Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnosti o prijedlogu Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Njegovanje češkog jezika i kulture u osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj (model C)

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 MAJA BURGER ODLUKU O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNI PREDMET  ČEŠKI JEZIK I KULTURA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA  (MODEL C) U REPUBLICI HRVATSKOJ Nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj imaju ustavno pravo obrazovanja na svojem jeziku i pismu prema trima osnovnim modelima (A, B i/ili C model). Ova tri modela čine jedinstveni program obrazovanja na jezicima nacionalnih manjina u RH. Sva tri modela jednako su važna i ravnopravna. Dok se u Modelu A svi predmeti poučavaju na jeziku i pismu nacionalne manjine, u Modelu B dio predmeta na hrvatskom, a dio na jeziku nacionalne manjine, Model C odnosi se na jedinstveni predmet jezika i kulture nacionalne manjine - dakle učenici uz sve predmete pohađaju i nastavu jezika i kulture određene nacionalne manjine. U nazivu poveznice na ovo savjetovanje o prijedlogu Odluke o donošenju ovog kurikuluma navedeno je da se savjetovanje odnosi na predmet: Njegovanje češkog jezika i kulture, dok je u nacrtu odluke i kurikulumu naveden ispravan naziv predmeta: Češki jezik i kultura (Model C). Riječ njegovanje je u samom nazivu predmeta suvišna te se u praksi ne koristi već više od deset godina. Učenicima se u pedagošku dokumentaciju unosi naziv predmeta: Češki jezik i kultura. Također, Pravilnik o pedagoškoj dokumentaciji u članku 22. propisuje "Knjigu evidencije učenika koji pohađaju nastavu materinskoga jezika i kulture (Model C) izvan škole u kojoj se redovito obrazuju". Upravo je u tom članku , kao i u samom obrascu spomenute Knjige, naveden naziv predmeta kao: ______ jezik i kultura (Model C). Potrebno je prije svega osvježiti Zakon o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina te izraditi pravilnike koji iz njega proizlaze i jasno i jednoznačno definirati nazivlje. Programi obrazovanja pripadnika nacionalnih manjina su: Model A, Model B, Model C. Obzirom da su to nazivi modela, riječ model pisana je velikim početnim slovom. Predmet jezika i kulture u Modelu C, treba se nazivati _______ jezik i kultura, dakle konkretno Češki jezik i kultura. Već samim time da predmet u svojem nazivu osim jezika, sadrži riječ kultura, podrazumijeva se da je riječ o Modelu C, ali moguć je naziv kao što je navedeno u ovom kurikulumu, predmet: Češki jezik i kultura (Model C),upravo kako ga i propisana pedagoška dokumentacija navodi. Dakle, potrebno je uskladiti svu dokumentaciju i izostaviti riječ njegovanje iz naziva predmeta ne samo češkog, nego svih jezika i kulture nacionalnih manjina po Modelu C. Maja Burger, prof. učitelj mentor Češkog jezika i kulture (Model C), voditeljica SRS - a za izradu kurikuluma predmeta Češki jezik i kultura (Model C) Prihvaćen Prihvaća se predloženo te naziv kurikuluma glasi: Češki jezik i kultura u osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj (Model C).