Izvješće o provedenom savjetovanju - Prijedlog pravilnika o zemljopisnim područjima uzgoja vinove loze

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Silvije Filipović Na temelju članka 7. stavka 8. Zakona o vinu (»Narodne novine« broj 32/19), ministar poljoprivrede donosi , PRAVILNIK O ZEMLJOPISNIM PODRUČJIMA UZGOJA VINOVE LOZE Bilo bi dobro da ministarstvo, već kad dopušta da se položaji određuju na zahtjev, vodi računa i o tome da u RH ne postoji jedinstvena krovna udruga vinara i vinogradara (kojih - teritorijalnih ima cca. preko 100), da se iznađe način da se sukladno ovom pravilniku, sve te udruge vinara i vinogradara udruže u nacionalni savez vinogradara i vinara (NVVS) - kao savez udruga, i da pojedini subjekt kad šalje zahtjev, da ga šalje putem NVVS-a, da se ne bi dogodilo da na kraju imamo preko 2000 položaja koji se različito zovu, a za što postoje različiti kriteriji za dodjelu, jer se uvažava svaki zaprimljeni zahtjev, zahvaćaju različiti prostor itd, jer ako ovako ostane, bit će prijepora između određenih zahtjeva, gdje nije izravno regulirano kako će se to rješavati, a umjesto opterećivanja ministarstva s tim, organizacijski oblici nacionalnog saveza na regonalnoj razini i na razini podregija, mogli bi prema registru ići samo s usuglašenim prijedlozima, koje podrži npr. barem 50% udruga s područja određene podregije itd, pa bi i rad ministarstva time bio lakši. Putem NVVS-a, po principu grupirani u sada 4 vinorodne regije i 12 podregija (vinogorja), proizvođači bi mogli lakše i organizirano djelovati i po pitanju brandinga i prepoznatljivosti određenih vinorodnih položaja, kao što bi se lakše mogla rješavati i problematika štetnika te drugi problemi vezani uz vinogradarski registar (zalihe vina i ostalo). Sve je to lakše reći nego napraviti, ali treba konstatirati da krovni savez vinogradara i vinara ne postoji i da bi bilo dobro da se osnuje, pa možda i da na njega idu neke javne ovlasti u ovom smislu (možda da se delegira kao javna ovlast i na tu samu krovnu udrugu). Interim možda na HAPIH. Obzirom da Pravlinik (čl 5. st. 1) ne regulira na koji način će se postupati kad za isti položaj (naziv) dođu dva zahtjeva od dva različita vinogradara (podnositelja); koji u zahtjevu traže priznavanje statusa vinogradarskog položaja s različitim skupom prostornih informacija i/ili različitom površinom (a međusobno se preklapaju ili se predlažu različiti nazivi za isti prostor itd.), nije rješen ni institut žalbe na takva rješenja ni tko dobiva prioritet (proizvođači s većim površinama, područne organizacije kojima pripada proizvođač s više članova ili po redoslijedu prijava ili tko ?). Nadalje, sam pravilnik ne definira, koja su to minimalna obilježja da bi se se nešto moglo nazvati vinogradarskim položajem, koja je to minimalna površina (kvadrata, ara, hektara, trsova ? ) sortiment, ili neki drugi kriterij, ovako kako je sada, to može biti bilo što, pa i jedan trs ili 500 m2 (minimum za upis u ARKOD), što je premalo za definiciju vinogradarskog položaja. Negdje treba podvući i crtu, a sad je li to 1 milijun trsova, manje ili više, to treba predlagatelj definirati, nakon konzultacija s terena. Bilo bi dobro da ministrstvo uputi poziv svim vinogradarskim udrugama na jedan sastanak na ovu temu (radionica, okrugli stol i sl), prije kraja ovog savjetovanja i donošenja Pravilnika i ako će biti volje da se taj "kongres" iskoristi i za formiranje NVVS-a, koji bi lakše mogao riješiti ovu tematiku, nego da se u smislu liberalizacije kakvu ovaj Pravlnik sada nudi, stvori još veći kaos nego što već jest. Pozdravljamo povećanje broja regija s 3 na 4. Primljeno na znanje Zakonom o vinu ("Narodne novine" br. 32/2019) predviđeno je osnivanje četiri regionalne organizacije vinara i vinogradara koje će okupljati fizičke ili pravne osobe koje se bave proizvodnjom grožđa i/ili mošta i/ili vina. Spomenute organizacije organizirat će se po principu regija, po jedna za svaku pojedinu regiju. U skladu s navedenim te već prije uspostavljenim marketinškim pristupom promocije hrvatskih vina, u okviru koncepta Vina Croatia vina mosaica, Zakon o vinu uspostavio je koncept četiri regionalne organizacije vezano uz četiri vinogradarske regije. Bez obzira na navedeno ne postoji zapreka da se četiri regionalne organizacije vinara i vinogradara na vlastitu inicijativu, samostalno, ne udruže u savez na nacionalnom nivou kako bi međusobno usuglašavale svoje stavove i interese iz područja svog rada.