Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o obrascu prethodne procjene za Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o sportu, s Konačnim prijedlogom zakona

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 HOK OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE ZA PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O SPORTU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Povodom objavljenog javnog savjetovanja, vezano za planirane izmjene Zakona o sportu, radi usklađivanja s izmijenjenim odredbama Zakona o sustavu državne uprave, koristimo priliku ukazati na druge potrebne izmjene odredbi Zakona o sportu. Naime, važeći Zakon o sportu za sve djelatnosti koje su vezane uz sport propisuje njihovo obavljanje od strane fizičkih osoba kao samostalnu djelatnost koja se upisuje u poseban registar te se ne mogu obavljati u obrtu. Takvo zakonsko rješenje predstavlja problem i administrativnu prepreku obavljanja gospodarske djelatnosti u obrtništvu. Predlažemo da se već kod ovih izmjena Zakona o sportu zakonske odredbe izmijene na način, kako bi se omogućilo obavljanje sportske djelatnosti registracijom kroz obrt. Nije prihvaćen Izrada Prijedloga zakona o izmjenama Zakona o sportu, s Konačnim prijedlogom zakona je neophodna zbog usklađivanja sa Zakonom o sustavu državne uprave koji je donesen u cilju decentralizacije i racionalizacije javne uprave. Također, a nastavno na komentar, obavještavamo Vas kako je Nacrt prijedloga Zakon o športu u propisanoj proceduri kojim se predviđa mogućnost obavljanja djelatnosti športske pripreme, športske rekreacije i športske poduke putem obrta.