Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o lovačkim psima

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 koraljka polacek PRAVILNIK O LOVAČKIM PSIMA Živim u području gdje ima aktivnih lovaca i puno njihovih pasa je u vrlo jadnom stanju. Tretira ih se kao sredstvo, oruđe za rad, uvjeti držanja jako slabi. Stoga podržavam prijedlog udruge Prijatelji životinja koji naglašava postroženje uvjeta sa ciljem dobrobiti ovih pasa. Odnosno: Ovakvim Prijedlogom Pravilnika koji je u odnosu na važeći skraćen, iz kojega su izostavljeni mnogi važni dijelovi kojima se štitila minimalna dobrobit pasa koji se koriste u lovu, u kojemu je brisana odredbe da se dokumentaciju pasa koji se koriste u lovu mora provjeriti prije početka lova, vidljivo je da se podilazilo lovcima koji su i dosad na razne načine kršili odredbe Zakona o lovstvu i Pravilnika koji se odnosi na lovačke pse. Minimiziranjem obaveza u Prijedlogu Pravilnika u odnosu na važeći i smanjivanjem obaveza lovaca u odnosu na tzv. lovačke pse, dobrobit pasa koji se koriste u lovu pogoršat će njihov i onako loš standard te je takav propis u bitnome u koliziji s drugim propisima o dobrobiti životinja, prvenstveno Zakonom o zaštiti životinja. Zato ovaj Prijedlog Pravilnika smatramo neprihvatljivim za javnu raspravu i predlažemo da se potpuno odbaci. Smatramo i da treba ići u izradu novog Prijedloga Pravilnika koji će zadržati pozitivne odredbe iz Pravilnika o pasminama, broju i načinu korištenja lovačkih pasa za lov koji daje barem osnovne parametre kontrole i zaštite pasa, a ujedno ga treba poboljšati. U kreiranju novog Prijedloga Pravilnika trebali bi sudjelovati stručnjaci iz različitih područja koji će u prvom redu imati na umu dobrobit pasa i, koliko je moguće u ovakvom tipu propisa, njihovu maksimalnu zaštitu od iskorištavanja, zanemarivanja i zlostavljanja. Ako će se insistirati na usvajanju ovoga Prijedloga Pravilnika, unazadit će se dosad dosegnuta razina pravne zaštite tzv. lovačkih pasa i napraviti šteta životinjama, ljudima i samom ministarstvu koje donosi ovako loš propis. Nije prihvaćen Komentar predstavlja osobni stav, nisu izneseni konkretni prijedlozi ni primjedbe na predmetni Pravilnik. Dobrobit životinja već je propisana drugim propisom.
2 Snježana Črnjević PRAVILNIK O LOVAČKIM PSIMA Prijedlog Pravilnika smanjuje odgovornost, obaveze i brigu lovaca o zaštiti i dobrobiti pasa. Ovim prijedlogom, odnosno definicijom da su lovački psi 'oni koji se koriste u lovu', bez popisa pasmina, što bi naknadno Ministarstvo poljoprivrede trebalo objaviti na svojim stranicama (što znači da se bez problema može i mijenjati), svatko i s bilo kojim psom može u lov. Naime, ovaj Prijedlog Pravilnika lovce ne obavezuje ni da pas mora imati položen IPO test. Nadalje, definicija kako 'osoba odgovorna za lov može prije početka lova provjeriti čistokrvnost i obučenost lovačkih pasa koji će sudjelovati u lovu' znači da to i ne mora napraviti. A upravo to će se događati pa će i zbog toga u lovu biti sve više necijepljenih, nečipiranih, ali i pasa koji nisu ni obučeni za lov. To ih ujedno direktno ugrožava u lovu, ali i ne samo njih. Pas koji nije cijepljen protiv bjesnoće predstavlja rizik za prijenos bjesnoće s divljih životinja na čovjeka. Ovim Prijedlogom više se ne štiti ni minimalna dobrobit pasa u lovu, a podilazi se i lovcima jer ne postoji odredba da se prije početka lova mora provjeriti dokumentacija pasa. Nije prihvaćen Komentar predstavlja osobni stav, nisu izneseni konkretni prijedlozi ni primjedbe na predmetni Pravilnik. Problematiku koju konentator iznosi već je propisana drugim propisom.
3 Prijatelji životinja PRAVILNIK O LOVAČKIM PSIMA Udruga Prijatelji životinja kao udruga za zaštitu prava životinja zalaže se protiv lova i protiv korištenja pasa za lov. No gledano i sa zaštitarske pozicije, prijedlog Pravilnika o lovačkim psima predstavlja toliko jako nazadovanje u odnosu na još uvijek važeći Pravilnik o pasminama, broju i načinu korištenja lovačkih pasa za lov (NN 143/2010) da nije moguće sugerirati njegove izmjene, već bi se trebao napisati iznova! Prijedlog Pravilnika ovakvog sadržaja i vrlo skraćen u odnosu na važeći Pravilnik o pasminama, broju i načinu korištenja lovačkih pasa za lov u bitnome smanjuje odgovornost lovaca za dobrobit tzv. lovačkih pasa i očito je da se njime pogoduje lovcima na način da im se drastično smanjuju obaveze i briga o zaštiti dobrobiti pasa. Samom nejasnom i pojednostavljenom definicijom pojma koji se koristi u Prijedlogu Pravilnika da su lovački psi oni „psi koje se koriste u lovu”, a izostavljanjem popisa pasmina koje će zatim Ministarstvo poljoprivrede u nedefiniranom roku objaviti i mijenjati na svojim mrežnim stranicama doći ćemo do situacije da će svatko s bilo kakvim psom moći ići u lov, posebno stoga što se Prijedlogom Pravilnika lovci ne obavezuju da pas mora imati položen IPO test. I dosad je bila praksa da lovoovlaštenik ne kontrolira testove i veterinarsku dokumentaciju psa. No Prijedlog Pravilnika to još dodatno ozakonjuje propisujući: „Osoba odgovorna za lov MOŽE prije početka lova provjeriti čistokrvnost i obučenost lovačkih pasa koji će sudjelovati u lovu.” Dakle, može, no ne mora. Iz ove formulacije jasno je kako će se ova odredba provoditi u praksi jer lovci ignoriraju i ono što je propisano zakonom, a kamoli da neće ignorirati ono što ne moraju. To će dovesti do potpune netransparentnosti u ovom području koje je i dosad, uz važeći Pravilnik, bilo siva zona, a što će za posljedicu imati još lošije uvjete držanja i narušenu dobrobit tzv. lovačkih pasa koji često stradavaju u lovu i u neposrednom kontaktu s divljači, posebno divljim svinjama. Nama, kao udruzi za zaštitu životinja, često se javljaju zabrinuti građani s informacijama o necijepljenim, nemikročipiranim psima koji su u posjedu lovaca i koji se koriste u lovu, često izgladnjelima i zdravstveno zanemarenima. Potpunim izostavljanjem iz Prijedloga Pravilnika bilo kakvih kriterija o označavanju i testovima za pse koji se mogu koristiti u lovu, kako je regulirano važećim Pravilnikom o pasminama, broju i načinu korištenja lovačkih pasa za lov, psi u posjedu lovaca bit će u još lošijem položaju. Također, izostavljanjem jasne odredbe da pas mora biti označen mikročipom i cijepljen protiv bjesnoće (iako je to već utvrđeno drugim propisom iz područja veterinarstva), mnogi će lovci izbjegavati ovu zakonsku odredbu, kao što su to činili i dosad. Pas u lovištu koji nije cijepljen protiv bjesnoće predstavlja rizik za prijenos bjesnoće s divljih životinja na čovjeka. Problemi koji će proizaći iz ovakvog Prijedloga Pravilnika neće imati posljedice samo u području lovstva, već će značajno nastaviti utjecati na porast broja nezbrinutih pasa i pridonositi broju zanemarenih i napuštenih životinja koje često završe i kao teret udruga za zaštitu životinja. Situacija na terenu zahtijeva pooštravanje i poboljšavanje postojećeg Pravilnika, a ne njegovo unazađivanje. Ovakvim Prijedlogom Pravilnika koji je u odnosu na važeći skraćen, iz kojega su izostavljeni mnogi važni dijelovi kojima se štitila minimalna dobrobit pasa koji se koriste u lovu, u kojemu je brisana odredbe da se dokumentaciju pasa koji se koriste u lovu mora provjeriti prije početka lova, vidljivo je da se podilazilo lovcima koji su i dosad na razne načine kršili odredbe Zakona o lovstvu i Pravilnika koji se odnosi na lovačke pse. Minimiziranjem obaveza u Prijedlogu Pravilnika u odnosu na važeći i smanjivanjem obaveza lovaca u odnosu na tzv. lovačke pse, dobrobit pasa koji se koriste u lovu pogoršat će njihov i onako loš standard te je takav propis u bitnome u koliziji s drugim propisima o dobrobiti životinja, prvenstveno Zakonom o zaštiti životinja. Zato ovaj Prijedlog Pravilnika smatramo neprihvatljivim za javnu raspravu i predlažemo da se potpuno odbaci. Smatramo i da treba ići u izradu novog Prijedloga Pravilnika koji će zadržati pozitivne odredbe iz Pravilnika o pasminama, broju i načinu korištenja lovačkih pasa za lov koji daje barem osnovne parametre kontrole i zaštite pasa, a ujedno ga treba poboljšati. U kreiranju novog Prijedloga Pravilnika trebali bi sudjelovati stručnjaci iz različitih područja koji će u prvom redu imati na umu dobrobit pasa i, koliko je moguće u ovakvom tipu propisa, njihovu maksimalnu zaštitu od iskorištavanja, zanemarivanja i zlostavljanja. Ako će se insistirati na usvajanju ovoga Prijedloga Pravilnika, unazadit će se dosad dosegnuta razina pravne zaštite tzv. lovačkih pasa i napraviti šteta životinjama, ljudima i samom ministarstvu koje donosi ovako loš propis. Nije prihvaćen Ovim se Pravilnikom propisuju uvjeti i način korištenja lovačkih pasa u lovu te pasmine lovačkih pasa koje se koriste u lovu, a ne dobrobit životinja koja je već uređena drugim propisima, a koje ova Pravilnik ne mijenja. Ministarstvo poljoprivrede će popisom odrediti lovačke pse koji smiju sudjelovati u lovu pa se neće dogoditi da bilo kakav pas smije sudjelovati u lovu. Obveza polaganja ispita nije propisana Zakonom o lovstvu. U ostalom dijelu komentar predstavlja osobni stav i ne odnosi se na predmet ovoga Pravilnika.
4 Darko Prokeš PRAVILNIK O LOVAČKIM PSIMA Ovo nije tako jednostavan problem kao što izgleda. Spuštanje letvice da bi svaki vlasnik kuje mogao proizvoditi jeftine pse koje će tržiti po cijenama pilića ili prasića po vašarima, bet ijednog kvlitetnog segmenta lovne kinologije samo je dio psihologije vladajuće garniture da obezvrijedi trud uzgajivača koji su desetljećima pratili linije te se trudili da uzgoje pse sa što kvalitetnijim urođenim osobinama i dokažu se u praktičnom lovu. Prvi korak ka rušenju kinologije kao stručne grane u veterini, lovstvu napravljen je sa psima koji su legalizirani pri lovačkom savezu sa rodovnicima i ispitima koji nigdje ne vrijede. Sadašnji prijedlog je točka na i , kada će vrijednost uzgojna i radna doživjeti posljednji udarac. Ovim prijedlogom je nastavljam razvojni put gdje svako sve može i rezultat će biti ništavne jedinke u lovnoj kinologiji. Temelj ovakom pristupu koji na izgled je socijalan ( svako će moći imati psa za lov bez novaca) postavljen je sa prijavom uzgajivača Ministarstvu i polaganjem ispita za uzgajivača kod nadležnih ovlaštenih organizacija. Drugi potporni akt je bio zakon lovu i uvođenje svemogućeg LOVNIKA, koji nije baš prihvaćen ali da bi ga sada bolje shvatili dobio je još jedno ovlast, ocjenjuje pse i on odobrava da isti mogu ići u lov. Poštovani kako problem nije mali ni moj post nije kratak. Napredak jedne zemlje čine školovani ljudi, ljubav prema životinjama je puno mladih opredjelila za studiranje određene lovno kiniloške struke, postali su doktori, vrhunski uzgajivači , stručni i životno opredijeljeni za napredak iz ljubavi prema struci ne prema novcu. Ovaj prijedlog obezvrijeđuje struku veterine, lovstva, agronomije, ekologije i postaje ravnopravan šarlatanstvu priučenih nadriliječnika. Nije prihvaćen Komentar predstavlja osobni stav, nisu izneseni konkretni prijedlozi ni primjedbe na predmetni Pravilnik.
