Izvješće o provedenom savjetovanju - Obrazac prethodne procjene učinaka propisa za Zakon o izmjenama zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor