Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor