Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnosti o Obrascu prethodne procjene za Zakon o izmjenama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Marijana Curić PRILOG 1. Poštovani, predlažem izmjenu i dopunu zakona za članak 27. (NN 94/13, 152/14, 68/18) Učenik može prestati pohađati nastavu izbornog predmeta nakon pisanog zahtjeva roditelja učenika... Predlažem da učenik osnovne škole bude dužan izabrati drugi izborni predmet u skladu sa svojim interesima te da pisani zahtjevi roditelja o prekidu pohađanja nastave izbornog predmeta budu uvaženi jedino u slučaju duljeg perioda slabijeg zdravstvenog stanja. Predlažem i nadopunu zakona i za učenike srednjih škola za ovu stavku istog članka: Učenik srednje škole izborni predmet koji je prestao pohađati mora zamijeniti drugim izbornim predmetom... U nadopunu predlažem dodati riječi - u skladu sa svojim interesima. Mislim da bi se ovom nadopunom poticala prava učenika na osobni izbor. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Međutim, ove izmjene Zakona odnose se isključivo na usklađivanje Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi sa Zakonom o sustavu državne uprave. O navedenom će se voditi računa pri donošenju novog Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ili njegovih izmjena.
2 Udruga Dar PRILOG 1. Koordinacija za podršku darovitim učenicima daje slijede očitovanje u vezi prijedloga izmjena Zakona o odgoju i obrazovanju: 1. prijedlog: -dosadašnji Zakon o odgoju i obrazovanju kao i novi prijedlog uzima u obzir dvije kategorije učenika sa posebnim potrebama: 1.daroviti učenici , 2. učenici sa teškoćama u razvoju. Stvarno stanje u životu i praksi je da postoji 3.kategorija učenika: DAROVITI UČENICI SA TEŠKOĆOM. Teškoća može biti fizičke(mišićna distrofija i slično...) ili neurološke naravi (ADHD, ASPERGEROV sindrom i slično....) Predlažemo definiranje 3. kategorije učenika sa posebnim potrebama u prijedlogu izmjena Zakonu o odgoju i obrazovanju : DAROVITI UČENICI SA TEŠKOĆOM. Ovu kategoriju učenika poznaje europska i svjetska praksa zbog toga ju je potrebno uvažiti u Republici Hrvatskoj, članici EU. Darovita djeca jesu djeca s posebnim potrebama tako da pozdravljamo novi zakon koji bi još više istaknuo važnost prilagođenog rada s njima. S obzirom na to da se u radu susrećemo s mnogo djece koja spadaju u kategoriju darovitih primijetili smo da dio njih, osim darovitosti, imaju dodatno i druge poteškoće poput poremećaja pozornosti (ADD), poremećaja pozornosti s hiperaktivnosti (ADHD), disleksije, opsesivno-kompulzivni poremećaj (OKP) i slično. U prijedlogu zakona za sada ne postoji kategorija koja bi pokrivala i ovaj tip djece, no smatramo da je vrlo važno da se i oni istaknu kao djeca kojima je potrebna dodatna podrška i individualizirani program. Djeca koja su darovita i uz to imaju dodatnu poteškoću vrlo često ostaju neprepoznata kao darovita jer se fokus preusmjerava na njihovu poteškoću. Upravo je zato važno da uz kategoriju 1. daroviti učenici i 2. učenici s poteškoćom postoji i 3. kategorija - daroviti učenici s poteškoćom kako bi se olakšalo njihovo prepoznavanje, proširila svijest o postojanju i takve djece te im se pružila adekvatna podrška i pomoć. 2.prijedlog Zakona o odgoju i obrazovanju nije uzeo u obzir naputak Europskog ekonomskog i socijalnog vijeća od 17.01.2018.koji se odnosi na Podržavanje potencijala djece i mladih ljudi s visokim intelektualnim sposobnostima u Europskoj uniji ( u prilogu) , koji u točci 3.2.5.navodi: 3.2.5 U nepovoljnim socijalnim okruženjima darovitost je često maskirana društveno-ekonomskim nedostacima i poteškoćama ili čak i zbog niskih očekivanja samih obrazovnih centara,i manje se manifestira. Važno je uzeti tu činjenicu u obzir, i obratiti posebnu pozornost razvoju djece i mladih ljudi iz nepovoljnih položaja tj. izazovnih sredina kako bi im ponudili potrebnu obrazovnu skrb, uključujući otkrivanje onih koji mogu biti vrlo sposobni. "Opinion of the European Economic and Social Committee on ‘Unleashing the potential of children - 16-01-2013 " "3.2.5 In disadvantaged social settings, giftedness is often masked by socio-economic shortcomings and difficulties or even by the low expectations of educational centres themselves, and manifests itself less easily. It is important to take this fact into account, and to pay special attention to the development of children and young people from disadvantaged backgrounds in order to offer them the educational care they need, including the detection of those that may be highly able." 3.Treću kategoriju učenika sa posebnim potrebama je potrebno uvesti u Zakon o odgoju i obrazovanju kako bismo spriječili rano napuštanje obrazovnih institucija darovite djece sa poteškoćom koje se događa ako djeca nisu prepoznata kao daroviti učenici sa poteškoćom već kao učenici sa poteškoćom. Predložena izmjena ne bi financijski opterećivala novi Zakon o odgoju i obrazovanju, već bi obavezivala institucije da uzmu u obzir DAROVITE UČENIKE SA POTEŠKOĆOM, a samim učenicima i roditeljima bi donijela olakšanje u funkcioniranju u obrazovnim ustanovama. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Međutim, ove izmjene Zakona odnose se isključivo na usklađivanje Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi sa Zakonom o sustavu državne uprave. O navedenom će se voditi računa pri donošenju novog Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ili njegovih izmjena.
3 Tajana Bundara PRILOG 1. Poštovani, nastavno na: - čl.27 (NN 94/13, 152/14, 68/18) (6) Učenik može prestati pohađati nastavu izbornog predmeta nakon pisanog zahtjeva roditelja... Ovaj članak je potrebno ukinuti. Smatram da bi učenike trebalo poučavati dosljednosti i marljivosti. Trenutno stanje u osnovnim školama po pitanju izbornih predmeta često poprima oblik manipulacije i lobija od strane učenika i roditelja zbog ocjena i utjecaja istih na konačni prosjek, pa se shodno navedenom učenici ispisuju s izbornih predmeta ukoliko se njima ili njihovim roditeljima ocjena iz izbornog predmeta "ne sviđa." Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Međutim, ove izmjene Zakona odnose se isključivo na usklađivanje Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi sa Zakonom o sustavu državne uprave. O navedenom će se voditi računa pri donošenju novog Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ili njegovih izmjena.
4 Emica Pišonić PRILOG 1. Smatram da bi se trebalo ukinuti ocjenjivanje brojčanim ocjenama u prva četiri razreda osnovne škole, a naročito ocjenjivanje u prvom razredu. Smatram da djeca na početku školovanja trebaju usvojiti određene vještine i opća znanja za daljnje školovanje, a dosadašnjim načinom, naglasak je stavljen na ocjene i pritisak roditelja na iste. U nekim zemljama ovakav način funkcionira pa bi se moglo istražiti i pokušati primijeniti. Moje dosadašnje iskustvo (četiri generacije razredne nastave) pokazalo je da su i djeca i roditelji zaokupljeni samo za ocjenu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Međutim, ove izmjene Zakona odnose se isključivo na usklađivanje Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi sa Zakonom o sustavu državne uprave. O navedenom će se voditi računa pri donošenju novog Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ili njegovih izmjena.
5 Snježana Kučić-Mirković PRILOG 1. U obrascu se često koristi "da li" što nije u duhu standardnog hrvatskog jezika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
6 Ivona Trtanj Šneler PRILOG 1. Zanima me zašto se konstantno smanjuju prava djece Hrvatskih branitelja po pitanju upisa u srednje škole odnosno bodovanja i prava prvenstva? Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Međutim, ove izmjene Zakona odnose se isključivo na usklađivanje Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi sa Zakonom o sustavu državne uprave. O navedenom će se voditi računa pri donošenju novog Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ili njegovih izmjena.
7 Melita Đapic PRILOG 1. Roditelj sam djeteta koje pohađa srednju Turističku školu, smjer HTT. Kada sam čula za Odluku o donošenju nastavnog plana za predmet strani jezik u kojem se ukida treći strani jezik za zanimanje HTT, pomislila sam da se radi o prvotravanjskoj šali. Suočena sa srpanjskom vrućinom, svjesna sam da se ne radi o pokušaju nasmijavanja. Sama riječ u nazivu škole- turistička, sugerira orijentiranost na turizam. Profesionalno pružanje usluga u turizmu podrazumijeva stavljanje gosta u fokus, a postoji li bolji način od razgovora na njegovom jeziku?!Na takav način izražavamo poštovanje i zahvalnost. Budimo realni, što bismo da nemamo prirodne ljepote i prihode od turizma? Pa je li moguće da djecu zbunjujemo i šaljemo poruke koje nisu u skladu sa navedenim?Da, uvijek mogu izborno učiti još jedan jezik, ali uz sve terete svakodnevnih obveza, zar zaista mislite da neće razmišljati u stilu - o tome ću misliti sutra? Pokažimo im put, ne postavljajmo im nepotrebne prepreke i neka nekome bude stalo! Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Međutim, ove izmjene Zakona odnose se isključivo na usklađivanje Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi sa Zakonom o sustavu državne uprave. O navedenom će se voditi računa pri donošenju novog Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ili njegovih izmjena.
8 Karol Jurišić PRILOG 1. Ja član Hrvatskih suverenista pozivam Ministarstvo znanosti i obrazovanja da isprave pravopisnu pogrešku također da bude čisto Hrvatski jezik na zakonodavnim aktima koje donosite S poštovanjem član Hrvatskih suverenista Karol Jurišić Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
9 IVAN GLAVINIĆ PRILOG 1. Veliki broj pitanja u obrascu počinju uporabom skupine "da li". Umjesto te skupine bolje je upotrijebiti ustrojstvo predikat/predikatna kopula + li (ima li, hoće li, je li, uvodi li...). Ministarstvo znanosti i obrazovanja, upravo zbog toga što se njegove zadaće odnose i na obrazovanje, trebalo bi u svojim dokumentima posvetiti više pažnje jezičnom standardu i pravilima. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
10 Miodrag Maričić PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Tekst je potrebno uskladiti sa hrvatskim standarnim jezikom, posebno kod postavljanja pitanja. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
11 Nikolina Nikolić PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Usklađivanje s novim zakonom (umj. sa), rečenične konstrukcije koje počinju s Da li... zamijeniti s Je li... što je u skladu s normom hrvatskog standardnog jezika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.