kraju prvog polugodišta definirano je člankom 138. trenutno važećeg Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi . Članak 138. navodi: „(1) U školskim se ustanovama vodi pedagoška dokumentacija i evidencija o učenicima, praćenju nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada, upisu i ispisu učenika, ocjenjivanju i uspjehu učenika, pedagoškim mjerama i ispitima (obavijest o ostvarenim rezultatima na kraju prvog polugodišta, svjedodžba, prijepis ocjena kada učenik prelazi iz jedne škole u drugu, matična knjiga, dnevnik rada, imenik učenika i spomenica škole).”
97 DAFNE FLEGO PRAVILNIK, Članak 1. Kao i kolege, ne uviđam potrebu za Obavijesti o ostvarenim rezultatima na kraju prvog polugodišta: prema tematskom pristupu planiranju, polugodišta sama po sebi gube na važnosti, a sve su ocjene ionako vidljive putem e-Dnevnika. Također, molila bih da se razjasni hoće li se i na koji način evidentirati Pregled rada dodatne, dopunske i izvannastavne aktivnosti. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Primljeno na znanje. Pisanje obavijesti o ostvarenim rezultatima na kraju prvog polugodišta definirano je člankom 138. trenutno važećeg Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi . Članak 138. navodi: „(1) U školskim se ustanovama vodi pedagoška dokumentacija i evidencija o učenicima, praćenju nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada, upisu i ispisu učenika, ocjenjivanju i uspjehu učenika, pedagoškim mjerama i ispitima (obavijest o ostvarenim rezultatima na kraju prvog polugodišta, svjedodžba, prijepis ocjena kada učenik prelazi iz jedne škole u drugu, matična knjiga, dnevnik rada, imenik učenika i spomenica škole).”
98 Vlatka Hrkać PRAVILNIK Predlažem ukidanje ručno upisivanje podataka u matičnu knjigu kao i polugodišnje izvješće za roditelje obzirom da roditelji imaju stalan uvid u ocjene i bilješke učitelja putem e-imenika i ne postoji logičan razlog zbog čega bi se vodila takva vrsta papirnate evidencije.. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Primljeno na znanje. Polugodišnja izvješća te pisani oblik vođenja evidencije rada i upisnika, definirani su člancima 138. i 139. trenutno važećeg Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi . Članak 138. navodi: "(1) U školskim se ustanovama vodi pedagoška dokumentacija i evidencija o učenicima, praćenju nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada, upisu i ispisu učenika, ocjenjivanju i uspjehu učenika, pedagoškim mjerama i ispitima (obavijest o ostvarenim rezultatima na kraju prvog polugodišta, svjedodžba, prijepis ocjena kada učenik prelazi iz jedne škole u drugu, matična knjiga, dnevnik rada, imenik učenika i spomenica škole).", a u članku 139. navodi se: “(1) Školske ustanove su dužne voditi evidenciju odgojno-obrazovnog rada, upisnik učenika te upisnik radnika u pisanom i elektronskom obliku.”
99 Vesna Samardžić PRAVILNIK 1. Predlažem da se ukine ispisivanje izvješća na polugodištu. Ne vidim smisao u tome s obzirom da roditelji mogu sve ocjene vidjeti u e-dnevniku. Novi kurikulum traži od nastavnika da uz sumativno vrednovanje (vrednovanje naučenoga), jednaku pozornost posvećuje i formativnom vrednovanju (vrednovanje za učenje i vrednovanje kao učenje) pa ispisivanje ocjena na polugodištu pogotovo gubi na važnosti jer pokazatelji znanja učenika neće biti samo brojčane ocjene. 2. Matična knjige (ručno pisanje) također gubi smisao uz postojanje e-matice. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Primljeno na znanje. Polugodišnja izvješća te pisani oblik vođenja evidencije rada i upisnika, definirani su člancima 138. i 139. trenutno važećeg Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi . Članak 138. navodi: "(1) U školskim se ustanovama vodi pedagoška dokumentacija i evidencija o učenicima, praćenju nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada, upisu i ispisu učenika, ocjenjivanju i uspjehu učenika, pedagoškim mjerama i ispitima (obavijest o ostvarenim rezultatima na kraju prvog polugodišta, svjedodžba, prijepis ocjena kada učenik prelazi iz jedne škole u drugu, matična knjiga, dnevnik rada, imenik učenika i spomenica škole).", a u članku 139. navodi se: “(1) Školske ustanove su dužne voditi evidenciju odgojno-obrazovnog rada, upisnik učenika te upisnik radnika u pisanom i elektronskom obliku.”
100 Adela Papić PRAVILNIK, Članak 1. Poštovani, stalno se priča o administrativnom rasterećenju učitelja. Jedno od tih rasterećenja bi svakako bilo ukidanje vođenja Matične knjige u papirnatom obliku. Ukoliko je to, iz nekog razloga ipak potrebno, podaci se mogu isprintati iz e-matice i uvezati. Osim toga, koja je korist od ispisivanja Obavijesti o ostvarenim rezultatima na kraju prvog polugodišta? Samo nepotrebno trošenje papira. Postoje e-dnevnici i primanja roditelja. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Primljeno na znanje. Obavijest o ostvarenim rezultatima na kraju prvog polugodišta, vođenje Matične knjige te pisani oblik vođenja evidencije rada i upisnika, definirani su člancima 138. i 139. trenutno važećeg Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi . Članak 138. navodi: “(1) U školskim se ustanovama vodi pedagoška dokumentacija i evidencija o učenicima, praćenju nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada, upisu i ispisu učenika, ocjenjivanju i uspjehu učenika, pedagoškim mjerama i ispitima (obavijest o ostvarenim rezultatima na kraju prvog polugodišta, svjedodžba, prijepis ocjena kada učenik prelazi iz jedne škole u drugu, matična knjiga, dnevnik rada, imenik učenika i spomenica škole).”, a u članku 139. navodi se: “(1) Školske ustanove su dužne voditi evidenciju odgojno-obrazovnog rada, upisnik učenika te upisnik radnika u pisanom i elektronskom obliku.”
