Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o prijedlogu Pravilnika o iznosu naknade za pohranu i čuvanje poslovnih knjiga i dokumentacije društva nakon njegova brisanja iz sudskog registra

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 KRUNOSLAV HRNJAK PRAVILNIKO IZNOSU NAKNADE ZA POHRANU I ČUVANJE POSLOVNIH KNJIGA I DOKUMENTACIJE DRUŠTVA NAKON NJEGOVA BRISANJA IZ SUDSKOG REGISTRA, Članak 1. RH je uvela visoke standarde elektroničkog poslovanja elektroničkim JOPPD obrascem, fiskalizacijom i servisom eRačun kao i obvezom vođenja dvojnog knjigovodstva i za najmanje tvrtke. bez obzira na promet i broj zaposlenih. Porezna uprava ima sve mehanizme uvida u poslovanje ukoliko je potrebno propišite dodatne evidencije koje je potrebno voditi elektronički i njihov format i prestanite više arhivirati papire. Primljeno na znanje Radi poticanja daljnje digitalizacije, gdje je to moguće, predložit će se skeniranje poslovnih knjiga i dokumentacije društva, a u koji iznos će biti uračunat iznos pohrane i čuvanja arhivske građe u digitalnom obliku.
2 Jozo Ivanović PRAVILNIKO IZNOSU NAKNADE ZA POHRANU I ČUVANJE POSLOVNIH KNJIGA I DOKUMENTACIJE DRUŠTVA NAKON NJEGOVA BRISANJA IZ SUDSKOG REGISTRA, Članak 2. Da bi se naknada iz točke 9. mogla podmiriti na teret društva prije njegova brisanja, treba utvrditi broj mjeseci za koje će se naklanda plaćati. To znači da prije brisanja društva treba utvrditi rok čuvanja cjelokupne njegove dokumentacije. Za dokumentaciju koja se čuva trajno iznos neće biti moguće utvrditi kao umnožak jedinične cijene i broja mjeseci. Stoga bi bilo praktično utvrditi najveći broj mjeseci za koji se plaća ova naknada. Članak 127. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima određuje naknadu za pohranu i čuvanje poslovnih knjiga i dokumentacije. Usluge navedene u točkama 10.-19. vezane su uz korištenje dokumentacije te je upitno postoji li zakonska osnova da se propisuju ovim Pravilnikom. Osim toga, ukupan iznos naknada za ove usluge nije moguće utvrditi unaprijed, a time niti podmiriti na teret društva prije brisanja. Logično je pretpostaviti da se naknada za ove usluge naplaćuje od budućih korisnika usluge. Barem dio poslovnih knjiga i dokumentacije trgovačkih društava trebao bi biti u elektroničkom obliku. Čuvanju dokumentacije u tom obliku trebalo bi dati prednost jer su troškovi manji, a iskoristivost podataka neusporedivo veća. Prihvaćen Cjenik će biti ograničen samo na iznos naknade za pohranu i čuvanje te će se za dokumentaciju koja se čuva trajno propisati krajnji iznos naknade, a radi poticanja daljnje digitalizacije, gdje je to moguće, predložit će se skeniranje poslovnih knjiga i dokumentacije društva u koji iznos će biti uračunat i iznos pohrane i čuvanja arhivske građe u digitalnom obliku.