Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnosti o nacrtu Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Češki jezik za osnovne i srednje škole s nastavom na češkom jeziku i pismu u Republici Hrvatskoj (model A)

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 MIRA BARBERIĆ ODLUKU O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNI PREDMET ČEŠKI JEZIK ZA OSNOVNE ŠKOLE I SREDNJE ŠKOLE S NASTAVOM NA ČEŠKOM JEZIKU I PISMU U REPUBLICI HRVATSKOJ (MODEL A), D. ODGOJNO OBRAZOVNI ISHODI U NASTAVNOME PREDMETU ČEŠKI JEZIK Pri doradi Kurikuluma bilo je potrebno držati se smjernica navedenih u "Jedinstvenom metodološkom pristupu izrade kurikularnih dokumenata". Shodno tome je trebalo poštovati terminologiju (nazive poglavlja od A. - G.) i zadanu strukturu pri doradi predmetnog kurikuluma koja se razlikuje od prethodne inačice predmetnog kurikuluma. Npr. u poglavlju D. (Odgojno-obrazovni ishodi, sadržaj i razine usvojenosti po razredima i organizacijskim područjima) odgojno-obrazovnim ishodima pridodani su sadržaji (i preporuke) te treba ispraviti dio da "odgojno-obrazovne ishode čine tri sastavnice". Nadalje, za svaki odgojno-obrazovni ishod predložen je pokazatelj razine usvojenosti „dobar“, a ne kako je navedeno "u četiri kategorije" pa treba i taj dio zamijeniti. Bilo bi dobro uskladiti i terminologiju prema smjernicama. Organizacijska područja predmetnog kurikuluma (tj. postotna zastupljenost) u dorađenoj i dostavljenoj inačici prikazana su i grafički, ali grafikon nije vidljiv (?). Prihvaćen Prihvaćeni su svi prijedlozi te su isti implementirani kroz kurikulum.