101 Antonija Kojundzic PRAVILNIK, Članak 1. Poštovani, kao i prethodni komentari željela bih izraziti nezadovoljstvom postojanja Matične knjige učenika. Nepotrebno dva puta evidentiranje istih podataka. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Primljeno na znanje. Vođenje Matične knjige u pisanom obliku definirano je člankom 139. trenutno važećeg Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi . Članak 139. navodi: “(1) Školske ustanove su dužne voditi evidenciju odgojno-obrazovnog rada, upisnik učenika te upisnik radnika u pisanom i elektronskom obliku.”
102 KSENIJA ŠKORIĆ PRAVILNIK, Članak 1. U potpunosti podržavam prijedloge koji se odnose na nepotrebnost vođenja Matične knjige u fizičkom obliku. Također smatram nepotrebnim Obavijest o ostvarenim rezultatima na kraju prvog polugodišta jer roditelji mogu sve podatke vidjeti u e-dnevniku. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Primljeno na znanje. Obavijest o ostvarenim rezultatima na kraju prvog polugodišta, vođenje Matične knjige te pisani oblik vođenja evidencije rada i upisnika, definirani su člancima 138. i 139. trenutno važećeg Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi . Članak 138. navodi: “(1) U školskim se ustanovama vodi pedagoška dokumentacija i evidencija o učenicima, praćenju nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada, upisu i ispisu učenika, ocjenjivanju i uspjehu učenika, pedagoškim mjerama i ispitima (obavijest o ostvarenim rezultatima na kraju prvog polugodišta, svjedodžba, prijepis ocjena kada učenik prelazi iz jedne škole u drugu, matična knjiga, dnevnik rada, imenik učenika i spomenica škole).”, a u članku 139. navodi se: “(1) Školske ustanove su dužne voditi evidenciju odgojno-obrazovnog rada, upisnik učenika te upisnik radnika u pisanom i elektronskom obliku.”
103 Jasmina Vidaković PRAVILNIK, Članak 1. Članak 1.(1) Nepotrebno ručno prepisivanje podataka u Matičnu knjigu pored e Matice i e Dnevnika. Dodatna administracija. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Primljeno na znanje. Vođenje Matične knjige u pisanom obliku definirano je člankom 139. trenutno važećeg Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi . Članak 139. navodi: “(1) Školske ustanove su dužne voditi evidenciju odgojno-obrazovnog rada, upisnik učenika te upisnik radnika u pisanom i elektronskom obliku.”
104 Josip Jelčić PRAVILNIK, Članak 14. Zašto je i dalje potrebno dostavljati obavijest o ostvarenim rezultatima na kraju prvog polugodišta ako se na kraju prvoga polugodišta ne zaključuju ocjene? Osim toga, roditeljima su rezultati vidljivi u eDnevniku, a o istima se mogu informirati i na individualnim informativnim razgovorima koje razrednik održava svakoga tjedna. Primljeno na znanje Poštovani, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Primljeno na znanje. Pisanje obavijesti o ostvarenim rezultatima na kraju prvog polugodišta definirano je člankom 138. trenutno važećeg Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi . Članak 138. navodi: „(1) U školskim se ustanovama vodi pedagoška dokumentacija i evidencija o učenicima, praćenju nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada, upisu i ispisu učenika, ocjenjivanju i uspjehu učenika, pedagoškim mjerama i ispitima (obavijest o ostvarenim rezultatima na kraju prvog polugodišta, svjedodžba, prijepis ocjena kada učenik prelazi iz jedne škole u drugu, matična knjiga, dnevnik rada, imenik učenika i spomenica škole).”
105 Mirjana Bagarić PRAVILNIK, Članak 1. Predlažem da se Matična knjiga ne vodi u pisanom obliku. Ako škole nisu obvezatne koristiti e-dnevnik, moraju koristiti e-maticu, te time Matična knjiga nije nužna. Ako matični ured više ne vodi pisane knjige rođenih ili umrlih, možemo i mi tako. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Primljeno na znanje. Vođenje Matične knjige u pisanom obliku definirano je člankom 139. trenutno važećeg Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi . Članak 139. navodi: “(1) Školske ustanove su dužne voditi evidenciju odgojno-obrazovnog rada, upisnik učenika te upisnik radnika u pisanom i elektronskom obliku.”
106 Ornela Malogorski PRAVILNIK, Članak 1. Poštovani, Smatram potrebnim - razmotriti svrhovitost Matične knjige ako je sve digitalizirano - vidjeti mogućnost ispisa svjedodžbe iz sustava e-građanin - ne obavještavati pisanim putem roditelje o uspjehu na kraju polugodišta jer postoji e-dnevnik i termini za informacije. Korisnije je izraditi izvješće (zaključke na kraju 1. polugodišta) radi analize razrednog odjela, a koje je i sastavni dio zapisnika Razrednog vijeća - U članku 39, briše se stavak 2. koji govori da dokumentaciju (učeničku mapu) prikupljaju razrednici – nejasno je tko će to ubuduće prikupljati. U istoj mapi su se do sada nalazile razne suglasnosti, privole, ispričnice, potvrde o položenoj zaštiti na radu, ispisnice, upisnice i sl. te predlažem da to i dalje prikupljaju razrednici. S poštovanjem, Ornela Malogorski Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Primljeno na znanje. Obavijest o ostvarenim rezultatima na kraju prvog polugodišta, vođenje Matične knjige te pisani oblik vođenja evidencije rada i upisnika, definirani su člancima 138. i 139. trenutno važećeg Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi . Članak 138. navodi: “(1) U školskim se ustanovama vodi pedagoška dokumentacija i evidencija o učenicima, praćenju nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada, upisu i ispisu učenika, ocjenjivanju i uspjehu učenika, pedagoškim mjerama i ispitima (obavijest o ostvarenim rezultatima na kraju prvog polugodišta, svjedodžba, prijepis ocjena kada učenik prelazi iz jedne škole u drugu, matična knjiga, dnevnik rada, imenik učenika i spomenica škole).”, a u članku 139. navodi se: “(1) Školske ustanove su dužne voditi evidenciju odgojno-obrazovnog rada, upisnik učenika te upisnik radnika u pisanom i elektronskom obliku.” Učenička mapa i dosje učenika opisani su u XIV. poglavlju Pravilnika.