5 Klub pudla Hrvatska I. OPĆA ODREDBA, Članak 1. Posto imamo tri autohtone pasmine lovackih pasa ,mislim da im pravilnikom treba dati poseban naglasak kako bi se odrzale jer predstavljaju kulturnu bastinu RH . Nije prihvaćen Ovim se Pravilnikom propisuju uvjeti i način korištenja lovačkih pasa u lovu te pasmine lovačkih pasa koje se koriste u lovu, a ne autohtonost pasmina.
6 Mladen Latinac II. LOVAČKI PSI, Članak 2. Članak 2. stavak (2) trebalo bi biti jasnije napisano, stoga predlažem slijedeće (2) U lovu se smiju koristiti čistokrvni obučeni psi, što dokazuju potrebnom dokumentacijom (rodovnica, dokaz o položenom radnom ispitu). Stavak (3) je nepotreban, iz razloga što je Zakonom propisno da pas stariji od tri mjeseca mora biti čipiran i cijepljen protiv bjesnoće. Nije prihvaćen Obveza polaganja ispita nije propisana Zakonom o lovstvu. Stavak 3. je nužan radi stranih lovaca koji dolaze sa svojim psima.
7 Tomislav Rogić II. LOVAČKI PSI, Članak 2. U članku 2. stavak 1. definirao bih da su lovački psi svi psi koji po klasifikacijama FCI-a spadaju u lovačke pasmine pasa. Također bih ostavio članak iz prijašnjeg pravilnika da je obvezno polaganje Ispita prirođenih osobina za sve pasmine koje se koriste u lovu a radi uvježbavanja za obavljanje određenih radnji u lovu, mladi lovački psi mogu sudjelovati u lovu i bez položenog IPO-a, do navršenih 18 mjeseci života , uz predočenje dokumenata kojima se dokazuje njihova čistokrvnost, dob, registracijski broj, broj mikročipa te dokaz o vakcinaciji koja je također propisana zakonom. Nije prihvaćen Obveza polaganja ispita nije propisana Zakonom o lovstvu. Prilikom izrade popisa pasmine lovačkih pasa vodit će se računa i o klasifikacijama FCI-a.
8 Klub pudla Hrvatska II. LOVAČKI PSI, Članak 2. Posto se radi o pravilniku smartam da detaljno mora biti napisano sto se smatra pod OBUCENI PAS ,sam naziv ne govori nista. Treba detaljno navesti sto se pod obukom smatra i tko je ovlasten da provodi i daje licencu za obucenog psa, te koja i kakva obuka je obavezna za pojedine pamine lovackih pasa. Nije prihvaćen Obveza obuke nije propisana Zakonom o lovstvu.
9 Željko Vlaisavljević II. LOVAČKI PSI, Članak 2. Mislim da bi bilo korisno ostaviti stavak 3. važećeg članka 2. Pravilnika o pasminama, broju i načinu korištenja lovačkih pasa za lov, koji glasi " Iznimno od odredbe stavka 2. ovog članka, radi uvježbavanja za obavljanje određenih radnji u lovu, mladi lovački psi mogu sudjelovati u lovu i bez položenog IPO-a, do navršenih 18 mjeseci života". Naime, na taj bi način iznimno omogućili da u lovnim aktivnostima sudjeluju i lovački psi do određene dobne granice čime bismo omogućili socijalizaciju "štenadi" prilikom izvođenja skupnih lovova, primjerice prigonom ili pogonom... Jedan od problema je i organizacija lovnokinoloških manifestacija u nekim dijelovima RH kao što je ocjena oblika i ispit prirođenih osobina što je kriterij za sudjelovanje u lovu prema članku 2. stavak 2. Prijedloga pravilnika o lovačkim psima, a poznato je da je lovna kinologija "podijeljena" na lovnu kinologiju HLS-a i HKS-a. Predlažem da se u članak 3. Prijedloga pravilnika o lovačkim psima ubaci stavak 3. " Iznimno od odredbe stavka 2. ovog članka, radi uvježbavanja za obavljanje određenih radnji u lovu, mladi lovački psi mogu sudjelovati u lovu i i bez položenog IPO-a, do navršenih 18 mjeseci života", a stavak 3. postane stavak 4. Prijedloga. Nije prihvaćen Obveza polaganja ispita nije propisana Zakonom o lovstvu.
