Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o prijedlog Pravilnika o prikupljanju i analizi statističkih i drugih podataka o radu sudova i državnih odvjetništava

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Upravni sud u Rijeci PRAVILNIK O PRIKUPLJANJU I ANALIZI STATISTIČKIH I DRUGIH PODATAKA O RADU SUDOVA I DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA, Članak 6. U odredbama točaka sadržanih u čl. 6. Prijedloga red riječi uz nazive pokazateljâ nije sukladan duhu hrvatskog jezika ni uobičajenim normativnim formulacijama. Naime, umjesto „CR pokazatelj“, „CTR pokazatelj“, „DT pokazatelj“, „CTR pokazatelja“, „ER pokazatelj“, „TB pokazatelj“ i „CPJ pokazatelj“, trebalo bi stajati „pokazatelj CR“, „pokazatelj CTR“ itd. Formulacije poput predloženih slijede sintaksu engleskog jezika i široko su prodrle u svakodnevni govor u Hrvatskoj, ali to nije razlog da ih se uvrštava u propise. Usporedbe radi, vrlo je raširena pogrešna formulacija „EU fondovi“, ali u nazivu nadležnog ministarstva pravilno je navedeno „fondova EU“. Prihvaćen Prihvaća se
2 Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova PRAVILNIK O PRIKUPLJANJU I ANALIZI STATISTIČKIH I DRUGIH PODATAKA O RADU SUDOVA I DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova prvenstveno skreće pozornost da se u prijedlogu ne propisuje da se podaci koji se prikupljaju prikažu razvrstani po spolu. Člankom 17. st.1. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine, broj 82/08, 69/17) propisano je: „Svi statistički podaci i informacije o osobama, koji se prikupljaju, evidentiraju i obrađuju u tijelima državne vlasti, tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravnim i fizičkim osobama koje obavljaju djelatnost u skladu s propisima, moraju biti iskazani po spolu.“ S tim u vezi Pravobraniteljica smatra potrebnim u Pravilnik uključiti odredbu koja će propisati da se podaci koji se prikupljaju moraju biti iskazani po spolu. Nije prihvaćen Ovim Pravilnikom propisuju se prikupljanje i analiza statističkih podataka o radu pravosudnih tijela općenito. Dio podataka koji se odnosi na predmete u pravosudnim tijelima po prirodi stvari nije moguće razvrstavati po spolu na način kako je to izneseno u primjedbi (npr. riješeni sudski predmeti). Podaci koji se odnose na stanje kadrova u pravosudnim tijelima prikupljaju se i sortiraju prema više različitih kriterija, koji se ovim Pravilnikom posebno ne propisuju pa se iz tog razloga nesvrsishodnim smatra i posebno spominjanje njihovog razvrstavanja po spolu, ali se u odnosu na spol osigurava njihovo kontinuirano praćenje te mogućnost iskazivanja, slijedom čega nema povrede navedene odredbe članka 17. stavka 1. Zakona o ravnopravnosti spolova ("Narodne novine", broj 82/08 i 69/17).