107 Srednja škola Stjepana Sulimanca PRAVILNIK Predlažemo izmjenu poglavlja XVI. OBRASCI SVJEDODŽBI I OSTALIH JAVNIH ISPRAVA na način da se doda još jedan članak koji će omogućiti izdavanje e-svjedodžbe putem sustava e-građani. Naime, smatramo da je dosadašnji način ispisivanja i izdavanja svjedodžbi potpuno zastario, te otvara mogućnosti za krivotvorenje i lažiranje javnih isprava, a poslodavci nemaju jednostavnu mogućnost provjere vjerodostojnosti ovakvih isprava. CARNet je od ove školske godine u škole uveo Kvalificirani elektronički potpis, a koji prema eIDAS uredbi EU Parlamenta i Vijeća EU ima isti pravni učinak kao vlastoručni potpis. Time je stvoren i posljednji tehnički preduvjet da se iz sustava e-Matice mogu prenijeti ovjereni i vjerodostojni podaci o uspjehu učenika u sustav e-građani. Tako bi učenici mogli po potrebi preuzeti svjedodžbu u PDF formatu ili u bilo koje vrijeme na kućnom pisaču ispisati svoje svjedodžbe bez naknade i potrebe za ovjerom kopije svjedodžbe. Poslodavci ili ustanove bi mogle provjeriti vjerodostojnost e-svjedodžbe na jednostavan način putem stranice za provjeru https://matice.gov.hr/EDokumentiProvjera Ako građani mogu dobiti e-domovnicu i e-rodni-list, zašto im ne bismo omogućili da dobiju i e-svjedodžbu? Važno je naglasiti da tehničke pretpostavke za implementaciju e-svjedodžbe već postoje, a beneficije su brojne: od rasterećenja razrednika i ravnatelja, do lakšeg pristupa dokumentima, sigurnosti, smanjenja troškova, sprječavanja krivotvorenja, lakše provjere... itd. Primljeno na znanje Poštovani, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Primljeno na znanje.
108 Anči Ritossa Blažević PRAVILNIK, Članak 1. Ručno vođenje Matične knjige je prevaziđeno i podložno pogreškama jer je u pitanju ljudski faktor. Da ne govorimo o tome kako je to dodatno bespotrebno administrativno opterećenje razrednicima, a moguće ga je vrlo jednostavno riješiti u današnje vrijeme digitalizacije malim dodatkom mogućnosti ispisa i pohrane ispisa iz e-matice što bi dodatno rasteretilo razrednike u obavljanju administrativnih poslova. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Primljeno na znanje. Vođenje Matične knjige u pisanom obliku definirano je člankom 139. trenutno važećeg Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi . Članak 139. navodi: “(1) Školske ustanove su dužne voditi evidenciju odgojno-obrazovnog rada, upisnik učenika te upisnik radnika u pisanom i elektronskom obliku.”
109 Marija Jurišić Šarlija PRAVILNIK, Članak 1. Smatram da se zaključne ocjene učenika te druge informacije o učeniku nepotrebno ručno unose u Matičnu knjigu učenika, s obzirom da postoje u digitalnom obliku. Također, nije potrebno obavještavati roditelje o ostvarenim rezultatima na kraju prvog polugodišta prvenstveno iz činjenice što se ocjene ne zaključuju na kraju polugodišta, a u e-dnevnika roditelj u svakom trenutku ima uvid u sve oblike vrednovanja. Nije baš precizno definirano je li nastavnik potpuno oslobođen vođenje Pregleda rada dodatne, dopunske i izvannastavne aktivnosti ili će se ona morati evidentirati u elektroničkom obliku. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Primljeno na znanje. Obavijest o ostvarenim rezultatima na kraju prvog polugodišta, vođenje Matične knjige te pisani oblik vođenja evidencije rada i upisnika, definirani su člancima 138. i 139. trenutno važećeg Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi . Članak 138. navodi: “(1) U školskim se ustanovama vodi pedagoška dokumentacija i evidencija o učenicima, praćenju nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada, upisu i ispisu učenika, ocjenjivanju i uspjehu učenika, pedagoškim mjerama i ispitima (obavijest o ostvarenim rezultatima na kraju prvog polugodišta, svjedodžba, prijepis ocjena kada učenik prelazi iz jedne škole u drugu, matična knjiga, dnevnik rada, imenik učenika i spomenica škole).”, a u članku 139. navodi se: “(1) Školske ustanove su dužne voditi evidenciju odgojno-obrazovnog rada, upisnik učenika te upisnik radnika u pisanom i elektronskom obliku.”
