Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga Programa potpore za proizvođače jabuka za 2019. godinu

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Hrvatska voćarska zajednica PROGRAM POTPORE ZA PROIZVOĐAČE JABUKA ZA 2019. GODINU Podržavamo akcijski plan za proizvođače jabuka za 2019. g. koji je uzrokovan nizom problema proteklih godina (mraz nekoliko godina za redom, viškovi proizvoda u 2018., nedostatak skladišnih kapaciteta, natprosječno kišna 2019. g. ….) i smatramo ga kao interventnu mjeru koja će samo ublažiti nataložene probleme proizvođačima jabuka. Nažalost zbog spomenute situacije dolazi do zapuštanja i krčenja značajnih površina pod nasadima jabuka i ukoliko se ova situacija nastavi doći će do velikog smanjivanja proizvodnog potencijala jabuka u RH i sve veće ovisnosti o uvozu. Zbog cjelokupne situacije smatramo da je ograničenje potpore na maksimalnu površinu od 20 ha dovodi u nepovoljnu situaciju ozbiljnije proizvođače jabuka premda su poteškoće uzrokovane spomenutim problemima neovisne o veličini gospodarstva i razmjerno se povećavaju s površinom voćnjaka. S tim u vezi predlažemo ukidanje ograničenja od 20 ha za koju je moguće ostvariti potporu po ovom programu. S druge strane smatramo da je potrebno definirati mjeru koja će biti pomoć proizvođača za rješavanje sustavnih problema zbog problema na tržištu jabuka u nekoliko proteklih godina zbog kojih je došlo zbog viška proizvoda na tržištu zbog ruskog embarga na uvoz jabuka, niske otkupne cijene jabuka koja ne pokriva troškove proizvodnje, skrivenih potpora proizvođačima jabuka iz drugih zemalja koje ruše cijenu jabuka na globalnom tržištu, nedostatka skladišno rashladnih kapaciteta i dr. Ukoliko želimo spriječiti daljnje umanjenje poljoprivrednog proizvodnog potencijala intenzivnih nasada jabuka i propadanje te grane poljoprivredne proizvodnje smatramo da je nužno definiranje programa za proizvođače jabuka poput programa u sektoru govedarstva (Pravilnik o provedbi programa potpore proizvođačima radi obnove narušenog proizvodnog potencija u sektoru govedarstva za razdoblje od 2018. do 2020. godine, NN 44/2019) kroz Mjeru 5 Programa ruralnog razvoja RH. Primljeno na znanje Ograničenje potpore na maksimalnu površinu od 20 ha nije predviđeno ovim Programom.
2 Silvije Filipović PROGRAM POTPORE ZA PROIZVOĐAČE JABUKA ZA 2019. GODINU, 6. PRORAČUN ZA PROVEDBU PROGRAMA Iako je za mandarinu (Program i pravilnik za što je već donesen i završen proces prijava - mjera za suzbijanje karantenskog štetnika ceratitis capitata i dr.) predviđen isti iznos - 20 milijuna kuna, treba biti pošten pa reći, da ako su u ARKOD-u evidentirane površine za mandarinu reda veličine nešto preko 1000 ha, a za jabuku nešto preko 5210 ha, da bi potrebni iznos sredstava za ovu mjeru trebalo povećati s 20 na barem 80 milijuna kuna, iz razloga što su jabuke (više manje svih sorti) daleko susceptibilnije na zarazu i štetnike, daleko osjetljivije i u smislu tretiranja SZB potrebna je daleko veća skrb za njihovo zdravlje nego što je to slučaj s citrusima. Kad bi iznos koji će na kraju biti izračunat po hektaru, za jabuku bio veći, postigao bi se takav efekt da bi ukoliko će poljoprivrednici dosljedno primjenjivati Program i ovaj pravilnik te ovu mjeru, količina robe II i III klase i one koja ne odgovara tržišnim standarima bi se smanjila, što bi izravno utjecalo i na smanjenje pritiska na (za sada premale ULO) skladišne kapacitete, jer jabuka I i extra klase, lakše nalazi put do kupca, trži se po višoj cijeni, čime se postiže višestruki efekt, koji bi se državi u slučaju povećanja alokacije ovih sredstava mogao alimentirati već u ovoj kalendarskoj godini, jer bi izostao slučaj bacanja uroda ili neobiranja uroda kakvih je bilo u 2018, a obzirom na agro-meteo uvjete ove godine uz brižnu pažnju i kontrolu štetnika, moguća je i povećana kvaliteta ovogodišnjeg uroda svih sorti. Obzirom da se program i mjera za sada primjenjuje samo za 2019. dogodine se taj iznos može korigirati sa 80 na niži iznos (kad krene izgradnja skladišta), već ovisno o rezultatima primjene mjere, ali stajalište koje vjerujem ne dijelim samo ja, nego i veliki broj proizvođača jest da bi iznos trebalo povećati. Iznos dakle od 80 milijuna kuna za jabuku, isplativa je investicija u voćarski sektor, jer pomaže i malima i velikima da u situaciji nestašice radne snage barem pokriju troškove berbe i zaštite te praćenja razvoja štetnika, što je nadam se svima nama cilj. Pri tom strogo treba kontrolirati da se sva jabuka obere, jer je potpuna i cjelovita berba najbolji način za borbu protiv sva četiri glavna štetnika ovog našeg najbrojnijeg voća u RH. Moli se također predlagatelj da požuri i s donošenjem ovog Programa i Pravilnika i otvaranjem prijava, prije ovogodišnje berbe, kako bi se ostvarili planirani rezultati. Sakupljanje plodova koji nisu za ljudsku prehranu (ispod tržišnih standarda) ili neutrživi radi grada (tuče) i drugih razloga, mogli bi biti zbrinuti kao stočna hrana, po sličnom uzoru na svojedobnu (danas ukinutu) mjeru povlačenja s tržišta radi sankcija (nemogućnosti izvoza na rusko tržište), dakle takva loša roba, ipak ne bi propala, nego bi se mogla iskoristiti u stočarstvu, na način da ovlašeni subjekt preuzme robu i o tome izda dokument u slučaju da takvu jabuku nije moguće prodati ni uskladištiti ni preraditi ako ništa drugo kao gorivo za bioplinske elektrane jer je i to bolje od zaoravanja. Stimulirati treba proizvođače jabuke, koji će u svojim izvješćima moći navesti i dokazati da takva jabuka nije zaorana, nego je plasirana kako je opisano i to dokumentirano. Nije prihvaćen Ministarstvo poljoprivrede nije u mogućnosti osigurati veći iznos potpore od iznosa predviđenog ovim Programom.