Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o nacrtu prijedloga PRAVILNIKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU NETO VRIJEDNOSTI IMOVINE AIF-a I CIJENE UDJELA AIF-a

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Dragana Resan PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU NETO VRIJEDNOSTI IMOVINE AIF-a I CIJENE UDJELA AIF-a, Članak 1. FGS-ovi koriste međunarodno prihvaćene metode vrednovanja sukladno International Private Equity and Venture Capital valuation Guidelines (metodu multiplikatora, metodu troška stjecanja, metodu disk. novčanih tokova, knjigovodstvenu vrijednost itd) pa nije posve jasno što se misli pod tržišnim, troškovnim, dobitnim pristupima te zašto je nužno da regulator propiše pondere? Primljeno na znanje „Smisao korištenja više od jedne metode procjene fer vrijednosti financijskog instrumenta je izbjeći prenaglašen utjecaj i specifičnosti pojedinačne metode procjene fer vrijednosti. Primjerice DCF metoda će iskazati nisku vrijednost vlasničkih financijskih instrumenata za trgovačka društva sa relativnom visokim udjelom duga u strukturi financiranja, dok metoda cjenovnih multiplikatora sličnih kompanija može dati znatno drugačiju indikaciju fer vrijednosti istog financijskog instrumenta obzirom da je ista rezultat odnosa ponude i potražnje za financijskim instrumentom na uređenom tržištu a ne procijenjenih budućih novčanih tokova. Tržišni, troškovni i dobitni pristup su ishodišne točke na kojima se temelje odgovarajuće metode procjene fer vrijednosti financijskog instrumenta. Smisao propisivanja pondera 50%:50% je izbjegavanje preferiranja rezultata jedne metode na štetu druge metode kroz neargumentirano dodjeljivanje pondera.“