110 Tanja Mihoković PRAVILNIK, Članak 1. Zaista mislim da je postojanje Matične knjige, uz postojanje digitalnog oblika matične knjige e-Matice i uz postojanja e-Dnevnika, potpuno nepotrebno i dodatno administrativno opterećenje. Svi podaci koji se nalaze u Matičnoj knjizi, nalaze se i u e-Matici, ručno upisivanje ocjena u Matične knjige dodatno je nepotrebno opterećenje razrednicima na kraju nastavne godine. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Primljeno na znanje. Vođenje Matične knjige u pisanom obliku definirano je člankom 139. trenutno važećeg Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi . Članak 139. navodi: “(1) Školske ustanove su dužne voditi evidenciju odgojno-obrazovnog rada, upisnik učenika te upisnik radnika u pisanom i elektronskom obliku.”
111 Antea Rukavina Ivanjko PRAVILNIK, Članak 1. Ne znam tko je odgovoran za grafičko oblikovanje Matične knjige učenika, ali prostor za upisivanje nekih stvari je neadekvatan (klasa, ur.broj, datum i sl.) Također trenutačno nije usklađena Matična knjiga s obveznim predmetima (gdje se treba upisati informatika u 5. i 6.r OŠ?) Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Primljeno na znanje.
112 Antea Rukavina Ivanjko PRAVILNIK, Članak 15. Svrha učeničke mape nije jasna, jer se sve može objediniti u učenički dosje. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Primljeno na znanje. Učenička mapa i dosje učenika opisani su u XIV. poglavlju Pravilnika.
113 Antea Rukavina Ivanjko PRAVILNIK, Članak 14. Članak 38. kao takav je suvišan, pa predlažem da ga se u potpunosti pobriše. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Primljeno na znanje. Pisanje obavijesti o ostvarenim rezultatima na kraju prvog polugodišta definirano je člankom 138. trenutno važećeg Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi . Članak 138. navodi: „(1) U školskim se ustanovama vodi pedagoška dokumentacija i evidencija o učenicima, praćenju nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada, upisu i ispisu učenika, ocjenjivanju i uspjehu učenika, pedagoškim mjerama i ispitima (obavijest o ostvarenim rezultatima na kraju prvog polugodišta, svjedodžba, prijepis ocjena kada učenik prelazi iz jedne škole u drugu, matična knjiga, dnevnik rada, imenik učenika i spomenica škole).”
114 Antea Rukavina Ivanjko PRAVILNIK, Članak 2. Nova podtočka 5. - bilješke o radu stručnih suradnika je nejasna. Tko će to upisivati? I koja je svrha? Nadam se da će upute o tome biti što prije dostupne. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Bilješku o radu stručnog suradnika unosi stručni suradnik za svakog pojedinog učenika kojemu pruža potrebnu potporu odnosno provodi neposredan rad s njime.
115 Antea Rukavina Ivanjko PRAVILNIK, Članak 1. U stavku 2, podstavku f) točku 1 - Obavijest o ostvarenim rezultatima na kraju prvog polugodišta - treba pobrisati jer ako se roditelj redovito informira o uspjesima svojeg djeteta, naročito ako postoji e-Dnevnik onda nema potrebe za tim. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Primljeno na znanje. Pisanje obavijesti o ostvarenim rezultatima na kraju prvog polugodišta definirano je člankom 138. trenutno važećeg Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi . Članak 138. navodi: „(1) U školskim se ustanovama vodi pedagoška dokumentacija i evidencija o učenicima, praćenju nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada, upisu i ispisu učenika, ocjenjivanju i uspjehu učenika, pedagoškim mjerama i ispitima (obavijest o ostvarenim rezultatima na kraju prvog polugodišta, svjedodžba, prijepis ocjena kada učenik prelazi iz jedne škole u drugu, matična knjiga, dnevnik rada, imenik učenika i spomenica škole).”
116 Antea Rukavina Ivanjko PRAVILNIK, Članak 1. U stavku 2, podstavak d) Učenička mapa - nejasno je čemu služi, kad se može objediniti s dosjeom učenika. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Primljeno na znanje.Učenička mapa i dosje učenika opisani su u XIV. poglavlju Pravilnika.
117 Petar Nikolić PRAVILNIK 1) Ručno ispisivanje matične knjige u trenutku kada imamo e-matice je potpuno nepotrebno. Moj je prijedlog ukinuti klasičnu matičnu knjigu, a podatke učenika iz e-matica isprintati, uvezati i arhivirati na kraju školske godine. 2 f ) Nepotrebno je ispisivati izvješća o ostvarenim rezultatima na kraju prvog polugodišta kada su isti vidljivi u e-dnevniku. Dužnost roditelja je kontinuirano pratiti rad djeteta, dolaziti na roditeljske sastanke i informacije. Primljeno na znanje Poštovani, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Primljeno na znanje. Polugodišnja izvješća te pisani oblik vođenja evidencije rada i upisnika, definirani su člancima 138. i 139. trenutno važećeg Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi . Članak 138. navodi: "(1) U školskim se ustanovama vodi pedagoška dokumentacija i evidencija o učenicima, praćenju nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada, upisu i ispisu učenika, ocjenjivanju i uspjehu učenika, pedagoškim mjerama i ispitima (obavijest o ostvarenim rezultatima na kraju prvog polugodišta, svjedodžba, prijepis ocjena kada učenik prelazi iz jedne škole u drugu, matična knjiga, dnevnik rada, imenik učenika i spomenica škole).", a u članku 139. navodi se: “(1) Školske ustanove su dužne voditi evidenciju odgojno-obrazovnog rada, upisnik učenika te upisnik radnika u pisanom i elektronskom obliku.”
118 Dinko Marin PRAVILNIK, Članak 1. U potpunosti je nepotrebno obavještavati roditelje o ostvarenim rezultatima na kraju prvog polugodišta prvenstveno iz činjenice što se ocjene ne zaključuju na kraju polugodišta, a uvođenjem e-dnevnika roditelj u svakom momentu ima pregled svih oblika vrednovanja. Također što se tiče matičke knjige učenika koja postoji u pisanoj verziji mislim da je ista nepotreba pogotovo jer se ima e-matica koja sadrži sve podatke pa čak i više nego matična knjiga koju mi razrednici ispunjavamo. Dakle to je dupliciranje posla. Jedan od prijedloga zaista može biti da po završteku osnovnoškolskog obrazovanja ili srednjoškolskog se podatci iz e-matice ispišu za svakog učenika i uvežu u posebnu mapu koja se potom čuva u arhivi škole. Primljeno na znanje Poštovani, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Primljeno na znanje. Obavijest o ostvarenim rezultatima na kraju prvog polugodišta, vođenje Matične knjige te pisani oblik vođenja evidencije rada i upisnika, definirani su člancima 138. i 139. trenutno važećeg Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi . Članak 138. navodi: “(1) U školskim se ustanovama vodi pedagoška dokumentacija i evidencija o učenicima, praćenju nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada, upisu i ispisu učenika, ocjenjivanju i uspjehu učenika, pedagoškim mjerama i ispitima (obavijest o ostvarenim rezultatima na kraju prvog polugodišta, svjedodžba, prijepis ocjena kada učenik prelazi iz jedne škole u drugu, matična knjiga, dnevnik rada, imenik učenika i spomenica škole).”, a u članku 139. navodi se: “(1) Školske ustanove su dužne voditi evidenciju odgojno-obrazovnog rada, upisnik učenika te upisnik radnika u pisanom i elektronskom obliku.”
119 SNEŽANA KRANJEC PRAVILNIK, Članak 1. Pozdravljam izmjene Pravilnika. Administrativno rasterećenje nam je potrebno. U članku 1. stavku 4., po "starom" Pravilniku "Školske ustanove koje dokumentaciju iz stavka 2. ovoga članka vode u elektroničkome obliku nisu obvezne voditi je i u pisanome obliku", predlažem detaljnije pojasniti odnosi li se to i na Obavijest o ostvarenim rezultatima na kraju prvog polugodišta jer se iz dosadašnjih komentara vidi da ljudi nisu sigurni kako ga protumačiti. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Primljeno na znanje. Navedeno je definirano člankom 2. stavak (4) Pravilnika (NN 47/2017).
120 Sunčica Križan-Kadi PRAVILNIK Kroz cijeli je pravilnik provučeno vrednovanje umjesto ocjenjivanje i tako usklađeno s novim kurikulom. Međutim, navodi se obveza Obavijesti o ostvarenim rezultatima na kraju prvog polugodišta: - planiranje nastave prema novom kurikulu ne provodi se po polugodištima nego tematski - županije i gradovi birali su četiri inačice školskog kalendara - zimski odmor učenika u 4. inačici dijeli se u dva dijela - završetak teme prije zimskog odmora učenika ne znači i polugodišnje vrednovanje jer se teme naslanjaju jedna na drugu, a ostvarivanje ishoda provlači u sljedeću temu ako ishodi nisu ostvareni - s obzirom na to da u novom kurikulu imamo tri tipa vrednovanja i o svima se vode bilješke u e-dnevniku, ne vidim svrhu ispisivanja brojčanih ocjena jer su one samo manji dio cjelokupnog vrednovanja učenika Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Primljeno na znanje. Polugodišnja izvješća definirana su člankom 138. trenutno važećeg Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi u kojem se navodi: “(1) U školskim se ustanovama vodi pedagoška dokumentacija i evidencija o učenicima, praćenju nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada, upisu i ispisu učenika, ocjenjivanju i uspjehu učenika, pedagoškim mjerama i ispitima (obavijest o ostvarenim rezultatima na kraju prvog polugodišta, svjedodžba, prijepis ocjena kada učenik prelazi iz jedne škole u drugu, matična knjiga, dnevnik rada, imenik učenika i spomenica škole).”
121 Marija Ros Kozarić PRAVILNIK, Članak 1. U novom Pravilniku uočila sam sljedeće: nepotrebno je ispisivanje izvješća na polugodištu, posebice sada kada imamo e - dnevnik i sve je napisano u njemu i vrlo je jasno (uključujući i bilješke i opisno praćenje tj.vrednovanje). Što se Matične knjige tiče, trebalo bi omogućiti da se printa iz e - imenika i uvezuje. To bi puno olakšalo posao. Ostaje nejasan dio koji se odnosi na Učeničke mape. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Primljeno na znanje. Obavijest o ostvarenim rezultatima na kraju prvog polugodišta, vođenje Matične knjige te pisani oblik vođenja evidencije rada i upisnika, definirani su člancima 138. i 139. trenutno važećeg Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi . Članak 138. navodi: “(1) U školskim se ustanovama vodi pedagoška dokumentacija i evidencija o učenicima, praćenju nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada, upisu i ispisu učenika, ocjenjivanju i uspjehu učenika, pedagoškim mjerama i ispitima (obavijest o ostvarenim rezultatima na kraju prvog polugodišta, svjedodžba, prijepis ocjena kada učenik prelazi iz jedne škole u drugu, matična knjiga, dnevnik rada, imenik učenika i spomenica škole).”, a u članku 139. navodi se: “(1) Školske ustanove su dužne voditi evidenciju odgojno-obrazovnog rada, upisnik učenika te upisnik radnika u pisanom i elektronskom obliku.” Učenička mapa i dosje učenika opisani su u XIV. poglavlju Pravilnika.
122 Gorana Rosandić PRAVILNIK Primjenom eDnevnika gubi se svaki smisao ispisivanja izvješća na polugodištu. Pored svekolike digitalizacije nije potrebno ispisivati stotine listova eDnevnika na kraju nastavne godine. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Primljeno na znanje. Pisanje izvješća na polugodištu definirano je člankom 138. trenutno važećeg Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi u kojem se navodi: “(1) U školskim se ustanovama vodi pedagoška dokumentacija i evidencija o učenicima, praćenju nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada, upisu i ispisu učenika, ocjenjivanju i uspjehu učenika, pedagoškim mjerama i ispitima (obavijest o ostvarenim rezultatima na kraju prvog polugodišta, svjedodžba, prijepis ocjena kada učenik prelazi iz jedne škole u drugu, matična knjiga, dnevnik rada, imenik učenika i spomenica škole).”
123 Pravobranitelj za djecu RH PRAVILNIK Sukladno ovlasti pravobraniteljice za djecu iz članka 9. Zakona o pravobranitelju za djecu (NN 73/17), dostavljamo prijedloge i mišljenje na Nacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama kako slijedi: A) Načelne primjedbe: Pravilnikom o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama (NN 47/17 i 41/19) popisani su svi potrebni podaci i informacije koje osnovna i srednja škola te učenički dom vode o učeniku. Ne zna se kako su osobni podaci učenika zaštićeni. Nužno je u suradnji s agencijom nadležnom za zaštitu osobnih podataka pristupiti revidiranju cijelog Pravilnika i provjeriti popis svih vrsta podataka o učenicima koji se u školi i učeničkom domu evidentiraju i čuvaju, provjeriti opravdanost i nužnost evidentiranja i postojanja mogućeg prekomjernog prikupljanja podataka, jasno odrediti razine prava pristupa podacima, kao i način zaštite i duljinu čuvanja podataka. Budući su istovremeno u javnoj raspravi i dopune Pravilnika o zajedničkom upisniku školskih ustanova u elektronikom obliku – e – Matici (NN 86/15) smatramo potrebnim oba provedbena propisa uskladiti i sadržajno upotpuniti te radi zaštite privatnosti učenika razraditi pravila postupanja s dokumentacijom u konvencionalnom i u digitalnom obliku. B) Prijedlozi dopuna u odnosu na predloženi tekst izmjena i dopuna Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama: a) Potrebno je proširiti izmjene i dopune Pravilnika na članak 4. stavak 6., članak 5. stavak 5, članak 28. stavak 2. i članak 29. stavak 3. te provjeriti opravdanost traženja podataka o nacionalnosti učenika. Obrazloženje: Člankom 4. stavkom 6., člankom 5. stavkom 5, člankom 28. stavkom 2. te člankom 29. stavkom 3. utvrđeno je da se u Matičnoj knjizi i Upisnici, kao obvezan podatak upisuje podatak o nacionalnosti učenika. Ustavni sud RH je jasno rekao da podaci o rasnom i etničkom podrijetlu te o vjerskoj pripadnosti pripadaju osobnosti pojedinca i ne služe utvrđivanju njegova identiteta, a Uredba EU o zaštiti podataka kaže da obrada osobnih podataka koji otkrivaju rasno ili etničko podrijetlo, politička mišljenja, religijska ili filozofska vjerovanja ili članstvo u sindikatima te obrada podataka koji se tiču zdravlja ili seksualnog života dopušteni su samo kad je to strogo nužno (strictly necessary) i kad nacionalno pravo osigurava prikladna zaštitna sredstva (adequate safeguards) (Odluka Ustavnog suda RH broj: U-I-448/2009 od 19. srpnja 2012. te Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) i Zakon o provedbi Opće uredbe („Narodne novine", broj 42/18). Stoga je nužno preispitati nužnost traženja podataka o nacionalnosti učenika te s tim u vezi i utvrditi način raspolaganja navedenim podacima. b) Potrebno je razraditi postupak raspolaganja sa starim osobnim podacima koji se vode o učeniku u pedagoškoj dokumentaciji nakon promjene tijekom školovanja (promjena OIB-a nakon posvojenja, promjena imena). Obrazloženje U praksi tijekom školovanja može doći do opravdane promjene djetetovih osobnih podataka. Kako otkrivanjem starih djetetovih osobnih podataka, privatnost i dostojanstvo djeteta, ali i sigurnost, ne bi bili povrijeđeni, potrebno je razraditi postupak raspolaganja s tim podacima, primjerice kod prijelaza u drugu školu, prijepisa svjedodžbi ili uvida u podatke iz Matične knjige i omogućiti uvid samo u aktualne djetetove osobne podatke. S poštovanjem, PRAVOBRANITELJICA ZA DJECU Helenca Pirnat Dragičević, dipl.iur. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Predloženim izmjenama Pravilnika o pedagoškoj dokumentaciji ne mijenja se dosadašnji obim prikupljanja podataka niti njihove obrade i čuvanja. U tijeku su konzultacije s Agencijom za zaštitu osobnih podataka u vezi tema koje ste istaknuli, odnosno revidiranja cijelog Pravilnika.
124 LUKA RUPČIĆ PRAVILNIK, Članak 1. Smatram da Matična knjiga više nije potrebna jer sve podatke imamo u e-Dnevniku i e-Matici. Ukoliko je iz bilo kojeg razloga potrebna Matična knjiga u papirnatom obliku mogla bi se ispisati iz postojećih evidencija i uvezati. Primljeno na znanje Poštovani, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Primljeno na znanje. Vođenje Matične knjige u pisanom obliku definirano je člankom 139. trenutno važećeg Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi . Članak 139. navodi: “(1) Školske ustanove su dužne voditi evidenciju odgojno-obrazovnog rada, upisnik učenika te upisnik radnika u pisanom i elektronskom obliku.”
125 Željka Zagorac PRAVILNIK, Članak 1. Obavijest o ostvarenim rezultatima na kraju prvog polugodišta je nepotrebno, jer su svi rezultati učenika vidljivi u e dnevniku. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Primljeno na znanje. Pisanje obavijesti o ostvarenim rezultatima na kraju prvog polugodišta definirano je člankom 138. trenutno važećeg Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi . Članak 138. navodi: „(1) U školskim se ustanovama vodi pedagoška dokumentacija i evidencija o učenicima, praćenju nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada, upisu i ispisu učenika, ocjenjivanju i uspjehu učenika, pedagoškim mjerama i ispitima (obavijest o ostvarenim rezultatima na kraju prvog polugodišta, svjedodžba, prijepis ocjena kada učenik prelazi iz jedne škole u drugu, matična knjiga, dnevnik rada, imenik učenika i spomenica škole).
126 Suzana Jagić PRAVILNIK, Članak 1. Novi Pravilnik o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama jasnije bi trebao definirati članak 1. stavak 2 kako školske ustanove prema potrebi vode u nastavku navedenu pedagošku dokumentaciju. Kao razredniku u osnovnoj školi s velikim brojem učenika nejasno je vođenje Učeničke mape "prema potrebi", kao i izdavanje obavijesti o ostvarenim rezultatima na kraju prvog obrazovnog razdoblja. Nadalje, obzirom da Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o pedagoškoj dokumentacij i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama u članku 1. stavak 2 ne navodi vođenje Pregleda rada dodatne, dopunske i izvannastavne aktivnosti potrebno je definirati je li učitelj te aktivnosti oslobođen ili će se ona voditi kao obvezna u elektroničkom obliku. Potrebno je također točno definirati vođenje elektroničkog oblika Razredne knjige. Sve to uvelike bi olakšalo razredničke poslove učiteljima u osnovnoj školi. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Primljeno na znanje. Pisanje obavijesti o ostvarenim rezultatima na kraju prvog polugodišta definirano je člankom 138. trenutno važećeg Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi . Članak 138. navodi: „(1) U školskim se ustanovama vodi pedagoška dokumentacija i evidencija o učenicima, praćenju nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada, upisu i ispisu učenika, ocjenjivanju i uspjehu učenika, pedagoškim mjerama i ispitima (obavijest o ostvarenim rezultatima na kraju prvog polugodišta, svjedodžba, prijepis ocjena kada učenik prelazi iz jedne škole u drugu, matična knjiga, dnevnik rada, imenik učenika i spomenica škole).” Učenička mapa i dosje učenika opisani su u XIV. poglavlju Pravilnika.
127 Klara Starkl Crnković PRAVILNIK, Članak 1. Obavijest o ostvarenim rezultatima na kraju prvog polugodišta je nepotrebna (posebice za škole koje koriste e-dnevnik/imenik). Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Primljeno na znanje. Pisanje obavijesti o ostvarenim rezultatima na kraju prvog polugodišta definirano je člankom 138. trenutno važećeg Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi . Članak 138. navodi: „(1) U školskim se ustanovama vodi pedagoška dokumentacija i evidencija o učenicima, praćenju nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada, upisu i ispisu učenika, ocjenjivanju i uspjehu učenika, pedagoškim mjerama i ispitima (obavijest o ostvarenim rezultatima na kraju prvog polugodišta, svjedodžba, prijepis ocjena kada učenik prelazi iz jedne škole u drugu, matična knjiga, dnevnik rada, imenik učenika i spomenica škole).”
128 Tihomir Lovrić PRAVILNIK, Članak 1. Mislim da je nepotrebno fizičko ispisivanje ocjena u školama koje koriste e-dnevnik. Primljeno na znanje Poštovani, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Primljeno na znanje. Pisanje obavijesti o ostvarenim rezultatima na kraju prvog polugodišta definirano je člankom 138. trenutno važećeg Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi . Članak 138. navodi: „(1) U školskim se ustanovama vodi pedagoška dokumentacija i evidencija o učenicima, praćenju nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada, upisu i ispisu učenika, ocjenjivanju i uspjehu učenika, pedagoškim mjerama i ispitima (obavijest o ostvarenim rezultatima na kraju prvog polugodišta, svjedodžba, prijepis ocjena kada učenik prelazi iz jedne škole u drugu, matična knjiga, dnevnik rada, imenik učenika i spomenica škole).”
129 EDITA POSZER PRAVILNIK Nastavnica sam u srednjoj školi s 28 godina radnog iskustva. Od toga 26 godina obavljam i poslove razrednika.Dakle, prije e-dnevnika i e-matice svi su se relevantni podatci upisivali ručno u matične knjige. čemu sav taj tehnološki napredak ako to i dalje moramo činiti? Predlažem da se ukinu matične knjige. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Primljeno na znanje. Pisani oblik vođenja evidencije rada i upisnika, definiran je člankom 139. trenutno važećeg Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi u kojem se navodi: “(1) Školske ustanove su dužne voditi evidenciju odgojno-obrazovnog rada, upisnik učenika te upisnik radnika u pisanom i elektronskom obliku.”
130 Igor Soldić PRAVILNIK, Članak 1. Treba ukinuti ispisivanje imenika za škole koje koriste e-Dnevnik. Primljeno na znanje Poštovani, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Članak 16. Pravilnika (NN 47/2017) navodi: “(1) Razredna knjiga iz članka 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14. i 15. može se voditi u elektroničkome obliku. (2) Školske ustanove koje Razrednu knjigu iz stavka 1. ovoga članka vode u elektroničkome obliku nisu obvezne voditi je i u pisanome obliku.“
131 Igor Soldić PRAVILNIK, Članak 1. Treba ukinuti vođenje Matične knjige, jer se svi podaci nalaze u e-Matici. Primljeno na znanje Poštovani, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Primljeno na znanje. Vođenje Matične knjige u pisanom obliku definirano je člankom 139. trenutno važećeg Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi . Članak 139. navodi: “(1) Školske ustanove su dužne voditi evidenciju odgojno-obrazovnog rada, upisnik učenika te upisnik radnika u pisanom i elektronskom obliku.”
