Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o stručnoj službi za provedbu lovnogospodarskog plana

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Željko Vlaisavljević PRAVILNIK O STRUČNOJ SLUŽBI ZA PROVEDBU LOVNOGSPODARSKIH PLANOVA, Članak 2. Kratak komentar na stavak 1. ovog članka, a vezano za moj prijedlog prilikom e-savjetovanja Prijedloga Zakona o lovstvu, da poslove stručne službe za provedbu lovnogospodarskih planova iz članka 57. stavak 2. može obavljati osoba koja je tijekom visokoškolskog obrazovanja završila odgovarajući nastavni program lovstva, podržavajući inicijativu predlagatelja da to bude osoba sa licencom Ministarstva poljoprivrede, čime bi se nedvojbeno unijelo više reda u gospodarenje lovištima. Poznato je zbog čega nije prihvaćena ovakva inicijativa uz činjenicu da imamo dovoljno osoba sa odgovarajućim stručnim kvalifikacijama. U stavku 2. Prijedloga stoji da stručna služba mora raspolagati odgovarajućom informatičkom i drugom primjerenom opremom i stručnom literaturom, podrazumijeva se i zakonska regulativa područja lovstva, te ostalih dodirnih područja. Koja bi to bila potrebna odgovarajuća informatička i druga primjerena oprema i stručna literatura, tko će to propisati? Stavak 3. predlaže da je stručna služba za svaki prihvaćeni stručni posao dužna sklopiti pisani ugovor sa lovoovlaštenikom ili koncesionarom. Obzirom na obim poslova koje obavlja stručna služba koja kreira, potpisuje, supotpisuje i odgovara za svaki pravni posao dvije ugovorne strane, smatra li se svaki prihvaćeni stručni posao i opći akt lovoovlaštenika ili koncesionara s jedne strane, i stručne službe s druge strane, stručnim poslom koji bi trebalo posebno ugovorno odrediti, ili kao i do sada jedan ugovor koji bi ugovorno definirao i precizirao međusobne odnose, prava i obveze, kao i odgovornost svake od ugovornih strana? Primljeno na znanje Hvala na komentaru. Pod "odgovarajuća informatička i druga primjerena oprema i stručna literatura" podrazumijeva se potrebna informatička i druga oprema te stručna literatura pomoću koje će stručna služba svoje poslove obavljati ispravno, na vrijeme, savjesno i stručno, poštujući odredbe zakonskih i podzakonskih akata koji uređuju lovstvo. Također, pod pojmom "stručni posao" za koji je propisano da je stručna služba dužna sklopiti pisani ugovor s lovoovlaštenikom, smatra se posao provedbe lovnogospodarskog plana, a ne svaka zasebna stručna radnja ili posao obuhvaćeni dužnostima stručne osobe za provedbu lovnogospodarskog plana.