10 Klub pudla Hrvatska II. LOVAČKI PSI, Članak 3. Tko ce odrediti i na temelju cega koja pasmina je lovacka tj u svijetu se koriste mnoge pasmine za lov npr ,hrtovi koji se mogu koristiti isto kao gonici ili pasmine koje nose u imenu naziv gonic ali nisu uvriezeni kod nas u lovu sada ce moci u lov? to je Pandorina kutija koju se otvara ovim pravilnikom. Nije prihvaćen Komentar predstavlja osobni stav, nisu izneseni konkretni prijedlozi ni primjedbe na predmetni Pravilnik.
11 Mladen Latinac III. KORIŠTENJE PASA, Članak 4. U stavku (1) predlažem slijedeći tekst, (1) Lov sitne divljači može započeti te se obavljati ako je prisutan najmanje jedan lovački pas. Obrazloženje, za svaku odstrijeljenu sitnu divljač treba pas koji će je pronaći i donijeti, bez obučenog psa većina takve divljači bi bila izgubljena, a pogotovo ako je samo ranjena. U stavku (2) predlažem slijedeći tekst, (2) Skupni lov sitne divljači može započeti te se obavljati ako je prisutan najmanje jedan lovački pas na pet lovaca. Obrazloženje, isto kao i za stavak (1) U stavku (3) predlažem slijedeći tekst: (3) Osoba odgovorna za lov dužna je prije početka lova provjeriti potrebnu dokumentaciju lovačkih pasa koji će sudjelovati u lovu. (kopija rodovnice, potvrda o položenom radnom ispitu) Obrazloženje, Pravilnikom treba jasno propisati određene dužnosti, a nikako dozvoliti da netko samostalno odlučuje da li će nešto kontrolirati ili neće. U stavku (4) predlažem slijedeći tekst: (4) Lovci su dužni poštivati pravila uvjeta i korištenja lovačkih pasa u lovu koje određuje ovaj Pravilnik, u protivnom ne smiju sudjelovati u lovu. Obrazloženje, Pravilnikom treba jasno propisati određene dužnosti, a nikako dozvoliti da netko samostalno odlučuje da li će nešto kontrolirati ili neće. Nije prihvaćen Lov divljači obuhvaća i hvatanje žive divljači za koje nužno nije potreban lovački pas. Osoba odgovorna za lov mora se pridržavati odredbi svih zakonskih i podzakonskih propisa, a lovci su dužni poštivati upute osobe odgovorne za lov. U ostalom dijelu komentar ćemo razmotriti kod izrade konačnog prijedloga Pravilnika.
12 Tomislav Rogić III. KORIŠTENJE PASA, Članak 4. Prijedloga za dopunu čl.4 st.3: Osoba odgovorna za lov dužna je prije početka lova uvidom u propisanu dokumentaciju ( rodovnik, potvrda o položenom Ispitu prirođenih osobina, radna knjižica, putovnica i zdravstvena iskaznica psa) provjeriti čistokrvnost i obučenost lovačkih pasa koji će sudjelovati u lovu. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru koji ćemo razmotriti kod izrade konačnog prijedloga Pravilnika.
13 Mato Čačić III. KORIŠTENJE PASA, Članak 4. članak 4. stavak 3) - obzirom da je osoba odgovorna za lov odgovorna za provođenje svih aktivnosti koji čine lov, a tu pripadaju i psi, treba navesti da odgovorna osoba ne može, nego je OBVEZNA prije početka lova provjeriti čistokrvnost i obučenost lovačkih pasa koji će sudjelovati u lovu, a provjera se provodi temeljem rodovnika i dokaza o položenom ispitu radne sposobnosti psa. Obrazloženje: - Osoba odgovorna za lov dužna je voditi brigu o svim segmentima lova sukladno zakonskim aktima, pa tako i korištenje pasa u lovu. - Provjera pasa od strane odgovorne osobe za lov mora biti isključivo na temelju službene dokumentacije. U ovako formiranom stavku prizlazi da svaka osoba odgovorna za lov može procjenjivati temeljem subjektivnog stava da li je pas čistokrvan. Nadalje, odgovorna osoba po ovom definiranju može tražiti od vlasnika psa da pušta psa i da rad ista procjenjuje, što je apsurd. Službene osobe kompetentne za polaganje su kinološki suci svaki specijaliziran za pojedinu pasminu/pasmine ili skupinu/skupine pasa, odgovorna osoba također može biti, ali u ovom slučaju nije kompetentna niti je lov mjestu u kojem to ista osoba to može ili bolje rečeno smije činiti, a ujedno je nazočna u potpuno drugom svojstvu. Nadalje, zbog teksta članka 4. stavka 3) u ovom obliku međuljudski odnosi u lovačkim udrugama mogu se još više narušiti, jer će odgovorna osoba za lov biti u poziciji velike samovolje. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru koji ćemo razmotriti kod izrade konačnog prijedloga Pravilnika.
14 Mladen Latinac III. KORIŠTENJE PASA, Članak 5. Predlažem da se u svim stavcima (1), (2), (3), (4) i (5), na kraju teksta doda slijedeći nastavak: … za što moraju imati položen potreban radni ispit. Obrazloženje, za lov sitne divljači, psi bi trebali imati položen radni ispit koji uključuje donošenje sa kopna i iz vode, u protivnome će značajan broj odstrijeljene a pogotovo ranjene divljači biti izgubljeno. Za lov divlje svinje psi trebaju imati položen radni ispit na divlju svinju, jer u protivnome psi ptičari bi mogli sudjelovati u lovu a imaju ispit na sitnu divljač, ili goniči koji imaju položen ispit na zeca, itd. Nije prihvaćen Obveza polaganja ispita nije propisana Zakonom o lovstvu.
15 Mladen Latinac III. KORIŠTENJE PASA, Članak 7. U stavku (2) dopuniti i koji mi glasio: (2) Lovna obuka lovačkih pasa bez hvatanja ili odstrjela divljači, osim obuke lovačkih pasa iz skupine goniča, dopuštena je tijekom cijele godine na primjerenoj površini do 100 ha u lovištu koju treba odrediti svaki lovoovlaštenik. Obrazloženje, ovim tekstom bi se ujednačilo postupanje i obaveze svih lovoovlaštenika, a ne da neki određuju a neki ne određuju površine za lovnu obuku lovačkih pasa. Dodati stavak (4) koji glasi: (4) Kinološke manifestacije su lovna obuka lovačkih pasa koje se trebaju održavati u skladu sa ovim člankom. Obrazloženje, ovim stavkom bi se riješile nedoumice koje vladaju u mnogim lovačkim i kinološkim udrugama. Nije prihvaćen Lovoovlaštenici nisu obvezni provoditi ili dopustiti lovnu obuku lovačkih pasa u lovištu. Konološka manifestacija nužno ne mora biti i lovna obuka lovačkih pasa.
16 Tomislav Rogić III. KORIŠTENJE PASA, Članak 7. Prijedlog: (1) Lovnu obuku lovačkih pasa smije provoditi osoba koja ima uza se važeću lovačku iskaznicu ukoliko je ista lovac i prethodno izdano pisano dopuštenje lovoovlaštenika . 2.Ukoliko je osoba koja provodi obuku lovačkog psa ili više njih strani državljanin potrebno je da posjeduje lovačku iskaznicu za strance koju izdaje HLS preko županijskih lovačkih saveza i pisano dopuštenje lovoovlaštenika. Osoba koja nije lovac a provodi obuku lovačkih pasa mora posjedovati pisano dopuštenje lovoovlaštenika za korištenje terena unutar granica lovišta kojim upravlja lovoovlaštenik a konem će umjesto podataka sa lovačke iskaznice pisati podatci sa osobne iskaznice. (2) Lovna obuka lovačkih pasa bez hvatanja ili odstrjela divljači, radni ispiti, kinološke manifestacije, osim obuke lovačkih pasa iz skupine goniča, dopuštena je tijekom cijele godine na primjerenoj površini do 100 ha u lovištu koju je odredio lovoovlaštenik. (3) Lovnu obuku lovačkih pasa za lov na svinju divlju, dopušteno je provoditi u ograđenim dijelovima otvorenog lovišta koji služe samo za lov ili obuku. Nije prihvaćen Lovna obuka lovnih pasa u smislu Zakona o lovstvu je lov i ne može je provoditi nitko tko ne ispunjava uvjete za lov.
17 Željko Vlaisavljević III. KORIŠTENJE PASA, Članak 7. Članku 7. stavak 1. dodao bih, "Lovnu obuku lovačkih pasa smije provoditi lovac koji ima uza se važeću lovačku iskaznicu i prethodno izdano pisano dopuštenje lovoovlaštenika, kao i lovnokinološku dokumentaciju kojom se dokazuje čistokrvnost lovačkog psa iz članka 2. stavak 2. Pravilnika". Nije prihvaćen Niti jednim zakonskim aktom nije propisana lovnokinološka dokumentacija.