132 Hub consulting d.o.o. PRAVILNIK Koji je smisao izvješća na polugodištu? Koji je smisao ispisivanja svjedodžbi? Koji je smisao fizičke matice? A da prestanete zatrpavati školu birokratskim zahtjevima? Dosta više. Psihologe u škole. socijalne pedagoge. WC papir. Sapun. Povjerenje u stručnost učitelja. Shvatite jednom. Želite bolje škole? Učitelj zna. Pedagog treba biti pedagog, a ne tajnica koja stalno ispunjava tablice i ispunjava smisao postojanja birokracije u MZO-u. Primljeno na znanje Poštovana/i, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Primljeno na znanje.
133 Ivan Zelenić PRAVILNIK, Članak 1. E-matica je uvedena 2008. godine. 11 godina nakon uvođenja sazrijelo je vrijeme da se zaključne ocjene učenika te druge informacije o učeniku prestanu ručno unositi u Matičnu knjigu učenika, s obzirom da postoje u digitalnom obliku. Primljeno na znanje Poštovani, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Primljeno na znanje. Vođenje Matične knjige u pisanom obliku definirano je člankom 139. trenutno važećeg Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi . Članak 139. navodi: “(1) Školske ustanove su dužne voditi evidenciju odgojno-obrazovnog rada, upisnik učenika te upisnik radnika u pisanom i elektronskom obliku.”
134 Igor Barlek PRAVILNIK, Članak 1. Općeprisutna je i gotovo redovita praksa u školama da na kraju školske godinu ispisuju imenik iz e-Dnevnika, te takve ispise, koji sadrže velike količine osobnih podataka učenika, bivših učenika i roditelja, pohranjuju bez definiranih rokova pohrane, a koji predstavljaju značajan rizik za prava i slobode učenika i roditelja u slučaju povreda istih, s obzirom na odredbe Opće uredbe o zaštiti podataka. Člankom 10.a stavak 3. „starog“ Pravilnika o sadržaju i obliku svjedodžbi i drugih javnih isprava te pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji u školskim ustanovama određeno je da školske ustanove koje razrednu knjigu vode samo u elektroničkom obliku, obvezne su na kraju školske godine ispisati imenik te ga pohraniti i čuvati u skladu sa Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Prethodno navedeni Pravilnik stavljen je van snage donošenjem Pravilnika o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama u kojem se ne navodi takva obveza ispisivanja imenika. Ukoliko zaista i dalje postoji obveza ispisivanja imenika iz e-Dnevnika na kraju školske godine, tada je neophodno takvu obvezu odrediti Pravilnikom čije su izmjene i dopune predmet ovog savjetovanja, a ukoliko takva obveza više ne postoji, prilika je da se sada svim školama takva uputa putem ovog savjetovanja i dostavi. Takva uputa može biti od iznimne koristi za sve odgojno-obrazovne ustanove u RH i za same učenike i nositelje roditeljske odgovornosti. Primljeno na znanje Poštovani, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Primljeno na znanje. Pravilnik koji navodite u komentaru nije trenutno važeći jer na snazi je Pravilnik o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama te njegova izmjena i dopuna (NN 47/2017 i 41/2019). U važećem Pravilniku iz 2017. godine u članku 16. navodi se: “(1) Razredna knjiga iz članka 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14. i 15. može se voditi u elektroničkome obliku. (2) Školske ustanove koje Razrednu knjigu iz stavka 1. ovoga članka vode u elektroničkome obliku nisu obvezne voditi je i u pisanome obliku.“
135 Igor Barlek PRAVILNIK, Članak 19. Dostavljam ovaj komentar u dobroj vjeri, u ulozi Službenika za zaštitu podataka za niz osnovnoškolskih i srednjoškolskih ustanova u nekoliko županija, imenovanog u Agenciji za zaštitu osobnih podataka, s obzirom da se profesionalno bavim područjem zaštite osobnih podataka. Angažiran sam od strane niza osnovnih škola i pojedinih srednjih škola u nekoliko županija radi usklađivanja djelovanja škola s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR), te sam u sklopu tih kompleksnih projekata uočio niz nepravilnosti i neusklađenosti s Općom uredbom o zaštiti podataka, za koje s priličnom sigurnošću mogu reći da postoje u većini odgojno-obrazovnih ustanova u RH. Sigurno nam je svima želja da uskladimo djelovanje naših škola s obvezama iz Opće uredbe o zaštiti podataka, i time zaštitimo reputaciju škola, učitelja i nastavnika i prije svega privatnost učenika i njihovih roditelja. Jedna o ključnih skupina pitanja koja stvaraju značajne rizike u usklađenosti škola jesu rokovi pohrane pedagoške dokumentacije, posebice iz razloga što za većinu iste nisu određeni rokovi u Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Sad je prilika, u okviru donošenja ovog Pravilnika, da se odrede i nedvojbeni rokovi zadržavanja pedagoške dokumentacije, sukladno svrhama za koje se osobni podaci u njima prikupljaju, u skladu s odredbama iz članka 5. Opće uredbe o zaštiti podataka. Tu dodatno treba posebnu pozornost voditi i o dosjeima učenika s teškoćama, pedagoškim mjerama, nalazima sociometrije, te bilješkama fizičkih i zdravstvenih podataka učenika o visini, težini i motoričkim sposobnostima učenika. Primljeno na znanje Poštovani, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Predloženim izmjenama Pravilnika o pedagoškoj dokumentaciji ne mijenja se dosadašnji obim prikupljanja podataka niti njihove obrade i čuvanja. U tijeku su konzultacije s Agencijom za zaštitu osobnih podataka u vezi tema koje ste istaknuli, odnosno revidiranja cijelog Pravilnika.